SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS"

Transkriptio

1 TUULIWATTI OY SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27979

2 Melu- ja varjostusmallinnukset Salmeskari Elina Sisällys 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT Melu Melumallinnus ISO Matalataajuinen melumallinnus Varjostusmallinnus Raja- ja ohjearvoja Melu Varjostus MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET Melun laskentatulokset ISO Matalataajuiset melutasot Varjostusmallinnusten tulokset 16 Liitteet Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Liite 2: Matalataajuisen melun rakennuskohtaiset arvot... 1 Liite 3: Varjostusmallinnusten tulokset real case, no forest Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Liite 4: Varjostusmallinnusten tulokset real case, forest Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 3 21) SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET Suunnitteilla olevan n tuulivoimapuiston laajennuksen aiheuttamia melu- ja varjostusvaikutuksia on arvioitu laatimalla mallinnukset tuulivoimaloiden aiheuttamista äänenpainetasoista ja varjostuksista. Mallinnusten tavoitteena on osoittaa, kuinka laajalle alueelle kyseiset vaikutukset ulottuvat ja arvioida vaikutukset läheiselle asutukselle. Tuulivoimaloiden aiheuttamat melu- ja varjostusvaikutukset on mallinnettu WindProohjelmalla voimaloiden sijoitussuunnitelman mukaisesti. Melu- ja varjostusmallinnukset on laatinut Elina Salmeskari :stä. Laaduntarkistuksen on tehnyt Johanna Harju :stä. 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 2.1 Melu Melumallinnus ISO Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mallinnettu WindPROlaskentaohjelman Decibel-moduulilla ISO standardin mukaisesti. Ympäristöhallinnon tuulivoimaloiden melun mallintamista koskevan ohjeen 2/2014 mukaisesti tuulen nopeutena käytettiin 8 m/s, ilman lämpötilana 15 C, ilmanpaineena 101,325 kpa, ilman suhteellisena kosteutena 70 % ja maanpinnan kovuutena arvoa 0,4. Laskenta on tehty 4,0 m maapinta-tasosta. n laajennushankkeen äänenpainetasot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 182 m korkeita voimaloita. Lähtötietoina eli referenssivoimalana on käytetty tuulivoimalaitosvalmistajan Vestaksen V voimalaa. Laskelmissa tuulivoimalan äänitehotaso LWA) on 108,2 db Taulukko 1). Tuulivoimalaitoksen V MW melupäästötiedot on saatu voimalavalmistajalta. Melumallinnuksen laskentatuloksia on havainnollistettu ns. keskiäänitasokarttojen avulla. Keskiäänitasokartassa on melun keskiäänitaso- eli ekvivalenttiäänitasokäyrät LAeq) db. Tulokset on esitetty liitteessä Matalataajuinen melumallinnus Matalataajuinen melu laskettiin Ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisin menetelmin käyttäen voimalavalmistajilta saatuja arvioita niiden äänitehotasoista. Taulukko 1). Ohje antaa menetelmän matalataajuisen melun laskentaan rakennusten ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetus 2015 antaa matalataajuiselle melulle toimenpiderajat asuinhuoneissa. Rakennusten sisälle kantautuva äänitaso arvioitiin tanskalaisen DSO1284 laskentaohjeen mukaisin ääneneristävyysarvoin ja tuloksia verrattiin toimenpiderajoihin. n laajennushankkeen äänenpainetasot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 182 m korkeita voimaloita. Lähtötietoina on käytetty tuulivoimalaitosvalmistaja Vestas V voimalaa. Laskelmissa tuulivoimalan äänitehotaso LWA) on 108,2 dba) Taulukko 1). n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 4 21) Tulokset on esitetty taajuuskohtaisena taulukkona hankealueen ympäröiville taloille. Kohdekohtaiset tulokset on liitetty raporttiin Liite 2). Taulukko 1. n laajennushankkeen mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet. MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Vestas Tyyppi: V MW Sarjanumero/t:- Nimellisteho:3,45 MW Napakorkeus:182 m Roottorin halkaisija:136 Tornin tyyppi: teräs/hybridi Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Kyllä Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso - AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin DMS _V00 V136-mk MW Third octave noise emission, NO STE Oktaaveittain [Hz],dBA) 1/3-oktaaveittain [Hz] LWA db 20 73, , , , , , , ,0 31,5 73, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 108,2 dba) ,8 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 5 21) n laajennushankeen lisäksi on laskelmissa huomioitu tuotannossa ja rakenteilla olevat tuulivoimalat hankealueen läheisyydessä. Yhteisvaikutuksissa on huomioitu seuraavat tuulivoimahankkeet ja voimalat: Tuotannossa olevat voimalat: 4 voimalaa), Gamesa G128-4,5 MW, napakorkeus 140 m Putaankangas 3 voimalaa), Vestas V112-3,0 MW, napakorkeus 119 m Onkalo I 3 voimalaa), Vestas V112-3,0 MW, napakorkeus 119 m Rakenteilla oleva voimalat: Lepiö II 13 voimalaa), Vestas V MW, napakorkeus 147 m Onkalo II 3 voimalaa), Vestas V MW, napakorkeus 147 m Halmekangas 11 voimalaa), Vestas V MW, napakorkeus 147 m Tuotannossa ja rakenteilla olevien voimaloiden lähtötiedot eli referenssivoimalat on saatu hankevastaavan nettisivuilta. Lähde: Sunniiteilla olevat voimalat: Seipimäki ja Tikkala 27 voimalaa), Generic RD 160, napakorkeus 170 m. Seipimäki-Tikkalan äänenpainetasot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 170 m korkeita voimaloita joiden roottorinhalkaisija on 160 m Generic RD160). Laskelmissa tuulivoimalan lähtömelutasona LWA) on käytetty 105,9 dba) Taulukko 1). Tuulivoimalaitoksen melupäästötiedot on generoitu V MW- Mk2A-50/60 Hz Third Octaves according to General Specification Doc. no.: V01, dokumentin perusteella. Lähde: Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuiston osayleiskaava) Tuotanossa, rakenteilla ja suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden äänitehotasot LWA) on esitetty seuraavissa taulukoissa 2-4. n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 6 21) Taulukko 2. n tuotannossa olevien tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet. MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Gamesa Tyyppi: G MW Sarjanumero/t:- Nimellisteho:4,5MW Napakorkeus:140 m Roottorin halkaisija:128 Tornin tyyppi: teräs/hybridi Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Kyllä Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso - AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin G128 4,5 MW Power curve and noise levels for low noise operation, code: GD en_Rev:04 Oktaaveittain [Hz],dBA) 1/3-oktaaveittain [Hz] LWA db 20 66, , , , , , , ,1 31,5 75, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 107,5 dba) ,7 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 7 21) Taulukko 3. Putaankangas ja Onkalo I tuotannossa olevien tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet. MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Vestas Tyyppi: V112 Sarjanumero/t:- Nimellisteho:3,0 MW Napakorkeus:119 m Roottorin halkaisija:112 Tornin tyyppi: teräs Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Kyllä Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso - AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin General Specification V MW 50/60 Hz, Document no.: _V03, Oktaaveittain [Hz],dBA) 1/3-oktaaveittain [Hz] LWA db 20 65, , , , , , , ,1 31,5 74, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 106,5 dba) ,7 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 8 21) Taulukko 4. II, Onkalo II ja Halmekankaan rakenteilla olevien tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet. MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Vestas Tyyppi: V MW Sarjanumero/t:- Nimellisteho:3,45 MW Napakorkeus: 147 m Roottorin halkaisija:126 Tornin tyyppi: teräs/hybridi Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Kyllä Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso - AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin DMS _V03, V /3.45MW Third Octaves according to General Specification Oktaaveittain [Hz],dBA) 1/3-oktaaveittain [Hz] LWA db 20 64, , , , , , , ,9 31,5 69, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 106,0 dba) ,0 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 9 21) Taulukko 5. Suunnitteilla olevien Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet. MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Generic Tyyppi: RD160 Sarjanumero/t:- Nimellisteho:- Napakorkeus: 170m Roottorin halkaisija: 160 Tornin tyyppi: teräs Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso 105,9 dba) AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Generic Oktaaveittain [Hz], dba) 1/3-oktaaveittain [Hz], dba) 31, , , , , , , , ,1 31,5 70, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 dba) , , Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 10 21) Taulukko 6. Käytetyt mallinnusparametrit ISO laskelmissa sekä melulle altistuvat kohteet. AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Laskenta korkeus ISO : 4,0 m Suhteellinen kosteus Laskentaruudun koko [m m] 25x25 m Lämpötila 70 % Muu, mikä ja miksi: ISO : 15 C Maastomallin lähde ja tarkkuus Maastomallin lähde: MML maastotietokanta Vaakaresoluutio:1,0 Pystyresoluutio:0,5 Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet ISO ,4 HUOM Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali, 0): Neutraali Muu, mikä ja miksi: Sääolosuhteiden huomiointi; laskennassa käytetty tuulen suunnat ja nopeus Tuulen suunta: Tuulennopeus: 8 m/s Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus: kyllä Muu, mikä, miksi: 2.2 Varjostusmallinnus Tuulivoimaloiden varjostusvaikutuksia mallinnettiin WindPRO-ohjelman Shadowmoduulilla. Mallinnus tehtiin niin sanotulle todelliselle tilanteelle real case). Mallinnuksessa on huomioitu alueen todelliset auringonpaisteajat eri vuodenaikoina. Lisäksi on huomioitu alueen tuulisuustiedot, jotka vaikuttavat tuulivoimaloiden käyttöasteeseen ja edelleen varjojen muodostumiseen. Mallinnuksissa tehtiin kaksi eri laskentatilannetta: 1) Todellinen tilanne, jossa puuston suojaavaa vaikutusta ei huomioitu real case, no forest) 2) Todellinen tilanne, jossa puuston suojaavaa vaikutus on huomioitu real case, forest ). Puuston korkeus määritettiin Corine-luokituksen mukaisesti, siten että havu- ja sekametsän puuston korkeutena käytettiin 20 metriä ja vastaavasti lehtimetsän korkeutena 15 metriä. Auringon keskimääräiset paistetunnit perustuvat Oulunsalon Oulun lentoaseman pitkäaikaisiin mitattuihin säätietoihin Laskentojen tuulen suunta ja nopeusjakaumana käytettiin NASA:n MERRA-datatietoa hankealueen läheisyydestä E N65.500). n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

11 h/kk FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 11 21) Oulunsalo Oulun lentoasema Kuva 1. Oulunsalon Oulun lentoaseman kuukauden keskimääräiset auringonpaistetunnit vuosina Lähde: Ilmatieteenlaitos raportti 2012:1) Varjostusmallin laskennassa on huomioitu hankealueen korkeustiedot, tuulivoimaloiden sijainnit esisuunnitelman mukaan, tuulivoimalan napakorkeudet ja roottorin halkaisija sekä hankealueen aikavyöhyke. Mallinnuksessa otettiin huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina sekä kuukausittainen pilvisyys ts. kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella). Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi lasketaan, kun siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostuksen tarkastelukorkeutena lähialueen asuin- tai lomarakennusten pihapiirissä käytettiin 1,0 metriä ja laskenta-alueen kokoa 5,0 x 5,0 metriä. Varjostusmallinnuksen tuloksia on havainnollistettu kartan avulla. Kartalla esitetään varjostusvaikutuksen 1, 8 ja 20 tuntia vuodessa) laajuus. Sen lisäksi mallinnuksessa on erikseen laskettu vaikutus tuulivoimapuistoalueen ympäristössä oleviin herkkiin kohteisiin. 2.3 Raja- ja ohjearvoja Melu Valtioneuvoston asetuksessa 1107/2015) tuulivoimaloille on määritelty ohjearvot päivä- ja yöajan keskiäänitasojen maksimiarvolle. Asetus tuli voimaan Jos tuulivoimalan melu sisältää tonaalisia, kapeakaistaisia tai impulssimaisia komponentteja, tai se on selvästi amplitudimoduloitunutta, mallinnustuloksiin tulee ohjeen mukaan lisätä viisi desibeliä ennen ohjearvoon vertaamista. Koska ohjearvo sisältää jo tyypillisen tuulivoimamelun piirteet, edellä mainitut äänenpiirteiden tulee olla tuulivoimalalle epätyypillisen voimakkaita, jotta mallinnustuloksissa täytyy huomioida viiden desibelin lisä äänenvoimakkuuteen. n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 12 21) Taulukko 7. Valtioneuvoston asetuksen mukaiset tuulivoimaloiden melutason toimenpiderajat Valtioneuvoston asetus ). Vaikutuskohde Päivä 7-22) Yö 22-7) Pysyvä asutus 45 db 40 db Loma-asutus 45 db 40 db Hoitolaitokset 45 db 40 db Oppilaitokset 45 db Virkistysalueet 45 db Leirintäalueet 45 db 40 db Kansallispuistot 40 db 40 db Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 545/2015) on annettu matalataajuiselle melulle toimenpiderajoja. Asetus tuli voimaan Toimenpiderajat koskevat asuinhuoneita ja ne on annettu taajuuspainottamattomina yhden tunnin keskiäänitasoina tersseittäin. Toimenpiderajat koskevat yöaikaa ja päivällä sallitaan 5 db suuremmat arvot. Ympäristöministeriön ohjeessa 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu viitataan näihin ohjearvoihin matalataajuista melua koskien. Taulukko 8. Matalataajuisen sisämelun tunnin keskiäänitason toimenpiderajat nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa. Terssikaista Hz , Keskiäänitaso LZeq,1h, db Edellisestä laskettu keski-äänitaso A- painotettuna LAeq,1h, db Varjostus Lisäksi yöaikainen mahdollisesti unihäiriötä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 db yhden tunnin keskiäänitasona LAeq,1h mitattuna niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. Suomessa ei ole viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä tuulivoimaloiden muodostaman varjostuksen enimmäiskestoista eikä varjonmuodostuksen arviointiperusteista. Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeistuksessa esitetään käytettäväksi muiden maiden suosituksia välkkeen rajoittamisesta Ympäristöministeriö 2012). Useissa maissa on annettu raja-arvoja tai suosituksia hyväksyttävän välkevaikutuksen määrästä. Esimerkiksi Ruotsissa suositus on kahdeksan tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. Arvioinnissa on tarkasteltu vaikutuksia alueella, jossa varjoja tai välkettä mallinnuksen mukaisessa todellisessa tilanteessa real case ) esiintyy vähintään kahdeksan tuntia vuodessa. n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 13 21) MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET 3.1 Melun laskentatulokset ISO Lähimpien asuinrakennusten ja lomarakennusten pihapiirissä melutasot ovat laskelmien mukaan pääosin alle 40 dba), lukuun ottamatta laskentakohdetta B. Katso tarkemmat laskentatulokset liitteestä 1. Kuva 2. Laskennalliset melutasot n laajennuksessa, huomioiden myös tuotannossa, rakenteilla ja suunnitteilla olevat voimalat. Yhteensä 92 tuulivoimalaa) n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 14 21) Taulukko 9. Laskennalliset melutasot, standardin ISO mukaisesti. Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z m) Laskentakorkeus m) Melutaso dba) A Asuinrakennus Palokankaantie 16) ,0 4,0 37,9 B Lomarakennus Kemintie) ,0 4,0 41,7 C Asuinrakennus Viantienjoentie 20) ,5 4,0 36,3 D Lomarakennus Viantienjoentie 27) ,0 4,0 37,3 E Asuinrakennus Viantienjoentie 48) ,0 4,0 36,4 F Asuinrakennus Sarvimaantie 6) ,5 4,0 36,4 G Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35) ,0 4,0 36,7 H Lomarakennus Pohjoispuolentie 47) ,9 4,0 33,2 I Asuinrakennus Perämaantie 144) ,5 4,0 35,2 3.2 Matalataajuiset melutasot Sisätilojen laskennallisia tuloksia on verrattu Sosiaali- ja terveysministeriön STM) Asumisterveysasetuksessa 545/2015) annettuihin toimenpiderajoihin. Nämä ovat enimmäisarvoja, jotka on laadittu yöaikaiselle melulle nukkumiseen tarkoitettuihin tiloihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukkoon 7 on koottu matalataajuisen melun laskentatuloksia ja verrattu niitä STM:n toimenpiderajoihin. Toimenpiderajaa on verrattu myös äänitasoon tarkasteltujen rakennusten ulkopuolella. Taulukossa näkyy toimenpiderajan alitus negatiivinen arvo) tai ylitys positiivinen arvo). n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 15 21) Taulukko 10. Matalataajuisen melun mallinnustulokset n herkissä kohteissa verrattuna Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiderajaan. Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä Rakennus L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz L eq,1h Asumisterveysohje sisällä Hz A Asuinrakennus Palokankaantie 16) 8, ,2 50 B Lomarakennus Kemintie) 10, ,1 50 C Asuinrakennus Viantienjoentie 20) 8, ,8 50 D Lomarakennus Viantienjoentie 27) 8, ,2 50 E Asuinrakennus Viantienjoentie 48) 8, ,4 50 F Asuinrakennus Sarvimaantie 6) 8, ,5 50 G Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35) 7, ,8 50 H Lomarakennus Pohjoispuolentie 47) 5,7 50-7,7 50 I Asuinrakennus Perämaantie 144) 7, ,6 50 Rakennusten sisätiloissa melu on enimmillään noin 3 db alle toimenpiderajan taajuudella 50 Hz kohde B, asuinrakennus, Kemintie). Matalataajuiset äänitasot jäävät kaikissa rakennuksissa sisäohjearvojen alapuolelle, kun rakenteiden ääneneristävyys huomioidaan. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot lähimpien rakennusten osalta on esitetty liitteessä 2. Rakennusten kirjaintunnukset ovat samat kuin ISO mallinnuksessa Liite 1). n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 16 21) Varjostusmallinnusten tulokset Tuulivoimaloiden läheisyydessä sijaitsevien asuinrakennusten kohdalla varjostustunnit ovat real case, no forest -laskenta tulosten perusteella pääosin alle 8 tuntia vuodessa kaikissa tarkastelukohteissa A-I), lukuun ottamatta kohteita A ja B, Kuva 3). Kuva 3. Laskennalliset varjostustulokset n laajennusksessa, huomioiden myös tuotannossa, rakenteilla ja suunnitteilla olevat voimalat. Yhteensä 92 tuulivoimalaa) Laskelmissa suojaavaa puustoa EI ole huomioitu. Varjostusvaikutusten laskentatulokset tilanteessa, jossa puuston suojaavaa vaikutusta ei ole huomioitu on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 3. n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 17 21) Varjostusvaikutukset ovat merkittävästi lievemmät, kun alueella kasvava puusto huomioidaan, Kuva 4). Katso liite 4. Taulukko 11. Laskennalliset varjostustunnit yhteensä 92 tuulivoimalaa) vuodessa lähialueen laskentapisteissä kun puuston suojaavaa vaikutusta ei ole huomioitu real case, no forest Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z m) Laskentaikkuna m) Varjostus h/a) A Asuinrakennus Palokankaantie 16) ,0 5 x 5 11:02 B Lomarakennus Kemintie) ,0 5 x 5 16:33 C Asuinrakennus Viantienjoentie 20) ,5 5 x 5 4:14 D Lomarakennus Viantienjoentie 27) ,0 5 x 5 6:49 E Asuinrakennus Viantienjoentie 48) ,0 5 x 5 0:00 F Asuinrakennus Sarvimaantie 6) ,5 5 x 5 0:00 G Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35) ,0 5 x 5 1:44 H Lomarakennus Pohjoispuolentie 47) ,9 5 x 5 0:00 I Asuinrakennus Perämaantie 144) ,5 5 x 5 0:00 Varjostusvaikutukset ovat merkittävästi lievemmät, kun alueella kasvava puusto huomioidaan Kuva 4). n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 18 21) Kuva 4. Laskennalliset varjostustulokset n laajennusksessa, huomioiden myös tuotannossa, rakenteilla ja suunnitteilla olevat voimalat. Yhteensä 92 tuulivoimalaa) Laskelmissa suojaava puusto on huomioitu. n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 19 21) Taulukko 5. Laskennalliset varjostustunnit yhteensä 92 tuulivoimalaa) vuodessa lähialueen laskentapisteissä, kun puuston suojaava vaikutus on huomioitu real case, forest Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z m) Laskentaikkuna m) Varjostus h/a) A Asuinrakennus Palokankaantie 16) ,0 5 x 5 0:00 B Lomarakennus Kemintie) ,0 5 x 5 0:00 C Asuinrakennus Viantienjoentie 20) ,5 5 x 5 0:00 D Lomarakennus Viantienjoentie 27) ,0 5 x 5 0:00 E Asuinrakennus Viantienjoentie 48) ,0 5 x 5 0:00 F Asuinrakennus Sarvimaantie 6) ,5 5 x 5 0:00 G Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35) ,0 5 x 5 0:00 H Lomarakennus Pohjoispuolentie 47) ,9 5 x 5 0:00 I Asuinrakennus Perämaantie 144) ,5 5 x 5 0:00 Elina Salmeskari Laatija Johanna Harju Laaduntarkistus/Hyväksyjä n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 1 Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

21 Project: Description: Tuuliwatti Oy Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ DECIBEL - Main Result Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-Tikkala Calculation is done according to Finnish guideline Ympäristöhallinnon ohjeita from the Ministry of the Environment of Finland All coordinates are in Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTGs Scale 1: New WTG Existing WTG Noise sensitive area WTG type Noise data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind Status LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [dba)] ,5 L5 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,5 L6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,6 L7 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,4 L8 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,5 L9 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,1 L10 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,0 L11 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,5 L12 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,2 L13 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,2 L14 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,6 L15 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,7 L16 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,7 L17 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,5 H1 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,5 H2 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,4 H3 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,5 H4 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,4 H5 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,3 H6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,9 H7 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,9 H8 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,1 H9 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,2 H10 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,0 H11 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,3 O4 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,0 O5 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,2 O6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147,0 USER Mode 0 - Serrated blade 106,0 8,0 106,0 No ,5 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,5 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,5 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,4 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,7 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,9 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,0 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,0 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,5 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,0 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,7 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,8 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,9 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,1 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,5 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,5 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,8 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,5 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,5 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,8 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,6 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,8 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,8 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,0 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,9 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,5 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,9 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,1 VESTAS V !O!... Yes VESTAS V ,0 182,0 USER Mode 0 - Clean blade 108,2 8,0 108,2 No ,4 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,1 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,3 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,0 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,2 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,1 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,3 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,0 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,0 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,3 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,5 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,0 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 1 windpro

22 Project: Description: Tuuliwatti Oy Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ DECIBEL - Main Result Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-Tikkala...continued from previous page WTG type East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind Status LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [dba)] ,8 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,5 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,4 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,5 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,0 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,9 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,5 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,9 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,4 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,5 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,1 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,9 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,5 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,3 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,0 Generic RD 160m !O!... Yes Generic RD 160m ,0 170,0 USER Mode 0-105,9 dba) 8,0 From other hub height 105,9 No f ,6 VESTAS V !O! hub:... No VESTAS V ,0 119,0 EMD Level 0 - Mode ,0 106,5 No h ,5 VESTAS V !O! hub:... No VESTAS V ,0 119,0 EMD Level 0 - Mode ,0 106,5 No h ,4 VESTAS V !O! hub:... No VESTAS V ,0 119,0 EMD Level 0 - Mode ,0 106,5 No h ,5 VESTAS V !O! hub:... No VESTAS V ,0 119,0 EMD Level 0 - Mode ,0 106,5 No h ,5 VESTAS V !O! hub:... No VESTAS V ,0 119,0 EMD Level 0 - Mode ,0 106,5 No h ,1 VESTAS V !O! hub:... No VESTAS V ,0 119,0 EMD Level 0 - Mode ,0 106,5 No h ,9 GAMESA G !O! hub:...yes GAMESA G ,0 140,0 USER Level 0 - Estimated - 107,5 db ,0 From other hub height 107,5 No h ,6 GAMESA G !O! hub:...yes GAMESA G ,0 140,0 USER Level 0 - Estimated - 107,5 db ,0 From other hub height 107,5 No h ,0 GAMESA G !O! hub:...yes GAMESA G ,0 140,0 USER Level 0 - Estimated - 107,5 db ,0 From other hub height 107,5 No h ,5 GAMESA G !O! hub:...yes GAMESA G ,0 140,0 USER Level 0 - Estimated - 107,5 db ,0 From other hub height 107,5 No h f) From other hub height h) Generic octave distribution used Calculation Results Noise data Sound level Noise sensitive area Demands Sound level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission height Noise From WTGs Distance to Noise 2 db penalty noise demand applied for one or more WTGs [m] [m] [dba)] [dba)] [m] A Asuinrakennus Palokankaantie ,0 4,0 40,0 37,9 337 Yes No B Lomarakennus Kemintie ,0 4,0 40,0 41,7-205 No No C Asuinrakennus Viantienjoentie ,5 4,0 40,0 36,3 722 Yes No D Lomarakennus Viantienjoentie ,0 4,0 40,0 37,3 505 Yes No E Asuinrakennus Viantienjoentie ,0 4,0 40,0 36, Yes No F Asuinrakennus Sarvimaantie ,5 4,0 40,0 36,4 897 Yes No G Asuinrakennus Pohjoispuolentie ,0 4,0 40,0 36,7 553 Yes No H Lomarakennus Pohjoispuolentie ,9 4,0 40,0 33, Yes No I Asuinrakennus Perämaantie ,5 4,0 40,0 35, Yes No Distances m) WTG A B C D E F G H I To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 2 windpro

23 Project: Description: Tuuliwatti Oy Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ DECIBEL - Main Result Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-Tikkala...continued from previous page WTG A B C D E F G H I windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 3 windpro

24 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s Assumptions Cmet: Meteorological correction Calculation Results Noise sensitive area: A Asuinrakennus Palokankaantie 16 WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,35 106,0 0,00 83, ,00 0, ,88 106,0 0,00 82, ,00 0, ,68 106,0 0,00 83, ,00 0, ,12 106,0 0,00 82, ,00 0, ,44 106,0 0,00 82, ,00 0, ,49 106,0 0,00 81, ,00 0, ,58 106,0 0,00 80, ,00 0, ,95 106,0 0,00 79, ,00 0, ,12 106,0 0,00 75, ,00 0, ,11 106,0 0,00 79, ,00 0, ,00 106,0 0,00 79, ,00 0, ,96 106,0 0,00 80, ,00 0, ,18 106,0 0,00 81, ,00 0, ,71 106,0 0,00 88, ,00 0, ,55 106,0 0,00 87, ,00 0, ,20 106,0 0,00 88, ,00 0, ,48 106,0 0,00 88, ,00 0, ,41 106,0 0,00 88, ,00 0, ,31 106,0 0,00 89, ,00 0, ,41 106,0 0,00 90, ,00 0, ,77 106,0 0,00 90, ,00 0, ,55 106,0 0,00 90, ,00 0, ,45 106,0 0,00 89, ,00 0, ,25 106,0 0,00 90, ,00 0, ,31 106,0 0,00 88, ,00 0, ,52 106,0 0,00 89, ,00 0, ,79 106,0 0,00 88, ,00 0, ,73 108,2 0,00 91, ,00 0, ,49 108,2 0,00 90, ,00 0, ,55 108,2 0,00 87, ,00 0, ,78 108,2 0,00 87, ,00 0, ,35 108,2 0,00 85, ,00 0, ,34 108,2 0,00 86, ,00 0, ,09 108,2 0,00 84, ,00 0, ,23 108,2 0,00 84, ,00 0, ,82 108,2 0,00 83, ,00 0, ,86 108,2 0,00 83, ,00 0, ,56 108,2 0,00 85, ,00 0, ,87 108,2 0,00 86, ,00 0, ,17 108,2 0,00 87, ,00 0, ,81 108,2 0,00 87, ,00 0, ,62 108,2 0,00 86, ,00 0, ,52 108,2 0,00 87, ,00 0, ,61 108,2 0,00 87, ,00 0, ,22 108,2 0,00 88, ,00 0, ,58 108,2 0,00 88, ,00 0, ,41 108,2 0,00 88, ,00 0, ,36 108,2 0,00 88, ,00 0, ,75 108,2 0,00 88, ,00 0, ,97 108,2 0,00 89, ,00 0, ,23 108,2 0,00 89, ,00 0, ,79 108,2 0,00 89, ,00 0, ,42 108,2 0,00 89, ,00 0, ,47 108,2 0,00 90, ,00 0, ,71 108,2 0,00 89, ,00 0, ,48 105,9 0,00 87, ,00 0, ,34 105,9 0,00 87, ,00 0, ,32 105,9 0,00 87, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 4 windpro

25 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,58 105,9 0,00 88, ,00 0, ,12 105,9 0,00 87, ,00 0, ,21 105,9 0,00 87, ,00 0, ,05 105,9 0,00 86, ,00 0, ,89 105,9 0,00 85, ,00 0, ,15 105,9 0,00 84, ,00 0, ,45 105,9 0,00 85, ,00 0, ,58 105,9 0,00 86, ,00 0, ,01 105,9 0,00 86, ,00 0, ,96 105,9 0,00 87, ,00 0, ,82 105,9 0,00 87, ,00 0, ,81 105,9 0,00 88, ,00 0, ,16 105,9 0,00 87, ,00 0, ,53 105,9 0,00 87, ,00 0, ,76 105,9 0,00 87, ,00 0, ,66 105,9 0,00 86, ,00 0, ,62 105,9 0,00 88, ,00 0, ,47 105,9 0,00 87, ,00 0, ,23 105,9 0,00 87, ,00 0, ,28 105,9 0,00 87, ,00 0, ,88 105,9 0,00 88, ,00 0, ,34 105,9 0,00 88, ,00 0, ,28 105,9 0,00 88, ,00 0, ,97 105,9 0,00 86, ,00 0, ,68 106,5 0,00 77, ,00 0, ,27 106,5 0,00 78, ,00 0, ,05 106,5 0,00 75, ,00 0, ,08 106,5 0,00 89, ,00 0, ,40 106,5 0,00 89, ,00 0, ,78 106,5 0,00 90, ,00 0, ,72 107,5 0,00 79, ,00 0, ,41 107,5 0,00 77, ,00 0, ,22 107,5 0,00 73, ,00 0, ,35 107,5 0,00 76, ,00 0,00 - Sum 37,92 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: B Lomarakennus Kemintie WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,24 106,0 0,00 82, ,00 0, ,86 106,0 0,00 81, ,00 0, ,73 106,0 0,00 82, ,00 0, ,51 106,0 0,00 80, ,00 0, ,67 106,0 0,00 81, ,00 0, ,97 106,0 0,00 79, ,00 0, ,35 106,0 0,00 78, ,00 0, ,00 106,0 0,00 77, ,00 0, ,31 106,0 0,00 72, ,00 0, ,54 106,0 0,00 78, ,00 0, ,08 106,0 0,00 77, ,00 0, ,55 106,0 0,00 78, ,00 0, ,65 106,0 0,00 79, ,00 0, ,32 106,0 0,00 87, ,00 0, ,07 106,0 0,00 87, ,00 0, ,67 106,0 0,00 88, ,00 0, ,93 106,0 0,00 87, ,00 0, ,78 106,0 0,00 88, ,00 0, ,71 106,0 0,00 89, ,00 0, ,76 106,0 0,00 89, ,00 0, ,08 106,0 0,00 90, ,00 0, ,90 106,0 0,00 90, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 5 windpro

26 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,76 106,0 0,00 89, ,00 0, ,50 106,0 0,00 90, ,00 0, ,46 106,0 0,00 88, ,00 0, ,64 106,0 0,00 89, ,00 0, ,87 106,0 0,00 88, ,00 0, ,27 108,2 0,00 90, ,00 0, ,09 108,2 0,00 90, ,00 0, ,49 108,2 0,00 87, ,00 0, ,81 108,2 0,00 87, ,00 0, ,81 108,2 0,00 85, ,00 0, ,75 108,2 0,00 85, ,00 0, ,79 108,2 0,00 83, ,00 0, ,90 108,2 0,00 83, ,00 0, ,85 108,2 0,00 82, ,00 0, ,62 108,2 0,00 82, ,00 0, ,03 108,2 0,00 84, ,00 0, ,08 108,2 0,00 85, ,00 0, ,11 108,2 0,00 86, ,00 0, ,87 108,2 0,00 86, ,00 0, ,89 108,2 0,00 85, ,00 0, ,61 108,2 0,00 86, ,00 0, ,69 108,2 0,00 86, ,00 0, ,20 108,2 0,00 87, ,00 0, ,49 108,2 0,00 88, ,00 0, ,37 108,2 0,00 87, ,00 0, ,21 108,2 0,00 88, ,00 0, ,58 108,2 0,00 87, ,00 0, ,82 108,2 0,00 88, ,00 0, ,01 108,2 0,00 89, ,00 0, ,58 108,2 0,00 88, ,00 0, ,16 108,2 0,00 88, ,00 0, ,13 108,2 0,00 89, ,00 0, ,43 108,2 0,00 89, ,00 0, ,17 105,9 0,00 87, ,00 0, ,02 105,9 0,00 87, ,00 0, ,08 105,9 0,00 87, ,00 0, ,40 105,9 0,00 88, ,00 0, ,93 105,9 0,00 88, ,00 0, ,01 105,9 0,00 87, ,00 0, ,87 105,9 0,00 86, ,00 0, ,90 105,9 0,00 85, ,00 0, ,25 105,9 0,00 84, ,00 0, ,63 105,9 0,00 85, ,00 0, ,68 105,9 0,00 86, ,00 0, ,99 105,9 0,00 86, ,00 0, ,01 105,9 0,00 87, ,00 0, ,76 105,9 0,00 87, ,00 0, ,80 105,9 0,00 88, ,00 0, ,21 105,9 0,00 87, ,00 0, ,65 105,9 0,00 87, ,00 0, ,95 105,9 0,00 87, ,00 0, ,91 105,9 0,00 86, ,00 0, ,77 105,9 0,00 88, ,00 0, ,76 105,9 0,00 87, ,00 0, ,56 105,9 0,00 86, ,00 0, ,65 105,9 0,00 87, ,00 0, ,21 105,9 0,00 87, ,00 0, ,62 105,9 0,00 88, ,00 0, ,50 105,9 0,00 88, ,00 0, ,12 105,9 0,00 86, ,00 0, ,49 106,5 0,00 77, ,00 0, ,94 106,5 0,00 77, ,00 0, ,64 106,5 0,00 74, ,00 0, ,98 106,5 0,00 89, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 6 windpro

27 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,34 106,5 0,00 89, ,00 0, ,76 106,5 0,00 90, ,00 0, ,33 107,5 0,00 77, ,00 0, ,41 107,5 0,00 75, ,00 0, ,46 107,5 0,00 68, ,00 0, ,31 107,5 0,00 73, ,00 0,00 - Sum 41,71 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: C Asuinrakennus Viantienjoentie 20 WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,64 106,0 0,00 86, ,00 0, ,76 106,0 0,00 86, ,00 0, ,88 106,0 0,00 84, ,00 0, ,79 106,0 0,00 84, ,00 0, ,39 106,0 0,00 84, ,00 0, ,81 106,0 0,00 84, ,00 0, ,29 106,0 0,00 83, ,00 0, ,98 106,0 0,00 82, ,00 0, ,08 106,0 0,00 80, ,00 0, ,88 106,0 0,00 78, ,00 0, ,18 106,0 0,00 80, ,00 0, ,95 106,0 0,00 80, ,00 0, ,28 106,0 0,00 81, ,00 0, ,42 106,0 0,00 90, ,00 0, ,68 106,0 0,00 90, ,00 0, ,10 106,0 0,00 91, ,00 0, ,85 106,0 0,00 91, ,00 0, ,00 106,0 0,00 91, ,00 0, ,37 106,0 0,00 92, ,00 0, ,65 106,0 0,00 92, ,00 0, ,14 106,0 0,00 92, ,00 0, ,08 106,0 0,00 92, ,00 0, ,26 106,0 0,00 92, ,00 0, ,32 106,0 0,00 92, ,00 0, ,55 106,0 0,00 91, ,00 0, ,98 106,0 0,00 92, ,00 0, ,79 106,0 0,00 91, ,00 0, ,00 108,2 0,00 89, ,00 0, ,60 108,2 0,00 88, ,00 0, ,05 108,2 0,00 86, ,00 0, ,87 108,2 0,00 87, ,00 0, ,36 108,2 0,00 85, ,00 0, ,54 108,2 0,00 84, ,00 0, ,21 108,2 0,00 84, ,00 0, ,84 108,2 0,00 83, ,00 0, ,26 108,2 0,00 83, ,00 0, ,04 108,2 0,00 81, ,00 0, ,55 108,2 0,00 82, ,00 0, ,44 108,2 0,00 84, ,00 0, ,69 108,2 0,00 85, ,00 0, ,30 108,2 0,00 85, ,00 0, ,84 108,2 0,00 86, ,00 0, ,29 108,2 0,00 86, ,00 0, ,11 108,2 0,00 86, ,00 0, ,86 108,2 0,00 87, ,00 0, ,83 108,2 0,00 87, ,00 0, ,21 108,2 0,00 86, ,00 0, ,66 108,2 0,00 87, ,00 0, ,04 108,2 0,00 86, ,00 0, ,72 108,2 0,00 87, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 7 windpro

28 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,30 108,2 0,00 88, ,00 0, ,53 108,2 0,00 87, ,00 0, ,64 108,2 0,00 87, ,00 0, ,66 108,2 0,00 87, ,00 0, ,46 108,2 0,00 88, ,00 0, ,15 105,9 0,00 83, ,00 0, ,84 105,9 0,00 82, ,00 0, ,61 105,9 0,00 83, ,00 0, ,79 105,9 0,00 83, ,00 0, ,86 105,9 0,00 83, ,00 0, ,02 105,9 0,00 81, ,00 0, ,17 105,9 0,00 80, ,00 0, ,36 105,9 0,00 77, ,00 0, ,64 105,9 0,00 74, ,00 0, ,28 105,9 0,00 75, ,00 0, ,25 105,9 0,00 77, ,00 0, ,75 105,9 0,00 79, ,00 0, ,68 105,9 0,00 80, ,00 0, ,57 105,9 0,00 81, ,00 0, ,66 105,9 0,00 82, ,00 0, ,79 105,9 0,00 82, ,00 0, ,96 105,9 0,00 81, ,00 0, ,67 105,9 0,00 80, ,00 0, ,07 105,9 0,00 79, ,00 0, ,90 105,9 0,00 82, ,00 0, ,84 105,9 0,00 81, ,00 0, ,72 105,9 0,00 80, ,00 0, ,11 105,9 0,00 81, ,00 0, ,31 105,9 0,00 82, ,00 0, ,16 105,9 0,00 83, ,00 0, ,15 105,9 0,00 83, ,00 0, ,77 105,9 0,00 78, ,00 0, ,95 106,5 0,00 85, ,00 0, ,80 106,5 0,00 85, ,00 0, ,04 106,5 0,00 85, ,00 0, ,51 106,5 0,00 92, ,00 0, ,06 106,5 0,00 92, ,00 0, ,64 106,5 0,00 92, ,00 0, ,32 107,5 0,00 84, ,00 0, ,92 107,5 0,00 84, ,00 0, ,22 107,5 0,00 82, ,00 0, ,83 107,5 0,00 82, ,00 0,00 - Sum 36,33 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: D Lomarakennus Viantienjoentie 27 WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,56 106,0 0,00 86, ,00 0, ,50 106,0 0,00 86, ,00 0, ,06 106,0 0,00 84, ,00 0, ,71 106,0 0,00 84, ,00 0, ,25 106,0 0,00 85, ,00 0, ,47 106,0 0,00 84, ,00 0, ,90 106,0 0,00 84, ,00 0, ,50 106,0 0,00 83, ,00 0, ,67 106,0 0,00 81, ,00 0, ,35 106,0 0,00 78, ,00 0, ,59 106,0 0,00 81, ,00 0, ,78 106,0 0,00 80, ,00 0, ,35 106,0 0,00 81, ,00 0, ,16 106,0 0,00 90, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 8 windpro

29 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,33 106,0 0,00 90, ,00 0, ,83 106,0 0,00 91, ,00 0, ,51 106,0 0,00 91, ,00 0, ,67 106,0 0,00 91, ,00 0, ,11 106,0 0,00 92, ,00 0, ,39 106,0 0,00 92, ,00 0, ,12 106,0 0,00 93, ,00 0, ,15 106,0 0,00 93, ,00 0, ,94 106,0 0,00 92, ,00 0, ,00 106,0 0,00 92, ,00 0, ,13 106,0 0,00 92, ,00 0, ,56 106,0 0,00 92, ,00 0, ,31 106,0 0,00 92, ,00 0, ,05 108,2 0,00 88, ,00 0, ,68 108,2 0,00 87, ,00 0, ,23 108,2 0,00 85, ,00 0, ,39 108,2 0,00 87, ,00 0, ,16 108,2 0,00 84, ,00 0, ,61 108,2 0,00 84, ,00 0, ,80 108,2 0,00 84, ,00 0, ,72 108,2 0,00 83, ,00 0, ,79 108,2 0,00 82, ,00 0, ,15 108,2 0,00 81, ,00 0, ,02 108,2 0,00 81, ,00 0, ,90 108,2 0,00 83, ,00 0, ,20 108,2 0,00 84, ,00 0, ,51 108,2 0,00 84, ,00 0, ,39 108,2 0,00 85, ,00 0, ,96 108,2 0,00 86, ,00 0, ,02 108,2 0,00 85, ,00 0, ,48 108,2 0,00 87, ,00 0, ,58 108,2 0,00 87, ,00 0, ,10 108,2 0,00 86, ,00 0, ,65 108,2 0,00 86, ,00 0, ,43 108,2 0,00 85, ,00 0, ,57 108,2 0,00 87, ,00 0, ,21 108,2 0,00 87, ,00 0, ,62 108,2 0,00 86, ,00 0, ,82 108,2 0,00 86, ,00 0, ,79 108,2 0,00 87, ,00 0, ,51 108,2 0,00 87, ,00 0, ,58 105,9 0,00 84, ,00 0, ,11 105,9 0,00 83, ,00 0, ,26 105,9 0,00 83, ,00 0, ,75 105,9 0,00 83, ,00 0, ,76 105,9 0,00 83, ,00 0, ,71 105,9 0,00 82, ,00 0, ,79 105,9 0,00 80, ,00 0, ,90 105,9 0,00 77, ,00 0, ,48 105,9 0,00 74, ,00 0, ,55 105,9 0,00 74, ,00 0, ,77 105,9 0,00 76, ,00 0, ,27 105,9 0,00 79, ,00 0, ,80 105,9 0,00 80, ,00 0, ,01 105,9 0,00 81, ,00 0, ,40 105,9 0,00 82, ,00 0, ,88 105,9 0,00 81, ,00 0, ,53 105,9 0,00 80, ,00 0, ,73 105,9 0,00 79, ,00 0, ,79 105,9 0,00 77, ,00 0, ,51 105,9 0,00 81, ,00 0, ,38 105,9 0,00 79, ,00 0, ,73 105,9 0,00 78, ,00 0, ,78 105,9 0,00 80, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 9 windpro

30 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,73 105,9 0,00 80, ,00 0, ,28 105,9 0,00 81, ,00 0, ,03 105,9 0,00 81, ,00 0, ,75 105,9 0,00 77, ,00 0, ,92 106,5 0,00 86, ,00 0, ,88 106,5 0,00 86, ,00 0, ,98 106,5 0,00 85, ,00 0, ,01 106,5 0,00 92, ,00 0, ,60 106,5 0,00 92, ,00 0, ,22 106,5 0,00 93, ,00 0, ,70 107,5 0,00 85, ,00 0, ,14 107,5 0,00 84, ,00 0, ,88 107,5 0,00 82, ,00 0, ,89 107,5 0,00 83, ,00 0,00 - Sum 37,33 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: E Asuinrakennus Viantienjoentie 48 WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,34 106,0 0,00 85, ,00 0, ,79 106,0 0,00 86, ,00 0, ,68 106,0 0,00 83, ,00 0, ,50 106,0 0,00 83, ,00 0, ,85 106,0 0,00 84, ,00 0, ,49 106,0 0,00 84, ,00 0, ,80 106,0 0,00 84, ,00 0, ,04 106,0 0,00 83, ,00 0, ,81 106,0 0,00 82, ,00 0, ,35 106,0 0,00 80, ,00 0, ,44 106,0 0,00 81, ,00 0, ,38 106,0 0,00 80, ,00 0, ,14 106,0 0,00 81, ,00 0, ,27 106,0 0,00 90, ,00 0, ,20 106,0 0,00 90, ,00 0, ,85 106,0 0,00 91, ,00 0, ,36 106,0 0,00 91, ,00 0, ,50 106,0 0,00 91, ,00 0, ,10 106,0 0,00 92, ,00 0, ,37 106,0 0,00 92, ,00 0, ,16 106,0 0,00 93, ,00 0, ,10 106,0 0,00 93, ,00 0, ,77 106,0 0,00 92, ,00 0, ,19 106,0 0,00 93, ,00 0, ,66 106,0 0,00 92, ,00 0, ,10 106,0 0,00 92, ,00 0, ,72 106,0 0,00 92, ,00 0, ,77 108,2 0,00 85, ,00 0, ,85 108,2 0,00 85, ,00 0, ,83 108,2 0,00 82, ,00 0, ,10 108,2 0,00 85, ,00 0, ,05 108,2 0,00 82, ,00 0, ,56 108,2 0,00 81, ,00 0, ,84 108,2 0,00 82, ,00 0, ,75 108,2 0,00 80, ,00 0, ,30 108,2 0,00 81, ,00 0, ,44 108,2 0,00 78, ,00 0, ,44 108,2 0,00 78, ,00 0, ,53 108,2 0,00 79, ,00 0, ,09 108,2 0,00 80, ,00 0, ,11 108,2 0,00 81, ,00 0, ,67 108,2 0,00 83, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 10 windpro

31 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,63 108,2 0,00 84, ,00 0, ,54 108,2 0,00 82, ,00 0, ,63 108,2 0,00 85, ,00 0, ,25 108,2 0,00 84, ,00 0, ,77 108,2 0,00 83, ,00 0, ,57 108,2 0,00 83, ,00 0, ,80 108,2 0,00 81, ,00 0, ,64 108,2 0,00 84, ,00 0, ,35 108,2 0,00 84, ,00 0, ,85 108,2 0,00 83, ,00 0, ,40 108,2 0,00 82, ,00 0, ,70 108,2 0,00 83, ,00 0, ,14 108,2 0,00 84, ,00 0, ,90 105,9 0,00 86, ,00 0, ,74 105,9 0,00 85, ,00 0, ,55 105,9 0,00 86, ,00 0, ,58 105,9 0,00 86, ,00 0, ,13 105,9 0,00 85, ,00 0, ,16 105,9 0,00 84, ,00 0, ,46 105,9 0,00 84, ,00 0, ,28 105,9 0,00 81, ,00 0, ,39 105,9 0,00 80, ,00 0, ,82 105,9 0,00 79, ,00 0, ,85 105,9 0,00 80, ,00 0, ,94 105,9 0,00 82, ,00 0, ,16 105,9 0,00 82, ,00 0, ,98 105,9 0,00 83, ,00 0, ,54 105,9 0,00 84, ,00 0, ,13 105,9 0,00 83, ,00 0, ,10 105,9 0,00 81, ,00 0, ,97 105,9 0,00 80, ,00 0, ,48 105,9 0,00 79, ,00 0, ,45 105,9 0,00 82, ,00 0, ,26 105,9 0,00 79, ,00 0, ,34 105,9 0,00 77, ,00 0, ,78 105,9 0,00 78, ,00 0, ,01 105,9 0,00 79, ,00 0, ,07 105,9 0,00 80, ,00 0, ,54 105,9 0,00 81, ,00 0, ,40 105,9 0,00 80, ,00 0, ,13 106,5 0,00 87, ,00 0, ,38 106,5 0,00 87, ,00 0, ,15 106,5 0,00 87, ,00 0, ,28 106,5 0,00 93, ,00 0, ,95 106,5 0,00 93, ,00 0, ,64 106,5 0,00 93, ,00 0, ,92 107,5 0,00 85, ,00 0, ,93 107,5 0,00 85, ,00 0, ,58 107,5 0,00 84, ,00 0, ,51 107,5 0,00 84, ,00 0,00 - Sum 36,39 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: F Asuinrakennus Sarvimaantie 6 WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,66 106,0 0,00 86, ,00 0, ,88 106,0 0,00 86, ,00 0, ,84 106,0 0,00 84, ,00 0, ,19 106,0 0,00 84, ,00 0, ,84 106,0 0,00 85, ,00 0, ,22 106,0 0,00 85, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 11 windpro

32 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,29 106,0 0,00 85, ,00 0, ,05 106,0 0,00 84, ,00 0, ,90 106,0 0,00 84, ,00 0, ,57 106,0 0,00 82, ,00 0, ,62 106,0 0,00 83, ,00 0, ,36 106,0 0,00 82, ,00 0, ,97 106,0 0,00 82, ,00 0, ,88 106,0 0,00 91, ,00 0, ,67 106,0 0,00 91, ,00 0, ,47 106,0 0,00 92, ,00 0, ,87 106,0 0,00 91, ,00 0, ,03 106,0 0,00 92, ,00 0, ,74 106,0 0,00 92, ,00 0, ,03 106,0 0,00 92, ,00 0, ,49 106,0 0,00 93, ,00 0, ,39 106,0 0,00 93, ,00 0, ,33 106,0 0,00 92, ,00 0, ,60 106,0 0,00 93, ,00 0, ,07 106,0 0,00 92, ,00 0, ,47 106,0 0,00 93, ,00 0, ,07 106,0 0,00 92, ,00 0, ,31 108,2 0,00 83, ,00 0, ,73 108,2 0,00 82, ,00 0, ,24 108,2 0,00 80, ,00 0, ,22 108,2 0,00 84, ,00 0, ,83 108,2 0,00 82, ,00 0, ,74 108,2 0,00 80, ,00 0, ,77 108,2 0,00 82, ,00 0, ,67 108,2 0,00 81, ,00 0, ,02 108,2 0,00 81, ,00 0, ,88 108,2 0,00 79, ,00 0, ,79 108,2 0,00 77, ,00 0, ,86 108,2 0,00 77, ,00 0, ,51 108,2 0,00 77, ,00 0, ,69 108,2 0,00 79, ,00 0, ,46 108,2 0,00 83, ,00 0, ,02 108,2 0,00 83, ,00 0, ,43 108,2 0,00 81, ,00 0, ,19 108,2 0,00 84, ,00 0, ,41 108,2 0,00 83, ,00 0, ,34 108,2 0,00 81, ,00 0, ,98 108,2 0,00 81, ,00 0, ,79 108,2 0,00 78, ,00 0, ,39 108,2 0,00 82, ,00 0, ,48 108,2 0,00 82, ,00 0, ,93 108,2 0,00 80, ,00 0, ,16 108,2 0,00 80, ,00 0, ,10 108,2 0,00 81, ,00 0, ,08 108,2 0,00 81, ,00 0, ,19 105,9 0,00 87, ,00 0, ,86 105,9 0,00 87, ,00 0, ,83 105,9 0,00 87, ,00 0, ,00 105,9 0,00 87, ,00 0, ,43 105,9 0,00 86, ,00 0, ,10 105,9 0,00 86, ,00 0, ,94 105,9 0,00 85, ,00 0, ,87 105,9 0,00 83, ,00 0, ,23 105,9 0,00 83, ,00 0, ,50 105,9 0,00 82, ,00 0, ,27 105,9 0,00 82, ,00 0, ,00 105,9 0,00 84, ,00 0, ,60 105,9 0,00 84, ,00 0, ,62 105,9 0,00 85, ,00 0, ,58 105,9 0,00 85, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 12 windpro

33 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,00 105,9 0,00 84, ,00 0, ,74 105,9 0,00 83, ,00 0, ,44 105,9 0,00 82, ,00 0, ,07 105,9 0,00 81, ,00 0, ,74 105,9 0,00 83, ,00 0, ,21 105,9 0,00 80, ,00 0, ,32 105,9 0,00 79, ,00 0, ,46 105,9 0,00 79, ,00 0, ,94 105,9 0,00 80, ,00 0, ,32 105,9 0,00 81, ,00 0, ,38 105,9 0,00 82, ,00 0, ,02 105,9 0,00 82, ,00 0, ,63 106,5 0,00 88, ,00 0, ,97 106,5 0,00 88, ,00 0, ,56 106,5 0,00 88, ,00 0, ,60 106,5 0,00 93, ,00 0, ,33 106,5 0,00 93, ,00 0, ,07 106,5 0,00 93, ,00 0, ,53 107,5 0,00 86, ,00 0, ,37 107,5 0,00 86, ,00 0, ,53 107,5 0,00 85, ,00 0, ,71 107,5 0,00 85, ,00 0,00 - Sum 36,45 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: G Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35 WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,78 106,0 0,00 73, ,00 0, ,01 106,0 0,00 75, ,00 0, ,27 106,0 0,00 78, ,00 0, ,93 106,0 0,00 79, ,00 0, ,64 106,0 0,00 77, ,00 0, ,56 106,0 0,00 78, ,00 0, ,47 106,0 0,00 80, ,00 0, ,38 106,0 0,00 81, ,00 0, ,65 106,0 0,00 84, ,00 0, ,28 106,0 0,00 84, ,00 0, ,52 106,0 0,00 83, ,00 0, ,15 106,0 0,00 83, ,00 0, ,43 106,0 0,00 81, ,00 0, ,71 106,0 0,00 82, ,00 0, ,15 106,0 0,00 83, ,00 0, ,89 106,0 0,00 84, ,00 0, ,23 106,0 0,00 84, ,00 0, ,46 106,0 0,00 85, ,00 0, ,31 106,0 0,00 85, ,00 0, ,80 106,0 0,00 86, ,00 0, ,75 106,0 0,00 87, ,00 0, ,09 106,0 0,00 87, ,00 0, ,06 106,0 0,00 86, ,00 0, ,17 106,0 0,00 87, ,00 0, ,56 106,0 0,00 87, ,00 0, ,59 106,0 0,00 88, ,00 0, ,10 106,0 0,00 87, ,00 0, ,76 108,2 0,00 89, ,00 0, ,09 108,2 0,00 88, ,00 0, ,52 108,2 0,00 84, ,00 0, ,26 108,2 0,00 80, ,00 0, ,79 108,2 0,00 80, ,00 0, ,14 108,2 0,00 82, ,00 0, ,71 108,2 0,00 79, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 13 windpro

34 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,44 108,2 0,00 81, ,00 0, ,12 108,2 0,00 81, ,00 0, ,97 108,2 0,00 83, ,00 0, ,84 108,2 0,00 83, ,00 0, ,44 108,2 0,00 84, ,00 0, ,55 108,2 0,00 85, ,00 0, ,12 108,2 0,00 83, ,00 0, ,98 108,2 0,00 79, ,00 0, ,31 108,2 0,00 81, ,00 0, ,12 108,2 0,00 82, ,00 0, ,41 108,2 0,00 81, ,00 0, ,51 108,2 0,00 83, ,00 0, ,04 108,2 0,00 83, ,00 0, ,46 108,2 0,00 85, ,00 0, ,01 108,2 0,00 86, ,00 0, ,23 108,2 0,00 84, ,00 0, ,35 108,2 0,00 85, ,00 0, ,79 108,2 0,00 86, ,00 0, ,52 108,2 0,00 87, ,00 0, ,30 108,2 0,00 88, ,00 0, ,40 108,2 0,00 87, ,00 0, ,64 105,9 0,00 92, ,00 0, ,18 105,9 0,00 91, ,00 0, ,76 105,9 0,00 91, ,00 0, ,51 105,9 0,00 92, ,00 0, ,85 105,9 0,00 91, ,00 0, ,48 105,9 0,00 91, ,00 0, ,06 105,9 0,00 91, ,00 0, ,16 105,9 0,00 90, ,00 0, ,00 105,9 0,00 89, ,00 0, ,03 105,9 0,00 89, ,00 0, ,35 105,9 0,00 90, ,00 0, ,58 105,9 0,00 90, ,00 0, ,29 105,9 0,00 90, ,00 0, ,76 105,9 0,00 91, ,00 0, ,36 105,9 0,00 91, ,00 0, ,83 105,9 0,00 91, ,00 0, ,37 105,9 0,00 90, ,00 0, ,83 105,9 0,00 90, ,00 0, ,55 105,9 0,00 89, ,00 0, ,02 105,9 0,00 91, ,00 0, ,26 105,9 0,00 90, ,00 0, ,79 105,9 0,00 89, ,00 0, ,60 105,9 0,00 89, ,00 0, ,18 105,9 0,00 90, ,00 0, ,68 105,9 0,00 90, ,00 0, ,25 105,9 0,00 90, ,00 0, ,25 105,9 0,00 90, ,00 0, ,08 106,5 0,00 85, ,00 0, ,56 106,5 0,00 83, ,00 0, ,86 106,5 0,00 84, ,00 0, ,77 106,5 0,00 89, ,00 0, ,65 106,5 0,00 89, ,00 0, ,48 106,5 0,00 89, ,00 0, ,06 107,5 0,00 80, ,00 0, ,07 107,5 0,00 82, ,00 0, ,30 107,5 0,00 83, ,00 0, ,47 107,5 0,00 82, ,00 0,00 - Sum 36,68 - Data undefined due to calculation with octave data windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 14 windpro

35 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results windpro by EMD International A/S, Tel , Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s Noise sensitive area: H Lomarakennus Pohjoispuolentie 47 WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,91 106,0 0,00 79, ,00 0, ,95 106,0 0,00 80, ,00 0, ,44 106,0 0,00 81, ,00 0, ,90 106,0 0,00 82, ,00 0, ,63 106,0 0,00 81, ,00 0, ,97 106,0 0,00 82, ,00 0, ,54 106,0 0,00 83, ,00 0, ,01 106,0 0,00 83, ,00 0, ,63 106,0 0,00 86, ,00 0, ,55 106,0 0,00 86, ,00 0, ,10 106,0 0,00 85, ,00 0, ,98 106,0 0,00 85, ,00 0, ,65 106,0 0,00 84, ,00 0, ,30 106,0 0,00 82, ,00 0, ,02 106,0 0,00 83, ,00 0, ,80 106,0 0,00 84, ,00 0, ,57 106,0 0,00 84, ,00 0, ,02 106,0 0,00 85, ,00 0, ,35 106,0 0,00 85, ,00 0, ,93 106,0 0,00 86, ,00 0, ,92 106,0 0,00 87, ,00 0, ,45 106,0 0,00 86, ,00 0, ,78 106,0 0,00 86, ,00 0, ,01 106,0 0,00 87, ,00 0, ,80 106,0 0,00 87, ,00 0, ,93 106,0 0,00 88, ,00 0, ,19 106,0 0,00 88, ,00 0, ,70 108,2 0,00 89, ,00 0, ,07 108,2 0,00 89, ,00 0, ,91 108,2 0,00 85, ,00 0, ,83 108,2 0,00 79, ,00 0, ,72 108,2 0,00 82, ,00 0, ,29 108,2 0,00 83, ,00 0, ,47 108,2 0,00 81, ,00 0, ,77 108,2 0,00 83, ,00 0, ,63 108,2 0,00 83, ,00 0, ,33 108,2 0,00 84, ,00 0, ,81 108,2 0,00 85, ,00 0, ,90 108,2 0,00 85, ,00 0, ,60 108,2 0,00 85, ,00 0, ,01 108,2 0,00 84, ,00 0, ,34 108,2 0,00 80, ,00 0, ,63 108,2 0,00 81, ,00 0, ,21 108,2 0,00 83, ,00 0, ,93 108,2 0,00 81, ,00 0, ,88 108,2 0,00 83, ,00 0, ,70 108,2 0,00 83, ,00 0, ,32 108,2 0,00 85, ,00 0, ,54 108,2 0,00 86, ,00 0, ,50 108,2 0,00 84, ,00 0, ,60 108,2 0,00 85, ,00 0, ,64 108,2 0,00 86, ,00 0, ,30 108,2 0,00 87, ,00 0, ,19 108,2 0,00 88, ,00 0, ,41 108,2 0,00 87, ,00 0, ,59 105,9 0,00 92, ,00 0, ,08 105,9 0,00 92, ,00 0, ,73 105,9 0,00 92, ,00 0, ,53 105,9 0,00 92, ,00 0, ,84 105,9 0,00 92, ,00 0, ,40 105,9 0,00 92, ,00 0, ,93 105,9 0,00 91, ,00 0, ,97 105,9 0,00 91, ,00 0, ,72 105,9 0,00 90, ,00 0,00 - To be continued on next page :46 / 15 windpro

36 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,80 105,9 0,00 90, ,00 0, ,19 105,9 0,00 90, ,00 0, ,45 105,9 0,00 91, ,00 0, ,24 105,9 0,00 91, ,00 0, ,72 105,9 0,00 92, ,00 0, ,38 105,9 0,00 92, ,00 0, ,84 105,9 0,00 91, ,00 0, ,37 105,9 0,00 91, ,00 0, ,81 105,9 0,00 91, ,00 0, ,46 105,9 0,00 90, ,00 0, ,09 105,9 0,00 91, ,00 0, ,29 105,9 0,00 90, ,00 0, ,75 105,9 0,00 90, ,00 0, ,66 105,9 0,00 90, ,00 0, ,27 105,9 0,00 90, ,00 0, ,81 105,9 0,00 91, ,00 0, ,37 105,9 0,00 91, ,00 0, ,14 105,9 0,00 90, ,00 0, ,49 106,5 0,00 86, ,00 0, ,72 106,5 0,00 85, ,00 0, ,08 106,5 0,00 86, ,00 0, ,93 106,5 0,00 89, ,00 0, ,92 106,5 0,00 89, ,00 0, ,86 106,5 0,00 90, ,00 0, ,62 107,5 0,00 83, ,00 0, ,32 107,5 0,00 84, ,00 0, ,41 107,5 0,00 86, ,00 0, ,94 107,5 0,00 84, ,00 0,00 - Sum 33,16 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: I Asuinrakennus Perämaantie 144 WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,93 106,0 0,00 87, ,00 0, ,14 106,0 0,00 88, ,00 0, ,48 106,0 0,00 86, ,00 0, ,72 106,0 0,00 86, ,00 0, ,72 106,0 0,00 87, ,00 0, ,07 106,0 0,00 87, ,00 0, ,84 106,0 0,00 87, ,00 0, ,34 106,0 0,00 86, ,00 0, ,99 106,0 0,00 87, ,00 0, ,48 106,0 0,00 85, ,00 0, ,32 106,0 0,00 86, ,00 0, ,47 106,0 0,00 85, ,00 0, ,41 106,0 0,00 85, ,00 0, ,38 106,0 0,00 92, ,00 0, ,09 106,0 0,00 92, ,00 0, ,11 106,0 0,00 92, ,00 0, ,39 106,0 0,00 92, ,00 0, ,35 106,0 0,00 93, ,00 0, ,53 106,0 0,00 93, ,00 0, ,18 106,0 0,00 93, ,00 0, ,64 106,0 0,00 94, ,00 0, ,51 106,0 0,00 93, ,00 0, ,97 106,0 0,00 93, ,00 0, ,82 106,0 0,00 94, ,00 0, ,33 106,0 0,00 93, ,00 0, ,81 106,0 0,00 94, ,00 0, ,36 106,0 0,00 93, ,00 0, ,67 108,2 0,00 79, ,00 0,00 - To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 16 windpro

37 Project: Description: Tuuliwatti Oy DECIBEL - Detailed results Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-TikkalaNoise calculation model: ISO Finland 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Penalty Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A [m] [m] [db] [dba)] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,54 108,2 0,00 79, ,00 0, ,76 108,2 0,00 80, ,00 0, ,57 108,2 0,00 85, ,00 0, ,39 108,2 0,00 84, ,00 0, ,55 108,2 0,00 82, ,00 0, ,01 108,2 0,00 84, ,00 0, ,98 108,2 0,00 83, ,00 0, ,24 108,2 0,00 84, ,00 0, ,76 108,2 0,00 83, ,00 0, ,30 108,2 0,00 81, ,00 0, ,67 108,2 0,00 81, ,00 0, ,62 108,2 0,00 79, ,00 0, ,55 108,2 0,00 81, ,00 0, ,80 108,2 0,00 85, ,00 0, ,85 108,2 0,00 84, ,00 0, ,96 108,2 0,00 83, ,00 0, ,86 108,2 0,00 85, ,00 0, ,65 108,2 0,00 84, ,00 0, ,99 108,2 0,00 82, ,00 0, ,13 108,2 0,00 81, ,00 0, ,40 108,2 0,00 78, ,00 0, ,45 108,2 0,00 82, ,00 0, ,65 108,2 0,00 82, ,00 0, ,62 108,2 0,00 79, ,00 0, ,92 108,2 0,00 77, ,00 0, ,45 108,2 0,00 78, ,00 0, ,38 108,2 0,00 79, ,00 0, ,66 105,9 0,00 89, ,00 0, ,14 105,9 0,00 88, ,00 0, ,31 105,9 0,00 88, ,00 0, ,65 105,9 0,00 88, ,00 0, ,94 105,9 0,00 88, ,00 0, ,33 105,9 0,00 87, ,00 0, ,91 105,9 0,00 87, ,00 0, ,93 105,9 0,00 85, ,00 0, ,54 105,9 0,00 85, ,00 0, ,66 105,9 0,00 84, ,00 0, ,05 105,9 0,00 85, ,00 0, ,55 105,9 0,00 86, ,00 0, ,35 105,9 0,00 85, ,00 0, ,84 105,9 0,00 86, ,00 0, ,16 105,9 0,00 86, ,00 0, ,20 105,9 0,00 85, ,00 0, ,58 105,9 0,00 84, ,00 0, ,98 105,9 0,00 83, ,00 0, ,72 105,9 0,00 83, ,00 0, ,20 105,9 0,00 84, ,00 0, ,74 105,9 0,00 82, ,00 0, ,85 105,9 0,00 81, ,00 0, ,04 105,9 0,00 80, ,00 0, ,20 105,9 0,00 81, ,00 0, ,32 105,9 0,00 81, ,00 0, ,25 105,9 0,00 83, ,00 0, ,91 105,9 0,00 84, ,00 0, ,24 106,5 0,00 90, ,00 0, ,56 106,5 0,00 90, ,00 0, ,01 106,5 0,00 89, ,00 0, ,27 106,5 0,00 94, ,00 0, ,04 106,5 0,00 94, ,00 0, ,17 106,5 0,00 94, ,00 0, ,75 107,5 0,00 88, ,00 0, ,55 107,5 0,00 88, ,00 0, ,37 107,5 0,00 88, ,00 0, ,59 107,5 0,00 88, ,00 0,00 - Sum 35,24 - Data undefined due to calculation with octave data windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 17 windpro

38 Project: Description: Tuuliwatti Oy Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-Tikkala Noise calculation model: ISO Finland Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, fixed, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values Lwa) Normal) Pure tones: Fixed penalty added to source noise of WTGs with pure tones: 0,0 dba) Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 dba) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] 0,1 0,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,6 95,0 WTG: VESTAS V GridStreame !O! Noise: Mode 0 - Serrated blade 106,0 Source Source/Date Creator Edited Manufacturer USER :39 Based on Document no.: DMS _V03 Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 147,0 8,0 106,0 No 85,7 91,9 97,8 101,0 101,4 96,6 88,9 67,9 WTG: VESTAS V !O! Noise: Mode 0 - Clean blade 108,2 Source Source/Date Creator Edited Manufacturer USER :58 Based on Document no.: DMS _V00 Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 182,0 8,0 108,2 No 86,7 95,0 96,9 101,0 104,3 102,2 90,8 68,6 WTG: Generic RD 160m !O! Noise: Mode 0-105,9 dba) Source Source/Date Creator Edited Manufacturer USER :50 Based on Document no.: V Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From other hub height 170,0 8,0 105,9 No 87,9 94,1 95,7 99,2 101,8 98,1 91,2 85,8 windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 18 windpro

39 Project: Description: Tuuliwatti Oy Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-Tikkala WTG: VESTAS V !O! Noise: Level 0 - Mode Source Source/Date Creator Edited Manufacturer EMD :56 Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 119,0 8,0 106,5 No Generic data 88,1 95,1 98,5 101,1 100,9 98,0 93,2 83,7 WTG: GAMESA G !O! Noise: Level 0 - Estimated - 107,5 db Source Source/Date Creator Edited Manufacturer USER :02 Based on doc. GD en, Rev 04. Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [dba)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From other hub height 140,0 8,0 107,5 No Generic data 89,1 96,1 99,5 102,1 101,9 99,0 94,2 84,7 NSA: Asuinrakennus Palokankaantie 16-A Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 dba) No distance demand NSA: Lomarakennus Kemintie-B Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 dba) No distance demand NSA: Asuinrakennus Viantienjoentie 20-C Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 dba) No distance demand NSA: Lomarakennus Viantienjoentie 27-D Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 dba) No distance demand NSA: Asuinrakennus Viantienjoentie 48-E Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 dba) No distance demand NSA: Asuinrakennus Sarvimaantie 6-F Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 dba) No distance demand windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 19 windpro

40 Project: Description: Tuuliwatti Oy Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-Tikkala NSA: Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35-G Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 dba) No distance demand NSA: Lomarakennus Pohjoispuolentie 47-H Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 dba) No distance demand NSA: Asuinrakennus Perämaantie 144-I Predefined calculation standard: Imission heighta.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 dba) No distance demand windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 20 windpro

41 Project: Description: Tuuliwatti Oy Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ DECIBEL - Map 8,0 m/s Calculation: _laajennus_v136 x 28 x HH182+Simo_nykytilanne+Onkalot+Halmekangas+Seipimäki-Tikkala Noise [dba)] ,5 5 7,5 10 km Map: Maastokartta 100k, Print scale 1: , Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Existing WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO Finland. Wind speed: 8,0 m/s Height above sea level from active line object windpro by EMD International A/S, Tel , :46 / 21 windpro

42 SIMON n laajennus n laajennus Seipimäki-Tikkala II Putaankangas Onkalo Onkalo II Halmeskangas Melutaso ISO dba) 45 dba) Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus!!! D C I! F! E! G! B! A! Laskentapiste A-I) H! 0 1,5 3 4,5 6 km

43 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 3 Liite 2: Matalataajuisen melun rakennuskohtaiset arvot n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

44 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Gamesa G128-4,5 MW Terssin emissio LWA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Taajuuspainottamattomis ta oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lwa Valmistajan ilmoittama oktaavitaso käyttäjän ilmoittama, Manufacturer, K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Generic RD160 HH 170 Terssin emissio LWA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Valmistajan ilmoittama A-taajuuspainotettu terssitaso Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Mode 0, Vestas doc , K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit

45 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Vestas V112-3,0 MW Terssin emissio LWA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Taajuuspainottamattomis ta oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lwa Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Generic data, Manufacturer, K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Vestas V MW, SER Terssin emissio LWA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Valmistajan ilmoittama A-taajuuspainotettu terssitaso Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Manufacturer informed, Vestas doc , K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit

46 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Vestas V MW Terssin emissio L WA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Valmistajan ilmoittama A-taajuuspainotettu terssitaso Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Mode 0, Generic, Vestas doc _V00, K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Gamesa G128-4,5 MW 120 Terssin emissio LWA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Taajuuspainottamattomista oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lw Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit

47 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Generic RD160 HH Terssin emissio LWA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta terssitasosta laskettu taajuuspainottamaton terssitaso Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Vestas V112-3,0 MW Terssin emissio LWA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Taajuuspainottamattomista oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lw Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit

48 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Vestas V MW, SER 120 Terssin emissio LWA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta terssitasosta laskettu taajuuspainottamaton terssitaso Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Vestas V MW Terssin emissio LWA, db , Terssin keskitaajuus, Hz Valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta terssitasosta laskettu taajuuspainottamaton terssitaso Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017_uusi.xlsm Päästögraafit

49 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus Palokankaantie 16, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V MW 3,45 MW, 182 m, 28 Vestas V112-3,0 MW 3 MW, 119 m, 8 Gamesa G128-4,5 MW 4,5 MW, 140 m, 4 Vestas V MW, SER 3,3 MW, 147 m, 25 Generic RD160 HH 170 3,3 MW, 160 m, 27 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Lomarakennus Kemintie, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V MW 3,45 MW, 182 m, 28 Vestas V112-3,0 MW 3 MW, 119 m, 8 Gamesa G128-4,5 MW 4,5 MW, 140 m, 4 Vestas V MW, SER 3,3 MW, 147 m, 25 Generic RD160 HH 170 3,3 MW, 160 m, 27 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017.xlsm Laskenta

50 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus Viantienjoentie 20, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V MW 3,45 MW, 182 m, 28 Vestas V112-3,0 MW 3 MW, 119 m, 8 Gamesa G128-4,5 MW 4,5 MW, 140 m, 4 Vestas V MW, SER 3,3 MW, 147 m, 25 Generic RD160 HH 170 3,3 MW, 160 m, 27 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Lomarakennus Viantienjoentie 27, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V MW 3,45 MW, 182 m, 28 Vestas V112-3,0 MW 3 MW, 119 m, 8 Gamesa G128-4,5 MW 4,5 MW, 140 m, 4 Vestas V MW, SER 3,3 MW, 147 m, 25 Generic RD160 HH 170 3,3 MW, 160 m, 27 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017.xlsm Laskenta

51 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus Viantienjoentie 48, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V MW 3,45 MW, 182 m, 28 Vestas V112-3,0 MW 3 MW, 119 m, 8 Gamesa G128-4,5 MW 4,5 MW, 140 m, 4 Vestas V MW, SER 3,3 MW, 147 m, 25 Generic RD160 HH 170 3,3 MW, 160 m, 27 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus Sarvimaantie 6, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V MW 3,45 MW, 182 m, 28 Vestas V112-3,0 MW 3 MW, 119 m, 8 Gamesa G128-4,5 MW 4,5 MW, 140 m, 4 Vestas V MW, SER 3,3 MW, 147 m, 25 Generic RD160 HH 170 3,3 MW, 160 m, 27 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017.xlsm Laskenta

52 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V MW 3,45 MW, 182 m, 28 Vestas V112-3,0 MW 3 MW, 119 m, 8 Gamesa G128-4,5 MW 4,5 MW, 140 m, 4 Vestas V MW, SER 3,3 MW, 147 m, 25 Generic RD160 HH 170 3,3 MW, 160 m, 27 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017.xlsm Laskenta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Lomarakennus Pohjoispuolentie 47, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V MW 3,45 MW, 182 m, 28 Vestas V112-3,0 MW 3 MW, 119 m, 8 Gamesa G128-4,5 MW 4,5 MW, 140 m, 4 Vestas V MW, SER 3,3 MW, 147 m, 25 Generic RD160 HH 170 3,3 MW, 160 m, 27 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017.xlsm Laskenta

53 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Asuinrakennus Perämaantie 144, ääneneristävyys DSO1284 mukaan Terssin painottamaton äänitaso L eq db , Terssin keskitaajuus, Hz Äänitaso ulkona db Äänitaso sisällä db Stm Asumisterveysohje db Tiedot rakennuksista ja voimaloista WindPro-raportista: Voimalat napakorkeus kpl Vestas V MW 3,45 MW, 182 m, 28 Vestas V112-3,0 MW 3 MW, 119 m, 8 Gamesa G128-4,5 MW 4,5 MW, 140 m, 4 Vestas V MW, SER 3,3 MW, 147 m, 25 Generic RD160 HH 170 3,3 MW, 160 m, 27 Laskenta on tehty ohjeen YM 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen": Äänen geometrinen vaimeneminen K:\Yhteis_\Matalataajuinen_Yhteis2017.xlsm Laskenta

54 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 5 Liite 3: Varjostusmallinnusten tulokset real case, no forest n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

55 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Main Result Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, no forest" Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [] Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0,77 2,30 4,42 6,93 8,90 9,87 9,23 6,84 4,43 2,25 0,93 0,26 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E25.335_N ) Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve A ZVI Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours laajennus Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Grid resolution: 25,0 m All coordinates are in Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Scale 1: New WTG Existing WTG Shadow receptor WTGs WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,4 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,7 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,9 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,0 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,0 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,0 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,7 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,9 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,1 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,6 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,0 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,9 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,9 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,1 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,4 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,1 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,3 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, ,0 To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :11 / 1 windpro

56 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Main Result Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, no forest"...continued from previous page WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,2 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,1 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,3 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,3 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,8 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,4 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,9 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,9 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,4 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,1 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,9 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,3 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, ,0 Halmekangas ,3 H6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,9 H8 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,9 H7 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,0 H11 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,2 H10 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,1 H9 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,5 H2 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,5 H1 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,5 H4 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,4 H5 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,4 H3 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 L ,9 GAMESA G Yes GAMESA G ,0 140, ,0 L ,6 GAMESA G Yes GAMESA G ,0 140, ,0 L ,5 GAMESA G Yes GAMESA G ,0 140, ,0 L ,0 GAMESA G Yes GAMESA G ,0 140, , ,7 L16 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,7 L17 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,2 L14 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,4 L8 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,6 L15 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,5 L6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,5 L9 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,6 L7 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,5 L5 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,0 L11 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,5 L12 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,2 L13 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,1 L10 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 O ,5 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 O ,5 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 O ,1 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 Onkalo ,3 O4 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Onkalo ,2 O6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Onkalo ,0 O5 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 P ,6 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 P ,5 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 P ,4 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 windpro by EMD International A/S, Tel , :11 / 2 windpro

57 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Main Result Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, no forest" Shadow receptor-input No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Asuinrakennus Palokankaantie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" B Lomarakennus Kemintie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" C Asuinrakennus Viantienjoentie ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" D Lomarakennus Viantienjoentie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" E Asuinrakennus Viantienjoentie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" F Asuinrakennus Sarvimaantie ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" G Asuinrakennus Pohjoispuolentie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" H Lomarakennus Pohjoispuolentie ,9 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" I Asuinrakennus Perämaantie ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Asuinrakennus Palokankaantie 16 11:02 B Lomarakennus Kemintie 16:33 C Asuinrakennus Viantienjoentie 20 4:14 D Lomarakennus Viantienjoentie 27 6:49 E Asuinrakennus Viantienjoentie 48 0:00 F Asuinrakennus Sarvimaantie 6 0:00 G Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35 1:44 H Lomarakennus Pohjoispuolentie 47 0:00 I Asuinrakennus Perämaantie 144 0:00 Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 28 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 300) 0:00 0:00 29 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 301) 0:00 0:00 30 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 302) 0:00 0:00 31 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 303) 0:00 0:00 32 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 304) 0:00 0:00 33 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 305) 0:00 0:00 34 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 306) 0:00 0:00 35 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 307) 0:00 0:00 36 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 308) 0:00 0:00 37 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 309) 0:00 0:00 38 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 310) 0:00 0:00 39 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 311) 0:00 0:00 40 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 312) 0:00 0:00 41 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 313) 0:00 0:00 42 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 314) 0:00 0:00 43 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 315) 0:00 0:00 44 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 316) 0:00 0:00 45 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 317) 0:00 0:00 46 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 318) 0:00 0:00 47 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 319) 0:00 0:00 48 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 320) 0:00 0:00 49 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 321) 0:00 0:00 50 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 322) 0:00 0:00 51 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 323) 0:00 0:00 52 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 324) 0:00 0:00 53 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 325) 0:00 0:00 54 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 326) 0:00 0:00 55 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 327) 0:00 0:00 56 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 382) 0:00 0:00 57 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 383) 0:00 0:00 58 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 384) 0:00 0:00 59 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 385) 0:00 0:00 60 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 386) 0:00 0:00 To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :11 / 3 windpro

58 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Main Result Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, no forest"...continued from previous page No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 61 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 387) 0:00 0:00 62 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 388) 0:00 0:00 63 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 389) 0:00 0:00 64 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 390) 28:05 7:08 65 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 391) 15:22 3:55 66 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 392) 0:00 0:00 67 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 393) 0:00 0:00 68 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 394) 0:00 0:00 69 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 395) 0:00 0:00 70 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 396) 0:00 0:00 71 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 397) 0:00 0:00 72 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 398) 0:00 0:00 73 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 399) 0:00 0:00 74 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 400) 0:00 0:00 75 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 401) 0:00 0:00 76 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 402) 0:00 0:00 77 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 403) 0:00 0:00 78 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 404) 0:00 0:00 79 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 405) 0:00 0:00 80 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 406) 0:00 0:00 81 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 407) 0:00 0:00 82 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 408) 0:00 0:00 Halmekangas H6 0:00 0:00 Halmekangas H8 0:00 0:00 Halmekangas H7 0:00 0:00 Halmekangas H11 0:00 0:00 Halmekangas H10 0:00 0:00 Halmekangas H9 0:00 0:00 Halmekangas H2 0:00 0:00 Halmekangas H1 0:00 0:00 Halmekangas H4 0:00 0:00 Halmekangas H5 0:00 0:00 Halmekangas H3 0:00 0:00 L1 GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 7) 3:14 0:48 L2 GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 8) 9:25 2:18 L3 GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 10) 20:38 5:51 L4 GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 9) 54:00 15:19 L16 0:00 0:00 L17 0:00 0:00 L14 0:00 0:00 L8 0:00 0:00 L15 0:00 0:00 L6 0:00 0:00 L9 0:00 0:00 L7 0:00 0:00 L5 8:07 1:44 L11 0:00 0:00 L12 0:00 0:00 L13 0:00 0:00 L10 0:00 0:00 O1 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 4) 0:00 0:00 O2 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 5) 0:00 0:00 O3 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 6) 0:00 0:00 Onkalo O4 0:00 0:00 Onkalo O6 0:00 0:00 Onkalo O5 0:00 0:00 P1 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 1) 0:00 0:00 P2 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 2) 0:00 0:00 P3 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 3) 8:13 1:21 Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously. windpro by EMD International A/S, Tel , :11 / 4 windpro

59 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Calendar, graphical Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, no forest" A: Asuinrakennus Palokankaantie 16 B: Lomarakennus Kemintie 0:00 0:00 23:30 23:30 23:00 23:00 22:30 22:30 22:00 22:00 21:30 21:30 21:00 21:00 20:30 20:30 20:00 20:00 19:30 19:30 19:00 19:00 18:30 18:30 18:00 18:00 17:30 17:30 17:00 17:00 16:30 16:30 16:00 16:00 15:30 15:30 15:00 15:00 14:30 14:30 14:00 14:00 13:30 13:30 Time 13:00 12:30 Time 13:00 12:30 12:00 12:00 11:30 11:30 11:00 11:00 10:30 10:30 10:00 10:00 9:30 9:30 9:00 9:00 8:30 8:30 8:00 8:00 7:30 7:30 7:00 7:00 6:30 6:30 6:00 6:00 5:30 5:30 5:00 5:00 4:30 4:30 4:00 4:00 3:30 3:30 3:00 3:00 2:30 2:30 2:00 2:00 1:30 1:30 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month Month C: Asuinrakennus Viantienjoentie 20 D: Lomarakennus Viantienjoentie 27 0:00 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 0:00 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 Time 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 Time 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month Month E: Asuinrakennus Viantienjoentie 48 F: Asuinrakennus Sarvimaantie 6 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 Time 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 Time 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month Month WTGs 64: Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 390) L1: GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 7) L3: GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 10) P3: VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 3) 65: Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 391) L2: GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 8) L4: GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 9) windpro by EMD International A/S, Tel , :11 / 5 windpro

60 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Calendar, graphical Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, no forest" G: Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35 H: Lomarakennus Pohjoispuolentie 47 Time 0:00 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 Time 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month Month I: Asuinrakennus Perämaantie :30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 13:30 Time 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month WTGs : L5 windpro by EMD International A/S, Tel , :11 / 6 windpro

61 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Map Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :43/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, no forest" Hours per year, real case 1 h/a 8 h/a 10 h/a 20 h/a 0 2,5 5 7,5 10 km Map: Maastokartta 100k, Print scale 1: , Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Existing WTG Shadow receptor Flicker map level: Height Contours laajennus windpro by EMD International A/S, Tel , :11 / 7 windpro

62 SIMON n laajennus n laajennus Seipimäki-Tikkala II Putaankangas Onkalo Onkalo II Halmeskangas Varjostus real case, no forest) 1 h/a 8 h/a 20 h/a Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus!! D C! I! F! E! G! B! A! Laskentapiste A-I) H! 0 1,5 3 4,5 6 km

63 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 8 Liite 4: Varjostusmallinnusten tulokset real case, forest n laajennus melu- ja varjostusmallinnukset docx

64 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Main Result Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :50/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, forest" Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S Average daily sunshine hours) [] Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0,77 2,30 4,42 6,93 8,90 9,87 9,23 6,84 4,43 2,25 0,93 0,26 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E25.335_N ) Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve A ZVI Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours laajennus Area objects) used in calculation: Corine-alueet laaja Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Grid resolution: 25,0 m All coordinates are in Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Scale 1: New WTG Existing WTG Shadow receptor WTGs WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,4 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,7 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,9 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,0 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,0 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,0 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,7 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,9 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,1 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,6 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,8 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,0 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,9 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,5 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,9 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,1 VESTAS V Yes VESTAS V ,0 182, , ,4 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, ,0 To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :53 / 1 windpro

65 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Main Result Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :50/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, forest"...continued from previous page WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,1 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,3 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,2 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,1 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,3 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,3 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,8 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,4 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,9 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,9 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,4 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,1 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,9 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,5 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,3 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, , ,0 Generic RD 160m Yes Generic RD 160m ,0 170, ,0 Halmekangas ,3 H6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,9 H8 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,9 H7 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,0 H11 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,2 H10 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,1 H9 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,5 H2 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,5 H1 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,5 H4 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,4 H5 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Halmekangas ,4 H3 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 L ,9 GAMESA G Yes GAMESA G ,0 140, ,0 L ,6 GAMESA G Yes GAMESA G ,0 140, ,0 L ,5 GAMESA G Yes GAMESA G ,0 140, ,0 L ,0 GAMESA G Yes GAMESA G ,0 140, , ,7 L16 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,7 L17 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,2 L14 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,4 L8 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,6 L15 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,5 L6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,5 L9 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,6 L7 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,5 L5 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,0 L11 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,5 L12 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,2 L13 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, , ,1 L10 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 O ,5 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 O ,5 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 O ,1 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 Onkalo ,3 O4 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Onkalo ,2 O6 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 Onkalo ,0 O5 Yes VESTAS V GridStreame ,0 147, ,0 P ,6 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 P ,5 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 P ,4 VESTAS V No VESTAS V ,0 119, ,8 windpro by EMD International A/S, Tel , :53 / 2 windpro

66 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Main Result Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :50/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, forest" Shadow receptor-input No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Asuinrakennus Palokankaantie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" B Lomarakennus Kemintie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" C Asuinrakennus Viantienjoentie ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" D Lomarakennus Viantienjoentie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" E Asuinrakennus Viantienjoentie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" F Asuinrakennus Sarvimaantie ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" G Asuinrakennus Pohjoispuolentie ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" H Lomarakennus Pohjoispuolentie ,9 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" I Asuinrakennus Perämaantie ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Asuinrakennus Palokankaantie 16 0:00 B Lomarakennus Kemintie 0:00 C Asuinrakennus Viantienjoentie 20 0:00 D Lomarakennus Viantienjoentie 27 0:00 E Asuinrakennus Viantienjoentie 48 0:00 F Asuinrakennus Sarvimaantie 6 0:00 G Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35 0:00 H Lomarakennus Pohjoispuolentie 47 0:00 I Asuinrakennus Perämaantie 144 0:00 Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 28 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 300) 0:00 0:00 29 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 301) 0:00 0:00 30 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 302) 0:00 0:00 31 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 303) 0:00 0:00 32 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 304) 0:00 0:00 33 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 305) 0:00 0:00 34 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 306) 0:00 0:00 35 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 307) 0:00 0:00 36 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 308) 0:00 0:00 37 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 309) 0:00 0:00 38 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 310) 0:00 0:00 39 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 311) 0:00 0:00 40 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 312) 0:00 0:00 41 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 313) 0:00 0:00 42 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 314) 0:00 0:00 43 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 315) 0:00 0:00 44 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 316) 0:00 0:00 45 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 317) 0:00 0:00 46 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 318) 0:00 0:00 47 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 319) 0:00 0:00 48 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 320) 0:00 0:00 49 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 321) 0:00 0:00 50 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 322) 0:00 0:00 51 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 323) 0:00 0:00 52 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 324) 0:00 0:00 53 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 325) 0:00 0:00 54 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 326) 0:00 0:00 55 VESTAS V !O! hub: 182,0 m TOT: 250,0 m) 327) 0:00 0:00 56 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 382) 0:00 0:00 57 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 383) 0:00 0:00 58 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 384) 0:00 0:00 59 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 385) 0:00 0:00 60 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 386) 0:00 0:00 To be continued on next page... windpro by EMD International A/S, Tel , :53 / 3 windpro

67 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Main Result Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :50/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, forest"...continued from previous page No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 61 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 387) 0:00 0:00 62 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 388) 0:00 0:00 63 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 389) 0:00 0:00 64 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 390) 0:00 0:00 65 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 391) 0:00 0:00 66 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 392) 0:00 0:00 67 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 393) 0:00 0:00 68 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 394) 0:00 0:00 69 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 395) 0:00 0:00 70 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 396) 0:00 0:00 71 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 397) 0:00 0:00 72 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 398) 0:00 0:00 73 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 399) 0:00 0:00 74 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 400) 0:00 0:00 75 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 401) 0:00 0:00 76 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 402) 0:00 0:00 77 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 403) 0:00 0:00 78 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 404) 0:00 0:00 79 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 405) 0:00 0:00 80 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 406) 0:00 0:00 81 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 407) 0:00 0:00 82 Generic RD 160m !O! hub: 170,0 m TOT: 250,0 m) 408) 0:00 0:00 Halmekangas H6 0:00 0:00 Halmekangas H8 0:00 0:00 Halmekangas H7 0:00 0:00 Halmekangas H11 0:00 0:00 Halmekangas H10 0:00 0:00 Halmekangas H9 0:00 0:00 Halmekangas H2 0:00 0:00 Halmekangas H1 0:00 0:00 Halmekangas H4 0:00 0:00 Halmekangas H5 0:00 0:00 Halmekangas H3 0:00 0:00 L1 GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 7) 0:00 0:00 L2 GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 8) 0:00 0:00 L3 GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 10) 0:00 0:00 L4 GAMESA G !O! hub: 140,0 m TOT: 204,0 m) 9) 0:00 0:00 L16 0:00 0:00 L17 0:00 0:00 L14 0:00 0:00 L8 0:00 0:00 L15 0:00 0:00 L6 0:00 0:00 L9 0:00 0:00 L7 0:00 0:00 L5 0:00 0:00 L11 0:00 0:00 L12 0:00 0:00 L13 0:00 0:00 L10 0:00 0:00 O1 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 4) 0:00 0:00 O2 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 5) 0:00 0:00 O3 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 6) 0:00 0:00 Onkalo O4 0:00 0:00 Onkalo O6 0:00 0:00 Onkalo O5 0:00 0:00 P1 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 1) 0:00 0:00 P2 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 2) 0:00 0:00 P3 VESTAS V !O! hub: 119,0 m TOT: 175,0 m) 3) 0:00 0:00 Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously. windpro by EMD International A/S, Tel , :53 / 4 windpro

68 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Calendar, graphical Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :50/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, forest" A: Asuinrakennus Palokankaantie 16 B: Lomarakennus Kemintie 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 Time 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 Time 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month Month C: Asuinrakennus Viantienjoentie 20 D: Lomarakennus Viantienjoentie 27 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 Time 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 Time 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month Month E: Asuinrakennus Viantienjoentie 48 F: Asuinrakennus Sarvimaantie 6 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 Time 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 Time 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month Month WTGs windpro by EMD International A/S, Tel , :53 / 5 windpro

69 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Calendar, graphical Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :50/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, forest" G: Asuinrakennus Pohjoispuolentie 35 H: Lomarakennus Pohjoispuolentie 47 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 23:30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 Time 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 Time 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month Month I: Asuinrakennus Perämaantie :30 23:00 22:30 22:00 21:30 21:00 20:30 20:00 19:30 19:00 18:30 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 15:30 15:00 14:30 14:00 13:30 Time 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9:00 8:30 8:00 7:30 7:00 6:30 6:00 5:30 5:00 4:30 4:00 3:30 3:00 2:30 2:00 1:30 helm i maalis huhti touko k es ä heinä elo s y y s loka m arras joulu Month WTGs windpro by EMD International A/S, Tel , :53 / 6 windpro

70 Project: Description: Tuuliwatti Oy SHADOW - Map Licensed user: Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Elina Salmeskari / Calculated: :50/ Calculation: laajennus V136 x 28 x HH182 + Lepiö nykytilanne + Halmekangas +Putaankangas + Onkalo + Seipinmäki-Tikkala "real case, forest" Hours per year, real case 1 h/a 8 h/a 10 h/a 20 h/a 0 2,5 5 7,5 10 km Map: Maastokartta 100k, Print scale 1: , Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Existing WTG Shadow receptor Flicker map level: Height Contours laajennus windpro by EMD International A/S, Tel , :53 / 7 windpro

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO LAGERWEY DEVELOPMENT OY IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2017 P26344 Melu- ja varjostusmallinnukset Salmeskari Elina 31.5.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO TUULIWATTI OY PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.4.21 1148-P28363 Melu- ja varjostusmallinnukset Vadbäck Hans 21.4.21 Sisällys 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN

Lisätiedot

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16589 varjostusmallinnukset GE 2,5 1 (9) Janne Märsylä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 27 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 29 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Digitally signed by Hans Vadbäck DN: cn=hans Vadbäck, o, ou=fcg Suunnittelu ja Tekniikka Oy, email=hans.vadback@fcg.fi, c=fi Date: 2016.12.20 15:45:35 +02'00' Jakob Kjellman Digitally signed by Jakob Kjellman

Lisätiedot

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO INFINERGIES FINLAND OY YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.. P359 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Liite 5. Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY n Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Matalataajuisen melun

Lisätiedot

V126 x 9 x HH ,3 db(a)

V126 x 9 x HH ,3 db(a) LIITE 5 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melumallinnus 27.1.2015 V126 x 9 x HH137 108,3 dba) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.5.2017 P32719 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ABO WIND OY Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 8 x HH147 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.10.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi

Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P24711 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OX2 OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.10.2015 P22555 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari

Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OY AB Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 6 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.10.2014 P20221

Lisätiedot

Mikonkeitaan tuulivoimahanke

Mikonkeitaan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U J T EK N IIK K OTSOTUULI OY Mikonkeitaan tuulivoimahanke FCG SUUNNITTELU J TEKNIIKK OY P20181 1 22) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Sisällysluettelo 1 varjostusmallinnuksen tavoitteet... 2

Lisätiedot

Meluraportti, Honkamäki

Meluraportti, Honkamäki Page 1 of 9 Honkamaki_CG140320- Rev1.3-meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Honkamäki Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev1.1 24.3.2014 Christian Granlund, Antti

Lisätiedot

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.1.2017 P24253 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (16)

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 n tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset V136 x 15 x HH172 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.6.2016 P22555 Melu- ja varjostusmallinnukset V136 x 15 x

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala

Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26595 Melu- ja varjostusmallinnukset 1

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot Matalataajuisen melun laskenta Raportin ja raportoijan tiedot Raportin laatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Projektipäällikkö Tarkastaja / Hyväksytty pvm Laatija Mauno Aho Laadittu pvm BILAGA 3E (1/11)

Lisätiedot

Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki

Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC LAKIAKANGAS Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 2 x HH137/147 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.3.2016 P22007 Melu- ja

Lisätiedot

Loueen tuulivoimahanke, Tervola

Loueen tuulivoimahanke, Tervola S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Loueen tuulivoimahanke, Tervola Melu- ja varjostusmallinnukset G132 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2015 P27008 Melu- ja varjostusmallinnukset G132

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.2.2015 P16589

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 2. Melumallinnus ja matalataajuisen melun laskenta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 Project: Metsälamminkangas

Lisätiedot

Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset

Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tuulivoimaselvitys 29..2015 Liite 1 Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset Keuruu Penkkisuon_tuulivoimaselvitys.docx S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT PENKKISUO

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava MERIKARVIAN KUNTA Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava Melu- ja varjostusmallinnukset ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2017 P32233 Melu- ja varjostusmallinnukset ehdotusvaihe 1

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.2.2016 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (16)

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY / ABO WIND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2015 P21514 Melu-

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.9.2015 P18892P002 Merkkikallion kehrääjäselvitys Tiina Mäkelä 21.9.2015

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA WINDA INVEST OY Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N x x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY..0 P0 Melu- ja varjostusmallinnukset N x x HH ) Vadbäck

Lisätiedot

Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula

Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.4.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15)

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.11.2014 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi

Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A INFINERGIES FINLAND OY Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset Nordex N131 x 9 x HH144m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.11.2014 P21514

Lisätiedot

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus BILAGA 2 LIITE 2 Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB/OY Kalaxin tuulivoimahanke, Närpiö Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Sivu 1/11 Saunamaa_CG140609-Rev4- meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev3 9.6.2014 Christian Granlund

Lisätiedot

Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää

Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH140 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.5.2015 P18488 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula

Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT KOIRAMÄKI OY AB Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.10.2014 P20221 Melu-

Lisätiedot

Ketunperän meluselvitys

Ketunperän meluselvitys Page 1 of 14 Ketunperä_Meluselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL 38 90015 Oulun kaupunki 1 : Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Suunnittelutarveratkaisuhakemusten täydennys: Päivitetty melu- ja varjostusvaikutusten mallinnus

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen Page 1 of 9 Rajamaenkyla-Pienitaajuinen melu- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Rajamäenkylä Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 10.02.2015

Lisätiedot

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Innopower OY Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23440 Raportti 1 (9) Märsylä Janne Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 24 Parhalahti_Meluselvitys_JR15 1211-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 11.12.2015

Lisätiedot

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II,

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II, WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II, 27.2.2015 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTON MELURAPORTTI Yleistä wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo P

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Huittinen-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kiimasuo, Huittinen Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Lisätiedot

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 12 Ketunperä_Meluselvitys_yhtei svaikutukset-ykjr150528-8_rev3 Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys - Yhteisvaikutukset Versio Päivämäärä Tekijät

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, Isojoki ja Karijoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, Isojoki ja Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, ja Karijoki Liite 2 Havainnekuvat, näkymäanalyysi sekä melu- ja varjostusmallinnuksien tulokset FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

Calculation Results. windpro. Limakko ja Alajoki, Perho(1) Sound Level. Distances (m) WTG

Calculation Results. windpro. Limakko ja Alajoki, Perho(1) Sound Level. Distances (m) WTG Limakko ja Alajoki, Perho1) FI-01 Helsinki 22.9.2015 10:26/3.0.619 DECIBEL - Main Result Calculation: Alajoki N131 x x HH144 Vipulampi lomarak. lisäys) Calculation is done according to Finnish guideline

Lisätiedot

Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan päivättyyn välkemallinnusraporttiin,

Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan päivättyyn välkemallinnusraporttiin, RAPORTTI Projekti Kiimassuon tuulivoimapuiston välkeselvitys, Forssan kaupungin puolella olevat voimalat Asiakas Voimavapriikki Oy Päivämäärä 8.11.2013 Laatija Tarkastaja Arttu Ruhanen Janne Ristolainen

Lisätiedot

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet N117 x HH141 Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet Alahonkajoki_kaava_alueen_raja_polyline Asuinrakennus Julkinen tai liiker rak. Lomarakennus Teollinen rak. Allas

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

Arvio äänitasoista Mikonkeitaan tuulivoimapuiston läheisyydessä olevien asuinrakennusten sisällä

Arvio äänitasoista Mikonkeitaan tuulivoimapuiston läheisyydessä olevien asuinrakennusten sisällä Liite 6 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Arvio äänitasoista Mikonkeitaan tuulivoimapuiston läheisyydessä olevien asuinrakennusten sisällä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.1.16

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkajoki - Melumallinnus

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto, Isokyrö

Kattiharjun tuulivoimapuisto, Isokyrö PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoiapuisto, Isokyrö Melu- ja varjostusallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY..217 P2143 Melu- ja varjostusallinnukset Vadbäck Hans..217 Sisällys 1 MELU-

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja ABO Wind Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2016 Viite 1510019944 ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS ILLEVAARAN TUULIVOI-MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2)

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) TuuliSaimaa Oy Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) 9.6.2014 Empower PN Oy Valimotie 9-11, 00380 Helsinki puh. 029 020 011 fax 029 020 2290 www.empower.eu Kotipaikka:

Lisätiedot

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY LIITE 4 Sastamalan kaupunki Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 8.10.2014 Laatinut: Kulttuuriympäristöpalvelut

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset. 14.4.2015 Projektinumero: 306712. WSP Finland Oy

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset. 14.4.2015 Projektinumero: 306712. WSP Finland Oy Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset 14.4.2015 Projektinumero: 306712 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 1 2.1 Hankealueen sijainti... 1 2.2 Suunnitteluohjearvot...

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.10.2015 Viite 1510015514 KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN

SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.9.2016, tark. 13.10.2016 (lisätty parametritaulukko) Viite 1510016015-006 SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu Raportti V2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.5.14 P16589 Raportti V2 1 (18)

Lisätiedot

MELUMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOI- MAPUISTO, PUNKALAIDUN. Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 23.3.

MELUMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOI- MAPUISTO, PUNKALAIDUN. Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 23.3. Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2016 Viite 1510025595 ARKKUINSUON TUULIVOI- MAPUISTO, PUNKALAIDUN MELUMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOIMAPUISTO, PUNKALAIDUN

Lisätiedot

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu Raportti V3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.12.214 P16589 Raportti V3 1 (19)

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Page 1 of 7 Ketunperä_Valkeselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Näkemäalueanalyysi. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Näkemäalueanalyysi. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Sivu 1 / 7 Langmossa_Nakemaalue analyysi_ck180814-1jr Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA Näkemäalueanalyysi Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 1 2017-08-11

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 19 Kaukasenneva_Meluselvitys_J R151207-4CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kaukasenneva Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO. Suolakangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO. Suolakangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 18 Suolakangas_Meluselvitys- YKCG151002- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Suolakangas Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev02 30.9.2015

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 19 Portin_tuulipuisto_Meluselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 2.10.2015 YKo

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä JRd SAd Portin tuulivoimapuiston meluselvitys, sijoitussuunnitelma L1.

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä JRd SAd Portin tuulivoimapuiston meluselvitys, sijoitussuunnitelma L1. Page 1 of 19 Portin tuulipuisto_meluselvitys_jr16 1208- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 01 22.12.2016

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE) Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584-001 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.6.2015 Viite 1510011224 ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Sivu 1 / 22 Langmossa_Meluselvitys_CK1 70606-4SA Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 01 2017-06-08 CGr

Lisätiedot

Luvia Eurajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus

Luvia Eurajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 spoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Luvia urajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus wpd Finland Tero lo

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys 7.12.2015 Projektinumero: 306712 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 2 Lähtötiedot ja menetelmät...1 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...2

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä JRd CGr Hankilannevan tuulivoimapuiston meluselvitys.

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä JRd CGr Hankilannevan tuulivoimapuiston meluselvitys. Page 1 of 20 Hankilanneva_Meluselvitys_JR 170207-1CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Hankilanneva Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 01 8.2.2017

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO. Viiatti. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO. Viiatti. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 24 Viiatti_Meluselvitys-JR160115-1CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Viiatti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 22.1.2016 YKo

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.5.2016 Viite 1510015514 KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus BILAGA 2 LIITE 2 Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus Project: Storbacka, Vörå/Vöyri Description: Saba Wind Ab Saba Tuulivoima Oy DECIBEL - Main Result Calculation: 9 x Vestas

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Voimamylly Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.6.2014 Viite 82142159 HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot