1 KAUPPASOPIMUS SUHTEEN PERUSTA Toimituslausekkeet (Incoterms) Maksuehdon määrittely Maksutavat... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 KAUPPASOPIMUS SUHTEEN PERUSTA Toimituslausekkeet (Incoterms) Maksuehdon määrittely Maksutavat... 5"

Transkriptio

1 2011 1

2 1 KAUPPASOPIMUS SUHTEEN PERUSTA Toimituslausekkeet (Incoterms) Maksuehdon määrittely Maksutavat ULKOMAANKAUPAN MAKSUTAVAT... 5 Toimeksiantojen välittäminen... 5 Arvopäiväkäytäntö... 5 Kurssikäytäntö... 5 Kulukäytäntö Maksumääräykset ja shekit Maksumääräys Maksumääräys tuontikaupassa Maksumääräys vientikaupassa IBAN International Bank Account Number Yhtenäinen euromaksualue SEPA Ulkomainen shekki SWIFT-shekki Shekki Shekki tuontikaupassa Shekki vientikaupassa Shekin periminen Dokumentti- eli asiakirjamaksut Perittävä Remburssi CASH MANAGEMENT -PALVELUT ULKOMAANKAUPPAA KÄYVILLE YRITYKSILLE Palvelut Suomessa Yritystili Konsernitili Valuuttatili Määräaikainen valuuttasijoitustili Ennakkotiedot saapuvista valuuttamaksuista Maksaminen kotimaiselta tililtä Palvelut ulkomailla UniCash-palvelut Yhteistyö Swedbankin kanssa Muiden yhteistyöpankkien palvelut Ulkomaisen tilin hallinnointi ULKOMAANKAUPAN RAHOITUS Lyhytaikainen valuuttamääräinen rahoitus Lyhytaikainen valuuttaluotto Rahoituslimiitti Vientisaatavien rahoitus Käyttöpääomarahoitus Tunne ostajasi Hyödy Pohjolan raportoinnista Peri tehokkaasti Palvelun hinnoittelu Vientiremburssisaatavan diskonttaus Forfaiting Valuuttaluoton kustannukset ja riskit PANKKITAKAUS / PANKKITAKUU ULKOMAANKAUPASSA Pankkitakaus Pankkitakuu Suora pankkitakaus tai toimeksiantotakaus

3 5.4 Vientikauppaan liittyviä takauksia Tarjoustakaus Bid Bond, Tender Guarantee Ennakkomaksutakaus Advance/Repayment/ Downpayment Guarantee/Bond Toimitustakaus Performance Bond/Guarantee Vastuu / takuuajan takaus Maintenance Guarantee, Warranty Period Guarantee, Retention Money Bond Tuontikauppaan liittyviä takauksia Takaukset kauppahinnan maksamisen vakuudeksi Vekselitakaus eli avaali Muita takauksia Sovellettava laki Takaushakemus Takaukseen perustuvat maksuvaatimukset Takauksen kustannukset FINNVERAN VIENTITAKUUT Rahoitustakuu Ostajaluottotakuu Luottoriskitakuu Investointitakuu Vastatakuu Remburssitakuu RISKEILTÄ SUOJAUTUMINEN ULKOMAANKAUPASSA Valuuttakurssiin vaikuttavia tekijöitä Riskit Kurssiriski Taseriski Transaktioriski Taloudellinen riski Korkoriski Kurssiriskin hallinta Valuuttapositiolaskelma Yrityksen sisäiset (operatiiviset) suojautumiskeinot Matching eli valuuttamääräisten tulojen ja menojen yhteensovittaminen Maksurytmin muuttaminen Valuuttavirtojen hajauttaminen Valuuttaklausuulit Sopimusvaluutan valinta Sopimus euroina Ulkoiset suojautumiskeinot eli finanssisuojaukset Valuuttatilit Valuuttamääräinen luotto Termiinikauppa Valuuttafutuuri Koron- ja valuutanvaihtosopimus (valuuttaswap) Valuuttaoptio Korkoriskiltä suojautuminen Korkotermiini Koronvaihtosopimus Yrityksen valuuttahallinta POHJOLA ULKOMAILLA Pohjolan pankkipalvelut Baltiassa Pohjola Pankki Oyj:n edustusto Pietarissa Jäsenyys Unico-pankkiryhmässä...30 VIENTIPERITTÄVÄN TOIMEKSIANTO REMBURSSIHAKEMUS INCOTERMS 2000 LAUSEKKEET

4 1 KAUPPASOPIMUS SUHTEEN PERUSTA Hyvin neuvoteltu ja laadittu kauppasopimus on tärkein ulkomaankaupan tukipylväistä. Jo ennen tarjouksen tekemistä kannattaa olla yhteydessä asiantuntijoihin esimerkiksi Finprossa, kauppakamareissa ja pankeissa, jotta sopimuksen kaikkia yksityiskohtia tulisi tarkasteltua ajoissa. Kauppasopimuksissa käytettävä muoto vaihtelee sekä maittain että toimialoittain. On tärkeää, että sopimus sisältää kaikki oleelliset asiat riittävän tarkasti ja yksiselitteisesti määriteltynä. Vieressä lueteltujen seikkojen lisäksi sopimuksessa on huomioitava kaikki esimerkiksi myytävästä tuotteesta, kohdemaasta ja erityisolosuhteista johtuvat erityiskysymykset. Muistilista kauppasopimuksen sisällöstä: kaupan kohde; kohteen tarkempi määrittely ja rajaus sekä mm. pakkausta ja laatua koskevat seikat kauppahinta omistusoikeus ja sen siirtyminen toimitusaika ja -lauseke (Incoterms 2010 tai 2000) maksuehdot ja maksutapa myyjän antama takuu sopimusvelvoitteiden laiminlyönnin seuraukset sopimuksesta vapautumisperusteet sopimuksen voimaansaattaminen riitaisuuksien ratkaiseminen; sovellettava laki ja riidat ratkaiseva tuomioistuin 1.1 Toimituslausekkeet (Incoterms) Kansainvälisen kauppakamarin, ICC:n, toimituslausekkeita käytetään kaupan osapuolten tavara-, toimenpide- ja kustannusvastuun määrittämiseen kuljetettaessa tavaroita maasta toiseen. ICC:n julkaisu nro 560 (ISBN ) sisältää INCOTERMS lausekkeet yksityiskohtaisine tulkintoineen, ja julkaisu 715 uudet INCOTERMS lausekkeet. Uudistetut Incoterms lausekkeet astuivat voimaan vuoden 2011 alussa, mutta myös aiemmat Incoterms-lausekkeet ovat jatkossakin käyttökelpoisia. 1.2 Maksuehdon määrittely Hyvin suunnitellusta kauppasopimuksesta käyvät ilmi tavaran ominaisuuksiin ja toimitustapaan liittyvien yksityiskohtien lisäksi myös maksuehtoihin liittyvät asiat. Mitä paremmat maksuehdot yritys pystyy tarjoamaan, sitä paremmassa asemassa se on sellaiseen kilpailijaan nähden, joka ei pysty niissä joustamaan. Ostajan luottokelpoisuus, aiempi maksukäyttäytyminen, kauppasuhteen kesto, eri maiden erilaiset valuuttaja lisenssimääräykset sekä vakiintuneet kauppatavat vaikuttavat maksuehtoihin. Mikäli kyseessä on hankevienti tai arvokas tai tilauksesta valmistettava tavara, maksuehdon yksiselitteisyyteen ja maksutavan turvaavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ostajan luottokelpoisuustekijöiden lisäksi myös ostajan maahan kohdistuva maariski on syytä ottaa huomioon maksuehdoista sovittaessa. Maariski jaetaan poliittiseen ja taloudelliseen riskiin. Poliittisella riskillä tarkoitetaan maan halua kunnioittaa ja hoitaa sitoumuksiaan. Poliittisen riskin toteutumisen seurauksena maassa sijaitseva kauppakumppani ei vastaa sopimuksenmukaisista velvoitteistaan (esimerkiksi valuutansiirron rajoittaminen, omaisuuden kansallistaminen, sota tai muu levottomuus). Taloudellisella riskillä tarkoitetaan maan kykyä hoitaa sitoumuksiaan ja hankkia ulkomaista velkaa. Eri maihin kohdistuvista riskeistä saa tietoa mm. pankeista ja Finnverasta. Maksuehdosta sovittaessa on ratkaistava seuraavat seikat: maksuvaluutta ja maksettava määrä maksun ajankohta; maksuaika esimerkiksi 90 päivää laivauspäivästä maksupaikka mahdolliset alennukset viivästysseuraamukset (mm. mahdollisen yliaikakoron laskutapa) maksutapa; lisäksi esimerkiksi tarkat remburssiohjeet vaadittavine asiakirjoineen 4

5 pankkikuluista sopiminen; yleisin käytäntö on se, että kumpikin osapuoli maksaa oman maansa pankkikulut 1.3 Maksutavat Maksutavat jaotellaan maksumääräyksiin, shekkeihin, perittäviin ja rembursseihin. Toimialan kauppatapa, maksuajan järjestäminen, maksun saamisen varmuus, nopeus, kustannukset ja myyjän riskinottohalukkuus ratkaisevat käytettävän maksutavan. 2 ULKOMAANKAUPAN MAKSUTAVAT Toimeksiantojen välittäminen SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) on pankkien sähköinen tiedonsiirtoverkko, joka on turvallinen ja nopea maksujen ja muiden sanomien välittäjä. Arvopäiväkäytäntö Ulkomaisella arvopäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin lähettäjäpankin oikeus määrätä maksusta lakkaa ja vastaanottajapankin oikeus alkaa. Maksun lähettävä pankki määrittelee kullekin maksulle ulkomaisen arvopäivän. Ulkomaan maksuissa noudatetaan yleensä kansainvälistä käytäntöä, jolloin maksajan pankki hyvittää varat toimeksiannon vastaanottavalle pankille kahden pankkipäivän kuluttua toimeksiannon veloittamisesta maksajan tililtä. Yleensä saajan pankki hyvittää varat saajan tilille arvopäivää seuraavana pankkipäivänä. Maksun hyvittämiseen saajan tilille kuluva aika riippuu kuitenkin maa- ja pankkikohtaisista käytännöistä. Kurssikäytäntö Muiden valuuttojen kuin euron osalta lasketaan lähtevän maksun vasta-arvo valuutan myyntikurssiin, tulevan maksun vasta-arvo ostokurssiin. Maksuissa, joiden vasta-arvo on yli euroa, käytetään kuitenkin aina maksuhetken markkinakursseja. Poikkeuksena ovat maksut, joissa veloitetaan tai hyvitetään saman valuutan määräisiä valuuttatilejä. Näissä maksuissa käytetään laskennallisena kurssina keskikurssia. Kulukäytäntö Maksumääräyksessä voidaan valita kolme eri tapaa maksaa pankkikulut: SHA, OUR ja BEN. SHA - maksun lähettäjä ja maksun vastaanottaja maksavat oman pankkinsa kulut OUR - maksaja maksaa sekä lähettäjä- että vastaanottajapankin kulut BEN - maksun saaja maksaa sekä lähettäjä- että vastaanottajapankin kulut 2.1 Maksumääräykset ja shekit Maksumääräys ja shekki sopivat ulkomaankaupan maksutavoiksi silloin, kun osapuolet tuntevat toisensa eikä maariskiä ole. Niitä voidaan käyttää ennakkomaksuihin sekä maksettaessa tavaran toimituksen jälkeen. Ne ovat myös edullisia vaihtoehtoja, koska pankki toimii vain maksun välittäjänä eikä ota valvontaansa tai haltuunsa tavaraan oikeuttavia asiakirjoja Maksumääräys Maksumääräys on kotimaisen tilisiirron vastine. Se perustuu maksajan pankille antamaan toimeksiantoon välittää maksu saajalle peruuttamattomasti, ehdoitta ja rajoituksitta. Maksumääräyksiin sovelletaan lähtevien ja saapuvien ulkomaan maksujen yleisiä ehtoja, joita on saatavissa OP-Pohjola-ryhmän konttoreista. 5

6 2.1.2 Maksumääräys tuontikaupassa Täsmällinen tieto saajan pankkiyhteydestä on maksun nopeuden kannalta erittäin tärkeätä. Oikean vaihtoehdon valinta tuontilaskuun merkityistä monista pankkiyhteyksistä on viisasta tehdä yhdessä pankin kanssa Maksumääräys vientikaupassa Maksumääräyksen nopea saapuminen viejän tilille edellyttää, että maksajalla on oikeat pankkiyhteystiedot. OP-Pohjola-ryhmän kansainvälinen maksuliikenne hoidetaan Pohjola Pankki Oyj:n välityksellä. Tästä syystä ei OP-Pohjola-ryhmän konttorin nimeä kannata merkitä pankkiyhteydeksi laskussa. OP-Pohjola-ryhmää ei ulkomailla osata yhdistää Pohjolaan ja maksu saattaa ohjautua toisen pankin kautta, jolloin maksu viivästyy ja arvokkaita pankkipäiviä tuhlaantuu. Pankkiyhteystiedot tulee ilmoittaa seuraavassa muodossa: IBAN :FIxx 5xxx xxxx xxxx xx Account number: 5xxxxx-xxxxxxx with Pohjola Bank plc Helsinki, Finland SWIFT: OKOYFIHH IBAN International Bank Account Number IBAN on kansainvälinen tilinumero, jonka käyttöönotto alkoi ulkomaan maksuliikenteessä vuonna IBAN muodostetaan kotimaisesta tilinumerosta, jonka eteen lisätään tilinpitäjäpankin ISO-standardin mukainen maakoodi (Suomessa FI) sekä 2-merkkinen tarkiste. IBANin oikeellisuus tarkistetaan eri maissa aina samalla tavalla tarvitsematta tuntea eri maiden tilinumeroiden muodostamis- tai tarkistamissääntöjä. Rajojen yli kulkevan maksuliikenteen automatisointi edellyttää IBANin lisäksi myös saajapankin SWIFT (BIC)-koodin käyttöä. Laskuttaja-asiakas ilmoittaa maksajalle IBAN:insa laskulla joko paperimuodossa jaoteltuna neljän merkin ryhmiin tai konekielisessä muodossa seuraavasti: Esimerkkitili: Paperimuoto: FI Konekielinen muoto: FI Op.fi -verkkopalvelussa voit kätevästi muuntaa IBAN-laskurilla tilinumeron kansainväliseen muotoon sekä IBAN-tarkastuslaskurilla varmistaa IBAN-tilinumeron oikeellisuuden Yhtenäinen euromaksualue SEPA Kotimaiset perusmaksuliikepalvelumme korvautuvat yleiseurooppalaisiin sääntöihin perustuvilla SEPApalveluilla. Vuoden 2008 alussa alkanut siirtymäaika kestää Suomessa vuoden 2011 loppupuolelle. SEPA merkitsee muutoksia asiakkaiden maksamisessa ja maksuliikkeen hoidossa. SEPA on osa suurempaa maksuliikkeen muutosta, joka koskettaa eritoten yritysasiakkaita. SEPA-alueeseen kuuluvat kaikki EU-maat, ETA-maat (Islanti, Liechtenstein, Norja) sekä Sveitsi, yhteensä 31 maata. SEPA-maksun edellytykset ovat: Maksajan ja saajan pankit sijaitsevat SEPA-maissa Muut valuutat kuin EUR eivät ole mahdollisia Maksajan ja saajan nimi on ilmoitettu Saajan pankki on annettu virheettömänä SWIFT-osoitteena Saajan tili on annettu virheettömänä IBANina 6

7 Maksaja ja saaja vastaavat oman pankkinsa palvelumaksuista = kulukoodi SHA. 2.2 Ulkomainen shekki SWIFT-shekki Mikäli saajan pankkiyhteys ei ole tiedossa, on SWIFT-shekki turvallisempi vaihtoehto kuin tavallinen valuuttashekki. Maksatustiedot lähetetään SWIFT-järjestelmän kautta ulkomaiseen kirjeenvaihtajapankkiin, joka asettaa shekin ja lähettää sen postitse maksun saajalle. SWIFT-shekki on tavallista shekkiä helpommin lunastettavissa, koska siinä on huomioitu asetusmaan omat vaatimukset. SWIFT-shekkien käsittelyssä noudatetaan asettajamaan shekkilakia Shekki Tavallisia shekkejä ei suositella käytettäviksi ulkomaan maksuliikenteessä. Ne ovat hitaita, riskialttiita ja kalliita. Koska shekit ovat riippuvaisia postinkulusta, on vaara, että ne joutuvat vääriin käsiin tai katoavat. Normaalien toimitus- ja lunastuskulujen lisäksi on myös posti- ja kirjaamiskulut laskettava kustannuksiin. Shekkiin liittyy aina kateriski. Yleensä pankit lunastavat shekkejä vain omilta asiakkailtaan Shekki tuontikaupassa Mikäli SWIFT-shekki ei ole sopiva vaihtoehto, yritys ostaa pankistaan maksunsaajalle osoitetun shekin ja lähettää sen postissa. Väärinkäytöksen mahdollisuutta voi estää siten, että shekki viivataan kahdella yhdensuuntaisella vinoviivalla, jolloin pankki lunastaa sen ainoastaan hyvittämällä saajan tiliä. Poikkeuksena on USA, jossa viivauksella ei ole samanlaista merkitystä Shekki vientikaupassa Jo kauppasopimusta solmiessaan suomalaisen viejän kannattaa pyrkiä sopimaan maksun lähettämisestä Suomeen maksumääräyksenä. Joissakin maissa, esimerkiksi Saksassa, USA:ssa, Iso-Britanniassa ja Ranskassa shekin käyttö on huomattavasti tavallisempaa kuin maksumääräyksen. Ulkomainen maksaja pyrkii usein hankkimaan lisää maksuaikaa käyttämällä yksityisshekkiä (oman tilin velaksi asetettu shekki). Koska yksityisshekit otetaan pääsääntöisesti perittäviksi, tulee viejän aina shekkejä käytettäessä vaatia ostajalta pankkishekkiä. Shekkeihin sovelletaan ulkomaanshekin yleisiä lunastusehtoja, joita on saatavissa osuuspankeista Shekin periminen Jos pankki ei lunasta sille esitettyä shekkiä muotovirheen, katteen epävarmuuden tms. vuoksi, se voidaan ottaa perittäväksi. Pankit noudattavat Kansainvälisen Kauppakamarin yhdenmukaisia perittäväsääntöjä shekkiperittäviä hoitaessaan. 2.3 Dokumentti- eli asiakirjamaksut Perittävä Perittävää (CAD, C/D = Cash Against Documents tai C/A = Cash Against Acceptance) käyttämällä myyjä voi varmistaa, ettei ostaja saa perittäväksi lähetettyjä asiakirjoja ennen kuin hän on maksanut perittävän tai hyväksynyt myyjän asettaman vekselin. Laivakuljetusten konossementit ovat sellaisinaan tavaraan oikeuttavia asiakirjoja. Kun viejä lähettää laivauksen alkuperäiset konossementit perittäväksi, hän voi varmistua, ettei ostaja saa tavaraa haltuunsa muuten kuin täyttämällä asiakirjojen luovutusehdon. Ostaja voi todeta perittäväasiakirjoista tavaran olevan jo matkalla määräpaikkaansa tai odottaa tavaran saapuvan perille ennen maksamista tai vekselin hyväksymistä. Kun maksutavaksi sovitaan perittävä, myyjä voi myös suostua myöntämään ostajalle maksuaikaa: asiakirjat luovutetaan ostajalle vekselin hyväksymistä vastaan. Mikäli myyjä myöntää ostajalle maksuaikaa ja haluaa samalla vakuuden maksusta eräpäivänä, hän voi lisäksi asettaa asiakirjojen lunastuksen ehdoksi ostajan pankin vekselitakauksen, avaalin. Ostajan on syytä neuvotella tästä pankkinsa kanssa etukäteen, koska avaali on pankin sitoumus ja edellyttää vakuuksia. 7

8 Pankki lähettää asiakirjat perittäväksi ostajan pankkiin myyjältä eli toimeksiantajalta saatujen ohjeiden mukaisesti. Perittävää käytettäessä on aina kuitenkin hyvä muistaa, että maksun saanti on aina riippuvainen ostajan maksukyvystä ja -halukkuudesta. Oikeudellisiin toimenpiteisiin saatavan perimiseksi pankit eivät ryhdy. Kansainvälisen kauppakamarin Yhdenmukaiset perittäväsäännöt määrittelevät pankkien velvoitteet ja menettelytavat toimeksiantojen käsittelyssä. Perittävän kansainväliset maksutapalausekkeet ovat: D/P, documents against payment; tarkoittaa sitä, että ostaja voi lunastaa asiakirjat ainoastaan käteissuoritusta vastaan. D/A, documents against acceptance; tarkoittaa sitä, että myyjä myöntää ostajalle maksuaikaa hänen hyväksymäänsä vekseliä vastaan. Vekselin eräpäivä on merkittävä yksiselitteisesti. Myyjä (toimeksiantaja) Toimeksianto & asiakirjat Kauppasopimus Tavarat Ostaja (maksaja) Maksu / vekselin hyväksyminen Maksu Asiakirjat Ilmoitus Myyjän pankki (lähettäjäpankki) Toimeksianto & asiakirjat Maksu Ostajan pankki (perivä pankki) Vientiperittävä Viejä antaa pankilleen kirjallisen perittävätoimeksiannon ja tavaran toimitukseen liittyvät kaupalliset asiakirjat. Toimeksiannon tulee vastata sitä, mitä kauppasopimuksessa maksusta on sovittu. Viejän on syytä tarkistaa ostajan maan asiakirjavaatimukset ennen tavaran toimittamista. Tietoja saa esim. Finprosta, ostajamaan edustustosta, ostajalta itseltään, tämän agentilta ja pankista. Pankit eivät tutki asiakirjojen oikeellisuutta. Pankit tarkastavat ainoastaan, että he ovat vastaanottaneet kaikki toimeksiannossa luetellut asiakirjat. On erittäin tärkeää, että viejä antaa pankilleen riittävät ja yksiselitteiset ohjeet perittävän hoitamiseksi. Ohjeiden antamisen helpottamiseksi tämän oppaan liitteenä on vientiperittävän toimeksiantolomake. Perimistehtävän nopeuttamiseksi viejän on syytä ilmoittaa kauppasopimuksessa mainittu ostajan pankkiyhteys tarkasti. Jos perittävän yhteydessä annetaan ostajalle maksuaikaa tämän hyväksymää vekseliä vastaan, on muistettava antaa mahdolliset protestointiohjeet sen varalta, ettei ostaja maksaisi vekseliä eräpäivänä. Myös tilitysohjeiden täsmällisyyteen tulee kiinnittää huomiota, jotta perittävän maksu voidaan aikanaan hyvittää viejän tilille viiveittä. Viejä toimittaa täyttämänsä ja allekirjoittamansa toimeksiantolomakkeen siihen liittyvine asiakirjoineen Pohjolaan, joka lähettää viejän antamien ohjeiden mukaisen toimeksiannon ostajan pankkiin (= perivä pankki). Tämä puolestaan ilmoittaa ulkomaiselle ostajalle toimeksiannon saapumisesta. 8

9 Pohjola lähettää viejälle kopion perivälle pankille lähettämästään toimeksiannosta. Mikäli viejä haluaa tehdä muutoksia antamiinsa perimisohjeisiin, ne on tehtävä pankin kautta. Kun ostaja on lunastanut asiakirjat, tilittää perivä pankki suorituksen Pohjolaan perittävän ehtojen mukaisesti. Pankki hyvittää tuoton mahdollisine vähennyksineen (esim. agentin tai pankin palkkio) viejän ilmoittamalle tilille. Pohjola Pankki seuraa maksua ja tarvittaessa tiedustelee perivältä pankilta maksun tilannetta ja ilmoittaa viejälle kaikki saamansa tiedot. Pohjola Pankki ilmoittaa maksuajallisen perittävän vekselin hyväksymisen viejälle heti tiedon saatuaan. Tuontiperittävä Kun kauppaneuvotteluissa sovitaan perittävän käytöstä maksutapana, suomalaisen tuojan kannattaa ilmoittaa myyjälle tarkat pankkiyhteystietonsa. Näin perittävä ohjautuu viiveittä oikeaan paikkaan. Pohjola Pankki Oyj:n kansainväliset yhteystiedot ovat: Pohjola Bank plc P.O. Box 308 FI POHJOLA, Finland SWIFT OKOYFIHH Kun asiakirjojen luovutusehtona on D/P, tulisi asiakirjat yleensä lunastaa esitettäessä. Usein perittävä maksetaan vasta tavaran saavuttua maahan. Ongelmien välttämiseksi kauppasopimuksen D/P-ehtoa kannattaa täydentää maininnalla maksun ajankohdasta, esim. näytettäessä tai tavaran saavuttua. Pohjola ilmoittaa ostajalle kirjallisesti saatuaan perittävätoimeksiannon ulkomaisesta pankista. Mikäli tuoja ilmoituskirjeen saatuaan havaitsee, ettei perittävä joltain osaltaan vastaa myyjän kanssa sovittuja periaatteita, on hänen otettava välittömästi yhteyttä myyjään, joka antaa mahdolliset muutosohjeet omalle pankilleen, joka välittää ne edelleen Pohjolalle. Halutessaan maksaa perittävän, tuoja antaa pankilleen valtuutuksen veloittaa perittävän määrä tililtään.. Veloitettuaan perittävän maksun tai saatuaan ostajan hyväksymisen vekseliin, pankki luovuttaa asiakirjat tuojalle toimeksiannon ohjeiden mukaisesti. Perittävän kustannukset Perittävästä aiheutuu pankkikuluja niin ostajan kuin myyjänkin pankissa. Yleisin käytäntö on, että kumpikin osapuoli maksaa oman pankkinsa perimät palkkiot. Asiasta tulisi aina sopia jo kauppasopimuksen maksuehdoissa. Myyjä voi pankille antamassaan toimeksiannossa edellyttää, että asiakirjoja ei saa luovuttaa ostajalle, mikäli tämä ei maksa myös perittävän kuluja. Tällaisen ohjeen tulisi luonnollisesti vastata sitä, mitä kauppasopimuksessa on sovittu. Mikäli myyjä ei anna ehdotonta ohjetta, voi ostaja Yhdenmukaisten perittäväsääntöjen mukaan kieltäytyä maksamasta kuluja. Tällöin ne jäävät toimeksiantajan eli myyjän maksettaviksi. Pankit veloittavat perittävän käsittelystä palveluhinnastonsa mukaiset palkkiot Remburssi Remburssi on maksutapa, jossa ostajan pankki sitoutuu maksamaan myyjälle edellyttäen, että tämä esittää remburssin voimassaoloaikana pankille remburssin ehtojen mukaiset asiakirjat. Ostaja määrittelee remburssin ehdot kauppasopimuksen pohjalta. Käyttäessään maksutapana remburssia ostaja voi varmistua ennakkoon siitä, että myyjä noudattaa remburssin ehtoja ja toimittaa ehdoissa määritellyt asiakirjat ostajalle saadakseen maksun remburssista. Ostaja voi esimerkiksi ennakkoon varmistua tavaran oikeasta toimitusajankohdasta. Ostaja myös osoittaa maksukykynsä avaamalla remburssin. Ostajan pankin sitoumuksena remburssi suojaa myyjää vastapuoliriskiltä, ostajan maksukyvyttömyydeltä tai -haluttomuudelta. Vahvistettu remburssi on ostajan pankin sitoumuksen lisäksi myyjän oman pankin sitoumus, joka suojaa myyjää ostajariskin lisäksi ostajan maan maa- ja pankkiriskiltä. Käyttämällä maksutapana vahvistettua vientiremburssia myyjä voi ennakkoon varmistua maksun saannista, mikäli 9

10 kykenee täyttämään kauppasopimuksen pohjalta laaditun remburssin ehdot. Useat vientiyritykset ovatkin riskipolitiikassaan päätyneet siihen, että vahvistettu remburssi on ainoa hyväksyttävä maksutapa tiettyihin maihin tai maanosiin suuntautuvassa viennissä. Viejäyrityksen kannattaa jo kauppaa neuvoteltaessa olla yhteydessä pankkiinsa ja tiedustella pankin halukkuutta vahvistaa remburssi sekä vahvistuksesta koituvia kustannuksia, jotta ne voidaan sisällyttää kauppahintaan. Remburssia käytetään maksutapana erityisesti silloin, kun kauppasuhde on uusi ja kumpikin osapuoli haluaa varmuuden siitä, että toinen osapuoli noudattaa sovittuja ehtoja. Remburssi on suositeltava maksutapa myös silloin, kun myyjä valmistaa ja räätälöi tuotteen tiettyyn tarkoitukseen tai tietylle ostajalle. Remburssi on ostajan pankin peruuttamaton sitoumus ja näin ollen myyjälle ei jää riskiä siitä, että ostaja peruisi kaupan myyjän jo ryhdyttyä räätälöimään kaupan kohdetta ostajan vaatimusten mukaiseksi. Peruuttamatonta remburssia ei voida peruuttaa tai sen ehtoja muuttaa ilman kaikkien osapuolien suostumusta. Myyjä (remburssinsaaja) Kauppasopimus Tavarat Ostaja (toimeksiantaja) Asiakirjat Remburssihakemus Maksu Maksu Ilmoitus Asiakirjat Myyjän pankki (ilmoittava pankki /vahvistava pankki) Remburssiavaus Asiakirjat Maksu Ostajan pankki (avaajapankki) Remburssiin voi sisällyttää vain sellaisia ehtoja, joiden täyttämisen myyjä voi osoittaa asiakirjoilla. Remburssin käsittelyn yhteydessä pankkien toimenpiteet koskevat ainoastaan asiakirjoja, eivät tavaroita tai palveluita. Pankit eivät voi esimerkiksi vedota tavarassa olevaan puutteeseen ja siten kieltäytyä maksamasta jos myyjä osoittaa asiakirjoilla täyttäneensä remburssin ehdot.. Pankit kaikkialla maailmassa käsittelevät rembursseja Kansainvälisen kauppakamarin Yhdenmukaisten remburssisääntöjen mukaisesti, mikä takaa mahdollisimman yhtenäisen käytännön ja tulkinnat niin ostajan kuin myyjänkin pankissa. Maksuajankohdan mukaan remburssit jaotellaan avista- ja aikarembursseihin. Avista- eli käteisremburssissa myyjä saa suorituksen esitettyään ehtojen mukaiset asiakirjat. Myyjä saa maksun nopeammin, kun remburssin maksupaikaksi on määritelty on hänen oma pankkinsa. Aikaremburssia käytetään silloin, kun myyjä on myöntänyt ostajalle maksuaikaa, jonka umpeuduttua myyjä saa maksun. Muuttaakseen ostajalle myöntämänsä maksuajan käteissuoritukseksi myyjä voi pyytää pankkia diskonttaamaan vahvistettuun aikaremburssiin perustuvan saatavansa. 10

11 Eräitä remburssien erityislajeja Siirrettävissä olevaa remburssia käytetään tilanteissa, joissa remburssin saaja, myyjä ei ole varsinainen tavaran toimittaja vaan välittäjä, joka antaa pankilleen toimeksiannon siirtää remburssi alihankkijansa hyväksi. Välittäjän on hyvä neuvotella etukäteen remburssin siirrosta siirtävän pankin kanssa. Standby-remburssi on remburssin muotoinen pankkitakaus, jossa avaajapankki takaa remburssinsaajalle maksun sitoumuksen tekstissä vaadittuja, esimerkiksi remburssin toimeksiantajan laiminlyöntiä osoittavia, asiakirjoja vastaan. Vientiremburssi Viejän kannattaa jo hyvissä ajoin ennen remburssin avaushetkeä ohjeistaa ostajaa antamaan pankilleen sellaiset remburssin avausehdot, jotka viejä kykenee varmasti täyttämään. Pohjolasta on saatavissa tähän tarkoitukseen lomakepohja, joka on helppo täydentää ja lähettää sähköisesti ostajalle. Ostaja voi käyttää täydennettyä lomaketta apunaan antaessaan pankilleen remburssin avaustoimeksiantoa. Lomakkeen saa tilattua sähköpostiin kätevästi osoitteesta dokumenttimaksut(a)pohjola.fi Pohjola Pankki Oyj:n kansainväliset yhteystiedot ovat: Pohjola Bank plc P.O. Box 308 FI POHJOLA Finland SWIFT OKOYFIHH Kun Pohjola on saanut ostajan pankilta remburssinavauksen, sen aitous tarkistetaan ja siitä ilmoitetaan välittömästi viejälle. Ilmoituksen saatuaan viejän tulee heti tarkistaa remburssiteksti huolellisesti varmistaakseen, että ehdot vastaavat tehtyä kauppasopimusta. Ellei näin ole, tai jos viejä ei voi täyttää ehtoja, siitä on heti annettava tieto ostajalle, jotta tämä voi antaa pankilleen ohjeet muutoksista. Remburssi on myyjälle varma maksutapa vain silloin, kun hän pystyy täyttämään ehdot. Tekstiä tarkastettaessa on kiinnitettävä huomio ainakin seuraaviin asioihin: Remburssin voimassaoloaika on riittävän pitkä. Ellei ehdoissa toisin määrätä, asiakirjat pitää esittää pankille 21 päivän kuluessa tavaran laivauspäivästä, kuitenkin viimeistään remburssin viimeisenä voimassaolopäivänä. Kaikki asiakirjat voidaan hankkia vaaditussa muodossa. Toimituksen yksityiskohdat, esim. laivaus- ja määräpaikka sekä toimituksen ajankohta pystytään toteuttamaan remburssissa edellytetyllä tavalla. Mikäli tavara toimitetaan erissä, osatoimitusten tulee olla sallittuja. Asiakirjojen arvo ei ylitä remburssin määrää. Jos remburssi on avattu noin -määräisenä, sallitaan 10 prosentin ylitys tai alitus. Kun tavara on toimitettu, viejä esittää asiakirjat Pohjolalle, joka tarkastaa asiakirjat todetakseen ovatko ne remburssiehtojen mukaiset. Viejä saa suorituksen avaajapankin ja mahdollisen vahvistavan pankin sitoumuksen mukaisesti. 11

12 Remburssiasiakirjat Asiakirjoja koskevat säännökset sisältyvät Kansainvälisen kauppakamarin Yhdenmukaisiin remburssisääntöihin vuodelta 2007 julkaisu 600. Koska pankki sitoutuu maksuun vain remburssiehtojen mukaisia asiakirjoja vastaan, on asiakirjoja laadittaessa oltava erityisen huolellinen. Asiakirjoja tarkastaessaan pankki kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin perusseikkoihin: Kauppalasku Laskuttaja on remburssinsaaja ja lasku on osoitettu remburssin toimeksiantajalle. Laskun täytyy olla remburssin valuutassa. Tavarankuvauksen täytyy vastata remburssissa olevaa kuvausta. Kuljetusasiakirjat Remburssisääntöjen artiklat määrittelevät kunkin kuljetusasiakirjatyypin hyväksyttävyyden edellytykset. Yleisesti on huomioitava seuraavat seikat: Kuljetusasiakirjan ja laskun tavarankuvaukset eivät saa olla keskenään ristiriitaiset. Kuljetusasiakirja on osoitettu remburssin määräämälle osapuolelle. Laivaajan tulee siirtää ns. order -konossementti. Notify -osoite, johon tavaran saapumisesta ilmoitetaan, on remburssin ehtojen mukainen. Kuljetusasiakirja on puhdas, siinä ei ole merkintöjä tavaran tai pakkauksen puutteellisesta kunnosta. Tavaraa ei ole laivattu kannelle, elleivät remburssin ehdot sitä nimenomaan salli. Kuljetusasiakirjan merkintä rahdin maksamisesta vastaa remburssin ehtoja ja toimituslauseketta. Vakuutuskirja/vakuutustodistus Remburssisääntöjen artikla 28 määrittelee vakuutusasiakirjan ja vakuutuskatteen hyväksyttävyyden edellytykset. Jos vakuutuskirja on annettu useampana alkuperäiskappaleena, tulee ne kaikki esittää. Jos remburssissa vaaditaan vakuutustodistus tai selvitys vakuutuksen olemassa olosta, hyväksytään vakuutuskirja sen sijaan. Vakuutusasiakirjan antopäivä on viimeistään kuljetusasiakirjan osoittama lastaus-, lähetys- tai haltuunottopäivä. Vakuutusasiakirja on samassa valuutassa kuin remburssi. Vakuutuksen vähimmäismäärä on CIF- tai CIP-arvo plus 10 %, tai 110 % remburssista vaadittavasta määrästä tai laskun bruttosummasta, ellei muuta ole määrätty. Vakuutus kattaa kaikki remburssissa mainitut riskit. Vakuutusasiakirjassa voi olla viittaus mihin tahansa rajoitusehtoon. Jos vakuutus on asetettu viejälle, siinä pitää olla siirto, ellei remburssin ehdoissa toisin määrätä. 12

13 Asete Asettaja ja siirtäjä on remburssinsaaja. Asetteen muoto on ohjeiden mukainen. Määrä ja valuutta ovat yhdenmukaiset laskun kanssa. Asetteessa on viittaus remburssiin. Asete on asetettu remburssin määräämälle osapuolelle. Mikäli vaaditaan muita asiakirjoja kuin laskuja, kuljetus- ja vakuutusasiakirjoja, niiden antaja, sanamuoto ja sisältö tulee määritellä remburssissa. Asiakirjat eivät saa olla keskenään ristiriitaisia. Tuontiremburssi Tuoja antaa pankilleen toimeksiannon kätevimmin verkkopalvelun välityksellä. Verkkopalvelun käyttö edellyttää verkkopalvelusopimuksen tekemistä sekä dokumenttimaksujen asiointipalvelun käyttöönottoa. Verkkopalvelun käyttöön otosta saa lisätietoa pankin yhteyshenkilöltä. Ellei verkkopalvelu ole käytössä voi toimeksiannon antaa perinteisesti remburssihakemuslomakkeella, jossa määritellään tarkoin remburssin muoto ja ehdot, esimerkiksi voimassaoloaika, mahdollinen maksuaika, asiakirjat sekä toimituslauseke. Vaikka remburssi on kauppasopimuksesta erillinen toimite, tulee ohjeiden vastata sovittua, näin vältytään turhilta muutoksilta. Hakemukseen voi liittää tilausvahvistuksen, proformalaskun tain muun selvityksen kaupan ehdoista. Tämän oppaan liitteenä on tuontiremburssin hakemuslomake, joka helpottaa ohjeiden antamista. Tuontiremburssi on yrityksen puolesta annettu pankin sitoumus, joka näin ollen edellyttää pankissa normaalia luottopäätösmenettelyä ja ostajalta asianmukaiset vakuudet. Remburssilimiitti nopeuttaa käsittelyä, mikäli ostaja käyttää remburssia maksutapana säännöllisesti. Pankki perii katteen siinä vaiheessa, kun myyjä esittää remburssin ehtojen mukaiset asiakirjat tai maksuajallisessa remburssissa kaksi pankkipäivää ennen maksun eräpäivää. Luotollisen, eli kattamattoman remburssin kurssiriski on ostajalla. Ostaja voi maksaa remburssin katteen pankilleen vakuudeksi jo avausvaiheessa, tällöin puhutaan katetusta remburssista. Kate maksetaan ulkomaille vasta siinä vaiheessa, kun myyjä on remburssin ehtojen mukaisesti täyttänyt omat velvoitteensa. Katettu remburssi suojaa ostajaa myös kurssiriskiltä.. Remburssin kustannukset Remburssista syntyy kustannuksia sekä ostajan että myyjän pankissa. Kansainvälisen kauppakamarin säännösten mukaan kustannuksista vastaa toimeksiantaja, ostaja. Remburssia käytettäessä myyjä usein myöntyy käteisalennukseen, jota hyödyntämällä ostaja voi kattaa remburssin kustannuksia. Kustannusten jakamisesta tulisi ehdottomasti sopia jo kauppasopimuksessa. Useimmissa tapauksissa kumpikin kaupan osapuoli maksaa oman pankkinsa perimät kulut ja palkkiot. 3 CASH MANAGEMENT -PALVELUT ULKOMAANKAUPPAA KÄYVILLE YRITYKSILLE Cash Managementin tehokas hoitaminen edellyttää ajantasaista tietoa yrityksen likviditeetistä sekä maksuliikkeen joustavaa ja tehokasta hoitamista. Cash Management -palvelukokonaisuutemme tarjoaa välineet päivittäisen likviditeetin hoitoon, välittää tiedot likviditeetistä kassasuunnittelua varten sekä mahdollistaa maksatukset ja tietojen siirrot suoraan yrityksen reskontrien ja pankin välillä. 13

14 3.1 Palvelut Suomessa Tilit ja maksujen kerääminen: ulkomailta saapuvat maksut voi ohjata joko euromääräiselle yritystilille tai valuuttatilille Yritystili Yritystili on yrityksen maksuliiketili, jonka tili- ja korkoehdoista sovitaan tilipankin kanssa Konsernitili Konsernitili on kassanhallinta- ja maksuvalmiusratkaisu, jonka avulla konserni voi hallita tytäryhtiöiden ja yksiköiden maksuliiketilien yksikkötilien likviditeettiä yhden pankkitilin avulla. Konsernin varojen keskittäminen yhdelle tilille mahdollistaa paremmat korko- ja sijoitustuotot. Konserni säästää ulkoisissa rahoituskustannuksissa, koska konsernitilin avulla yksiköiden tileillä olevia varoja voidaan tasata. Konsernitiliin voidaan liittää myös ulkomaisen tytäryhtiön nimissä oleva tili Valuuttatili Valuuttatili on shekkitililuonteinen maksuliiketili, jonka voi avata missä tahansa vaihdettavassa valuutassa. Vaihdettava valuutta on valuutta, joka on esteettä vaihdettavissa Yhdysvaltain dollareiksi. Valuuttatilin avulla voi suojautua kurssiriskeiltä ja säästää valuutanvaihtokustannuksissa esimerkiksi ohjaamalla samaa valuuttaa olevat valuuttamääräiset tulot ja menot saman tilin kautta Määräaikainen valuuttasijoitustili Suomalaisella yrityksellä tai yhteisöllä on mahdollisuus avata osuuspankissa valuuttasijoitustili kaikissa Pohjolan noteeraamissa valuutoissa. Korko on eurokorkopohjainen talletuskorko, joka määräytyy sijoitettavan summan ja sijoitusajan mukaan. Korko on kiinteä koko sijoitusajan Ennakkotiedot saapuvista valuuttamaksuista Saapuvien ulkomaanmaksujen ennakkotiedot voi noutaa eräsiirtopalvelustamme samana päivänä kun maksu saapuu pankkiin. Näin yritys voi hyödyntää saamiansa tietoja kassanhallinnan suunnittelussa, esimerkiksi valuutta- ja varainhallinnassa, ostajariskien hallinnassa ja toimitusaikataulujen optimoinnissa Maksaminen kotimaiselta tililtä Konekielinen maksaminen on yritykselle edullisin tapa maksaa ulkomaan maksuja. Yritys voi tallentaa Pohjolaan maksut omalla pankkiyhteysohjelmallaan tai siirtää maksut suoraan ostoreskontrasta pankkiin maksettavaksi. Maksetuista laskuista tulostetaan elektroninen maksupalaute, jonka avulla yritys voi päivittää maksut automaattisesti ostoreskontraansa. 3.2 Palvelut ulkomailla UniCash-palvelut OP-Pohjola-ryhmä tarjoaa UniCash-palvelua yhteistyössä kansainvälisten UniCash-pankkien kanssa: UniCash-verkosto tarjoaa yli toimipaikan Euroopan ja USA:n laajuisen verkoston ja paikallisen asiantuntemuksen 27 pankissa, 25 eri maassa. Yritys voi avata UniCash-tilin ulkomaille oman osuuspankkinsa kautta. Ulkomaisen pankin perimät palkkiot ovat jo ennakkoon Pohjolan tiedossa, eikä tilin avauksesta aiheudu ylimääräisiä hallinnollisia kuluja. Valtaosassa UniCash-pankkeja tilinavaus onnistuu suomenkielisillä dokumenteilla, mikä säästää yrityksen aikaa ja rahaa. Kun kaikki tarvittavat dokumentit ovat valmiita, ulkomainen pankki avaa tilin jopa muutamassa päivässä. Ulkomaiselle tilille voidaan kerätä maksuja paikallisilta asiakkailta tai maksaa maksuja paikallisille toimittajille. Tiliä on mahdollista hallinnoida yrityksen omalla pankkiyhteysohjelmistolla Suomesta käsin. UniCash-tilille kertyneet varat saadaan kotiutettua OP-Pohjola-ryhmässä olevalle tilille ilman arvopäivämenetyksiä. 14

15 UniCash-tili soveltuu sekä vientiä että tuontia harjoittavalle yritykselle. UniCash-tili voidaan avata myös suomalaisen yrityksen ulkomaiselle tytäryhtiölle. UniCash-palveluita ovat tili UniCash-pankissa, päivittäinen konekielinen tiliote, maksut tilille paikallisina maksuina, kotiuttaminen Suomeen ilman arvopäivämenetyksiä automaattisesti tai itsepalveluna omalla pankkiyhteysohjelmalla, tilin saldontasauspalvelu automaattisesti tai itsepalveluna omalla pankkiyhteysohjelmalla, maksujen maksaminen ulkomaiselta tililtä paikallisina maksuina ja suomenkielinen asiakastuki Yhteistyö Swedbankin kanssa OP-Pohjola-ryhmän kumppani Baltiassa on Baltian suurin pankkikonserni, Swedbank-konserni. Yhteistyön myötä asiakkaillamme on käytössään Swedbankin laaja palveluverkko ja palveluvalikoima. Tilin avaus ja neuvontapalvelut voidaan hoitaa helposti oman osuuspankin kautta ja tiliä voidaan hallinnoida joko oman pankkiyhteysohjelman (esim. Kultalinkki, Opus Capita tai Analyste) tai Swedbankin Internet-palvelun välityksellä. Merkittävä etu asiakkaille ovat nopeat siirrot OP-Pohjola-ryhmän ja Swedbank-konsernissa olevien tilien välillä. Baltian maksujen hinnat ja cut off -ajat ovat ennalta sovittuja. Lisätietoja tarjolla olevista palveluista saa lähimmästä osuuspankista Muiden yhteistyöpankkien palvelut Yritys voi avata tilejä myös muihin Pohjolan ulkomaisiin yhteistyöpankkeihin oman tilipankkinsa välityksellä. Tilejä voi käyttää vientisaatavien keräämiseen ja laskujen maksamiseen sekä ulkomaisen tytäryhtiön kassanhallintaan. Lisätietoja saa lähimmästä osuuspankista Ulkomaisen tilin hallinnointi Yritys voi noutaa tiliotteen ulkomaisesta tilistä Transaction reporting -palvelun välityksellä. Ulkomaisen tilin saldo- ja tapahtumatiedot voidaan noutaa omalla pankkiyhteysohjelmistolla yhdessä kotimaan tilien tietojen 15

16 kanssa. Tiliotteiden välittäminen onnistuu kaikkien niiden ulkomaisten pankkien kanssa, jotka pystyvät välittämään/vastaanottamaan SWIFTin (pankkien välinen tiedonsiirtoverkko) MT940-sanoman. Eri pankit lähettävät tiliotetietoja omien cut-off-aikojensa mukaisesti, mutta pääsääntöisesti tiliotteet ovat yrityksen noudettavissa aamulla. Yritys voi maksaa laskuja ulkomaiselta tililtään tai kotiuttaa tilinsä varoja osuuspankissa olevalle tilille Payment Request- palvelun avulla. Yritys tekee maksutoimeksiannon ulkomaiseen pankkiin omalla pankkiyhteysohjelmistollaan. Pohjola välittää toimeksiannon SWIFTin (eli pankkien välisen tiedonsiirtoverkon) välityksellä ulkomaiseen pankkiin, joka toteuttaa pyydetyn maksu-/kotiutustoimeksiannon. Ulkomaisen pankin ja Pohjolan cut-off- aikoja noudattamalla varat saadaan kotiutettua osuuspankissa olevalle tilille jopa saman päivän aikana. Palvelu pohjautuu SWIFTin MT101-sanomaan. Edellä mainittujen palveluiden käyttöönotto edellyttää valtakirjan toimittamista ulkomaiseen pankkiin. 4 ULKOMAANKAUPAN RAHOITUS Ulkomaankauppaa käyvän yrityksen rahoitusvaihtoehdot ovat nykyään monipuoliset. Oikean rahoitusmuodon valinta auttaa hallitsemaan ulkomaankauppaan liittyviä kurssi- ja valuuttariskejä sekä nopeuttaa myyntisaamisten tulouttamista. Eri rahoitusvaihtoehdot tarjoavat mahdollisuuksia sekä viennin valmistusaikaisiin rahoitustarpeisiin että toimituksen jälkeiseen rahoitukseen. Viejä voi rahoittaa viennistä aiheutuvia lyhytaikaisia saatavia tai koko viennin saatavakantaa sekä esimerkiksi investoinneista aiheutuvia pitkäaikaisia rahoitustarpeita. Myös tuonnissa tuojalla on myyjän myöntämän maksuajan lisäksi erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Tuontikaupassa maksuajan saaminen on yksi keino rahoittaa toimintaa, mikäli myönnetyt käteisalennukset tai arvio laskutusvaluutan kurssikehityksestä eivät muuta tilannetta. Erityisesti suurissa maksuissa kurssimuutosten vaikutus voi olla tuntuva ja silloin kurssimuutosten vaikutus voidaan eliminoida tallettamalla maksuun tarvittavat varat valuuttatilille. Jos ulkomainen myyjä vaatii ennakkomaksun, sille kannattaa vaatia pankkitakaus. Vientikaupassa maksuajan myöntäminen ostajalle on suomalaiselle viejälle kilpailukeino tilanteissa, joissa eri kilpailijoiden laatu- ja hintataso on tasainen. Sitä voivat yleensä tarjota yritykset, joiden taloudellinen asema on hyvä tai jotka pystyvät rahoittamaan toimituksensa ulkopuolisista rahoituslähteistä. Jos osa kauppahinnasta on maksettu ennakkona, ostaja yleensä vaatii ennakkomaksun vakuudeksi pankkitakauksen. Yrityksillä on käytettävissä sekä euro- että valuuttamääräistä rahoitusta tarpeidensa mukaan. Valuuttamääräinen rahoitus sopii hyvin muihin kuin euroalueen maihin ulkomaankauppaa käyvälle yritykselle sekä lyhyt-, että pitkäaikaiseen rahoitustarpeeseen. Valuuttamääräisellä rahoituksella voidaan poistaa kurssiriski, esimerkiksi käyttämällä viennin rahoituksessa valuuttaluottoa, joka on samassa valuutassa, samalle ajalle ja samalle valuuttamäärälle kuin vientisaatava. Kaikki valuutat noteerataan euroa vastaan. Luotonottajan kannattaa jo tarjouksen tekovaiheessa keskustella rahoitukseen liittyvistä asioista osuuspankissa, jossa on asiantuntemusta sopimusehtoihin liittyvissä asioissa ja lisäksi tietoa käytettävissä olevista rahoituslähteistä. Pankin sitoutuminen hankkeeseen alusta asti myös nopeuttaa jatkossa päätösten toimeenpanoa. 4.1 Lyhytaikainen valuuttamääräinen rahoitus Lyhytaikainen valuuttaluotto Lyhytaikaisen valuuttaluoton luottovaluuttana voidaan käyttää kaikkia kansainvälisiltä valuutta- ja pääomamarkkinoilta saatavia valuuttoja. Luotonottaja voi itse valita luottovaluutan omien tarpeidensa mukaisesti esimerkiksi vientisaatavien laskutusvaluutan mukaan. Lyhytaikaisen valuuttaluoton laina-aika on enintään yksi vuosi. Tavallisesti luotto on 3, 6 tai 12 kuukauden pituinen. Luotto on kertalyhenteinen. Korko muodostuu luottovaluutan korosta kansainvälisillä raha- ja valuuttamarkkinoilla lisättynä asiakaskohtaisella marginaalilla. Korko pysyy samana koko sovitun lainaajan. 16

17 Lyhytaikaista valuuttaluottoa voidaan käyttää käyttöpääoma-, kausi- tai muuhun yrityksen tarvitsemaan lyhytaikaiseen rahoitukseen sekä vientitoimitusten tai tuontiostojen rahoittamiseen. Viennin rahoitukseen käytettävän luoton vakuutena voidaan käyttää tavanomaisten vakuuksien lisäksi esimerkiksi ulkomaisen ostajan hyväksymää ulkomaisen pankin takaamaa (ns. avalisoitua) vekseliä tai Finnveran takauksia tai takuita kuten esim. riskinjakotakausta tai ostajaluottotakuuta. Finnveran tuotteista on kerrottu enemmän kohdassa Finnveran vientitakuut Rahoituslimiitti Jos ulkomaankauppaa käyvällä yrityksellä on jatkuva tai usein toistuva lyhytaikaisen rahoituksen tarve, voi yritys sopia pankin kanssa limiitistä. Rahoituslimiitti on yritykselle joustava ratkaisu rahoituksen hankkimiseksi. Limiitti voidaan myöntää lyhytaikaisena enintään vuoden pituisena tai pitkäaikaisena. Limiitin ehdoista riippuen limiitin käyttämättömältä osalta voidaan periä limiittiprovisio. Limiitistä voidaan nostaa eri pituisia ja eri suuruisia luottoja tarpeen mukaan. Limiitistä tehdään sopimus ja vakuus pantataan aina koko limiitille, jolloin yksittäisten luottojen nostaminen ja uudistaminen limiitin puitteissa on helppoa. Tavanomaisten vakuuksien lisäksi limiitin vakuutena voidaan käyttää myös Finnveran takauksia tai takuita. 4.2 Vientisaatavien rahoitus Vientisaatavarahoitus soveltuu käyttöpääoman rahoitukseen vientiyritykselle, jonka ostaja-asiakkaat ovat pääasiassa OECD-maissa Käyttöpääomarahoitus Vientisaatavarahoituksessa rahoitetaan yrityksen vientilaskut. Näin ulkomaisille ostajille annettavat pitkät maksuehdot eivät pääse vaikuttamaan yrityksen maksuvalmiuteen. Rahoitus toimii siten, että myyjä avaa laskusaatavarahoituslimiitin Pohjolaan. Tavaran toimituksen jälkeen laskuista luototetaan prosenttia. Myyjä käyttää luottoa tarpeensa mukaan. Siirretyt laskut ovat luoton pääasiallinen vakuus. Myyjä voi laskuttaa valitsemassaan valuutassa. Vientilaskujen lisäksi samassa limiitissä voidaan rahoittaa myös kotimaan laskutus. Edut myyjälle: yrityksen maksuvalmius paranee, yritys pystyy hyödyntämään eurooppalaiset pitkät maksuajat vientikaupassaan (60-90 päivää), samassa limiitissä voidaan rahoittaa myös kotimaan laskutus, siirretyt laskut ovat luoton pääasiallinen vakuus, palvelupaketin hinta on kilpailukykyinen, rahoituksen lisäksi yritys saa käyttöönsä monipuolisen palvelukokonaisuuden, palvelupaketin kokonaiskustannukset säästävät usein rahaa verrattuna siihen, että myyjä tuottaa palvelut itse 17

18 Pohjolan tarvitsemat tiedot vientisaatavarahoitusta haettaessa: Myyjästä tilinpäätöstiedot ja tiedot vientilaskutuksesta. Ostajista ostajan virallinen nimi ja osoite, arvio vuosittaisesta myyntivolyymista ostajittain, tarvittava ostajalimiitin määrä ja käytettävä laskutusvaluutta Tunne ostajasi Ostajien limiittien määrityksessä käytetään Dun & Bradstreetin luottolausuntoja. Lisäpalveluna voidaan välittää myyjälle ajantasaiset D & B:n luottolausunnot ulkomaisista ostajista Hyödy Pohjolan raportoinnista Pohjola hoitaa siirrettyjen laskujen myyntireskontran ja raportoi ostajien maksukäyttäytymisestä myyjälle. Myyjä saa käyttöönsä valmiit raportit kirjanpitoaan ja seurantaa varten suoraan Pohjolan verkkopalvelun kautta. Tiedot on mahdollista saada ajantasaisesti Pohjola Pankin verkkopalveluna niin laskujen siirron ja seurannan kuin raporttien tulostuksen osalta. Sähköiset tiedonsiirtopalvelut ovat myyjän kannalta kustannustehokkaita ja säästävät aikaa Peri tehokkaasti Vientilaskujen siirto Pohjolalle nopeuttaa myyntisaatavien kiertoa. Rahoituspalveluun sisältyy laskujen perintä 60 päivää eräpäivästä. Myyjä voi halutessaan käyttää jatkoperinnässä kohdemaassa toimivaa perintäyhteistyökumppaniamme Palvelun hinnoittelu Pohjola Pankki veloittaa myyjältä koron käytetystä luotosta kuukausittain jälkikäteen. Laskupalkkio määräytyy laskujen määrän, koon ja kierron perusteella. Pohjola välittää myyjälle päivitetyt luottotiedot, perintäpalvelut ja luottovakuutuksen normaalihintoja edullisemmin Vientiremburssisaatavan diskonttaus Muuttaakseen ostajalle myöntämänsä maksuajan käteissuoritukseksi viejä voi diskontata vahvistettuun aikaremburssiin perustuvan saatavansa. Diskonttaus voi tapahtua vasta sitten, kun viejä on esittänyt pankille toimituksen jälkeen remburssiehtojen mukaiset asiakirjat. Remburssipalkkioiden lisäksi peritään diskonttauskulut, jotka muodostuvat luottovaluutan hankintakorosta euromarkkinoilla ja käsittelymaksusta Forfaiting Forfaiting-rahoitus sopii silloin, kun viejä on antanut ostajalle maksuaikaa, mutta haluaa itse käteissuorituksen. Tällöin viejä edellyttää ostajalta saamisasiakirjaksi vekselin tai promissory noten, jossa on ostajan pankin takaus eli avaali. Viejä myy asettamansa ja ostajan hyväksymät vekselit pankille, joka ostaa ne ilman takautumisoikeutta viejään nähden. Pankki ostaa vekselit diskonttaamalla niiden nimellisarvot nykyhetkeen. Diskonttokoron ja siten forfaiting-rahoituksen kustannuksiin vaikuttavat luottovaluutan hankintakorko euromarkkinoilla, pankin marginaali, jonka suuruus riippuu mm. vekselin takaajaan ja sen maahan liittyvistä poliittisista ja kaupallisista riskeistä, lisäpäivien määrä, joka riippuu siitä, millaisia kokemuksia pankilla on ostajan maan maksuliikkeen sujuvuudesta ja vekselikohtainen käsittelymaksu. 18

19 Forfaiting-rahoituksen edut viejälle: viejä saa maksuajallisesta vientikaupastaan suorituksen heti kun on toimittanut tavaran, viejän maksuvalmius paranee, forfaiting-rahoitus ei sido viejän vakuuksia, viejä vapautuu kauppaan liittyvistä ostajasta ja/tai ostajan maahan liittyvistä poliittisista ja kaupallisista riskeistä, forfaitingrahoituksen avulla viejä voi vähentää, vientikauppaan liittyvää valuuttakurssiriskiä, viejä voi sisällyttää diskonttauskulut kauppahintaan sekä viejä voi käyttää forfaiting-rahoitusta myynninedistämisessä. 1) Viejän on hyvä varmistua jo ennen kauppasopimuksen allekirjoittamista oman pankkinsa valmiudesta ja halukkuudesta ostaa kauppahinnan maksuun liittyvät vekselit. 2) Kauppasopimukseen yksilöidään maksuehdot tarkasti ja sovitaan tarvittavista asiakirjoista 3) Ennen tavarantoimitusta ostaja toimittaa hyväksymänsä ja pankkinsa takaaman vekselin viejälle 4) Tavarantoimituksen jälkeen viejä toimittaa toimitukseen liittyvät asiakirjat ja vekselin pankkiinsa 5) Viejän pankki maksaa viejälle vekselin määrän diskonttauskuluilla vähennettyinä ilman takautumisoikeutta viejään nähden. 6) Viejän pankki perii maksun ostajalta tai takaajalta vekselin eräpäivänä 4.3 Valuuttaluoton kustannukset ja riskit Valuuttaluoton kustannukset muodostuvat korosta, johon lisätään asiakaskohtainen marginaali, järjestelypalkkiosta ja toimitusmaksusta. Valuuttaluoton kustannuksiin vaikuttaa kyseisen luottovaluutan hankintakorko markkinoilla sekä kurssimuutosten aiheuttama kurssiriski. Kurssiriski johtuu siitä, että eri valuuttojen arvo euron suhteen muuttuu koko ajan. Kurssiriskiä voidaan kuitenkin pienentää käyttämällä oikein valittua luottovaluuttaa ja valitsemalla valuutta valuuttasaamisten mukaan. Mikäli luotto on vaihtuvakorkoinen, valuuttojen korkomuutokset luoton voimassaoloaikana vaikuttavat luoton kokonaiskorkoon. Kunkin valuutan korkoon vaikuttavat mm. valuutan kotimaan taloudellinen ja poliittinen tilanne sekä kansainvälisten rahamarkkinoiden tilanne. Mikäli luotto on kiinteäkorkoinen, korkomuutokset eivät vaikuta luotosta perittävään korkoon. Pitkäaikaisten valuuttaluottojen korkoriskiä voi hajauttaa ottamalla sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisia luottoja. Luottoajalta maksettavien korkojen eurovasta-arvo riippuu paitsi luottovaluutan korosta myös kunkin koronmaksuhetken kurssitasosta. Edellä mainittujen luottovaluutan valinnan ja korkojen hajauttamisen lisäksi ja niitä täydentämään yritys voi suojautua riskeiltä erityisillä suojausinstrumenteilla. Näitä ovat esimerkiksi valuuttatermiinit, vastatalletukset sekä korko-optiot. Näistä ja muista suojautumisvaihtoehdoista on kerrottu tarkemmin kohdassa Riskeiltä suojautuminen ulkomaankaupassa. 5 PANKKITAKAUS / PANKKITAKUU ULKOMAANKAUPASSA Pankkitakaus on pankin asiakkaansa (taattava) puolesta kotimaisen tai ulkomaisen edunsaajan hyväksi antama takaus tai takuu, jossa pankki takaajana sitoutuu rahamääräiseen vastuuseen. Pankkitakaus ulkomaille annetaan viejän tai tuojan puolesta tämän ulkomaisen sopimuskumppanin hyväksi. Viejä tai tuoja voi pyytää pankkitakauksia myös ulkomaiselta sopimuskumppaniltaan tämän sopimusvelvoitteiden täyttämisen vakuudeksi. Viejän ja tuojan on hyvä varmistua oman pankkinsa avustuksella takauksen oikeellisuudesta ja sitovuudesta. 19

20 5.1 Pankkitakaus Pankkitakaus, jonka pankki antaa taattavansa puolesta, on kotimaiselle edunsaajalle annettuna yleensä muodoltaan omavelkainen ja pääsitoumukseen nähden liitännäinen. Tämä tarkoittaa sitä, että takauksen edunsaajalla on tällaisen sitoumuksen nojalla oikeus hakea erääntynyttä saatavaansa joko taattavalta tai suoraan takaajapankilta. Takaajapankilla on tällöin mahdollisuus esittää edunsaajaa kohtaan samat väitteet kuin taattavalla. 5.2 Pankkitakuu Kansainvälisessä kaupankäynnissä käytetään yleisesti first demand eli heti vaadittaessa maksettavia takuusitoumuksia, joiden perusteella pankki ei voi kieltäytyä maksusta saatuaan muodollisesti oikein laaditun vaatimuksen. Pankki joutuu tällaisen pankkitakuun mukaan maksamaan sitoumuksensa perusteella edunsaajan vaatimuksesta selvittämättä, onko taattava syyllistynyt sopimuksen rikkomiseen tai laiminlyöntiin. 5.3 Suora pankkitakaus tai toimeksiantotakaus Yleensä sopimuskumppanien välillä käytetään ns. suoraa pankkitakausta, jolloin pankki antaa asiakkaansa puolesta takauksen suoraan ulkomaisen sopimuskumppanin hyväksi. Joissakin maissa lainsäädäntö, valuuttasäännökset tai yleinen kauppatapa estävät vastaanottamasta suoraan ulkomaista vakuutta. Tämä koskee useimmiten sopimuskumppania, joka on valtion omistama yritys, liikelaitos tai julkisyhteisö. Tällöin takaus voidaan järjestää pankin kirjeenvaihtopankin välityksellä ns. toimeksiantotakauksena. Pankki antaa ulkomaiselle pankille ohjeet antaa pankkitakaus vastatakuutaan vastaan. Pankki toimeksiantajapankkina sitoutuu korvaamaan ulkomaiselle takaajapankille sen, mitä tämä antamansa takauksen perusteella on joutunut maksamaan. Toimeksiantotakaukset ovat yleensä muodoltaan first demand -takuita ja niihin sovelletaan varsinaisen takuun antajan maan lakia. 5.4 Vientikauppaan liittyviä takauksia Tarjoustakaus Bid Bond, Tender Guarantee Takaus korvaa vahingon, jos viejä peruuttaa tarjouksensa, ei allekirjoita sopimusta tarjouksen hyväksymisen jälkeen tai hanki sopimuksen edellyttämää toimitustakausta. Tarjoustakaus on yleensä 2-5 % tarjouksen arvosta. Takaus on voimassa tarjouksen antamisesta tarjouksen hyväksymiseen asti Ennakkomaksutakaus Advance/Repayment/ Downpayment Guarantee/Bond Sopimusosapuolet voivat sopia, että osa kauppahinnasta maksetaan ennakkoon. Ennakkomaksu mahdollistaa valmistusaikaisen rahoituksen. Takaus turvaa tilaajalle ennakkomaksun takaisinsaannin, jos toimitus ei ole sopimusehtojen mukainen tai toimitusta ei tapahdu. Takaus on ennakkomaksun suuruinen, 20

Maksutavan ja rahoitusratkaisun valinta - riskien hallintaa sekä kilpailukeino

Maksutavan ja rahoitusratkaisun valinta - riskien hallintaa sekä kilpailukeino Maksutavan ja rahoitusratkaisun valinta - riskien hallintaa sekä kilpailukeino 1 28.11.2016 Maksuehdon ja rahoitusratkaisun määrittävät Markkinatilanne Vastapuoli Kaupan kohde Viennin kohdemaa Oma näkökulma

Lisätiedot

Ulkomaankaupan pankkipalvelut

Ulkomaankaupan pankkipalvelut OSUUSPANKIT- OKO Ulkomaankaupan pankkipalvelut Ulkomaankaupan pankkipalvelut Kirjoittajat: Lasse Aarto, Mirja Fonck, Anneli Junttila, Päivi Jääskeläinen, Soile Sillanpää, Juha-Pekka Laitinen, Helena Nissinen,

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt Team Finlandin aluefoorumi, Oulu

Viennin rahoitusjärjestelyt Team Finlandin aluefoorumi, Oulu Viennin rahoitusjärjestelyt Team Finlandin aluefoorumi, Oulu REMBURSSIEN KÄYTTÖ VIENTIKAUPOISSA 14.4.2016 2 Kansainvälisen kaupan maksutavat Viejän näkökulma Riskittömin Ennakkomaksu Ennen tavaran laivausta

Lisätiedot

Kaupan rahoitus Venäjälle ja muualle haasteet ja mahdollisuudet Joensuu 23.2.2010

Kaupan rahoitus Venäjälle ja muualle haasteet ja mahdollisuudet Joensuu 23.2.2010 Kaupan rahoitus Venäjälle ja muualle haasteet ja mahdollisuudet Joensuu 23.2.2010 Eila Raatikainen Nordea Trade Finance Finland Lähtökohdat Kohdemaan taloudellinen ja poliittinen tilanne Uskaltaako ostaja

Lisätiedot

Ulkomaankaupan maksutavat rahoitusta ja riskienhallintaa. Kati Jolkkonen I Trade Finance 8.5.2015 kati.jolkkonen@nordea.com

Ulkomaankaupan maksutavat rahoitusta ja riskienhallintaa. Kati Jolkkonen I Trade Finance 8.5.2015 kati.jolkkonen@nordea.com Ulkomaankaupan maksutavat rahoitusta ja riskienhallintaa Kati Jolkkonen I Trade Finance kati.jolkkonen@nordea.com Sisältö Trade Finance yksikkö Nordeassa Kansainvälisen kaupan toimintaympäristö ja riskit

Lisätiedot

Osuuspankin kansainväliset palvelut. Ratkaisuja yrityksen toiminnan tukemiseksi

Osuuspankin kansainväliset palvelut. Ratkaisuja yrityksen toiminnan tukemiseksi Osuuspankin kansainväliset palvelut Ratkaisuja yrityksen toiminnan tukemiseksi 29.09.2016 Vesa Rosendahl Yrityspankinjohtaja Jaana Mustonen Maksuliikeasiantuntija 2 OPn kautta maailmalle Yli 2500 kansainvälistä

Lisätiedot

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti Finnvera Oyj Anneli Soppi Finnveran rahoitustoiminta Asiakkaat Paikalliset pienyritykset Kotimarkkinayritykset

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

Iso toimitus alkamassa, miten hoidan mahdolliset rahoitustarpeet?

Iso toimitus alkamassa, miten hoidan mahdolliset rahoitustarpeet? Iso toimitus alkamassa, miten hoidan mahdolliset rahoitustarpeet? Yritysten aamukahvit Raahe Kari Ollikainen ja Esko Kujala Oulun yrityskonttori Eurolaina Yleisimmin käytetty perustuote investointien ja

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology 13.9.2010 Pohjola Bank plc Trade Finance Eeva Jalonen eeva.jalonen@pohjola.com

Lappeenranta University of Technology 13.9.2010 Pohjola Bank plc Trade Finance Eeva Jalonen eeva.jalonen@pohjola.com Lappeenranta University of Technology 13.9.2010 Pohjola Bank plc Trade Finance Eeva Jalonen eeva.jalonen@pohjola.com OP-Pohjola-ryhmän rakenne Omistajajäsenet Yli 200 jäsenosuuspankkia OP-KESKUS OSK OP-Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Vienti vetämään. Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla. Oulu Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj

Vienti vetämään. Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla. Oulu Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj Vienti vetämään Suomen ja suomalaisten menestyminen maailmalla Oulu 10.5.2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj 2 Pk-yrityksen ulkopuolisen rahan lähteet Lähde: Pk-barometri 1/2017 Kasvuhakuiset

Lisätiedot

Kansainvälisellä kaupalla kasvua OP:n kv-aamubrunssi Salossa Aluepäällikkö Jyrki Isotalo, Finnvera Oyj

Kansainvälisellä kaupalla kasvua OP:n kv-aamubrunssi Salossa Aluepäällikkö Jyrki Isotalo, Finnvera Oyj Kansainvälisellä kaupalla kasvua OP:n kv-aamubrunssi Salossa 24.01.2018 Aluepäällikkö Jyrki Isotalo, Finnvera Oyj Kilpailukykyä, rahoitusta ja riskinhallintaa 2 Yksikään kannattava vientikauppa ei saisi

Lisätiedot

Maksu ulkomaille valuuttamaksut

Maksu ulkomaille valuuttamaksut Maksu ulkomaille valuuttamaksut Lue ohjeet läpi ennen kuin teet maksun. Maksut ulkomaille - toiminnolla voi tehdä: tilisiirtoja Nordea Suomessa olevien eri valuuttaisten tilien välillä valuuttamääräisiä

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto 16.11.2009

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto 16.11.2009 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa KiVi 2009 Turku 12.11.2009 Jari Mehto Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten

Lisätiedot

IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ

IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ 5.7.2015 1 IBAN JA BIC maksujenvälityksessä Sisällysluettelo 1 IBAN... 2 1.1 Rakenne... 2 1.2 Validointi... 2 1.3 Käyttö... 3 1.3.1 IBAN saapuvissa maksuissa... 3 1.3.2

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen KiVi 2009 Pori 11.11.2009 Jari Mehto 18.11.2009

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen KiVi 2009 Pori 11.11.2009 Jari Mehto 18.11.2009 1 Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen KiVi 2009 Pori 11.11.2009 Jari Mehto Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten

Lisätiedot

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Sisällysluettelo Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen... 2 Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 2 Palvelu on auki 24 tuntia... 2 Milloin maksu

Lisätiedot

Finnveran ratkaisuja vientikauppaan. Aluejohtaja Juha Ketola

Finnveran ratkaisuja vientikauppaan. Aluejohtaja Juha Ketola Finnveran ratkaisuja vientikauppaan Aluejohtaja Juha Ketola 9.5.2017 Yksikään kannattava vientikauppa ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen

Lisätiedot

Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia.

Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Yksikään hyvä hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Yrityksen elinkaari Finnveran monipuoliset rahoituspalvelut yrityksen eri vaiheisiin. Liiketoiminnan aloittaminen - Lainat ja

Lisätiedot

Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 3

Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 3 Maksut Yrityksen Classic 1 (5) Sisällysluettelo Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen... 2 Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 2 Palvelu on auki 24 tuntia... 2 Milloin maksu

Lisätiedot

Ostajariski ja rahoitus viennissä: uhka vai mahdollisuus?

Ostajariski ja rahoitus viennissä: uhka vai mahdollisuus? Ostajariski ja rahoitus viennissä: uhka vai mahdollisuus? RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN KAUPPAKAMARIN FINANSSILOUNAS 25.1.2018 Hotel Sveitsi, Hyvinkää Erno Ihto Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen

Lisätiedot

Vientisaatavien rahoitus - Saatavat kassaan nopeasti ja turvallisesti

Vientisaatavien rahoitus - Saatavat kassaan nopeasti ja turvallisesti Vientisaatavien rahoitus - Saatavat kassaan nopeasti ja turvallisesti Viennin rahoituksen päivä Perjantai 8.5.2015, Jyväskylä Pyry Huhtanen Tuotepäällikkö Nordea Rahoitus Suomi Oy pyry.huhtanen@nordea.com

Lisätiedot

Ostajarahoituksella ja maksuajalla kilpailukykyä

Ostajarahoituksella ja maksuajalla kilpailukykyä BUUSTIa kasvuun ja vientiin! Ostajarahoituksella ja maksuajalla kilpailukykyä MENESTYKSEKKÄÄSTI MAAILMALLA 21.11.2017 Sibeliustalo, Lahti Erno Ihto Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen

Lisätiedot

Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa

Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa 1 Ulkomaankaupan maksutavat ja Finnveran vientitakuut yrityksen riskienhallinnassa KIVI 2009 - Kotka 3.11.2009 Erno Ihto, kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö,

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille. Jari Mehto 21.11.2014

Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille. Jari Mehto 21.11.2014 Finnveran rahoituspalvelut pk-yrityksille Jari Mehto 21.11.2014 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

Finnveran rooli vientikauppojen. Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille Oulu 12.11.2015 Rahoituspäällikkö Erno Ihto

Finnveran rooli vientikauppojen. Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille Oulu 12.11.2015 Rahoituspäällikkö Erno Ihto Finnveran rooli vientikauppojen rahoittamisessa Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille Oulu 12.11.2015 Rahoituspäällikkö Erno Ihto Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Pk-yritykset maailmalle roadshow Nordean tuella kansainvälisille markkinoille

Pk-yritykset maailmalle roadshow Nordean tuella kansainvälisille markkinoille Pk-yritykset maailmalle roadshow Nordean tuella kansainvälisille markkinoille Harri Korhonen 3.5.2017 Nordea apunasi kansainvälistymisessä Trade Portal Trade Club Analyysi 360 Käyttöpääoman rahoitus Ulkomaan

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto Finnveran palvelut vientiin ja kansainvälistymiseen 2 Yrityksen omat rahoitustarpeet Venäjän viennissä Vientitakuut Venäjälle Saatavien

Lisätiedot

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen.

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen. MAKSAMINEN Business Onlinessa on kaksi tapaa laskujen maksamiseen; tavallinen maksaminen ja maksujen luokitteluominaisuuksia sisältävä kansiomaksaminen. On suositeltavaa, että käytät vain jompaakumpaa

Lisätiedot

Pk-yritykset maailmalle roadshow Autamme sinua ja yritystäsi kansainvälistymään. Juha Aitos

Pk-yritykset maailmalle roadshow Autamme sinua ja yritystäsi kansainvälistymään. Juha Aitos Pk-yritykset maailmalle roadshow Autamme sinua ja yritystäsi kansainvälistymään Juha Aitos 20.9.2017 Autamme Sinua toimimaan joustavasti kansainvälisillä markkinoilla Tee ostaminen asiakkaallesi helpoksi

Lisätiedot

Ulkomaankaupan maksutavat ja vakuudet 18.10.2013

Ulkomaankaupan maksutavat ja vakuudet 18.10.2013 Ulkomaankaupan maksutavat ja vakuudet 18.10.2013 OP-Pohjola- ryhmä Liisa Multanen Agenda 1. Ulkomaankaupan maksutavat 2. Ulkomaankaupan vakuudet 3. Yhteystiedot 4. Trade Finance caset Pohjola Pankki 4

Lisätiedot

Finnveran työkalut viennin rahoitukseen

Finnveran työkalut viennin rahoitukseen Finnveran työkalut viennin rahoitukseen Cleantech verkostot viennin ja kansainvälistymisen tukena tilaisuus, 18.11.2015 Mikkeli 1 18.11.2015 Kansainvälisellä kaupalla kasvua Vientikauppojen rahoitus ja

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

Asiakasriskit ja rahoitus: kasvua pk-yritysten vientiin? Oulun kauppakamarin seminaari 16.10.2013. Erno Ihto Pk- ja kansainvälistymisrahoitus

Asiakasriskit ja rahoitus: kasvua pk-yritysten vientiin? Oulun kauppakamarin seminaari 16.10.2013. Erno Ihto Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Asiakasriskit ja rahoitus: kasvua pk-yritysten vientiin? Oulun kauppakamarin seminaari 16.10.2013 Erno Ihto Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista (HE 215/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 5/2001 vp). Nyt koolla oleva

Lisätiedot

Taloushallinnon toimistotyöt

Taloushallinnon toimistotyöt Taloushallinnon toimistotyöt LASKUJEN KÄSITTELY Myyntilaskut Ostolaskut Reskontrat Viivästyskorot MAKSULIIKENNE Maksutavat Kassanhoito Ulkomaan maksut Perintä Alussa on LIIKEIDEA Toimintaansa varten hankitaan

Lisätiedot

Pankki asiakkaan kumppanina kansainvälistymisessä

Pankki asiakkaan kumppanina kansainvälistymisessä Pankki asiakkaan kumppanina kansainvälistymisessä Tommi Harjula, Corporate Strategy & Development Salla-Mari Rönkkö, Trade Finance Jussi Niemelä, Yksikönjohtaja Trade Portal & Club tukevat Nordean arvontarjontaa

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (7) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

SINGLE EURO PAYMENTS AREA, YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE

SINGLE EURO PAYMENTS AREA, YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Mikä SEPA? Mikä SEPA? SINGLE EURO PAYMENTS AREA, YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE 32 maata Euroopassa: EU-maat, ETA-maat (Islanti, Norja, Liechtenstein, Monaco) ja Sveitsi Yhtenäinen infrastruktuuri, säännöt ja

Lisätiedot

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Aalto-yliopisto opiskelijavaihto 8.5.2014 Danske opiskelijoille Danske määrittelee opiskelijoiksi kaikki 18-32 vuotiaat. Opiskelijat saavat Danske Bankista maksuttoman

Lisätiedot

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus Sisällys 1 Yleiskuvaus... 3 1.1 Palvelun edut... 3 1.2 Aikataulu... 3 1.3 Virhetilanteet ja yhteydenotto... 3 2 Palvelusopimus ja käyttöönotto...

Lisätiedot

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.4.2007

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.4.2007 1(12) Nämä on laadittu Suomen Pankkiyhdistyksessä ja sen toimintaa jatkavassa Finanssialan Keskusliitossa. Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. Nämä ehdot

Lisätiedot

Viritä talousprosessit huippukuntoon - SEPAn ja sähköistämisen mahdollisuudet

Viritä talousprosessit huippukuntoon - SEPAn ja sähköistämisen mahdollisuudet Viritä talousprosessit huippukuntoon - SEPAn ja sähköistämisen mahdollisuudet Basware Käyttäjäpäivät 21.9.2011 Riku Louho Liiketoiminnan kehittäminen Sampo Pankki Viritä talousprosessit huippukuntoon 1)

Lisätiedot

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 16.5.2 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 OP Markets Johdannais- ja valuuttamyynti Jukka Rajavaara 040 526 6342 Jukka.rajavaara@op.fi Markets Agenda 1. Asiakkaiden

Lisätiedot

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Palvelukuvaus Sisällys 1 Palvelun toiminta... 3 2 IBAN tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Suomen tileillä... 3 IBAN-tilinueroiden laskenta ja tarkistusta tarjotaan

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010

VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010 VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010 WRAP-UP Sami Saarenketo KURSSIKUVAUS Opettaja(t): Professori KTT Sami Saarenketo, vierailevia luennoitsijoita (OP-Pohjola, Tulli, Outotec ) Suoritustavat Luentoja ja

Lisätiedot

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET K U L U T T AJALUOTTOTIEDO T ( S E C C I ) 1. Luotonantajan/-välittäjän nimi ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelin Sähköpostiosoite Faksi Internet-osoite

Lisätiedot

FINNVERAN RAHOITUS VENÄJÄLLE

FINNVERAN RAHOITUS VENÄJÄLLE FINNVERAN RAHOITUS VENÄJÄLLE 25.11.2005 Aatos Matikainen 7.11.2006 1 Toiminnan tarkoitus Finnveran tehtävänä on rahoituksen keinoin edistää yritysten vientiä ja kansainvälistymistä pk-yritysten toimintaa

Lisätiedot

Tämä. Tili-ja kulutusluotot. -aineisto on tarkoitettu täydentämään. Liiketalouden matematiikka 2. kirjan sisältöä.

Tämä. Tili-ja kulutusluotot. -aineisto on tarkoitettu täydentämään. Liiketalouden matematiikka 2. kirjan sisältöä. Tämä Tili-ja kulutusluotot -aineisto on tarkoitettu täydentämään Liiketalouden matematiikka 2 kirjan sisältöä. 1 Sisällysluettelo TILI- JA KULUTUSLUOTOT...3 Esim. 1... 4 Esim. 2... 6 Esim. 3... 7 Esim.

Lisätiedot

Finnvera, ratkaisuja pk yritysten toiminnan tueksi kasvussa, kansainvälistymisessä ja finanssikriisin pyörteissä

Finnvera, ratkaisuja pk yritysten toiminnan tueksi kasvussa, kansainvälistymisessä ja finanssikriisin pyörteissä Finnvera, ratkaisuja pk yritysten toiminnan tueksi kasvussa, kansainvälistymisessä ja finanssikriisin pyörteissä Varsinais-Suomen Teknologiateollisuus ry:n tilinpäätöskokous 19.3.2009 Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Vanhan kansan velkaviisautta

Vanhan kansan velkaviisautta Vanhan kansan velkaviisautta Velka on veli ottaessa ja veljen poika maksaessa Ei ole rahassa, se on nahassa, joka on verassa, se on velassa Ei vatsa velkaa salli Koira velatta elää Velasta ei pääse maksamatta

Lisätiedot

KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö 2.12.2011

KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö 2.12.2011 1 KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö Finnveran palvelut 2 Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla

Lisätiedot

Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä

Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä 23.5.2013 Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä Laskuttajan uudet vaihtoehdot kuluttajalaskutukseen Kotimaisesta suoraveloituksesta luovutaan kaikissa euromaissa Kotimaisesta suoraveloituksesta ollaan

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN Nämä yleiset valuuttamaksujen ehdot on laadittu Danske Bankissa Finanssialan Keskusliiton (FK) laatimien malliehtojen pohjalta. Jos erikielisten versioiden välillä

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen

Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen Finnveran rahoituspalvelut vientiin ja kansainvälistymiseen 1 Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Täydentää rahoitusmarkkinoita

Lisätiedot

Talousosasto on 19.4.2002 mennessä pyytänyt tarjouksen 2.000.000 euron kuntatodistusohjelmasta seuraavilta rahalaitoksilta:

Talousosasto on 19.4.2002 mennessä pyytänyt tarjouksen 2.000.000 euron kuntatodistusohjelmasta seuraavilta rahalaitoksilta: Kaupunginhallitus 153 25.03.2013 Kaupunginhallitus 143 31.03.2014 Kaupunginhallitus 381 06.10.2014 Kuntatodistusohjelman käyttöönotto/ limiitin nosto 262/02.06.02/2013 7/03.034/2002 KHALL 13.05.2002 207

Lisätiedot

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 13.11.2014 (vesi- ja viemärilaitos)

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 13.11.2014 (vesi- ja viemärilaitos) YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 13.11.2014 (vesi- ja viemärilaitos) 1 Danske Bank Oyj Kuntarahoitus Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj Lainan määrä 220.000 euroa 220.000 euroa 220.000 euroa Laina-aika 10 vuotta

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Pertti Lähdeaho Finnvera Oyj

Finnvera lyhyesti. Pertti Lähdeaho Finnvera Oyj 1 Finnvera lyhyesti Pertti Lähdeaho Finnvera Oyj 2 Finnveran rooli Edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, muutoksiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen Lainoja,

Lisätiedot

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 2.3.2015

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 2.3.2015 1 YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 2.3.2015 Danske Bank Oyj Kuntarahoitus Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj Laina-aika 1+ 9 vuotta 10 tai 15 vuotta 10 vuotta Lyhennykset Tasalyhennyksin puolivuosittain. Tasalyhennyksin

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus Yrityskaupan rahoitus Sami Heikkilä, Pohjois-Suomen Yritysalue 26/3/2015 Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen

Lisätiedot

Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari KiVi 2009 Hämeenlinna 24.3.2009 Erno Ihto, Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus

Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari KiVi 2009 Hämeenlinna 24.3.2009 Erno Ihto, Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus 1 Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari KiVi 2009 Hämeenlinna 24.3.2009 Erno Ihto, Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus Finnvera 2 Edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja

Lisätiedot

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Tervetuloa Zenito Silver and Gold -sijoitusrahaston osuudenomistajaksi Zenito Silver and Gold -sijoitusrahastoa voi merkitä jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit merkitä Zenito Silver and

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat Brasiliassa Opas pk-viejälle

Rahoitusmarkkinat Brasiliassa Opas pk-viejälle Rahoitusmarkkinat Brasiliassa Opas pk-viejälle Rahoitusmarkkinat 2 Tunne asiakkaasi 3 Ennakkomaksu ostajalta 4 Maksuajan myöntäminen 5 Vekselit rahoitusinstrumentteina 5 Remburssi maksutapana 6 Pitkä maksuaika

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT Danske Bank Trade Finance Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Lisätiedot

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Suvi Kankaanpää, Yrityksen pankkineuvoja 25.11.2016 Yritysten rahoitusmuodot Yritysten rahoitusmuodot Rahoitusmuoto asiakkaan tarpeen mukaan Kertaluontoinen

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa. Joensuu 23.2.2009 Leena Tonttila

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa. Joensuu 23.2.2009 Leena Tonttila 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Joensuu 23.2.2009 Leena Tonttila Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Finanssialan Keskusliitto Syyskuu 2011 Kysymyksiä ja vastauksia Mistä SEPA:ssa on kyse? SEPA on lyhenne sanoista Single Euro Payments Area, yhtenäinen euromaksualue. Alueeseen kuuluvat kaikki 27 EU-maata

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Konsernitiliin siirtyminen ja maksuliikenteen kilpailuttaminen

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Konsernitiliin siirtyminen ja maksuliikenteen kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 127 13.06.2016 Kaupunginhallitus 163 15.08.2016 Konsernitiliin siirtyminen ja maksuliikenteen kilpailuttaminen Khall 13.06.2016 127 (Valm. ma. talousjohtaja) Haapaveden kaupungilla ja

Lisätiedot

Ulkomaankaupan riskejä, joihin voidaan vaikuttaa maksutavan valinnalla Maksuehto Ulkomaankaupan maksutavat Maksutavan valinta Maksutapoihin liittyvä

Ulkomaankaupan riskejä, joihin voidaan vaikuttaa maksutavan valinnalla Maksuehto Ulkomaankaupan maksutavat Maksutavan valinta Maksutapoihin liittyvä Ulkomaankaupan riskejä, joihin voidaan vaikuttaa maksutavan valinnalla Maksuehto Ulkomaankaupan maksutavat Maksutavan valinta Maksutapoihin liittyvä vieraskielinen terminologia Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus

Lisätiedot

Rahoituspalvelut Kiinaan FECC 5.6.2007. Rahoituspäällikkö Leena Tonttila

Rahoituspalvelut Kiinaan FECC 5.6.2007. Rahoituspäällikkö Leena Tonttila Rahoituspalvelut Kiinaan FECC 5.6.2007 Rahoituspäällikkö Leena Tonttila Esityksen sisältö Finnvera Finnvera lyhyesti Viejän rahoittaminen Saatavien vakuuttaminen Ostajan rahoittaminen Etabloituminen, toiminnan

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaushankkeen rahoitus

Taloyhtiön korjaushankkeen rahoitus Taloyhtiön korjaushankkeen rahoitus Taloyhtiölaina / Osakaslaina Saavatko taloyhtiöt lainaa Nordeasta? Millaisia muutoksia on tapahtunut uusien säädösten myötä? Suomen talous edelleen alavireessä, mutta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan

Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan Finnvera oyj Mika Relander, aluepäällikkö Latinalainen Amerikka Helmikuu 2017 Finnvera (ja tytäryritys Suomen Vientiluotto) - Suomen

Lisätiedot

YLEISET VASTATAKUUEHDOT VAKUUDENANTAJA

YLEISET VASTATAKUUEHDOT VAKUUDENANTAJA 1 (7) 10.12.2001 YLEISET VASTATAKUUEHDOT VAKUUDENANTAJA 1. Määrittelyt Näitä yleisiä vastatakuuehtoja sovelletaan, ellei niistä joiltain osin ole takuuasiakirjassa tai muutoin kirjallisesti toisin sovittu

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Yhtenäinen euromaksualue SEPA

Yhtenäinen euromaksualue SEPA Yhtenäinen euromaksualue SEPA Miten maksaminen muuttuu ja kehittyy 1 Euro on paras asia EU:ssa Ostovoima säilyy vaikka liikutaan rajojen yli. Hintoja on helppo verrata. Ei rahanvaihto- tai siirtelykuluja.

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa KIRJANPITO 22C00100 Luento 7b: Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT KIRJANPIDOSSA Kirjanpidossa käytettävä valuutta: KPL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä käytettävästä

Lisätiedot

Autokaupan Tililuotto Pohjola Pankki Oyj 2014

Autokaupan Tililuotto Pohjola Pankki Oyj 2014 Autokaupan Tililuotto Pohjola Pankki Oyj 2014 Rahoitus = Helpompi tie kaupoille! Rahoitus mahdollistaa kokonaispalvelun tarjoamisen kuluttaja-asiakkaalle Helppous, vaivattomuus Rahoituspäätös kaupanteon

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, 00100 Helsinki www.danskebank.fi

Lisätiedot

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä 4.4.2016 alkaen.

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä 4.4.2016 alkaen. Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot Käytössä 4.4.2016 alkaen. 1 Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, yhtenäisellä euromaksualueella

Lisätiedot

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi Incoterms 2000 Finnish www.if.fi KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN TOIMITUSLAUSEKKEET MIKÄ ON? Toimituslauseke on kirjain- tai sanayhdistelmä, jolla sovitaan eräistä kauppasopimuksen ehdoista. MITÄ TOIMITUS-

Lisätiedot

Lähtevien ja saapuvien 1 (6) valuuttamaksujen yleiset ehdot. Käytössä uusissa sopimuksissa alkaen.

Lähtevien ja saapuvien 1 (6) valuuttamaksujen yleiset ehdot. Käytössä uusissa sopimuksissa alkaen. Lähtevien ja saapuvien 1 (6) Käytössä uusissa sopimuksissa 1.5.2010 alkaen. 1 Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, - kaikkiin muun valuutan kuin euron määräisiin

Lisätiedot

10.12.2001 YLEISET VASTATAKUUEHDOT VIEJÄ

10.12.2001 YLEISET VASTATAKUUEHDOT VIEJÄ 10.12.2001 YLEISET VASTATAKUUEHDOT VIEJÄ 1 Näitä yleisiä vastatakuuehtoja sovelletaan, ellei niistä joiltain osin ole takuuasiakirjassa tai muutoin kirjallisesti toisin sovittu tai sovita. 1. MÄÄRITTELYT

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot

Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, kaikkiin muun valuutan kuin euron määräisiin tilisiirtoihin riippumatta

Lisätiedot

Dokumentit toimitetaan Business Onlinen Arkistoon ja paperilähetys lopetetaan, ellei toisin pyydetä

Dokumentit toimitetaan Business Onlinen Arkistoon ja paperilähetys lopetetaan, ellei toisin pyydetä Dokumentit toimitetaan Business Onlinen Arkistoon ja paperilähetys lopetetaan, ellei toisin pyydetä Asiakirjan nimi Asiakirjaryhmä Käyttösäännön kuvaus Hylätyt maksut Maksut Valuuttakaupan vahvistus Valuutta

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5)

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5) 1(5) SEPA-maksun esittely Palvelun kautta voit lähettää SEPA-maksutoimeksiantoja Suomeen ja muihin SEPA-alueen maihin. SEPAmaksujen tekeminen poikkeaa kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän

Lisätiedot