Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto

2 SIVISTYSLAUTAKUNTA PALKAT JA PALKKIOT Vakinaiset kuukausipalkat Luottamustoimipalkkiot Kuel- maksut Kuel- maksut eläkeper Varhe -maksut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ Asiantuntijapalvelut Atk-palavelut Ilmoitukset Postipalvelumaksut Muut vakuutusmaksut Majoitus- ravitsemuspalvelut ( Kokouskahvit ym. ) Henkilöstön koulutus Henkilöstön virkamatkat majoitus ja ravitsemus Muu kotimaan majoitus- ja ravitsemuspalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustuspalvelut kotimaa henkilöstön koulutus Henkilöstön virantoimitusmatkat Henkilöstön virkamatkat matkustuspalvelut Matkustuspalvelut kotimaa luottamushenkilöt Henkilöstön virkamatka Työtervveys Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut

3 Sisäiset puhtaanapitopalvelut Sisäiset ravintopalvelut Henkilöstön koulutus koulutusmaksut PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ Sisäiset muut vuokrat VUOKRAT MENOT YHTEENSÄ

4 Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Perusopetus

5 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2009 TA-EHD 2010 TS 2011 TS Ateriamyynti * Muut liiketoiminnan tuotot, ulkoi ** Muut liiketoiminnan tuotot *** Liiketoiminnan myyntituotot Henkilöstön aterioid Oppilaanohjaustulot * Muut suoritteiden myyntituotot, u ** Muut suoritteiden myyntituotot *** Muut suoritteiden myyntituotot **** MYYNTITUOTOT Muut opetus- ja kult *** Opetus- ja kulttuuritoimen maksut Sisäiset muut palvel ** Muut palvelumaksut, sisäinen *** Muut palvelumaksut **** MAKSUTUOTOT Muut tuet ja avustuk **** TUET JA AVUSTUKSET Asuntojen vuokratuotot Muiden rakennusten v Muut vuokratuotot ** Vuokratuotot, ulkoinen *** Vuokratuotot Muut tuotot ** Muut toimintatuotot, ulkoinen *** Muut toimintatuotot **** MUUT TOIMINTATUOTOT ***** TOIMINTATUOTOT Vakinaiset kuukausipalkat Tuntipalkat Määräaikaisten palkat Työvuorolisät 100

6 Muut palkat Luontaisetukorvaukse Luontaisetukorvaukse *** Palkat ja palkkiot KuEL-maksut KuEL-maksut -eläkeper Varhemaksut Muut työeläkemaksut ** Eläkekulut Kansaneläke- ja sair Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutu ** Muut henkilösivukulut Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset ** Henkilöstökorvaukset, muut henk.m *** Henkilösivukulut **** HENKILÖSTÖKULUT Asiakaspalvelujen ostot kunnilta Asiakaspalvelujen ostot kuntayht Asiakaspal.ost.muilt As.pa Muut palv.osto ** Asiakaspalvelujen ostot, ulkoinen *** Asiakaspalvelujen ostot Toimisto- ja pankki Asiantuntijapalvelut Atk-palvelut Ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Postipalvelumaksut Telepalvelumaksut Vakuutukset Opiskelijoiden vakuutusmaksut Muut vakuutusmaksut Rakennusten kunnossapito

7 Alueiden kunnossapito Koneiden, kaluston j Majoitus ja rav. palv Henkilöstön koulutus Henkilöstön virkamatka Muut kotimaan majoit * Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matk.ja kulj.palvelu Matkustuspalv Henkil Henkilöstön virantoi Henkilöstön virkamatka Luennoitsijat (yleis Kuljetuspalv KVL:n Muut kuljetuspalvelut Oppilaskulj linja-au Oppilaskuljetukset taksi Matk.ulk.Henk.virkamatka Matk.ulk.Henk.osm.ke * Matkustus- ja kuljetuspalvelut Työterveys Kela I 50% Työterveys Kela I 60 % Työterveys Kela II Työterveys Muut Muut terveyspalvelut * Terveyspalvelut Henkilöstön koulutus Op. kult.kot. Luennoitsijat Muut * Koulutus-, opetus ja kulttuuripalvelut Muut palvelut ** Muiden palvelujen ostot, ulkoinen Sisäiset toimisto- j Sisäiset puhtaanapit Sisäiset kiinteistön Sisäiset alueiden ku Sisäiset koneiden, k

8 Sisäiset ravintopalvelut Sisäiset kuljetuspa Sisäiset muut palvelut ** Muiden palvelujen ostot, sisäinen *** Muiden palvelujen ostot **** PALVELUJEN OSTOT Toimistotarvikkeet Koulutarvikkeet Monistustarvikkeet Atk-tarvikkeet Toimisto- ja kouluta Urheilutarvikkeet Muut tarvikkeet,kotitalous To. ja ko. tar tekninen työ To.ja ko.tar.teks.ty To.ja ko.tar.piirust To.ja ko.tar.kielet To.ja ko.tar.ilmaisu To.ja ko.tar.muut ta To.ja ko.tar.musiikki Kirjallisuus Kirjallisuus Sähköis Lehdet Av-aineisto Kartat Videot Kirjallisuus Kirjat Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet Siivous- ja puhdistu Kalusto ATK-kalusto Muu materiaali Irtaimiston huoltota ** Ostot tilikauden aikana, ulkoinen

9 *** Ostot tilikauden aikana **** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Avust yht Kohdeavustukset *** Avustukset yhteisöille **** AVUSTUKSET Rakennusten ja huone Koneiden ja laitteid Leasingvuokrat Muut vuokrat ** Vuokrat, ulkoinen Sisäiset rakennusten ** Vuokrat, sisäinen *** Vuokrat Oman käytön ALV Muut kulut Vahingonkorvaukset Viivästyskorot Edustus ** Muut toimintakulut, ulkoinen *** Muut toimintakulut **** MUUT TOIMINTAKULUT ***** TOIMINTAKULUT ****** TOIMINTAKATE

10 Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Varhaiskasvatus

11 VARHAISKASVATUS, PÄIVÄHOITO Tilikohta Nimike Muut liiketoiminnan tulot Muut liiketuotot, kuljetukset Henkilöstön aterioiden myyntituotot Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaus MYYNTITUOTOT Hoitopäivämaksut Sisäiset muut palvelumaksut MAKSUTUOTOT Matalapalkkatuet valtiolta Työterveyshuollon korvaukset Tuet muilta 600 TUET JA AVUSTUKSET Muut tuotot MUUT TOIMINTATUOTOT TULOT Vakinaiset kuukausipalkat Määräaikaisten palkat Työvuorolisät Muut palkat Luontaisetukorvaukset(meno) Luontaisetukorvaukset Kuel- maksut Kuel- maksut eläkepe Varhemaksu Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut

12 Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset HENKILÖSTÖKULUT ostot Toimisto- ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelukset Atk-palvelut Painatukset Ilmoitukset Postipalvelumaksut Telepalvelumaksut Vakuutukset Muut vakuutusmaksut Pesulapalvelut Puhtaanapitopalvelut, Jätehuolto Alueiden kunnossapito Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kunnossap koulutus Majoit.ja rav.palvelut, Henk.osaamisen keh Matkustuspalvelut kotimaa henkilöstön koulutus Henkilöstön virantoimitusmatkat Henkilöstön virkamatkat matkustuspalvelut Matkustuspalvelut,kotimaa, luennoitsijat Muut matkustuspalvelut, kotimaa Matkustuspalv. henkilöstön osaam.kehitt Muut kuljetuspalvelut

13 Oppilaskuljetukset, linja-auto Oppilaskuljetukset, taksi Työterveys, muut Opetus- ja kulttuuripalvelut, Henkilöstön koulutus Opetus ja kultt., Henkil.osaamisen kehitt Muut palvelut Päivähoidon kulukorvaukset Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelukset Sisäiset puhtaanapitopalvelut Sisäiset kiinteistönhoitopalvelut Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut Sisäiset ravintopalvelut Sisäiset muut palvelut PALVELUJEN OSTOT Toimisto-ja koulutarvikkeet, Toimistotarvikkeet Toimisto- ja koulutarvikkeet, Koulutarvikkeet Toimisto- ja koulutarvikkeet, Urheilut Toimisto- ja koulutarvikkeet, Muut tarvikkeet Lehdet Kirjallisuus,kirjat Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet Siivous- ja puhdistusaineet Sähkö Vesi Kalusto Atk-kalusto Muu materiaali

14 Sisäiset aineet ja tarvikkeet AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Lasten kotihoidontuki Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sisäiset rakennusten vuokrat Leasingvuokrat Muut kulut MUUT TOIMINTAKULUT MENOT TULOT NETTO VARHAISKASVATUS, ESIOPETUS Tilikohta Nimike Muut liiketuotot, kuljetukset Henkilöstön aterioiden myyntituotot Matalapalkkatuet valtiolta Työterveyshuollon korvaukset Muut tuotot 50 TULOT Vakinaiset kuukausipalkat Määräaikaisten palkat

15 Luontaisetukorvaukset(meno) Luontaisetukorvaukset Kuel- maksut Varhe-maksut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut sairasvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset HENKILÖSTÖKULUT Asiantuntijapalvelukset Atk-palvelut Ilmoitukset Postipalvelumaksut Telepalvelumaksut Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Alueiden kunnossapito Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kunnossap koulutus Majoitus ja rav.palv. Henkil.osaamim.keh Matkustuspalvelut kotimaa henkilöstön koulutus Henkilöstön virantoimitusmatkat Henkilöstön virkamatkat matkustuspalvelut Muut matkustuspalvelut, kotimaa Matkustuspalvelut, henkilöstön osaam. kehitt Muut kuljetuspalvelut Oppilaskuljetukset, linja-auto

16 Oppilaskuljetukset, taksi Työterveys, muut Opetus- ja kulttuuripalvelut, Henkilöstön koulutus Op.ja kultt.palvelut, Henk.osaamisen kehitt Muut palvelut Sisäiset puhtaanapitopalvelut Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut Sisäiset ravintopalvelut Sisäiset muut palvelut PALVELUJEN OSTOT Toimisto-ja koulutarvikkeet, Toimistotarvikkeet Toimisto- ja koulutarvikkeet, Koulutarvikkeet Toimisto-ja koulutarvikkeet, Urheilutarv Toimisto- ja koulutarvikkeet, Muut tarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Puhdistusaineet Kalusto Atk-kalusto Muu materiaali Sisäiset aineet ja tarvikkeet AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sisäiset rakennusten vuokrat Leasingvuokrat Muut kulut

17 MUUT TOIMINTAKULUT MENOT TULOT NETTO KOKO VARHAISKASVATUS MENOT TULOT NETTO

18 Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Musiikkiopisto

19 KUHMON MUSIIKKIOPISTO TALOUSARVIOESITYS 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Nimi TOT 2008 TA2009 TA2010 TA 2011 TA KUHMON MUSIIKKIOPISTO MUUT MYYNTITUOTOT Ateriamyynti Muut yhteistoimintakorvaukset Muut myyntituotot 0 0 MAKSUTUOTOT Lukukausimaksut Muut opetus ja kult.toimen maksut Muut tulot (stipendit, sponsori ym.) TUET JA AVUSTUKSET Toiminta-avustukset, valtio Muut tuet ja avustukset valtiolta Työterveyshuollon korvaukset Muut tuotot Sisäiset muut tuotot 150 TULOT, KAIKKI TILIT MENOT , , PALKAT Vakinaiset kuukausipalkat Tuntipalkat Määräaikaisten palkat Kesätyöntekijäin palkat Verolliset matkakorvaukset Muut palkat ELÄKEMAKSUT

20 KuEL-maksut KuEL-maksut eläk.perust Muut työeläkemaksut = varhe SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT Kansaneläke- ja sv-maksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut ASIAKASPALVELUJEN OSTOT AS.palvelujen ostot kunnilta As. palvelujen ostot muilta MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Toimisto-, pankkipalvelut ATK-palvelut Sisäiset toimisto ja asiantuntijapalv Painatukset Ilmoitukset Postipalvelumaksut Telepalvelumaksut Vakuutukset Muut vakuutusmaksut Koneiden ja kaluston kunnossapito Muut kotimaan majoituskulut Matkustuspalv. henkilöstön koulutus Henkilöstön virantoimitusmatka Henkilöstön virkamatka Muut kotimaan matkustuspalv Muut kuljetuspalvelut Sisäiset kuljetuspalvelut Työterveys Kela II Työterveys muut Henkilöstön koulutus Muut kot.koul.opet. ja kult palv Muut palvelut Sisäiset muut palvelut 236

21 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA 3216, Tsto ja koulut.tstot 0, Toimisto- ja koulutarv. Muut tarvikkee Lehdet Nuotit Kirjallisuus Elintarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys, sähkö ja vesi Kalusto Irtaimiston huoltotarvikkeet VUOKRAT JA JÄSENMAKSUT* Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Sisäiset muut vuokrat Jäsenmaksut Muut kulut Luottotappiot Poistot koneista ja kalustoista 223 MENOT YHTEENSÄ , , TULOT YHTEENSÄ NETTO , ,

22 Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Kansalaisopisto

23 SUUNNITELMA TA 2010 RAPORTTIRYHMÄ ZT01 RAPORTTI ZTOTSUUN RAPORTIN KUVAUS Toteuma-suunnitelmav TULOSYKSIKKÖRYHMÄ KANSALAISOPISTO TULOSYKSIKKÖVÄLI Kuhmon kansalaisopis Kuhmon kan 2010 BUDJETTIVERSIOT 40A - 40A TILIRYHMÄ IIILT LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA -Tilisummat Tilit TA 2010 TOT 2008 Jäljellä Jäljellä % Käytetty % Muut yhteistoimintakorvaukset , , ,78 8,3 91,7 * Muut yhteistoimintakorvaukset , , ,78 8,3 91, Osallistujien/kumppa , , ,00 13,1 86,9 * Osallistujien/kumppaneiden omarahoitusos , , ,00 13,1 86, Muut myyntituotot 3 000, ,18-844,82 28,2 71,8 * Muut myyntituotot 3 000, ,18-844,82 28,2 71,8 ** Liikevaihto (u) , , ,60 9,2 90,8 *** Liikevaihto , , ,60 9,2 90,8 **** Liikevaihto , , ,60 9,2 90,8 ***** L I I K E V A I H T O , , ,60 9,2 90, Toimisto- ja koulutarvikkeet 2 600,00 100, Tsto-ja koulut.tstot -74,63-74, Tsto-ja koulut,koulu , , Tsto-ja koulut,monis -65,81-65, Tsto-ja koulut,atk-t -657,95-657, Tsto-ja koulut.muut -480,37-480,37 * Toimisto-ja koulutarvikkeet , ,20 289,80 11,1 88, Kirjallisuus 700,00 100, Kirjallisuus Sähköiset kirjat -68,24-68, Lehdet -336,87-336, Kirjat -274,53-274,53 * Kirjallisuus ,00-679,64 20,36 2,9 97,1

24 Elintarvikkeet -150,00-132,40 17,60 11,7 88,3 * Elintarvikkeet -150,00-132,40 17,60 11,7 88, Vaatteisto -50,00 50,00 100,0 * Vaatteisto -50,00 50,00 100, Lääkkeet -100,00-9,99 120,01 92,3 7,7 * Lääkkeet -100,00-9,99 120,01 92,3 7, Siivous- ja puhdistusaineet -50,00 50,00 100,0 * Siivous- ja puhdistusaineet -50,00 50,00 100, Poltto- ja voiteluaineet , ,05-67,05-5,6 105,6 * Poltto- ja voiteluaineet , ,05-67,05-5,6 105, Sähkö -159,60-159,60 * Lämmitys, sähkö ja vesi -159,60-159, Kalusto , ,00 100, Kalusto , ,70 * Kalusto , ,70 879,30 38,2 61, Muu materiaali , ,11 652,89 32,6 67,4 * Muu materiaali , ,11 652,89 32,6 67, Käteisalennukset 2,83 2,83 * Käteisalennukset 2,83 2,83 ** Ostot tilikauden aikana (u) , ,14 20,2 79,8 *** Ostot tilikauden aikana , ,14 20,2 79,8 **** Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,14 20,2 79, Tsto, pankki- ja asp 980,00 100, Toimisto- ja pankkipalvelut -146,07-146, Asiantuntijapalvelut -509,86-509, Atk-palvelut -880,00-880,00 * Toimisto- pankki-ja asiantuntijapalvelut , ,93-555,93-56,7 156, Painatukset ja ilmoitukset 5 000,00 100, Painatukset , , Ilmoitukset , ,21 * Painatukset ja ilmoitukset , , ,60-29,6 129, Posti- ja telepalvelut 2 200,00 100, Postipalvelumaksut , , Telepalvelumaksut -744,98-744,98 * Posti- ja telepalvelut , ,42 358,58 16,3 83, Vakuutukset ,00 300,00 100,0

25 * Vakuutukset ,00 300,00 100, Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 5 200,00 100, Puhtaanapitopalvelut , , Puhtaanapitopalv Jätehuolto -23,61-23,61 * Puhtaanapito- ja pesulapalvelut , ,17 733,83 14,1 85, Koneiden, kaluston j , , ,90-51,8 151,8 * Koneiden, kaluston ja laitteiden rakenta , , ,90-51,8 151, Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 600,00 100, Henkilöstön koulutus -77,25-77, Ateriapalvelujen ostot kunnilta , ,45 * Majoitus- ja ravitsemuspalvelut , ,70-569,70-95,0 195, Matkustus- ja kuljetuspalvelut ,00 100, Matkustuspalv Henkil -878,01-878, Henkilöstön virantoimitusmatka , , Henkilöstön virkamatka -32,00-32, Muut kuljetuspalvelut -279,62-279,62 * Matkustus- ja kuljetuspalvelut , , ,29 31,1 68, Terveyspalvelut 200,00 100,0 * Terveyspalvelut 200,00 100, Koulutus,opet. ja ku 1 400,00 100, Henkilöstön koulutus -213,00-213,00 * Koulutus-, opetus ja kulttuuripalvelut ,00-213, ,00 84,8 15, Muut palvelut -52,08-52,08 * Muut palvelut -52,08-52,08 ** Palvelujen ostot (u) , , ,49 8,2 91, Sisäiset kuljetuspalvelut -21,63-21,63 * Sisäiset muiden palvelujen ostot -21,63-21, Muut sisäiset vyörytyserät , ,64 * Kustannuslakennalliset erät,vyörytyserät , ,64 ** Palvelujen ostot (s) , ,27 *** Palvelujen ostot , , ,78-55,5 155,5 **** Palvelujen ostot , , ,78-55,5 155,5 ***** MATERIAALIT JA PALVELUT , , ,64-38,6 138, Vakinaiset kuukausipalkat , ,04 584,96 0,6 99,4 * Vakinaiset kuukausipalkat , ,04 584,96 0,6 99, Tuntipalkat , , ,79 23,4 76,6

26 * Tuntipalkat , , ,79 23,4 76,6 ** Palkat ja palkkiot (u) , ,75 14,5 85,5 *** Palkat ja palkkiot , ,75 14,5 85,5 **** Palkat ja palkkiot , ,75 14,5 85, KuEL-maksut 15,8% , , ,00 17,5 82,5 * KuEL-maksut , ,00 17,5 82,5 ** Eläkekulut (u) , ,00 17,5 82,5 *** Eläkekulut , ,00 17,5 82, Kansaneläke- ja sair 3% , , ,90 18,7 81,3 * Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , , ,90 18,7 81, Työttömyysvakuutusmaksut 2,9% , , ,47 17,9 82,1 * Työttömyysvakuutusmaksut , , ,47 17,9 82, Tapaturmavakuutusmaksut 1% ,00-560,43 359,57 39,1 60,9 * Tapaturmavakuutusmaksut ,00-560,43 359,57 39,1 60, Muut sosiaalivakuutusmaksut 0,3% ,50-134,50 * Muut sosiaalivakuutusmaksut -134,50-134,50 ** Muut henkilöstösivukulut (u) , ,44 18,7 81,3 *** Muut henkilöstösivukulut , ,44 18,7 81,3 **** Henkilöstösivukulut , ,44 17,9 82,1 ***** HENKILÖSTÖKULUT , , ,19 15,1 84, Poistot koneista ja kalustosta , ,32 * Poistot koneista ja kalustosta , ,32 ** Suunnitelman mukaiset poistot (u) , ,32 *** Suunnitelman mukaiset poistot , ,32 **** Suunnitelman mukaiset poistot , ,32 ***** POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , Rakennusten ja huone , , ,53 24,8 75,2 * Rakennusten ja huoneistojen vuokrat , , ,53 24,8 75, Koneiden ja laitteiden vuokrat -400,00-338,99 961,01 73,9 26,1 * Koneiden ja laitteiden vuokrat -400,00-338,99 961,01 73,9 26, Leasingvuokrat , , ,80-86,8 186,8 * Leasingvuokrat , , ,80-86,8 186, Muut vuokrat , , ,38 16,7 83,3 * Muut vuokrat , , ,38 16,7 83,3 ** Vuokrat (u) , ,12 15,6 84,4 *** Vuokrat , ,12 15,6 84,4

27 **** Vuokrat , , ,12 15,6 84, Muut kulut -249,75-249, Edustus -30,00-30,00 * Muut kulut -279,75-279,75 ** Muut toimintakulut (u) -279,75-279,75 *** Muut toimintakulut -279,75-279,75 **** Muut toimintakulut -279,75-279,75 ***** LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,37 14,8 85,2 ****** L I I K E Y L I J Ä Ä M Ä (-ALIJÄÄMÄ) -10,00 100,0 ******* YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA E -10,00 100,0 ******** YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA -10,00 100,0 ********* TILIK.YLI/ALIJÄÄMÄ -10,00 100,0

28 Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Kulttuuripalvelut

29 KULTTUURITOIMI TALOUSARVIO 2010 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TULOT muut liik. toim. tulot julkaisut, painotuotteet muut opetus- ja kultt.toimen tulot muut palvelumaksut muut tuotot tulot yhteensä MENOT vakin. kuukausipalkat tuntipalkat määräaikaisten palkat työll.varoin palkatut työvuorolisät kuel-maksut kuel-maksut, eläkeperusteiset kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut työttömyysvakuutusmaksut tapaturmavakuutusmaksut muut sosiaalivakuutusmaksut sairausvakuutuskorvaus toimisto-, pankki- asiantuntijapalvelut toimisto- ja pankkipalvelut asiantuntijapalvelut atk-palvelut sisäiset toimistopalvelut painatukset ilmoitukset posti- ja telepalvelumaksut postipalvelumaksut

30 telepalvelumaksut vakuutukset sisäiset puhtaanapitopalvelut koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut henkilöstön koulutus muut kotimaan majoituspalvelut matkustuspalvelut henkilöstön koulutus matkustuspalvelut henkilöstön virantoimitusmatka matkustuspalvelut henkilöstön virkamatka muut muut kuljetuspalvelut sisäiset kuljetuspalvelut terveyspalvelut muut kotimaiset opetus- ja kulttuuripalvelut muut palvelut sisäiset muut palvelut toimistotarvikkeet kirjallisuus mikromuotoinen aineisto lehdet av-aineisto kartat nuotit videot ja dvd:t kirjat elintarvikkeet vaatteisto siivous- ja puhdistusaineet siivousaineet poltto- ja voiteluaineet kalusto atk-kalusto muu materiaali sisäiset aineet ja tarvikkeet avustukset rakennusten ja huoneistojen vuokrat

31 tilapalveluvuokrat koneiden ja laitteiden vuokrat leasingvuokrat muut vuokrat jäsenmaksut muut kulut menot yhteensä NETTO

32 Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Vapaa-aikapalvelut

33 VAPAA-AIKATOIMI Tilikohta Nimike Ta 2009 Esitys Kioski- ja kanttiinitoiminnan tulot Uimahallin kahvion tulot Muut myyntituotot Työpajan tulot Sisäiset muut myyntituotot Työpajan tulot MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ Muut opetus- ja kulttuuritoimen tulot Muut palvelumaksut Sisäiset muut palvelut MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ Toiminta-avustukset Mahdollinen työpaja-avustus Muiden rakennusten vuokrat Sisäiset muiden rakennusten vuokrat Maa- ja vesialueiden vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokratuotot Muut tuotot MUUT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TULOT TULOT Vakinaiset kuukausipalkat Tuntipalkat Määräaikaisten palkat Työpajavalmentajat Työvuorolisät Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot YHTEENSÄ Kuel- maksut Kuel- maksut eläkeper Muut työeläkemaksut Eläkekulut YHTEENSÄ Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut YHTEENSÄ

34 Muut henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ Asiantuntijapalvelukset Muut palv. ostot Toimisto- ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut Atk-palvelut Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelukset Ilmoitukset Postipalvelumaksut Telepalvelumaksut Muut vakuutusmaksut Puhtaanapitopalvelut, Jätehuolto Sisäiset puhtaanapitopalvelut Alueiden kunnossapito Koneiden ja kaluston kunnossapito Henkilöstön koulutus koulutusmaksut Henkilöstön virkamatkat majoitus ja ravitsemus Muu kotimaan majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustuspalvelut kotimaa henkilöstön koulutus Henkilöstön virantoimitusmatkat Henkilöstön virkamatkat matkustuspalvelut Muut kuljetuspalvelut Työterveys muut Henkilöstön koulutus koulutusmaksut Yhteistoimintaosuudet Kuntaosuusmaksu Kainuun Liikunnan ja Kainuun maakunnan hankkeeseen sekä Like hankkeeseen Muut Muut palvelut PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Elintarvikkeet Vaatteisto Siivous- ja puhdistusaineet

35 Siivousaineet Puhdistusaineet Saniteettitarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Kalusto ATK-kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Irtaimiston huoltotarvikkeet Kanttiinin tavaraostot AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ Avustukset yhteisöille toiminta-avustukset Liikunta - ja nuorisojärjestöjen avustukset Avustukset yhteisöille Kohdeavustus Haja-alueen latuavustus Vuokra-avustukset Jäähallin vuokrien avustus AVUSTUKSET YHTEENSÄ Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Sisäiset muut vuokrat VUOKRAT YHTEENSÄ MENOT MENOT YHTEENSÄ NETTO TULOT YHTEENSÄ TALOUSARVIO NETTO

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Perusopetus 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2011 TAE 2012 TS 2013 TS 2014 306002 Ateriamyynti 800 400 600 600 310000 Kotikuntakorvaukset 17 798 72 079

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: 911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -80851 4100 KuEL-maksut -14192 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1693

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

EUR. Ulkoinen/Sisäinen

EUR. Ulkoinen/Sisäinen Viitasaaren kaupunki Sivu 1 030000 Hallintopalvelut sivistystoimi KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -109.798.00-109.798.00-109.798.00-109.798.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109.798.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut IITIN KUNTA, varhaiskasvatus INTIME/Talouden Suunnittelu 3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut -19 700 3257 Päivähoitomaksut -267 606 3330 Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos 4000 Vakin. viranhaltijat/kk- -1 926,45-5 610-5 610,00 5 610,00 4020 Työsuhteisten kuukausipa -27 601,89-44 424-44 424,00 44 424,00 4030 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 16.11. 071010 Teknisen toimen hallinto 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast 894 4001 Kokouspalkkiot -3 600-2 800,00 4002 Viranhaltijoiden palkat -57 311-27 220,00-25 685,00 4060 Jaksotetut

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -61.930-51.500-56.730-8,4 10,2 5005 Palkkiot -3.118-3.000-3.000-3,8 5010 Sijaisten palkat -15.814-100,0 5060 Jaksotetut palkat

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot -4 100-6 460-6 460-6 460-6 460 4100 KuEL-maksu -329-1 069-1 069-1

Lisätiedot

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA K A R A Talousarvio 2015 / Käyttötalous Investoinnit Laskujen hyväksyjät VALTUUSTO 8.12.2014 126 KARA / Talousarvio 2015 Talousarvion erillismääräyksiä M A A N K Ä Y T T Ö O S A S T O Tulosyksiköt / Kustannuspaikat

Lisätiedot

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 1 000 I / Tot. % I / 2015 Tot. % KS Ennuste Erotus Tuotot 6 293 23,68 6 603 24,17 26 573 27 321 26 573 0 Kulut -6 193 24,59-5 920 22,87-25 189-25 884-25 889

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 80.000 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS HALSUAN KUNTA Sivu 1 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 4 MYYNTITUOTOT 4 4 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5005 Palkkiot -3.000-400 -3.000-4.120 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

v. 2013 TP v. 2014 TA BUDJETTI 2013 2014 2015 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

v. 2013 TP v. 2014 TA BUDJETTI 2013 2014 2015 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 4000 VAKINAISTEN VIRANHAL -64.500,00-65.000,00 4006 TYÖSUHTEISTEN KK-PAL -54.705,00-55.000,00 4062 KOKOUSPALKKIOT LUOTT -3.000,00 4064 VUOSIPALKKIOT

Lisätiedot

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit Käyttötalous 1 TEHTÄVÄLUOKKA 215 1 käyttötalous yht Koonti opev 7 Kululajit palkkausmenot tarkistusrivi 338245 Palkat ja palkkiot 1 258459 Eläkekulut 375 64131 Muut henkiölsivukulut 39 15655 Asiakaspalveluiden

Lisätiedot

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,-

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,- Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot

Lisätiedot

Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht.

Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus 14 18 10 42 A1-kieli - - - - - - - - - - - - - - 9 7 16 B1-kieli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 94

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 94 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 3.11.2016 Liite 1 94 Ympäristölautakunta TA 2017 Toimielimen ehdotus, Periodic 2017.Yhteensä Ympäristölautakunta ja hallinto 311500 Muut yhteistoimintak. kunnilta ja

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37 5940 Ympäristö- ja rakennusltk MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA MUUT TOIMINTATUOTOT T U L O T 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 9 706 12 000 7 430 12 000 12 000 14 14 14 12 000 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

TA Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2014 2014 01-08 euro %

TA Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2014 2014 01-08 euro % KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3280 KURSSI-/LUKUKAUS 42,90-42,90-100,0 42,90-42,90-100,0 3330 TUET JA AVUSTUKSE 3455 OPETUSHALLITUS/A 18.000,00-18.000,00-100,0 3330 TUET JA AVUSTUKSE

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 12.659 12.659 7.736,71

Lisätiedot

TP TA TA Muutos %

TP TA TA Muutos % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 151010 Kaupunkisuunnittelu HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5011 Luottamush.vuosip.+muut veroll.kor -707,15-1 000-1 000 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot

Lisätiedot

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7)

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7) 003201 Henkilöstöpalvelut Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 315 211 375 000 343 750 91,7 415 960 40 960 10,9 3061 Sisäiset muut liiketoiminnan tuotot (2) 0 102-100,0 337 863 337

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 19.11. 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 3102 Myyntitulot kunn 6.298.863,22 3152 Ateriamaksut 924,00 2.000,00 2.000,00 3190 Muut myyntitulot 1.405,00

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Helsingin pelastuslaitos Tilivuosi TUOTOT Tili Myyntituotot Toteuma TUBU Toteuma % Tili Maksutuotot Toteuma TUBU Toteuma %

Helsingin pelastuslaitos Tilivuosi TUOTOT Tili Myyntituotot Toteuma TUBU Toteuma % Tili Maksutuotot Toteuma TUBU Toteuma % Helsingin pelastuslaitos Tilivuosi 2016 30.1.2017 Koko vuosi TUOTOT Tili Myyntituotot Toteuma TUBU Toteuma % T 301000 Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t) 7 406 201,80 7 689 996,00 96% 310035

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TASEKIRJA 2012 Sivu 2. Talousarvion toteutuminen 31.12.2012 1-13 3. Tuloslaskelma 31.12.2012 14 4. Rahoituslaskelma 15 5. Tase 31.12.2012 16 6. Liitetiedot 17-21 7. Maakuntahallituksen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma , sivistyslautakunta

Käyttösuunnitelma , sivistyslautakunta Forssan kaupunki S ivistystoime njohtaja Viranhaltijapäätös 6.2.2013 12 Asia Käyttösuunnitelma 2013, sivistyslautakunta Asiaseloste Liitteenä vuoden 2013 talousarvio päätöksessä mainittujen vastuualueiden

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS 2013 2014 2015 2013 2014. 007111 **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS 2013 2014 2015 2013 2014. 007111 **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -58.338-87.300-51.500-11,7-41,0 5005 Palkkiot -3.500-3.000-3.000-14,3 5060 Jaksotetut palkat -211-100,0-62.049-90.300-54.500-12,2-39,6

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS

KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS Laukaan kunta Sivu 1 KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3070 SIS. muut sisäiset myy 122 Liiketoiminnan myyntituotot 122 Muut suoritteiden myyntituot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Liite 6 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA HALLINTO

Liite 6 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA HALLINTO VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Liite 6 11201 HALLINTO MENOT 59.416 5000 Kuukausipalkat 34.564 5005 Kokouspalkkiot 1.400 Vapaa-ajanlautakunta Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut 10.522 5410

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat

Lisätiedot

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot

Lisätiedot