Kuopion kaupunki Tilinpäätös 2013 TYYNTÄ MYRSKYN KESKELLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Tilinpäätös 2013 TYYNTÄ MYRSKYN KESKELLÄ"

Transkriptio

1 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa klo 9 Kuopion kaupunki Tilinpäätös 2013 TYYNTÄ MYRSKYN KESKELLÄ Petteri Paronen Kuopion kaupunginjohtaja TALOUS 2013 TIIVISTETYSTI: YDINKAUPUNKI, KUOPIO LIIKELAITOKSINEEN JA KUOPIO KONSERNI milj. Ydinkaupunki Kaupunki liikelaitoksineen Kuopio konserni Vuosikate 5,6 37,8 88,7 poistot 16,7 44,7 88,9 yli-/alijäämä -3,5 1,0 1,6 kumulatiivinen yli-/alijäämä 7,8-104,1 investoinnit 23,4 75,2 227,4 lainakanta 248,7 825,0 kassan riittävyys, päivää taseen loppusumma 695,1 810, ,1 suhteellinen velkaantuneisuus 49,8 % 93,5 % lainanhoitokate 1,5 1,4 1

2 Toimintaamme on ohjannut Toteuttaminen vaatii yhteistä tahtoa ja vastuuta TUOTTAVUUSOHJELMA Henkilöstötyön tuottavuus Sähköisten palvelujen kehittäminen Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus Palvelujärjestelmien, innovaatioiden ja prosessien kehittäminen Hankintojen hallinta Tuotteistus Tuottavuuden mittaaminen ja seuranta HENKILÖSTÖOHJELMA Ennakoiva henkilöstösuunnittelu Rekrytointi, sisäinen liikkuvuus Osaamisen johtaminen ja kehittäminen Kannustava palkkaus Työhyvinvoinnin johtaminen ja edistäminen Strategisen henkilöstötiedon tuottaminen PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Monituottajamalli ja kumppanuus Sidosyksikköhankintojen kehittäminen Tilaaja-tuottaja toimintatavan kehittäminen Sopimusohjaus - omistajaohjaus Tuotteistaminen Hankinta- ja sopimusosaamisen lisääminen Kuntalaisten osallisuuden lisääminen Raportoinnin kehittäminen ostopalveluissa Kasvu ja vetovoima 2013: Voimakas kasvu jatkui Väestönkasvun vuosi Kuopion väestölisäys oli 1206 asukasta lisäyksestä muuttoliikkeen (maassamuutto ja siirtolaisuus) vaikutusta lähes 1000 asukasta. Kuopio väestökehityksessä mittavinta pääkaupunkiseudun, Oulun ja Tampereen jälkeen. Maakunnan väestö on tasapainossa. Kuopio asukkaan kaupunki ja Suomen 8. suurin väkiluvultaan. Kasvun takana elinkeinojen kehitys ja hyvä Kuopio -kuva Voimakas rakentaminen jatkui edelleen ( Kallansillat, Alatori, KYS ) Vilkas asuntorakentaminen ja monipuolinen asuntotarjonta. Vuonna 2013 valmistui lähes 960 uutta asuntoa. Yritystonttikysyntä jatkui suhdannetilanteeseen nähden hyvänä. Työllisyystilanne heikkeni, mutta säilyi parempana useimpiin vertailukaupunkeihin nähden. Kuopiossa vähiten työttömiä pääkaupunkiseudun ja Vaasan jälkeen. Työttömyys alle maan keskiarvon. Tilastokeskuksen Taloussanomille keräämien tietojen mukaan Kuopio on yksi vetovoimaisimpia kaupunkeja asukaslukuun suhteutettuna. 2

3 Palvelut 2013: Lapset ja nuoret Elinkaarihankkeena toteutettu Pohjantien koulun peruskorjaus valmistui. Yksityiset päivähoitopalvelut kehittyivät julkisen rinnalla. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut ovat vakiintuneet osaksi palvelua. Palveluseteli otettiin käyttöön Hyperhiihtoloma ja supersyysloma ovat vakiinnuttaneet paikkansa pysyvinä toimintamalleina. Nuorten koulutusmyönteisyyttä ja työllistymistä on edistetty. Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on mm. etsivän nuorisotyön ja moniammatillisen työryhmän avulla ohjattu opiskeluun, työharjoitteluun ja muihin palveluihin. Ikäihmiset Vanhuspalveluissa painopiste on mahdollisimman pitkään kotona asumista tukevassa toiminnassa. Kotihoidon piirissä on yli 75 vuotiaita valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Pienryhmäkotitoimintaa lisättiin edelleen. Sairaalasta kotiutuville asiakkaille kehitettiin vaihtoehtoisia palveluita (kokeiluasumista, hoivahotelliasumista jne.) Yhteistyö vanhusneuvoston kanssa jatkui tiiviinä edelleen. Palvelut 2013: Muita muutoksia Palvelualueuudistuksen tavoitteita vietiin eteenpäin Organisaatiota ja toimintatapoja kehitettiin edelleen vastaamaan palvelualueuudistuksen tavoitteita. Konserniohjauksesta ja Tilakeskuksesta muodostettiin konsernipalvelun uusi vastuualue. Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostosuunnitelman valmistelu jatkui. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma hyväksyttiin. Asiakaspalautteita hyödynnettiin aktiivisesti palvelujen kehittämisessä. Maakunnallisen markkinointiohjelman brändistrategia valmistui. Tukipalvelujen tuottamistapamuutokset jatkuivat Kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhdessä perustama Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän, Servican, palvelutuotantoon lisättiin hajautetun laitoshuollon palvelutuotanto. Konserniohjausta kehitettiin ja linjauksia palvelujen tuottamisesta valmisteltiin Palvelujen tuottamista ja hankkimista linjaava palvelu- ja hankintaohjelma on hyväksyttiin valtuustossa. Omistajaohjausta edelleen tehostettiin. 3

4 KUOPIO KONSERNIN TAPAHTUMIA Kaupunki tehosti kiinteistöjen myyntiään. Vuonna 2013 kaupungin rakennuksia myytiin ja purettiin n m2. Myyntivoittoa kertyi 0,71 milj. ja ylläpitokulut väheni 0,44 milj. /v. Niiralan Kulmalle valmistui 2 uutta vuokra-asuintaloa (95 asuntoa) ja yhtiö korjasi kaksi taloa (84 asuntoa). Kuopion Veden mittava Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon laajennus (kust.arvio 21 milj. ) alkoi kesällä Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin 10 kilometriä ja vanhaa uusittiin 6 km. Kuopion Energia liikelaitos muutti sähköverkon ja kaukolämmön asiakkaiden mittareita etäluettavaksi. Verkostojen rakentamisen painopiste oli Ala-Pirttiniemessä ja Saaristokaupungissa. Energia Oy:n Haapaniemi 2 voimalaitosinvestointi valmistui. Päätettiin irtaantua Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. KUOPIO KONSERNIN TAPAHTUMIA Peruskorjattu kauppahalli ja laajennettu toriparkki kauppakäytävineen otettiin käyttöön. Kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus oli toteutuksessa. Matkailumarkkinointia järjesteltiin uudelleen Niiralan Kulmalle valmistui 2 uutta vuokra-asuintaloa (95 asuntoa) ja yhtiö korjasi kaksi taloa (84 asuntoa). Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma käynnistyi vuoden loppuun mennessä sairaansijat vähenivät 76:lla. Jäsenkuntien maksuosuus kasvoi 5,2% (ilman ensihoitoa ja edellisen vuoden alijäämän kattamista) tuottavuusohjelmassa asetettu tavoite on 2,6 % kasvu. 4

5 KUNTARAKENTEEN MUUTOKSET Vehmersalmi 2005, Karttula 2011, Nilsiän 2013 alusta, Maaninka 2015 SoTe yhteistoiminta-alue Maaningan kanssa aloittanut Terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Tuusniemen kanssa jatkuu Juankosken ja Tuusniemen kuntaliitosselvitykset käynnistyivät vuoden 2013 aikana. Päätökset tehdään syksyn aikana. Kuntaliitokset vaikeuttanevat talouden tasapainon ylläpitämistä ellei seuraa kasvua ja vetovoimalisäystä Puutteellisen tai heikkokuntoisen infran investointivastuut, valtionosuusmenetykset, ketjuuntuneiden liitosten avustuksia vähentävä vaikutus, henkilöstörakenteen jäykkyys (irtisanomissuoja Kuopion osalta!!) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen pääperiaate sovittu Kaikki yksityiskohdat, talous- ja muut seurannaisvaikutukset arvailujen varassa KUOPION TALOUS 2013 Talouden ennakointi oli harvinaisen vaikeaa vuonna Kaupungin tilikauden tulos lopulta ylijäämäinen 1 milj. euroa Toimintakate -502,2 milj. euroa, kasvu 52,5 milj. euroa (11,7 %) edelliseen vuoteen nähden. Nilsiän kuntaliitos huomioiden toimintakate kasvoi 16,5 milj. euroa (3,4 %). Ydinkaupungin toimintakatteen kasvu oli 2,6 %. Verorahoitus (verot + valtionosuudet) yhteensä 537,6 milj. euroa, kasvu 69,9 milj. euroa (15 %) edelliseen vuoteen. Nilsiän kuntaliitos huomioiden verorahoitus kasvoi 34,1 milj. euroa (6,8 %). Verotulojen kasvu 9,9 % - kunnilla keskimäärin 6,8 %. Vuosikate 37,8 milj. euroa, kasvu 17,2 milj. euroa (84,3 %) edelliseen vuoteen. Nilsiän kuntaliitos huomioiden tilanne kohentui 17,7 milj. euroa (88,1 %). Satunnaiset erät 7,6 milj. euroa, kasvu 6,3 milj. euroa vuoteen 2012 nähden. 5

6 KUOPION TALOUS 2013 Talous kohentui sopeutustoimien pääosin onnistuessa Mm. henkilöstövähennys n. 70 htv, henkilökustannukset n. 4 milj.euroa alle budjetin, sairauspoissaolot vähentyivät n. 1 päivä/htv Budjettikuri pääosin talousarvion ja sopeuttamisvaateiden reunaehtojen mukaista Kuopion toimintamenojen kasvu kuitenkin hieman suurempaa kuin kunnilla keskimäärin (osin selittyy väestönkasvulla) Toiminnallinen tulos noin 19 milj.euroa parempi kun vuonna 2012 (rahaston purku huomioiden, ilman sitä n. 7 milj.euroa parempi). Tulos olisi kuitenkin alijäämän puolella ilman kertaluonteisia, aikaistettuja verotuksen tuloutuseriä. INVESTOINNIT 2013 Bruttoinvestoinnit 75,2 milj. euroa (77,4 milj. euroa v. 2012) Nettoinvestoinnit (rahavirta) 60,0 milj. euroa, (71,3 milj. euroa v. 2012) Tulorahoituksella katettiin 54,7 % investointien omahankintamenoista (27,2 % v. 2012) Lainamäärä kasvoi 37,5 milj.euroa (yhteensä 249 milj.euroa). Kaupungin kassavarat lisääntyivät n. 40 milj.eurolla (23 päivän kattavuus, 2012 oli 5 päivän kattavuus) 6

7 Keskeiset investoinnit 2013 Ydinkaupunki Milj., netto Yhdyskuntarakentaminen Maa- ja vesialueet (nettotulo) 6,7 Lähiliikuntapaikat 0,2 Urheilu- ja virkistysalueet 1,1 Yleiset alueet ja puistot 1,9 Kunnallistekniikka 13,2 - Uudisrakentaminen 4,5 - Elinkeinotoiminta 0,2 - Saneeraus 2,7 - Kävelykeskusta 4,9 Tilakeskus Milj., netto Kiinteistöjen myynti 1,0 Kaupunginteatterin peruskorjaus 9,6 Kauppahallin peruskorjaus 2,0 Niiralan päiväkodin peruskorjaus 1,4 Nilsiän liikuntatalon peruskorjaus 1,0 Tilakeskus yhteensä 20,8 7

8 KUOPION TALOUS 2013 Kuopion tulokehitys kuntakentän kasvua suurempaa, samoin myös menokehitys Kuntien verorahoituksen (verotulot + valtion-osuudet) kasvu 5,6 %, Kuopion 6,8 % Kuntien verotulojen kasvu 6,8 %, Kuopion 9,9 % Kuntien toimintakatteen kasvu ennakkotietojen mukaan noin 2,7 %, Kuopion 3,4 %. Ydinkaupungin toimintakatteen kasvu oli 2,6 %. Vuosikate poistoista kunnissa ennakkotiedon mukaan 99 %, Kuopiossa 85 % Velkamäärä / asukas kunnissa euroa, Kuopiossa euroa. Kuopio & liikelaitokset ja taseyksiköt: Yli- / alijäämät eri yksiköissä 2013 milj.e 2012 Milj. Ydinkaupunki -3,5-13,0 Tilakeskus +3,7 +4,8 P-S:n pelastuslaitos +1,6 +0,7 Isäntäkuntapalvelut 0 0 Kuopion Energia Liikelaitos -1,4 +0,5 Kuopion Vesi Liikelaitos +1,4 +0,5 Kallaveden Työterveys Liikelaitos -0,2-0,3 Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos -0,6 +0,3 Yhteensä +1,0-6,5 8

9 Kuopio konserni: Kuntakonsernin osuus konserniyhteisöjen (milj. euroa): Omasta pääomasta Vieraasta pääomasta Tilikauden tuloksesta Kuopion Energia Oy 15,3 182,1-1,5 Asuntokiinteistöyhtiöt yhteensä 15,9 279,0 0,0 Muut kiinteistöyhtiöt yhteensä 30,8 109,4-1,2 Muut yhtiöt yhteensä 7,7 9,5 0,5 P-S:n sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 46,9 111,9 0,9 Koulutuskuntayhtymät yhteensä 33,9 12,5 3,2 Muut kuntayhtymät yhteensä 1,6 2,5 0,0 Servica -0,5 15,9-1,2 Jätekukko Oy 2,4 1,5 0,4 Tilikauden tulos toteutui edellisvuotta ja talousarviota parempana mutta haasteet jatkuvat Taseeseen kertynyt ylijäämä 7,8 milj. Kumulatiivinen ylijäämä pieni => talouden ja toiminnan sopeuttaminen edelleen välttämätöntä. Vuonna 2014 taseessa kumulatiivista alijäämää kertynee vähintään 12 milj.. Verotulojen kasvu myönteistä, mutta suhdanneriippuvaa Valtionosuuksien vähennys jäänee pysyväksi Toimintakatteen kasvu 2013 ylitti tuottavuusohjelman tavoitetason (inflaatio % + 0,4 %), keskimääräinen inflaatio oli 1,5 % Vuosikate ei riittävä kattamaan poistoja (toteutui 84,5 %:sti) Investoinnit 75 milj. - tulorahoitus kattoi vain 55 %:sti Lainakanta kasvoi 37 milj. 249 milj. euroon (korkomenoriski!) 9

10 haasteet jatkuvat Budjetti sisälsi palvelutuotannon rakenteellisia muutoksia ja verkostoratkaisuja sekä henkilöstömenojen säästöjä luontaista poistumaa hyödyntäen => osa toimenpiteistä toteutui ja hillitsi menojen kasvua. On edettävä, vaikka väsymistä ainaiseen säästämiseen on aistittavissa. Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma käynnistyi, muttei vielä vakuuta tuloksillaan. Positiivisesta tuloksesta huolimatta, talous ei siis ole pitkäjänteisesti tasapainossa. Talousarvioon 2014 sisältyy sopeutustoimenpiteitä 12,6 milj.. Rakenteellisten, muiden pitkävaikutteisten ja kertaluontoisten sopeutustoimenpiteiden toteuttaminen myös jatkossa on välttämätöntä. Taseen kertyvä alijäämä on katettava. Uudessa kuntalaissa velvoite tähän kiristyy. Pahin ei ole vielä ohi kuntataloudessa Vuoden 2014 osalta on odotettavissa kuntien tulopohjan kasvuvauhdin merkittävää hidastumista Verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan viime vuodesta alle kolmannekseen eli 2,1 %:iin Kuntien veroprosentteihin kohdistuu korotuspaineita Merkittäviä ja myös nopeavaikutteisia tehostamistoimenpiteitä, priorisointeja, palvelujen saannin rajaamisia ja heikennyksiä on välttämätöntä tehdä. Valtio on leikannut ja edelleen leikkaa rahoitustaan kunnille, mutta tehtävävähennyksistä ei ole sen tarkempaa tietoa. 10

11 Kuopio & liikelaitokset ja taseyksiköt: Keskeiset tunnusluvut 2013 Asukkaita Veroprosentti 19,5 Toimintakate, milj. -502,2 Vuosikate, milj. 37,8 Poistot, milj. -44,7 Tilikauden yli-/alijäämä, milj. 1,0 Investoinnit brutto, milj. -75,2 Investoinnit netto (rahavirta), milj. -60,0 Pitkäaikaisten lainojen muutos, milj. 37,5 Lainamäärä , milj. 248,7 Lainat euroa/asukas Vuosikate poistoista, % 84,5 % Investointien tulorahoitus, % 54,7 % Kuopio & liikelaitokset ja taseyksiköt: Taseen tunnusluvut *) Omavaraisuusaste, % 51,6 % 54,7 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 49,8 % 47,8 % Kertynyt yli-/alijäämä, milj. 7,8 8,8 Kertynyt yli-/alijäämä, / asukas Lainakanta , milj. 248,7 211,3 Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, milj. 50,7 69,3 Asukasmäärä *) Sisältää Nilsiän tiedot 11

12 Kuopio konsernin tunnusluvut Tuloslaskelma 2013 Toimintatulot / Toimintamenot, % 53,2 % Vuosikate / Poistot, % 99,8 % Vuosikate, /asukas 834 Asukasmäärä Rahoituslaskelma 2013 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroa -304,7 Investointien tulorahoitus, % 40,1 % Lainanhoitokate 1,4 Kassan riittävyys, pv 36 Kuopio konsernin tunnusluvut Tase 2013 Omavaraisuusaste, % 26,4 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 93,5 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), milj. -104,1 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas -979 Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , milj. 825,0 Konsernin lainasaamiset , milj. 0 Konsernin henkilöstön lukumäärä keskimäärin

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2013:1 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2012 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 2.7.2015 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.215 Päiväys: 31.3.215 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2013 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot