Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16589

2 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 10) Janne Märsylä Sisällysluettelo 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT Melu Melumallinnus ISO Matalataajuinen melumallinnus Varjostusmallinnus MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET Melun laskentatulokset ISO Matalataajuiset melutasot Varjostusmallinnusten tulokset JOHTOPÄÄTÖS Liitteet Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Liite 2: Matalataajuisen melun rakennuskohtaiset arvot... 1 Liite 3: Varjostusmallinnusten tulokset real case... 1 Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 2 10) MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET Isojoen, Karijoen ja Kristiinankaupungin kuntien alueelle suunnitteilla olevan Lakiakankaan tuulivoimahankkeen aiheuttamia melu- ja varjostusvaikutuksia on arvioitu laatimalla mallinnukset tuulivoimaloiden aiheuttamista äänenpainetasoista ja varjostuksista. Mallinnusten tavoitteena on osoittaa, kuinka laajalle alueelle kyseiset vaikutukset ulottuvat ja arvioida vaikutukset läheiselle asutukselle tai loma-asutukselle. Tuulivoimaloiden aiheuttamia meluvaikutuksia on arvioitu melun laskentamallin avulla, joiden mukaan on tehty melumallinnus WindPRO-ohjelmalla tuulivoimapuistosta DECIBEL-modulilla. Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset on mallinnettu WindPro-ohjelman SHADOW-moduulilla alustavien voimalanpaikkojen sijoitusten mukaisesti. Melu- ja varjostusmallinnukset on laatinut insinööri Janne Märsylä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 2.1 Melu Melumallinnus ISO Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mallinnettu WindPRO laskentaohjelmalla ISO standardin mukaisesti., jossa tuulen nopeutena käytettiin 8 m/s, ilman lämpötilana 15 C, ilmanpaineena 101,325 kpa sekä ilman suhteellisena kosteutena 70 %. Mallinnuksessa on käytetty kahta eri voimalamallia. Lakiakangas I hankkeen osalta on käytetty voimalaitosvalmistaja Vestas V126 3,3MW napakorkeudella 137m ja General Electric GE 2,5-120 voimalaa napakorkeudella 139m. Laskelmissa käytettyjen tuulivoimaloiden lähtömelutasot L WA ) ovat Vestas V ,5 db ja General Electirc 2, ,0 db. Laskenta on tehty 4,0 m maapinta-tasosta. Maanpinnan kovuutena käytettiin arvoa 0,4 Ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen mukaisesti. Melumallinnuksen laskentatuloksia on havainnollistettu ns. leviämiskarttojen avulla. Leviämiskartta esittää melun leviämisen keskiäänitasokäyrät 5 db:n välein. Lakiakangas melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 3 10) Taulukko 1. Mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: General Electric Tyyppi: GE 2,5-120 Sarjanumero/t:- Nimellisteho:2,5 MW Napakorkeus:139m Roottorin halkaisija:120m Tornin tyyppi: hybridi Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db - db Ei Ei - db AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin: Technical Documentation, Wind Turbine Generator Systems, and , 50 Hz and 60 Hz, Product Acoustic Specifications, Normal Operation according to IEC, Incl. Octave Band Spectra, Incl. 1/3rd Octave Band Spectra Oktaaveittain [Hz], dba) 1/3-oktaaveittain [Hz], dba) 32 73, , , , ,8 31,5 67, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä amplitu- dimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei Lakiakangas melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 4 10) Taulukko 2. Mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Vestas Tyyppi: V126 Sarjanumero/t:- Nimellisteho:3,3 MW Napakorkeus:137m Roottorin halkaisija:126m Tornin tyyppi: hybridi Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db - db Ei Ei - db AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin: V Oktaaveittain [Hz], dba) 1/3-oktaaveittain [Hz], dba), Oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lwa tersseittäin 20 66, , , , , , , ,1 31,5 75, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä amplitu- dimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei Lakiakangas melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 5 10) Taulukko 3. Käytetyt mallinnusparametrit ISO laskelmissa sekä melulle altistuvat kohteet AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Laskenta korkeus ISO : 4,0 m Suhteellinen kosteus Laskentaruudun koko [m m] 25x25 m Lämpötila 70 % Muu, mikä ja miksi: ISO : 15 C Maastomallin lähde ja tarkkuus Maastomallin lähde: MML maastotietokanta Vaakaresoluutio:1,0 Pystyresoluutio:0,5 Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet ISO ,4 HUOM Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali, 0): Neutraali Muu, mikä ja miksi: Sääolosuhteiden huomiointi; laskennassa käytetty tuulen suunnat ja nopeus Tuulen suunta: Tuulennopeus: 8 m/s Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus: kyllä Muu, mikä, miksi: Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet > 40 dba), lkm ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta) Asukkaat: 0 kpl Vapaa-ajan rakennukset: 0 kpl Hoito- ja oppilaitokset: 0 kpl Melun leviäminen virkistys- tai luonnonsuojelualueille Virkistysalueet: 0 kpl Luonnosuojelualueet: 0 kpl Matalataajuinen melumallinnus Matalataajuinen melu laskettiin Ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisin menetelmin käyttäen voimalavalmistajilta saatuja arvioita niiden äänitehotasoista Lähtötiedot General Electricin voimalaitoksesta on peräisin dokumentista Technical Documentation, Wind Turbine Generator Systems, and , 50 Hz and 60 Hz, Product Acoustic Specifications, Normal Operation according to IEC, Incl. Octave Band Spectra, Incl. 1/3rd Octave Band Spectra. 2014) ja Vestaksen voimalaitoksen lähtöarvoina on käytetty dokumenttia V Ohje antaa menetelmän matalataajuisen melun laskentaan rakennusten ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje 1/2003 antaa matalataajuiselle melulle ohjearvot asuinhuoneissa. Rakennusten sisälle kantautuva äänitaso arvioitiin tanskalaisen DSO1284 laskentaohjeen mukaisin ääneneristävyysarvoin ja tuloksia verrattiin ohjearvoihin. Lakiakangas melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 6 10) Varjostusmallinnus Tuulivoimaloiden varjostusvaikutuksia mallinnettiin WindPRO-ohjelman Shadowmoduulilla. Mallinnus tehtiin niin sanotulle todelliselle tilanteelle real case). Laskentatilanteelle jossa puuston suojaavaa vaikutusta ei ole huomioitu. Toisessa varjostusmallinnuksessa on huomioitu puuston vaikutus. Auringon keskimääräiset paistetunnit perustuvat Jokioisen sääaseman pitkäaikaisiin mitattuihin säätietoihin Laskentojen tuulen suunta ja nopeusjakaumana käytettiin Merra -tietoa hankealueen läheisyydeltä E21,335 N62,000). Varjostusmallinnuksen tuloksia on havainnollistettu kartan avulla. Kartalla esitetään varjostusvaikutuksen 1, 8 ja 20 tuntia vuodessa) laajuus. Sen lisäksi mallinnuksessa on erikseen laskettu vaikutus tuulivoimapuistoalueen ympäristössä oleviin herkkiin kohteisiin. Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi lasketaan, kun siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostusmallin laskennassa on huomioitu hankealueen korkeustiedot, tuulivoimaloiden sijainnit esisuunnitelman mukaan, tuulivoimalan napakorkeudet ja roottorin halkaisija ja hankealueen aikavyöhyke. Mallinnuksessa otettiin huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain eli kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella sekä tuulivoimalaitosten arvioitu vuotuinen käyntiaika. Varjostuksen tarkastelukorkeutena lähialueen asuin- tai lomarakennusten pihapiirissä käytettiin 2,0 metriä ja laskenta-alueen kokoa 5,0 x 5,0 metriä. Lakiakangas melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 7 10) MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET 3.1 Melun laskentatulokset ISO Lähimpien asuinrakennusten pihapiirissä melutasot ovat laskelmien mukaan alle 40 dba) ja lähimpien lomarakennusten kohdalla laskennallinen melutaso on myös alle 40 dba). Katso tarkemmat laskentatulokset liitteestä 1. Kuva 1. Laskennalliset melutasot standardin ISO mukaisesti. 3.2 Matalataajuiset melutasot Matalataajuinen melu on voimakkainta kohteen Asuinrakennus: Korsbackintie 624 luona, jossa se ulkona enimmillään ylittää asuinhuoneiden ohjearvon noin 9 db taajuudella 63 Hz. Sisällä ohjearvo ei ylity ja enimmillään melu on noin 4 db alle ohjearvon taajuudella 50 Hz. Asuinrakennus: Korsbackintie 624. Pienitaajuinen melu sisällä enimmillään ylittää kuulokynnyksen noin 3 db taajuudella 200 Hz. kohteessa Asuinrakennus: Korsbackintie 624. Yksityiskohtaiset tulokset ovat rakennuksittain tarkasteltavissa liitteenä olevissa WindPro-ohjelman tulosteissa ja matalataajuisten äänien kohdekorteissa. 3.3 Varjostusmallinnusten tulokset Tuulivoimaloiden välissä sijaitsevan Korsbäckin kylän itäisimpien asuinrakennuksen kohdalta varjostustunnit ovat real case -laskenta tulosten perusteella yli 8 tuntia Lakiakangas melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 8 10) vuodessa. Varjostusvaikutukset olisivat vähäisemmät, mikäli alueella kasvava puusto huomioitaisiin. Kuva 2. Laskennalliset varjostusmallinnuksen tulokset. Tarkemmat tulokset varjostusmallinnuksesta on esitetty liitteessä 3. Lakiakangas melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 9 10) Kuva 3. Laskennalliset varjostusmallinnuksen tulokset. Maaston peitteisyys huomioitu. Lakiakangas melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 10 10) JOHTOPÄÄTÖS Melumallinnuksen perusteella yhdessäkään asuin- tai lomarakennuksessa ei ylity 40dBA) meluarvo ja yksittäisissä rakennuksissa Melun- ja varjostusmallinnustulosten perusteella tuulivoimahanke voidaan toteuttaa voimaloiden sijoitusten mukaisesti, eikä hankkeesta ole odotettavissa merkittävää haittaa melun tai varjostuksen osalta lähialueen asutukselle. Janne Märsylä Laatija Jakob Kjellman Laaduntarkistus/Hyväksyjä Lakiakangas melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 1 Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Lakiakangas melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

13 Bullermodellen / Melumallinnus Lakiakangas II 8 st/kpl, GE25-120, 106,0dBA) Lakiakangas II 15 st/kpl, GE25-120, 106,0dBA) Lakiakangas I 20 st/kpl, Vestas V126, 107,5dBA) Decibel, ISO General, GF=0,4; Z=4m 35 dba) 40 dba) 45 dba) Byggnads / Rakennukset Fast bostad / Asuinrakennus Fritidsbostad / Lomarakennus km 4

14 DECIBEL - Main Result Calculation: Lakiakangas Isojoki ja Kristiinankaupunki 20xV126 hh137m + 23xGE 2,5-120 hh139m Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values Lwa) Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 dba) :34 / :28/ New WTG Scale 1: Noise sensitive area WTGs Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind LwA,ref Pure data/description rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [dba)] ,3 WEA 6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,8 WEA 7 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,5 WEA 9 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,5 WEA 10 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,0 WEA 12 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,6 WEA 13 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,0 WEA 14 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,0 WEA 16 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,7 WEA 17 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,0 WEA 18 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,0 WEA 20 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,0 WEA 21 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,5 WEA 22 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,0 WEA 24 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,4 WEA 27 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,5 WEA 28 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,0 WEA 29 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,1 WEA 30 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,7 WEA 32 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,4 WEA 33 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,5 WEA 34 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137,0 EMD Level - - Mode ,0 107,5 0 db h ,5 WEA 35 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,8 WEA 36 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,0 WEA 37 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,5 WEA 38 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,5 WEA 39 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,6 WEA 40 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,6 WEA 41 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,0 WEA 42 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,1 WEA 43 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,3 WEA 44 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,2 WEA 45 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,1 WEA 46 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,1 WEA 47 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,4 WEA 48 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,0 WEA 49 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,7 WEA 50 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,9 WEA 51 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,0 WEA 52 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,4 WEA 53 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,0 WEA 54 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,8 WEA 55 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db ,5 WEA 56 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139,0 EMD Level 0 - Calculated - Rev ,0 106,0 0 db h) Generic octave distribution used Calculation Results

15 :34 / :28/ DECIBEL - Main Result Calculation: Lakiakangas Isojoki ja Kristiinankaupunki 20xV126 hh137m + 23xGE 2,5-120 hh139m Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From Distance to Noise height WTGs noise demand [m] [m] [dba)] [dba)] [m] A Asuinrakennus: Isojoentie ,8 4,0 40,0 36,0 533 Yes B Asuinrakennus: Isojoentie ,0 4,0 40,0 35,7 631 Yes C Loma-asunto: Isojoentie ,4 4,0 40,0 36,9 443 Yes D Asuinrakennus: Isojoentie ,5 4,0 40,0 35,3 816 Yes E Asuinrakennus: Kristiinantie ,0 4,0 40,0 34,8 992 Yes F Asuinrakennus: Ketolantie ,6 4,0 40,0 35,5 954 Yes G Asuinrakennus: Ketolantie ,0 4,0 40,0 33, Yes H Asuinrakennus: Harjunmäentie ,2 4,0 40,0 35,8 809 Yes I Asuinrakennus: Harjunmäentie ,2 4,0 40,0 36,8 528 Yes J Asuinrakennus: Kärjenkoskentie ,5 4,0 40,0 39,0 142 Yes K Asuinrakennus: Korsbackintie ,8 4,0 40,0 38,6 231 Yes L Asuinrakennus: Korsbackintie ,1 4,0 40,0 39,4 101 Yes M Asuinrakennus: Korsbackintie ,7 4,0 40,0 39,0 171 Yes N Asuinrakennus: Lillsjöntie ,0 4,0 40,0 37,3 520 Yes O Asuinrakennus: Lillsjöntie ,4 4,0 40,0 37,4 475 Yes P Asuinrakennus: Kärjenkoskentie ,1 4,0 40,0 38,9 138 Yes Q Asuinrakennus: Kärjenkoskentie ,8 4,0 40,0 36,7 457 Yes R Asuinrakennus: Storsjön-Kärjenkoskentie ,6 4,0 40,0 32, Yes Distances m) WTG A B C D E F G H I J K L M N O P Q R To be continued on next page...

16 DECIBEL - Main Result Calculation: Lakiakangas Isojoki ja Kristiinankaupunki 20xV126 hh137m + 23xGE 2,5-120 hh139m...continued from previous page WTG A B C D E F G H I J K L M N O P Q R :34 / :28/

17 DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Lakiakangas Isojoki ja Kristiinankaupunki 20xV126 hh137m + 23xGE 2,5-120 hh139m Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values Lwa) Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 dba) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] 0,1 0,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,6 95, :34 / :28/ WTG: VESTAS V GridStreame !O! Noise: Level - - Mode Source Source/Date Creator Edited Manufacturer EMD :17 Based on Document no.: V Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 137,0 8,0 107,5 No Generic data 89,1 96,1 99,5 102,1 101,9 99,0 94,2 84,7 WTG: GE WIND ENERGY GE !O! Noise: Level 0 - Calculated - Rev Source Source/Date Creator Edited EMD :07 Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 139,0 8,0 106,0 No 88,4 93,4 96,3 99,7 101,5 99,1 91,8 72,4 NSA: Asuinrakennus: Isojoentie 506-A Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 dba) Distance demand: NSA: Asuinrakennus: Isojoentie 576-B Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 dba) Distance demand:

18 DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Lakiakangas Isojoki ja Kristiinankaupunki 20xV126 hh137m + 23xGE 2,5-120 hh139m NSA: Loma-asunto: Isojoentie 614-C Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 dba) Distance demand: NSA: Asuinrakennus: Isojoentie 657-D Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 dba) Distance demand: NSA: Asuinrakennus: Kristiinantie 1600-E Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 dba) Distance demand: NSA: Asuinrakennus: Ketolantie 92-F Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 dba) Distance demand: NSA: Asuinrakennus: Ketolantie 16-G Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 dba) Distance demand: NSA: Asuinrakennus: Harjunmäentie 126-H Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 dba) Distance demand: NSA: Asuinrakennus: Harjunmäentie 162-I Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 dba) Distance demand: NSA: Asuinrakennus: Kärjenkoskentie 205-J Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 dba) Distance demand: NSA: Asuinrakennus: Korsbackintie 662-K Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 dba) Distance demand: :34 / :28/

19 DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Lakiakangas Isojoki ja Kristiinankaupunki 20xV126 hh137m + 23xGE 2,5-120 hh139m NSA: Asuinrakennus: Korsbackintie 624-L Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 dba) Distance demand: NSA: Asuinrakennus: Korsbackintie 578-M Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 dba) Distance demand: NSA: Asuinrakennus: Lillsjöntie 329-N Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 dba) Distance demand: NSA: Asuinrakennus: Lillsjöntie 292-O Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 dba) Distance demand: NSA: Asuinrakennus: Kärjenkoskentie 687-P Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 dba) Distance demand: NSA: Asuinrakennus: Kärjenkoskentie 747-Q Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 dba) Distance demand: NSA: Asuinrakennus: Storsjön-Kärjenkoskentie 670-R Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): 4,0 m Noise demand: 40,0 dba) Distance demand: :34 / :28/

20 DECIBEL - Map 8,0 m/s Calculation: Lakiakangas Isojoki ja Kristiinankaupunki 20xV126 hh137m + 23xGE 2,5-120 hh139m :34 / :28/ Noise [dba)] km Map: Maastokartat, Print scale 1:70 000, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO General. Wind speed: 8,0 m/s Height above sea level from active line object

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 2 Liite 2: Matalataajuisen melun rakennuskohtaiset arvot Lakiakangas melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

22 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus: Isojoentie 506, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus: Isojoentie 576, ääneneristävyys DSO1284 mukaan 100 Äänitaso ulkona db 100 Äänitaso ulkona db Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Vaa\P165\P16589_Kristiinan_ja_Isojeoen_tuulipu\Työaineisto\Kaava\Lakiakangas II\WindPro\Decibel\Matalataajuinen_LakiakangasII_20xV126+23xGE xlsm Laskenta Q:\Vaa\P165\P16589_Kristiinan_ja_Isojeoen_tuulipu\Työaineisto\Kaava\Lakiakangas II\WindPro\Decibel\Matalataajuinen_LakiakangasII_20xV126+23xGE xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Loma-asunto: Isojoentie 614, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus: Isojoentie 657, ääneneristävyys DSO1284 mukaan 100 Äänitaso ulkona db 100 Äänitaso ulkona db Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Vaa\P165\P16589_Kristiinan_ja_Isojeoen_tuulipu\Työaineisto\Kaava\Lakiakangas II\WindPro\Decibel\Matalataajuinen_LakiakangasII_20xV126+23xGE xlsm Laskenta Q:\Vaa\P165\P16589_Kristiinan_ja_Isojeoen_tuulipu\Työaineisto\Kaava\Lakiakangas II\WindPro\Decibel\Matalataajuinen_LakiakangasII_20xV126+23xGE xlsm Laskenta

23 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus: Kristiinantie 1600, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus: Ketolantie 92, ääneneristävyys DSO1284 mukaan 100 Äänitaso ulkona db 100 Äänitaso ulkona db Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Vaa\P165\P16589_Kristiinan_ja_Isojeoen_tuulipu\Työaineisto\Kaava\Lakiakangas II\WindPro\Decibel\Matalataajuinen_LakiakangasII_20xV126+23xGE xlsm Laskenta Q:\Vaa\P165\P16589_Kristiinan_ja_Isojeoen_tuulipu\Työaineisto\Kaava\Lakiakangas II\WindPro\Decibel\Matalataajuinen_LakiakangasII_20xV126+23xGE xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus: Ketolantie 16, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus: Harjunmäentie 126, ääneneristävyys DSO1284 mukaan 100 Äänitaso ulkona db 100 Äänitaso ulkona db Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Vaa\P165\P16589_Kristiinan_ja_Isojeoen_tuulipu\Työaineisto\Kaava\Lakiakangas II\WindPro\Decibel\Matalataajuinen_LakiakangasII_20xV126+23xGE xlsm Laskenta Q:\Vaa\P165\P16589_Kristiinan_ja_Isojeoen_tuulipu\Työaineisto\Kaava\Lakiakangas II\WindPro\Decibel\Matalataajuinen_LakiakangasII_20xV126+23xGE xlsm Laskenta

24 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus: Harjunmäentie 162, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus: Kärjenkoskentie 205, ääneneristävyys DSO1284 mukaan 100 Äänitaso ulkona db 100 Äänitaso ulkona db Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Vaa\P165\P16589_Kristiinan_ja_Isojeoen_tuulipu\Työaineisto\Kaava\Lakiakangas II\WindPro\Decibel\Matalataajuinen_LakiakangasII_20xV126+23xGE xlsm Laskenta Q:\Vaa\P165\P16589_Kristiinan_ja_Isojeoen_tuulipu\Työaineisto\Kaava\Lakiakangas II\WindPro\Decibel\Matalataajuinen_LakiakangasII_20xV126+23xGE xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus: Korsbackintie 662, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus: Korsbackintie 624, ääneneristävyys DSO1284 mukaan 100 Äänitaso ulkona db 100 Äänitaso ulkona db Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Vaa\P165\P16589_Kristiinan_ja_Isojeoen_tuulipu\Työaineisto\Kaava\Lakiakangas II\WindPro\Decibel\Matalataajuinen_LakiakangasII_20xV126+23xGE xlsm Laskenta Q:\Vaa\P165\P16589_Kristiinan_ja_Isojeoen_tuulipu\Työaineisto\Kaava\Lakiakangas II\WindPro\Decibel\Matalataajuinen_LakiakangasII_20xV126+23xGE xlsm Laskenta

25 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus: Korsbackintie 578, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus: Lillsjöntie 329, ääneneristävyys DSO1284 mukaan 100 Äänitaso ulkona db 100 Äänitaso ulkona db Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Vaa\P165\P16589_Kristiinan_ja_Isojeoen_tuulipu\Työaineisto\Kaava\Lakiakangas II\WindPro\Decibel\Matalataajuinen_LakiakangasII_20xV126+23xGE xlsm Laskenta Q:\Vaa\P165\P16589_Kristiinan_ja_Isojeoen_tuulipu\Työaineisto\Kaava\Lakiakangas II\WindPro\Decibel\Matalataajuinen_LakiakangasII_20xV126+23xGE xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus: Lillsjöntie 292, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus: Kärjenkoskentie 687, ääneneristävyys DSO1284 mukaan 100 Äänitaso ulkona db 100 Äänitaso ulkona db Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Vaa\P165\P16589_Kristiinan_ja_Isojeoen_tuulipu\Työaineisto\Kaava\Lakiakangas II\WindPro\Decibel\Matalataajuinen_LakiakangasII_20xV126+23xGE xlsm Laskenta Q:\Vaa\P165\P16589_Kristiinan_ja_Isojeoen_tuulipu\Työaineisto\Kaava\Lakiakangas II\WindPro\Decibel\Matalataajuinen_LakiakangasII_20xV126+23xGE xlsm Laskenta

26 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus: Kärjenkoskentie 747, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus: Storsjön- Kärjenkoskentie 670, ääneneristävyys DSO1284 mukaan 100 Äänitaso ulkona db 100 Äänitaso ulkona db Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen pistelähteestä, maakerroin DSO1284 mukaan ja ilman absorptio ISO9613-1: C 70% RH. Q:\Vaa\P165\P16589_Kristiinan_ja_Isojeoen_tuulipu\Työaineisto\Kaava\Lakiakangas II\WindPro\Decibel\Matalataajuinen_LakiakangasII_20xV126+23xGE xlsm Laskenta Q:\Vaa\P165\P16589_Kristiinan_ja_Isojeoen_tuulipu\Työaineisto\Kaava\Lakiakangas II\WindPro\Decibel\Matalataajuinen_LakiakangasII_20xV126+23xGE xlsm Laskenta

27 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 3 Liite 3: Varjostusmallinnusten tulokset real case Lakiakangas melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

28 Skuggbildningsmodellen / Varjostusmallinnus Lakiakangas II 8 st/kpl, GE25-120, hh139m Lakiakangas II 15 st/kpl, GE25-120, hh139m Lakiakangas I 20 st/kpl, Vestas V126, hh137m Skugging / Varjostus real case) 1 h/a 8 h/a 20 h/a Byggnads / Rakennukset Fast bostad / Asuinrakennus Fritidsbostad / Lomarakennus km 4

29 SHADOW - Main Result Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E21.335_N Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve :10 / 1 A ZVI Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: korkeuskayrat_red.wpo 1) Obstacles not used in calculation Eye height: 1,5 m Grid resolution: 10,0 m New WTG Scale 1: Shadow receptor WTGs Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM data/description rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,3 WEA 6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,8 WEA 7 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,5 WEA 9 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,5 WEA 10 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,0 WEA 12 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,6 WEA 13 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,0 WEA 14 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,0 WEA 16 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,7 WEA 17 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,0 WEA 18 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,0 WEA 20 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,0 WEA 21 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,5 WEA 22 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,0 WEA 24 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,4 WEA 27 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,5 WEA 28 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,0 WEA 29 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,1 WEA 30 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,7 WEA 32 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,4 WEA 33 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,5 WEA 34 Yes VESTAS V GridStreame ,0 137, , ,5 WEA 35 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,8 WEA 36 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,0 WEA 37 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,5 WEA 38 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,5 WEA 39 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,6 WEA 40 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,6 WEA 41 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,0 WEA 42 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,1 WEA 43 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, ,0 To be continued on next page...

30 SHADOW - Main Result Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139m :10 / 2...continued from previous page Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM data/description rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,3 WEA 44 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,2 WEA 45 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,1 WEA 46 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,1 WEA 47 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,4 WEA 48 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,0 WEA 49 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,7 WEA 50 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,9 WEA 51 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,0 WEA 52 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,4 WEA 53 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,0 WEA 54 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,8 WEA 55 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, , ,5 WEA 56 Yes GE WIND ENERGY GE ,0 139, ,0 Shadow receptor-input Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 No. Name East North Z Width Height Height Degrees Slope of Direction mode a.g.l. from south window cw [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Asuinrakennus: Isojoentie ,8 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" B Asuinrakennus: Isojoentie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" C Loma-asunto: KIsojoentie ,4 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" D Asuinrakennus: Isojoentie ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" E Asuinrakennus: Kristiinantie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" F Asuinrakennus: Ketolantie ,6 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" G Asuinrakennus: Ketolantie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" H Asuinrakennus: Harjunmäentie ,2 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" I Asuinrakennus: Harjunmäentie ,2 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" J Asuinrakennus: Kärjenkoskentie ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" K Asuinrakennus: Korsbackintie ,8 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" L Asuinrakennus: Korsbackintie ,1 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" M Asuinrakennus: Korsbackintie ,7 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" N Asuinrakennus: Lillsjöntie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" O Asuinrakennus: Lillsjöntie ,4 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" P Asuinrakennus: Storsjöntie-Kärjenkoskentie ,6 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" Q Asuinrakennus: Kärjenkoskentie ,8 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" R Asuinrakennus: Kärjenkoskentie ,1 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Asuinrakennus: Isojoentie 506 3:50 B Asuinrakennus: Isojoentie 576 3:13 C Loma-asunto: KIsojoentie 614 3:49 D Asuinrakennus: Isojoentie 657 2:23 E Asuinrakennus: Kristiinantie :35 F Asuinrakennus: Ketolantie 92 1:51 G Asuinrakennus: Ketolantie 16 0:00 H Asuinrakennus: Harjunmäentie 126 2:09 I Asuinrakennus: Harjunmäentie 162 3:29 J Asuinrakennus: Kärjenkoskentie :38 K Asuinrakennus: Korsbackintie :27 L Asuinrakennus: Korsbackintie :01 M Asuinrakennus: Korsbackintie 578 9:39 To be continued on next page...

31 SHADOW - Main Result Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139m...continued from previous page Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] N Asuinrakennus: Lillsjöntie 329 6:33 O Asuinrakennus: Lillsjöntie 292 6:05 P Asuinrakennus: Storsjöntie-Kärjenkoskentie 670 1:53 Q Asuinrakennus: Kärjenkoskentie 747 0:00 R Asuinrakennus: Kärjenkoskentie 687 0: :10 / 3 Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 6 WEA 6 25:19 4:27 7 WEA 7 42:11 7:06 9 WEA 9 18:07 2:58 10 WEA 10 31:55 4:51 12 WEA 12 14:46 1:52 13 WEA 13 8:16 1:25 14 WEA 14 20:50 3:01 16 WEA 16 40:34 7:43 17 WEA 17 11:07 2:06 18 WEA 18 0:00 0:00 20 WEA 20 16:21 3:49 21 WEA 21 0:00 0:00 22 WEA 22 4:02 0:50 24 WEA 24 0:00 0:00 27 WEA 27 27:59 5:48 28 WEA 28 10:17 2:04 29 WEA 29 0:00 0:00 30 WEA 30 5:18 1:17 32 WEA 32 27:58 4:44 33 WEA 33 13:26 2:26 34 WEA 34 7:48 1:25 35 WEA 35 0:00 0:00 36 WEA 36 2:53 0:36 37 WEA 37 14:44 3:28 38 WEA 38 14:46 2:26 39 WEA 39 8:21 1:27 40 WEA 40 0:00 0:00 41 WEA 41 1:34 0:17 42 WEA 42 11:40 2:17 43 WEA 43 41:28 9:58 44 WEA 44 7:09 1:04 45 WEA 45 0:00 0:00 46 WEA 46 0:00 0:00 47 WEA 47 4:13 0:43 48 WEA 48 16:32 2:45 49 WEA 49 3:56 0:28 50 WEA 50 0:00 0:00 51 WEA 51 0:00 0:00 52 WEA 52 1:40 0:16 53 WEA 53 4:29 0:45 54 WEA 54 0:00 0:00 55 WEA 55 6:52 1:53 56 WEA 56 0:00 0:00

32 SHADOW - Calendar :10 / 4 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: A - Asuinrakennus: Isojoentie 506 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve January February March April May June July August September October November December 1 10:00 13:49 10) 09:03 14:38 7) 07:40 06:58 05:22 04:00 03:46 04:55 06:20 07:38 08:04 15:06 6) 09:27 13:35 10) 15: :02 10) 16: :46 6) 17:54 20:19 21:42 23:05 23:28 22:23 20:46 19:07 16: :12 6) 15: :49 10) 2 09:59 13:49 10) 09:00 14:39 7) 07:37 06:55 05:19 03:58 03:47 04:58 06:22 07:41 08:06 15:03 6) 09:29 13:35 10) 15: :03 10) 16: :47 6) 17:57 20:21 21:45 23:07 23:27 22:20 20:43 19:04 16: :14 6) 15: :50 10) 3 09:58 13:50 10) 08:58 14:40 7) 07:33 06:52 05:16 03:56 03:48 05:00 06:25 07:43 08:09 15:01 6) 09:32 13:35 10) 15: :04 10) 16: :47 6) 17:59 20:24 21:47 23:09 23:26 22:17 20:40 19:01 16: :15 6) 15: :50 10) 4 09:57 13:50 10) 08:55 14:40 7) 07:30 06:49 05:13 03:54 03:50 05:03 06:27 07:46 08:12 14:16 7) 09:34 13:36 10) 15: :05 10) 16: :47 6) 18:02 20:27 21:50 23:11 23:25 22:14 20:37 18:58 16: :16 6) 15: :51 10) 5 09:57 13:51 10) 08:52 14:42 7) 07:27 06:45 05:10 03:52 03:51 05:06 06:30 07:49 08:15 14:13 7) 09:36 13:36 10) 15: :05 10) 16: :47 6) 18:05 20:30 21:53 23:13 23:23 22:11 20:33 18:54 16: :16 6) 15: :51 10) 6 09:55 13:51 10) 08:49 14:44 7) 07:24 06:42 05:07 03:51 03:53 05:09 06:33 07:51 08:18 14:12 7) 09:38 13:36 10) 15: :06 10) 16: :47 6) 18:08 20:32 21:56 23:15 23:22 22:08 20:30 18:51 16: :17 6) 15: :51 10) 7 09:54 13:51 10) 08:47 14:47 7) 07:20 06:39 05:04 03:49 03:55 05:11 06:35 07:54 08:21 14:11 7) 09:40 13:37 10) 15: :06 10) 16: :47 6) 18:11 20:35 21:59 23:17 23:21 22:05 20:27 18:48 16: :17 6) 15: :52 10) 8 09:53 13:51 10) 08:44 15:32 6) 07:17 06:35 05:01 03:48 03:57 05:14 06:38 07:57 08:24 14:10 7) 09:42 13:37 10) 15: :06 10) 16: :45 6) 18:13 20:38 22:02 23:18 23:19 22:02 20:23 18:45 16: :17 6) 15: :52 10) 9 09:52 13:52 10) 08:41 15:34 6) 07:14 06:32 04:58 03:47 03:59 05:17 06:41 07:59 08:27 14:10 7) 09:44 13:38 10) 15: :07 10) 16: :44 6) 18:16 20:40 22:04 23:20 23:17 21:59 20:20 18:41 16: :17 6) 15: :53 10) 10 09:50 13:52 10) 08:38 15:37 6) 07:11 06:29 04:55 03:45 04:00 05:20 06:43 08:02 08:30 14:09 7) 09:46 13:39 10) 15: :07 10) 16: :42 6) 18:19 20:43 22:07 23:21 23:16 21:56 20:17 18:38 16: :17 6) 15: :53 10) 11 09:49 13:53 10) 08:35 07:07 06:26 04:52 03:44 04:03 05:23 06:46 08:05 08:32 14:10 7) 09:48 13:39 10) 15: :08 10) 17:02 18:22 20:46 22:10 23:23 23:14 21:53 20:13 18:35 16: :15 6) 15: :53 10) 12 09:47 13:54 10) 08:32 07:04 06:22 04:49 03:43 04:05 05:25 06:48 08:08 08:35 14:09 7) 09:49 13:40 10) 15: :07 10) 17:05 18:24 20:49 22:13 23:24 23:12 21:50 20:10 18:32 15: :11 6) 15: :52 10) 13 09:46 13:54 10) 08:29 07:01 06:19 04:46 03:42 04:07 05:28 06:51 08:10 08:38 14:10 7) 09:51 13:41 10) 15: :07 10) 17:08 18:27 20:51 22:16 23:25 23:10 21:47 20:07 18:29 15: :08 6) 15: :50 10) 14 09:44 13:56 10) 08:26 06:58 06:16 04:43 03:41 04:09 05:31 06:54 08:13 08:41 14:09 7) 09:52 13:41 10) 15: :08 10) 17:11 18:30 20:54 22:18 23:27 23:08 21:44 20:04 18:25 15: :37 9) 15: :49 10) 15 09:42 13:56 10) 08:23 06:54 06:13 04:41 03:41 04:11 05:34 06:56 08:16 08:44 14:10 7) 09:54 13:42 10) 15: :07 10) 17:14 18:33 20:57 22:21 23:28 23:06 21:41 20:00 18:22 15: :40 9) 15: :48 10) 16 09:40 13:57 10) 08:20 06:51 06:09 04:38 03:40 04:14 05:36 06:59 08:18 08:47 14:10 7) 09:55 13:43 10) 15: :06 10) 17:16 18:35 21:00 22:24 23:28 23:04 21:38 19:57 18:19 15: :41 9) 15: :47 10) 17 09:38 13:59 10) 08:17 06:48 06:06 04:35 03:40 04:16 05:39 07:02 08:21 08:50 14:11 7) 09:56 13:43 10) 15: :05 10) 17:19 18:38 21:02 22:27 23:29 23:02 21:35 19:54 18:16 15: :42 9) 15: :46 10) 18 09:36 14:42 7) 08:14 06:45 06:03 04:32 03:39 04:18 05:42 07:04 08:24 08:53 14:11 7) 09:57 13:44 10) 15: :56 9) 17:22 18:41 21:05 22:29 23:30 22:59 21:31 19:50 18:13 15: :42 9) 15: :46 10) 19 09:34 14:40 7) 08:11 06:41 06:00 04:30 03:39 04:21 05:44 07:07 08:27 08:55 14:13 7) 09:58 13:44 10) 15: :00 9) 17:25 18:44 21:08 22:32 23:31 22:57 21:28 19:47 18:09 15: :43 9) 15: :46 10) 20 09:32 14:39 7) 08:08 06:38 05:56 04:27 03:39 04:23 05:47 07:09 08:30 08:58 14:13 7) 09:59 13:45 10) 15: :03 9) 17:28 18:46 21:11 22:35 23:31 22:55 21:25 19:44 18:06 15: :43 9) 15: :46 10) 21 09:30 14:39 7) 08:05 06:35 05:53 04:25 03:39 04:26 05:50 07:12 08:32 09:01 14:15 7) 10:00 16: :07 9) 17:31 18:49 21:14 22:38 23:31 22:52 21:22 19:40 18:03 15: :43 9) 15: :28 14:38 7) 08:02 06:31 05:50 04:22 03:39 04:28 05:53 07:15 08:35 09:04 14:15 7) 10:00 13:45 10) 16: :08 9) 17:34 18:52 21:16 22:40 23:31 22:50 21:19 19:37 18:00 15: :40 9) 15: :46 10) 23 09:25 14:38 7) 07:59 06:28 05:47 04:20 03:39 04:31 05:55 07:17 08:38 09:06 14:17 7) 10:01 13:46 10) 16: :08 9) 17:37 18:54 21:19 22:43 23:32 22:47 21:16 19:34 17:57 15: :37 9) 15: :47 10) 24 09:23 14:37 7) 07:56 06:25 05:44 04:17 03:40 04:33 05:58 07:20 08:41 09:09 14:19 7) 10:01 13:46 10) 16: :08 9) 17:40 18:57 21:22 22:45 23:32 22:45 21:12 19:30 17:54 15: :34 9) 15: :47 10) 25 09:21 14:37 7) 07:52 06:22 05:41 04:15 03:40 04:36 06:01 07:22 07:44 09:12 13:37 10) 10:01 13:47 10) 16: :08 9) 17:42 19:00 21:25 22:48 23:31 22:42 21:09 19:27 16:51 15: :43 10) 15: :49 10) 26 09:18 14:37 7) 07:49 06:18 05:37 04:12 03:41 04:39 06:03 07:25 07:46 09:14 13:36 10) 10:01 13:47 10) 16: :08 9) 17:45 19:02 21:28 22:50 23:31 22:39 21:06 19:24 16:48 15: :45 10) 15: :50 10) 27 09:16 14:37 7) 07:46 06:15 05:34 04:10 03:42 04:41 06:06 07:28 07:49 09:17 13:36 10) 10:01 13:47 10) 16: :07 9) 17:48 19:05 21:30 22:53 23:31 22:37 21:03 19:21 16:45 15: :46 10) 15: :51 10) 28 09:13 14:38 7) 07:43 06:12 05:31 04:08 03:43 04:44 06:09 07:30 07:52 09:20 13:35 10) 10:01 13:47 10) 16: :05 9) 17:51 19:08 21:33 22:55 23:30 22:34 20:59 19:17 16:42 15: :47 10) 15: :53 10) 29 09:11 14:38 7) 07:08 05:28 04:06 03:43 04:47 06:12 07:33 07:55 09:22 13:35 10) 10:01 13:48 10) 16: :37 6) 20:11 21:36 22:58 23:29 22:31 20:56 19:14 16:39 15: :48 10) 15: :55 10) 30 09:08 14:37 7) 07:05 05:25 04:04 03:45 04:50 06:14 07:36 07:58 09:25 13:35 10) 10:01 13:48 10) 16: :39 6) 20:13 21:39 23:00 23:29 22:28 20:53 19:11 16:36 15: :49 10) 15: :57 10) 31 09:06 14:38 7) 07:02 04:02 04:52 06:17 08:01 10:00 13:49 10) 16: :43 6) 20:16 23:02 22:26 20:50 16:33 15: :59 10) Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,19 0,30 0,17 0,17 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,66 0,64 0,65 0,67 Total reduction 0,12 0,19 0,11 0,11 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

33 SHADOW - Calendar :10 / 5 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: B - Asuinrakennus: Isojoentie 576 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve January February March April May June July August September October November December 1 10:00 09:03 15:24 10) 07:40 16:41 7) 06:58 05:22 04:00 03:46 04:55 06:19 07:38 08:03 15:41 9) 09:27 15:14 16: :39 10) 17: :09 6) 20:19 21:42 23:04 23:28 22:23 20:46 19:07 16: :47 9) 15: :59 09:00 15:24 10) 07:36 16:41 7) 06:55 05:19 03:58 03:47 04:58 06:22 07:41 08:06 15:42 9) 09:29 15:16 16: :39 10) 17: :09 6) 20:21 21:45 23:07 23:27 22:20 20:43 19:04 16: :44 9) 15: :58 08:58 15:25 10) 07:33 16:41 7) 06:52 05:16 03:56 03:48 05:00 06:25 07:43 08:09 09:32 15:18 16: :40 10) 17: :08 6) 20:24 21:47 23:09 23:26 22:17 20:40 19:01 16:24 15: :57 08:55 15:25 10) 07:30 16:41 7) 06:49 05:13 03:54 03:50 05:03 06:27 07:46 08:12 14:59 10) 09:34 15:19 16: :38 10) 18: :04 6) 20:27 21:50 23:11 23:25 22:14 20:36 18:58 16: :06 10) 15: :56 08:52 15:26 10) 07:27 16:42 7) 06:45 05:10 03:52 03:51 05:06 06:30 07:49 08:15 14:57 10) 09:36 15:21 16: :38 10) 18: :59 7) 20:29 21:53 23:13 23:23 22:11 20:33 18:54 16: :07 10) 15: :55 08:49 15:27 10) 07:24 16:44 7) 06:42 05:07 03:51 03:53 05:09 06:33 07:51 17:24 7) 08:18 14:55 10) 09:38 15:23 16: :37 10) 18: :58 7) 20:32 21:56 23:15 23:22 22:08 20:30 18: :29 7) 16: :08 10) 15: :54 08:46 15:30 10) 07:20 16:46 7) 06:39 05:04 03:49 03:55 05:11 06:35 07:54 17:21 7) 08:21 14:55 10) 09:40 15:25 16: :36 10) 18: :55 7) 20:35 21:59 23:16 23:20 22:05 20:27 18: :32 7) 16: :09 10) 15: :53 08:44 07:17 06:35 05:01 03:48 03:57 05:14 06:38 07:57 17:19 7) 08:24 14:55 10) 09:42 15:27 16:53 18:13 20:38 22:02 23:18 23:19 22:02 20:23 18: :34 7) 16: :09 10) 15: :52 08:41 16:12 9) 07:14 06:32 04:58 03:47 03:59 05:17 06:41 07:59 17:16 7) 08:27 14:55 10) 09:44 15:30 16: :15 9) 18:16 20:40 22:04 23:20 23:17 21:59 20:20 18: :34 7) 16: :10 10) 15: :50 08:38 16:12 9) 07:11 06:29 04:55 03:45 04:00 05:20 06:43 08:02 17:15 7) 08:29 14:55 10) 09:46 15:32 16: :18 9) 18:19 20:43 22:07 23:21 23:16 21:56 20:17 18: :40 6) 16: :10 10) 15: :49 08:35 16:11 9) 07:07 06:26 04:52 03:44 04:03 05:23 06:46 08:05 17:15 7) 08:32 14:56 10) 09:48 15:34 17: :21 9) 18:22 20:46 22:10 23:23 23:14 21:53 20:13 18: :42 6) 16: :10 10) 15: :47 08:32 16:11 9) 07:04 06:22 04:49 03:43 04:05 05:25 06:48 08:07 17:14 7) 08:35 14:56 10) 09:49 15:37 17: :24 9) 18:24 20:49 22:13 23:24 23:12 21:50 20:10 18: :43 6) 15: :10 10) 15: :46 14:36 14) 08:29 16:12 9) 07:01 06:19 04:46 03:42 04:07 05:28 06:51 08:10 17:14 7) 08:38 14:57 10) 09:51 15: :39 14) 17: :24 9) 18:27 20:51 22:16 23:25 23:10 21:47 20:07 18: :43 6) 15: :08 10) 15: :44 14:35 14) 08:26 16:11 9) 06:58 06:16 04:43 03:41 04:09 05:31 06:54 08:13 17:14 7) 08:41 14:57 10) 09:52 15: :42 14) 17: :22 9) 18:30 20:54 22:18 23:26 23:08 21:44 20:03 18: :43 6) 15: :05 10) 15: :42 14:36 14) 08:23 16:13 9) 06:54 06:13 04:41 03:41 04:11 05:34 06:56 08:16 17:15 7) 08:44 14:59 10) 09:54 15: :46 14) 17: :22 9) 18:33 20:57 22:21 23:27 23:06 21:41 20:00 18: :43 6) 15: :02 10) 15: :40 14:35 14) 08:20 16:16 9) 06:51 06:09 04:38 03:40 04:14 05:36 06:59 08:18 17:15 7) 08:47 14:16 14) 09:55 15: :48 14) 17: :20 9) 18:35 21:00 22:24 23:28 23:04 21:38 19:57 18: :41 6) 15: :20 14) 15: :38 14:35 14) 08:17 06:48 06:06 04:35 03:40 04:16 05:39 07:01 08:21 17:16 7) 08:50 14:14 14) 09:56 15: :49 14) 17:19 18:38 21:02 22:27 23:29 23:01 21:35 19:54 18: :38 6) 15: :23 14) 15: :36 14:35 14) 08:14 06:45 06:03 04:32 03:39 04:18 05:42 07:04 08:24 17:17 7) 08:52 14:13 14) 09:57 15: :49 14) 17:22 18:41 21:05 22:29 23:30 22:59 21:31 19:50 18: :34 6) 15: :23 14) 15: :34 14:36 14) 08:11 06:41 06:00 04:30 03:39 04:21 05:44 07:07 08:27 17:20 7) 08:55 14:13 14) 09:58 15: :50 14) 17:25 18:43 21:08 22:32 23:30 22:57 21:28 19:47 18: :27 7) 15: :25 14) 15: :32 14:36 14) 08:08 06:38 05:56 04:27 03:39 04:23 05:47 07:09 08:29 08:58 14:12 14) 09:59 15: :50 14) 17:28 18:46 21:11 22:35 23:31 22:54 21:25 19:44 18:06 15: :25 14) 15: :30 14:36 14) 08:05 06:35 05:53 04:25 03:39 04:26 05:50 07:12 08:32 09:01 14:12 14) 09:59 16: :50 14) 17:31 18:49 21:14 22:37 23:31 22:52 21:22 19:40 18:03 15: :26 14) 15: :28 14:37 14) 08:02 06:31 05:50 04:22 03:39 04:28 05:53 07:14 08:35 09:04 14:12 14) 10:00 16: :50 14) 17:34 18:52 21:16 22:40 23:31 22:50 21:19 19:37 18:00 15: :26 14) 15: :25 14:38 14) 07:59 16:48 7) 06:28 05:47 04:20 03:39 04:31 05:55 07:17 08:38 09:06 14:13 14) 10:01 16: :50 14) 17: :01 6) 18:54 21:19 22:43 23:31 22:47 21:15 19:34 17:57 15: :27 14) 15: :23 14:39 14) 07:55 16:45 7) 06:25 05:44 04:17 03:40 04:33 05:58 07:20 08:41 09:09 14:13 14) 10:01 16: :49 14) 17: :03 6) 18:57 21:22 22:45 23:31 22:45 21:12 19:30 17:54 15: :26 14) 15: :21 14:40 14) 07:52 16:44 7) 06:21 05:40 04:15 03:40 04:36 06:01 07:22 07:43 09:12 14:14 14) 10:01 16: :49 14) 17: :07 6) 19:00 21:25 22:48 23:31 22:42 21:09 19:27 16:51 15: :27 14) 15: :18 14:43 14) 07:49 16:42 7) 06:18 05:37 04:12 03:41 04:39 06:03 07:25 07:46 15:44 9) 09:14 14:14 14) 10:01 16: :47 14) 17: :09 6) 19:02 21:28 22:50 23:31 22:39 21:06 19:24 16: :50 9) 15: :26 14) 15: :16 15:26 10) 07:46 16:42 7) 06:15 05:34 04:10 03:42 04:41 06:06 07:28 07:49 15:43 9) 09:17 14:15 14) 10:01 16: :29 10) 17: :10 6) 19:05 21:30 22:53 23:31 22:37 21:03 19:21 16: :52 9) 15: :26 14) 15: :13 15:25 10) 07:43 16:42 7) 06:12 05:31 04:08 03:43 04:44 06:09 07:30 07:52 15:42 9) 09:20 14:15 14) 10:01 16: :33 10) 17: :10 6) 19:08 21:33 22:55 23:30 22:34 20:59 19:17 16: :53 9) 15: :22 14) 15: :11 15:25 10) 07:08 05:28 04:06 03:43 04:47 06:11 07:33 07:55 15:41 9) 09:22 14:17 14) 10:01 16: :37 10) 20:11 21:36 22:58 23:29 22:31 20:56 19:14 16: :53 9) 15: :20 14) 15: :08 15:24 10) 07:05 05:25 04:04 03:45 04:49 06:14 07:35 07:58 15:40 9) 09:24 10:01 16: :38 10) 20:13 21:39 23:00 23:29 22:28 20:53 19:11 16: :53 9) 15:19 15: :06 15:24 10) 07:02 04:02 04:52 06:17 08:01 15:40 9) 10:00 16: :39 10) 20:16 23:02 22:26 20:50 16: :50 9) 15:12 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,19 0,30 0,34 0,27 0,17 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,65 0,61 0,60 0,60 0,65 Total reduction 0,12 0,18 0,20 0,16 0,11 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

34 SHADOW - Calendar :10 / 6 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: C - Loma-asunto: KIsojoentie 614 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 January February March April May June Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve 1 10:00 09:03 07:40 06:58 05:22 04:00 15:14 16:32 17:54 20:19 21:42 23: :59 09:00 15:50 10) 07:36 06:55 05:19 03:58 15:16 16: :51 10) 17:57 20:21 21:45 23: :58 08:58 15:47 10) 07:33 06:52 05:16 03:56 15:18 16: :53 10) 17:59 20:24 21:47 23: :57 08:55 15:46 10) 07:30 06:49 05:13 03:54 15:19 16: :57 10) 18:02 20:27 21:50 23: :56 08:52 15:45 10) 07:27 17:25 6) 06:45 05:10 03:52 15:21 16: :59 10) 18: :31 6) 20:29 21:53 23: :55 08:49 15:45 10) 07:24 17:24 6) 06:42 05:07 03:51 15:23 16: :00 10) 18: :34 6) 20:32 21:56 23: :54 08:46 15:44 10) 07:20 17:22 6) 06:39 05:04 03:49 15:25 16: :00 10) 18: :36 6) 20:35 21:59 23: :53 08:44 15:44 10) 07:17 17:22 6) 06:35 05:01 03:48 15:27 16: :01 10) 18: :38 6) 20:38 22:02 23: :52 08:41 15:44 10) 07:14 17:22 6) 06:32 04:58 03:47 15:30 16: :01 10) 18: :38 6) 20:40 22:04 23: :50 08:38 15:45 10) 07:11 17:20 7) 06:29 04:55 03:45 15:32 16: :01 10) 18: :37 6) 20:43 22:07 23: :49 08:35 15:44 10) 07:07 17:19 7) 06:26 04:52 03:44 15:34 17: :00 10) 18: :39 7) 20:46 22:10 23: :47 08:32 15:45 10) 07:04 17:18 7) 06:22 04:49 03:43 15:37 17: :00 10) 18: :39 7) 20:49 22:13 23: :45 08:29 15:47 10) 07:01 17:17 7) 06:19 04:46 03:42 15:39 17: :59 10) 18: :39 7) 20:51 22:16 23: :44 08:26 15:48 10) 06:58 17:16 7) 06:16 04:43 03:42 15:42 17: :57 10) 18: :39 7) 20:54 22:18 23: :42 08:23 16:33 9) 06:54 17:16 7) 06:13 04:41 03:41 15:44 17: :35 9) 18: :38 7) 20:57 22:21 23: :40 08:20 16:32 9) 06:51 17:16 7) 06:09 04:38 03:40 15:47 17: :38 9) 18: :38 7) 21:00 22:24 23: :38 14:52 14) 08:17 16:32 9) 06:48 17:16 7) 06:06 04:35 03:40 15: :53 14) 17: :42 9) 18: :38 7) 21:02 22:27 23: :36 14:51 14) 08:14 16:31 9) 06:45 17:16 7) 06:03 04:32 03:39 15: :57 14) 17: :44 9) 18: :36 7) 21:05 22:29 23: :34 14:50 14) 08:11 16:31 9) 06:41 17:17 7) 06:00 04:30 03:39 15: :00 14) 17: :45 9) 18: :35 7) 21:08 22:32 23: :32 14:49 14) 08:08 16:32 9) 06:38 17:19 7) 05:56 04:27 03:39 15: :02 14) 17: :45 9) 18: :34 7) 21:11 22:35 23: :30 14:49 14) 08:05 16:32 9) 06:35 17:20 7) 05:53 04:25 03:39 16: :03 14) 17: :43 9) 18: :31 7) 21:14 22:37 23: :28 14:49 14) 08:02 16:33 9) 06:31 05:50 04:22 03:39 16: :04 14) 17: :42 9) 18:52 21:16 22:40 23: :25 14:49 14) 07:59 16:36 9) 06:28 05:47 04:20 03:40 16: :04 14) 17: :40 9) 18:54 21:19 22:43 23: :23 14:49 14) 07:55 06:25 05:44 04:17 03:40 16: :05 14) 17:40 18:57 21:22 22:45 23: :21 14:49 14) 07:52 06:21 05:41 04:15 03:40 16: :05 14) 17:42 19:00 21:25 22:48 23: :18 14:50 14) 07:49 06:18 05:37 04:12 03:41 16: :05 14) 17:45 19:02 21:28 22:50 23: :16 14:50 14) 07:46 06:15 05:34 04:10 03:42 16: :06 14) 17:48 19:05 21:30 22:53 23: :13 14:51 14) 07:43 06:12 05:31 04:08 03:43 16: :05 14) 17:51 19:08 21:33 22:55 23: :11 14:52 14) 07:08 05:28 04:06 03:44 16: :05 14) 20:11 21:36 22:58 23: :08 14:53 14) 07:05 05:25 04:04 03:45 16: :04 14) 20:13 21:39 23:00 23: :06 14:55 14) 07:02 04:02 16: :03 14) 20:16 23:02 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,19 0,30 0,34 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,65 0,61 0,57 Total reduction 0,12 0,18 0,19 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

35 SHADOW - Calendar :10 / 7 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: C - Loma-asunto: KIsojoentie 614 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 July August September October November December Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve 1 03:46 04:55 06:19 07:38 17:56 7) 08:03 15:14 10) 09:27 23:28 22:23 20:46 19: :18 7) 16: :31 10) 15: :47 04:58 06:22 07:41 17:57 7) 08:06 15:14 10) 09:29 23:27 22:20 20:43 19: :17 7) 16: :31 10) 15: :48 05:00 06:25 07:43 17:58 7) 08:09 15:13 10) 09:32 23:26 22:17 20:40 19: :16 7) 16: :30 10) 15: :50 05:03 06:27 07:46 17:59 6) 08:12 15:14 10) 09:34 23:25 22:14 20:36 18: :15 6) 16: :31 10) 15: :51 05:06 06:30 07:49 17:58 6) 08:15 15:14 10) 09:36 23:23 22:11 20:33 18: :14 6) 16: :30 10) 15: :53 05:09 06:33 07:51 17:59 6) 08:18 15:15 10) 09:38 23:22 22:08 20:30 18: :14 6) 16: :29 10) 15: :55 05:11 06:35 07:54 17:59 6) 08:21 15:16 10) 09:40 23:20 22:05 20:27 18: :11 6) 16: :27 10) 15: :57 05:14 06:38 07:57 18:00 6) 08:24 15:18 10) 09:42 23:19 22:02 20:23 18: :08 6) 16: :24 10) 15: :59 05:17 06:41 07:59 18:01 6) 08:27 09:44 23:17 21:59 20:20 18: :04 6) 16:07 15: :01 05:20 06:43 08:02 08:29 09:46 23:15 21:56 20:17 18:38 16:04 15: :03 05:23 06:46 08:05 08:32 14:26 14) 09:48 23:14 21:53 20:13 18:35 16: :34 14) 15: :05 05:25 06:48 08:07 08:35 14:24 14) 09:49 23:12 21:50 20:10 18:32 15: :36 14) 15: :07 05:28 06:51 08:10 08:38 14:24 14) 09:51 23:10 21:47 20:07 18:28 15: :37 14) 15: :09 05:31 06:54 08:13 08:41 14:23 14) 09:52 23:08 21:44 20:03 18:25 15: :37 14) 15: :11 05:34 06:56 08:16 08:44 14:23 14) 09:54 23:06 21:41 20:00 18:22 15: :38 14) 15: :14 05:36 06:59 08:18 08:47 14:23 14) 09:55 23:04 21:38 19:57 18:19 15: :38 14) 15: :16 05:39 07:01 08:21 08:50 14:23 14) 09:56 23:01 21:35 19:54 18:16 15: :39 14) 15: :18 05:42 07:04 08:24 08:52 14:23 14) 09:57 22:59 21:31 19:50 18:13 15: :39 14) 15: :21 05:44 07:07 08:27 17:06 9) 08:55 14:24 14) 09:58 22:57 21:28 19:47 18: :12 9) 15: :39 14) 15: :23 05:47 07:09 08:29 17:04 9) 08:58 14:24 14) 09:59 22:54 21:25 19:44 18: :14 9) 15: :39 14) 15: :26 05:50 07:12 08:32 17:02 9) 09:01 14:25 14) 09:59 22:52 21:22 19:40 18: :15 9) 15: :39 14) 15: :28 05:53 07:14 18:07 7) 08:35 17:02 9) 09:04 14:25 14) 10:00 22:50 21:19 19: :16 7) 18: :15 9) 15: :38 14) 15: :31 05:55 07:17 18:03 7) 08:38 17:01 9) 09:06 14:27 14) 10:01 22:47 21:15 19: :17 7) 17: :15 9) 15: :37 14) 15: :34 05:58 07:20 18:01 7) 08:41 17:01 9) 09:09 14:28 14) 10:01 22:44 21:12 19: :19 7) 17: :14 9) 15: :34 14) 15: :36 06:01 07:22 17:59 7) 07:43 16:01 9) 09:12 14:30 14) 10:01 22:42 21:09 19: :19 7) 16: :10 9) 15: :31 14) 15: :39 06:03 07:25 17:58 7) 07:46 16:02 9) 09:14 10:01 22:39 21:06 19: :20 7) 16: :07 9) 15:26 15: :41 06:06 07:28 17:58 7) 07:49 15:21 10) 09:17 10:01 22:37 21:03 19: :20 7) 16: :24 10) 15:24 15: :44 06:09 07:30 17:57 7) 07:52 15:18 10) 09:19 10:01 22:34 20:59 19: :19 7) 16: :28 10) 15:22 15: :47 06:11 07:33 17:57 7) 07:55 15:16 10) 09:22 10:01 22:31 20:56 19: :20 7) 16: :29 10) 15:21 15: :50 06:14 07:35 17:57 7) 07:58 15:15 10) 09:24 10:01 22:28 20:53 19: :19 7) 16: :29 10) 15:19 15: :52 06:17 08:01 15:14 10) 10:00 22:26 20:50 16: :30 10) 15:12 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,32 0,27 0,17 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,57 0,59 0,64 Total reduction 0,18 0,16 0,11 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

36 SHADOW - Calendar :10 / 8 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139m Shadow receptor: D - Asuinrakennus: Isojoentie 657 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve January February March April May June July August September October November December 1 10:00 09:03 07:40 06:58 05:22 04:00 03:46 04:55 06:19 07:38 08:03 15:20 14) 09:27 15:14 16:32 17:54 20:19 21:42 23:04 23:28 22:23 20:46 19:07 16: :34 14) 15: :59 09:00 07:36 06:55 05:19 03:58 03:47 04:58 06:22 07:41 08:06 15:20 14) 09:29 15:16 16:35 17:57 20:21 21:44 23:07 23:27 22:20 20:43 19:04 16: :34 14) 15: :58 08:58 15:53 14) 07:33 06:52 05:16 03:56 03:48 05:00 06:25 07:43 08:09 15:19 14) 09:32 15:18 16: :54 14) 17:59 20:24 21:47 23:09 23:26 22:17 20:40 19:01 16: :34 14) 15: :57 08:55 15:51 14) 07:30 06:49 05:13 03:54 03:50 05:03 06:27 07:46 08:12 15:20 14) 09:34 15:19 16: :57 14) 18:02 20:27 21:50 23:11 23:24 22:14 20:36 18:58 16: :34 14) 15: :56 08:52 15:51 14) 07:27 06:45 05:10 03:52 03:51 05:06 06:30 07:49 08:15 15:20 14) 09:36 15:21 16: :01 14) 18:05 20:29 21:53 23:13 23:23 22:11 20:33 18:54 16: :34 14) 15: :55 08:49 15:51 14) 07:24 06:42 05:07 03:51 03:53 05:09 06:33 07:51 08:18 15:21 14) 09:38 15:23 16: :04 14) 18:08 20:32 21:56 23:14 23:22 22:08 20:30 18:51 16: :30 14) 15: :54 08:46 15:50 14) 07:20 06:39 05:04 03:49 03:55 05:11 06:35 07:54 08:21 15:22 14) 09:40 15:25 16: :04 14) 18:11 20:35 21:59 23:16 23:20 22:05 20:27 18:48 16: :27 14) 15: :53 08:44 15:50 14) 07:17 06:35 05:01 03:48 03:57 05:14 06:38 07:57 08:24 09:42 15:27 16: :04 14) 18:13 20:38 22:01 23:18 23:19 22:02 20:23 18:45 16:10 15: :52 08:41 15:50 14) 07:14 06:32 04:58 03:47 03:59 05:17 06:41 07:59 08:27 09:44 15:30 16: :05 14) 18:16 20:40 22:04 23:20 23:17 21:59 20:20 18:41 16:07 15: :50 08:38 15:51 14) 07:11 06:29 04:55 03:45 04:01 05:20 06:43 08:02 08:29 09:46 15:32 16: :04 14) 18:19 20:43 22:07 23:21 23:15 21:56 20:17 18:38 16:04 15: :49 08:35 15:51 14) 07:07 06:26 04:52 03:44 04:03 05:23 06:46 08:05 08:32 09:48 15:34 17: :03 14) 18:22 20:46 22:10 23:23 23:14 21:53 20:13 18:35 16:02 15: :47 08:32 15:53 14) 07:04 06:22 04:49 03:43 04:05 05:25 06:48 08:07 08:35 09:49 15:37 17: :02 14) 18:24 20:49 22:13 23:24 23:12 21:50 20:10 18:32 15:59 15: :45 08:29 15:55 14) 07:01 06:19 04:46 03:42 04:07 05:28 06:51 08:10 08:38 09:51 15:39 17: :01 14) 18:27 20:51 22:16 23:25 23:10 21:47 20:07 18:28 15:56 15: :44 08:26 06:58 06:16 04:43 03:42 04:09 05:31 06:54 18:55 7) 08:13 08:41 09:52 15:42 17:11 18:30 20:54 22:18 23:26 23:08 21:44 20: :03 7) 18:25 15:54 15: :42 08:23 06:54 17:56 6) 06:13 04:41 03:41 04:11 05:34 06:56 18:52 7) 08:16 17:16 10) 08:44 09:53 15:44 17:14 18: :59 6) 20:57 22:21 23:27 23:06 21:41 20: :05 7) 18: :22 10) 15:51 15: :40 08:20 06:51 17:55 6) 06:09 04:38 03:40 04:14 05:36 06:59 18:50 7) 08:18 17:13 10) 08:47 09:55 15:47 17:16 18: :02 6) 21:00 22:24 23:28 23:04 21:38 19: :05 7) 18: :24 10) 15:49 15: :38 08:17 06:48 17:55 6) 06:06 04:35 03:40 04:16 05:39 07:01 18:49 7) 08:21 17:12 10) 08:50 09:56 15:49 17:19 18: :05 6) 21:02 22:27 23:29 23:01 21:34 19: :06 7) 18: :24 10) 15:46 15: :36 08:14 16:42 10) 06:44 17:54 6) 06:03 04:32 03:39 04:18 05:42 07:04 18:48 7) 08:24 17:11 10) 08:52 09:57 15:52 17: :44 10) 18: :07 6) 21:05 22:29 23:30 22:59 21:31 19: :05 7) 18: :25 10) 15:44 15: :34 08:11 16:41 10) 06:41 17:55 6) 06:00 04:30 03:39 04:21 05:44 07:07 18:48 7) 08:27 17:10 10) 08:55 09:58 15:55 17: :48 10) 18: :10 7) 21:08 22:32 23:30 22:57 21:28 19: :05 7) 18: :25 10) 15:42 15: :32 08:08 16:40 10) 06:38 17:56 6) 05:56 04:27 03:39 04:23 05:47 07:09 18:47 7) 08:29 17:10 10) 08:58 09:59 15:57 17: :51 10) 18: :13 7) 21:11 22:35 23:31 22:54 21:25 19: :04 7) 18: :25 10) 15:39 15: :30 08:05 16:39 10) 06:35 17:57 6) 05:53 04:25 03:39 04:26 05:50 07:12 18:48 7) 08:32 17:10 10) 09:01 09:59 16:00 17: :54 10) 18: :15 7) 21:13 22:37 23:31 22:52 21:22 19: :04 7) 18: :24 10) 15:37 15: :28 08:02 16:39 10) 06:31 18:02 7) 05:50 04:22 03:39 04:28 05:53 07:14 18:43 6) 08:35 17:11 10) 09:04 10:00 16:03 17: :54 10) 18: :18 7) 21:16 22:40 23:31 22:50 21:19 19: :01 7) 18: :21 10) 15:35 15: :25 07:59 16:39 10) 06:28 18:02 7) 05:47 04:20 03:40 04:31 05:55 07:17 18:40 6) 08:38 17:12 10) 09:06 10:00 16:06 17: :53 10) 18: :18 7) 21:19 22:43 23:31 22:47 21:15 19: :58 7) 17: :17 10) 15:32 15: :23 07:55 16:39 10) 06:25 18:00 7) 05:44 04:17 03:40 04:33 05:58 07:20 18:39 6) 08:41 17:13 10) 09:09 10:01 16:09 17: :53 10) 18: :18 7) 21:22 22:45 23:31 22:44 21:12 19: :55 7) 17: :14 10) 15:30 15: :21 07:52 16:40 10) 06:21 18:00 7) 05:40 04:15 03:40 04:36 06:01 07:22 18:37 6) 07:43 09:12 10:01 16:12 17: :52 10) 19: :18 7) 21:25 22:48 23:31 22:42 21:09 19: :50 6) 16:51 15:28 15: :18 07:49 16:41 10) 06:18 18:01 7) 05:37 04:12 03:41 04:39 06:03 07:25 18:37 6) 07:46 09:14 10:01 16:14 17: :50 10) 19: :17 7) 21:28 22:50 23:31 22:39 21:06 19: :48 6) 16:48 15:26 15: :16 07:46 16:45 10) 06:15 18:01 7) 05:34 04:10 03:42 04:41 06:06 07:28 18:37 6) 07:49 09:17 10:01 16:17 17: :47 10) 19: :16 7) 21:30 22:53 23:30 22:37 21:03 19: :45 6) 16:45 15:24 15: :13 07:43 06:12 18:02 7) 05:31 04:08 03:43 04:44 06:09 07:30 18:37 6) 07:52 09:19 10:01 16:20 17:51 19: :14 7) 21:33 22:55 23:30 22:34 20:59 19: :41 6) 16:42 15:22 15: :11 07:08 19:04 7) 05:28 04:06 03:44 04:47 06:11 07:33 07:55 15:24 14) 09:22 10:01 16:23 20: :12 7) 21:36 22:58 23:29 22:31 20:56 19:14 16: :30 14) 15:21 15: :08 07:05 05:25 04:04 03:45 04:50 06:14 07:35 07:58 15:22 14) 09:24 10:01 16:26 20:13 21:39 23:00 23:29 22:28 20:53 19:11 16: :32 14) 15:19 15: :06 07:02 04:02 04:52 06:17 08:01 15:20 14) 10:00 16:29 20:16 23:02 22:26 20:50 16: :33 14) 15:12 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,30 0,34 0,32 0,27 0,17 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,60 0,58 0,58 0,60 0,60 Total reduction 0,18 0,19 0,18 0,16 0,10 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

37 SHADOW - Calendar :10 / 9 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: E - Asuinrakennus: Kristiinantie 1600 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve January February March April May June July August September October November December 1 09:59 09:03 07:40 06:58 05:22 04:00 03:46 04:55 06:19 07:38 18:04 14) 08:03 09:27 15:14 16:32 17:54 20:19 21:42 23:04 23:28 22:23 20:46 19: :11 14) 16:30 15: :59 09:00 07:36 06:55 05:19 03:58 03:47 04:58 06:22 07:41 18:02 14) 08:06 09:29 15:16 16:35 17:57 20:21 21:44 23:06 23:27 22:20 20:43 19: :12 14) 16:27 15: :58 08:57 07:33 06:52 05:16 03:56 03:48 05:00 06:25 07:43 18:00 14) 08:09 09:31 15:18 16:38 17:59 20:24 21:47 23:08 23:25 22:17 20:40 19: :13 14) 16:24 15: :57 08:55 07:30 17:27 14) 06:48 05:13 03:54 03:50 05:03 06:27 07:46 17:59 14) 08:12 09:34 15:19 16:41 18: :28 14) 20:27 21:50 23:11 23:24 22:14 20:36 18: :13 14) 16:21 15: :56 08:52 07:27 17:25 14) 06:45 05:10 03:53 03:52 05:06 06:30 07:49 17:59 14) 08:15 09:36 15:21 16:44 18: :31 14) 20:29 21:53 23:12 23:23 22:11 20:33 18: :13 14) 16:18 15: :55 08:49 07:24 17:24 14) 06:42 05:07 03:51 03:53 05:09 06:33 07:51 17:59 14) 08:18 09:38 15:23 16:47 18: :34 14) 20:32 21:56 23:14 23:22 22:08 20:30 18: :13 14) 16:15 15: :54 08:46 07:20 17:22 14) 06:39 05:04 03:49 03:55 05:11 06:35 07:54 17:59 14) 08:21 09:40 15:25 16:50 18: :36 14) 20:35 21:59 23:16 23:20 22:05 20:27 18: :11 14) 16:13 15: :53 08:43 07:17 17:22 14) 06:35 05:01 03:48 03:57 05:14 06:38 07:57 18:00 14) 08:24 09:42 15:27 16:53 18: :37 14) 20:38 22:01 23:18 23:19 22:02 20:23 18: :08 14) 16:10 15: :51 08:41 07:14 17:21 14) 06:32 04:58 03:47 03:59 05:17 06:41 07:59 18:00 14) 08:26 09:44 15:30 16:56 18: :36 14) 20:40 22:04 23:20 23:17 21:59 20:20 18: :04 14) 16:07 15: :50 08:38 07:11 17:22 14) 06:29 04:55 03:45 04:01 05:20 06:43 08:02 08:29 09:46 15:32 16:59 18: :35 14) 20:43 22:07 23:21 23:15 21:56 20:17 18:38 16:04 15: :49 08:35 07:07 17:23 14) 06:26 04:52 03:44 04:03 05:23 06:46 08:05 08:32 09:47 15:34 17:02 18: :35 14) 20:46 22:10 23:22 23:13 21:53 20:13 18:35 16:02 15: :47 08:32 07:04 17:23 14) 06:22 04:49 03:43 04:05 05:25 06:48 08:07 08:35 09:49 15:37 17:05 18: :32 14) 20:49 22:13 23:24 23:12 21:50 20:10 18:32 15:59 15: :45 08:29 07:01 06:19 04:46 03:42 04:07 05:28 06:51 08:10 08:38 09:51 15:39 17:08 18:27 20:51 22:15 23:25 23:10 21:47 20:07 18:28 15:56 15: :44 08:26 06:58 06:16 04:43 03:42 04:09 05:31 06:54 08:13 08:41 09:52 15:42 17:11 18:30 20:54 22:18 23:26 23:08 21:44 20:03 18:25 15:54 15: :42 08:23 06:54 06:13 20:20 7) 04:41 03:41 04:11 05:34 06:56 08:16 08:44 09:53 15:44 17:14 18:33 20: :22 7) 22:21 23:27 23:06 21:41 20:00 18:22 15:51 15: :40 08:20 06:51 06:09 20:19 7) 04:38 03:40 04:14 05:36 06:59 08:18 08:47 09:55 15:47 17:16 18:35 21: :24 7) 22:24 23:28 23:03 21:38 19:57 18:19 15:49 15: :38 08:17 06:48 06:06 20:17 7) 04:35 03:40 04:16 05:39 07:01 08:21 08:49 09:56 15:49 17:19 18:38 21: :26 7) 22:26 23:29 23:01 21:34 19:53 18:16 15:46 15: :36 08:14 06:44 06:03 20:16 7) 04:32 03:40 04:18 05:42 07:04 18:53 10) 08:24 08:52 09:57 15:52 17:22 18:41 21: :28 7) 22:29 23:30 22:59 21:31 19: :00 10) 18:13 15:44 15: :34 08:11 06:41 18:05 10) 06:00 20:16 7) 04:30 03:39 04:21 05:44 07:07 18:51 10) 08:27 08:55 09:58 15:55 17:25 18: :10 10) 21: :29 7) 22:32 23:30 22:57 21:28 19: :02 10) 18:09 15:42 15: :32 08:08 06:38 18:04 10) 05:56 20:16 7) 04:27 03:39 04:23 05:47 20:26 7) 07:09 18:49 10) 08:29 08:58 09:59 15:57 17:28 18: :13 10) 21: :29 7) 22:35 23:31 22:54 21: :29 7) 19: :02 10) 18:06 15:39 15: :30 08:05 06:35 18:03 10) 05:53 20:17 7) 04:25 03:39 04:26 05:50 20:23 7) 07:12 18:49 10) 08:32 09:01 09:59 16:00 17:31 18: :15 10) 21: :28 7) 22:37 23:31 22:52 21: :32 7) 19: :02 10) 18:03 15:37 15: :27 08:02 06:31 18:03 10) 05:50 20:18 7) 04:22 03:39 04:28 05:53 20:21 7) 07:14 18:48 10) 08:35 09:03 10:00 16:03 17:34 18: :16 10) 21: :26 7) 22:40 23:31 22:49 21: :33 7) 19: :01 10) 18:00 15:35 15: :25 07:58 06:28 18:03 10) 05:47 20:21 7) 04:20 03:40 04:31 05:55 20:21 7) 07:17 18:48 10) 08:38 09:06 10:00 16:06 17:37 18: :16 10) 21: :23 7) 22:43 23:31 22:47 21: :34 7) 19: :58 10) 17:57 15:32 15: :23 07:55 06:25 18:03 10) 05:44 04:17 03:40 04:34 05:58 20:20 7) 07:20 18:49 10) 08:41 09:09 10:01 16:09 17:40 18: :14 10) 21:22 22:45 23:31 22:44 21: :33 7) 19: :55 10) 17:54 15:30 15: :21 07:52 06:21 18:05 10) 05:40 04:15 03:40 04:36 06:01 20:20 7) 07:22 18:49 10) 07:43 09:12 10:01 16:12 17:42 19: :13 10) 21:25 22:48 23:31 22:42 21: :32 7) 19: :51 10) 16:51 15:28 15: :18 07:49 06:18 05:37 04:12 03:41 04:39 06:03 20:19 7) 07:25 07:46 09:14 10:01 16:14 17:45 19:02 21:27 22:50 23:31 22:39 21: :28 7) 19:24 16:48 15:26 15: :16 07:46 06:15 05:34 04:10 03:42 04:41 06:06 20:20 7) 07:28 07:49 09:17 10:01 16:17 17:48 19:05 21:30 22:53 23:30 22:36 21: :26 7) 19:20 16:45 15:24 15: :13 07:43 06:12 05:31 04:08 03:43 04:44 06:09 20:21 7) 07:30 07:52 09:19 10:01 16:20 17:51 19:08 21:33 22:55 23:30 22:34 20: :22 7) 19:17 16:42 15:22 15: :11 07:08 05:28 04:06 03:44 04:47 06:11 07:33 07:55 09:22 10:01 16:23 20:10 21:36 22:57 23:29 22:31 20:56 19:14 16:39 15:21 15: :08 07:05 05:25 04:04 03:45 04:50 06:14 07:35 07:58 09:24 10:01 16:26 20:13 21:39 23:00 23:28 22:28 20:53 19:11 16:36 15:19 15: :05 07:02 04:02 04:52 06:17 08:00 10:00 16:29 20:16 23:02 22:25 20:49 16:33 15:12 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,34 0,39 0,42 0,32 0,27 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,58 0,58 0,58 0,58 0,57 Total reduction 0,19 0,22 0,24 0,18 0,15 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

38 SHADOW - Calendar :10 / 10 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: F - Asuinrakennus: Ketolantie 92 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 January February March April May June Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve 1 09:59 09:03 07:40 06:58 05:22 04:00 15:14 16:32 17:54 20:19 21:41 23: :59 09:00 07:36 06:55 05:19 03:58 15:16 16:35 17:57 20:21 21:44 23: :58 08:57 07:33 06:52 05:16 03:56 15:18 16:38 17:59 20:24 21:47 23: :57 08:55 07:30 06:48 05:13 03:54 15:20 16:41 18:02 20:27 21:50 23: :56 08:52 07:27 06:45 05:10 03:53 15:21 16:44 18:05 20:29 21:53 23: :55 08:49 07:24 06:42 05:07 03:51 15:23 16:47 18:08 20:32 21:56 23: :54 08:46 07:20 06:39 05:04 03:50 15:25 16:50 18:11 20:35 21:58 23: :53 08:43 07:17 06:35 05:01 03:48 15:28 16:53 18:13 20:38 22:01 23: :51 08:41 07:14 06:32 04:58 03:47 15:30 16:56 18:16 20:40 22:04 23: :50 08:38 07:11 06:29 04:55 03:46 15:32 16:59 18:19 20:43 22:07 23: :48 08:35 07:07 06:26 20:06 14) 04:52 03:44 15:34 17:02 18:22 20: :11 14) 22:10 23: :47 08:32 07:04 06:22 20:05 14) 04:49 03:43 15:37 17:05 18:24 20: :13 14) 22:13 23: :45 08:29 07:01 06:19 20:04 14) 04:46 03:43 15:39 17:08 18:27 20: :16 14) 22:15 23: :43 08:26 06:58 06:16 20:04 14) 04:43 03:42 15:42 17:11 18:30 20: :18 14) 22:18 23: :42 08:23 06:54 17:56 22) 06:13 20:04 14) 04:41 03:41 15:44 17:14 18: :59 22) 20: :18 14) 22:21 23: :40 08:20 06:51 17:55 22) 06:09 20:04 14) 04:38 03:40 15:47 17:16 18: :02 22) 20: :17 14) 22:24 23: :38 08:17 06:48 17:55 22) 06:06 20:05 14) 04:35 03:40 15:49 17:19 18: :05 22) 21: :16 14) 22:26 23: :36 14:55 43) 08:14 06:44 17:53 22) 06:03 20:05 14) 04:33 03:40 15: :57 43) 17:22 18: :07 22) 21: :14 14) 22:29 23: :34 14:55 43) 08:11 06:41 17:54 22) 06:00 04:30 03:39 15: :01 43) 17:25 18: :07 22) 21:08 22:32 23: :32 14:55 43) 08:08 06:38 17:55 22) 05:56 04:27 03:39 15: :04 43) 17:28 18: :06 22) 21:11 22:34 23: :30 14:55 43) 08:05 06:35 17:55 22) 05:53 20:35 10) 04:25 03:39 16: :08 43) 17:31 18: :04 22) 21: :36 10) 22:37 23: :27 14:56 43) 08:02 06:31 17:59 22) 05:50 20:34 10) 04:22 03:39 16: :08 43) 17:34 18: :00 22) 21: :39 10) 22:40 23: :25 14:56 43) 07:58 06:28 05:47 20:34 10) 04:20 03:40 16: :08 43) 17:37 18:54 21: :41 10) 22:42 23: :23 14:57 43) 07:55 06:25 05:44 20:34 10) 04:17 03:40 16: :08 43) 17:40 18:57 21: :45 10) 22:45 23: :20 14:58 43) 07:52 06:21 05:41 20:35 10) 04:15 03:41 16: :08 43) 17:42 19:00 21: :46 10) 22:47 23: :18 14:59 43) 07:49 06:18 05:37 20:35 10) 04:13 03:41 16: :07 43) 17:45 19:02 21: :45 10) 22:50 23: :16 15:01 43) 07:46 06:15 05:34 20:37 10) 04:10 03:42 16: :06 43) 17:48 19:05 21: :43 10) 22:52 23: :13 07:43 06:12 05:31 04:08 03:43 16:20 17:51 19:08 21:33 22:55 23: :11 07:08 05:28 04:06 03:44 16:23 20:10 21:36 22:57 23: :08 07:05 05:25 04:04 03:45 16:26 20:13 21:39 23:00 23: :05 07:02 04:02 16:29 20:16 23:02 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,19 0,34 0,39 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,65 0,57 0,59 Total reduction 0,12 0,19 0,23 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

39 SHADOW - Calendar :10 / 11 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: F - Asuinrakennus: Ketolantie 92 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 July August September October November December Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve 1 03:46 04:55 06:19 20:05 14) 07:38 08:03 09:27 23:27 22:23 20: :10 14) 19:07 16:30 15: :47 04:58 06:22 07:41 08:06 09:29 23:26 22:20 20:43 19:04 16:27 15: :49 05:01 06:25 07:43 08:09 09:31 23:25 22:17 20:40 19:01 16:24 15: :50 05:03 06:27 07:46 08:12 09:34 23:24 22:14 20:36 18:58 16:21 15: :52 05:06 06:30 07:49 08:15 09:36 23:23 22:11 20:33 18:54 16:18 15: :53 05:09 06:33 07:51 08:18 09:38 23:22 22:08 20:30 18:51 16:16 15: :55 05:12 06:35 07:54 08:21 09:40 23:20 22:05 20:26 18:48 16:13 15: :57 05:14 06:38 07:57 08:23 09:42 23:18 22:02 20:23 18:45 16:10 15: :59 05:17 06:41 07:59 08:26 09:44 23:17 21:59 20:20 18:41 16:07 15: :01 05:20 06:43 08:02 08:29 09:46 23:15 21:56 20:17 18:38 16:04 15: :03 05:23 06:46 08:05 08:32 09:47 23:13 21:53 20:13 18:35 16:02 15: :05 05:25 06:48 08:07 08:35 09:49 23:11 21:50 20:10 18:32 15:59 15: :07 05:28 06:51 08:10 08:38 09:50 23:10 21:47 20:07 18:28 15:57 15: :09 05:31 06:54 08:13 08:41 09:52 23:08 21:44 20:03 18:25 15:54 15: :11 05:34 06:56 08:16 08:44 14:33 43) 09:53 23:05 21:41 20:00 18:22 15: :38 43) 15: :14 05:36 20:44 10) 06:59 08:18 08:47 14:32 43) 09:54 23:03 21: :51 10) 19:57 18:19 15: :40 43) 15: :16 05:39 20:41 10) 07:01 08:21 08:49 14:31 43) 09:56 23:01 21: :51 10) 19:53 18:16 15: :41 43) 15: :19 05:42 20:40 10) 07:04 08:24 08:52 14:31 43) 09:57 22:59 21: :51 10) 19:50 18:13 15: :42 43) 15: :21 05:45 20:40 10) 07:07 08:27 08:55 14:30 43) 09:58 22:57 21: :50 10) 19:47 18:09 15: :42 43) 15: :23 05:47 20:39 10) 07:09 08:29 08:58 14:31 43) 09:58 22:54 21: :46 10) 19:44 18:06 15: :43 43) 15: :26 05:50 20:40 10) 07:12 08:32 09:01 14:30 43) 09:59 22:52 21: :44 10) 19:40 18:03 15: :43 43) 15: :28 05:53 20:39 10) 07:14 18:40 22) 08:35 09:03 14:31 43) 10:00 22:49 21: :40 10) 19: :48 22) 18:00 15: :40 43) 15: :31 05:55 07:17 18:39 22) 08:38 09:06 14:31 43) 10:00 22:47 21:15 19: :49 22) 17:57 15: :37 43) 15: :34 05:58 20:12 14) 07:20 18:38 22) 08:40 09:09 14:32 43) 10:01 22:44 21: :14 14) 19: :50 22) 17:54 15: :34 43) 15: :36 06:01 20:09 14) 07:22 18:36 22) 07:43 09:11 10:01 22:42 21: :18 14) 19: :50 22) 16:51 15:28 15: :39 06:03 20:07 14) 07:25 18:36 22) 07:46 09:14 10:01 22:39 21: :18 14) 19: :48 22) 16:48 15:26 15: :42 06:06 20:06 14) 07:27 18:37 22) 07:49 09:17 10:01 22:36 21: :19 14) 19: :45 22) 16:45 15:24 15: :44 06:09 20:05 14) 07:30 18:37 22) 07:52 09:19 10:01 22:34 20: :19 14) 19: :41 22) 16:42 15:23 15: :47 06:11 20:05 14) 07:33 07:55 09:22 10:01 22:31 20: :19 14) 19:14 16:39 15:21 15: :50 06:14 20:04 14) 07:35 07:58 09:24 10:00 22:28 20: :16 14) 19:11 16:36 15:19 15: :52 06:17 20:05 14) 08:00 10:00 22:25 20: :13 14) 16:33 15:12 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,42 0,32 0,17 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,59 0,57 0,65 Total reduction 0,25 0,18 0,11 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

40 SHADOW - Calendar :10 / 12 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: G - Asuinrakennus: Ketolantie 16 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve January February March April May June July August September October November December 1 09:59 09:03 07:39 06:58 05:22 04:00 03:46 04:55 06:19 07:38 08:03 09:27 15:14 16:32 17:54 20:18 21:41 23:04 23:27 22:22 20:46 19:07 16:30 15: :59 09:00 07:36 06:55 05:19 03:58 03:47 04:58 06:22 07:41 08:06 09:29 15:16 16:35 17:57 20:21 21:44 23:06 23:26 22:20 20:43 19:04 16:27 15: :58 08:57 07:33 06:52 05:16 03:56 03:49 05:01 06:25 07:43 08:09 09:31 15:18 16:38 17:59 20:24 21:47 23:08 23:25 22:17 20:40 19:01 16:24 15: :57 08:55 07:30 06:48 05:13 03:54 03:50 05:03 06:27 07:46 08:12 09:33 15:20 16:41 18:02 20:27 21:50 23:10 23:24 22:14 20:36 18:57 16:21 15: :56 08:52 07:27 06:45 05:10 03:53 03:52 05:06 06:30 07:49 08:15 09:36 15:21 16:44 18:05 20:29 21:53 23:12 23:23 22:11 20:33 18:54 16:18 15: :55 08:49 07:23 06:42 05:07 03:51 03:53 05:09 06:33 07:51 08:18 09:38 15:23 16:47 18:08 20:32 21:56 23:14 23:21 22:08 20:30 18:51 16:15 15: :54 08:46 07:20 06:39 05:04 03:50 03:55 05:12 06:35 07:54 08:21 09:40 15:25 16:50 18:10 20:35 21:58 23:16 23:20 22:05 20:26 18:48 16:13 15: :53 08:43 07:17 06:35 05:01 03:48 03:57 05:14 06:38 07:57 08:23 09:42 15:28 16:53 18:13 20:37 22:01 23:18 23:18 22:02 20:23 18:44 16:10 15: :51 08:40 07:14 06:32 04:58 03:47 03:59 05:17 06:41 07:59 08:26 09:44 15:30 16:56 18:16 20:40 22:04 23:19 23:17 21:59 20:20 18:41 16:07 15: :50 08:38 07:11 06:29 04:55 03:46 04:01 05:20 06:43 08:02 08:29 09:45 15:32 16:59 18:19 20:43 22:07 23:21 23:15 21:56 20:17 18:38 16:04 15: :48 08:35 07:07 06:26 04:52 03:44 04:03 05:23 06:46 08:05 08:32 09:47 15:34 17:02 18:22 20:46 22:10 23:22 23:13 21:53 20:13 18:35 16:02 15: :47 08:32 07:04 06:22 04:49 03:43 04:05 05:25 06:48 08:07 08:35 09:49 15:37 17:05 18:24 20:48 22:12 23:24 23:11 21:50 20:10 18:32 15:59 15: :45 08:29 07:01 06:19 04:46 03:43 04:07 05:28 06:51 08:10 08:38 09:50 15:39 17:08 18:27 20:51 22:15 23:25 23:09 21:47 20:07 18:28 15:56 15: :43 08:26 06:57 06:16 04:43 03:42 04:09 05:31 06:54 08:13 08:41 09:52 15:42 17:11 18:30 20:54 22:18 23:26 23:07 21:44 20:03 18:25 15:54 15: :42 08:23 06:54 06:13 04:41 03:41 04:11 05:34 06:56 08:15 08:44 09:53 15:44 17:14 18:32 20:57 22:21 23:27 23:05 21:41 20:00 18:22 15:51 15: :40 08:20 06:51 06:09 04:38 03:40 04:14 05:36 06:59 08:18 08:46 09:54 15:47 17:16 18:35 20:59 22:24 23:28 23:03 21:37 19:57 18:19 15:49 15: :38 08:17 06:48 06:06 04:35 03:40 04:16 05:39 07:01 08:21 08:49 09:56 15:49 17:19 18:38 21:02 22:26 23:29 23:01 21:34 19:53 18:16 15:46 15: :36 08:14 06:44 06:03 04:33 03:40 04:18 05:42 07:04 08:24 08:52 09:57 15:52 17:22 18:41 21:05 22:29 23:29 22:59 21:31 19:50 18:13 15:44 15: :34 08:11 06:41 06:00 04:30 03:39 04:21 05:44 07:07 08:26 08:55 09:57 15:55 17:25 18:43 21:08 22:32 23:30 22:56 21:28 19:47 18:09 15:42 15: :32 08:08 06:38 05:56 04:27 03:39 04:23 05:47 07:09 08:29 08:58 09:58 15:58 17:28 18:46 21:11 22:34 23:30 22:54 21:25 19:43 18:06 15:39 15: :29 08:05 06:35 05:53 04:25 03:39 04:26 05:50 07:12 08:32 09:00 09:59 16:00 17:31 18:49 21:13 22:37 23:31 22:52 21:22 19:40 18:03 15:37 15: :27 08:01 06:31 05:50 04:22 03:39 04:28 05:53 07:14 08:35 09:03 10:00 16:03 17:34 18:51 21:16 22:40 23:31 22:49 21:18 19:37 18:00 15:35 15: :25 07:58 06:28 05:47 04:20 03:40 04:31 05:55 07:17 08:38 09:06 10:00 16:06 17:37 18:54 21:19 22:42 23:31 22:47 21:15 19:34 17:57 15:33 15: :23 07:55 06:25 05:44 04:17 03:40 04:34 05:58 07:20 08:40 09:09 10:00 16:09 17:40 18:57 21:22 22:45 23:31 22:44 21:12 19:30 17:54 15:30 15: :20 07:52 06:21 05:40 04:15 03:41 04:36 06:01 07:22 07:43 09:11 10:01 16:12 17:42 19:00 21:24 22:47 23:31 22:42 21:09 19:27 16:51 15:28 15: :18 07:49 06:18 05:37 04:13 03:41 04:39 06:03 07:25 07:46 09:14 10:01 16:15 17:45 19:02 21:27 22:50 23:30 22:39 21:06 19:24 16:48 15:26 15: :15 07:46 06:15 05:34 04:10 03:42 04:42 06:06 07:27 07:49 09:17 10:01 16:17 17:48 19:05 21:30 22:52 23:30 22:36 21:02 19:20 16:45 15:24 15: :13 07:43 06:11 05:31 04:08 03:43 04:44 06:09 07:30 07:52 09:19 10:01 16:20 17:51 19:08 21:33 22:55 23:29 22:34 20:59 19:17 16:42 15:23 15: :10 07:08 05:28 04:06 03:44 04:47 06:11 07:33 07:55 09:22 10:01 16:23 20:10 21:36 22:57 23:29 22:31 20:56 19:14 16:39 15:21 15: :08 07:05 05:25 04:04 03:45 04:50 06:14 07:35 07:57 09:24 10:00 16:26 20:13 21:39 22:59 23:28 22:28 20:53 19:11 16:36 15:19 15: :05 07:02 04:02 04:52 06:17 08:00 10:00 16:29 20:16 23:02 22:25 20:49 16:33 15:12 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction Oper. time red. Wind dir. red. Total reduction Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

41 SHADOW - Calendar :10 / 13 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: H - Asuinrakennus: Harjunmäentie 126 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve January February March April May June 1 09:59 09:03 15:35 48) 07:39 06:58 05:22 04:00 15:14 16: :47 48) 17:54 20:18 21:41 23: :59 09:00 15:34 48) 07:36 06:55 05:19 03:58 15:16 16: :46 48) 17:57 20:21 21:44 23: :58 08:57 15:35 48) 07:33 06:52 05:16 03:56 15:18 16: :46 48) 17:59 20:24 21:47 23: :57 08:55 15:37 48) 07:30 06:49 05:13 03:54 15:20 16: :45 48) 18:02 20:27 21:50 23: :56 08:52 15:39 48) 07:27 17:30 37) 06:45 05:10 03:53 15:22 16: :44 48) 18: :31 37) 20:29 21:53 23: :55 08:49 07:23 17:27 37) 06:42 05:07 03:51 15:23 16:47 18: :33 37) 20:32 21:56 23: :54 08:46 07:20 17:26 37) 06:39 05:04 03:50 15:26 16:50 18: :37 37) 20:35 21:58 23: :53 08:43 07:17 17:26 37) 06:35 05:01 03:48 15:28 16:53 18: :39 37) 20:37 22:01 23: :51 08:41 07:14 17:25 37) 06:32 04:58 03:47 15:30 16:56 18: :39 37) 20:40 22:04 23: :50 08:38 07:11 17:25 37) 06:29 04:55 03:46 15:32 16:59 18: :39 37) 20:43 22:07 23: :48 08:35 07:07 17:26 37) 06:26 04:52 03:45 15:34 17:02 18: :38 37) 20:46 22:10 23: :47 08:32 07:04 17:26 37) 06:22 04:49 03:44 15:37 17:05 18: :36 37) 20:48 22:12 23: :45 08:29 07:01 17:28 37) 06:19 04:46 03:43 15:39 17:08 18: :35 37) 20:51 22:15 23: :43 08:26 06:58 06:16 04:44 03:42 15:42 17:11 18:30 20:54 22:18 23: :42 08:23 16:34 42) 06:54 06:13 04:41 03:41 15:44 17: :35 42) 18:33 20:57 22:21 23: :40 08:20 16:34 42) 06:51 06:09 04:38 03:41 15:47 17: :39 42) 18:35 20:59 22:24 23: :38 08:17 16:32 42) 06:48 06:06 20:23 22) 04:35 03:40 15:50 17: :41 42) 18:38 21: :27 22) 22:26 23: :36 08:14 16:33 42) 06:44 06:03 20:22 22) 04:33 03:40 15:52 17: :45 42) 18:41 21: :28 22) 22:29 23: :34 08:11 16:33 42) 06:41 06:00 20:21 22) 04:30 03:40 15:55 17: :48 43) 18:43 21: :31 22) 22:32 23: :32 08:08 16:33 42) 06:38 05:56 20:22 22) 04:27 03:39 15:58 17: :49 43) 18:46 21: :33 22) 22:34 23: :29 08:05 16:33 43) 06:35 05:53 20:22 22) 04:25 03:40 16:00 17: :50 43) 18:49 21: :32 22) 22:37 23: :27 08:02 16:33 43) 06:31 05:50 20:23 22) 04:22 03:40 16:03 17: :51 43) 18:51 21: :31 22) 22:40 23: :25 07:58 16:33 43) 06:28 05:47 20:26 22) 04:20 03:40 16:06 17: :50 43) 18:54 21: :28 22) 22:42 23: :23 07:55 16:33 43) 06:25 05:44 04:17 03:40 16:09 17: :49 43) 18:57 21:22 22:45 23: :20 07:52 16:34 43) 06:21 05:41 04:15 03:41 16:12 17: :49 43) 19:00 21:24 22:47 23: :18 07:49 16:34 43) 06:18 05:37 04:13 03:41 16:15 17: :47 43) 19:02 21:27 22:50 23: :15 07:46 16:36 43) 06:15 05:34 04:10 03:42 16:18 17: :46 43) 19:05 21:30 22:52 23: :13 07:43 06:12 05:31 04:08 03:43 16:20 17:51 19:08 21:33 22:55 23: :10 15:34 48) 07:08 05:28 04:06 03:44 16: :36 48) 20:10 21:36 22:57 23: :08 15:34 48) 07:05 05:25 04:04 03:45 16: :40 48) 20:13 21:39 22:59 23: :05 15:34 48) 07:02 04:02 16: :44 48) 20:16 23:02 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,19 0,30 0,34 0,39 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,62 0,61 0,57 0,58 Total reduction 0,12 0,18 0,19 0,23 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

42 SHADOW - Calendar :10 / 14 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: H - Asuinrakennus: Harjunmäentie 126 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve July August September October November December 1 03:46 04:55 06:19 07:38 18:06 37) 08:03 09:26 23:27 22:22 20:46 19: :15 37) 16:30 15: :47 04:58 06:22 07:41 18:04 37) 08:06 09:29 23:26 22:20 20:43 19: :16 37) 16:27 15: :49 05:01 06:25 07:43 18:03 37) 08:09 09:31 23:25 22:17 20:40 19: :17 37) 16:24 15: :50 05:03 06:27 07:46 18:02 37) 08:12 09:33 23:24 22:14 20:36 18: :16 37) 16:21 15: :52 05:06 06:30 07:49 18:02 37) 08:15 09:36 23:23 22:11 20:33 18: :16 37) 16:18 15: :53 05:09 06:33 07:51 18:03 37) 08:18 15:08 48) 09:38 23:21 22:08 20:30 18: :15 37) 16: :14 48) 15: :55 05:12 06:35 07:54 18:03 37) 08:21 15:06 48) 09:40 23:20 22:05 20:26 18: :11 37) 16: :15 48) 15: :57 05:14 06:38 07:57 18:04 37) 08:23 15:06 48) 09:42 23:18 22:02 20:23 18: :07 37) 16: :17 48) 15: :59 05:17 06:41 07:59 08:26 15:05 48) 09:44 23:17 21:59 20:20 18:41 16: :17 48) 15: :01 05:20 06:43 08:02 08:29 15:05 48) 09:45 23:15 21:56 20:17 18:38 16: :18 48) 15: :03 05:23 06:46 08:05 08:32 15:05 48) 09:47 23:13 21:53 20:13 18:35 16: :14 48) 15: :05 05:25 06:48 08:07 08:35 15:06 48) 09:49 23:11 21:50 20:10 18:32 15: :12 48) 15: :07 05:28 06:51 08:10 08:38 15:06 48) 09:50 23:09 21:47 20:07 18:28 15: :08 48) 15: :09 05:31 06:54 08:13 17:11 43) 08:41 09:52 23:07 21:44 20:03 18: :17 43) 15:54 15: :12 05:34 06:56 08:15 17:08 43) 08:44 09:53 23:05 21:41 20:00 18: :19 43) 15:51 15: :14 05:36 06:59 08:18 17:06 43) 08:46 09:54 23:03 21:37 19:57 18: :20 43) 15:49 15: :16 05:39 07:01 08:21 17:05 43) 08:49 09:55 23:01 21:34 19:53 18: :20 43) 15:46 15: :19 05:42 07:04 08:24 17:04 43) 08:52 09:57 22:59 21:31 19:50 18: :21 43) 15:44 15: :21 05:45 07:07 08:26 17:03 43) 08:55 09:57 22:56 21:28 19:47 18: :21 43) 15:42 15: :24 05:47 20:30 22) 07:09 08:29 17:03 43) 08:58 09:58 22:54 21: :34 22) 19:44 18: :20 43) 15:39 15: :26 05:50 20:28 22) 07:12 08:32 17:04 43) 09:00 09:59 22:52 21: :37 22) 19:40 18: :21 43) 15:37 15: :29 05:53 20:26 22) 07:14 08:35 17:04 42) 09:03 10:00 22:49 21: :37 22) 19:37 18: :20 43) 15:35 15: :31 05:55 20:26 22) 07:17 08:38 17:03 42) 09:06 10:00 22:47 21: :38 22) 19:34 17: :17 43) 15:33 15: :34 05:58 20:25 22) 07:20 08:40 17:03 42) 09:09 10:00 22:44 21: :34 22) 19:30 17: :14 42) 15:31 15: :36 06:01 20:25 22) 07:22 07:43 16:03 42) 09:11 10:01 22:42 21: :32 22) 19:27 16: :11 42) 15:28 15: :39 06:03 20:25 22) 07:25 07:46 16:03 42) 09:14 10:01 22:39 21: :28 22) 19:24 16: :07 42) 15:26 15: :42 06:06 07:27 07:49 09:17 10:01 22:36 21:02 19:20 16:45 15:24 15: :44 06:09 07:30 07:52 09:19 10:01 22:34 20:59 19:17 16:42 15:23 15: :47 06:12 07:33 07:55 09:22 10:01 22:31 20:56 19:14 16:39 15:21 15: :50 06:14 07:35 18:10 37) 07:57 09:24 10:00 22:28 20:53 19: :13 37) 16:36 15:19 15: :52 06:17 08:00 10:00 22:25 20:49 16:33 15:13 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,42 0,32 0,27 0,17 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,58 0,57 0,59 0,62 Total reduction 0,24 0,18 0,16 0,10 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

43 SHADOW - Calendar :10 / 15 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: I - Asuinrakennus: Harjunmäentie 162 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve January February March April May June July August September October November December 1 09:59 09:03 07:39 16:57 42) 06:58 05:22 04:00 03:46 04:55 06:20 07:38 17:47 43) 08:03 15:21 48) 09:26 15:15 16:32 17: :10 42) 20:18 21:41 23:04 23:27 22:22 20:46 19: :05 43) 16: :35 48) 15: :59 09:00 07:36 16:58 42) 06:55 05:19 03:58 03:47 04:58 06:22 07:41 17:46 43) 08:06 15:21 48) 09:29 15:16 16:35 17: :10 42) 20:21 21:44 23:06 23:26 22:20 20:43 19: :06 43) 16: :36 48) 15: :58 08:57 15:53 48) 07:33 16:59 42) 06:52 05:16 03:56 03:49 05:01 06:25 07:43 17:46 43) 08:09 15:21 48) 09:31 15:18 16: :54 48) 17: :23 43) 20:24 21:47 23:08 23:25 22:17 20:40 19: :06 43) 16: :36 48) 15: :57 08:55 15:52 48) 07:30 17:01 42) 06:49 05:13 03:54 03:50 05:03 06:27 07:46 17:45 43) 08:12 15:20 48) 09:33 15:20 16: :58 48) 18: :25 43) 20:27 21:50 23:10 23:24 22:14 20:36 18: :05 43) 16: :35 48) 15: :56 08:52 15:52 48) 07:27 17:11 43) 06:45 05:10 03:53 03:52 05:06 06:30 07:49 17:45 43) 08:15 15:21 48) 09:36 15:22 16: :02 48) 18: :27 43) 20:29 21:53 23:12 23:23 22:11 20:33 18: :05 43) 16: :34 48) 15: :55 08:49 15:51 48) 07:23 17:09 43) 06:42 05:07 03:51 03:54 05:09 06:33 07:51 17:45 43) 08:18 15:22 48) 09:38 15:24 16: :04 48) 18: :27 43) 20:32 21:56 23:14 23:21 22:08 20:30 18: :05 43) 16: :31 48) 15: :54 08:46 15:51 48) 07:20 17:09 43) 06:39 05:04 03:50 03:55 05:12 06:35 07:54 17:45 43) 08:21 15:22 48) 09:40 15:26 16: :06 48) 18: :28 43) 20:35 21:58 23:16 23:20 22:05 20:26 18: :04 43) 16: :27 48) 15: :53 08:43 15:51 48) 07:17 17:08 43) 06:35 05:01 03:48 03:57 05:14 06:38 07:57 17:45 43) 08:23 09:42 15:28 16: :06 48) 18: :29 43) 20:38 22:01 23:18 23:18 22:02 20:23 18: :02 43) 16:10 15: :51 08:40 15:52 48) 07:14 17:07 43) 06:32 04:58 03:47 03:59 05:17 06:41 07:59 17:46 43) 08:26 09:44 15:30 16: :06 48) 18: :28 43) 20:40 22:04 23:19 23:17 21:59 20:20 18: :01 43) 16:07 15: :50 08:38 15:52 48) 07:11 17:07 43) 06:29 04:55 03:46 04:01 05:20 06:43 08:02 17:34 42) 08:29 09:45 15:32 16: :05 48) 18: :28 43) 20:43 22:07 23:21 23:15 21:56 20:17 18: :59 43) 16:05 15: :48 08:35 15:53 48) 07:07 17:08 43) 06:26 04:52 03:45 04:03 05:23 06:46 08:05 17:32 42) 08:32 09:47 15:35 17: :05 48) 18: :28 43) 20:46 22:10 23:22 23:13 21:53 20:13 18: :43 42) 16:02 15: :47 08:32 15:54 48) 07:04 17:07 43) 06:22 04:49 03:44 04:05 05:25 06:48 19:16 30) 08:07 17:31 42) 08:35 09:49 15:37 17: :04 48) 18: :26 43) 20:48 22:12 23:23 23:11 21:50 20: :20 30) 18: :44 42) 15:59 15: :45 08:29 15:57 48) 07:01 17:08 43) 06:19 04:46 03:43 04:07 05:28 06:51 19:12 30) 08:10 17:30 42) 08:38 09:50 15:39 17: :00 48) 18: :25 43) 20:51 22:15 23:25 23:09 21:47 20: :21 30) 18: :44 42) 15:57 15: :43 08:26 06:58 17:10 43) 06:16 04:44 03:42 04:09 05:31 06:54 19:11 30) 08:13 17:30 42) 08:41 09:52 15:42 17:11 18: :24 43) 20:54 22:18 23:26 23:07 21:44 20: :23 30) 18: :44 42) 15:54 15: :42 08:23 06:54 17:11 43) 06:13 04:41 03:41 04:12 05:34 06:56 19:10 30) 08:15 17:30 42) 08:44 09:53 15:44 17:14 18: :21 43) 20:57 22:21 23:27 23:05 21:41 20: :22 30) 18: :44 42) 15:51 15: :40 08:20 06:51 06:09 04:38 03:41 04:14 05:36 06:59 18:50 37) 08:18 17:29 42) 08:46 09:54 15:47 17:17 18:35 20:59 22:24 23:28 23:03 21:37 19: :21 30) 18: :40 42) 15:49 15: :38 08:17 06:48 06:06 04:35 03:40 04:16 05:39 07:01 18:48 37) 08:21 17:30 42) 08:49 09:55 15:50 17:19 18:38 21:02 22:26 23:29 23:01 21:34 19: :19 30) 18: :37 42) 15:47 15: :36 08:14 06:44 06:03 04:33 03:40 04:19 05:42 07:04 18:46 37) 08:24 17:31 42) 08:52 09:56 15:52 17:22 18:41 21:05 22:29 23:29 22:59 21:31 19: :15 30) 18: :34 42) 15:44 15: :34 08:11 06:41 18:03 37) 06:00 04:30 03:40 04:21 05:45 07:07 18:45 37) 08:26 08:55 09:57 15:55 17:25 18: :10 37) 21:08 22:32 23:30 22:56 21:28 19: :12 30) 18:09 15:42 15: :32 08:08 06:38 18:01 37) 05:56 04:27 03:40 04:24 05:47 07:09 18:44 37) 08:29 08:58 09:58 15:58 17:28 18: :13 37) 21:11 22:34 23:30 22:54 21:25 19: :00 37) 18:06 15:39 15: :29 08:05 06:35 17:59 37) 05:53 04:25 03:40 04:26 05:50 07:12 18:44 37) 08:32 09:00 09:59 16:00 17:31 18: :14 37) 21:13 22:37 23:31 22:52 21:22 19: :00 37) 18:03 15:37 15: :27 08:02 06:31 17:59 37) 05:50 04:22 03:40 04:29 05:53 07:14 18:44 37) 08:35 09:03 10:00 16:03 17:34 18: :14 37) 21:16 22:40 23:31 22:49 21:18 19: :59 37) 18:00 15:35 15: :25 07:58 06:28 17:58 37) 05:47 04:20 03:40 04:31 05:55 07:17 18:45 37) 08:38 09:06 10:00 16:06 17:37 18: :14 37) 21:19 22:42 23:31 22:47 21:15 19: :58 37) 17:57 15:33 15: :23 07:55 17:00 42) 06:25 17:58 37) 05:44 04:17 03:40 04:34 05:58 07:20 18:46 37) 08:40 09:09 10:00 16:09 17: :04 42) 18: :13 37) 21:22 22:45 23:31 22:44 21:12 19: :55 37) 17:54 15:31 15: :20 07:52 16:59 42) 06:21 17:58 37) 05:41 04:15 03:41 04:36 06:01 07:22 18:47 37) 07:43 09:11 10:01 16:12 17: :07 42) 19: :26 30) 21:24 22:47 23:31 22:41 21:09 19: :51 37) 16:51 15:29 15: :18 07:49 16:57 42) 06:18 17:59 37) 05:37 04:13 03:41 04:39 06:03 07:25 07:46 09:14 10:01 16:15 17: :10 42) 19: :29 30) 21:27 22:50 23:30 22:39 21:06 19:24 16:48 15:26 15: :15 07:46 16:57 42) 06:15 18:01 37) 05:34 04:10 03:42 04:42 06:06 07:27 07:49 09:17 10:01 16:18 17: :11 42) 19: :32 30) 21:30 22:52 23:30 22:36 21:02 19:20 16:45 15:25 15: :13 07:43 16:57 42) 06:12 18:04 37) 05:31 04:08 03:43 04:44 06:09 07:30 17:54 43) 07:52 09:19 10:01 16:20 17: :12 42) 19: :33 30) 21:33 22:55 23:29 22:34 20:59 19: :01 43) 16:42 15:23 15: :10 07:08 19:21 30) 05:28 04:06 03:44 04:47 06:12 07:33 17:51 43) 07:55 15:26 48) 09:22 10:01 16:23 20: :32 30) 21:36 22:57 23:29 22:31 20:56 19: :04 43) 16: :32 48) 15:21 15: :08 07:05 19:22 30) 05:25 04:04 03:45 04:50 06:14 07:35 17:49 43) 07:57 15:23 48) 09:24 10:00 16:26 20: :31 30) 21:39 22:59 23:28 22:28 20:53 19: :05 43) 16: :33 48) 15:19 15: :05 07:02 19:23 30) 04:02 04:52 06:17 08:00 15:22 48) 10:00 16:29 20: :28 30) 23:02 22:25 20:49 16: :34 48) 15:13 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,30 0,34 0,32 0,27 0,17 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,60 0,58 0,58 0,59 0,60 Total reduction 0,18 0,19 0,18 0,16 0,10 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

44 SHADOW - Calendar :10 / 16 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: J - Asuinrakennus: Kärjenkoskentie 205 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve January February March April May June 1 09:59 09:03 07:40 06:58 05:22 20:54 30) 04:00 20:57 43) 15:15 16:32 17:54 20:18 21: :02 30) 23: :19 43) 2 09:58 09:00 07:36 06:55 05:19 20:53 30) 03:58 20:57 43) 15:16 16:35 17:57 20:21 21: :04 30) 23: :18 43) 3 09:58 08:57 07:33 06:52 05:16 20:52 30) 03:56 20:58 43) 15:18 16:38 17:59 20:24 21: :06 30) 23: :18 43) 4 09:57 08:55 07:30 06:49 19:46 42) 05:13 20:52 30) 03:55 20:59 43) 15:20 16:41 18:02 20: :52 42) 21: :09 37) 23: :18 43) 5 09:56 08:52 07:27 06:45 19:42 42) 05:10 20:53 30) 03:53 21:00 43) 15:22 16:44 18:05 20: :55 36) 21: :12 37) 23: :18 43) 6 09:55 08:49 07:24 17:32 47) 06:42 19:41 42) 05:07 20:53 30) 03:51 21:00 43) 15:24 16:47 18: :33 47) 20: :58 36) 21: :13 37) 23: :18 43) 7 09:54 08:46 07:20 17:29 47) 06:39 19:39 42) 05:04 20:55 30) 03:50 21:01 43) 15:26 16:50 18: :37 47) 20: :01 36) 21: :15 37) 23: :18 43) 8 09:52 08:43 07:17 17:28 47) 06:35 19:39 42) 05:01 20:56 30) 03:49 21:02 43) 15:28 16:53 18: :40 47) 20: :03 36) 22: :15 37) 23: :17 43) 9 09:51 08:40 07:14 17:27 47) 06:32 19:38 42) 04:58 20:58 37) 03:47 21:03 43) 15:30 16:56 18: :42 47) 20: :03 36) 22: :15 37) 23: :17 43) 10 09:50 08:38 07:11 17:26 47) 06:29 19:37 42) 04:55 20:58 37) 03:46 21:03 43) 15:32 16:59 18: :42 47) 20: :01 36) 22: :16 37) 23: :16 43) 11 09:48 08:35 07:07 17:26 47) 06:26 19:37 42) 04:52 20:57 37) 03:45 21:04 43) 15:35 17:02 18: :43 47) 20: :00 36) 22: :15 37) 23: :15 43) 12 09:47 08:32 07:04 17:25 47) 06:22 19:37 42) 04:49 20:56 43) 03:44 21:05 43) 15:37 17:05 18: :43 48) 20: :59 36) 22: :17 43) 23: :16 43) 13 09:45 08:29 07:01 17:24 48) 06:19 19:38 42) 04:47 20:56 43) 03:43 21:06 43) 15:39 17:08 18: :44 48) 20: :56 36) 22: :18 43) 23: :15 43) 14 09:43 08:26 16:28 53) 06:58 17:23 48) 06:16 19:38 42) 04:44 20:55 43) 03:42 21:07 43) 15:42 17: :32 52) 18: :45 48) 20: :54 42) 22: :18 43) 23: :15 43) 15 09:41 08:23 16:27 53) 06:54 17:21 48) 06:13 19:40 42) 04:41 20:55 43) 03:41 21:08 43) 15:44 17: :35 52) 18: :59 41) 20: :52 42) 22: :19 43) 23: :14 43) 16 09:40 08:20 16:27 53) 06:51 17:21 48) 06:09 19:42 42) 04:38 20:54 43) 03:41 21:08 43) 15:47 17: :39 52) 18: :02 41) 20: :50 42) 22: :20 43) 23: :13 43) 17 09:38 08:17 16:25 53) 06:48 17:21 48) 06:06 04:35 20:53 43) 03:40 21:10 43) 15:50 17: :41 52) 18: :05 41) 21:02 22: :19 43) 23: :13 43) 18 09:36 08:14 16:25 53) 06:44 17:20 48) 06:03 04:33 20:53 43) 03:40 15:52 17: :42 52) 18: :07 41) 21:05 22: :20 43) 23: :34 08:11 16:25 53) 06:41 17:20 48) 06:00 04:30 20:53 43) 03:40 15:55 17: :42 52) 18: :08 41) 21:08 22: :20 43) 23: :32 08:08 16:25 53) 06:38 17:20 48) 05:57 04:28 20:53 43) 03:40 15:58 17: :41 53) 18: :06 41) 21:11 22: :20 43) 23: :29 08:05 16:26 53) 06:35 17:20 48) 05:53 04:25 20:53 43) 03:40 16:01 17: :41 53) 18: :03 41) 21:13 22: :21 43) 23: :27 08:01 16:27 53) 06:31 17:21 48) 05:50 04:22 20:53 43) 03:40 16:03 17: :40 53) 18: :42 48) 21:16 22: :21 43) 23: :25 07:58 16:27 53) 06:28 17:22 48) 05:47 04:20 20:53 43) 03:40 16:06 17: :38 53) 18: :41 48) 21:19 22: :21 43) 23: :23 07:55 16:30 53) 06:25 17:23 48) 05:44 04:18 20:54 43) 03:41 16:09 17: :36 53) 18: :38 48) 21:22 22: :20 43) 23: :20 07:52 06:21 17:26 48) 05:41 04:15 20:54 43) 03:41 21:13 43) 16:12 17:43 19: :35 48) 21:24 22: :20 43) 23: :14 43) 26 09:18 07:49 06:18 05:38 04:13 20:54 43) 03:42 21:11 43) 16:15 17:45 19:02 21:27 22: :20 43) 23: :15 43) 27 09:15 07:46 06:15 05:34 04:11 20:55 43) 03:42 21:11 43) 16:18 17:48 19:05 21:30 22: :21 43) 23: :16 43) 28 09:13 07:43 06:12 05:31 04:08 20:55 43) 03:43 21:10 43) 16:21 17:51 19:08 21:33 22: :20 43) 23: :18 43) 29 09:10 07:08 05:28 20:55 30) 04:06 20:55 43) 03:44 21:10 43) 16:23 20:10 21: :56 30) 22: :19 43) 23: :19 43) 30 09:08 07:05 05:25 20:54 30) 04:04 20:56 43) 03:45 21:09 43) 16:26 20:13 21: :59 30) 22: :20 43) 23: :19 43) 31 09:05 07:02 04:02 20:56 43) 16:29 20:16 23: :19 43) Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,30 0,34 0,39 0,49 0,46 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,61 0,56 0,59 0,63 0,63 Total reduction 0,18 0,19 0,23 0,30 0,28 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

45 SHADOW - Calendar :10 / 17 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: J - Asuinrakennus: Kärjenkoskentie 205 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve July August September October November December 1 03:46 21:08 43) 04:55 21:07 43) 06:20 19:36 42) 07:38 18:04 48) 08:03 09:26 23: :19 43) 22: :27 43) 20: :59 36) 19: :23 48) 16:30 15: :48 21:08 43) 04:58 21:08 37) 06:22 19:36 42) 07:41 18:04 47) 08:06 09:29 23: :20 43) 22: :26 37) 20: :00 36) 19: :21 47) 16:27 15: :49 21:08 43) 05:01 21:08 37) 06:25 19:35 42) 07:43 18:04 47) 08:09 09:31 23: :22 43) 22: :26 37) 20: :00 36) 19: :21 47) 16:24 15: :50 21:08 43) 05:03 21:07 30) 06:28 19:36 42) 07:46 18:04 47) 08:12 09:33 23: :22 43) 22: :25 37) 20: :00 36) 18: :20 47) 16:21 15: :52 21:07 43) 05:06 21:05 30) 06:30 19:36 42) 07:49 18:04 47) 08:15 09:35 23: :23 43) 22: :25 37) 20: :57 36) 18: :18 47) 16:18 15: :54 21:06 43) 05:09 21:03 30) 06:33 19:37 42) 07:51 18:05 47) 08:18 09:38 23: :23 43) 22: :24 37) 20: :54 36) 18: :15 47) 16:16 15: :55 21:06 43) 05:12 21:03 30) 06:35 19:37 42) 07:54 18:07 47) 08:20 09:40 23: :25 43) 22: :23 37) 20: :50 36) 18: :11 47) 16:13 15: :57 21:06 43) 05:14 21:02 30) 06:38 19:40 42) 07:57 08:23 09:42 23: :25 43) 22: :20 37) 20: :47 42) 18:45 16:10 15: :59 21:06 43) 05:17 21:01 30) 06:41 07:59 08:26 09:43 23: :26 43) 21: :17 37) 20:20 18:41 16:07 15: :01 21:05 43) 05:20 21:02 30) 06:43 08:02 08:29 09:45 23: :26 43) 21: :15 30) 20:17 18:38 16:05 15: :03 21:05 43) 05:23 21:01 30) 06:46 08:05 08:32 09:47 23: :27 43) 21: :12 30) 20:13 18:35 16:02 15: :05 21:05 43) 05:25 21:02 30) 06:48 08:07 08:35 09:49 23: :28 43) 21: :10 30) 20:10 18:32 15:59 15: :07 21:04 43) 05:28 21:02 30) 06:51 08:10 08:38 09:50 23: :27 43) 21: :06 30) 20:07 18:29 15:57 15: :09 21:04 43) 05:31 06:54 08:13 08:41 09:52 23: :28 43) 21:44 20:03 18:25 15:54 15: :12 21:04 43) 05:34 06:56 08:15 08:44 09:53 23: :29 43) 21:40 20:00 18:22 15:52 15: :14 21:04 43) 05:36 06:59 08:18 08:46 09:54 23: :29 43) 21:37 19:57 18:19 15:49 15: :16 21:04 43) 05:39 07:01 08:21 08:49 09:55 23: :30 43) 21:34 19:53 18:16 15:47 15: :19 21:04 43) 05:42 07:04 18:15 48) 08:24 17:00 53) 08:52 09:56 22: :30 43) 21:31 19: :22 48) 18: :08 53) 15:44 15: :21 21:04 43) 05:45 07:07 18:12 48) 08:26 16:58 53) 08:55 09:57 22: :30 43) 21:28 19: :25 48) 18: :09 53) 15:42 15: :24 21:03 43) 05:47 07:09 18:09 48) 08:29 16:56 53) 08:58 09:58 22: :31 43) 21:25 19: :26 48) 18: :10 53) 15:39 15: :26 21:03 43) 05:50 07:12 18:07 48) 08:32 16:55 53) 09:00 09:59 22: :31 43) 21:22 19: :27 48) 18: :11 53) 15:37 15: :29 21:03 43) 05:53 07:14 18:05 48) 08:35 16:56 53) 09:03 09:59 22: :31 43) 21:18 19: :27 48) 18: :12 53) 15:35 15: :31 21:03 43) 05:55 07:17 18:04 48) 08:38 16:55 53) 09:06 10:00 22: :31 43) 21:15 19: :50 41) 17: :12 52) 15:33 15: :34 21:03 43) 05:58 07:20 18:04 48) 08:40 16:55 53) 09:09 10:00 22: :30 43) 21:12 19: :51 41) 17: :13 52) 15:31 15: :37 21:03 43) 06:01 07:22 18:03 48) 07:43 15:56 53) 09:11 10:01 22: :30 43) 21:09 19: :51 41) 16: :11 52) 15:29 15: :39 21:04 43) 06:04 07:25 18:03 48) 07:46 15:56 53) 09:14 10:01 22: :31 43) 21:06 19: :48 41) 16: :07 52) 15:27 15: :42 21:04 43) 06:06 19:43 42) 07:28 18:03 48) 07:49 15:57 53) 09:16 10:01 22: :30 43) 21: :52 42) 19: :45 41) 16: :04 52) 15:25 15: :44 21:05 43) 06:09 19:40 42) 07:30 18:02 48) 07:52 15:58 53) 09:19 10:01 22: :30 43) 20: :53 42) 19: :41 41) 16: :00 53) 15:23 15: :47 21:05 43) 06:12 19:39 42) 07:33 18:03 48) 07:55 09:22 10:00 22: :29 43) 20: :54 42) 19: :26 48) 16:39 15:21 15: :50 21:06 43) 06:14 19:37 42) 07:35 18:04 48) 07:57 09:24 10:00 22: :29 43) 20: :56 36) 19: :25 48) 16:36 15:19 15: :53 21:06 43) 06:17 19:37 42) 08:00 10:00 22: :28 43) 20: :59 36) 16:33 15:13 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,43 0,42 0,32 0,27 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,63 0,62 0,57 0,59 Total reduction 0,27 0,25 0,18 0,15 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

46 SHADOW - Calendar :10 / 18 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: K - Asuinrakennus: Korsbackintie 662 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve January February March April May June 1 10:00 09:03 07:40 08:12 39) 06:59 05:22 05:57 20) 04:00 04:56 16) 15:15 16:33 17: :44 38) 20:19 21: :48 27) 23: :08 16) 2 09:59 09:00 07:37 08:11 39) 06:56 05:19 05:55 20) 03:59 04:57 16) 15:17 16:36 17: :43 38) 20:22 21: :08 20) 23: :08 16) 3 09:58 08:58 07:34 08:10 39) 06:52 05:16 05:55 20) 03:57 04:57 16) 15:18 16:39 18: :42 38) 20:24 21: :09 20) 23: :08 16) 4 09:57 08:55 07:30 08:11 39) 06:49 05:13 05:54 20) 03:55 04:57 16) 15:20 16:42 18: :42 38) 20:27 21: :09 20) 23: :07 16) 5 09:56 08:52 07:27 08:10 39) 06:46 05:10 05:54 20) 03:53 04:58 16) 15:22 16:45 18: :39 38) 20:30 21: :09 20) 23: :07 16) 6 09:55 08:49 07:24 08:10 32) 06:42 05:07 05:54 20) 03:52 04:59 16) 15:24 16:48 18: :37 38) 20:32 21: :09 20) 23: :07 16) 7 09:54 08:47 09:25 44) 07:21 08:09 32) 06:39 05:04 05:54 20) 03:50 05:00 16) 15:26 16: :26 44) 18: :29 32) 20:35 21: :08 20) 23: :06 16) 8 09:53 08:44 09:21 44) 07:17 08:07 32) 06:36 05:01 05:54 20) 03:49 05:01 16) 15:28 16: :28 44) 18: :29 32) 20:38 22: :07 20) 23: :06 16) 9 09:52 08:41 09:18 44) 07:14 08:06 32) 06:33 07:03 28) 04:58 05:56 20) 03:48 05:02 16) 15:30 16: :29 44) 18: :29 32) 20: :08 28) 22: :07 20) 23: :04 16) 10 09:50 08:38 09:17 44) 07:11 08:06 32) 06:29 07:00 28) 04:55 05:57 20) 03:46 15:33 16: :30 44) 18: :30 32) 20: :10 28) 22: :05 20) 23: :49 08:35 09:16 44) 07:08 08:05 32) 06:26 06:58 28) 04:53 05:59 20) 03:45 15:35 17: :30 44) 18: :29 32) 20: :10 28) 22: :03 20) 23: :47 08:32 09:16 44) 07:05 08:05 32) 06:23 06:57 28) 04:50 03:44 15:37 17: :30 44) 18: :29 32) 20: :11 28) 22:13 23: :45 08:29 09:17 44) 07:01 08:05 32) 06:20 06:56 28) 04:47 03:43 15:40 17: :31 44) 18: :28 32) 20: :09 28) 22:16 23: :44 08:26 09:18 44) 06:58 08:05 32) 06:16 06:56 28) 04:44 03:42 15:42 17: :31 44) 18: :27 32) 20: :09 28) 22:18 23: :42 10:35 49) 08:23 09:18 44) 06:55 08:06 32) 06:13 06:57 28) 04:41 03:42 15: :38 49) 17: :29 44) 18: :27 32) 20: :08 28) 22:21 23: :40 10:33 49) 08:20 09:19 44) 06:51 08:06 32) 06:10 06:58 28) 04:39 03:41 15: :40 49) 17: :28 44) 18: :24 32) 21: :07 28) 22:24 23: :38 10:30 49) 08:17 06:48 08:08 32) 06:07 06:43 27) 04:36 03:41 15: :40 49) 17:20 18: :23 32) 21: :04 28) 22:27 23: :36 10:28 49) 08:14 06:45 08:11 32) 06:03 06:40 27) 04:33 03:40 15: :41 49) 17:23 18: :20 32) 21: :53 27) 22:29 23: :34 10:28 49) 08:11 06:42 06:00 06:39 27) 04:31 03:40 15: :41 49) 17:26 18:44 21: :54 27) 22:32 23: :32 10:29 49) 08:08 06:38 07:08 34) 05:57 06:37 27) 04:28 03:40 15: :42 49) 17:29 18: :18 33) 21: :55 27) 22:35 23: :30 10:29 49) 08:05 06:35 07:05 34) 05:54 06:36 27) 04:25 03:40 16: :42 49) 17:31 18: :20 33) 21: :55 27) 22:37 23: :28 10:30 49) 08:02 06:32 07:02 34) 05:51 06:36 27) 04:23 03:40 16: :42 49) 17:34 18: :21 33) 21: :55 27) 22:40 23: :25 10:30 49) 07:59 06:28 07:00 34) 05:47 06:35 27) 04:20 05:04 16) 03:40 16: :42 49) 17:37 18: :21 33) 21: :56 27) 22: :07 16) 23: :23 10:31 49) 07:56 08:31 38) 06:25 07:00 34) 05:44 06:35 27) 04:18 05:02 16) 03:41 16: :41 49) 17: :39 38) 18: :21 33) 21: :55 27) 22: :07 16) 23: :21 10:33 49) 07:53 08:29 38) 06:22 07:00 34) 05:41 06:34 27) 04:16 05:00 16) 03:41 16: :41 49) 17: :41 38) 19: :21 33) 21: :55 27) 22: :07 16) 23: :18 10:35 49) 07:49 08:28 38) 06:19 07:00 34) 05:38 06:34 27) 04:13 04:59 16) 03:42 16: :39 49) 17: :43 38) 19: :19 33) 21: :54 27) 22: :08 16) 23: :16 07:46 08:27 38) 06:15 07:01 34) 05:35 06:35 27) 04:11 04:57 16) 03:43 16:18 17: :43 38) 19: :18 33) 21: :54 27) 22: :08 16) 23: :13 07:43 08:15 39) 06:12 07:06 33) 05:32 06:35 27) 04:09 04:55 16) 03:44 16:21 17: :43 38) 19: :17 33) 21: :53 27) 22: :08 16) 23: :11 07:09 08:08 33) 05:29 06:03 20) 04:07 04:56 16) 03:45 16:24 20: :13 33) 21: :52 27) 22: :09 16) 23: :08 07:05 05:25 06:00 20) 04:04 04:56 16) 03:46 16:27 20:14 21: :51 27) 23: :08 16) 23: :06 07:02 04:02 04:56 16) 16:30 20:16 23: :09 16) Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,19 0,30 0,34 0,39 0,49 0,46 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,69 0,64 0,60 0,57 0,60 0,61 Total reduction 0,13 0,19 0,20 0,22 0,29 0,28 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

47 SHADOW - Calendar :10 / 19 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: K - Asuinrakennus: Korsbackintie 662 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve July August September October November December 1 03:47 04:56 06:20 06:57 28) 07:38 08:45 32) 08:04 08:47 44) 09:27 23:28 22:23 20: :09 28) 19: :08 32) 16: :00 44) 15: :48 04:58 06:08 20) 06:23 06:58 28) 07:41 08:44 32) 08:07 08:48 44) 09:29 23:27 22: :14 20) 20: :07 28) 19: :07 32) 16: :59 44) 15: :49 05:01 06:06 20) 06:25 07:01 28) 07:44 08:43 32) 08:09 08:51 44) 09:32 23:25 22: :15 20) 20: :06 28) 19: :07 32) 16: :57 44) 15: :51 05:07 16) 05:04 06:06 20) 06:28 07:46 08:44 32) 08:12 09:34 23: :11 16) 22: :17 20) 20:37 18: :07 32) 16:22 15: :52 05:06 16) 05:07 06:04 20) 06:31 07:49 08:44 32) 08:15 09:36 23: :12 16) 22: :17 20) 20:33 18: :06 32) 16:19 15: :54 05:06 16) 05:09 06:04 20) 06:33 07:52 08:44 32) 08:18 09:38 23: :13 16) 22: :18 20) 20:30 18: :05 32) 16:16 15: :56 05:05 16) 05:12 06:04 20) 06:36 07:54 08:45 32) 08:21 09:40 23: :14 16) 22: :18 20) 20:27 18: :04 32) 16:13 15: :58 05:05 16) 05:15 06:03 20) 06:38 07:57 08:46 32) 08:24 09:42 23: :15 16) 22: :18 20) 20:24 18: :14 38) 16:11 15: :59 05:05 16) 05:18 06:03 20) 06:41 08:00 08:46 39) 08:27 09:44 23: :15 16) 21: :18 20) 20:20 18: :16 38) 16:08 15: :01 05:05 16) 05:20 06:03 20) 06:44 08:02 08:45 39) 08:30 09:46 23: :16 16) 21: :17 20) 20:17 18: :17 38) 16:05 15: :03 05:04 16) 05:23 06:04 20) 06:46 08:05 08:44 39) 08:32 09:48 23: :16 16) 21: :55 27) 20:14 18: :16 38) 16:02 15: :06 05:04 16) 05:26 06:06 20) 06:49 08:08 08:44 39) 08:35 09:49 23: :17 16) 21: :57 27) 20:10 18: :16 38) 16:00 15: :08 05:04 16) 05:29 06:09 20) 06:51 08:11 08:46 39) 08:38 09:51 23: :17 16) 21: :59 27) 20:07 18: :16 38) 15:57 15: :10 05:04 16) 05:31 06:44 27) 06:54 07:59 33) 08:13 08:49 39) 08:41 09:52 23: :17 16) 21: :00 27) 20: :03 33) 18: :16 38) 15:55 15: :12 05:04 16) 05:34 06:43 27) 06:57 07:56 33) 08:16 09:00 38) 08:44 09:53 23: :17 16) 21: :01 27) 20: :06 33) 18: :15 38) 15:52 15: :14 05:05 16) 05:37 06:42 27) 06:59 07:50 34) 08:19 09:01 38) 08:47 10:08 49) 09:55 23: :17 16) 21: :01 27) 19: :07 33) 18: :14 38) 15: :12 49) 15: :17 05:07 16) 05:40 06:42 27) 07:02 07:48 34) 08:21 09:02 38) 08:50 10:07 49) 09:56 23: :17 16) 21: :02 27) 19: :08 33) 18: :12 38) 15: :15 49) 15: :19 05:09 16) 05:42 06:41 27) 07:04 07:48 34) 08:24 09:05 38) 08:52 10:05 49) 09:57 22: :17 16) 21: :02 27) 19: :08 33) 18: :10 38) 15: :15 49) 15: :22 05:11 16) 05:45 06:40 27) 07:07 07:46 34) 08:27 08:55 10:05 49) 09:58 22: :17 16) 21: :01 27) 19: :08 33) 18:10 15: :17 49) 15: :24 05:13 16) 05:48 06:41 27) 07:10 07:46 34) 08:30 08:58 10:05 49) 09:59 22: :17 16) 21: :01 27) 19: :07 33) 18:07 15: :17 49) 15: :27 05:15 16) 05:50 06:40 27) 07:12 07:46 34) 08:32 09:01 10:05 49) 09:59 22: :16 16) 21: :00 27) 19: :06 33) 18:04 15: :18 49) 15: :29 05:53 06:41 27) 07:15 07:49 34) 08:35 09:04 10:05 49) 10:00 22:50 21: :00 27) 19: :05 33) 18:01 15: :18 49) 15: :32 05:56 06:41 27) 07:17 07:51 34) 08:38 09:06 10:06 49) 10:00 22:47 21: :58 27) 19: :03 33) 17:58 15: :18 49) 15: :34 05:59 06:42 27) 07:20 07:56 33) 08:41 09:09 10:05 49) 10:01 22:44 21: :57 27) 19: :00 33) 17:54 15: :18 49) 15: :37 06:01 06:43 27) 07:23 08:55 32) 07:44 08:51 44) 09:12 10:08 49) 10:01 22:42 21: :55 27) 19: :01 32) 16: :55 44) 15: :19 49) 15: :40 06:04 06:47 27) 07:25 08:51 32) 07:47 08:48 44) 09:14 10:11 49) 10:01 22:39 21: :07 28) 19: :04 32) 16: :57 44) 15: :18 49) 15: :42 06:07 06:59 28) 07:28 08:49 32) 07:49 08:48 44) 09:17 10:15 49) 10:01 22:37 21: :09 28) 19: :06 32) 16: :59 44) 15: :18 49) 15: :45 06:09 06:58 28) 07:31 08:48 32) 07:52 08:47 44) 09:19 10:01 22:34 21: :10 28) 19: :07 32) 16: :00 44) 15:23 15: :48 06:12 06:57 28) 07:33 08:46 32) 07:55 08:46 44) 09:22 10:01 22:31 20: :10 28) 19: :07 32) 16: :00 44) 15:21 15: :50 06:15 06:57 28) 07:36 08:45 32) 07:58 08:46 44) 09:24 10:01 22:28 20: :10 28) 19: :08 32) 16: :00 44) 15:20 15: :53 06:17 06:56 28) 08:01 08:47 44) 10:00 22:26 20: :09 28) 16: :00 44) 15:13 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,43 0,42 0,32 0,27 0,17 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,61 0,57 0,59 0,62 0,68 Total reduction 0,26 0,24 0,19 0,17 0,11 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

48 SHADOW - Calendar :10 / 20 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: L - Asuinrakennus: Korsbackintie 624 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve January February March April May June 1 10:00 09:03 09:58 44) 07:40 06:59 07:35 28) 05:22 05:57 17) 04:00 05:19 16) 15:15 16: :11 44) 17:54 20: :55 27) 21: :36 20) 23: :22 16) 2 09:59 09:00 09:59 44) 07:37 06:56 07:34 28) 05:19 05:56 17) 03:59 15:17 16: :10 44) 17:57 20: :55 27) 21: :09 17) 23: :58 08:58 10:00 44) 07:34 06:52 07:34 28) 05:16 05:57 17) 03:57 15:18 16: :10 44) 18:00 20: :56 27) 21: :09 17) 23: :57 08:55 10:01 44) 07:30 06:49 07:34 27) 05:13 05:57 17) 03:55 15:20 16: :07 44) 18:03 20: :57 27) 21: :09 17) 23: :56 08:52 07:27 08:00 33) 06:46 07:34 27) 05:10 05:57 17) 03:53 15:22 16:45 18: :10 33) 20: :57 27) 21: :07 17) 23: :55 08:49 07:24 07:59 33) 06:42 07:33 27) 05:07 05:57 17) 03:52 15:24 16:47 18: :12 33) 20: :58 27) 21: :06 17) 23: :54 08:47 09:27 38) 07:21 07:58 33) 06:39 07:32 27) 05:04 06:00 17) 03:50 15:26 16: :31 38) 18: :13 33) 20: :57 27) 21: :04 17) 23: :53 08:44 09:23 38) 07:17 07:56 33) 06:36 07:32 27) 05:01 03:49 15:28 16: :33 38) 18: :12 33) 20: :57 27) 22:02 23: :52 08:41 09:22 38) 07:14 07:45 34) 06:33 07:32 27) 04:58 03:47 15:30 16: :39 32) 18: :13 33) 20: :56 27) 22:04 23: :50 08:38 09:21 38) 07:11 07:41 34) 06:29 07:33 27) 04:55 03:46 15:33 16: :42 32) 18: :12 33) 20: :56 27) 22:07 23: :49 08:35 09:20 38) 07:08 07:40 34) 06:26 07:33 27) 04:53 03:45 15:35 17: :43 32) 18: :12 33) 20: :55 27) 22:10 23: :47 08:32 09:20 38) 07:05 07:39 34) 06:23 07:33 27) 04:50 03:44 15:37 17: :44 32) 18: :11 33) 20: :53 27) 22:13 23: :45 08:29 09:20 38) 07:01 07:39 34) 06:20 07:34 27) 04:47 03:43 15:40 17: :45 32) 18: :09 33) 20: :51 27) 22:16 23: :44 08:26 09:21 38) 06:58 07:39 34) 06:16 07:36 27) 04:44 03:42 15:42 17: :46 32) 18: :07 33) 20: :49 27) 22:18 23: :42 08:23 08:58 39) 06:55 07:40 34) 06:13 07:39 27) 04:41 05:21 16) 03:42 15:45 17: :46 32) 18: :50 34) 20: :45 27) 22: :24 16) 23: :40 08:20 08:55 39) 06:51 07:41 34) 06:10 04:39 05:19 16) 03:41 15:47 17: :46 32) 18: :47 34) 21:00 22: :25 16) 23: :38 08:17 08:54 39) 06:48 06:07 04:36 05:17 16) 03:41 15:50 17: :47 32) 18:38 21:03 22: :26 16) 23: :36 08:14 08:53 39) 06:45 06:03 04:33 05:14 16) 03:40 15:53 17: :46 32) 18:41 21:05 22: :26 16) 23: :34 08:11 08:53 39) 06:42 06:00 06:33 20) 04:31 05:12 16) 03:40 15:55 17: :46 32) 18:44 21: :40 20) 22: :27 16) 23: :32 08:08 08:54 39) 06:38 05:57 06:30 20) 04:28 05:12 16) 03:40 15:58 17: :46 32) 18:47 21: :42 20) 22: :27 16) 23: :30 08:05 08:54 39) 06:35 05:54 06:29 20) 04:25 05:12 16) 03:40 16:01 17: :44 32) 18:49 21: :43 20) 22: :27 16) 23: :28 08:02 08:55 39) 06:32 05:51 06:28 20) 04:23 05:12 16) 03:40 16:04 17: :43 32) 18:52 21: :43 20) 22: :27 16) 23: :25 07:59 08:58 39) 06:28 05:47 06:27 20) 04:20 05:12 16) 03:40 16:07 17: :42 32) 18:55 21: :44 20) 22: :27 16) 23: :23 07:56 09:28 32) 06:25 05:44 06:26 20) 04:18 05:12 16) 03:41 16:09 17: :39 32) 18:57 21: :44 20) 22: :27 16) 23: :21 10:06 44) 07:53 06:22 05:41 06:26 20) 04:16 05:12 16) 03:41 16: :07 44) 17:43 19:00 21: :44 20) 22: :27 16) 23: :18 10:03 44) 07:49 06:19 05:38 06:26 20) 04:13 05:13 16) 03:42 16: :08 44) 17:46 19:03 21: :43 20) 22: :27 16) 23: :16 10:00 44) 07:46 06:15 05:35 06:26 20) 04:11 05:14 16) 03:43 16: :09 44) 17:49 19:05 21: :42 20) 22: :27 16) 23: :13 09:57 44) 07:43 06:12 06:42 28) 05:32 06:05 17) 04:09 05:14 16) 03:43 16: :10 44) 17:51 19: :45 28) 21: :41 20) 22: :26 16) 23: :11 09:58 44) 07:09 07:38 28) 05:29 06:03 17) 04:07 05:15 16) 03:44 16: :11 44) 20: :47 28) 21: :41 20) 22: :26 16) 23: :08 09:57 44) 07:05 07:36 28) 05:25 06:00 17) 04:04 05:16 16) 03:45 16: :10 44) 20: :48 28) 21: :39 20) 23: :25 16) 23: :06 09:57 44) 07:02 07:35 28) 04:02 05:17 16) 16: :11 44) 20: :52 27) 23: :24 16) Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,19 0,30 0,34 0,39 0,49 0,46 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,67 0,65 0,59 0,58 0,60 0,61 Total reduction 0,13 0,19 0,20 0,23 0,29 0,28 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

49 SHADOW - Calendar :10 / 21 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: L - Asuinrakennus: Korsbackintie 624 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve July August September October November December 1 03:47 04:56 06:20 07:32 27) 07:38 08:19 34) 08:04 08:51 38) 09:27 23:28 22:23 20: :54 27) 19: :50 33) 16: :11 32) 15: :48 04:58 06:23 07:31 27) 07:41 08:18 34) 08:07 08:52 38) 09:29 23:27 22:20 20: :54 27) 19: :50 33) 16: :08 32) 15: :49 05:01 06:25 07:30 27) 07:44 08:18 34) 08:09 08:53 38) 09:32 23:26 22:17 20: :54 27) 19: :50 33) 16: :02 38) 15: :51 05:04 06:28 07:29 27) 07:46 08:21 34) 08:12 08:57 38) 09:34 23:24 22:14 20: :54 27) 18: :50 33) 16: :00 38) 15: :52 05:07 06:31 07:29 27) 07:49 08:24 34) 08:15 09:36 23:23 22:11 20: :54 27) 18: :50 33) 16:19 15: :54 05:09 06:09 17) 06:33 07:29 27) 07:52 08:33 33) 08:18 09:38 23:22 22: :15 17) 20: :53 27) 18: :49 33) 16:16 15: :56 05:12 06:07 17) 06:36 07:29 27) 07:54 08:34 33) 08:21 09:32 44) 09:40 23:20 22: :17 17) 20: :53 27) 18: :48 33) 16: :38 44) 15: :58 05:15 06:06 17) 06:38 07:29 28) 07:57 08:35 33) 08:24 09:30 44) 09:42 23:19 22: :17 17) 20: :51 27) 18: :46 33) 16: :39 44) 15: :59 05:18 06:06 17) 06:41 07:28 28) 08:00 08:37 33) 08:27 09:30 44) 09:44 23:17 21: :18 17) 20: :50 27) 18: :44 33) 16: :41 44) 15: :01 05:20 06:05 17) 06:44 07:27 28) 08:02 08:30 09:29 44) 09:46 23:15 21: :18 17) 20: :49 27) 18:39 16: :41 44) 15: :03 05:23 06:05 17) 06:46 07:27 28) 08:05 08:33 09:29 44) 09:48 23:14 21: :18 17) 20: :47 27) 18:35 16: :42 44) 15: :05 05:26 16) 05:26 06:06 17) 06:49 07:27 28) 08:08 08:35 09:29 44) 09:49 23: :31 16) 21: :46 20) 20: :44 27) 18:32 16: :42 44) 15: :08 05:25 16) 05:29 06:09 17) 06:51 07:27 28) 08:10 08:38 09:29 44) 09:51 23: :33 16) 21: :48 20) 20: :40 28) 18:29 15: :43 44) 15: :10 05:23 16) 05:31 06:11 17) 06:54 07:28 28) 08:13 08:41 09:29 44) 09:52 23: :33 16) 21: :49 20) 20: :38 28) 18:26 15: :42 44) 15: :12 05:23 16) 05:34 06:14 17) 06:57 07:31 28) 08:16 08:44 09:33 44) 09:53 23: :34 16) 21: :50 20) 20: :35 28) 18:23 15: :42 44) 15: :14 05:23 16) 05:37 06:33 20) 06:59 08:19 08:47 09:36 44) 09:55 23: :35 16) 21: :50 20) 19:57 18:19 15: :41 44) 15: :17 05:23 16) 05:40 06:32 20) 07:02 08:21 10:03 32) 08:50 09:40 44) 09:56 23: :36 16) 21: :50 20) 19:54 18: :08 32) 15: :41 44) 15: :19 05:22 16) 05:42 06:33 20) 07:04 08:24 09:59 32) 08:53 09:57 22: :37 16) 21: :50 20) 19:51 18: :12 32) 15:45 15: :22 05:22 16) 05:45 06:32 20) 07:07 08:27 09:28 39) 08:55 09:58 22: :37 16) 21: :49 20) 19:47 18: :14 32) 15:42 15: :24 05:22 16) 05:48 06:32 20) 07:10 08:30 09:26 39) 08:58 09:59 22: :37 16) 21: :49 20) 19:44 18: :15 32) 15:40 15: :27 05:22 16) 05:50 06:32 20) 07:12 08:32 09:24 39) 09:01 09:59 22: :37 16) 21: :48 20) 19:41 18: :16 32) 15:38 15: :29 05:22 16) 05:53 06:33 20) 07:15 08:35 09:24 39) 09:04 10:00 22: :37 16) 21: :47 20) 19:37 18: :16 32) 15:35 15: :32 05:22 16) 05:56 06:34 20) 07:17 08:38 09:23 39) 09:06 10:00 22: :37 16) 21: :45 20) 19:34 17: :16 32) 15:33 15: :34 05:22 16) 05:59 06:37 20) 07:20 08:41 09:23 39) 09:09 10:01 22: :37 16) 21: :43 20) 19:31 17: :16 32) 15:31 15: :37 05:24 16) 06:01 07:23 07:44 08:23 39) 09:12 10:01 22: :37 16) 21:09 19:27 16: :16 32) 15:29 15: :39 05:26 16) 06:04 07:25 07:47 08:25 39) 09:14 10:01 22: :37 16) 21:06 19:24 16: :16 32) 15:27 15: :42 05:28 16) 06:07 07:28 08:25 34) 07:49 08:29 39) 09:17 10:01 22: :36 16) 21:03 19: :27 34) 16: :16 32) 15:25 15: :45 05:30 16) 06:09 07:40 27) 07:31 08:22 34) 07:52 08:50 38) 09:20 10:01 22: :35 16) 21: :48 27) 19: :31 34) 16: :15 32) 15:23 15: :47 05:33 16) 06:12 07:36 27) 07:33 08:20 34) 07:55 08:50 38) 09:22 10:01 22: :35 16) 20: :50 27) 19: :46 33) 16: :14 32) 15:21 15: :50 06:15 07:35 27) 07:36 08:19 34) 07:58 08:49 38) 09:24 10:01 22:28 20: :52 27) 19: :49 33) 16: :13 32) 15:20 15: :53 06:17 07:33 27) 08:01 08:50 38) 10:00 22:26 20: :52 27) 16: :13 32) 15:13 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,43 0,42 0,32 0,27 0,17 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,61 0,58 0,58 0,63 0,66 Total reduction 0,26 0,24 0,19 0,17 0,11 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

50 SHADOW - Calendar :10 / 22 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: M - Asuinrakennus: Korsbackintie 578 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve January February March April May June 1 10:00 09:03 09:52 38) 07:40 08:15 34) 06:59 05:22 05:57 16) 04:00 15:15 16: :24 32) 17: :50 33) 20:19 21: :01 16) 23: :59 09:00 09:52 38) 07:37 08:14 34) 06:56 05:19 05:54 16) 03:58 15:17 16: :25 32) 17: :27 34) 20:22 21: :02 16) 23: :58 08:58 09:52 38) 07:34 08:15 34) 06:52 05:16 05:52 16) 03:57 15:18 16: :25 32) 18: :27 34) 20:24 21: :04 16) 23: :57 08:55 09:52 38) 07:30 08:15 34) 06:49 07:22 20) 05:13 05:50 16) 03:55 15:20 16: :25 32) 18: :26 34) 20: :30 20) 21: :05 16) 23: :56 08:52 09:53 38) 07:27 08:16 34) 06:46 07:20 20) 05:10 05:49 16) 03:53 15:22 16: :25 32) 18: :23 34) 20: :32 20) 21: :05 16) 23: :55 08:49 09:28 39) 07:24 06:42 07:17 20) 05:07 05:48 16) 03:52 15:24 16: :25 32) 18:08 20: :32 20) 21: :05 16) 23: :54 08:47 09:25 39) 07:21 06:39 07:16 20) 05:04 05:48 16) 03:50 15:26 16: :24 32) 18:11 20: :33 20) 21: :05 16) 23: :53 08:44 09:22 39) 07:17 06:36 07:16 20) 05:01 05:48 16) 03:49 15:28 16: :23 32) 18:14 20: :33 20) 22: :05 16) 23: :52 08:41 09:22 39) 07:14 06:33 07:15 20) 04:58 05:48 16) 03:47 15:30 16: :21 32) 18:17 20: :33 20) 22: :05 16) 23: :50 08:38 09:22 39) 07:11 07:53 27) 06:29 07:15 20) 04:55 05:48 16) 03:46 15:33 16: :19 32) 18: :59 27) 20: :33 20) 22: :04 16) 23: :49 08:35 09:23 39) 07:08 07:49 27) 06:26 07:15 20) 04:53 05:49 16) 03:45 15:35 17: :34 39) 18: :01 27) 20: :33 20) 22: :04 16) 23: :47 08:32 09:23 39) 07:05 07:47 27) 06:23 07:15 20) 04:50 05:49 16) 03:44 15:37 17: :33 39) 18: :03 27) 20: :31 20) 22: :03 16) 23: :46 08:29 09:25 39) 07:01 07:44 27) 06:20 07:16 20) 04:47 05:50 16) 03:43 15:40 17: :32 39) 18: :04 27) 20: :30 20) 22: :03 16) 23: :44 08:26 06:58 07:43 27) 06:16 07:17 20) 04:44 05:51 16) 03:42 15:42 17:11 18: :05 27) 20: :28 20) 22: :01 16) 23: :42 08:23 06:55 07:43 27) 06:13 07:19 20) 04:41 05:53 16) 03:42 15:45 17:14 18: :05 27) 20: :25 20) 22: :59 16) 23: :40 08:20 06:51 07:21 28) 06:10 04:39 03:41 15:47 17:17 18: :05 27) 21:00 22:24 23: :38 08:17 06:48 07:19 28) 06:07 06:38 17) 04:36 03:41 15:50 17:20 18: :05 27) 21: :43 17) 22:27 23: :36 08:14 06:45 07:18 28) 06:03 06:35 17) 04:33 03:40 15:53 17:23 18: :05 27) 21: :44 17) 22:29 23: :34 08:11 06:42 07:16 28) 06:00 06:32 17) 04:30 03:40 15:55 17:26 18: :04 27) 21: :44 17) 22:32 23: :32 08:08 08:43 33) 06:38 07:16 28) 05:57 06:31 17) 04:28 03:40 15:58 17: :51 33) 18: :03 27) 21: :44 17) 22:35 23: :30 08:05 08:40 33) 06:35 07:17 28) 05:54 06:31 17) 04:25 03:40 16:01 17: :52 33) 18: :02 27) 21: :44 17) 22:37 23: :28 08:02 08:39 33) 06:32 07:16 28) 05:51 06:31 17) 04:23 03:40 16:04 17: :53 33) 18: :00 27) 21: :44 17) 22:40 23: :25 07:59 08:39 33) 06:28 07:17 28) 05:47 06:31 17) 04:20 03:40 16:07 17: :54 33) 18: :58 27) 21: :43 17) 22:43 23: :23 07:56 08:38 33) 06:25 07:19 28) 05:44 06:32 17) 04:18 03:41 16:09 17: :53 33) 18: :56 27) 21: :42 17) 22:45 23: :21 07:53 08:38 33) 06:22 05:41 06:33 17) 04:15 03:41 16:12 17: :54 33) 19:00 21: :40 17) 22:48 23: :18 10:10 32) 07:49 08:22 34) 06:19 05:38 04:13 03:42 16: :18 32) 17: :54 33) 19:03 21:28 22:50 23: :16 10:08 32) 07:46 08:18 34) 06:15 05:35 04:11 03:43 16: :20 32) 17: :52 33) 19:05 21:31 22:53 23: :13 09:57 38) 07:43 08:15 34) 06:12 05:32 04:09 03:43 16: :21 32) 17: :51 33) 19:08 21:33 22:55 23: :11 09:54 38) 07:09 05:29 04:06 03:44 16: :23 32) 20:11 21:36 22:58 23: :08 09:52 38) 07:05 05:25 04:04 03:45 16: :23 32) 20:14 21:39 23:00 23: :06 09:52 38) 07:02 04:02 16: :24 32) 20:16 23:02 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,19 0,30 0,34 0,39 0,49 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,67 0,65 0,59 0,58 0,60 Total reduction 0,13 0,19 0,20 0,23 0,29 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

51 SHADOW - Calendar :10 / 23 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: M - Asuinrakennus: Korsbackintie 578 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve July August September October November December 1 03:47 04:56 06:00 16) 06:20 07:14 20) 07:38 08:25 27) 08:04 08:52 39) 09:27 23:28 22: :14 16) 20: :32 20) 19: :43 27) 16: :49 32) 15: :48 04:58 05:59 16) 06:23 07:13 20) 07:41 08:26 27) 08:07 08:51 39) 09:29 23:27 22: :15 16) 20: :31 20) 19: :41 27) 16: :51 32) 15: :49 05:01 05:58 16) 06:25 07:13 20) 07:44 08:29 27) 08:09 08:51 39) 09:32 23:26 22: :15 16) 20: :31 20) 19: :38 27) 16: :52 32) 15: :51 05:04 05:58 16) 06:28 07:13 20) 07:46 08:12 08:55 39) 09:34 23:24 22: :15 16) 20: :30 20) 18:58 16: :54 32) 15: :52 05:07 05:58 16) 06:31 07:13 20) 07:49 08:15 08:58 39) 09:36 23:23 22: :15 16) 20: :30 20) 18:55 16: :54 32) 15: :54 05:09 05:58 16) 06:33 07:13 20) 07:52 08:18 09:23 38) 09:38 23:22 22: :15 16) 20: :28 20) 18:51 16: :55 32) 15: :56 05:12 05:58 16) 06:36 07:15 20) 07:54 08:21 09:23 38) 09:40 23:20 22: :15 16) 20: :27 20) 18:48 16: :55 32) 15: :57 05:15 05:58 16) 06:38 07:16 20) 07:57 08:53 34) 08:24 09:22 38) 09:42 23:19 22: :14 16) 20: :24 20) 18: :57 34) 16: :55 32) 15: :59 05:18 05:59 16) 06:41 08:00 08:51 34) 08:27 09:23 38) 09:44 23:17 21: :14 16) 20:20 18: :00 34) 16: :56 32) 15: :01 05:20 06:01 16) 06:44 08:02 08:50 34) 08:30 09:23 38) 09:46 23:15 21: :12 16) 20:17 18: :01 34) 16: :55 32) 15: :03 05:23 06:04 16) 06:46 08:05 08:48 34) 08:33 09:24 38) 09:48 23:14 21: :11 16) 20:14 18: :00 34) 16: :55 32) 15: :05 05:26 06:06 16) 06:49 08:08 08:48 34) 08:35 09:24 38) 09:49 23:12 21: :08 16) 20:10 18: :20 33) 16: :55 32) 15: :08 05:29 06:51 08:11 08:48 34) 08:38 09:26 38) 09:51 23:10 21:47 20:07 18: :23 33) 15: :54 32) 15: :10 05:31 06:54 08:13 08:49 34) 08:41 09:29 38) 09:52 23:08 21:44 20:04 18: :25 33) 15: :53 32) 15: :12 05:34 06:57 08:16 08:52 34) 08:44 09:41 32) 09:54 23:06 21:41 20:01 18: :25 33) 15: :53 32) 15: :14 05:37 06:59 08:19 09:10 33) 08:47 09:43 32) 09:55 23:04 21:38 19:57 18: :26 33) 15: :50 32) 15: :17 05:40 06:42 17) 07:02 08:21 09:10 33) 08:50 09:56 23:01 21: :43 17) 19:54 18: :25 33) 15:47 15: :19 05:42 06:39 17) 07:04 08:24 09:10 33) 08:53 09:57 22:59 21: :47 17) 19:51 18: :25 33) 15:45 15: :22 05:45 06:37 17) 07:07 08:06 28) 08:27 09:10 33) 08:55 09:58 22:57 21: :48 17) 19: :41 27) 18: :24 33) 15:42 15: :24 05:48 06:36 17) 07:10 08:04 28) 08:30 09:10 33) 08:58 09:59 22:54 21: :49 17) 19: :45 27) 18: :24 33) 15:40 15: :26 05:50 06:35 17) 07:12 08:02 28) 08:32 09:12 33) 09:01 09:59 22:52 21: :48 17) 19: :46 27) 18: :22 33) 15:38 15: :29 05:53 06:35 17) 07:15 08:01 28) 08:35 09:14 33) 09:04 10:00 22:50 21: :49 17) 19: :47 27) 18: :20 33) 15:35 15: :32 05:56 06:35 17) 07:17 08:00 28) 08:38 09:06 10:00 22:47 21: :48 17) 19: :47 27) 17:57 15:33 15: :34 05:59 06:36 17) 07:20 08:00 28) 08:41 09:09 10:01 22:45 21: :48 17) 19: :48 27) 17:54 15:31 15: :37 06:01 06:38 17) 07:23 08:01 28) 07:44 09:12 10:01 22:42 21: :46 17) 19: :48 27) 16:51 15:29 15: :39 06:04 06:41 17) 07:25 08:01 28) 07:47 09:14 10:01 22:39 21: :45 17) 19: :47 27) 16:48 15:27 15: :42 06:07 07:28 08:02 28) 07:49 09:17 10:01 22:37 21:03 19: :47 27) 16:45 15:25 15: :45 06:09 07:21 20) 07:31 08:24 27) 07:52 09:20 10:01 22:34 21: :28 20) 19: :47 27) 16:42 15:23 15: :47 06:03 16) 06:12 07:18 20) 07:33 08:23 27) 07:55 08:54 39) 09:22 10:01 22: :11 16) 20: :29 20) 19: :45 27) 16: :01 39) 15:21 15: :50 06:01 16) 06:15 07:16 20) 07:36 08:24 27) 07:58 08:52 39) 09:25 10:01 22: :12 16) 20: :31 20) 19: :44 27) 16: :02 39) 15:20 15: :53 06:00 16) 06:17 07:15 20) 08:01 08:52 39) 10:00 22: :13 16) 20: :31 20) 16: :04 39) 15:13 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,43 0,42 0,32 0,27 0,17 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,60 0,59 0,58 0,62 0,67 Total reduction 0,26 0,25 0,19 0,17 0,11 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

52 SHADOW - Calendar :10 / 24 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: N - Asuinrakennus: Lillsjöntie 329 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 January February March April May June Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve 1 10:00 11:20 16) 09:03 10:10 12) 07:40 06:59 07:30 6) 05:22 04:00 15: :35 16) 16: :27 12) 17:54 20: :43 6) 21:42 23: :59 11:20 16) 09:01 10:10 12) 07:37 06:55 07:28 6) 05:19 03:58 15: :35 16) 16: :27 12) 17:57 20: :43 6) 21:45 23: :58 11:21 16) 08:58 10:11 12) 07:34 06:52 07:28 6) 05:16 03:56 15: :37 16) 16: :27 12) 18:00 20: :43 6) 21:48 23: :58 11:22 16) 08:55 10:11 12) 07:30 06:49 07:19 7) 05:13 03:54 15: :37 16) 16: :25 12) 18:03 20: :44 6) 21:50 23: :57 11:22 16) 08:52 10:13 12) 07:27 06:46 07:16 7) 05:10 03:53 15: :38 16) 16: :24 12) 18:05 20: :44 6) 21:53 23: :56 11:23 16) 08:50 10:15 12) 07:24 06:42 07:12 7) 05:07 03:51 15: :38 16) 16: :23 12) 18:08 20: :42 6) 21:56 23: :54 11:22 16) 08:47 07:21 07:54 9) 06:39 07:11 7) 05:04 03:50 15: :38 16) 16:50 18: :01 9) 20: :41 6) 21:59 23: :53 11:23 16) 08:44 07:17 07:51 9) 06:36 07:11 7) 05:01 03:48 15: :39 16) 16:53 18: :02 9) 20: :40 6) 22:02 23: :52 11:24 16) 08:41 07:14 07:45 10) 06:32 07:12 7) 04:58 03:47 15: :40 16) 16:56 18: :04 9) 20: :38 6) 22:05 23: :50 11:24 16) 08:38 07:11 07:41 10) 06:29 07:13 7) 04:55 03:46 15: :39 16) 16:59 18: :04 9) 20: :22 7) 22:07 23: :49 10:47 17) 08:35 07:08 07:38 10) 06:26 07:14 7) 04:52 03:45 15: :40 16) 17:02 18: :04 9) 20: :18 7) 22:10 23: :47 10:44 17) 08:32 07:04 07:36 10) 06:23 04:49 03:44 15: :40 16) 17:05 18: :04 9) 20:49 22:13 23: :46 10:41 17) 08:29 07:01 07:35 10) 06:19 04:47 03:43 15: :40 16) 17:08 18: :03 9) 20:52 22:16 23: :44 10:41 17) 08:26 06:58 07:36 10) 06:16 04:44 03:42 15: :41 16) 17:11 18: :03 9) 20:54 22:19 23: :42 10:41 17) 08:23 06:55 07:37 10) 06:13 04:41 03:41 15: :40 16) 17:14 18: :02 9) 20:57 22:21 23: :40 10:41 17) 08:20 08:56 13) 06:51 07:37 10) 06:10 04:38 03:41 15: :40 16) 17: :01 13) 18: :59 9) 21:00 22:24 23: :38 10:41 17) 08:17 08:53 13) 06:48 06:06 04:35 03:40 15: :39 16) 17: :03 13) 18:38 21:03 22:27 23: :36 10:41 17) 08:14 08:51 13) 06:45 06:03 04:33 03:40 15: :37 16) 17: :04 13) 18:41 21:05 22:30 23: :34 10:41 17) 08:11 08:51 13) 06:42 06:00 04:30 03:40 15: :54 17) 17: :05 13) 18:44 21:08 22:32 23: :32 10:42 17) 08:08 08:51 13) 06:38 05:57 04:28 03:39 15: :54 17) 17: :06 13) 18:46 21:11 22:35 23: :30 10:42 17) 08:05 08:50 13) 06:35 05:54 04:25 03:39 16: :54 17) 17: :05 13) 18:49 21:14 22:38 23: :28 10:43 17) 08:02 08:51 13) 06:32 05:50 04:22 03:40 16: :54 17) 17: :05 13) 18:52 21:17 22:40 23: :26 10:14 12) 07:59 08:52 13) 06:28 05:47 04:20 03:40 16: :54 17) 17: :05 13) 18:55 21:19 22:43 23: :23 10:12 12) 07:56 08:52 13) 06:25 05:44 04:18 03:40 16: :52 17) 17: :03 13) 18:57 21:22 22:45 23: :21 10:11 12) 07:53 08:54 13) 06:22 05:41 04:15 03:41 16: :22 12) 17: :01 13) 19:00 21:25 22:48 23: :18 10:10 12) 07:49 06:18 05:38 04:13 03:41 16: :24 12) 17:46 19:03 21:28 22:51 23: :16 10:10 12) 07:46 06:15 05:35 04:11 03:42 16: :25 12) 17:48 19:05 21:31 22:53 23: :14 10:09 12) 07:43 06:12 05:31 04:08 03:43 16: :25 12) 17:51 19:08 21:33 22:55 23: :11 10:09 12) 07:09 05:28 04:06 03:44 16: :26 12) 20:11 21:36 22:58 23: :08 10:10 12) 07:05 05:25 04:04 03:45 16: :27 12) 20:13 21:39 23:00 23: :06 10:09 12) 07:02 07:32 6) 04:02 16: :26 12) 20: :41 6) 23:02 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,19 0,30 0,34 0,39 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,69 0,66 0,58 0,58 Total reduction 0,13 0,20 0,20 0,23 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

53 SHADOW - Calendar :10 / 25 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: N - Asuinrakennus: Lillsjöntie 329 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 July August September October November December Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve 1 03:46 04:55 06:20 07:13 7) 07:38 08:15 10) 08:04 09:27 10:28 17) 23:28 22:23 20: :18 7) 19: :44 9) 16:30 15: :21 16) 2 03:47 04:58 06:22 07:11 7) 07:41 08:15 10) 08:07 09:29 11:07 16) 23:27 22:20 20: :20 7) 19: :43 9) 16:27 15: :23 16) 3 03:49 05:01 06:25 07:10 7) 07:44 08:18 10) 08:09 09:32 11:07 16) 23:26 22:17 20: :36 6) 19: :42 9) 16:24 15: :23 16) 4 03:50 05:04 06:28 07:08 7) 07:46 08:21 10) 08:12 09:34 11:07 16) 23:25 22:14 20: :37 6) 18: :42 9) 16:21 15: :23 16) 5 03:52 05:06 06:30 07:08 7) 07:49 08:28 9) 08:15 09:44 12) 09:36 11:07 16) 23:23 22:11 20: :38 6) 18: :41 9) 16: :53 12) 15: :23 16) 6 03:53 05:09 06:33 07:08 7) 07:52 08:28 9) 08:18 09:43 12) 09:38 11:08 16) 23:22 22:08 20: :38 6) 18: :38 9) 16: :55 12) 15: :24 16) 7 03:55 05:12 06:36 07:11 7) 07:54 08:33 9) 08:21 09:42 12) 09:40 11:08 16) 23:21 22:05 20: :39 6) 18: :34 9) 16: :56 12) 15: :24 16) 8 03:57 05:15 06:38 07:13 7) 07:57 08:24 09:41 12) 09:42 11:09 16) 23:19 22:02 20: :38 6) 18:45 16: :56 12) 15: :24 16) 9 03:59 05:17 06:41 07:22 6) 08:00 08:27 09:41 12) 09:44 11:10 16) 23:17 21:59 20: :38 6) 18:42 16: :57 12) 15: :25 16) 10 04:01 05:20 06:44 07:21 6) 08:02 08:30 09:40 12) 09:46 11:11 16) 23:16 21:56 20: :36 6) 18:38 16: :57 12) 15: :26 16) 11 04:03 05:23 06:46 07:23 6) 08:05 08:33 09:41 12) 09:48 11:11 16) 23:14 21:53 20: :36 6) 18:35 16: :58 12) 15: :25 16) 12 04:05 05:26 06:49 07:23 6) 08:08 08:35 09:40 12) 09:49 11:11 16) 23:12 21:50 20: :33 6) 18:32 15: :58 12) 15: :25 16) 13 04:07 05:28 06:51 07:27 6) 08:10 08:38 09:41 12) 09:51 11:12 16) 23:10 21:47 20: :30 6) 18:29 15: :58 12) 15: :26 16) 14 04:09 05:31 06:54 08:13 08:41 09:41 12) 09:52 11:13 16) 23:08 21:44 20:04 18:26 15: :57 12) 15: :27 16) 15 04:12 05:34 06:57 08:16 08:44 09:43 12) 09:54 11:13 16) 23:06 21:41 20:00 18:22 15: :57 12) 15: :27 16) 16 04:14 05:37 06:59 08:19 08:47 09:43 12) 09:55 11:13 16) 23:04 21:38 19:57 18:19 15: :56 12) 15: :27 16) 17 04:16 05:39 07:02 08:21 09:25 13) 08:50 09:45 12) 09:56 11:14 16) 23:02 21:35 19:54 18: :34 13) 15: :56 12) 15: :27 16) 18 04:19 05:42 07:04 08:24 09:23 13) 08:53 09:46 12) 09:57 11:14 16) 22:59 21:32 19:51 18: :35 13) 15: :26 17) 15: :27 16) 19 04:21 05:45 07:07 08:27 09:22 13) 08:55 09:49 12) 09:58 11:16 16) 22:57 21:28 19:47 18: :36 13) 15: :29 17) 15: :28 16) 20 04:24 05:48 07:10 08:30 09:22 13) 08:58 10:18 17) 09:59 11:15 16) 22:55 21:25 19:44 18: :36 13) 15: :29 17) 15: :28 16) 21 04:26 05:50 07:12 08:32 09:21 13) 09:01 10:18 17) 10:00 11:16 16) 22:52 21:22 19:41 18: :36 13) 15: :30 17) 15: :29 16) 22 04:29 05:53 07:15 08:35 09:21 13) 09:04 10:18 17) 10:00 11:17 16) 22:50 21:19 19:37 18: :35 13) 15: :31 17) 15: :30 16) 23 04:31 05:56 07:17 08:38 09:21 13) 09:07 10:18 17) 10:01 11:17 16) 22:47 21:16 19:34 17: :35 13) 15: :32 17) 15: :30 16) 24 04:34 05:58 07:20 08:41 09:22 13) 09:09 10:18 17) 10:01 11:18 16) 22:45 21:12 19:31 17: :34 13) 15: :14 16) 15: :30 16) 25 04:36 06:01 07:23 07:44 08:23 13) 09:12 10:19 17) 10:01 11:18 16) 22:42 21:09 19:27 16: :32 13) 15: :17 16) 15: :31 16) 26 04:39 06:04 07:25 07:47 08:27 13) 09:15 10:19 17) 10:01 11:19 16) 22:39 21:06 19:24 16: :30 13) 15: :18 16) 15: :32 16) 27 04:42 06:06 07:28 08:20 10) 07:49 09:17 10:20 17) 10:02 11:19 16) 22:37 21:03 19: :40 9) 16:45 15: :19 16) 15: :32 16) 28 04:44 06:09 07:30 08:18 10) 07:52 09:20 10:20 17) 10:01 11:19 16) 22:34 21:00 19: :42 9) 16:42 15: :20 16) 15: :32 16) 29 04:47 06:12 07:33 08:16 10) 07:55 09:22 10:22 17) 10:01 11:19 16) 22:31 20:56 19: :43 9) 16:39 15: :21 16) 15: :33 16) 30 04:50 06:14 07:36 08:15 10) 07:58 09:25 10:25 17) 10:01 11:20 16) 22:29 20:53 19: :43 9) 16:36 15: :21 16) 15: :34 16) 31 04:53 06:17 08:01 10:00 11:20 16) 22:26 20:50 16:33 15: :35 16) Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,32 0,27 0,17 0,17 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,58 0,61 0,69 0,69 Total reduction 0,19 0,16 0,12 0,12 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

54 SHADOW - Calendar :10 / 26 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: O - Asuinrakennus: Lillsjöntie 292 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 January February March April May June Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve 1 10:00 11:51 16) 09:03 07:40 08:12 10) 06:59 07:34 7) 05:22 04:00 15: :06 16) 16:32 17: :44 9) 20: :11 6) 21:42 23: :59 11:52 16) 09:01 07:37 08:08 10) 06:55 07:33 7) 05:19 03:58 15: :06 16) 16:35 17: :43 9) 20: :47 7) 21:45 23: :58 11:53 16) 08:58 07:34 08:05 10) 06:52 07:34 7) 05:16 03:56 15: :07 16) 16:38 18: :43 9) 20: :46 7) 21:48 23: :58 11:54 16) 08:55 07:30 08:05 10) 06:49 07:35 7) 05:13 03:54 15: :07 16) 16:41 18: :42 9) 20: :45 7) 21:50 23: :57 11:54 16) 08:52 07:27 08:04 10) 06:46 07:37 7) 05:10 03:53 15: :07 16) 16:44 18: :40 9) 20: :43 7) 21:53 23: :56 11:55 16) 08:50 09:28 13) 07:24 08:04 10) 06:42 05:07 03:51 15: :07 16) 16: :36 13) 18: :38 9) 20:32 21:56 23: :54 11:55 16) 08:47 09:27 13) 07:21 08:05 10) 06:39 05:04 03:50 15: :07 16) 16: :38 13) 18: :16 10) 20:35 21:59 23: :53 11:56 16) 08:44 09:25 13) 07:17 08:06 10) 06:36 05:01 03:48 15: :07 16) 16: :38 13) 18: :14 10) 20:38 22:02 23: :52 11:58 16) 08:41 09:25 13) 07:14 06:32 04:58 03:47 15: :07 16) 16: :39 13) 18:16 20:41 22:05 23: :50 10:49 12) 08:38 09:25 13) 07:11 06:29 04:55 03:46 15: :06 16) 16: :40 13) 18:19 20:43 22:07 23: :49 10:47 12) 08:35 09:25 13) 07:08 06:26 04:52 03:45 15: :04 16) 17: :40 13) 18:22 20:46 22:10 23: :47 10:46 12) 08:32 09:25 13) 07:04 06:23 04:49 03:44 15: :57 12) 17: :40 13) 18:25 20:49 22:13 23: :46 10:45 12) 08:29 09:26 13) 07:01 06:19 04:47 03:43 15: :57 12) 17: :40 13) 18:27 20:52 22:16 23: :44 10:45 12) 08:26 09:27 13) 06:58 06:16 04:44 03:42 15: :59 12) 17: :39 13) 18:30 20:54 22:19 23: :42 10:45 12) 08:23 09:27 13) 06:55 06:13 04:41 03:41 15: :00 12) 17: :37 13) 18:33 20:57 22:21 23: :40 10:45 12) 08:20 09:30 13) 06:51 06:10 04:38 03:41 15: :00 12) 17: :34 13) 18:36 21:00 22:24 23: :38 10:45 12) 08:17 06:48 06:06 04:35 03:40 15: :01 12) 17:20 18:38 21:03 22:27 23: :36 10:45 12) 08:14 06:45 06:03 04:33 03:40 15: :01 12) 17:23 18:41 21:05 22:30 23: :34 10:45 12) 08:11 06:42 06:00 04:30 03:40 15: :01 12) 17:25 18:44 21:08 22:32 23: :32 10:45 12) 08:08 06:38 05:57 04:28 03:39 15: :02 12) 17:28 18:46 21:11 22:35 23: :30 10:46 12) 08:05 06:35 07:08 6) 05:54 04:25 03:39 16: :02 12) 17:31 18: :13 6) 21:14 22:38 23: :28 10:46 12) 08:02 06:32 07:04 6) 05:50 04:22 03:40 16: :02 12) 17:34 18: :15 6) 21:17 22:40 23: :26 10:47 12) 07:59 06:28 07:02 6) 05:47 04:20 03:40 16: :02 12) 17:37 18: :17 6) 21:19 22:43 23: :23 10:48 12) 07:56 08:31 9) 06:25 07:01 6) 05:44 04:17 03:40 16: :02 12) 17: :40 9) 18: :18 6) 21:22 22:45 23: :21 10:49 12) 07:53 08:29 9) 06:22 06:59 6) 05:41 04:15 03:41 16: :02 12) 17: :42 9) 19: :17 6) 21:25 22:48 23: :18 10:50 12) 07:49 08:28 9) 06:18 06:59 6) 05:38 04:13 03:41 16: :01 12) 17: :43 9) 19: :18 6) 21:28 22:51 23: :16 10:52 12) 07:46 08:27 9) 06:15 06:59 6) 05:35 04:10 03:42 16: :00 12) 17: :43 9) 19: :18 6) 21:31 22:53 23: :14 07:43 08:26 9) 06:12 06:42 7) 05:31 04:08 03:43 16:21 17: :44 9) 19: :17 6) 21:33 22:55 23: :11 07:09 07:38 7) 05:28 04:06 03:44 16:24 20: :16 6) 21:36 22:58 23: :08 07:05 07:35 7) 05:25 04:04 03:45 16:26 20: :15 6) 21:39 23:00 23: :06 07:02 07:34 7) 04:02 16:29 20: :13 6) 23:02 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,19 0,30 0,34 0,39 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,69 0,64 0,60 0,58 Total reduction 0,13 0,19 0,20 0,23 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

55 SHADOW - Calendar :10 / 27 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: O - Asuinrakennus: Lillsjöntie 292 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 July August September October November December Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve 1 03:46 04:55 06:20 07:38 08:04 08:55 13) 09:27 10:28 12) 23:28 22:23 20:47 19:08 16: :09 13) 15: :45 16) 2 03:47 04:58 06:22 07:41 08:07 08:55 13) 09:29 10:32 12) 23:27 22:20 20:43 19:04 16: :09 13) 15: :49 16) 3 03:49 05:01 06:25 07:44 08:09 08:56 13) 09:32 11:41 16) 23:26 22:17 20:40 19:01 16: :09 13) 15: :50 16) 4 03:50 05:04 06:28 07:46 08:12 08:57 13) 09:34 11:41 16) 23:25 22:14 20:37 18:58 16: :08 13) 15: :51 16) 5 03:52 05:06 06:30 07:49 08:44 10) 08:15 08:58 13) 09:36 11:40 16) 23:23 22:11 20:33 18: :50 10) 16: :06 13) 15: :52 16) 6 03:53 05:09 06:33 07:52 08:41 10) 08:18 09:38 11:40 16) 23:22 22:08 20:30 18: :51 10) 16:16 15: :53 16) 7 03:55 05:12 06:36 07:32 7) 07:54 08:40 10) 08:21 09:40 11:41 16) 23:21 22:05 20: :38 7) 18: :12 9) 16:13 15: :53 16) 8 03:57 05:15 06:38 07:29 7) 07:57 08:39 10) 08:24 09:42 11:41 16) 23:19 22:02 20: :39 7) 18: :15 9) 16:10 15: :54 16) 9 03:59 05:17 06:41 07:28 7) 08:00 08:39 10) 08:27 09:44 11:41 16) 23:17 21:59 20: :41 7) 18: :17 9) 16:07 15: :55 16) 10 04:01 05:20 06:43 07:27 7) 08:02 08:39 10) 08:30 09:46 11:42 16) 23:16 21:56 20: :40 7) 18: :17 9) 16:05 15: :56 16) 11 04:03 05:23 06:46 07:27 7) 08:05 08:40 10) 08:33 09:48 11:42 16) 23:14 21:53 20: :03 6) 18: :17 9) 16:02 15: :56 16) 12 04:05 05:26 06:49 07:26 7) 08:08 08:43 10) 08:35 09:49 11:42 16) 23:12 21:50 20: :05 6) 18: :17 9) 15:59 15: :56 16) 13 04:07 05:28 06:51 07:26 7) 08:10 08:46 10) 08:38 09:51 11:43 16) 23:10 21:47 20: :06 6) 18: :17 9) 15:57 15: :57 16) 14 04:09 05:31 06:54 07:28 7) 08:13 08:59 9) 08:41 09:52 11:43 16) 23:08 21:44 20: :06 6) 18: :16 9) 15:54 15: :58 16) 15 04:12 05:34 06:57 07:31 7) 08:16 09:00 9) 08:44 10:25 12) 09:54 11:44 16) 23:06 21:41 20: :07 6) 18: :16 9) 15: :33 12) 15: :58 16) 16 04:14 05:37 06:59 07:48 6) 08:19 09:01 9) 08:47 10:23 12) 09:55 11:44 16) 23:04 21:38 19: :06 6) 18: :15 9) 15: :34 12) 15: :59 16) 17 04:16 05:39 07:02 07:48 6) 08:21 09:02 9) 08:50 10:22 12) 09:56 11:44 16) 23:02 21:35 19: :06 6) 18: :13 9) 15: :36 12) 15: :59 16) 18 04:19 05:42 07:04 07:47 6) 08:24 09:04 9) 08:53 10:21 12) 09:57 11:44 16) 22:59 21:32 19: :05 6) 18: :10 9) 15: :36 12) 15: :59 16) 19 04:21 05:45 07:07 07:48 6) 08:27 08:55 10:22 12) 09:58 11:46 16) 22:57 21:28 19: :04 6) 18:10 15: :37 12) 15: :00 16) 20 04:24 05:47 07:10 07:49 6) 08:30 08:58 10:21 12) 09:59 11:46 16) 22:55 21:25 19: :04 6) 18:07 15: :37 12) 15: :01 16) 21 04:26 05:50 07:12 07:49 6) 08:32 09:01 10:22 12) 10:00 11:46 16) 22:52 21:22 19: :01 6) 18:03 15: :38 12) 15: :01 16) 22 04:29 05:53 07:15 07:52 6) 08:35 09:04 10:21 12) 10:00 11:47 16) 22:50 21:19 19: :59 6) 18:00 15: :38 12) 15: :01 16) 23 04:31 05:56 07:17 08:38 09:07 10:22 12) 10:01 11:47 16) 22:47 21:16 19:34 17:57 15: :39 12) 15: :02 16) 24 04:34 05:58 07:20 08:41 09:09 10:22 12) 10:01 11:47 16) 22:45 21:12 19:31 17:54 15: :38 12) 15: :02 16) 25 04:36 06:01 07:23 07:44 09:12 10:23 12) 10:01 11:48 16) 22:42 21:09 19:27 16:51 15: :39 12) 15: :03 16) 26 04:39 06:04 07:25 07:47 09:00 13) 09:15 10:23 12) 10:02 11:49 16) 22:39 21:06 19:24 16: :05 13) 15: :38 12) 15: :03 16) 27 04:42 06:06 07:28 07:49 08:57 13) 09:17 10:24 12) 10:02 11:49 16) 22:37 21:03 19:21 16: :08 13) 15: :39 12) 15: :04 16) 28 04:44 06:09 07:30 07:52 08:56 13) 09:20 10:25 12) 10:01 11:49 16) 22:34 21:00 19:18 16: :08 13) 15: :38 12) 15: :04 16) 29 04:47 06:12 07:33 07:55 08:55 13) 09:22 10:26 12) 10:01 11:50 16) 22:31 20:56 19:14 16: :09 13) 15: :39 12) 15: :04 16) 30 04:50 06:14 07:36 07:58 08:54 13) 09:25 10:27 12) 10:01 11:50 16) 22:29 20:53 19:11 16: :09 13) 15: :38 12) 15: :05 16) 31 04:53 06:17 08:01 08:55 13) 10:01 11:51 16) 22:26 20:50 16: :10 13) 15: :05 16) Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,32 0,27 0,17 0,17 Oper. time red. 0,99 0,99 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,59 0,62 0,68 0,70 Total reduction 0,19 0,17 0,11 0,12 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

56 SHADOW - Calendar :10 / 28 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: P - Asuinrakennus: Storsjöntie-Kärjenkoskentie 670 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve January February March April May June July August September October November December 1 09:59 09:03 07:40 06:59 05:23 04:01 03:47 04:43 55) 04:56 06:20 07:38 08:03 09:26 15:15 16:33 17:54 20:19 21:42 23:04 23: :56 55) 22:22 20:46 19:08 16:31 15: :58 09:00 07:37 06:56 05:20 03:59 04:48 55) 03:49 04:44 55) 04:59 06:23 07:41 08:06 09:29 15:17 16:36 17:57 20:22 21:44 23: :49 55) 23: :56 55) 22:20 20:43 19:05 16:28 15: :58 08:57 07:33 06:52 05:16 03:57 04:47 55) 03:50 04:45 55) 05:01 06:25 07:44 08:09 09:31 15:19 16:39 18:00 20:24 21:47 23: :50 55) 23: :56 55) 22:17 20:40 19:01 16:25 15: :57 08:55 07:30 06:49 05:13 03:55 04:46 55) 03:51 04:46 55) 05:04 06:28 07:46 08:12 09:33 15:21 16:42 18:03 20:27 21:50 23: :51 55) 23: :56 55) 22:14 20:37 18:58 16:22 15: :56 08:52 07:27 06:46 05:10 03:54 04:44 55) 03:53 04:48 55) 05:07 06:31 07:49 08:15 09:36 15:22 16:45 18:05 20:30 21:53 23: :50 55) 23: :57 55) 22:11 20:33 18:55 16:19 15: :55 08:49 07:24 06:42 05:07 03:52 04:43 55) 03:55 04:49 55) 05:10 06:33 07:52 08:18 09:38 15:24 16:48 18:08 20:32 21:56 23: :50 55) 23: :57 55) 22:08 20:30 18:52 16:16 15: :54 08:46 07:21 06:39 05:05 03:51 04:42 55) 03:56 04:50 55) 05:12 06:36 07:54 08:21 09:40 15:26 16:51 18:11 20:35 21:58 23: :51 55) 23: :57 55) 22:05 20:27 18:48 16:13 15: :52 08:44 07:17 06:36 05:02 03:49 04:41 55) 03:58 04:52 55) 05:15 06:38 07:57 08:24 09:42 15:29 16:54 18:14 20:38 22:01 23: :51 55) 23: :57 55) 22:02 20:23 18:45 16:11 15: :51 08:41 07:14 06:33 04:59 03:48 04:41 55) 04:00 04:53 55) 05:18 06:41 08:00 08:26 09:44 15:31 16:57 18:17 20:41 22:04 23: :52 55) 23: :57 55) 21:59 20:20 18:42 16:08 15: :50 08:38 07:11 06:29 04:56 03:47 04:40 55) 04:02 04:55 55) 05:21 06:44 08:02 08:29 09:45 15:33 17:00 18:19 20:43 22:07 23: :52 55) 23: :57 55) 21:56 20:17 18:39 16:05 15: :48 08:35 07:08 06:26 04:53 03:46 04:39 55) 04:04 05:23 06:46 08:05 08:32 09:47 15:35 17:02 18:22 20:46 22:10 23: :52 55) 23:13 21:53 20:14 18:35 16:03 15: :47 08:32 07:04 06:23 04:50 03:45 04:39 55) 04:06 05:26 06:49 08:08 08:35 09:49 15:38 17:05 18:25 20:49 22:12 23: :53 55) 23:11 21:50 20:10 18:32 16:00 15: :45 08:29 07:01 06:20 04:47 03:44 04:39 55) 04:08 05:29 06:52 08:10 08:38 09:50 15:40 17:08 18:28 20:51 22:15 23: :52 55) 23:09 21:47 20:07 18:29 15:57 15: :43 08:26 06:58 06:16 04:44 03:43 04:39 55) 04:10 05:32 06:54 08:13 08:41 09:52 15:43 17:11 18:30 20:54 22:18 23: :53 55) 23:07 21:44 20:04 18:26 15:55 15: :42 08:23 06:55 06:13 04:42 03:42 04:39 55) 04:13 05:34 06:57 08:16 08:44 09:53 15:45 17:14 18:33 20:57 22:21 23: :52 55) 23:05 21:41 20:00 18:23 15:52 15: :40 08:20 06:51 06:10 04:39 03:42 04:40 55) 04:15 05:37 06:59 08:19 08:47 09:54 15:48 17:17 18:36 21:00 22:24 23: :53 55) 23:03 21:38 19:57 18:19 15:50 15: :38 08:17 06:48 06:07 04:36 03:41 04:40 55) 04:17 05:40 07:02 08:21 08:49 09:55 15:50 17:20 18:38 21:02 22:26 23: :53 55) 23:01 21:34 19:54 18:16 15:47 15: :36 08:14 06:45 06:04 04:34 03:41 04:40 55) 04:20 05:42 07:04 08:24 08:52 09:56 15:53 17:23 18:41 21:05 22:29 23: :54 55) 22:59 21:31 19:51 18:13 15:45 15: :34 08:11 06:42 06:00 04:31 03:41 04:41 55) 04:22 05:45 07:07 08:27 08:55 09:57 15:56 17:26 18:44 21:08 22:32 23: :54 55) 22:56 21:28 19:47 18:10 15:42 15: :32 08:08 06:38 05:57 04:28 03:41 04:41 55) 04:24 05:48 07:10 08:30 08:58 09:58 15:58 17:29 18:47 21:11 22:34 23: :54 55) 22:54 21:25 19:44 18:07 15:40 15: :30 08:05 06:35 05:54 04:26 03:41 04:41 55) 04:27 05:51 07:12 08:32 09:01 09:59 16:01 17:32 18:49 21:14 22:37 23: :54 55) 22:52 21:22 19:41 18:04 15:38 15: :27 08:02 06:32 05:51 04:23 03:41 04:41 55) 04:29 05:53 07:15 08:35 09:03 09:59 16:04 17:34 18:52 21:16 22:40 23: :54 55) 22:49 21:19 19:37 18:01 15:36 15: :25 07:59 06:28 05:48 04:21 03:41 04:42 55) 04:32 05:56 07:17 08:38 09:06 10:00 16:07 17:37 18:55 21:19 22:42 23: :55 55) 22:47 21:15 19:34 17:58 15:33 15: :23 07:56 06:25 05:44 04:18 03:41 04:41 55) 04:35 05:59 07:20 08:41 09:09 10:00 16:10 17:40 18:57 21:22 22:45 23: :55 55) 22:44 21:12 19:31 17:55 15:31 15: :20 07:52 06:22 05:41 04:16 03:42 04:41 55) 04:37 06:01 07:23 07:44 09:11 10:01 16:13 17:43 19:00 21:25 22:47 23: :54 55) 22:41 21:09 19:27 16:51 15:29 15: :18 07:49 06:19 05:38 04:14 03:43 04:42 55) 04:40 06:04 07:25 07:46 09:14 10:01 16:15 17:46 19:03 21:27 22:50 23: :55 55) 22:39 21:06 19:24 16:48 15:27 15: :16 07:46 06:15 05:35 04:11 03:43 04:42 55) 04:43 06:07 07:28 07:49 09:17 10:01 16:18 17:49 19:05 21:30 22:52 23: :56 55) 22:36 21:03 19:21 16:45 15:25 15: :13 07:43 06:12 05:32 04:09 03:44 04:42 55) 04:45 06:09 07:31 07:52 09:19 10:01 16:21 17:52 19:08 21:33 22:55 23: :55 55) 22:34 20:59 19:18 16:42 15:24 15: :11 07:09 05:29 04:07 03:45 04:42 55) 04:48 06:12 07:33 07:55 09:22 10:00 16:24 20:11 21:36 22:57 23: :56 55) 22:31 20:56 19:14 16:39 15:22 15: :08 07:05 05:26 04:05 03:46 04:42 55) 04:51 06:15 07:36 07:58 09:24 10:00 16:27 20:13 21:39 22:59 23: :56 55) 22:28 20:53 19:11 16:36 15:20 15: :05 07:02 04:03 04:53 06:17 08:01 10:00 16:30 20:16 23:02 22:25 20:50 16:34 15:14 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction 0,46 0,43 Oper. time red. 0,99 0,99 Wind dir. red. 0,61 0,61 Total reduction 0,28 0,26 Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

57 SHADOW - Calendar :10 / 29 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: Q - Asuinrakennus: Kärjenkoskentie 747 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve January February March April May June July August September October November December 1 09:59 09:03 07:40 06:59 05:22 04:01 03:47 04:56 06:20 07:38 08:03 09:26 15:15 16:33 17:54 20:19 21:41 23:04 23:27 22:22 20:46 19:08 16:30 15: :58 09:00 07:37 06:56 05:19 03:59 03:48 04:59 06:23 07:41 08:06 09:29 15:17 16:36 17:57 20:21 21:44 23:06 23:26 22:20 20:43 19:04 16:28 15: :58 08:57 07:33 06:52 05:16 03:57 03:50 05:01 06:25 07:44 08:09 09:31 15:19 16:39 18:00 20:24 21:47 23:08 23:25 22:17 20:40 19:01 16:25 15: :57 08:55 07:30 06:49 05:13 03:55 03:51 05:04 06:28 07:46 08:12 09:33 15:20 16:42 18:03 20:27 21:50 23:10 23:24 22:14 20:37 18:58 16:22 15: :56 08:52 07:27 06:46 05:10 03:54 03:53 05:07 06:31 07:49 08:15 09:35 15:22 16:45 18:05 20:30 21:53 23:12 23:22 22:11 20:33 18:55 16:19 15: :55 08:49 07:24 06:42 05:07 03:52 03:54 05:10 06:33 07:52 08:18 09:38 15:24 16:48 18:08 20:32 21:56 23:14 23:21 22:08 20:30 18:51 16:16 15: :54 08:46 07:21 06:39 05:04 03:51 03:56 05:12 06:36 07:54 08:21 09:40 15:26 16:51 18:11 20:35 21:58 23:16 23:20 22:05 20:27 18:48 16:13 15: :52 08:43 07:17 06:36 05:01 03:49 03:58 05:15 06:38 07:57 08:24 09:42 15:28 16:54 18:14 20:38 22:01 23:17 23:18 22:02 20:23 18:45 16:11 15: :51 08:41 07:14 06:33 04:59 03:48 04:00 05:18 06:41 08:00 08:26 09:43 15:31 16:56 18:16 20:40 22:04 23:19 23:16 21:59 20:20 18:42 16:08 15: :50 08:38 07:11 06:29 04:56 03:47 04:02 05:21 06:44 08:02 08:29 09:45 15:33 16:59 18:19 20:43 22:07 23:20 23:15 21:56 20:17 18:39 16:05 15: :48 08:35 07:08 06:26 04:53 03:46 04:04 05:23 06:46 08:05 08:32 09:47 15:35 17:02 18:22 20:46 22:10 23:22 23:13 21:53 20:14 18:35 16:02 15: :47 08:32 07:04 06:23 04:50 03:45 04:06 05:26 06:49 08:08 08:35 09:49 15:38 17:05 18:25 20:49 22:12 23:23 23:11 21:50 20:10 18:32 16:00 15: :45 08:29 07:01 06:20 04:47 03:44 04:08 05:29 06:51 08:10 08:38 09:50 15:40 17:08 18:27 20:51 22:15 23:24 23:09 21:47 20:07 18:29 15:57 15: :43 08:26 06:58 06:16 04:44 03:43 04:10 05:31 06:54 08:13 08:41 09:52 15:43 17:11 18:30 20:54 22:18 23:26 23:07 21:44 20:04 18:26 15:55 15: :41 08:23 06:55 06:13 04:42 03:42 04:12 05:34 06:57 08:16 08:44 09:53 15:45 17:14 18:33 20:57 22:21 23:27 23:05 21:41 20:00 18:23 15:52 15: :40 08:20 06:51 06:10 04:39 03:42 04:15 05:37 06:59 08:18 08:46 09:54 15:48 17:17 18:36 21:00 22:23 23:27 23:03 21:38 19:57 18:19 15:50 15: :38 08:17 06:48 06:07 04:36 03:41 04:17 05:40 07:02 08:21 08:49 09:55 15:50 17:20 18:38 21:02 22:26 23:28 23:01 21:34 19:54 18:16 15:47 15: :36 08:14 06:45 06:03 04:33 03:41 04:19 05:42 07:04 08:24 08:52 09:56 15:53 17:23 18:41 21:05 22:29 23:29 22:59 21:31 19:50 18:13 15:45 15: :34 08:11 06:41 06:00 04:31 03:41 04:22 05:45 07:07 08:27 08:55 09:57 15:56 17:26 18:44 21:08 22:32 23:29 22:56 21:28 19:47 18:10 15:42 15: :32 08:08 06:38 05:57 04:28 03:41 04:24 05:48 07:10 08:29 08:58 09:58 15:58 17:29 18:46 21:11 22:34 23:30 22:54 21:25 19:44 18:07 15:40 15: :29 08:05 06:35 05:54 04:26 03:41 04:27 05:51 07:12 08:32 09:00 09:59 16:01 17:31 18:49 21:13 22:37 23:30 22:52 21:22 19:41 18:04 15:38 15: :27 08:02 06:32 05:51 04:23 03:41 04:29 05:53 07:15 08:35 09:03 09:59 16:04 17:34 18:52 21:16 22:40 23:30 22:49 21:19 19:37 18:01 15:36 15: :25 07:59 06:28 05:47 04:21 03:41 04:32 05:56 07:17 08:38 09:06 10:00 16:07 17:37 18:55 21:19 22:42 23:30 22:47 21:15 19:34 17:58 15:33 15: :23 07:55 06:25 05:44 04:18 03:41 04:35 05:59 07:20 08:41 09:09 10:00 16:10 17:40 18:57 21:22 22:45 23:30 22:44 21:12 19:31 17:54 15:31 15: :20 07:52 06:22 05:41 04:16 03:42 04:37 06:01 07:23 07:43 09:11 10:00 16:12 17:43 19:00 21:25 22:47 23:30 22:41 21:09 19:27 16:51 15:29 15: :18 07:49 06:19 05:38 04:14 03:42 04:40 06:04 07:25 07:46 09:14 10:01 16:15 17:46 19:03 21:27 22:50 23:30 22:39 21:06 19:24 16:48 15:27 15: :15 07:46 06:15 05:35 04:11 03:43 04:42 06:07 07:28 07:49 09:16 10:01 16:18 17:49 19:05 21:30 22:52 23:30 22:36 21:03 19:21 16:45 15:25 15: :13 07:43 06:12 05:32 04:09 03:44 04:45 06:09 07:30 07:52 09:19 10:01 16:21 17:51 19:08 21:33 22:55 23:29 22:33 20:59 19:18 16:42 15:23 15: :10 07:09 05:29 04:07 03:45 04:48 06:12 07:33 07:55 09:22 10:00 16:24 20:11 21:36 22:57 23:28 22:31 20:56 19:14 16:39 15:22 15: :08 07:05 05:26 04:05 03:46 04:50 06:15 07:36 07:58 09:24 10:00 16:27 20:13 21:39 22:59 23:28 22:28 20:53 19:11 16:36 15:20 15: :05 07:02 04:03 04:53 06:17 08:00 10:00 16:30 20:16 23:02 22:25 20:50 16:33 15:13 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction Oper. time red. Wind dir. red. Total reduction Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

58 SHADOW - Calendar :10 / 30 Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139mshadow receptor: R - Asuinrakennus: Kärjenkoskentie 687 Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [JOKIOINEN] Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1,16 2,61 3,94 5,80 8,65 8,98 8,14 6,70 4,15 2,67 1,18 0,89 Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve January February March April May June July August September October November December 1 09:59 09:03 07:40 06:59 05:22 04:01 03:47 04:56 06:20 07:38 08:03 09:26 15:15 16:33 17:54 20:19 21:41 23:04 23:27 22:22 20:46 19:08 16:30 15: :58 09:00 07:37 06:55 05:19 03:59 03:48 04:59 06:23 07:41 08:06 09:29 15:17 16:36 17:57 20:21 21:44 23:06 23:26 22:20 20:43 19:04 16:28 15: :58 08:57 07:33 06:52 05:16 03:57 03:50 05:01 06:25 07:44 08:09 09:31 15:19 16:39 18:00 20:24 21:47 23:08 23:25 22:17 20:40 19:01 16:25 15: :57 08:55 07:30 06:49 05:13 03:55 03:51 05:04 06:28 07:46 08:12 09:33 15:20 16:42 18:03 20:27 21:50 23:10 23:24 22:14 20:36 18:58 16:22 15: :56 08:52 07:27 06:46 05:10 03:54 03:53 05:07 06:30 07:49 08:15 09:35 15:22 16:45 18:05 20:30 21:53 23:12 23:22 22:11 20:33 18:55 16:19 15: :55 08:49 07:24 06:42 05:07 03:52 03:54 05:09 06:33 07:51 08:18 09:38 15:24 16:48 18:08 20:32 21:56 23:14 23:21 22:08 20:30 18:51 16:16 15: :54 08:46 07:21 06:39 05:04 03:51 03:56 05:12 06:36 07:54 08:21 09:40 15:26 16:51 18:11 20:35 21:58 23:16 23:20 22:05 20:27 18:48 16:13 15: :52 08:43 07:17 06:36 05:01 03:49 03:58 05:15 06:38 07:57 08:23 09:42 15:28 16:53 18:14 20:38 22:01 23:17 23:18 22:02 20:23 18:45 16:11 15: :51 08:41 07:14 06:33 04:58 03:48 04:00 05:18 06:41 07:59 08:26 09:43 15:31 16:56 18:16 20:40 22:04 23:19 23:16 21:59 20:20 18:42 16:08 15: :50 08:38 07:11 06:29 04:56 03:47 04:02 05:20 06:44 08:02 08:29 09:45 15:33 16:59 18:19 20:43 22:07 23:20 23:15 21:56 20:17 18:38 16:05 15: :48 08:35 07:08 06:26 04:53 03:46 04:04 05:23 06:46 08:05 08:32 09:47 15:35 17:02 18:22 20:46 22:10 23:22 23:13 21:53 20:13 18:35 16:02 15: :47 08:32 07:04 06:23 04:50 03:45 04:06 05:26 06:49 08:08 08:35 09:49 15:38 17:05 18:25 20:49 22:12 23:23 23:11 21:50 20:10 18:32 16:00 15: :45 08:29 07:01 06:20 04:47 03:44 04:08 05:29 06:51 08:10 08:38 09:50 15:40 17:08 18:27 20:51 22:15 23:24 23:09 21:47 20:07 18:29 15:57 15: :43 08:26 06:58 06:16 04:44 03:43 04:10 05:31 06:54 08:13 08:41 09:52 15:42 17:11 18:30 20:54 22:18 23:26 23:07 21:44 20:04 18:26 15:55 15: :41 08:23 06:55 06:13 04:41 03:42 04:12 05:34 06:57 08:16 08:44 09:53 15:45 17:14 18:33 20:57 22:21 23:27 23:05 21:41 20:00 18:22 15:52 15: :40 08:20 06:51 06:10 04:39 03:42 04:15 05:37 06:59 08:18 08:46 09:54 15:48 17:17 18:36 21:00 22:23 23:27 23:03 21:37 19:57 18:19 15:50 15: :38 08:17 06:48 06:07 04:36 03:41 04:17 05:40 07:02 08:21 08:49 09:55 15:50 17:20 18:38 21:02 22:26 23:28 23:01 21:34 19:54 18:16 15:47 15: :36 08:14 06:45 06:03 04:33 03:41 04:19 05:42 07:04 08:24 08:52 09:56 15:53 17:23 18:41 21:05 22:29 23:29 22:59 21:31 19:50 18:13 15:45 15: :34 08:11 06:41 06:00 04:31 03:41 04:22 05:45 07:07 08:27 08:55 09:57 15:56 17:26 18:44 21:08 22:32 23:29 22:56 21:28 19:47 18:10 15:42 15: :32 08:08 06:38 05:57 04:28 03:40 04:24 05:48 07:10 08:29 08:58 09:58 15:58 17:29 18:46 21:11 22:34 23:30 22:54 21:25 19:44 18:07 15:40 15: :29 08:05 06:35 05:54 04:26 03:40 04:27 05:50 07:12 08:32 09:00 09:59 16:01 17:31 18:49 21:13 22:37 23:30 22:51 21:22 19:41 18:04 15:38 15: :27 08:02 06:32 05:51 04:23 03:41 04:29 05:53 07:15 08:35 09:03 09:59 16:04 17:34 18:52 21:16 22:40 23:30 22:49 21:19 19:37 18:01 15:35 15: :25 07:59 06:28 05:47 04:21 03:41 04:32 05:56 07:17 08:38 09:06 10:00 16:07 17:37 18:54 21:19 22:42 23:30 22:47 21:15 19:34 17:57 15:33 15: :23 07:55 06:25 05:44 04:18 03:41 04:34 05:59 07:20 08:41 09:09 10:00 16:10 17:40 18:57 21:22 22:45 23:30 22:44 21:12 19:31 17:54 15:31 15: :20 07:52 06:22 05:41 04:16 03:42 04:37 06:01 07:23 07:43 09:11 10:00 16:12 17:43 19:00 21:25 22:47 23:30 22:41 21:09 19:27 16:51 15:29 15: :18 07:49 06:18 05:38 04:13 03:42 04:40 06:04 07:25 07:46 09:14 10:01 16:15 17:46 19:03 21:27 22:50 23:30 22:39 21:06 19:24 16:48 15:27 15: :15 07:46 06:15 05:35 04:11 03:43 04:42 06:07 07:28 07:49 09:16 10:01 16:18 17:49 19:05 21:30 22:52 23:30 22:36 21:02 19:21 16:45 15:25 15: :13 07:43 06:12 05:32 04:09 03:44 04:45 06:09 07:30 07:52 09:19 10:01 16:21 17:51 19:08 21:33 22:55 23:29 22:33 20:59 19:17 16:42 15:23 15: :10 07:09 05:29 04:07 03:45 04:48 06:12 07:33 07:55 09:22 10:00 16:24 20:11 21:36 22:57 23:28 22:31 20:56 19:14 16:39 15:22 15: :08 07:05 05:26 04:05 03:46 04:50 06:15 07:36 07:58 09:24 10:00 16:27 20:13 21:39 22:59 23:28 22:28 20:53 19:11 16:36 15:20 15: :05 07:02 04:03 04:53 06:17 08:00 10:00 16:30 20:16 23:02 22:25 20:50 16:33 15:13 Potential sun hours Total, worst case Sun reduction Oper. time red. Wind dir. red. Total reduction Total, real Table layout: For each day in each month the following matrix apply Day in month Sun rise hh:mm) First time hh:mm) with flicker WTG causing flicker first time) Sun set hh:mm) Minutes with flicker Last time hh:mm) with flicker WTG causing flicker last time)

59 SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139m :10 / 31 A: Asuinrakennus: Isojoentie 506 B: Asuinrakennus: Isojoentie 576 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu C: Loma-asunto: KIsojoentie 614 D: Asuinrakennus: Isojoentie 657 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu E: Asuinrakennus: Kristiinantie 1600 F: Asuinrakennus: Ketolantie 92 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu WTGs 6: WEA 6 9: WEA 9 10: WEA 10 43: WEA 43 7: WEA 7 22: WEA 22 14: WEA 14

60 SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139m :10 / 32 G: Asuinrakennus: Ketolantie 16 H: Asuinrakennus: Harjunmäentie 126 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu I: Asuinrakennus: Harjunmäentie 162 J: Asuinrakennus: Kärjenkoskentie 205 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu K: Asuinrakennus: Korsbackintie 662 L: Asuinrakennus: Korsbackintie 624 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu WTGs 30: WEA 30 16: WEA 16 34: WEA 34 38: WEA 38 43: WEA 43 53: WEA 53 22: WEA 22 27: WEA 27 32: WEA 32 39: WEA 39 47: WEA 47 44: WEA 44 17: WEA 17 20: WEA 20 36: WEA 36 41: WEA 41 48: WEA 48 49: WEA 49 28: WEA 28 33: WEA 33 37: WEA 37 42: WEA 42 52: WEA 52

61 SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139m :10 / 33 M: Asuinrakennus: Korsbackintie 578 N: Asuinrakennus: Lillsjöntie 329 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu O: Asuinrakennus: Lillsjöntie 292 P: Asuinrakennus: Storsjöntie-Kärjenkoskentie 670 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu Q: Asuinrakennus: Kärjenkoskentie 747 R: Asuinrakennus: Kärjenkoskentie 687 Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu Time 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 helmi maalis huhti touko kesä heinä Month elo syys loka marras joulu WTGs 6: WEA 6 10: WEA 10 28: WEA 28 27: WEA 27 34: WEA 34 39: WEA 39 7: WEA 7 12: WEA 12 13: WEA 13 20: WEA 20 32: WEA 32 55: WEA 55 9: WEA 9 17: WEA 17 16: WEA 16 33: WEA 33 38: WEA 38

62 SHADOW - Map Calculation: Lakiakangas II 20xV126HH137m+23 x GE 2,5-120 hh139m :10 / 34 Hours per year, real case 1 h/a 8 h/a 20 h/a km Map: Maastokartat, Print scale 1:70 000, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Shadow receptor Flicker map level: Height Contours: korkeuskayrat_red.wpo 1)

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16589 varjostusmallinnukset GE 2,5 1 (9) Janne Märsylä Sisällysluettelo

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Digitally signed by Hans Vadbäck DN: cn=hans Vadbäck, o, ou=fcg Suunnittelu ja Tekniikka Oy, email=hans.vadback@fcg.fi, c=fi Date: 2016.12.20 15:45:35 +02'00' Jakob Kjellman Digitally signed by Jakob Kjellman

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY n Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Matalataajuisen melun

Lisätiedot

V126 x 9 x HH ,3 db(a)

V126 x 9 x HH ,3 db(a) LIITE 5 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melumallinnus 27.1.2015 V126 x 9 x HH137 108,3 dba) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet N117 x HH141 Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet Alahonkajoki_kaava_alueen_raja_polyline Asuinrakennus Julkinen tai liiker rak. Lomarakennus Teollinen rak. Allas

Lisätiedot

Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi

Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A INFINERGIES FINLAND OY Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset Nordex N131 x 9 x HH144m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.11.2014 P21514

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, Isojoki ja Karijoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, Isojoki ja Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, ja Karijoki Liite 2 Havainnekuvat, näkymäanalyysi sekä melu- ja varjostusmallinnuksien tulokset FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 2. Melumallinnus ja matalataajuisen melun laskenta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 Project: Metsälamminkangas

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY / ABO WIND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2015 P21514 Melu-

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Calculation Results. windpro. Limakko ja Alajoki, Perho(1) Sound Level. Distances (m) WTG

Calculation Results. windpro. Limakko ja Alajoki, Perho(1) Sound Level. Distances (m) WTG Limakko ja Alajoki, Perho1) FI-01 Helsinki 22.9.2015 10:26/3.0.619 DECIBEL - Main Result Calculation: Alajoki N131 x x HH144 Vipulampi lomarak. lisäys) Calculation is done according to Finnish guideline

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OX2 OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.10.2015 P22555 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.5.2017 P32719 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi

Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P24711 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki

Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC LAKIAKANGAS Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 2 x HH137/147 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.3.2016 P22007 Melu- ja

Lisätiedot

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO LAGERWEY DEVELOPMENT OY IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2017 P26344 Melu- ja varjostusmallinnukset Salmeskari Elina 31.5.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari

Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OY AB Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 6 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.10.2014 P20221

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 29 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.1.2017 P24253 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (16)

Lisätiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot Matalataajuisen melun laskenta Raportin ja raportoijan tiedot Raportin laatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Projektipäällikkö Tarkastaja / Hyväksytty pvm Laatija Mauno Aho Laadittu pvm BILAGA 3E (1/11)

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 27 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan päivättyyn välkemallinnusraporttiin,

Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan päivättyyn välkemallinnusraporttiin, RAPORTTI Projekti Kiimassuon tuulivoimapuiston välkeselvitys, Forssan kaupungin puolella olevat voimalat Asiakas Voimavapriikki Oy Päivämäärä 8.11.2013 Laatija Tarkastaja Arttu Ruhanen Janne Ristolainen

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.2.2016 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (16)

Lisätiedot

Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula

Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT KOIRAMÄKI OY AB Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.10.2014 P20221 Melu-

Lisätiedot

Loueen tuulivoimahanke, Tervola

Loueen tuulivoimahanke, Tervola S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Loueen tuulivoimahanke, Tervola Melu- ja varjostusmallinnukset G132 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2015 P27008 Melu- ja varjostusmallinnukset G132

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala

Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26595 Melu- ja varjostusmallinnukset 1

Lisätiedot

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO INFINERGIES FINLAND OY YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.. P359 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Liite 5. Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula

Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset

Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tuulivoimaselvitys 29..2015 Liite 1 Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset Keuruu Penkkisuon_tuulivoimaselvitys.docx S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT PENKKISUO

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ABO WIND OY Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 8 x HH147 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.10.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.11.2014 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS

SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS TUULIWATTI OY SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.6.2017 P27979 Melu- ja varjostusmallinnukset Salmeskari Elina 12.6.2017 Sisällys

Lisätiedot

Meluraportti, Honkamäki

Meluraportti, Honkamäki Page 1 of 9 Honkamaki_CG140320- Rev1.3-meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Honkamäki Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev1.1 24.3.2014 Christian Granlund, Antti

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.4.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15)

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava MERIKARVIAN KUNTA Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava Melu- ja varjostusmallinnukset ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2017 P32233 Melu- ja varjostusmallinnukset ehdotusvaihe 1

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA WINDA INVEST OY Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N x x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY..0 P0 Melu- ja varjostusmallinnukset N x x HH ) Vadbäck

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 n tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset V136 x 15 x HH172 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.6.2016 P22555 Melu- ja varjostusmallinnukset V136 x 15 x

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.9.2015 P18892P002 Merkkikallion kehrääjäselvitys Tiina Mäkelä 21.9.2015

Lisätiedot

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus BILAGA 2 LIITE 2 Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB/OY Kalaxin tuulivoimahanke, Närpiö Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Mikonkeitaan tuulivoimahanke

Mikonkeitaan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U J T EK N IIK K OTSOTUULI OY Mikonkeitaan tuulivoimahanke FCG SUUNNITTELU J TEKNIIKK OY P20181 1 22) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Sisällysluettelo 1 varjostusmallinnuksen tavoitteet... 2

Lisätiedot

Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää

Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH140 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.5.2015 P18488 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO TUULIWATTI OY PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.4.21 1148-P28363 Melu- ja varjostusmallinnukset Vadbäck Hans 21.4.21 Sisällys 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN

Lisätiedot

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Sivu 1/11 Saunamaa_CG140609-Rev4- meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev3 9.6.2014 Christian Granlund

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset. 14.4.2015 Projektinumero: 306712. WSP Finland Oy

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset. 14.4.2015 Projektinumero: 306712. WSP Finland Oy Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset 14.4.2015 Projektinumero: 306712 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 1 2.1 Hankealueen sijainti... 1 2.2 Suunnitteluohjearvot...

Lisätiedot

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY LIITE 4 Sastamalan kaupunki Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 8.10.2014 Laatinut: Kulttuuriympäristöpalvelut

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA. Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA. Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 2 Maaninka_Valkeselvitys_6wt g_yhteenveto_ss16112-1jr Frilundintie 2 651 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA Välkeselvitys Versio Päivääärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelä 1 2.11.216 SSd JRd

Lisätiedot

KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS

KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.6.2014 Viite 82129133-03 KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS KORPI-MATIN

Lisätiedot

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus BILAGA 2 LIITE 2 Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus Project: Storbacka, Vörå/Vöyri Description: Saba Wind Ab Saba Tuulivoima Oy DECIBEL - Main Result Calculation: 9 x Vestas

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Voimamylly Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.6.2014 Viite 82142159 HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510008051 KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

Ketunperän meluselvitys

Ketunperän meluselvitys Page 1 of 14 Ketunperä_Meluselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II,

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II, WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II, 27.2.2015 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTON MELURAPORTTI Yleistä wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo P

Lisätiedot

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu Raportti V2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.5.14 P16589 Raportti V2 1 (18)

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2)

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) TuuliSaimaa Oy Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) 9.6.2014 Empower PN Oy Valimotie 9-11, 00380 Helsinki puh. 029 020 011 fax 029 020 2290 www.empower.eu Kotipaikka:

Lisätiedot

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu Raportti V3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.12.214 P16589 Raportti V3 1 (19)

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

KANNUKSEN TUULIPUISTON MELUMALLINNUS

KANNUKSEN TUULIPUISTON MELUMALLINNUS KANNUKSN TUULIPUISTON MLUMALLINNUS Yleistä wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 spoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Wpd Finland Oy:n suunnittelee tuulivoimalaitosten

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Huittinen-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kiimasuo, Huittinen Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Lisätiedot

KONTTISUON TUULIVOI- MAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

KONTTISUON TUULIVOI- MAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja UPM Wind Holdings Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.8.2014 Viite 151011135 KONTTISUON TUULIVOI- MAPUISTO VÄLKEMALLINNUS KONTTISUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä 19.8.2014

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km ( Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Melutaso ISO 9613-2 (7,5 db, GF=,4, T=15, z=4) 35 db(a) db(a) 45 db(a) ( 4 ( 5

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkajoki - Melumallinnus

Lisätiedot

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 12 Ketunperä_Meluselvitys_yhtei svaikutukset-ykjr150528-8_rev3 Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys - Yhteisvaikutukset Versio Päivämäärä Tekijät

Lisätiedot

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON MELU

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON MELU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON MELU Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.11.14 P2161 Raportti 1 (16) Mauno Aho 4.11.14 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Ääni...

Lisätiedot

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi 1.11.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 2402137-5

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 24 Parhalahti_Meluselvitys_JR15 1211-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 11.12.2015

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen Page 1 of 9 Rajamaenkyla-Pienitaajuinen melu- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Rajamäenkylä Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 10.02.2015

Lisätiedot

KAKKORIN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN MELU

KAKKORIN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN MELU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 KAKKORIN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN MELU Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19943 Raportti 1 (14) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Ääni...

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.4.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 Päivämäärä

Lisätiedot

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Innopower OY Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23440 Raportti 1 (9) Märsylä Janne Sisällysluettelo

Lisätiedot

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN ME- LU

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN ME- LU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN ME- LU Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19943 Raportti 1 (14) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Ääni...

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS 31.12.2014 Olli Pekka Vieltojärvi Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto, Isokyrö

Kattiharjun tuulivoimapuisto, Isokyrö PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoiapuisto, Isokyrö Melu- ja varjostusallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY..217 P2143 Melu- ja varjostusallinnukset Vadbäck Hans..217 Sisällys 1 MELU-

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden matalataajuinen melu

Tuulivoimaloiden matalataajuinen melu SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA O2 FINLAND OY Tuulivoimaloiden matalataajuinen melu Verhonkulman tuulivoimaosayleiskaava, Liite 6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.1.14 P22789P1 Verhonkulman tuulivoimaosayleiska

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS 29.5.2015

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO. Suolakangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO. Suolakangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 18 Suolakangas_Meluselvitys- YKCG151002- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Suolakangas Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev02 30.9.2015

Lisätiedot

TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS

TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.2.2014 Viite 1510009197 TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS TAHKOLUODON MERITUULIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 19 Kaukasenneva_Meluselvitys_J R151207-4CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kaukasenneva Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS 29.5.2015

Lisätiedot

Intercon Energy Oy. Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi

Intercon Energy Oy. Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi 10.10.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus:

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 19 Portin_tuulipuisto_Meluselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 2.10.2015 YKo

Lisätiedot