Ulkomaankaupan pankkipalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkomaankaupan pankkipalvelut"

Transkriptio

1 OSUUSPANKIT- OKO Ulkomaankaupan pankkipalvelut

2 Ulkomaankaupan pankkipalvelut

3 Kirjoittajat: Lasse Aarto, Mirja Fonck, Anneli Junttila, Päivi Jääskeläinen, Soile Sillanpää, Juha-Pekka Laitinen, Helena Nissinen, Kyllikki Pankakoski, Ritva Takalo Graafinen suunnittelu ja painotyö: Oy Edita Ab, Helsinki 2002 ISBN

4 Sisällysluettelo ESIPUHE... 7 KAUPPASOPIMUS SUHTEEN PERUSTA... 9 Kauppasopimuksen sisältö... 9 Toimituslausekkeet (INCOTERMS)... 9 Maksuehdon määrittely... 9 Maksutavat ULKOMAANKAUPAN MAKSUTAVAT Yleistä Toimeksiantojen välittäminen Arvopäiväkäytäntö Kurssikäytäntö Kulukäytäntö MAKSUMÄÄRÄYKSET JA SHEKIT Maksumääräys Maksumääräys tuontikaupassa OKOBANK-payment Maksumääräys vientikaupassa IBAN International Bank Account Number Ulkomainen shekki SWIFT-shekki Shekki Shekki tuontikaupassa Shekki vientikaupassa Shekin periminen DOKUMENTTI- ELI ASIAKIRJAMAKSUT Perittävä

5 Maksutapalausekkeet Vientiperittävä Tuontiperittävä Perittävän kustannukset Remburssi Remburssin perusominaisuudet Remburssin erityislajit Vientiremburssi Remburssiasiakirjat Tuontiremburssi Katettu vai kattamaton Remburssin kustannukset CASH MANAGEMENT PALVELUT ULKOMAANKAUPPAA KÄYVILLE YRITYKSILLE Palvelut Suomessa Tilit ja maksujen kerääminen OP-yritystili Konsernitili OP-valuuttatili Määräaikainen OP-valuuttasijoitustili Ennakkotiedot saapuvista valuuttamaksuista Maksaminen kotimaiselta tililtä Palvelut ulkomailla OKOn palvelut Ruotsissa UniCash -palvelut Euroopassa Muiden yhteistyöpankkien palvelut Maksutoimeksianto ulkomaiseen pankkiin ULKOMAANKAUPAN RAHOITUS Yleistä Lyhytaikainen valuuttamääräinen rahoitus Lyhytaikainen valuuttaluotto Rahoituslimiitti Vientiremburssisaatavan diskonttaus Forfaiting Vientisaatavien rahoitus

6 Käyttöpääomarahoitus Tunne ostajasi Hallitse riski Hyödy raportoinnista Peri tehokkaasti Palvelun hinnoittelu Pitkäaikainen valuuttamääräinen rahoitus Valuuttaluotto Ostajaluotot Valuuttaluoton kustannukset ja riskit PANKKITAKAUS / PANKKITAKUU ULKOMAANKAUPASSA 36 Pankkitakaus Pankkitakuu Suora pankkitakaus tai toimeksiantotakaus Vientikauppaan liittyviä takauksia Tarjoustakaus Bid Bond, Tender Guarantee Toimitustakaus Performance Bond/Guarantee Ennakkomaksutakaus Advance/Repayment/Downpayment Guarantee/Bond Vastuu/takuuajan takaus Maintenance Guarantee, Warranty Period Guarantee, Retention Money Bond Tuontikauppaan liittyviä takauksia Takaukset kauppahinnan maksamisen vakuudeksi Vekselitakaus eli avaali Muita takauksia Tullitakaus Sovellettava laki Takaushakemus Takaukseen perustuvat maksuvaatimukset Takauksen kustannukset FINNVERAN VIENTITAKUUT Yleistä Rahoitustakuu Ostajaluottotakuu Luottoriskitakuu Investointitakuu Vastatakuu Remburssitakuu

7 RISKEILTÄ SUOJAUTUMINEN ULKOMAANKAUPASSA Yleistä Valuuttakurssiin vaikuttavia tekijöitä Riskit Kurssiriski Taseriski Transaktioriski Taloudellinen riski Korkoriski Kurssiriskin hallinta Valuuttapositiolaskelma Yrityksen sisäiset (operatiiviset) suojautumiskeinot Matching eli valuuttamääräisten tulojen ja menojen yhteensovittaminen Maksurytmin muuttaminen Valuuttavirtojen hajauttaminen Valuuttaklausuulit Sopimusvaluutan valinta Sopimus Euroina Ulkoiset suojautumiskeinot eli finanssisuojaukset Valuuttatilit Valuuttamääräinen luotto Termiinikauppa Valuuttafutuuri Koron- ja valuutanvaihtosopimus (valuuttaswap) Valuuttaoptio Korkoriskiltä suojautuminen Korkotermiini Koronvaihtosopimus Yrityksen valuuttahallinta UNICO-PANKKIRYHMÄ OKO BANK ULKOMAILLA LIITE: INCOTERMS 2000 LAUSEKKEET

8 Rahoituspalvelut jatkuvien haasteiden edessä Rahoituspalvelut jatkuvien haasteiden edessä Kansainvälisen kilpailun mahdollisuudet ja uhkatekijät koskettavat jatkuvasti laajemmin sekä yksittäisiä yrityksiä että kokonaisia kansantalouksia. Suomalaisten yritysten kannalta on tärkeää, kuinka EU:n talous- ja rahaliitto kehittyy. Entistä tiiviimpi taloudellinen yhteisö, jonka piirissä on käytössä yhteinen raha, merkitsee uusia mahdollisuuksia kehittää edelleen eurooppalaisia markkinoita ja taloudellisen kilpailun eri muotoja. Se muuttaa yritysten ja toimialojen rakenteita ja sen myötä muotoutuvat myös eurooppalaisten kuluttajien tottumukset ja vaatimukset. Suomen taloudellinen lähiympäristö kehittyy nopeasti myös idän ja etelän suunnilla. Suomalaiset yritykset ovat löytäneet uusia markkinoita näiltä alueilta, toisaalta myös yritysten tuonti on voimakkaassa kasvussa. EU:n rahaliiton myötä pankkipalveluiden tarjonta saa uusia, entistä kehittyneempiä muotoja mm. pääomamarkkinoilla. Sekä yritysten että yksityishenkilöiden kannalta riskit ja rajoitteet vähenevät niiden liiketoimien osalta, jotka tapahtuvat euro-alueen maissa. Toisaalta kehittyvien markkinoiden maa- ja poliittiset riskit ovat korostuneet. Ulkomaantoimintojen riskien hallinta ei rajoitu ainoastaan ulkomaankauppaan. Yrityksen perustaminen ulkomaille tai yrityksen ostaminen sekä sen rahoitus ja siihen liittyvät pääomansiirrot vaativat omaa erityistä ammattitaitoa ja osaamista. Korko-, valuutta- ym. taseriskien hallinta edellyttää kaikkien ajanmukaisten rahoituspalvelutuotteiden saatavuutta. Osuuspankkiryhmälle on tärkeää kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan ja asiantuntemustaan sekä tehostaa palvelukykyään. Osuuspankit kilpailevat entistä enemmän samoilla markkinoilla Euroopan suurimpien pankkien kanssa. Tämän vuoksi tuotteidemme laadun ja toimintamme tehokkuuden on oltava kilpailukykyisiä. Tässä julkaisussa esitellään osuuspankkiryhmän tarjoamat keskeiset ulkomaankaupan palvelut. Tuotekuvaukset auttavat hahmottamaan eri palvelutuotteiden käyttötarkoitukset, niiden ominaisuudet riskien, kustannusten tai vastapuolen soveltaman käytännön mukaisesti. Julkaisun tavoitteena on kannustaa yrityksiä ulkomaankaupan rahavirtojen mahdollisimman rationaaliseen hoitoon sekä parempaan riskienhallintaan. Vastaukset näihin löytyvät joko paikallisesta osuuspankista tai OKOsta. Helena Walldén Johtokunnan jäsen OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 7

9 8

10 Kauppasopimus suhteen perusta Kauppasopimus suhteen perusta KAUPPASOPIMUKSEN SISÄLTÖ Hyvin neuvoteltu ja laadittu kauppasopimus on tärkein ulkomaankaupan tukipylväistä. Jo ennen tarjouksen tekemistä kannattaa olla yhteydessä asiantuntijoihin esimerkiksi Finprossa, kauppakamareissa ja pankeissa, jotta sopimuksen kaikkia yksityiskohtia tulisi tarkasteltua ajoissa. Kauppasopimuksissa käytettävä muoto vaihtelee sekä maittain että toimialoittain. On tärkeää, että sopimus sisältää kaikki oleelliset asiat riittävän tarkasti ja yksiselitteisesti määriteltynä. Alla lueteltujen seikkojen lisäksi sopimuksessa on huomioitava kaikki esimerkiksi myytävästä tuotteesta, kohdemaasta ja erityisolosuhteista johtuvat erityiskysymykset. Muistilista kauppasopimuksen sisällöstä: kaupan kohde; kohteen tarkempi määrittely ja rajaus sekä mm. pakkausta ja laatua koskevat seikat kauppahinta omistusoikeus ja sen siirtyminen toimitusaika ja -lauseke (Incoterms 2000) maksuehdot ja maksutapa myyjän antama takuu sopimusvelvoitteiden laiminlyönnin seuraukset sopimuksesta vapautumisperusteet sopimuksen voimaansaattaminen riitaisuuksien ratkaiseminen; sovellettava laki ja riidat ratkaiseva tuomioistuin Toimituslausekkeet (Incoterms) Kansainvälisen kauppakamarin, ICC:n, toimituslausekkeita käytetään kaupan osapuolten tavara-, toimenpide- ja kustannusvastuun määrittämiseen kuljetettaessa tavaroita maasta toiseen. INCOTERMS lausekkeet ovat liitteenä. ICC:n julkaisu no 560 sisältää INCO- TERMS-lausekkeet yksityiskohtaisine tulkintoineen. Maksuehdon määrittely Hyvin suunnitellusta kauppasopimuksesta käyvät ilmi tavaran ominaisuuksiin ja toimitustapaan liittyvien yksityiskohtien lisäksi myös maksuehtoihin liittyvät asiat. Mitä paremmat maksuehdot yritys pystyy tarjoamaan, sitä paremmassa asemassa se on sellaiseen kilpailijaan nähden, joka ei pysty niissä joustamaan. Ostajan luottokelpoisuus, aiempi maksukäyttäytyminen, kauppasuhteen kesto, eri maiden erilaiset valuutta- ja lisenssimääräykset sekä vakiintuneet kauppatavat vaikuttavat maksuehtoihin. Mikäli kyseessä on hankevienti tai arvokas tai tilauksesta valmistettava tavara, maksuehdon yksiselitteisyyteen ja maksutavan turvaavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ostajan luottokelpoisuustekijöiden lisäksi myös ostajan maahan kohdistuva maariski on syytä ottaa huomioon maksuehdoista sovittaessa. Maariski jaetaan poliittiseen ja taloudelliseen riskiin. Poliittisella riskillä tarkoitetaan maan halua kunnioittaa ja hoitaa sitoumuksiaan. Poliittisen riskin toteutumisen seurauksena 9

11 Kauppasopimus suhteen perusta maassa sijaitseva kauppakumppani ei vastaa sopimuksenmukaisista velvoitteistaan (esimerkiksi valuutansiirron rajoittaminen, omaisuuden kansallistaminen, sota tai muu levottomuus). Taloudellisella riskillä tarkoitetaan maan kykyä hoitaa sitoumuksiaan ja hankkia ulkomaista velkaa. Eri maihin kohdistuvista riskeistä saa tietoa mm. pankeista ja Finnverasta. Maksutavat Maksutavat voidaan jaotella seuraavasti: maksumääräykset shekit perittävät remburssit Maksuehdosta sovittaessa on ratkaistava seuraavat seikat: maksuvaluutta ja maksettava määrä maksun ajankohta; maksuaika esimerkiksi 90 päivää laivauspäivästä maksupaikka mahdolliset alennukset viivästysseuraamukset (mm. mahdollisen yliaikakoron laskutapa) maksutapa; lisäksi esimerkiksi tarkat remburssiohjeet vaadittavine asiakirjoineen pankkikuluista sopiminen; yleisin käytäntö on se, että kumpikin osapuoli maksaa oman maansa pankkikulut Toimialan kauppatapa, maksuajan järjestäminen, maksun saamisen varmuus, nopeus, kustannukset ja myyjän riskinottohalukkuus ratkaisevat käytettävän maksutavan. Maksutavoista lisää alkaen s

12 Ulkomaankaupan maksutavat Ulkomaankaupan maksutavat YLEISTÄ Toimeksiantojen välittäminen SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) on pankkien sähköinen tiedonsiirtoverkko, joka on turvallinen ja nopea maksujen ja muiden sanomien välittäjä. Arvopäiväkäytäntö Ulkomaisella arvopäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin lähettäjäpankin oikeus määrätä maksusta lakkaa ja vastaanottajapankin oikeus alkaa. Maksun lähettävä pankki määrittelee kullekin maksulle ulkomaisen arvopäivän. Ulkomaan maksuissa noudatetaan yleensä kansainvälistä käytäntöä, jolloin maksajan pankki hyvittää varat toimeksiannon vastaanottavalle pankille kahden pankkipäivän kuluttua toimeksiannon veloittamisesta maksajan tililtä. Yleensä saajan pankki hyvittää varat saajan tilille arvopäivää seuraavana pankkipäivänä. Maksun hyvittämiseen saajan tilille kuluva aika riippuu kuitenkin maa- ja pankkikohtaisista käytännöistä voimaantulleen tilisiirtolain mukaan maksajan pankki on velvollinen toimittamaan ns. ETA-maksun saajan pankille viiden pankkipäivän kuluessa toimeksiannon veloittamisesta maksajan tililtä. Saajan pankin on puolestaan hyvitettävä varat saajan tilille viimeistään seuraavana pankkipäivänä. ETAmaksuilla tarkoitetaan ETA-maiden (EU-maat, Islanti, Liechtenstein, Norja) välisiä näiden maiden kansallisen rahan tai euron määräisiä ja vasta-arvoltaan enintään euron suuruisia maksuja. Kurssikäytäntö Muiden valuuttojen kuin euron osalta lasketaan tulevan maksun vasta-arvo valuutan ostokurssiin, lähtevän maksun vasta-arvo myyntikurssiin. Maksuissa joiden vasta-arvo on yli euroa,, käytetään kuitenkin aina maksuhetken markkinakursseja. Poikkeuksena ovat maksut, joissa veloitetaan tai hyvitetään saman valuutan määräistä valuuttatilejä; niissä käytetään laskennallisena kurssina keskikurssia. Kulukäytäntö Maksumääräyksessä voidaan valita 3 eri tapaa maksaa pankkikulut: OUR, BEN ja SHA. OUR maksaja maksaa sekä lähettäjä- että vastaanottajapankin kulut SHA maksun lähettäjä ja maksun vastaanottaja maksavat oman pankkinsa kulut BEN maksun saaja maksaa sekä lähettäjä- että vastaanottajapankin kulut 11

13 Maksumääräykset ja shekit Maksumääräykset ja shekit Maksumääräys ja shekki sopivat ulkomaankaupan maksutavoiksi silloin, kun osapuolet tuntevat toisensa eikä maariskiä ole. Niitä voidaan käyttää ennakkomaksuihin sekä maksettaessa tavaran toimituksen jälkeen. Ne ovat myös edullisia vaihtoehtoja, koska pankki toimii vain maksun välittäjänä eikä ota valvontaansa tai haltuunsa tavaraan oikeuttavia asiakirjoja. MAKSUMÄÄRÄYS Maksumääräys on kotimaisen tilisiirron vastine. Se perustuu maksajan pankille antamaan toimeksiantoon välittää maksu saajalle peruuttamattomasti, ehdoitta ja rajoituksitta. Maksumääräyksiin sovelletaan lähtevien ja saapuvien ulkomaanmaksujen yleisiä ehtoja, joita on saatavissa Osuuspankkien konttoreista. Maksumääräys tuontikaupassa Täsmällinen tieto saajan pankkiyhteydestä on maksun nopeuden kannalta erittäin tärkeätä. Oikean vaihtoehdon valinta tuontilaskuun merkityistä monista pankkiyhteyksistä on viisasta tehdä yhdessä pankin kanssa. Maksumääräys vientikaupassa Maksumääräyksen nopea saapuminen viejän tilille edellyttää, että maksajalla on oikeat pankkiyhteystiedot. Osuuspankkien kansainvälinen maksuliikenne hoidetaan OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n välityksellä. Tästä syystä ei paikallisen Osuuspankin nimeä kannata merkitä pankkiyhteydeksi laskutuksessa. Osuuspankkia ei ulkomailla osata yhdistää OKOon, ja maksu saattaa ohjautua toisen suomalaispankin kautta, jolloin maksu viivästyy ja arvokkaita pankkipäiviä tuhlaantuu. Pankkiyhteystiedot tulee ilmoittaa seuraavassa muodossa: IBAN : FI Account number: 5xxxxx-xxxxxxx with OKO Bank Helsinki, Finland, SWIFT: OKOYFIHH. Osuuspankista saa myös englannin- tai venäjänkielisiä tarroja, joihin yhteystiedot on merkitty. IBAN International Bank Account Number IBAN on kansainvälinen tilinumero, jonka käyttöönotto alkoi ulkomaan maksuliikenteessä Euroopan Talousalueen maissa IBAN muodostetaan kotimaisesta tilinumerosta, jonka eteen lisätään tilinpitäjäpankin ISO-standardin mukainen maakoodi (Suomessa FI) sekä 2-merkkinen tarkiste. IBANin oikeellisuus tarkistetaan eri maissa aina samalla tavalla tarvitsematta tuntea eri maiden tilinumeroiden muodostamis- tai tarkistamissääntöjä. Rajojen yli kulkevan maksuliikenteen au- 12

14 Maksumääräykset ja shekit tomatisointi edellyttää IBANin lisäksi myös saajapankin SWIFT (BIC)-koodin käyttöä. Laskuttaja-asiakas ilmoittaa maksajalle IBAN:insa laskulla joko paperimuodossa jaoteltuna neljän merkin ryhmiin tai konekielisessä muodossa seuraavasti: Esimerkkitili: Paperimuoto: FI Konekielinen muoto: FI Jos myyjä on siirtänyt ulkomaisen saatavansa edelleen omalle Osuuspankilleen, on laskuun syytä tehdä seuraava merkintä: Esimerkiksi Mallilan Osuuspankille siirretyistä saatavista ilmoitetaan englanniksi: The claim as per the enclosed invoice has been assigned to Mallilan Osuuspankki and is payable in the invoiced currency to OKO Bank, Helsinki, Finland, SWIFT: OKOYFIHH into the account no: 5xxxxx-xxxxx/IBAN no: FI Payment is effected only when remitted to the above account. Please quote seller s name and number of the invoice accordingly. Ja ruotsiksi: Fordran som baserar sig på denna faktura har överförts på mallilan Osuuspankki och skall inbetalas i fakturerings valuta till OKO Bank, Helsinki, Finland, SWIFT: OKOYFIHH konto nr. 5xxxxx-xxxxx/IBAN nr FI Betalningen godkänns endast då den har erlagts på nämnda konto. Vid betalning skall säljerens namn och fakturans nummer anges. ULKOMAINEN SHEKKI SWIFT-shekki Mikäli saajan pankkiyhteys ei ole tiedossa, on SWIFT-shekki turvallisempi vaihtoehto kuin tavallinen valuuttashekki. OKOlla on erityissopimukset SWIFT-shekeistä tärkeimpien shekkejä suosivien maiden valuutoille. Osuuspankki lähettää maksatustiedot SWIFT-järjestelmän kautta ulkomaiseen kirjeenvaihtajapankkiin, joka asettaa shekin ja lähettää sen postitse maksun saajalle. SWIFT-shekki on tavallista shekkiä helpommin lunastettavissa, koska siinä on huomioitu asetusmaan omat vaatimukset. SWIFT-shekkien käsittelyssä noudatetaan asettajamaan shekkilakia. Shekki Tavallisia shekkejä ei suositella käytettäviksi ulkomaan maksuliikenteessä. Ne ovat hitaita, riskialttiita ja kalliita. Koska shekit ovat riippuvaisia postinkulusta, on vaara, että ne joutuvat vääriin käsiin tai katoavat. Normaalien toimitus- ja lunastuskulujen lisäksi on myös posti- ja kirjaamiskulut laskettava kustannuksiin. Shekkiin liittyy aina kateriski. Yleensä pankit lunastavat shekkejä vain omilta asiakkailtaan. Shekki tuontikaupassa Mikäli SWIFT-shekki ei ole sopiva vaihtoehto, yritys ostaa pankistaan maksunsaajalle osoitetun shekin ja lähettää sen postissa. Väärinkäytöksen mahdollisuutta voi estää siten, että shekki viivataan kahdella yhdensuuntaisella vinoviivalla, jolloin pankki lunastaa sen ainoastaan hyvittämällä saajan tiliä. Poikkeuksena on USA, jossa viivauksella ei ole samanlaista merkitystä. 13

15 Maksumääräykset ja shekit Shekki vientikaupassa Jo kauppasopimusta solmiessaan suomalaisen viejän kannattaa pyrkiä sopimaan maksun lähettämisestä Suomeen maksumääräyksenä. Joissakin maissa, esimerkiksi Saksassa, USA:ssa, Iso-Britanniassa ja Rankassa shekin käyttö on huomattavasti tavallisempaa kuin maksumääräyksen. Ulkomainen maksaja pyrkii usein hankkimaan lisää maksuaikaa käyttämällä yksityisshekkiä (oman tilin velaksi asetettu shekki). Koska yksityisshekit otetaan pääsääntöisesti perittäviksi, tulee viejän aina shekkejä käytettäessä vaatia ostajalta pankkishekkiä. Shekkeihin sovelletaan ulkomaanshekin yleisiä lunastusehtoja, joita on saatavissa Osuuspankkien konttoreista. Shekin periminen Jos pankki ei lunasta sille esitettyä shekkiä muotovirheen, katteen epävarmuuden tms. vuoksi, se voidaan ottaa perittäväksi. Pankit noudattavat Kansainvälisen Kauppakamarin yhdenmukaisia perittäväsääntöjä shekkiperittäviä hoitaessaan. 14

16 Dokumentti- eli asiakirjamaksut Dokumentti- eli asiakirjamaksut PERITTÄVÄ Perittävää (CAD = cash against documents) käyttämällä myyjä voi varmistaa, ettei ostaja saa tavaraan oikeuttavia asiakirjoja ennen kuin hän on maksanut perittävän tai hyväksynyt myyjän asettaman vekselin. Laivakuljetusten konossementit ovat sellaisinaan tavaraan oikeuttavia asiakirjoja, muita kuljetusasiakirjoja käytettäessä tavaran luovutus on järjestettävä jollakin muulla tavalla perittävän lunastamisesta riippuvaiseksi. Ostajan kannalta perittävän käyttö maksutapana on suositeltavaa siksi, että maksuhetkellä hän tietää tavaran saapuneen tai ainakin olevan matkalla. Kun maksutavaksi sovitaan perittävä, myyjä voi myös suostua myöntämään ostajalle maksuaikaa: asiakirjat luovutetaan ostajalle vekselin hyväksymistä vastaan. Mikäli myyjä myöntää ostajalle maksuaikaa ja haluaa samalla vakuuden maksusta eräpäivänä, hän voi lisäksi asettaa asiakirjojen lunastuksen ehdoksi ostajan pankin vekselitakauksen, avaaliin. Ostajan on syytä neuvotella tästä pankkinsa kanssa etukäteen, koska avaali on pankin sitoumus ja edellyttää vakuuksia. Pankki esittää asiakirjat lunastettaviksi myyjältä eli toimeksiantajalta saatujen ohjeiden mukaisesti. Perittävää käytettäessä on aina kuitenkin hyvä muistaa, että maksun saanti on aina riippuvainen ostajan maksukyvystä ja -halukkuudesta. Oikeudellisiin toimenpiteisiin saatavan perimiseksi pankit eivät ryhdy. Kansainvälisen kauppakamarin Yhdenmukaiset perittäväsäännöt määrittelevät pankkien velvoitteet ja menettelytavat toimeksiantojen käsittelyssä. Maksutapalausekkeet Perittävän kansainväliset maksutapalausekkeet ovat: D/P, documents against payment; tarkoittaa sitä, että ostaja voi lunastaa asiakirjat ainoastaan käteissuoritusta vastaan. D/A, documents against acceptance; tarkoittaa sitä, että myyjä myöntää ostajalle maksuaikaa hänen hyväksymäänsä vekseliä vastaan. Vekselin eräpäivä on merkittävä yksiselitteisesti. Vientiperittävä Vientiperittävän käynnistää suomalainen myyjä eli viejä antamalla pankilleen kirjallisen toimeksiannon ja tavaran toimitukseen liittyvät asiakirjat. Toimeksiannon tulee vastata sitä, mitä kauppasopimuksessa on asiasta sovittu. Viejän on syytä tarkistaa ostajan maan asiakirjavaatimukset ennen tavaran toimittamista. Tietoja saa esim. Finprosta, ostajamaan edustustosta, ostajalta itseltään, tämän agentilta ja pankista. Pankki ei tutki saamiensa asiakirjojen oikeellisuutta. Se tarkastaa ainoastaan, että se vastaanottaa kaikki toimeksiannossa luetellut asiakirjat. On erittäin tärkeää, että viejä antaa pankilleen riittävät ja yksiselitteiset ohjeet perittävän hoitamiseksi. 15

17 Dokumentti- eli asiakirjamaksut PERITTÄVÄN KULKU MYYJÄ eli toimeksiantaja Kauppasopimus, maksuehto Tavara OSTAJA eli maksaja 1. Toimeksianto, asiakirjat 7. Maksu 3. Ilmoitus perittävän saapumisesta 4. Maksu/vekselin hyväksyminen 5. Asiakirjat MYYJÄN PANKKI eli lähettäjäpankki 2. Perittävätoimeksianto, asiakirjat 6. Maksu OSTAJAN PANKKI eli perivä pankki Myyjä eli toimeksiantaja, joka toimittaa pankilleen toimeksiannon ja tavarantoimitukseen liittyvät asiakirjat. Myyjän pankki eli lähettäjäpankki, joka lähettää laatimansa perittävätoimeksiannon ja asiakirjat ulkomaiselle kirjeenvaihtajapankilleen (mieluiten suoraan ostajan pankkiin). Perivä pankki, joka vastaanottaa toimeksiannon lähettäjäpankilta ja ilmoittaa sen saapumisesta ostajalle. Ostaja eli maksaja, joka maksettuaan tai hyväksyttyään mahdollisen asetteen saa pankiltaan perittävän asiakirjat 16

18 Dokumentti- eli asiakirjamaksut Ohjeiden antamisen helpottamiseksi olemme painattaneet toimeksiantolomakkeita, joita saa osuuspankista tai OKOsta. Perimistehtävän nopeuttamiseksi viejän on syytä ilmoittaa kauppasopimuksessa mainittu ostajan pankkiyhteys tarkasti. Jos perittävän yhteydessä annetaan ostajalle maksuaikaa tämän hyväksymää vekseliä vastaan, on muistettava antaa mahdolliset protestointiohjeet. Myös tilitysohjeiden täsmällisyyteen tulee kiinnittää huomiota, jotta perittävän tuotto voidaan aikanaan maksaa viejälle viiveittä. Viejä toimittaa täyttämänsä ja allekirjoittamansa toimeksiantolomakkeen siihen liittyvine asiakirjoineen joko omaan osuuspankkiinsa tai OKOon. OKO lähettää viejän antamien ohjeiden mukaisen toimeksiannon ostajan pankkiin (= perivä pankki), joka puolestaan ilmoittaa ulkomaiselle ostajalle toimeksiannon saapumisesta. OKO lähettää viejälle kopion perivälle pankille lähettämästään toimeksiannosta. Mikäli viejä haluaa tehdä muutoksia antamiinsa perimisohjeisiin, ne on tehtävä pankin kautta. Kun ostaja on lunastanut asiakirjat, tilittää perivä pankki suorituksen OKOlle. OKO hyvittää tuoton mahdollisine vähennyksineen (esim. agentin tai pankin palkkio) viejän ilmoittamalle tilille. Jos maksu viipyy, OKO tiedustelee perivältä pankilta tilannetta ja ilmoittaa viejälle kaikki saamansa tiedot. Kun kyseessä on maksuajallinen perittävä, ilmoittaa OKO vekselin hyväksymisestä viejälle heti tiedon saatuaan. Tuontiperittävä Kun kauppaneuvotteluissa sovitaan perittävän käytöstä maksutapana, suomalaisen tuojan kannattaa ilmoittaa myyjälle tarkat pankkiyhteystietonsa. Näin perittävä ohjautuu viiveittä oikeaan paikkaan. OKOn kansainväliset yhteystiedot ovat: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj P.O. Box HELSINKI Finland SWIFT OKOYFIHH TELEX okohe fi Kun asiakirjojen luovutusehtona on D/P, tulisi asiakirjat yleensä lunastaa esitettäessä. Usein perittävä maksetaan vasta tavaran saavuttua maahan. Ongelmien välttämiseksi kauppasopimuksen D/P-ehtoa kannattaa täydentää maininnalla maksun ajankohdasta, esim. näytettäessä tai tavaran saavuttua. Kun toimeksianto on saapunut ulkomaisesta pankista, OKO ilmoittaa siitä ostajalle kirjeitse. Mikäli tuoja ilmoituskirjeen saatuaan havaitsee, ettei perittävä joltain osaltaan vastaa myyjän kanssa sovittuja periaatteita, on hänen otettava välittömästi yhteyttä myyjään, joka antaa mahdolliset muutosohjeet omalle pankilleen, joka välittää ne edelleen OKOon. Halutessaan maksaa perittävän tuoja toimittaa tuontiperittävän saapumisilmoituksen veloituslupineen osuuspankkiin. Veloitettuaan perittävän maksun tai saatuaan ostajan hyväksymisen vekseliin, pankki luovuttaa asiakirjat tuojalle toimeksiannon ohjeiden mukaisesti. Perittävän kustannukset Perittävästä syntyy kuluja molempien osapuolten pankeissa. Tasapuolinen ja yleistyvä käytäntö on, että myyjä ja ostaja maksavat kumpikin omien pankkiensa perimät palkkiot. Asia tulisi aina sopia jo kauppasopimuksen maksuehdoissa. 17

19 Dokumentti- eli asiakirjamaksut 18

20 Dokumentti- eli asiakirjamaksut Myyjä voi pankille antamassaan toimeksiannossa edellyttää, että asiakirjoja ei saa luovuttaa ostajalle, mikäli tämä ei maksa myös perittävän kuluja. Tällaisen ohjeen tulisi luonnollisesti vastata sitä, mitä kauppasopimuksessa on sovittu. Mikäli myyjä ei anna ehdotonta ohjetta, voi ostaja Yhdenmukaisten perittäväsääntöjen mukaan kieltäytyä maksamasta kuluja. Tällöin ne jäävät toimeksiantajan eli myyjän maksettaviksi. Pankit veloittavat perittävän käsittelystä prosentuaalisen palkkion. Lisätoimenpiteet ja muutokset aiheuttavat lisäkuluja. REMBURSSI Remburssi on maksutapa, jossa ostajan pankki sitoutuu suorittamaan maksun myyjälle edellyttäen, että myyjä esittää remburssin voimassaoloaikana pankille remburssiehtojen mukaiset asiakirjat. Remburssin käyttö maksutapana on suositeltavaa aina, kun kauppaan liittyy joitakin epävarmuustekijöitä; uusissa kauppasuhteissa, joissa osapuolet eivät tunne toisiaan tai kaupan kohde on erikoistilauksesta valmistettu tavara. Myös kaupan osapuolten maissa vallitseva taloudellinen tai poliittinen epävarmuus tai eri maiden valuutta- ja lisenssimääräykset puoltavat remburssin käyttöä. Remburssista on etua molemmille osapuolille. Myyjälle se on turvallisin maksutapa, koska maksu ei ole riippuvainen ostajan maksukyvystä maksuhetkellä. Ostajan etu kauppaneuvotteluissa voi olla se, että hän pystyy sen avulla osoittamaan myyjälle luotettavuutensa, millä saattaa olla ratkaiseva merkitys kaupan syntymiselle. Toisaalta ostaja tietää myyjän saavan maksun vasta ehtojen täytyttyä. Kansainvälinen kauppakamari on laatinut Yhdenmukaiset remburssisäännöt, joita eri maiden pankit noudattavat. Remburssin perusominaisuudet Vaikka remburssin ehdot voidaankin muotoilla tapauskohtaisesti, on rembursseilla eräitä yhteisiä piirteitä, jotka liittyvät pankkien vastuuseen ja maksun ajankohtaan. Peruuttamaton remburssi voidaan peruuttaa tai sen ehtoja muuttaa vain, jos avaajapankin lisäksi myyjä ja mahdollinen vahvistava pankki suostuvat. Remburssi sitoo avaajapankkia koko sen voimassaolon ajan. Myyjän kannattaa aina edellyttää peruuttamatonta remburssia, sillä vain se vastaa varmuutta maksusta. Peruutettavissa oleva remburssi Voidaan myyjää kuulematta peruuttaa tai muuttaa aina siihen asti, kunnes avaajapankin nimeämä pankki on lunastanut myyjän esittämät remburssiasiakirjat. Tämän epävarmuustekijän vuoksi peruutettavissa oleva remburssi on erittäin harvinainen. Vahvistamaton remburssi Ilmoittava pankki ei ole sitoutunut remburssin maksuun. Mikäli kuitenkin avaajapankki valtuuttaa ilmoittavan pankin lunastamaan myyjältä ehtojen mukaiset asiakirjat, sillä on mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta näin tehdä. Vahvistettu remburssi On avaajapankin sitoumuksen lisäksi myös vahvistavan pankin sitoumus suorittaa maksu myyjälle hänen esittäessään ehtojen mukaiset asiakirjat. Oman pankin sitoutuminen remburssin maksuun on myyjälle erityisen tärkeätä silloin, kun ostajamaan poliittiset olot ovat epävakaat tai ostajan pankin maksukyvystä on epävarmuutta. Koska ilmoittavalla pankilla ei ole velvollisuutta vahvistaa remburssia, myyjän kannattaa etukäteen tiedustella pankkinsa vahvistushalukkuutta. 19

21 Dokumentti- eli asiakirjamaksut Avista- eli käteisremburssi Myyjä saa suorituksen esitettyään ehtojen mukaiset asiakirjat. Myyjä saa maksun nopeammin, kun remburssin maksupaikka on hänen oma pankkinsa. Aikaremburssia käytetään silloin, kun myyjä on myöntänyt ostajalle maksuaikaa, jonka umpeuduttua myyjä saa maksun. Muuttaakseen ostajalle myöntämänsä maksuajan käteissuoritukseksi myyjä voi pyytää pankkia diskonttaamaan vahvistettuun aikaremburssiin perustuvan saatavansa. Remburssin erityislajit Siirrettävissä oleva remburssi on käyttökelpoinen silloin, kun viejä ei ole lopullinen tavarantoimittaja. Myyjä voi pyytää pankkia siirtämään sen kokonaan tai osittain esim. alihankkijan käytettäväksi. Siirrosta on syytä neuvotella etukäteen pankin kanssa. Standby-remburssi On remburssin muotoinen pankkitakaus, jossa avaajapankki takaa remburssinsaajalle maksun sitoumuksen tekstissä vaadittuja, esimerkiksi remburssin toimeksiantajan laiminlyöntiä osoittavia, asiakirjoja vastaan. Uudistuva remburssi On käytännöllinen kauppasuhteissa, joissa samaa tavaraa toimitetaan samalle ostajalle toistuvasti. Remburssi uudistuu ajan tai määrän suhteen sovittuun enimmäismäärään saakka, eikä jokaiselle toimitukselle tarvitse avata uutta remburssia. Vientiremburssi Viejä ilmoittaa ostajalle OKOn pankkiyhteytensä ilmoitettavaksi ostajan pankille remburssin avauksen yhteydessä. Näin tieto avauksesta tulee mahdollisimman nopeasti OKOon. OKOn kansainväliset yhteystiedot ovat: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj P.O.Box HELSINKI Finland SWIFT OKOYFIHH TELEX okohe fi Kauppasopimuksessa tulee myös sopia remburssin maksupaikka, viejä saa aikanaan suorituksen nopeammin käyttöönsä, jos hän on edellyttänyt OKOssa maksettavissa olevaa remburssia. Kun OKO on saanut ostajan pankilta remburssinavauksen, sen aitous tarkistetaan ja siitä ilmoitetaan välittömästi viejälle. Ilmoituksen saatuaan viejän on syytä heti tarkistaa remburssiteksti huolellisesti varmistaakseen, että ehdot vastaavat tehtyä kauppasopimusta. Ellei näin ole, tai jos viejä ei voi täyttää ehtoja, siitä on heti annettava tieto ostajalle, jotta tämä voi antaa pankilleen ohjeet muutoksista. Remburssihan on myyjälle varma maksutapa vain silloin, kun hän pystyy täyttämään ehdot. Tekstiä tarkastettaessa on kiinnitettävä huomio ainakin seuraaviin asioihin: Remburssin voimassaoloaika on riittävän pitkä. Ellei ehdoissa toisin määrätä, asiakirjat pitää esittää pankille 21 päivän kuluessa tavaran laivauspäivästä, kuitenkin viimeistään remburssin viimeisenä voimassaolopäivänä. Kaikki asiakirjat voidaan hankkia vaaditussa muodossa. Laivausehdot, esim. laivaus- ja määräpaikka sekä toimituksen ajankohta pystytään toteuttamaan remburssissa edellytetyllä tavalla. Mikäli tapahtuu osatoimituksia, ne eivät saa olla remburssitekstissä kiellettyjä. 20

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Sisällysluettelo Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen... 2 Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 2 Palvelu on auki 24 tuntia... 2 Milloin maksu

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (7) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto Finnveran palvelut vientiin ja kansainvälistymiseen 2 Yrityksen omat rahoitustarpeet Venäjän viennissä Vientitakuut Venäjälle Saatavien

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Finnveran rooli vientikauppojen. Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille Oulu 12.11.2015 Rahoituspäällikkö Erno Ihto

Finnveran rooli vientikauppojen. Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille Oulu 12.11.2015 Rahoituspäällikkö Erno Ihto Finnveran rooli vientikauppojen rahoittamisessa Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille Oulu 12.11.2015 Rahoituspäällikkö Erno Ihto Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia

Lisätiedot

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta.

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta. 1 Pankkitilin avaaminen Tässä liitteessä kerrotaan asiakirjoista ja selvityksistä, joita pankit yleensä edellyttävät yritykseltä pankkitilin avaamiseksi. Käytännöt voivat hieman vaihdella pankeittain.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 OP Markets Johdannais- ja valuuttamyynti Jukka Rajavaara 040 526 6342 Jukka.rajavaara@op.fi Markets Agenda 1. Asiakkaiden

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 16.5.2 Luottamuksellinen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN Nämä yleiset valuuttamaksujen ehdot on laadittu Danske Bankissa Finanssialan Keskusliiton (FK) laatimien malliehtojen pohjalta. Jos erikielisten versioiden välillä

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö 2.12.2011

KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö 2.12.2011 1 KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö Finnveran palvelut 2 Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 24.5.2016 OP Yrityspankki Johdannais- ja valuuttamyynti Jukka Rajavaara 040 526 6342 Jukka.rajavaara@op.fi Markets Agenda 1. Yrityksien

Lisätiedot

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2.1. Maksuliike Valtion maksuliikkeen hoitamisesta on säädetty talousarviolain 13 ja 13a :ssä sekä talousarvioasetuksen luvussa 5. Valtion maksuliikkeeseen sisältyy

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä 4.4.2016 alkaen.

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä 4.4.2016 alkaen. Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot Käytössä 4.4.2016 alkaen. 1 Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, yhtenäisellä euromaksualueella

Lisätiedot

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5)

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5) 1(5) SEPA-maksun esittely Palvelun kautta voit lähettää SEPA-maksutoimeksiantoja Suomeen ja muihin SEPA-alueen maihin. SEPAmaksujen tekeminen poikkeaa kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Konsernitiliin siirtyminen ja maksuliikenteen kilpailuttaminen

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Konsernitiliin siirtyminen ja maksuliikenteen kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 127 13.06.2016 Kaupunginhallitus 163 15.08.2016 Konsernitiliin siirtyminen ja maksuliikenteen kilpailuttaminen Khall 13.06.2016 127 (Valm. ma. talousjohtaja) Haapaveden kaupungilla ja

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen KAUSITYÖ VIISUMIVELVOLLISISTA MAISTA 2016 Luonnonmarjojen poimintatyö Ulkoasiainministeriön ennalta määrittämistä viisumivelvollisista maista tulevien ulkomaalaisten henkilöiden on mahdollista suorittaa

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Lähtevien ja saapuvien 1 (6) valuuttamaksujen yleiset ehdot. Käytössä uusissa sopimuksissa alkaen.

Lähtevien ja saapuvien 1 (6) valuuttamaksujen yleiset ehdot. Käytössä uusissa sopimuksissa alkaen. Lähtevien ja saapuvien 1 (6) Käytössä uusissa sopimuksissa 1.5.2010 alkaen. 1 Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, - kaikkiin muun valuutan kuin euron määräisiin

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa KIRJANPITO 22C00100 Luento 7b: Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT KIRJANPIDOSSA Kirjanpidossa käytettävä valuutta: KPL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä käytettävästä

Lisätiedot

HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA

HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA Palauta hakemuslomake Lapinjärven kunnantoimistoon heti kun olet täyttänyt sen, kuitenkin viimeistään 13.6.2016 mennessä. Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä.

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Sopimus Huolehdi, että sopimuksessa on Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Yleistä kansainvälisistä sopimuksista Riskien ja kustannusten hallinnan

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Takausehdot 1 (6) Luonnollinen henkilö takaajana. Käytössä 23.3.2011 alkaen.

Takausehdot 1 (6) Luonnollinen henkilö takaajana. Käytössä 23.3.2011 alkaen. Takausehdot 1 (6) Luonnollinen henkilö takaajana Käytössä 23.3.2011 alkaen. 1. Takausvastuun laajuus ja takauskäsitteet 1.1. Takaus tarkoittaa sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja (takaaja) ottaa vastatakseen

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Helsieni 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Helsieni 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Oy (Y-tunnus: 2741436-9) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Ytunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Yritystoiminnan sopimukset

Yritystoiminnan sopimukset Yritystoiminnan sopimukset Osakkeiden merkintäajankohdan jälkeen käyttämättömät optio oikeudet raukeavat automaattisesti. Christel Finne VASEK Startia info 27.1.2016 Fondia lyhyesti Lakipalveluyritys Liikejuridiikan

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje. Käyttöönottopäivä 1.4.

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje. Käyttöönottopäivä 1.4. TILISIIRTO-OPAS Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje Käyttöönottopäivä 1.4.2011 30.10.2011 1 Tilisiirto-opas 2 Tilisiirto-opas Sisällysluettelo

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Erityiset ehdot Tilin määritelmä KorkoExtra-tili on jatkuva säästämiseen tarkoitettu tili. Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta.

Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta. PAKETIN OHJAUSPALVELUN PILOTOINTISOPIMUS 13.2.2012 Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta. 1. Sopimuksen kohde, osapuolet ja edellytykset

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Laskutus- ja perintäohjeet 6.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus 11.4.2000 Viimeksi muutettu 1.12.2008 Voimaan 1.1.2009 1 Periaate Kaupungin saatavat on laskutettava ja

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU PL 1, 00061 ELISA OY YRITYS AB PL 1 00000 POSTITOIMIPAIKKA Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU 1 (5) Laskun numero 90100000000 Eräpäivä 10.09.2012 Päiväys 26.08.2012 Viitenumero 90 10000 00000

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Heidi Nousiainen, rahoituspäällikkö Puh. 029 460 2761, heidi.nousiainen@finnvera.fi 1 14.11.2016 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Nerokas ratkaisu, josta suurille konserneille voi olla paljon hyötyä. Sisäisten laskujen tehostettu käsittely Nettoutus työkalulla sujuvoitetaan laskunkäsittelyä

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Suvi Kankaanpää, Yrityksen pankkineuvoja 25.11.2016 Yritysten rahoitusmuodot Yritysten rahoitusmuodot Rahoitusmuoto asiakkaan tarpeen mukaan Kertaluontoinen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot