Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY n Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Matalataajuisen melun mallinnukset VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Varjostusmallinnukset lisäksi VE1: 22 x G136 x HH172, kokonaiskorkeus 2 metriä VE2: 39 x G136 x HH172, kokonaiskorkeus 2 metriä VE3: 36 x G136 x HH172, kokonaiskorkeus 2 metriä Yhteiset melu- ja varjostusmallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (9) Sisällysluettelo 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT Melu Melumallinnus ISO Yhteismelumallinnus Matalataajuinen melumallinnus Varjostusmallinnus MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET Melun laskentatulokset ISO Yhteismelumallinnuksen tulokset Matalataajuiset melutasot Matalataajuisen yhteismelun mallinnuksen tulokset Varjostusmallinnusten tulokset... 6 Liitteet Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO , VE1, VE2 ja VE3 Liite 2: Yhteismelun leviämismallinnuksen tulokset ISO , VE1, VE2 ja VE3 + Leipiö Liite 3: Matalataajuisen melun rakennuskohtaiset arvot, VE1, VE2 ja VE3 Liite 4: Matalataajuisen yhteismelun rakennuskohtaiset arvot, VE1, VE2 ja VE3 Liite 5: Varjostusmallinnusten tulokset real case, VE1, VE2 ja VE3, kokonaiskorkeus 2 metriä Liite 6: Varjostusmallinnusten tulokset "real case", VE1, VE2 ja VE3, kokonaiskorkeus 2 metriä Osmontie 34, PL 95, 61 Helsinki Puh. 1 9, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 2 (9) MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET n kunnan Seipimäen ja Tikkalan alueille suunnitteilla olevan tuulivoimahankkeen aiheuttamia melu- ja varjostusvaikutuksia on arvioitu laatimalla mallinnukset tuulivoimaloiden aiheuttamista äänenpainetasoista ja varjostuksista. Mallinnusten tavoitteena on osoittaa, kuinka laajalle alueelle kyseiset vaikutukset ulottuvat ja arvioida vaikutukset läheiselle asutukselle tai loma-asutukselle. Tuulivoimaloiden aiheuttamia meluvaikutuksia on arvioitu melun laskentamallin avulla, joiden mukaan on tehty melumallinnus WindPRO-ohjelmalla tuulivoimapuistosta. Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset on mallinnettu WindPro-ohjelman SHADOW-moduulilla alustavien voimalanpaikkojen sijoitusten mukaisesti. Tuulivoimaloiden aiheuttamat matalataajuiset meluvaikutukset on laskettu laajimman hankevaihtoehdon VE2 voimaloilla. Melu- ja varjostusmallinnukset on laatinut DI Paulina Kaivo-oja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 2.1 Melu Melumallinnus ISO Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mallinnettu WindPRO-laskentaohjelmalla ISO standardin mukaisesti, jossa tuulen nopeutena käytettiin 8 m/s, ilman lämpötilana 15 C, ilmanpaineena 11,325 kpa sekä ilman suhteellisena kosteutena 7 %. Äänenpainetasot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 137 m korkeita voimaloita. Lähtötietoina eli referenssivoimalana on käytetty tuulivoimalaitosvalmistajan Vestas V126 voimalaa. Laskelmissa tuulivoimalan lähtömelutaso (L WA ) on 15,9 db(a) (Vestas serrated trailing edges). Tuulivoimalaitoksen melupäästötiedot ovat peräisin voimalavalmistajalta. Laskenta on tehty 4, m maapinta-tasosta. Maanpinnan kovuutena käytettiin arvoa,4 Ympäristöhallinnon ohjeen 2/214 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen mukaisesti. Melumallinnuksen laskentatuloksia on havainnollistettu ns. leviämiskarttojen avulla. Leviämiskartta esittää melun leviämisen keskiäänitasokäyrät 5 db:n välein. n Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 3 (9) Taulukko 1. Mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Vestas Tyyppi: V126 serrated trailing edges Sarjanumero/t:- Nimellisteho:3,3 MW Napakorkeus:137m Roottorin halkaisija:131 Tornin tyyppi: hybridi Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Level Level 4 Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso 15,9 11, db(a) AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin V MW-Mk2A-5/6 Hz Third Octaves according to General Specification Doc. no.: V1, Oktaaveittain [Hz], db(a) 1/3-oktaaveittain [Hz], db(a) 31,5-2 63,4 2 89,6 2 93, ,9 25 7,6 25 9, , ,1 31,5 7, , , ,7 74,6 92,4 87,2 5 99,2 5 79,7 5 93,7 5 8,3 1 11, , , ,2 2 98,1 8 85, 8 96,8 8 73,9 91,2 1 87,4 1 97, , , , ,9 db(a) 16 88, ,4 16 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei n Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 4 (9) Taulukko 2. Käytetyt mallinnusparametrit ISO laskelmissa sekä melulle altistuvat kohteet AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Laskenta korkeus ISO : 4, m Suhteellinen kosteus Laskentaruudun koko [m m] 25x25 m Lämpötila 7 % Muu, mikä ja miksi: ISO : 15 C Maastomallin lähde ja tarkkuus Maastomallin lähde: MML maastotietokanta Vaakaresoluutio:1, Pystyresoluutio:,5 Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet ISO ,4 HUOM Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali, (): Neutraali Muu, mikä ja miksi: Sääolosuhteiden huomiointi; laskennassa käytetty tuulen suunnat ja nopeus Tuulen suunta: -36 Tuulennopeus: 8 m/s Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus: kyllä Muu, mikä, miksi: Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet > db(a), lkm (ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta) Asuinrakennukset: Vapaa-ajan rakennukset: Hoito- ja oppilaitokset: Melun leviäminen virkistys- tai luonnonsuojelualueille Virkistysalueet: Luonnonsuojelualueet: Yhteismelumallinnus Tuulivoimahankkeiden aiheuttamia yhteismelumallinnuksia mallinnettiin n Leipiön tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden kanssa. Yhteismelumallinnukseen otettiin mukaan Leipiön toiminnassa olevat 4 tuulivoimalaa, sekä alueelle suunnitellut 13 tuulivoimalaa. Leipiön voimalatyyppinä on käytetty Gamesan G128 voimalaa. Laskelmissa tuulivoimalan lähtömelutaso (L WA ) on 16,7 db(a) Matalataajuinen melumallinnus Matalataajuinen melu laskettiin Ympäristöministeriön ohjeen 2/214 mukaisin menetelmin käyttäen voimalavalmistajilta saatuja arvioita niiden äänitehotasoista (Vestas Doc. no.: V1, ). Ohje antaa menetelmän matalataajuisen melun laskentaan rakennusten ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje 1/23 antaa matalataajuiselle melulle ohjearvot asuinhuoneissa. Rakennusten sisälle kantautuva äänitaso arvioitiin tanskalaisen DSO1284 laskentaohjeen mukaisin ääneneristävyysarvoin ja tuloksia verrattiin ohjearvoihin. Matalataajuinen melu mallinnettiin myös yhteismelumallinnuksena Leipiön voimaloiden kanssa. n Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 5 (9) Varjostusmallinnus Tuulivoimaloiden varjostusvaikutuksia mallinnettiin WindPRO-ohjelman Shadowmoduulilla. Mallinnus tehtiin niin sanotulle todelliselle tilanteelle (real case). Mallinnuksessa ei ole huomioitu puuston suojaavaa vaikutusta. Mallinnukset tehtiin jokaiselle tuulivoimapuistovaihtoehdolle. Auringon keskimääräiset paistetunnit perustuvat Jokioisen sääaseman pitkäaikaisiin mitattuihin säätietoihin Laskentojen tuulen suunta ja nopeusjakaumana käytettiin Merra -tietoa hankealueen läheisyydeltä (E25,335 N65,5). Varjostusmallinnuksen tuloksia on havainnollistettu kartan avulla. Kartalla esitetään varjostusvaikutuksen (1, 8 ja 2 tuntia vuodessa) laajuus. Sen lisäksi mallinnuksessa on erikseen laskettu vaikutus tuulivoimapuistoalueen ympäristössä oleviin herkkiin kohteisiin. Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi lasketaan, kun siipi peittää vähintään 2 % auringosta. Varjostusmallin laskennassa on huomioitu hankealueen korkeustiedot, tuulivoimaloiden sijainnit esisuunnitelman mukaan, tuulivoimalan napakorkeudet ja roottorin halkaisija ja hankealueen aikavyöhyke. Mallinnuksessa otettiin huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain eli kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella sekä tuulivoimalaitosten arvioitu vuotuinen käyntiaika. Varjostuksen tarkastelukorkeutena lähialueen asuin- tai lomarakennusten pihapiirissä käytettiin 1, metriä ja laskenta-alueen kokoa 5, x 5, metriä. Varjostusmallinnukset tehtiin sekä Vestaksen V126 (napakorkeus 137 m, kokonaiskorkeus 2 m) voimalalla, että voimalalla, jonka kokonaiskorkeus oli 2 m. Tätä varten käytettiin Gamesan G voimalaa, jonka napakorkeus oli 172 m ja roottorin halkaisija 136 m. 3 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET 3.1 Melun laskentatulokset ISO Lähimpien asuinrakennusten pihapiirissä melutasot ovat laskelmien mukaan alle db(a) ja lähimpien lomarakennusten kohdalla laskennallinen melutaso on myös alle db(a) kaikissa vaihtoehdoissa. Tarkemmat laskentatulokset on esitetty liitteessä Yhteismelumallinnuksen tulokset Lähimpien asuinrakennusten pihapiirissä yhteismelumallinnuksen melutasot ovat laskelmien mukaan alle db(a) ja lähimpien lomarakennusten kohdalla laskennallinen melutaso on myös alle db(a) kaikissa vaihtoehdoissa. Tarkemmat laskentatulokset on esitetty liitteessä Matalataajuiset melutasot Matalataajuiset äänitasot ylittävät ulkona asuinhuoneiden sisäohjearvot kaikissa vaihtoehdoissa mutta sisällä äänitaso jää kaikissa rakennuksissa alle Asumisterveysohjeen ohjearvon kun huomioidaan rakenteiden ääneneristävyys. Ihmisen keskimääräisen kuulokynnyksen ylittäviä matalataajuisia ääniä on hieman n Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 6 (9) lähes kaikkien asuinrakennusten sisätiloissa. Koska oletusääneneristävyydellä äänitaso on huonoimmillaankin 5 db ohjearvon alapuolella, on ohjearvon ylittyminen epätodennäköistä huolimatta rakennusten eroista matalien äänien ääneneristävyydessä. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot lähimpien rakennusten osalta on esitetty liitteessä Matalataajuisen yhteismelun mallinnuksen tulokset Matalataajuiset äänitasot ylittävät ulkona asuinhuoneiden sisäohjearvot kaikissa vaihtoehdoissa mutta sisällä äänitaso jää kaikissa rakennuksissa alle Asumisterveysohjeen ohjearvon kun huomioidaan rakenteiden ääneneristävyys. -63 Hz taajuuksilla jokaisessa vaihtoehdossa käytännössä jokaisessa rakennuksessa ollaan aika lähellä ohjearvoa ja rakennuksen ääneneristävyyden ollessa oletettua pienempi tai voimalan melupäästön oletettua suurempi, ohjearvo voi näillä taajuuksilla ylittyä. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot lähimpien rakennusten osalta on esitetty liitteessä Varjostusmallinnusten tulokset Vestas V126 Tuulivoimaloiden pohjoispuolella sekä lounaispuolella sijaitsee kaksi rakennusta, joissa varjostustunnit ovat real case -laskentatulosten perusteella yli 8 tunti vuodessa (lounaispuolella sijaitseva rakennus yli 8 tuntia vuodessa koskee vain VE2 ja VE3). Varjostusvaikutukset ovat vähäisemmät, kun alueella kasvava puusto huomioidaan. Tarkemmat tulokset varjostusmallinnuksesta on esitetty liitteessä Gamesa G136 Tuulivoimaloiden ympärillä sijaitsee useita kymmeniä rakennuksia, joissa varjostustunnit ovat real case -laskentatulosten perusteella yli 8 tuntia vuodessa, jopa yli 2 tuntia vuodessa Varjostusvaikutukset ovat kuitenkin vähäisemmät, kun alueella kasvava puusto huomioidaan. Tarkemmat tulokset varjostusmallinnuksesta on esitetty liitteessä 6. Paulina Kaivo-oja Laatija n Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

8 DECIBEL - Main Result Calculation: VE1 22 x V126 x HH137 (GF=,4 z=4 T=15C) 15,9 db Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8, m/s Ground attenuation: General, Ground factor:,4 Meteorological coefficient, C:, db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4, m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:, db(a) WTGs VE1 New WTG WindPRO version Nov :24 / 1 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :53/ Scale 1:12 Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind LwA,ref Pure data/description rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] , 1 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,6 2 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 3 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 4 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 5 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,3 6 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,9 7 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,1 8 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,1 9 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,7 1 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 11 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 12 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 13 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 14 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 15 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 16 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 17 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,8 18 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 19 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,1 2 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,7 21 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 22 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db Calculation Results Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From WTGs Distance to Noise height noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) ,5 4, 35, 39,4-851 No B Lomarakennus (Maksniementie 4d) , 4, 35, 36,4-218 No C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) ,5 4,, 36, 468 Yes D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) , 4,, 36,6 431 Yes E Lomarakennus (Torviaavantie 58) ,8 4, 35, 37,3-358 No F Lomarakennus (Torviaavantie 73) ,5 4, 35, 32, 569 Yes G Lomarakennus (Kotalantie 1) , 4, 35, 27, Yes H Asuinrakennus (Kestiläntie 11) ,7 4,, 21, Yes I Lomarakennus (Erusmaa) ,3 4, 35, 23, Yes J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) ,5 4, 35, 25,5 2 3 Yes K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) ,7 4, 35, 28, Yes L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) ,5 4, 35, 33,8 194 Yes Liite 1 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

9 Liite 1 VE1 DECIBEL - Main Result Calculation: VE1 22 x V126 x HH137 (GF=,4 z=4 T=15C) 15,9 db WindPRO version Nov :24 / 2 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :53/ Distances (m) WTG A B C D E F G H I J K L WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

10 VE1 DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: VE1 22 x V126 x HH137 (GF=,4 z=4 T=15C) 15,9 db Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8, m/s Ground attenuation: General, Ground factor:,4 Meteorological coefficient, C:, db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4, m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:, db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km],1,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,4 93,7 WindPRO version Nov :24 / 3 Liite 1 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :53/ WTG: VESTAS V GridStreame !O! Noise: Mode - serrated trailing edges Source Source/Date Creator Edited Manufacturer DMS _V USER :39 Based on Document no.: DMS _V1 Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 137, 8, 15,9 No 87,9 94,1 95,7 99,2 11,8 98,1 91,2 85,8 NSA: Lomarakennus (Ojanperäntie 8)-A Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Maksniementie 4d)-B Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Asuinrakennus (Torviaavantie 2)-C Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) NSA: Asuinrakennus (Torviaavantie 39)-D Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

11 Liite 1 VE1 DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: VE1 22 x V126 x HH137 (GF=,4 z=4 T=15C) 15,9 db WindPRO version Nov :24 / 4 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :53/ NSA: Lomarakennus (Torviaavantie 58)-E Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Torviaavantie 73)-F Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Kotalantie 1)-G Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Asuinrakennus (Kestiläntie 11)-H Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) NSA: Lomarakennus (Erusmaa)-I Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Törmäläntie 11b)-J Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Lapioniitynkoski)-K Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Viantienjoentie 23b)-L Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

12 Liite 1 VE1 DECIBEL - Map 8, m/s Calculation: VE1 22 x V126 x HH137 (GF=,4 z=4 T=15C) 15,9 db WindPRO version Nov :24 / 5 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :53/ Noise [db(a)] km Map: Peruskartat, Print scale 1:55, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: 2 2 North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO General. Wind speed: 8, m/s Height above sea level from active line object WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

13 DECIBEL - Main Result Calculation: VE2 39 x V126 x HH137 (GF=,4 z=4 T=15C) 15,9 db Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8, m/s Ground attenuation: General, Ground factor:,4 Meteorological coefficient, C:, db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4, m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:, db(a) WTGs VE2 New WTG WindPRO version Nov :34 / 1 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :49/ Scale 1:12 Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind Status LwA,ref Pure data/description rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] , 1 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,6 2 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db , 3 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db , 4 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,5 5 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,3 6 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,9 7 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,1 8 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,1 9 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,7 1 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db , 11 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db , 12 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,5 13 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,5 14 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db , 15 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db , 16 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,5 17 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,8 18 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db , 19 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,1 2 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,7 21 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db , 22 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,3 23 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db , 24 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db , 25 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,5 26 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db , 27 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,9 28 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,7 29 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db , 3 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,4 31 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,4 32 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,6 33 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,3 34 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,7 35 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,5 36 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,9 37 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,6 38 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db ,4 39 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, User value 15,9 db Calculation Results Liite 1 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

14 VE2 DECIBEL - Main Result Calculation: VE2 39 x V126 x HH137 (GF=,4 z=4 T=15C) 15,9 db WindPRO version Nov :34 / 2 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :49/ Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From WTGs Distance to Noise height noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) ,5 4, 35, 39,7-957 No B Lomarakennus (Maksniementie 4d) , 4, 35, 36,6-26 No C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) ,5 4,, 36,2 458 Yes D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) , 4,, 37, 41 Yes E Lomarakennus (Torviaavantie 58) ,8 4, 35, 38,6-698 No F Lomarakennus (Torviaavantie 73) ,5 4, 35, 37,2-52 No G Lomarakennus (Kotalantie 1) , 4, 35, 36,5-367 No H Asuinrakennus (Kestiläntie 11) ,7 4,, 33,8 682 Yes I Lomarakennus (Erusmaa) ,3 4, 35, 35, 5 Yes J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) ,5 4, 35, 34,9 28 Yes K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) ,7 4, 35, 36,2-221 No L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) ,5 4, 35, 36,7-3 No Liite 1 Distances (m) WTG A B C D E F G H I J K L WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

15 VE2 DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: VE2 39 x V126 x HH137 (GF=,4 z=4 T=15C) 15,9 db Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8, m/s Ground attenuation: General, Ground factor:,4 Meteorological coefficient, C:, db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4, m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:, db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km],1,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,4 93,7 WindPRO version Nov :34 / 3 Liite 1 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :49/ WTG: VESTAS V GridStreame !O! Noise: Mode - serrated trailing edges Source Source/Date Creator Edited Manufacturer DMS _V USER :13 Based on Document no.: V Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] User value 137, 8, 15,9 No 87,9 94,1 95,7 99,2 11,8 98,1 91,2 85,8 NSA: Lomarakennus (Ojanperäntie 8)-A Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Maksniementie 4d)-B Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Asuinrakennus (Torviaavantie 2)-C Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) NSA: Asuinrakennus (Torviaavantie 39)-D Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

16 Liite 1 VE2 DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: VE2 39 x V126 x HH137 (GF=,4 z=4 T=15C) 15,9 db WindPRO version Nov :34 / 4 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :49/ NSA: Lomarakennus (Torviaavantie 58)-E Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Torviaavantie 73)-F Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Kotalantie 1)-G Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Asuinrakennus (Kestiläntie 11)-H Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) NSA: Lomarakennus (Erusmaa)-I Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Törmäläntie 11b)-J Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Lapioniitynkoski)-K Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Viantienjoentie 23b)-L Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

17 Liite 1 VE2 DECIBEL - Map 8, m/s Calculation: VE2 39 x V126 x HH137 (GF=,4 z=4 T=15C) 15,9 db WindPRO version Nov :34 / 5 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :49/ Noise [db(a)] km Map: Peruskartat, Print scale 1:56, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: 2 2 North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO General. Wind speed: 8, m/s Height above sea level from active line object WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

18 DECIBEL - Main Result Calculation: VE3 36 x V126 x HH137 (GF=,4 z=4 T=15C) 15,9 db Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8, m/s Ground attenuation: General, Ground factor:,4 Meteorological coefficient, C:, db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4, m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:, db(a) WTGs VE3 New WTG WindPRO version Nov :31 / 1 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :59/ Scale 1:12 Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind LwA,ref Pure data/description rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] , 4 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 5 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,3 6 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,9 7 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,1 8 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,1 9 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,7 1 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 11 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 12 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 13 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 14 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 15 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 16 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 17 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,8 18 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 19 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,1 2 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,7 21 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 22 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,3 23 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 24 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 25 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 26 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 27 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,9 28 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,7 29 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 3 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,4 31 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,4 32 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,6 33 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,3 34 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,7 35 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 36 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,9 37 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,6 38 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,4 39 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db Calculation Results Liite 1 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

19 VE3 DECIBEL - Main Result Calculation: VE3 36 x V126 x HH137 (GF=,4 z=4 T=15C) 15,9 db WindPRO version Nov :31 / 2 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :59/ Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From WTGs Distance to Noise height noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) ,5 4, 35, 37,8-519 No B Lomarakennus (Maksniementie 4d) , 4, 35, 36,4-23 No C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) ,5 4,, 36,1 462 Yes D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) , 4,, 36,9 416 Yes E Lomarakennus (Torviaavantie 58) ,8 4, 35, 38,5-674 No F Lomarakennus (Torviaavantie 73) ,5 4, 35, 37,1-481 No G Lomarakennus (Kotalantie 1) , 4, 35, 36,5-352 No H Asuinrakennus (Kestiläntie 11) ,7 4,, 33,8 683 Yes I Lomarakennus (Erusmaa) ,3 4, 35, 34,9 13 Yes J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) ,5 4, 35, 34,8 42 Yes K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) ,7 4, 35, 36, -193 No L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) ,5 4, 35, 35,4-67 No Liite 1 Distances (m) WTG A B C D E F G H I J K L WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

20 VE3 DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: VE3 36 x V126 x HH137 (GF=,4 z=4 T=15C) 15,9 db Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8, m/s Ground attenuation: General, Ground factor:,4 Meteorological coefficient, C:, db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4, m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:, db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km],1,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,4 93,7 WindPRO version Nov :31 / 3 Liite 1 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :59/ WTG: VESTAS V GridStreame !O! Noise: Mode - serrated trailing edges Source Source/Date Creator Edited Manufacturer DMS _V USER :39 Based on Document no.: DMS _V1 Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 137, 8, 15,9 No 87,9 94,1 95,7 99,2 11,8 98,1 91,2 85,8 NSA: Lomarakennus (Ojanperäntie 8)-A Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Maksniementie 4d)-B Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Asuinrakennus (Torviaavantie 2)-C Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) NSA: Asuinrakennus (Torviaavantie 39)-D Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

21 Liite 1 VE3 DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: VE3 36 x V126 x HH137 (GF=,4 z=4 T=15C) 15,9 db WindPRO version Nov :31 / 4 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :59/ NSA: Lomarakennus (Torviaavantie 58)-E Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Torviaavantie 73)-F Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Kotalantie 1)-G Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Asuinrakennus (Kestiläntie 11)-H Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) NSA: Lomarakennus (Erusmaa)-I Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Törmäläntie 11b)-J Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Lapioniitynkoski)-K Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Viantienjoentie 23b)-L Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

22 Liite 1 VE3 DECIBEL - Map 8, m/s Calculation: VE3 36 x V126 x HH137 (GF=,4 z=4 T=15C) 15,9 db WindPRO version Nov :31 / 5 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :59/ Noise [db(a)] km Map: Peruskartat, Print scale 1:56, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: 2 2 North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO General. Wind speed: 8, m/s Height above sea level from active line object WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

23 DECIBEL - Main Result WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax , WindPRO version Nov :12 / 1 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :34/ Calculation: Yhteisvaikutukset VE1 22 x V126 x HH137 (15,9 db) + Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8, m/s Ground attenuation: General, Ground factor:,4 Meteorological coefficient, C:, db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4, m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:, db(a) WTGs VE1 New WTG Scale 1:12 Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind Status LwA,ref Pure data/description rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] ,8 L1 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,2 L3 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h , L4 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,1 L2 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,5 L5 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,6 L6 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,7 L7 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h , L8 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,5 L9 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,1 L1 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h , L11 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,5 L12 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,4 L13 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,2 L14 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,5 L15 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h , L16 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,5 L17 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h , 1 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,6 2 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 3 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 4 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 5 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,3 6 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,9 7 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,1 8 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,1 9 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,7 1 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 11 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 12 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 13 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 14 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 15 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 16 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 17 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,8 18 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 19 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,1 2 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,7 21 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 22 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db h) Generic octave distribution used Calculation Results Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From WTGs Distance to Noise height noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) ,5 4, 35, 39,5-917 No B Lomarakennus (Maksniementie 4d) , 4, 35, 36,4-235 No C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) ,5 4,, 36, 465 Yes To be continued on next page... Liite 2

24 VE1 DECIBEL - Main Result WindPRO version Nov :12 / 2 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :34/ Calculation: Yhteisvaikutukset VE1 22 x V126 x HH137 (15,9 db) + Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C)...continued from previous page Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From WTGs Distance to Noise height noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) , 4,, 36,7 428 Yes E Lomarakennus (Torviaavantie 58) ,8 4, 35, 37,4-374 No F Lomarakennus (Torviaavantie 73) ,5 4, 35, 32,2 547 Yes G Lomarakennus (Kotalantie 1) , 4, 35, 28, Yes H Asuinrakennus (Kestiläntie 11) ,7 4,, 23, Yes I Lomarakennus (Erusmaa) ,3 4, 35, 25, Yes J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) ,5 4, 35, 27, Yes K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) ,7 4, 35, 3, Yes L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) ,5 4, 35, 35,2-47 No Liite 2 Distances (m) WTG A B C D E F G H I J K L WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

25 VE1 DECIBEL - Assumptions for noise calculation WindPRO version Nov :12 / 3 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :34/ Calculation: Yhteisvaikutukset VE1 22 x V126 x HH137 (15,9 db) + Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8, m/s Ground attenuation: General, Ground factor:,4 Meteorological coefficient, C:, db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4, m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:, db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km],1,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,4 93,7 Liite 2 WTG: GAMESA G !O! Noise: Level - Estimated - 17,5 db Source Source/Date Creator Edited Manufacturer EMD :26 Based on doc. GD98895-en, Rev 4. Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From other hub height 1, 8, 16,7 No Generic data 88,3 95,3 98,7 11,3 11,1 98,2 93,4 83,9 WTG: VESTAS V GridStreame !O! Noise: Mode - serrated trailing edges Source Source/Date Creator Edited Manufacturer DMS _V USER :39 Based on Document no.: DMS _V1 Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 137, 8, 15,9 No 87,9 94,1 95,7 99,2 11,8 98,1 91,2 85,8 NSA: Lomarakennus (Ojanperäntie 8)-A Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Maksniementie 4d)-B Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

26 Liite 2 VE1 DECIBEL - Assumptions for noise calculation WindPRO version Nov :12 / 4 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :34/ Calculation: Yhteisvaikutukset VE1 22 x V126 x HH137 (15,9 db) + Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C) NSA: Asuinrakennus (Torviaavantie 2)-C Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) NSA: Asuinrakennus (Torviaavantie 39)-D Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) NSA: Lomarakennus (Torviaavantie 58)-E Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Torviaavantie 73)-F Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Kotalantie 1)-G Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Asuinrakennus (Kestiläntie 11)-H Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) NSA: Lomarakennus (Erusmaa)-I Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Törmäläntie 11b)-J Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Lapioniitynkoski)-K Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

27 Liite 2 VE1 DECIBEL - Assumptions for noise calculation WindPRO version Nov :12 / 5 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :34/ Calculation: Yhteisvaikutukset VE1 22 x V126 x HH137 (15,9 db) + Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C) NSA: Lomarakennus (Viantienjoentie 23b)-L Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

28 Liite 2 WindPRO version Nov :12 / 6 VE1 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :34/ DECIBEL - Map 8, m/s Calculation: Yhteisvaikutukset VE1 22 x V126 x HH137 (15,9 db) + Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise [db(a)] km Map: Peruskartat, Print scale 1:9, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO General. Wind speed: 8, m/s Height above sea level from active line object WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

29 WindPRO version Nov : / 1 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :56/ DECIBEL - Main Result Calculation: Yhteisvaikutukset VE2 39 x V126 x HH137 (15,9 db) Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8, m/s Ground attenuation: General, Ground factor:,4 Meteorological coefficient, C:, db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4, m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:, db(a) WTGs VE2 New WTG Scale 1:12 Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind Status LwA,ref Pure data/description rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] ,8 L1 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,2 L3 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h , L4 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,1 L2 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,5 L5 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,6 L6 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,7 L7 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h , L8 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,5 L9 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,1 L1 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h , L11 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,5 L12 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,4 L13 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,2 L14 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,5 L15 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h , L16 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,5 L17 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h , 1 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,6 2 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 3 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 4 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 5 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,3 6 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,9 7 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,1 8 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,1 9 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,7 1 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 11 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 12 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 13 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 14 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 15 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 16 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 17 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,8 18 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 19 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,1 2 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,7 21 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 22 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,3 23 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 24 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 25 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 26 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 27 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,9 28 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,7 29 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 3 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,4 31 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,4 32 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,6 33 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,3 34 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,7 35 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 36 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,9 37 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,6 38 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,4 39 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db h) Generic octave distribution used Calculation Results Liite 2 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

30 VE2 WindPRO version Nov : / 2 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :56/ DECIBEL - Main Result Calculation: Yhteisvaikutukset VE2 39 x V126 x HH137 (15,9 db) Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From WTGs Distance to Noise height noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) ,5 4, 35, 39, No B Lomarakennus (Maksniementie 4d) , 4, 35, 36,6-277 No C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) ,5 4,, 36,2 455 Yes D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) , 4,, 37, 7 Yes E Lomarakennus (Torviaavantie 58) ,8 4, 35, 38,6-718 No F Lomarakennus (Torviaavantie 73) ,5 4, 35, 37,3-527 No G Lomarakennus (Kotalantie 1) , 4, 35, 36,6-39 No H Asuinrakennus (Kestiläntie 11) ,7 4,, 34, 679 Yes I Lomarakennus (Erusmaa) ,3 4, 35, 35,2-3 No J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) ,5 4, 35, 35,2-41 No K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) ,7 4, 35, 36,6-379 No L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) ,5 4, 35, 37, No Liite 2 Distances (m) WTG A B C D E F G H I J K L To be continued on next page... WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

31 Liite 2 VE2 WindPRO version Nov : / 3 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :56/ DECIBEL - Main Result Calculation: Yhteisvaikutukset VE2 39 x V126 x HH137 (15,9 db) Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C)...continued from previous page WTG A B C D E F G H I J K L WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

32 VE2 WindPRO version Nov : / 4 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :56/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Yhteisvaikutukset VE2 39 x V126 x HH137 (15,9 db) Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8, m/s Ground attenuation: General, Ground factor:,4 Meteorological coefficient, C:, db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4, m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:, db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km],1,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,4 93,7 Liite 2 WTG: GAMESA G !O! Noise: Level - Estimated - 17,5 db Source Source/Date Creator Edited Manufacturer EMD :26 Based on doc. GD98895-en, Rev 4. Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From other hub height 1, 8, 16,7 No Generic data 88,3 95,3 98,7 11,3 11,1 98,2 93,4 83,9 WTG: VESTAS V GridStreame !O! Noise: Mode - serrated trailing edges Source Source/Date Creator Edited Manufacturer DMS _V USER :39 Based on Document no.: DMS _V1 Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 137, 8, 15,9 No 87,9 94,1 95,7 99,2 11,8 98,1 91,2 85,8 NSA: Lomarakennus (Ojanperäntie 8)-A Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Maksniementie 4d)-B Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

33 Liite 2 VE2 WindPRO version Nov : / 5 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :56/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Yhteisvaikutukset VE2 39 x V126 x HH137 (15,9 db) Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C) NSA: Asuinrakennus (Torviaavantie 2)-C Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) NSA: Asuinrakennus (Torviaavantie 39)-D Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) NSA: Lomarakennus (Torviaavantie 58)-E Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Torviaavantie 73)-F Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Kotalantie 1)-G Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Asuinrakennus (Kestiläntie 11)-H Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) NSA: Lomarakennus (Erusmaa)-I Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Törmäläntie 11b)-J Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Lapioniitynkoski)-K Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

34 Liite 2 VE2 WindPRO version Nov : / 6 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :56/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Yhteisvaikutukset VE2 39 x V126 x HH137 (15,9 db) Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C) NSA: Lomarakennus (Viantienjoentie 23b)-L Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

35 Liite 2 WindPRO version Nov : / 7 VE2 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :56/ DECIBEL - Map 8, m/s Calculation: Yhteisvaikutukset VE2 39 x V126 x HH137 (15,9 db) Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise [db(a)] km Map: Peruskartat, Print scale 1:9, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO General. Wind speed: 8, m/s Height above sea level from active line object WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

36 DECIBEL - Main Result WindPRO version Nov :5 / 1 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :17/ Calculation: Yhteisvaikutukset VE3 36 x V126 x HH137 (15,9 db) + Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8, m/s Ground attenuation: General, Ground factor:,4 Meteorological coefficient, C:, db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4, m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:, db(a) WTGs VE3 New WTG Scale 1:12 Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind Status LwA,ref Pure data/description rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] ,8 L1 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,2 L3 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h , L4 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,1 L2 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,5 L5 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,6 L6 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,7 L7 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h , L8 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,5 L9 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,1 L1 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h , L11 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,5 L12 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,4 L13 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,2 L14 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,5 L15 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h , L16 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h ,5 L17 Yes GAMESA G , 1, EMD Level - Estimated - 17,5 db , From other hub height 16,7 db h , 4 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 5 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,3 6 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,9 7 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,1 8 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,1 9 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,7 1 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 11 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 12 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 13 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 14 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 15 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 16 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 17 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,8 18 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 19 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,1 2 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,7 21 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 22 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,3 23 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 24 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 25 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 26 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 27 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,9 28 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,7 29 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db , 3 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,4 31 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,4 32 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,6 33 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,3 34 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,7 35 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,5 36 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,9 37 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,6 38 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db ,4 39 Yes VESTAS V GridStreame , 137, USER Mode - serrated trailing edges 8, 15,9 db h) Generic octave distribution used Calculation Results Liite 2 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

37 VE3 DECIBEL - Main Result WindPRO version Nov :5 / 2 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :17/ Calculation: Yhteisvaikutukset VE3 36 x V126 x HH137 (15,9 db) + Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From WTGs Distance to Noise height noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) ,5 4, 35, 37,9-594 No B Lomarakennus (Maksniementie 4d) , 4, 35, 36,5-247 No C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) ,5 4,, 36,2 46 Yes D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) , 4,, 36,9 413 Yes E Lomarakennus (Torviaavantie 58) ,8 4, 35, 38,5-694 No F Lomarakennus (Torviaavantie 73) ,5 4, 35, 37,2-56 No G Lomarakennus (Kotalantie 1) , 4, 35, 36,5-376 No H Asuinrakennus (Kestiläntie 11) ,7 4,, 33,9 68 Yes I Lomarakennus (Erusmaa) ,3 4, 35, 35,1-22 No J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) ,5 4, 35, 35,1-26 No K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) ,7 4, 35, 36,5-345 No L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) ,5 4, 35, 36,3-458 No Liite 2 Distances (m) WTG A B C D E F G H I J K L To be continued on next page... WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

38 Liite 2 VE3 DECIBEL - Main Result WindPRO version Nov :5 / 3 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :17/ Calculation: Yhteisvaikutukset VE3 36 x V126 x HH137 (15,9 db) + Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C)...continued from previous page WTG A B C D E F G H I J K L WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

39 VE3 DECIBEL - Assumptions for noise calculation WindPRO version Nov :5 / 4 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :17/ Calculation: Yhteisvaikutukset VE3 36 x V126 x HH137 (15,9 db) + Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8, m/s Ground attenuation: General, Ground factor:,4 Meteorological coefficient, C:, db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4, m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:, db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km],1,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,4 93,7 Liite 2 WTG: GAMESA G !O! Noise: Level - Estimated - 17,5 db Source Source/Date Creator Edited Manufacturer EMD :26 Based on doc. GD98895-en, Rev 4. Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From other hub height 1, 8, 16,7 No Generic data 88,3 95,3 98,7 11,3 11,1 98,2 93,4 83,9 WTG: VESTAS V GridStreame !O! Noise: Mode - serrated trailing edges Source Source/Date Creator Edited Manufacturer DMS _V USER :39 Based on Document no.: DMS _V1 Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 137, 8, 15,9 No 87,9 94,1 95,7 99,2 11,8 98,1 91,2 85,8 NSA: Lomarakennus (Ojanperäntie 8)-A Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Maksniementie 4d)-B Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

40 Liite 2 VE3 DECIBEL - Assumptions for noise calculation WindPRO version Nov :5 / 5 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :17/ Calculation: Yhteisvaikutukset VE3 36 x V126 x HH137 (15,9 db) + Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C) NSA: Asuinrakennus (Torviaavantie 2)-C Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) NSA: Asuinrakennus (Torviaavantie 39)-D Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) NSA: Lomarakennus (Torviaavantie 58)-E Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Torviaavantie 73)-F Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Kotalantie 1)-G Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Asuinrakennus (Kestiläntie 11)-H Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand:, db(a) NSA: Lomarakennus (Erusmaa)-I Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Törmäläntie 11b)-J Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) NSA: Lomarakennus (Lapioniitynkoski)-K Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

41 Liite 2 VE3 DECIBEL - Assumptions for noise calculation WindPRO version Nov :5 / 6 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :17/ Calculation: Yhteisvaikutukset VE3 36 x V126 x HH137 (15,9 db) + Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C) NSA: Lomarakennus (Viantienjoentie 23b)-L Imission height(a.g.l.): 4, m Noise demand: 35, db(a) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

42 Liite 2 WindPRO version Nov :5 / 7 VE3 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :17/ DECIBEL - Map 8, m/s Calculation: Yhteisvaikutukset VE3 36 x V126 x HH137 (15,9 db) + Leipiö 17 x G128 x HH1 (16,7 db) (GF=,4 z=4 T=15C) Noise [db(a)] km Map: Peruskartat, Print scale 1:9, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO General. Wind speed: 8, m/s Height above sea level from active line object WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

43 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Liite 3 A-painotettu melupäästö Vestas V Gridstreame 33 Terssin emissio L WA, db , Valmistajan ilmoittama A-taajuuspainotettu terssitaso Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Manufacturer informed, DMS _V1, serrated edges, C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Vestas V Gridstreame 33 Terssin emissiolw, db , Valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta terssitasosta laskettu taajuuspainottamaton terssitaso Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137.xlsm Päästögraafit

44 VE1 Liite 3 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, A Lomarakennus (Ojanperäntie 8), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, B Lomarakennus (Maksniementie 4d), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ : C 7% RH. 1: C 7% RH , , C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, C Asuinrakennus (Torviaavantie 2), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, D Asuinrakennus (Torviaavantie 39), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ : C 7% RH. 1: C 7% RH , , C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, E Lomarakennus (Torviaavantie 58), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, F Lomarakennus (Torviaavantie 73), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ : C 7% RH. 1: C 7% RH , , C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137.xlsm Laskenta

45 VE1 Liite 3 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, G Lomarakennus (Kotalantie 1), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, H Asuinrakennus (Kestiläntie 11), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ : C 7% RH. 1: C 7% RH , , C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, I Lomarakennus (Erusmaa), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, J Lomarakennus (Törmäläntie 11b), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ : C 7% RH. 1: C 7% RH , , C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, K Lomarakennus (Lapioniitynkoski), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ : C 7% RH. 1: C 7% RH , , C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137.xlsm Laskenta

46 VE2 Liite 3 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, A Lomarakennus (Ojanperäntie 8), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, B Lomarakennus (Maksniementie 4d), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ : C 7% RH. 1: C 7% RH , , C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, C Asuinrakennus (Torviaavantie 2), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, D Asuinrakennus (Torviaavantie 39), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ : C 7% RH. 1: C 7% RH , , C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, E Lomarakennus (Torviaavantie 58), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, F Lomarakennus (Torviaavantie 73), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ : C 7% RH. 1: C 7% RH , , C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137.xlsm Laskenta

47 VE2 Liite 3 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, G Lomarakennus (Kotalantie 1), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, H Asuinrakennus (Kestiläntie 11), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ : C 7% RH. 1: C 7% RH , , C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, I Lomarakennus (Erusmaa), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, J Lomarakennus (Törmäläntie 11b), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ : C 7% RH. 1: C 7% RH , , C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, K Lomarakennus (Lapioniitynkoski), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ : C 7% RH. 1: C 7% RH , , C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137.xlsm Laskenta

48 VE3 Liite 3 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, A Lomarakennus (Ojanperäntie 8), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, B Lomarakennus (Maksniementie 4d), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ : C 7% RH. 1: C 7% RH , , C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, C Asuinrakennus (Torviaavantie 2), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, D Asuinrakennus (Torviaavantie 39), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ : C 7% RH. 1: C 7% RH , , C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, E Lomarakennus (Torviaavantie 58), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, F Lomarakennus (Torviaavantie 73), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ : C 7% RH. 1: C 7% RH , , C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137.xlsm Laskenta

49 VE3 Liite 3 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, G Lomarakennus (Kotalantie 1), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, H Asuinrakennus (Kestiläntie 11), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ : C 7% RH. 1: C 7% RH , , C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, I Lomarakennus (Erusmaa), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, J Lomarakennus (Törmäläntie 11b), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ : C 7% RH. 1: C 7% RH , , C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, K Lomarakennus (Lapioniitynkoski), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ : C 7% RH. 1: C 7% RH , , C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137.xlsm Laskenta

50 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Liite 4 A-painotettu melupäästö Vestas V Gridstreame 33 Terssin emissiote rs sin emissio LWA, db , Valmistajan ilmoittama A-taajuuspainotettu terssitaso Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Manufacturer informed, DMS _V1, serrated edges, C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Vestas V Gridstreame 33 Terssin emissiote r ssin emissiolw, db , Valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta terssitasosta laskettu taajuuspainottamaton terssitaso Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Päästögraafit

51 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Liite 4 A-painotettu melupäästö Gamesa G Terssin emissio L WA, db , Taajuuspainottamattomis ta oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lwa Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Manufacturer informed, GD98895-en, Rev4, C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Gamesa G Terssin emissiolw, db , Taajuuspainottamattomista oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lw Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Päästögraafit

52 VE1 + Leipiö Liite 4 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, A Lomarakennus (Ojanperäntie 8), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, B Lomarakennus (Maksniementie 4d), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ , : C 7% RH , : C 7% RH. C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, C Asuinrakennus (Torviaavantie 2), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, D Asuinrakennus (Torviaavantie 39), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ , : C 7% RH , : C 7% RH. C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, E Lomarakennus (Torviaavantie 58), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, F Lomarakennus (Torviaavantie 73), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ , : C 7% RH , : C 7% RH. C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta

53 VE1 + Leipiö Liite 4 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, G Lomarakennus (Kotalantie 1), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, H Asuinrakennus (Kestiläntie 11), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ , : C 7% RH , : C 7% RH. C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, I Lomarakennus (Erusmaa), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, J Lomarakennus (Törmäläntie 11b), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ , : C 7% RH , : C 7% RH. C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, K Lomarakennus (Lapioniitynkoski), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 22 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ , : C 7% RH , : C 7% RH. C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE1_22xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta

54 VE2 + Leipiö Liite 4 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, A Lomarakennus (Ojanperäntie 8), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, B Lomarakennus (Maksniementie 4d), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ , : C 7% RH , : C 7% RH. C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, C Asuinrakennus (Torviaavantie 2), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, D Asuinrakennus (Torviaavantie 39), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ , : C 7% RH , : C 7% RH. C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, E Lomarakennus (Torviaavantie 58), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, F Lomarakennus (Torviaavantie 73), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ , : C 7% RH , : C 7% RH. C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta

55 VE2 + Leipiö Liite 4 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, G Lomarakennus (Kotalantie 1), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, H Asuinrakennus (Kestiläntie 11), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ , : C 7% RH , : C 7% RH. C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, I Lomarakennus (Erusmaa), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, J Lomarakennus (Törmäläntie 11b), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ , : C 7% RH , : C 7% RH. C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, K Lomarakennus (Lapioniitynkoski), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 39 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ , : C 7% RH , : C 7% RH. C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE2_39xV126hh137-Leipiö17xG128hh1.xlsm Laskenta

56 VE3 + Leipiö Liite 4 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, A Lomarakennus (Ojanperäntie 8), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, B Lomarakennus (Maksniementie 4d), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ , : C 7% RH , : C 7% RH. C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137-Leipiö17xG128hh1 - Copy.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137-Leipiö17xG128hh1 - Copy.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, C Asuinrakennus (Torviaavantie 2), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, D Asuinrakennus (Torviaavantie 39), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ , : C 7% RH , : C 7% RH. C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137-Leipiö17xG128hh1 - Copy.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137-Leipiö17xG128hh1 - Copy.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, E Lomarakennus (Torviaavantie 58), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, F Lomarakennus (Torviaavantie 73), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ , : C 7% RH , : C 7% RH. C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137-Leipiö17xG128hh1 - Copy.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137-Leipiö17xG128hh1 - Copy.xlsm Laskenta

57 VE3 + Leipiö Liite 4 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, G Lomarakennus (Kotalantie 1), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, H Asuinrakennus (Kestiläntie 11), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ , : C 7% RH , : C 7% RH. C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137-Leipiö17xG128hh1 - Copy.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137-Leipiö17xG128hh1 - Copy.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, I Lomarakennus (Erusmaa), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, J Lomarakennus (Törmäläntie 11b), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ , : C 7% RH , : C 7% RH. C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137-Leipiö17xG128hh1 - Copy.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137-Leipiö17xG128hh1 - Copy.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, K Lomarakennus (Lapioniitynkoski), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b), ääneneristävyys DSO1284 mukaan Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ Gamesa G ,5 MW, 1 m, 17 Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW, 137 m, 36 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/ , : C 7% RH , : C 7% RH. C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137-Leipiö17xG128hh1 - Copy.xlsm Laskenta C:\Users\akumah\Documents\_PROJEKTIT_TEMP\Rajakiri\Matalataajuinen_VE3_36xV126hh137-Leipiö17xG128hh1 - Copy.xlsm Laskenta

58 Liite 5 VE1 SHADOW - Main Result Calculation: VE1 22 x V126 x HH137 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 2 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version Nov :25 / 1 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :37/ Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [LULEA] Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec,6 2,61 4,18 6,47 8,8 1,6 9,5 6,88 4,22 2,77 1,22,17 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E25.335_N65.5 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: _korkeuskayrat.wpo (1) Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1:11 Grid resolution: 1, m New WTG Shadow receptor WTGs Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor diameter Hub height Calculation RPM data/description distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] , 1 Yes VESTAS V , 137, , ,6 2 Yes VESTAS V , 137, , , 3 Yes VESTAS V , 137, , , 4 Yes VESTAS V , 137, , ,5 5 Yes VESTAS V , 137, , ,3 6 Yes VESTAS V , 137, , ,9 7 Yes VESTAS V , 137, , ,1 8 Yes VESTAS V , 137, , ,1 9 Yes VESTAS V , 137, , ,7 1 Yes VESTAS V , 137, , , 11 Yes VESTAS V , 137, , , 12 Yes VESTAS V , 137, , ,5 13 Yes VESTAS V , 137, , ,5 14 Yes VESTAS V , 137, , , 15 Yes VESTAS V , 137, , , 16 Yes VESTAS V , 137, , ,5 17 Yes VESTAS V , 137, , ,8 18 Yes VESTAS V , 137, , , 19 Yes VESTAS V , 137, , ,1 2 Yes VESTAS V , 137, , ,7 21 Yes VESTAS V , 137, , , 22 Yes VESTAS V , 137, ,5 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

59 VE1 SHADOW - Main Result Calculation: VE1 22 x V126 x HH137 WindPRO version Nov :25 / 2 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :37/ Shadow receptor-input Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" B Lomarakennus (Maksniementie 4d) , 5, 5, 1,,, "Green house mode" C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) , 5, 5, 1,,, "Green house mode" E Lomarakennus (Torviaavantie 58) ,8 5, 5, 1,,, "Green house mode" F Lomarakennus (Torviaavantie 73) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" G Lomarakennus (Kotalantie 1) , 5, 5, 1,,, "Green house mode" H Asuinrakennus (Kestiläntie 11) ,7 5, 5, 1,,, "Green house mode" I Lomarakennus (Erusmaa) ,3 5, 5, 1,,, "Green house mode" J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) ,7 5, 5, 1,,, "Green house mode" L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" Liite 5 Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) 12:37 B Lomarakennus (Maksniementie 4d) 3:49 C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) 6:5 D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) 4:31 E Lomarakennus (Torviaavantie 58) 5:24 F Lomarakennus (Torviaavantie 73) : G Lomarakennus (Kotalantie 1) : H Asuinrakennus (Kestiläntie 11) : I Lomarakennus (Erusmaa) : J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) : K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) : L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) 1:25 Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] :38 3: :5 : : : :4 3: :2 3: :3 : :35 5: :49 : : : 1 1 8:29 1: : : : : :43 5: :44 1: : : : : : : :44 3: :2 2: :2 1: : : : : WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

60 Liite 5 VE1 SHADOW - Calendar, graphical Calculation: VE1 22 x V126 x HH137 WindPRO version Nov :25 / 3 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :37/ A: Lomarakennus (Ojanperäntie 8) B: Lomarakennus (Maksniementie 4d) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu C: Asuinrakennus (Torviaavantie 2) D: Asuinrakennus (Torviaavantie 39) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu E: Lomarakennus (Torviaavantie 58) F: Lomarakennus (Torviaavantie 73) : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 4: 2: 6: 4: 2: helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu WTGs 1: 1 5: 5 8: 8 14: 14 2: 2 2: 2 6: 6 1: 1 18: 18 4: 4 7: 7 13: 13 19: 19 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

61 Liite 5 VE1 SHADOW - Calendar, graphical Calculation: VE1 22 x V126 x HH137 G: Lomarakennus (Kotalantie 1) WindPRO version Nov :25 / 4 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :37/ H: Asuinrakennus (Kestiläntie 11) 22: 22: 2: 2: 18: 16: 14: 12: 1: 8: 6: 4: 2: 18: 16: 14: 12: 1: 8: 6: 4: 2: helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu I: Lomarakennus (Erusmaa) J: Lomarakennus (Törmäläntie 11b) 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu K: Lomarakennus (Lapioniitynkoski) L: Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) : 22: 2: 18: 22: 2: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu WTGs 1: 1 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

62 Liite 5 VE1 SHADOW - Map Calculation: VE1 22 x V126 x HH137 WindPRO version Nov :25 / 5 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :37/ Hours per year, real case 1 h/a 8 h/a 2 h/a km Map: Peruskartat, Print scale 1:55, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: 2 2 North: New WTG Shadow receptor Flicker map level: Height Contours: _korkeuskayrat.wpo (1) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

63 Liite 5 VE2 SHADOW - Main Result Calculation: VE2 39 x V126 x HH137 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 2 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version Nov :27 / 1 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :18/ Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [LULEA] Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec,6 2,61 4,18 6,47 8,8 1,6 9,5 6,88 4,22 2,77 1,22,17 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E25.335_N65.5 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: _korkeuskayrat.wpo (1) Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1:11 Grid resolution: 1, m New WTG Shadow receptor WTGs Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor diameter Hub height Calculation RPM data/description distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] , 1 Yes VESTAS V , 137, , ,6 2 Yes VESTAS V , 137, , , 3 Yes VESTAS V , 137, , , 4 Yes VESTAS V , 137, , ,5 5 Yes VESTAS V , 137, , ,3 6 Yes VESTAS V , 137, , ,9 7 Yes VESTAS V , 137, , ,1 8 Yes VESTAS V , 137, , ,1 9 Yes VESTAS V , 137, , ,7 1 Yes VESTAS V , 137, , , 11 Yes VESTAS V , 137, , , 12 Yes VESTAS V , 137, , ,5 13 Yes VESTAS V , 137, , ,5 14 Yes VESTAS V , 137, , , 15 Yes VESTAS V , 137, , , 16 Yes VESTAS V , 137, , ,5 17 Yes VESTAS V , 137, , ,8 18 Yes VESTAS V , 137, , , 19 Yes VESTAS V , 137, , ,1 2 Yes VESTAS V , 137, , ,7 21 Yes VESTAS V , 137, , , 22 Yes VESTAS V , 137, , ,3 23 Yes VESTAS V , 137, , , 24 Yes VESTAS V , 137, , , 25 Yes VESTAS V , 137, , ,5 26 Yes VESTAS V , 137, , , 27 Yes VESTAS V , 137, , ,9 28 Yes VESTAS V , 137, , ,7 29 Yes VESTAS V , 137, ,5 To be continued on next page... WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

64 VE2 SHADOW - Main Result Calculation: VE2 39 x V126 x HH137 WindPRO version Nov :27 / 2 Liite 5 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :18/ continued from previous page Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor diameter Hub height Calculation RPM data/description distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] , 3 Yes VESTAS V , 137, , ,4 31 Yes VESTAS V , 137, , ,4 32 Yes VESTAS V , 137, , ,6 33 Yes VESTAS V , 137, , ,3 34 Yes VESTAS V , 137, , ,7 35 Yes VESTAS V , 137, , ,5 36 Yes VESTAS V , 137, , ,9 37 Yes VESTAS V , 137, , ,6 38 Yes VESTAS V , 137, , ,4 39 Yes VESTAS V , 137, ,5 Shadow receptor-input Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" B Lomarakennus (Maksniementie 4d) , 5, 5, 1,,, "Green house mode" C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) , 5, 5, 1,,, "Green house mode" E Lomarakennus (Torviaavantie 58) ,8 5, 5, 1,,, "Green house mode" F Lomarakennus (Torviaavantie 73) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" G Lomarakennus (Kotalantie 1) , 5, 5, 1,,, "Green house mode" H Asuinrakennus (Kestiläntie 11) ,7 5, 5, 1,,, "Green house mode" I Lomarakennus (Erusmaa) ,3 5, 5, 1,,, "Green house mode" J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) ,7 5, 5, 1,,, "Green house mode" L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) 12:37 B Lomarakennus (Maksniementie 4d) 3:49 C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) 6:5 D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) 4:31 E Lomarakennus (Torviaavantie 58) 6:41 F Lomarakennus (Torviaavantie 73) 3:49 G Lomarakennus (Kotalantie 1) 8: H Asuinrakennus (Kestiläntie 11) 1:49 I Lomarakennus (Erusmaa) 2:18 J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) : K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) 4:27 L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) 7:55 Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] :38 3: :5 : : : :4 3: :2 3:11 To be continued on next page... WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

65 Liite 5 VE2 SHADOW - Main Result Calculation: VE2 39 x V126 x HH137...continued from previous page No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 6 6 2:3 : :35 5: :49 : : : 1 1 8:29 1: : : : : :43 5: :44 1: : : : : : : :44 3: :2 2: :2 1: : : : : :2 6: : : :6 : :21 1: : : : : :8 1: :32 2: :1 2: :57 : : : : : :8 1: :17 1: :56 1: :29 6: :35 1:49 WindPRO version Nov :27 / 3 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :18/ WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

66 Liite 5 VE2 SHADOW - Calendar, graphical Calculation: VE2 39 x V126 x HH137 A: Lomarakennus (Ojanperäntie 8) WindPRO version Nov :27 / 4 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :18/ B: Lomarakennus (Maksniementie 4d) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu C: Asuinrakennus (Torviaavantie 2) D: Asuinrakennus (Torviaavantie 39) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu E: Lomarakennus (Torviaavantie 58) F: Lomarakennus (Torviaavantie 73) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu WTGs 1: 1 5: 5 8: 8 14: 14 2: 2 32: 32 2: 2 6: 6 1: 1 18: 18 29: 29 4: 4 7: 7 13: 13 19: 19 3: 3 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

67 Liite 5 VE2 SHADOW - Calendar, graphical Calculation: VE2 39 x V126 x HH137 G: Lomarakennus (Kotalantie 1) WindPRO version Nov :27 / 5 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :18/ H: Asuinrakennus (Kestiläntie 11) : 22: 2: 18: 16: 14: 12: 1: 8: 6: 4: 2: helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu I: Lomarakennus (Erusmaa) J: Lomarakennus (Törmäläntie 11b) : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu K: Lomarakennus (Lapioniitynkoski) L: Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu WTGs 1: 1 25: 25 31: 31 36: 36 38: 38 23: 23 26: 26 35: 35 37: 37 39: 39 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

68 Liite 5 VE2 SHADOW - Map Calculation: VE2 39 x V126 x HH137 WindPRO version Nov :27 / 6 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :18/ Hours per year, real case 1 h/a 8 h/a 2 h/a km Map: Peruskartat, Print scale 1:56, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: 2 2 North: New WTG Shadow receptor Flicker map level: Height Contours: _korkeuskayrat.wpo (1) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

69 Liite 5 VE3 SHADOW - Main Result Calculation: VE3 36 x V126 x HH137 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 2 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version Nov :29 / 1 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :54/ Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [LULEA] Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec,6 2,61 4,18 6,47 8,8 1,6 9,5 6,88 4,22 2,77 1,22,17 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E25.335_N65.5 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: _korkeuskayrat.wpo (1) Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1:11 Grid resolution: 1, m New WTG Shadow receptor WTGs Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor diameter Hub height Calculation RPM data/description distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] , 4 Yes VESTAS V , 137, , ,5 5 Yes VESTAS V , 137, , ,3 6 Yes VESTAS V , 137, , ,9 7 Yes VESTAS V , 137, , ,1 8 Yes VESTAS V , 137, , ,1 9 Yes VESTAS V , 137, , ,7 1 Yes VESTAS V , 137, , , 11 Yes VESTAS V , 137, , , 12 Yes VESTAS V , 137, , ,5 13 Yes VESTAS V , 137, , ,5 14 Yes VESTAS V , 137, , , 15 Yes VESTAS V , 137, , , 16 Yes VESTAS V , 137, , ,5 17 Yes VESTAS V , 137, , ,8 18 Yes VESTAS V , 137, , , 19 Yes VESTAS V , 137, , ,1 2 Yes VESTAS V , 137, , ,7 21 Yes VESTAS V , 137, , , 22 Yes VESTAS V , 137, , ,3 23 Yes VESTAS V , 137, , , 24 Yes VESTAS V , 137, , , 25 Yes VESTAS V , 137, , ,5 26 Yes VESTAS V , 137, , , 27 Yes VESTAS V , 137, , ,9 28 Yes VESTAS V , 137, , ,7 29 Yes VESTAS V , 137, , , 3 Yes VESTAS V , 137, , ,4 31 Yes VESTAS V , 137, , ,4 32 Yes VESTAS V , 137, ,5 To be continued on next page... WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

70 VE3 SHADOW - Main Result Calculation: VE3 36 x V126 x HH137 WindPRO version Nov :29 / 2 Liite 5 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :54/ continued from previous page Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor diameter Hub height Calculation RPM data/description distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,6 33 Yes VESTAS V , 137, , ,3 34 Yes VESTAS V , 137, , ,7 35 Yes VESTAS V , 137, , ,5 36 Yes VESTAS V , 137, , ,9 37 Yes VESTAS V , 137, , ,6 38 Yes VESTAS V , 137, , ,4 39 Yes VESTAS V , 137, ,5 Shadow receptor-input Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" B Lomarakennus (Maksniementie 4d) , 5, 5, 1,,, "Green house mode" C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) , 5, 5, 1,,, "Green house mode" E Lomarakennus (Torviaavantie 58) ,8 5, 5, 1,,, "Green house mode" F Lomarakennus (Torviaavantie 73) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" G Lomarakennus (Kotalantie 1) , 5, 5, 1,,, "Green house mode" H Asuinrakennus (Kestiläntie 11) ,7 5, 5, 1,,, "Green house mode" I Lomarakennus (Erusmaa) ,3 5, 5, 1,,, "Green house mode" J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) ,7 5, 5, 1,,, "Green house mode" L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) 9:49 B Lomarakennus (Maksniementie 4d) 3:49 C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) 6:5 D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) 4:31 E Lomarakennus (Torviaavantie 58) 6:41 F Lomarakennus (Torviaavantie 73) 3:49 G Lomarakennus (Kotalantie 1) 8: H Asuinrakennus (Kestiläntie 11) 1:49 I Lomarakennus (Erusmaa) 2:18 J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) : K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) 4:27 L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) 6:27 Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] :4 3: :2 3: :3 : :35 5: :49 : : : 7 1 8:29 1: : : To be continued on next page... WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

71 Liite 5 VE3 SHADOW - Main Result Calculation: VE3 36 x V126 x HH137...continued from previous page No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 9 12 : : :43 5: :44 1: : : : : : : :44 3: :2 2: :2 1: : : : : :2 6: : : :6 : :21 1: : : : : :8 1: :32 2: :1 2: :57 : : : : : :8 1: :17 1: :56 1: :29 6: :35 1:49 WindPRO version Nov :29 / 3 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :54/ WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

72 Liite 5 VE3 SHADOW - Calendar, graphical Calculation: VE3 36 x V126 x HH137 WindPRO version Nov :29 / 4 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :54/ A: Lomarakennus (Ojanperäntie 8) B: Lomarakennus (Maksniementie 4d) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu C: Asuinrakennus (Torviaavantie 2) D: Asuinrakennus (Torviaavantie 39) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 1: 14: 12: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu E: Lomarakennus (Torviaavantie 58) F: Lomarakennus (Torviaavantie 73) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu WTGs 1: 4 4: 7 1: 13 16: 19 27: 3 2: 5 5: 8 11: 14 17: 2 29: 32 3: 6 7: 1 15: 18 26: 29 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

73 Liite 5 VE3 SHADOW - Calendar, graphical Calculation: VE3 36 x V126 x HH137 WindPRO version Nov :29 / 5 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :54/ G: Lomarakennus (Kotalantie 1) H: Asuinrakennus (Kestiläntie 11) : 22: 2: 18: 16: 14: 12: 1: 8: 6: 4: 2: helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu I: Lomarakennus (Erusmaa) J: Lomarakennus (Törmäläntie 11b) : 22: 2: 18: 16: 22: 2: 18: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 4: 2: 6: 4: 2: helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu K: Lomarakennus (Lapioniitynkoski) L: Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 1: 8: 6: 4: 2: 14: 12: 1: 8: 6: 4: 2: helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu WTGs 2: 23 23: 26 32: 35 34: 37 36: 39 22: 25 28: 31 33: 36 35: 38 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

74 Liite 5 VE3 SHADOW - Map Calculation: VE3 36 x V126 x HH137 WindPRO version Nov :29 / 6 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :54/ Hours per year, real case 1 h/a 8 h/a 2 h/a km Map: Peruskartat, Print scale 1:56, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: 2 2 North: New WTG Shadow receptor Flicker map level: Height Contours: _korkeuskayrat.wpo (1) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

75 Liite 6 VE1 Maksimikorkeus SHADOW - Main Result Calculation: VE1 22 x G136 x HH172 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 2 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version Nov :24 / 1 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :13/ Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [LULEA] Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec,6 2,61 4,18 6,47 8,8 1,6 9,5 6,88 4,22 2,77 1,22,17 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E25.335_N65.5 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: _korkeuskayrat.wpo (1) Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1:11 Grid resolution: 1, m New WTG Shadow receptor WTGs Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor diameter Hub height Calculation RPM data/description distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] , 1 No GAMESA G , 172, 2 5, ,6 2 No GAMESA G , 172, 2 5, , 3 No GAMESA G , 172, 2 5, , 4 No GAMESA G , 172, 2 5, ,5 5 No GAMESA G , 172, 2 5, ,3 6 No GAMESA G , 172, 2 5, ,9 7 No GAMESA G , 172, 2 5, ,1 8 No GAMESA G , 172, 2 5, ,1 9 No GAMESA G , 172, 2 5, ,7 1 No GAMESA G , 172, 2 5, , 11 No GAMESA G , 172, 2 5, , 12 No GAMESA G , 172, 2 5, ,5 13 No GAMESA G , 172, 2 5, ,5 14 No GAMESA G , 172, 2 5, , 15 No GAMESA G , 172, 2 5, , 16 No GAMESA G , 172, 2 5, ,5 17 No GAMESA G , 172, 2 5, ,8 18 No GAMESA G , 172, 2 5, , 19 No GAMESA G , 172, 2 5, ,1 2 No GAMESA G , 172, 2 5, ,7 21 No GAMESA G , 172, 2 5, , 22 No GAMESA G , 172, 2 5, WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

76 VE1 Maksimikorkeus SHADOW - Main Result Calculation: VE1 22 x G136 x HH172 WindPRO version Nov :24 / 2 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :13/ Shadow receptor-input Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" B Lomarakennus (Maksniementie 4d) , 5, 5, 1,,, "Green house mode" C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) , 5, 5, 1,,, "Green house mode" E Lomarakennus (Torviaavantie 58) ,8 5, 5, 1,,, "Green house mode" F Lomarakennus (Torviaavantie 73) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" G Lomarakennus (Kotalantie 1) , 5, 5, 1,,, "Green house mode" H Asuinrakennus (Kestiläntie 11) ,7 5, 5, 1,,, "Green house mode" I Lomarakennus (Erusmaa) ,3 5, 5, 1,,, "Green house mode" J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) ,7 5, 5, 1,,, "Green house mode" L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" Liite 6 Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) 21:37 B Lomarakennus (Maksniementie 4d) 14:23 C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) 13:6 D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) 8:44 E Lomarakennus (Torviaavantie 58) 1:5 F Lomarakennus (Torviaavantie 73) 2:19 G Lomarakennus (Kotalantie 1) : H Asuinrakennus (Kestiläntie 11) : I Lomarakennus (Erusmaa) : J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) : K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) : L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) 4:31 Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] :21 4: :43 1: : : :23 5: :39 6: :44 2: :34 8:6 8 8 : : :22 7: :13 3: :14 7: :25 3: :19 7: :8 5: :59 1: :7 : :58 : :52 4: :4 3: :5 2: :59 : :41 1:36 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

77 Liite 6 VE1 Maksimikorkeus SHADOW - Calendar, graphical Calculation: VE1 22 x G136 x HH172 WindPRO version Nov :24 / 3 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :13/ A: Lomarakennus (Ojanperäntie 8) B: Lomarakennus (Maksniementie 4d) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec C: Asuinrakennus (Torviaavantie 2) D: Asuinrakennus (Torviaavantie 39) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec E: Lomarakennus (Torviaavantie 58) F: Lomarakennus (Torviaavantie 73) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec WTGs 1: 1 7: 7 12: 12 18: 18 22: 22 4: 4 9: 9 13: 13 19: 19 5: 5 1: 1 14: 14 2: 2 6: 6 11: 11 17: 17 21: 21 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

78 Liite 6 VE1 Maksimikorkeus SHADOW - Calendar, graphical Calculation: VE1 22 x G136 x HH172 G: Lomarakennus (Kotalantie 1) WindPRO version Nov :24 / 4 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :13/ H: Asuinrakennus (Kestiläntie 11) 22: 22: 2: 2: 18: 16: 14: 12: 1: 8: 6: 4: 2: 18: 16: 14: 12: 1: 8: 6: 4: 2: Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec I: Lomarakennus (Erusmaa) J: Lomarakennus (Törmäläntie 11b) 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec K: Lomarakennus (Lapioniitynkoski) L: Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) : 22: 2: 18: 22: 2: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec WTGs 1: 1 2: 2 15: 15 16: 16 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

79 Liite 6 VE1 Maksimikorkeus SHADOW - Map Calculation: VE1 22 x G136 x HH172 WindPRO version Nov :24 / 5 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :13/ Hours per year, real case 1 h/a 8 h/a 2 h/a km Map: Peruskartat, Print scale 1:61, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Shadow receptor Flicker map level: Height Contours: _korkeuskayrat.wpo (1) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

80 Liite 6 VE2 Maksimikorkeus SHADOW - Main Result Calculation: VE2 39 x G136 x HH172 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 2 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version Nov :25 / 1 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :18/ Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [LULEA] Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec,6 2,61 4,18 6,47 8,8 1,6 9,5 6,88 4,22 2,77 1,22,17 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E25.335_N65.5 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: _korkeuskayrat.wpo (1) Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1:11 Grid resolution: 1, m New WTG Shadow receptor WTGs Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor diameter Hub height Calculation RPM data/description distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] , 1 No GAMESA G , 172, 2 5, ,6 2 No GAMESA G , 172, 2 5, , 3 No GAMESA G , 172, 2 5, , 4 No GAMESA G , 172, 2 5, ,5 5 No GAMESA G , 172, 2 5, ,3 6 No GAMESA G , 172, 2 5, ,9 7 No GAMESA G , 172, 2 5, ,1 8 No GAMESA G , 172, 2 5, ,1 9 No GAMESA G , 172, 2 5, ,7 1 No GAMESA G , 172, 2 5, , 11 No GAMESA G , 172, 2 5, , 12 No GAMESA G , 172, 2 5, ,5 13 No GAMESA G , 172, 2 5, ,5 14 No GAMESA G , 172, 2 5, , 15 No GAMESA G , 172, 2 5, , 16 No GAMESA G , 172, 2 5, ,5 17 No GAMESA G , 172, 2 5, ,8 18 No GAMESA G , 172, 2 5, , 19 No GAMESA G , 172, 2 5, ,1 2 No GAMESA G , 172, 2 5, ,7 21 No GAMESA G , 172, 2 5, , 22 No GAMESA G , 172, 2 5, ,3 23 No GAMESA G , 172, 2 5, , 24 No GAMESA G , 172, 2 5, , 25 No GAMESA G , 172, 2 5, ,5 26 No GAMESA G , 172, 2 5, , 27 No GAMESA G , 172, 2 5, ,9 28 No GAMESA G , 172, 2 5, ,7 29 No GAMESA G , 172, 2 5, To be continued on next page... WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

81 VE2 Maksimikorkeus SHADOW - Main Result Calculation: VE2 39 x G136 x HH172 WindPRO version Nov :25 / 2 Liite 6 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :18/ continued from previous page Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor diameter Hub height Calculation RPM data/description distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] , 3 No GAMESA G , 172, 2 5, ,4 31 No GAMESA G , 172, 2 5, ,4 32 No GAMESA G , 172, 2 5, ,6 33 No GAMESA G , 172, 2 5, ,3 34 No GAMESA G , 172, 2 5, ,7 35 No GAMESA G , 172, 2 5, ,5 36 No GAMESA G , 172, 2 5, ,9 37 No GAMESA G , 172, 2 5, ,6 38 No GAMESA G , 172, 2 5, ,4 39 No GAMESA G , 172, 2 5, Shadow receptor-input Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" B Lomarakennus (Maksniementie 4d) , 5, 5, 1,,, "Green house mode" C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) , 5, 5, 1,,, "Green house mode" E Lomarakennus (Torviaavantie 58) ,8 5, 5, 1,,, "Green house mode" F Lomarakennus (Torviaavantie 73) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" G Lomarakennus (Kotalantie 1) , 5, 5, 1,,, "Green house mode" H Asuinrakennus (Kestiläntie 11) ,7 5, 5, 1,,, "Green house mode" I Lomarakennus (Erusmaa) ,3 5, 5, 1,,, "Green house mode" J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) ,7 5, 5, 1,,, "Green house mode" L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) 23:41 B Lomarakennus (Maksniementie 4d) 14:23 C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) 13:6 D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) 8:44 E Lomarakennus (Torviaavantie 58) 13:15 F Lomarakennus (Torviaavantie 73) 1:46 G Lomarakennus (Kotalantie 1) 16:39 H Asuinrakennus (Kestiläntie 11) 4:58 I Lomarakennus (Erusmaa) 8: J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) 6:25 K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) 1:27 L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) 12:28 Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] :21 4: :43 1: : : :23 5: :39 6:59 To be continued on next page... WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

82 Liite 6 VE2 Maksimikorkeus SHADOW - Main Result Calculation: VE2 39 x G136 x HH172...continued from previous page No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] :44 2: :34 8:1 8 8 : : :22 7: :13 3: :14 7: :25 3: :19 7: :8 5: :59 1: :7 : :58 : :52 4: :4 3: :5 2: :59 : :41 1: :35 8: :35 4: :24 1: :26 1: :2 1: :18 1: :55 2: :19 4: :4 3: :27 2: :9 4: :1 5: :12 4: :14 5: :58 4: :57 7: :14 6:27 WindPRO version Nov :25 / 3 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :18/ WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

83 Liite 6 VE2 Maksimikorkeus SHADOW - Calendar, graphical Calculation: VE2 39 x G136 x HH172 A: Lomarakennus (Ojanperäntie 8) WindPRO version Nov :25 / 4 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :18/ B: Lomarakennus (Maksniementie 4d) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec C: Asuinrakennus (Torviaavantie 2) D: Asuinrakennus (Torviaavantie 39) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec E: Lomarakennus (Torviaavantie 58) F: Lomarakennus (Torviaavantie 73) : 22: 2: 18: : 22: 2: 18: 16: 14: 12: 1: 16: 14: 12: 1: 8: 6: 4: 2: 8: 6: 4: 2: Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec WTGs 1: 1 7: 7 12: 12 18: 18 22: 22 29: 29 34: 34 4: 4 9: 9 13: 13 19: 19 23: 23 3: 3 35: 35 5: 5 1: 1 14: 14 2: 2 27: 27 32: 32 6: 6 11: 11 17: 17 21: 21 28: 28 33: 33 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

84 Liite 6 VE2 Maksimikorkeus SHADOW - Calendar, graphical Calculation: VE2 39 x G136 x HH172 G: Lomarakennus (Kotalantie 1) WindPRO version Nov :25 / 5 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :18/ H: Asuinrakennus (Kestiläntie 11) : 22: 2: 18: 16: 14: 12: 1: 8: 6: 4: 2: Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec I: Lomarakennus (Erusmaa) J: Lomarakennus (Törmäläntie 11b) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec K: Lomarakennus (Lapioniitynkoski) L: Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec WTGs 1: 1 16: 16 25: 25 29: 29 32: 32 35: 35 38: 38 2: 2 23: 23 26: 26 3: 3 33: 33 36: 36 39: 39 15: 15 24: 24 28: 28 31: 31 34: 34 37: 37 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

85 Liite 6 VE2 Maksimikorkeus SHADOW - Map Calculation: VE2 39 x G136 x HH172 WindPRO version Nov :25 / 6 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :18/ Hours per year, real case 1 h/a 8 h/a 2 h/a km Map: Peruskartat, Print scale 1:61, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Shadow receptor Flicker map level: Height Contours: _korkeuskayrat.wpo (1) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

86 Liite 6 VE3 Maksinimorkeus SHADOW - Main Result Calculation: VE3 36 x G136 x HH172 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 2 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version Nov :22 / 1 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :55/ Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [LULEA] Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec,6 2,61 4,18 6,47 8,8 1,6 9,5 6,88 4,22 2,77 1,22,17 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E25.335_N65.5 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: _korkeuskayrat.wpo (1) Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1:11 Grid resolution: 1, m New WTG Shadow receptor WTGs Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor diameter Hub height Calculation RPM data/description distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] , 4 No GAMESA G , 172, 2 5, ,5 5 No GAMESA G , 172, 2 5, ,3 6 No GAMESA G , 172, 2 5, ,9 7 No GAMESA G , 172, 2 5, ,1 8 No GAMESA G , 172, 2 5, ,1 9 No GAMESA G , 172, 2 5, ,7 1 No GAMESA G , 172, 2 5, , 11 No GAMESA G , 172, 2 5, , 12 No GAMESA G , 172, 2 5, ,5 13 No GAMESA G , 172, 2 5, ,5 14 No GAMESA G , 172, 2 5, , 15 No GAMESA G , 172, 2 5, , 16 No GAMESA G , 172, 2 5, ,5 17 No GAMESA G , 172, 2 5, ,8 18 No GAMESA G , 172, 2 5, , 19 No GAMESA G , 172, 2 5, ,1 2 No GAMESA G , 172, 2 5, ,7 21 No GAMESA G , 172, 2 5, , 22 No GAMESA G , 172, 2 5, ,3 23 No GAMESA G , 172, 2 5, , 24 No GAMESA G , 172, 2 5, , 25 No GAMESA G , 172, 2 5, ,5 26 No GAMESA G , 172, 2 5, , 27 No GAMESA G , 172, 2 5, ,9 28 No GAMESA G , 172, 2 5, ,7 29 No GAMESA G , 172, 2 5, , 3 No GAMESA G , 172, 2 5, ,4 31 No GAMESA G , 172, 2 5, ,4 32 No GAMESA G , 172, 2 5, To be continued on next page... WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

87 VE3 Maksinimorkeus SHADOW - Main Result Calculation: VE3 36 x G136 x HH172 WindPRO version Nov :22 / 2 Liite 6 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :55/ continued from previous page Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor diameter Hub height Calculation RPM data/description distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,6 33 No GAMESA G , 172, 2 5, ,3 34 No GAMESA G , 172, 2 5, ,7 35 No GAMESA G , 172, 2 5, ,5 36 No GAMESA G , 172, 2 5, ,9 37 No GAMESA G , 172, 2 5, ,6 38 No GAMESA G , 172, 2 5, ,4 39 No GAMESA G , 172, 2 5, Shadow receptor-input Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" B Lomarakennus (Maksniementie 4d) , 5, 5, 1,,, "Green house mode" C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) , 5, 5, 1,,, "Green house mode" E Lomarakennus (Torviaavantie 58) ,8 5, 5, 1,,, "Green house mode" F Lomarakennus (Torviaavantie 73) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" G Lomarakennus (Kotalantie 1) , 5, 5, 1,,, "Green house mode" H Asuinrakennus (Kestiläntie 11) ,7 5, 5, 1,,, "Green house mode" I Lomarakennus (Erusmaa) ,3 5, 5, 1,,, "Green house mode" J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) ,7 5, 5, 1,,, "Green house mode" L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) ,5 5, 5, 1,,, "Green house mode" Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Lomarakennus (Ojanperäntie 8) 21:2 B Lomarakennus (Maksniementie 4d) 14:23 C Asuinrakennus (Torviaavantie 2) 13:6 D Asuinrakennus (Torviaavantie 39) 8:44 E Lomarakennus (Torviaavantie 58) 13:15 F Lomarakennus (Torviaavantie 73) 1:46 G Lomarakennus (Kotalantie 1) 16:39 H Asuinrakennus (Kestiläntie 11) 4:58 I Lomarakennus (Erusmaa) 8: J Lomarakennus (Törmäläntie 11b) 6:25 K Lomarakennus (Lapioniitynkoski) 1:27 L Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) 9:32 Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] :23 5: :39 6: :44 2: :34 8:1 5 8 : : :22 7: :13 3: :14 7:54 To be continued on next page... WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

88 Liite 6 VE3 Maksinimorkeus SHADOW - Main Result Calculation: VE3 36 x G136 x HH172...continued from previous page No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] :25 3: :19 7: :8 5: :59 1: :7 : :58 : :52 4: :4 3: :5 2: :59 : :41 1: :35 8: :35 4: :24 1: :26 1: :2 1: :18 1: :55 2: :19 4: :4 3: :27 2: :9 4: :1 5: :12 4: :14 5: :58 4: :57 7: :14 6:27 WindPRO version Nov :22 / 3 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :55/ WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

89 Liite 6 VE3 Maksinimorkeus SHADOW - Calendar, graphical Calculation: VE3 36 x G136 x HH172 WindPRO version Nov :22 / 4 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :55/ A: Lomarakennus (Ojanperäntie 8) B: Lomarakennus (Maksniementie 4d) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec C: Asuinrakennus (Torviaavantie 2) D: Asuinrakennus (Torviaavantie 39) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 1: 14: 12: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec E: Lomarakennus (Torviaavantie 58) F: Lomarakennus (Torviaavantie 73) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 4: 2: 2: Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec WTGs 1: 4 7: 1 14: 17 19: 22 27: 3 2: 5 8: 11 15: 18 2: 23 29: 32 3: 6 9: 12 16: 19 24: 27 3: 33 4: 7 1: 13 17: 2 25: 28 31: 34 6: 9 11: 14 18: 21 26: 29 32: 35 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

90 Liite 6 VE3 Maksinimorkeus SHADOW - Calendar, graphical Calculation: VE3 36 x G136 x HH172 WindPRO version Nov :22 / 5 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :55/ G: Lomarakennus (Kotalantie 1) H: Asuinrakennus (Kestiläntie 11) : 22: 2: 18: 16: 14: 12: 1: 8: 6: 4: 2: Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec I: Lomarakennus (Erusmaa) J: Lomarakennus (Törmäläntie 11b) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 14: 12: 1: 1: 8: 8: 6: 6: 4: 2: 4: 2: Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec K: Lomarakennus (Lapioniitynkoski) L: Lomarakennus (Viantienjoentie 23b) : : 22: 22: 2: 2: 18: 18: 16: 16: 14: 12: 1: 8: 6: 4: 2: 14: 12: 1: 8: 6: 4: 2: Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec WTGs 12: 15 21: 24 25: 28 28: 31 31: 34 34: 37 13: 16 22: 25 26: 29 29: 32 32: 35 35: 38 2: 23 23: 26 27: 3 3: 33 33: 36 36: 39 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

91 Liite 6 VE3 Maksinimorkeus SHADOW - Map Calculation: VE3 36 x G136 x HH172 WindPRO version Nov :22 / 6 Osmontie 34, PO Box 95 FI-61 Helsinki :55/ Hours per year, real case 1 h/a 8 h/a 2 h/a km Map: Peruskartat, Print scale 1:61, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Shadow receptor Flicker map level: Height Contours: _korkeuskayrat.wpo (1) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 1, DK-922 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

V126 x 9 x HH ,3 db(a)

V126 x 9 x HH ,3 db(a) LIITE 5 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melumallinnus 27.1.2015 V126 x 9 x HH137 108,3 dba) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Lisätiedot

Digitally signed by Hans Vadbäck DN: cn=hans Vadbäck, o, ou=fcg Suunnittelu ja Tekniikka Oy, email=hans.vadback@fcg.fi, c=fi Date: 2016.12.20 15:45:35 +02'00' Jakob Kjellman Digitally signed by Jakob Kjellman

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 29 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16589 varjostusmallinnukset GE 2,5 1 (9) Janne Märsylä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 27 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OX2 OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.10.2015 P22555 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 2. Melumallinnus ja matalataajuisen melun laskenta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 Project: Metsälamminkangas

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi

Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P24711 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari

Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OY AB Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 6 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.10.2014 P20221

Lisätiedot

Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi

Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A INFINERGIES FINLAND OY Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset Nordex N131 x 9 x HH144m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.11.2014 P21514

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ABO WIND OY Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 8 x HH147 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.10.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.2.2015 P16589

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY / ABO WIND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2015 P21514 Melu-

Lisätiedot

SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS

SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS TUULIWATTI OY SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.6.2017 P27979 Melu- ja varjostusmallinnukset Salmeskari Elina 12.6.2017 Sisällys

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO LAGERWEY DEVELOPMENT OY IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2017 P26344 Melu- ja varjostusmallinnukset Salmeskari Elina 31.5.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.9.2015 P18892P002 Merkkikallion kehrääjäselvitys Tiina Mäkelä 21.9.2015

Lisätiedot

Mikonkeitaan tuulivoimahanke

Mikonkeitaan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U J T EK N IIK K OTSOTUULI OY Mikonkeitaan tuulivoimahanke FCG SUUNNITTELU J TEKNIIKK OY P20181 1 22) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Sisällysluettelo 1 varjostusmallinnuksen tavoitteet... 2

Lisätiedot

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO INFINERGIES FINLAND OY YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.. P359 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Liite 5. Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.11.2014 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY LIITE 4 Sastamalan kaupunki Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 8.10.2014 Laatinut: Kulttuuriympäristöpalvelut

Lisätiedot

Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula

Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot Matalataajuisen melun laskenta Raportin ja raportoijan tiedot Raportin laatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Projektipäällikkö Tarkastaja / Hyväksytty pvm Laatija Mauno Aho Laadittu pvm BILAGA 3E (1/11)

Lisätiedot

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.1.2017 P24253 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (16)

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.2.2016 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (16)

Lisätiedot

Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula

Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT KOIRAMÄKI OY AB Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.10.2014 P20221 Melu-

Lisätiedot

Loueen tuulivoimahanke, Tervola

Loueen tuulivoimahanke, Tervola S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Loueen tuulivoimahanke, Tervola Melu- ja varjostusmallinnukset G132 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2015 P27008 Melu- ja varjostusmallinnukset G132

Lisätiedot

Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset

Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tuulivoimaselvitys 29..2015 Liite 1 Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset Keuruu Penkkisuon_tuulivoimaselvitys.docx S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT PENKKISUO

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala

Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26595 Melu- ja varjostusmallinnukset 1

Lisätiedot

Meluraportti, Honkamäki

Meluraportti, Honkamäki Page 1 of 9 Honkamaki_CG140320- Rev1.3-meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Honkamäki Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev1.1 24.3.2014 Christian Granlund, Antti

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.5.2017 P32719 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.4.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15)

Lisätiedot

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO TUULIWATTI OY PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.4.21 1148-P28363 Melu- ja varjostusmallinnukset Vadbäck Hans 21.4.21 Sisällys 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN

Lisätiedot

Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki

Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC LAKIAKANGAS Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 2 x HH137/147 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.3.2016 P22007 Melu- ja

Lisätiedot

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus BILAGA 2 LIITE 2 Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB/OY Kalaxin tuulivoimahanke, Närpiö Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää

Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH140 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.5.2015 P18488 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA WINDA INVEST OY Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N x x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY..0 P0 Melu- ja varjostusmallinnukset N x x HH ) Vadbäck

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, Isojoki ja Karijoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, Isojoki ja Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, ja Karijoki Liite 2 Havainnekuvat, näkymäanalyysi sekä melu- ja varjostusmallinnuksien tulokset FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava MERIKARVIAN KUNTA Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava Melu- ja varjostusmallinnukset ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2017 P32233 Melu- ja varjostusmallinnukset ehdotusvaihe 1

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 n tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset V136 x 15 x HH172 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.6.2016 P22555 Melu- ja varjostusmallinnukset V136 x 15 x

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Sivu 1/11 Saunamaa_CG140609-Rev4- meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev3 9.6.2014 Christian Granlund

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkajoki - Melumallinnus

Lisätiedot

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet N117 x HH141 Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet Alahonkajoki_kaava_alueen_raja_polyline Asuinrakennus Julkinen tai liiker rak. Lomarakennus Teollinen rak. Allas

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Calculation Results. windpro. Limakko ja Alajoki, Perho(1) Sound Level. Distances (m) WTG

Calculation Results. windpro. Limakko ja Alajoki, Perho(1) Sound Level. Distances (m) WTG Limakko ja Alajoki, Perho1) FI-01 Helsinki 22.9.2015 10:26/3.0.619 DECIBEL - Main Result Calculation: Alajoki N131 x x HH144 Vipulampi lomarak. lisäys) Calculation is done according to Finnish guideline

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2)

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) TuuliSaimaa Oy Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) 9.6.2014 Empower PN Oy Valimotie 9-11, 00380 Helsinki puh. 029 020 011 fax 029 020 2290 www.empower.eu Kotipaikka:

Lisätiedot

Ketunperän meluselvitys

Ketunperän meluselvitys Page 1 of 14 Ketunperä_Meluselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus BILAGA 2 LIITE 2 Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus Project: Storbacka, Vörå/Vöyri Description: Saba Wind Ab Saba Tuulivoima Oy DECIBEL - Main Result Calculation: 9 x Vestas

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II,

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II, WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II, 27.2.2015 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTON MELURAPORTTI Yleistä wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo P

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi 1.11.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 2402137-5

Lisätiedot

KANNUKSEN TUULIPUISTON MELUMALLINNUS

KANNUKSEN TUULIPUISTON MELUMALLINNUS KANNUKSN TUULIPUISTON MLUMALLINNUS Yleistä wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 spoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Wpd Finland Oy:n suunnittelee tuulivoimalaitosten

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan päivättyyn välkemallinnusraporttiin,

Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan päivättyyn välkemallinnusraporttiin, RAPORTTI Projekti Kiimassuon tuulivoimapuiston välkeselvitys, Forssan kaupungin puolella olevat voimalat Asiakas Voimavapriikki Oy Päivämäärä 8.11.2013 Laatija Tarkastaja Arttu Ruhanen Janne Ristolainen

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS 29.5.2015

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km ( Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Melutaso ISO 9613-2 (7,5 db, GF=,4, T=15, z=4) 35 db(a) db(a) 45 db(a) ( 4 ( 5

Lisätiedot

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 12 Ketunperä_Meluselvitys_yhtei svaikutukset-ykjr150528-8_rev3 Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys - Yhteisvaikutukset Versio Päivämäärä Tekijät

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Huittinen-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kiimasuo, Huittinen Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS 31.12.2014 Olli Pekka Vieltojärvi Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Intercon Energy Oy. Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi

Intercon Energy Oy. Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi 10.10.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus:

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen Page 1 of 9 Rajamaenkyla-Pienitaajuinen melu- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Rajamäenkylä Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 10.02.2015

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 24 Parhalahti_Meluselvitys_JR15 1211-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 11.12.2015

Lisätiedot

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Innopower OY Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23440 Raportti 1 (9) Märsylä Janne Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL 38 90015 Oulun kaupunki 1 : Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Suunnittelutarveratkaisuhakemusten täydennys: Päivitetty melu- ja varjostusvaikutusten mallinnus

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Voimamylly Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.6.2014 Viite 82142159 HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510008051 KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu Raportti V2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.5.14 P16589 Raportti V2 1 (18)

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 19 Kaukasenneva_Meluselvitys_J R151207-4CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kaukasenneva Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset. 14.4.2015 Projektinumero: 306712. WSP Finland Oy

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset. 14.4.2015 Projektinumero: 306712. WSP Finland Oy Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset 14.4.2015 Projektinumero: 306712 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 1 2.1 Hankealueen sijainti... 1 2.2 Suunnitteluohjearvot...

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO. Suolakangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO. Suolakangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 18 Suolakangas_Meluselvitys- YKCG151002- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Suolakangas Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev02 30.9.2015

Lisätiedot

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu Raportti V3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.12.214 P16589 Raportti V3 1 (19)

Lisätiedot

Luvia Eurajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus

Luvia Eurajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 spoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Luvia urajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus wpd Finland Tero lo

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE: x V x HH VE: x V x HH VE: x V x HH Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 19 Portin_tuulipuisto_Meluselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 2.10.2015 YKo

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Sivu 1 / 22 Langmossa_Meluselvitys_CK1 70606-4SA Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 01 2017-06-08 CGr

Lisätiedot

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja ABO Wind Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2016 Viite 1510019944 ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS ILLEVAARAN TUULIVOI-MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä JRd CGr Hankilannevan tuulivoimapuiston meluselvitys.

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä JRd CGr Hankilannevan tuulivoimapuiston meluselvitys. Page 1 of 20 Hankilanneva_Meluselvitys_JR 170207-1CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Hankilanneva Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 01 8.2.2017

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä JRd SAd Portin tuulivoimapuiston meluselvitys, sijoitussuunnitelma L1.

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä JRd SAd Portin tuulivoimapuiston meluselvitys, sijoitussuunnitelma L1. Page 1 of 19 Portin tuulipuisto_meluselvitys_jr16 1208- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 01 22.12.2016

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto, Isokyrö

Kattiharjun tuulivoimapuisto, Isokyrö PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoiapuisto, Isokyrö Melu- ja varjostusallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY..217 P2143 Melu- ja varjostusallinnukset Vadbäck Hans..217 Sisällys 1 MELU-

Lisätiedot

SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN

SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.9.2016, tark. 13.10.2016 (lisätty parametritaulukko) Viite 1510016015-006 SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Melumallinnus Erkki Heikkola Raportin otsikko ja kirjoittajat Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka - Melumallinnus Erkki Heikkola Numerola Oy Asiakas Ilmatar Luhanka Oy Tiivistelmä

Lisätiedot

KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS

KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.6.2014 Viite 82129133-03 KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS KORPI-MATIN

Lisätiedot