JORMA TUKIA. Kasvuyritys NÄKÖKULMIA JOH- TAMISEEN DIGI- AJASSA. Leaders House Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JORMA TUKIA. Kasvuyritys NÄKÖKULMIA JOH- TAMISEEN DIGI- AJASSA. Leaders House Oy"

Transkriptio

1 JORMA TUKIA Kasvuyritys NÄKÖKULMIA JOH- TAMISEEN DIGI- AJASSA Leaders House Oy

2 Kasvuyritys Esityksen tarkoituksena on ottaa esiin muutamia näkökulmia, joita voi olla hyödyllistä miettiä omaa liiketoimintatapaustaan vastaan. Näkökulmat ovat sekoitus tiedemiesten jo tunnetuista, kirjoittajan mielestä relevanteista teorioista ja osin kokemusperäiseen pitkähköön linjajohtokokemukseen ja vapaaseen ajatteluun perustuvista näkemyksistä. Kukin liiketoiminta on ainutkertainen ja kasvustrategiaa mietittäessä on paneuduttava tilannetekijöihin ja mahdollisuuksiin syvällisesti, jotta saadaan paras mahdollinen toimintasuunnitelma kestävän kasvun aikaansaamiseksi käytännön tasolla.

3 Kasvu takaa jatkuvuuden Kestävä kasvu edellyttää jatkuvaa innovointia ja hyvää johtamista Digiaika luo runsaasti mahdollisuuksia Olemassaolevan liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta voidaan aina kehittää Uusien liiketoimintamahdollisuuksien sunnittelu ja toteutus on oltava jatkuva prosessi Sekä uutta että vanhaa liiketoimintaa pitää kehittää rinnakkain Työpaikkojen pysyvyys Suomessa edellyttää jo toiminnassa olevilta yrityksiltä kasvua globaalissa kilpailutilanteessa. Työolettamana on, että kasvua saadaan sekä vanhan liiketoiminnan kehittämisestä että kokonaan uusien innovaatioiden kautta. Erityisenä mahdollisuutena otetaan esille digitaaliajan mahdollisuudet kehittää sekä vanhan liiketoiminnan tuottavuutta ja kasvua että rakentaa kokonaan uusia liiketoimintamalleja. Kattoteemana on ottaa esille johtamisen näkökulmia, joilla kokonaisuus voidaan johtaa niin, että kasvu toteutuu käytännössä. Akateeminen maailma on jo vuosia kirjoittanut hyviä kiteytyksiä kaksikätisestä johtamisesta (Ambidextrous Leadership) ja innovaatioiden johtamisesta ja siihen liittyvästä käsitteistöstä. Digitaalisoitumisen megatrendi on päivittäin esillä. Käytännön tasolla liikkeenjohdossa ollaan usein kädet täynnä töitä seuraavan kuukauden tuloksen tekemisessä, joten resursseja enempään ei tahdo löytyä. Strategiaprosessit, jotka vieläkin usein ovat vanhan opin mukaisia vuosikellosysteemejä, keskittyvät kustannusten karsimiseen ja hengissäselviämiseen. Isoissa yrityksissä saattaa olla erilliset henkilöt, jotka laativat strategiaa. Strategia on lopulta tulevia kvanitatiivisia lukuja tulevaisuuteen projisoiva paperi. ICT nähdään teknisenä asiana, joka sysätään IT-johdon murheeksi. Jotta päästään seuraavalle tasolle edellä olevasta tilanteesta, tarvitaan tahtoa ja voimaa tehdä jotain suurempaa. Huomio kiinnitetään siihen, miten saadaan asiakaskunnasta enemmän irti, miten saadaan markkinaosuutta lisää 2

4 suhteessa kilpailijoihin, millaisilla keinoilla asiakkaitten tarpeita voitaisiin vielä tyydyttää olemassaolevien tuotteiden ja palvelujen lisäksi, millä keinoilla löydettäisiin aivan uusi tapa toimia ja sitä kautta saataisiin merkittävä iskukyky uusiin asiakkaisiin. Pohditaan myös tapa toimia siten, että kaiken digitalisoitumisen kautta parannetaan merkittävästi tuottavuutta ja myyntimahdollisuuksia eri kanavissa globaalissa mittakaavassa. Resursseja kohdistetaan sinne, missä on kasvua ja otetaan pois sieltä, missä asiat voidaan automatisoida tai kokonaan poistaa. Johtamisen näkökulmasta kaksikätinen johtaminen vaatii käytännön tasolla rakenteellisia päätöksiä ja oikeita kompetensseja. Keskeinen väite tässä kirjoituksessa on se, että vanhasta liiketoiminnasta saadaan aina enemmän irti sekä kasvua että kannattavuutta. Väitän myös, että aivan uuden liiketoiminnan kehittäminen rinnan vanhan kehittämisen kanssa kannattaa aloittaa heti eikä sitten kun muut ovat jo menossa ohi. Vähintään pitää olla selkeä johdon näkemys suunnitelmasta, koska ja miten pitää iskeä uusiin mahdollisuuksiin kiinni. Kun aika tulee niin toimitaan eikä enää mietitä. Omistajien ja johdon näkemys perustuu ympäristötekijöitten analyysiin ja ymmärrykseen. Kaiken digitalisoituminen pitää olla suunnitelmassa mahdollistavana tekijänä. Muutoksen johtamisen näkökulmasta henkilöiden mukaansaaminen on ratkaiseva menestystekijä. Kompetenssien johtamisen kannalta uusien asioitten aikaansaanti vaatii uudistuvaa ja uutta osaamista. Johdon ja HR:n on rakennettava systematiikka siitä, miten työpaikat säilyvät ja lisääntyvät tilanteessa jossa osaamisvaateet muuttuvat joskus paljonkin. Ihmisten johtaminen pitää olla ajan tasalla olevaa luottamukseen ja arvostukseen perustuvaa modernia johtamista, jossa henkilökunnan koko kapasiteetti otetaan mukaan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lopullisena palkitsemisjärjestelmänä toimii asiakkaitten antama palaute kasvavana kassavirtana ja arvostuksena palvelujen laatuun. Businessmallin*muutos* ajoissa. Kilpailukyky. Taloudellinen*kehitys. (C) Leaders House Oy 52 Kannattavuus voi jatkua hyvänä, vaikka kilpailukyky rapautuu. 3

5 Halutaanko kasvua Vakiinunut liiketoiminta voi jatkaa hyvällä tasolla pitkään, vaikka kilpailukyky vähitellen murenee. Uudet toimijat ottavat rinnalla markkinaosuutta innovatiivisilla tuotteilla ja palveluilla. Markkinoiden muutokset ja uudet teknologiat muuttavat toimintaympäristöä. Hallituksen ja ylimmän johdon näkemys vakiintuneissa yrityksissä kattaa sekä nykyisen liiketoiminnan kehittämisen, että kasvuun tähtäävän liiketoiminnan kehittämisen rinnakkain. Heikot signaalit pitää osata lukea. Milloin on aika lähteä rakentamaan uutta liiketoimintaa. Mieluummin heti eikä jälkijunassa. Hyvälle suoritustasolle suhteessa kilpailijoihin pääsee hyvällä johtamisella, mutta millä päästään parhaaksi tai ehdottomaan parhaimmistoon joka riittää globaalissa mittakaavassa. Miten kestävä kasvu saadaan aikaiseksi? Liikkeenjohto on usein tahtolaji. Jos halu menestyä puuttuu, menestymisen mahdollisuus kapenee ja tyydytään keskivertosuorituksiin. Jos halu on kova, mutta kyky puuttuu, tämä on korjattavisssa hyvällä johtamisella ja kovalla työllä. Kun sekä halu sekä kyky ovat kohdallaan, tulosta alkaa syntyä. Omistajan tahdosta ja näkemyksestä kaikki lähtee. Omistajalle saattaa riittää nykytoiminnan pyörittäminen ja kehittäminen, jolloin kasvuhakuisuus on vaatimattomampaa: - Hallitukset, joille riittää vuosibudjetti ja sitten katsotaan neljänneksittäin, mihin suoritus kulloinkin riittää. - VC- vetoiset hallitukset, joissa pelataan portfoliopeliä ja puristetaan firmalta maksimitulosta vuodesta toiseen unohtaen kehittäminen - Kansainvälisten firmojen tyttäret, joille syötetään väkisin globaali strategia paikallisista oloista välittämättä - Yritykset, joissa pelataan konsolidointipeliä laskevilla markkinoilla 4

6 - Poliittisesti ohjatut firmat - Yritykset, joissa vanhan menestysreseptin mukaan mennään eteenpäin. Ohjaustapa edelläkuvatuissa keskittyy kuukausi- ja neljännestason tuloslukuihin ja juoksevan hallinon hoitamiseen. Riskejä vältetään ja tyydytään markkinakasvuun. Toisaalla on yritykset, joissa pyritään innovaatiotoiminnalla kasvustrategiaan - Strategia, jossa pyritään muuttamaan toimialaa ja hyökkäämään uusilla ideoilla ja liiketoimintamalleilla. - Strategia, joissa vanhaa liiketoimintaa lähdetään kehittämään ja samanaikaisesti kehitetään aivan uutta tapaa toimia uusilla ja vanhoilla markkinoilla. - Strategia, jossa vanha liiketoimintamalli uudistetaan täysin. - Strategia, jolla startataan aivan uusi liiketoiminta ja haastetaan jokin vanha tapa toimia. Nämä ovat esimerkkejä, joissa kasvuyrityksen rakentamiselle luodaan edellytyksiä ajattelemalla kovalla ambitiotasolla. Hallitus lähtee rakentamaan ohjausta, jossa toki on lyhyen tähtäimen rahaohjausta, mutta strateginen ohjaus ja siihen liittyvä luovuus saa pääroolia. Kun tahto ja näkemys alkaa olla kirkas hallituksessa, on aika miettiä miten muutos tehdään käytännössä. Millainen on operatiivisen johtamismallin design ja keihin henkilöihin luotetaan. Henkilövalinnoissa ei saisi tehdä kompromisseja, kun huipulle tähdätään. Organisaatiot, jossa pitää yhdistää aate ja liiketoiminta ovat oma lukunsa. Timo Santalainen kirjassaan Strateginen ajattelu&toiminta käsittelee teemaa terävästi. Johtajien on ajettava kaksikätisesti liiketoimintaansa eli ajaa vanhan liiketoiminnan kehittämistä ja uuden liiketoiminnan kehittämistä samanaikaisesti ja etsittävä strateginen voima välimaastosta. Hallituksen ja toimivan johdon haasteena on päättää, millä tahtotasolla yritystä johdetaan. Kuinka paljon pistetään painoa vanhan toimintamallin kehittämiseen ja onko syytä lähteä innovoimaan uutta lähestymistapaa. Tähän päätökseen pitää olla näkemystä ympäristön muutoksista ja mahdollisuuksista sekä uhista. Kun näkemys on syntynyt, pitää olla tahtoa rakentaa ambitiotaso riittävän korkeaksi ja palkata sellaiset johtajat, jotka saavat muutoksen läpiviedyksi. Start-upeissa innovointi lähtee yrityksen sisältä. Ensimmäinen 10 henkeä on oikeasti kasvanut taistelemaan ideansa puolesta. Kyllä näitä rovioita on paljon, joissa on aito palo tehdä jotain suurta. Viimeisessä SLUSH- tapahtumassa Kaapelitehtaalla, jossa aloittavat yritykset ja investorit kohtasivat, oli todella ilo katsoa vallitsevaa intoa ja sitä pelkäämätöntä yritystä jota yrityksenaluissa oli. Start-upeissa liiketoiminnan laajentamisvaihe taas haastaa alkuperäisen johdon. Systematiikkaa ja prosesseja 5

7 aletaan tarvita, mutta tähän en tässä nyt keskity. Pääkysymykseni on, miten saada sytytetyksi vanhoihin yrityksiin samantapaista intohimoa tehdä uutta liiketoimintaa, kuin start-upeissa. Miten saadaan yrityksen henkilökunta joka päivä kyseenalaistamaan toimintatapansa ja miettimään tuottavampia tapoja toimia. Vanhoissa yrityksissä saattaa olla jopa paremmat lähtökohdat tehdä kasvua kuin aloittavissa yrityksissä. Jotta saavutetaan esimerkiksi noin 100 miljoonan kansainvälinen liiketoiminta lähtien tyhjästä kuluu muutama vuosi, jos idea ja toteutus on hyvä. Jos kasvatetaan valmiiksi kansainvälinen 100 miljoonan liiketoiminta 200 miljoonan liiketoiminnaksi, menee myös aikaa jonkin verran, mutta kehitys on riskittömämpää ja varmempaa. Infrastruktuuri on olemassa, tulorahoitusta on vanhasta asiakaskunnasta, uusien ideoiden markkinoillevienti on nopeampaa, kun on jo olemassaolevia asiakkaita. Uusien asiakkaitten saaminen on helpompaa, kun on jo referenssejä. Vanhaa liiketoimintaa saadaan kasvamaan ja kannattamaan paremmin ja uusia ideoita on helpompi generoida, kun asiakkaat ovat lähellä. Voidaan testata ideat heti ja säätää kehitystä palautteen mukaan. Radikaalitkin ideat ovat kohtuullisen reaalisessa ympäristössä. Jorma Ollilan kirja Mahdoton menestys on suositeltavaa lukemista tähänkin asiayhteyteen. Suora lainaus kirjasta: Olin oppinut, että kasvu oli yritykselle yhtä tärkeä kuin happi ihmiselle. Kasvu ei tarkoittanut vain, että myyntiluvut kasvavat tai että osakkeenomistajat saavat varmasti voittonsa. Kasvu oli tärkeä muista syistä. Koko ihmisen elämä on kasvua sekä fyysisesti että psyykkisesti. Ihmisen tehtävä on etsiä parasta itsestään, toteuttaa jotain suurempaa, kehittyä kohti täydellisyyttä. Kasvu varmistaa yrityksissä sen, että ihmiset jaksavat ponnistella eteenpäin. Teksti jatkuu: Kasvuhaluton yritys tekee työntekijöistään konservatiiveja, jotka eivät löydä yhtään syytä ponnistella eteenpäin. Jos yrityksen johto ei aseta riittävän kunnianhimoisia kasvutavoitteita, tutkimuslaboratorioissa tutkijat jättävät selvittämättä vielä yhden vaihtoehdon. Markkinointi-ihmiset tyytyvät ensimmäiseen ehdotukseen, jonka mainostoimisto tekee uuden tuotteen kampanjaksi. Henkilöstöosastolla tyydytään keskinkertaiseen rekrytointiin, kun tarjolla saattaisi olla paras mahdollinen ihminen. Puhelinten käytettävyyttä ei jakseta selvittää loppuun saakka, ja markkinoille lähtee vuosittain tuotteita, jotka eivät toimi tai ovat jopa vaarallisia. Heikkojen signaaleiden lukeminen hektisessä liiketoiminnassa saattaa jäädä tekemättä. Ainakaan systemaattisella tavalla. Kun menee hyvin ja kädet on täynnä töitä, ei huominen huoleta. Ilmiö, joka ainakin ICT- maailmassa on tavallista, liittyy tuotekehityksen kalleuteen. Asiakkaat käyttävät mielellään vaivalla ja isolla rahalla tehtyjä järjestelmiään mahdollisimman pitkään. Täysremontti maksaa paljon ja on riskialtista. Uudet toimijat taas hyökkäävät 6

8 asiakkuuksiisi tekemään uusia kehitysasioita, joita sinulla ei ole. Pitäisi tehdä, mutta ei ehdi, ei kykene, ei ole rahaa, ei ole kompetensseja syitä on monia. Uudet toimijat saavat huomion, koska niillä ratkaisuilla rakennetaan kilpailukykyä ja erilaisuutta suhteessa kilpailukenttään. Pitkässä juoksussa siis ajaudutaan ydinliiketoiminnan kanssa ylläpitomoodiin ja uudet kaupat tekee kilpailija. On hyvää kannattavaa toimintaa pyörittää vanhaa, mutta ollanko silloin kasvustrategiassa. Ei olla. Voi olla, että huippuyksilöt vaihtavat haasteiden perässä yritystä, jolloin vanhaa pyörittää luotettava hyvä ammattikunta, mutta uutta ideointia onkin vaikea saada aikaan näillä voimilla aikaiseksi. asiakkaista, henkilökunnasta ja firman rahoista, on oltava monipuolisempi johtamisessaan. Jos omistajastrategia on ristiriidassa työhösi asiakasrajapinnassa, pitää olla voimia vetää omaa linjaa ja hoitaa perustehtävä asiakasrajapinnassa hyvin ja tietenkin tehdä tulosluvut. Pitää siis jaksaa ajatella nykytoiminnan tuottavuuden ja kasvun eteenpäinvientiä ja olla herkkänä maailman menolle. Uusi kilpailija ei välttämättä hyökkää omalta toimialaltasi tutuista yrityksistä, vaan ihan muualta. Siksi nykytoiminnan haastamista pitäisi tehdä johtamisessa kaiken aikaa. Innovaatiokyvykkyyttä on hyvä kehittää ydinliiketoiminnan rinnalle. Vielä Ollilan kirjasta: Kun yritys kohtaa ongelmia, ne näyttävät aina uusilta ja ennustamattomilta. Tosiasiassa ongelmat ovat eläneet omaa elämäänsä jo pitkään. Ne ovat olleet ratkaisemattomia kysymyksiä, huolimatonta ajattelua tai puolinaisia päätöksiä. Jokainen yritys välttää vaikeita asioita, mutta mutta johtajan tehtävä on katsoa niitä kohti. Kun itse sitten on johtajana suhteessa alaisiinsa vallitsevassa pomosi ohjausmallissa, omat opit esimiestesi toiminnasta on syytä huomioida, hyvät ja huonot opit. Tämä ei ole ihan helppo asia käytännössä tilanteessa, jossa on eri mieltä pomonsa kanssa tyylistä ja asioista. Jos pomosi kysyy pelkkiä numeroita prässäten vain tulosta ja muusta ei ole väliä, ei ehkä pidä mennä omassa johtamisessa samaan moodiin. Kun on vastuussa 7

9 Vision muodostaminen Ideointivaiheessa pidetään mahdollisuuksia mahdollisimman pitkään auki ja jätetään tunnistetut ongelmat toistaiseksi odottamaan. Oletusten testausvaiheessa tehdään analyyseja ja arvioita, millä tavalla uudet ideat voitaisiin toteuttaa ja mitkä niiden vaikutukset ovat suhteessa asiakkaitten tarpeisiin Mitä tehdään nykyiselle liiketoiminnalle ja mitä uutta kehitetään Vision kirkastamisvaiheessa tähdätään inspiroivaan ja selkeään kiteytykseen uudesta yrityksen suunnasta ja luodaan perusta kommunikoinnille Tulevaisuuden tilan visiointi onkin sitten mielenkiintoinen tehtävä. I have a dream tyyppinen visio ei välttämättä ole yhden neron leimaus, vaan visio saattaa muodostua tiimissä tai jonkin ajanjakson kuluessa epäselvissä olosuhteissa. Lenkillä, illanistujaisissa, seminaarissa, lomalla, milloin mitenkin. Eikä se välttämättä ole juuri toimitusjohtajan aikaansaannos, kaikki potentiaali voidaan hyödyntää organisaatiossa myös ulkopuolisia kuunnellen, koska varhainen uuden ajattelun sisäistäminen mahdollisimman monien ihmisten keskuudessa on hyvä alku koko yrityksen mukaan saamisessa. Toisaalta yksikin tarpeeksi kovapäinen ajattelija saattaa muuttaa maailmaa, klassisena esimerkkinä Steve Jobs. Hänen elämänkertansa kannattaa lukea poikkeuksellisena tarinana totusta. Vision muodostusvaiheessa riittävän ennakkoluuloton ajattelu pitää saada pidetyksi tarpeeksi pitkään auki, jotta kaikki mahdollisuudet tulevat esiin. Jos lähdetään liian aikaisin miettimään käytännön esteitä ja fokusoimaan, ajattelu kapenee. Suomessa kun ollaan, kansainvälistyminen on lähes aina mahdollisuus, joka pitää miettiä läpi. Markkinaa analysoitaessa potentiaalin kaivaminen mekaanisella laskennalla on kohtuullisen suoraviivaista, mutta oleellista on kilpailutilanteen selvittäminen ja myyntimallin miettimien. Miten eri kulttuureissa toimitaan ja keiden kanssa voisi liittoutua. Tämä selviää, kun keskustellaan ao. maan paikallisten toimijoiden kanssa ja luonnollisesti tapaamalla ja 8

10 haastattelemalla potentiaalisia asiakkaita. Hyvä visio kertoo, miten erottaudutaan kilpailijakentästä. Kilpailutilanne saattaa olla erilainen eri maissa. Hyvä visio energisoi koko tiimin saavuttaamaan jokin päämäärän. Hyvä visio antaa pohjan asettaa konreettisia tavoitteita päämäärän saavuttamiseksi. Millä visiolla mahdollistetaan huippuyritys ja kasvu. Riippuu tietenkin ympäristöstä ja nykyisistä valmiuksista. Rohkeus ajatella innovatiivisesti ja tarpeeksi laajasti on lähtökohta. Vanhan liiketoiminnan edelleenkehittämisellä päästään eteenpäin, mutta ei tehdä välttämättä isoja kasvulukuja. Nykyisen toiminnan tuottavuuden ja kasvun parantaminen on välttämätöntä, jotta hyvä kassavirta turvataan. Usein vanha liiketoiminta on erittäin kannattavaa. Ellei ole, tuottavuusohjelmilla onkin sitten jo kiire. Edellä puhutun lisäksi tarvitaan uutta ajattelua liiketoimintamallien kehittämisessä, tuotekehityksessä, myyntitavassa, markkinoinnissa, tuotannossa ja palveluissa. Jotain pitää tehdä toisin, kuin muut. Ja siitä pitää jäädä rahaa yritykseen järkevällä tähtäimellä enemmän kuin nykymallilla. Idean synnyttämisprosessissa kannattanee käyttää jotain luotettavaa ryhmää ihmisiä, jonka kanssa uutta kuviota kypsytellään. Vastaanpanijoita on aina, pitää ottaa nämäkin mukaan haastamalla heidät ajattelemaan myös hyviä vaikutuksia. Vastavuoroisesti kritiikiltäkään ei pidä sulkea korvia. Kritiikki voi herättää uuden tarkastelukulman, jota ei ole tullut ajatelleeksi. Taktiikkana voisi olla se, että aluksi pusketaan vain rohkeaa ajattelua eteenpäin, ja jätetään esiintulevat hankaluudet parkkiin odottamaan vuoroaan. Strategisesta johtamisesta kirjoittavat viisaat ovat esitelleet joukon tekniikoita, jolla visiota ja strategiaa voidaan työstää. Tyypillisin tapa lienee skenaariotyöskentely. Yksinkertaisesti sanottuna, kirjoitetaan auki mahdollisia maailmankuvia eri oletuksilla. Miltä maailma ja yrityksemme näyttää esimerkiksi 5 vuoden kuluttua. Toimitusjohtajalla on keskeinen rooli organisoida työskentelymenetelmä. Konsultit ovat mielellään auttamassa ja fasilitoimassa työskentelyä. Kun takki on tyhjä ja ollaan kohtuullisella tasolla yhtä mieltä uuden vision hyvyydestä, lähdetään testaamaan oletuksia realiteetteja vastaan. Testausvaiheessa voidaan hankkia ulkopuolisista ja yrityksen omista joukoista advisor- ryhmä, jolla lähdetään analyyttisemmin käymään läpi syntyneitä ideoita. Ulkopuoliset silmät näkevät toisella tavalla, kuin oma ideointiryhmä on nähnyt. Kokemusta kannattaa hyödyntää sparrauksessa. Pitää asettaa tunnelma oikeaksi, tarkoitus on olla analyyttinen sekä positiivinen. Kaikkea ei ole tarkoitus ampua alas. Jos kyseessä on olemassaoleva liiketoiminta, lopputuloksena pitäisi olla päätös rajauksesta. Mitä kilpailukykyä parantavia toimia lähdetään tekemään nykyisellä liiketoiminta-alueella ja mihin sen pitäisi uudistua ja milloin. Sen lisäksi pitää päättää lähdetäänkö tekemään jotain aivan uutta, joka mahdollisesti jopa syö nykyliiketoimintaa. Ollaanko jo 9

11 uppoamassa vai onko aikaa reagoida. Pitäisi olla sen verran etukenossa ja haistaa tuulet markkinassa niin, että vanha liiketoiminta pysyy vedossa ja varmistaa näin kassavirran. Uuden kehittäminen vie kuitenkin rahaa ja aikaa, joten kaksikätinen johtaminen (Ambidextrous Leadership) on tarpeen. tiedostamattomaankin kehitystyöhön. Tämä luo pohjaa huippusuorituksille, joita intohimo ajaa tavoittelemaan joka päivä. Tahdon muodostaminen ja syntyvän vision formulointi viestittävään muotoon on ensimmäinen askel kohti toteutusta. Visiolla ei sinänsä tehdä vielä mitään, seuraava pulma tahdonmuodostuksessa on uuden näkemyksen saaminen koko organisaation tahdoksi. Toiston määrällä ei näytä olevan ylärajaa viestinnässä. Vielä tärkeämpää on rakentaa vaikkapa kehityskeskustelumekanismiin prosessi, jossa visio ja sen konretisointi oman työn tavoitteiksi tehdään vuorovaikutteisesti ja yksilön käyttäytymismalli ja arvomaailma huomioiden. Ihmisten erilaisuuden merkitystä ja sen huomioonottamista henkilöjohtamisessa ei pitäisi sivuuttaa tasapäistämällä liikaa. Analyyttiseen tyyppiin toimii analyyttinen perustelu ja myyntitapa. Muiden henkilöiden hyväksymistä janoava tyyppi tarvitsee uuden vision ostamiseen ryhmän tuen ja hyväksynnnän, tuloshakuiseen tyyppiin toimii kovat haasteet jne. Mitä suurempi organisaatio on kyseessä, sitä enemmän aikaa ja energiaa kuluu uuden vision maastouttamiseen. Kun uuteen asiaan on aito innostus ja usko, vasta silloin alkaa tapahtua oikeita asioita. Inspiroiva visio antaa voimaa ja stimuloi porukkaa oma-aloitteisesti ja usein 10

12 Digitaalisuuden mahdollisuudet Tuotteissa, tuotannossa ja tuotantoprosesseissa on fyysisiä elementtejä, kuten koneita ja ihmisiä sekä digitaalinen ulottuvuus. Myyntitoiminta menee yhä laajemmin eri kanaviin Toimituslogistiikka muuttuu asiakasohjautuvaksi Tukitoimintaa ja jatkuvia palveluita pyritään helpottamaan tuotteiden helppokäyttöisyyttä lisäämällä ja itsepalveluilla verkon kautta Tuotekehitys, tuotanto ja tuotantoprosessit Tuotekehityksessä lähes kaikilla tuotealueilla on mahdollista käyttää uutta teknologiaa hyväksi. Internet of Things (=laitteiden välinen internet-yhteys) on ollut jo jonkin aikaa tapa kytkeä laitteet internettiin. Fyysisissä tuotteissa itsessään on sisäänrakennettua älykkyyttä lisäätyvässä määrin. Otetaan esimerkkinä vaikka kaikille tuttu auto tai vaikkapa metsäkone. Tällaisissa tuotteissa on suuri määrä prosessoreja ja tiedonsiirtoa säätämässä ja ohjaamassa fyysisiä komponentteja. Softapäivityksellä saa autosta hevosvoimia lisää ja säädetyksi vääntömomenttikäyriä toiseen asentoon. Paikannustekniikka on käytettävissä, jolloin tiedetään täsmälleen missä ajoneuvot liikkuvat ja kuinka kovaa mennään. Verotustakin nyt kaavaillaan perustettavaksi tällaisen tekniikan varaan. Kun ajoneuvot, olkoon sitten ammattimaisesta liikenteestä tai yksityisliikenteestä kysymys liitetään internettiin ja Big Dataan (= internetistä kerättävän suuren datamassan säilyttäminen ja analytiikka), ollaan mielenkiintoisessa vaiheessa. Ammattiliikenteessä tulee tilanne, jossa ajojärjestely voidaan hajauttaa kuljettajille, kun ajoneuvo liitetään tarpeeksi älykkääseen pilvipalveluun mobiili-internetin yli. Firmat voivat jakaa resursseja, vaikkapa puunkuljetusautot voivat palvella useita metsäyhtiöitä siten, että keikat napataan järjestelmästä kuljettajan aloitteesta 11

13 suoraan. Taksijärjestelmähän on jo osin tällainen. Sen sijaan että olisi keskitetty ohjaus taksikeskuksessa, asiakas voi soittaa suoraan lähimpään taksiin. Miltei alalla kuin alalla tuotteet voidaan differoida teknologian avulla ja toimialalogiikoita voitaisiin muuttaa kytkemällä tuotteet verkon kautta pilvipalveluihin. Tuotannossa on iät ja ajat käytetty ICT:tä tuotannon ohjauksessa ja prosessien ohjauksessa ja saatu tätä kautta tuottavuushyötyjä. Teollisuusyritykset ovat myös siirtäneet tuotantokapasitteettia lähelle markkinoita, joka kehitys varmaankin jatkuu. Halvan työvoiman käyttöäkin on jo tehty pitkään. Mikä voisi olla seuraava trendi. Millä Suomi voisi pärjätä? Teknologian mahdollisuudet pitää koluta tarkaan läpi. Eräs paljon esillä oleva mahdollisuus on 3D printtaus ja robotiikka. https://www.youtube.com/watch? v=8aghzpo_uze CAD-CAM on vanha asia ja käytössä laajasti. Nyt CAM- osuuteen on tullut markkinoita järkyttävä teknologia, nimittäin halvat 3Dprintterit ja yhä pienemmät robotit. Teollisuudenala on kasvussa ja laitteistoja sekä niihin liittyviä ohjelmistoja on tarjolla monelta valmistajalta. Sen sijaan että Kiinassa teetetään vaikkapa muoviankkoja lapsille tuhansittain samanlaisia ja rahdataan ne Suomeen vähittäiskauppaan hyllylle tai verkkokauppaan ostettavaksi niin tehdäänkin toisinpäin koko asia. Jos kuluttajalla on 3D printteri ja kannettava tietokone hän voi räätälöidä muoviankka-appsin avulla itselleen mukavannäköisen räätälöidyn ankan ja printata sen saman tien tuotteena ulos. Varsinaista printtausta varten varmaan syntyy pieniä tuotantobusineksiä, joille voi delegoida tuottamisen, jos itse ei halua investoida printteriin. Lähetetään internetin kautta speksi ja palvelutuottaja hoitaa tuottamisen ja posti tuo tuotteen kotiin. Matka on kuitenkin lyhempi kuin laivamatka Kiinasta. Kaikenlainen pienempi tavara voitaisiin tuottaa todella lähellä markkinoita, ajan oloon yhä vaativammat tuotteet ja materiaalit. Toinen esimerkki on tuotekehitys. Kun CAD:llä tai muuten digitaalisin välinein suunnitellaan tuotteita, niistä voidaan kätevästi ja halvalla tehdä prototyyppejä ja malleja. Vaikkapa silmälasit saadaan printatuksi kätevästi suunnittelupöydältä hypisteltäväksi. Kaikkeen designtavaraan tekniikka sopii hyvin ja paljoon muuhun. Vara-osia voi printata, jos tuotanto on loppunut voidaan speksi jättää digitaaliseen muotoon ja tarpeen tullen tulostaa varaosa ulos. Suomen näkökulmasta edelleen korkea koulutus ja tuotekehityksen pitäminen Suomessa on oleellista. Uuden teknologian avulla voitaisiin ajan oloon kotiuttaa tuotantoa halpamaista tai rakentaa omaa jakeluverkostoa hajautetun tuotantokonseptin varaan. Tuotantopajathan voivat olla pieniä ja globaalisti sijoitettuja lähelle asiakkaita tai äärimmilleen vietynä on-demand pohjaisia kun teknologia leviää. Logistiikka korvataan paksuilla tietoliikenneyhteyksillä ja ohjelmistoilla. Ympäristöystävällistä ja luonnonvaroja säästävää puuhaa, joka tulee ihmiskunnankin eduksi. 12

14 Prosessinäkökulma on kaikkein tutuinta ja vanhinta, kun puhutaan ICT:n hyödyntämismahdollisuuksista. Ihmiskäsien tarve on vähentynyt ja vähenee ajan oloon, joka tietenkin on työllisyyden kannalta haasteellista. Käytössä olevat toiminnanohjausjärjestelmät ja vastaavat operatiiviset järjestelmät ovat tuttuja. Toiminnanohjausprosessithan tyypillisesti on rakennettu työntämään tavaraa asiakkaille mahdoillisimman tehokkaasti. Asetelma muuttuu kovaa vauhtia, asiakkaat haluavat ohjata prosesseja imuperiaatteella. Koska tarve mahdollisimman yksilöllisiin tuotteisiin ja palveluihin kasvaa ja ne ostetaan verkosta kotiin tuotavaksi, niin vanhat työntöprosessit eivät enää kelpaa, vaan pitää olla asiakasvetoisia prosesseja. Voidaan miettiä, kuinka kauan ERP eli toiminnanohjausbusiness enää voi nykymuodossaan elää, koska joustavuutta tarvitaan yhä enemmän lisää. Koska lähdetään hajoittamaan ajattelu lähelle tarvetta ja arkkitehtuuri muutetaan kokonaan. Mistä tulee se innovatiivinen taho, joka tuo oikeasti toimialaa häiriköivän konseptin markkinoille. Muutos ei tule perinteisiltä isoilta ERPtoimijoilta kuten SAP, Microsoft ja kumppanit, vaan jostain muualta. Tilannehan on se, että tuotekehityskulut ja firmoissa ERP-kulut ovat isot, joka hankaloittaa pienten ERP-toimijoiden elämää ja ajaa niitä käyttämään suurten toimijoiden alustoja. Näin ala on keskittynyt SAP ja Microsoft alustojen ympärille. Nykytoimijoiden on ikään kuin pakko pysyä leivässä ja ylläpitää mahdollisimman pitkään vanhaa ja turvallista menoa. Asiakkaat ovat samassa tilanteessa. Radikaali muutos on kallista puuhaa. Esineiden internet, Internet of Things ja siihen liittyvä tuotannon hajautus on iso trendi seuraavan 20 vuoden ajanjaksolla. Kun meillä on yhteys esineisiin webin kautta ja tiedämme pilvessä olevien massiivisten datamäärien kautta mitä kullekin esineelle tai henkilölle kuuluu, ollaan uudessa mielenkiintoisessa tilanteessa. Tuotantoa voidaan hajauttaa älykkääksi verkostoksi ja palvelujen kehittämisessä avautuu ihan uusi maailma. Laitteiden valmistamisesta siirrytään palvelemaan laitteiden käyttäjiä. Tässä ohjelmistoilla ja digitaalisella ulottuvuudella on keskeinen rooli. Ansaintalogiikat muuttuvat. 13

15 Myynti, markkinointi, jakelu ja jatkuva tukitoiminta Tuo$eet3 4fyysinen3 4digitaalinen3 Tuotanto3 4fyysinen3 4digitaalinen3 Tuo$een'ja' tuotannon' fyysinen'ja' digitaalinen' olomuoto3 Prosessit3 4fyysinen3 4digitaalinen3 (C) Leaders House Oy 130 Tuotteissa, tuotannossa ja tuotantoprosesseissa on fyysisiä elementtejä, kuten koneita ja ihmisiä sekä digitaalinen ulottuvuus. Digitaalinen ulottuvuuden mahdollisuudet tutkitaan tarkoin ja korvataan fyysistä olomuotoa digitaalisella sisällöllä tai lisätään fyysiseen olomuotoon arvoa tuovia digitaalisia elementtejä Voisimme lähteä miettimään prosesseja tukevaa tietotekniikka puhtaalta pöydältä asiakkan näkökulmasta korostetun yksisilmäisesti ja jättäää hetkeksi devil is in the details ajattelu hetkeksi syrjään. Rakentaisimme ensin konseptin asiakasrajapintaan, jossa on fyysinen ja digitaalinen ulottuvuus. Myynnin monikanavaisuutta ja asiakkuuksia käsitellään jäljempänä, kaikkikanavaisuus (Omni Channel) on tullut jäädäkseen. https://www.youtube.com/watch?v=5veijvhxaww Tekniikka on olemassa ja laajalti jo käytössä. Kehitys jatkuu hurjana. https://www.youtube.com/watch?v=suzbjjeszww Kuluttajapuolella ihmiseen on kohta kytketty jos jonkinlaisia antureita, älyvaatteita ja impantteja, joilla ihmistä voi analysoida kuin F1-autoa konsanaan verkon yli. https://www.youtube.com/ watch?v=v25pcv_ijcw Samoin asiointi tapahtuu mitä moninaisimmilla päätelaitteilla mobiili-internetin ja laajakaistayhteyksien yli. Kun ihmiset ovat tottuneet tähän teknologiaan, niin tulee tosi kiire saada järjestelmät tukemaan kehitystä. Julkinen hallinto on hieman jälkijunassa vieläkin, vaikka asiaan on havahduttu. Kaupan prosessit ovat vielä vanhakantaisia hyllyntäyttöprosesseja, sielläkin on havahduttu uuteen aikaan. Media-ala on myllerryksessä, viihde on mennyt jo pilvipalveluihin ja verkon yli käytettäväksi. Listaa voi jatkaa. Eivät perinteiset ERPtoimittajat näitä järjestelmiä toimita jatkossa, vaan ihan muut 14

16 innovatiiviset yritykset. Tilaa on uusillekin toimijoille vaikka, taivas on kattona uusille lähestymistavoille. Kuluttajat päättävät, mitä toimijaa he käyttävät. Vanhat ERP-pohjaiset asiakaspalvelujärjestemät eivät taivu nykyoloihin helpolla. Kun siirrytään prosessissa asiakasrajapinnasta seuraavaan vaiheeseen ollaan toimitusproblematiikan kimpussa. Ratkaisu on helppo, jos kyseessä on tuote, joka voidaan digitalisoida kokonaan ja jakaa verkon yli suoraan käyttäjälle, kuten musiikki, elokuvat jne. Heti kun pitää toimittaa fyysistä tavaraa, tullaan kysymykseen imuohjautuvasta logistiikkaprosessista. Asiakas haluaa tuottensa heti, ilmaiseksi ja kotiin tai lähelle noudettavaksi silloin kun se hänelle sopii. Vanhat ERPit eivät tähän taivu tai ne pitää taivuttaa pikaisesti. Toimialalogiikkamielessä tilanne antaa taas mahdollisuuden uusille innovatiivisille toimijoille hoitaa tämä osa ketjusta Sen sijaan, että tuotetta valmistava yritys hoitaisi logistiikkaprosessinsa itse, sen voi tehdä joku ketterämpi taho. Itella, vaikka on iso, on herkkänä tässä muutoksessa ja varmaankin Kusti polkee jatkossa enemmän paketteja kuin lehtiä ja kirjeitä. Toivottavasti innovatioita ja uusia toimijoita syntyy tähän saumaan runsaasti. Käytön aikainen tuki on monelle harmituksen aihe, kun tarvitaan neuvoja tai halutaan reklamoida. Tukihenkilökunta maksaa paljon ja sitä tietenkin optimoidaan koko ajan yrityksissä. Itsepalvelutuki verkon yli on joskus todellinen päänsärky sen monimutkaisuuden vuoksi. Innovaattoreille tässä on työkenttää keksiä tähän kohtaan jotain uutta, jotta helppoutta ja nopeutta voitaisiin lisätä. Kun suunnitellaan tuotetta ja palvelua, tehdään se loppuun asti mietittynä niin, että käytön aikainen tukitarve minimoituu. Jos tukea tarvitaan, keksitään tarpeeseen todella yksinkertainen rakenne. Applen lähestymistapa on hyvä esimerkki tästä, ollaan jo aika pitkällä, mutta jatkokehittämistä ei varmaan ole pysäytetty. Myynti4 6fyysinen4 6digitaalinen4 Jakelu4 6fyysinen4 6digitaalinen4 Asiakastyön* fyysinen*ja* digitaalinen* olomuoto4 Palvelut4 6fyysinen4 6digitaalinen4 (C) Leaders House Oy 133 Myyntitoiminta menee yhä laajemmin eri kanaviin Toimituslogistiikka muuttuu asiakasohjautuvaksi Tukitoimintaa ja jatkuvia palveluita pyritään helpottamaan tuotteiden helppokäyttöisyyttä 15

17 Toiminnanohjausjärjestelmissä on uudistumistarvetta Jos palaan ICT-järjestelmänäkökulmaan edellä esitettyä vastaan, niin ennustan, että massiiviset ERP-järjestelmät hajoavat paloiksi jatkossa. Systeemithän ovat isoja integraattikombinaatteja, joissa kaikki liittyy kaikkeen. Kun liiketoimintamallit muuttuvat asiakasvetoisiksi, se tuo mahdollisuuden isoille innovaatioille käytännön vaikeuksista huolimatta. Kun yritykset rakentavat digitaalisen asiointiympäristön kuluttajille, tässä tarvitaan pikemminkin yhteisö tai ekosysteemi rakentamaan tätä osaaluetta sen sijaan että jokin ERP-toimittaja innovoisi ja toimittaisi kaiken. Ei vaan onnistu käytännössä, jos halutaan todellakin erottua kilpailijoista. Valtavankokoinen syntyvä tietomassa eli Big Data on oma lukunsa. Nythän ennustetaan, että analytiikkaihmisistä tulee huutava pula, jotainhan näille tietomassoille on tehtävä, jotta tiedolla johtaminen toteutuu. Jotkut siinä onnistuvat, jolloin kilpailuetua ei kannata jättää muille. Esimerkiksi markkinoinnin ja myynnin suunnittelussa Big Datan analysoinnin myötä on aivan uusi mahdollisuus hyödynnettävissä, kun halutaan kohdistaa ja räätälöidä lähetymistapaa. Asiakasvetoinen logistiikka voi toimia, jos ERP-toimija pystyy muuttamaan systeeminsä palvelemaan uutta toimitusmallia. Joka tapauksessa haaste on sen verran iso, että se houkuttelee toivottavasti innovatiivisia toimijoita kilpailuun mukaan. B-to-B puolella logistiikkaa pitää innovoida myös. Kuljetuskaluston jakamisideasta puhuttiin edellä, kuljettajat ohjaavat prosessia, ei keskitetty ajojärjestely. Joillain toimaloilla tuotannon hajautus pistää nykylogistiikan uusiksi. Mitä enemmän pystytään korvaamaan tietoliikenteellä ja ohjelmistoilla fyysistä kuljetusta, sen parempi. Taloushallintoa ja HR:ää voidaan ulkoistaa, sen myötä järjestelmätkin ulkoistuvat. Pilvipalveluthan ovat jo arkipäivää, ei tarvitse investoida omiin järjestelmiin, kun vakiopalvelut saadaan töpselistä kuten sähkö. Erilaiset optimointi ja muut erikoissovellukset on myös kätevää ostaa palveluna erikoistoimijoilta. Viestini tässä summattuna on, että mietitään mihin massiivista integroitua ERP-järjestelmää tarvitaan uudessa maailmanjärjestyksessä, jossa asiakas heiluttaa tahtipuikkoa. Pitäisikö miettiä IT-strategia samalla kun mietitään koko yrityksen visio ja strategia- ehkä olisi hyödyllistä. Tässäkin pätee koko jutun teema, pitää ajaa vanhaa järjestelmää ja kehittää sen päälle tai korvaukseksi uutta suhteessa uuteen strategiaan. IT ei saa jarruttaa businessmallin muutosta, sen pitää edistää sitä. Suomen talouselämän elvyttämiseksi tulisi käynnistää liike, jossa kaikki suomalaiset yritykset haastetaan ottamaan teknologiasta kaikki irti omien liiketoimintamalliensa kehittämiseen. Suomalaista hyvää ICT- osaamista voisi haastaa innovoimaan uutta maailmanluokan teknologiaa edellisen tavoitteen saavuttamiseksi. Eräs kehityshanke olisi haastaa isot ERP-järjestelmätoimittajat hajautetulla open innovation konseptilla, joka tähtäisi heti globaaleille markkinoille. Tehtäisiin ERP:lle sama mikä tapahtui jo 16

18 laitteistoissa. Isot keskuskoneet haastettiin minikoneilla, sittten PC-tasoisilla koneilla ja nyt mobiililaitteilla ja verkoilla. Pilvipalvelut, väylät ja kommunikaatio, Big Data ja analytiikka, kuluttajia ja käyttäjiä hellivät sovellutukset liiketoimintamalleihin sisään. https://www.youtube.com/watch?v=moxxnfqzguu o Kuinka hyvin toimittajat, jakelukanava ja asiakkaat saadaan kytketyksi järjestelmään o Kuinka hyvin itsepalvelumallit voidaan toteuttaa verkon yli o Kuinka riippuvainen olet yhden toimittajan palvelusta ja kehityskyvystä Nykyinen ERP voidaan haastaa esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä: o Kuinka paljon nykyisen ERPin ylläpitokulut ja versiovaihtokulut ovat suhteessa innovaatioihin jäävään rahaan. Jos ylläpitöön menee 80% IT-budjetista, jää uuden liiketoimintamallin kehittämiseen 20 %. o Kuinka hyvin ja millä kustannustasolla systeemi taipuu lainsäädännön ja muiden ulkoisten pakkomuutosten toteutukseen o Kuinka hyvin liikkuva työvoima voidaan kytkeä järjestelmään o Kuinka hyvin globaalin ympäristön vaatimat muutokset voidaan toteuttaa, esimerkiksi kansainvälisen tuotannon tai myynnin toteutus o Kuinka ajantasaista tietoa saadaan monikanavaisesta liiketoimintamallista Tarkastelukulmia ICT:n mahdollisuuksista innovaatiotoimintaan Harward Business Review Jan-Feb 2014, jossa The New Patterns of Innovation artikkeli kiteytti edellistä asiaa vielä uusista näkökulmista. Kun lähdetään miettimään, millä tavalla uutta digitalisoitumisen megatrendiä lähdetään hyödyntämään liiketoiminnan kehittämisessä kirjoittajat ryhmittelivät lähestymistavan seuraavasti: 1. Tiedon kerääminen eri asiayhteyksistä Sensoritekniikka on kehittynyt valtavasti, tietoa voi kerätä mobiilisti melko halvalla lähes mistä tahansa laitteesta raskaista teollisuuskoneista keittiökoneisiin. Big Data teknologia on sitä varten, että valtavat tietomassat voidaan tallentaa ja analysoida. 17

19 Uudella informaatiolla voidaan parantaa tuotteitten ominaisuuksia, parantaa käytettävyyttä, rakentaa etähuoltomekanismeja ja tukimalleja. SKF esimerkiksi on kehittänyt älykkään laakerin, jota voi analysoida reaaliaikaisesti, Nokia Renkailla on älyä renkaissa, tietokoneissa on ollut jo hyvän aikaa softaa, joka hälyttää ennen rikkimenoa huollon paikalle jne. Tästä näkökulmasta voidaan siis analysoida, mitä voitaisiin tehdä nykyiselle liiketoimintamallille. 2. Tuotteiden digitalisointi Tätä näkökulmaa jo tarkasteltiin edellä, musiikkiteollisuus, viihdeteollisuus, kirjat, taide jne ovat hyviä todisteita, mihin tällä voidaan päästä. Ennakkoluuloton tarkastelu olemassaolevien tuotteiden ja palvelujen suhteen tästä vinkkelistä on siis eräs idea. hälyytyksiä vaikkapa lääkärille tai kotiavustajille tai taloyhtiön huoltoon lisää hallinnon tuottavuutta. Mielikuvitusta voi käyttää rajattomasti tästä näkökulmasta ja miettiä omaa liiketoimintamallia laajemmassa asiayhteydessä. 4. Tiedon myynti Tämä näkökulma on jo tuttu vaikkapa vähittäiskaupasta. Kuluttajadatan kerääminen ostokäyttäytymisestä, datan kerääminen liikenteestä ja sen myynti navigointijärjestelmiä myyville tahoille jne. Näissä tullaan luonnollisesti lakikysymyksiin, mutta se ei estä ajattelemasta boxin rajojen yli tätä liiketoimintamahdollisuutta. 3. Informaation kerääminen yli toimalojen Julkisen hallinnon puolella informaation kerääminen esimerkiksi seniorikansalaisen kodista ja itse henkilöstä ja sen jakaminen eri hallinnon alojen kesken on eräs mahdollisuus. Tietosuojakysymyksistä vapaana oleva ajattelu, jossa tarkkaillaan kodissa tapahtuvaa toimintaa ja saadaan poikkeavasta tilanteesta 5. Hyvien käytäntöjen koodaaminen ohjelmistoiksi ja palveluiksi Salesforce.com on CRM ohjelmistojen toimittaja. He myyvät hyväksi havaittua ohjelmistoalustaa muillekin, jonka päälle voidaan rakentaa pilvipalveluja ja siihen liittyviä laskutuspalveluja. Jos nykyisessä liiketoiminnassa on jotain erityistä, joka ei itselle ole ydinosaamista ja jonka voi jakaa, tästä voi tehdä liiketoimintaa. 18

20 Edellisten näkökulmien yhdistelmä voi olla käytännössä tapa, jolla uusia ideoita on mahdollista synnyttää. Viesti tässä on siis se, että uusi tieto antaa mahdollisuuksia pohtia liiketoimintaa uusista näkökulmista ja ICT- teknologia antaa jo runsaasti käytännön toteuttamismahdollisuuksia. Voidaankin kysyä: Missä prosesseissa voidaan ICT:n keinoin korvata henkilötyötä automatisoinnilla Mitä uusia prosesseja voidaan luoda ICT:n keinoin, jossa asiakasrajapintaan tai tuotantoon saadaan uutta lisäarvoa Mitä fyysisiä tuotteita tai palveluja voidaan korvata digitalisoimalla ja viemällä verkkoon ICT-johdon uusi rooli Visiointiosuudessa puhutiin ICT:n mahdollisuuksista muuttaa liiketoimintalogiikkaa ja tehostaa toimintaa. Millä tavalla ICTjohtajan työ muuttuu. Ennen ATK-päällikkö vastasi konesaleista ja sisäisestä ohjelmistokehityksestä, sittemmin kehittämistä ja valmiita ohjelmistoja on alettu ostaa ulkoa ja konesalit on kutakuinkin ulkoistettu. ICT- johdon keskeinen taito on ollut ostaa älykkäästi ja keskustella linjajohdon kanssa tarpeista ja johtaa ICT arkkitehtuuri niin, että kustannustehokkuus toteutuu. Mitä ICTjohtajan on seuraavaksi tehtävä. Millainen toimenkuva on 10 seuraavan vuoden kuluttua? Edelleen ICT- ammattilaisten on oltava ajan hermolla ICT:n tuomista mahdollisuuksista ja teknologiasta. Entistä oleellisemmaksi muodostuu innovaatiotoiminnan johtaminen yhdessä liiketoimintajohdon kanssa. Tämän tekeminen sisäsiittoisesti firman sisällä ei enää tule onnistumaan, koska ICTinnovaatiot tehdään ulkopuolella korkekouluissa, yrityshautomoissa, kilpailijafirmoissa, aloittavissa yrityksissä. Tullaan Open innovation - konseptiin. Eräs tapa ajatella on kehittää johtamismalli, jossa konseptoidaan oma tuleva liiketoimintamalli ja haastetaan ulkopuolista yritysmaailmaa kehittämään lisäarvoa omaan konseptiin. Esimerkikisi vähittäiskauppaketjun johtaja voisi haastaa IT- johtajan uudistamaan liiketoimintamallia kaikkikanavaisessa viitekehyksessä yhteistyössä alaan liittyvien innovatiivisten toimijoiden kanssa. Konseptikehitys pidettäisiin itsellä rakentamalla yhteistyömalli ja tekninen karkea arkkitehtuuri suhteessa omaan olemassaolevaan liiketoimintamalliin ja it arkkitehtuuriin. Open innovation-vaihtoehto olisi sille, että perinteiseen tapaan tehtäisiin speksit itse ja kilpailutettaisiin toimittajia tekemään vaikkapa mobiiliasiointialusta, johdettaisiin järjestelmän toteutusprojekti ja sitten tehtäisiin tukisopimukset. Ekosysteemit ovat jo arkipäivää mm. Apple- ja Anroid maailmassa. Erityisesti jos on kyseessä suuri tai suurehko firma, voisi olla houkuttelevaa esimerkiksi aloitteleville yrityksille päästä vaikkapa tulonjako-mallilla kiinni tekemään vähittäiskauppaa pienellä osuudella. Ankkuriyritys haastaisi ympäristön tekemään innovaatioita, jolla kilpailukyky suhteessa muihin saataisiin 19

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto 925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto Hanke-esittely: Luovan yrityskulttuurin rakentaminen 925 DESIGN 7.3.2014 Yrityksestämme KESTÄVÄ KILPAILUKYKY VAATII ROHKEAA AJATTELUA, FIKSUJA TYÖNTEKEMISEN

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012 Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Jukka Lassila 16.1.2012 Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Hallitustyön merkitys yrityksen alkuvaiheessa ja kasvuvaiheessa

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Tänään Aiheita Tausta Oma näkemys käyttäjälähtöisestä suunnittelusta Käyttäjälähtöinen suunnittelu käytännössä

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 Tutkimustuloksia henkilöstötyön tietojärjestelmistä 2003 26.9.2003 jarmo.peltoniemi@paconsulting.com Matka HR-järjestelmien maailmaan Oppi ja suositukset

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Digitalouden haasteet. KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh

Digitalouden haasteet. KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh Digitalouden haasteet KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh. 0295055916 kari.penttinen@tekes.fi Mikä on muuttunut? Älypuhelimessa laskentatehoa ja muistia kuin ison firman

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen TTS Johtaminen, Yrittäjyys, Logistiikka Vuosittain noin 200 henkilöä/yrittäjää suorittaa TTS:llä johtamiseen tai yritysjohtamiseen liittyvän koulutuksen

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 HANKKIJA OY Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Hallinto Markkinointi Myynti Logistiikka Sisäinen tarkastus Agro

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Digitaalinen talous ja kilpailukyky

Digitaalinen talous ja kilpailukyky Digitaalinen talous ja kilpailukyky Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Industrialismi + nationalismi => Suomen vaurastuminen 64"000" Bkt$asukasta$kohden$(euroa$vuoden$2010$hinnoin)$ 32"000"

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa 1 Thinking Business Tulevaisuus 2 Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa Riskienhallinta 3 Riskienhallinta ja sen merkitys strategisessa salkunhallinnassa

Lisätiedot

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila Digitalisaatio / Digiloikka Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila 12.9.2016 Asiakas prosessissa Kirjaudu Kahoot.it Game PIN: 458597 Luo nimimerkki esim. KariN Miksi olemme täällä? Digitalisaatio on uusi ja

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot