HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA"

Transkriptio

1 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA KOKOUSPALVELUT, 20 OV Työtehtävät ja tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä näytettävä työprosessi koostuu oman työn suunnittelusta, varausten vastaanottamisesta, tilojen kunnostamisesta mukaisesti, asiakkaan vastaanottamisesta, opastamisesta ja ohjaamisesta sekä tarjoilun ja palvelun päättämisestä. Työprosessi sisältää seuraavat työvaiheet: Oman työn suunnittelussa opiskelija perehtyy hotellin tai ravintolan varaustilanteeseen ja tilausmääräykseen sekä suunnittelee oman työnsä. Varausten vastaanotossa opiskelija vastaanottaa pöytä- tai huonevarauksia. Tilojen kunnostamisessa mukaisesti opiskelija kunnostaa työtilansa sekä asiakastilat (ravintola- tai kokoustilat) mukaan, tarkistaa kokoukseen tilattujen AV- laitteiden toimintakunnon, kattaa ja laittaa esille mukaiset ruuat, juomat ja / tai kokouskahvit sekä varmistaa yrityksen valikoimiin kuuluvien ja myynnissä olevien tuotteiden saatavuuden. Asiakkaan vastaanottamisessa, opastamisessa ja ohjaamisessa opiskelija vastaanottaa ravintola- tai kokousasiakkaan ja ohjaa hänet varattuihin tiloihin, opastaa asiakkaita, vastaanottaa puheluita ja välittää niitä eteenpäin sekä neuvoo asiakasta kokousvälineiden ja laitteiden käyttämisessä. Tarjoilun ja palvelun päättämisessä opiskelija tarjoilee

2 mukaiset tarjoilut (kuten kokouskahvitus, ruokatarjoilut noutopöydästä tai lautastarjoiluna), tarjoilee ruokajuomia sekä valmistaa tavallisia juomasekoituksia, huolehtii tilojen siisteydestä, järjestyksestä, viihtyisyydestä sekä päättää palvelutapahtuman. Opintokokonaisuuden näyttöympäristö Näyttöympäristössä on oltava anniskeluoikeudet sekä ravintola- tai majoituspalveluja kokouspalveluja, joita tarjotaan yksittäisille asiakkaille tai ryhmille. Kokouspalveluihin sisältyy kokoustilan varustaminen sekä kahvi- tai ruokatarjoilun hoitaminen Ravintolapalveluissa opiskelija toimii Huone- ja pöytävarausten vastaanotossa opiskelija toimii ammattilaisen työparina hoitaen yksittäisten asiakkaiden palvelun. Opintokokonaisuuden näyttöön varattava aika Ammattiosaamisen näyttötilanteen suoritusaika on jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti ja yksilöllisesti ennalta sovittu työskentelyaika. Ammattiosaamisen näyttöön on kuitenkin varattava riittävästi aikaa ja sitä suunniteltaessa muistettava, että kyseessä on opiskelijan arviointiin liittyvä tilanne, jonka tarkoitus ei ensisijaisesti ole mitata hänen työsuorituksensa nopeutta. Näyttöä varten on kuitenkin syytä määrittää aika, jonka jälkeen tilanne voidaan keskeyttää, mikäli opiskelija ei ilmiselvästi kykene saattamaan annettua tehtävää loppuun hyväksytysti.

3 Arvosanan määräytyminen Arvioinnissa käytetään hyväksytyn suorituksen osalta viisiportaista asteikkoa T1-K5, josta arviointitaulukossa on kuvattu tasot T1, H3 ja K5. Arvioinnissa T2 ja H4 määräytyvät siten, että opiskelija saavuttaa alemman arvioinnin helposti, mutta ei kuitenkaan yllä täysin ylemmän arvioinnin kriteereihin. Hyväksytty arviointi edellyttää vähintään arvosanan tyydyttävä 1 saavuttamista. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta T1 H3 Opiskelija tyydyttävän tason lisäksi K5 Opiskelija hyvän tason lisäksi Oman työn suunnittelu Opiskelija suunnittelee opastettuna annetun yksittäisen tehtävän toteuttamisen ravintolassa ja kokouspalvelussa. Opiskelija suunnittelee ohjeen mukaan oman työnsä ravintolassa ja kokouspalvelussa. Opiskelija suunnittelee oman työnsä ravintolassa ja kokouspalvelussa varaustilanteen tai perusteella. Tarjoilutehtävät ja palvelun päättäminen Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti ja kohteliaasti. Opiskelija hoitaa juomaja ruoka-tarjoilutehtäviä ohjeiden mukaan tai työryhmän jäsenenä. Opiskelija opastaa asiakkaita ja on asiakaspalvelussa ystävällinen ja kohtelias. Opiskelija hoitaa ruokaja juomatarjoilutehtäviä työryhmän jäsenenä. Opiskelija hyvästelee asiakkaan kohteliaasti. Opiskelija opastaa ja neuvoo asiakkaita ja on asiakaspalvelussa aktiivinen, ystävällinen ja kohtelias. Opiskelija hoitaa ruokaja juomatarjoilutehtäviä Opiskelija hyvästelee asiakkaan kohteliaasti ja kunnostaa tilat tilaisuuden jälkeen. Työn arviointi ja kehittäminen Opiskelija ottaa vastaan palautetta työstään. Opiskelija arvioi omaa työtään ja tekee parannusehdotuksia. Opiskelija arvioi omaa työtään ja tekee parannusehdotuksia.

4 Työtehtävän hallinta Varausten vastaanottaminen ohjeen mukaan yksittäisten asiakkaiden pöytävarauksia ja yhteystiedot. yksittäisten asiakkaiden pöytävarauksia ja tiedustelee asiakkaiden yhteystiedot ohjeen huolellisesti yksittäisten asiakkaiden pöytävarauksia ja tiedustelee asiakkaiden toiveita. Tilausmääräyksen mukaan toimiminen Asiakkaiden vastaanottaminen, opastaminen ja ohjaaminen Opiskelija kunnostaa ja varustaa ravintola- ja /tai kokoustilat ohjeen Opiskelija avustaa yksittäisten ravintolaasiakkaiden vastaanottamisessa. Opiskelija kunnostaa ja varustaa ravintola- ja tai kokoustilat Opiskelija laittaa esille myytävät ja tilatut tuotteet ja kattaa ohjeen yksittäisiä ravintolaasiakkaita ja avustaa ryhmien vastaanottamisessa. Opiskelija kunnostaa ja varustaa ravintola- ja /tai kokoustilat huolellisesti Opiskelija laittaa esille myytävät ja tilatut tuotteet ja kattaa huolellisesti ja itsenäisesti yksittäisiä ravintola-asiakkaita ja avustaa ryhmien vastaanottamisessa. Työmenetelmien hallinta Työvälineiden hallinta Opiskelija hoitaa itsenäisesti pienen seurueen kokouskahvien tarjoilun ja hoitaa muut kokouspalvelut yhdessä työparinsa kanssa. Opiskelija tarjoilee ruoka- ja juomatuotteita ohjeen mukaan tai työryhmän jäsenenä. ohjeen mukaan asiakastilojen siisteydestä ja tarjoiltavien tuotteiden riittävyydestä. Opiskelija hoitaa kokoustarjoilut itsenäisesti mukaan ja hoitaa myös muut kokouspalvelut Opiskelija tarjoilee ruoka- ja juomatuotteita eri tarjoilumenetelmin. asiakastilojen siisteydestä ja tarjoiltavien tuotteiden riittävyydestä. Opiskelija hoitaa kokoustarjoilut itsenäisesti mukaan ja hoitaa muut kokouspalvelut vastuullisesti ja aikataulujen mukaisesti. Opiskelija tarjoilee ruoka- ja juomatuotteita sujuvasti eri tarjoilumenetelmiä käyttäen. itsenäisesti ja omaaloitteisesti asiakastilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä sekä tuotteiden riittävyydestä.

5 Työn perustana olevan tiedon hallinta Anniskelumääräykset ja alkoholijuomien tuntemus Opiskelija anniskelee alkoholijuomia ohjeen Opiskelija valmistaa opastettuna tavallisimpia juomasekoituksia. Opiskelija kysyy tarvittaessa neuvoa anniskelumääräyksistä. Opiskelija varaa ohjattuna oikeat kokousvälineet ja rakentaa kokoustilaan vaaditun pöytämuodon. Opiskelija tuntee toimipaikan tavallisimmat ruoka- ja juomatuotteet. Opiskelija anniskelee tavallisimpia alkoholijuomia. Opiskelija valmistaa ohjeen mukaan juomasekoituksia. alkoholin anniskelun keskeisiä määräyksiä (ikä, velaksi anniskelu, päihtyneelle anniskelu, alkoholijuomien perusannokset). Opiskelija laittaa ohjeen mukaan oikeat kokousvälineet ja rakentaa kokoustilaan vaaditun pöytämuodon. Opiskelija tuntee toimipaikan ruoka- ja juomatuotteet ja niiden soveltuvuuden. Opiskelija anniskelee alkoholijuomia ja tavallisimpia juomasekoituksia Opiskelija valmistaa tavallisimpia juomasekoituksia vastuullisesti alkoholin anniskelun keskeisiä määräyksiä (ikä, valaksi anniskelu, päihtyneelle anniskelu, alkoholijuomien perusannokset). Opiskelija laittaa ohjeen mukaan oikeat kokousvälineet käyttökuntoon ja rakentaa kokoustilaan soveltuvimman pöytämuodon. Opiskelija tuntee toimipaikan ruoka- ja juomatuotteet soveltaen asiakkaiden erikoistoiveita. Työturvallisuuden hallinta Opiskelija ottaa ohjeen mukaan huomioon oman työturvallisuutensa käsitellessään sähkölaitteita sekä kuumia astioita ja tuotteita ravintolassa. Opiskelija huomioi työturvallisuutensa (ilmoittaen vioista) käsitellessään sähkölaitteita sekä käsitellessään kuumia astioita ja tuotteita ravintolassa. Opiskelija huomioi oman ja asiakkaiden turvallisuuden käsitellessään sähkölaitteita ja ilmoittaa vioista ja on huolellinen käsitellessään kuumia astioita ja tuotteita ravintolassa.

6 Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Ongelmanratkaisutaidot: Opiskelija kysyy neuvoa ongelmatilanteissa ja toimii saamansa ohjeen Opiskelija selvittää tavallisimmat ongelmatilanteet Opiskelija toimii ongelmatilanteissa ripeästi ja selvittää tavallisimmat tilanteet Yhteistyötaidot: Työryhmässä työskentely Sisäisestä tiedonkulusta huolehtiminen Opiskelija työskentelee työryhmän jäsenenä ja tekee annetut tehtävät. Opiskelija työskentelee työryhmän aktiivisena jäsenenä ja tekee annetut tehtävät. Opiskelija pyytää tarvittaessa apua muilta työntekijöiltä. omalta osaltaan sisäisestä tiedonkulusta eri osastojen välillä. Opiskelija työskentelee työryhmän aktiivisena ja oma-aloitteisena jäsenenä ja tekee annetut tehtävät. Opiskelija ottaa muut työntekijät huomioon auttamalla heitä ja pyytää tarvittaessa apua. ripeästi ja vastuullisesti sisäisestä tiedonkulusta eri osastojen välillä. Työtehtävien joustava suorittaminen Eettiset ja esteettiset taidot: Opiskelija siirtyy joustavasti työtehtävästä toiseen. Yhteisten sääntöjen noudattaminen ja vastuullinen työskentely yrityksen yhteisiä sääntöjä. yrityksen yhteisiä sääntöjä ja on vastuullinen työtehtävissään. täsmällisesti yrityksen yhteisiä sääntöjä ja on vastuullinen työtehtävissään. Yhteiset painotukset Teknologian ja Opiskelija tarkistaa

7 tietotekniikan hyödyntäminen: AVlaitteiden käyttö opastettuna tavallisimpien AVlaitteiden käytön. Opiskelija tarkistaa tavallisimpien AVlaitteiden toimivuuden. Opiskelija tarkistaa AVlaitteiden toimivuuden ja ilmoittaa vioista. Opiskelija ohjaa ja neuvoo asiakasta AVlaitteiden käytössä. Tietotekniikan hyödyntäminen Opiskelija hyödyntää tietotekniikkaa myyntien rekisteröinnissä ja laskutuksessa. Opiskelija hyödyntää tietotekniikkaa myyntien rekisteröinnissä, laskutuksessa ja tilityksissä. Opiskelija hyödyntää itsenäisesti tietotekniikkaa myyntien rekisteröinnissä, laskutuksessa ja tilityksissä. Työsuojelusta ja terveydestä huolehtiminen: ergonominen työskentely Opiskelija käyttää opastettuna oikeita työasentoja (tarjottimen ja astioiden kantaminen) sekä nostamiseen ja siirtämiseen (kokoustarjoilu, kalusteet) tarkoitettuja apuvälineitä. Opiskelija käyttää ohjeen mukaan oikeita työasentoja (tarjottimen ja astioiden kantaminen) sekä nostamiseen ja siirtämiseen (kokoustarjoilu, kalusteet) tarkoitettuja apuvälineitä.

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Näyttelyala Opetussuunnitelma, 10 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Neuvottelukunta: Kulttuurialan neuvottelukunta Aika: 6.2.2009 Paikka: Haikon kartano, Porvoo

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAINOVIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien painoviestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailupalvelujen osaamisala, Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija MATKAILUPALVELUJEN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Lahden konservatorio

Lahden konservatorio Lahden konservatorio MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN 2010 OSA 2 TUTKINTOKOHTAINEN OSA 15.12.2011 2 YLEISTÄ Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 47/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Audiovisuaalinen viestintä

Audiovisuaalinen viestintä Forssan ammatti-instituutti Audiovisuaalinen viestintä Näyttö- ja arviointisuunnitelma Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöillä tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot