Ulkomaankaupan pankkipalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkomaankaupan pankkipalvelut"

Transkriptio

1 OSUUSPANKIT- OKO Ulkomaankaupan pankkipalvelut

2 Ulkomaankaupan pankkipalvelut

3 Kirjoittajat: Lasse Aarto, Mirja Fonck, Anneli Junttila, Päivi Jääskeläinen, Soile Sillanpää, Juha-Pekka Laitinen, Helena Nissinen, Kyllikki Pankakoski, Ritva Takalo Graafinen suunnittelu ja painotyö: Oy Edita Ab, Helsinki 2002 ISBN

4 Sisällysluettelo ESIPUHE... 7 KAUPPASOPIMUS SUHTEEN PERUSTA... 9 Kauppasopimuksen sisältö... 9 Toimituslausekkeet (INCOTERMS)... 9 Maksuehdon määrittely... 9 Maksutavat ULKOMAANKAUPAN MAKSUTAVAT Yleistä Toimeksiantojen välittäminen Arvopäiväkäytäntö Kurssikäytäntö Kulukäytäntö MAKSUMÄÄRÄYKSET JA SHEKIT Maksumääräys Maksumääräys tuontikaupassa OKOBANK-payment Maksumääräys vientikaupassa IBAN International Bank Account Number Ulkomainen shekki SWIFT-shekki Shekki Shekki tuontikaupassa Shekki vientikaupassa Shekin periminen DOKUMENTTI- ELI ASIAKIRJAMAKSUT Perittävä

5 Maksutapalausekkeet Vientiperittävä Tuontiperittävä Perittävän kustannukset Remburssi Remburssin perusominaisuudet Remburssin erityislajit Vientiremburssi Remburssiasiakirjat Tuontiremburssi Katettu vai kattamaton Remburssin kustannukset CASH MANAGEMENT PALVELUT ULKOMAANKAUPPAA KÄYVILLE YRITYKSILLE Palvelut Suomessa Tilit ja maksujen kerääminen OP-yritystili Konsernitili OP-valuuttatili Määräaikainen OP-valuuttasijoitustili Ennakkotiedot saapuvista valuuttamaksuista Maksaminen kotimaiselta tililtä Palvelut ulkomailla OKOn palvelut Ruotsissa UniCash -palvelut Euroopassa Muiden yhteistyöpankkien palvelut Maksutoimeksianto ulkomaiseen pankkiin ULKOMAANKAUPAN RAHOITUS Yleistä Lyhytaikainen valuuttamääräinen rahoitus Lyhytaikainen valuuttaluotto Rahoituslimiitti Vientiremburssisaatavan diskonttaus Forfaiting Vientisaatavien rahoitus

6 Käyttöpääomarahoitus Tunne ostajasi Hallitse riski Hyödy raportoinnista Peri tehokkaasti Palvelun hinnoittelu Pitkäaikainen valuuttamääräinen rahoitus Valuuttaluotto Ostajaluotot Valuuttaluoton kustannukset ja riskit PANKKITAKAUS / PANKKITAKUU ULKOMAANKAUPASSA 36 Pankkitakaus Pankkitakuu Suora pankkitakaus tai toimeksiantotakaus Vientikauppaan liittyviä takauksia Tarjoustakaus Bid Bond, Tender Guarantee Toimitustakaus Performance Bond/Guarantee Ennakkomaksutakaus Advance/Repayment/Downpayment Guarantee/Bond Vastuu/takuuajan takaus Maintenance Guarantee, Warranty Period Guarantee, Retention Money Bond Tuontikauppaan liittyviä takauksia Takaukset kauppahinnan maksamisen vakuudeksi Vekselitakaus eli avaali Muita takauksia Tullitakaus Sovellettava laki Takaushakemus Takaukseen perustuvat maksuvaatimukset Takauksen kustannukset FINNVERAN VIENTITAKUUT Yleistä Rahoitustakuu Ostajaluottotakuu Luottoriskitakuu Investointitakuu Vastatakuu Remburssitakuu

7 RISKEILTÄ SUOJAUTUMINEN ULKOMAANKAUPASSA Yleistä Valuuttakurssiin vaikuttavia tekijöitä Riskit Kurssiriski Taseriski Transaktioriski Taloudellinen riski Korkoriski Kurssiriskin hallinta Valuuttapositiolaskelma Yrityksen sisäiset (operatiiviset) suojautumiskeinot Matching eli valuuttamääräisten tulojen ja menojen yhteensovittaminen Maksurytmin muuttaminen Valuuttavirtojen hajauttaminen Valuuttaklausuulit Sopimusvaluutan valinta Sopimus Euroina Ulkoiset suojautumiskeinot eli finanssisuojaukset Valuuttatilit Valuuttamääräinen luotto Termiinikauppa Valuuttafutuuri Koron- ja valuutanvaihtosopimus (valuuttaswap) Valuuttaoptio Korkoriskiltä suojautuminen Korkotermiini Koronvaihtosopimus Yrityksen valuuttahallinta UNICO-PANKKIRYHMÄ OKO BANK ULKOMAILLA LIITE: INCOTERMS 2000 LAUSEKKEET

8 Rahoituspalvelut jatkuvien haasteiden edessä Rahoituspalvelut jatkuvien haasteiden edessä Kansainvälisen kilpailun mahdollisuudet ja uhkatekijät koskettavat jatkuvasti laajemmin sekä yksittäisiä yrityksiä että kokonaisia kansantalouksia. Suomalaisten yritysten kannalta on tärkeää, kuinka EU:n talous- ja rahaliitto kehittyy. Entistä tiiviimpi taloudellinen yhteisö, jonka piirissä on käytössä yhteinen raha, merkitsee uusia mahdollisuuksia kehittää edelleen eurooppalaisia markkinoita ja taloudellisen kilpailun eri muotoja. Se muuttaa yritysten ja toimialojen rakenteita ja sen myötä muotoutuvat myös eurooppalaisten kuluttajien tottumukset ja vaatimukset. Suomen taloudellinen lähiympäristö kehittyy nopeasti myös idän ja etelän suunnilla. Suomalaiset yritykset ovat löytäneet uusia markkinoita näiltä alueilta, toisaalta myös yritysten tuonti on voimakkaassa kasvussa. EU:n rahaliiton myötä pankkipalveluiden tarjonta saa uusia, entistä kehittyneempiä muotoja mm. pääomamarkkinoilla. Sekä yritysten että yksityishenkilöiden kannalta riskit ja rajoitteet vähenevät niiden liiketoimien osalta, jotka tapahtuvat euro-alueen maissa. Toisaalta kehittyvien markkinoiden maa- ja poliittiset riskit ovat korostuneet. Ulkomaantoimintojen riskien hallinta ei rajoitu ainoastaan ulkomaankauppaan. Yrityksen perustaminen ulkomaille tai yrityksen ostaminen sekä sen rahoitus ja siihen liittyvät pääomansiirrot vaativat omaa erityistä ammattitaitoa ja osaamista. Korko-, valuutta- ym. taseriskien hallinta edellyttää kaikkien ajanmukaisten rahoituspalvelutuotteiden saatavuutta. Osuuspankkiryhmälle on tärkeää kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan ja asiantuntemustaan sekä tehostaa palvelukykyään. Osuuspankit kilpailevat entistä enemmän samoilla markkinoilla Euroopan suurimpien pankkien kanssa. Tämän vuoksi tuotteidemme laadun ja toimintamme tehokkuuden on oltava kilpailukykyisiä. Tässä julkaisussa esitellään osuuspankkiryhmän tarjoamat keskeiset ulkomaankaupan palvelut. Tuotekuvaukset auttavat hahmottamaan eri palvelutuotteiden käyttötarkoitukset, niiden ominaisuudet riskien, kustannusten tai vastapuolen soveltaman käytännön mukaisesti. Julkaisun tavoitteena on kannustaa yrityksiä ulkomaankaupan rahavirtojen mahdollisimman rationaaliseen hoitoon sekä parempaan riskienhallintaan. Vastaukset näihin löytyvät joko paikallisesta osuuspankista tai OKOsta. Helena Walldén Johtokunnan jäsen OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 7

9 8

10 Kauppasopimus suhteen perusta Kauppasopimus suhteen perusta KAUPPASOPIMUKSEN SISÄLTÖ Hyvin neuvoteltu ja laadittu kauppasopimus on tärkein ulkomaankaupan tukipylväistä. Jo ennen tarjouksen tekemistä kannattaa olla yhteydessä asiantuntijoihin esimerkiksi Finprossa, kauppakamareissa ja pankeissa, jotta sopimuksen kaikkia yksityiskohtia tulisi tarkasteltua ajoissa. Kauppasopimuksissa käytettävä muoto vaihtelee sekä maittain että toimialoittain. On tärkeää, että sopimus sisältää kaikki oleelliset asiat riittävän tarkasti ja yksiselitteisesti määriteltynä. Alla lueteltujen seikkojen lisäksi sopimuksessa on huomioitava kaikki esimerkiksi myytävästä tuotteesta, kohdemaasta ja erityisolosuhteista johtuvat erityiskysymykset. Muistilista kauppasopimuksen sisällöstä: kaupan kohde; kohteen tarkempi määrittely ja rajaus sekä mm. pakkausta ja laatua koskevat seikat kauppahinta omistusoikeus ja sen siirtyminen toimitusaika ja -lauseke (Incoterms 2000) maksuehdot ja maksutapa myyjän antama takuu sopimusvelvoitteiden laiminlyönnin seuraukset sopimuksesta vapautumisperusteet sopimuksen voimaansaattaminen riitaisuuksien ratkaiseminen; sovellettava laki ja riidat ratkaiseva tuomioistuin Toimituslausekkeet (Incoterms) Kansainvälisen kauppakamarin, ICC:n, toimituslausekkeita käytetään kaupan osapuolten tavara-, toimenpide- ja kustannusvastuun määrittämiseen kuljetettaessa tavaroita maasta toiseen. INCOTERMS lausekkeet ovat liitteenä. ICC:n julkaisu no 560 sisältää INCO- TERMS-lausekkeet yksityiskohtaisine tulkintoineen. Maksuehdon määrittely Hyvin suunnitellusta kauppasopimuksesta käyvät ilmi tavaran ominaisuuksiin ja toimitustapaan liittyvien yksityiskohtien lisäksi myös maksuehtoihin liittyvät asiat. Mitä paremmat maksuehdot yritys pystyy tarjoamaan, sitä paremmassa asemassa se on sellaiseen kilpailijaan nähden, joka ei pysty niissä joustamaan. Ostajan luottokelpoisuus, aiempi maksukäyttäytyminen, kauppasuhteen kesto, eri maiden erilaiset valuutta- ja lisenssimääräykset sekä vakiintuneet kauppatavat vaikuttavat maksuehtoihin. Mikäli kyseessä on hankevienti tai arvokas tai tilauksesta valmistettava tavara, maksuehdon yksiselitteisyyteen ja maksutavan turvaavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ostajan luottokelpoisuustekijöiden lisäksi myös ostajan maahan kohdistuva maariski on syytä ottaa huomioon maksuehdoista sovittaessa. Maariski jaetaan poliittiseen ja taloudelliseen riskiin. Poliittisella riskillä tarkoitetaan maan halua kunnioittaa ja hoitaa sitoumuksiaan. Poliittisen riskin toteutumisen seurauksena 9

11 Kauppasopimus suhteen perusta maassa sijaitseva kauppakumppani ei vastaa sopimuksenmukaisista velvoitteistaan (esimerkiksi valuutansiirron rajoittaminen, omaisuuden kansallistaminen, sota tai muu levottomuus). Taloudellisella riskillä tarkoitetaan maan kykyä hoitaa sitoumuksiaan ja hankkia ulkomaista velkaa. Eri maihin kohdistuvista riskeistä saa tietoa mm. pankeista ja Finnverasta. Maksutavat Maksutavat voidaan jaotella seuraavasti: maksumääräykset shekit perittävät remburssit Maksuehdosta sovittaessa on ratkaistava seuraavat seikat: maksuvaluutta ja maksettava määrä maksun ajankohta; maksuaika esimerkiksi 90 päivää laivauspäivästä maksupaikka mahdolliset alennukset viivästysseuraamukset (mm. mahdollisen yliaikakoron laskutapa) maksutapa; lisäksi esimerkiksi tarkat remburssiohjeet vaadittavine asiakirjoineen pankkikuluista sopiminen; yleisin käytäntö on se, että kumpikin osapuoli maksaa oman maansa pankkikulut Toimialan kauppatapa, maksuajan järjestäminen, maksun saamisen varmuus, nopeus, kustannukset ja myyjän riskinottohalukkuus ratkaisevat käytettävän maksutavan. Maksutavoista lisää alkaen s

12 Ulkomaankaupan maksutavat Ulkomaankaupan maksutavat YLEISTÄ Toimeksiantojen välittäminen SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) on pankkien sähköinen tiedonsiirtoverkko, joka on turvallinen ja nopea maksujen ja muiden sanomien välittäjä. Arvopäiväkäytäntö Ulkomaisella arvopäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin lähettäjäpankin oikeus määrätä maksusta lakkaa ja vastaanottajapankin oikeus alkaa. Maksun lähettävä pankki määrittelee kullekin maksulle ulkomaisen arvopäivän. Ulkomaan maksuissa noudatetaan yleensä kansainvälistä käytäntöä, jolloin maksajan pankki hyvittää varat toimeksiannon vastaanottavalle pankille kahden pankkipäivän kuluttua toimeksiannon veloittamisesta maksajan tililtä. Yleensä saajan pankki hyvittää varat saajan tilille arvopäivää seuraavana pankkipäivänä. Maksun hyvittämiseen saajan tilille kuluva aika riippuu kuitenkin maa- ja pankkikohtaisista käytännöistä voimaantulleen tilisiirtolain mukaan maksajan pankki on velvollinen toimittamaan ns. ETA-maksun saajan pankille viiden pankkipäivän kuluessa toimeksiannon veloittamisesta maksajan tililtä. Saajan pankin on puolestaan hyvitettävä varat saajan tilille viimeistään seuraavana pankkipäivänä. ETAmaksuilla tarkoitetaan ETA-maiden (EU-maat, Islanti, Liechtenstein, Norja) välisiä näiden maiden kansallisen rahan tai euron määräisiä ja vasta-arvoltaan enintään euron suuruisia maksuja. Kurssikäytäntö Muiden valuuttojen kuin euron osalta lasketaan tulevan maksun vasta-arvo valuutan ostokurssiin, lähtevän maksun vasta-arvo myyntikurssiin. Maksuissa joiden vasta-arvo on yli euroa,, käytetään kuitenkin aina maksuhetken markkinakursseja. Poikkeuksena ovat maksut, joissa veloitetaan tai hyvitetään saman valuutan määräistä valuuttatilejä; niissä käytetään laskennallisena kurssina keskikurssia. Kulukäytäntö Maksumääräyksessä voidaan valita 3 eri tapaa maksaa pankkikulut: OUR, BEN ja SHA. OUR maksaja maksaa sekä lähettäjä- että vastaanottajapankin kulut SHA maksun lähettäjä ja maksun vastaanottaja maksavat oman pankkinsa kulut BEN maksun saaja maksaa sekä lähettäjä- että vastaanottajapankin kulut 11

13 Maksumääräykset ja shekit Maksumääräykset ja shekit Maksumääräys ja shekki sopivat ulkomaankaupan maksutavoiksi silloin, kun osapuolet tuntevat toisensa eikä maariskiä ole. Niitä voidaan käyttää ennakkomaksuihin sekä maksettaessa tavaran toimituksen jälkeen. Ne ovat myös edullisia vaihtoehtoja, koska pankki toimii vain maksun välittäjänä eikä ota valvontaansa tai haltuunsa tavaraan oikeuttavia asiakirjoja. MAKSUMÄÄRÄYS Maksumääräys on kotimaisen tilisiirron vastine. Se perustuu maksajan pankille antamaan toimeksiantoon välittää maksu saajalle peruuttamattomasti, ehdoitta ja rajoituksitta. Maksumääräyksiin sovelletaan lähtevien ja saapuvien ulkomaanmaksujen yleisiä ehtoja, joita on saatavissa Osuuspankkien konttoreista. Maksumääräys tuontikaupassa Täsmällinen tieto saajan pankkiyhteydestä on maksun nopeuden kannalta erittäin tärkeätä. Oikean vaihtoehdon valinta tuontilaskuun merkityistä monista pankkiyhteyksistä on viisasta tehdä yhdessä pankin kanssa. Maksumääräys vientikaupassa Maksumääräyksen nopea saapuminen viejän tilille edellyttää, että maksajalla on oikeat pankkiyhteystiedot. Osuuspankkien kansainvälinen maksuliikenne hoidetaan OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n välityksellä. Tästä syystä ei paikallisen Osuuspankin nimeä kannata merkitä pankkiyhteydeksi laskutuksessa. Osuuspankkia ei ulkomailla osata yhdistää OKOon, ja maksu saattaa ohjautua toisen suomalaispankin kautta, jolloin maksu viivästyy ja arvokkaita pankkipäiviä tuhlaantuu. Pankkiyhteystiedot tulee ilmoittaa seuraavassa muodossa: IBAN : FI Account number: 5xxxxx-xxxxxxx with OKO Bank Helsinki, Finland, SWIFT: OKOYFIHH. Osuuspankista saa myös englannin- tai venäjänkielisiä tarroja, joihin yhteystiedot on merkitty. IBAN International Bank Account Number IBAN on kansainvälinen tilinumero, jonka käyttöönotto alkoi ulkomaan maksuliikenteessä Euroopan Talousalueen maissa IBAN muodostetaan kotimaisesta tilinumerosta, jonka eteen lisätään tilinpitäjäpankin ISO-standardin mukainen maakoodi (Suomessa FI) sekä 2-merkkinen tarkiste. IBANin oikeellisuus tarkistetaan eri maissa aina samalla tavalla tarvitsematta tuntea eri maiden tilinumeroiden muodostamis- tai tarkistamissääntöjä. Rajojen yli kulkevan maksuliikenteen au- 12

14 Maksumääräykset ja shekit tomatisointi edellyttää IBANin lisäksi myös saajapankin SWIFT (BIC)-koodin käyttöä. Laskuttaja-asiakas ilmoittaa maksajalle IBAN:insa laskulla joko paperimuodossa jaoteltuna neljän merkin ryhmiin tai konekielisessä muodossa seuraavasti: Esimerkkitili: Paperimuoto: FI Konekielinen muoto: FI Jos myyjä on siirtänyt ulkomaisen saatavansa edelleen omalle Osuuspankilleen, on laskuun syytä tehdä seuraava merkintä: Esimerkiksi Mallilan Osuuspankille siirretyistä saatavista ilmoitetaan englanniksi: The claim as per the enclosed invoice has been assigned to Mallilan Osuuspankki and is payable in the invoiced currency to OKO Bank, Helsinki, Finland, SWIFT: OKOYFIHH into the account no: 5xxxxx-xxxxx/IBAN no: FI Payment is effected only when remitted to the above account. Please quote seller s name and number of the invoice accordingly. Ja ruotsiksi: Fordran som baserar sig på denna faktura har överförts på mallilan Osuuspankki och skall inbetalas i fakturerings valuta till OKO Bank, Helsinki, Finland, SWIFT: OKOYFIHH konto nr. 5xxxxx-xxxxx/IBAN nr FI Betalningen godkänns endast då den har erlagts på nämnda konto. Vid betalning skall säljerens namn och fakturans nummer anges. ULKOMAINEN SHEKKI SWIFT-shekki Mikäli saajan pankkiyhteys ei ole tiedossa, on SWIFT-shekki turvallisempi vaihtoehto kuin tavallinen valuuttashekki. OKOlla on erityissopimukset SWIFT-shekeistä tärkeimpien shekkejä suosivien maiden valuutoille. Osuuspankki lähettää maksatustiedot SWIFT-järjestelmän kautta ulkomaiseen kirjeenvaihtajapankkiin, joka asettaa shekin ja lähettää sen postitse maksun saajalle. SWIFT-shekki on tavallista shekkiä helpommin lunastettavissa, koska siinä on huomioitu asetusmaan omat vaatimukset. SWIFT-shekkien käsittelyssä noudatetaan asettajamaan shekkilakia. Shekki Tavallisia shekkejä ei suositella käytettäviksi ulkomaan maksuliikenteessä. Ne ovat hitaita, riskialttiita ja kalliita. Koska shekit ovat riippuvaisia postinkulusta, on vaara, että ne joutuvat vääriin käsiin tai katoavat. Normaalien toimitus- ja lunastuskulujen lisäksi on myös posti- ja kirjaamiskulut laskettava kustannuksiin. Shekkiin liittyy aina kateriski. Yleensä pankit lunastavat shekkejä vain omilta asiakkailtaan. Shekki tuontikaupassa Mikäli SWIFT-shekki ei ole sopiva vaihtoehto, yritys ostaa pankistaan maksunsaajalle osoitetun shekin ja lähettää sen postissa. Väärinkäytöksen mahdollisuutta voi estää siten, että shekki viivataan kahdella yhdensuuntaisella vinoviivalla, jolloin pankki lunastaa sen ainoastaan hyvittämällä saajan tiliä. Poikkeuksena on USA, jossa viivauksella ei ole samanlaista merkitystä. 13

15 Maksumääräykset ja shekit Shekki vientikaupassa Jo kauppasopimusta solmiessaan suomalaisen viejän kannattaa pyrkiä sopimaan maksun lähettämisestä Suomeen maksumääräyksenä. Joissakin maissa, esimerkiksi Saksassa, USA:ssa, Iso-Britanniassa ja Rankassa shekin käyttö on huomattavasti tavallisempaa kuin maksumääräyksen. Ulkomainen maksaja pyrkii usein hankkimaan lisää maksuaikaa käyttämällä yksityisshekkiä (oman tilin velaksi asetettu shekki). Koska yksityisshekit otetaan pääsääntöisesti perittäviksi, tulee viejän aina shekkejä käytettäessä vaatia ostajalta pankkishekkiä. Shekkeihin sovelletaan ulkomaanshekin yleisiä lunastusehtoja, joita on saatavissa Osuuspankkien konttoreista. Shekin periminen Jos pankki ei lunasta sille esitettyä shekkiä muotovirheen, katteen epävarmuuden tms. vuoksi, se voidaan ottaa perittäväksi. Pankit noudattavat Kansainvälisen Kauppakamarin yhdenmukaisia perittäväsääntöjä shekkiperittäviä hoitaessaan. 14

16 Dokumentti- eli asiakirjamaksut Dokumentti- eli asiakirjamaksut PERITTÄVÄ Perittävää (CAD = cash against documents) käyttämällä myyjä voi varmistaa, ettei ostaja saa tavaraan oikeuttavia asiakirjoja ennen kuin hän on maksanut perittävän tai hyväksynyt myyjän asettaman vekselin. Laivakuljetusten konossementit ovat sellaisinaan tavaraan oikeuttavia asiakirjoja, muita kuljetusasiakirjoja käytettäessä tavaran luovutus on järjestettävä jollakin muulla tavalla perittävän lunastamisesta riippuvaiseksi. Ostajan kannalta perittävän käyttö maksutapana on suositeltavaa siksi, että maksuhetkellä hän tietää tavaran saapuneen tai ainakin olevan matkalla. Kun maksutavaksi sovitaan perittävä, myyjä voi myös suostua myöntämään ostajalle maksuaikaa: asiakirjat luovutetaan ostajalle vekselin hyväksymistä vastaan. Mikäli myyjä myöntää ostajalle maksuaikaa ja haluaa samalla vakuuden maksusta eräpäivänä, hän voi lisäksi asettaa asiakirjojen lunastuksen ehdoksi ostajan pankin vekselitakauksen, avaaliin. Ostajan on syytä neuvotella tästä pankkinsa kanssa etukäteen, koska avaali on pankin sitoumus ja edellyttää vakuuksia. Pankki esittää asiakirjat lunastettaviksi myyjältä eli toimeksiantajalta saatujen ohjeiden mukaisesti. Perittävää käytettäessä on aina kuitenkin hyvä muistaa, että maksun saanti on aina riippuvainen ostajan maksukyvystä ja -halukkuudesta. Oikeudellisiin toimenpiteisiin saatavan perimiseksi pankit eivät ryhdy. Kansainvälisen kauppakamarin Yhdenmukaiset perittäväsäännöt määrittelevät pankkien velvoitteet ja menettelytavat toimeksiantojen käsittelyssä. Maksutapalausekkeet Perittävän kansainväliset maksutapalausekkeet ovat: D/P, documents against payment; tarkoittaa sitä, että ostaja voi lunastaa asiakirjat ainoastaan käteissuoritusta vastaan. D/A, documents against acceptance; tarkoittaa sitä, että myyjä myöntää ostajalle maksuaikaa hänen hyväksymäänsä vekseliä vastaan. Vekselin eräpäivä on merkittävä yksiselitteisesti. Vientiperittävä Vientiperittävän käynnistää suomalainen myyjä eli viejä antamalla pankilleen kirjallisen toimeksiannon ja tavaran toimitukseen liittyvät asiakirjat. Toimeksiannon tulee vastata sitä, mitä kauppasopimuksessa on asiasta sovittu. Viejän on syytä tarkistaa ostajan maan asiakirjavaatimukset ennen tavaran toimittamista. Tietoja saa esim. Finprosta, ostajamaan edustustosta, ostajalta itseltään, tämän agentilta ja pankista. Pankki ei tutki saamiensa asiakirjojen oikeellisuutta. Se tarkastaa ainoastaan, että se vastaanottaa kaikki toimeksiannossa luetellut asiakirjat. On erittäin tärkeää, että viejä antaa pankilleen riittävät ja yksiselitteiset ohjeet perittävän hoitamiseksi. 15

17 Dokumentti- eli asiakirjamaksut PERITTÄVÄN KULKU MYYJÄ eli toimeksiantaja Kauppasopimus, maksuehto Tavara OSTAJA eli maksaja 1. Toimeksianto, asiakirjat 7. Maksu 3. Ilmoitus perittävän saapumisesta 4. Maksu/vekselin hyväksyminen 5. Asiakirjat MYYJÄN PANKKI eli lähettäjäpankki 2. Perittävätoimeksianto, asiakirjat 6. Maksu OSTAJAN PANKKI eli perivä pankki Myyjä eli toimeksiantaja, joka toimittaa pankilleen toimeksiannon ja tavarantoimitukseen liittyvät asiakirjat. Myyjän pankki eli lähettäjäpankki, joka lähettää laatimansa perittävätoimeksiannon ja asiakirjat ulkomaiselle kirjeenvaihtajapankilleen (mieluiten suoraan ostajan pankkiin). Perivä pankki, joka vastaanottaa toimeksiannon lähettäjäpankilta ja ilmoittaa sen saapumisesta ostajalle. Ostaja eli maksaja, joka maksettuaan tai hyväksyttyään mahdollisen asetteen saa pankiltaan perittävän asiakirjat 16

18 Dokumentti- eli asiakirjamaksut Ohjeiden antamisen helpottamiseksi olemme painattaneet toimeksiantolomakkeita, joita saa osuuspankista tai OKOsta. Perimistehtävän nopeuttamiseksi viejän on syytä ilmoittaa kauppasopimuksessa mainittu ostajan pankkiyhteys tarkasti. Jos perittävän yhteydessä annetaan ostajalle maksuaikaa tämän hyväksymää vekseliä vastaan, on muistettava antaa mahdolliset protestointiohjeet. Myös tilitysohjeiden täsmällisyyteen tulee kiinnittää huomiota, jotta perittävän tuotto voidaan aikanaan maksaa viejälle viiveittä. Viejä toimittaa täyttämänsä ja allekirjoittamansa toimeksiantolomakkeen siihen liittyvine asiakirjoineen joko omaan osuuspankkiinsa tai OKOon. OKO lähettää viejän antamien ohjeiden mukaisen toimeksiannon ostajan pankkiin (= perivä pankki), joka puolestaan ilmoittaa ulkomaiselle ostajalle toimeksiannon saapumisesta. OKO lähettää viejälle kopion perivälle pankille lähettämästään toimeksiannosta. Mikäli viejä haluaa tehdä muutoksia antamiinsa perimisohjeisiin, ne on tehtävä pankin kautta. Kun ostaja on lunastanut asiakirjat, tilittää perivä pankki suorituksen OKOlle. OKO hyvittää tuoton mahdollisine vähennyksineen (esim. agentin tai pankin palkkio) viejän ilmoittamalle tilille. Jos maksu viipyy, OKO tiedustelee perivältä pankilta tilannetta ja ilmoittaa viejälle kaikki saamansa tiedot. Kun kyseessä on maksuajallinen perittävä, ilmoittaa OKO vekselin hyväksymisestä viejälle heti tiedon saatuaan. Tuontiperittävä Kun kauppaneuvotteluissa sovitaan perittävän käytöstä maksutapana, suomalaisen tuojan kannattaa ilmoittaa myyjälle tarkat pankkiyhteystietonsa. Näin perittävä ohjautuu viiveittä oikeaan paikkaan. OKOn kansainväliset yhteystiedot ovat: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj P.O. Box HELSINKI Finland SWIFT OKOYFIHH TELEX okohe fi Kun asiakirjojen luovutusehtona on D/P, tulisi asiakirjat yleensä lunastaa esitettäessä. Usein perittävä maksetaan vasta tavaran saavuttua maahan. Ongelmien välttämiseksi kauppasopimuksen D/P-ehtoa kannattaa täydentää maininnalla maksun ajankohdasta, esim. näytettäessä tai tavaran saavuttua. Kun toimeksianto on saapunut ulkomaisesta pankista, OKO ilmoittaa siitä ostajalle kirjeitse. Mikäli tuoja ilmoituskirjeen saatuaan havaitsee, ettei perittävä joltain osaltaan vastaa myyjän kanssa sovittuja periaatteita, on hänen otettava välittömästi yhteyttä myyjään, joka antaa mahdolliset muutosohjeet omalle pankilleen, joka välittää ne edelleen OKOon. Halutessaan maksaa perittävän tuoja toimittaa tuontiperittävän saapumisilmoituksen veloituslupineen osuuspankkiin. Veloitettuaan perittävän maksun tai saatuaan ostajan hyväksymisen vekseliin, pankki luovuttaa asiakirjat tuojalle toimeksiannon ohjeiden mukaisesti. Perittävän kustannukset Perittävästä syntyy kuluja molempien osapuolten pankeissa. Tasapuolinen ja yleistyvä käytäntö on, että myyjä ja ostaja maksavat kumpikin omien pankkiensa perimät palkkiot. Asia tulisi aina sopia jo kauppasopimuksen maksuehdoissa. 17

19 Dokumentti- eli asiakirjamaksut 18

20 Dokumentti- eli asiakirjamaksut Myyjä voi pankille antamassaan toimeksiannossa edellyttää, että asiakirjoja ei saa luovuttaa ostajalle, mikäli tämä ei maksa myös perittävän kuluja. Tällaisen ohjeen tulisi luonnollisesti vastata sitä, mitä kauppasopimuksessa on sovittu. Mikäli myyjä ei anna ehdotonta ohjetta, voi ostaja Yhdenmukaisten perittäväsääntöjen mukaan kieltäytyä maksamasta kuluja. Tällöin ne jäävät toimeksiantajan eli myyjän maksettaviksi. Pankit veloittavat perittävän käsittelystä prosentuaalisen palkkion. Lisätoimenpiteet ja muutokset aiheuttavat lisäkuluja. REMBURSSI Remburssi on maksutapa, jossa ostajan pankki sitoutuu suorittamaan maksun myyjälle edellyttäen, että myyjä esittää remburssin voimassaoloaikana pankille remburssiehtojen mukaiset asiakirjat. Remburssin käyttö maksutapana on suositeltavaa aina, kun kauppaan liittyy joitakin epävarmuustekijöitä; uusissa kauppasuhteissa, joissa osapuolet eivät tunne toisiaan tai kaupan kohde on erikoistilauksesta valmistettu tavara. Myös kaupan osapuolten maissa vallitseva taloudellinen tai poliittinen epävarmuus tai eri maiden valuutta- ja lisenssimääräykset puoltavat remburssin käyttöä. Remburssista on etua molemmille osapuolille. Myyjälle se on turvallisin maksutapa, koska maksu ei ole riippuvainen ostajan maksukyvystä maksuhetkellä. Ostajan etu kauppaneuvotteluissa voi olla se, että hän pystyy sen avulla osoittamaan myyjälle luotettavuutensa, millä saattaa olla ratkaiseva merkitys kaupan syntymiselle. Toisaalta ostaja tietää myyjän saavan maksun vasta ehtojen täytyttyä. Kansainvälinen kauppakamari on laatinut Yhdenmukaiset remburssisäännöt, joita eri maiden pankit noudattavat. Remburssin perusominaisuudet Vaikka remburssin ehdot voidaankin muotoilla tapauskohtaisesti, on rembursseilla eräitä yhteisiä piirteitä, jotka liittyvät pankkien vastuuseen ja maksun ajankohtaan. Peruuttamaton remburssi voidaan peruuttaa tai sen ehtoja muuttaa vain, jos avaajapankin lisäksi myyjä ja mahdollinen vahvistava pankki suostuvat. Remburssi sitoo avaajapankkia koko sen voimassaolon ajan. Myyjän kannattaa aina edellyttää peruuttamatonta remburssia, sillä vain se vastaa varmuutta maksusta. Peruutettavissa oleva remburssi Voidaan myyjää kuulematta peruuttaa tai muuttaa aina siihen asti, kunnes avaajapankin nimeämä pankki on lunastanut myyjän esittämät remburssiasiakirjat. Tämän epävarmuustekijän vuoksi peruutettavissa oleva remburssi on erittäin harvinainen. Vahvistamaton remburssi Ilmoittava pankki ei ole sitoutunut remburssin maksuun. Mikäli kuitenkin avaajapankki valtuuttaa ilmoittavan pankin lunastamaan myyjältä ehtojen mukaiset asiakirjat, sillä on mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta näin tehdä. Vahvistettu remburssi On avaajapankin sitoumuksen lisäksi myös vahvistavan pankin sitoumus suorittaa maksu myyjälle hänen esittäessään ehtojen mukaiset asiakirjat. Oman pankin sitoutuminen remburssin maksuun on myyjälle erityisen tärkeätä silloin, kun ostajamaan poliittiset olot ovat epävakaat tai ostajan pankin maksukyvystä on epävarmuutta. Koska ilmoittavalla pankilla ei ole velvollisuutta vahvistaa remburssia, myyjän kannattaa etukäteen tiedustella pankkinsa vahvistushalukkuutta. 19

21 Dokumentti- eli asiakirjamaksut Avista- eli käteisremburssi Myyjä saa suorituksen esitettyään ehtojen mukaiset asiakirjat. Myyjä saa maksun nopeammin, kun remburssin maksupaikka on hänen oma pankkinsa. Aikaremburssia käytetään silloin, kun myyjä on myöntänyt ostajalle maksuaikaa, jonka umpeuduttua myyjä saa maksun. Muuttaakseen ostajalle myöntämänsä maksuajan käteissuoritukseksi myyjä voi pyytää pankkia diskonttaamaan vahvistettuun aikaremburssiin perustuvan saatavansa. Remburssin erityislajit Siirrettävissä oleva remburssi on käyttökelpoinen silloin, kun viejä ei ole lopullinen tavarantoimittaja. Myyjä voi pyytää pankkia siirtämään sen kokonaan tai osittain esim. alihankkijan käytettäväksi. Siirrosta on syytä neuvotella etukäteen pankin kanssa. Standby-remburssi On remburssin muotoinen pankkitakaus, jossa avaajapankki takaa remburssinsaajalle maksun sitoumuksen tekstissä vaadittuja, esimerkiksi remburssin toimeksiantajan laiminlyöntiä osoittavia, asiakirjoja vastaan. Uudistuva remburssi On käytännöllinen kauppasuhteissa, joissa samaa tavaraa toimitetaan samalle ostajalle toistuvasti. Remburssi uudistuu ajan tai määrän suhteen sovittuun enimmäismäärään saakka, eikä jokaiselle toimitukselle tarvitse avata uutta remburssia. Vientiremburssi Viejä ilmoittaa ostajalle OKOn pankkiyhteytensä ilmoitettavaksi ostajan pankille remburssin avauksen yhteydessä. Näin tieto avauksesta tulee mahdollisimman nopeasti OKOon. OKOn kansainväliset yhteystiedot ovat: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj P.O.Box HELSINKI Finland SWIFT OKOYFIHH TELEX okohe fi Kauppasopimuksessa tulee myös sopia remburssin maksupaikka, viejä saa aikanaan suorituksen nopeammin käyttöönsä, jos hän on edellyttänyt OKOssa maksettavissa olevaa remburssia. Kun OKO on saanut ostajan pankilta remburssinavauksen, sen aitous tarkistetaan ja siitä ilmoitetaan välittömästi viejälle. Ilmoituksen saatuaan viejän on syytä heti tarkistaa remburssiteksti huolellisesti varmistaakseen, että ehdot vastaavat tehtyä kauppasopimusta. Ellei näin ole, tai jos viejä ei voi täyttää ehtoja, siitä on heti annettava tieto ostajalle, jotta tämä voi antaa pankilleen ohjeet muutoksista. Remburssihan on myyjälle varma maksutapa vain silloin, kun hän pystyy täyttämään ehdot. Tekstiä tarkastettaessa on kiinnitettävä huomio ainakin seuraaviin asioihin: Remburssin voimassaoloaika on riittävän pitkä. Ellei ehdoissa toisin määrätä, asiakirjat pitää esittää pankille 21 päivän kuluessa tavaran laivauspäivästä, kuitenkin viimeistään remburssin viimeisenä voimassaolopäivänä. Kaikki asiakirjat voidaan hankkia vaaditussa muodossa. Laivausehdot, esim. laivaus- ja määräpaikka sekä toimituksen ajankohta pystytään toteuttamaan remburssissa edellytetyllä tavalla. Mikäli tapahtuu osatoimituksia, ne eivät saa olla remburssitekstissä kiellettyjä. 20

Kaupan rahoitus Venäjälle ja muualle haasteet ja mahdollisuudet Joensuu 23.2.2010

Kaupan rahoitus Venäjälle ja muualle haasteet ja mahdollisuudet Joensuu 23.2.2010 Kaupan rahoitus Venäjälle ja muualle haasteet ja mahdollisuudet Joensuu 23.2.2010 Eila Raatikainen Nordea Trade Finance Finland Lähtökohdat Kohdemaan taloudellinen ja poliittinen tilanne Uskaltaako ostaja

Lisätiedot

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti Finnvera Oyj Anneli Soppi Finnveran rahoitustoiminta Asiakkaat Paikalliset pienyritykset Kotimarkkinayritykset

Lisätiedot

Maksutavan ja rahoitusratkaisun valinta - riskien hallintaa sekä kilpailukeino

Maksutavan ja rahoitusratkaisun valinta - riskien hallintaa sekä kilpailukeino Maksutavan ja rahoitusratkaisun valinta - riskien hallintaa sekä kilpailukeino 1 28.11.2016 Maksuehdon ja rahoitusratkaisun määrittävät Markkinatilanne Vastapuoli Kaupan kohde Viennin kohdemaa Oma näkökulma

Lisätiedot

Osuuspankin kansainväliset palvelut. Ratkaisuja yrityksen toiminnan tukemiseksi

Osuuspankin kansainväliset palvelut. Ratkaisuja yrityksen toiminnan tukemiseksi Osuuspankin kansainväliset palvelut Ratkaisuja yrityksen toiminnan tukemiseksi 29.09.2016 Vesa Rosendahl Yrityspankinjohtaja Jaana Mustonen Maksuliikeasiantuntija 2 OPn kautta maailmalle Yli 2500 kansainvälistä

Lisätiedot

Ulkomaankaupan maksutavat rahoitusta ja riskienhallintaa. Kati Jolkkonen I Trade Finance 8.5.2015 kati.jolkkonen@nordea.com

Ulkomaankaupan maksutavat rahoitusta ja riskienhallintaa. Kati Jolkkonen I Trade Finance 8.5.2015 kati.jolkkonen@nordea.com Ulkomaankaupan maksutavat rahoitusta ja riskienhallintaa Kati Jolkkonen I Trade Finance kati.jolkkonen@nordea.com Sisältö Trade Finance yksikkö Nordeassa Kansainvälisen kaupan toimintaympäristö ja riskit

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

1 KAUPPASOPIMUS SUHTEEN PERUSTA Toimituslausekkeet (Incoterms) Maksuehdon määrittely Maksutavat... 5

1 KAUPPASOPIMUS SUHTEEN PERUSTA Toimituslausekkeet (Incoterms) Maksuehdon määrittely Maksutavat... 5 2011 1 1 KAUPPASOPIMUS SUHTEEN PERUSTA... 4 1.1 Toimituslausekkeet (Incoterms)... 4 1.2 Maksuehdon määrittely... 4 1.3 Maksutavat... 5 2 ULKOMAANKAUPAN MAKSUTAVAT... 5 Toimeksiantojen välittäminen... 5

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt Team Finlandin aluefoorumi, Oulu

Viennin rahoitusjärjestelyt Team Finlandin aluefoorumi, Oulu Viennin rahoitusjärjestelyt Team Finlandin aluefoorumi, Oulu REMBURSSIEN KÄYTTÖ VIENTIKAUPOISSA 14.4.2016 2 Kansainvälisen kaupan maksutavat Viejän näkökulma Riskittömin Ennakkomaksu Ennen tavaran laivausta

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ

IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ 5.7.2015 1 IBAN JA BIC maksujenvälityksessä Sisällysluettelo 1 IBAN... 2 1.1 Rakenne... 2 1.2 Validointi... 2 1.3 Käyttö... 3 1.3.1 IBAN saapuvissa maksuissa... 3 1.3.2

Lisätiedot

Iso toimitus alkamassa, miten hoidan mahdolliset rahoitustarpeet?

Iso toimitus alkamassa, miten hoidan mahdolliset rahoitustarpeet? Iso toimitus alkamassa, miten hoidan mahdolliset rahoitustarpeet? Yritysten aamukahvit Raahe Kari Ollikainen ja Esko Kujala Oulun yrityskonttori Eurolaina Yleisimmin käytetty perustuote investointien ja

Lisätiedot

Vienti vetämään. Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla. Oulu Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj

Vienti vetämään. Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla. Oulu Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj Vienti vetämään Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla Oulu 10.5.2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj 2 Pk-yrityksen ulkopuolisen rahan lähteet Lähde: Pk-barometri 1/2017 Kasvuhakuiset

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology 13.9.2010 Pohjola Bank plc Trade Finance Eeva Jalonen eeva.jalonen@pohjola.com

Lappeenranta University of Technology 13.9.2010 Pohjola Bank plc Trade Finance Eeva Jalonen eeva.jalonen@pohjola.com Lappeenranta University of Technology 13.9.2010 Pohjola Bank plc Trade Finance Eeva Jalonen eeva.jalonen@pohjola.com OP-Pohjola-ryhmän rakenne Omistajajäsenet Yli 200 jäsenosuuspankkia OP-KESKUS OSK OP-Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Sisällysluettelo Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen... 2 Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 2 Palvelu on auki 24 tuntia... 2 Milloin maksu

Lisätiedot

Maksu ulkomaille valuuttamaksut

Maksu ulkomaille valuuttamaksut Maksu ulkomaille valuuttamaksut Lue ohjeet läpi ennen kuin teet maksun. Maksut ulkomaille - toiminnolla voi tehdä: tilisiirtoja Nordea Suomessa olevien eri valuuttaisten tilien välillä valuuttamääräisiä

Lisätiedot

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Aalto-yliopisto opiskelijavaihto 8.5.2014 Danske opiskelijoille Danske määrittelee opiskelijoiksi kaikki 18-32 vuotiaat. Opiskelijat saavat Danske Bankista maksuttoman

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto 16.11.2009

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto 16.11.2009 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten

Lisätiedot

Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 3

Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 3 Maksut Yrityksen Classic 1 (5) Sisällysluettelo Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen... 2 Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 2 Palvelu on auki 24 tuntia... 2 Milloin maksu

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen KiVi 2009 Pori 11.11.2009 Jari Mehto 18.11.2009

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen KiVi 2009 Pori 11.11.2009 Jari Mehto 18.11.2009 1 Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen KiVi 2009 Pori 11.11.2009 Jari Mehto Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten

Lisätiedot

Ostajariski ja rahoitus viennissä: uhka vai mahdollisuus?

Ostajariski ja rahoitus viennissä: uhka vai mahdollisuus? Ostajariski ja rahoitus viennissä: uhka vai mahdollisuus? RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN KAUPPAKAMARIN FINANSSILOUNAS 25.1.2018 Hotel Sveitsi, Hyvinkää Erno Ihto Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Kansainvälisellä kaupalla kasvua OP:n kv-aamubrunssi Salossa Aluepäällikkö Jyrki Isotalo, Finnvera Oyj

Kansainvälisellä kaupalla kasvua OP:n kv-aamubrunssi Salossa Aluepäällikkö Jyrki Isotalo, Finnvera Oyj Kansainvälisellä kaupalla kasvua OP:n kv-aamubrunssi Salossa 24.01.2018 Aluepäällikkö Jyrki Isotalo, Finnvera Oyj Kilpailukykyä, rahoitusta ja riskinhallintaa 2 Yksikään kannattava vientikauppa ei saisi

Lisätiedot

Finnveran ratkaisuja vientikauppaan. Aluejohtaja Juha Ketola

Finnveran ratkaisuja vientikauppaan. Aluejohtaja Juha Ketola Finnveran ratkaisuja vientikauppaan Aluejohtaja Juha Ketola 9.5.2017 Yksikään kannattava vientikauppa ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen

Lisätiedot

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen.

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen. MAKSAMINEN Business Onlinessa on kaksi tapaa laskujen maksamiseen; tavallinen maksaminen ja maksujen luokitteluominaisuuksia sisältävä kansiomaksaminen. On suositeltavaa, että käytät vain jompaakumpaa

Lisätiedot

Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa

Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa 1 Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa KIVI 2009 - Kotka 3.11.2009 Erno Ihto, kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö,

Lisätiedot

Finnveran rooli vientikauppojen. Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille Oulu 12.11.2015 Rahoituspäällikkö Erno Ihto

Finnveran rooli vientikauppojen. Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille Oulu 12.11.2015 Rahoituspäällikkö Erno Ihto Finnveran rooli vientikauppojen rahoittamisessa Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille Oulu 12.11.2015 Rahoituspäällikkö Erno Ihto Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Ostajarahoituksella ja maksuajalla kilpailukykyä

Ostajarahoituksella ja maksuajalla kilpailukykyä BUUSTIa kasvuun ja vientiin! Ostajarahoituksella ja maksuajalla kilpailukykyä MENESTYKSEKKÄÄSTI MAAILMALLA 21.11.2017 Sibeliustalo, Lahti Erno Ihto Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen

Lisätiedot

Taloushallinnon toimistotyöt

Taloushallinnon toimistotyöt Taloushallinnon toimistotyöt LASKUJEN KÄSITTELY Myyntilaskut Ostolaskut Reskontrat Viivästyskorot MAKSULIIKENNE Maksutavat Kassanhoito Ulkomaan maksut Perintä Alussa on LIIKEIDEA Toimintaansa varten hankitaan

Lisätiedot

Asiakasriskit ja rahoitus: kasvua pk-yritysten vientiin? Oulun kauppakamarin seminaari 16.10.2013. Erno Ihto Pk- ja kansainvälistymisrahoitus

Asiakasriskit ja rahoitus: kasvua pk-yritysten vientiin? Oulun kauppakamarin seminaari 16.10.2013. Erno Ihto Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Asiakasriskit ja rahoitus: kasvua pk-yritysten vientiin? Oulun kauppakamarin seminaari 16.10.2013 Erno Ihto Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka

Lisätiedot

Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia.

Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Yrityksen elinkaari Finnveran monipuoliset rahoituspalvelut yrityksen eri vaiheisiin. Liiketoiminnan aloittaminen - Lainat ja

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (7) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.4.2007

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.4.2007 1(12) Nämä on laadittu Suomen Pankkiyhdistyksessä ja sen toimintaa jatkavassa Finanssialan Keskusliitossa. Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. Nämä ehdot

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto Finnveran palvelut vientiin ja kansainvälistymiseen 2 Yrityksen omat rahoitustarpeet Venäjän viennissä Vientitakuut Venäjälle Saatavien

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Vientisaatavien rahoitus - Saatavat kassaan nopeasti ja turvallisesti

Vientisaatavien rahoitus - Saatavat kassaan nopeasti ja turvallisesti Vientisaatavien rahoitus - Saatavat kassaan nopeasti ja turvallisesti Viennin rahoituksen päivä Perjantai 8.5.2015, Jyväskylä Pyry Huhtanen Tuotepäällikkö Nordea Rahoitus Suomi Oy pyry.huhtanen@nordea.com

Lisätiedot

Pk-yritykset maailmalle roadshow Nordean tuella kansainvälisille markkinoille

Pk-yritykset maailmalle roadshow Nordean tuella kansainvälisille markkinoille Pk-yritykset maailmalle roadshow Nordean tuella kansainvälisille markkinoille Harri Korhonen 3.5.2017 Nordea apunasi kansainvälistymisessä Trade Portal Trade Club Analyysi 360 Käyttöpääoman rahoitus Ulkomaan

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille. Jari Mehto 21.11.2014

Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille. Jari Mehto 21.11.2014 Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille Jari Mehto 21.11.2014 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

Ulkomaankaupan maksutavat ja vakuudet 18.10.2013

Ulkomaankaupan maksutavat ja vakuudet 18.10.2013 Ulkomaankaupan maksutavat ja vakuudet 18.10.2013 OP-Pohjola- ryhmä Liisa Multanen Agenda 1. Ulkomaankaupan maksutavat 2. Ulkomaankaupan vakuudet 3. Yhteystiedot 4. Trade Finance caset Pohjola Pankki 4

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä

Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä 23.5.2013 Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä Laskuttajan uudet vaihtoehdot kuluttajalaskutukseen Kotimaisesta suoraveloituksesta luovutaan kaikissa euromaissa Kotimaisesta suoraveloituksesta ollaan

Lisätiedot

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Palvelukuvaus Sisällys 1 Palvelun toiminta... 3 2 IBAN tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Suomen tileillä... 3 IBAN-tilinueroiden laskenta ja tarkistusta tarjotaan

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 OP Markets Johdannais- ja valuuttamyynti Jukka Rajavaara 040 526 6342 Jukka.rajavaara@op.fi Markets Agenda 1. Asiakkaiden

Lisätiedot

Finnveran työkalut viennin rahoitukseen

Finnveran työkalut viennin rahoitukseen Finnveran työkalut viennin rahoitukseen Cleantech verkostot viennin ja kansainvälistymisen tukena tilaisuus, 18.11.2015 Mikkeli 1 18.11.2015 Kansainvälisellä kaupalla kasvua Vientikauppojen rahoitus ja

Lisätiedot

Pk-yritykset maailmalle roadshow Autamme sinua ja yritystäsi kansainvälistymään. Juha Aitos

Pk-yritykset maailmalle roadshow Autamme sinua ja yritystäsi kansainvälistymään. Juha Aitos Pk-yritykset maailmalle roadshow Autamme sinua ja yritystäsi kansainvälistymään Juha Aitos 20.9.2017 Autamme Sinua toimimaan joustavasti kansainvälisillä markkinoilla Tee ostaminen asiakkaallesi helpoksi

Lisätiedot

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 16.5.2 Luottamuksellinen

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

Viritä talousprosessit huippukuntoon - SEPAn ja sähköistämisen mahdollisuudet

Viritä talousprosessit huippukuntoon - SEPAn ja sähköistämisen mahdollisuudet Viritä talousprosessit huippukuntoon - SEPAn ja sähköistämisen mahdollisuudet Basware Käyttäjäpäivät 21.9.2011 Riku Louho Liiketoiminnan kehittäminen Sampo Pankki Viritä talousprosessit huippukuntoon 1)

Lisätiedot

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Tervetuloa Zenito Silver and Gold -sijoitusrahaston osuudenomistajaksi Zenito Silver and Gold -sijoitusrahastoa voi merkitä jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit merkitä Zenito Silver and

Lisätiedot

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus Sisällys 1 Yleiskuvaus... 3 1.1 Palvelun edut... 3 1.2 Aikataulu... 3 1.3 Virhetilanteet ja yhteydenotto... 3 2 Palvelusopimus ja käyttöönotto...

Lisätiedot

Talousosasto on 19.4.2002 mennessä pyytänyt tarjouksen 2.000.000 euron kuntatodistusohjelmasta seuraavilta rahalaitoksilta:

Talousosasto on 19.4.2002 mennessä pyytänyt tarjouksen 2.000.000 euron kuntatodistusohjelmasta seuraavilta rahalaitoksilta: Kaupunginhallitus 153 25.03.2013 Kaupunginhallitus 143 31.03.2014 Kaupunginhallitus 381 06.10.2014 Kuntatodistusohjelman käyttöönotto/ limiitin nosto 262/02.06.02/2013 7/03.034/2002 KHALL 13.05.2002 207

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

YLEISET VASTATAKUUEHDOT VAKUUDENANTAJA

YLEISET VASTATAKUUEHDOT VAKUUDENANTAJA 1 (7) 10.12.2001 YLEISET VASTATAKUUEHDOT VAKUUDENANTAJA 1. Määrittelyt Näitä yleisiä vastatakuuehtoja sovelletaan, ellei niistä joiltain osin ole takuuasiakirjassa tai muutoin kirjallisesti toisin sovittu

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN Nämä yleiset valuuttamaksujen ehdot on laadittu Danske Bankissa Finanssialan Keskusliiton (FK) laatimien malliehtojen pohjalta. Jos erikielisten versioiden välillä

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista (HE 215/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 5/2001 vp). Nyt koolla oleva

Lisätiedot

KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö 2.12.2011

KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö 2.12.2011 1 KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö Finnveran palvelut 2 Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Vanhan kansan velkaviisautta

Vanhan kansan velkaviisautta Vanhan kansan velkaviisautta Velka on veli ottaessa ja veljen poika maksaessa Ei ole rahassa, se on nahassa, joka on verassa, se on velassa Ei vatsa velkaa salli Koira velatta elää Velasta ei pääse maksamatta

Lisätiedot

OP Pohjola-ryhmän Ulkomaankaupan pankkipalvelut

OP Pohjola-ryhmän Ulkomaankaupan pankkipalvelut OP Pohjola-ryhmän Ulkomaankaupan pankkipalvelut Ulkomaankaupan palvelut Maksutavat Cash Management palvelut Rahoitus Pankkitakaus/pankkitakuu ulkomaankaupassa Finnveran vientitakuut Riskeiltä suojautuminen

Lisätiedot

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta.

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta. 1 Pankkitilin avaaminen Tässä liitteessä kerrotaan asiakirjoista ja selvityksistä, joita pankit yleensä edellyttävät yritykseltä pankkitilin avaamiseksi. Käytännöt voivat hieman vaihdella pankeittain.

Lisätiedot

Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot

Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, kaikkiin muun valuutan kuin euron määräisiin tilisiirtoihin riippumatta

Lisätiedot

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi Incoterms 2000 Finnish www.if.fi KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN TOIMITUSLAUSEKKEET MIKÄ ON? Toimituslauseke on kirjain- tai sanayhdistelmä, jolla sovitaan eräistä kauppasopimuksen ehdoista. MITÄ TOIMITUS-

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Pertti Lähdeaho Finnvera Oyj

Finnvera lyhyesti. Pertti Lähdeaho Finnvera Oyj 1 Finnvera lyhyesti Pertti Lähdeaho Finnvera Oyj 2 Finnveran rooli Edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, muutoksiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen Lainoja,

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan

Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan Finnvera oyj Mika Relander, aluepäällikkö Latinalainen Amerikka Helmikuu 2017 Finnvera (ja tytäryritys Suomen Vientiluotto) - Suomen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Finanssialan Keskusliitto Syyskuu 2011 Kysymyksiä ja vastauksia Mistä SEPA:ssa on kyse? SEPA on lyhenne sanoista Single Euro Payments Area, yhtenäinen euromaksualue. Alueeseen kuuluvat kaikki 27 EU-maata

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus Yrityskaupan rahoitus Sami Heikkilä, Pohjois-Suomen Yritysalue 26/3/2015 Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen

Lisätiedot

FINNVERAN RAHOITUS VENÄJÄLLE

FINNVERAN RAHOITUS VENÄJÄLLE FINNVERAN RAHOITUS VENÄJÄLLE 25.11.2005 Aatos Matikainen 7.11.2006 1 Toiminnan tarkoitus Finnveran tehtävänä on rahoituksen keinoin edistää yritysten vientiä ja kansainvälistymistä pk-yritysten toimintaa

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen 1 Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Täydentää rahoitusmarkkinoita

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 24.5.2016 OP Yrityspankki Johdannais- ja valuuttamyynti Jukka Rajavaara 040 526 6342 Jukka.rajavaara@op.fi Markets Agenda 1. Yrityksien

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT Danske Bank Trade Finance Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Lisätiedot

VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010

VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010 VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010 WRAP-UP Sami Saarenketo KURSSIKUVAUS Opettaja(t): Professori KTT Sami Saarenketo, vierailevia luennoitsijoita (OP-Pohjola, Tulli, Outotec ) Suoritustavat Luentoja ja

Lisätiedot

10.12.2001 YLEISET VASTATAKUUEHDOT VIEJÄ

10.12.2001 YLEISET VASTATAKUUEHDOT VIEJÄ 10.12.2001 YLEISET VASTATAKUUEHDOT VIEJÄ 1 Näitä yleisiä vastatakuuehtoja sovelletaan, ellei niistä joiltain osin ole takuuasiakirjassa tai muutoin kirjallisesti toisin sovittu tai sovita. 1. MÄÄRITTELYT

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET K U L U T T AJALUOTTOTIEDO T ( S E C C I ) 1. Luotonantajan/-välittäjän nimi ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelin Sähköpostiosoite Faksi Internet-osoite

Lisätiedot

SINGLE EURO PAYMENTS AREA, YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE

SINGLE EURO PAYMENTS AREA, YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Mikä SEPA? Mikä SEPA? SINGLE EURO PAYMENTS AREA, YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE 32 maata Euroopassa: EU-maat, ETA-maat (Islanti, Norja, Liechtenstein, Monaco) ja Sveitsi Yhtenäinen infrastruktuuri, säännöt ja

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Sivu 1 (5) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä yleiset ehdot perustuvat Finanssialan Keskusliitossa (FK) laadittuihin malliehtoihin. 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat Brasiliassa Opas pk-viejälle

Rahoitusmarkkinat Brasiliassa Opas pk-viejälle Rahoitusmarkkinat Brasiliassa Opas pk-viejälle Rahoitusmarkkinat 2 Tunne asiakkaasi 3 Ennakkomaksu ostajalta 4 Maksuajan myöntäminen 5 Vekselit rahoitusinstrumentteina 5 Remburssi maksutapana 6 Pitkä maksuaika

Lisätiedot

Lähtevien ja saapuvien 1 (6) valuuttamaksujen yleiset ehdot. Käytössä uusissa sopimuksissa alkaen.

Lähtevien ja saapuvien 1 (6) valuuttamaksujen yleiset ehdot. Käytössä uusissa sopimuksissa alkaen. Lähtevien ja saapuvien 1 (6) Käytössä uusissa sopimuksissa 1.5.2010 alkaen. 1 Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, - kaikkiin muun valuutan kuin euron määräisiin

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä 4.4.2016 alkaen.

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä 4.4.2016 alkaen. Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot Käytössä 4.4.2016 alkaen. 1 Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, yhtenäisellä euromaksualueella

Lisätiedot

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013. Yhteistyöhankkeiden taloushallinto

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013. Yhteistyöhankkeiden taloushallinto Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013 Yhteistyöhankkeiden taloushallinto Taloushallinto on pohjoisen ja etelän kuntien yhteinen asia Taloushallinto on pohjoisen ja etelän yhteinen asia!

Lisätiedot

Nordean lähtevien ja saapuvien 1 (5) valuuttamaksujen yleiset ehdot Voimassa 1.2.2014 alkaen

Nordean lähtevien ja saapuvien 1 (5) valuuttamaksujen yleiset ehdot Voimassa 1.2.2014 alkaen Nordean lähtevien ja saapuvien 1 (5) Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu,

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

ULKOMAANKAUPAN MAKSUTAVAT

ULKOMAANKAUPAN MAKSUTAVAT Opinnäytetyö (AMK) Liiketoiminnan logistiikka Hankintojen johtaminen 2013 Blerta Rama ULKOMAANKAUPAN MAKSUTAVAT Remburssi OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan logistiikka

Lisätiedot

Tämä. Tili-ja kulutusluotot. -aineisto on tarkoitettu täydentämään. Liiketalouden matematiikka 2. kirjan sisältöä.

Tämä. Tili-ja kulutusluotot. -aineisto on tarkoitettu täydentämään. Liiketalouden matematiikka 2. kirjan sisältöä. Tämä Tili-ja kulutusluotot -aineisto on tarkoitettu täydentämään Liiketalouden matematiikka 2 kirjan sisältöä. 1 Sisällysluettelo TILI- JA KULUTUSLUOTOT...3 Esim. 1... 4 Esim. 2... 6 Esim. 3... 7 Esim.

Lisätiedot

Maksuliiketilasto 2014, raportoitavat tiedot

Maksuliiketilasto 2014, raportoitavat tiedot Maksuliiketilasto 2014, raportoitavat tiedot Tämän taulukon tiedot raportoidaan Suomen Pankille ensimmäisen kerran helmikuussa 2015 (vuoden 2014 tiedot). Taulukko on luettelo raportoitavista tiedoista,

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

AJANKOHTAISKATSAUS MISSÄ OLEMME MITÄ SEURAAVAKSI?

AJANKOHTAISKATSAUS MISSÄ OLEMME MITÄ SEURAAVAKSI? AJANKOHTAISKATSAUS MISSÄ OLEMME MITÄ SEURAAVAKSI? Juha Eerikäinen Head of Cash Management Process Development Finland Nordea Pankki Suomi Oyj 1 2 MITEN SEPA ETENEE - TILASTOTIETOJA MAKSAMISESTA JA VERKKOLASKUISTA

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot