Ulkomaankaupan pankkipalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkomaankaupan pankkipalvelut"

Transkriptio

1 OSUUSPANKIT- OKO Ulkomaankaupan pankkipalvelut

2 Ulkomaankaupan pankkipalvelut

3 Kirjoittajat: Lasse Aarto, Mirja Fonck, Anneli Junttila, Päivi Jääskeläinen, Soile Sillanpää, Juha-Pekka Laitinen, Helena Nissinen, Kyllikki Pankakoski, Ritva Takalo Graafinen suunnittelu ja painotyö: Oy Edita Ab, Helsinki 2002 ISBN

4 Sisällysluettelo ESIPUHE... 7 KAUPPASOPIMUS SUHTEEN PERUSTA... 9 Kauppasopimuksen sisältö... 9 Toimituslausekkeet (INCOTERMS)... 9 Maksuehdon määrittely... 9 Maksutavat ULKOMAANKAUPAN MAKSUTAVAT Yleistä Toimeksiantojen välittäminen Arvopäiväkäytäntö Kurssikäytäntö Kulukäytäntö MAKSUMÄÄRÄYKSET JA SHEKIT Maksumääräys Maksumääräys tuontikaupassa OKOBANK-payment Maksumääräys vientikaupassa IBAN International Bank Account Number Ulkomainen shekki SWIFT-shekki Shekki Shekki tuontikaupassa Shekki vientikaupassa Shekin periminen DOKUMENTTI- ELI ASIAKIRJAMAKSUT Perittävä

5 Maksutapalausekkeet Vientiperittävä Tuontiperittävä Perittävän kustannukset Remburssi Remburssin perusominaisuudet Remburssin erityislajit Vientiremburssi Remburssiasiakirjat Tuontiremburssi Katettu vai kattamaton Remburssin kustannukset CASH MANAGEMENT PALVELUT ULKOMAANKAUPPAA KÄYVILLE YRITYKSILLE Palvelut Suomessa Tilit ja maksujen kerääminen OP-yritystili Konsernitili OP-valuuttatili Määräaikainen OP-valuuttasijoitustili Ennakkotiedot saapuvista valuuttamaksuista Maksaminen kotimaiselta tililtä Palvelut ulkomailla OKOn palvelut Ruotsissa UniCash -palvelut Euroopassa Muiden yhteistyöpankkien palvelut Maksutoimeksianto ulkomaiseen pankkiin ULKOMAANKAUPAN RAHOITUS Yleistä Lyhytaikainen valuuttamääräinen rahoitus Lyhytaikainen valuuttaluotto Rahoituslimiitti Vientiremburssisaatavan diskonttaus Forfaiting Vientisaatavien rahoitus

6 Käyttöpääomarahoitus Tunne ostajasi Hallitse riski Hyödy raportoinnista Peri tehokkaasti Palvelun hinnoittelu Pitkäaikainen valuuttamääräinen rahoitus Valuuttaluotto Ostajaluotot Valuuttaluoton kustannukset ja riskit PANKKITAKAUS / PANKKITAKUU ULKOMAANKAUPASSA 36 Pankkitakaus Pankkitakuu Suora pankkitakaus tai toimeksiantotakaus Vientikauppaan liittyviä takauksia Tarjoustakaus Bid Bond, Tender Guarantee Toimitustakaus Performance Bond/Guarantee Ennakkomaksutakaus Advance/Repayment/Downpayment Guarantee/Bond Vastuu/takuuajan takaus Maintenance Guarantee, Warranty Period Guarantee, Retention Money Bond Tuontikauppaan liittyviä takauksia Takaukset kauppahinnan maksamisen vakuudeksi Vekselitakaus eli avaali Muita takauksia Tullitakaus Sovellettava laki Takaushakemus Takaukseen perustuvat maksuvaatimukset Takauksen kustannukset FINNVERAN VIENTITAKUUT Yleistä Rahoitustakuu Ostajaluottotakuu Luottoriskitakuu Investointitakuu Vastatakuu Remburssitakuu

7 RISKEILTÄ SUOJAUTUMINEN ULKOMAANKAUPASSA Yleistä Valuuttakurssiin vaikuttavia tekijöitä Riskit Kurssiriski Taseriski Transaktioriski Taloudellinen riski Korkoriski Kurssiriskin hallinta Valuuttapositiolaskelma Yrityksen sisäiset (operatiiviset) suojautumiskeinot Matching eli valuuttamääräisten tulojen ja menojen yhteensovittaminen Maksurytmin muuttaminen Valuuttavirtojen hajauttaminen Valuuttaklausuulit Sopimusvaluutan valinta Sopimus Euroina Ulkoiset suojautumiskeinot eli finanssisuojaukset Valuuttatilit Valuuttamääräinen luotto Termiinikauppa Valuuttafutuuri Koron- ja valuutanvaihtosopimus (valuuttaswap) Valuuttaoptio Korkoriskiltä suojautuminen Korkotermiini Koronvaihtosopimus Yrityksen valuuttahallinta UNICO-PANKKIRYHMÄ OKO BANK ULKOMAILLA LIITE: INCOTERMS 2000 LAUSEKKEET

8 Rahoituspalvelut jatkuvien haasteiden edessä Rahoituspalvelut jatkuvien haasteiden edessä Kansainvälisen kilpailun mahdollisuudet ja uhkatekijät koskettavat jatkuvasti laajemmin sekä yksittäisiä yrityksiä että kokonaisia kansantalouksia. Suomalaisten yritysten kannalta on tärkeää, kuinka EU:n talous- ja rahaliitto kehittyy. Entistä tiiviimpi taloudellinen yhteisö, jonka piirissä on käytössä yhteinen raha, merkitsee uusia mahdollisuuksia kehittää edelleen eurooppalaisia markkinoita ja taloudellisen kilpailun eri muotoja. Se muuttaa yritysten ja toimialojen rakenteita ja sen myötä muotoutuvat myös eurooppalaisten kuluttajien tottumukset ja vaatimukset. Suomen taloudellinen lähiympäristö kehittyy nopeasti myös idän ja etelän suunnilla. Suomalaiset yritykset ovat löytäneet uusia markkinoita näiltä alueilta, toisaalta myös yritysten tuonti on voimakkaassa kasvussa. EU:n rahaliiton myötä pankkipalveluiden tarjonta saa uusia, entistä kehittyneempiä muotoja mm. pääomamarkkinoilla. Sekä yritysten että yksityishenkilöiden kannalta riskit ja rajoitteet vähenevät niiden liiketoimien osalta, jotka tapahtuvat euro-alueen maissa. Toisaalta kehittyvien markkinoiden maa- ja poliittiset riskit ovat korostuneet. Ulkomaantoimintojen riskien hallinta ei rajoitu ainoastaan ulkomaankauppaan. Yrityksen perustaminen ulkomaille tai yrityksen ostaminen sekä sen rahoitus ja siihen liittyvät pääomansiirrot vaativat omaa erityistä ammattitaitoa ja osaamista. Korko-, valuutta- ym. taseriskien hallinta edellyttää kaikkien ajanmukaisten rahoituspalvelutuotteiden saatavuutta. Osuuspankkiryhmälle on tärkeää kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan ja asiantuntemustaan sekä tehostaa palvelukykyään. Osuuspankit kilpailevat entistä enemmän samoilla markkinoilla Euroopan suurimpien pankkien kanssa. Tämän vuoksi tuotteidemme laadun ja toimintamme tehokkuuden on oltava kilpailukykyisiä. Tässä julkaisussa esitellään osuuspankkiryhmän tarjoamat keskeiset ulkomaankaupan palvelut. Tuotekuvaukset auttavat hahmottamaan eri palvelutuotteiden käyttötarkoitukset, niiden ominaisuudet riskien, kustannusten tai vastapuolen soveltaman käytännön mukaisesti. Julkaisun tavoitteena on kannustaa yrityksiä ulkomaankaupan rahavirtojen mahdollisimman rationaaliseen hoitoon sekä parempaan riskienhallintaan. Vastaukset näihin löytyvät joko paikallisesta osuuspankista tai OKOsta. Helena Walldén Johtokunnan jäsen OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 7

9 8

10 Kauppasopimus suhteen perusta Kauppasopimus suhteen perusta KAUPPASOPIMUKSEN SISÄLTÖ Hyvin neuvoteltu ja laadittu kauppasopimus on tärkein ulkomaankaupan tukipylväistä. Jo ennen tarjouksen tekemistä kannattaa olla yhteydessä asiantuntijoihin esimerkiksi Finprossa, kauppakamareissa ja pankeissa, jotta sopimuksen kaikkia yksityiskohtia tulisi tarkasteltua ajoissa. Kauppasopimuksissa käytettävä muoto vaihtelee sekä maittain että toimialoittain. On tärkeää, että sopimus sisältää kaikki oleelliset asiat riittävän tarkasti ja yksiselitteisesti määriteltynä. Alla lueteltujen seikkojen lisäksi sopimuksessa on huomioitava kaikki esimerkiksi myytävästä tuotteesta, kohdemaasta ja erityisolosuhteista johtuvat erityiskysymykset. Muistilista kauppasopimuksen sisällöstä: kaupan kohde; kohteen tarkempi määrittely ja rajaus sekä mm. pakkausta ja laatua koskevat seikat kauppahinta omistusoikeus ja sen siirtyminen toimitusaika ja -lauseke (Incoterms 2000) maksuehdot ja maksutapa myyjän antama takuu sopimusvelvoitteiden laiminlyönnin seuraukset sopimuksesta vapautumisperusteet sopimuksen voimaansaattaminen riitaisuuksien ratkaiseminen; sovellettava laki ja riidat ratkaiseva tuomioistuin Toimituslausekkeet (Incoterms) Kansainvälisen kauppakamarin, ICC:n, toimituslausekkeita käytetään kaupan osapuolten tavara-, toimenpide- ja kustannusvastuun määrittämiseen kuljetettaessa tavaroita maasta toiseen. INCOTERMS lausekkeet ovat liitteenä. ICC:n julkaisu no 560 sisältää INCO- TERMS-lausekkeet yksityiskohtaisine tulkintoineen. Maksuehdon määrittely Hyvin suunnitellusta kauppasopimuksesta käyvät ilmi tavaran ominaisuuksiin ja toimitustapaan liittyvien yksityiskohtien lisäksi myös maksuehtoihin liittyvät asiat. Mitä paremmat maksuehdot yritys pystyy tarjoamaan, sitä paremmassa asemassa se on sellaiseen kilpailijaan nähden, joka ei pysty niissä joustamaan. Ostajan luottokelpoisuus, aiempi maksukäyttäytyminen, kauppasuhteen kesto, eri maiden erilaiset valuutta- ja lisenssimääräykset sekä vakiintuneet kauppatavat vaikuttavat maksuehtoihin. Mikäli kyseessä on hankevienti tai arvokas tai tilauksesta valmistettava tavara, maksuehdon yksiselitteisyyteen ja maksutavan turvaavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ostajan luottokelpoisuustekijöiden lisäksi myös ostajan maahan kohdistuva maariski on syytä ottaa huomioon maksuehdoista sovittaessa. Maariski jaetaan poliittiseen ja taloudelliseen riskiin. Poliittisella riskillä tarkoitetaan maan halua kunnioittaa ja hoitaa sitoumuksiaan. Poliittisen riskin toteutumisen seurauksena 9

11 Kauppasopimus suhteen perusta maassa sijaitseva kauppakumppani ei vastaa sopimuksenmukaisista velvoitteistaan (esimerkiksi valuutansiirron rajoittaminen, omaisuuden kansallistaminen, sota tai muu levottomuus). Taloudellisella riskillä tarkoitetaan maan kykyä hoitaa sitoumuksiaan ja hankkia ulkomaista velkaa. Eri maihin kohdistuvista riskeistä saa tietoa mm. pankeista ja Finnverasta. Maksutavat Maksutavat voidaan jaotella seuraavasti: maksumääräykset shekit perittävät remburssit Maksuehdosta sovittaessa on ratkaistava seuraavat seikat: maksuvaluutta ja maksettava määrä maksun ajankohta; maksuaika esimerkiksi 90 päivää laivauspäivästä maksupaikka mahdolliset alennukset viivästysseuraamukset (mm. mahdollisen yliaikakoron laskutapa) maksutapa; lisäksi esimerkiksi tarkat remburssiohjeet vaadittavine asiakirjoineen pankkikuluista sopiminen; yleisin käytäntö on se, että kumpikin osapuoli maksaa oman maansa pankkikulut Toimialan kauppatapa, maksuajan järjestäminen, maksun saamisen varmuus, nopeus, kustannukset ja myyjän riskinottohalukkuus ratkaisevat käytettävän maksutavan. Maksutavoista lisää alkaen s

12 Ulkomaankaupan maksutavat Ulkomaankaupan maksutavat YLEISTÄ Toimeksiantojen välittäminen SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) on pankkien sähköinen tiedonsiirtoverkko, joka on turvallinen ja nopea maksujen ja muiden sanomien välittäjä. Arvopäiväkäytäntö Ulkomaisella arvopäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin lähettäjäpankin oikeus määrätä maksusta lakkaa ja vastaanottajapankin oikeus alkaa. Maksun lähettävä pankki määrittelee kullekin maksulle ulkomaisen arvopäivän. Ulkomaan maksuissa noudatetaan yleensä kansainvälistä käytäntöä, jolloin maksajan pankki hyvittää varat toimeksiannon vastaanottavalle pankille kahden pankkipäivän kuluttua toimeksiannon veloittamisesta maksajan tililtä. Yleensä saajan pankki hyvittää varat saajan tilille arvopäivää seuraavana pankkipäivänä. Maksun hyvittämiseen saajan tilille kuluva aika riippuu kuitenkin maa- ja pankkikohtaisista käytännöistä voimaantulleen tilisiirtolain mukaan maksajan pankki on velvollinen toimittamaan ns. ETA-maksun saajan pankille viiden pankkipäivän kuluessa toimeksiannon veloittamisesta maksajan tililtä. Saajan pankin on puolestaan hyvitettävä varat saajan tilille viimeistään seuraavana pankkipäivänä. ETAmaksuilla tarkoitetaan ETA-maiden (EU-maat, Islanti, Liechtenstein, Norja) välisiä näiden maiden kansallisen rahan tai euron määräisiä ja vasta-arvoltaan enintään euron suuruisia maksuja. Kurssikäytäntö Muiden valuuttojen kuin euron osalta lasketaan tulevan maksun vasta-arvo valuutan ostokurssiin, lähtevän maksun vasta-arvo myyntikurssiin. Maksuissa joiden vasta-arvo on yli euroa,, käytetään kuitenkin aina maksuhetken markkinakursseja. Poikkeuksena ovat maksut, joissa veloitetaan tai hyvitetään saman valuutan määräistä valuuttatilejä; niissä käytetään laskennallisena kurssina keskikurssia. Kulukäytäntö Maksumääräyksessä voidaan valita 3 eri tapaa maksaa pankkikulut: OUR, BEN ja SHA. OUR maksaja maksaa sekä lähettäjä- että vastaanottajapankin kulut SHA maksun lähettäjä ja maksun vastaanottaja maksavat oman pankkinsa kulut BEN maksun saaja maksaa sekä lähettäjä- että vastaanottajapankin kulut 11

13 Maksumääräykset ja shekit Maksumääräykset ja shekit Maksumääräys ja shekki sopivat ulkomaankaupan maksutavoiksi silloin, kun osapuolet tuntevat toisensa eikä maariskiä ole. Niitä voidaan käyttää ennakkomaksuihin sekä maksettaessa tavaran toimituksen jälkeen. Ne ovat myös edullisia vaihtoehtoja, koska pankki toimii vain maksun välittäjänä eikä ota valvontaansa tai haltuunsa tavaraan oikeuttavia asiakirjoja. MAKSUMÄÄRÄYS Maksumääräys on kotimaisen tilisiirron vastine. Se perustuu maksajan pankille antamaan toimeksiantoon välittää maksu saajalle peruuttamattomasti, ehdoitta ja rajoituksitta. Maksumääräyksiin sovelletaan lähtevien ja saapuvien ulkomaanmaksujen yleisiä ehtoja, joita on saatavissa Osuuspankkien konttoreista. Maksumääräys tuontikaupassa Täsmällinen tieto saajan pankkiyhteydestä on maksun nopeuden kannalta erittäin tärkeätä. Oikean vaihtoehdon valinta tuontilaskuun merkityistä monista pankkiyhteyksistä on viisasta tehdä yhdessä pankin kanssa. Maksumääräys vientikaupassa Maksumääräyksen nopea saapuminen viejän tilille edellyttää, että maksajalla on oikeat pankkiyhteystiedot. Osuuspankkien kansainvälinen maksuliikenne hoidetaan OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n välityksellä. Tästä syystä ei paikallisen Osuuspankin nimeä kannata merkitä pankkiyhteydeksi laskutuksessa. Osuuspankkia ei ulkomailla osata yhdistää OKOon, ja maksu saattaa ohjautua toisen suomalaispankin kautta, jolloin maksu viivästyy ja arvokkaita pankkipäiviä tuhlaantuu. Pankkiyhteystiedot tulee ilmoittaa seuraavassa muodossa: IBAN : FI Account number: 5xxxxx-xxxxxxx with OKO Bank Helsinki, Finland, SWIFT: OKOYFIHH. Osuuspankista saa myös englannin- tai venäjänkielisiä tarroja, joihin yhteystiedot on merkitty. IBAN International Bank Account Number IBAN on kansainvälinen tilinumero, jonka käyttöönotto alkoi ulkomaan maksuliikenteessä Euroopan Talousalueen maissa IBAN muodostetaan kotimaisesta tilinumerosta, jonka eteen lisätään tilinpitäjäpankin ISO-standardin mukainen maakoodi (Suomessa FI) sekä 2-merkkinen tarkiste. IBANin oikeellisuus tarkistetaan eri maissa aina samalla tavalla tarvitsematta tuntea eri maiden tilinumeroiden muodostamis- tai tarkistamissääntöjä. Rajojen yli kulkevan maksuliikenteen au- 12

14 Maksumääräykset ja shekit tomatisointi edellyttää IBANin lisäksi myös saajapankin SWIFT (BIC)-koodin käyttöä. Laskuttaja-asiakas ilmoittaa maksajalle IBAN:insa laskulla joko paperimuodossa jaoteltuna neljän merkin ryhmiin tai konekielisessä muodossa seuraavasti: Esimerkkitili: Paperimuoto: FI Konekielinen muoto: FI Jos myyjä on siirtänyt ulkomaisen saatavansa edelleen omalle Osuuspankilleen, on laskuun syytä tehdä seuraava merkintä: Esimerkiksi Mallilan Osuuspankille siirretyistä saatavista ilmoitetaan englanniksi: The claim as per the enclosed invoice has been assigned to Mallilan Osuuspankki and is payable in the invoiced currency to OKO Bank, Helsinki, Finland, SWIFT: OKOYFIHH into the account no: 5xxxxx-xxxxx/IBAN no: FI Payment is effected only when remitted to the above account. Please quote seller s name and number of the invoice accordingly. Ja ruotsiksi: Fordran som baserar sig på denna faktura har överförts på mallilan Osuuspankki och skall inbetalas i fakturerings valuta till OKO Bank, Helsinki, Finland, SWIFT: OKOYFIHH konto nr. 5xxxxx-xxxxx/IBAN nr FI Betalningen godkänns endast då den har erlagts på nämnda konto. Vid betalning skall säljerens namn och fakturans nummer anges. ULKOMAINEN SHEKKI SWIFT-shekki Mikäli saajan pankkiyhteys ei ole tiedossa, on SWIFT-shekki turvallisempi vaihtoehto kuin tavallinen valuuttashekki. OKOlla on erityissopimukset SWIFT-shekeistä tärkeimpien shekkejä suosivien maiden valuutoille. Osuuspankki lähettää maksatustiedot SWIFT-järjestelmän kautta ulkomaiseen kirjeenvaihtajapankkiin, joka asettaa shekin ja lähettää sen postitse maksun saajalle. SWIFT-shekki on tavallista shekkiä helpommin lunastettavissa, koska siinä on huomioitu asetusmaan omat vaatimukset. SWIFT-shekkien käsittelyssä noudatetaan asettajamaan shekkilakia. Shekki Tavallisia shekkejä ei suositella käytettäviksi ulkomaan maksuliikenteessä. Ne ovat hitaita, riskialttiita ja kalliita. Koska shekit ovat riippuvaisia postinkulusta, on vaara, että ne joutuvat vääriin käsiin tai katoavat. Normaalien toimitus- ja lunastuskulujen lisäksi on myös posti- ja kirjaamiskulut laskettava kustannuksiin. Shekkiin liittyy aina kateriski. Yleensä pankit lunastavat shekkejä vain omilta asiakkailtaan. Shekki tuontikaupassa Mikäli SWIFT-shekki ei ole sopiva vaihtoehto, yritys ostaa pankistaan maksunsaajalle osoitetun shekin ja lähettää sen postissa. Väärinkäytöksen mahdollisuutta voi estää siten, että shekki viivataan kahdella yhdensuuntaisella vinoviivalla, jolloin pankki lunastaa sen ainoastaan hyvittämällä saajan tiliä. Poikkeuksena on USA, jossa viivauksella ei ole samanlaista merkitystä. 13

15 Maksumääräykset ja shekit Shekki vientikaupassa Jo kauppasopimusta solmiessaan suomalaisen viejän kannattaa pyrkiä sopimaan maksun lähettämisestä Suomeen maksumääräyksenä. Joissakin maissa, esimerkiksi Saksassa, USA:ssa, Iso-Britanniassa ja Rankassa shekin käyttö on huomattavasti tavallisempaa kuin maksumääräyksen. Ulkomainen maksaja pyrkii usein hankkimaan lisää maksuaikaa käyttämällä yksityisshekkiä (oman tilin velaksi asetettu shekki). Koska yksityisshekit otetaan pääsääntöisesti perittäviksi, tulee viejän aina shekkejä käytettäessä vaatia ostajalta pankkishekkiä. Shekkeihin sovelletaan ulkomaanshekin yleisiä lunastusehtoja, joita on saatavissa Osuuspankkien konttoreista. Shekin periminen Jos pankki ei lunasta sille esitettyä shekkiä muotovirheen, katteen epävarmuuden tms. vuoksi, se voidaan ottaa perittäväksi. Pankit noudattavat Kansainvälisen Kauppakamarin yhdenmukaisia perittäväsääntöjä shekkiperittäviä hoitaessaan. 14

16 Dokumentti- eli asiakirjamaksut Dokumentti- eli asiakirjamaksut PERITTÄVÄ Perittävää (CAD = cash against documents) käyttämällä myyjä voi varmistaa, ettei ostaja saa tavaraan oikeuttavia asiakirjoja ennen kuin hän on maksanut perittävän tai hyväksynyt myyjän asettaman vekselin. Laivakuljetusten konossementit ovat sellaisinaan tavaraan oikeuttavia asiakirjoja, muita kuljetusasiakirjoja käytettäessä tavaran luovutus on järjestettävä jollakin muulla tavalla perittävän lunastamisesta riippuvaiseksi. Ostajan kannalta perittävän käyttö maksutapana on suositeltavaa siksi, että maksuhetkellä hän tietää tavaran saapuneen tai ainakin olevan matkalla. Kun maksutavaksi sovitaan perittävä, myyjä voi myös suostua myöntämään ostajalle maksuaikaa: asiakirjat luovutetaan ostajalle vekselin hyväksymistä vastaan. Mikäli myyjä myöntää ostajalle maksuaikaa ja haluaa samalla vakuuden maksusta eräpäivänä, hän voi lisäksi asettaa asiakirjojen lunastuksen ehdoksi ostajan pankin vekselitakauksen, avaaliin. Ostajan on syytä neuvotella tästä pankkinsa kanssa etukäteen, koska avaali on pankin sitoumus ja edellyttää vakuuksia. Pankki esittää asiakirjat lunastettaviksi myyjältä eli toimeksiantajalta saatujen ohjeiden mukaisesti. Perittävää käytettäessä on aina kuitenkin hyvä muistaa, että maksun saanti on aina riippuvainen ostajan maksukyvystä ja -halukkuudesta. Oikeudellisiin toimenpiteisiin saatavan perimiseksi pankit eivät ryhdy. Kansainvälisen kauppakamarin Yhdenmukaiset perittäväsäännöt määrittelevät pankkien velvoitteet ja menettelytavat toimeksiantojen käsittelyssä. Maksutapalausekkeet Perittävän kansainväliset maksutapalausekkeet ovat: D/P, documents against payment; tarkoittaa sitä, että ostaja voi lunastaa asiakirjat ainoastaan käteissuoritusta vastaan. D/A, documents against acceptance; tarkoittaa sitä, että myyjä myöntää ostajalle maksuaikaa hänen hyväksymäänsä vekseliä vastaan. Vekselin eräpäivä on merkittävä yksiselitteisesti. Vientiperittävä Vientiperittävän käynnistää suomalainen myyjä eli viejä antamalla pankilleen kirjallisen toimeksiannon ja tavaran toimitukseen liittyvät asiakirjat. Toimeksiannon tulee vastata sitä, mitä kauppasopimuksessa on asiasta sovittu. Viejän on syytä tarkistaa ostajan maan asiakirjavaatimukset ennen tavaran toimittamista. Tietoja saa esim. Finprosta, ostajamaan edustustosta, ostajalta itseltään, tämän agentilta ja pankista. Pankki ei tutki saamiensa asiakirjojen oikeellisuutta. Se tarkastaa ainoastaan, että se vastaanottaa kaikki toimeksiannossa luetellut asiakirjat. On erittäin tärkeää, että viejä antaa pankilleen riittävät ja yksiselitteiset ohjeet perittävän hoitamiseksi. 15

17 Dokumentti- eli asiakirjamaksut PERITTÄVÄN KULKU MYYJÄ eli toimeksiantaja Kauppasopimus, maksuehto Tavara OSTAJA eli maksaja 1. Toimeksianto, asiakirjat 7. Maksu 3. Ilmoitus perittävän saapumisesta 4. Maksu/vekselin hyväksyminen 5. Asiakirjat MYYJÄN PANKKI eli lähettäjäpankki 2. Perittävätoimeksianto, asiakirjat 6. Maksu OSTAJAN PANKKI eli perivä pankki Myyjä eli toimeksiantaja, joka toimittaa pankilleen toimeksiannon ja tavarantoimitukseen liittyvät asiakirjat. Myyjän pankki eli lähettäjäpankki, joka lähettää laatimansa perittävätoimeksiannon ja asiakirjat ulkomaiselle kirjeenvaihtajapankilleen (mieluiten suoraan ostajan pankkiin). Perivä pankki, joka vastaanottaa toimeksiannon lähettäjäpankilta ja ilmoittaa sen saapumisesta ostajalle. Ostaja eli maksaja, joka maksettuaan tai hyväksyttyään mahdollisen asetteen saa pankiltaan perittävän asiakirjat 16

18 Dokumentti- eli asiakirjamaksut Ohjeiden antamisen helpottamiseksi olemme painattaneet toimeksiantolomakkeita, joita saa osuuspankista tai OKOsta. Perimistehtävän nopeuttamiseksi viejän on syytä ilmoittaa kauppasopimuksessa mainittu ostajan pankkiyhteys tarkasti. Jos perittävän yhteydessä annetaan ostajalle maksuaikaa tämän hyväksymää vekseliä vastaan, on muistettava antaa mahdolliset protestointiohjeet. Myös tilitysohjeiden täsmällisyyteen tulee kiinnittää huomiota, jotta perittävän tuotto voidaan aikanaan maksaa viejälle viiveittä. Viejä toimittaa täyttämänsä ja allekirjoittamansa toimeksiantolomakkeen siihen liittyvine asiakirjoineen joko omaan osuuspankkiinsa tai OKOon. OKO lähettää viejän antamien ohjeiden mukaisen toimeksiannon ostajan pankkiin (= perivä pankki), joka puolestaan ilmoittaa ulkomaiselle ostajalle toimeksiannon saapumisesta. OKO lähettää viejälle kopion perivälle pankille lähettämästään toimeksiannosta. Mikäli viejä haluaa tehdä muutoksia antamiinsa perimisohjeisiin, ne on tehtävä pankin kautta. Kun ostaja on lunastanut asiakirjat, tilittää perivä pankki suorituksen OKOlle. OKO hyvittää tuoton mahdollisine vähennyksineen (esim. agentin tai pankin palkkio) viejän ilmoittamalle tilille. Jos maksu viipyy, OKO tiedustelee perivältä pankilta tilannetta ja ilmoittaa viejälle kaikki saamansa tiedot. Kun kyseessä on maksuajallinen perittävä, ilmoittaa OKO vekselin hyväksymisestä viejälle heti tiedon saatuaan. Tuontiperittävä Kun kauppaneuvotteluissa sovitaan perittävän käytöstä maksutapana, suomalaisen tuojan kannattaa ilmoittaa myyjälle tarkat pankkiyhteystietonsa. Näin perittävä ohjautuu viiveittä oikeaan paikkaan. OKOn kansainväliset yhteystiedot ovat: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj P.O. Box HELSINKI Finland SWIFT OKOYFIHH TELEX okohe fi Kun asiakirjojen luovutusehtona on D/P, tulisi asiakirjat yleensä lunastaa esitettäessä. Usein perittävä maksetaan vasta tavaran saavuttua maahan. Ongelmien välttämiseksi kauppasopimuksen D/P-ehtoa kannattaa täydentää maininnalla maksun ajankohdasta, esim. näytettäessä tai tavaran saavuttua. Kun toimeksianto on saapunut ulkomaisesta pankista, OKO ilmoittaa siitä ostajalle kirjeitse. Mikäli tuoja ilmoituskirjeen saatuaan havaitsee, ettei perittävä joltain osaltaan vastaa myyjän kanssa sovittuja periaatteita, on hänen otettava välittömästi yhteyttä myyjään, joka antaa mahdolliset muutosohjeet omalle pankilleen, joka välittää ne edelleen OKOon. Halutessaan maksaa perittävän tuoja toimittaa tuontiperittävän saapumisilmoituksen veloituslupineen osuuspankkiin. Veloitettuaan perittävän maksun tai saatuaan ostajan hyväksymisen vekseliin, pankki luovuttaa asiakirjat tuojalle toimeksiannon ohjeiden mukaisesti. Perittävän kustannukset Perittävästä syntyy kuluja molempien osapuolten pankeissa. Tasapuolinen ja yleistyvä käytäntö on, että myyjä ja ostaja maksavat kumpikin omien pankkiensa perimät palkkiot. Asia tulisi aina sopia jo kauppasopimuksen maksuehdoissa. 17

19 Dokumentti- eli asiakirjamaksut 18

20 Dokumentti- eli asiakirjamaksut Myyjä voi pankille antamassaan toimeksiannossa edellyttää, että asiakirjoja ei saa luovuttaa ostajalle, mikäli tämä ei maksa myös perittävän kuluja. Tällaisen ohjeen tulisi luonnollisesti vastata sitä, mitä kauppasopimuksessa on sovittu. Mikäli myyjä ei anna ehdotonta ohjetta, voi ostaja Yhdenmukaisten perittäväsääntöjen mukaan kieltäytyä maksamasta kuluja. Tällöin ne jäävät toimeksiantajan eli myyjän maksettaviksi. Pankit veloittavat perittävän käsittelystä prosentuaalisen palkkion. Lisätoimenpiteet ja muutokset aiheuttavat lisäkuluja. REMBURSSI Remburssi on maksutapa, jossa ostajan pankki sitoutuu suorittamaan maksun myyjälle edellyttäen, että myyjä esittää remburssin voimassaoloaikana pankille remburssiehtojen mukaiset asiakirjat. Remburssin käyttö maksutapana on suositeltavaa aina, kun kauppaan liittyy joitakin epävarmuustekijöitä; uusissa kauppasuhteissa, joissa osapuolet eivät tunne toisiaan tai kaupan kohde on erikoistilauksesta valmistettu tavara. Myös kaupan osapuolten maissa vallitseva taloudellinen tai poliittinen epävarmuus tai eri maiden valuutta- ja lisenssimääräykset puoltavat remburssin käyttöä. Remburssista on etua molemmille osapuolille. Myyjälle se on turvallisin maksutapa, koska maksu ei ole riippuvainen ostajan maksukyvystä maksuhetkellä. Ostajan etu kauppaneuvotteluissa voi olla se, että hän pystyy sen avulla osoittamaan myyjälle luotettavuutensa, millä saattaa olla ratkaiseva merkitys kaupan syntymiselle. Toisaalta ostaja tietää myyjän saavan maksun vasta ehtojen täytyttyä. Kansainvälinen kauppakamari on laatinut Yhdenmukaiset remburssisäännöt, joita eri maiden pankit noudattavat. Remburssin perusominaisuudet Vaikka remburssin ehdot voidaankin muotoilla tapauskohtaisesti, on rembursseilla eräitä yhteisiä piirteitä, jotka liittyvät pankkien vastuuseen ja maksun ajankohtaan. Peruuttamaton remburssi voidaan peruuttaa tai sen ehtoja muuttaa vain, jos avaajapankin lisäksi myyjä ja mahdollinen vahvistava pankki suostuvat. Remburssi sitoo avaajapankkia koko sen voimassaolon ajan. Myyjän kannattaa aina edellyttää peruuttamatonta remburssia, sillä vain se vastaa varmuutta maksusta. Peruutettavissa oleva remburssi Voidaan myyjää kuulematta peruuttaa tai muuttaa aina siihen asti, kunnes avaajapankin nimeämä pankki on lunastanut myyjän esittämät remburssiasiakirjat. Tämän epävarmuustekijän vuoksi peruutettavissa oleva remburssi on erittäin harvinainen. Vahvistamaton remburssi Ilmoittava pankki ei ole sitoutunut remburssin maksuun. Mikäli kuitenkin avaajapankki valtuuttaa ilmoittavan pankin lunastamaan myyjältä ehtojen mukaiset asiakirjat, sillä on mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta näin tehdä. Vahvistettu remburssi On avaajapankin sitoumuksen lisäksi myös vahvistavan pankin sitoumus suorittaa maksu myyjälle hänen esittäessään ehtojen mukaiset asiakirjat. Oman pankin sitoutuminen remburssin maksuun on myyjälle erityisen tärkeätä silloin, kun ostajamaan poliittiset olot ovat epävakaat tai ostajan pankin maksukyvystä on epävarmuutta. Koska ilmoittavalla pankilla ei ole velvollisuutta vahvistaa remburssia, myyjän kannattaa etukäteen tiedustella pankkinsa vahvistushalukkuutta. 19

21 Dokumentti- eli asiakirjamaksut Avista- eli käteisremburssi Myyjä saa suorituksen esitettyään ehtojen mukaiset asiakirjat. Myyjä saa maksun nopeammin, kun remburssin maksupaikka on hänen oma pankkinsa. Aikaremburssia käytetään silloin, kun myyjä on myöntänyt ostajalle maksuaikaa, jonka umpeuduttua myyjä saa maksun. Muuttaakseen ostajalle myöntämänsä maksuajan käteissuoritukseksi myyjä voi pyytää pankkia diskonttaamaan vahvistettuun aikaremburssiin perustuvan saatavansa. Remburssin erityislajit Siirrettävissä oleva remburssi on käyttökelpoinen silloin, kun viejä ei ole lopullinen tavarantoimittaja. Myyjä voi pyytää pankkia siirtämään sen kokonaan tai osittain esim. alihankkijan käytettäväksi. Siirrosta on syytä neuvotella etukäteen pankin kanssa. Standby-remburssi On remburssin muotoinen pankkitakaus, jossa avaajapankki takaa remburssinsaajalle maksun sitoumuksen tekstissä vaadittuja, esimerkiksi remburssin toimeksiantajan laiminlyöntiä osoittavia, asiakirjoja vastaan. Uudistuva remburssi On käytännöllinen kauppasuhteissa, joissa samaa tavaraa toimitetaan samalle ostajalle toistuvasti. Remburssi uudistuu ajan tai määrän suhteen sovittuun enimmäismäärään saakka, eikä jokaiselle toimitukselle tarvitse avata uutta remburssia. Vientiremburssi Viejä ilmoittaa ostajalle OKOn pankkiyhteytensä ilmoitettavaksi ostajan pankille remburssin avauksen yhteydessä. Näin tieto avauksesta tulee mahdollisimman nopeasti OKOon. OKOn kansainväliset yhteystiedot ovat: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj P.O.Box HELSINKI Finland SWIFT OKOYFIHH TELEX okohe fi Kauppasopimuksessa tulee myös sopia remburssin maksupaikka, viejä saa aikanaan suorituksen nopeammin käyttöönsä, jos hän on edellyttänyt OKOssa maksettavissa olevaa remburssia. Kun OKO on saanut ostajan pankilta remburssinavauksen, sen aitous tarkistetaan ja siitä ilmoitetaan välittömästi viejälle. Ilmoituksen saatuaan viejän on syytä heti tarkistaa remburssiteksti huolellisesti varmistaakseen, että ehdot vastaavat tehtyä kauppasopimusta. Ellei näin ole, tai jos viejä ei voi täyttää ehtoja, siitä on heti annettava tieto ostajalle, jotta tämä voi antaa pankilleen ohjeet muutoksista. Remburssihan on myyjälle varma maksutapa vain silloin, kun hän pystyy täyttämään ehdot. Tekstiä tarkastettaessa on kiinnitettävä huomio ainakin seuraaviin asioihin: Remburssin voimassaoloaika on riittävän pitkä. Ellei ehdoissa toisin määrätä, asiakirjat pitää esittää pankille 21 päivän kuluessa tavaran laivauspäivästä, kuitenkin viimeistään remburssin viimeisenä voimassaolopäivänä. Kaikki asiakirjat voidaan hankkia vaaditussa muodossa. Laivausehdot, esim. laivaus- ja määräpaikka sekä toimituksen ajankohta pystytään toteuttamaan remburssissa edellytetyllä tavalla. Mikäli tapahtuu osatoimituksia, ne eivät saa olla remburssitekstissä kiellettyjä. 20

Laurea Julkaisut Laurea Publications

Laurea Julkaisut Laurea Publications Laurea Julkaisut Laurea Publications Pekka Heino, Annemari Kuhmonen, Iina Kuuseva, Laura Nuto & Anselmi Tuominen (toim.) RAHAT KOTIIN VENÄJÄLTÄ! Miten pk-yritys turvaa vientisaatavansa Laurea Julkaisut

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS Tässä linjauksessa käsiteltävät pelisäännöt ovat yleisiä ja koskevat lähtökohtaisesti kaikkea maksamista, jossa kuluttaja maksaa yritykselle tai yritys

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11)

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) Käytössä 1.3.2014 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjola-ryhmään.

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013 Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki) korttiehtojen ja Nordean euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisten ehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25)

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25) Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25) Sisällysluettelo Erään sijoitushuijauksen anatomia Pikalainaa kännykällä? Tässä artikkelissa kuvataan yhtä sijoitushuijausta kolmiosaisena näytelmänä.

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin.

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa myyntisopimus 6 Hyvä antaa turvaa riskeiltä yrittäjälle: 8 Perusohje

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto. Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ?

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto. Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ? KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ? Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous LILJA, EMMI Opinnäytetyö

Lisätiedot

FINANSSIRISKIEN HALLINTA. Timo Ahjos

FINANSSIRISKIEN HALLINTA. Timo Ahjos FINANSSIRISKIEN HALLINTA Timo Ahjos 28.4.1994 1 LUKIJALLE Tämä kirjoitus on syntynyt harrastuspohjalta Vakuutusalan Liikkeenjohdollisessa Täydennyskoulutusohjelmassa ("VALIKO") vuosina 1993-94 pitämieni

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot