Yksiköt peräkkäin, KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksiköt peräkkäin, KS"

Transkriptio

1 Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000, / YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT Ulkoiset TA/KS muutokset Sisäiset (eliminoinnit) Tili Tilinimi ) YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 0 30 TOIMINTATUOTOT , ,07 95,76% Myyntituotot , ,45 96,25% Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta , ,64 139,99% Lääkäreiden koulutuskorvaus , , Sotilasvammalain mukaiset korvaukset , ,13 59,45% Muut korvaukset valtiolta , ,00 32,37% Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,27 95,59% Kotikuntakorvaukset , ,54 122,77% Aikaisemman kotikunnan korvaukset , ,13 88,38% Vapaan valinnan korvaukset 7 356, , Muut yhteistoimintakorvaukset , ,11 93,29% Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset , ,53 108,92% Muut suoritteiden myyntituotot , ,18 101,66% Työterveyshuollon maksut , ,11 79,12% Täyskustannuskorvaukset pakollisista vakuutuksista , ,84 323,10% Oppisopimuskoulutuskorvaukset 4 640, ,00 464,00% Ateriapalvelujen myyntitulot , ,47 122,59% Henkilöstön aterioiden myyntituotot 0,00 0 0, Hammastekniset maksut 2 010, , Sisäiset atk-tuotot 0, Muut myyntituotot , ,85 214,80% Maksutuotot , ,15 97,58% Terveydenhuollon maksut , ,46 105,28% Perusterveydenhuollon laitoshoidon asiakasmaksut , ,51 102,00% Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelujen maksut , ,20 102,38% Muut terveydenhuollon maksut , ,75 669,57% Sosiaalitoimen maksut , ,61 92,42% Muut kodinhoitoapumaksut , ,84 106,66% Hoitopäivämaksut , ,45 91,00% Muut sosiaalitoimen maksut , ,00 86,40% Yhdyskuntapalvelujen maksut 0, Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 0, Muut palvelumaksut 120, , Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 120, , Tuet ja avustukset , ,81 97,06% Työllistämistuki valtiolta , ,36 120,96% Valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta , ,65 125,75% Perustoimeentulotuen valtionosuus , ,82 92,51% Muut tuet ja avustukset muilta 0 0, Muut toimintatuotot , ,66 90,07% Vuokratuotot , ,85 104,68% Asuntojen vuokrat , ,15 104,44% Muiden rakennusten vuokrat 0, /20

2 ) Muut vuokratuotot 3 044, ,70 190,29% Muut toimintatuotot , ,51 87,29% Elatustukimaksut ,00 0,00% Perustoimeentulotuen takaisinperintä , ,66 80,36% Tarveharkintaisen ja ennaltaehk. toimeentulotuen takai 2 317, , Vakuutus- ja muut korvaukset 105,00-105, Sisäiset/projektin omarahoitusosuus ,00 0,00% Muut tuotot , ,55 127,60% Sisäiset muut tuotot 0, Sis. perusturvan palvelutuotot , ,22 40 TOIMINTAKULUT , ,12 96,03% Henkilöstökulut , ,35 95,55% Palkat ja palkkiot yhteensä , ,08 96,68% Palkat ja palkkiot , ,08 96,67% Vakinaisten kk-palkat , ,48 85,09% Sijaisten kk-palkat , ,29 354,34% Tilapäisten kk-palkat , ,48 151,46% Vakin. tunti- ja urakkapalkat 0, Työllistämispalkat , ,66 98,56% Oppisopimuspalkat , , Erilliskorvaukset , ,11 107,45% Muut palkkamenot , ,00 8,95% Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot , ,00 113,62% Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset , , Lähdeverolliset palkat , , Puhelinetukorvaukset (meno) , , Ravintoetukorvaukset (meno) , , Luontoisedut (tulo) , , Jaksotetut palkat ja palkkiot , , Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät , ,00 96,31% Sairausvakuutuskorvaukset , ,82 89,11% Tapaturmakorvaukset , , Henkilösivukulut , ,27 92,00% Eläkekulut , ,66 91,68% KuEL palkkaperusteinen , ,06 96,52% KuEL eläkemenoperusteinen , ,60 86,88% KuEL varhe-maksu , ,00 49,31% Muut työeläkemaksut 0, Muut henkilösivukulut , ,61 93,36% Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , ,79 33,70% Työttömyysvakuutusmaksut , , Tapaturmavakuutusmaksut , , ,29% Muut sosiaalivakuutusmaksut , , Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut , , Palvelujen ostot , ,31 96,18% Asiakaspalvelujen ostot , ,33 97,07% Asiakaspalvelujen ostot valtiolta , , Asiakaspalvelujen ostot kunnilta , ,82 3,36% Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä , , Asiakaspalvelujen ostot muilta , ,04 87,06% Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kunnilta , ,16 151,76% /20

3 ) Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kuntayhtymiltä -386,56 386, Muiden palvelujen ostot , ,98 93,77% Toimisto- ja pankkipalvelut , ,94 32,49% Asiantuntijapalvelut , ,00 97,58% Henkilöstöpalvelujen ostot , , ICT-palvelut , ,66 81,33% Sisäiset ICT-palvelut 0 0, Painatukset ja kopiointi -142, ,13 0,78% Ilmoitukset , , Sisäiset monistuspalvelut , ,59 116,18% Posti- ja telepalvelut 15,35-15, Postimaksut , , Puhelinmaksut , ,56 60,51% Vakuutukset , ,47 58,39% Siivous- ja puhtaanapitopalvelut , ,65 111,31% Pesulapalvelut , ,93 29,89% Jätehuoltomaksut -668,89 668, Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut , ,69 103,91% Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv , ,45 38,07% Sisäiset kiinteistöpalvelut 0, Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp , ,41 89,92% Majoituspalvelut -857,47 857, Ravitsemispalvelut , ,40 102,72% Sisäiset ravitsemispalvelut , ,48 90,17% Kuljetuspalvelut , ,12 12,18% Sisäiset kuljetuspalvelut 0, Koulutuksen matkustuspalvelut , , Matkustuspalvelut ( ei koulutuksen ) , , Oppilaskuljetukset , ,96 506,77% Potilas- ja asiakaskuljetukset , , Sosiaali- ja terveyspalvelut , ,56 9,51% Sisäiset sosiaali- ja terveyspalvelut -120, , Laboratoriopalvelut , , Kuvantamispalvelut , , Työnohjauspalvelut , , Sis. Palvelutuotann.ostot , ,78 87,94% Koulutuspalvelut , ,82 52,52% Kulttuuripalvelut , , Muut yhteistoimintaosuudet , ,12 95,83% Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset , ,53 108,92% Muut palvelut , ,90 54,53% Sisäiset muut palvelut 0,00 0, Vartiointipalvelut -240, ,00 6,00% Sisäiset Tietohallinnon kustannusten kulut , ,95 101,46% Sisäiset Taloushallinnon kustannusten kulut , ,27 117,27% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,33 92,75% Ostot tilikauden aikana , ,33 92,75% Toimisto- ja koulutarvikkeet , ,94 57,34% Atk-tarvikkeet , , Opetusvälineet , ,59 38,72% Oppikirjat -490, ,29 49,07% /20

4 ) Kirjallisuus , ,25 46,54% Lehdet , , Elintarvikkeet , ,52 74,90% Vaatteisto , ,40 60,16% Lääkkeet , ,26 82,41% Hoitotarvikkeet , ,72 107,73% Siivous- ja puhdistusaineet , ,42 72,08% Poltto- ja voiteluaineet , ,93 88,62% Polttoaineet 0,00 0, Sähkö , ,22 94,25% Kemikaalit -138,73 138, Kalusto , ,44 42,35% Lainattavat apuvälineet , , Rakennusmateriaali -194,73 194, Varaosat ja korjaustarvikkeet , , Muu materiaali , ,78 75,49% Avustukset , ,62 96,66% Avustukset kotitalouksille , ,55 93,87% Lasten kotihoidon tuki , ,94 97,09% Yksityisen hoidon tuki , ,73 86,06% Yksityisen hoidon tuen kuntalisä , ,08 94,22% Omaishoidon tuki , ,28 85,85% Perustoimeentulotuki , ,84 100,01% Täydentävä toimeentulotuki , ,41 119,96% Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki , ,76 74,67% Kuntouttavan työtoiminnan toimintaraha -18, ,00 0,07% Kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaukset tt-tukea saavalle -72, ,87 4,81% Kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaukset tm-tukea saavalle , ,30 160,63% Vammaisille annetut avustukset , ,06 77,74% Työosuusrahat , , Muut avustukset kotitalouksille , ,28 93,03% Avustukset yhteisöille , ,93 121,24% Työmarkkinatuen kuntaosuus , ,93 124,47% Muut avustukset yhteisöille , ,00 26,96% Muut toimintakulut , ,51 97,36% Vuokrat , ,92 98,02% Rakennusten ja huoneistojen vuokrat , ,33 84,09% Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon , ,00 97,97% Koneiden ja laitteiden vuokrat , ,60 24,79% Leasing-vuokrat , ,90 168,13% Muut vuokrat ja vastikkeet , ,11 114,06% Muut toimintakulut , ,59 65,68% Välilliset verot , ,12 13,46% Oman käytön alv 0,00 0, Myyntisaamisten luottotappiot , ,05 79,19% Jäsenmaksut -85, ,00 17,00% Edustus ja yhteistoiminta 0, Muut kulut , ,42 50,51% Sisäiset muut kulut 0, TOIMINTAKATE , ,05 96,14% VUOSIKATE , ,05 96,14% /20

5 ) 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,97 98,74% Suunnitelman mukaiset poistot , ,97 98,74% Poistot tietokoneohjelmista , ,14 73,94% Poistot muista pitkävaikutteisista menoista , , Poistot koneista ja kalustoista , ,59 119,93% TILIKAUDEN TULOS , ,02 96,16% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,02 96,16% VYÖRYTYSERÄT , ,25 104,51% Hallintopalvelujen vyörytystulot , , Palvelutuotannon hallinnon vyörytystulot , , Vyörytyserämenot , ,25 104,51% Hallintopalvelujen vyörytysmenot , , Palvelutuotannon hallinnon vyörytysmenot , , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,77 96,29% , PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO 0 30 TOIMINTATUOTOT , ,74 88,79% Myyntituotot , ,13 85,32% Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,13 85,32% Muut yhteistoimintakorvaukset , ,06 92,35% Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset , ,07 73,66% Maksutuotot 0,00 0 0, Sosiaalitoimen maksut 0,00 0, Muut sosiaalitoimen maksut 0, Muut palvelumaksut 0 0, Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 0 0, Tuet ja avustukset , ,61 193,08% Työllistämistuki valtiolta , ,61 193,08% Muut tuet ja avustukset muilta 0 0, Muut toimintatuotot , ,22 93,75% Muut toimintatuotot , ,22 93,75% Sisäiset/projektin omarahoitusosuus ,00 0,00% Muut tuotot 261, , Sisäiset muut tuotot 0, Sis. perusturvan palvelutuotot , ,79 40 TOIMINTAKULUT , ,64 89,10% Henkilöstökulut , ,43 107,99% Palkat ja palkkiot yhteensä , ,93 115,56% Palkat ja palkkiot , ,33 115,07% Vakinaisten kk-palkat , ,58 117,11% Sijaisten kk-palkat , , Tilapäisten kk-palkat , , Työllistämispalkat , ,77 158,07% Erilliskorvaukset , ,27 106,51% Muut palkkamenot , , Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot , ,00 105,84% Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset -149,76 149, Puhelinetukorvaukset (meno) -480,00 480, Luontoisedut (tulo) 480,00-480, Jaksotetut palkat ja palkkiot , , Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät 915, ,60 22,89% /20

6 ) Sairausvakuutuskorvaukset 915, ,60 22,89% Tapaturmakorvaukset 0, Henkilösivukulut , ,50 82,93% Eläkekulut , ,44 92,22% KuEL palkkaperusteinen , ,62 103,44% KuEL eläkemenoperusteinen , ,06 67,15% KuEL varhe-maksu ,00 0,00% Muut henkilösivukulut , ,06 44,62% Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , ,01 35,65% Työttömyysvakuutusmaksut , , Tapaturmavakuutusmaksut , , Muut sosiaalivakuutusmaksut -420, , Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut , , Palvelujen ostot , ,72 78,84% Asiakaspalvelujen ostot , , Asiakaspalvelujen ostot muilta , , Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kuntayhtymiltä 0,00 0, Muiden palvelujen ostot , ,39 77,54% Toimisto- ja pankkipalvelut , , Asiantuntijapalvelut , ,43 20,47% ICT-palvelut , ,96 76,50% Sisäiset ICT-palvelut 0 0, Painatukset ja kopiointi ,00 0,00% Sisäiset monistuspalvelut , ,31 198,48% Postimaksut , , Puhelinmaksut , ,87 129,85% Vakuutukset -268,79 268, Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut , ,12 100,00% Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp ,00 0,00% Majoituspalvelut -481,11 481, Ravitsemispalvelut , ,14 35,73% Sisäiset ravitsemispalvelut -212,80 212, Kuljetuspalvelut ,00 0,00% Koulutuksen matkustuspalvelut -206,13 206, Matkustuspalvelut ( ei koulutuksen ) , , Sisäiset sosiaali- ja terveyspalvelut 0 0, Työnohjauspalvelut , , Sis. Palvelutuotann.ostot ,00 0,00% Koulutuspalvelut , ,07 68,97% Kulttuuripalvelut -36,00 36, Muut yhteistoimintaosuudet , ,50 34,44% Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset , ,07 73,66% Muut palvelut , , Sisäiset muut palvelut 0,00 0, Sisäiset Tietohallinnon kustannusten kulut , ,43 101,43% Sisäiset Taloushallinnon kustannusten kulut , ,27 117,27% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,18 74,45% Ostot tilikauden aikana , ,18 74,45% Toimisto- ja koulutarvikkeet , ,15 71,89% Atk-tarvikkeet , , Oppikirjat 0 0, /20

7 ) Kirjallisuus , ,02 35,13% Lehdet -480,57 480, Elintarvikkeet -124, , Siivous- ja puhdistusaineet -18,80 18, Kalusto , ,22 63,04% Muu materiaali -280, ,96 56,01% Avustukset ,00 0,00% Avustukset yhteisöille ,00 0,00% Muut avustukset yhteisöille ,00 0,00% Muut toimintakulut , ,17 68,03% Vuokrat , ,66 64,83% Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon , ,00 95,18% Koneiden ja laitteiden vuokrat -961, ,22 192,24% Leasing-vuokrat , ,04 14,89% Muut vuokrat ja vastikkeet -45, ,16-3,76% Muut toimintakulut , ,49 266,09% Myyntisaamisten luottotappiot , , Muut kulut , ,01 48,31% TOIMINTAKATE , ,90 89,45% VUOSIKATE , ,90 89,45% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,84 13,31% Suunnitelman mukaiset poistot , ,84 13,31% Poistot tietokoneohjelmista , ,64 9,63% Poistot koneista ja kalustoista , ,80 7 TILIKAUDEN TULOS , ,74 83,86% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,74 83,86% VYÖRYTYSERÄT , ,20-144,20% Hallintopalvelujen vyörytystulot , , Palvelutuotannon hallinnon vyörytystulot 0, Vyörytyserämenot , ,31 2,94% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,94-23,11% , LASTEN, NUORTEN JA PERH.PALV TOIMINTATUOTOT , ,59 89,16% Myyntituotot , ,27 89,01% Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta 6 687, , Muut korvaukset valtiolta 6 687, , Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,05 88,13% Kotikuntakorvaukset , ,93 137,32% Aikaisemman kotikunnan korvaukset , ,95 112,81% Vapaan valinnan korvaukset 0, Muut yhteistoimintakorvaukset , ,31 85,98% Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset , ,62 91,93% Muut suoritteiden myyntituotot , ,78 582,07% Oppisopimuskoulutuskorvaukset 55,00-55, Ateriapalvelujen myyntitulot , ,65 474,92% Henkilöstön aterioiden myyntituotot 0,00 0 0, Muut myyntituotot 8 980, ,13 898,01% Maksutuotot , ,86 94,05% Terveydenhuollon maksut 649, ,70 162,43% Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelujen maksut 649, ,70 162,43% /20

8 ) 3252 Sosiaalitoimen maksut , ,56 93,79% Muut kodinhoitoapumaksut 2 377, , Muut sosiaalitoimen maksut , ,23 91,57% Yhdyskuntapalvelujen maksut 0, Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 0, Tuet ja avustukset , ,03 94,47% Työllistämistuki valtiolta , ,86 83,79% Valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta , ,65 125,75% Perustoimeentulotuen valtionosuus , ,82 92,51% Muut tuet ja avustukset muilta 0, Muut toimintatuotot , ,43 60,55% Vuokratuotot 2 464, ,00 54,76% Asuntojen vuokrat 2 260, ,00 50,22% Muut vuokratuotot 204,00-204, Muut toimintatuotot , ,43 60,81% Elatustukimaksut ,00 0,00% Perustoimeentulotuen takaisinperintä , ,66 80,36% Tarveharkintaisen ja ennaltaehk. toimeentulotuen takai 2 317, , Muut tuotot 926, ,15 30,90% TOIMINTAKULUT , ,65 92,64% Henkilöstökulut , ,47 93,77% Palkat ja palkkiot yhteensä , ,79 94,39% Palkat ja palkkiot , ,69 94,15% Vakinaisten kk-palkat , ,02 82,76% Sijaisten kk-palkat , , ,62% Tilapäisten kk-palkat , ,77 63,71% Työllistämispalkat , ,71 70,82% Erilliskorvaukset , ,30 126,07% Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot , ,00 124,83% Lähdeverolliset palkat -489,28 489, Puhelinetukorvaukset (meno) , , Luontoisedut (tulo) 1 220, , Jaksotetut palkat ja palkkiot , , Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät , ,90 83,15% Sairausvakuutuskorvaukset , ,77 60,25% Tapaturmakorvaukset , , Henkilösivukulut , ,68 91,55% Eläkekulut , ,71 92,02% KuEL palkkaperusteinen , ,70 96,71% KuEL eläkemenoperusteinen , ,38 67,50% KuEL varhe-maksu -277, ,63 8,95% Muut henkilösivukulut , ,97 89,84% Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , ,78 33,21% Työttömyysvakuutusmaksut , , Tapaturmavakuutusmaksut , , ,55% Muut sosiaalivakuutusmaksut , , Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 1 318, , Palvelujen ostot , ,37 88,25% Asiakaspalvelujen ostot , ,17 85,47% Asiakaspalvelujen ostot valtiolta , , Asiakaspalvelujen ostot kunnilta , ,55 22,35% /20

9 ) Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä , , Asiakaspalvelujen ostot muilta , ,77 72,06% Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kunnilta , ,44 112,23% Muiden palvelujen ostot , ,20 96,28% Toimisto- ja pankkipalvelut -964, ,89 7,28% Asiantuntijapalvelut , ,53 137,21% ICT-palvelut , ,30 101,22% Sisäiset ICT-palvelut 0 0, Painatukset ja kopiointi -49, ,65 49,35% Sisäiset monistuspalvelut , ,13 99,94% Postimaksut , , Puhelinmaksut , ,87 56,10% Vakuutukset , ,08 75,38% Siivous- ja puhtaanapitopalvelut , , Jätehuoltomaksut -241,08 241, Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut , ,34 107,07% Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv , , Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp , ,73 153,27% Majoituspalvelut -174,91 174, Ravitsemispalvelut , ,76 262,78% Kuljetuspalvelut , ,98 1,25% Koulutuksen matkustuspalvelut , , Matkustuspalvelut ( ei koulutuksen ) , , Potilas- ja asiakaskuljetukset , , Sosiaali- ja terveyspalvelut , ,21 0,99% Sisäiset sosiaali- ja terveyspalvelut 0 0, Laboratoriopalvelut , , Kuvantamispalvelut , , Työnohjauspalvelut , , Sis. Palvelutuotann.ostot , ,54 89,30% Koulutuspalvelut , ,79 39,54% Kulttuuripalvelut -405,52 405, Muut yhteistoimintaosuudet , ,50 91,06% Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset , ,62 91,93% Muut palvelut , ,62 23,48% Sisäiset muut palvelut 0, Sisäiset Tietohallinnon kustannusten kulut , ,55 101,54% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,18 100,20% Ostot tilikauden aikana , ,18 100,20% Toimisto- ja koulutarvikkeet , ,72 78,10% Atk-tarvikkeet , , Opetusvälineet , ,84 52,78% Oppikirjat 0, Kirjallisuus , ,90 58,23% Lehdet -80,11 80, Elintarvikkeet , ,00 77,37% Vaatteisto , ,50 63,16% Lääkkeet , ,67 100,14% Hoitotarvikkeet , ,61 103,41% Siivous- ja puhdistusaineet , ,22 371,37% Poltto- ja voiteluaineet , ,71 85,81% /20

10 ) Sähkö -218,27 218, Kemikaalit -138,73 138, Kalusto , ,48 189,36% Rakennusmateriaali -194,73 194, Varaosat ja korjaustarvikkeet -285,00 285, Muu materiaali , ,87 82,77% Avustukset , ,15 103,42% Avustukset kotitalouksille , ,78 96,46% Omaishoidon tuki , ,66 87,52% Perustoimeentulotuki , ,84 100,01% Täydentävä toimeentulotuki , ,41 119,96% Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki , ,76 74,67% Kuntouttavan työtoiminnan toimintaraha -18, ,00 0,07% Kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaukset tt-tukea saavalle -72, ,87 4,81% Kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaukset tm-tukea saavalle , ,30 160,63% Vammaisille annetut avustukset , ,06 77,74% Työosuusrahat , , Muut avustukset kotitalouksille , ,12 155,30% Avustukset yhteisöille , ,93 122,16% Työmarkkinatuen kuntaosuus , ,93 124,47% Muut avustukset yhteisöille , ,00 34,08% Muut toimintakulut , ,86 103,96% Vuokrat , ,24 105,63% Rakennusten ja huoneistojen vuokrat , ,83 49,24% Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon , ,00 102,98% Koneiden ja laitteiden vuokrat , ,81 43,80% Leasing-vuokrat , , Muut vuokrat ja vastikkeet , , Muut toimintakulut , ,38 19,18% Välilliset verot -757,38 757, Myyntisaamisten luottotappiot ,00 0,00% Jäsenmaksut -85,00 85, Muut kulut , ,76 40,85% TOIMINTAKATE , ,06 93,67% VUOSIKATE , ,06 93,67% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,18 181,18% Suunnitelman mukaiset poistot , ,18 181,18% Poistot tietokoneohjelmista , ,38 150,55% Poistot koneista ja kalustoista , ,80 211,81% TILIKAUDEN TULOS , ,88 93,88% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,88 93,88% VYÖRYTYSERÄT , , Hallintopalvelujen vyörytystulot , , Palvelutuotannon hallinnon vyörytystulot 0, Vyörytyserämenot , , Hallintopalvelujen vyörytysmenot , , Palvelutuotannon hallinnon vyörytysmenot -725,31 725, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,51 98,39% , HOITO-JA HOIVAPALVELUT 0 30 TOIMINTATUOTOT , ,47 104,79% /20

11 ) 300 Myyntituotot , ,77 109,15% Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta , ,00 37,39% Sotilasvammalain mukaiset korvaukset , ,00 37,39% Muut korvaukset valtiolta 0, Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,05 107,19% Kotikuntakorvaukset , ,34 184,88% Aikaisemman kotikunnan korvaukset , ,08 79,90% Vapaan valinnan korvaukset 0, Muut yhteistoimintakorvaukset , ,80 96,59% Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset , ,59 141,73% Muut suoritteiden myyntituotot , ,72 122,08% Oppisopimuskoulutuskorvaukset 3 510, ,00 351,00% Ateriapalvelujen myyntitulot , ,82 121,02% Henkilöstön aterioiden myyntituotot 0,00 0 0, Muut myyntituotot , ,90 165,03% Maksutuotot , ,19 98,64% Terveydenhuollon maksut , ,41 102,03% Perusterveydenhuollon laitoshoidon asiakasmaksut , ,51 102,00% Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelujen maksut 4 558, ,50 113,96% Muut terveydenhuollon maksut 26,40-26, Sosiaalitoimen maksut , ,60 94,67% Muut kodinhoitoapumaksut , ,17 106,19% Hoitopäivämaksut 0, ,00 0,00% Muut sosiaalitoimen maksut , ,77 85,50% Muut palvelumaksut 0 0, Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 0 0, Tuet ja avustukset , ,61 121,27% Työllistämistuki valtiolta , ,61 121,27% Muut toimintatuotot , ,28 100,16% Vuokratuotot , ,15 104,90% Asuntojen vuokrat , ,15 104,87% Muiden rakennusten vuokrat 0, Muut vuokratuotot 289, ,00 289,00% Muut toimintatuotot , ,87 86,90% Perustoimeentulotuen takaisinperintä 0, Vakuutus- ja muut korvaukset 105,00-105, Sisäiset/projektin omarahoitusosuus ,00 0,00% Muut tuotot , ,21 112,02% Sis. perusturvan palvelutuotot , ,92 40 TOIMINTAKULUT , ,65 100,21% Henkilöstökulut , ,73 101,74% Palkat ja palkkiot yhteensä , ,02 104,31% Palkat ja palkkiot , ,50 104,33% Vakinaisten kk-palkat , ,59 92,68% Sijaisten kk-palkat , ,49 207,86% Tilapäisten kk-palkat 0,00 0 0, Työllistämispalkat , ,72 91,16% Oppisopimuspalkat , , Erilliskorvaukset , ,38 112,47% Muut palkkamenot -635, , Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot , ,00 125,87% /20

12 ) Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset , , Lähdeverolliset palkat -231, , Puhelinetukorvaukset (meno) -240,00 240, Luontoisedut (tulo) 240,00-240, Jaksotetut palkat ja palkkiot , , Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät , ,48 105,38% Sairausvakuutuskorvaukset , ,98 101,29% Tapaturmakorvaukset 4 706, , Henkilösivukulut , ,29 93,79% Eläkekulut , ,64 92,46% KuEL palkkaperusteinen , ,18 103,02% KuEL eläkemenoperusteinen , ,98 91,86% KuEL varhe-maksu , ,84 36,41% Muut työeläkemaksut 0, Muut henkilösivukulut , ,65 99,72% Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , ,64 36,72% Työttömyysvakuutusmaksut , , Tapaturmavakuutusmaksut , , ,29% Muut sosiaalivakuutusmaksut , , Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 413, , Palvelujen ostot , ,25 100,21% Asiakaspalvelujen ostot , ,23 95,33% Asiakaspalvelujen ostot kunnilta , ,51 364,46% Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä , , Asiakaspalvelujen ostot muilta , ,10 94,68% Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kunnilta , ,24 96,96% Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kuntayhtymiltä 0,00 0, Muiden palvelujen ostot , ,48 105,56% Toimisto- ja pankkipalvelut -238, ,56 238,56% Asiantuntijapalvelut , ,61 38,54% Henkilöstöpalvelujen ostot , , ICT-palvelut , ,15 203,24% Sisäiset ICT-palvelut 0 0, Painatukset ja kopiointi ,00 0,00% Ilmoitukset -67,32 67, Sisäiset monistuspalvelut , ,84 116,88% Postimaksut , , Puhelinmaksut , ,91 108,25% Vakuutukset , ,20 66,26% Siivous- ja puhtaanapitopalvelut , ,42 79,44% Pesulapalvelut ,00 0,00% Jätehuoltomaksut -334,54 334, Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut , ,32 100,00% Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv , ,59 37,26% Sisäiset kiinteistöpalvelut 0, Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp , ,78 181,40% Ravitsemispalvelut , ,64 82,49% Sisäiset ravitsemispalvelut , ,98 100,82% Kuljetuspalvelut , ,23 32,45% Sisäiset kuljetuspalvelut 0, Koulutuksen matkustuspalvelut , ,79 12/20

13 ) Matkustuspalvelut ( ei koulutuksen ) , , Potilas- ja asiakaskuljetukset , , Sosiaali- ja terveyspalvelut , ,51 1,01% Sisäiset sosiaali- ja terveyspalvelut 0 0, Laboratoriopalvelut , , Kuvantamispalvelut , , Työnohjauspalvelut -600,00 600, Sis. Palvelutuotann.ostot , ,56 89,94% Koulutuspalvelut , ,34 69,19% Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset , ,59 141,73% Muut palvelut , ,73 182,17% Vartiointipalvelut 0, ,00 0,00% Sisäiset Tietohallinnon kustannusten kulut , ,72 101,49% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,23 82,98% Ostot tilikauden aikana , ,23 82,98% Toimisto- ja koulutarvikkeet , ,54 64,61% Atk-tarvikkeet , , Oppikirjat 0 0, Kirjallisuus -363, ,21 13,99% Lehdet -956,65 956, Elintarvikkeet , ,08 79,91% Vaatteisto , ,56 34,53% Lääkkeet , ,07 85,93% Hoitotarvikkeet , ,66 89,85% Siivous- ja puhdistusaineet , ,10 68,08% Poltto- ja voiteluaineet , ,22 88,91% Polttoaineet 0,00 0, Sähkö , ,49 79,70% Kalusto , ,26 53,79% Varaosat ja korjaustarvikkeet , , Muu materiaali , ,66 108,30% Avustukset , ,62 82,78% Avustukset kotitalouksille , ,62 84,14% Omaishoidon tuki , ,62 84,14% Avustukset yhteisöille ,00 0,00% Muut avustukset yhteisöille ,00 0,00% 480 Muut toimintakulut , ,48 99,66% Vuokrat , ,21 100,53% Rakennusten ja huoneistojen vuokrat , ,50 87,24% Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon , ,00 101,65% Koneiden ja laitteiden vuokrat , ,84 16,38% Leasing-vuokrat , , Muut vuokrat ja vastikkeet , ,43 101,06% Muut toimintakulut , ,69 42,34% Välilliset verot , , Myyntisaamisten luottotappiot , ,43 34,95% Jäsenmaksut ,00 0,00% Edustus ja yhteistoiminta 0, Muut kulut , ,76 52,41% TOIMINTAKATE , ,82 97,10% VUOSIKATE , ,82 97,10% /20

14 ) 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,59 133,70% Suunnitelman mukaiset poistot , ,59 133,70% Poistot tietokoneohjelmista , ,86 212,67% Poistot muista pitkävaikutteisista menoista , , Poistot koneista ja kalustoista , ,85 98,00% TILIKAUDEN TULOS , ,23 97,34% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,23 97,34% VYÖRYTYSERÄT , , Hallintopalvelujen vyörytystulot , , Palvelutuotannon hallinnon vyörytystulot 0, Vyörytyserämenot , , Hallintopalvelujen vyörytysmenot , , Palvelutuotannon hallinnon vyörytysmenot , , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,90 104,93% , PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 0 30 TOIMINTATUOTOT , ,43 93,92% Myyntituotot , ,59 94,61% Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta , ,64 184,48% Lääkäreiden koulutuskorvaus , , Sotilasvammalain mukaiset korvaukset 6 222, , Muut korvaukset valtiolta 9 498, ,00 19,00% Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,89 97,87% Kotikuntakorvaukset , ,02 103,90% Aikaisemman kotikunnan korvaukset 0, Vapaan valinnan korvaukset 7 304, , Muut yhteistoimintakorvaukset , ,09 93,09% Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset , ,18 134,71% Muut suoritteiden myyntituotot , ,34 81,56% Työterveyshuollon maksut , ,11 79,12% Täyskustannuskorvaukset pakollisista vakuutuksista , ,84 323,10% Hammastekniset maksut 2 010, , Sisäiset atk-tuotot 0, Muut myyntituotot 2 325, ,20 55,38% Maksutuotot , ,65 109,00% Terveydenhuollon maksut , ,65 108,98% Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelujen maksut , ,30 101,04% Muut terveydenhuollon maksut , ,35 669,35% Muut palvelumaksut 120, , Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 120, , Tuet ja avustukset 0, Työllistämistuki valtiolta 0, Muut toimintatuotot , ,49 87,39% Vuokratuotot 620, ,50 103,42% Muut vuokratuotot 620, ,50 103,42% Muut toimintatuotot , ,99 87,38% Sisäiset/projektin omarahoitusosuus ,00 0,00% Muut tuotot , ,50 213,93% Sis. perusturvan palvelutuotot , ,51 40 TOIMINTAKULUT , ,17 93,65% Henkilöstökulut , ,75 90,25% /20

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 1 000 I / Tot. % I / 2015 Tot. % KS Ennuste Erotus Tuotot 6 293 23,68 6 603 24,17 26 573 27 321 26 573 0 Kulut -6 193 24,59-5 920 22,87-25 189-25 884-25 889

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61 Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57 Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos % Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003

Lisätiedot

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. % Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3119 Muut myyntituotot kunnilta

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos % TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 3530 Muut tuotot 11.002,14-100,0 4001 Kokouspalkkiot -25.000-25.000-31.159,90 124,6 4100 KuEL-maksut -800-800 -1.528,94 191,1 4101 Eläkemenoperust.maksu -14.929-14.929-17.043,27

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: 911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT SIILINJÄRVEN KUNTA W_tulosalueet/tili VIENNIT Sivu 1 60 TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3140 Muut myyntituotot 478 0-41 41 0,0 0 0,0 * Myyntituotot (ulk) 478 0-41 41

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA 2018-2019 5610 Eläinlääkintähuolto 3099 Muut korvaukset valtiolta 86 105 80 000 80 000 80 000 80 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 815 740 961 173 955 930 955

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -80851 4100 KuEL-maksut -14192 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1693

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -61.930-51.500-56.730-8,4 10,2 5005 Palkkiot -3.118-3.000-3.000-3,8 5010 Sijaisten palkat -15.814-100,0 5060 Jaksotetut palkat

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Kauhavan kaupunki Sivu 1 003501 Kansalaisopisto 4101 Kuel-maksut/eläkemenoperustei -12.670-888,72-11.781,28 7,0 4102 Kuel-maksut/varhemaksut -20-20,00 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -185.000-185.000,00

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

TP TA Tot TA Muutos %

TP TA Tot TA Muutos % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 161010 Yleisjaosto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat -119 316-122 374-64 670-57 000-53,4

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

* Kustannuspa ikk a yhteens ä

* Kustannuspa ikk a yhteens ä lkoinen/sisäinen TALOSARVIO Sivu 1 ER lk/sis. 001001 Valtuusto 2011-4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot 20000 4001 Luott.m.kokousp.sotunal 5100 4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot 4003 Ansionmenetyskorvaukset

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 16.11. 071010 Teknisen toimen hallinto 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast 894 4001 Kokouspalkkiot -3 600-2 800,00 4002 Viranhaltijoiden palkat -57 311-27 220,00-25 685,00 4060 Jaksotetut

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7)

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7) 003201 Henkilöstöpalvelut Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 315 211 375 000 343 750 91,7 415 960 40 960 10,9 3061 Sisäiset muut liiketoiminnan tuotot (2) 0 102-100,0 337 863 337

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000

Lisätiedot

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA K A R A Talousarvio 2015 / Käyttötalous Investoinnit Laskujen hyväksyjät VALTUUSTO 8.12.2014 126 KARA / Talousarvio 2015 Talousarvion erillismääräyksiä M A A N K Ä Y T T Ö O S A S T O Tulosyksiköt / Kustannuspaikat

Lisätiedot

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos 4000 Vakin. viranhaltijat/kk- -1 926,45-5 610-5 610,00 5 610,00 4020 Työsuhteisten kuukausipa -27 601,89-44 424-44 424,00 44 424,00 4030 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit Käyttötalous 1 TEHTÄVÄLUOKKA 215 1 käyttötalous yht Koonti opev 7 Kululajit palkkausmenot tarkistusrivi 338245 Palkat ja palkkiot 1 258459 Eläkekulut 375 64131 Muut henkiölsivukulut 39 15655 Asiakaspalveluiden

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37 5940 Ympäristö- ja rakennusltk MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA MUUT TOIMINTATUOTOT T U L O T 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 9 706 12 000 7 430 12 000 12 000 14 14 14 12 000 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot

Lisätiedot

Talousarvio Toteuma

Talousarvio Toteuma 60 Kirjasto- ja kulttuuriltk 6000 Kirjasto Talousarvio Toteuma 2015 2014 3140 Muut myyntituotot 1 500 1 509 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 10 000 9 330 3330 Muut tuet ja avustukset 0 10 000 3530 Muut

Lisätiedot

EUR. Ulkoinen/Sisäinen

EUR. Ulkoinen/Sisäinen Viitasaaren kaupunki Sivu 1 030000 Hallintopalvelut sivistystoimi KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -109.798.00-109.798.00-109.798.00-109.798.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109.798.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Lisätiedot

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,-

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,- Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 80.000 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 19.11. 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 3102 Myyntitulot kunn 6.298.863,22 3152 Ateriamaksut 924,00 2.000,00 2.000,00 3190 Muut myyntitulot 1.405,00

Lisätiedot

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut IITIN KUNTA, varhaiskasvatus INTIME/Talouden Suunnittelu 3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut -19 700 3257 Päivähoitomaksut -267 606 3330 Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530

Lisätiedot