Lappeenranta University of Technology Pohjola Bank plc Trade Finance Eeva Jalonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenranta University of Technology 13.9.2010 Pohjola Bank plc Trade Finance Eeva Jalonen eeva.jalonen@pohjola.com"

Transkriptio

1 Lappeenranta University of Technology Pohjola Bank plc Trade Finance Eeva Jalonen

2 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Omistajajäsenet Yli 200 jäsenosuuspankkia OP-KESKUS OSK OP-Rahastoyhtiö Oy OP-Henkivakuutus Oy POHJOLA PANKKI OYJ Ryhmän ulkopuolisia osakkeenomistajia Helsingin OP Pankki Oyj Muut tytäryhtiöt Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutus OP-KESKUS OSK:N TYTÄRYHTIÖT

3 Trade Finance -ratkaisut Tuotteet Maksuehdot ja -tavat Riskienhallinta Rahoitus Yritys Oyj

4 Riskienhallinta

5 Erilaisia riskejä kaupan eri vaiheissa Tarjous Sopimus Tuotteen toimitus Tuotteen käyttöönotto Tuotteen takuuaika Rahoituksen luottoaika Tarjousriski aika Valmistusajan riski Vastapuoliriski Maariski Pankkiriski Toimitusriski Kuljetusriski Valuuttariski Hyödykeriski Juridinen riski

6 Maariski Maariski koostuu poliittisesta ja taloudellisesta riskistä Maailman maat maksukykyluokittain Poliittinen riski: maan halu vastata sitoumuksistaan Taloudellinen riski: maan kyky hoitaa sitoumuksiaan Maariskin toteutumisen seurauksena ostajan kyky vastata sitoumuksistaan vaarantuu valuutansiirron rajoittaminen omaisuuden kansallistaminen sota tai muu levottomuus Lähde: Finnvera 05/2010

7 Pankkiriski Pankkiriski koostuu ulkomaisen pankin kyvystä ja halusta vastata sitoumuksistaan Arviointityökaluja: Kansainvälisten luokituslaitosten Moody s, Fitch, Standard & Poor s arviot ja analyysit IMF, World Bank, kansainväliset kehityspankit yms Pankkivierailut & yhteyshenkilöt Pankkien vuosi- ja osavuosikatsaukset BankScope tietokanta Sanomalehdet, uutispalvelut Pankkien tunnuslukuja analysoidaan muutaman vuoden ajalta ja lukuja verrataan samassa maassa samankaltaisilla liiketoiminta-alueilla toimiviin pankkeihin. Oleellista on tuntea myös maan pankkijärjestelmän toiminta.

8 Välineitä riskienhallintaan Kaupan vaihe Riski Huom! Suojautumiskeinot Tarjousriski Tarjouksen sisältämät ehdot Valmistusajan riski Kaupan peruuntuminen Kuljetusriski Tavaran kuljetuksen ongelmat Vastapuoliriski Maariski Toimitusriski Valuuttariski Hyödykeriski Juridinen riski Takuuajan riski Ostajan kyvyttömyys/haluttomuus hoitaa velvollisuutensa Kohdemaan poliittinen ja taloudellinen vakaus Myyjä ei toimita tavaraa kauppasopimuksen mukaisesti Valuuttakurssien vaihtelut Raaka-aineiden hintavaihtelut Eri maiden lainsäädäntö ja normisto Takuuaikana tapahtuneet poikkeamat Remburssi Takaus Vakuutus & Finnvera Ennakkomaksu Johdannaiset Kauppasopimus Vahinkovakuuttam. Riskit ja suojautumiskeinot on määriteltävä kauppasopimusvaiheessa

9 Maksuehdot ja -tavat

10 Maksuehdon määrittelevät tekijät Myyjän maa Myyjä tuotteen arvo räätälöity tuote massatuote Vallitseva markkinatilanne kaupan olosuhteet rahoituksen järjestäminen maksuajan myöntäminen toimialan kauppatapa riskinottopolitiikat kauppasuhteen kesto ja sujuvuus Ostaja luottokelpoisuus maksukäyttäytyminen Ostajan maa taloudelliset olot poliittiset olot lainsäädäntö vakiintuneet kauppatavat tuntemus / luottamus

11 Maksutavat Suorissa maksuissa (Clean Payments) pankit toimivat ainoastaan maksun välittäjinä Maksumääräys (Payment Order) eli tilisiirto SWIFT-shekki (SWIFT Cheque) kun saajan pankkiyhteys ei ole tiedossa Dokumenttimaksuissa (Documentary Payments) maksun välityksen lisäksi pankki välittää tavaraan oikeuttavat asiakirjat yhdenmukaisten remburssi- tai perittäväsääntöjen ehtojen mukaisesti Perittävä (Collection, CAD, D/P, D/A) Remburssi (Documentary Credit, D/C, L/C)

12 Maksutapojen vertailu Maksutapa Riskit Käyttötilanne Maksumääräys Ostajan maksukyky ja halu Vakiintuneet ja SWIFT-shekki Poliittinen riski ostajan maasta kauppakumppanit Perittävä avista (D/P) Ostajan maksukyky ja halu Vakiintuneet maksuajallinen (D/A) Poliittinen riski ostajan maasta kauppakumppanit & tavara ei ole valmistettu ostajalle maksuajallinen (D/A) + Ostajan pankin maksukyky ostajan pankin takaama Poliittinen riski ostajan maasta vekseli Remburssi vahvistamaton Ostajan pankin maksukyky Vakiintumattomat Poliittinen riski ostajan maasta kauppakumppanit vahvistettu Eroavaiset asiakirjat Tavara voi olla räätälöity ostajalle

13 Tuotteet

14 Trade Finance tuotteet Pohjola Pankista Takaukset koti- ja ulkomaiset Remburssit tuonti ja vienti standby remburssien diskonttaus & rahoitus Perittävät tuonti ja vienti Forfaiting Pre- & Post Export -rahoitus Jälkimarkkinatoiminta riskinmyynti ja osto

15 Maksutavat Perittävä Ulkomaankaupan maksutapa, jossa myyjä lähettää toimituksen jälkeen asiapaperit pankkiinsa ja pyytää tätä perimään maksun ostajalta ulkomaisen pankin välityksellä Myyjä voi varmistaa, ettei ostaja saa haltuunsa tavaraan oikeuttavia asiakirjoja ennen kuin tämä on suorittanut maksun tai hyväksynyt vekselin vain konossementti on tavaraan oikeuttava asiakirja tavaraa ei tule lähettää suoraan ostajalle riski, ettei ostaja lunasta tavaroita pankkikulujen jakautumisesta sovittava kauppasopimuksessa D/A-perittävissä ei varmuutta vekselin maksusta eräpäivänä

16 Maksutavat Perittävä (Collection, CAD, D/P, D/A) Myyjä (toimeksiantaja) Toimeksianto & asiakirjat Kauppasopimus Tavarat Ostaja (maksaja) Maksu / vekselin hyväksyminen Maksu Asiakirjat Ilmoitus Myyjän pankki (lähettäjäpankki) Toimeksianto & asiakirjat 6 Maksu 2 Ostajan pankki (perivä pankki)

17 Maksutavat Remburssi Remburssi on ostajan pankin peruuttamaton sitoumus maksaa myyjälle edellyttäen, että tämä täyttää remburssin ehdot Myyjä osoittaa täyttäneensä ehdot esittämällä pankille remburssin voimassaoloaikana remburssiehtojen mukaiset asiakirjat Pankit käsittelevät asiakirjoja, eivät tavaraa tai palveluja Remburssin avulla tuoja saa tavaran ja viejä rahat mahdollisimman yksinkertaisella tavalla

18 Maksutavat Remburssi Remburssityypit avista (at sight) maksuajallinen (deferred payment/usance) Remburssin vahvistus vahvistamaton: ostajan pankin sitoumus maksaa remburssin ehtojen mukaisia asiakirjoja vastaan vahvistettu: ostajan ja myyjän pankin sitoumus maksaa remburssin ehtojen mukaisia asiakirjoja vastaan hiljainen vahvistus: vahvistavan pankin ja viejän välinen kahdenkeskinen erillinen sopimus remburssin vahvistamisesta. Avaajapankki ja toimeksiantaja eivät tiedä vahvistuksesta

19 Maksutavat Remburssi (Documentary Credit, D/C, L/C) Myyjä (remburssinsaaja) Kauppasopimus Tavarat Ostaja (toimeksiantaja) Asiakirjat 4 Remburssihakemus Maksu 7 Maksu 3 Ilmoitus 1 6 Asiakirjat Myyjän pankki (ilmoittava pankki /vahvistava pankki) 5 Remburssiavaus 2 Asiakirjat Ostajan pankki (avaajapankki) Maksu 7

20 Trade Finance -vakuudet Standby-remburssi Pankin peruuttamaton sitoumus, joka annetaan toimeksiantajan velvoitteiden täyttämiseksi Standby-remburssi annetaan vakuudeksi, eikä se näin ollen ole maksutapa kuten kaupallinen remburssi Vaatimustilanteessa maksu tapahtuu remburssissa määriteltyjä asiakirjoja vastaan Käytetään usein turvaamaan säännöllisten toimitusten maksuja, lisäksi myös lainan pääomien ja korkojen maksuun Vahvistettu standby-remburssi suojaa maa-, pankki- ja asiakirjariskiltä

21 Trade Finance -vakuudet Standby-remburssi Pääsopimus Myyjä (remburssinsaaja) Sovitut maksut Asiakirjat Ostaja (toimeksiantaja) Asiakirjaesitys eli vaade 4 Maksu Ilmoitus Toimeksianto Maksu Asiakirjat Myyjän pankki (ilmoittava pankki) 5 Remburssiavaus Asiakirjat Maksu 2 7 Ostajan pankki (avaajapankki)

22 Trade Finance -vakuudet Pankkitakaus ja -takuu Annetaan sopimusvelvoitteiden täyttämisen vakuudeksi Kaupalliset takaukset: toimituksen, kauppahinnan maksun, takuuajan tai muun sopimusvelvoitteen täyttämisen vakuudeksi annetut takaukset Viranomaistakaukset: viranomaismääräysten ja lainsäädännön asettamien vakuusvelvoitteiden täyttämiseen, esim. tullihallitukselle annettavat takaukset, valmismatkalain mukaiset takaukset, maa-aineslain mukaiset takaukset ja liikennelupatakaukset Rahoitustakaukset: Rahoitustakuu on vakuus kotimaiselle tai ulkomaiselle pankille tai muulle rahoituslaitokselle, joka antaa vakuutta vastaan lainaa tai muuta rahoitusta kotimaista tai ulkomaista investointia varten. Se turvaa luotonantajaa luoton takaisinmaksuun liittyviltä riskeiltä. Yleisimpiä rahoitustakauksia ovat TyEl-lainaa varten annettavat takaukset, EIB:n myöntämiin investointirahoituksiin annettavat takaukset sekä ulkomaisille tytäryrityksille myönnettäviin rahoituksiin annettavat takuut.

23 Takausmuodot Trade Finance -vakuudet Pankkitakaus- ja takuu Omavelkainen: takauksen edunsaajalla on tällaisen sitoumuksen nojalla oikeus hakea erääntynyttä saatavaansa joko yritykseltä tai suoraan Pohjolasta. Pohjolalla on tällöin mahdollisuus esittää edunsaajaa kohtaan samat väitteet kuin yrityksellä Demand-takuu: pankki sitoutuu maksamaan, mikäli vaatimus liitteineen on esitetty takuuehtojen mukaisesti Vaadittu määrä on maksettava taattavan vastaväitteistä huolimatta Käytetään yleisesti kansainvälisessä kaupankäynnissä; pankki joutuu maksamaan sitoumuksensa perusteella edunsaajan vaatimuksesta selvittämättä, onko taattava syyllistynyt sopimuksen rikkomiseen tai laiminlyöntiin

24 Suora takaus Trade Finance -vakuudet Pankkitakaus- ja takuu Pohjola antaa yrityksesi puolesta takauksen sopimuskumppanisi hyväksi ja sitoutuu rahamääräiseen vastuuseen Yleinen takauksen antotapa Suomalainen asiakas Sopimussuhde Ulkomainen kauppakumppani Toimeksianto Pohjola Pankki Oyj Takaus

25 Trade Finance -vakuudet Pankkitakaus- ja takuu vientitoimituksen näkökulmasta Kaupallinen tapahtuma Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Osatoimitus Asennus Käyttöönotto Takuuaika Ennakkomaksu Takaus Toimitustakaus Tarjoustakaus Ennakkomaksuntakaus Loppumaksun takaus Takuuajan takaus Aika Voimassaoloaika ja määrä

26 Rahoitus

27 Trade Finance rahoitusmuodot Vientiremburssisaatavan diskonttaus maksuajan myöntäminen on viejälle kilpailukeino maksuajallisen vahvistetun remburssin muuttaminen käteissuoritukseksi diskonttaus voi tapahtua, kun viejä on esittänyt pankille toimituksen jälkeen remburssiehtojen mukaiset asiakirjat remburssipalkkioiden lisäksi peritään diskonttauskorko ja -marginaali maksuajan kulujen sisällyttäminen kauppahintaan (vahvistuspalkkio maksuajalta + diskonttauskorko + marginaali + toimitusmaksu)

28 Trade Finance rahoitusmuodot Remburssirahoitus - kustannukset ostajalle ostajan pankki ja Pohjola Pankki sopivat rahoituksen hinnoittelun sekä maturiteetin ennen remburssin avausta deferred payment and discounting at sight remburssi ja post financing avaajapankille vakiintunut rahoitusdokumentaatio remburssin ehdoissa yleisesti käytetty rahoitustapa useissa maissa rahoitus toteutetaan viejän esitettyä laivauksen jälkeen remburssiasiakirjat käteissuoritus viejälle toimituksen tapahduttua ei maksuajan korko- ja valuuttariskiä ulkomainen ostaja saa tarvitsemansa maksuajan Vahvistettu vientiremburssi suojaa viejää maa- ja pankkiriskeiltä sekä remburssin asiakirjariskiltä

29 Trade Finance rahoitusmuodot Deferred payment and discounting Financing negotiations with the issuing bank Confirmation commission Financing costs: - interest rate: Euribor or LIBOR as applicable - margin -for the account of the applicant Signing of the contract Issuance of the deferred payment L/C Presentation of L/C documents Repayment of principal + interest by instalments on the agreed maturity dates Financing between the issuing and confirming bank and payment at sight basis to the beneficiary

30 Maksuajallisten vientiremburssien diskonttauksilla viejille likviditeettiä Turkin toimituksiin liittyen Vientiremburssien vahvistuksella maa- ja ostajariskin suoja metsäteollisuuden viejille Maghreb-maissa Trade Finance -ratkaisuja Vientikaupan rahoitus räätälöitynä venäläiselle ostajalle yhdessä viejän ja venäläisen pankin kanssa Käyttöpääomarahoitus Standby-remburssilla Kiinaan etabloituneelle suomalaisen yrityksen tytäryhtiölle yhteistyössä kiinalaisen pankin kanssa Pre-export rahoitusta suomalaisten tuojien kauppakumppaneille brasilialaisten pankkien kanssa Vientiremburssin vahvistuksella maa- ja ostajariskin suoja suomalaiselle viejälle intialaiseen projektiin Trade Finance kumppanin kanssa Maksuaikaa ja varmuutta toimitusaikaan tuontiremburssilla tuontikaupassa Intiasta

31

Ulkomaankaupan maksutavat ja vakuudet 18.10.2013

Ulkomaankaupan maksutavat ja vakuudet 18.10.2013 Ulkomaankaupan maksutavat ja vakuudet 18.10.2013 OP-Pohjola- ryhmä Liisa Multanen Agenda 1. Ulkomaankaupan maksutavat 2. Ulkomaankaupan vakuudet 3. Yhteystiedot 4. Trade Finance caset Pohjola Pankki 4

Lisätiedot

Ulkomaankaupan pankkipalvelut

Ulkomaankaupan pankkipalvelut OSUUSPANKIT- OKO Ulkomaankaupan pankkipalvelut Ulkomaankaupan pankkipalvelut Kirjoittajat: Lasse Aarto, Mirja Fonck, Anneli Junttila, Päivi Jääskeläinen, Soile Sillanpää, Juha-Pekka Laitinen, Helena Nissinen,

Lisätiedot

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti Finnvera Oyj Anneli Soppi Finnveran rahoitustoiminta Asiakkaat Paikalliset pienyritykset Kotimarkkinayritykset

Lisätiedot

Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa

Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa Jari Mehto 16.4.2015 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa,

Lisätiedot

Asiakasriskit ja rahoitus: kasvua pk-yritysten vientiin? Oulun kauppakamarin seminaari 16.10.2013. Erno Ihto Pk- ja kansainvälistymisrahoitus

Asiakasriskit ja rahoitus: kasvua pk-yritysten vientiin? Oulun kauppakamarin seminaari 16.10.2013. Erno Ihto Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Asiakasriskit ja rahoitus: kasvua pk-yritysten vientiin? Oulun kauppakamarin seminaari 16.10.2013 Erno Ihto Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka

Lisätiedot

Laurea Julkaisut Laurea Publications

Laurea Julkaisut Laurea Publications Laurea Julkaisut Laurea Publications Pekka Heino, Annemari Kuhmonen, Iina Kuuseva, Laura Nuto & Anselmi Tuominen (toim.) RAHAT KOTIIN VENÄJÄLTÄ! Miten pk-yritys turvaa vientisaatavansa Laurea Julkaisut

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa. Joensuu 23.2.2009 Leena Tonttila

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa. Joensuu 23.2.2009 Leena Tonttila 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Joensuu 23.2.2009 Leena Tonttila Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Vol. XXI, No. 3/1998 Projektitoimintayhdistys PTY:n jäsenlehti ISSN 1455-4178

Vol. XXI, No. 3/1998 Projektitoimintayhdistys PTY:n jäsenlehti ISSN 1455-4178 Projektirahoituksen erikoisnumero PROJEKTITOIMINTA Vol. XXI, No. 3/1998 Projektitoimintayhdistys PTY:n jäsenlehti ISSN 1455-4178 Asiakassuhteen hoito Projektihenkilöstön motivointi Hajautetun projektin

Lisätiedot

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013 Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki) korttiehtojen ja Nordean euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisten ehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa 19.9.2012 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista SP KAPITAALI OY Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista 9.1.2014 1 1. YLEISTÄ Sijoituspalveluiden tarjoajan on annettava asiakkaalle ennen sijoituspalvelua koskevan sopimuksen

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11)

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) Käytössä 1.3.2014 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjola-ryhmään.

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

LAINATURVA, MIKÄ SE ON JA KUINKA PALJON SE MAKSAA?

LAINATURVA, MIKÄ SE ON JA KUINKA PALJON SE MAKSAA? SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO LAINATURVA, MIKÄ SE ON JA KUINKA PALJON SE MAKSAA? Katja Takala Tradenomin opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2010 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot