Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 29 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2 Melumallinnukset 1 (13) Sisällysluettelo 1 MELUMALLINNUKSEN TAVOITTEET LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT Melu Melumallinnus ISO Matalataajuisen melun mallinnus Raja- ja ohjearvoja MELUMALLINNUSTEN TULOKSET Melun laskentatulokset ISO Nykytilanne Seipimäki ja Tikkala Yhteismelumallinnuksen tulokset Matalataajuiset melutasot Nykytilanne Seipimäki ja Tikkala Matalataajuisen yhteismelun mallinnuksen tulokset Liitteet Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Liite 2: Matalataajuisen melun rakennuskohtaiset arvot FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh., fax 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melumallinnukset 2 (13) MELUMALLINNUKSEN TAVOITTEET Simon kunnan Seipimäen ja Tikkalan alueille suunnitteilla olevan tuulivoimahankkeen aiheuttamia meluvaikutuksia on arvioitu laatimalla mallinnukset tuulivoimaloiden aiheuttamista äänenpainetasoista. Mallinnusten tavoitteena on osoittaa, kuinka laajalle alueelle meluvaikutukset ulottuvat ja arvioida vaikutukset lähiseudun loma- ja vakituiselle asutukselle. Tuulivoimaloiden aiheuttamia meluvaikutuksia ja varjostusvaikutuksia on mallinnettu WindPro-ohjelmalla alustavien voimalapaikkojen sijoitusten mukaisesti. Melumallinnukset on syksyllä 215 laatinut DI Paulina Kaivo-oja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Tämän jälkeen on voimaloiden napakorkeus, roottorin halkaisija ja voimalamäärä muuttunut ja mallinnukset on päivitetty muutosten mukaisiksi. Päivitykset on tehnyt ins. Johanna Harju. Laaduntarkistuksen on suorittanut MMT Jakob Kjellman. 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 2.1 Melu Melumallinnus ISO Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mallinnettu WindPROlaskentaohjelmalla ISO standardin mukaisesti. Ympäristöhallinnon tuulivoimaloiden melun mallintamista koskevan ohjeen 2/214 mukaisesti tuulen nopeutena käytettiin 8 m/s, ilman lämpötilana 15 C, ilmanpaineena 1,325 kpa, ilman suhteellisena kosteutena % ja maanpinnan kovuutena arvoa,4. Laskenta on tehty 4, m maapinta-tasosta. Äänenpainetasot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 1 m korkeita voimaloita joiden roottorinhalkaisija on 1 m (Generic RD1). Laskelmissa tuulivoimalan lähtömelutasona (LWA) on käytetty 5,9 db(a). (Taulukko 1). Tuulivoimalaitoksen melupäästötiedot on generoitu V MW-Mk2A-/ Hz Third Octaves according to General Specification Doc. no.: V1, dokumentin perusteella. Tuulivoimahankkeiden aiheuttamat yhteismeluvaikutukset mallinnettiin Simon Leipiön tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden kanssa. Yhteismelumallinnukseen huomioitiin Leipiön toiminnassa olevat 4 tuulivoimalaa, sekä alueelle suunnitellut 13 tuulivoimalaa (rakennusluvat myönnetty). Laskelmissa Leipiön voimalatyyppinä on jo rakennettujen voimaloiden käytetty Gamesan G128 voimalaa, napakorkeutena 1 m ja tuulivoimalan lähtömelutasona (L WA ) 6,7 db(a) (Taulukko 2). Kolmentoista toistaiseksi rakentamattoman voimalan osalta on laskelmissa käytetty voimalatyyppinä Vestaksen V126 voimalaa ja lähtömelutasona (LWA) 5,9 db(a) (Vestas serrated trailing edges) (Taulukko 3) Matalataajuisen melun mallinnus Matalataajuinen melu laskettiin Ympäristöministeriön ohjeen 2/214 mukaisin menetelmin käyttäen Generic RD1 (Taulukko 1). Ohje antaa menetelmän matalataajuisen melun laskentaan rakennusten ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetus 545/215 antaa matalataajuiselle melulle toimenpiderajat asuinhuoneissa. Rakennusten sisälle kantautuva äänitaso arvioitiin tanskalaisen DSO1284 laskentaohjeen mukaisin ääneneristävyysarvoin ja tuloksia verrattiin toimenpiderajoihin. Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston melumallinnusten selvitys213.docx

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melumallinnukset 3 (13) Matalataajuinen melu mallinnettiin myös yhteismelumallinnuksena Leipiön voimaloiden (Taulukko 2 ja Taulukko 3) kanssa. Tulokset on esitetty taajuuskohtaisena taulukkona hankealuetta ympäröiville taloille. Kohdekohtaiset tulokset on liitetty raporttiin (Liite 2). Taulukko 1. Mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet. MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Generic Tyyppi: RD1 Sarjanumero/t:- Nimellisteho:- Napakorkeus: 1m Roottorin halkaisija: 1 Tornin tyyppi: teräs Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso 5,9 db(a) AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Generic Oktaaveittain [Hz], db(a) 1/3-oktaaveittain [Hz], db(a) 31,5-2 63,4 2 89,6 2 93, ,9 25,6 2,9 2 91, ,1 31,5, , 31 88,3 2 95,7 74,6 92,4 87,2 99,2 79,7 93,7,3 1, ,1 6 96,3 6 76,2 2 98,1 85, 96,8 73,9 91,2 87,4 97,3 85, , 12 96,9 12 5,9 db(a) 1 88,8 94,4 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston melumallinnusten selvitys213.docx

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melumallinnukset 4 (13) Taulukko 2. Mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet. MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Gamesa Tyyppi: G128 Sarjanumero/t:- Nimellisteho:4,5 MW Napakorkeus:1m Roottorin halkaisija:128 Tornin tyyppi: teräs Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Level Level 4 Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso db(a) AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin Doc. no.: GD98895-en, Rev 4, Oktaaveittain [Hz], db(a) 1/3-oktaaveittain [Hz], db(a) 31,5-2 65,9 2 93, 2 93, ,3 25,4 2 93,9 2 92, ,3 31,5 74, , 31,4 2 98,7 77,8 95,9 88,6 1,3,9 96,5 85,7 1, ,5 6 96,7 6 82,6 2 98,2 86,2 96,7 79,1 93,4 88,6 96,3 75,3 83,9 125, ,6 12 6,7 db(a) 1 91,9 94,6 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston melumallinnusten selvitys213.docx

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melumallinnukset 5 (13) Taulukko 3. Mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet. MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Vestas Tyyppi: V126 serrated Sarjanumero/t:- Nimellisteho:3,3 MW Napakorkeus:137m Roottorin halkaisija:126 m Tornin tyyppi: teräs Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Level Level 4 Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso 5,9 1, db(a) AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin V MW-Mk2A-/ Hz Third Octaves according to General Specification Doc. no.: V1, Oktaaveittain [Hz], db(a) 1/3-oktaaveittain [Hz], db(a) 31,5-2 63,4 2 89,6 2 93, ,9 25,6 2,9 2 91, ,1 31,5, , 31 88,3 2 95,7 74,6 92,4 87,2 99,2 79,7 93,7,3 1, ,1 6 96,3 6 76,2 2 98,1 85, 96,8 73,9 91,2 87,4 97,3 85, , 12 96,9 12 5,9 db(a) 1 88,8 94,4 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston melumallinnusten selvitys213.docx

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melumallinnukset 6 (13) Taulukko 4. Käytetyt mallinnusparametrit ISO laskelmissa sekä melulle altistuvat kohteet. AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Laskenta korkeus ISO : 4, m Suhteellinen kosteus Laskentaruudun koko [m m] 25x25 m Lämpötila % Muu, mikä ja miksi: ISO : 15 C Maastomallin lähde ja tarkkuus Maastomallin lähde: MML maastotietokanta Vaakaresoluutio:1, Pystyresoluutio:,5 Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet ISO ,4 HUOM Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali, (): Neutraali Muu, mikä ja miksi: Sääolosuhteiden huomiointi; laskennassa käytetty tuulen suunnat ja nopeus Tuulen suunta: -3 Tuulennopeus: 8 m/s Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus: kyllä Muu, mikä, miksi: 2.2 Raja- ja ohjearvoja Valtioneuvoston asetuksessa (17/215) tuulivoimaloille on määritelty ohjearvot päivä- ja yöajan keskiäänitasojen maksimiarvolle. Asetus tuli voimaan Jos tuulivoimalan melu sisältää tonaalisia, kapeakaistaisia tai impulssimaisia komponentteja, tai se on selvästi amplitudimoduloitunutta, mallinnustuloksiin tulee ohjeen mukaan lisätä viisi desibeliä ennen ohjearvoon vertaamista. Koska ohjearvo sisältää jo tyypillisen tuulivoimamelun piirteet, edellä mainitut äänenpiirteiden tulee olla tuulivoimalalle epätyypillisen voimakkaita, jotta mallinnustuloksissa täytyy huomioida viiden desibelin lisä äänenvoimakkuuteen. Taulukko 5. Valtioneuvoston asetuksen mukaiset tuulivoimaloiden melutason ohjearvot (Valtioneuvoston asetus 17/215). Vaikutuskohde Päivä (7-22) Yö (22-7) Pysyvä asutus 45 db db Loma-asutus 45 db db Hoitolaitokset 45 db db Oppilaitokset 45 db Virkistysalueet 45 db Leirintäalueet 45 db db Kansallispuistot db db Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston melumallinnusten selvitys213.docx

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melumallinnukset 7 (13) Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (545/215) on annettu matalataajuiselle melulle toimenpiderajat. Asetus tuli voimaan Toimenpiderajat koskevat asuinhuoneita ja ne on annettu taajuuspainottamattomina yhden tunnin keskiäänitasoina tersseittäin. Toimenpiderajat koskevat yöaikaa ja päivällä sallitaan 5 db suuremmat arvot. Taulukko 6. Matalataajuisen sisämelun tunnin keskiäänitason toimenpiderajat nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa. Terssikaista Hz , Keskiäänitaso LZeq,1h, db Edellisestä laskettu keski-äänitaso A- painotettuna LAeq,1h, db Lisäksi yöaikainen mahdollisesti unihäiriötä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 db yhden tunnin keskiäänitasona LAeq,1h mitattuna niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston melumallinnusten selvitys213.docx

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melumallinnukset 8 (13) MELUMALLINNUSTEN TULOKSET 3.1 Melun laskentatulokset ISO Nykytilanne Nykytilanne on kuvattu mallintamalla voimalaitokset, jotka on rakennettu tai rakennuslupa on myönnetty. Näitä voimalaitoksia on yhteensä 17 kappaletta (Leipiö) ja ne sijoittuvat noin neljän kilometrin etäisyydelle Seipimäki ja Tikkala hankkeen itäpuolelle. Kuva 1. Laskennalliset melutasot standardin ISO mukaisesti. Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston melumallinnusten selvitys213.docx

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melumallinnukset 9 (13) Lähimpien asuinrakennusten pihapiirissä melutasot ovat laskelmien mukaan alle db(a). Yhden lomarakennuksen kohdalla laskennallinen melutaso ylittää db(a). Tarkemmat laskentatulokset on esitetty liitteessä Seipimäki ja Tikkala Seipimäki ja Tikkala hankkeen melumallinnuksen tulokset on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 2). Tarkemmat laskentatulokset on esitetty liitteessä 1. Kuva 2. Laskennalliset melutasot standardin ISO mukaisesti. Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston melumallinnusten selvitys213.docx

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melumallinnukset (13) Seipimäki ja Tikkala hankkeen lähimpien asuinrakennusten ja lomarakennusten pihapiirissä melutasot ovat laskelmien mukaan alle db(a) Yhteismelumallinnuksen tulokset Yhteismelumallinnuksen (Seipimäki ja Tikkala sekä Leipiö) tulosten mukaan hankkeiden lähimpien asuinrakennusten pihapiirissä melutasot ovat alle db(a). Rakennus sijaitsee Leipiön hankkeen läheisyydessä. Kyseisen lomarakennuksen kohdalla db(a) melutaso ylittyy jo nykytilassa (katso kuva 1). Tarkemmat laskentatulokset on esitetty liitteessä 1. Kuva 3. Laskennalliset melutasot standardin ISO mukaisesti. Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston melumallinnusten selvitys213.docx

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melumallinnukset 11 (13) Matalataajuiset melutasot Nykytilanne Nykytilanne on kuvattu mallintamalla voimalaitokset, jotka on rakennettu tai rakennuslupa on myönnetty. Näitä voimalaitoksia on yhteensä 17 kappaletta (Leipiö). Sisätilojen laskennallisia tuloksia on verrattu Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Asumisterveysasetuksessa (545/215) annettuihin toimenpiderajoihin. Nämä ovat enimmäisarvoja, jotka on annettu yöaikaiselle melulle nukkumiseen tarkoitettuihin tiloihin. Taulukkoon 7 on koottu matalataajuisen melun laskentatuloksia Seipimäki ja Tikkala-hankkeen läheisyydessä ja verrattu niitä STM:n toimenpiderajoihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukossa näkyy toimenpiderajan alitus (negatiivinen arvo) tai ylitys (positiivinen arvo). Taulukko 7. Matalataajuisen melun mallinnustulokset herkissä kohteissa verrattuna Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiderajaan. Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä Rakennus L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) -3, ,4 B Lomarakennus (Maksniementie 4d) -7,4 63-2,9 C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) -8, , D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) -8, ,8 E Lomarakennus (Torviaavantie 58) -7,3 63-2,8 F Lomarakennus (Torviaavantie 73) -7, 63-2,5 G Lomarakennus (Kotalantie ) -7,4 63-2,8 H Asuinrakennus (Kestiläntie 1) -7, ,1 I Lomarakennus (Erusmaa) -5, ,8 J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) -3, ,2 K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) -1, ,2 L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b), ,4 Matalataajuisen melun äänitasot jäävät kaikkien Seipimäki ja Tikkala hankkeen lähimpien rakennusten sisäpuolella selkeästi toimenpiderajojen alapuolelle. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot nykytilanteessa Seipimäki ja Tikkala hankkeen lähimpien rakennusten osalta on esitetty liitteessä 2. Rakennusten kirjaintunnukset ovat samat kuin ISO mallinnuksessa (Liite 1) Seipimäki ja Tikkala Sisätilojen laskennallisia tuloksia on verrattu Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Asumisterveysasetuksessa (545/215) annettuihin toimenpiderajoihin. Nämä ovat enimmäisarvoja, jotka on laadittu yöaikaiselle melulle nukkumiseen tarkoitettuihin tiloihin. Taulukkoon 7 on koottu matalataajuisen melun laskentatuloksia ja verrattu niitä STM:n toimenpiderajoihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukossa näkyy toimenpiderajan alitus (negatiivinen arvo) tai ylitys (positiivinen arvo). Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston melumallinnusten selvitys213.docx

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melumallinnukset 12 (13) Taulukko 8. Matalataajuisen melun mallinnustulokset herkissä kohteissa verrattuna Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiderajaan. Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä Rakennus L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) 8, ,8 B Lomarakennus (Maksniementie 4d) 4, ,6 C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) 3, ,1 D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) 4, ,9 E Lomarakennus (Torviaavantie 58) 7, , F Lomarakennus (Torviaavantie 73) 7, 125-7,5 G Lomarakennus (Kotalantie ) 4, ,5 H Asuinrakennus (Kestiläntie 1) -, ,2 I Lomarakennus (Erusmaa) 2, ,3 J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) 5, ,2 K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) 7, 125-7,6 L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) 7, ,8 Matalataajuiset äänitasot jäävät kaikissa rakennuksissa toimenpiderajojen alapuolelle, kun rakenteiden ääneneristävyys huomioidaan. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot lähimpien rakennusten osalta on esitetty liitteessä 2. Rakennusten kirjaintunnukset ovat samat kuin ISO mallinnuksessa (Liite 1) Matalataajuisen yhteismelun mallinnuksen tulokset Matalataajuisen melun yhteismallinnuksessa huomioitiin Seipimäki ja Tikkala - hanke sekä Leipiö. Sisätilojen laskennallisia tuloksia on verrattu Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Asumisterveysasetuksessa (545/215) annettuihin toimenpiderajoihin. Nämä ovat enimmäisarvoja, jotka on laadittu yöaikaiselle melulle nukkumiseen tarkoitettuihin tiloihin. Taulukkoon 8 on koottu matalataajuisen melun laskentatuloksia ja verrattu niitä STM:n toimenpiderajoihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukossa näkyy toimenpiderajan alitus (negatiivinen arvo) tai ylitys (positiivinen arvo). Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston melumallinnusten selvitys213.docx

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melumallinnukset 13 (13) Taulukko 9. Matalataajuisen melun mallinnustulokset herkissä kohteissa verrattuna Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiderajaan. Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä Rakennus L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) 9, ,3 B Lomarakennus (Maksniementie 4d) 5, 125-9,2 C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) 3, ,7 D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) 4, ,6 E Lomarakennus (Torviaavantie 58) 7, ,8 F Lomarakennus (Torviaavantie 73) 7, 125-7,4 G Lomarakennus (Kotalantie ) 5, 125-9,2 H Asuinrakennus (Kestiläntie 1), ,3 I Lomarakennus (Erusmaa) 3, ,4 J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) 6, 125-8,3 K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) 8, 125-6,4 L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) 8, ,1 Matalataajuiset äänitasot jäävät kaikkien Seipimäki ja Tikkala hankkeen lähiympäristössä sijaitsevien rakennusten kohdalla toimenpiderajojen alapuolelle, kun rakenteiden ääneneristävyys huomioidaan. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot Seipimäki ja Tikkala hankkeen lähimpien rakennusten osalta on esitetty liitteessä 2. Rakennusten kirjaintunnukset ovat samat kuin ISO mallinnuksessa (Liite 1). FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Laatija Paulina Kaivo-oja (Päivitykset 216, Johanna Harju) Laaduntarkistus Jakob Kjellman Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston melumallinnusten selvitys213.docx

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melumallinnukset Liite 1 Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston melumallinnusten selvitys 2216.docx

16 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Leipiö 4 x G128 x HH1 6,7 db(a) ja 13 x V126 x HH137 5,9 db(a) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh., fax 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

17

18 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy DECIBEL - Main Result Calculation: Leipiö 4 x G128 x HH1 (6,7 db) + 13 x V126 x HH137 (5,9 db) Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8, m/s Ground attenuation: General, Ground factor:,4 Meteorological coefficient, C:, db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4, m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:, db(a) WTGs New WTG WindPRO version Nov 213 Printed/Page :32 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :26/ Scale 1:12 Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind Status LwA,ref Pure data/description rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] L ,8 L1 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 7,5 db , From other hub height 6,7 db h L ,1 L Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L , L11 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L ,5 L12 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L ,4 L13 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L ,2 L14 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L ,5 L15 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L , L16 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L ,5 L17 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L ,1 L2 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 7,5 db , From other hub height 6,7 db h L ,2 L3 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 7,5 db , From other hub height 6,7 db h L , L4 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 7,5 db , From other hub height 6,7 db h L ,5 L5 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L ,6 L6 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L ,7 L7 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L , L8 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L ,5 L9 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db h) Generic octave distribution used Calculation Results Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From WTGs Distance to Noise height noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) ,5 4,, 22, Yes B Lomarakennus (Maksniementie 4d) , 4,, 17, Yes C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) ,5 4,, 16,2 8 3 Yes D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) , 4,, 16,4 8 1 Yes E Lomarakennus (Torviaavantie 58) ,8 4,, 17,8 6 9 Yes F Lomarakennus (Torviaavantie 73) ,5 4,, 18, Yes G Lomarakennus (Kotalantie ) , 4,, 17, Yes H Asuinrakennus (Kestiläntie 1) ,7 4,, 17, Yes I Lomarakennus (Erusmaa) ,3 4,, 2, Yes J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) ,5 4,, 22, Yes K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) ,7 4,, 25, Yes L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) ,5 4,, 28, Yes WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

19 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy DECIBEL - Main Result Calculation: Leipiö 4 x G128 x HH1 (6,7 db) + 13 x V126 x HH137 (5,9 db) Distances (m) WTG A B C D E F G H I J K L L L L L L L L L L L L L L L L L L WindPRO version Nov 213 Printed/Page :32 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :26/ WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

20 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Leipiö 4 x G128 x HH1 (6,7 db) + 13 x V126 x HH137 (5,9 db) Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8, m/s Ground attenuation: General, Ground factor:,4 Meteorological coefficient, C:, db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4, m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:, db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km],1,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,4 93,7 WindPRO version Nov 213 Printed/Page :32 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :26/ WTG: GAMESA G !O! Noise: Level - Estimated - 7,5 db Source Source/Date Creator Edited Manufacturer EMD :26 Based on doc. GD98895-en, Rev 4. Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From other hub height 1, 8, 6,7 No Generic data 88,3 95,3 98,7 1,3 1,1 98,2 93,4 83,9 WTG: VESTAS V GridStreame !O! Noise: Mode - serrated trailing edges Source Source/Date Creator Edited Manufacturer DMS _V USER :54 Based on Document no.: DMS _V1 Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 137, 8, 5,9 No 87,9 94,1 95,7 99,2 1,8 98,1 91,2 85,8 NSA: Lomarakennus (Ojanperäntie 8)-A Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Maksniementie 4d)-B Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

21 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Leipiö 4 x G128 x HH1 (6,7 db) + 13 x V126 x HH137 (5,9 db) NSA: Asuinrakennus (Torviaavantie 2)-C Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Torviaavantie 39)-D Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Torviaavantie 58)-E Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Torviaavantie 73)-F Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Kotalantie )-G Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Kestiläntie 1)-H Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Erusmaa)-I Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Törmäläntie 11b)-J Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Lapioniitynkoski)-K Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: WindPRO version Nov 213 Printed/Page :32 / 4 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :26/ WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

22 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Leipiö 4 x G128 x HH1 (6,7 db) + 13 x V126 x HH137 (5,9 db) NSA: Lomarakennus (Viantienjoentie 23b)-L Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: WindPRO version Nov 213 Printed/Page :32 / 5 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :26/ WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

23 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy DECIBEL - Map 8, m/s Calculation: Leipiö 4 x G128 x HH1 (6,7 db) + 13 x V126 x HH137 (5,9 db) WindPRO version Nov 213 Printed/Page :32 / 6 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :26/ Noise [db(a)] km Map: Peruskartat, Print scale 1:, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: 7 89 North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO General. Wind speed: 8, m/s Height above sea level from active line object WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

24 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Seipimäki ja Tikkala 29 x RD1 x HH1 5,9 db(a) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh., fax 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

25

26 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy DECIBEL - Main Result Calculation: Rajakiiri_29 x RD1 x HH1 (5,9 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8, m/s Ground attenuation: General, Ground factor:,4 Meteorological coefficient, C:, db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4, m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:, db(a) WTGs New WTG WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax , WindPRO version Nov 213 Printed/Page :1 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :59/ Scale 1:12 Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind Status LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] ,5 Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,5 Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,5 Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,1 Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,1 Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,9 Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,5 Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,1 Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,7 Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,3 Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,5 Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,5 Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,9 Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,7 Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,4 Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,4 Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,6 Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,9 Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,6 Generic RD 1m 3 1.!...Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f f) From other hub height Calculation Results Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From WTGs Distance to Noise height noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) ,5 4,, 38,9 181 Yes B Lomarakennus (Maksniementie 4d) , 4,, 33,4 851 Yes C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) ,5 4,,, Yes D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) , 4,, 32, Yes E Lomarakennus (Torviaavantie 58) ,8 4,, 36,6 479 Yes F Lomarakennus (Torviaavantie 73) ,5 4,, 35,6 724 Yes G Lomarakennus (Kotalantie ) , 4,, 32, Yes H Asuinrakennus (Kestiläntie 1) ,7 4,, 25, Yes I Lomarakennus (Erusmaa) ,3 4,,, Yes To be continued on next page...

27 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy DECIBEL - Main Result Calculation: Rajakiiri_29 x RD1 x HH1 (5,9 db) (GF=,4 z=4 T=15C) WindPRO version Nov 213 Printed/Page :1 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :59/ continued from previous page Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From WTGs Distance to Noise height noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) ,5 4,, 34,3 761 Yes K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) ,7 4,, 36,7 452 Yes L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) ,5 4,, 36,8 413 Yes Distances (m) WTG A B C D E F G H I J K L WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

28 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy DECIBEL - Detailed results WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax , WindPRO version Nov 213 Printed/Page :1 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :59/ Calculation: Rajakiiri_29 x RD1 x HH1 (5,9 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise calculation model: ISO General 8, m/s Assumptions Calculated L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet (when calculated with ground attenuation, then Dc = Domega) LWA,ref: Sound pressure level at WTG K: Pure tone Dc: Directivity correction Adiv: the attenuation due to geometrical divergence Aatm: the attenuation due to atmospheric absorption Agr: the attenuation due to ground effect Abar: the attenuation due to a barrier Amisc: the attenuation due to miscellaneous other effects Cmet: Meteorological correction Calculation Results Noise sensitive area: A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) WTG Wind speed: 8, m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] , 5,9, 72,6 - -,, -, ,34 5,9, 72,91 - -,, -, ,33 5,9, 72,92 - -,, -, ,22 5,9, 75,82 - -,, -, ,16 5,9, 74,47 - -,, -, ,45 5,9, 76,34 - -,, -, ,96 5,9, 77,35 - -,, -, ,14 5,9, 78,55 - -,, -, ,36 5,9, 76, - -,, -, ,97 5,9, 76,67 - -,, -, ,35 5,9, 77,75 - -,, -, ,14 5,9,,49 - -,, -, ,73 5,9,,11 - -,, -, ,91 5,9, 79,35 - -,, -, ,24 5,9,,43 - -,, -, ,64 5,9, 78,88 - -,, -, ,26 5,9, 79,77 - -,, -, ,33 5,9, 78,42 - -,, -, ,72 5,9, 81, - -,, -, , 5,9,,97 - -,, -, ,36 5,9, 81,63 - -,, -, ,1 5,9, 82,49 - -,, -, ,78 5,9, 83,27 - -,, -, ,29 5,9, 84,22 - -,, -, ,93 5,9, 83,81 - -,, -, ,91 5,9, 84,46 - -,, -, ,48 5,9, 82,83 - -,, -, ,4 5,9, 77,29 - -,, -, ,25 5,9, 84,25 - -,, -, Sum 38,88 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: B Lomarakennus (Maksniementie 4d) WTG Wind speed: 8, m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] , 5,9, 82,56 - -,, -, ,96 5,9,,61 - -,, -, ,78 5,9, 76, - -,, -, ,67 5,9, 74,81 - -,, -, To be continued on next page...

29 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy DECIBEL - Detailed results WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax , Sum,65 WindPRO version Nov 213 Printed/Page :1 / 4 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :59/ Calculation: Rajakiiri_29 x RD1 x HH1 (5,9 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise calculation model: ISO General 8, m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8, m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,85 5,9, 79,39 - -,, -, ,45 5,9, 77,2 - -,, -, ,75 5,9, 78, - -,, -, ,13 5,9, 78,56 - -,, -, , 5,9, 83,32 - -,, -, ,64 5,9, 82,72 - -,, -, ,96 5,9, 81,88 - -,, -, ,7 5,9, 81,82 - -,, -, ,68 5,9, 82, - -,, -, ,34 5,9, 83,55 - -,, -, ,22 5,9, 83,63 - -,, -, ,33 5,9, 84,83 - -,, -, ,58 5,9, 84,67 - -,, -, ,34 5,9, 84,19 - -,, -, ,12 5,9, 85,66 - -,, -, ,75 5,9, 84,56 - -,, -, ,56 5,9, 85,33 - -,, -, ,65 5,9, 85,27 - -,, -, ,89 5,9, 86,58 - -,, -, ,88 5,9, 87,35 - -,, -, ,12 5,9, 86,41 - -,, -, ,18 5,9, 87,12 - -,, -, ,92 5,9, 86,56 - -,, -, ,17 5,9, 84, - -,, -, ,8 5,9, 87,19 - -,, -, Sum 33,36 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) WTG Wind speed: 8, m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,88 5,9, 84,48 - -,, -, ,9 5,9, 82,44 - -,, -, ,39 5,9,,33 - -,, -, ,95 5,9, 78,67 - -,, -, ,7 5,9, 81,18 - -,, -, ,38 5,9, 79,5 - -,, -, ,37 5,9, 79, - -,, -, ,78 5,9, 78,79 - -,, -, ,75 5,9, 84,56 - -,, -, ,96 5,9, 83,79 - -,, -, ,94 5,9, 82,54 - -,, -, ,96 5,9, 81,25 - -,, -, ,82 5,9, 82,61 - -,, -, ,62 5,9, 84,1 - -,, -, ,9 5,9, 83,71 - -,, -, ,83 5,9, 85,87 - -,, -, ,52 5,9, 85,35 - -,, -, ,87 5,9, 85,12 - -,, -, ,45 5,9, 86,16 - -,, -, ,43 5,9, 84,77 - -,, -, ,21 5,9, 85,59 - -,, -, ,86 5,9, 85,13 - -,, -, ,65 5,9, 86,76 - -,, -, ,66 5,9, 87,51 - -,, -, ,35 5,9, 86,24 - -,, -, ,29 5,9, 87,3 - -,, -, ,44 5,9, 86,92 - -,, -, ,19 5,9, 85, - -,, -, , 5,9, 87,25 - -,, -, - Data undefined due to calculation with octave data

30 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy DECIBEL - Detailed results WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax , WindPRO version Nov 213 Printed/Page :1 / 5 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :59/ Calculation: Rajakiiri_29 x RD1 x HH1 (5,9 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise calculation model: ISO General 8, m/s Noise sensitive area: D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) WTG Wind speed: 8, m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,35 5,9, 84,18 - -,, -, ,88 5,9, 81,94 - -,, -, ,98 5,9, 81,23 - -,, -, ,71 5,9,,13 - -,, -, ,83 5,9,, - -,, -, ,5 5,9, 79,26 - -,, -, ,98 5,9, 78,66 - -,, -, ,95 5,9, 77,35 - -,, -, ,28 5,9, 83,59 - -,, -, ,88 5,9, 82,57 - -,, -, ,68 5,9,,79 - -,, -, ,28 5,9, 77, - -,, -, , 5,9, 79,88 - -,, -, ,62 5,9, 82, - -,, -, , 5,9, 81,29 - -,, -, ,31 5,9, 84,84 - -,, -, ,86 5,9, 83,86 - -,, -, , 5,9, 83,89 - -,, -, ,73 5,9, 84,58 - -,, -, ,78 5,9, 82,64 - -,, -, ,19 5,9, 83,65 - -,, -, ,78 5,9, 82,64 - -,, -, ,2 5,9, 84,92 - -,, -, ,97 5,9, 85,77 - -,, -, ,78 5,9, 83, - -,, -, ,16 5,9, 84,94 - -,, -, ,59 5,9, 85,31 - -,, -, ,36 5,9, 84,81 - -,, -, , 5,9, 85,36 - -,, -, Sum 32, - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: E Lomarakennus (Torviaavantie 58) WTG Wind speed: 8, m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,55 5,9, 82,78 - -,, -, ,92 5,9,,64 - -,, -, ,39 5,9, 81,61 - -,, -, ,92 5,9, 81,27 - -,, -, ,14 5,9, 79,85 - -,, -, ,17 5,9, 79,83 - -,, -, ,57 5,9, 78,27 - -,, -, ,59 5,9, 77,59 - -,, -, ,89 5,9, 81,29 - -,, -, ,88 5,9,,2 - -,, -, ,22 5,9, 77,84 - -,, -, ,2 5,9, 73,1 - -,, -, ,54 5,9, 74,91 - -,, -, ,54 5,9, 78,29 - -,, -, ,33 5,9, 76,42 - -,, -, ,16 5,9, 82,39 - -,, -, ,87 5,9,,67 - -,, -, ,11 5,9, 81,15 - -,, -, ,97 5,9, 81,24 - -,, -, ,64 5,9, 78,22 - -,, -, ,51 5,9, 79,61 - -,, -, ,91 5,9, 77,38 - -,, -, ,5 5,9, 81,19 - -,, -, To be continued on next page...

31 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy DECIBEL - Detailed results WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax , WindPRO version Nov 213 Printed/Page :1 / 6 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :59/ Calculation: Rajakiiri_29 x RD1 x HH1 (5,9 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise calculation model: ISO General 8, m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8, m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,22 5,9, 82,36 - -,, -, ,9 5,9, 79,24 - -,, -, , 5,9,,91 - -,, -, ,81 5,9, 81,98 - -,, -, ,64 5,9, 82,72 - -,, -, ,29 5,9, 81,67 - -,, -, Sum 36,61 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: F Lomarakennus (Torviaavantie 73) WTG Wind speed: 8, m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,93 5,9, 83,81 - -,, -, ,86 5,9, 82,59 - -,, -, ,63 5,9, 84, - -,, -, ,64 5,9, 84, - -,, -, ,16 5,9, 82,39 - -,, -, ,36 5,9, 82, - -,, -, ,22 5,9, 81,72 - -,, -, ,48 5,9, 81,55 - -,, -, ,66 5,9, 82,8 - -,, -, ,98 5,9, 81,24 - -,, -, ,71 5,9,,13 - -,, -, ,65 5,9, 78,22 - -,, -, ,24 5,9, 77,82 - -,, -, ,24 5,9, 79,14 - -,, -, , 5,9, 77,52 - -,, -, ,16 5,9, 82, - -,, -, ,11 5,9,,51 - -,, -, ,69 5,9, 81,42 - -,, -, ,48 5,9,,28 - -,, -, ,21 5,9, 77,85 - -,, -, ,31 5,9, 78,44 - -,, -, ,93 5,9, 75,33 - -,, -, ,44 5,9, 79,1 - -,, -, ,94 5,9, 79,98 - -,, -, , 5,9, 75,56 - -,, -, ,75 5,9, 77,49 - -,, -, ,36 5,9,,35 - -,, -, ,11 5,9, 83,6 - -,, -, ,57 5,9, 78,92 - -,, -, Sum 35,56 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: G Lomarakennus (Kotalantie ) WTG Wind speed: 8, m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,47 5,9, 85,38 - -,, -, ,67 5,9, 84,61 - -,, -, ,82 5,9, 85,88 - -,, -, ,76 5,9, 85,92 - -,, -, ,75 5,9, 84,56 - -,, -, ,99 5,9, 85,5 - -,, -, ,42 5,9, 84,14 - -,, -, ,56 5,9, 84,5 - -,, -, ,83 5,9, 83,88 - -,, -, ,66 5,9, 83,35 - -,, -, To be continued on next page...

32 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy DECIBEL - Detailed results WindPRO version Nov 213 Printed/Page :1 / 7 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :59/ Calculation: Rajakiiri_29 x RD1 x HH1 (5,9 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise calculation model: ISO General 8, m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8, m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,61 5,9, 82,74 - -,, -, ,34 5,9, 81,64 - -,, -, ,5 5,9, 81,19 - -,, -, ,25 5,9, 81, - -,, -, ,84 5,9,,69 - -,, -, ,94 5,9, 83, - -,, -, , 5,9, 82,31 - -,, -, ,94 5,9, 83,17 - -,, -, ,26 5,9, 81, - -,, -, ,22 5,9,,44 - -,, -, ,27 5,9,,41 - -,, -, ,37 5,9, 78, - -,, -, ,2 5,9, 79,93 - -,, -, ,62 5,9,,19 - -,, -, ,37 5,9, 77,7 - -,, -, ,42 5,9, 77,71 - -,, -, ,99 5,9, 81,23 - -,, -, ,85 5,9, 84, - -,, -, ,17 5,9, 79,19 - -,, -, Sum 32,71 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: H Asuinrakennus (Kestiläntie 1) WTG Wind speed: 8, m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,42 5,9, 88,45 - -,, -, ,53 5,9, 88,36 - -,, -, ,13 5,9, 89,41 - -,, -, ,93 5,9, 89,57 - -,, -, ,32 5,9, 88,52 - -,, -, ,66 5,9, 89,1 - -,, -, , 5,9, 88,46 - -,, -, ,35 5,9, 88, - -,, -, ,79 5,9, 87,41 - -,, -, , 5,9, 87,33 - -,, -, , 5,9, 87,33 - -,, -, ,15 5,9, 87,14 - -,, -, , 5,9, 86,65 - -,, -, , 5,9, 86,42 - -,, -, ,51 5,9, 86,11 - -,, -, ,52 5,9, 86,86 - -,, -, ,44 5,9, 86,17 - -,, -, ,63 5,9, 86,77 - -,, -, ,51 5,9, 85,35 - -,, -, ,24 5,9, 85,56 - -,, -, ,95 5,9, 85,7 - -,, -, ,65 5,9, 84,63 - -,, -, ,86 5,9, 83,86 - -,, -, ,8 5,9, 83,8 - -,, -, ,76 5,9, 83,28 - -,, -, ,4 5,9, 82,47 - -,, -, ,93 5,9, 84,45 - -,, -, ,71 5,9, 87,47 - -,, -, ,45 5,9, 82,84 - -,, -, Sum 25,82 - Data undefined due to calculation with octave data WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

33 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy DECIBEL - Detailed results WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax , WindPRO version Nov 213 Printed/Page :1 / 8 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :59/ Calculation: Rajakiiri_29 x RD1 x HH1 (5,9 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise calculation model: ISO General 8, m/s Noise sensitive area: I Lomarakennus (Erusmaa) WTG Wind speed: 8, m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,16 5,9, 86,38 - -,, -, ,87 5,9, 86, - -,, -, ,2 5,9, 87,99 - -,, -, ,62 5,9, 88,29 - -,, -, , 5,9, 86,95 - -,, -, ,42 5,9, 87,69 - -,, -, ,21 5,9, 87,9 - -,, -, , 5,9, 87,25 - -,, -, ,85 5,9, 85,14 - -,, -, , 5,9, 85,24 - -,, -, ,26 5,9, 85,55 - -,, -, ,92 5,9, 85, - -,, -, ,6 5,9, 85, - -,, -, ,19 5,9, 84,28 - -,, -, ,38 5,9, 84,16 - -,, -, , 5,9, 84,15 - -,, -, ,41 5,9, 83, - -,, -, ,22 5,9, 84,26 - -,, -, ,42 5,9, 82,23 - -,, -, ,91 5,9, 83,19 - -,, -, ,35 5,9, 82,28 - -,, -, ,28 5,9, 82,32 - -,, -, ,63 5,9,,18 - -,, -, ,21 5,9, 78, - -,, -, ,23 5,9,,44 - -,, -, ,86 5,9, 78,74 - -,, -, ,83 5,9,,69 - -,, -, ,12 5,9, 84,97 - -,, -, ,4 5,9, 78,62 - -,, -, Sum,64 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) WTG Wind speed: 8, m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,49 5,9, 84,73 - -,, -, ,65 5,9, 85,27 - -,, -, ,44 5,9, 86,92 - -,, -, ,88 5,9, 87,34 - -,, -, ,94 5,9, 85,79 - -,, -, , 5,9, 86,73 - -,, -, , 5,9, 86,12 - -,, -, ,16 5,9, 86,38 - -,, -, ,65 5,9, 83,35 - -,, -, ,18 5,9, 83,65 - -,, -, ,19 5,9, 84,28 - -,, -, ,14 5,9, 84,95 - -,, -, ,74 5,9, 83,93 - -,, -, ,59 5,9, 82,76 - -,, -, , 5,9, 82,88 - -,, -, ,96 5,9, 81,89 - -,, -, ,69 5,9, 81,42 - -,, -, ,36 5,9, 82,27 - -,, -, ,35 5,9, 79,72 - -,, -, ,43 5,9, 81,59 - -,, -, ,45 5,9,, - -,, -, ,33 5,9, 81,1 - -,, -, ,73 5,9, 77, - -,, -, To be continued on next page...

34 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy DECIBEL - Detailed results WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax , WindPRO version Nov 213 Printed/Page :1 / 9 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :59/ Calculation: Rajakiiri_29 x RD1 x HH1 (5,9 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise calculation model: ISO General 8, m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8, m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] , 5,9, 74,86 - -,, -, , 5,9, 79, - -,, -, ,53 5,9, 76,96 - -,, -, ,67 5,9, 77,54 - -,, -, ,35 5,9, 82,91 - -,, -, ,16 5,9, 75,86 - -,, -, Sum 34,25 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) WTG Wind speed: 8, m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,67 5,9, 82,7 - -,, -, ,78 5,9, 83,27 - -,, -, ,57 5,9, 85,32 - -,, -, ,74 5,9, 85,94 - -,, -, ,49 5,9, 84,9 - -,, -, ,56 5,9, 85,32 - -,, -, ,47 5,9, 84,74 - -,, -, ,82 5,9, 85,16 - -,, -, ,4 5,9,,56 - -,, -, ,85 5,9, 81,32 - -,, -, ,91 5,9, 82,55 - -,, -, ,77 5,9, 83,91 - -,, -, ,76 5,9, 82,65 - -,, -, ,69 5,9,,78 - -,, -, ,72 5,9, 81, - -,, -, ,89 5,9, 78,5 - -,, -, ,36 5,9, 78,41 - -,, -, ,18 5,9, 79,18 - -,, -, ,57 5,9, 76,26 - -,, -, ,22 5,9, 79, - -,, -, ,72 5,9, 78,17 - -,, -, ,81 5,9,,7 - -,, -, ,42 5,9, 75,68 - -,, -, , 5,9, 73,94 - -,, -, ,48 5,9, 78,98 - -,, -, ,62 5,9, 77,57 - -,, -, ,1 5,9, 73,87 - -,, -, , 5,9, 79,43 - -,, -, ,32 5,9, 75,75 - -,, -, Sum 36,74 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) WTG Wind speed: 8, m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,18 5,9, 75,85 - -,, -, ,32 5,9, 79,74 - -,, -, ,55 5,9, 82,15 - -,, -, ,79 5,9, 83,26 - -,, -, , 5,9, 81,23 - -,, -, ,38 5,9, 82,89 - -,, -, ,73 5,9, 82,67 - -,, -, , 5,9, 83,38 - -,, -, ,26 5,9, 76,47 - -,, -, ,32 5,9, 78,43 - -,, -, To be continued on next page...

35 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy DECIBEL - Detailed results WindPRO version Nov 213 Printed/Page :1 / Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :59/ Calculation: Rajakiiri_29 x RD1 x HH1 (5,9 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise calculation model: ISO General 8, m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8, m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] , 5,9,,71 - -,, -, ,99 5,9, 83,14 - -,, -, ,79 5,9, 82, - -,, -, ,13 5,9, 79,86 - -,, -, ,5 5,9, 81,19 - -,, -, ,83 5,9, 73,99 - -,, -, ,61 5,9, 77,58 - -,, -, ,28 5,9, 76,46 - -,, -, ,76 5,9, 78,14 - -,, -, ,35 5,9,,36 - -,, -, ,12 5,9, 79,86 - -,, -, ,9 5,9, 81,81 - -,, -, ,9 5,9,,53 - -,, -, ,19 5,9, 81, - -,, -, ,22 5,9, 82,36 - -,, -, ,17 5,9, 82,39 - -,, -, ,12 5,9, 79,21 - -,, -, ,32 5,9, 72,93 - -,, -, ,38 5,9, 81,62 - -,, -, Sum 36,85 - Data undefined due to calculation with octave data WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

36 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy DECIBEL - Assumptions for noise calculation WindPRO version Nov 213 Printed/Page :1 / 11 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :59/ Calculation: Rajakiiri_29 x RD1 x HH1 (5,9 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise calculation model: ISO General 8, m/s Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8, m/s Ground attenuation: General, Ground factor:,4 Meteorological coefficient, C:, db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4, m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:, db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km],1,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,4 93,7 WTG: Generic RD 1m 3 1.!O! Noise: Mode - 5,9 db(a) Source Source/Date Creator Edited Manufacturer USER : Based on Document no.: V Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From other hub height 1, 8, 5,9 No 87,9 94,1 95,7 99,2 1,8 98,1 91,2 85,8 NSA: Lomarakennus (Ojanperäntie 8)-A Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Maksniementie 4d)-B Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Torviaavantie 2)-C Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Torviaavantie 39)-D Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

37 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy DECIBEL - Assumptions for noise calculation WindPRO version Nov 213 Printed/Page :1 / 12 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :59/ Calculation: Rajakiiri_29 x RD1 x HH1 (5,9 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise calculation model: ISO General 8, m/s NSA: Lomarakennus (Torviaavantie 58)-E Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Torviaavantie 73)-F Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Kotalantie )-G Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Kestiläntie 1)-H Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Erusmaa)-I Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Törmäläntie 11b)-J Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Lapioniitynkoski)-K Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Viantienjoentie 23b)-L Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

38 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy DECIBEL - Map 8, m/s WindPRO version Nov 213 Printed/Page :1 / 13 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :59/ Calculation: Rajakiiri_29 x RD1 x HH1 (5,9 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise calculation model: ISO General 8, m/s Noise [db(a)] km Map: Peruskartat, Print scale 1:61, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: 2 46 North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO General. Wind speed: 8, m/s Height above sea level from active line object WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

39 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Seipimäki ja Tikkala 29 x RD1 x HH1 5,9 db(a) Leipiö 4 x G128 x HH1 6,7 db(a) ja 13 x V126 x HH137 5,9 db(a) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh., fax 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

40

41 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax , WindPRO version Nov 213 Printed/Page :5 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :/ DECIBEL - Main Result Calculation: Yhteisvaikutukset 29 x RD1 x HH1 (5,9 db) + Leipiö 4 x G128 x HH1 (6,7 db) + 13 x V126 Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8, m/s Ground attenuation: General, Ground factor:,4 Meteorological coefficient, C:, db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4, m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:, db(a) WTGs New WTG Scale 1:12 Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind Status LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] ,5 Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,5 Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,5 Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,1 Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,1 Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,9 Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,5 Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,1 Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,7 Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,3 Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,5 Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,5 Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,9 Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,7 Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,4 Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,4 Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,6 Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,9 Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f , Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f ,6 Generic RD 1m 3 1.!O! h... Yes Generic RD 1m-3 3 1, 1, USER Mode - 5,9 db(a) 8, From other hub height 5,9 db f L ,8 L1 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 7,5 db , From other hub height 6,7 db h L ,1 L Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L , L11 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L ,5 L12 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L ,4 L13 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L ,2 L14 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L ,5 L15 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L , L16 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L ,5 L17 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L ,1 L2 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 7,5 db , From other hub height 6,7 db h L ,2 L3 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 7,5 db , From other hub height 6,7 db h L , L4 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 7,5 db , From other hub height 6,7 db h L ,5 L5 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L ,6 L6 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L ,7 L7 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L , L8 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db L ,5 L9 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 5,9 db f) From other hub height h) Generic octave distribution used Calculation Results Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From WTGs Distance to Noise height noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) ,5 4,, 39, 1 Yes To be continued on next page...

42 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy WindPRO version Nov 213 Printed/Page :5 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :/ DECIBEL - Main Result Calculation: Yhteisvaikutukset 29 x RD1 x HH1 (5,9 db) + Leipiö 4 x G128 x HH1 (6,7 db) + 13 x V126...continued from previous page Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From WTGs Distance to Noise height noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] B Lomarakennus (Maksniementie 4d) , 4,, 33,5 848 Yes C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) ,5 4,,, Yes D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) , 4,, 32, Yes E Lomarakennus (Torviaavantie 58) ,8 4,, 36,7 476 Yes F Lomarakennus (Torviaavantie 73) ,5 4,, 35,6 719 Yes G Lomarakennus (Kotalantie ) , 4,, 32,8 1 1 Yes H Asuinrakennus (Kestiläntie 1) ,7 4,, 26, Yes I Lomarakennus (Erusmaa) ,3 4,, 31, Yes J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) ,5 4,, 34,5 753 Yes K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) ,7 4,, 37, 438 Yes L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) ,5 4,, 37,4 3 Yes Distances (m) WTG A B C D E F G H I J K L L L L L L L L L L L L L L L To be continued on next page... WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

43 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy WindPRO version Nov 213 Printed/Page :5 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :/ DECIBEL - Main Result Calculation: Yhteisvaikutukset 29 x RD1 x HH1 (5,9 db) + Leipiö 4 x G128 x HH1 (6,7 db) + 13 x V126...continued from previous page WTG A B C D E F G H I J K L L L L WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

44 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy WindPRO version Nov 213 Printed/Page :5 / 4 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Yhteisvaikutukset 29 x RD1 x HH1 (5,9 db) + Leipiö 4 x G128 x HH1 (6,7 db) + 13 x V126 Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8, m/s Ground attenuation: General, Ground factor:,4 Meteorological coefficient, C:, db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4, m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:, db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km],1,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,4 93,7 WTG: GAMESA G !O! Noise: Level - Estimated - 7,5 db Source Source/Date Creator Edited Manufacturer EMD :26 Based on doc. GD98895-en, Rev 4. Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From other hub height 1, 8, 6,7 No Generic data 88,3 95,3 98,7 1,3 1,1 98,2 93,4 83,9 WTG: VESTAS V GridStreame !O! Noise: Mode - serrated trailing edges Source Source/Date Creator Edited Manufacturer DMS _V USER :54 Based on Document no.: DMS _V1 Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 137, 8, 5,9 No 87,9 94,1 95,7 99,2 1,8 98,1 91,2 85,8 WTG: Generic RD 1m 3 1.!O! Noise: Mode - 5,9 db(a) Source Source/Date Creator Edited Manufacturer USER : Based on Document no.: V Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From other hub height 1, 8, 5,9 No 87,9 94,1 95,7 99,2 1,8 98,1 91,2 85,8 NSA: Lomarakennus (Ojanperäntie 8)-A Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

45 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy WindPRO version Nov 213 Printed/Page :5 / 5 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Yhteisvaikutukset 29 x RD1 x HH1 (5,9 db) + Leipiö 4 x G128 x HH1 (6,7 db) + 13 x V126 Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Maksniementie 4d)-B Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Torviaavantie 2)-C Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Torviaavantie 39)-D Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Torviaavantie 58)-E Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Torviaavantie 73)-F Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Kotalantie )-G Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Kestiläntie 1)-H Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Erusmaa)-I Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Törmäläntie 11b)-J Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

46 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy WindPRO version Nov 213 Printed/Page :5 / 6 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Yhteisvaikutukset 29 x RD1 x HH1 (5,9 db) + Leipiö 4 x G128 x HH1 (6,7 db) + 13 x V126 NSA: Lomarakennus (Lapioniitynkoski)-K Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Viantienjoentie 23b)-L Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

47 Project: Simo Description: Rajakiiri Oy WindPRO version Nov 213 Printed/Page :5 / 7 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 9 FI-1 Helsinki Johanna Harju / Calculated: :/ DECIBEL - Map 8, m/s Calculation: Yhteisvaikutukset 29 x RD1 x HH1 (5,9 db) + Leipiö 4 x G128 x HH1 (6,7 db) + 13 x V126 Noise [db(a)] km Map: Peruskartat, Print scale 1:, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO General. Wind speed: 8, m/s Height above sea level from active line object WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

Digitally signed by Hans Vadbäck DN: cn=hans Vadbäck, o, ou=fcg Suunnittelu ja Tekniikka Oy, email=hans.vadback@fcg.fi, c=fi Date: 2016.12.20 15:45:35 +02'00' Jakob Kjellman Digitally signed by Jakob Kjellman

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 27 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

V126 x 9 x HH ,3 db(a)

V126 x 9 x HH ,3 db(a) LIITE 5 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melumallinnus 27.1.2015 V126 x 9 x HH137 108,3 dba) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY n Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Matalataajuisen melun

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 2. Melumallinnus ja matalataajuisen melun laskenta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 Project: Metsälamminkangas

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OX2 OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.10.2015 P22555 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi

Lisätiedot

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO LAGERWEY DEVELOPMENT OY IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2017 P26344 Melu- ja varjostusmallinnukset Salmeskari Elina 31.5.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ABO WIND OY Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 8 x HH147 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.10.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari

Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OY AB Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 6 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.10.2014 P20221

Lisätiedot

SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS

SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS TUULIWATTI OY SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.6.2017 P27979 Melu- ja varjostusmallinnukset Salmeskari Elina 12.6.2017 Sisällys

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi

Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P24711 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus

Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus Katri Backman wpd Finland Oy 2.5.2017 Yleistä Wpd

Lisätiedot

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO INFINERGIES FINLAND OY YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.5.2018 P23597 Melu- ja varjostusmallinnukset Johanna Harju 25.5.2018 Sisällys

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.9.2015 P18892P002 Merkkikallion kehrääjäselvitys Tiina Mäkelä 21.9.2015

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY / ABO WIND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2015 P21514 Melu-

Lisätiedot

Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus

Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus Elina Piekkola, Paul Bade wpd Finland Oy 5.2.2019, päivitetty edellisestä versiosta 25.11.2017

Lisätiedot

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO INFINERGIES FINLAND OY YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.. P359 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Liite 5. Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala

Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26595 Melu- ja varjostusmallinnukset 1

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

MASTOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO LIITE 5 TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Melu ja varjostusmallinnukset, V150 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.7.2018 P34815 Melu ja varjostusmallinnukset, V150 Johanna Harju 30.7.2018 Sisällys

Lisätiedot

Loueen tuulivoimahanke, Tervola

Loueen tuulivoimahanke, Tervola S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Loueen tuulivoimahanke, Tervola Melu- ja varjostusmallinnukset G132 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2015 P27008 Melu- ja varjostusmallinnukset G132

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.2.2016 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (16)

Lisätiedot

Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus

Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus Katri Backman wpd Finland Oy 25.10.2017 Johdanto Wpd

Lisätiedot

Rahkolan tuulivoimahanke, Haapavesi

Rahkolan tuulivoimahanke, Haapavesi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM-VOIMA OY Rahkolan tuulivoimahanke, Haapavesi 7.5.2018 P26419 1 (10) Johanna.harju@fcg.fi 7.5.2018 Sisällysluettelo 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.11.2014 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO TUULIWATTI OY PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.4.21 1148-P28363 Melu- ja varjostusmallinnukset Vadbäck Hans 21.4.21 Sisällys 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN

Lisätiedot

Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula

Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16589 varjostusmallinnukset GE 2,5 1 (9) Janne Märsylä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.1.2017 P24253 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (16)

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.4.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15)

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.2.2015 P16589

Lisätiedot

Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi

Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A INFINERGIES FINLAND OY Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset Nordex N131 x 9 x HH144m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.11.2014 P21514

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkajoki - Melumallinnus

Lisätiedot

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY LIITE 4 Sastamalan kaupunki Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 8.10.2014 Laatinut: Kulttuuriympäristöpalvelut

Lisätiedot

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.2.2018 P24253 Melu- ja varjostusmallinnukset 1

Lisätiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot Matalataajuisen melun laskenta Raportin ja raportoijan tiedot Raportin laatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Projektipäällikkö Tarkastaja / Hyväksytty pvm Laatija Mauno Aho Laadittu pvm BILAGA 3E (1/11)

Lisätiedot

Meluraportti, Honkamäki

Meluraportti, Honkamäki Page 1 of 9 Honkamaki_CG140320- Rev1.3-meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Honkamäki Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev1.1 24.3.2014 Christian Granlund, Antti

Lisätiedot

Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset

Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tuulivoimaselvitys 29..2015 Liite 1 Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset Keuruu Penkkisuon_tuulivoimaselvitys.docx S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT PENKKISUO

Lisätiedot

Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää

Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH140 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.5.2015 P18488 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula

Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT KOIRAMÄKI OY AB Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.10.2014 P20221 Melu-

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.5.2017 P32719 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA WINDA INVEST OY Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N x x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY..0 P0 Melu- ja varjostusmallinnukset N x x HH ) Vadbäck

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 n tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset V136 x 15 x HH172 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.6.2016 P22555 Melu- ja varjostusmallinnukset V136 x 15 x

Lisätiedot

Calculation Results. windpro. Limakko ja Alajoki, Perho(1) Sound Level. Distances (m) WTG

Calculation Results. windpro. Limakko ja Alajoki, Perho(1) Sound Level. Distances (m) WTG Limakko ja Alajoki, Perho1) FI-01 Helsinki 22.9.2015 10:26/3.0.619 DECIBEL - Main Result Calculation: Alajoki N131 x x HH144 Vipulampi lomarak. lisäys) Calculation is done according to Finnish guideline

Lisätiedot

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus BILAGA 2 LIITE 2 Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB/OY Kalaxin tuulivoimahanke, Närpiö Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO TUULIWATTI OY PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset, V150 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.4.2018 P27171 Melu- ja varjostusmallinnukset, V150 Johanna Harju 10.4.2018 Sisällys 1

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava MERIKARVIAN KUNTA Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava Melu- ja varjostusmallinnukset ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2017 P32233 Melu- ja varjostusmallinnukset ehdotusvaihe 1

Lisätiedot

Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki

Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC LAKIAKANGAS Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 2 x HH137/147 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.3.2016 P22007 Melu- ja

Lisätiedot

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus BILAGA 2 LIITE 2 Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus Project: Storbacka, Vörå/Vöyri Description: Saba Wind Ab Saba Tuulivoima Oy DECIBEL - Main Result Calculation: 9 x Vestas

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Sivu 1/11 Saunamaa_CG140609-Rev4- meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev3 9.6.2014 Christian Granlund

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, Isojoki ja Karijoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, Isojoki ja Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, ja Karijoki Liite 2 Havainnekuvat, näkymäanalyysi sekä melu- ja varjostusmallinnuksien tulokset FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Mikonkeitaan tuulivoimahanke

Mikonkeitaan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U J T EK N IIK K OTSOTUULI OY Mikonkeitaan tuulivoimahanke FCG SUUNNITTELU J TEKNIIKK OY P20181 1 22) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Sisällysluettelo 1 varjostusmallinnuksen tavoitteet... 2

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi 1.11.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 2402137-5

Lisätiedot

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet N117 x HH141 Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet Alahonkajoki_kaava_alueen_raja_polyline Asuinrakennus Julkinen tai liiker rak. Lomarakennus Teollinen rak. Allas

Lisätiedot

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II,

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II, WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II, 27.2.2015 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTON MELURAPORTTI Yleistä wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo P

Lisätiedot

Ketunperän meluselvitys

Ketunperän meluselvitys Page 1 of 14 Ketunperä_Meluselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS 29.5.2015

Lisätiedot

Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan päivättyyn välkemallinnusraporttiin,

Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan päivättyyn välkemallinnusraporttiin, RAPORTTI Projekti Kiimassuon tuulivoimapuiston välkeselvitys, Forssan kaupungin puolella olevat voimalat Asiakas Voimavapriikki Oy Päivämäärä 8.11.2013 Laatija Tarkastaja Arttu Ruhanen Janne Ristolainen

Lisätiedot

Välkemallinnus tehtiin WindPro 2.7 ohjelman SHADOW-moduulilla. Voimalaitosten sijoittelu oli päivätyn layoutin mukainen.

Välkemallinnus tehtiin WindPro 2.7 ohjelman SHADOW-moduulilla. Voimalaitosten sijoittelu oli päivätyn layoutin mukainen. LAUSUNTO Projekti n tuulivoimapuiston välkeselvitys Asiakas Voimavapriikki Päivämäärä 7.11.2012 Laatija Arttu Ruhanen Tarkastaja Janne Ristolainen 1. Välkevaikutusten arviointi Välkemallinnus tehtiin WindPro

Lisätiedot

KANNUKSEN TUULIPUISTON MELUMALLINNUS

KANNUKSEN TUULIPUISTON MELUMALLINNUS KANNUKSN TUULIPUISTON MLUMALLINNUS Yleistä wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 spoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Wpd Finland Oy:n suunnittelee tuulivoimalaitosten

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS 31.12.2014 Olli Pekka Vieltojärvi Sisällysluettelo:

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Huittinen-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kiimasuo, Huittinen Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen Page 1 of 9 Rajamaenkyla-Pienitaajuinen melu- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Rajamäenkylä Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 10.02.2015

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km ( Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Melutaso ISO 9613-2 (7,5 db, GF=,4, T=15, z=4) 35 db(a) db(a) 45 db(a) ( 4 ( 5

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 12 Ketunperä_Meluselvitys_yhtei svaikutukset-ykjr150528-8_rev3 Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys - Yhteisvaikutukset Versio Päivämäärä Tekijät

Lisätiedot

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja ABO Wind Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2016 Viite 1510019944 ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS ILLEVAARAN TUULIVOI-MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 24 Parhalahti_Meluselvitys_JR15 1211-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 11.12.2015

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 29 x RD160 x HH170 Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja Leipiö

Lisätiedot

MELUSELVITYS TUULIVOIMAPUISTO KESONMÄKI. Etha Wind Oy Phone VAT REG FI Kirkkopuistikko 4, Vaasa Fax

MELUSELVITYS TUULIVOIMAPUISTO KESONMÄKI. Etha Wind Oy Phone VAT REG FI Kirkkopuistikko 4, Vaasa Fax MELUSELVITYS TUULIVOIMAPUISTO KESONMÄKI Etha Wind Oy Phone +358 44 3809 237 VAT REG FI 17900187 Kirkkopuistikko 4, 65100 Vaasa Fax +358 50 7800 0744 FINLAND www.ethawind.com Sivu 2 / 26 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu Raportti V3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.12.214 P16589 Raportti V3 1 (19)

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2)

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) TuuliSaimaa Oy Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) 9.6.2014 Empower PN Oy Valimotie 9-11, 00380 Helsinki puh. 029 020 011 fax 029 020 2290 www.empower.eu Kotipaikka:

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE: x V x HH VE: x V x HH VE: x V x HH Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja

Lisätiedot

MELUMALLINNUS PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI. Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä

MELUMALLINNUS PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI. Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.11.2017 Viite 1510017196 PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI MELUMALLINNUS TUULIVOIMAPUISTO, UTAJÄRVI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu Raportti V2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.5.14 P16589 Raportti V2 1 (18)

Lisätiedot

MELUMALLINNUS PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI. Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 15.6.

MELUMALLINNUS PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI. Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 15.6. Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.6.2018 Viite 1510017196-009 PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI MELUMALLINNUS TUULIVOIMAPUISTO, UTAJÄRVI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Luvia Eurajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus

Luvia Eurajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 spoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Luvia urajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus wpd Finland Tero lo

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 28 Kopsa_III_Meluselvitys_JR170 105- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kopsa III Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 01 10.1.2017 JRd

Lisätiedot

MELUMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOI- MAPUISTO, PUNKALAIDUN. Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 23.3.

MELUMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOI- MAPUISTO, PUNKALAIDUN. Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 23.3. Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2016 Viite 1510025595 ARKKUINSUON TUULIVOI- MAPUISTO, PUNKALAIDUN MELUMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOIMAPUISTO, PUNKALAIDUN

Lisätiedot

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Innopower OY Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23440 Raportti 1 (9) Märsylä Janne Sisällysluettelo

Lisätiedot