Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti"

Transkriptio

1

2 Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu Liikevaihto Tasearvo Investoinnit Veden myynti m 3 Vesijohtoverkosto km josta päävesijohtoja km Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallinto ja henkilöstö... 4 Tilinpäätös Hallituksen kertomus... 5 Tuloslaskelma... 6 Tase... 7 Liitetiedot Tilintarkastuskertomus Toimintatietoja

3 Toimitusjohtajan katsaus Vuonna 2006 Ylivieskassa rakennettiin vilkkaasti. Vuoden suurin uudisrakennushanke oli edellisen vuoden loppupuolella alkanut Pakolan kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen. Pakolan alue laajenee edelleen vuoden 2007 aikana. Uusien liittymiä tehtiin 98 kpl, mikä on suurin määrä pariin kymmeneen vuoteen. Vilkkaan omakotirakentamisen odotetaan jatkuvan myös vuoden 2007 ajan. Suurin saneerauskohde oli Närhitien runkovesijohdon uusiminen välillä Uimahalli - Tikkatien risteys. Lisäksi saneerattiin venttiilejä ja satuloita järjestelmällisesti Koskipuhdon alueella. Muita pienempiä saneerauskohteita oli ympäri kaupunkia. Vuotoja korjattiin vuoden aikana 25 kpl ja vuotovesiprosentti oli 5,6. Nämä ovat samaa suuruusluokkaa muutamien edellisvuosien kanssa, eli verkoston toimintavarmuuden voidaan todeta olevan hyvällä tasolla. Tähän ei kuitenkaan voida tuudittautua vaan vuosittaisia saneerauksia on jatkettava kiihtyvällä tahdilla. Vuoden 2006 veden myynti oli m 3, mikä oli 3,8 % edellisvuotta enemmän. Suurin tekijä myynnin kasvuun oli kuiva ja lämmin kesä, jonka johdosta pihoja kasteltiin keskimääräistä enemmän. Kasvaneen veden myynnin ja vilkkaan rakentamisen aiheuttaman työ- ja tarvikemyynnin johdosta osuuskunnan liikevaihto kasvoi edellisiä vuosia suuremmaksi ylittäen miljoonan euron rajan. Kasvaneet tulot siirrettiin verkoston kunnostukseen ja rakentamiseen. Tilikauden investoinnit olivat , jossa on kasvua lähes 40 % edellisvuodesta. Alueellisen jätevesiyhtiön perustaminen nytkähti askeleen verran eteenpäin. Kuntien valtuustot hyväksyivät Vesikolmion toiminnan laajentamisen myös jäteveden tukkuyhtiöksi. Vesiosuuskunnassa tehtiin töitä erillisen jätevesiyhtiön perustamisen puolesta, tämän uskottiin olevan paras vaihtoehto veden kuluttajien etua pitkällä tähtäimellä ajatellen. Vesikolmio käynnistänee toimintansa uudessa muodossaan vuoden 2008 alusta. Suurten ikäluokkien eläköityessä vesihuoltoalalta poistuu vuosittain noin 200 henkeä. Seuraavien 10 vuoden kuluessa Ylivieskan Vesiosuuskunnan henkilökunnasta 40 % on siirtymässä eläkkeelle. Tähän on syytä varautua hyvissä ajoin, jotta toiminta saadaan turvattua ja osaamisen taso pidettyä korkealla tulevinakin vuosina. Osuuskunnan henkilöstössä alkoikin menneenä vuonna nuorennusleikkaus, jonka myötä keski-ikä laski vuoden aikana viidellä vuodella. Eli varautuminen suurten ikäluokkien eläköitymiseen lähivuosina on päässyt hyvin alkuun. Uuden toimitusjohtajan lisäksi työnsä vakituisten joukossa aloitti yksi asentaja. Toimintamme tarkoitus on tarjota kuluttajille hyvää laatuvaatimukset täyttävää talousvettä luotettavasti ja edullisesti. Tässä olemme taas onnistuneet yhteistyössä henkilöstön ja hallinnon, Ylivieskan kaupungin, Vesikolmio Oy:n sekä terveysvalvontaviranomaisten kanssa, muitakaan yhteistyökumppaneitamme unohtamatta. Kiitokset heille kaikille! Lisäksi allekirjoittanut esittää erityiskiitokset kaikille edellä mainituille tahoille hyvästä vastaanotosta sekä kitkattomasta yhteistyöstä ja luottamuksesta ensimmäisen toimitusjohtajavuoteni aikana. Toni Huuha

4 Hallinto ja henkilöstö Jäsenet Kertomusvuoden päättyessä Ylivieskan Vesiosuuskunnassa oli 2986 jäsentä ja jäsenten eli omistajien maksettujen osuuksien määrä oli yhteensä osuuskunnan jäsentä, joista henkilöjäseniä oli 16 ja yhteisöjäseniä 6. Osuuskuntakokoukset Varsinainen osuuskunnan kokous pidettiin 18. huhtikuuta 2006 Ylivieskan Osuuspankin kokoustiloissa. Kokouksessa oli edustettuna Hallitus Ylivieskan Vesiosuuskunnan hallitus: Puheenjohtaja Unto Koskinen rakennuspäällikkö Varapuheenjohtaja Pekka Nikula maaseutuasiamies Jäsenet Jouni Harju maatalousyrittäjä Tilinttarrkasttus Eero Kilpiö Markku Kivi Matti Lesell` Oiva Ojanperä Ahti Törmälä myyntipäällikkö toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja pintakäsittelijä Tilintarkastajat: Rauha Kallio HTM varalla Risto Hannula Henkilösttö Tarja Hynynen HTM varalla Kauko Sarkkinen Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden päättyessä 11, joista osa-aikaisia yksi. Työntekijät: Toni Huuha...toimitusjohtaja Markku Komulainen... vesihuoltopäällikkö Anneli Lesell`... toimistonhoitaja Maarit Määttänen... laskuttaja Heikki Häivälä... vesilaitoksenhoitaja Taisto Kangas...varastonhoitaja Osmo Törmälä... asentaja Petri Konttila... asentaja Heikki Hakalahti... asentaja Petri Partala... asentaja alkaen Arja Ylitalo... siivooja Lisäksi tilapäisessä työsuhteessa on ollut Petri Partala 7 kk ja Ossi Viitanen 3 kk. 4

5 Tilinpäätös: hallituksen kertomus vuoden 2006 toiminnasta Toimintaympäristö Osuuskunnan vedenhankinta suoritetaan Vesikolmio Oy:ltä, joka on Kalajokilaakson alueella kuntien omistama vedenhankintayhtiö. Vesiosuuskunnan toiminta-alueelle vesi toimitettiin Vesikolmio Oy:n Sievin Kiiskilän, Pitkäkankaan ja Lähteenkankaan pohjavedenottamoista. Lähtevä vesi käsitellään vedenottamoilla kalkkikivi alkaloinnilla metalleja syövyttävien ominaisuuksien poistamiseksi ja vesihygienia varmistetaan UV-laitteilla. Vedenhankinta Vesikolmio Oy:ltä m 3 oli 2,8 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Veden myynti asiakkaille oli m 3, mikä kasvoi edellisvuodesta 3,8 %. Näin ollen myös yleisen kulutuksen pieneni ollen 5,6 % (6,5 %). Toiminnan kehittäminen VESIJOHTOVERKOSTO Vuonna 2006 rakennettiin kaava- ja haja-asutusalueelle vesijohtoverkostoa seuraavasti: Runkojohtoja saneerattiin 915 m ja talojohtoja 488 m. Runkojohtoa uudisrakeennettiin 4551 m ja talojohtoa 5309 m. Runkojohtovuotoja korjattiin 9 kpl ja talojohtovuotoja 10 kpl. Ulkopuolisen koneurakoitsijan katkaisemia runkojohdon korjauksia oli 3 kpl ja talojohdon korjauksia 3 kpl. Vuonna 2006 liittyi vesiosuuskunnan verkostoon yhteensä 98 uutta liittyjää jakaantuen seuraavasti: - Omakotitaloja kpl - Paritaloja... 9 kpl - Rivitaloja... 9 kpl - Teollisuusrakennuksia... 1 kpl - Liikerakennuksia... 1 kpl - Julkisia rakennuksia... 1 kpl - Maatalousrakennuksia... 4 kpl Hallinto Vesiosuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous valitsi hallitukseen tehtäväänsä jatkamaan maaseutuasiamies Pekka Nikulan, toimitusjohtaja Oiva Ojanperän ja myyntipäällikkö Eero Kilpiön. Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Rakennuspäällikkö Unto Koskinen toimi hallituksen puheenjohtajana ja maaseutuasiamies Pekka Nikula varapuheenjohtajana. Toimitusjohtaja Toni Huuha toimi hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Vesiosuuskunnan tilintarkastajina toimivat Rauha Kallio HTM ja Tarja Hynynen HTM. Hallituksen valitsemina tositetarkastajina toimivat Pekka Nikula ja Markku Kivi. Henkilöstö Osuuskunnan palveluksessa oli kertomusvuoden päättyessä 11 vakinaista henkilöä, joista yksi osaaikainen. Toimitusjohtaja Toni Huuha aloitti osuuskunnan palveluksessa ja asentaja Petri Partalan työsuhde vakinaistettiin alkaen. Taloudellinen tulos Osuuskunnan liikevaihto oli euroa ( ), eli liikevaihto kasvoi 6,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintavuoden tulos osoittaa euron ylijäämää. Investoinnit ja rahoitus Tilikauden investoinnit olivat euroa ja ne kohdistuivat pääosin vesijohtoverkoston saneeraukseen ja rakentamiseen, joihin käytettiin varoja euroa. Laite-, kone- ja kalustohankintoihin käytettiin euroa ja ATKhankintoihin euroa. Investoinnit rahoitettiin kokonaan toiminnasta saaduin varoin. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykseen käytettiin kaikkiaan varoja ,52 euroa eli suunnitelman mukaisesti. Tulevaisuuden näkymät Vesijohtoverkosto on kohtuullisen hyvässä kunnossa, mistä kertoo alhainen vuotovesiprosentti. Saneerauksia on kuitenkin syytä tehdä entistäkin nopeammalla tahdilla, sillä valtaosa verkostosta on rakennettu ja luvuilla, joten ne alkavat olla tiensä päässä. Laskennallisena muoviputkien kestoikänä pidetään 40 vuotta. Muita putkimateriaaleja ei enää juurikaan ole käytössä. Alueen kuntien päätöksen mukaan Vesikolmio Oy laajentaa toimintaansa kattamaan myös jäteveden siirron ja puhdistuksen. Tällä ei ole suoranaista vaikutusta Ylivieskan Vesiosuuskunnan toimintaan. Suurten ikäluokkien eläköityminen asettaa omat haasteensa toiminnallemme. Seuraavien 5-10 vuoden aikana Ylivieskan Vesiosuuskunnan henkilökunnasta on jäämässä eläkkeelle useampia henkilöitä. Tähän on varauduttava hyvissä ajoin ottamalla nuorempaa väkeä oppiin, jotta osaaminen saadaan säilymään talossa. Seuraavien vuosien verkoston investoinnit tulevat painottumaan ennaltaehkäisevään, järjestelmälliseen saneeraukseen, jolla pyritään ehkäisemään luvuilla rakennettujen, ja lähivuosina ikääntyvien verkosto-osien hallitsematonta uusimistarvetta. 5

6 YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA TULOSLASKELMA L I I K E V A I H T O Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut L I I K E A L I J Ä Ä M Ä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Tilikausi Tilikausi Tilikausi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Korkokulut -67,44 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , ,92 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , ,47 Satunnaiset tuotot 608,03 Satunnaiset tuotot yhteensä 608,03 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , , ,47 6

7 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , , , , , , ,12 0, ,92 0, , , , , , , , , , , , ,61 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , ,07 Vaihto-omaisuus yhteensä , , ,07 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , ,50 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , , ,50 Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset , , ,15 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , ,15 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet ,00 Rahoitusarvopaperit yhteensä Saamiset yhteensä , , , ,65 Rahat ja pankkisaamiset , , ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , ,45 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , , ,06 TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Vararahasto Liittymismaksurahastot Muut sääntöjen mukaiset rahastot Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Palautettavat liittymismaksut Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , , , , , , , , ,28 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 7

8 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon ja sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Tuloslaskelman liitetiedot Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista Suunnitelman mukaiset poistot Poistot rakennuksista menojäännös 4-7 % Poistot verkostosta tasapoisto 25 vuotta Poistot laitteista menojäännös 25 % Poistot kalustosta menojäännös 25 % Poistot autosta menojäännös 25 % Poistot muista pitkäv. menoista tasapoisto 5-10 vuotta Liitetiedot henkilöstöstä HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä HENKILÖSTÖKULUT Palkat , , ,38 Eläkekulut , , ,43 Muut henkilösivukulut , , ,12 YHTEENSÄ , , ,93 -Aktivoidut palkat Aktivoidut henkilösivukulut Henkilöstökulut tuloslaskelmassa Henkilöstökuluihin sisältyvät hallituksen palkkiot

9 Taseen liitetiedot Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana Osuuspääoma Osuuspääoma Vararahasto Vararahasto Käyttö- ja korjausrahasto Käyttö- ja korjausrahasto Liittymismaksurahasto Liittymismaksurahasto Ylijäämä edellisiltä tilikausilta Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Palautettavat liittymismaksut Vakuudet ja vastuusitoumukset Vakuuksia ja vastuusitoumuksia ei ole. Luettelo kirjanpitokirjoista ja säilytystavoista Tasekirja Päivä- ja pääkirja Reskontraerittelyt Pankkitositteet Ostolaskut Myyntilaskut Palkkakirjanpidon tositteet Muistiotositteet erikseen sidottuna ATK-listoina ATK-listoina paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina 9

10 Toimintakertomusta koskevat liitetiedot Hallituksen esitys vuosituloksen käsittelystä Tilikauden tulos osoittaa ,37 euron ylijäämää. Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä ,37 euroa, jätetään ylijäämä- ja alijäämätilille. Ylivieskassa maaliskuun 13. pnä 2007 HALLITUS 10

11 11

12 Vedenhankinta, myynti ja yleinen kulutus m Myynti Hankinta Yl.kulutus Uudet liittyjät Vuosi kpl Liittymismaksut Vuosi eur

13 Maksuvalmius; Quick ratio Vuosi , , , , ,8 Johtolinjojen rakentaminen runko- tonttijohdot Vuosi (m) johdot (m) Putkirikot / vuodot

14 Hukkavesiprosentti 7,0 Vuosi % , , , , , ,5 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, ,6 0,