Täydentävä ohje jatko-opintoihin sisällytettävistä opinnoista oppiaineittain

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täydentävä ohje jatko-opintoihin sisällytettävistä opinnoista oppiaineittain"

Transkriptio

1 Täydentävä ohje jatko-opintoihin sisällytettävistä opinnoista oppiaineittain JSBE:n jatko-opiskelijoille tarkoitettu varsinainen jatko-opinto-opas löytyy www-osoitteesta: Tämä ohje täydentää varsinaista jatkoopinto-opasta, ja sen tarkoituksena on kuvata esimerkinomaisesti kursseja ja muita opintosuorituksia, joita voidaan sisällyttää tohtorin tutkintoon, sekä niistä annettavia opintopisteitä. Lisäksi täydentävässä ohjeessa kuvataan lyhyesti, mitä lisäopintoja saatetaan vaatia jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi. Täydentävä ohje on laadittu kullekin kauppakorkeakoulun oppiaineelle erikseen. Ohjeistusta päivitetään sitä mukaan kun uusia kursseja käynnistetään ja vanhoja poistuu. Sisällys 1. Taloustiede Johtaminen Yritysten ympäristöjohtaminen Laskentatoimi Markkinointi Strategia ja yrittäjyys Viestinnän johtaminen Liite: Esimerkkejä / suosituksia eräiden erityisten opintosuoritusten mitoitukseksi

2 1. TALOUSTIEDE Tohtorin tutkinto koostuu väitöstutkimuksesta ja jatko-opintoseminaarista (180 op) sekä tutkintoon sisältyvistä muista opinnoista (60 op), joka jakautuvat pääaineopintoihin (25 30 op), tutkimusvalmiusopintoihin (15 20 op) ja sivuaineopintoihin (15 op). Tämä ohjeistus kuvaa, mitä pääaineopinnot, tutkimusvalmiusopinnot ja sivuaineopinnot voivat sisältää taloustieteen oppiaineessa. Pääaineopinnot (25 30 op) Jyväskylän yliopistossa taloustieteessä voidaan suorittaa kauppatieteiden tohtorin (KTT) tutkinto. Menetelmällisenä lähtötasovaatimuksena on joko matematiikan tai tilastotieteen perusopintokokonaisuus tai vastaavat tiedot. Kyseisiä opintoja suositellaan sisällytettäväksi opintoihin kuitenkin enemmän. Menetelmäopintoja voi sisällyttää myös tutkinnon sivuaineopintoihin. Taloustieteen pääaineopintojen runkokurssit (mikro- ja makrotaloustiede) suositetaan suoritettavaksi pääsääntöisesti valtakunnallisessa tohtorikoulutusohjelmassa (KAVA, tai muiden vastaavantasoisten kurssisuoritusten avulla. KAVA:ssa mikro- ja makrotaloustieteen kurssit ovat viime vuosina koostuneet seuraavista opintokokonaisuuksista: Makrotaloustiede (12 op) Macroeconomics 1 4 (moduulimuotoinen kurssi) Mikrotaloustiede (12 op) Microeconomics 1 4 (moduulimuotoinen kurssi) Lisäksi suositellaan suoritettavaksi yksi tai useampia KAVA-ohjelman ns. Field-kursseja, tai muiden vastaavantasoisten kurssisuoritusten avulla. KAVA:n kursseista viimeaikaisimpia esimerkkejä ovat olleet mm. Empirical Industrial Organization I, Behavioral Economics I, Macroeconomics of Labour Markets, Topics in Game Theory, Topics in Public Economics, Economic History. Myös rahoituksen tutkijakoulun (Graduate School of Finance, GSF) kurssit ovat suositeltavia. Tutkimusvalmiusopinnot (15 20 op) Tieteenteorian (Theory of Science, IHMJ101, 3 5 op, pakollinen) lisäksi tutkimusvalmiusopintoina suoritetaan KAVA:n ekonometrian opinnot (12 op) tai muiden vastaavantasoisten kurssisuoritusten avulla. KAVA:ssa ekonometria on koostunut seuraavista moduuleista: Econometrics 1 4 (moduulimuotoinen kurssi) 2

3 Lisäksi opiskelija voi suorittaa vapaavalintaisesti tilastotieteen, matematiikan, tietojärjestelmätieteen tai muita vastaavia opintojaksoja. Jos perustutkinnossa ei ole suoritettuna oppihistorian opintojaksoa, Oppihistoria (KTTP720 tai esim. KAVA-kurssi Economic History tai vastaava) tulee sisällyttää jatko-opintoihin. Opiskelijan edellytetään osallistuvan oppiaineen omaan jatkokoulutusseminaariin (ml. Allecon-seminaari), JSBE-tutkimusseminaareihin sekä oman tutkimusalansa mukaisesti KAVA:n tai GSF:n (Graduate School of Finance) -seminaareihin/workshoppeihin. Nämä sisältyvät väitöskirjatyöhön liittyviin edellä mainittuihin pakollisiin opintoihin (180 op). Lisäksi kannustetaan osallistumaan säännöllisesti jatko-opiskelijoiden omiin ideaseminaareihin ja muihin tieteellisiin jatkokoulutusseminaareihin sekä kansainvälisiin kongresseihin (EEA-ESEM, EALE, EFA, ERSA) heti, kun se on tutkimustyön etenemisen kannalta hyödyllistä. Näistä suorituksista on mahdollista saada pääaine- tai tutkimusvalmiusopintoihin yhteensä 1 6 opintopistettä. Väitöskirjan pääohjaaja myöntää opintopisteet. Lisäksi opiskelija voi täydentää oman tutkimussuuntautumisensa mukaisesti opintoja esimerkiksi rahoituksen kansallisen tohtorikoulun (Graduate Schoool of Finance, GSF, ks. opinnoilla, jossa viimeaikaiseen kurssitarjontaan ovat kuuluneet mm. seuraavat kurssit: Topics in Empirical Banking, Managing Doctoral Studies in Finance, Theoretical Asset Pricing, Empirical Asset Pricing, Winter Workshop in Finance, Empirical Asset Pricing, Theoretical Corporate Finance, PhD Nordic Finance Workshop, Summer Workshop in Finance, Empirical Corporate Finance, Behavioral Finance. Sivuaineopinnot (15 op) Taloustieteen tohtoriopintojen sivuaineeksi suositellaan erityisesti matematiikan ja tilastotieteen opintoja. Opiskelija voi suorittaa pääaineen, menetelmäopintojen ja sivuaineen opintoja jatkoopintojen ohjaajan kanssa erikseen sovitun mukaisesti myös ulkomaisissa yliopistoissa tai kesäkouluissa (esim. IZA, ERSA, Kiel Institute for the World Economy). Kuten varsinaisessa jatko-opinto-oppaassa on kuvattu, sivuaineopinnoiksi voidaan hyväksyä: a) toisen oppiaineen syventävät opinnot, b) sivuaineen aineopintokokonaisuus, joka ei sisälly perustutkinnon minimilaajuuteen, c) tiedekunnan tai muun tieteellisen yhteisön järjestämä vähintään aineopintotasoinen jatko-opiskelijan tutkimusaiheeseen perehtymistä tukeva koulutus, d) korkeakoulupedagogiset opinnot, tai e) työllä ansaittuja opintopisteitä, jolloin työn on oltava muuta vaativaa työtä kuin itse väitöskirjan tekeminen (annettua tutkimusalan opetusta, tutkimustyö, laitoksen tai yliopiston kehittämiseen osallistuminen, yliopiston ulkopuolella tehty työ). 3

4 Ohjeita täydentävistä opinnoista jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi taloustieteen oppiaineessa Täydentävät opinnot jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi taloustieteen oppiaineessa määritellään tapauskohtaisesti henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS), jatkoopintojen ohjaajana toimivan professorin ja oppiainevastaavan suositusten pohjalta. Mikäli aiempi tutkinto on maisteri lähitieteenalalta, kuten esimerkiksi tutkinto rahoituksessa, liiketaloustieteessä tai hallinnollisen tietojenkäsittelyn tai tietojärjestelmätieteen alalta, vaaditaan täydentävinä opintoina tyypillisesti pääaineen syventävät opinnot. Mikäli aiempi tutkinto on maisteri muilta tieteenaloilta, kuten esimerkiksi muista yhteiskuntatieteistä tai luonnontieteistä, vaaditaan täydentävinä opintoina tyypillisesti pääaineen syventävät opinnot sekä siltaopintoina 1 2 menetelmäkurssia kuten esimerkiksi Ekonometria 1 (KTTA250) ja/tai Applied Time Series Analysis for Finance and Macroeconomics (KTTA287). Mikäli aiempi tutkinto ei ole suomalainen maisteritason korkeakoulututkinto tai siihen selvästi rinnastettava, täydentävät opinnot jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi määritellään tapauskohtaisesti ennen jatko-opiskelijaksi hyväksymistä oppiaineen erikseen antaman lausunnon pohjalta. 4

5 2. JOHTAMINEN Tohtorin tutkinto koostuu väitöstutkimuksesta ja jatko-opintoseminaarista (180 op) sekä tutkintoon sisältyvistä muista opinnoista (60 op), joka jakautuvat pääaineopintoihin (25 30 op), tutkimusvalmiusopintoihin (15 20 op) ja sivuaineopintoihin (15 op). Tämä ohjeistus kuvaa, mitä pääaineopinnot, tutkimusvalmiusopinnot ja sivuaineopinnot voivat sisältää johtamisen oppiaineessa. Pääaineopinnot (25 30 op) Pääaineopintojen tarkoitus on syventää jatko-opiskelijan tietoja ja taitoja sekä yleisellä tasolla että jollain erikoisalalla (väitöskirjan alueella). Jatkotutkintoseminaari tai vastaava tapahtuma (pakollinen) Jatko-opiskelijan tulee pitää ainakin yksi alustus oppiaineen tai jossain muussa JSBE.n tutkimusseminaarissa. Oman(-ien) alustustensa lisäksi opiskelijan suositellaan aktiivisesti osallistuvan tutkimusseminaaritilaisuuksiin valtakunnallisissa seminaareissa sekä kansainvälisissä konferensseissa. Managerial Thinking and Organization Studies (pakollinen, KATAJA, 7 op) Opiskelijan ja ohjaajan toiveiden mukaan voidaan valita mm. seuraavia suoritustapoja: Kirjapaketti (-tit) 6 op per erikoistumisala; (esim. yritysetiikka, HRM, valta, kriittinen tutkimus, strategia, CSR, oppiva organisaatio, narratiivinen tutkimus, diversiteetti ja tasa-arvo). Suoritetaan perehtymällä 3 4 neljään kirjaan tai artikkelikokoelmaan ja kirjoittamalla näistä esim. neljä noin 7 10 liuskaista syntetisoivaa esseetä. Tentaattorina toimii väitöskirjan ohjaaja. Kirjapaketteja voi suorittaa useita kappaleita eri teemoista. Väitöskirjan kannalta relevantti johtamisen syventävien opintojen opintojakso, jota ei ole käytetty maisterivaiheen opintoihin, 6 op. Tieteellisen(-ten) artikkelin(-ien) valmistaminen journaaliin, 2 op (vain yksi suoritus). KATAJA:n kursseja. Erityisesti seuraavilta aloilta suositellaan kursseja: o Organization theory o Business ethics o Leadership o Human resource management o CSR o Strategy Esimerkiksi Organization Theory, 6 op (KATAJA). 5

6 Myös muiden korkeakoulutusinstituutioiden järjestämät kurssit ovat soveltuvia jatkotutkintoon sopimuksen mukaan (esim. NordPlus, EIASM, NFF, EBEN jne.) Tutkimusvalmiusopinnot (15 20 op) Tutkimusvalmiusopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan metodista valmiutta väitöskirjan tekemisen edellyttämälle tasolle. Valitaan esimerkiksi seuraavista kursseista sopiva määrä opintopisteitä. On huomattava, että kurssien tarjonta saattaa muuttua tai vuosittain vaihdella. Ohjaaja tutoroi jatko-opiskelijaa sopivien kurssien valinnassa. Opintoihin tulee sisällyttää tieteenteorian kurssi (IHMJ101, 3 5 op). JSBE TTKJ162 Orientative course to research methods (4 op) TTKJ161 Introduction to doctoral studies (4 op) TTKJ163 Academic writing and publishing (4 6 op) TTKJ157 Work and Career in Business Schools (6 op) KATAJA IHME Osallistuminen Johtamisen tutoriaaliin (2 op) Advanced doctoral course on case studies in business and management research (6 op) Qualitative Methods in Business Research (6 op) Quantitative Approaches to Business Research ( 6 op) IHMJ101 Theory of Science (Tieteenteoria, 3 5 op, pakollinen) IHMJ301 Qualitative Research (3 op) IHMJ103 Research Ethics (2 5 op) IHMJ303 Narratiiviset menetelmät (3 op) Myös muiden korkeakoulutusinstituutioiden järjestämät kurssit ovat soveltuvia jatkotutkintoon sopimuksen mukaan (esim. NordPlus Napo, EIASM, NFF jne.) Sivuaineopinnot (15 op) Sivuaineopintojen tavoitteena on perehdyttää jatko-opiskelija jonkin muun oppiaineen sisältöihin vähintään aineopintotason tiedoin. Oppiaine ei järjestä varsinaista sivuainekoulutusta, vaan sopivat kurssit tai opintokurssit valitaan ohjaajan opastuksella opinto-oppaista. 6

7 Suositellaan esimerkiksi viestinnän, psykologian, sosiologian, filosofian ja viestinnän opintokokonaisuuksia. Myös markkinoinnin ja laskentatoimen opintokokonaisuudet ovat suotavia. Kuten varsinaisessa jatko-opinto-oppaassa on kuvattu, sivuaineopinnoiksi voidaan hyväksyä: a) toisen oppiaineen syventävät opinnot, b) sivuaineen aineopintokokonaisuus, joka ei sisälly perustutkinnon minimilaajuuteen, c) tiedekunnan tai muun tieteellisen yhteisön järjestämä vähintään aineopintotasoinen jatko-opiskelijan tutkimusaiheeseen perehtymistä tukeva koulutus, d) korkeakoulupedagogiset opinnot, tai e) työllä ansaittuja opintopisteitä, jolloin työn on oltava muuta vaativaa työtä kuin itse väitöskirjan tekeminen (annettua tutkimusalan opetusta, tutkimustyö, laitoksen tai yliopiston kehittämiseen osallistuminen, yliopiston ulkopuolella tehty työ). Ohjeita täydentävistä opinnoista jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi johtamisen oppiaineessa Täydentävät opinnot jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi johtamisen oppiaineessa määritellään tapauskohtaisesti henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS), jatkoopintojen ohjaajana toimivan professorin ja oppiainevastaavan suositusten pohjalta. Mikäli aiempi tutkinto on maisteri lähitieteenalalta, kuten esimerkiksi tutkinto liiketaloustieteessä, taloustieteessä tai hallinnollisen tietojenkäsittelyn tai tietojärjestelmätieteen alalta, vaaditaan täydentävinä opintoina tyypillisesti johtamisen pakolliset (paitsi gradu) syventävät opinnot. Mikäli aiempi tutkinto on maisteri muilta tieteenaloilta, kuten esimerkiksi muista yhteiskuntatieteistä tai luonnontieteistä, vaaditaan täydentävinä opintoina tyypillisesti johtamisen pakolliset syventävät opinnot (paitsi gradu) sekä siltaopintoina kaksi valinnaista johtamisen syventävää opintojaksoa. Mikäli aiempi tutkinto ei ole suomalainen maisteritason korkeakoulututkinto tai siihen selvästi rinnastettava, täydentävät opinnot jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi määritellään tapauskohtaisesti ennen jatko-opiskelijaksi hyväksymistä oppiaineen erikseen antaman lausunnon pohjalta. 7

8 3. YRITYSTEN YMPÄRISTÖJOHTAMINEN Tohtorin tutkinto koostuu väitöstutkimuksesta ja jatko-opintoseminaarista (180 op) sekä tutkintoon sisältyvistä muista opinnoista (60 op), joka jakautuvat pääaineopintoihin (25 30 op), tutkimusvalmiusopintoihin (15 20 op) ja sivuaineopintoihin (15 op). Tämä ohjeistus kuvaa, mitä pääaineopinnot, tutkimusvalmiusopinnot ja sivuaineopinnot voivat sisältää yritysten ympäristöjohtaminen -oppiaineessa. Pääaineopinnot (25 30 op) Yritysten ympäristöjohtamisessa ei järjestetä omia pääaineopintoja jatko-opiskelijoille. Jatkoopintojen pääaineopintoihin valitaan KATAJA:n kursseja, ulkomailla suoritettuja kursseja esim. toisen yliopiston, kansainvälisten tohtoriohjelmien ja jatkokoulutuskonsortioiden (esim. NFF, EIASM) tarjonnasta. Pääaineopintoihin voidaan lukea myös yliopistomme kurssitarjontaan kuuluvia yritysten ympäristöjohtamisen syventäviä opintojaksoja, joita opiskelija ei ole sisällyttänyt maisterintutkintoon. Jatko-opiskelijan tulee pitää vuosittain alustus oppiaineen tutkimusseminaarissa. Omien alustustensa lisäksi opiskelijan on aktiivisesti osallistuttava tutkimusseminaaritilaisuuksiin, joissa käsitellään muiden jatko-opiskelijoiden opinnäytetöitä. Lisäksi suositellaan tutkimustyön esittelemistä valtakunnallisissa seminaareissa sekä kansainvälisissä konferensseissa. Yritysten ympäristöjohtamisen tutkimusseminaarien ohjelmasta ilmoitetaan tarkemmin sähköpostitse kaikille jatko-opiskelijaksi ilmoittautuneille. Valitut kurssit muotoutuvat pitkälti opiskelijan aiempien opintojen ja tutkimusaiheen mukaan. Esimerkkejä viime vuosina järjestetyistä kursseista tai annetuista suorituksista: Jyväskylän yliopisto YLAS651 Social and Environmental Accounting (7 op) CEMS340 Stakeholder management (6 op) YMPJ201 RE1: Sustainable Biogas Production from Wastes and Energy Crops (2 op) YMPA217 Energy and environment (4 op) KEMV974 Biorefining for the Future (2 op) KATAJA Liikkeenjohdollinen ajattelu ja organisaatiotutkimus (7 op) Tutkimusvalmiusopinnot (15 20 op) Yritysten ympäristöjohtamisen jatko-opiskelijoiden tulee suorittaa tieteenteorian kurssi (IHMJ101, 5 op) sekä muita omaa tutkimusta tukevia menetelmäopintoja tai muita tutkimusvalmiusopintoja. Nämä kurssit voivat olla JSBE:n tohtorikoulun, Jyväskylän yliopiston muiden yksiköiden (erityisesti IHME ja kielikeskus), KATAJA:n, toisen yliopiston 8

9 tai kansainvälisten tohtoriohjelmien ja jatkokoulutuskonsortioiden (esim. NFF, EIASM) menetelmäopintotarjonnasta. Lisäksi suositellaan tutkimusetiikan opintoja, esimerkiksi IHMJ102 Tutkimuksen eettiset kysymykset. Esimerkkejä viime vuosina järjestetyistä kursseista tai annetuista suorituksista: Jyväskylän yliopisto IHMJ101 Theory of Science/Tieteenteoria (pakollinen) IHMJ103 Research Ethics (2 5 op) IHMJ301 Qualitative Research (3 op) IHMJ226 Studying a Specific Statistical Method under Supervision IHMJ702 Concept - Researcher's Basic Tool (2 3 op) IHMJ235 Creating and Testing a Survey Questionnaire (2 op) IHMJ236 Analyzing and Reporting Survey Data (2 op) IHMJ303 Narratiiviset menetelmät (3 op) TTKJ175 Case Study Methodology in Business Studies (2 3 op) KATAJA Advanced doctoral course on case studies in business and management research (6 op) Qualitative Methods in Business Research (6 op) Quantitative Approaches to Business Research (6 op) Sivuaineopinnot (15 op) Yritysten ympäristöjohtamisen jatko-opintojen sivuaineopinnoiksi valitaan jatko-opiskelijan omaa tutkimuksen aihepiiriä tukevia opintoja. Kuten varsinaisessa jatko-opinto-oppaassa on kuvattu, sivuaineopinnoiksi voidaan hyväksyä: a) toisen oppiaineen syventävät opinnot, b) sivuaineen aineopintokokonaisuus, joka ei sisälly perustutkinnon minimilaajuuteen, c) tiedekunnan tai muun tieteellisen yhteisön järjestämä vähintään aineopintotasoinen jatko-opiskelijan tutkimusaiheeseen perehtymistä tukeva koulutus, d) korkeakoulupedagogiset opinnot, tai e) työllä ansaittuja opintopisteitä, jolloin työn on oltava muuta vaativaa työtä kuin itse väitöskirjan tekeminen (annettua tutkimusalan opetusta, tutkimustyö, laitoksen tai yliopiston kehittämiseen osallistuminen, yliopiston ulkopuolella tehty työ). Ohjeita täydentävistä opinnoista jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi yritysten ympäristöjohtamisen oppiaineessa Täydentävät opinnot jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi yritysten ympäristöjohtaminen -oppiaineessa määritellään tapauskohtaisesti henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS) jatko-opintojen ohjaajana toimivan professorin ja oppiainevastaavan suositusten pohjalta. Mikäli aiempi tutkinto on maisteri lähitieteenalalta, 9

10 kuten esimerkiksi tutkinto liiketaloustieteessä, taloustieteessä tai hallinnollisen tietojenkäsittelyn tai tietojärjestelmätieteen alalta, vaaditaan täydentävinä opintoina tyypillisesti pääaineen syventävät opinnot. Mikäli aiempi tutkinto on maisteri muilta tieteenaloilta, kuten esimerkiksi muista yhteiskuntatieteistä tai luonnontieteistä, vaaditaan täydentävinä opintoina tyypillisesti pääaineen syventävät opinnot sekä siltaopintoina riittävät opinnot liiketoimintaosaamisesta, esim. liiketoimintaosaamisen perusopinnot. Mikäli aiempi tutkinto ei ole suomalainen maisteritason korkeakoulututkinto tai siihen selvästi rinnastettava, täydentävät opinnot jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi määritellään tapauskohtaisesti ennen jatko-opiskelijaksi hyväksymistä oppiaineen erikseen antaman lausunnon pohjalta. 10

11 4. LASKENTATOIMI Tohtorin tutkinto koostuu väitöstutkimuksesta ja jatko-opintoseminaarista (180 op) sekä tutkintoon sisältyvistä muista opinnoista (60 op), joka jakautuvat pääaineopintoihin (25 30 op), tutkimusvalmiusopintoihin (15 20 op) ja sivuaineopintoihin (15 op). Tämä ohjeistus kuvaa, mitä pääaineopinnot, tutkimusvalmiusopinnot ja sivuaineopinnot voivat sisältää laskentatoimen oppiaineessa. Pääaineopinnot (25 30 op) Opiskelijan on suoritettava sekä YLAJ110 Ulkoisen laskentatoimen teoria ja tutkimus (6 8 op) että YLAJ120 Sisäisen laskentatoimen teoria ja tutkimus (6 8 op). Pakollisuuden tarkoituksena on taata jatko-opintojen riittävä laajuus. Lisäksi suoritetaan erikoistumisosa YLAJ130, jonka sisältö määritellään erikseen kullekin jatko-opiskelijalle. Kurssit YLAJ110 ja YLAJ120 voidaan suorittaa joko suppeassa (6 op) tai laajassa (8 op) muodossa. Suppeassa muodossa opintosuoritus käsittää kurssikuvauksessa määrättyjen artikkeleiden perusteella kirjoitetun esseen. Laajassa muodossa kirjallisuus sisältää artikkeleiden lisäksi kaksi väitöskirjaa, jotka valitaan yhdessä kurssista vastaavan professorin kanssa. Pakollisten jatko-opintokurssien lisäksi pääaineopintoihin valitaan KATAJA:n kursseja, ulkomailla suoritettuja kursseja tai yliopistomme kurssitarjontaan kuuluvia laskentatoimen syventäviä opintojaksoja, joita opiskelija ei ole sisällyttänyt KTM-tutkintoon. Myös pakollisen jatko-opintojakson voi tarvittaessa korvata soveltuvalla opintojaksolla esim. EIASM:n, KATAJA:n, Graduate Schoolin tai toisen yliopiston tarjonnasta. Opintoihin liittyvistä valinnoista kannattaa keskustella ohjaavan professorin kanssa. Jatko-opiskelijan tulee pitää vuosittain alustus oppiaineen tutkimusseminaarissa. YLAJ910 Jatkotutkintoseminaari Omien alustustensa lisäksi opiskelijan on aktiivisesti osallistuttava tutkimusseminaaritilaisuuksiin, joissa käsitellään muiden jatko-opiskelijoiden opinnäytetöitä. Lisäksi suositellaan tutkimustyön esittelemistä valtakunnallisissa seminaareissa sekä kansainvälisissä konferensseissa. Laskentatoimen tutkimusseminaarien ohjelmasta ilmoitetaan tarkemmin jatkotutkintoseminaarin Korppi-sivulla ja sähköpostitse kaikille laskentatoimen jatkoopiskelijaksi ilmoittautuneille. JSBE YLAJ 110 Ulkoisen laskentatoimen teoria ja tutkimus (6 8 op) YLAJ 120 Sisäisen laskentatoimen teoria ja tutkimus (6 8 op) YLAJ 130 Erikoistumisosa (1 8 op) Tieteellisen(-ten) artikkelin(-ien) valmistaminen journaaliin, 2 op (vain yksi suoritus). 11

12 KATAJA:n opintojaksoja, esim. Research methods and methodology in management accounting Theories and research in management accounting Advanced financial statement analysis EIASM:n ja EAA:n kursseja, esim. EAA doctoral colloquium in accounting Eden doctoral seminar on quantitative empirical management accounting research Eden doctoral seminar on corporate governance Eden doctoral seminar on case based research in management accounting research Eden doctoral seminar on empirical financial accounting research. Tutkimusvalmiusopinnot (15 20 op) Laskentatoimen jatko-opiskelijoiden tulee suorittaa tieteenteorian kurssi (IHMJ101, 5 op) sekä yksi kvalitatiivisen tutkimuksen jatko-opintokurssi ja yksi kvantitatiivisen tutkimuksen jatko-opintokurssi Jyväskylän yliopiston, KATAJA:n tai EIASM:n menetelmäopintojen tarjonnasta. Lisäksi suositellaan tutkimusetiikan opintoja, esimerkiksi IHMJ102 Tutkimuksen eettiset kysymykset. JSBE TTKJ162 Orientative course to research methods (4 op) TTKJ161 Introduction to doctoral studies (4 op) TTKJ163 Academic writing and publishing (6 op) TTKJ157 Work and Career in Business Schools (6 op) KATAJA IHME Osallistuminen laskentatoimen tutoriaaliin (2 op) Advanced doctoral course on case studies in business and management research (6 op) Qualitative Methods in Business Research (6 op) Quantitative Approaches to Business Research ( 6 op) IHMJ101 Theory of Science (Tieteenteoria, 3 5 op, pakollinen) IHMJ301 Qualitative Research (3 op) IHMJ103 Research Ethics (2 5 op) IHMJ303 Narratiiviset menetelmät (3 op) Myös muiden korkeakoulutusinstituutioiden järjestämät kurssit ovat soveltuvia jatkotutkintoon sopimuksen mukaan (esim. NordPlus Napo, EIASM, NFF jne.) 12

13 Sivuaineopinnot (15 op) Sivuaineopintoihin on suositeltavaa sisällyttää johtamis- ja organisaatiotutkimusta. Kuten varsinaisessa jatko-opinto-oppaassa on kuvattu, sivuaineopinnoiksi voidaan hyväksyä: a) toisen oppiaineen syventävät opinnot, b) sivuaineen aineopintokokonaisuus, joka ei sisälly perustutkinnon minimilaajuuteen, c) tiedekunnan tai muun tieteellisen yhteisön järjestämä vähintään aineopintotasoinen jatko-opiskelijan tutkimusaiheeseen perehtymistä tukeva koulutus, d) korkeakoulupedagogiset opinnot, tai e) työllä ansaittuja opintopisteitä, jolloin työn on oltava muuta vaativaa työtä kuin itse väitöskirjan tekeminen (annettua tutkimusalan opetusta, tutkimustyö, laitoksen tai yliopiston kehittämiseen osallistuminen, yliopiston ulkopuolella tehty työ). Ohjeita täydentävistä opinnoista jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi laskentatoimen oppiaineessa Täydentävät opinnot jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi laskentatoimen oppiaineessa määritellään tapauskohtaisesti henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS) jatko-opintojen ohjaajana toimivan professorin ja oppiainevastaavan suositusten pohjalta. Mikäli aiempi tutkinto on maisteri lähitieteenalalta, kuten liiketaloustieteessä, taloustieteessä tai hallinnollisen tietojenkäsittelyn tai tietojärjestelmätieteen alalta, vaaditaan täydentävinä opintoina tyypillisesti pääaineen syventävät opinnot. Mikäli aiempi tutkinto on maisteri muilta tieteenaloilta, kuten esimerkiksi oikeustiede, tekniikka, sosiologia, vaaditaan täydentävinä opintoina tyypillisesti pääaineen syventävät opinnot sekä siltaopintoina riittävät opinnot laskentatoimesta (kuten YLAA100 Kirjanpito ja tuloslaskenta, YLAA200 Kustannuslaskenta, YLAA300 Yritysrahoitus ja YLAA210 Talousjohtaminen). Mikäli aiempi tutkinto ei ole suomalainen maisteritason korkeakoulututkinto tai siihen selvästi rinnastettava, täydentävät opinnot jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi määritellään tapauskohtaisesti ennen jatko-opiskelijaksi hyväksymistä oppiaineen erikseen antaman lausunnon pohjalta. 13

14 5. MARKKINOINTI Tohtorin tutkinto koostuu väitöstutkimuksesta ja jatko-opintoseminaarista (180 op) sekä tutkintoon sisältyvistä muista opinnoista (60 op), joka jakautuvat pääaineopintoihin (25 30 op), tutkimusvalmiusopintoihin (15 20 op) ja sivuaineopintoihin (15 op). Tämä ohjeistus kuvaa, mitä pääaineopinnot, tutkimusvalmiusopinnot ja sivuaineopinnot voivat sisältää markkinoinnin oppiaineessa. Pääaineopinnot (25 30 op) Pääaineopintojen tarkoitus on syventää jatko-opiskelijan tietoja ja taitoja sekä yleisellä tasolla että jollain erikoisalalla (väitöskirjan alueella). Esimerkkejä viime vuosina järjestetyistä kursseista tai annetuista suorituksista: Markkinoinnin oma jatkotutkintoseminaari JSBE:ssä (pakollinen) Jatko-opiskelijan odotetaan osallistuvan oman oppiaineensa jatko-opintoseminaariin, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Seminaarissa pidetään 1 2 esitystä omasta väitöskirjatutkimuksesta väitöskirjaprosessin aikana. Väitöskirjan kannalta relevantit markkinoinnin syventävien opintojen opintojaksot, joita ei ole käytetty maisterivaiheen opintoihin (4-6 op) Tieteellisen(-ten) artikkelin(-ien) valmistaminen journaaliin, 2 op (vain yksi suoritus) KATAJA-kursseja, esim. (tarjonta saattaa vaihdella vuosittain): o Contemporary Branding, heritage and consumer-brand relationships (6 op) o Digital marketing and social media (6 op) o Theories and Research in International and Global Marketing (6 op) o Theories and Research in International Business (6 op) o Research traditions in International Sales Management (6 op) o Research Traditions in Marketing (6 op) o Theories and research in international purchasing and supply management (6 op) EIASM yms. kursseja, esim. (tarjonta saattaa vaihdella vuosittain): o EDEN doctoral seminar on building models for marketing decisions (4 op) o EDEN doctoral seminar on how to design your PHD (4 op) Myös muiden yliopistojen ja korkeakoulutusinstituutioiden järjestämät kurssit ovat soveltuvia jatkotutkintoon sopimuksen mukaan (esim. NordPlus, NFF, EBEN jne.) 14

15 Tutkimusvalmiusopinnot (15 20 op) Tutkimusvalmiusopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan metodista valmiutta väitöskirjan tekemisen edellyttämälle tasolle. Tutkimusvalmiusopinnoissa on syytä painottaa omaa tutkimusta tukevia kvalitatiivisen ja/tai kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmäkursseja pääosin Jyväskylän yliopiston, KATAJA:n tai EIASM:n tarjonnasta. Valitaan seuraavista kursseista sopiva määrä opintopisteitä. On huomattava, että kurssien tarjonta saattaa muuttua tai vuosittain vaihdella. Ohjaaja tutoroi jatko-opiskelijaa sopivien kurssien valinnassa. Opintoihin tulee sisällyttää tieteenteorian kurssi (IHMJ101, 3 5 op). Esimerkkejä viime vuosina järjestetyistä kursseista tai annetuista suorituksista: Jyväskylän yliopisto TTKJ162 Orientative course to research methods (4 op) TTKJ161 Introduction to doctoral studies (4 op) TTKJ163 Academic writing and publishing (4 6 op) TTKJ180 Current topics in business and economics (4 op) TTKJ157 Work and Career in Business Schools (6 op) IHMJ101 Theory of Science (Tieteenteoria, 3-5 op) IHMJ301 Qualitative Research (3 op) IHMJ103 Research Ethics (2 5 op) IHMJ303 Narratiiviset menetelmät (3 op) IHMJ214 Regressiomallinnuksen peruskurssi (3-5 op) IHMJ233 Defining and Operationalizing Concepts: Survey as a Mode of Measuring (2 op) IHMJ235 Creating and Testing a Survey Questionnaire and Implementing a Survey (2 op) XENA004 Citation and Referencing (2 op) XENA006 Qualitative Writing, XENA006 (2 op) Muut kielikeskuksen tarjoamat opintojaksot (á 2 op) KATAJA EIASM Väitöskirjatutkimuksen / tutkimussuunnitelman esittäminen markkinoinnin valtakunnallisessa tutoriaalissa (2 op) Advanced doctoral course on case studies in business and management research (6 op) Quantitative Approaches to Business Research (6 op) Measurement Modelling and Structural Equation Modelling with LISREL (5 op) Methods and Methodology in Cross Cultural Research (6 op) EDEN doctoral seminar on qualitative methods in business research (KATAJA:n kanssa yhteistyössä, 6 op) 15

16 EDEN doctoral seminar on research methods in marketing and management (4 op) Myös muiden yliopistojen ja korkeakoulutusinstituutioiden järjestämät kurssit ovat soveltuvia jatkotutkintoon sopimuksen mukaan (esim. PLS seminar: Sivuaineopinnot (15 op) Sivuaineopintojen tarkoitus on tukea jatko-opiskelijan oman tutkimuksen aihepiiriä. Näin ollen suositellaan valittavaksi sopivia kursseja ohjaajan opastuksella esimerkiksi viestinnän, psykologian, kasvatustieteen (erityisesti pedagogiset opinnot), liikuntatieteen, tietojärjestelmätieteen, johtamisen, laskentatoimen, strategian ja yrittäjyyden ja ympäristöjohtamisen opintokokonaisuuksia. Kuten varsinaisessa jatko-opinto-oppaassa on kuvattu, sivuaineopinnoiksi voidaan hyväksyä: a) toisen oppiaineen syventävät opinnot, b) sivuaineen aineopintokokonaisuus, joka ei sisälly perustutkinnon minimilaajuuteen, c) tiedekunnan tai muun tieteellisen yhteisön järjestämä vähintään aineopintotasoinen jatko-opiskelijan tutkimusaiheeseen perehtymistä tukeva koulutus, d) korkeakoulupedagogiset opinnot, tai e) työllä ansaittuja opintopisteitä, jolloin työn on oltava muuta vaativaa työtä kuin itse väitöskirjan tekeminen (annettua tutkimusalan opetusta, tutkimustyö, laitoksen tai yliopiston kehittämiseen osallistuminen, yliopiston ulkopuolella tehty työ). Ohjeita täydentävistä opinnoista jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi markkinoinnin oppiaineessa Täydentävät opinnot jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi markkinoinnin oppiaineessa määritellään tapauskohtaisesti henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS), jatko-opintojen ohjaajana toimivan professorin ja oppiainevastaavan suositusten pohjalta. Mikäli aiempi tutkinto on maisteri lähitieteenalalta, kuten esimerkiksi tutkinto liiketaloustieteessä, taloustieteessä tai hallinnollisen tietojenkäsittelyn tai tietojärjestelmätieteen alalta, vaaditaan täydentävinä opintoina tyypillisesti pääaineen syventävät opinnot. Mikäli aiempi tutkinto on maisteri muilta tieteenaloilta, kuten esimerkiksi muista yhteiskuntatieteistä tai luonnontieteistä, vaaditaan täydentävinä opintoina tyypillisesti pääaineen syventävät opinnot sekä siltaopintoina riittävät opinnot liiketoimintaosaamisesta, esim. liiketoimintaosaamisen perusopinnot. Mikäli aiempi tutkinto ei ole suomalainen maisteritason korkeakoulututkinto tai siihen selvästi rinnastettava, täydentävät opinnot jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi määritellään tapauskohtaisesti ennen jatko-opiskelijaksi hyväksymistä oppiaineen erikseen antaman lausunnon pohjalta. 16

17 6. STRATEGIA JA YRITTÄJYYS Tohtorin tutkinto koostuu väitöstutkimuksesta ja jatko-opintoseminaarista (180 op) sekä tutkintoon sisältyvistä muista opinnoista (60 op), joka jakautuvat pääaineopintoihin (25 30 op), tutkimusvalmiusopintoihin (15 20 op) ja sivuaineopintoihin (15 op). Tämä ohjeistus kuvaa, mitä pääaineopinnot, tutkimusvalmiusopinnot ja sivuaineopinnot voivat sisältää strategia ja yrittäjyys -oppiaineessa. Pääaineopinnot (25 30 op) Strategian ja yrittäjyyden tutkimuksen keskeinen tehtävä on tuottaa uutta tieteellistä tietoa liiketoiminnan ja yritysten tavoitteellisen johtamisen aktiviteeteista ja prosesseista vallitsevassa toimintaympäristössä ja käytössä olevien resurssien ja ulkoisten rajoitteiden puitteissa. Strategian ja yrittäjyyden tutkimus on avoin ja kannustava monitieteisyydelle ja antaa mahdollisuuden erikoistua laajan teoriakentän eri osa-alueisiin. Valitusta tutkimusaiheesta riippumatta ensisijaista on, että opiskelija haluaa tehdä korkeatasoista akateemista tutkimusta. Tämä on perusta akateemiselle tai käytännöllisemmin painottuvalle uralle tutkinnon jälkeen. Strategian ja yrittäjyyden pääaineopintokurssien valinnassa on suositeltavaa valita kursseja, jotka tukevat läheisesti väitöskirja-aihetta. Opiskelija voi valita strategiaan, kansainväliseen liiketoimintaan, yrittäjyyteen ja soveltuen organisaatioteoriaan liittyviä syventävän tason kursseja osaksi pääaineopintoja, jos ko. kurssit eivät ole sisältyneet aikaisempaan tutkintoon. Lisäksi opiskelijat voivat suorittaa esseemuotoiset kurssit tutkimusalueen klassikoista ja tuoreimmista tutkimuksista ohjaavan professorin määrittelemän kirjallisuuden pohjalta. Jatko-opiskelijoiden tulee osallistua aktiivisesti oppiaineen tutkimusseminaariin esittämällä ja kommentoimalla tutkimuspapereita. Kannustettavaa on osallistuminen tärkeimpiin kansainvälisiin tutkimuskonferensseihin (erityisesti Academy of Management). Pääaineopintoihin on suositeltavaa valita KATAJA:n, EIASM:n ja NFF:n järjestämiä kursseja. Varsinkin EIASM järjestää vuosittain useita soveltuvia kursseja. Myös muiden yliopistojen kursseja voidaan sisällyttää ohjaajan kanssa sovittaessa opintoihin. Kaikista opintoihin liittyvistä valinnoista tulee keskustella ohjaavan professorin kanssa. Korvaavuudet sovitaan tapauskohtaisesti ohjaajan kanssa. Esimerkkejä viime vuosina järjestetyistä kursseista tai annetuista suorituksista: KATAJA Liikkeenjohdollinen ajattelu ja organisaatiotutkimus (7 op) Organization theory (6 op) Theories and Research in International Business (6 op) EIASM (osa myös KATAJA:n tarjonnassa) Doctoral seminar in organization design (EDEN) 4 op 17

18 International Mergers and Acquisitions Corporate Governance (6 op) CSR and Politics (6 op) Social Network Analysis: Theory and Methods (4 op) Top Management Teams, Business Strategy and Organization (4 op) Advanced Strategic Management (4 op) Innovation Management & Economics: Theories, Methods, Empirical Evidence And Policy Challenges (4 op) Methods and Techniques in Entrepreneurship & Innovation (4 op) Entrepreneurship: Current Themes and Research (6 op) Summer School in Technology Management (4 op) Tutkimusvalmiusopinnot (15 20 op) Jatko-opiskelijan tulee osoittaa vahvaa menetelmällistä osaamista tutkimuksensa alueella. Tutkimusvalmiusopinnoissa on syytä painottaa omaa tutkimusta tukevia kvalitatiivisen ja/tai kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmäkursseja Jyväskylän yliopiston, KATAJA:n tai EIASM:n tarjonnasta. Suorituksiin tulee sisällyttää tieteenteorian kurssi (IHMJ101, 3 5 op). Lisäksi suositellaan tutkimusetiikan opintoja, esimerkiksi IHMJ103 Research ethics. Esimerkkejä viime vuosina järjestetyistä kursseista: Jyväksylän yliopisto TTKJ161 Introduction to doctoral studies (4 op) TTKJ162 Orientative course to research methods (4 op) TTKJ163 Academic writing and publishing (4 6 op) TTKJ157 Work and Career in Business Schools (6 op) IHMJ101 Theory of Science (Tieteenteoria, 3-5 op) IHMJ301 Qualitative Research (3 op) IHMJ103 Research Ethics (2-5 op) IHMJ303 Narratiiviset menetelmät (3 op) IHMJ214 Regressiomallinnuksen peruskurssi (3-5 op) IHMJ233 Defining and Operationalizing Concepts: Survey as a Mode of Measuring (2 op) IHMJ235 Creating and Testing a Survey Questionnaire and Implementing a Survey (2 op) JYU Staff and faculty training ( GSD001 Tutkijakoulun informaatiotilaisuus, Grant researchers afternoon (0 op) GSD003 Tutkijakoululuento, Planning, Managing and Completing your Doctoral Thesis (0 op) ITPTUTK3 ATLAS.ti laadullisen aineiston analyysissa (0 op) 18

19 KATAJA Advanced doctoral course on case studies in business and management research (6 op) Qualitative Methods in Business Research (6 op) Quantitative Approaches to Business Research ( 6 op) Sivuaineopinnot (15 op) Sivuaineopinnot on suositeltavaa rakentaa strategian ja yrittäjyyden tutkimusaluetta sivuavista kursseista. Tutkimustyötä tukevia kursseja voi löytyä esimerkiksi organisaatiotutkimuksen, taloustieteen, sosiologian, historian ja psykologian alueilta. Kuten varsinaisessa jatko-opinto-oppaassa on kuvattu, sivuaineopinnoiksi voidaan hyväksyä: a) toisen oppiaineen syventävät opinnot, b) sivuaineen aineopintokokonaisuus, joka ei sisälly perustutkinnon minimilaajuuteen, c) tiedekunnan tai muun tieteellisen yhteisön järjestämä vähintään aineopintotasoinen jatko-opiskelijan tutkimusaiheeseen perehtymistä tukeva koulutus, d) korkeakoulupedagogiset opinnot, tai e) työllä ansaittuja opintopisteitä, jolloin työn on oltava muuta vaativaa työtä kuin itse väitöskirjan tekeminen (annettua tutkimusalan opetusta, tutkimustyö, laitoksen tai yliopiston kehittämiseen osallistuminen, yliopiston ulkopuolella tehty työ). Ohjeita täydentävistä opinnoista jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi strategian ja yrittäjyyden oppiaineessa Täydentävät opinnot jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi strategia ja yrittäjyys - oppiaineessa määritellään tapauskohtaisesti henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS), jatko-opintojen ohjaajana toimivan professorin ja oppiainevastaavan suositusten pohjalta. Mikäli aiempi tutkinto on maisteri lähitieteenalalta, kuten esimerkiksi tutkinto liiketaloustieteessä, taloustieteessä tai hallinnollisen tietojenkäsittelyn tai tietojärjestelmätieteen alalta, vaaditaan täydentävinä opintoina tyypillisesti pääaineen syventävät opinnot. Mikäli aiempi tutkinto on maisteri muilta tieteenaloilta, kuten esimerkiksi muista yhteiskuntatieteistä tai luonnontieteistä, vaaditaan täydentävinä opintoina tyypillisesti pääaineen syventävät opinnot sekä siltaopintoina erikseen sovittavat kurssit. Mikäli aiempi tutkinto ei ole suomalainen maisteritason korkeakoulututkinto tai siihen selvästi rinnastettava, täydentävät opinnot jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi määritellään tapauskohtaisesti ennen jatko-opiskelijaksi hyväksymistä oppiaineen erikseen antaman lausunnon pohjalta. 19

20 7. VIESTINNÄN JOHTAMINEN Tohtorin tutkinto koostuu väitöstutkimuksesta ja jatko-opintoseminaarista (180 op) sekä tutkintoon sisältyvistä muista opinnoista (60 op), joka jakautuvat pääaineopintoihin (25 30 op), tutkimusvalmiusopintoihin (15 20 op) ja sivuaineopintoihin (15 op). Tämä ohjeistus kuvaa, mitä pääaineopinnot, tutkimusvalmiusopinnot ja sivuaineopinnot voivat sisältää viestinnän johtamisen oppiaineessa. Pääaineopinnot (25 30 op) Pääaineopintojen tarkoitus on syventää jatko-opiskelijan tietoja ja taitoja sekä yleisellä tasolla että jollain erikoisalalla (väitöskirjan alueella). Jatkotutkintoseminaari viestinnän johtamisen oppiaineessa (pakollinen) Jatko-opiskelijan odotetaan osallistuvan oman oppiaineensa jatko-opintoseminaariin, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Väitösprosessin aikana opiskelijan odotetaan pitävän 1 2 esitystä omasta väitöskirjatutkimuksesta oppiaineen seminaarissa tai jossain muussa JSBE.n tutkimusseminaarissa. Lisäksi opiskelijan suositellaan aktiivisesti osallistuvan tutkimusseminaaritilaisuuksiin valtakunnallisissa seminaareissa sekä kansainvälisissä konferensseissa. Viestinnän johtamisen (tai yhteisöviestinnän) syventävien opintojen opintojaksoja, jota ei ole käytetty maisterivaiheen opintoihin, 4-6 op Tieteellisen(-ten) artikkelin(-ien) valmistaminen journaaliin, 2 op (vain yksi suoritus) Stakeholder Thinking and Communication Studies (pakollinen, KATAJA, 7 op) Opiskelijan ja ohjaajan toiveiden mukaan voidaan valita mm. seuraavia suoritustapoja: Kirjapaketti 6 op per erikoistumisala; (esim. digitaalinen viestintä, strategia ja ammatillinen kehittyminen, organisatorinen kriisiviestintä). Suoritetaan perehtymällä 3 4 neljään kirjaan tai artikkelikokoelmaan ja kirjoittamalla näistä esim. neljä noin 7 10 liuskaista syntetisoivaa esseetä. Tentaattorina toimii väitöskirjan ohjaaja. Kirjapaketteja voi suorittaa useita kappaleita eri teemoista. Väitöskirjan kannalta relevantteja JSBE:n syventävien opintojen opintojaksoja, jota ei ole käytetty maisterivaiheen opintoihin, 6 op. KATAJA:n kursseja. Seuraavilta aloilta suositellaan kursseja: o Leadership and CSR o Strategy making o Digital marketing and social media o Branding and consumer-brand relationships. 20

21 Myös muiden korkeakoulutusinstituutioiden järjestämät kurssit ovat soveltuvia jatkotutkintoon sopimuksen mukaan (esim. NordPlus, EIASM, NFF, EBEN jne.) Tutkimusvalmiusopinnot (15 20 op) Tutkimusvalmiusopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan metodista valmiutta väitöskirjan tekemisen edellyttämälle tasolle. Tutkimusvalmiusopinnoissa on syytä painottaa omaa tutkimusta tukevia kvalitatiivisen ja/tai kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmäkursseja pääosin Jyväskylän yliopiston, KATAJA:n tai EIASM:n tarjonnasta. Valitaan esimerkiksi seuraavista kursseista sopiva määrä opintopisteitä. On huomattava, että kurssien tarjonta saattaa muuttua tai vuosittain vaihdella. Ohjaaja tutoroi jatko-opiskelijaa sopivien kurssien valinnassa. Tutkimusvalmiusopintoihin tulee sisällyttää tieteenteorian kurssi (IHMJ101, 3 5 op). Lisäksi opintoihin suositellaan vahvasti tutkimusetiikan kurssia (IHMJ103 Research ethics, 2 5 op). Esimerkkejä viime vuosina järjestetyistä kursseista tai annetuista suorituksista: JSBE TTKJ162 Orientative course to research methods (4 ECTS) TTKJ161 Introduction to doctoral studies (4 ECTS) TTKJ163 Academic writing and publishing (4 6 ECTS) TTKJ157 Work and Career in Business Schools (6 ECTS) IHMJ101 Theory of Science (3 5 ECTS, pakollinen) IHMJ301 Qualitative Research (3 ECTS) IHMJ103 Research Ethics (2 5 ECTS, vahvasti suositeltava) IHMJ303 Narrative Methods (3 ECTS) IHMJ103 Research Ethics (2 5 ECTS) XENA004 Citation and Referencing (2 ECTS) KATAJA Advanced doctoral course on case studies in business and management research (6 ECTS) Qualitative Methods in Business Research (6 ECTS) Quantitative Approaches to Business Research (6 ECTS). Myös muiden korkeakoulutusinstituutioiden järjestämät kurssit ovat soveltuvia jatkotutkintoon sopimuksen mukaan (esim. NordPlus Napo, EIASM, NFF jne.) Sivuaineopinnot (15 op) Sivuaineopintojen tavoitteena on perehdyttää jatko-opiskelija jonkin muun oppiaineen sisältöihin vähintään aineopintotason tiedoin. 21

22 Oppiaine ei järjestä varsinaista sivuainekoulutusta, vaan sopivat kurssit tai opintokurssit valitaan ohjaajan opastuksella opinto-oppaista. Opintoihin suositellaan esimerkiksi sosiologian, psykologian, kasvatustieteiden ja tietojärjestelmätieteiden opintokokonaisuuksia. Myös markkinoinnin sekä johtamisen opinnot ovat suotavia. Kuten varsinaisessa jatko-opinto-oppaassa on kuvattu, sivuaineopinnoiksi voidaan hyväksyä: a) toisen oppiaineen syventävät opinnot, b) sivuaineen aineopintokokonaisuus, joka ei sisälly perustutkinnon minimilaajuuteen, c) tiedekunnan tai muun tieteellisen yhteisön järjestämä vähintään aineopintotasoinen jatko-opiskelijan tutkimusaiheeseen perehtymistä tukeva koulutus, d) korkeakoulupedagogiset opinnot, tai e) työllä ansaittuja opintopisteitä, jolloin työn on oltava muuta vaativaa työtä kuin itse väitöskirjan tekeminen (annettua tutkimusalan opetusta, tutkimustyö, laitoksen tai yliopiston kehittämiseen osallistuminen, yliopiston ulkopuolella tehty työ). Ohjeita täydentävistä opinnoista jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi viestinnän johtamisen oppiaineessa Täydentävät opinnot jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi johtamisen oppiaineessa määritellään tapauskohtaisesti henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS), jatkoopintojen ohjaajana toimivan professorin ja oppiainevastaavan suositusten pohjalta. Mikäli aiempi tutkinto on maisteri lähitieteenalalta, kuten esimerkiksi tutkinto liiketaloustieteessä, taloustieteessä tai hallinnollisen tietojenkäsittelyn tai tietojärjestelmätieteen alalta, vaaditaan täydentävinä opintoina tyypillisesti johtamisen pakolliset (paitsi gradu) syventävät opinnot. Mikäli aiempi tutkinto on maisteri muilta tieteenaloilta, kuten esimerkiksi muista yhteiskuntatieteistä tai luonnontieteistä, vaaditaan täydentävinä opintoina tyypillisesti viestinnän johtamisen pakolliset syventävät opinnot (paitsi gradu) sekä siltaopintoina kaksi valinnaista viestinnän johtamisen syventävää opintojaksoa. Mikäli aiempi tutkinto ei ole suomalainen maisteritason korkeakoulututkinto tai siihen selvästi rinnastettava, täydentävät opinnot jatkokoulutuskelpoisuuden saavuttamiseksi määritellään tapauskohtaisesti ennen jatko-opiskelijaksi hyväksymistä oppiaineen erikseen antaman lausunnon pohjalta. 22

23 LIITE: ESIMERKKEJÄ / SUOSITUKSIA ERÄIDEN ERITYISTEN OPINTOSUORITUSTEN MITOITUKSEKSI Nämä suositukset koskevat lähinnä sivuaineopintoihin sisällytettäviä opintoja, mutta niitä voidaan sisällyttää myös tutkimusvalmius- tai pääaineopintoihin. Väitöskirjan pääohjaaja myöntää opintopisteet. Tieteellinen konferenssiesitys ulkomaisessa konferenssissa ja oppimispäiväkirja ohjaajalle => 2 op (max 4 op tutkinnossa) Tieteellinen esitys kotimaisessa konferenssissa ja oppimispäiväkirja ohjaajalle => 1 op (max 2 op tutkinnossa) Osallistuminen tieteelliseen konferenssiin ilman omaa esitystä ja suorituksena oppimispäiväkirja, joka palautetaan ohjaajalle => 0,5 op (max 1 op tutkinnossa) Jatko-opintokurssin auditointi ulkomaisessa yliopistossa tai tohtoriohjelmassa (ei tenttimahdollisuutta / -suoritusta) ja siitä laadittu yhteenveto => 1-6 op, kurssin kestosta ja kurssisuorituksen luonteesta riippuen Työllä ansaittuja opintopisteitä, jolloin työn on oltava muuta vaativaa työtä kuin itse väitöskirjan tekeminen (annettua tutkimusalan opetusta, tutkimustyö, laitoksen tai yliopiston kehittämiseen osallistuminen, yliopiston ulkopuolella tehty työ, jne.), esimerkiksi seuraavasti: o Tutkimusvierailu ulkomaisessa yliopistossa ja oppimispäiväkirja ohjaajalle, 1 op per kuukausi => max 3 op o Projektitutkijan/tutkimusavustajan tehtävät omaan väitöskirjatutkimukseen suoraan liittyvällä tutkimusalueella => max 3 op o Uusien tutkimushankkeiden valmistelua ja hakuihin osallistumista => max 3 op o Tutkimusalan opetukseen osallistuminen, joka liittyy oman väitöskirjan teemaan, esimerkiksi opetuksen antamista tutkimusmenetelmistä syventävällä tasolla => max 6 op o Opinnäytetöiden (esim. kandidaatin töiden tai pro gradu tutkielmat) ohjaaminen (tyypillisesti pääohjaajan apuna) => max 10 op 23

Täydentävä ohje jatko-opintoihin sisällytettävistä opinnoista oppiaineittain

Täydentävä ohje jatko-opintoihin sisällytettävistä opinnoista oppiaineittain Täydentävä ohje jatko-opintoihin sisällytettävistä opinnoista oppiaineittain JSBE:n jatko-opiskelijoille tarkoitettu varsinainen jatko-opinto-opas löytyy www-osoitteesta: https://www.jyu.fi/jsbe/tohtorikoulu/opintoopas.

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA 2013 2014 KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJEN laajuus on 84 opintopistettä, josta syventävien opintojen laajuus on vähintään 66 opintopistettä,

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava 1 TU-0.1100 Johdatus tieteenfilosofiaan 3op TU-0.3100

Lisätiedot

Kuukaudet. Kuukaudet

Kuukaudet. Kuukaudet Sivu järjestys aineittain Ajalta.. -.. Kauppa- Ja Taloustieteellisiä Yleis- Sekä Muita Opintoja 0 A0 D000 D0 E0 Taitosalkku; Perustyövälineohjelmat Johtamistaitojen sosiaalipsykologiaa Social Psychology

Lisätiedot

Kuukaudet. Kuukaudet

Kuukaudet. Kuukaudet Sivu järjestys aineittain Ajalta.. -..0 Kauppa- Ja Taloustieteellisiä Yleis- Sekä Muita Opintoja 0 0A0 0D000 0D00 0E00 Taitosalkku; Perustyövälineohjelmat Johtamistaitojen sosiaalipsykologiaa Social Psychology

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

https://www.jyu.fi/jsbe/opiskelu/opintojen-tueksi/manual/ops1316/referencemanual-all-...

https://www.jyu.fi/jsbe/opiskelu/opintojen-tueksi/manual/ops1316/referencemanual-all-... Sivu 1/90 Etusivu > Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu > Opiskelu > Ohjeita opiskeluun etapiolta - opintojen tueksi > Ohjekirjat > Opinto-opas 2013-2016 Opinto-opas 2013-2016 Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

Alla olevassa listassa on esitetty 2005 2008 ja 2008 2010 opetussuunnitelmien opintojaksojen vastaavuudet.

Alla olevassa listassa on esitetty 2005 2008 ja 2008 2010 opetussuunnitelmien opintojaksojen vastaavuudet. Alla olevassa listassa on esitetty 2005 2008 ja 2008 2010 opetussuunnitelmien opintojaksojen vastaavuudet. Vanhat suoritukset käyvät 2008 2010 opetussuunnitelman mukaisiin opintokokonaisuuksiin vastaavina

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA ,

OPETUSSUUNNITELMA , Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu OPINTO-OPAS 2013-2016 JA 2016-2017 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opinto-opas vuosille 2013-2016 sekä 2016-2017. Opetussuunnitelma lukuvuodeksi 2016-2017

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI

PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI Aiempina vuosina opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat suorittaa aineopinnot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMAUUDISTUS Uuden opetussuunnitelman vaikutukset ennen aloittaneisiin opiskelijoihin

KOULUTUSOHJELMAUUDISTUS Uuden opetussuunnitelman vaikutukset ennen aloittaneisiin opiskelijoihin 1 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Koulutusdekaani Pauliina Ulkuniemi Päivitetty 14.9.2015 KOULUTUSOHJELMAUUDISTUS Uuden opetussuunnitelman vaikutukset ennen 1.8.2014 aloittaneisiin opiskelijoihin *Muutokset

Lisätiedot

5 KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden 5 perusteet

5 KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden 5 perusteet Vastaavuustaulukot OPS 2013-2017 ja OPS 2017-2020 YLEISOPINNOT OPS 2013-17 op OPS 2017-20 op TTKY02 Opintojen suunnittelu, ehops ja 1 JSBY110 Opintojen suunnittelu 1 OmaOpe-tutorointi LIB1THP Tiedonhankinnan

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Koulutusohjelmauudistus Uuden opetussuunnitelman (2014 2015) vaikutukset ennen 1.8.2014 aloittaneisiin opiskelijoihin

Koulutusohjelmauudistus Uuden opetussuunnitelman (2014 2015) vaikutukset ennen 1.8.2014 aloittaneisiin opiskelijoihin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Koulutusdekaani Pauliina Ulkuniemi 12.8.2014 Koulutusohjelmauudistus Uuden opetussuunnitelman (2014 2015) vaikutukset ennen 1.8.2014 aloittaneisiin opiskelijoihin *Muutokset

Lisätiedot

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Ote humanistisen tiedekunnan jatkotutkinto-oppaasta 3. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Tavoitteet Filosofian tohtorin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa tieteellisiä asiantuntijoita,

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Kauppatieteellisen tiedekunnan opintojaksot lv Opintojaksot lv Tiedekunnan yhteiset

Kauppatieteellisen tiedekunnan opintojaksot lv Opintojaksot lv Tiedekunnan yhteiset 9.5.2011 Kauppatieteellisen tiedekunnan opintojaksot lv. 2010-2011 Opintojaksot lv. 2011-2012 Tiedekunnan yhteiset Uusi nro Uusi nimi/ korvaava kurssi tutkintorakenteessa Op AA10A0001 Johdatus kauppatieteiden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

Erikoistumisaluevalinta 2015

Erikoistumisaluevalinta 2015 Erikoistumisaluevalinta 2015 Marja Elonheimo marja.elonheimo@aalto.fi 15.4.2015 Esityksen sisältö Erikoistumisaluevalintaprosessi yleisesti, aikataulu Valintaperusteet, lykkäys ja erikoistumisalueiden

Lisätiedot

LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet 1 LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet 1 HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä

LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet 1 LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet 1 HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä Vastaavuustaulukot OPS 2013-2017 ja OPS 2017-2020 YLEISOPINNOT OPS 2013-17 op OPS 2017-20 op TTKY02 Opintojen suunnittelu, ehops ja 1 JSBY110 Opintojen suunnittelu 1 OmaOpe-tutorointi LIB1THP Tiedonhankinnan

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT01 43 Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT02 51

Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT01 43 Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT02 51 Day Date Time Course code and name Tentti/Vk Week Bachelor level exams by subject Thu 08.09.16 16:00-19:00 21A00110 Johtamisen perusteet T03 36 Tue 04.04.17 09:00-12:00 21A00110 Johtamisen perusteet T01

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

JKK/TALOUSTIEDE: Tutkintorakenneuudistus / Siirtymäsäännökset

JKK/TALOUSTIEDE: Tutkintorakenneuudistus / Siirtymäsäännökset JKK/TALOUSTIEDE: Tutkintorakenneuudistus 2012 2015 / Siirtymäsäännökset VALINTA VANHOJEN JA UUSIEN VAATIMUSTEN VÄLILLÄ... 1 UUDISTUKSEN VAIKUTUKSET TALOUSTIETEEN OPINNOISSA... 1 MUUTOKSET MUISSA PAKOLLISISSA

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t)

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t) Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy Macroeconomics

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) määrittelee 21 :ssä tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteeksi, että opiskelija:

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) määrittelee 21 :ssä tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteeksi, että opiskelija: TOHTORIOHJELMAT JA NIIDEN JOHTAJAT 2013 ja TUTKINTOVAATIMUKSET 2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) määrittelee 21 :ssä tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteeksi, että opiskelija:

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

Ulkomaan vaihto-opinnot

Ulkomaan vaihto-opinnot Info 20.4.2017 Ulkomaan vaihto-opinnot LUT School of Business and Management Kauppatieteiden koulutusohjelma Kaija Huotari Opintojen ohjaaja Vaihto-opinnot kauppatieteiden koulutusohjelmassa Suosittelemme

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014-

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA 2014- MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- Tuomo Sainio Head of Degree Programmes Room: 2117D Tel.: 040-3578683 E-mail: tuomo.sainio@lut.fi THESIS 30 cr 120

Lisätiedot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun jatko-opinto-opas

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun jatko-opinto-opas Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun jatko-opinto-opas Päivitetty 2.2.2016 Sisällys 1. Tieteellinen jatkokoulutus Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa... 2 1.1 Jatkokoulutuksen tavoitteet... 2 1.2 Jatkotutkinnot...

Lisätiedot

LTY KAUPPATIETEIDEN OSASTO OPINTOJAKSOMUUTOKSET LV Kirsti Tiainen

LTY KAUPPATIETEIDEN OSASTO OPINTOJAKSOMUUTOKSET LV Kirsti Tiainen LTY KAUPPATIETEIDEN OSASTO OPINTOJAKSOMUUTOKSET LV. 2007 2008 Kirsti Tiainen 10.04.2007 POISTUVAT OPINTOJAKSOT Ka6520250 Sijoitusteoria 7 op Ka6520350 Emerging Market Finance 4 op/ Ka6520600 International

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT 1 (12) Tullessaan valituksi ns. perustason opiskelijavalinnassa opiskelija saa oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 26.8.2014 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot,

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet Avoin yliopisto OPETUSTARJONTA 1 (5) ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSTARJONTA YHTEISTYÖOPPILAITOKSILLE Oppiaineet tiedekunnittain ja laitoksittain p= perusopinnot a=aineopinnot s=syventävät

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. asiantuntija Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. asiantuntija Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM 4.9.2017 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta asiantuntija Kaisu Säilä Orientaatiot ja materiaali Orientaatiot 2 pv + muu aikatauluun merkitty Orientaatiopäivien materiaalia

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 12.9.2016 Pia Lahti Ohjelma 12.9.2016 9.15 Tutkinnon rakenne ja opintojen suunnittelu Kotitehtävä myöhemmin tällä viikolla, tulee kurssin

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIOLOGIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA OPS 217-22 OPS 214-217 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Info uusille opiskelijoille 1.10.2012 korjattu versio Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Lisätietoa: http://www.uta.fi/jkk/kat/opintosuunnat/tal.html Voit myös kysyä taloustieteen opinnoista

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Viestinnän johtamisen (YCC) siirtymäkauden opetussuunnitelma sekä syventävien opintojaksojen vastaavuudet yhteisöviestinnän (YVI) ja viestinnän

Viestinnän johtamisen (YCC) siirtymäkauden opetussuunnitelma sekä syventävien opintojaksojen vastaavuudet yhteisöviestinnän (YVI) ja viestinnän Viestinnän johtamisen (YCC) siirtymäkauden etussuunnitelma sekä syventävien intojaksojen vastaavuudet yhteisöviestinnän (YVI) ja viestinnän johtamisen (YCC) välillä Siirtymävaihe Viestinnän johtaminen

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma. Kasvatustieteen ja Filosofian tohtorin tutkinnot

Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma. Kasvatustieteen ja Filosofian tohtorin tutkinnot Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma Kasvatustieteen ja Filosofian tohtorin tutkinnot Opetussuunnitelma Luonnos 22.1.2014 JATKOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Yliopistotutkinnoista

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun jatko-opinto-opas

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun jatko-opinto-opas Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun jatko-opinto-opas Päivitetty 17.01.2017 Sisällys 1. Tieteellinen jatkokoulutus Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa... 2 1.1 Jatkokoulutuksen tavoitteet... 2 1.2 Jatkotutkinnot...

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

Uusien opiskelijoiden OPS-info. 26.8.2014/Satu Nätti

Uusien opiskelijoiden OPS-info. 26.8.2014/Satu Nätti Uusien opiskelijoiden OPS-info 26.8.2014/Satu Nätti Esityksen sisältö Kandidaatin koulutusohjelman sisällöstä ja rakenteesta Apuja HOPSin tekoon Käytännönasioita Opetuksen ajoitus WebOodi Tentit Opintojen

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

7 LASKENTATOIMEN LAITOS DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND FINANCE

7 LASKENTATOIMEN LAITOS DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND FINANCE 7 LASKENTATOIMEN LAITOS DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND FINANCE LASKENTATOIMI ACCOUNTING TUTKINTOVAATIMUKSET Kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto Lisensiaatin tutkinnon opinnot koostuvat laskentatoimessa

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA KASVATUSTIETEEN TOHTORIN TUTKINTOON

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA KASVATUSTIETEEN TOHTORIN TUTKINTOON Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta JATKO-OPINTOSUUNNITELMA KASVATUSTIETEEN TOHTORIN TUTKINTOON Henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan (HOPS) kirjataan tohtorin tutkintoon sisällytettävät

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

METEOROLOGIA Kotisivu: fi/oppiaineet/meteorologia.html

METEOROLOGIA Kotisivu:  fi/oppiaineet/meteorologia.html METEOROLOGIA Kotisivu: http://www.opetus.physics.helsinki. fi/oppiaineet/meteorologia.html TUTKINTOVAATIMUKSET Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat 1.8.2012 tai myöhemmin opintonsa aloittaneet

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot