Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu Raportti V3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16589

2 Raportti V3 1 (19) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Yleistä Ääni Termejä Äänen havaitseminen Äänen eteneminen Säädökset Lähtötiedot Voimaloiden melupäästö GE voimalat, yhteensä 64 kpl Vestas voimalat, yhteensä 2 kpl Voimaloiden sijainnit ja lähimmät melulta suojattavat kohteet Menetelmät menetelmät Akustiset tiedot Tulokset Matalataajuinen melu Tulosten tarkastelua Äänitaso Matalataajuiset äänet Liitteet: WindPro-ohjelmiston tulokset ja melualuekartta Kohdekortit Lappfjärd ja Lakiakangas II 33 kpl Voimaloiden meluspektrikortit 4 kpl FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1 4, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti V3 1 (18) Liite 3.1 Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu 1 Yleistä 2 Ääni 2.1 Termejä Tässä työssä on selvitetty Kristiinankaupungin ja Isojoen alueella olevien tuulivoima-alueiden matalataajuisen melun vaikutuksia tarkastelemalla erikseen Lappfjärdin ja Lakiakangas II hankkeita sekä molempia yhdessä Lakiakangas I- hankkeen kanssa. Hankekehittäjä CPC Finland Oy Yhteyshenkilö Melualuelaskennat FCG suunnittelu ja tekniikka Oy Janne Märsylä Mauno Aho Hz Hertsi (Hetrtz), taajuuden yksikkö, värähdystä sekunnissa, 1 khz (kilohertsi) = Hz Pa Pascal, paineen yksikkö, 1 Pa=1N/m2. Ilmakehän paine on noin Pa eli hpa (hehtopascalia) db desibeli, tehon suhde 1-kantaisella logaritmisella asteikolla. Äänitasossa db vastaa 2 µpa (mikropascalin eli pascalin miljoonasosan) painetasoa. L Äänitaso db, ei taajuuspainotusta L A Äänitaso A-taajuuspainotettuna L AF Äänitaso A-taajuuspainotettuna ja F-aikapainotettuna L Aeq,t Keskiäänitaso (ekvivalenttiäänitaso) A-taajuuspainotettuna aikavälillä t L Aeq,7-22 Keskiäänitaso A-taajuuspainotettuna päivällä eli klo 7-22 L Aeq,22-7 Keskiäänitaso A-taajuuspainotettuna yöllä eli klo 22-7 L eq,1h Keskiäänitaso ei taajuuspainotettuna, yhden tunnin ajalta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1 4, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti V3 2 (18) Liite Äänen havaitseminen Ihmiskorva ei toimi matalilla taajuuksilla ja äänenvoimakkuuksilla lineaarisesti. Matalat ja myös hyvin korkeat äänet aistitaan yleensä keskitaajuisia ääniä heikommin. Varhaisin tutkimus asiassa tehtiin 1933, Fletcher- Munson käyrästö, ja myöhemmin täydentävien tutkimusten perusteella laadittiin vakioäänekkyyskäyrät ISO 226 standardissa. Sen uusin versio on vuodelta 23. Sen perustana olevissa uudemmissa tutkimuksissa todettiin, että matalat äänet aistitaan pienillä äänitasoilla heikommiksi kuin aiemmin on oletettu. A-taajuuspainotus on laadittu mukaillen vanhempaa 4 db vakioäänekkyyskäyrää. Kun verrataan A-taajuuspainotusta uusimman standardin ISO226:23 vakioäänekkyyskäyriin, havaitaan, että se noudattaa hyvin db käyrää. Taajuuspainotus on määritelty useissa ISO- ja IEC-standardeissa ja uusin versio on standardissa IEC :213. Ero vanhempiin versioihin on lähinnä täydennykset taajuusasteikon ääripäihin. Oheisessa käyrästössä on esitetty äänitasoja ilman A-taajuuspainotusta matalilla äänillä. Tumman vihreä käyrä alimpana on ihmisten keskimääräinen kuulokynnys, jota heikompia ääniä ei havaita eikä niillä ole tutkimuksissa todettu olevan muutakaan vaikutusta ihmiseen. Muut vihreät ja siniset käyrät ovat vakioäänekkyyskäyriä. Esimerkiksi 4 db vakioäänekkyyskäyrä kuvaa eri taajuuksilla äänenvoimakkuuden, joka aistitaan yhtä voimakkaaksi kuin 4 db ääni 1 khz taajuudella. Käyrät ovat 1 db välein, mutta lähenevät toisiaan matalilla taajuuksilla. Siten esimerkiksi ihmisen kuuloalueen alarajana yleensä pidetyn 2 Hz taajuudella heikoimman kuultavan äänen taso on liki db mutta tätä vain 2 db voimakkaampi ääni aistitaan 4 db voimakkaammaksi. Ilmiön takia eräissä äänentoistolaitteissa on Loudness-kytkin, jonka avulla pienillä äänenvoimakkuuksilla voidaan voimistaa matalataajuisia ääniä ja musiikki saadaan kuulostamaan luonnolliselta, kun ilman kytkentää bassoäänet kuuluvat suhteessa liian heikosti. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1 4, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

5 Terssin painottamaton äänitaso L db FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti V3 3 (18) Liite Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla 1 db vakioäänekkyyskäyrä 2 db vakioäänekkyyskäyrä 3 db vakioäänekkyyskäyrä 4 db vakioäänekkyyskäyrä , Terssin keskitaajuus, Hz Infraääniksi kutsutaan värähtelyä, jonka taajuus on alle ihmisen alimman äänenä aistiman taajuuden, eli 2 Hz. Ihmisten herkkyys äänelle vaihtelee yksilöittäin ja samoin infraäänien aistimisessa voi olla yli 1 db eroja. 2.3 Äänen eteneminen Tuulivoimalan ääni vaimenee geometrisen vaimeneman takia 6 db etäisyyden kaksinkertaistuessa. Ilmakehän absorptio vaimentaa lisäksi etenkin korkeita taajuuksia. Matalimpia taajuuksia ilmakehä ei vaimenna. Maaperästä ja varsinkin vedestä heijastuva ääniaalto voi taas nostaa äänitasoa. Vaikutus riippuu myös taajuudesta sekä äänilähteen korkeudesta ja voi enimmillään olla 6 db matalimmilla taajuuksilla. Vaikutus pienenee muuttuen vaimennukseksi korkeammilla taajuuksilla. Lisäksi maaston muodostamat esteet vaimentavat ääntä. Tämäkin vaikutus on äänen taajuudesta riippuvainen ja vaimennus kasvaa taajuuden kasvaessa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1 4, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti V3 4 (18) Liite Säädökset Ympäristömelun yleiset ohjearvot on määritelty Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992. Taulukko 1: Yleiset melutasojen ohjearvot Ulkona (VNp 993/1992) L Aeq, klo 7-22 L Aeq, klo 22-7 Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuoliset virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet 1) 2) 55 db db 45 db 4 db Sisällä Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35 db 3 db Opetus ja kokoontumistilat 35 db - Liike ja toimistohuoneet 45 db - 1) Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 db. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja. 3) 4) Jos ääni on iskumaista tai kapeakaistaista, tulee laskenta- tai mittaustulokseen lisätä 5 db ennen sen vertaamista ohjearvoon. Näiden lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriön antamassa Asumisterveysohjeessa: 23 on määritelty matalataajuisen melun ohjearvot asuinhuoneissa. Ohjearvot on annettu yhden tunnin taajuuspainottamattomina keskiäänitasoina terssikaistoille, joiden keskitaajuus on 2 2 Hz. Seuraavassa taulukossa on esitetty myös edellisistä lasketut A-taajuuspainotetut arvot. Koska ohjearvot on annettu taajuuskaistoittain, ei tulkinnassa tule erikseen huomioida äänen kapeakaistaisuutta. Terssikaista Hz , Keskiäänitaso L Zeq,1h, db, ohjearvo Edellisestä laskettu keskiäänitaso A- painotettuna L Aeq,1h, db FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1 4, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti V3 5 (18) Liite 3.1 Ympäristöministeriön ohje 4/212 Tuulivoimarakentaminen ehdottaa asetuksessa määrättyjä tiukempia ohjearvoja tuulivoimamelulle. Ulkona L Aeq, klo 7-22 L Aeq, klo 22-7 Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet, loma-asumisalueet taajamissa 45 db 4 db Loma-asumiseen käytettävät alueet taajamien ulkopolella, leirintäalueet ja 4 db 35 db 1) luonnonsuojelualueet muilla alueilla ei sovelleta ei sovelleta 1) Yöohjearvoja ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä luonnon tarkkailuun tai oleskeluun yöaikaan Ohjeen mukaan toimittaessa on yleisten melun ohjearvojen tapaan laskenta- tai mittaustulokseen lisättävä 5 db ennen sen vertaamista ohjearvoon. Lisäksi tämä on tehtävä, jos ääni on merkityksellisesti sykkivää (amplitudimoduloitua). Oikeuskäytännössä on otettu viimeksi otettu Ympäristöministeriön ehdotusta puoltava kanta. Uusi asetus tuulivoimaloiden aiheuttaman melun ohjearvoista on lausuntokierroksella. Voimaan tullessaan se syrjäyttää edellä esitetyt ohjearvot siirtymäsäännösten mukaisesti. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1 4, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti V3 6 (18) Liite Lähtötiedot 4.1 Voimaloiden melupäästö Voimalavalmistajan antamia takuuarvoja ei ollut käytettävissä. Vestaksen osalta käytettiin melupäästöä 17,5 db, kuten aiemmissakin mallinnuksissa. GE voimalan melupäästö on ilmoitettu arvo. 16 db. Matalataajuisen melun laskennassa tarvittava terssitieto ei kuitenkaan ulottunut alimpaan 2 Hz terssiin asti ja sen äänitaso arvioitiin olevan A-painotettuna ilmoitettua 25 Hz tasoa 2,5 db korkeampi GE voimalat, yhteensä kpl Tuulivoimaloiden tiedot Valmistaja GE Wind Energy Tyyppi GE Sarjanumerot --- Nimellisteho, MW 2,5 Napakork. m 139 Roottorin halkaisija, m 12 Tornin tyyppi teräslieri ö Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Keino Käytettävissä db Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muut L WA Noise Mode (normal) Noise Mode 1 Noise Mode 2 Noise Mode 3 Noise Mode 4 Akustiset tiedot / Laskennan lähtötiedot Melupäästötiedot GE doc 2xDF-12xxHz_SCD- Lähde GE Allcomp_NO_IECxxxxxxENxxx 214.docx Tyyppi calculated L WA db 16 Terssitiedot valmistajan ilmoittamat FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1 4, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti V3 7 (18) Liite 3.1 Ilmoitetut arvot Laskettu Oktaaveittain Tersseittäin Tersseittäin Taajuus Hz L WA db L WA db L W db ,5 25,5 17,2 31,5 73,2 67,2 16,6 4 71,4 16, 75 15, ,8 79,1 15,3 82,7 15,2 85,9 15, ,8 14,9 1 91,4 14,8 2 92,7 13,6 2 98,5 93,8 12, ,6 11,2 4 95,3,1,6 95,8 99, 63 96,2 98,1 96,2 97,, , 12 95,5 94,9 1 94,5 93,5 2 97,7 92,9 91,7 2,6 89, ,4 86,2 4 89,2 83,3 82, , ,4 71,5 72,1 63,4 64,5 53,7 56, ,3 46, ,7 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot Kapeakaistaisuus ei Tonaalisuus ei Impulssimaisuus ei Merkityksellinen sykintä -- (Amplitudimodulaatio) Muu Ilmoitetusta melupäästöstä laskettu päästö tersseittäin ilman A-painotusta on esitetty seuraavassa kuvaajassa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1 4, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti V3 8 (18) Liite 3.1 Kun kaavoitus- ja rakennuslupavaiheiden melulaskennat tehdään Ympäristöministeriön ohjeen 2/214 mukaisesti, ei mahdollista amplitudimodulaatiota erikseen tarkastella Vestas voimalat, yhteensä 2 kpl Tuulivoimaloiden tiedot Valmistaja Vestas Tyyppi V GridStreame Sarjanumerot --- Nimellisteho, MW 3,3 Napakork. m 137 Roottorin halkaisija, m 126 Tornin tyyppi teräslieriö Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Keino Käytettävissä db Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muut L WA Noise Mode (normal) Noise Mode 1 Noise Mode 2 Noise Mode 3 Noise Mode 4 Akustiset tiedot / Laskennan lähtötiedot Melupäästötiedot Lähde Vestas Doc Tyyppi Estimate L WA db 17,5 Terssitiedot Päästötiedot tersseistä Ilmoitetut arvot Laskettu Oktaaveittain Tersseittäin Tersseittäin Taajuus Hz L WA db L WA db L W db FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1 4, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti V3 9 (18) Liite ,5 117, 25,3 115, 31,5 73,2 112,6 4 77,2 111,8,3 11, ,1 85,1 111,3 86,6 19, , ,1 92,5 18,6 1,6 14, 2 91,3 12,2 2 99,5 93,8 12, ,3,9 4 94,9 99,7 12,1 96,1 99, ,2 99,1 97,4 98,2 11,9 97,8 97, ,6 97, 1 97,5 96, ,8 94,6 2 94,1 92, ,8 4 94,2,5 89,5 86,5 86, 63 81,8 81,9 84,7 76,7 77,8 72,7 75, ,8, 1 64,1,8 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot Kapeakaistaisuus ei Tonaalisuus ei Impulssimaisuus ei Merkityksellinen sykintä -- (Amplitudimodulaatio) Muu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1 4, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti V3 1 (18) Liite 3.1 Kun kaavoitus- ja rakennuslupavaiheiden melulaskennat tehdään Ympäristöministeriön ohjeen 2/214 mukaisesti, ei mahdollista amplitudimodulaatiota erikseen tarkastella. 4.2 Voimaloiden sijainnit ja lähimmät melulta suojattavat kohteet Voimaloiden sijainnit ja lähimmät melulta suojattavat kohteet on eritelty liitteenä olevissa WindPro-ohjelmiston tulosteista. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1 4, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti V3 11 (18) Liite Menetelmät 5.1 menetelmät Koko äänialueen kattavan ekvivalenttiäänitason laskemiseksi on ISO standardi, jonka pohjalta on valmiita melualuekarttoja tuottavia ohjelmistoja, kuten WindPro. Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen 2/214 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, jossa annetaan ohjeet laskentaparametrien asettamiseksi, jotta standardissa olevat puutteet tuulivoiman erityiskysymyksissä tulevat käsitellyiksi ja laskentatulos on luotettava. Lisäksi siinä esitetään menettely matalataajuisen melun laskemiseksi rakennuksen ulkopuolelle. Tässä työssä on sovellettu edellä mainittuja ohjeita. Asumisterveysohjeen matalien taajuuksien ohjearvot on annettu asuinhuoneiden äänitasona kolmasosaoktaaveittain. Ympäristöministeriön ohjeessa on menetelmä äänitasojen laskemiseksi rakennuksen luona ulkona. Sisällä vallitsevan äänitason arviointi tehtiin olettamalla rakennusten ulkovaipan ääneneristävyydeksi tanskalaisessa ohjeessa DSO1284:211 olevat arvot. Menetelmä sisältää oletuksen rakennusten ulkovaipan ääneneristävyydestä. Koska etenkin loma-asunnoissa on ääneneristävyydessä suuria vaihteluita, on arviointiin lisätty myös äänitason vertailu ohjearvoon rakennuksen ulkopuolella. A-painotus pienillä äänenvoimakkuuksilla liioittelee matalien äänien vaikutusta mutta suurilla äänenvoimakkuuksilla, kuten räjähdyksistä tulee, vähättelee. Tuulivoiman ympäristömelun arvioinnissa nykyisten ja ehdotettujen ohjearvojen kanssa A- painotus on käyttökelpoinen. Koska A-painotus perustuu standardiin, voidaan äänitaso taajuuksittain muuntaa painotetuksi tai painottamattomaksi tarpeen mukaan. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeessa annetut ohjearvot matalataajuiselle äänelle pätevät asuinhuoneissa ja on annettu ilman A-painotusta. Kuten oheisesta käyrästöstä havaitaan, on ohjearvo 2Hz taajuudella noin 15 db äänekkyystasolla, mutta Hz ja sen alle vaaditaan jo äänen kuulumattomuutta. Äänitason määrittäminen asuinhuoneessa on tarkan lopputuloksen saamiseksi tehtävä yksilöllisesti. Rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyys riippuu rakenteista ja etenkin mahdollisista tuuletusaukoista, ikkunoista ja ovista ja niiden suhteesta seinän kokonaispinta-alaan. Lisäksi ääneneristävyys vaihtelee äänen taajuuden mukaan. Asuinhuoneen äänitasoon vaikuttaa lisäksi huoneen tilavuus, äänelle altistuvan seinän pinta-ala sekä huoneen sisustuksen absorptio. Nämäkin vaihtelevat taajuuden mukaan. Siten tässä käytetty vaimennuksen arvo on keskimääräinen ja yksittäistapauksissa todellinen arvo voi vaihdella tästä. Mallinnusohjelman tiedot Mallinnusohjelma ja versio Mallinnusmenetelmä Windpro nov 213, FCG Matalataajuisen melun laskentataulukko ISO matalataajuisen melun laskenta YM ohjeen 2/214 mukaisesti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1 4, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti V3 12 (18) Liite Akustiset tiedot Akustiset tiedot / Laskennan lähtötiedot parametri arvo selite korkeus m 4 ei käytössä matalataajuisen melun laskennassa ruutu m n/a ei käytössä matalataajuisen melun laskennassa Kosteus RH % Lämpötila C 15 Maastomallin lähde ja tarkkuus Lähde MML MTK ei käytössä matalataajuisen melun laskennassa Vaakaresoluutio MTK peruskartta ei käytössä matalataajuisen melun laskennassa Pystyresolutio 1m ei käytössä matalataajuisen melun laskennassa Maa- ja vesialueen absorption ja heijastusten huomioiminen, käytetyt kertoimet malli ISO Vesialueet ei ole Maa-alueet,4 suota, metsämaastoa ja peltoa Ilmakehän stabiilisuus Neutraali Sääolosuhteiden huomiointi Tuulensuunta % m/s N ( ) NE (45 ) E ( ) SE (135 ) S (1 ) SW (225 ) W (2 ) NW (315 ) Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Säteilykulma Vapaa avaruus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1 4, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti V3 13 (18) Liite Tulokset Melualuelaskennan tulokset on esitetty liitteenä olevissa WindProlaskentaohjelmiston tulosteissa. 6.1 Matalataajuinen melu Lineaariset melutasot rakennusten ulkopuolella Terssin Painottamaton äänitaso ulkona db keskitaajuus Hz Kohde , A Asuinrakennus: (Isojoentie 6) 56,4 53,2,7 49,7 48,1 48,3 45,5 43,7 42,5 36,2 33,6 B Asuinrakennus: (Isojoentie 576) 56,3 53,1,6 49, ,2 45,5 43,6 42,4 36,1 33,6 C Loma-asunto: (Isojoentie 614) 57 53,9 51,4,4 48, ,3 44,4 43, ,5 D Asuinrakennus: (Isojoentie 657) 56,2 52,9,5 49,4 47, ,3 43,4 42, ,4 E Asuinrakennus: (Kristiinantie 1) 56,2 52,7,3 49,3 47,7 47,8 45,2 43, ,1 33,5 F Asuinrakennus: (Ketolantie 92) 56,8 53,7 49,6 48,1 48,2 45,7 43,9 42, ,6 G Asuinrakennus: (Ketolantie 16) 55,5 51,4 49,1 48,1 46,5 46,6 44,1 42,3 4,9 35,5 33 H Asuinrakennus: (Harjunmäentie 126) 57 52,7,4 49,4 47,9 47,9 45,6 43,9 42,5 37,7 35,4 I Asuinrakennus: (Harjunmäentie 1) 57,6 52,9,8 49,8 48,3 48,3 46,1 44,4 43,1 38,6 36,4 J Asuinrakennus: (Kärjenkoskenti e 25) 58,8 53,2 51,3,3 48,9 48, ,5 44,1 4,4 38,5 K Asuinrakennus: (Korsbackintie 6) 59,6 54,7 52,6 51,6,1,2 48,1 46,5 45,1 4,9 38,8 L Asuinrakennus: (Korsbackintie 4) 59,9 55,4 53,2 52,2,7,8 48,6 46,9 45, ,9 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1 4, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti V3 14 (18) Liite 3.1 Lineaariset melutasot rakennusten ulkopuolella Terssin Painottamaton äänitaso ulkona db keskitaajuus Hz Kohde , M Asuinrakennus: (Korsbackintie 578) 59,7 55,4 53,1 52,1,6,7 48,4 46,8 45,5 4,6 38,4 N Asuinrakennus: (Lillsjöntie 329) 58,1 54,7 52,2 51,2 49,6 49,8 47,2 45,4 44,2 38,3 35,8 O Asuinrakennus: (Lillsjöntie 292) 58 54,7 52,2 51,2 49,6 49,8 47,2 45,3 44,1 38,2 35,7 P Asuinrakennus: (Kärjenkoskenti e 687) 58,8 52,5 49,6 48, ,6 45,3 43,7 4,7 38,9 Q Asuinrakennus: (Kärjenkoskenti e 747) 57,9 51,2 49,6 48,7 47,3 47,1 45,6 44,2 42,6 39,5 37,6 R Asuinrakennus: (Storsjön- Kärjenkoskentie 6) 57,1,3 48,8 47,8 46,5 46,2 44,7 43,3 41,7 38,5 36,5 S Asuinrakennus: (Pohjoispääntie 61) 57,4 49,8 48,6 47,6 46,4 46,1 44,9 43, ,3 37,4 T Asuinrakennus: (Pohjoispääntie 135) 58,4,6 49,4 48,5 47, ,9 44,6 43 4,5 38,7 U Asuinrakennus: (Starrängintie 356) 57,9,1 48, ,8 46,4 45,3 44,1 42,4 39,8 37,9 V Asuinrakennus: (Norrvikintie 439) 59,4 52,6 51,1,1 48,8 48,6 47,2 45,9 44,3 41,3 39,4 W Asuinrakennus: (Porintie ) 55,4 47,8 46,5 45,6 44,3 43,9 42,7 41,4 39,6 36,8 34,8 X Asuinrakennus: (Porintie 754) 57 49,2 48,1 47,2 45,9 45,6 44,5 43,2 41, ,2 Y Asuinrakennus: (Langåsintie 283) 58,6,9 49,7 48,8 47,6 47,2 46,1 44,9 43,3 4,8 39,1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1 4, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti V3 15 (18) Liite 3.1 Lineaariset melutasot rakennusten ulkopuolella Terssin Painottamaton äänitaso ulkona db keskitaajuus Hz Kohde , Z Asuinrakennus: (Risåsintie 31) 56,2 49,9 48,2 47,2 45,8 45,6 43,9 42,4 4,8 37,4 35,4 AA Asuinrakennus: (Norrvikintie 133) 58,3 52,1,4 49, ,9 46,2 44,7 43,2 39,7 37,6 AB Asuinrakennus: (Norrvikintie 31) 58,7 52,5,8 49,8 48,4 48,3 46,6 45,2 43,6 4,2 38,1 AC Lomarakennus: (Langåsintie 221) 57,3 49,8 48,5 47,6 46, ,8 43,5 41,9 39,2 37,3 AD Lomarakennus: (Flakåsintie 2) 56 49, ,6 45,4 43,7 42,3 4,6 37,3 35,2 AE Lomarakennus: (Storsjö- Kärjenkoskentie 24) ,5 48,5 46,4 44,7 43,3 38,8 36,5 AF Lomarakennus: (Latotie 13) 58,4 51,6,1 49,1 47,8 47,6 46,1 44,8 43,2 4,2 38,3 AG Lomarakennus: (Porintie 82) 56,6 48,8 47,7 46,8 45,5 45, ,8 41,1 38,5 36,6 Seuraavassa taulukossa on esitetty kunkin rakennuksen luona ulkona olevan äänekkäimmän terssin äänitaso verrattuna Asumisterveysohjeen mukaiseen asuinhuoneen ohjearvoon, oletusääneneristävyyden mukaan siitä laskettu äänitaso sisällä verrattuna ohjearvoon sekä lopuksi oletusääneneristävyyden mukaan laskettu äänitaso verrattuna keskimääräiseen kuulokynnykseen. Miinusmerkkiset arvot tarkoittavat, että äänitaso on ohjearvoa alempi tai kuulokynnyksen alapuolella. Kuulokynnyksen alapuolella olevaa ääntä ei yleensä havaita. Sekä ääneneristävyyteen että kuulokynnykseen sisältyy yksilöllisiä eroja ja siten tulokset ovat suuntaa-antavia. Taulukko 2: Äänekkäimpien terssien tasot verrattuna Stm Asumisterveysohjeen ohjearvoihin sisällä ja kuulokynnykseen Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä Kuuluvuus sisällä L Rakennus eq,1h - L eq,1h - L ohjearvo Hz ohjearvo Hz eq,1h - kuulokynnys sisällä sisällä Hz A Asuinrakennus: (Isojoentie 6) 6, ,9,2 125 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1 4, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti V3 16 (18) Liite 3.1 Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä Kuuluvuus sisällä L Rakennus eq,1h - L eq,1h - L ohjearvo Hz ohjearvo Hz eq,1h - kuulokynnys sisällä sisällä Hz B Asuinrakennus: (Isojoentie 576) 6, ,,1 125 C Loma-asunto: (Isojoentie 614) 7, ,2 1, 125 D Asuinrakennus: (Isojoentie 657) 6, ,2 -,1 125 E Asuinrakennus: (Kristiinantie 1) 6, 125-9,3 -,2 125 F Asuinrakennus: (Ketolantie 92) 6, ,9,3 125 G Asuinrakennus: (Ketolantie 16) 4, ,5-1,4 125 H Asuinrakennus: (Harjunmäentie 126) 6, ,1,3 125 I Asuinrakennus: (Harjunmäentie 1) 7, ,7,8 125 J Asuinrakennus: (Kärjenkoskentie 25) 8, ,1 2,8 2 K Asuinrakennus: (Korsbackintie 6) 9, ,9 3,1 2 L Asuinrakennus: (Korsbackintie 4) 9, ,3 3,4 125 M Asuinrakennus: (Korsbackintie 578) 9, ,4 3,3 125 N Asuinrakennus: (Lillsjöntie 329) 8, ,4 1,9 125 O Asuinrakennus: (Lillsjöntie 292) 8, ,4 1,9 125 P Asuinrakennus: (Kärjenkoskentie 687) 7, ,8 3,2 2 Q Asuinrakennus: (Kärjenkoskentie 747) 6, ,7 1,9 2 R Asuinrakennus: (Storsjön- Kärjenkoskentie 6) 5, ,5,8 2 S Asuinrakennus: (Pohjoispääntie 61) 6, 125-1,6 1,7 2 T Asuinrakennus: (Pohjoispääntie 135) 7, 125-9,7 3, 2 U Asuinrakennus: (Starrängintie 356) 6, ,2 2,2 2 V Asuinrakennus: (Norrvikintie 439) 8, ,2 3,7 2 W Asuinrakennus: (Porintie ) 3, ,7 -,9 2 X Asuinrakennus: (Porintie 754) 5, ,1 1,5 2 Y Asuinrakennus: (Langåsintie 283) 7, ,4 3,4 2 Z Asuinrakennus: (Risåsintie 4, ,2 -,3 2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1 4, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti V3 17 (18) Liite 3.1 Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä Kuuluvuus sisällä L Rakennus eq,1h - L eq,1h - L ohjearvo Hz ohjearvo Hz eq,1h - kuulokynnys sisällä sisällä Hz 31) AA Asuinrakennus: (Norrvikintie 133) 7, , 1,9 2 AB Asuinrakennus: (Norrvikintie 31) 7, ,6 2,4 2 AC Lomarakennus: (Langåsintie 221) 5, ,7 1,6 2 AD Lomarakennus: (Flakåsintie 2) 4, ,4 -,5 2 AE Lomarakennus: (Storsjö- Kärjenkoskentie 24) 7, ,5 1, 125 AF Lomarakennus: (Latotie 13) 7, ,2 2,6 2 AG Lomarakennus: (Porintie 82) 5, ,5,9 2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1 4, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti V3 18 (18) Liite Tulosten tarkastelua 7.1 Äänitaso Melualuelaskennan mukaan äänitaso ulkona ei ylitä missäään kohteessa 4 db. Suurin äänitaso on asuinrakennuksen L Korsbackintie 4 luona: 4 db. 7.2 Matalataajuiset äänet Suurin laskettu äänitaso ulkona on 1 db ohjearvoa korkeampi taajuudella 125 Hz asuinrakennus L:ssä Korsbackintie 4. Suurin äänitaso sisällä oletusääneneristävyyden mukaan laskettuna on asuinrakennus L:ssä Korsbackintie 4: 6 db alle ohjearvon taajuudella Hz. Vaikka ääneneristävyydessä on suuria eroja matalimmilla taajuuksilla, on ohjearvon alittuminen kuitenkin melko todennäköistä. Keskimääräiseen kuulokynnykseen verrattuna kuuluu voimakkaimmin Asuinrakennuksessa V (Norrvikintie 439) 2Hz taajuus, 4 db yli keskimääräisen kuulokynnyksen. Yksityiskohtaiset tulokset ovat rakennuksittain tarkasteltavissa liitteenä olevissa WindPro-ohjelman tulosteissa ja matalataajuisten äänien kohdekorteissa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hyväksynyt: Laatinut: Mauno Aho projektipäällikkö, insinööri FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1 4, fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

21 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, A Asuinrakennus: (Isojoentie 6),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

22 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, AA Asuinrakennus: (Norrvikintie 133),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

23 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, AB Asuinrakennus: (Norrvikintie 31),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

24 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, AC Lomarakennus: (Langåsintie 221),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

25 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, AD Lomarakennus: (Flakåsintie 2),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

26 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, AE Lomarakennus: (Storsjö- Kärjenkoskentie 24),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

27 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, AF Lomarakennus: (Latotie 13),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

28 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, AG Lomarakennus: (Porintie 82),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

29 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, B Asuinrakennus: (Isojoentie 576),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

30 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, C Loma-asunto: (Isojoentie 614),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

31 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, D Asuinrakennus: (Isojoentie 657),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

32 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, E Asuinrakennus: (Kristiinantie 1),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

33 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, F Asuinrakennus: (Ketolantie 92),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

34 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, G Asuinrakennus: (Ketolantie 16),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

35 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, H Asuinrakennus: (Harjunmäentie 126),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

36 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, I Asuinrakennus: (Harjunmäentie 1),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

37 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, J Asuinrakennus: (Kärjenkoskentie 25),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

38 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, K Asuinrakennus: (Korsbackintie 6),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

39 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, L Asuinrakennus: (Korsbackintie 4),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

40 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, M Asuinrakennus: (Korsbackintie 578),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

41 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, N Asuinrakennus: (Lillsjöntie 329),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

42 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, O Asuinrakennus: (Lillsjöntie 292),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

43 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, P Asuinrakennus: (Kärjenkoskentie 687),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

44 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, Q Asuinrakennus: (Kärjenkoskentie 747),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

45 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, R Asuinrakennus: (Storsjön- Kärjenkoskentie 6),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

46 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, S Asuinrakennus: (Pohjoispääntie 61),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

47 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, T Asuinrakennus: (Pohjoispääntie 135),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

48 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, U Asuinrakennus: (Starrängintie 356),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

49 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, V Asuinrakennus: (Norrvikintie 439),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

50 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, W Asuinrakennus: (Porintie ),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

51 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, X Asuinrakennus: (Porintie 754),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

52 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, Y Asuinrakennus: (Langåsintie 283),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

53 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Lågfrekvent buller utom- och inomhus,, Z Asuinrakennus: (Risåsintie 31),, Ljudisolering enligt DSO , Vestas V Gridstreame 33 3,3 MW,, 137 m,, 2 GE ,5 MW,, 139 m,, Beräkningen är gjord enligt YM 2/ C % RH. 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm

54 Tersens bulleremissionte rs ens bulleremission LWA, db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy GE , Tersnivå enligt tillverkare med A-frekvensviktning Tillverkare anmält oktavvärde calculated, GE doc 2xDF- 12xxHz_SCD- Allcomp_NO_IECxxxxxxE Nxxx.docx, hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm Päästögraafit

55 Tersens bulleremission L WA, db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Vestas V Gridstreame , Tersnivå enligt tillverkare med A-frekvensviktning Tillverkare anmält oktavvärde Mode,, V9, hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm Päästögraafit

56 Tersens bulleremissionte r sens bulleremissionlw, db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy GE , Tersnivå utan frekvensviktning, kalkylerad av tillverkare anmält A-viktat värde Oktavnivå utan frekvensviktning kalkylerad av tillverkare anmält A- viktade värde 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm Päästögraafit

57 Tersens bulleremissionlw, db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Vestas V Gridstreame , Tersnivå utan frekvensviktning, kalkylerad av tillverkare anmält A-viktat värde Oktavnivå utan frekvensviktning kalkylerad av tillverkare anmält A- viktade värde 12hh139m_2xVestasV126hh137m.xlsm Päästögraafit

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu Raportti V2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.5.14 P16589 Raportti V2 1 (18)

Lisätiedot

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON JUINEN MELU

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON JUINEN MELU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 FINLAND OY TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON JUINEN MELU MATALATAA- Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24025 Raportti 1 (14) Mauno Aho Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON MELU

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON MELU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON MELU Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.11.14 P2161 Raportti 1 (16) Mauno Aho 4.11.14 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Ääni...

Lisätiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot Matalataajuisen melun laskenta Raportin ja raportoijan tiedot Raportin laatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Projektipäällikkö Tarkastaja / Hyväksytty pvm Laatija Mauno Aho Laadittu pvm BILAGA 3E (1/11)

Lisätiedot

KAKKORIN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN MELU

KAKKORIN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN MELU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 KAKKORIN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN MELU Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19943 Raportti 1 (14) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Ääni...

Lisätiedot

VERHONKULMAN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAA- JUINEN MELU

VERHONKULMAN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAA- JUINEN MELU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 VERHONKULMAN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAA- JUINEN MELU Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.1.214 P22789 Raportti 1 (17) Mauno Aho 2.1.214 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN ME- LU

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN ME- LU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN ME- LU Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19943 Raportti 1 (14) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Ääni...

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden matalataajuinen melu

Tuulivoimaloiden matalataajuinen melu SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA O2 FINLAND OY Tuulivoimaloiden matalataajuinen melu Verhonkulman tuulivoimaosayleiskaava, Liite 6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.1.14 P22789P1 Verhonkulman tuulivoimaosayleiska

Lisätiedot

Mikonkeitaan tuulivoimaloiden matalataajuinen melu

Mikonkeitaan tuulivoimaloiden matalataajuinen melu SUUNNITTEU JA TEKNIIKKA OTSOTUUI OY Mikonkeitaan tuulivoimaloiden matalataajuinen melu Raportti FCG SUUNNITTEU JA TEKNIIKKA OY P20181 Raportti 1 (6) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Säädökset... 1 2 ähtötiedot...

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Mikonkeitaan ja muiden tuulivoima-alueiden melun yhteisvaikutukset

Kristiinankaupungin Mikonkeitaan ja muiden tuulivoima-alueiden melun yhteisvaikutukset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UPM-KYMMENE OYJ Kristiinankaupungin Mikonkeitaan ja muiden tuulivoima-alueiden melun yhteisvaikutukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20181 Raportti Mauno Aho Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sysmän tuulivoimapuiston matalataajuinen melu

Sysmän tuulivoimapuiston matalataajuinen melu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 FINLAND OY Sysmän tuulivoimapuiston matalataajuinen melu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (15) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Ääni...

Lisätiedot

Tuulivoimapuiston matalataajuinen melu

Tuulivoimapuiston matalataajuinen melu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SASTAMALAN KORTEKALLION TUULIVOMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Tuulivoimapuiston matalataajuinen melu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.6.215 P242 Raportti 1 (16)

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OY. Oltavan meluselvitys. Raportti

TAALERITEHDAS OY. Oltavan meluselvitys. Raportti TAALERITEHDAS OY Oltavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..14 P22877P2 Raportti 1 (12) P22877P2 Matti Manninen 24..14 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ääni... 2 2.1 Termejä...

Lisätiedot

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16589 varjostusmallinnukset GE 2,5 1 (9) Janne Märsylä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Meluraportti, Honkamäki

Meluraportti, Honkamäki Page 1 of 9 Honkamaki_CG140320- Rev1.3-meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Honkamäki Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev1.1 24.3.2014 Christian Granlund, Antti

Lisätiedot

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Sivu 1/11 Saunamaa_CG140609-Rev4- meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev3 9.6.2014 Christian Granlund

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Aurinkosiipi Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.9.2014 Viite 1510002627 MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 29.9.2014 Laatija

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Huittinen-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kiimasuo, Huittinen Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Lisätiedot

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Innopower OY Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23440 Raportti 1 (9) Märsylä Janne Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden näkyminen ja melu. Sysmän Rekolanmäen tuulivoima-alue, Sysmä 11.3.2015 Mauno Aho

Tuulivoimaloiden näkyminen ja melu. Sysmän Rekolanmäen tuulivoima-alue, Sysmä 11.3.2015 Mauno Aho Tuulivoimaloiden näkyminen ja melu Sysmän Rekolanmäen tuulivoima-alue, Sysmä 11.3.2015 Mauno Aho Näkyvyysarvioinneista FCG tekemä havainnekuva ja toteutunut, kumpi on kumpi? 12.3.2015 Page 2 Ei-toivottu

Lisätiedot

HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET

HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET Vastaanottaja Megatuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.3.2014 Viite 1510011471 HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET HONKAMÄEN TUULIVOIMAHANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.12.2013 Viite 1510008051 KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu.

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. SASTAMALAN KAUPUNKI MUISTIO 6.9.2013 Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Aika: torstai 6. syyskuuta 2013. klo 9:00 11:00 Paikka: Pirkanmaan

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 24 Parhalahti_Meluselvitys_JR15 1211-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 11.12.2015

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE) Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584-001 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

Lisätiedot

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ SISÄLTÖ Tuulivoimalamelun synty ja ominaisuudet Tuulivoimalamelun mallinnuksen haasteet Olhavan tuulipuiston melumittaukset MELUN SYNTY JA OMINAISUUDET

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO. Suolakangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO. Suolakangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 18 Suolakangas_Meluselvitys- YKCG151002- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Suolakangas Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev02 30.9.2015

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 19 Kaukasenneva_Meluselvitys_J R151207-4CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kaukasenneva Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015

Lisätiedot

Luvia Eurajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus

Luvia Eurajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 spoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Luvia urajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus wpd Finland Tero lo

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 19 Portin_tuulipuisto_Meluselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 2.10.2015 YKo

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS

SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Somero Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2013 Viite 1510001380-003 SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS SOMERON TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 27.6.2013 Laatija

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

GUMBÖLEBERGET TUU- LIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS

GUMBÖLEBERGET TUU- LIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.11.2013 Viite 82139678-01 GUMBÖLEBERGET TUU- LIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS GUMBÖLEBERGET TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAKENNUSLIIKE S. OJALA JA POJAT Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Manninen Matti Sisällysluettelo

Lisätiedot

meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev03 16.6.2015 CGr JRd Tuulivoimapuisto Tuppuraneva,

meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev03 16.6.2015 CGr JRd Tuulivoimapuisto Tuppuraneva, Page 1 of 20 Tuppuraneva_Meluselvitys- CGYK150616- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Tuppuraneva Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev03 16.6.2015

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki CPC LAKIAKANGAS I OY Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47.3.6 P7 Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47 7) Vadbäck Hans.3.6 Sisällysluettelo Lähtötiedot... Näkemäalueanalyysi...

Lisätiedot

Hailuodon lautta Meluselvitys

Hailuodon lautta Meluselvitys Hailuodon lautta Meluselvitys 1.7.2009 Laatinut: Mikko Alanko Tarkastanut: Ilkka Niskanen Hailuodon lautan meluselvitys Meluselvitys 1.7.2009 Tilaaja Metsähallitus Laatumaa Erkki Kunnari Veteraanikatu

Lisätiedot

SAPPION TUULIVOIMA PUISTO, ÄHTÄRI MELUMALLINNUS

SAPPION TUULIVOIMA PUISTO, ÄHTÄRI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asakirjayyppi Raportti Paivämäär 30.1.2015 Viite 1510013961 0 SAPPION TUULIVOIMA PUISTO, ÄHTÄRI MELUMALLINNUS 0 RAMBc5LL MELUMALLINNUS Päivämäärä 7.1.2015 Laatija Arttu

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS

OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Föreningen Konstsamfundet Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.5.2014 Viite 1510001016-003 OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTO, KEMIÖNSAARI

Lisätiedot

TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS

TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510020841 TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS

Lisätiedot

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.4.2012 Viite 82139905 MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS MUNNINMÄEN TUULIVOIMALAT MELUMALLINNUS Päivämäärä 5.4.2012 Laatija

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN SIJOITTAMISESSA OSA 2

MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN SIJOITTAMISESSA OSA 2 Ympäristömelu Raportti PR Y1698 2 Sivu 1 (10) Tilaaja: Turku 17.3.2013 Kaarlo Jaakkola Kaisalahdentie 11 64100 Kristiinankaupunki Täydennysosa lausuntoon (PR Y1349 2, 28.4.2011) MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

KAUKKORVEN TUULIVOIMA- LAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS

KAUKKORVEN TUULIVOIMA- LAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS Vastaanottaja Tuulisaimaa Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.10.2014 Viite 1510015613 KAUKKORVEN TUULIVOIMA- LAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS KAUKKORVEN TUULIVOIMALAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

KORPI-MATIN TUULIVOIMA- PUISTO, MERIKARVIA MELUMALLINNUS

KORPI-MATIN TUULIVOIMA- PUISTO, MERIKARVIA MELUMALLINNUS Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014, täyd. 18.9.2014 Viite EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy KORPI-MATIN

Lisätiedot

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Meluselvitys Lounaisvoima Oy 2.4.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 4 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä melusta... 4 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 21 Hankilanneva_Meluselvitys- YKJR150601- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Hankilanneva Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 01.06.2015

Lisätiedot

V126 x 9 x HH ,3 db(a)

V126 x 9 x HH ,3 db(a) LIITE 5 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melumallinnus 27.1.2015 V126 x 9 x HH137 108,3 dba) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen Page 1 of 9 Rajamaenkyla-Pienitaajuinen melu- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Rajamäenkylä Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 10.02.2015

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mikonkeitaan tuulivoimahanke

Mikonkeitaan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U J T EK N IIK K OTSOTUULI OY Mikonkeitaan tuulivoimahanke FCG SUUNNITTELU J TEKNIIKK OY P20181 1 22) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Sisällysluettelo 1 varjostusmallinnuksen tavoitteet... 2

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Melumallinnus Erkki Heikkola Raportin otsikko ja kirjoittajat Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka - Melumallinnus Erkki Heikkola Numerola Oy Asiakas Ilmatar Luhanka Oy Tiivistelmä

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden melun mallinnus, mittaaminen ja tulosten vertailtavuus

Tuulivoimaloiden melun mallinnus, mittaaminen ja tulosten vertailtavuus Tuulivoimaloiden melun mallinnus, mittaaminen ja tulosten vertailtavuus Meluntorjuntapäivät 2015 Mauno Aho Tuulivoimaloiden melun mallinnus ja mittaus Mallinnus Ympäristöhallinon ohjeen 2/2014 mukaisesti

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Pvm: 5.3.2009 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OyAb Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 FCG

Lisätiedot

MUSTAISNEVAN TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS

MUSTAISNEVAN TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Lagerwey Development Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.3.2014 Viite 1510011564 MUSTAISNEVAN TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS MUSTAISNEVAN TUULIVOIMAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Ketunperän meluselvitys

Ketunperän meluselvitys Page 1 of 14 Ketunperä_Meluselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

MUTKALAMMEN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS

MUTKALAMMEN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Prokon Wind Energy Finland Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.5.2015 Viite 1510002089-013 MUTKALAMMEN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 7.5.2015

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS

SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Merituuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 9.3.2015 Viite 82127026 SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Päivämäärä 9.3.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km ( Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Melutaso ISO 9613-2 (7,5 db, GF=,4, T=15, z=4) 35 db(a) db(a) 45 db(a) ( 4 ( 5

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

LÅGFREKVENT BULLER, BULLERSPEKTRALKORT (1/14)

LÅGFREKVENT BULLER, BULLERSPEKTRALKORT (1/14) FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 5.9.14 LÅGFREKVENT BULLER, BULLERSPEKTRALKORT (1/14) 1 A-painotettu melupäästö Vestas V126 Terssin emissio L WA, db 1 25 31,5 63 125 1 2 315 6 12 1 31 6 Taajuuspainottamattomis

Lisätiedot

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.1.2015 Viite 1510011224 ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

Lisätiedot

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.6.2015 Viite 1510011224 ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS

OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Olofsgård Energi Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.11.2014 Viite 1510001016-003 OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTO, KEMIÖNSAARI

Lisätiedot

MAASELÄNKANKAAN TUULI- VOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS

MAASELÄNKANKAAN TUULI- VOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS Vastaanottaja wpd Finland Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 24.4.2014 Viite 1510012267 MAASELÄNKANKAAN TUULI- VOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS

Lisätiedot

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS Vastaanottaja Haukiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.8.2011 MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS 1 Päivämäärä 30.8.2011 Laatija Marja Pussinen Tarkastaja Sanna Kaikkonen

Lisätiedot

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO LAGERWEY DEVELOPMENT OY IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2017 P26344 Melu- ja varjostusmallinnukset Salmeskari Elina 31.5.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä Ilkka Niskanen Paljon mielipiteitä, tunnetta, pelkoa, uskomuksia 2 Tuulivoimaa Euroopassa ja Suomessa Maa Pinta-ala km2

Lisätiedot

19268 JUHA VIRKKI LOUHINNAN MELUSELVITYS PORNAINEN 2005

19268 JUHA VIRKKI LOUHINNAN MELUSELVITYS PORNAINEN 2005 JUHA VIRKKI LOUHINNAN MELUSELVITYS PORNAINEN 2005 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN 15870 HOLLOLA PUH./TEL +358 (0)3 52 351 FAKSI/TELEFAX +358 (0)3 523 5252 SÄHKÖPOSTI/E MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com

Lisätiedot

Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys. 25.4.2014 Projektinumero: 305945. WSP Finland Oy

Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys. 25.4.2014 Projektinumero: 305945. WSP Finland Oy Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys 25.4.2014 Projektinumero: 305945 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...

Lisätiedot