Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma SIDOSRYHMÄKYSELYT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma SIDOSRYHMÄKYSELYT"

Transkriptio

1 Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 SIDOSRYHMÄKYSELYT

2 Sisältö Asukaskysely Työntekijäkysely (kunnan työntekijät) Koulukyselyt (ala- ja yläkoululaiset, opettajat ja rehtorit) Päättäjäkysely

3 Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 ASUKASKYSELY

4 Kyselyn perustiedot Asukaskyselyn tulokset nettipohjaisena esityksenä (Infogr.am): Kyselyyn vastasi 240 henkilöä. Karttavastauksia saatiin 785 kpl. Vastaajista 61 % oli naisia ja 29 % miehiä, loput eivät vastanneet sukupuolta koskevaan kysymykseen. Lasten, nuorten ja ikäihmisten vastauksia saatiin vähän. Iitin osalta kyselyyn vastanneista suurin osa oli iittiläisiä (92 %).

5 Vastaajien ikäjakauma 8 % vastaajista on alle 25-vuotiaita. 53 % vastaajista on vuotiaita. 5 % vastaajista on yli 65- vuotiaita. N = 239 kpl

6 Millaisena koet Iitin liikenneturvallisuustilanteen? N: % vastaajista pitää liikenneturvallisuustilannetta kokonaisuutena ja kaikki liikkumismuodot ajatellen melko hyvänä. 22 % pitää kokonaistilannetta vastaavasti vähintään melko huonona. Oman liikkumisen kannalta ääripäät korostuvat.

7 Millä liikkujaryhmällä on korkein riski joutua liikenneonnettomuuteen? 53 % vastaajista kokee alakoululaiset turvattomimmaksi liikkujaryhmäksi. N = 209 kpl

8 Millä liikkujaryhmällä on korkein riski joutua liikenneonnettomuuteen? Perusteluita. Perusteluvastauksia eri liikkujaryhmien riskeihin saatiin noin 250 kpl (Kouvola ja Iitti yht.). Esille tuodut riskitekijät luokiteltiin neljään ryhmään: 48 % liittyi liikkujaryhmän omiin tietoihin, taitoihin, käyttäytymiseen. 33 % liittyi liikenneympäristön puutteisiin. 16 % liittyi muiden tienkäyttäjien toimintaan/käyttäytymiseen. 4 % johonkin muuhun. Alla on esitetty onnettomuusriskien perustelujen jakautuminen ikäryhmittäin. Mukana on vain ikäryhmät, joista oli vähintään 10 perustelua. N:

9 Oletko joutunut onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen Iitissä? 29 % vastaajista ei ole joutunut onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen millään kulkutavalla. N = 263 kpl

10 Yleisimmät tai vakavimmat liikennerikkomukset Iitissä (1/2) N = 560 kpl

11 Yleisimmät tai vakavimmat liikennerikkomukset Iitissä (2/2) TOP 5: 1. Ajetaan ylinopeutta/kaahataan (131 vastausta eli 23 % vastauksista). 2. Mopoilijat hurjastelevat tai temppuilevat (67 vastausta eli 12 % vastauksista). 3. Autoilijat eivät huomioi jalankulkijaa/pyöräilijää suojateillä tai risteyksissä (60 vastausta eli 11 % vastauksista). 4. Heijastinta ei käytetä pimeällä liikuttaessa (48 vastausta eli 9 % vastauksista). 5. Turvavälit ovat liian lyhyet (44 vastausta eli 8 % vastauksista). 67 % vastauksista liittyy pääasiassa autoiluun. 18 % vastauksista liittyy pääasiassa kävelyyn tai pyöräilyyn. 13 % vastauksista liittyy pääasiassa mopoiluun.

12 Vastaajien oma syyllistyminen liikennerikkomuksiin (1/2) N = kpl

13 Vastaajien oma syyllistyminen liikennerikkomuksiin (2/2) TOP 5: Top 5 -listalla on mukana kuhunkin kysymykseen vastanneista he, jotka myöntävät syyllistyvänsä rikkomukseen vähintään silloin tällöin. 1. Jalankulkijana ylitän tien muussa kohdassa kuin suojatietä pitkin (132 henkilöä eli 73 % kysymykseen vastanneista). 2. Ajan ylinopeutta (110 henkilöä eli 63 % kysymykseen vastanneista). 3. En pyöräillessä näytä suuntamerkkiä kääntyessäni (92 henkilöä eli 56 % kysymykseen vastanneista). 4. Käytän autolla ajaessa matkapuhelinta (96 henkilöä eli 55 % kysymykseen vastanneista). 5. En käytä pyöräillessä kypärää (87 henkilöä eli 50 % kysymykseen vastanneista). 75 % vastanneista ei omien sanojensa mukaan syyllisty koskaan liikennerikkomuksiin.

14 Mitkä ovat keskeisimmät syyt, jotka johtavat liikennerikkomuksiin? N = kpl

15 Vastaajien tyytyväisyys eri kulkumuotojen olosuhteisiin Iitissä N = kpl

16 Vastaajien tyytyväisyys jalankulun olosuhteisiin Eniten parannettavaa on jalkakäytävien määrässä ja kattavuudessa sekä jalankulun ja pyöräilyn erottelussa toisistaan. Parhaimpana koetaan palveluiden saavutettavuus kävellen sekä työmaiden liikennejärjestelyt. N = kpl

17 Vastaajien tyytyväisyys pyöräilyn olosuhteisiin Eniten parannettavaa on pyöräteiden määrässä ja kattavuudessa sekä talviajan kunnossapidossa. Palveluiden helppo saavutettavuus pyörällä koetaan parhaimpana. N = kpl

18 Vastaajien tyytyväisyys autoilun olosuhteisiin Eniten parannettavaa on väylien kunnossa ja talviajan kunnossapidossa. Pysäköintijärjestelyt koetaan riittävinä. N = kpl

19 Vastaajien tyytyväisyys mopoilun olosuhteisiin Eniten parannettavaa on moporeittien loogisissa ja turvallisissa järjestelyissä. Mopojen pysäköinnissä on vähiten parannustarpeita. N = kpl

20 Vastaajien tyytyväisyys joukkoliikenteen olosuhteisiin Eniten parannettavaa on jalankulku- ja pyöräilyyhteyksissä sekä esteettömyydessä. Tyytyväisimpiä ollaan liityntäpysäköintimahdollisuuksiin. N = kpl

21 Kuinka tärkeänä vastaajat kokevat liikenneturvallisuustyön? >90 % vastaajista pitää liikkumisen ja liikenneturvallisuuden huomioimista kaavoituksessa ja/tai palveluverkon suunnittelussa tärkeänä tai hyvin tärkeänä. Vähiten arvostusta saavat eri ikäryhmille toteutettavat kampanjat ja tempaukset. N = kpl

22 Läheltä piti -tilanteet (karttakysymys) Kysymykseen saatiin Iitin ja Kouvolan alueelta reilut 500 karttavastausta. Esille tuoduista läheltä piti -tilanteista: 54 % liittyi moottoriajoneuvon ja jalankulkijan/pyöräilijän väliseen konfliktiin. 37 % liittyi moottoriajoneuvojen keskinäisiin konflikteihin. 99 %:ssa tilanteeseen liittyi toisen osapuolen liikennekäyttäytyminen. 28 %:ssa tilanteista tuotiin esille liikenneympäristön puutteet. Kaikki karttavastaukset/kohteet käydään läpi osana liikenneympäristötoimien suunnittelua.

23 Vastaajille sattuneet onnettomuudet (karttakysymys) Kysymykseen saatiin Iitin ja Kouvolan alueelta reilut 80 kpl vastausta (=pistettä kartalle). Noin 70 % esille tuoduista onnettomuuksista on tapahtunut vastaajan ollessa liikenteessä henkilöautolla. Autoilijana (vastaaja) tapahtuneista onnettomuuksista: 36 %:ssa oli kyse risteysonnettomuudesta ja 30 %:ssa oli kyse peräänajo-onnettomuudesta. Kävelijänä/pyöräilijänä tapahtuneista onnettomuuksista nousi esille suojatieonnettomuudet ja kaatumiset/liukastumiset pyörällä. (Useammassa onnettomuudessa kaatumisen aiheuttanut ohi ajanut moottoriajoneuvo.) Kaikki karttavastaukset/kohteet käydään läpi osana liikenneympäristötoimien suunnittelua.

24 Vastaajille sattuneet onnettomuudet (karttakysymys) Onnettomuustilanteita laidasta laitaan suoria muokkaamattomia poimintoja kommenteista: Auto ajoi perääni, kun pysähdyin suojatien eteen. Samalla työnsi minut edessä pysähtyneeseen autoon. Vastaantuleva ajoneuvo alkoi heittelehtiä liian suuren tilannenopeuden ja tien epätasaisuuden takia. Itse jouduin väistämään oman kaistani ojaan. Vastaantuleva auto menetti ajoneuvonsa hallinnan hiekkatiellä loivassa kaarteessa, jossa näkyvyys huono ison pajuryteikön vuoksi 80km/h vauhdissa ja tuli suoraan päin. Liikenneympyrään pysähtynyt jakeluauto peruutti yllättäen keulaani, kun olin pysähdyksissä tulossa liikenneympyrään. Jäinen tie, vastaantulijan auto alkoi liukastelemaan ja tuli kylki edellä minun kaistalle. Törmäystä ei pystynyt estämään. Olin pysähtyneenä autolla liikenneympyrään tultaessa ja takaa tuleva auto ei saanut pysäytettyä ajoissa liukkaalla kelillä ja ajoi perään. Kuorma-auto ohitti henkilöautoa ja osui ohitettavan kylkeen. Tästä henkilöauto pyörähti 180 astetta ja törmäsi perä edellä vastaan tulevan auton vasempaan etukulmaan.

25 Vastaajille sattuneet onnettomuudet (karttakysymys) Onnettomuustilanteita laidasta laitaan suoria muokkaamattomia poimintoja kommenteista: Jalankulkija käveli vasenta reunaa ja itse ajoin vastakkaiseen suuntaan. Vastaan tuli mutkassa toinen auto. Jouduin ajamaan ojaan, jotta toinen auto ja jalankulkija mahtuisivat. Muuten olisi rytissyt vielä paljon pahemmin. Mopoilija ajoi perään, kun väistin levikkeelle rekkaa, joka oli jo menossa tunneliin. Autoni meni lommoille ja mopoilija lähti kaikenlisäksi karkuun. Mopoilijalle ei käynyt mitään. Poikani joutui yliajon uhriksi. Hän oli koulumatkalla kulkien jalan tienpiennarta, kun kännykkään keskittynyt nuori autoilija ajoi jarruttamatta hänen päälleen." Jäin auton alle, koska toinen autoilija pysähtyi ja toinen ei. Lähdin ylittämään suojatietä ja pam. Tämä tapahtunut useita kertoja.. Rekka vetää ilmavirrallaan tai liian läheltä ohittaessaan pyöräilijän nurin. Fyysisesti on selvitty pintahaavoilla, mutta pelkotiloja on perheessämmekin lapsille jäänyt. Kuudesluokkalainen poika jäi auton alle suojatiellä. Poika arvioi, että auto pysähtyy, mutta autoilija ajoi pojan päälle. Onneksi oli kypärä ja auton vauhti ei ollut kova.

26 Tutustu karttavastauksiin nettikartan avulla!

27 Karttavastausten määrä Yksittäisiä karttavastauksia saatiin Iitissä yhteensä 785 kpl. Teemoittain nämä jakautuivat seuraavasti: Jalankulun ongelmia 29 % Autoilun ongelmia 24 % Pyöräilyn ongelmia 17 % Läheltä piti -tapauksia 17 % Muu ongelma 6 % Mopoilun ongelmia 4 % Onnettomuuspaikkoja 3 %.

28 Karttavastausten kohdentuminen kartalle

29 Karttavastausten jakautuminen kulkumuodoittain

30 Asukaskyselyssä kerrotut onnettomuudet ja läheltä piti -tapaukset ONNETTOMUUDET LÄHELTÄ PITI

31 Eniten kommentoidut kohteet ja ongelmat KOHTEET ESITETTY ONNETTOMUUS- KASAUMAKARTALLA 1) Mt 362 (Iitintie) välillä Kausala - Iitin kk [yli 100 kommenttia] Jkp-tien puute, ylinopeudet, kapeus 2) Mt 360 (Iitintie)/Rautatienkatu liittymä [25] Kääntymiset, näkemät 3) Rautatienkatu/Kauppakatu liittymä [20] Väistämisvelvollisuus, näkemät 4) Mt (Koulukatu), suojatie yläasteen ja lukion välillä [20] Suojatien turvattomuus, näkemät 5) Juoksijantie, Kausalan ja Kausan koulun kohta [20] Saattoliikenne, jäsentymättömyys, kaksisuuntaisuus, Juoksijantien kapeus 6) Mt (Koulukatu), Viistokadun kohdan suojatie [15] Suojatien turvattomuus, näkemät

32 Eniten kommentoidut kohteet ja ongelmat KOHTEET ESITETTY ONNETTOMUUS- KASAUMAKARTALLA 7) Mt 1731 (Sääskjärventie) [15] Ylinopeudet, kapeus, mutkaisuus 8) Vt 12/mt 360 (Iitintie)/mt 362 (Iitintie) kiertoliittymä [15] Liikennekäyttäytyminen, ylinopeudet 9) Vt 12 liittymät, lukuisia yksittäisiä kohteita Turvattomat liittymät 10) Mt 360 (Iitintie)/Eerolantie liittymä [10] Näkemät 11) Hiihtäjänkaari [10] Jkp-tien puute

33 Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 TYÖNTEKIJÄKYSELY (KUNNAN TYÖNTEKIJÄT)

34 Kyselyn perustiedot Työntekijäkyselyyn vastasi 59 kunnan työntekijää. Kysely oli auki

35 Työmatkojen pituudet 27 % 64 % vastanneista työmatkan pituus on alle 5 km. 8 % 10 % 54 % 55 % heistä kulkee polkupyörällä. N = 59

36 Kulkutavat työmatkoilla Kesällä Talvella 2 % 12 % 36 % 14 % 63 % 75 % N = 59

37 Jos et yleensä kulje kävellen töihin, mitkä syyt siihen vaikuttavat? 41 % vastaajista tarvitsee autoa tai pyörää työpäivän aikana. 34 % vastaajista tarvitsee autoa tai pyörää ennen työpäivää tai sen jälkeen. N = 59

38 Jos et yleensä kulje pyörällä töihin, mitkä syyt siihen vaikuttavat? 27 % vastaajista pitää työmatkaa liian raskaana polkea. 31 % pitää omalla autolla kulkemista kaikkein helpoimpana vaihtoehtona. N = 59

39 Jos et yleensä kulje joukkoliikenteellä töihin, mitkä syyt siihen vaikuttavat? 51 % vastaajista ei ole riittävän sujuvaa joukkoliikenneyhteyttä töihin. 25 % vastaajista aikataulut eivät ole sopivia. 8 % matka kestää liian kauan. N = 59

40 Työasiamatkat 6 % 9 % 9 % 60 % vastaajista (35 henkilöä) joutuu olemaan liikenteessä työtehtävien vuoksi työpäivän aikana. 77 % 77 % heistä käyttää pääasiassa henkilö- tai pakettiautoa liikkumiseen. N = 59

41 Liikenneturvallisuuden huomiointi työhön liittyvillä matkoilla 95 % vastaajista käyttää aina turvavyötä. > 40 % ei käytä pyöräilykypärää juuri koskaan. > 50 % ei käytä hands free laitetta autolla ajaessa ja puhelimeen puhuessaan. N = 32 56

42 Miksi työmatka koetaan turvattomaksi? 17 %:a koki työmatkan turvattomaksi. talvikunnossapidon ongelmat, työmatkan väylän kunto (mm. kapeat väylät tai valaistuksen puuttuminen) kevyen liikenteen väylien puuttuminen Vt12 vilkas liikenne Millaisia työmatkojen tapaturmat ovat olleet? 7 %:lla vastaajista on sattunut työmatkatapaturma. talvikunnossapidosta/talviolosuhteista johtuneet onnettomuudet, liukastumisia ja kolareja

43 Miten Iitin kunta työnantajana voisi edistää työntekijöiden viisaita liikkumisvalintoja? Yleisesti ottaen halukkuutta kävelyyn ja pyöräilyyn on, mikäli talvikunnossapitoon satsattaisiin ja kevyen liikenteen väylät olisivat kunnossa. Kunnan liikennekulttuurissa ja toisten liikenteenkäyttäjien kunnioittamisessa havaittiin puutteita. Työnantajalta toivottiin työmatkapyöräilyyn ja -kävelyyn selviä kannustimia, esimerkiksi: lahjoittamalla kunnan työntekijöille joululahjana liukuesteet/heijastinliivit, järjestämällä työnantajan tarjoaman pyöräilijän aamiaisen, tarjoamalla erilaisia palkintoja niille, jotka kävellen tai pyörällä kulkevat työmatkansa, esim. liikunta- ja kulttuuriseteleitä, hankkimalla yhteinen yhteiskäyttöpyörä työpaikalle.

44 IITIN KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Kysely ala- ja yläkoululaisille

45 Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 KOULUKYSELY (ALA- JA YLÄKOULULAISET)

46 Kyselyn perustiedot - Kohderyhmänä olivat Iitin 3-9-luokkien oppilaat: vastauksia yli Toteutusajankohta oli marras-joulukuu Alakoululaisista tavoitettiin noin 30 % ja yläkoululaisista noin 25 %. Koulu 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk ei lk. Alakoulu yht. 7.lk 8.lk 9.lk Yläkoulu yht. YHT. Haapa-Kimolan koulu Kausalan koulu Kausan koulu Vuolenkosken koulu Iitin yläkoulu Yhteensä

47 Koulumatkan pituus q Puolet alakoululaisista asuu hyvällä pyöräilyetäisyydellä alle 3 km päässä koulusta. q Yli puolet yläkoululaisista asuu alle 5 km päässä koulusta.

48 Kulkutavat koulumatkoilla q Kolmasosa alakoululaista saapuu kouluun kävellen tai pyörällä. q Liki 40 % yläkoululaisista saapuu kouluun kävellen tai pyörällä.

49 Kulkutavat eripituisilla matkoilla q Ristiriita: Koulumatkat ovat lyhyitä, mutta silti lyhyillä koulumatkoilla käytetään autokyytiä!

50 Turvalaitteiden käyttö - Heijastin q Heijastimen käyttöaste laskee iän lisääntyessä. Kolme neljästä alakoululaisesta käyttää heijastinta aina tai melkein aina, yläkoululaisista joka toinen. Alakoulu yht. Yläkoulu yht.

51 Turvalaitteiden käyttö - Pyöräilykypärä q Pyöräilykypärän käyttöaste laskee jyrkästi alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. Yläkoululaisista alle puolet käyttää kypärää. Alakoulu yht. Yläkoulu yht.

52 Turvalaitteiden käyttö - Turvavyö q Turvavyön käyttöaste (aina-vastaukset) on alakoululaisillakin alle 90 %, mikä on erittäin huolestuttavaa. Alakoulu yht. Yläkoulu yht.

53 Turvalaitteiden käyttö - Mopokypärä q Kypärä useimmiten löytyy nuorten päästä kun he ovat mopolla liikenteessä. Vastausmäärän pienuuden takia mopokypärän käytöstä ei kannata vetää suuria johtopäätöksiä. Yläkoulu yht.

54 Koulumatkojen koettu turvallisuus q Alakoululaiset kokevat koulumatkat pääsääntöisesti melko turvallisiksi. q Yläkoululaisista yli viidennes pitää koulumatkaansa turvattomana.

55 Liikennekasvatus koulussa q Alakoululaisten mielestä koulun liikennekasvatus on riittävää. q Yläkoululaisista kolmannes kaipaisi lisää keskustelua liikenneasioista!

56 Liikennekasvatus kotona q Noin kolmannes oppilaista ei ole käsitellyt koulumatkan liikenneturvallisuusasioita kotona.

57 Liikennekasvatus kotona q Noin 40 % alakoululaisista ei ole käynyt koulumatkansa vaaranpaikkoja läpi yhdessä vanhempiensa kanssa!

58 Käsityksiä mopoauton turvallisuudesta q Yli neljännes yläkoululaisista pitää mopoauton turvallisuutta melko saman tasoisena kuin henkilöauton turvallisuutta.

59 Mopon ja mopoauton omistus q Reilu neljännes yläkoululaisista kertoo omistavansa mopon. q Kolmasosa ei ole ollut missään tekemisissä mopojen kanssa. q Yksikään vastaavista ei kertonut omistavansa mopoautoa.

60 Nuorille mopoilijoille sattuu paljon liikenneonnettomuuksia. Mistä luulet tämän johtuvan? - ajetaan liian lujaa - ajotaidon puute - ei keskitytä ajamiseen - kikkaillaan ja pelleillään - puutteellinen kokemus - halutaan näyttää - nuoruudesta ja kokemattomuudesta - mopojen virittämisestä - mopot ovat hitaita verrattuna muuhun liikenteeseen - autoilijat ovat syyllisiä onnettomuuksiin

61 Mopot siirrettiin muutama vuosi sitten kevyen liikenteen väyliltä ajoradalle. Onko mopojen siirtymäkohdissa mielestäsi ongelmia tai onko jokin kohta mopoille erityisen turvaton? - Ei ole välttämättä hyvä juttu, mutta kävelijöiden kannalta hyvä. - Mopot saisivat kulkea lujempaa (jäämme jalkoihin). - Rekat ovat vaarallisia ajoradalla. - Kausalassa Rautatienkadun ja Iitintien risteys on turvaton.

62 Minkälaista nuorille suunnatun liikennekasvatuksen pitäisi mielestäsi olla? - avointa ja vaikuttavaa - helposti ymmärrettävä ja selkeää - käydään perusasiat läpi - kerrataan sääntöjä ja liikennemerkkejä - opetellaan mopon ajamista ja korjaamista - kirjaimellisesti kerrotaan miten voi käydä - kerrotaan tosiasiat - näytetään videolla oikeita tapahtumia - käytännönläheistä, jokin koskettava video - kerrotaan toisten kokemuksia onnettomuuksista - tilannekuvia - keskustelua vaaroista

63 Mikä kannustaisi sinua turvalliseen liikkumiseen? ALAKOULULAISTEN EHDOTUKSIA: - koulussa jaettaisiin heijastimia - mukavan tuntuiset pyöräilykypärät - autoilijoiden parempi liikennekäyttäytyminen - vanhemmat kulkisivat koulumatkan kanssani - heijastinvaatteet - vähemmän ylinopeuksia - jokin puhelimen sovellu. - liikenneturvallisuuteen liittyvä lautapeli - palkitseminen - opettajien tuki - pyörätien rakentaminen - muiden esimerkki Esimerkki pelistä

64 Mikä kannustaisi sinua turvalliseen liikkumiseen? YLÄKOULULAISTEN EHDOTUKSIA: - autoilijat huomioisivat paremmin - vähemmän onnettomuuksia - jos aikuiset käyttäisivät heijastinta - jokin kilpailu ja palkitseminen - asioista puhuttaisiin enemmän - jos turvallinen liikkuminen olisi tapa kaveripiirissä - liikenneonnettomuuksista kerrottaisiin totuudenmukaisesti - kaikki tekisivät samoin, ei tarvitsisi olla erilainen - ystävien ikävät kokemukset opettaa varovaisemmaksi Esimerkki pelistä

65 Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 KOULUKYSELY (OPETTAJAT JA REHTORIT)

66 Kyselyn perustiedot Kohderyhmänä olivat koulujen OPETTAJAT JA REHTORIT. Toteutusajankohtana oli marras-joulukuu Kyselyssä oli karttaosio (koulun lähialueen ja koulumatkojen liikenneturvallisuusongelmat) sekä lomakeosio (koulun liikennekasvatus). Vastaus saatiin vastaus kuudelta opettajalta/rehtorilta kolmesta eri koulusta: Iitin yläkoulusta, Vuolenkosken koulusta ja Haapa-Kimolan koulusta. Karttaosioon saatiin kymmenkunta ongelmallisen tai vaarallisen paikan kuvausta. Karttapalaute käsitellään asukaskyselyn karttavastausten tavoin osana liikenneympäristön turvallisuusparannusten suunnittelua. Karttavastauksiin voi käydä tutustumassa oheisesta linkistä:

67 Miten liikennekasvatus näkyy koulujen arjessa ja toimintatavoissa? q LV-tunneilla käsitellään tarvittaessa liikenneasioita. q Terveystiedon opetukseen kuuluu myös liikenneosio 7. luokalla. q Teematapahtumia ja luentoja pidetään kerran lukuvuodessa. q Liikenneturvallisuudesta puhutaan ja muistutetaan oppilaita koulujen välillä liikkumisen ja Ravilinnaan kulkemisen vuoksi. q Koululaisten kanssa käydään aina koulujen alkaessa liikenneturvallisuuskasvatusjakso 3-4 luokassa. q Oppilaiden kanssa käydään lukuvuoden aikana läpi turvalliseen liikkumiseen kuuluvia seikkoja niin jalankulkijan, pyöräilijän kuin autoilijankin kannalta. q Koteihin laitetaan muistutukset turvallisesta liikennekäyttäytymisestä ja koulupäivästä. q Liikennesääntöjä kerrataan ja liikennekasvatus kuuluu eri oppiaineiden oppisisältöihin. q Mukana eri oppiaineissa läpäisyperiaatteella. q Osana ylliä. Tarvittaessa sääntöjä ja käytänteitä tarkennetaan.

68 Koululaiskuljetuksiin liittyvät kommentit Koulukuljetuksiin liittyen ei noussut esille erityisiä ongelmia/parannustarpeita. Ainoa esille tullut palaute koski sitä, että kuljetuksista puuttuu ajat pysäkeillä.

69 Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 PÄÄTTÄJÄKYSELY (LUOTTAMUSHENKILÖT)

70 Kyselyn perustiedot Kysely lähetettiin Iitin kunnanvaltuutetuille sekä muille luottamushenkilöille. Kyselyyn vastasi 21 henkilöä, joista 8 oli valtuutettuja (30 % koko valtuustosta). Kysely oli auki % vastaajista ei tiedä, mitä kunnan eri toimialoilla tehdään tai voidaan tehdä liikenneturvallisuuden tai kestävän liikkumisen eteen. 67 % vastaajista tietää lähinnä liikenneympäristöön liittyvistä toimenpiteistä.

71 Vastaajien luottamuselimet

72 Liikenneturvallisuustyön eri osa-alueiden tärkeys vastaajien mielestä 78 % vastanneista pitää liikenneturvallisuustyötä (eri osaalueet huomioiden) tärkeänä. 50 % vastaajista pitää kävelyn ja pyöräilyn sujuvuuden parantamista erittäin tärkeänä.

73 Liikenneturvallisuustyön aktiivisuus ja toimenpiteiden nykytilanne Iitissä 18 % vastanneista pitää kunnan liikenneturvallisuustyötä (eri osa-alueet huomioiden) hyvänä tai erittäin hyvänä. Heikoimpina osa-alueina nähtiin: q ajoneuvojen kunnon valvonta (ei suoranaisesti kunnan käsissä) q liikenteen valvonta (ei suoranaisesti kunnan käsissä) q joukkoliikenteeseen panostaminen q asukkaiden osallistaminen

74 Liikenneturvallisuustyön resurssit 45 % 30 % 25 % 70 % vastaajista on sitä mieltä, että liikenneturvallisuustyöhön tulisi osoittaa jonkinlaisia resursseja.

75 Kuntapäättäjien mielestä keskeisimmät liikenneturvallisuusongelmat (1/2) Yleisesti: Liikennekulttuuri ja -asenteet huolettavat ja tulevat esille päätöksentekijöiden vastauksista. Liikennekasvatukseen toivotaan ryhtiliikettä sekä ollaan huolissaan monista alueella tapahtuneista yksittäisistä onnettomuuksista. Liikenteen valvontaa toivotaan kautta linjan lisää, etenkin taajamiin, mutta myös pääteille. Vastauksissa korostuu myös resurssien puute väyläinvestointeihin (teiden heikko kunto, vähäiset investoinnit) sekä toivotaan nopeata reagointia mm. kevyen liikenteen ongelmakohtiin.

76 Kuntapäättäjien mielestä keskeisimmät liikenneturvallisuusongelmat (2/2) Parannuskohteita Iitin päättäjien vastauksista poimittuna: Keskustan risteysalueiden esteettömyys, liian korkeat reunakivet op/torinalueella Kauppa- ja Rautatienkadun risteys (stop-merkit Kauppakadulle ) Rautatienkadun ja Iitintien risteys (stop-merkit Rautatienkadulle ) Mopo- ja traktoriralli keskustassa Autolla pääsee keskustassa kaupan rappusille asti ja tämä myös ulosmitataan Pyörätien puuttuminen väillä kirkonkylä-kausala Siwan/Kausalan torin risteys kaipaa parannusta, paljon onnettomuuksia Valtatie 12, Sitikkalan silta, joka ylittää pääradan, jossa runsas säiliöjunaliikenne VT 12 Kausalan läpikulku, rekat liikenneympyröissä Säiliörekkaliikenne (myrkylliset aineet, hapot) Kausalan läpi (isot riskit) Kausalan alakoulun liikennejärjestelyt Myllytöyryn Veteraanitien puoleisen päädyn pyörätien puuttuminen Iitin kirkolle menevä tie liian kapea sekä moottori että kevytliikenteelle Kausalan vaarallisin suojatie sijaitsee Koulukadun/Viistokadun kohdalla à liikennevalot painonapilla ja kuusiaita nurin koko matkalta

77 Päättäjien kokemia tietotarpeita (Kouvolan ja Iitin kyselyt yhteensä) Tietoa kaivataan: kevyen liikenteen väyläsuunnitelmista mm. kouluverkkoratkaisujen yhteyteen liitettynä, eri toimenpiteiden kustannuksista, liikenneonnettomuustilastoista, muiden kuntien hyvistä käytännöistä, liikennevirroista/-määristä, kiertoliittymistä ja niiden liikenneturvallisuusvaikutuksista, tulevaisuuden liikennejärjestelyistä (Kymiring, Vt 12, Iitti kk, vanhusten asiointikuljetuksista nyt ja tulevaisuudessa), valtion rahoituspäätöksistä.

78 Miten kunnat voivat edistää turvallista ja kestävää liikkumista? (1/2) Yleisesti: Kuntien päätöksentekijöiden vastauksista ilmenee tarve poikkihallinnolliseen yhteistyöhön liikenneturvallisuustyössä ja kestävän liikkumisen edistämisessä. Kävelyn ja pyöräilyn hyödyt tulee paremmin nostaa esiin sosiaali- ja terveyspuolen säästöinä ja kevyen liikenteen väylien parantaminen tulee nähdä terveyttä ja taloutta edistävänä tekijänä eikä kulueränä. Liikenneturvallisuus- ja esteettömyysasiat tulee nostaa esiin lautakuntatasolta valtuustosaliin ja virkamiesesityksiin saakka, jotta tärkeät seikat muistetaan jo kaavoituksen ja päätöksenteon eri vaiheissa. Liikennekasvatukseen tulee satsata kaikkien ikäluokkien osalta ja liikennekasvatustyö ja sen tavoitteet tulee kirjata mm. opetussuunnitelmiin. Kevyen liikenteen väyliä toivotaan paljon lisää, myös väylien kuntoon satsaaminen koetaan tärkeäksi. Joukkoliikenteeseen toivotaan lisää vuoroja etenkin iltoihin ja viikonloppuihin.

79 Miten kunnat voivat edistää turvallista ja kestävää liikkumista? (2/2) Poimintoja ideoista: viritettyjen mopojen valvontaiskut (koulut + poliisi yhteistyö) ikäautoilun tilaisuudet koulujen liikennekasvatuksen tehostaminen poliisin näkyvyyttä lisää ja vierailuja kouluihin sekä erilaisiin tapahtumiin kouluille joka kolmas vuosi liikennekasvatustunti koulukuljetusten "keräilypisteiden" turvallisuudesta huolehtiminen liityntäpysäköinnin kehittäminen (juna-asemilla + pääteiden varsilla) kevyen liikenteen väyliä selvästi nykyistä enemmän nopeusvalvontaa liikennevaloin paikallislehden osuutta liikennekasvatuksessa/neuvonnassa voisi lisätä vanhuksille (kotihoito, kotona asuvat) voisi jakaa hiekoitushiekkaa heijastin liivejä jakoon kaiken ikäisille heijastinliivi pakolliseksi alakoululaisille koulumatkoille loka-maaliskuulle talvella voisi lumisella kelillä kävelyteistä jättää toisen puolen hiekoittamatta pulkkia (rattikelkkoja ja potkukelkkoja varten)

80 Lisätietoja: Sonja Lehtonen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Harri Hoffren, Iitin kunta Juha Heltimo, Strafica Oy Mikko Lautala, Strafica Oy

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Taustatiedot 700 600 N 6, M 32% Vastaajien määrä kunnittain Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Kurikka. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto Kurikka. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto Kurikka Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 30.8.2017 Taustatiedot Kunta Koulu 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Alakoulu yht. 7. lk 8. lk 9. lk Yläkoulu yht. YHT. Isojoki Isojoen

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Teuva. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto Teuva. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto Teuva Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 30.8.2017 Taustatiedot Kunta Koulu 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Alakoulu yht. 7. lk 8. lk 9. lk Yläkoulu yht. YHT. Isojoki Isojoen

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta. Alakoululaisten kyselyyn saatiin yhteensä 393 vastausta

Lisätiedot

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma SIDOSRYHMÄKYSELYT

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma SIDOSRYHMÄKYSELYT Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 SIDOSRYHMÄKYSELYT Sisältö Asukaskysely Työntekijäkysely (kaupungin työntekijät) Koulukyselyt (ala- ja yläkoululaiset, opettajat ja rehtorit) Päättäjäkysely

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu koululaiskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat

Lappeenrannan seutu koululaiskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Lappeenrannan seutu koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat

Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenranta Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 948 vastausta. Kaikista

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Teuva. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto Teuva. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto Teuva Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 23.8.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 15.5.-11.6.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 441 vastausta. Kaikista

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat

Asukaskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 948 vastausta. Kaikista

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Isojoki. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto Isojoki. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto Isojoki Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 23.8.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 15.5.-11.6.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 441 vastausta. Kaikista

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Isojoki. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto Isojoki. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto Isojoki Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 30.8.2017 Taustatiedot Kunta Koulu 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Alakoulu yht. 7. lk 8. lk 9. lk Yläkoulu yht. YHT. Isojoki Isojoen

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Koulukysely 9.6.2015 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 4. 22.5.2015 (3 vk) ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Loviisassa

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Loviisassa Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Loviisassa 28.6.2018 Kyselyn tausta ja vastaukset Kysely toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi osana Loviisan liikenneturvallisuustoimija -hanketta. Kyselyn

Lisätiedot

SUOJATIEKÄYTTÄYTYMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ, KERAVALLA JA TUUSULASSA KYSELYTUTKIMUS

SUOJATIEKÄYTTÄYTYMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ, KERAVALLA JA TUUSULASSA KYSELYTUTKIMUS SUOJATIEKÄYTTÄYTYMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ, KERAVALLA JA TUUSULASSA KYSELYTUTKIMUS TAUSTATIEDOT Toukokuussa 2017 toteutetulla kyselyllä kartoitettiin suojatiekäyttäytymiseen liittyviä ongelmia Järvenpään, Keravan

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Joroinen Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin tuloksia

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Joroinen Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin tuloksia FI-00180 Helsinki puh. (09) 720 642 0 fax (09) 720 642 60 www.linea.fi Y-tunnus: 1639698-6 kaup. rek. 802.664 Kotipaikka: Helsinki Joroinen Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Heinävesi Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin tuloksia

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Heinävesi Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin tuloksia FI-00180 Helsinki puh. (09) 720 642 0 fax (09) 720 642 60 www.linea.fi Y-tunnus: 1639698-6 kaup. rek. 802.664 Kotipaikka: Helsinki Heinävesi Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Raumalla

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Raumalla Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Raumalla 26.10.2018 Kyselyn tausta ja vastaukset Rauman kaupungin suojatiekäyttäytymisen kysely toteutettiin 1.-21.10.2018 välisenä aikana. Kyselyllä kartoitettiin:

Lisätiedot

Kalvosarjan sisältö. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO

Kalvosarjan sisältö. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 Kalvosarjan sisältö YHTEENVETO Yhden sivun yhteenveto Kolmen sivun yhteenveto ASUKASKYSELYYN VASTANNEIDEN TAUSTATIETOJA

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Lemi Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 948

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Orivedellä

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Orivedellä Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuustyö Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Orivedellä Liikenneturvallisuuskoordinaattori, Juha Heltimo, Strafica Oy Kyselyn tausta ja vastaukset Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kysely kuntalaisille 1. Ikä o Alle 7 o 7-16 o 17-18 o 19-25 o 26 65 o Yli 65 2. Kotikunta o Kemijärvi o Pelkosenniemi

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 KYSELYTULOKSET. Heinävesi

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 KYSELYTULOKSET. Heinävesi KYSELYTULOKSET Heinävesi Asukaskyselyn tulokset 391 VASTAAJAA 149 242 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 72 83 80 46 1 10 29 20 4 11 28 7 alle 7 7-11 12-14 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 yli

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT 1. Lähtökohdat Päivämäärä 06/06/2013 Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan liikenneturvallisuuskyselyt 2016

Tyrnävän kunnan liikenneturvallisuuskyselyt 2016 Tyrnävän kunnan liikenneturvallisuuskyselyt 2016 Tyrnävän liikenneturvallisuuskyselyt Tyrnävällä toteutettiin syys-lokakuussa kaksi erillistä liikenneturvallisuuskyselyä, toinen ala- ja yläkoululaisille

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 KYSELYTULOKSET. Joroinen

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 KYSELYTULOKSET. Joroinen KYSELYTULOKSET Joroinen Asukaskyselyn tulokset 391 VASTAAJAA 149 242 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 72 83 80 46 1 10 29 20 4 11 28 7 alle 7 7-11 12-14 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 yli

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 KYSELYTULOKSET. Varkaus

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 KYSELYTULOKSET. Varkaus KYSELYTULOKSET Varkaus Asukaskyselyn tulokset 391 VASTAAJAA 149 242 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 72 83 80 46 1 10 29 20 4 11 28 7 alle 7 7-11 12-14 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 yli

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto Kurikka. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto Kurikka. Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto Kurikka Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 19.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 15.5.-11.6.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 441 vastausta. Kaikista

Lisätiedot

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Jyväskylässä

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Jyväskylässä Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Jyväskylässä 15.6.2018 Kyselyn tausta ja vastaukset Kysely toteutettiin Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hankkeen osana. Kyselyn tehtiin nettikyselynä 7.

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Varkaus Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin tuloksia

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Varkaus Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin tuloksia FI-00180 Helsinki puh. (09) 720 642 0 fax (09) 720 642 60 www.linea.fi Y-tunnus: 1639698-6 kaup. rek. 802.664 Kotipaikka: Helsinki Varkaus Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin

Lisätiedot

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET VISIO PAINOPISTE- ALUEET Kenenkään ei

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Asukaskyselyn analyysi 15.6.2016 ASUKASKYSELYN PERUSTIEDOT Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 830 vastausta (karttavastauksia n. 1 400 kpl), vastausmäärä

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 2/2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja Vastausmäärät ja vastaajien taustatietoja Liikkuminen ja liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Luumäki. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Luumäki. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn yhteenveto ja ongelmakohteet Luumäki Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä

Lisätiedot

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen Satu Tuomikoski satu.tuomikoski@liikenneturva.fi 2 Lasten liikenneturvallisuus on aikuisten vastuulla 3 NOLLAVISIO Ihminen tekee liikenteessä

Lisätiedot

Koulumatkabarometri 2018 Esittelyaineisto

Koulumatkabarometri 2018 Esittelyaineisto Koulumatkabarometri 2018 Esittelyaineisto MIKÄ KOULUMATKABAROMETRI? Koulumatkabarometri on 4.-6. -luokan oppilaille suunnattu koulumatkaliikkumista kartoittava kyselytutkimus. Kysely toteutetaan kahden

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Pieksämäki Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin tuloksia

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Pieksämäki Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin tuloksia FI-00180 Helsinki puh. (09) 720 642 0 fax (09) 720 642 60 www.linea.fi Y-tunnus: 1639698-6 kaup. rek. 802.664 Kotipaikka: Helsinki Pieksämäki Asukas- koululais- ja päättäjäkyselyn sekä onnettomuusanalyysin

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 KYSELYTULOKSET. Pieksämäki

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 KYSELYTULOKSET. Pieksämäki KYSELYTULOKSET Pieksämäki Asukaskyselyn tulokset 391 VASTAAJAA 149 242 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 72 83 80 46 1 10 29 20 4 11 28 7 alle 7 7-11 12-14 15-17 18-20 21-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 yli

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Merijärvi

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Merijärvi Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Merijärvi Kyselyyn vastasi sähköisesti 34 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 2 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 21.2.2013

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 21.2.2013 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn tulokset 21.2.2013 KALVOSARJAN SISÄLTÖ YHTEENVETO PERUSTIETOJA KYSELYSTÄ JA VASTAAJISTA LIIKKUMINEN JA LIIKENNEKÄYTTÄYTYMINEN Eri kulkutapojen

Lisätiedot

42 %:lla vastaajista koulu- tai työmatkan pituus yhteen suuntaan on 1-3 km (kuva 1).

42 %:lla vastaajista koulu- tai työmatkan pituus yhteen suuntaan on 1-3 km (kuva 1). KANKAANPÄÄ, ASUKASKYSELYN VASTAUKSIA 8/2017 Tausta Kysely toteutettiin 13.2.-12.3.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin 193 vastausta, joista miehiä oli 33 % ja naisia 67 %. Vastaajista 63 % asui taajama-alueella

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat 5. Hyväksyminen ja seuranta 1.9.2015 Suunnitelman hyväksyminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen kannalta kunnan päätöksentekijöiden tuki on äärimmäisen

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot : Koulu- ja rehtorikysely

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot : Koulu- ja rehtorikysely ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot : Koulu- ja rehtorikysely 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot : Koulukysely YHTEENVETO 1/4 Koulukysely

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Kuulumisia liikenneasioista. Keravan vanhusneuvosto Juha Heltimo, Strafica Oy

Kuulumisia liikenneasioista. Keravan vanhusneuvosto Juha Heltimo, Strafica Oy Kuulumisia liikenneasioista Keravan vanhusneuvosto 20.10.2017 Juha Heltimo, Strafica Oy Sisältö Tieliikennelain uudistus - mikä muuttuu? Liikenneturvan seminaarisarja Liikenneturvan aineistot tutuksi,

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 167 asukkaista. Tämä on 2,1 % kunnan

Lisätiedot

Ylivieskan viisaan liikkumisen suunnitelma koululaisten näkökulmasta. Hautaniemi Päivi

Ylivieskan viisaan liikkumisen suunnitelma koululaisten näkökulmasta. Hautaniemi Päivi Ylivieskan viisaan liikkumisen suunnitelma koululaisten näkökulmasta 11.09.2018 Viisas liikkuminen Mitä se on ja miksi sitä edistetään? 2 Viisas liikkuminen tarkoittaa turvallista, tarkoituksenmukaista,

Lisätiedot

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Porin pyöräonnettomuusselvityksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tapahtumapaikka...5 3. Väistämisvelvollisuus...6 4.

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 2: Kyselyiden tulokset, tyytyväisyys liikkumisen turvallisuuteen ja turvavälineiden käyttö Joulukuu 2016 Asukaskyselyn tulokset Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

Koulumatka-hanke Marjukka Aronen

Koulumatka-hanke Marjukka Aronen Koulumatka-hanke Marjukka Aronen 2.10.2018 HANKKEEN TAUSTAA Turvallisuus on yksi Hyvinkään kaupungin toimintaa ohjaavista arvoista (Safety Commynity jäsen). Hyvinkäällä on toiminut aktiivisesti jo 25 vuoden

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 17 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 4 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Työpajayhteenveto. Työpaja Vehmaisten koululla Koulumatkojen kulkutapoihin vaikuttamalla turvallisuutta

Työpajayhteenveto. Työpaja Vehmaisten koululla Koulumatkojen kulkutapoihin vaikuttamalla turvallisuutta Työpajayhteenveto Työpaja Vehmaisten koululla 19.2.2019 Koulumatkojen kulkutapoihin vaikuttamalla turvallisuutta 1 Mikä tekee alueesta viihtyisän tai epäviihtyisän? Viihtyisyyttä lisäävät: + Tonttikadut

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE V Liikenneympäristön kehittämiskohteet

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE V Liikenneympäristön kehittämiskohteet Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma LIITE V Liikenneympäristön kehittämiskohteet Koonti Liitteeseen on koottu asukaskyselyn karttavastauksista eniten vastauksia saaneet kasaumakohteet (vähintään

Lisätiedot

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA LIIKENNEKASVATUS Koulun liikennekasvatuksen tavoitteena on liikenteen sääntöjen opettaminen ja turvallisten toimintatapojen oppiminen. Lisäksi tuetaan turvallista

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenneturvallisuussuunnitelma Työssä laadittiin Suunnitelman pohjalta eri tahot voivat toteuttaa jatkuvaa suunnitelmallista

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa

Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa Kävelyn ja pyöräilyn sääntövisa OIKEAT VASTAUKSET JALANKULKIJA: jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuva ja potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Sievi

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Sievi Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Sievi Kyselyyn vastasi sähköisesti 25 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 2 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut vastaukset

Lisätiedot

Koulumatkojen kulkutapoihin vaikuttamalla turvallisuutta

Koulumatkojen kulkutapoihin vaikuttamalla turvallisuutta Koulumatkojen kulkutapoihin vaikuttamalla turvallisuutta Työpaja Takahuhdin koululla 21.2.2019 1 Ohjelma Klo 17:00 Kahvitarjoilu Aluenopeusrajoitus 30 km/h kyselyn tulokset (Heljä Aarnikko, Tampereen kaupunki)

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT

Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 ONNETTOMUUSANALYYSIT Sisältö Onnettomuuskehitys ja uhrit (Tilastokeskus) Onnettomuusluokat ja -tyypit (Onnettomuusrekisteri) Vakuutusyhtiöiden liikennevakuutustilasto

Lisätiedot

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI Ylämyllyn koulun liikenneturvallisuussuunnitelma TURVALLISTA KOULUMATKAA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Vinkkejä vanhemmille 4 Liikennekasvatuksen teemat 5 Jalankulkijana

Lisätiedot

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Marko Kelkka Uudenmaan ELY-keskus LINTU-seminaari 2.2.2011 Helsinki Lähtökohdat Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai

Lisätiedot

Koulumatkojen kulkutapoihin vaikuttamalla turvallisuutta

Koulumatkojen kulkutapoihin vaikuttamalla turvallisuutta Koulumatkojen kulkutapoihin vaikuttamalla turvallisuutta Työpaja Normaalikoululla 20.2.2019 1 Ohjelma Klo 17:00 Kahvitarjoilu Aluenopeusrajoitus 30 km/h kyselyn tulokset (Heljä Aarnikko, Tampereen kaupunki)

Lisätiedot

Pielaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2018

Pielaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 kunta liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kunta Liikenneturvallisuussuunnitelma Työssä laadittiin liikenneturvallisuussuunnitelma Suunnitelman pohjalta

Lisätiedot

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 ONNETTOMUUSANALYYSIT Sisältö Onnettomuuskehitys ja uhrit (Tilastokeskus) Onnettomuusluokat ja -tyypit (Onnettomuusrekisteri) Vakuutusyhtiöiden liikennevakuutustilasto

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT KYSELYIDEN ANALYYSIT

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT KYSELYIDEN ANALYYSIT RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT KYSELYIDEN ANALYYSIT 15.6.2016 KALVOSARJAN SISÄLTÖ 1. Asukaskysely Koettu turvallisuus Liikennekäyttäytyminen Kehittämistarpeet kulkutavoittain Karttavastausten

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja sen seuranta Riikka Rajamäki 14.11.2017 Tampere Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

Millaista liikennekasvatusta toteutat työssäsi?

Millaista liikennekasvatusta toteutat työssäsi? Millaista liikennekasvatusta toteutat työssäsi? en toteuta lainkaan liikennekasvatusta jotain muuta pyöräretkiä, luokan kanssa pyöräilyä käytännön liikennetilanteiden harjoittelua lähialueiden vaaranpaikkojen

Lisätiedot

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna 2014-2015 Taustaa: Koulukuljetuksen piiriin kuuluu noin 760 Kajaanin kaupungin peruskoulun oppilasta. Joka lukuvuoden alussa toteutettavan tuntirajakyselyn

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi noin 1,0 % seutukunnan asukkaista. Kyselyyn

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite III Päättäjäkyselyn tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite III Päättäjäkyselyn tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite III Päättäjäkyselyn tulokset Vastaajien jakautuminen 33 vastaajaa 23 kaupunginvaltuutettua 10 muuta luottamushenkilöä Eri lautakuntien edustus Lasten

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot