Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset"

Transkriptio

1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tuulivoimaselvitys Liite 1 Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset Keuruu Penkkisuon_tuulivoimaselvitys.docx

2 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT PENKKISUO OY AB Penkkisuon tuulivoimahanke, Keuruu Liite 1. Melu- ja varjostusmallinnukset V12 x 4 x HH137 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P2999

3 Melu- ja varjostusmallinnukset V12 x 4 x HH137 1 (15) Vadbäck Hans Sisällysluettelo 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT Melu Melumallinnus ISO Matalataajuinen melumallinnus Varjostusmallinnus MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET Melun laskentatulokset ISO Matalataajuiset melutasot Varjostusmallinnusten tulokset JOHTOPÄÄTÖS Liitteet Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Liite 2: Varjostusmallinnusten tulokset real case, no forest... 1 Liite 3. Varjostusmallinnusten tulokset real case, forest FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 0001 Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V12 x 4 x HH137 2 (15) 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET Keuruun Penkkisuon läheisyyteen Ampialan kylän itäpuolelle suunnitteilla olevan tuulivoimahankkeen aiheuttamia melu- ja varjostusvaikutuksia on arvioitu laatimalla mallinnukset tuulivoimaloiden aiheuttamista äänenpainetasoista ja varjostuksista. Mallinnusten tavoitteena on osoittaa, kuinka laajalle alueelle kyseiset vaikutukset ulottuvat ja arvioida vaikutukset läheiselle asutukselle tai loma-asutukselle. Tuulivoimaloiden aiheuttamia meluvaikutuksia on arvioitu melun laskentamallin avulla, joiden mukaan on tehty melumallinnus WindPRO-ohjelmalla tuulivoimapuistosta. Hankesuunnitelman mukaisen tuulivoimamelun leviämisvyöhykkeet mallinnettiin noudattaen uusimpia tuulivoimamelun ohjeita (Ympäristöministeriö 2/2014). Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset on mallinnettu WindPro-ohjelman SHADOW-moduulilla alustavien voimalanpaikkojen sijoitusten mukaisesti. Melu- ja varjostusmallinnukset on laatinut insinööri Hans Vadbäck FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 2.1 Melu Melumallinnus ISO Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mallinnettu WindPRO laskentaohjelmalla ISO standardin mukaisesti., jossa tuulen nopeutena käytettiin 8 m/s, ilman lämpötilana 15 C, ilmanpaineena 101,325 kpa sekä ilman suhteellisena kosteutena 70 %. Äänenpainetasot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 137 m korkeita voimaloita. Lähtötietoina eli referenssivoimalana on käytetty tuulivoimalaitosvalmistaja Vestas V12 voimalaa. Laskelmissa tuulivoimalan lähtömelutaso (L WA ) on 105,9 db. Laskenta on tehty 4,0 m maapinta-tasosta. Maanpinnan kovuutena käytettiin arvoa 0,4 Ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen mukaisesti. Melumallinnuksen laskentatuloksia on havainnollistettu ns. leviämiskarttojen avulla. Leviämiskartta esittää melun leviämisen keskiäänitasokäyrät 5 db:n välein. Keuruu Penkkisuo V12 x 4 x HH137 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V12 x 4 x HH137 3 (15) Taulukko 1. Mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Vestas Tyyppi: V12 Sarjanumero/t:- Nimellisteho: 3,3 MW Napakorkeus:137 Roottorin halkaisija:12 Tornin tyyppi: hybridi Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä: Serrated trailing edges Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Level 0 Level 4 Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso: 105,9 101,0 db(a) AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin DMS _V01, V12-3.3MW-Mk2A-50/0 Hz Third Octaves according to General Specification, Date ). Oktaaveittain [Hz], db(a) 1/3-oktaaveittain [Hz], db(lin) - unweighted , , ,5 3 87, , , , ,1 31,5 110, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 105,9 db(a) , ,4 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: +2 db lisäys (maapinnan korkeus >0m) kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei Keuruu Penkkisuo V12 x 4 x HH137 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V12 x 4 x HH137 4 (15) Taulukko 2. Käytetyt mallinnusparametrit ISO laskelmissa sekä melulle altistuvat kohteet AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Laskenta korkeus ISO 913-2: 4,0 m Suhteellinen kosteus Laskentaruudun koko [m m] 25x25 m Lämpötila 70 % Muu, mikä ja miksi: ISO 913-2: 15 C Maastomallin lähde ja tarkkuus Maastomallin lähde: MML maastotietokanta Vaakaresoluutio:1,0 m Pystyresoluutio:0,5 m Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet ISO ,4 HUOM Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali, (0): Neutraali Muu, mikä ja miksi: Sääolosuhteiden huomiointi; laskennassa käytetty tuulen suunnat ja nopeus Tuulen suunta: 0-30 Tuulennopeus: 8 m/s (ref. 10 m) Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus: kyllä Muu, mikä, miksi: Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet > 35 db(a), lkm (ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta) Asukkaat: 0 kpl Vapaa-ajan rakennukset: 0 kpl Hoito- ja oppilaitokset: 0 kpl Melun leviäminen virkistys- tai luonnonsuojelualueille Virkistysalueet: 0 kpl Luonnosuojelualueet: 0 kpl Matalataajuinen melumallinnus Matalataajuinen melu laskettiin Ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisin menetelmin käyttäen voimalavalmistajilta saatuja arvioita niiden äänitehotasoista (DMS _V01, V12-3.3MW-Mk2A-50/0 Hz, Third Octaves according to General Specification, Date ). Ohje antaa menetelmän matalataajuisen melun laskentaan rakennusten ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje 1/2003 antaa matalataajuiselle melulle ohjearvot asuinhuoneissa. Rakennusten sisälle kantautuva äänitaso arvioitiin tanskalaisen DSO1284 laskentaohjeen mukaisin ääneneristävyysarvoin ja tuloksia verrattiin ohjearvoihin. Matalataajuinen tai pienitaajuisen melun osalta asuntojen sisätiloissa käytetään lisäksi seuraavia terssikaistoittain määritettyjä taajuuspainottamattomia tunnin keskiäänitasoon L eq,1h perustuvia suunnitteluohjearvoja. Taulukko 3. Ympäristöministeriön annetut matalataajuisen melun suunnitteluohjearvot asuntojen sisätiloissa taajuuspainottamattomia tunnin keskiäänitasoina L eq,1h Terssikaistan keskitaajuus/hz , L eq,1h /db Keuruu Penkkisuo V12 x 4 x HH137 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V12 x 4 x HH137 5 (15) 2.2 Varjostusmallinnus Tuulivoimaloiden varjostusvaikutuksia mallinnettiin WindPRO-ohjelman Shadowmoduulilla. Mallinnus tehtiin niin sanotulle todelliselle tilanteelle (real case). Mallinnuksissa tehtiin kaksi eri laskentatilannetta: 1) Todellinen tilanne, jossa puuston suojaavaa vaikutusta ei huomioitu (real case, no forest) 2) Todellinen tilanne, jossa puuston suojaavaa vaikutus on huomioitu (real case, forest ). Puuston korkeus määritettiin Corine-luokituksen mukaisesti, siten että havu- ja sekametsän puuston korkeutena käytettiin 20 metriä ja vastaavasti lehtimetsän korkeutena 15 metriä. Auringon keskimääräiset paistetunnit perustuvat Jyväskylän sääaseman pitkäaikaisiin mitattuihin säätietoihin Laskentojen tuulen suunta ja nopeusjakaumana käytettiin Suomen tuuliatlaksen tuulisuustietoa hankealueen läheisyydeltä (lib 21183) ja NASA:n MERRA satelliittidata h/kk Kuva 1. Jyväskylän lentoaseman kuukauden keskimääräiset auringonpaistetunnit vuosina (Lähde: Ilmatieteenlaitos raportti 2012:1) Varjostusmallinnuksen tuloksia on havainnollistettu kartan avulla. Kartalla esitetään varjostusvaikutuksen (1, 8 ja 20 tuntia vuodessa) laajuus. Sen lisäksi mallinnuksessa on erikseen laskettu vaikutus tuulivoimapuistoalueen ympäristössä oleviin herkkiin kohteisiin. Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi lasketaan, kun siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostusmallin laskennassa on huomioitu hankealueen korkeustiedot, tuulivoimaloiden sijainnit esisuunnitelman mukaan, tuulivoimalan napakorkeudet ja roottorin halkaisija ja hankealueen aikavyöhyke. Mallinnuksessa otettiin huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain eli kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella sekä tuulivoimalaitosten arvioitu vuotuinen käyntiaika. Varjostuksen tarkastelukorkeutena lähialueen asuin- tai lomarakennusten pihapiirissä käytettiin 1,0 metriä ja laskenta-alueen kokoa 5,0 x 5,0 metriä. Keuruu Penkkisuo V12 x 4 x HH137 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V12 x 4 x HH137 (15) 3 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET 3.1 Melun laskentatulokset ISO Lähimmät loma- ja asuinrakennukset sijaitsevat noin 1,2 km päässä lähimmistä voimaloista. Lähimpien loma- ja asuinrakennusten pihapiirissä melutasot laskelmien mukaan jäävät alle 35 db(a). Katso tarkemmat laskentatulokset liitteestä 1. Rakennuskanta Lomarakennus Tuulivoimala Melutaso ISO (105,9 db) 35 db(a) 40 db(a) 45 db(a) Laskentakohde F G E D C B A 0 0,25 0,5 0,75 1 km Kuva 2. Laskennalliset melutasot V12 x 4 x HH137 standardin ISO mukaisesti. Keuruu Penkkisuo V12 x 4 x HH137 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V12 x 4 x HH137 7 (15) Taulukko 4. Laskennalliset melutasot standardin ISO mukaisesti. Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z (m) Laskentakorkeus (m) Melutaso db(a) A (Hinkkaperäntie 79) ,5 4,0 30,9 B (Ampialantie 479) ,8 4,0 33,7 C (Ampialantie 3:102) ,5 4,0 33,9 D (Ampialantie 51) ,1 4,0 32,9 E (Ampialantie 52 A) ,5 4,0 34,0 F (Ampialantie 702) ,3 4,0 30,2 G (Ruodemäentie 135) ,0 4,0 35,0 Keuruu Penkkisuo V12 x 4 x HH137 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V12 x 4 x HH137 8 (15) 3.2 Matalataajuiset melutasot Edellä esitetyt suunnitteluohjearvojen mukaiset melutasot on laskettu rakennuskohteittain lähimpien rakennusten (A-G) kohdalla niin sisätiloissa kuin rakennusten ulkopuolella. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot lähimpien rakennusten (A-G) ulkopuolella on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 5). Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot rakennuskohteiden (A-G) sisätiloissa ja ulkopuolella ilmenee seuraavista kuvista (Kuva 3 Kuva 9). Sisätilojen laskennallisia tuloksia tulee verrata Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeessa (2003:1) annettuihin ohjearvoihin. Nämä ovat enimmäisarvoja, jotka on laadittu yöaikaiselle melulle nukkumiseen tarkoitettuihin tiloihin. Ohjearvojen tärkeimpänä kriteerinä on se, että melu ei vaikeuttaisi nukahtamista. Taulukko 5. Laskennalliset matalataajuiset lineaariset tai painottomat melutasot (L eq,1h ) rakennusten (A-G) ulkopuolella. Laskentakohde Terssikaistan keskitaajuus, Hz , A (Hinkkaperäntie 79) 48,7 49,9 44,4 43,3 43,7 42, 40,1 38,2 37,4 30,3 28,1 B (Ampialantie 479) 50, 51,8 4,3 45,3 45, 44, 42,1 40,3 39,5 32,5 30,4 C (Ampialantie 3:102) 50,8 51,9 4,4 45,4 45,8 44,7 42,2 40,4 39, 32, 30,5 D (Ampialantie 51) 50,1 51,3 45,8 44,7 45,1 44,0 41, 39,7 38,9 31,9 29,8 E (Ampialantie 52 A) 50,9 52,0 4,5 45,5 45,9 44,8 42,3 40,5 39,7 32,7 30, F (Ampialantie 702) 48,2 49,4 43,9 42,8 43,2 42,1 39, 37,7 3,9 29,8 27, G (Ruodemäentie 135) 51,5 52,7 47,2 4,2 4,5 45,5 43,0 41,2 40,4 33,5 31,4 Keuruu Penkkisuo V12 x 4 x HH137 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V12 x 4 x HH137 9 (15) Kuva 3. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa A ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 4. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa B ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Keuruu Penkkisuo V12 x 4 x HH137 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V12 x 4 x HH (15) Kuva 5. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa C ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa D ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Keuruu Penkkisuo V12 x 4 x HH137 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V12 x 4 x HH (15) Kuva 7. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa E ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 8. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa F ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Keuruu Penkkisuo V12 x 4 x HH137 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V12 x 4 x HH (15) Kuva 9. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa G ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Matalataajuiset äänitasot ovat pääosin ulkonakin alle asuinhuoneiden sisäohjearvojen ja sisällä äänitaso jää kaikissa rakennuksissa alle ohjearvon kun huomioidaan rakenteiden ääneneristävys. Keuruu Penkkisuo V12 x 4 x HH137 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V12 x 4 x HH (15) 3.3 Varjostusmallinnusten tulokset Tuulivoimaloiden läheisyydessä sijaitsevien asuin- ja lomarakennusten kohdalla varjostustunnit ovat real case, no forest -laskenta tulosten perusteella 0-8 tuntia vuodessa kaikissa tarkastelukohteissa (A-G). Katso tarkemmat laskentatulokset liitteestä 2. Rakennuskanta Lomarakennus Tuulivoimala Varjostus (real case, no forest) 1 h/a 8 h/a 20 h/a Laskentakohde F G E D C B A 0 0,25 0,5 0,75 1 km Kuva 10. Varjostusmallinnus V12 x 4 x HH137, puuston suojaavaa vaikutusta ei huomioitu. Keuruu Penkkisuo V12 x 4 x HH137 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V12 x 4 x HH (15) Varjostusvaikutukset ulottuvat merkittävästi pienemmille alueille lähiympäristöön kun metsäalueilla kasvava puusto huomioidaan. Puuston suojaava vaikutus peittää varjostukset lähes kokonaan, (Kuva 11). Katso tarkemmat laskentatulokset liitteestä 3. Rakennuskanta Lomarakennus Tuulivoimala Varjostus (real case, forest ) 1 h/a 8 h/a 20 h/a Laskentakohde F G E D C B A 0 0,25 0,5 0,75 1 km Kuva 11. Varjostusmallinnus V12 x 4 x HH137, puuston suojaavaa vaikutusta on huomioitu. Keuruu Penkkisuo V12 x 4 x HH137 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V12 x 4 x HH (15) Taulukko. Laskennalliset varjostustunnit vuodessa lähialueen laskentapisteissä kun puuston suojaavaa vaikutusta ei ole huomioitu real case, no forest Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z (m) Laskentaikkuna (m) Varjostus (h/a) A (Hinkkaperäntie 79) ,5 5 x 5 1:49 B (Ampialantie 479) ,8 5 x 5 8:20 C (Ampialantie 3:102) ,5 5 x 5 8:10 D (Ampialantie 51) ,1 5 x 5 :54 E (Ampialantie 52 A) ,5 5 x 5 4:4 F (Ampialantie 702) ,3 5 x 5 0:50 G (Ruodemäentie 135) ,0 5 x 5 5:05 Taulukko 7. Laskennalliset varjostustunnit vuodessa lähialueen laskentapisteissä kun puuston suojaavaa vaikutus on huomioitu real case, forest Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z (m) Laskentaikkuna (m) Varjostus (h/a) A (Hinkkaperäntie 79) ,5 5 x 5 0:00 B (Ampialantie 479) ,8 5 x 5 8:21 C (Ampialantie 3:102) ,5 5 x 5 8:09 D (Ampialantie 51) ,1 5 x 5 0:00 E (Ampialantie 52 A) ,5 5 x 5 0:00 F (Ampialantie 702) ,3 5 x 5 0:50 G (Ruodemäentie 135) ,0 5 x 5 0:00 4 JOHTOPÄÄTÖS Melun- ja varjostusmallinnustulosten perusteella tuulivoimahanke voidaan toteuttaa alustavien voimaloiden sijoitusten mukaisesti, eikä hankkeesta ole odotettavissa haittaa melun tai varjostuksen osalta lähialueen asutukselle. Keuruu Penkkisuo V12 x 4 x HH137 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V12 x 4 x HH Liite 1 Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Keuruu Penkkisuo V12 x 4 x HH137 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

19 Project: Licensed user: Keuruu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI-0001 Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :59/ DECIBEL - Main Result Calculation: Penkkisuo V12 x 4 x HH137 (105,9 db) Calculation is done according to Finnish guideline Ympäristöhallinnon ohjeita from the Ministry of the Environment of Finland All coordinates are in Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Scale 1: Noise sensitive area New WTG WTGs East North Z 190,0 20,4 195, 210,0 Row data/description WTG type Valid Manufact. Type-generator VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS Yes Yes Yes Yes V V V V GridStream... GridStream... GridStream... GridStream... VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS V V V V GridStreame-3 GridStreame-3 GridStreame-3 GridStreame Power, rated [kw] Rotor diameter 12,0 12,0 12,0 12,0 Hub height 137,0 137,0 137,0 137,0 Noise data Creator Name USER USER USER USER Mode Mode Mode Mode serrated serrated serrated serrated trailing trailing trailing trailing edges edges edges edges Wind speed [m/s] 8,0 8,0 8,0 8,0 Status User User User User value value value value LwA,ref Pure tones [db(a)] 105,9 No 105,9 No 105,9 No 105,9 No Calculation Results Sound Level Noise sensitive area No. Name A B C D E F G East (Hinkkaperäntie 79) (Ampialantie 479) (Ampialantie 3:102) (Ampialantie 51) (Ampialantie 52 A) (Ampialantie 702) (Ruodemäentie 135) North Z Imission height 177,5 187,8 198,5 203,1 202,5 207,3 195,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Demands Sound Level Demands fulfilled? Noise From WTGs Distance to Noise 2 db penalty noise applied for demand one or more WTGs [db(a)] [db(a)] 40,0 30,9 997 Yes No 40,0 33,7 52 Yes No 40,0 33,9 28 Yes No 40,0 32,9 74 Yes No 40,0 34,0 594 Yes No 40,0 30, Yes No 40,0 35,0 483 Yes No Distances (m) NSA A B C D E F G WTG windpro by EMD International A/S, Tel , :00 / 1 windpro

20 Project: Licensed user: Keuruu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI-0001 Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :59/ DECIBEL - Detailed results Calculation: Penkkisuo V12 x 4 x HH137 (105,9 db)noise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s Assumptions Calculated L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet (when calculated with ground attenuation, then Dc = Domega) LWA,ref: K: Dc: Adiv: Aatm: Agr: Abar: Amisc: Cmet: Sound pressure level at WTG Pure tone Directivity correction the attenuation due to geometrical divergence the attenuation due to atmospheric absorption the attenuation due to ground effect the attenuation due to a barrier the attenuation due to miscellaneous other effects Meteorological correction Calculation Results Noise sensitive area: A (Hinkkaperäntie 79) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc [db] [db(a)] [db(a)] [db] , , , ,77 Sum Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] 75,30 7,41 77,54 78,79 30,88 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: B (Ampialantie 479) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc [db] [db(a)] [db(a)] [db] , , , ,25 Sum Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] 74,5 7,79 73,4 75,11 33, - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: C (Ampialantie 3:102) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc [db] [db(a)] [db(a)] [db] , , , ,09 Sum Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] 74,91 7,9 73,4 74,52 33,85 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: D (Ampialantie 51) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc [db] [db(a)] [db(a)] [db] , , , ,2 Sum Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] 75,8 77,21 74,25 74,85 32,91 - Data undefined due to calculation with octave data windpro by EMD International A/S, Tel , :00 / 2 windpro

21 Project: Licensed user: Keuruu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI-0001 Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :59/ DECIBEL - Detailed results Calculation: Penkkisuo V12 x 4 x HH137 (105,9 db)noise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s Noise sensitive area: E (Ampialantie 52 A) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc [db] [db(a)] [db(a)] [db] , , , ,73 Sum Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] 75,92 7,54 73,3 73,35 34,04 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: F (Ampialantie 702) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc [db] [db(a)] [db(a)] [db] , , , ,74 Sum Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] 79,17 78,1 77,24 75,4 30,21 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: G (Ruodemäentie 135) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc [db] [db(a)] [db(a)] [db] , , , ,03 Sum Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] 7,0 73,13 74,95 72,41 35,00 - Data undefined due to calculation with octave data windpro by EMD International A/S, Tel , :00 / 3 windpro

22 Project: Licensed user: Keuruu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI-0001 Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :59/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Penkkisuo V12 x 4 x HH137 (105,9 db)noise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s Noise calculation model: ISO Finland Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, fixed, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] 0,1 0,4 1,1 2,4 4,1 8,8 2,4 93,7 WTG: VESTAS V GridStreame !O! Noise: Mode 0 - serrated trailing edges Source Source/Date Creator Edited Manufacturer DMS _V USER :12 Based on Document no.: DMS _V01 Octave data Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] User value 137,0 8,0 105,9 No 87,9 94,1 95,7 99,2 101,8 98,1 91,2 85,8 Status NSA: (Hinkkaperäntie 79)-A Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) No distance demand NSA: (Ampialantie 479)-B Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) No distance demand NSA: (Ampialantie 3:102)-C Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) No distance demand NSA: (Ampialantie 51)-D Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) No distance demand windpro by EMD International A/S, Tel , :00 / 4 windpro

23 Project: Licensed user: Keuruu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI-0001 Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :59/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Penkkisuo V12 x 4 x HH137 (105,9 db)noise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s NSA: (Ampialantie 52 A)-E Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) No distance demand NSA: (Ampialantie 702)-F Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) No distance demand NSA: (Ruodemäentie 135)-G Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) No distance demand windpro by EMD International A/S, Tel , :00 / 5 windpro

24 Project: Licensed user: Keuruu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI-0001 Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :59/ DECIBEL - Map 8,0 m/s Calculation: Penkkisuo V12 x 4 x HH137 (105,9 db)noise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s Noise [db(a)] m Map: Penkkisuo peruskartta, Print scale 1:24 000, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO Finland. Wind speed: 8,0 m/s Height above sea level from active line object windpro by EMD International A/S, Tel , :00 / windpro

25 Rakennuskanta Lomarakennus Tuulivoimala Melutaso ISO (105,9 db) 35 db(a) 40 db(a) F G 45 db(a) Laskentakohde 4 2 E 3 D C 1 B A 0 0,25 0,5 0,75 1 km

26 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V12 x 4 x HH Liite 2 Liite 2: Varjostusmallinnusten tulokset real case, no forest Keuruu Penkkisuo V12 x 4 x HH137 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

27 Project: Licensed user: Keuruu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI-0001 Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :11/ SHADOW - Main Result Calculation: Penkkisuo V12 x 4 x HH137 (real case, no forest) Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table Minimum sun height over horizon for influence Day step for calculation Time step for calculation 3 1 days 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [] Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0,94 2,43 4,0,23 8,35 8,23 8,58,42 4,00 1,92 0,83 0,4 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA Ahvenneva Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Keuruu_kv Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Grid resolution: 10,0 m All coordinates are in Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Scale 1: Shadow receptor New WTG WTGs East North Z 190,0 20,4 195, 210,0 WTG type Valid Manufact. Type-generator Row data/description VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS V V V V GridStr... Yes GridStr... Yes GridStr... Yes GridStr... Yes VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS V V V V GridStreame-3 GridStreame-3 GridStreame-3 GridStreame Power, rated [kw] Rotor diameter 12,0 12,0 12,0 12,0 Shadow data Hub Calculation RPM height distance [RPM] 137, ,0 137, ,0 137, ,0 137, ,0 Shadow receptor-input No. Name A B C D E F G East (Hinkkaperäntie 79) (Ampialantie 479) (Ampialantie 3:102) (Ampialantie 51) (Ampialantie 52 A) (Ampialantie 702) (Ruodemäentie 135) North Z 177,5 187,8 198,5 203,2 202,5 207,3 195,0 Width Height Height Degrees from Slope of a.g.l. south cw window [ ] [ ] 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 Direction mode "Green "Green "Green "Green "Green "Green "Green house house house house house house house mode" mode" mode" mode" mode" mode" mode" Calculation Results Shadow receptor No. Name A B C D Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year] (Hinkkaperäntie 79) 1:49 (Ampialantie 479) 8:20 (Ampialantie 3:102) 8:10 (Ampialantie 51) :54 To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :19 / 1 windpro

28 Project: Licensed user: Keuruu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI-0001 Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :11/ SHADOW - Main Result Calculation: Penkkisuo V12 x 4 x HH137 (real case, no forest)...continued from previous page Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year] E (Ampialantie 52 A) 4:4 F (Ampialantie 702) 0:50 G (Ruodemäentie 135) 5:05 No. Name Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS V V V V GridStreame GridStreame GridStreame GridStreame !O!!O!!O!!O! hub: hub: hub: hub: 137,0 137,0 137,0 137,0 m m m m (TOT: (TOT: (TOT: (TOT: 200,0 200,0 200,0 200,0 windpro by EMD International A/S, Tel , m) m) m) m) (47) (48) (49) (50) Worst case Expected [h/year] [h/year] 21:40 5:24 23:48 1:55 71:58 15:25 4:28 13: :19 / 2 windpro

29 Project: Licensed user: Keuruu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI-0001 Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :11/ SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Penkkisuo V12 x 4 x HH137 (real case, no forest) WTGs 1: VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (47) 3: VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (49) 4: VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (50) windpro by EMD International A/S, Tel , :19 / 3 windpro

30 Project: Licensed user: Keuruu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI-0001 Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :11/ SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Penkkisuo V12 x 4 x HH137 (real case, no forest) WTGs 2: VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (48) 3: VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (49) 4: VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (50) windpro by EMD International A/S, Tel , :19 / 4 windpro

31 Project: Licensed user: Keuruu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI-0001 Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :11/ SHADOW - Map Calculation: Penkkisuo V12 x 4 x HH137 (real case, no forest) Hours per year, real case m Map: Penkkisuo peruskartta, Print scale 1:30 000, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Shadow receptor Flicker map level: Keuruu_kv windpro by EMD International A/S, Tel , :19 / 5 windpro

32 Rakennuskanta Lomarakennus Tuulivoimala Varjostus (real case, no forest) 1 h/a F G 8 h/a 20 h/a Laskentakohde 4 2 E 3 D C 1 B A 0 0,25 0,5 0,75 1 km

33 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset V12 x 4 x HH Liite 3 Liite 3. Varjostusmallinnusten tulokset real case, forest Keuruu Penkkisuo V12 x 4 x HH137 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

34 Project: Keuruu SHADOW - Main Result Calculation: Penkkisuo V12 x 4 x HH137 (real case, forest ) Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI-0001 Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :17/ Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [] Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0,94 2,43 4,0,23 8,35 8,23 8,58,42 4,00 1,92 0,83 0,4 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA Ahvenneva Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Keuruu_kv Area object(s) used in calculation: Corine Penkkisuo areas Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Grid resolution: 10,0 m All coordinates are in Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 New WTG Scale 1: Shadow receptor WTGs WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [kw] [RPM] ,0 VESTAS V GridStr... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,7 VESTAS V GridStr... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,5 VESTAS V GridStr... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,0 VESTAS V GridStr... Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, ,0 Shadow receptor-input No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [ ] [ ] A (Hinkkaperäntie 79) ,5 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" B (Ampialantie 479) ,8 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" C (Ampialantie 3:102) ,5 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" D (Ampialantie 51) ,2 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" E (Ampialantie 52 A) ,5 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" F (Ampialantie 702) ,3 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" G (Ruodemäentie 135) ,0 5,0 5,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A (Hinkkaperäntie 79) 0:00 B (Ampialantie 479) 8:21 To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :20 / 1 windpro

35 Project: Keuruu SHADOW - Main Result Calculation: Penkkisuo V12 x 4 x HH137 (real case, forest )...continued from previous page Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] C (Ampialantie 3:102) 8:09 D (Ampialantie 51) 0:00 E (Ampialantie 52 A) 0:00 F (Ampialantie 702) 0:50 G (Ruodemäentie 135) 0:00 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI-0001 Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :17/ Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 1 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (47) 14:30 3:35 2 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (48) 0:00 0:00 3 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (49) 3:45 10:10 4 VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (50) 1:17 3:3 windpro by EMD International A/S, Tel , :20 / 2 windpro

36 Project: Keuruu SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Penkkisuo V12 x 4 x HH137 (real case, forest ) A: (Hinkkaperäntie 79) Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI-0001 Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :17/ B: (Ampialantie 479) 22:00 22:00 20:00 20:00 18:00 18:00 1:00 1:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 8:00 8:00 :00 :00 4:00 4:00 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Month Sep Oct Nov Dec Jan Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Month Sep Oct Nov Dec Jan C: (Ampialantie 3:102) D: (Ampialantie 51) 22:00 22:00 20:00 20:00 18:00 18:00 1:00 1:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 8:00 8:00 :00 :00 4:00 4:00 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Month Sep Oct Nov Dec Jan Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Month Sep Oct Nov Dec Jan E: (Ampialantie 52 A) F: (Ampialantie 702) 22:00 22:00 20:00 20:00 18:00 18:00 1:00 1:00 Time 14:00 12:00 Time 14:00 12:00 10:00 10:00 8:00 8:00 :00 :00 4:00 4:00 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Month Sep Oct Nov Dec Jan Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Month Sep Oct Nov Dec Jan WTGs 1: VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (47) 3: VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (49) 4: VESTAS V GridStreame !O! hub: 137,0 m (TOT: 200,0 m) (50) windpro by EMD International A/S, Tel , :20 / 3 windpro

37 Project: Keuruu SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Penkkisuo V12 x 4 x HH137 (real case, forest ) Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI-0001 Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :17/ G: (Ruodemäentie 135) 22:00 20:00 18:00 1:00 Time 14:00 12:00 10:00 8:00 :00 4:00 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Month Sep Oct Nov Dec Jan WTGs windpro by EMD International A/S, Tel , :20 / 4 windpro

38 Project: Keuruu SHADOW - Map Calculation: Penkkisuo V12 x 4 x HH137 (real case, forest ) Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI-0001 Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :17/ Hours per year, real case m Map: Penkkisuo peruskartta, Print scale 1:30 000, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Shadow receptor Flicker map level: Keuruu_kv windpro by EMD International A/S, Tel , :20 / 5 windpro

39 Rakennuskanta Lomarakennus Tuulivoimala Varjostus (real case, forest ) 1 h/a F G 8 h/a 20 h/a Laskentakohde 4 2 E 3 D C 1 B A 0 0,25 0,5 0,75 1 km

40 Rakennuskanta F! ( G! ( Lomarakennus ( Tuulivoimala Varjostus (real case, forest ) 1 h/a 8 h/a 20 h/a! ( Laskentakohde 4 ( 2 ( E! ( 3 ( 1 ( D! ( C! ( B! ( A! ( m

Digitally signed by Hans Vadbäck DN: cn=hans Vadbäck, o, ou=fcg Suunnittelu ja Tekniikka Oy, email=hans.vadback@fcg.fi, c=fi Date: 2016.12.20 15:45:35 +02'00' Jakob Kjellman Digitally signed by Jakob Kjellman

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet N117 x HH141 Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet Alahonkajoki_kaava_alueen_raja_polyline Asuinrakennus Julkinen tai liiker rak. Lomarakennus Teollinen rak. Allas

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Calculation Results. windpro. Limakko ja Alajoki, Perho(1) Sound Level. Distances (m) WTG

Calculation Results. windpro. Limakko ja Alajoki, Perho(1) Sound Level. Distances (m) WTG Limakko ja Alajoki, Perho1) FI-01 Helsinki 22.9.2015 10:26/3.0.619 DECIBEL - Main Result Calculation: Alajoki N131 x x HH144 Vipulampi lomarak. lisäys) Calculation is done according to Finnish guideline

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

V126 x 9 x HH ,3 db(a)

V126 x 9 x HH ,3 db(a) LIITE 5 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melumallinnus 27.1.2015 V126 x 9 x HH137 108,3 dba) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari

Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OY AB Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 6 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.10.2014 P20221

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY n Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Matalataajuisen melun

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi

Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P24711 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.11.2014 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula

Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 2. Melumallinnus ja matalataajuisen melun laskenta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 Project: Metsälamminkangas

Lisätiedot

Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula

Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT KOIRAMÄKI OY AB Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.10.2014 P20221 Melu-

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ABO WIND OY Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 8 x HH147 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.10.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16589 varjostusmallinnukset GE 2,5 1 (9) Janne Märsylä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA WINDA INVEST OY Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N x x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY..0 P0 Melu- ja varjostusmallinnukset N x x HH ) Vadbäck

Lisätiedot

Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan päivättyyn välkemallinnusraporttiin,

Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan päivättyyn välkemallinnusraporttiin, RAPORTTI Projekti Kiimassuon tuulivoimapuiston välkeselvitys, Forssan kaupungin puolella olevat voimalat Asiakas Voimavapriikki Oy Päivämäärä 8.11.2013 Laatija Tarkastaja Arttu Ruhanen Janne Ristolainen

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.4.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15)

Lisätiedot

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO LAGERWEY DEVELOPMENT OY IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2017 P26344 Melu- ja varjostusmallinnukset Salmeskari Elina 31.5.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.2.2016 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (16)

Lisätiedot

Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki

Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC LAKIAKANGAS Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 2 x HH137/147 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.3.2016 P22007 Melu- ja

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, Isojoki ja Karijoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, Isojoki ja Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, ja Karijoki Liite 2 Havainnekuvat, näkymäanalyysi sekä melu- ja varjostusmallinnuksien tulokset FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi

Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A INFINERGIES FINLAND OY Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset Nordex N131 x 9 x HH144m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.11.2014 P21514

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY / ABO WIND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2015 P21514 Melu-

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 29 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää

Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH140 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.5.2015 P18488 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 27 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO INFINERGIES FINLAND OY YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.. P359 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Liite 5. Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava MERIKARVIAN KUNTA Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava Melu- ja varjostusmallinnukset ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2017 P32233 Melu- ja varjostusmallinnukset ehdotusvaihe 1

Lisätiedot

SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS

SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS TUULIWATTI OY SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.6.2017 P27979 Melu- ja varjostusmallinnukset Salmeskari Elina 12.6.2017 Sisällys

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OX2 OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.10.2015 P22555 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi

Lisätiedot

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO TUULIWATTI OY PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.4.21 1148-P28363 Melu- ja varjostusmallinnukset Vadbäck Hans 21.4.21 Sisällys 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.2.2015 P16589

Lisätiedot

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.1.2017 P24253 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (16)

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset. 14.4.2015 Projektinumero: 306712. WSP Finland Oy

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset. 14.4.2015 Projektinumero: 306712. WSP Finland Oy Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset 14.4.2015 Projektinumero: 306712 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 1 2.1 Hankealueen sijainti... 1 2.2 Suunnitteluohjearvot...

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala

Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26595 Melu- ja varjostusmallinnukset 1

Lisätiedot

Loueen tuulivoimahanke, Tervola

Loueen tuulivoimahanke, Tervola S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Loueen tuulivoimahanke, Tervola Melu- ja varjostusmallinnukset G132 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2015 P27008 Melu- ja varjostusmallinnukset G132

Lisätiedot

KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS

KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.6.2014 Viite 82129133-03 KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS KORPI-MATIN

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 n tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset V136 x 15 x HH172 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.6.2016 P22555 Melu- ja varjostusmallinnukset V136 x 15 x

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA. Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA. Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 2 Maaninka_Valkeselvitys_6wt g_yhteenveto_ss16112-1jr Frilundintie 2 651 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA Välkeselvitys Versio Päivääärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelä 1 2.11.216 SSd JRd

Lisätiedot

Mikonkeitaan tuulivoimahanke

Mikonkeitaan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U J T EK N IIK K OTSOTUULI OY Mikonkeitaan tuulivoimahanke FCG SUUNNITTELU J TEKNIIKK OY P20181 1 22) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Sisällysluettelo 1 varjostusmallinnuksen tavoitteet... 2

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Voimamylly Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.6.2014 Viite 82142159 HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510008051 KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

Meluraportti, Honkamäki

Meluraportti, Honkamäki Page 1 of 9 Honkamaki_CG140320- Rev1.3-meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Honkamäki Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev1.1 24.3.2014 Christian Granlund, Antti

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.9.2015 P18892P002 Merkkikallion kehrääjäselvitys Tiina Mäkelä 21.9.2015

Lisätiedot

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus BILAGA 2 LIITE 2 Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus Project: Storbacka, Vörå/Vöyri Description: Saba Wind Ab Saba Tuulivoima Oy DECIBEL - Main Result Calculation: 9 x Vestas

Lisätiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot Matalataajuisen melun laskenta Raportin ja raportoijan tiedot Raportin laatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Projektipäällikkö Tarkastaja / Hyväksytty pvm Laatija Mauno Aho Laadittu pvm BILAGA 3E (1/11)

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.5.2017 P32719 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkajoki - Melumallinnus

Lisätiedot

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY LIITE 4 Sastamalan kaupunki Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 8.10.2014 Laatinut: Kulttuuriympäristöpalvelut

Lisätiedot

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus BILAGA 2 LIITE 2 Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB/OY Kalaxin tuulivoimahanke, Närpiö Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

KONTTISUON TUULIVOI- MAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

KONTTISUON TUULIVOI- MAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja UPM Wind Holdings Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.8.2014 Viite 151011135 KONTTISUON TUULIVOI- MAPUISTO VÄLKEMALLINNUS KONTTISUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä 19.8.2014

Lisätiedot

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Sivu 1/11 Saunamaa_CG140609-Rev4- meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev3 9.6.2014 Christian Granlund

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2)

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) TuuliSaimaa Oy Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) 9.6.2014 Empower PN Oy Valimotie 9-11, 00380 Helsinki puh. 029 020 011 fax 029 020 2290 www.empower.eu Kotipaikka:

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.4.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 Päivämäärä

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS 29.5.2015

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS

TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.2.2014 Viite 1510009197 TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS TAHKOLUODON MERITUULIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II,

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II, WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II, 27.2.2015 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTON MELURAPORTTI Yleistä wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo P

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Voimamylly Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.1.2015 Viite 82142159 HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Huittinen-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kiimasuo, Huittinen Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Lisätiedot

KANNUKSEN TUULIPUISTON MELUMALLINNUS

KANNUKSEN TUULIPUISTON MELUMALLINNUS KANNUKSN TUULIPUISTON MLUMALLINNUS Yleistä wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 spoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Wpd Finland Oy:n suunnittelee tuulivoimalaitosten

Lisätiedot

TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS

TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Raahen Tuulivoima Consulting Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510009971 TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä 19.12.2013

Lisätiedot

Ketunperän meluselvitys

Ketunperän meluselvitys Page 1 of 14 Ketunperä_Meluselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto, Isokyrö

Kattiharjun tuulivoimapuisto, Isokyrö PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoiapuisto, Isokyrö Melu- ja varjostusallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY..217 P2143 Melu- ja varjostusallinnukset Vadbäck Hans..217 Sisällys 1 MELU-

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen Page 1 of 9 Rajamaenkyla-Pienitaajuinen melu- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Rajamäenkylä Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 10.02.2015

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1 Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.8.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN

Lisätiedot

PASKOONHARJUN TUULI- VOIMAPUISTO, TEUVA VÄLKEMALLINNUS

PASKOONHARJUN TUULI- VOIMAPUISTO, TEUVA VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2013 Viite 82124442 PASKOONHARJUN TUULI- VOIMAPUISTO, TEUVA VÄLKEMALLINNUS PASKOONHARJUN TUULIVOIMAPUISTO, TEUVA VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1 Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.11.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN

Lisätiedot

ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI VÄLKEMALLINNUS

ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja ABO Wind Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 9.12.2016 Viite 1510019944 ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI VÄLKEMALLINNUS ILLEVAARAN TUULIVOIMAHANKE, HYRYNSALMI VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Intercon Energy Oy. Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi

Intercon Energy Oy. Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi 10.10.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus:

Lisätiedot

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi 1.11.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 2402137-5

Lisätiedot

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL 38 90015 Oulun kaupunki 1 : Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Suunnittelutarveratkaisuhakemusten täydennys: Päivitetty melu- ja varjostusvaikutusten mallinnus

Lisätiedot

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 12 Ketunperä_Meluselvitys_yhtei svaikutukset-ykjr150528-8_rev3 Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys - Yhteisvaikutukset Versio Päivämäärä Tekijät

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS 29.5.2015

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km ( Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Melutaso ISO 9613-2 (7,5 db, GF=,4, T=15, z=4) 35 db(a) db(a) 45 db(a) ( 4 ( 5

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS 31.12.2014 Olli Pekka Vieltojärvi Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 24 Parhalahti_Meluselvitys_JR15 1211-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 11.12.2015

Lisätiedot

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Innopower OY Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23440 Raportti 1 (9) Märsylä Janne Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 2

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 2 Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.4.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 2 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 2 Päivämäärä

Lisätiedot

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja ABO Wind Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2016 Viite 1510019944 ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS ILLEVAARAN TUULIVOI-MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot