Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OY AB Ulppaanmäki tuulivoimahanke, Viitasaari Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 6 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221

2 Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 6 x HH144 1 (18) Vadbäck Hans Sisällysluettelo 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT Melu Melumallinnus ISO Melumallinnus ISO lisäys +2dB Matalataajuinen melumallinnus Varjostusmallinnus MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET Melun laskentatulokset ISO Melun laskentatulokset ISO lisäys + 2dB Matalataajuiset melutasot Varjostusmallinnusten tulokset JOHTOPÄÄTÖS Liitteet Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Liite 2: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO lisäys + 2dB... 1 Liite 3: Varjostusmallinnusten tulokset real case, forest Liite 4. Varjostusmallinnusten tulokset real case, forest FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH144 2 (18) 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN TAVOITTEET Viitasaaren Ulppaanmäelle suunnitteilla olevan tuulivoimahankkeen aiheuttamia meluja varjostusvaikutuksia on arvioitu laatimalla mallinnukset tuulivoimaloiden aiheuttamista äänenpainetasoista ja varjostuksista. Mallinnusten tavoitteena on osoittaa, kuinka laajalle alueelle kyseiset vaikutukset ulottuvat ja arvioida vaikutukset läheiselle asutukselle tai loma-asutukselle. Tuulivoimaloiden aiheuttamia meluvaikutuksia on arvioitu melun laskentamallin avulla, joiden mukaan on tehty melumallinnus WindPRO-ohjelmalla tuulivoimapuistosta. Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset on mallinnettu WindPro-ohjelman SHADOW-moduulilla alustavien voimalanpaikkojen sijoitusten mukaisesti. Melu- ja varjostusmallinnukset on laatinut insinööri Hans Vadbäck FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 2.1 Melu Melumallinnus ISO Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mallinnettu WindPRO laskentaohjelmalla ISO standardin mukaisesti., jossa tuulen nopeutena käytettiin 8 m/s, ilman lämpötilana 15 C, ilmanpaineena 101,325 kpa sekä ilman suhteellisena kosteutena 70 %. Äänenpainetasot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 144 m korkeita voimaloita. Lähtötietoina eli referenssivoimalana on käytetty tuulivoimalaitosvalmistaja Nordex N131 voimalaa. Laskelmissa tuulivoimalan lähtömelutaso (L WA ) on 104,5 db. Laskenta on tehty 4,0 m maapinta-tasosta. Maanpinnan kovuutena käytettiin arvoa 0,4 Ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen mukaisesti. Melumallinnuksen laskentatuloksia on havainnollistettu ns. leviämiskarttojen avulla. Leviämiskartta esittää melun leviämisen keskiäänitasokäyrät 5 db:n välein Melumallinnus ISO lisäys +2dB Tuulivoima-alueen yksittäisen tuulivoimalan perustusten sijaitessa yli 60 metriä korkeammalla suhteessa melulle altistuvan kohteen maanpinnan korkeuteen (esimerkiksi vaaralla tai tunturin laella olevat voimalat) kyseessä olevan voimalan melupäästön takuuarvoon lisätään 2 db. Tässä hankkeessa tämä ehto täyttyy viiden voimalan osalta. Ympäristöministeriön ohjeen (2/2014) mukaan lähtömelun +2 db lisäys tehdään vain niille voimaloille joissa ehto täyttyy suhteessa meluun alistuvaan kohteeseen. Tämä + 2dB lisäys aiheuttaisi useita eri laskentavaihtoehtoja ja selkeyden vuoksi melumallinnus on tehty siten, että kaikkien tuulivoimaloiden lähtömelutasoon 104,5 db on lisätty +2 db. Näin ollen laskentatulos yliarvioi mallinnustuloksia. Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH144 3 (18) Asuinrakennus Lomarakennus Tuulivoimala ( N131 x HH144) 3 km vyöhyke voimalasta Lisäys +2dB kohde Melulle altistuva kohde > 60 m ero km Kuva 1. Voimaloiden 3 km:n vyöhyke ja melulle alistuvat kohteet joiden korkeuserot ovat yli 60 metriä suhteessa yksittäisen voimalan perustukseen tasoon. Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH144 4 (18) Taulukko 1. Mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO WindPRO version TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Nordex Tyyppi: N131 Sarjanumero/t:- Nimellisteho:3,0 MW Napakorkeus:144 Roottorin halkaisija:131 Tornin tyyppi: hybridi Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä Kyllä - db Kyllä - db - db Ei Ei - db AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin Technical Report, Octave sound power levels, F008_246_A04_EN Revision 01, Oktaaveittain [Hz], db(a) 1/3-oktaaveittain [Hz], db(lin) - unweighted 31,5 73, , , , , , , , ,0 31,5 105, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus , ,8 Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitu- dimodulaatio) Muu, Mikä: +2 db lisäys (maapinnan korkeus >60m) kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH144 5 (18) Taulukko 2. Käytetyt mallinnusparametrit ISO laskelmissa sekä melulle altistuvat kohteet AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Laskenta korkeus ISO : 4,0 m Suhteellinen kosteus Laskentaruudun koko [m m] 25x25 m Lämpötila 70 % Muu, mikä ja miksi: ISO : 15 C Maastomallin lähde ja tarkkuus Maastomallin lähde: MML maastotietokanta Vaakaresoluutio:1,0 Pystyresoluutio:0,5 Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet ISO ,4 HUOM Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali, (0): Neutraali Muu, mikä ja miksi: Sääolosuhteiden huomiointi; laskennassa käytetty tuulen suunnat ja nopeus Tuulen suunta: Tuulennopeus: 8 m/s Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus: kyllä Muu, mikä, miksi: Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet > 35 db(a), lkm (ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta) Asukkaat: 0 kpl Vapaa-ajan rakennukset: 0 kpl Hoito- ja oppilaitokset: 0 kpl Melun leviäminen virkistys- tai luonnonsuojelualueille Virkistysalueet: 0 kpl Luonnosuojelualueet: 0 kpl Matalataajuinen melumallinnus Matalataajuinen melu laskettiin Ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisin menetelmin käyttäen voimalavalmistajilta saatuja arvioita niiden äänitehotasoista (Third octave sound power levels, F008_246_A07_EN, Revisoin 01, ja Octave sound power levels F008_246_A04_En, Revisoin 01, ). Ohje antaa menetelmän matalataajuisen melun laskentaan rakennusten ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje 1/2003 antaa matalataajuiselle melulle ohjearvot asuinhuoneissa. Rakennusten sisälle kantautuva äänitaso arvioitiin tanskalaisen DSO1284 laskentaohjeen mukaisin ääneneristävyysarvoin ja tuloksia verrattiin ohjearvoihin. Matalataajuinen tai pienitaajuisen melun osalta asuntojen sisätiloissa käytetään lisäksi seuraavia terssikaistoittain määritettyjä taajuuspainottamattomia tunnin keskiäänitasoon L eq,1h perustuvia suunnitteluohjearvoja. Taulukko 3. Ympäristöministeriön annetut matalataajuisen melun suunnitteluohjearvot asuntojen sisätiloissa taajuuspainottamattomia tunnin keskiäänitasoina L eq,1h Terssikaistan keskitaajuus/hz , L eq,1h /db Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH144 6 (18) 2.2 Varjostusmallinnus Tuulivoimaloiden varjostusvaikutuksia mallinnettiin WindPRO-ohjelman Shadowmoduulilla. Mallinnus tehtiin niin sanotulle todelliselle tilanteelle (real case). Mallinnuksissa tehtiin kaksi eri laskentatilannetta: 1) Todellinen tilanne, jossa puuston suojaavaa vaikutusta ei huomioitu (real case, no forest) 2) Todellinen tilanne, jossa puuston suojaavaa vaikutus on huomioitu (real case, forest ). Puuston korkeus määritettiin Corine-luokituksen mukaisesti, siten että havu- ja sekametsän puuston korkeutena käytettiin 20 metriä ja vastaavasti lehtimetsän korkeutena 15 metriä. Auringon keskimääräiset paistetunnit perustuvat Jyväskylän sääaseman pitkäaikaisiin mitattuihin säätietoihin Laskentojen tuulen suunta ja nopeusjakaumana käytettiin Suomen tuuliatlaksen tuulisuustietoa hankealueen läheisyydeltä (lib 30326). h/kk Kuva 2. Jyväskylän lentoaseman kuukauden keskimääräiset auringonpaistetunnit vuosina (Lähde: Ilmatieteenlaitos raportti 2012:1) Varjostusmallinnuksen tuloksia on havainnollistettu kartan avulla. Kartalla esitetään varjostusvaikutuksen (1, 8 ja 20 tuntia vuodessa) laajuus. Sen lisäksi mallinnuksessa on erikseen laskettu vaikutus tuulivoimapuistoalueen ympäristössä oleviin herkkiin kohteisiin. Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli 3 astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi lasketaan, kun siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostusmallin laskennassa on huomioitu hankealueen korkeustiedot, tuulivoimaloiden sijainnit esisuunnitelman mukaan, tuulivoimalan napakorkeudet ja roottorin halkaisija ja hankealueen aikavyöhyke. Mallinnuksessa otettiin huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain eli kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella sekä tuulivoimalaitosten arvioitu vuotuinen käyntiaika. Varjostuksen tarkastelukorkeutena lähialueen asuin- tai lomarakennusten pihapiirissä käytettiin 2,0 metriä ja laskenta-alueen kokoa 5,0 x 5,0 metriä. Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH144 7 (18) 3 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUSTEN TULOKSET 3.1 Melun laskentatulokset ISO Lähimpien asuinrakennusten pihapiirissä melutasot ovat laskelmien mukaan alle 35 db(a) ja lähimpien lomarakennusten kohdalla laskennallinen melutaso on alle 35 db(a). Katso tarkemmat laskentatulokset liitteestä 1. B!( C!( D!(!( E Tuulivoimala ( N131 x HH144) Asuinrakennus Lomarakennus!( Laskentakohde Melutaso ISO (104,5 db) 35 db(a) 40 db(a) 45 db(a)!( F!( H!( J!(!( I G!( A!(!( L K 0 0,25 0,5 0,75 1 km Kuva 3. Laskennalliset melutasot N131 x 8 x HH144 standardin ISO mukaisesti. Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH144 8 (18) Taulukko 4. Laskennalliset melutasot standardin ISO mukaisesti. Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z (m) Laskentakorkeus (m) Melutaso db(a) A Asuinrakennus (Kokkolantie 774b) ,6 4,0 34,9 B Asuinrakennus (Korpisentie 336) ,6 4,0 27,8 C Asuinrakennus (Korpisentie 308) ,0 4,0 29,1 D Lomarakennus (Rajalahti) ,0 4,0 30,4 E Asuinrakennus (Korpisentie 184) ,0 4,0 29,4 F Asuinrakennus (Löytänäntie 395) ,6 4,0 30,2 G Asuinrakennus (Löytänäntie 356) ,7 4,0 31,1 H Asuinrakennus (Löytänäntie 339) ,9 4,0 32,4 I Asuinrakennus (Löytänäntie 329) ,7 4,0 33,3 J Asuinrakennus (Löytänäntie 319) ,9 4,0 33,9 K Lomarakennus (Löytänäntie 164) ,0 4,0 29,6 L Lomarakennus (Löytänäntie 136a) ,0 4,0 29,1 3.2 Melun laskentatulokset ISO lisäys + 2dB Lisäykset voimalavalmistajan melupäästön lähtöarvoon tehtiin kaikkien kuuden voimalan osalta, eli 104,5 db + 2 db = 106,5 db. Sellaiset asuin- tai lomarakennukset, joiden perustusten korkeus melulle altistuvan kohteen maanpinnan korkeuteen nähden ovat yli 60 m suhteessa tuulivoima-alueen voimaloihin on merkitty keltaisella pohjavärillä seuraavassa kuvassa (Kuva 4). Näiden kyseisten rakennusten pihapiirissä laskentatulokset ovat 35 db(a) tilanteessa jolloin kaikkiin hankealueella sijaitseviin voimaloihin on lisätty + 2 db valmistajan ilmoittamiin lähtömelutasoihin. Tarkemmat laskentatulokset on esitetty liitteessä 2. Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH144 9 (18) Asuinrakennus Lomarakennus Tuulivoimala ( N131 x HH144) Lisäys +2dB kohde Melulle altistuva kohde > 60 m ero Melutaso ISO (104,5 + 2dB) 35 db(a) 40 db(a) 45 db(a) ,5 1 1,5 2 km Kuva 4. Laskennalliset melutasot N131 x 8 x HH144 standardin ISO mukaisesti, kaikkiin voimaloihin on lisätty lähtömelutasoon + 2dB sekä merkityt kohteet missä voimalan perustusten ja rakennuskohteen korkeuserot ovat yli 60 metriä. Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH (18) 3.3 Matalataajuiset melutasot Edellä esitetyt suunnitteluohjearvojen mukaiset melutasot on laskettu rakennuskohteittain lähimpien rakennusten (A-L) kohdalla niin sisätiloissa kuin rakennusten ulkopuolella. Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot lähimpien rakennusten (A-L) ulkopuolella on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 5). Rakennuskohtaiset matalataajuiset äänitasot rakennuskohteiden (A-L) sisätiloissa ja ulkopuolella ilmenee seuraavista kuvista (Kuva 5 Kuva 16). Taulukko 5. Laskennalliset matalataajuiset lineaariset tai painottomat melutasot (L eq,1h ) rakennusten (A-L) ulkopuolella. Terssikaistan keskitaajuus, Hz Laskentakohde , A Asuinrakennus (Kokkolantie 774b) 48,0 47,6 44,9 45,1 43,9 42,8 39,8 39,8 36,2 33,2 32,4 B Asuinrakennus (Korpisentie 336) 43,7 43,3 40,6 40,7 39,5 38,4 35,4 35,3 31,5 28,4 27,3 C Asuinrakennus (Korpisentie 308) 44,5 44,1 41,4 41,6 40,3 39,2 36,2 36,2 32,4 29,3 28,3 D Lomarakennus (Rajalahti) 45,2 44,9 42,2 42,3 41,1 40,0 37,0 37,0 33,2 30,2 29,2 E Asuinrakennus (Korpisentie 184) 44,2 43,8 41,1 41,3 40,0 39,0 36,0 35,9 32,1 29,0 28,0 F Asuinrakennus (Löytänäntie 395) 45,7 45,3 42,6 42,8 41,5 40,4 37,4 37,4 33,6 30,6 29,6 G Asuinrakennus (Löytänäntie 356) 46,2 45,8 43,1 43,3 42,0 41,0 38,0 37,9 34,2 31,1 30,2 H Asuinrakennus (Löytänäntie 339) 46,4 46,0 43,3 43,5 42,2 41,2 38,2 38,2 34,4 31,4 30,5 I Asuinrakennus (Löytänäntie 329) 46,9 46,6 43,9 44,1 42,8 41,8 38,8 38,8 35,1 32,1 31,2 J Asuinrakennus (Löytänäntie 319) 47,3 47,0 44,3 44,5 43,2 42,2 39,2 39,2 35,5 32,5 31,7 K Lomarakennus (Löytänäntie 164) 45,0 44,6 41,9 42,0 40,8 39,7 36,7 36,6 32,9 29,8 28,8 L Lomarakennus (Löytänäntie 136a) 44,6 44,3 41,6 41,7 40,5 39,4 36,4 36,3 32,5 29,4 28,4 Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH (18) Kuva 5. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa A ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 6. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa B ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH (18) Kuva 7. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa C ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 8. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa D ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH (18) Kuva 9. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa E ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 10. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa F ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH (18) Kuva 11. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa G ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 12. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa H ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH (18) Kuva 13. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa I ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 14. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa J ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH (18) Kuva 15. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa K ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Kuva 16. Matalataajuiset äänitasot ulkona ja sisällä kohteessa L ja vertailu STM:n asumisterveysohjeeseen. Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH (18) Matalataajuiset äänitasot ovat pääosin ulkonakin alle asuinhuoneiden sisäohjearvojen ja sisällä äänitaso jää kaikissa rakennuksissa alle ohjearvon kun huomioidaan rakenteiden ääneneristävys. Myös ihmisen keskimääräisen kuulokynnyksen alle jäädään kaikkien asuinrakennusten sisätiloissa. Koska oletusääneneristävyydellä äänitaso on huonoimmillaankin 10 db ohjearvon alapuolella, on ohjearvon ylittyminen epätodennäköistä huolimatta rakennusten eroista matalien äänien ääneneristävyydessä. 3.4 Varjostusmallinnusten tulokset Tuulivoimaloiden läheisyydessä sijaitsevien asuinrakennusten kohdalla varjostustunnit ovat real case, no forest -laskenta tulosten perusteella alle 8 tuntia vuodessa kaikissa tarkastelukohteissa (A-L). Varjostusvaikutukset ovat merkittävästi lievemmät kun alueella kasvava puusto huomioidaan ja tällöin lähialueen rakennusten kohdalla jäädään vaikutustasolle 1-2 tuntia vuodessa. Taulukko 6. Laskennalliset varjostustunnit vuodessa lähialueen laskentapisteissä kun puuston suojaavaa vaikutusta ei ole huomioitu real case, no forest Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z (m) Laskentaikkuna (m) Varjostus (h/a) A Asuinrakennus (Kokkolantie 774b) ,6 5 x 5 0:00 B Asuinrakennus (Korpisentie 336) ,6 5 x 5 0:58 C Asuinrakennus (Korpisentie 308) ,0 5 x 5 1:16 D Lomarakennus (Rajalahti) ,0 5 x 5 1:36 E Asuinrakennus (Korpisentie 184) ,0 5 x 5 1:17 F Asuinrakennus (Löytänäntie 395) ,6 5 x 5 1:08 G Asuinrakennus (Löytänäntie 356) ,7 5 x 5 1:37 H Asuinrakennus (Löytänäntie 339) ,9 5 x 5 3:20 I Asuinrakennus (Löytänäntie 329) ,7 5 x 5 4:08 J Asuinrakennus (Löytänäntie 319) ,9 5 x 5 6:16 K Lomarakennus (Löytänäntie 164) ,0 5 x 5 4:33 L Lomarakennus (Löytänäntie 136a) ,0 5 x 5 5:58 Taulukko 7. Laskennalliset varjostustunnit vuodessa lähialueen laskentapisteissä kun puuston suojaavaa vaikutus on huomioitu real case, forest Laskentapiste ETRS89- TM35 Itä ETRS89- TM35 Pohjoinen Z (m) Laskentaikkuna (m) Varjostus (h/a) A Asuinrakennus (Kokkolantie 774b) ,6 5 x 5 0:00 B Asuinrakennus (Korpisentie 336) ,6 5 x 5 0:00 C Asuinrakennus (Korpisentie 308) ,0 5 x 5 0:00 D Lomarakennus (Rajalahti) ,0 5 x 5 0:00 E Asuinrakennus (Korpisentie 184) ,0 5 x 5 0:00 F Asuinrakennus (Löytänäntie 395) ,6 5 x 5 1:08 G Asuinrakennus (Löytänäntie 356) ,7 5 x 5 1:37 H Asuinrakennus (Löytänäntie 339) ,9 5 x 5 0:00 I Asuinrakennus (Löytänäntie 329) ,7 5 x 5 1:21 J Asuinrakennus (Löytänäntie 319) ,9 5 x 5 0:00 K Lomarakennus (Löytänäntie 164) ,0 5 x 5 0:00 L Lomarakennus (Löytänäntie 136a) ,0 5 x 5 0:00 Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH (18) 4 JOHTOPÄÄTÖS Melun- ja varjostusmallinnustulosten perusteella tuulivoimahanke voidaan toteuttaa alustavien voimaloiden sijoitusten mukaisesti, eikä hankkeesta ole odotettavissa merkittävää haittaa melun tai varjostuksen osalta lähialueen asutukselle. Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH Liite 1 Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

21 Project: 8K Viitasaari kaavaluonnos DECIBEL - Main Result Calculation: Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) WTGs WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :11 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :59/ New WTG Scale 1: Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] ,3 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 USER Level db(a) - R00 8,0 104,5 0 db ,1 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 USER Level db(a) - R00 8,0 104,5 0 db ,5 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 USER Level db(a) - R00 8,0 104,5 0 db ,5 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 USER Level db(a) - R00 8,0 104,5 0 db ,6 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 USER Level db(a) - R00 8,0 104,5 0 db ,1 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 USER Level db(a) - R00 8,0 104,5 0 db Calculation Results Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission height Noise From WTGs Noise [m] [m] [db(a)] [db(a)] A Asuinrakennus (Kokkolantie 774b) ,6 4,0 40,0 34,9 Yes B Asuinrakennus (Korpisentie 336) ,6 4,0 40,0 27,8 Yes C Asuinrakennus (Korpisentie 308) ,0 4,0 40,0 29,1 Yes D Lomarakennus (Rajalahti) ,0 4,0 35,0 30,4 Yes E Asuinrakennus (Korpisentie 184) ,0 4,0 40,0 29,4 Yes F Asuinrakennus (Löytänäntie 395) ,6 4,0 40,0 30,2 Yes G Asuinrakennus (Löytänäntie 356) ,7 4,0 40,0 31,1 Yes H Asuinrakennus (Löytänäntie 339) ,9 4,0 40,0 32,4 Yes I Asuinrakennus (Löytänäntie 329) ,7 4,0 40,0 33,3 Yes J Asuinrakennus (Löytänäntie 319) ,9 4,0 40,0 33,9 Yes K Lomarakennus (Löytänäntie 164) ,0 4,0 35,0 29,6 Yes L Lomarakennus (Löytänäntie 136a) ,0 4,0 35,0 29,1 Yes Distances (m) WTG NSA A B C D E F G H I To be continued on next page... WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

22 Project: 8K Viitasaari kaavaluonnos DECIBEL - Main Result Calculation: Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :11 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :59/ continued from previous page WTG NSA J K L WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

23 Project: 8K Viitasaari kaavaluonnos WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :11 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :59/ DECIBEL - Detailed results Calculation: Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Assumptions Calculated L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet (when calculated with ground attenuation, then Dc = Domega) LWA,ref: Sound pressure level at WTG K: Pure tone Dc: Directivity correction Adiv: the attenuation due to geometrical divergence Aatm: the attenuation due to atmospheric absorption Agr: the attenuation due to ground effect Abar: the attenuation due to a barrier Amisc: the attenuation due to miscellaneous other effects Cmet: Meteorological correction Calculation Results Noise sensitive area: A Asuinrakennus (Kokkolantie 774b) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,15 104,5 0,00 74, ,00 0,00-0, ,65 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,98 104,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,67 104,5 0,00 70, ,00 0,00-0, ,49 104,5 0,00 75, ,00 0,00-0, ,76 104,5 0,00 71, ,00 0,00-0,00 Sum 34,87 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: B Asuinrakennus (Korpisentie 336) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,38 104,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,10 104,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,46 104,5 0,00 75, ,00 0,00-0, ,99 104,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,42 104,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,74 104,5 0,00 81, ,00 0,00-0,00 Sum 27,79 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: C Asuinrakennus (Korpisentie 308) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,35 104,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,25 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,08 104,5 0,00 74, ,00 0,00-0, ,82 104,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,45 104,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,56 104,5 0,00 81, ,00 0,00-0,00 Sum 29,10 - Data undefined due to calculation with octave data WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

24 Project: 8K Viitasaari kaavaluonnos WindPRO Sum is developed 32,40 by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax , WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :11 / 4 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :59/ DECIBEL - Detailed results Calculation: Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Noise sensitive area: D Lomarakennus (Rajalahti) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,09 104,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,02 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,75 104,5 0,00 73, ,00 0,00-0, ,49 104,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,61 104,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,39 104,5 0,00 80, ,00 0,00-0,00 Sum 30,37 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: E Asuinrakennus (Korpisentie 184) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,30 104,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,69 104,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,52 104,5 0,00 73, ,00 0,00-0, ,02 104,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,82 104,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,41 104,5 0,00 80, ,00 0,00-0,00 Sum 29,40 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: F Asuinrakennus (Löytänäntie 395) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,05 104,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,02 104,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,79 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,33 104,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,19 104,5 0,00 74, ,00 0,00-0, ,88 104,5 0,00 77, ,00 0,00-0,00 Sum 30,16 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: G Asuinrakennus (Löytänäntie 356) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,84 104,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,24 104,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,20 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,62 104,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,61 104,5 0,00 73, ,00 0,00-0, ,79 104,5 0,00 75, ,00 0,00-0,00 Sum 31,12 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: H Asuinrakennus (Löytänäntie 339) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,93 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,07 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,71 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,86 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,20 104,5 0,00 72, ,00 0,00-0, ,31 104,5 0,00 74, ,00 0,00-0,00 - Data undefined due to calculation with octave data

25 Project: 8K Viitasaari kaavaluonnos WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :11 / 5 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :59/ DECIBEL - Detailed results Calculation: Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Noise sensitive area: I Asuinrakennus (Löytänäntie 329) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,62 104,5 0,00 75, ,00 0,00-0, ,52 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,85 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,74 104,5 0,00 75, ,00 0,00-0, ,24 104,5 0,00 71, ,00 0,00-0, ,48 104,5 0,00 73, ,00 0,00-0,00 Sum 33,26 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: J Asuinrakennus (Löytänäntie 319) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,08 104,5 0,00 75, ,00 0,00-0, ,82 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,96 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,32 104,5 0,00 75, ,00 0,00-0, ,93 104,5 0,00 71, ,00 0,00-0, ,25 104,5 0,00 73, ,00 0,00-0,00 Sum 33,86 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: K Lomarakennus (Löytänäntie 164) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,82 104,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,63 104,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,23 104,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,17 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,56 104,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,79 104,5 0,00 74, ,00 0,00-0,00 Sum 29,64 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: L Lomarakennus (Löytänäntie 136a) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,41 104,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,20 104,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,72 104,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,84 104,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,85 104,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,28 104,5 0,00 74, ,00 0,00-0,00 Sum 29,14 - Data undefined due to calculation with octave data WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

26 Project: 8K Viitasaari kaavaluonnos WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :11 / 6 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :59/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) Octave data required Air absorption [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] 0,1 0,4 1,1 2,4 4,1 8,8 26,6 95,0 WTG: NORDEX N131/ !O! Noise: Level db(a) - R00 Source Source/Date Creator Edited NORDEX USER :38 F008_245_A03_R00, F008_246_A07_EN_R Octave data Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones [m] [m/s] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] From Windcat 144,0 8,0 104,5 No 83,0 90,0 94,8 96,4 99,3 98,2 95,8 85,7 NSA: Asuinrakennus (Kokkolantie 774b)-A Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Korpisentie 336)-B Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Korpisentie 308)-C Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Rajalahti)-D Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 35,0 db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

27 Project: 8K Viitasaari kaavaluonnos WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :11 / 7 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :59/ DECIBEL - Assumptions for noise calculation Calculation: Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s NSA: Asuinrakennus (Korpisentie 184)-E Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Löytänäntie 395)-F Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Löytänäntie 356)-G Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Löytänäntie 339)-H Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Löytänäntie 329)-I Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Asuinrakennus (Löytänäntie 319)-J Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 40,0 db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Löytänäntie 164)-K Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 35,0 db(a) Distance demand: NSA: Lomarakennus (Löytänäntie 136a)-L Predefined calculation standard: Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model Noise demand: 35,0 db(a) Distance demand: WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

28 Project: 8K Viitasaari kaavaluonnos WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :11 / 8 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :59/ DECIBEL - Map 8,0 m/s Calculation: Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Noise [db(a)] m Map: Ulppaanmäki peruskartat, Print scale 1:30 000, Map center Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 East: North: New WTG Noise sensitive area Noise calculation model: ISO General. Wind speed: 8,0 m/s Height above sea level from active line object WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

29 Asuinrakennus Lomarakennus Tuulivoimala ( N131 x HH144) Melutaso ISO (104,5 db) 35 db(a) 40 db(a) 45 db(a) ,25 0,5 0,75 1 km

30 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH Liite 2 Liite 2: Melun leviämismallinnuksen tulokset ISO lisäys + 2dB Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 melu- ja varjostusmallinnusten selvitys.docx

31 Project: 8K Viitasaari kaavaluonnos Description: + 2dB (penalty > 60m) DECIBEL - Main Result Calculation: Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 (>60m + 2dB) Noise calculation model: ISO General Wind speed: 8,0 m/s Ground attenuation: General, Ground factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 db Type of demand in calculation: 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 db(a) WTGs WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :18 / 1 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :11/ New WTG Scale 1: Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG type Noise data East North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind Status LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] ,4 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 USER Level 60m db(a) penalty +2dB 8,0 User value 106,5 0 db h ,1 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 USER Level 60m db(a) penalty +2dB 8,0 User value 106,5 0 db h ,3 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 USER Level 60m db(a) penalty +2dB 8,0 User value 106,5 0 db h ,5 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 USER Level 60m db(a) penalty +2dB 8,0 User value 106,5 0 db h ,7 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 USER Level 60m db(a) penalty +2dB 8,0 User value 106,5 0 db h ,1 NORDEX N131/ Yes NORDEX N131/ ,0 144,0 USER Level 60m db(a) penalty +2dB 8,0 User value 106,5 0 db h h) Generic octave distribution used Calculation Results Sound Level Noise sensitive area Finish TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission height Noise From WTGs Noise [m] [m] [db(a)] [db(a)] A Asuinrakennus (Korpisentie 336) ,5 4,0 40,0 31,6 Yes B Asuinrakennus (Korpisentie 308) ,0 4,0 40,0 32,8 Yes C Lomarakennus (Rajalahti) ,0 4,0 35,0 34,0 Yes D Asuinrakennus (Löytänäntie 395) ,4 4,0 40,0 33,9 Yes E Asuinrakennus (Löytänäntie 356) ,7 4,0 40,0 34,8 Yes F Lomarakennus (Löytänäntie 164) ,0 4,0 35,0 33,4 Yes G Lomarakennus (Löytänäntie 136a) ,0 4,0 35,0 32,9 Yes Distances (m) WTG NSA A B C D E F G WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

32 Project: 8K Viitasaari kaavaluonnos Description: + 2dB (penalty > 60m) WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :18 / 2 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :11/ DECIBEL - Detailed results Calculation: Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 (>60m + 2dB)Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Assumptions Calculated L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet (when calculated with ground attenuation, then Dc = Domega) LWA,ref: Sound pressure level at WTG K: Pure tone Dc: Directivity correction Adiv: the attenuation due to geometrical divergence Aatm: the attenuation due to atmospheric absorption Agr: the attenuation due to ground effect Abar: the attenuation due to a barrier Amisc: the attenuation due to miscellaneous other effects Cmet: Meteorological correction Calculation Results Noise sensitive area: A Asuinrakennus (Korpisentie 336) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,36 106,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,94 106,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,11 106,5 0,00 75, ,00 0,00-0, ,08 106,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,45 106,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,89 106,5 0,00 81, ,00 0,00-0,00 Sum 31,61 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: B Asuinrakennus (Korpisentie 308) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,28 106,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,02 106,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,63 106,5 0,00 74, ,00 0,00-0, ,88 106,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,42 106,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,67 106,5 0,00 81, ,00 0,00-0,00 Sum 32,83 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: C Lomarakennus (Rajalahti) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,97 106,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,74 106,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,21 106,5 0,00 73, ,00 0,00-0, ,51 106,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,52 106,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,47 106,5 0,00 80, ,00 0,00-0,00 Sum 34,02 - Data undefined due to calculation with octave data WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

33 Project: 8K Viitasaari kaavaluonnos Description: + 2dB (penalty > 60m) WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :18 / 3 Licensed user: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PO Box 950 FI Helsinki Hans Vadbäck / Calculated: :11/ DECIBEL - Detailed results Calculation: Viitasaari Ulppaanmäki N131 x 6 x HH144 (>60m + 2dB)Noise calculation model: ISO General 8,0 m/s Noise sensitive area: D Asuinrakennus (Löytänäntie 395) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,89 106,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,86 106,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,53 106,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,21 106,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,80 106,5 0,00 74, ,00 0,00-0, ,67 106,5 0,00 77, ,00 0,00-0,00 Sum 33,90 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: E Asuinrakennus (Löytänäntie 356) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,63 106,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,06 106,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,97 106,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,43 106,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,14 106,5 0,00 73, ,00 0,00-0, ,47 106,5 0,00 75, ,00 0,00-0,00 Sum 34,80 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: F Lomarakennus (Löytänäntie 164) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,72 106,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,64 106,5 0,00 79, ,00 0,00-0, ,31 106,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,94 106,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,31 106,5 0,00 76, ,00 0,00-0, ,37 106,5 0,00 74, ,00 0,00-0,00 Sum 33,37 - Data undefined due to calculation with octave data Noise sensitive area: G Lomarakennus (Löytänäntie 136a) WTG Wind speed: 8,0 m/s No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet [m] [m] [db(a)] [db(a)] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] ,33 106,5 0,00 78, ,00 0,00-0, ,24 106,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,82 106,5 0,00 80, ,00 0,00-0, ,63 106,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,64 106,5 0,00 77, ,00 0,00-0, ,88 106,5 0,00 74, ,00 0,00-0,00 Sum 32,90 - Data undefined due to calculation with octave data WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

Digitally signed by Hans Vadbäck DN: cn=hans Vadbäck, o, ou=fcg Suunnittelu ja Tekniikka Oy, email=hans.vadback@fcg.fi, c=fi Date: 2016.12.20 15:45:35 +02'00' Jakob Kjellman Digitally signed by Jakob Kjellman

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi

Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Soidinmäen tuulivoimahanke, Saarijärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P24711 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 2. Melumallinnus ja matalataajuisen melun laskenta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 Project: Metsälamminkangas

Lisätiedot

V126 x 9 x HH ,3 db(a)

V126 x 9 x HH ,3 db(a) LIITE 5 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melumallinnus 27.1.2015 V126 x 9 x HH137 108,3 dba) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY n Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Matalataajuisen melun

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 9 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16589 varjostusmallinnukset GE 2,5 1 (9) Janne Märsylä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ABO WIND OY Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 8 x HH147 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.10.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO LAGERWEY DEVELOPMENT OY IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2017 P26344 Melu- ja varjostusmallinnukset Salmeskari Elina 31.5.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 29 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula

Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT KOIRAMÄKI OY AB Koiramäki tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset N131 x 8 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.10.2014 P20221 Melu-

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 27 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi

Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A INFINERGIES FINLAND OY Sauviinmäen tuulivoimahanke, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset Nordex N131 x 9 x HH144m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.11.2014 P21514

Lisätiedot

Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula

Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A WINDA INVEST OY Hautakankaan tuulivoimahanke, Kinnula Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OX2 OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.10.2015 P22555 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 9 x HH160 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.11.2014 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi

Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA WINDA INVEST OY Hallakankaan tuulivoimahanke, Kyyjärvi Melu- ja varjostusmallinnukset N x x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY..0 P0 Melu- ja varjostusmallinnukset N x x HH ) Vadbäck

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.4.2015 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (15)

Lisätiedot

Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset

Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tuulivoimaselvitys 29..2015 Liite 1 Liite 1: Melu- ja varjostusmallinnukset Keuruu Penkkisuon_tuulivoimaselvitys.docx S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT PENKKISUO

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.2.2016 P20221 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (16)

Lisätiedot

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO INFINERGIES FINLAND OY YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.. P359 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Liite 5. Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää

Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI Mustakorpi tuulivoimahanke, Pyhtää Melu- ja varjostusmallinnukset G132 x 6 x HH140 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.5.2015 P18488 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.2.2015 P16589

Lisätiedot

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO TUULIWATTI OY PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.4.21 1148-P28363 Melu- ja varjostusmallinnukset Vadbäck Hans 21.4.21 Sisällys 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN

Lisätiedot

SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS

SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS TUULIWATTI OY SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.6.2017 P27979 Melu- ja varjostusmallinnukset Salmeskari Elina 12.6.2017 Sisällys

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala

Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimahanke, Vaala Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26595 Melu- ja varjostusmallinnukset 1

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY / ABO WIND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimapuistot, Haapajärvi Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2015 P21514 Melu-

Lisätiedot

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.1.2017 P24253 Melu- ja varjostusmallinnukset 1 (16)

Lisätiedot

Loueen tuulivoimahanke, Tervola

Loueen tuulivoimahanke, Tervola S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Loueen tuulivoimahanke, Tervola Melu- ja varjostusmallinnukset G132 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2015 P27008 Melu- ja varjostusmallinnukset G132

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkojoki, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Alahonkajoki - Melumallinnus

Lisätiedot

Mikonkeitaan tuulivoimahanke

Mikonkeitaan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U J T EK N IIK K OTSOTUULI OY Mikonkeitaan tuulivoimahanke FCG SUUNNITTELU J TEKNIIKK OY P20181 1 22) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Sisällysluettelo 1 varjostusmallinnuksen tavoitteet... 2

Lisätiedot

Meluraportti, Honkamäki

Meluraportti, Honkamäki Page 1 of 9 Honkamaki_CG140320- Rev1.3-meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Honkamäki Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev1.1 24.3.2014 Christian Granlund, Antti

Lisätiedot

Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki

Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC LAKIAKANGAS Lakiakangas I tuulivoimahanke, Karijoki Melu- ja varjostusmallinnukset V126 x 2 x HH137/147 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.3.2016 P22007 Melu- ja

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 n tuulivoimapuisto Melu- ja varjostusmallinnukset V136 x 15 x HH172 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.6.2016 P22555 Melu- ja varjostusmallinnukset V136 x 15 x

Lisätiedot

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY LIITE 4 Sastamalan kaupunki Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 8.10.2014 Laatinut: Kulttuuriympäristöpalvelut

Lisätiedot

Calculation Results. windpro. Limakko ja Alajoki, Perho(1) Sound Level. Distances (m) WTG

Calculation Results. windpro. Limakko ja Alajoki, Perho(1) Sound Level. Distances (m) WTG Limakko ja Alajoki, Perho1) FI-01 Helsinki 22.9.2015 10:26/3.0.619 DECIBEL - Main Result Calculation: Alajoki N131 x x HH144 Vipulampi lomarak. lisäys) Calculation is done according to Finnish guideline

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.9.2015 P18892P002 Merkkikallion kehrääjäselvitys Tiina Mäkelä 21.9.2015

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava MERIKARVIAN KUNTA Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava Melu- ja varjostusmallinnukset ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2017 P32233 Melu- ja varjostusmallinnukset ehdotusvaihe 1

Lisätiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot Matalataajuisen melun laskenta Raportin ja raportoijan tiedot Raportin laatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Projektipäällikkö Tarkastaja / Hyväksytty pvm Laatija Mauno Aho Laadittu pvm BILAGA 3E (1/11)

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.5.2017 P32719 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Sivu 1/11 Saunamaa_CG140609-Rev4- meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev3 9.6.2014 Christian Granlund

Lisätiedot

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus BILAGA 2 LIITE 2 Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB/OY Kalaxin tuulivoimahanke, Närpiö Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus

BILAGA 2 LIITE 2. Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus BILAGA 2 LIITE 2 Buller- och skuggningsmodellering Melu- ja varjostusmallinnus Project: Storbacka, Vörå/Vöyri Description: Saba Wind Ab Saba Tuulivoima Oy DECIBEL - Main Result Calculation: 9 x Vestas

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, Isojoki ja Karijoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, Isojoki ja Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Lakiakangas 1, ja Karijoki Liite 2 Havainnekuvat, näkymäanalyysi sekä melu- ja varjostusmallinnuksien tulokset FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet N117 x HH141 Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet Alahonkajoki_kaava_alueen_raja_polyline Asuinrakennus Julkinen tai liiker rak. Lomarakennus Teollinen rak. Allas

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi 1.11.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 2402137-5

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2)

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) TuuliSaimaa Oy Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) 9.6.2014 Empower PN Oy Valimotie 9-11, 00380 Helsinki puh. 029 020 011 fax 029 020 2290 www.empower.eu Kotipaikka:

Lisätiedot

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II,

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II, WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, liitteet II, 27.2.2015 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTON MELURAPORTTI Yleistä wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo P

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan päivättyyn välkemallinnusraporttiin,

Mallinnus perustuu Rambollin laatimaan päivättyyn välkemallinnusraporttiin, RAPORTTI Projekti Kiimassuon tuulivoimapuiston välkeselvitys, Forssan kaupungin puolella olevat voimalat Asiakas Voimavapriikki Oy Päivämäärä 8.11.2013 Laatija Tarkastaja Arttu Ruhanen Janne Ristolainen

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, MELUMALLINNUS 29.5.2015

Lisätiedot

KANNUKSEN TUULIPUISTON MELUMALLINNUS

KANNUKSEN TUULIPUISTON MELUMALLINNUS KANNUKSN TUULIPUISTON MLUMALLINNUS Yleistä wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 spoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Wpd Finland Oy:n suunnittelee tuulivoimalaitosten

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Intercon Energy Oy. Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi

Intercon Energy Oy. Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi 10.10.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus:

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN MELUMALLINNUS 31.12.2014 Olli Pekka Vieltojärvi Sisällysluettelo:

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km ( Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Melutaso ISO 9613-2 (7,5 db, GF=,4, T=15, z=4) 35 db(a) db(a) 45 db(a) ( 4 ( 5

Lisätiedot

Ketunperän meluselvitys

Ketunperän meluselvitys Page 1 of 14 Ketunperä_Meluselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto, Isokyrö

Kattiharjun tuulivoimapuisto, Isokyrö PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoiapuisto, Isokyrö Melu- ja varjostusallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY..217 P2143 Melu- ja varjostusallinnukset Vadbäck Hans..217 Sisällys 1 MELU-

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Voimamylly Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.6.2014 Viite 82142159 HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Huittinen-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kiimasuo, Huittinen Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Lisätiedot

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 12 Ketunperä_Meluselvitys_yhtei svaikutukset-ykjr150528-8_rev3 Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys - Yhteisvaikutukset Versio Päivämäärä Tekijät

Lisätiedot

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL 38 90015 Oulun kaupunki 1 : Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Suunnittelutarveratkaisuhakemusten täydennys: Päivitetty melu- ja varjostusvaikutusten mallinnus

Lisätiedot

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Innopower OY Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23440 Raportti 1 (9) Märsylä Janne Sisällysluettelo

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE) Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584-001 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

Lisätiedot

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Aurinkosiipi Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.9.2014 Viite 1510002627 MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 29.9.2014 Laatija

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 24 Parhalahti_Meluselvitys_JR15 1211-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 11.12.2015

Lisätiedot

Luvia Eurajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus

Luvia Eurajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 spoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Luvia urajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus wpd Finland Tero lo

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset. 14.4.2015 Projektinumero: 306712. WSP Finland Oy

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset. 14.4.2015 Projektinumero: 306712. WSP Finland Oy Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto Varjostusmallinnukset 14.4.2015 Projektinumero: 306712 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 1 2.1 Hankealueen sijainti... 1 2.2 Suunnitteluohjearvot...

Lisätiedot

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu Raportti V2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.5.14 P16589 Raportti V2 1 (18)

Lisätiedot

KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS

KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.6.2014 Viite 82129133-03 KORPI-MATIN TUULIVOI- MAPUISTO, MERIKARVIA VÄLKEMALLINNUS KORPI-MATIN

Lisätiedot

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510008051 KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄL- KEMALLINNUS KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys. 25.4.2014 Projektinumero: 305945. WSP Finland Oy

Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys. 25.4.2014 Projektinumero: 305945. WSP Finland Oy Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys 25.4.2014 Projektinumero: 305945 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen Page 1 of 9 Rajamaenkyla-Pienitaajuinen melu- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Rajamäenkylä Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 10.02.2015

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.4.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS, KAAVA 1 Päivämäärä

Lisätiedot

KORPI-MATIN TUULIVOIMA- PUISTO, MERIKARVIA MELUMALLINNUS

KORPI-MATIN TUULIVOIMA- PUISTO, MERIKARVIA MELUMALLINNUS Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014, täyd. 18.9.2014 Viite EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy KORPI-MATIN

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS

MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 i TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIPUISTOHANKKEEN KAAVALUONNOS, VÄLKEMALLINNUS 29.5.2015

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys 7.12.2015 Projektinumero: 306712 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 2 Lähtötiedot ja menetelmät...1 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...2

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Voimamylly Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.1.2015 Viite 82142159 HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja ABO Wind Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2016 Viite 1510019944 ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS ILLEVAARAN TUULIVOI-MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014 19.3.2014 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Äänitehotasojen mittaus... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu Raportti V3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.12.214 P16589 Raportti V3 1 (19)

Lisätiedot