ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Nimi Tehtävä Lisätiedot. Laatunen Kirsti Niklander Jorma. Saarenkoski Sanna. Mölsä Jukka.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Nimi Tehtävä Lisätiedot. Laatunen Kirsti Niklander Jorma. Saarenkoski Sanna. Mölsä Jukka."

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Aika klo 17:30-21:05 Paikka Sivistyspalvelukeskus Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Karjalainen Riitta Rönkkö Tero Jussila Tuomo Laatunen Kirsti Niklander Jorma Paajanen Saara Saarenkoski Sanna Turunen Timo Mölsä Jukka Sivèn Jade Ahvo Timo Railio Jari Puheenjohtaja Varapuheenjohta ja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen Khe Nuorisovaltuutett u Sivistystoimenjoh taja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan nähtävilläolo Tämä pöytäkirja on ollut nähtävillä

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Käsitellyt asiat Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 26 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 4 27 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 28 Orimattilan yhteiskoulun apulaisrehtorin valinta 6 29 Virenojan koulun luokanopettajan / rehtorin valinta 7 30 Kirjastoauton kuljettajan toimen täyttölupa 8 31 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2016 toimintakertomus 32 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2016 talousarvioylitykset Tuntikehys lukuvuonna Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymän perussopimuksen päivittäminen lukien Järvikunnan koulun bussipysäkki ja bussikatokset Valtuustoaloite uudesta skeittipaikasta Valtuustoaloite matkailullisten vahvuuksien paketeista Valtuustoaloite Heinämaan koulun taidemuseon näyttelyesineiden säilyttämisestä jatkossa / Pertti Laaksonen 39 Valtuustoaloite Koulutuskeskus Salpauksen jatkamisesta Orimattilassa / Pertti Laaksonen Johtokuntien ja työryhmien pöytäkirjat Sivistystoimen viranhaltijoiden päätökset Saapuneet kirjeet Muut asiat 28

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenille on esityslistan mukana lähetetty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan pidetyn kokouksen pöy täkirja monisteena. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kokouksen pöytäkirjan.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Lautakunta hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitetun esityslistan ja ottaa käsiteltäväkseen kokouksen alussa mahdollisesti esitettävät asiat. Lautakunta hyväksyi kokouksen esityslistan.

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Orimattilan yhteiskoulun apulaisrehtorin valinta 74/ /2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistystoimenjohtaja: Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, puh Orimattilan yhteiskoulun apulaisrehtorin tehtävä oli haettavana Tehtävään pystyivät hakemaan vakituisessa virkasuhteessa olevat opettajat, joiden virantoimituspaikka on Orimattilan yhteiskoulu. Hakijalta edellytettiin perusopetuksen opettajan kelpoisuutta ja lisäksi opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukaista opetushallinnon tutkintoa taikka muulla tavalla hankittua riittävää opetushallinnon tuntemusta. Tehtävää haki määräaikaan mennessä erityisopettaja Pilvi Luukkonen ja hän täyttää tehtävään asetetut kelpoisuusvaatimukset. Hakija haastateltiin Haastatteluryhmässä olivat opettajat Kaarina Kiviniemi-Salonen, Matti Olkkonen, lautakunnan jäsenet Kirsti Laatunen ja Rita Heinonen, johtokunnan puheenjohtaja Leena Ritala, rehtori Olli Selin ja sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo. Orimattilan kaupungin hallintosäännön 7 :ssä määritellään, että sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää rehtoreiden, apulaisrehtoreiden ja päiväkodinjohtajien valinnasta. Lautakunnan jäsenet voivat tutustua hakuasiakirjoihin sivistyspalvelukeskuksessa. Hakuasiakirjat ovat nähtävillä myös sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää valita erityisopettaja Pilvi Luukkosen Orimattilan yhteiskoulun apulaisrehtorin tehtävään alkaen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: Pöytäkirjanote Pilvi Luukkoselle, Orimattilan yhteiskoululle ja Roosa Hallikaiselle.

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Virenojan koulun luokanopettajan / rehtorin valinta 72/ /2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistystoimenjohtaja: Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, puh Virenojan koulun luokanopettajan virka ja rehtorin tehtävät olivat haettavana Tehtävään pystyivät hakemaan Orimattilan kaupungin vakituisessa palveluksessa olevat opettajat. Hakijalta edellytettiin perusopetuksen luokanopettajan kelpoisuutta ja lisäksi opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukaista opetushallinnon tutkintoa taikka muulla tavalla hankittua riittävää opetushallinnon tuntemusta. Tehtävää hakivat määräaikaan mennessä luokanopettaja Anne Seppänen ja luokanopettaja Tuomo Karjalainen. Molemmat hakijat olivat virkaan ja rehtorin tehtävään kelpoisia. Hakijat haastateltiin Haastatteluryhmässä olivat mukana opettaja Minna Lajunen, lautakunnan puheenjohtaja Riitta Karjalainen ja lautakunnan jäsen Jorma Niklander ja sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo. Haun aikana Virenojan koulun henkilökunta ja Virenojan koulun vanhempainyhdistykset jättivät rehtorin tehtävän liittyvät vetoomukset. Orimattilan kaupungin hallintosäännön 7 :ssä määritellään, että sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää rehtoreiden, apulaisrehtoreiden ja päiväkodinjohtajien valinnasta. Lautakunnan jäsenet voivat tutustua hakuasiakirjoihin ja vetoomuksiin sivistyspalvelukeskuksessa. Hakuasiakirjat ovat nähtävillä myös sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa. Esitys annetaan kokouksessa. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta valitsee Virenojan koulun luokanopettaja / rehtorin tehtävään luokanopettaja Tuomo Karjalaisen alkaen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: Pöytäkirjanote valitusosoituksin Tuomo Karjalaiselle, Anne Seppäselle, Virenojan koululle ja Roosa Hallikaiselle.

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kirjastoauton kuljettajan toimen täyttölupa 34/ /2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistystoimenjohtaja: Asian valmistelu ja tiedustelut: kirjastotoimenjohtaja Kirsi Lähde, puh Orimattilan kirjastotoimen vakituinen kirjastoautonkuljettaja-virkailija Han nu Kilpeläinen jää eläkkeelle alkaen. Orimattilan kirjas to toi mi pyytää täyttölupaa toimen täyttämiseen, jotta kir jas to au totoi mintaa voidaan jatkaa sujuvasti. Kaupunki on vuoden 2015 talous ar vios sa hankkinut uuden kirjastoauton, joka otettiin käyttöön tam mi kuus sa Kirjastoauto on tärkeä palvelu kylille. Kirjaston ko ko nais lai naus vuonna 2016 oli , josta kirjastoauton osuus oli n lainausta. Orimattilan kaupungin hallintosäännön mukaan viran tai toimen vaki nai ses ta täyttämisestä päättää kaupunginhallitus. Kirjastoautonkuljettaja-virkailijalta edellytetään vähintään kirjastoalan kes ki as teen tutkintoa tai vastaavaa koulutusta. Hänellä tulee olla kuor ma-au ton ajamiseen vaadittava ajolupa sekä EU-direktiivien mu kai set taitokurssit suoritettuna. Autovirkailijan työ on itsenäistä ja asia kas läh töis tä. Sen menestyksekäs hoito vaatii monipuolisen pereh dy tyk sen tehtävään toimen nykyiseltä haltijalta. Toimeen valittava perehdytetään tehtävään ennen vakituisen työsuhteen alkamista. Kirjaston talousarviossa on tarvittavat määrärahat toimen täyt tä miseen esitetyllä tavalla. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta pyytää kaupunginhallitukselta täyttö lu paa kirjastoautonkuljettaja-virkailija toimen täyttämiseen alkaen esittelytekstin mukaisin perustein. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2016 toimintakertomus 57/ /2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistystoimenjohtaja: Asian valmistelu: sivistystoimen talouspäällikkö Jari Railio, puh ja sivistystoimen johtoryhmä Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa lautakunnat vertaavat toteutunutta toimintaa ja saavutettuja tuloksia talousarvioissa asetettuihin tavoitteisiin. Vuoden 2016 toimintakertomuksessa annetaan kokonaisarvio sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisesta toiminnasta suhteessa kaupungin strategioihin sekä arvio tilinpäätöksen vaikutuksista vuodelle Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2016 toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin tavoitetason mukaisesti. Lastenkirjastotoiminnan vahvistaminen ei toteutunut kirjastotoimen tulosalueella henkilöstömäärän vähäisyyden vuoksi. Tulosalueille asetetut suoritemäärät ja tunnusluvut ovat toteutuneet pääsääntöisesti. Lautakunnan menojen toteutuma on 100,3% ylitystä 74 t ja tulojen toteutuma 107,5% ylitystä 185 t. Näin nettomenojen toteutumaksi muodostuu 99,5% alitusta 111 t. Palveluverkon muutoksilla on edelleen vähennetty palveluyksikköjen määrää. Tietävälän koulu suljettiin elokuussa ja opetus siirrettiin Jokivarren ja Tönnön kouluihin. Varhaiskasvatuspalvelut on pyritty säilyttämään lähipalveluna, mistä esimerkkinä Luhtikylän päiväkoti Luhtikille etsittiin uudet tilat Luhtikylän koulun viereistä kiinteistöstä, kun toimitilassa ilmeni sisäilmaongelma. Vuoteen 2015 verrattuna palkkamenot kasvoivat vain 0,31%. Liite nro 1 Toimintakertomukseen liittyen lautakuntien tulee antaa lyhyet selvitykset sisäisen valvonnan järjesstämisestä, riskienhallinnasta ja palvelukeskuksia koskevista yleisistä tavoitteista. Selonteot sivistysja vapaa-aikalautakunnan osalta ovat liitteinä. Liitteet nro 1a, 1b ja 1c Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy vuoden 2016 toimintakertomuksen ja siihen liittyvät selonteot ja antaa ne kaupunginhallitukselle. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2016 talousarvioylitykset 36/ /2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimen talouspäällikkö Jari Railio, puh LAUTAKUNNAN MENOJEN JA TULOJEN YLITYKSET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2016 talousarvion menojen toteutuma on 100,30% ja tulojen 107,48%. Nettomenojen toteutuma on 99,50% ja alitusta euroa. SivVaLtk 2016 ulkoiset Menot Tulot Netto Talousarvio Toteutuma Ylitys ,30% , ,50% Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan sisäisten menojen toteutuma on 98,5%, jossa alitusta euroa. Merkittävin poikkeama on opetuspalvelujen tulosalueelle koulujen vuokramenojen toteutuma, joka on 119 t talousarviota pienempi. SivVaLtk 2016 sisäiset Talousarvio Toteutuma Ylitys Siivouspalvelut Ateriapalvelut Muut palvelut Tarvikkeet Kiinteistöjen v Yhteensä ,52% TULOSALUEKOHTAISET TALOUSARVIOYLITYKSET 420 Opetuspalvelut Opetuspalvelut 2016 Menot Tulot Netto Talousarvio

11 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Toteutuma Ylitys ,41% 11,13% 0,61% Opetuspalvelujen menojen ylitys asiakaspalvelujen ostoista, joissa ylitystä oli 181 t eli 12,3%. Syynä tähän on sairaalaopetukseen käytetty 108 t, jossa menojen kasvu edellisestä vuodesta 40 t. Lisäksi sairaalaopetuksen ja ruotsinkielisen opetuksen kuljetuksista on aiheutunut aiempaa enemmän kuluja. Henkilöstömenot ylittyivät 41 t eli 0,4%. Tulot ylittyivät arvioitua suurempien myyntituottojen vuoksi 100 t. Projektirahoitusta saatiin 44 t enemmän. 450 Kulttuuritoimi Kulttuuritoimi 2016 Talousarvio Toteutuma Menot Tulot Netto Ylitys ,26% ,6% ,67% Kulttuuritoimessa saatiin Museovirastolta euron avustus taulujen konservointiin. Määrärahalla hankittiin konservoitipalveluja, jolloin palvelujen ostoon varatut määrärahat vastaavasti ylittyivät. Maksutulot yli tuplaantuivat (+250,5%) Taidemuseon kävijämäärän kasvaesssa ollen euroa. Nettomenot eivät ylittyneet. Sivistystoimenjohtaja: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta antaa kaupunginhallitukselle esittelytekstinä olevat selvitykset lautakunnan 2016 talousarvioylityksistä. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta anoo kaupunginhallitukselta ja edelleen kaupunginvaltuustolta sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2016 talousarvion menojen euron ylityksen hyväksymistä. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Tuntikehys lukuvuonna / /2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, puh Orimattilan kaupungin hallintosäännön 7 mukaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää kokonaistuntimäärän jakamisesta koulukohtaisesti käytettäväksi koulujen rehtoreita kuultuaan. Koulujen käytössä oleva tuntimäärä tarkoittaa sitä tuntimäärää, joka kouluilla on käytettävissään opetukseen, tukiopetukseen ja opettajien virkaehtosopimuksessa määriteltyihin erityistehtäviin. Tuntikehysesitys ei sisällä kerhotyön resurssia. Koulujen kerhojen kustannukset katetaan opetushallituksen kerhoavustuksella. Kouluilta pyydettiin tuntikehysesitykset mennessä. Koulujen esitykset opetukseen käytettävistä tunneista käsiteltiin opetuspalveluiden johtoryhmässä ja rehtoreiden kokouksessa Lukuvuoden tuntikehysesityksessä lukuvuoteen verrattuna merkittävimmät muutokset ovat seuraavat: - Myllylän koulussa jatkavat 6. luokat syksyllä 2017, jolloin koulun oppilasmäärä kasvaa 43 oppilaalla. Kuudennet luokat tarvitsevat lisää tunteja á 26 vhh/ryhmä ja luokkien tarvitsema tuntikehys 52,1 vhh siirtyy laskennallisesti Myllylän kouluun Orimattilan yhteiskoulusta. - Orimattilan yhteiskoulusta lähtee pois 39 alakoululaista, mutta koulun oppilasmäärä kasvaa yläkouluikäisten määrän kasvaessa niin, että lukuvuonna koulussa on 420 oppilasta. Lukuvuonna koulussa oli 401 oppilasta ja tuntikehystä 957,9 vhh. Tulevalle lukuvuodelle tuntikehystarve on 966,5 vvh, jossa on lisäystä 8,1 vvh. - Pennalan koulussa aloittaa iso ensimmäinen luokka ja sinne osoitetaan lisää 4 vhh jakotunteihin. - Pienten koulujen katsomusaineiden opetukseen tarvitaan 5 vhh lisää tuntikehystä. - Vuorenmäen koulun tuntikehys pienenee 13,2 vhh. - Erkko-lukion tuntikehystä vähennetään 10 vhh. Perusasteen tuntikehys lukuvuodelle oli tuntia sisältäen laaja-alaisen erityisopetuksen. Lukion tuntikehys oli 340 tuntia. Lukuvuodelle myönnetty opetuksen tuntiresurssi oli kokonaisuudessaan vuosiviikkotuntia.

13 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Lukuvuoden tuntikehys kasvaa 48 tunnilla edellisestä lukuvuodesta. Tuntikehyslisäys johtuu yläkouluikäisten oppilaiden määrän kasvamisesta suhteessa kokonaisoppilasmäärään. Lukuvuoden tuntikehyslaskennassa peruskoulun oppilasmäärä oli 1 867, joista oli alakoululaisia ja 593 yläkoululaisia. Lukuvuonna oppilasmäärä on 1 854, joista on alakoululaisia ja 619 yläkoululaisia. Yläkoululaisten opetus on kalliimpaa, koska heillä on 30 tuntia viikossa opetusta ja esimerkiksi alakouluissa 5. ja 6. luokan opetustuntimäärä viikossa on 26, joka tarkoittaa jokaisen ryhmän kohdalla 4 vhh lisäystä. Vastaava kehitys kiihtyy tulevina vuosina, kun yläkoululaisten suhteellinen osuus peruskoulun oppilaista kasvaa edelleen. Em. perustein lukuvuoden tuntikehys on Peruskoulu Lukio Yhteensä vvh 330 vvh vvh Liite nro 2 Peruskoulun tuntikehysvertailua vhh opp vhh opp vvh opp vvh opp vhh opp. Sivistystoimenjohtaja: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää, että peruskoulussa on lukuvuonna käytössä tuntikehystä vuosiviikkotuntia ja lukiossa 330 vuosiviikkotuntia. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymän perussopimuksen päivittäminen lukien 49/ /2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, puh Eduskunnan hyväksymä uusi kuntalaki tuli voimaan Merkit tä vä osa kuntalaista eli toimielimiä, johtamista, luot ta mus hen ki löitä, hallintomenettelyä ja muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovel le taan kuitenkin vasta alkaen, mihin saak ka nou da tetaan vanhan lain vastaavia säännöksiä. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän perussopimuksen päi vit tämis tä on valmisteltu kuntalain muutoksen pohjalta. Asiasisällöllisiä muu tok sia ovat, että talousarvio ja -suunnitelma tulee hyväksyä viimeis tään edellisen vuoden loppuun mennessä (aiemmin lokakuun lop puun mennessä) ja kuntayhtymän tehtävät on tarkennettu vastaa maan nykytilaa. Kuntayhtymän hallitus esittää omistajakunnille pe rus so pi muk sen hyväksymistä voimaan tulevaksi Pe russo pi mus luon nos on liitteenä. Liite nro 3 Sivistystoimenjohtaja: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuksel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle Koulutuskeskus Salpaus -kun ta yh ty män perussopimuksen hy väk sy mis tä. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Järvikunnan koulun bussipysäkki ja bussikatokset 39/ /2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistystoimenjohtaja: Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, puh Järvikunnan koululla on ilmennyt tarve bussipysäkin rakentamiseen kou lun läheisyyteen Mallusjoentien toiselle puolelle nykyisen pysäkin koh dal le. Lisäksi esitetään vähälle käytölle jääneiden py säk ki ka tosten siirtämistä koulun pysäkeille sekä Sammaliston tienhaaran py säkil le. Sivistyspalvelukeskuksesta on lähetetty kirje Uu denmaan ELY-keskukselle, jossa pyydetään lupaa em. bussipysäkin levi ke alu een rakentamiseen Mallusjoentien varteen sekä kolmen pysäk ki ka tok sen asettamiseen Järvikunnan koulun ja Sammaliston pysä keil le. Uudenmaan ELY-keskuksesta liikennejärjestelmäasiantuntija Seppo Nik ka nen toteaa vastauksena sivistystoimenjohtajan kirjelmään, että Ori mat ti lan kaupunki voi siirtää tai siirrättää rakennuttamansa py säkki ka tok set parhaaksi näkemällään tavalla paikkoihin, jotka palvelevat mat kus ta jia mahdollisimman hyvin. Uusi pysäkkilevitys tarvitsee toteut ta mis lu van Uudenmaan ELY-keskuksesta. Siinä yhteydessä katso taan, että levitys on ohjeistuksen mukainen. Mikäli levitys vaatii yk si tyi sen maanomistajan lupaa, hankkii kaupunki luvan häneltä. Asias ta voi olla yhteydessä Pysäkkialueet, pysäkkikatokset ja pysäkkimerkit ovat kunnalllistekniikkaa, joka kuuluu teknisen palvelukeskuksen toimialaan. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta saattaa Järvikunnan koulun bussipysäkin ja pysäkkikatosten valmistelun ELY-keskukselta saadun ohjeistuksen mukaisesti tekniselle palvelukeskukselle. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: Pöytäkirjanote tekniselle palvelukeskukselle.

16 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Valtuustoaloite uudesta skeittipaikasta 60/ /2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Asian valmistelu ja tiedustelut: liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen, puh Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä teki aloitteen "Skeittipaikasta". Aloitteessa esitetään, että Orimattilan kaupunki yhdessä Orimattilan nuorisopalveluiden kanssa etsii skeittaajille uuden paikan ja uudet harjoittelualustat. Liite nro 4 Skeittaaminen on omatoiminen liikuntalaji ja siksi harrastajien määriä on vaikea arvioida. Skeittipaikkoja käyttävät myös potkulautailijat ja BMX-pyöräilijät. Kansallisessa liikuntatutkimuksessa skeittaus oli 22. harrastetuin laji lasten ja nuorten keskuudessa, ja harrastajia oli maanlaajuisesti n , joista suurin osa poikia. Kansallisen liikunta-tutkimuksen mukaan tyttöjä on vain 5 % harrastajista. Orimattilan kaupungin hallinnassa on yksi ulkoskeittipaikka, jonka nykytila ei ole kovin laadukas. Skeittipaikka on toteutettu yhteistyössä Seurakunnan, Nuorisopalveluiden, Myrskylän Säästöpankin ja Orimattilan Skeittaajat ry:n kanssa. Kyseinen paikka toteutettiin yhdessä skeittiyhdistysten kanssa n. 10 vuotta sitten tuolloisten toiveiden ja standardien mukaan. Tällä välin käytetyt materiaalit ovat muuttuneet. Nykyinen skeitti-ramppi on kuitenkin vanha ja sen elinkaarta ei ole paljon jäljellä. Myös rampin ylläpito ja korjaukset ovat hyvin työlästä ja tuo kustannuksia. Mahdolliseen uuteen paikkaan kyseistä ramppia ei pidä kuljettaa, kunnostaa ja ylläpitää sitä. Laadukas, betoninen skeittiparkki kaupunkialueella Orimattilassa olisi erittäin hieno asia ja tarpeen lajin harrastajille. Kustannustehokkain ja kauaskantoisin tapa vastata on betoninen skeittiparkki. Betoni materiaalina on ylivertainen puuhun verrattuna, niin käyttöiältään kuin huoltokustannuksiltaankin. Betoni myös mahdollistaa skeittiparkin rakentamisen täysin räätälöidysti paikallisten harrastajien toiveiden mukaisesti. Betonin hyvä sääolojen ja kulutuksen kesto mahdollistaa skeittiparkin vuosien turvallisen käytön ilman suuria meluhaittoja ja suuria huoltokustannuksia. Ruotsista saatujen positiivisten kokemusten perusteella on selvää että skeittiparkista muodostuu nopeasti paikkakunnan nuorisolle yleinen harrastus ja kohtauspaikka, johon matkustetaan kauempaakin.

17 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Orimattilan kaupungin nuorisopalvelut on selvitellyt mahdollista uutta skeittipaikkaa keskustasta pidemmällä tähtäimellä yhdessä kaupungin hankeasiamiehen sekä teknisen palveluiden kanssa. Uuden skeittipaikan sijainnin löytyminen on ollut hankalaa keskustan alueella, koska paikan sijainti tulee olla 100 metrin melurajalla asutuksiin nähden sekä kaupungin hallinnassa olevalta maalla. Lisäksi kartoituksessa on ollut tärkeää tarkastella, onko alueille tulossa uutta asutusta tulevaisuudessa. Keskustan mahdolliset uudet sijoituspaikat löytyvät liikuntapuiston viereiseltä alueelta, Jymylinnan hiekkaparkkialueelta tai terveyskeskuksen viereiseltä alueelta, jossa on Vuokratalojen PAV asuntoja. Näistä parhaimmat vaihtoehdot pidemmällä tähtäimellä olisi liikuntapuiston alue sekä Jymylinnan mäki, koska terveyskeskuksen viereinen alue on kaavoitettu käytettäväksi asumiskäyttöön. Jotta Orimattilan kaupungin skeittiolosuhteita saadaan kohennettua lajin harrastajille mieluisemmiksi, tulee vähäiset resurssit kohdentaa kestävästi ja realistisesti sekä ottaa valmisteluun mukaan lajin harrastajat. Perustamisinvestointien lisäksi skeittipaikkaa tulee myös ylläpitää siivouksin, pienin kunnossapitokorjauksin jne. Uuden skeittipaikan rakentamiseen on mahdollista saada liikuntapaikkojen valtionavustusta prosenttia hankkeen kustannuksista. Kaupungin nuorisopalvelut näkee aloitteen tärkeäksi, mutta hankkeen aikataulua ja toteutustapaa suunnitellessa tulee ottaa huomioon kaksi olennaista tekijää: 1) Laadukkaat, kokobetoniset ja paikalle yksilöllisesti valetut skeittiparkit ovat erittäin kalliita investointeja, joten uuden skeittipaikan rakentaminen tarvitsee kaupungin investointirahoitusta ja hankerahoitusta. 2) ydinkeskustan kaupunkitila on rajallista ja skeittiparkit tulisi sijoittaa mieluiten 100 metrin etäisyydelle asutuksesta melun takia, joten mahdollisia uusia sijainteja ei ydinkeskustassa kovin paljoa ole. Onnistuneen uuden skeittipaikan suunnitelman aikaan saamiseksi tulee suunnittelijaryhmän olla monialainen. Nuorisopalveluiden mielestä vetovastuu skeittipaikasta voisi kuulua luontevasti nuorisopalveluille ja lajin harrastajille tiiviissä yhteistyössä kaupungin teknisen palveluiden kanssa. Tekninen lautakunta voisi arvioida skeittipaikan toteuttamisen ja kustannusarvion yhdessä nuorisopalveluiden, hankeasiamiehen sekä käyttäjien kanssa. Sivistystoimenjohtaja: Skeittipaikaan sijoittamiseen liittyen laaditaan Urheilutalon ympäristön ja Jymylinnanmäen käytöstä eri liikuntalajeihin kokonaissuunnitelma. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esittelytekstin mukaisen selvityksen

18 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta vastauksena sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloitteeseen uudesta skeittipaikasta. Lisäksi selvitys saatetaan tekniselle lautakunnalle tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Valtuustoaloite matkailullisten vahvuuksien paketeista 61/ /2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Asian valmistelu ja tiedustelut: kulttuuritoimenjohtaja Henrika Suna, puh Aimo Ryynäsen ym. valtuustoaloitteessa esitetään, että Orimattilan mat kai lul li set vahvuudet tulisi paketoida toimiviksi kokonaisuuksiksi ja markkinoida niitä matkanjärjestäjille toteutettavaksi. Aloitteessa to de taan, että Orimattilassa on useita kulttuuri-, ostos, majoitus-, luon to- ja ravintolakohteita, joilla on kiinnostavuutta kunnan ul ko puolel la, mutta joiden kaupallinen hyödyntäminen on puutteellista. Aloittees sa esitetään, että kaupungin tulisi toimia organisoijana ja taus tatu ke na, jotta tärkeitä matkailutuloja saataisiin tukemaan kunnan elinkei no elä mää. Liite nro 5 Lahden seutu - Lahti Region Oy on seudullinen markkinointiyhtiö, joka vastaa Lahden seudun imago-, asumisen, matkailun ja ta pah tumien markkinoinnista sekä matkailu- ja tapahtumapalveluiden myynnis tä ja seudun matkailuneuvonnasta. Orimattila omistaa yhtiöstä 8 %. Yhtiö vastaa siten myös Orimattilan matkailukohteiden mark kinoin nis ta ryhmämatkailijoille. Yhtiö tarjoaa tällä hetkellä ryhmille kah ta opastettua päiväretkipakettia Orimattilaan nimillä Ostosten huu maa sekä Taideretki. Ostosretki paketoidaan asiakkaan toi veiden mukaisesti. Taideretkeen kuuluvat käynnit Orimattilan tai de museos sa, Soile Yli-Mäyryn Taidelinnassa sekä Villa Roosassa. Tai deret keä toteutetaan vain kesäisin Villa Roosan ollessa ryhmille avoinna. Lahti Regionin ryhmille markkinoimien kohteiden lisäksi Ori mat ti lassa on paljon muutakin nähtävää ja koettavaa, esimerkiksi laa dukkaat harrastajateatterit, Urho Kekkosen arkisto, Mallusjoen Ta kinkään tö viik ko, kotieläinpuisto ja Töyrylän kartano. Ryhmämatkailun kan nal ta selkeä puute on paikallisoppaiden puuttuminen. Orimattilan kau pun gin organisaatiossa ei ole matkailuun erikoistunutta hen ki lökun taa ja matkailumarkkinointi ja -neuvonta on ulkoistettu Lahti Regionil le. Lahti Regionin myymät opaspalvelut tulevat Lahden seudun op pai den kautta. Lahti Regionilla on valmiit ja laajat yh teis työ ver kostot sekä monipuoliset markkinointikeinot käytössään, joten niiden hyö dyn tä mi nen on järkevää. Orimattilan kaupungin elinkeinotoimen tulisi esittää Lahti Regionille uu sien Orimattilaan kohdistuvien ryhmämatkapakettien ottaminen myyn tiin. Pakettien sisällön suunnittelu tulisi tehdä yhteistyössä kaupun gin kulttuuritoimen, yrittäjien ja yhdistysten kanssa.

20 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistystoimenjohtaja: Paikallisoppaiden koulutusta varten ehdotetaan Wellamo-opistolle Ori mat ti la-opas kurs sin järjestämistä ensi lukuvuodelle. Kurssi tulisi to teut taa yhteistyössä Lahden seudun oppaiden kanssa. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että kaupungin elin kei notoi mi neuvottelee Lahti Regionin kanssa uusien Orimattilaan kohdistuvien ryh mä mat ka pa ket tien myyntiin ottamisesta. Pakettien valmistelu tehdään yh teis työs sä kulttuuritoimen, yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Kult tuu ri toi mi ehdottaa Wellamo-opistolle Orimattila-opaskurssin järjestämistä en si lukuvuodelle. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta siirtää aloitteen jatkokäsittelyä varten hallintopalvelukeskukselle. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa esittelytekstinä olevan selvityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vastauksena matkailullisten vahvuuksien paketeista tehtyyn valtuustoaloitteeseen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Valtuustoaloite Heinämaan koulun taidemuseon näyttelyesineiden säilyttämisestä jatkossa / Pertti Laaksonen 62/ /2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Asian valmistelu ja tiedustelut: kulttuuritoimenjohtaja Henrika Suna, puh Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on käsitellyt valtuutettu Pert ti Laaksosen aloitetta lakkautetun Heinämaan koulun esineistön säi lyt tä mi ses tä Orimattilassa. Lautakunta totesi aloitteeseen, ettei py sy vän koulumuseon perustaminen Orimattilan ole taloudellisesti tar koi tuk sen mu kais ta, mutta esineistöä pyritään kohtuullisessa määrin tallentamaan Orimattilan museoiden kokoelmiin. Tämän jälkeen sivistys- ja vapaa-aikalautakunta totesi koh das sa Muut asiat, että lautakunnan aloitteeseen antamassa vastauk ses sa mainittu Koulumuseo -näyttely järjestettiin huhtikuussa 2016 Orimattilan taidemuseossa. Tähän historialliseen näyttelyyn osal lis tui vat kaikki Orimattilan 5.-luokkalaiset n. 200 oppilasta opetta ji neen. Nyt tätä esineistöä varten on Virenojan koululle hankittu vitrii nit, johon ne sijoitetaan yhdessä vanhan pulpetin kanssa tam mikuus sa Näin esineistö saadaan näytteille julkiseen tilaan ja Hei nä maal la asuvien lasten koulupäiviin. Lahden historiallinen museo on luvannut ottaa 1970-luvun esineistöä ja osa on tallennettu Ori mat ti lan kotiseutumuseon kokoelmaan. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi Heinämaan koulun esineistöä koskevat toimenpiteet saattaen nämä edelleen tie doksi kaupunginhallitukselle, joka merkitsi ne tiedoksi kohdas sa Muut asiat. Kaupunginvaltuusto käsitteli Aloitteiden käsittely 16 tode ten,ettei Pertti Laaksosen tekemää valtuustoaloitetta Hei nä maan koulun taidemuseon näyttelyesineiden säilyttämisestä jat kos sa olisi käsitelty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa. Val tuusto aloi te on liitteenä. Liite nro 6 Kuten lautakunnan vastauksesta Heinämaan koulun esineis tön säilyttämiseen ilmenee, esineistöä on pyritty kohtuullisessa mää rin tallentamaan Orimattilan museoiden kokoelmiin. Tästä esineis tös tä voidaan toteuttaa vaihtuvia näyttelyitä, josta esimerkkinä oli huhtikuussa 2016 Taidemuseolla toteutettu Koulumuseo -näyt tely, johon kaikki Orimattilan 5. luokat tutustuivat. Virenojan koululle joulukuussa 2016 hankitussa la si vit rii nis sä Heinämaan koulun esineistöä voidaan pitää päivittäin esillä. Näin siihen voivat tutustua

22 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myös Hei nä maal la asuvat alakoululaiset ja heidän huoltajansa. Sivistystoimenjohtaja: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta antaa esittelytekstinä olevan sel vityk sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vastauksena Pertti Laaksosen tekemään valtuustoaloitteeseen Heinämaan koulun esi neis tön säilyttämisestä. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

23 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Valtuustoaloite Koulutuskeskus Salpauksen jatkamisesta Orimattilassa / Pertti Laaksonen 63/ /2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, puh Pertti Laaksonen on tehnyt valtuustoaloitteen Kou lu tuskes kus Salpauksen jatkamisesta Orimattilassa. Liite nro 7 Hallitusohjelmassa ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut ja koh dis tuu vuosina yli 440 miljoonan euron leikkaukset, mit kä tarkoittavat lähes 30% vähennystä valtion rahoitukseen. Koulutuskeskus Salpaukselle tämä on merkinnyt perusrahoituksen pie nen ty mis tä vuoden 2013 tasosta vuoteen 2016 vuoteen 2017 run saat 20 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 talousarviossa ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa Salpaus joutui ra hoituk sen voimakkaan pienentymisen vuoksi uudistamaan toimintaansa kai kil la keinoin perustehtävän laadun ja vaikuttavuuden tur vaa misek si. Yhtenä keinona oli toimitilojen ja toimipisteiden vähentäminen. Näi nä toimenpiteinä vuodelle 2016 esitettiin lukion ylläpidon ja toimin nan siirtämistä Lahden kaupungille sekä Nastolan ja Orimattilan toi mi pis tei den lakkauttamista. Lausunnossaan Salpauksen 2016 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan Orimattilan kaupunginhallitus esitti sel vi tet tä väk si mahdollisuudet muodostaa ja kehittää Koulutien toimi pis tees tä mielekäs ja vetovoimainen koulutusyksikkö yh dis te lemäl lä sinne Lahdessa lopettavien yksiköiden koulutustarjontaa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokouksessa äänestettiin Kou lu tien toimipisteen lakkauttamisesta. Orimattilan kaikki kolme edus ta jaa äänestivät lakkauttamista vastaan. Toimipisteen lo pet tami nen hyväksyttiin äänin 165½ - 30½. Salpauksen Orimattilan Koulutien yksikkö lopetettiin alkaen ja kiinteistö siirtyi tammikuussa 2017 uudelle omistajalle. Syksyllä 2016 Orimattilassa ei ollut enää tarjolla ammatillista ope tusta. Tämä ei kuitenkaan vähentänyt orimattilalaisten nuorten toisen as teen koulutukseen hakeutumista. Suurin haaste onkin am ma til lises sa koulutuksessa opintojen keskeyttäminen. Tähän on pyritty puut tu maan peruskoulun opinto-ohjausta kehittämällä. Toisen asteen koulukuljetusten järjestäminen ei ole kunnan teh tä vä-

24 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistystoimenjohtaja: nä eikä tähän olisi Orimattilalla taloudellisia mahdollisuuksia. Si vistys- ja vapaa-aikalautakunta on antamassa vas tauk sessa Pertti Laaksosen tekemään valtuustoaloitteeseen todennut, että ky lil tä keskustaan seitsemäksi ja iltapäivällä klo 16 jälkeen takiaisin ky lil le järjestettävät bussivuorot maksaisivat vuositasolla suu ruusluok kaa euroa. Kaupunki puuttuu nuorten syrjäytymiseen etsivällä nuorisotyöllä, jolla pyritään etsimään syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja oh jaamaan heitä opiskeluun ja työhön. Vuonna 2016 etsivä nuorisotyö tavoit ti 120 nuorta. Toinen keino on Nuorten työpaja, joka aloitti toimin tan sa syksyllä Vuonna 2016 asiakasmäärä oli 22 nuorta. Nuor ten syrjäytymisen ehkäiseminen ei ole vain kaupungin tehtävä, vaan tähän tehtävään osallistuu paljon muitakin yhteistyötahoja. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta antaa esittelytekstinä olevan sel vityk sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vastauk se na Pertti Laaksosen tekemään valtuustoaloiteeseen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

25 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Johtokuntien ja työryhmien pöytäkirjat Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle on toimitettu jäljennökset seuraavista pöytäkirjoista: Koivula-Lintula-Myllylä kyläjohtokunta 2/2017 Lautakunta merkitsi pöytäkirjajäljennökset tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

26 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistystoimen viranhaltijoiden päätökset Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Merkitään tiedoksi sivistystoimen viranhaltijoiden päätökset mahdollista otto-oikeutta käyttämättä: Sivistystoimenjohtaja 5 / 2017 Oppilaan koulutuspaikka 6 / 2017 Irtisanoutuminen kirjastoautokuljettaja-virkailijan teh tä västä / Hannu Kilpeläinen 7 / 2017 Oppilaan koulutuspaikka 8 / 2017 Opettajien OVTES-sopimuksen mukaiset TVA-korvaukset 9 / 2017 Tutoropettajat / Opetuspalvelut 10 / 2017 Irtisanoutuminen erityisluokanopettajan virasta 11 / 2017 Viranhoitopaikan siirto 12 / 2017 Siirto luokanopettajan virasta erityisluokanopettajan virkaan Orimattilan yhteiskoulun rehtori 3 / 2017 Liikunnan ja terveystiedon tuntiopettajan palkkaaminen / 2017 Kirjallinen varoitus 5 / 3017 Kirjallinen varoitus Opetustoimen johtoryhmä / Jokivarren koulun rehtori 2 / 2017 Erottaminen määräajaksi Erkko-lukion rehtori Vapautus opiskelusta Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja 1 / 2017 Määräaikaisen liikuntapaikkahoitajan palkkaaminen 2-8 / 2017 Erityisryhmien kausikorttihakemukset Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

27 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Saapuneet kirjeet Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Merkitään lautakunnan tietoon saatetuiksi seuraavat kirjeet ja tiedonannot ja tehdään niitä mahdollisesti koskevat päätökset: Iitin kunta / Päätökset koskien koulunkäyntioikeutta Iitin yläkoulussa Opetus- ja kulttuuriministeriö / Selvitys Erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen tarkoitetun valtionavustuksen käyttämisestä Opetus- ja kulttuuriministeriö / Selvitys Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen tarkoitetun valtionavustuksen käyttämisestä Opetushallitus / Hakutiedote Koulun kerhotoiminnan tukeminen Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Dno 3761/1/15 Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Opetus- ja kulttuuriministeriö / Hakulomake Valtion erityisavustuksen hakeminen esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen Opetus- ja kulttuuriministeriö / Avustuksen hakeminen Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille / lastenkulttuuri Opetus- ja kulttuuriministeriö / Tiedote Tutkinnoille ja muille osaamiskokonaisuuksille eurooppalaisen mallin mukainen viitekehys Lahden ammattikorkeakoulu / Jari Hautamäki (toim.) LAMK aluevaikuttajana 2016 Ympäristöterveyskeskus / Tarkastuskertomus ja Orimattilan yhteiskoulu Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi saapuneet kirjeet ja tiedonannot.

28 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Muut asiat Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Lastenkulttuurikeskus Efektin toiminnan rahoitus Orimattilan kaupungissa Lahden kaupungin liikunnan ja kulttuurin vastuualueen yhteiset palvelut ja 7 muuta Päijät-Hämeen kuntaa ovat tehneet yhteistyötä Lastenkulttuurikeskus Efektin kautta vuodesta Mukana ovat Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Efekti tukee toiminnallaan koulujen ja varhaiskasvatuksen taidekasvatusta ja kulttuurityötä. Efekti pyrkii lisäämään uusia yhteistyösuhteita, hankkeita ja toimintoja Päijät-Hämeen alueella ja nostamaan esiin päijäthämäläistä lastenkulttuuriosaamista hankkimalla esityksiä ja työpajoja lastenkulttuurin ammattilaisilta alueen päiväkoteihin ja kouluihin. Kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyön kautta taide- ja kulttuuritoiminta on mahdollisimman monen lapsen saavutettavissa. Efektin toiminta tavoitti viime vuonna noin osallistujaa. Efektin rahoitus koostuu Efektin toiminnassa mukana olevien kuntien rahoitusosuuksista sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksesta. Tämän lisäksi Efektin kautta voidaan hakea muita yhdessä päätettäviä rahoituksia. Kuntien rahoitusosuudet vuonna 2017 muodostuvat seuraavasti: kunnan alle 18-vuotiaiden määrä x 0,60 + perusmaksu 500. Tilastokeskuksen StatFin -tietokannan mukaan Orimattilassa on 0-17 vuotiaita henkilöä. Täten Orimattilan kaupungin osalta vuosikustannus on 2 559,80 euroa. Orimattilan rahoitusosuus on sisällytetty kulttuuritoimen talousarvioon. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi Efektin rahoituksen tiedoksi. Peruskoulujen koulukohtaiset suunnitelmat Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa käsiteltiin kaupunginvaltuutettu Tero Rönkön valtuustoaloitetta "Puututaan koulukiusaamiseen". Valtuustoaloitteen lautakuntakäsittelyn yhteydessä todettiin, että koulut olivat valmistelemassa aloitteeseen liittyviä suunnitelmia ja toimenpiteitä osana peruskoulun opetussuunnitelmatyötä. Lautakunta toivoi, että keskustelu asiasta jatkuu ja asiaan palataan vuoden 2017 talvella.

29 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulut ovat saaneet opetussuunnitelmatyöhön liittyen valmiiksi koulujen uudet järjestyssäännöt ja suunnitelmat kiusaamiseen puuttumisesta. Kokouksessa Jokivarren koulun rehtori Antti Ketonen esitteli yleisesti peruskoulussa käytössä olevia ja erityisesti Jokivarren koulun toimintatapoja oppilaiden kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän estämiseksi. Jokivarren koulun järjestyssääntöihin ja suunnitelmiin voi tutustua etukäteen koulun kotisivuilla olevan "Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki" -osiossa olevan materiaalien avulla: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi. Katsaus vapaa-aikapalveluihin Kirjastotoimenjohtaja, kulttuuritoimenjohtaja sekä liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja kertoivat tulosalueidensa kehittämisestä osana sivistystoimen kehittämissuunnitelmaa sekä niiden tulevaisuudennäkymistä. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi saadut selvitykset tiedoksi. Peruskoulujen toimintasuunnitelmien muutokset Orimattilan yhteiskoulu Orimattilan yhteiskoulun joukkue osallistuu Suomen edustajana Vex Worlds robotiikkakilpailuihin Kentuckyssa Yhdysvalloissa Kilpailuun osallistuu 4 oppilaan joukkue ja 3 opettajaa sekä opetuspäällikkö. Jokivarren koulu Jokivarren koulun joukkue osallistuu Oulussa järjestettävään Innokas 2017 Robotiikkaturnaukseen Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Orimattilan yhteiskoulun ja Jokivarren koulun lukuvuoden toimintasuunnitelmien muutokset. Täytäntöönpano: Pöytäkirjanote ao. kouluille. Kuntosalilippu ja saunankäyttöoikeus Tuomo Jussila kertoi, että vapaa-aikajaosto on käsitellyt ajatusta,

30 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta että kuntosalin pukuhuoneina olisi käytössä uimahallin pukuhuoneet kokeilumielessä toukokuun loppuun asti. Tuolloin sovittiin, että liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja selvittää asiaa. Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja kertoi, että esitettyyn kokeiluun liittyy riski, että uimahallin pukuhuoneista voidaan mennä altaalle sillloinkin kun siellä ei ole uimavalvojaa. Asia tuodaan seuraavaan lautakuntaan

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/ Laatunen Kirsti Niklander Jorma. Saarenkoski Sanna. Mölsä Jukka

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/ Laatunen Kirsti Niklander Jorma. Saarenkoski Sanna. Mölsä Jukka ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/2017 1 Laatimispvm 1.3.2017 Aika 07.03.2017 klo 17:30 Paikka Osanottajat Sivistyspalvelukeskus Nimi Karjalainen Riitta Rönkkö Tero Jussila Tuomo Laatunen Kirsti Niklander

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ Laatunen Kirsti Niklander Jorma. Saarenkoski Sanna Mölsä Jukka

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ Laatunen Kirsti Niklander Jorma. Saarenkoski Sanna Mölsä Jukka ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2017 1 Laatimispvm 1.2.2017 Aika 07.02.2017 klo 17:30 Paikka Osanottajat Sivistyspalvelukeskus Nimi Karjalainen Riitta Rönkkö Tero Jussila Tuomo Laatunen Kirsti Niklander

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laatunen Kirsti Niklander Jorma Saarenkoski Sanna. Mölsä Jukka. Sivistystoimenjohtaja

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Laatunen Kirsti Niklander Jorma Saarenkoski Sanna. Mölsä Jukka. Sivistystoimenjohtaja ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Aika 15.09.2016 klo 17:30-19:40 Paikka Koulutuskeskus Salpauksen tilat Koulutie 19 Osallistujat Nimi Karjalainen Riitta Jussila

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32 Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2013 Aika 19.03.2013 klo 18:00-20:40 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Kaupunginhallitus 286 14.08.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 220

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 20.09.2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 268/02.02.00/2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 Asian valmistelu:

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Kaupunginhallitus 286 14.08.2017 Kaupunginvaltuusto 56 28.08.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Vapaa-aikalautakunta 01.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 3 2 Saatavien poisto 4 3 Mainostilan myynti Maijamäen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nuorisovaltuusto 27.03.2017 AIKA 27.03.2017 klo 18:00-19:43 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Puhelinmaksut puheenjohtajalle ja

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Riitta Karjalainen, pj. Tero Rönkkö, vpj Tuomo Jussila, jäsen Kirsti Laatunen, jäsen Jorma Niklander, jäsen Jari Pirinen, jäsen. Saara Paajanen, jäsen Sanna Saarenkoski,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1 (8) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 03.03.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Hiljanen Joni Hirvelä Kimmo

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 38 17.08.2017 49 07.09.2017 Toimivallan siirtäminen 46/00.01.01/2014 SOVV 17.08.2017 38 Lisätiedot:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle Koulutuslautakunta 54 25.05.2016 Kaupunginhallitus 91 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 21 13.06.2016 Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle 141/01.01.01/2016 KLTK 54 Valmistelija: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Kunnanhallitus 85 06.03.2017 Kunnanvaltuusto 17 13.03.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen 118/00.00.01/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 17 Vanhusneuvosto AIKA 26.10.2016 klo 14:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Sinisalo Seppo Puheenjohtaja Mäkinen Satu Varapuheenjohtaja Huhtinen

Lisätiedot