Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221

2 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (16) Vadbäck Hans / Harju Johanna Sisällysluettelo 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT Melu Melumallinnus ISO Matalataajuinen melumallinnus Varjostusmallinnus MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET Melun laskentatulokset ISO Matalataajuiset melutasot Varjostusmallinnusten tulokset Liitteet Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Liite 2: Varjostusmallinnusten tulokset real case, no forest... 1 Liite 3. Varjostusmallinnusten tulokset real case, forest FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 2 (16) MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET Karstulan Vihisuolle suunnitteilla olevan tuulivoimahankkeen aiheuttamia melu- ja varjostusvaikutuksia on arvioitu laatimalla mallinnukset tuulivoimaloiden aiheuttamista äänenpainetasoista ja varjostuksista. Mallinnusten tavoitteena on osoittaa, kuinka laajalle alueelle kyseiset vaikutukset ulottuvat ja arvioida vaikutukset läheiselle asutukselle tai loma-asutukselle. Tuulivoimaloiden aiheuttamia meluvaikutuksia on arvioitu melun laskentamallin avulla, joiden mukaan on tehty melumallinnus WindPRO-ohjelmalla tuulivoimapuistosta. Hankesuunnitelman mukaisen tuulivoimamelun leviämisvyöhykkeet mallinnettiin noudattaen uusimpia tuulivoimamelun ohjeita (Ohje 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, Ympäristöministeriö 2014). Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset on mallinnettu WindPro-ohjelman SHADOW-moduulilla alustavien voimalanpaikkojen sijoitusten mukaisesti. Melu- ja varjostusmallinnukset on laatinut insinööri Hans Vadbäck FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä ja mallinnusten päivitykset helmikuussa 2016 insinööri Johanna Harju FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 2.1 Melu Melumallinnus ISO Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mallinnettu WindPRO laskentaohjelmalla ISO standardin mukaisesti., jossa tuulen nopeutena käytettiin 8 m/s 10 m korkeudella mitattuna, ilman lämpötilana 15 C, ilmanpaineena 101,325 kpa sekä ilman suhteellisena kosteutena 70 %. Lähtötietoina eli referenssivoimalana on käytetty tuulivoimalaitosvalmistaja Vestas V MW:n voimalaa. Tuulivoimalan V117 HH 160m lähtömelutaso on arvioitu valmistajan antamien tietojen pohjalta, laskemalla ensin napakorkeudessa vallitseva tuulen nopeus ympäristöministeriön ohjeen 4/2014 kaavan mukaisesti. Maan karheutena on käytetty arvoa 0,3. Näin ollen tuulivoimalan V117 hh 157 m lähtömelutasona (L WA ) on käytetty 107 db(a). Laskenta on tehty 4,0 m maapinta-tasosta. Maanpinnan kovuutena käytettiin arvoa 0,4 Ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen mukaisesti. Melumallinnuksen laskentatuloksia on havainnollistettu keskiäänitasokarttojen avulla. Keskiäänitasokartassa on melun keskiäänitaso- eli ekvivalenttiäänitasokäyrät (L Aeq ) 5 db välein. Karstula Vihisuo V117_V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitysvoimalan siirto.docx

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 3 (16) Taulukko 1. Mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Vestas Tyyppi: V117 Sarjanumero/t:- Nimellisteho: 3,3 MW Napakorkeus:160 Roottorin halkaisija:117 Tornin tyyppi: hybridi Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä; noise mode säätö Serrated trailing edges Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätötasot: Level 0 Level 4 Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso: 104,2 100,9 db(a) AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat valmistajan dokumenttiin DMS no.: _03, V MW-Mk2A-50/60Hz Third Octaves according to General Specification, Date ). Oktaaveittain [Hz], db(a) 1/3-oktaaveittain, LWA db [Hz] 20 59, , , , , , , ,6 31,5 67, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 107,0 db(a) , ,9 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: +2 db lisäys (maapinnan korkeus >60m) kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei Karstula Vihisuo V117_V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitysvoimalan siirto.docx

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 4 (16) Taulukko 2. Käytetyt mallinnusparametrit ISO laskelmissa sekä melulle altistuvat kohteet AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Laskenta korkeus ISO : 4,0 m Suhteellinen kosteus Laskentaruudun koko [m m] 25x25 m Lämpötila 70 % Muu, mikä ja miksi: ISO : 15 C Maastomallin lähde ja tarkkuus Maastomallin lähde: MML maastotietokanta Vaakaresoluutio:1,0 m Pystyresoluutio:0,5 m Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet ISO ,4 HUOM Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali, (0): Neutraali Muu, mikä ja miksi: Sääolosuhteiden huomiointi; laskennassa käytetty tuulen suunnat ja nopeus Tuulen suunta: Tuulennopeus: 8 m/s (ref. 10 m) Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus: kyllä Muu, mikä, miksi: Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet > 35 db(a), lkm (ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta) Asukkaat: 0 kpl Vapaa-ajan rakennukset: 0 kpl Hoito- ja oppilaitokset: 0 kpl Melun leviäminen virkistys- tai luonnonsuojelualueille Virkistysalueet: 0 kpl Luonnosuojelualueet: 0 kpl Matalataajuisen melun mallinnus Matalataajuinen melu laskettiin Ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisin menetelmin käyttäen voimalavalmistajalta saatuja arvioita voimalan äänitehotasoista (Taulukko 1). Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (545/2015) on annettu matalataajuiselle melulle toimenpiderajat. Asetus tuli voimaan Toimenpiderajat koskevat asuinhuoneita ja ne on annettu taajuuspainottamattomina yhden tunnin keskiäänitasoina tersseittäin. Toimenpiderajat koskevat yöaikaa ja päivällä sallitaan 5 db suuremmat arvot. Rakennusten sisälle kantautuva äänitaso arvioitiin tanskalaisen DSO1284 laskentaohjeen mukaisin ääneneristävyysarvoin ja tuloksia verrattiin toimenpiderajoihin. Karstula Vihisuo V117_V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitysvoimalan siirto.docx

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 5 (16) Taulukko 3. Matalataajuisen sisämelun tunnin keskiäänitason toimenpiderajat nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa. Terssikaista Hz , Keskiäänitaso LZeq,1h, db Edellisestä laskettu keski-äänitaso A- painotettuna LAeq,1h, db Lisäksi yöaikainen mahdollisesti unihäiriötä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 db yhden tunnin keskiäänitasona LAeq,1h mitattuna niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. Matalataajuisen tai pienitaajuisen melun osalta asuntojen sisätiloissa käytetään lisäksi seuraavia terssikaistoittain määritettyjä taajuuspainottamattomia tunnin keskiäänitasoon L eq,1h perustuvia suunnitteluohjearvoja. 2.2 Varjostusmallinnus Tuulivoimaloiden varjostusvaikutuksia mallinnettiin WindPRO-ohjelman Shadowmoduulilla. Varjostulaskennassa käytettiin Vestas V MW voimalaa jonka roottorin halkaisija on 126 metriä ja napakorkeus 160 metriä. Mallinnus tehtiin niin sanotulle todelliselle tilanteelle (real case). Mallinnuksissa tehtiin kaksi eri laskentatilannetta: 1) Todellinen tilanne, jossa puuston suojaavaa vaikutusta ei huomioitu (real case, no forest) 2) Todellinen tilanne, jossa puuston suojaavaa vaikutus on huomioitu (real case, forest ). Puuston korkeus määritettiin Corine-luokituksen mukaisesti, siten että havu- ja sekametsän puuston korkeutena käytettiin 20 metriä ja vastaavasti lehtimetsän korkeutena 15 metriä. Auringon keskimääräiset paistetunnit perustuvat Jyväskylän sääaseman pitkäaikaisiin mitattuihin säätietoihin (Kuva 1). Laskentojen tuulen suunta ja nopeusjakaumana käytettiin Nasan MERRA-dataa (Modern Era Retrospective-analysis for Research and Applications) hankealueen läheisyydeltä (E24.668, N63.000). Karstula Vihisuo V117_V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitysvoimalan siirto.docx

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 6 (16) h/kk Kuva 1. Jyväskylän lentoaseman kuukauden keskimääräiset auringonpaistetunnit vuosina (Lähde: Ilmatieteenlaitos raportti 2012:1) Varjostusmallinnuksen tuloksia on havainnollistettu kartan avulla. Kartalla esitetään varjostusvaikutuksen (1, 8 ja 20 tuntia vuodessa) laajuus. Sen lisäksi mallinnuksessa on erikseen laskettu vaikutus tuulivoimapuistoalueen ympäristössä oleviin herkkiin kohteisiin. Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi lasketaan, kun siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostusmallin laskennassa on huomioitu hankealueen korkeustiedot, tuulivoimaloiden sijainnit esisuunnitelman mukaan, tuulivoimalan napakorkeudet ja roottorin halkaisija ja hankealueen aikavyöhyke. Mallinnuksessa otettiin huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain eli kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella sekä tuulivoimalaitosten arvioitu vuotuinen käyntiaika. Varjostuksen tarkastelukorkeutena lähialueen asuin- tai lomarakennusten pihapiirissä käytettiin 2,0 metriä ja laskenta-alueen kokoa 5,0 x 5,0 metriä. Karstula Vihisuo V117_V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitysvoimalan siirto.docx

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 7 (16) MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET 3.1 Melun laskentatulokset ISO Lähimmät loma- ja asuinrakennukset sijaitsevat noin 2 km päässä lähimmistä voimaloista. Lähimpien loma- ja asuinrakennusten pihapiirissä melutasot laskelmien mukaan jäävät alle 35 db(a). Katso tarkemmat laskentatulokset liitteestä 1. Kuva 2. Laskennalliset melutasot Vestas V MW voimaloilla standardin ISO mukaisesti. Karstula Vihisuo V117_V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitysvoimalan siirto.docx

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 8 (16) Taulukko 4. Laskennalliset melutasot standardin ISO mukaisesti. Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z (m) Laskentakorkeus (m) Melutaso db(a) A Lomarakennus (Teerijärvi) ,0 4,0 32,7 B Asuinrakennus (Soinintie 1480) ,5 4,0 28,3 C Asuinrakennus (Soinintie 1560) ,5 4,0 28,4 D Asuinrakennus (Sääkslahdentie 170) ,5 4,0 31,8 E Lomarakennus (Sääksniementie) ,5 4,0 31,6 F Lomarakennus (Leväahontie) ,8 4,0 31,8 G Asuinrakennus (Leväahontie 62) ,5 4,0 31,0 H Asuinrakennus (Kontiomäentie 300) ,0 4,0 32,1 I Asuinrakennus (Sarantajärventie, Lepola) ,5 4,0 31,9 Karstula Vihisuo V117_V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitysvoimalan siirto.docx

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 9 (16) Matalataajuiset melutasot Edellä esitetyt suunnitteluohjearvojen mukaiset melutasot on laskettu rakennuskohteittain lähimpien rakennusten (A-I) kohdalla niin sisätiloissa kuin rakennusten ulkopuolella. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot lähimpien rakennusten (A-I) ulkopuolella on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 5). Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot rakennuskohteiden (A-I) sisätiloissa ja ulkopuolella ilmenee kuvista Kuvissa on esitetty myös Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) mukaiset matalataajuisen melun toimenpiderajat. Taulukko 5. Laskennalliset matalataajuiset lineaariset tai painottomat melutasot (L eq,1h ) rakennusten (A-I) ulkopuolella. Laskentakohde Terssikaistan keskitaajuus, Hz , A Lomarakennus (Teerijärvi) 45,9 44,5 42,5 41,2 40, ,6 36,1 36,8 29,2 28,2 B Asuinrakennus (Soinintie 1480) 42,9 41,4 39,5 38,1 37,2 37,9 33,4 32,8 33,5 25,6 24,4 C Asuinrakennus (Soinintie 1560) 43 41,5 39,5 38,2 37, ,5 32,9 33,5 25,7 24,4 D Asuinrakennus (Sääkslahdentie 170) 45,3 43, ,6 39,6 40, ,5 36,2 28,5 27,4 E Lomarakennus (Sääksniementie) 45,2 43,8 41,8 40,5 39,5 40,3 35,9 35,3 36,1 28,4 27,3 F Lomarakennus (Leväahontie) 45,4 43, ,6 39,7 40, ,5 36,2 28,5 27,5 G Asuinrakennus (Leväahontie 62) 44,9 43,4 41,5 40,1 39,2 39,9 35,5 34,9 35,7 27,9 26,8 H Asuinrakennus (Kontiomäentie 300) 45, ,7 39,7 40,5 36,1 35,6 36,3 28,6 27,6 I Asuinrakennus (Sarantajärventie, Lepola) 45,4 43, ,7 39,7 40,5 36,1 35,5 36,3 28,6 27,5 Karstula Vihisuo V117_V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitysvoimalan siirto.docx

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 10 (16) Kuva 3. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa A ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 4. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa B ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Karstula Vihisuo V117_V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitysvoimalan siirto.docx

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 11 (16) Kuva 5. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa C ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 6. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa D ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Karstula Vihisuo V117_V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitysvoimalan siirto.docx

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 12 (16) Kuva 7. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa E ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 8. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa F ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Karstula Vihisuo V117_V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitysvoimalan siirto.docx

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 13 (16) Kuva 9. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa G ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 10. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa H ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Karstula Vihisuo V117_V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitysvoimalan siirto.docx

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 14 (16) Kuva 11. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa I ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Äänitasot jäävät matalilla taajuuksilla kaikissa rakennuksissa sisällä alle ohjearvon kun huomioidaan rakenteiden ääneneristävyys. Karstula Vihisuo V117_V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitysvoimalan siirto.docx

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 15 (16) Varjostusmallinnusten tulokset Tuulivoimaloiden läheisyydessä sijaitsevien asuin- ja lomarakennusten kohdalla varjostustunnit ovat real case, no forest -laskenta tulosten perusteella 0 tuntia vuodessa kaikissa tarkastelukohteissa (A-I). Katso tarkemmat laskentatulokset liitteestä 2. Kuva 12. Varjostusmallinnus V126 x 9 x HH160, puuston suojaavaa vaikutusta ei huomioitu. Karstula Vihisuo V117_V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitysvoimalan siirto.docx

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset 16 (16) Varjostusvaikutukset ulottuvat merkittävästi pienemmille alueille lähiympäristöön kun metsäalueilla kasvava puusto huomioidaan. Katso tarkemmat laskentatulokset liitteestä 3. Taulukko 6. Laskennalliset varjostustunnit vuodessa lähialueen laskentapisteissä kun puuston suojaavaa vaikutusta ei ole huomioitu real case, no forest Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z (m) Laskentaikkuna (m) Varjostus (h/a) A Lomarakennus (Teerijävi) ,0 5 x 5 0:00 B Asuinrakennus (Soinintie 1480) ,5 5 x 5 0:00 C Asuinrakennus (Soinintie 1560) ,5 5 x 5 0:00 D Asuinrakennus (Sääkslahdentie 170) ,5 5 x 5 0:00 E Lomarakennus (Sääksniementie) ,5 5 x 5 0:00 F Lomarakennus (Leväahontie) ,8 5 x 5 0:00 G Lomarakennus (Leväahontie 62) ,5 5 x 5 0:00 H Asuinrakennus (Kontiomäentie 300) ,0 5 x 5 0:00 I Asuinrakennus (Sarantajärventie, Lepola) ,5 5 x 5 0:00 Taulukko 7. Laskennalliset varjostustunnit vuodessa lähialueen laskentapisteissä kun puuston suojaavaa vaikutus on huomioitu real case, forest Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z (m) Laskentaikkuna (m) Varjostus (h/a) A Lomarakennus (Teerijävi) ,0 5 x 5 0:00 B Asuinrakennus (Soinintie 1480) ,5 5 x 5 0:00 C Asuinrakennus (Soinintie 1560) ,5 5 x 5 0:00 D Asuinrakennus (Sääkslahdentie 170) ,5 5 x 5 0:00 E Lomarakennus (Sääksniementie) ,5 5 x 5 0:00 F Lomarakennus (Leväahontie) ,8 5 x 5 0:00 G Lomarakennus (Leväahontie 62) ,5 5 x 5 0:00 H Asuinrakennus (Kontiomäentie 300) ,0 5 x 5 0:00 I Asuinrakennus (Sarantajärventie, Lepola) ,5 5 x 5 0:00 Karstula Vihisuo V117_V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitysvoimalan siirto.docx

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 1 Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Karstula Vihisuo V117_V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitysvoimalan siirto.docx

19 Project: 8K Karstula_Vihisuo DECIBEL - Main Result Calculation: Karstula Vihisuo V117 x 9 x HH160_ Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) WTGs New WTG WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :57 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Johanna Harju / Calculated: :53/ Scale 1: Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind Status LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] ,9 VESTAS V GridStreame 33...Yes VESTAS V GridStreame ,0 160,0 EMD Level 0 - Estimated - Mode ,0 From other hub height 107,0 0 db h ,5 VESTAS V GridStreame 33...Yes VESTAS V GridStreame ,0 160,0 EMD Level 0 - Estimated - Mode ,0 From other hub height 107,0 0 db h ,8 VESTAS V GridStreame 33...Yes VESTAS V GridStreame ,0 160,0 EMD Level 0 - Estimated - Mode ,0 From other hub height 107,0 0 db h ,5 VESTAS V GridStreame 33...Yes VESTAS V GridStreame ,0 160,0 EMD Level 0 - Estimated - Mode ,0 From other hub height 107,0 0 db h ,4 VESTAS V GridStreame 33...Yes VESTAS V GridStreame ,0 160,0 EMD Level 0 - Estimated - Mode ,0 From other hub height 107,0 0 db h ,0 VESTAS V GridStreame 33...Yes VESTAS V GridStreame ,0 160,0 EMD Level 0 - Estimated - Mode ,0 From other hub height 107,0 0 db h ,1 VESTAS V GridStreame 33...Yes VESTAS V GridStreame ,0 160,0 EMD Level 0 - Estimated - Mode ,0 From other hub height 107,0 0 db h ,2 VESTAS V GridStreame 33...Yes VESTAS V GridStreame ,0 160,0 EMD Level 0 - Estimated - Mode ,0 From other hub height 107,0 0 db h ,9 VESTAS V GridStreame 33...Yes VESTAS V GridStreame ,0 160,0 EMD Level 0 - Estimated - Mode ,0 From other hub height 107,0 0 db h h) Generic octave distribution used Calculation Results Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Noise From Distance to Noise height WTGs noise demand [m] [m] [db(a)] [db(a)] [m] A Lomarakennus (Teerijärvi) ,0 4,0 35,0 32,7 407 Yes B Asuinrakennus (Soinintie 1480) ,5 4,0 40,0 28, Yes C Asuinrakennus (Soinintie 1560) ,5 4,0 40,0 28, Yes D Asuinrakennus (Sääkslahdentie 170) ,5 4,0 40,0 31, Yes E Lomarakennus (Sääksniementie) ,5 4,0 35,0 31,6 622 Yes F Lomarakennus (Leväahontie) ,8 4,0 35,0 31,8 600 Yes G Asuinrakennus (Leväahontie 62) ,5 4,0 40,0 31, Yes H Asuinrakennus (Kontiomäentie 300) ,7 4,0 40,0 32, Yes I Asuinrakennus (Sarantajärventie, Lepola) ,5 4,0 40,0 31, Yes Distances (m) WTG NSA A B C D E F G H I WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

20 Project: 8K Karstula_Vihisuo WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax , WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :57 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Johanna Harju / Calculated: :53/ DECIBEL - Detailed results Calculation: Karstula Vihisuo V117 x 9 x HH160_201602Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Assumptions Calculated L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet (when calculated with ground attenuation, then Dc = Domega) LWA,ref: Sound pressure level at WTG K: Pure tone Dc: Directivity correction Adiv: the attenuation due to geometrical divergence Aatm: the attenuation due to atmospheric absorption Agr: the attenuation due to ground effect Abar: the attenuation due to a barrier Amisc: the attenuation due to miscellaneous other effects Cmet: Meteorological correction Calculation Results Noise sensitive area: A Lomarakennus (Teerijärvi) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,35 107,0 0,00 78, ,00 0,00-0, ,81 107,0 0,00 75, ,00 0,00-0, ,55 107,0 0,00 78, ,00 0,00-0, ,61 107,0 0,00 79, ,00 0,00-0, ,14 107,0 0,00 81, ,00 0,00-0, ,52 107,0 0,00 80, ,00 0,00-0, ,77 107,0 0,00 80, ,00 0,00-0, ,49 107,0 0,00 81, ,00 0,00-0, ,12 107,0 0,00 83, ,00 0,00-0,00 Sum 32,67 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: B Asuinrakennus (Soinintie 1480) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,53 107,0 0,00 78, ,00 0,00-0, ,76 107,0 0,00 80, ,00 0,00-0, ,14 107,0 0,00 83, ,00 0,00-0, ,37 107,0 0,00 84, ,00 0,00-0, ,86 107,0 0,00 85, ,00 0,00-0, ,57 107,0 0,00 84, ,00 0,00-0, ,84 107,0 0,00 81, ,00 0,00-0, ,33 107,0 0,00 83, ,00 0,00-0, ,91 107,0 0,00 85, ,00 0,00-0,00 Sum 28,34 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: C Asuinrakennus (Soinintie 1560) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,45 107,0 0,00 78, ,00 0,00-0, ,32 107,0 0,00 80, ,00 0,00-0, ,09 107,0 0,00 83, ,00 0,00-0, ,28 107,0 0,00 84, ,00 0,00-0, ,98 107,0 0,00 85, ,00 0,00-0, ,76 107,0 0,00 83, ,00 0,00-0, ,56 107,0 0,00 81, ,00 0,00-0,00 To be continued on next page...

21 Project: 8K Karstula_Vihisuo WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :57 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Johanna Harju / Calculated: :53/ DECIBEL - Detailed results Calculation: Karstula Vihisuo V117 x 9 x HH160_201602Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s...continued from previous page WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,95 107,0 0,00 83, ,00 0,00-0, ,26 107,0 0,00 85, ,00 0,00-0,00 Sum 28,38 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: D Asuinrakennus (Sääkslahdentie 170) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,00 107,0 0,00 77, ,00 0,00-0, ,12 107,0 0,00 79, ,00 0,00-0, ,43 107,0 0,00 80, ,00 0,00-0, ,30 107,0 0,00 82, ,00 0,00-0, ,72 107,0 0,00 82, ,00 0,00-0, ,93 107,0 0,00 81, ,00 0,00-0, ,91 107,0 0,00 77, ,00 0,00-0, ,85 107,0 0,00 79, ,00 0,00-0, ,65 107,0 0,00 82, ,00 0,00-0,00 Sum 31,83 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: E Lomarakennus (Sääksniementie) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,28 107,0 0,00 79, ,00 0,00-0, ,25 107,0 0,00 81, ,00 0,00-0, ,28 107,0 0,00 81, ,00 0,00-0, ,84 107,0 0,00 82, ,00 0,00-0, ,93 107,0 0,00 81, ,00 0,00-0, ,82 107,0 0,00 80, ,00 0,00-0, ,06 107,0 0,00 77, ,00 0,00-0, ,65 107,0 0,00 78, ,00 0,00-0, ,90 107,0 0,00 81, ,00 0,00-0,00 Sum 31,57 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: F Lomarakennus (Leväahontie) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,42 107,0 0,00 82, ,00 0,00-0, ,18 107,0 0,00 82, ,00 0,00-0, ,11 107,0 0,00 81, ,00 0,00-0, ,16 107,0 0,00 81, ,00 0,00-0, ,25 107,0 0,00 80, ,00 0,00-0, ,05 107,0 0,00 79, ,00 0,00-0, ,96 107,0 0,00 78, ,00 0,00-0, ,74 107,0 0,00 77, ,00 0,00-0, ,25 107,0 0,00 78, ,00 0,00-0,00 Sum 31,77 - Data undefined due to calculation with octave data WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

22 Project: 8K Karstula_Vihisuo WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :57 / 4 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Johanna Harju / Calculated: :53/ DECIBEL - Detailed results Calculation: Karstula Vihisuo V117 x 9 x HH160_201602Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Noise sensitive area: G Asuinrakennus (Leväahontie 62) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,36 107,0 0,00 83, ,00 0,00-0, ,68 107,0 0,00 83, ,00 0,00-0, ,10 107,0 0,00 81, ,00 0,00-0, ,08 107,0 0,00 81, ,00 0,00-0, ,47 107,0 0,00 80, ,00 0,00-0, ,39 107,0 0,00 80, ,00 0,00-0, ,51 107,0 0,00 80, ,00 0,00-0, ,98 107,0 0,00 78, ,00 0,00-0, ,43 107,0 0,00 77, ,00 0,00-0,00 Sum 31,04 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: H Asuinrakennus (Kontiomäentie 300) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,34 107,0 0,00 84, ,00 0,00-0, ,48 107,0 0,00 83, ,00 0,00-0, ,12 107,0 0,00 81, ,00 0,00-0, ,07 107,0 0,00 78, ,00 0,00-0, ,68 107,0 0,00 77, ,00 0,00-0, ,33 107,0 0,00 79, ,00 0,00-0, ,73 107,0 0,00 82, ,00 0,00-0, ,29 107,0 0,00 81, ,00 0,00-0, ,75 107,0 0,00 76, ,00 0,00-0,00 Sum 32,07 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: I Asuinrakennus (Sarantajärventie, Lepola) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,82 107,0 0,00 83, ,00 0,00-0, ,80 107,0 0,00 81, ,00 0,00-0, ,03 107,0 0,00 79, ,00 0,00-0, ,71 107,0 0,00 76, ,00 0,00-0, ,13 107,0 0,00 77, ,00 0,00-0, ,62 107,0 0,00 79, ,00 0,00-0, ,73 107,0 0,00 82, ,00 0,00-0, ,30 107,0 0,00 81, ,00 0,00-0, ,33 107,0 0,00 79, ,00 0,00-0,00 Sum 31,95 - Data undefined due to calculation with octave data WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

23 Project: 8K Karstula_Vihisuo WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :57 / 5 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Johanna Harju / Calculated: :53/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Karstula Vihisuo V117 x 9 x HH160_201602Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] 0,1 0,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,4 93,7 WTG: VESTAS V GridStreame !O! Noise: Level 0 - Estimated - Mode Source Source/Date Creator Edited Manufacturer EMD :24 Based on Document no.: V05. Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From other hub height 160,0 8,0 107,0 No Generic data 88,6 95,6 99,0 101,6 101,4 98,5 93,7 84,2 NSA: Lomarakennus (Teerijärvi)-A Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 35,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Soinintie 1480)-B Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Soinintie 1560)-C Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Sääkslahdentie 170)-D Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

24 Project: 8K Karstula_Vihisuo WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :57 / 6 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Johanna Harju / Calculated: :53/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Karstula Vihisuo V117 x 9 x HH160_201602Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s NSA: Lomarakennus (Sääksniementie)-E Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 35,0 db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Leväahontie)-F Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 35,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Leväahontie 62)-G Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Kontiomäentie 300)-H Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Sarantajärventie, Lepola)-I Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

25 Project: 8K Karstula_Vihisuo WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :57 / 7 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Johanna Harju / Calculated: :53/ DECIBEL - Map 8,0 m/s Calculation: Karstula Vihisuo V117 x 9 x HH160_201602Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Noise [db(a)] m Map: Vihisuo peruskartat, Print scale 1:40 000, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO General. Wind speed: 8,0 m/s Height above sea level from active line object WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

26

27 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 2 Liite 2: Varjostusmallinnusten tulokset real case, no forest Karstula Vihisuo V117_V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitysvoimalan siirto.docx

28 Project: 8K Karstula_Vihisuo SHADOW - Main Result Calculation: Karstula Vihisuo V126 x 9 x HH "real case, no forest" Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [] Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0,94 2,43 4,06 6,23 8,35 8,23 8,58 6,42 4,00 1,92 0,83 0,46 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E24.668_N Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :37 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Johanna Harju / Calculated: :31/ A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: 8K_Karstula_height_contourlines.wpo (5) Obstacles used in calculation Eye height: 2,0 m Scale 1: Grid resolution: 10,0 m New WTG Shadow receptor WTGs Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,9 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,5 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,8 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,5 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,4 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,0 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,1 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,2 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,9 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, ,8 Shadow receptor-input Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Lomarakennus (Teerijävi) ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" B Asuinrakennus (Soinintie 1480) ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" C Asuinrakennus (Soinintie 1560) ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" D Asuinrakennus (Sääkslahdentie 170) ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" E Lomarakennus (Sääksniementie) ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" F Lomarakennus (Leväahontie) ,8 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" G Lomarakennus (Leväahontie 62) ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" H Asuinrakennus (Kontiomäentie 300) ,7 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" I Asuinrakennus (Sarantajärventie, Lepola) ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

29 Project: 8K Karstula_Vihisuo SHADOW - Main Result Calculation: Karstula Vihisuo V126 x 9 x HH "real case, no forest" Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Lomarakennus (Teerijävi) 0:00 B Asuinrakennus (Soinintie 1480) 0:00 C Asuinrakennus (Soinintie 1560) 0:00 D Asuinrakennus (Sääkslahdentie 170) 0:00 E Lomarakennus (Sääksniementie) 0:00 F Lomarakennus (Leväahontie) 0:00 G Lomarakennus (Leväahontie 62) 0:00 H Asuinrakennus (Kontiomäentie 300) 0:00 I Asuinrakennus (Sarantajärventie, Lepola) 0:00 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :37 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Johanna Harju / Calculated: :31/ Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 1 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (319) 0:00 0:00 2 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (320) 0:00 0:00 3 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (321) 0:00 0:00 4 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (322) 0:00 0:00 5 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (323) 0:00 0:00 6 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (324) 0:00 0:00 7 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (325) 0:00 0:00 8 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (326) 0:00 0:00 9 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (327) 0:00 0:00 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

30 Project: 8K Karstula_Vihisuo SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Karstula Vihisuo V126 x 9 x HH "real case, no forest" WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :37 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Johanna Harju / Calculated: :31/ A: Lomarakennus (Teerijävi) B: Asuinrakennus (Soinintie 1480) 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 Time 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 Time 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec C: Asuinrakennus (Soinintie 1560) D: Asuinrakennus (Sääkslahdentie 170) 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 Time 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 Time 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec E: Lomarakennus (Sääksniementie) F: Lomarakennus (Leväahontie) 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 Time 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 Time 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec WTGs WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

31 Project: 8K Karstula_Vihisuo SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Karstula Vihisuo V126 x 9 x HH "real case, no forest" WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :37 / 4 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Johanna Harju / Calculated: :31/ G: Lomarakennus (Leväahontie 62) H: Asuinrakennus (Kontiomäentie 300) 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 Time 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 Time 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec I: Asuinrakennus (Sarantajärventie, Lepola) 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 Time 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec WTGs WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

32 Project: 8K Karstula_Vihisuo SHADOW - Map Calculation: Karstula Vihisuo V126 x 9 x HH "real case, no forest" WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :42 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Johanna Harju / Calculated: :31/ Hours per year, real case m Map: Pohjakartat 250k, Print scale 1:50 000, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Shadow receptor Flicker map level: Height Contours: 8K_Karstula_height_contourlines.wpo (5) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

33

34 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset Liite 3 Liite 3. Varjostusmallinnusten tulokset real case, forest Karstula Vihisuo V117_V126 x 9 x HH160 melu- ja varjostusmallinnusten selvitysvoimalan siirto.docx

35 Project: 8K Karstula_Vihisuo SHADOW - Main Result Calculation: Karstula Vihisuo V126 x 9 x HH "real case, forest " Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [] Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0,94 2,43 4,06 6,23 8,35 8,23 8,58 6,42 4,00 1,92 0,83 0,46 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: MERRA_basic_E24.668_N Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :19 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Johanna Harju / Calculated: :21/ A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: 8K_Karstula_height_contourlines.wpo (5) Area object(s) used in calculation: 8K_roughness_areas Obstacles used in calculation Eye height: 2,0 m Scale 1: Grid resolution: 10,0 m New WTG Shadow receptor WTGs Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Shadow data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM rated diameter height distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,9 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,5 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,8 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,5 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,4 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,0 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,1 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,2 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, , ,9 VESTAS V G... Yes VESTAS V GridStreame ,0 160, ,8 Shadow receptor-input Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Lomarakennus (Teerijävi) ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" B Asuinrakennus (Soinintie 1480) ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" C Asuinrakennus (Soinintie 1560) ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" D Asuinrakennus (Sääkslahdentie 170) ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" E Lomarakennus (Sääksniementie) ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" F Lomarakennus (Leväahontie) ,8 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" G Lomarakennus (Leväahontie 62) ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" H Asuinrakennus (Kontiomäentie 300) ,7 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" I Asuinrakennus (Sarantajärventie, Lepola) ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 90,0 "Green house mode" WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

36 Project: 8K Karstula_Vihisuo SHADOW - Main Result Calculation: Karstula Vihisuo V126 x 9 x HH "real case, forest " Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Name Shadow hours per year [h/year] A Lomarakennus (Teerijävi) 0:00 B Asuinrakennus (Soinintie 1480) 0:00 C Asuinrakennus (Soinintie 1560) 0:00 D Asuinrakennus (Sääkslahdentie 170) 0:00 E Lomarakennus (Sääksniementie) 0:00 F Lomarakennus (Leväahontie) 0:00 G Lomarakennus (Leväahontie 62) 0:00 H Asuinrakennus (Kontiomäentie 300) 0:00 I Asuinrakennus (Sarantajärventie, Lepola) 0:00 WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :19 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Johanna Harju / Calculated: :21/ Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 1 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (319) 0:00 0:00 2 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (320) 0:00 0:00 3 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (321) 0:00 0:00 4 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (322) 0:00 0:00 5 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (323) 0:00 0:00 6 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (324) 0:00 0:00 7 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (325) 0:00 0:00 8 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (326) 0:00 0:00 9 VESTAS V GridStreame !O! hub: 160,0 m (TOT: 223,0 m) (327) 0:00 0:00 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

37 Project: 8K Karstula_Vihisuo SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Karstula Vihisuo V126 x 9 x HH "real case, forest " WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :19 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Johanna Harju / Calculated: :21/ A: Lomarakennus (Teerijävi) B: Asuinrakennus (Soinintie 1480) 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 Time 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 Time 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec C: Asuinrakennus (Soinintie 1560) D: Asuinrakennus (Sääkslahdentie 170) 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 Time 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 Time 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec E: Lomarakennus (Sääksniementie) F: Lomarakennus (Leväahontie) 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 Time 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 Time 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec WTGs WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

38 Project: 8K Karstula_Vihisuo SHADOW - Calendar, graphical Calculation: Karstula Vihisuo V126 x 9 x HH "real case, forest " WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :19 / 4 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Johanna Harju / Calculated: :21/ G: Lomarakennus (Leväahontie 62) H: Asuinrakennus (Kontiomäentie 300) 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 Time 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 Time 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec I: Asuinrakennus (Sarantajärventie, Lepola) 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 Time 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 5:00 4:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Month Aug Sep Oct Nov Dec WTGs WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

39 Project: 8K Karstula_Vihisuo SHADOW - Map Calculation: Karstula Vihisuo V126 x 9 x HH "real case, forest " WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :23 / 5 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Johanna Harju / Calculated: :21/ Hours per year, real case m Map: Pohjakartat 250k, Print scale 1:50 000, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Shadow receptor Flicker map level: Height Contours: 8K_Karstula_height_contourlines.wpo (5) WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

40

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

Digitally signed by Hans Vadbäck DN: cn=hans Vadbäck, o, ou=fcg Suunnittelu ja Tekniikka Oy, email=hans.vadback@fcg.fi, c=fi Date: 2016.12.20 15:45:35 +02'00' Jakob Kjellman Digitally signed by Jakob Kjellman

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet N117 x HH141 Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet Alahonkajoki_kaava_alueen_raja_polyline Asuinrakennus Julkinen tai liiker rak. Lomarakennus Teollinen rak. Allas

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

V126 x 9 x HH ,3 db(a)

V126 x 9 x HH ,3 db(a) LIITE 5 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melumallinnus 27.1.2015 V126 x 9 x HH137 108,3 dba) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.4.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15)

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.11.2014 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Calculation Results. windpro. Limakko ja Alajoki, Perho(1) Sound Level. Distances (m) WTG

Calculation Results. windpro. Limakko ja Alajoki, Perho(1) Sound Level. Distances (m) WTG Limakko ja Alajoki, Perho1) FI-01 Helsinki 22.9.2015 10:26/3.0.619 DECIBEL - Main Result Calculation: Alajoki N131 x x HH144 Vipulampi lomarak. lisäys) Calculation is done according to Finnish guideline

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 2. Melumallinnus ja matalataajuisen melun laskenta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 Project: Metsälamminkangas

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY n Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Matalataajuisen melun

Lisätiedot

Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan päivättyyn välkemallinnusraporttiin,

Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan päivättyyn välkemallinnusraporttiin, RAPORTTI Projekti Kiimassuon tuulivoimapuiston välkeselvitys, Forssan kaupungin puolella olevat voimalat Asiakas Voimavapriikki Oy Päivämäärä 8.11.2013 Laatija Tarkastaja Arttu Ruhanen Janne Ristolainen

Lisätiedot

Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula

Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ABO WIND OY Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 8 x HH147 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.10.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari

Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OY AB Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 6 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.10.2014 P20221

Lisätiedot

Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula

Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT KOIRAMÄKI OY AB Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.10.2014 P20221 Melu-

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi

Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P24711 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset

Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tuulivoimaselvitys 29..2015 Liite 1 Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset Keuruu Penkkisuon_tuulivoimaselvitys.docx S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT PENKKISUO

Lisätiedot

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO LAGERWEY DEVELOPMENT OY IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2017 P26344 Melu- ja varjostusmallinnukset Salmeskari Elina 31.5.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 29 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 27 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16589 varjostusmallinnukset GE 2,5 1 (9) Janne Märsylä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, Isojoki ja Karijoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, Isojoki ja Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, ja Karijoki Liite 2 Havainnekuvat, näkymäanalyysi sekä melu- ja varjostusmallinnuksien tulokset FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA WINDA INVEST OY Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N x x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY..0 P0 Melu- ja varjostusmallinnukset N x x HH ) Vadbäck

Lisätiedot

Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki

Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC LAKIAKANGAS Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 2 x HH137/147 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.3.2016 P22007 Melu- ja

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY / ABO WIND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2015 P21514 Melu-

Lisätiedot

Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää

Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH140 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.5.2015 P18488 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi

Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A INFINERGIES FINLAND OY Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset Nordex N131 x 9 x HH144m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.11.2014 P21514

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OX2 OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.10.2015 P22555 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi

Lisätiedot

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.1.2017 P24253 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (16)

Lisätiedot

Loueen tuulivoimahanke, Tervola

Loueen tuulivoimahanke, Tervola S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Loueen tuulivoimahanke, Tervola Melu- ja varjostusmallinnukset G132 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2015 P27008 Melu- ja varjostusmallinnukset G132

Lisätiedot

SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS

SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS TUULIWATTI OY SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.6.2017 P27979 Melu- ja varjostusmallinnukset Salmeskari Elina 12.6.2017 Sisällys

Lisätiedot

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO INFINERGIES FINLAND OY YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.. P359 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Liite 5. Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala

Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26595 Melu- ja varjostusmallinnukset 1

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava MERIKARVIAN KUNTA Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava Melu- ja varjostusmallinnukset ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2017 P32233 Melu- ja varjostusmallinnukset ehdotusvaihe 1

Lisätiedot

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO TUULIWATTI OY PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.4.21 1148-P28363 Melu- ja varjostusmallinnukset Vadbäck Hans 21.4.21 Sisällys 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.2.2015 P16589

Lisätiedot

KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS

KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.6.2014 Viite 82129133-03 KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS KORPI-MATIN

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 n tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset V136 x 15 x HH172 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.6.2016 P22555 Melu- ja varjostusmallinnukset V136 x 15 x

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset. 14.4.2015 Projektinumero: 306712. WSP Finland Oy

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset. 14.4.2015 Projektinumero: 306712. WSP Finland Oy Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset 14.4.2015 Projektinumero: 306712 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 1 2.1 Hankealueen sijainti... 1 2.2 Suunnitteluohjearvot...

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Voimamylly Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.6.2014 Viite 82142159 HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.9.2015 P18892P002 Merkkikallion kehrääjäselvitys Tiina Mäkelä 21.9.2015

Lisätiedot

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus BILAGA 2 LIITE 2 Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus Project: Storbacka, Vörå/Vöyri Description: Saba Wind Ab Saba Tuulivoima Oy DECIBEL - Main Result Calculation: 9 x Vestas

Lisätiedot

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510008051 KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA. Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA. Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 2 Maaninka_Valkeselvitys_6wt g_yhteenveto_ss16112-1jr Frilundintie 2 651 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA Välkeselvitys Versio Päivääärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelä 1 2.11.216 SSd JRd

Lisätiedot

Mikonkeitaan tuulivoimahanke

Mikonkeitaan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U J T EK N IIK K OTSOTUULI OY Mikonkeitaan tuulivoimahanke FCG SUUNNITTELU J TEKNIIKK OY P20181 1 22) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Sisällysluettelo 1 varjostusmallinnuksen tavoitteet... 2

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.5.2017 P32719 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot Matalataajuisen melun laskenta Raportin ja raportoijan tiedot Raportin laatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Projektipäällikkö Tarkastaja / Hyväksytty pvm Laatija Mauno Aho Laadittu pvm BILAGA 3E (1/11)

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkajoki - Melumallinnus

Lisätiedot

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY LIITE 4 Sastamalan kaupunki Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 8.10.2014 Laatinut: Kulttuuriympäristöpalvelut

Lisätiedot

Meluraportti, Honkamäki

Meluraportti, Honkamäki Page 1 of 9 Honkamaki_CG140320- Rev1.3-meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Honkamäki Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev1.1 24.3.2014 Christian Granlund, Antti

Lisätiedot

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus BILAGA 2 LIITE 2 Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB/OY Kalaxin tuulivoimahanke, Närpiö Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2)

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) TuuliSaimaa Oy Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) 9.6.2014 Empower PN Oy Valimotie 9-11, 00380 Helsinki puh. 029 020 011 fax 029 020 2290 www.empower.eu Kotipaikka:

Lisätiedot

KONTTISUON TUULIVOI- MAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

KONTTISUON TUULIVOI- MAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja UPM Wind Holdings Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.8.2014 Viite 151011135 KONTTISUON TUULIVOI- MAPUISTO VÄLKEMALLINNUS KONTTISUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä 19.8.2014

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS 29.5.2015

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.4.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 Päivämäärä

Lisätiedot

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Sivu 1/11 Saunamaa_CG140609-Rev4- meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev3 9.6.2014 Christian Granlund

Lisätiedot

TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS

TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.2.2014 Viite 1510009197 TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS TAHKOLUODON MERITUULIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Voimamylly Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.1.2015 Viite 82142159 HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS

TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Raahen Tuulivoima Consulting Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510009971 TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä 19.12.2013

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

Intercon Energy Oy. Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi

Intercon Energy Oy. Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi 10.10.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus:

Lisätiedot

PASKOONHARJUN TUULI- VOIMAPUISTO, TEUVA VÄLKEMALLINNUS

PASKOONHARJUN TUULI- VOIMAPUISTO, TEUVA VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2013 Viite 82124442 PASKOONHARJUN TUULI- VOIMAPUISTO, TEUVA VÄLKEMALLINNUS PASKOONHARJUN TUULIVOIMAPUISTO, TEUVA VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi 1.11.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 2402137-5

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1 Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.8.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN

Lisätiedot

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II,

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II, WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II, 27.2.2015 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTON MELURAPORTTI Yleistä wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo P

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1 Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.11.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN PÄI- VITYS, KAAVA 1 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUKSEN

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Huittinen-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kiimasuo, Huittinen Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Lisätiedot

KANNUKSEN TUULIPUISTON MELUMALLINNUS

KANNUKSEN TUULIPUISTON MELUMALLINNUS KANNUKSN TUULIPUISTON MLUMALLINNUS Yleistä wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 spoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Wpd Finland Oy:n suunnittelee tuulivoimalaitosten

Lisätiedot

Ketunperän meluselvitys

Ketunperän meluselvitys Page 1 of 14 Ketunperä_Meluselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS 29.5.2015

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto, Isokyrö

Kattiharjun tuulivoimapuisto, Isokyrö PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoiapuisto, Isokyrö Melu- ja varjostusallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY..217 P2143 Melu- ja varjostusallinnukset Vadbäck Hans..217 Sisällys 1 MELU-

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen Page 1 of 9 Rajamaenkyla-Pienitaajuinen melu- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Rajamäenkylä Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 10.02.2015

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS 31.12.2014 Olli Pekka Vieltojärvi Sisällysluettelo:

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km ( Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Melutaso ISO 9613-2 (7,5 db, GF=,4, T=15, z=4) 35 db(a) db(a) 45 db(a) ( 4 ( 5

Lisätiedot

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Innopower OY Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23440 Raportti 1 (9) Märsylä Janne Sisällysluettelo

Lisätiedot

ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI VÄLKEMALLINNUS

ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja ABO Wind Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 9.12.2016 Viite 1510019944 ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI VÄLKEMALLINNUS ILLEVAARAN TUULIVOIMAHANKE, HYRYNSALMI VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 24 Parhalahti_Meluselvitys_JR15 1211-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 11.12.2015

Lisätiedot

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL 38 90015 Oulun kaupunki 1 : Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Suunnittelutarveratkaisuhakemusten täydennys: Päivitetty melu- ja varjostusvaikutusten mallinnus

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 2

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 2 Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.4.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 2 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 2 Päivämäärä

Lisätiedot

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu Raportti V2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.5.14 P16589 Raportti V2 1 (18)

Lisätiedot

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 12 Ketunperä_Meluselvitys_yhtei svaikutukset-ykjr150528-8_rev3 Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys - Yhteisvaikutukset Versio Päivämäärä Tekijät

Lisätiedot