Rahoitusmarkkinat Brasiliassa Opas pk-viejälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoitusmarkkinat Brasiliassa Opas pk-viejälle"

Transkriptio

1 Rahoitusmarkkinat Brasiliassa Opas pk-viejälle Rahoitusmarkkinat 2 Tunne asiakkaasi 3 Ennakkomaksu ostajalta 4 Maksuajan myöntäminen 5 Vekselit rahoitusinstrumentteina 5 Remburssi maksutapana 6 Pitkä maksuaika ostajalle ostajaluottotakuu 7 1 Sisältö

2 Rahoitusmarkkinat Brasiliassa toimii yli sata pankkia. Näiden joukossa on valtion omistamia kaupallisia ja kehityspankkeja, suuria paikallisia liikepankkeja sekä ulkomaisten pankkien tytäryhtiöitä. Kehityspankeista tunnetuin on O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Kuitenkin lähes 90 prosenttia pankeista on pieniä ja keskisuuria yksityisiä pankkeja, jotka ovat usein erikoistuneet johonkin kapeaan segmenttiin. Suurimmat yksityiset pankit ovat vakavaraisia, taseeltaan vahvoja ja kannattavuudeltaan hyviä. Suuret valtion omistamat pankit puolestaan ovat taloudellisesti kohtalaisen vahvoja ja saisivat lisäksi todennäköisesti myös valtiolta apua tarvittaessa. Suurimmilla pankeilla on investointitason luottoluokitus vähintään yhdeltä kansainväliseltä luottoluokittajalta. Pienten ja keskisuurten pankkien ryhmä on hajanainen, ja pankkien välillä on suuria eroja. Osalle pankeista ongelmia aiheuttavat kilpailukyvyn ja taseen heikkeneminen sekä rajoitettu varainhankinta. Brasiliassa pankkiluottojen määrä on kasvanut nopeasti, ja niiden osuus bruttokansantuotteesta onkin kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana. Maailmanlaajuinen finanssikriisi on vähentänyt kasvua viime vuosina jonkin verran. Yksityisten pankkien kasvu on hidastunut enemmän kuin niiden julkisomisteisten kilpailijoiden, mikä on kasvattanut valtion omistamien pankkien markkinaosuutta. Brasilian joukkovelkakirjamarkkinat ovat vielä melko kehittymättömät. Vaikka luotonsaanti on Brasiliassa helpottunut, pitkäaikaisen rahoituksen myöntäminen on keskittynyt vahvasti BNDES:lle, ja kaupalliset pankit ovat vasta hiljalleen astumassa markkinoille. Erityisesti pienemmillä yrityksillä saattaa olla vaikeuksia pitkäaikaisen rahoituksen saamisessa kaupallisilta pankeilta. Keskuspankki nosti ohjauskorkoaan (Selic) vuonna 2013, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana se on kuitenkin laskenut yli kymmenen prosenttiyksikköä. Suuri osa laskusta selittyy matalalla inflaatiolla, mutta reaalikorot ovat tulleet myös merkittävästi alaspäin. Selic oli tammikuussa 2014 edelleen 10 prosenttia, mikä tekee valuuttaluotoista kiinnostavia etenkin yrityksille, joilla on myyntituloja samassa valuutassa. Lisääntynyt kilpailu on vaikuttanut pankkien marginaaleihin, jotka ovat kuitenkin edelleen korkealla tasolla. Laina kaupallisilta pankeilta on kallista verrattuna BNDES:n tarjoamaan tuettuun rahoitukseen. Alhaisen korkotason takia yritykset suosivat BNDES:n rahoitusta, jos ovat siihen oikeutettuja. BNDES Brasilian kehityspankki (BNDES) on maan tärkein investointien rahoittaja. Kaikki Brasiliassa rekisteröityneet ja siellä hallinnoidut yritykset voivat hyödyntää BNDES:n rahoitusta, myös ulkomaisten yritysten tytäryhtiöt. BNDES:n tuotteilla on omat yleiset rahoitusehdot ja prosessit. Lisäksi pankissa on käytössä linjoja (Lines/Linhas de Financiamento) ja ohjelmia (Programs/Programas), joiden alla käytetään määrättyjä tuotteita. Rahoituslinjat ovat luonteeltaan pysyviä ja eri toimialojen yritysten käytössä, kun taas rahoitusohjelmat ovat määräaikaisia ja kohdistettu tietylle talouden segmentille. Linjoilla ja ohjelmilla voi olla erityisehtoja muun muassa laina- aikojen ja hinnoittelun suhteen. BNDES toimii hallituksen talouspolitiikan yhtenä työvälineenä, ja osa pankin rahoituksesta on strukturoitu valtion kulloisenkin talouspoliittisen tavoitteen mukaan. Tästä syystä rahoituksen saatavuutta, ehtoja ja korkotasoa kannattaa tiedustella suoraan BNDES:ltä, sillä ne ovat alttiita muutoksille. BNDES:n myöntämän suoran rahoituksen vähimmäismäärä on BRL 10 miljoonaa. Korko muodostuu kolmesta osasta: BNDES:n rahoitus- 2

3 Tunne asiakkaasi kustannuksesta, palkkiosta ja riskimarginaalista. Rahoituskustannus voidaan määritellä eri tavoin riippuen rahoituslinjasta tai -ohjelmasta, mutta useimmiten se asettuu alle Selicin. Palkkio on maksimissaan 2,5 prosenttia, mutta vaihtelee linjan, ohjelman, luoton saajan ja rahoituskohteen mukaan. Riskimarginaali määritellään lainansaajan luottokelpoisuuden mukaan, ja useimmissa ohjelmissa se on 0 3,57 prosenttia vuodessa. BNDES:n rahoituksen kulut jäävät kaiken kaikkiaan huomattavasti pienemmiksi kuin mitä kaupalliset pankit perivät lyhyemmillä laina-ajoilla. Suurin osa BNDES:n luotonannosta on epäsuoraa ja se kanavoidaan valtuutettujen luotonantajien kautta. Näissä tapauksissa luotonsaaja ottaa yhteyden omaan pankkiinsa neuvotellakseen lainasta. Pankki arvioi luottoriskin ja asettaa ehdot BNDES:n linjan tai ohjelman mukaisesti. Päätöksen tehtyään pankki ottaa yhteyttä BNDES:ään rahoitusta hakeakseen. Rahoituksen kulut riippuvat linjasta tai ohjelmasta, mutta pääsääntöisesti ne koostuvat BNDES:n rahoituskustannuksesta, palkkiosta ja välityskorosta sekä luotonantajapankin perimästä palkkiosta. BNDES perii välityskorkoa kattaakseen riskin välittäjänä toimivista kaupallisista rahoittajista, ja se on kiinteä 0,5 prosenttia vuodessa. Välityskorkoa ei peritä yrityksiltä, joiden liikevaihto on alle BRL 90 miljoonaa. BNDES rahoittaa pääasiassa paikallisesti hankittuja investointeja ja vaatii 60 prosentin paikallisosuuden sekä investoinnin arvosta että painosta laskettuna. Tietyissä tapauksissa pankki voi rahoittaa myös 60 prosenttia maahantuodun laitteen tai koneen tuontiarvosta. Tuonnin rahoittaminen on mahdollista kuitenkin ainoastaan silloin, kun vastaavaa paikallisesti valmistettua laitetta tai konetta ei ole saatavilla. Maahantuojan tehtävänä on todistaa tämä puute erityisellä sertifikaatilla. Muutamien tuoteryhmien tuontia BNDES ei rahoita lainkaan. Paikallisosuussäännön takia tuontitavaraa ostavat brasilialaiset yritykset eivät yleensä voi hyödyntää BNDES:n rahoitusta. Koska kaupallisten pankkien kulut ovat korkeita, yritykset voivatkin hyötyä kansainvälisistä rahoitusjärjestelyistä. Viejällä on tärkeä rooli auttaa ostajaa etsimään rahoitusta ulkomailta, etenkin jos ostajalla ei ole entuudestaan suhteita kansainvälisiin pankkeihin. Viejän on hyvä olla tietoinen mahdollisista rahoitusratkaisuista ja siitä, mitä tulisi ottaa huomioon, kun asiakasta autetaan rahoituksen järjestämisessä. Ulkomaisen asiakkaan tunteminen on erityisen tärkeää, vaikka maksuehdot eivät sisältäisikään luottoa. Kätevä tapa tarkistaa ostajan perustiedot ja luottokelpoisuus on tilata yrityksestä luottotietoraportti. Monet rahoitusalan toimijat, kuten Finnvera, hyödyntävät näitä tietoja osana ulkomaisen riskikohteen analysointia. Luottotietoraportteja voi tilata esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy:n tai Dun & Bradstreetin kautta. Myöntäessään luottoa tai maksuaikaa ulkomaiselle ostajalle, viejän tulee varautua siihen, että rahoituslaitokset pyytävät ostajasta esimerkiksi tilinpäätöstietoja. Rahoittajille on aina negatiivinen signaali, jos ostaja ei ole halukas jakamaan taloudellista tietoa itsestään. Mitä suurempi luottosumma on kyseessä, sitä enemmän tietoa ostajasta tarvitaan. Kun ostajalle järjestetään rahoitusta pankista tai haetaan vientitakuuta Finnveralta maksujen turvaamiseksi, Finnvera ja pankki tekevät analyysin ulkomaisesta ostajasta ja arvioivat sen luottokelpoisuuden. Pienemmissä, alle euron vientikaupoissa alle kolme kuukautta vanha luottotietoraportti saattaa riittää Finnveralle, jos raportti sisältää tuoreet tilinpäätöstiedot. Jos tarvittavia tietoja ei ole luottotietoraportissa eikä julkisesti saatavilla, viejällä on tärkeä rooli tiedon hankinnassa. 3

4 Ennakkomaksu ostajalta Pääomatavarakaupoissa ostaja maksaa usein ennakkomaksun osana kauppahintaa. Jos ennakkomaksu saadaan, viejän tulee huomioida, että ostaja saattaa vaatia ennakkomaksulle vakuuden, esimerkiksi pankkitakauksen. Jos takausta tarvitaan, viejän tulee ottaa yhteyttä omaan pankkiinsa. Finnvera voi tarjota tarpeen mukaan vastatakausta pankkitakauksen myöntävälle pankille, jos kyseessä on pk-viejä. Lisäksi viejällä on mahdollisuus Finnveran avulla suojautua takauksen perusteetonta käyttöönottoa vastaan sekä myös poliittisen riskin varalta. Myyjälle syntyy riski, jos ennakkomaksu ei kata kaikkia valmistuskustannuksia. Onko varauduttu tilanteeseen, jossa ostaja peruuttaa tilauksen kesken tuotantoprosessin? Viejällä on mahdollisuus suojautua tätä riskiä vastaan remburssilla. Jos ostajan pankki on avannut remburssin ennen tuotannon aloitusta, on viejä suojassa, mikäli ostaja syystä tai toisesta ilmoittaakin haluavansa perua tilauksen. Remburssiin liittyviä lisätietoja viejä voi tiedustella omalta pankiltaan. Remburssia voidaan käyttää myös ostajan rahoituksen järjestämiseen. Sen hinnoittelu perustuu muun muassa avaajapankin luottokelpoisuuteen sekä valmistusajan ja luottoajan pituuteen. Finnveran kokemuksen mukaan Brasiliassa remburssi ei ole maksutapana tuontikaupassa kovin yleinen. Finnvera voi myöntää vientitakuun myös valmistusajalle. Usein valmistusaikaista vakuutusta haetaan, jos viejä katsoo, että vientituote on räätälöity tietyn asiakkaan tarpeeseen ja sen jälleenmyynti on vaikeaa. Jos ostaja peruuttaa tilauksen, luottoriskitakuulla voidaan kattaa aiheutuneet valmistuskustannukset lukuun ottamatta viejän katetta. Finnveran takuukate on yleisimmin 90 prosenttia syntyneistä kuluista. VALMISTUSKUSTANNUKSET Kauppatavaran valmistus Takuu valmistusaikaisten riskien kattamiseksi (ennen toimitusta syntyneet kustannukset) LUOTTO Ostajalle myönnetty maksuaika Takuu toimituksen jälkeisten riskien kattamiseksi 4

5 Maksuajan myöntäminen Vekselit rahoitusinstrumentteina Viejä voi halutessaan tarjota asiakkailleen toimituksen jälkeistä maksuaikaa yksinkertaisesti laskulla. Normaalissa kulutustavarakaupassa maksuaikaa voidaan myöntää hyödykkeestä riippuen jopa 180 päivää. Poikkeustapauksissa, esimerkiksi tietyillä toimialoilla, maksuaika voi olla vielä tätäkin pidempi. Turhan pitkää ja poikkeuksellista maksuaikaa ei ole kuitenkaan lähtökohtaisesti syytä myöntää, ellei pyynnölle löydy hyviä perusteluja. Viejä voi suojautua ostajalle myönnettävään, toimituksen jälkeiseen maksuaikaan liittyviltä kaupallisilta ja poliittisilta riskeiltä luottovakuutuksen turvin. Suomalainen viejä voi hakea luottovakuutusta Brasiliaan kohdistuvaan yksittäiseen tai jatkuvaan vientikauppaan (luottovakuutuslimiitti) joko Finnveralta tai kaupallisilta luottovakuuttajilta, kuten Atradiukselta tai Euler Hermesiltä. Kun kaupan kohde on esimerkiksi yksittäinen laitetoimitus, maksuaika voi olla pidempi riippuen tuotteesta ja kauppahinnasta. Jos kyseessä on pitkäaikainen rahoitus, ei kuitenkaan suositella bullet-tyyppistä maksuehtoa, jossa ostaja maksaa koko kauppasumman vasta pitkän ajan kuluttua. Viejän on myös hyvä muistaa, että luottovakuutuksiin ei lähtökohtaisesti sisälly rahoitusta. Tilanteessa, jossa myyntisaamiset on vakuutettu, viejä toimii niin sanotusti itse pankkina ostajalle. Kun vientikaupan luottoriskit on suojattu luottovakuutuksella, viejä voi pyytää pankkiaan dis- konttaamaan myyntisaamisensa, jolloin viejä saa rahat heti käyttöönsä. Jatkuvan kaupan yhteydessä on yleensä mahdollista siirtää takuusopimuksen edunsaajaksi merkityn osapuolen korvausoikeus pankille. Myyntisaatavien diskonttaaminen voi onnistua myös yksittäisen vientikaupan yhteydessä, mutta tästä viejän kannattaa neuvotella pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jos pankki ei ole suostunut diskonttaamaan yksittäisen vientikaupan saamisia, viejä on voinut joissakin tapauksissa ottaa pankista lainaa omaan taseeseensa rahoittaakseen sen avulla kauppakumppaniaan. Finnveran internetsivuilla on lisätietoa lyhyen, alle kahden vuoden maksuajan takuisiin liittyvästä hinnoittelusta (www.finnvera.fi). Esimerkiksi, jos takaisinmaksuaika on alle 90 päivää, takuumaksu on kiinteä 0,4 0,7 prosenttia ja se lasketaan suoraan viennin arvosta. Takuukate Finnveran luottovakuutuksissa on pääsääntöisesti 90 %. Muut takuun hakemiseen ja käyttöön liittyvät kulut koostuvat luottotietomaksusta (EUR 150), jos Finnvera joutuu tilaamaan luottotiedot ostajasta, ja käsittelymaksusta, joka vaihtelee EUR 150 (EUR saakka) ja muutaman tuhannen euron välillä riippuen kauppasummasta. Lähtökohtaisesti viejän kannattaa siirtää edullisen maksuehdon tarjoamiseen liittyvät kustannukset ostajalle. Vekseli on hyväksi havaittu maksutapa Brasiliassa kauppaa käyvälle viejälle erityisesti silloin, kun tavaran toimitus tapahtuu laivarahtina. Kauppatavara pysyy sataman varastossa, kunnes ostaja pystyy esittämään tavaraan oikeuttavat asiakirjat, jotka se saa vain maksamalla sovitun kauppasumman tai sitoutumalla maksamaan sen tietyn ajan kuluessa. Neuvoja vekselin käyttöön ulkomaankaupassa viejä saa omasta pankistaan. Käytännössä viejä asettaa vekselin, jonka ostaja hyväksyy ja saa haltuunsa kauppatavaraan oikeuttavat asiakirjat. Vekseliin liittyvä maksuaika voi olla lyhyt (esimerkiksi 90 päivää) tai hyvinkin pitkä (useita vuosia). Jos maksuaika on pitkä ja kauppaan sisältyy vain yksi toimitus, viejä asettaa yleensä vekselisarjan, jonka yksittäiset vekselit erääntyvät puolivuosittain. Viejän pyynnöstä pankki voi tietyin edellytyksin diskontata vekselin (tai vekselisarjan), jolloin viejä saa maksun heti tavarantoimituksen yhteydessä. Vekselin hyviä puolia ovat myös vaadittavan dokumentaation yksinkertaisuus ja tästä seuraava sopivuus myös pienille kaupoille. Pankki voi auttaa dokumentaation valmistelussa ja varmistaa, että rahoituskustannukset saadaan siirrettyä ostajalle. Ostajan pankki voi taata eli avalisoida vekselin, jolloin se sitoutuu maksamaan vekselin eräpäivänä. Finnvera voi myös myöntää vekselit diskonttaavalle pankille ostajaluottotakuun turvaamaan saatavat, jos ostaja ei jostain syystä vastaa maksuvelvoitteestaan. Yleensä pankit vaativat suojaa ostajan luottoriskille edellä mainitun kaltaisella vakuusjärjestelyllä, jos vekselit diskontataan viejälle. Finnveran on noudatettava OECD-vientiluottosopimusta, jos ostajalle myönnetään enemmän kuin kaksi vuotta maksuaikaa. Tiivistettynä tämä tarkoittaa, että Finnvera ei voi olla mukana sellaisissa yli kahden vuoden mittaisissa maksujärjestelyissä, joissa takaisinmaksu tapahtuu vain yhdessä erässä. OECD-vientiluottosopimus vaatii, että ennakkomaksun tulee olla vähintään 15 prosenttia kauppasummasta, josta maksimissaan 85 prosenttia voidaan rahoittaa luotolla. Takaisinmaksun tulee myös tapahtua puolivuosittaisina tasaerinä (takaisinmaksu voi tapahtua myös nopeammin). Finnveran osallistuminen pitkän maksuajan asiakasrahoitusjärjestelyihin edellyttää suomalaista intressiä, jonka täyttyminen vaatii yleensä, että Brasiliaan suuntautuvassa vientikaupassa taatusta kauppahinnasta vähintään kolmannes on suomalaista alkuperää. Paikallisosuutta voidaan rahoittaa enintään 30 prosenttia vientikaupan kokonaisarvosta. Alle kahden vuoden maksuajan vientikaupoissa suomalaisen intressin täyttymiseen riittää yleensä se, että viejä on rekisteröity Suomeen. 5

6 Remburssi maksutapana Remburssi on viejälle turvallinen maksutapa, kun sen ehdot on sovittu huolellisesti, ja viejä pystyy täyttämään remburssiin liittyvät velvoitteensa eli toimittamaan tavaran ja remburssissa sovitut asiakirjat sovittuna aikana sovitussa muodossa. Remburssin avulla viejä voi suojautua ostajan maahan ja luottokelpoisuutteen liittyviltä riskeiltä. Lisäksi remburssia voidaan käyttää maksuajan myöntämiseen ostajalle. Remburssin käytöstä maksutapana tulisi sopia jo kauppasopimusta tehtäessä, jolloin pankki voi auttaa sopimukseen tulevien termien ja ehtojen määrittelyssä. Jos remburssi on viejän pankin taholta vahvistettu, sen ehtojen mukaan viejä saa omalta pankiltaan maksun esittäessään remburssissa sovitut asiakirjat, kuten esimerkiksi laivausasiakirjan. Pankille esitettävien asiakirjojen tulee olla sellaiset, että viejä pystyy hankkimaan ne ilman, että ostaja voi puuttua asiaan. Ostaja ottaa yhteyttä omaan pankkiinsa sopiakseen remburssin avaamisesta ja siihen liittyvistä ehdoista. Kun pankki on selvittänyt ostajan luottokelpoisuuden, se avaa remburssin ostajan puolesta, ja kun tieto remburssin avaamisesta saavuttaa viejän pankin, se ilmoittaa asiasta viejälle. On suositeltavaa, että viejä pyytää omaa pankkiaan vahvistamaan remburssin, sillä pankeilla on paljon kokemusta dokumenttien tarkastamisesta, jolloin se myös kantaa riskin niiden sisältämistä virheistä. Kun remburssi on vahvistettu, viejän pankki myös kantaa kaupalliset riskit ostajan pankista sekä pankin kotimaahan liittyvät poliittiset riskit. Tällöin viejän näkökulmasta kauppaan liittyvä luottoriski siirtyy täysin tämän omalle pankille. Remburssi voi olla at sight eli avista, joka tarkoittaa, että ostajan pankin täytyy maksaa viejän pankille nähtyään vaadittavat dokumentit. Ostajan pankki perii rahat sen jälkeen suoraan ostajalta. Remburssia voidaan käyttää myös maksuajan myöntämiseen ostajalle, jolloin käytetään termiä deferred payment L/C, eli maksuajallinen remburssi tai aikaremburssi. Tässä tapauksessa viejän pankki voi diskontata kauppasumman viejälle toimituksen yhteydessä. Viejän pankki voi halutessaan hakea Finnveralta takuuta kattaakseen ostajan pankista aiheutuvan riskin. Stand-by-remburssi on remburssin muodossa annettu pankkitakaus. Sitä käytetään yleensä lyhyen maksuajan kaupoissa. Viejä laskuttaa stand-by-remburssia käytettäessä normaaliin tapaan suoraan asiakasta. Jos ostaja ei maksa ajallaan, viejä ilmoittaa asiasta pankkiinsa ja saa maksun ostajan pankilta (on demand). Stand-by-remburssissa ostajan pankki antaa takauksen ostajan puolesta samaan tapaan kuin normaalissa remburssissa, ja viejän pankki voi taata maksun ostajan pankin puolesta vahvistamalla remburssin. Remburssin vahvistus VIEJÄ VAHVISTAJA- PANKKI Remburssitakuu finnvera Toimitussopimus sisältää vaatimuksen ehdottomasta ja peruuttamattomasta remburssista maksutapana Remburssin vahvistuspyyntö OSTAJA AVAAJA- PANKKI Remburssin avaamispyyntö 6

7 Pitkä maksuaika ostajalle ostajaluottotakuu Viejä voi olla pääomatavaroiden viennissä avuksi vientiluoton järjestämisessä ostajalle. Yleensä luottosopimus on mahdollinen rahoitusinstrumentti vain suurissa, yli kymmenen miljoonan euron vientikaupoissa niiden vaatiman dokumentaation vuoksi. Yksittäistapauksissa vientiluottoa voidaan tarjota myös tätä pienemmissä kaupoissa. Yksi vaihtoehto Brasiliassa vientikauppaa harjoittavalle yhtiölle on ottaa yhteyttä kanadalaistaustaiseen Northstar Europe S.A. -yhtiöön, jolla on liiketoimintaa myös Brasiliassa. Northstar pystyy rahoittamaan vientikauppoja euron välillä, jopa viiden vuoden maksuajoilla. VIEJÄ Luottovarat 85% luotonantaja Ostajaluottojärjestelyä varten on tärkeää ottaa hyvissä ajoin yhteyttä pankkiin, joka vastaa luoton järjestämisestä ja neuvoo, mitä asioita täytyy ottaa huomioon. Yleensä pankki on tarvittaessa yhteydessä Finnveraan, mutta myös viejä voi ottaa yhteyttä. Northstar puolestaan toivoo viejien olevan heihin suoraan yhteydessä. Vientikaupan analysoiminen vie aikaa kaupan koosta riippuen, joten neuvottelut tulevan rahoittajan kanssa on syytä aloittaa hyvissä ajoin. Neuvotteluiden avulla saadaan myös selvitettyä kyseiseen vientikauppaan sopivin ratkaisu. Toimitus Käteisosuus 15% Ostajaluotto Ostajaluottotakuu OSTAJA/ OSTAJAN PANKKI finnvera 7

8 Kauppatavara Pääomatavara Raaka-aine, kulutushyödyke, varaosa yms., ei-pääomatavara Kauppasumma Vähintään 10/20 MEUR Enintään 10/20 MEUR Maksuaika Yli 2 vuotta Noin 1 2 vuotta Vähintään noin vuosi Enintään noin vuosi Enintään 6 kk Kaupan toistuvuus Yksittäinen Jatkuvaa Ostajan luottoriski Hyvä Heikko Hyvä Heikko Hyvä Heikko Rahoitusvaihtoehdot ja ensimmäiset kontaktipisteet Ostajaluotto Viejän pankki Toimittaja-/ tililuotto Ostajaluotto + pankkitakaus tai ostajan pankin jälleenrahoitusluotto Remburssi Avalisoitu vekseli Vekseli Lasku Yksityinen luottovakuuttaja Stand-byremburssi Viejän pankki Pankkitakaus Taloudellisesti vahvoille ostajille on mahdollista toteuttaa myös luottokelpoisuudeltaan heikoille ostajille tarkoitetut järjestelyt. 8

9 Finnvera tarjoaa suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille lainoja, takauksia ja pääomasijoituksia ja tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisten ja kansainvälisten pankkien kanssa. Finnvera tarjoaa myös vientitakuita ja vientiluottojen rahoitusta. Finnvera Oyj on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). 9

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen

Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja. Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen Kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja Lohjan elinkeinopäivä 12.5. Markus Laakkonen 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 16.5.2 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Finnveran rooli vientikauppojen. Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille Oulu 12.11.2015 Rahoituspäällikkö Erno Ihto

Finnveran rooli vientikauppojen. Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille Oulu 12.11.2015 Rahoituspäällikkö Erno Ihto Finnveran rooli vientikauppojen rahoittamisessa Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille Oulu 12.11.2015 Rahoituspäällikkö Erno Ihto Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt Venäjän kaupassa Instrumentit ja Finnveran rooli

Viennin rahoitusjärjestelyt Venäjän kaupassa Instrumentit ja Finnveran rooli Viennin rahoitusjärjestelyt Venäjän kaupassa Instrumentit ja Finnveran rooli Otto Lindstedt Puh. 029 460 2706 Sähköposti: etunimi.sukunimi@finnvera.fi Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen

Lisätiedot

KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö 2.12.2011

KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö 2.12.2011 1 KiVi-tilaisuus 1.12.2011, Jyväskylä Afrikan mahdollisuudet Finnvera Mika Relander, aluepäällikkö Finnveran palvelut 2 Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto 1 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa Jari Mehto Finnveran palvelut vientiin ja kansainvälistymiseen 2 Yrityksen omat rahoitustarpeet Venäjän viennissä Vientitakuut Venäjälle Saatavien

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Heidi Nousiainen, rahoituspäällikkö Puh. 029 460 2761, heidi.nousiainen@finnvera.fi 1 14.11.2016 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen. 1 8.11.2016 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 8.11.2016 Luottamuksellinen

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan

Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten vientiin Latinalaiseen Amerikkaan Finnvera oyj Mika Relander, aluepäällikkö Latinalainen Amerikka Elokuu 2016 Finnvera (ja tytäryritys Suomen Vientiluotto) - Suomen

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Jukka Suokas, Finnvera ESIR-info 8.12.2016 1 [pvm] Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera ja

Lisätiedot

HE 210/2008 vp. eurolla. Lainoja saisi olla pääomaltaan samanaikaisesti

HE 210/2008 vp. eurolla. Lainoja saisi olla pääomaltaan samanaikaisesti Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 ja 8 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Finnveran uudet rahoitusinstrumentit

Finnveran uudet rahoitusinstrumentit Finnveran uudet rahoitusinstrumentit Jukka Suokas, sidosryhmäpäällikkö, Finnvera TEM Toimialojen rahoitusseminaari 11.5.2016 Ajankohtaista Finnverasta Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera omistajanvaihdosten

Lisätiedot

Vientikaupan rahoitus ohjelma Kasvun ja viennin rahoitus seminaari. Erno Ihto Pk- ja kansainvälistymisrahoitus

Vientikaupan rahoitus ohjelma Kasvun ja viennin rahoitus seminaari. Erno Ihto Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Vientikaupan rahoitus ohjelma Kasvun ja viennin rahoitus seminaari Erno Ihto Pk- ja kansainvälistymisrahoitus 4.3.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Suvi Kankaanpää, Yrityksen pankkineuvoja 25.11.2016 Yritysten rahoitusmuodot Yritysten rahoitusmuodot Rahoitusmuoto asiakkaan tarpeen mukaan Kertaluontoinen

Lisätiedot

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnvera sosiaali- ja terveyspalveluyritysten rahoittajana 2.2.20112 2011 Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnveran rooli sosiaalipalvelualan rahoittajana 2 Vahva rooli alusta saakka 90-luvun

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainvaliokunta Suomen näkökulmasta ajankohtaiskatsaus ESIR-rahoituksen tilanteesta sekä mahdollisista ongelmakohdista ja kehittämishaasteista Eduskunta 12.4.2016 Globaali talous- ja finanssikriisi

Lisätiedot

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainanhakijan opas Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainan hakeminen on helppoa, nopeaa ja turvallista Joutsen Rahoituksen verkkopalvelussa lainan haku on tehty niin helpoksi

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:

Lisätiedot

Ajankohtaista Finnverasta. Johanna Reinikainen 12.03.2015

Ajankohtaista Finnverasta. Johanna Reinikainen 12.03.2015 Ajankohtaista Finnverasta Johanna Reinikainen 12.03.2015 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. Finnvera sijoittaa aloittaviin

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri syksy 201 Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj 1..201 Keskeisiä havaintoja Näkymät aiempaa positiivisemmat: kasvuhalukkuus odotukset viennin suhteen investoinnit Finnverassa

Lisätiedot

Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa. Juha-Pekka Ketola

Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa. Juha-Pekka Ketola Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa Juha-Pekka Ketola Kuntarahoitus lyhyesti Kuntarahoitus tarjoaa rahoituspalveluita kuntasektorin investointeihin ja valtion tukemaan asuntotuotantoon

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Investointien rahoituksen perusteita

Investointien rahoituksen perusteita Investointien rahoituksen perusteita Ismo Vuorinen yliopettaja (laskentatoimi ja rahoitus) Investointien suunnittelu ja rahoitus -opintojakso Hämeenlinna, kevät 2010! "" # $ % $$& 20042010 Ismo Vuorinen

Lisätiedot

Finnveran rahoituksella eteenpäin. Järkivihreä Forssan Seutu Turbonousuun

Finnveran rahoituksella eteenpäin. Järkivihreä Forssan Seutu Turbonousuun Finnveran rahoituksella eteenpäin Järkivihreä Forssan Seutu Turbonousuun 19.4.2011 Finnvera 2 Edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, muutoksiin, kasvuun

Lisätiedot

OP Ryhmän ja Euroopan investointirahaston rahoitusmalli innovatiivisille ja kasvaville PK-yrityksille Kai Kovanen

OP Ryhmän ja Euroopan investointirahaston rahoitusmalli innovatiivisille ja kasvaville PK-yrityksille Kai Kovanen OP Ryhmän ja Euroopan investointirahaston rahoitusmalli innovatiivisille ja kasvaville PK-yrityksille 7.9.2016 Kai Kovanen 150M rahoitusta innovatiivisille, kasvaville pkyrityksille EIR:n takauksella #Suominousuun

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

BEST PRACTICE -TIEDOTE KV-VERKOSTOLLE

BEST PRACTICE -TIEDOTE KV-VERKOSTOLLE BEST PRACTICE -TIEDOTE KV-VERKOSTOLLE 2/2015 28.4.2015 1. Selvitys: yritykset hyötyvät yhteishankkeiden kansainvälistymisavustuksista Yritykset kokevat yritysten yhteishankkeisiin myönnettävän tuen olevan

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

Yleinen suhdannenäkemys ja BKT:n muutos

Yleinen suhdannenäkemys ja BKT:n muutos 11.5.29 1 8 Yleinen suhdannenäkemys ja BKT:n muutos 8, 6 6, suhdannenäkymien saldoluku 4 2-2 -4 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin lokakuu toukokuu joulukuu 4, 2,, -2, -4, bkt:n määrän muutos, -6-6,

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

ulkoasiainministeriön linjaus korkotukiluottojen käytöstä

ulkoasiainministeriön linjaus korkotukiluottojen käytöstä Korkotukiluotot Suomen kehitysyhteistyössä; ulkoasiainministeriön linjaus korkotukiluottojen käytöstä Ulkoasiainministeriö Sisältö: Johdanto 3 Suomen kehityspoliittiset tavoitteet korkotukiyhteistyön lähtökohtana

Lisätiedot

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta

ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP. Valtiovarainvaliokunta 1 ESIR-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa Liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen / OP Valtiovarainvaliokunta 12.4.2016 12/2010 3/2011 6/2011 9/2011 12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012 3/2013 6/2013 9/2013

Lisätiedot

Mistä rahoitus liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen? RIAn yrittäjäpäivä Jari Mehto

Mistä rahoitus liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen? RIAn yrittäjäpäivä Jari Mehto Mistä rahoitus liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen? RIAn yrittäjäpäivä 21.10.2016 Jari Mehto 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 21.10. Luottamuksellinen

Lisätiedot

Kasvun ja investointien tukeminen Rahoituksen edellytykset. Samu Rouhe, OP Länsi Uusimaa

Kasvun ja investointien tukeminen Rahoituksen edellytykset. Samu Rouhe, OP Länsi Uusimaa Kasvun ja investointien tukeminen Rahoituksen edellytykset Samu Rouhe, OP Länsi Uusimaa Paikallinen pankki yrityksen rahoittajana Suomalainen Paikallinen Vakavarainen 32,8 % Konttoreita 5 Yrityspankkipalvelut

Lisätiedot

COUNTRY PAYMENT REPORT. Suomi

COUNTRY PAYMENT REPORT. Suomi COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Suomi Country Payment Report 16: SUOMI Maksutaparaportti on Intrum Justitian tuottama. Intrum Justitia kerää tietoa tuhansista yrityksistä Euroopassa muodostaakseen kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa

Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa Yrityskaupan rahoitus PK-yrityksissä OPssa 9.6.2016 Ville Huuhtanen OP Etelä-Karjala Sisältö 1. Yrityskaupan pankkirahoituksen periaatteet ja rahoituslähteet 2. Mihin rahoittajat kiinnittävät huomiota?

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Rahoituspalvelut kansainvälistymiseen Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö

Rahoituspalvelut kansainvälistymiseen Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö Rahoituspalvelut kansainvälistymiseen Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö Kansainvälistymisavustukset ja -tuet 1/2 Kehittämisavustus yrityksen kansainvälistymishankkeisiin Alueellinen tuki pk-yrityksen

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 9 17 15 15 16 57 61

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Vientikauppojen rahoitus

Vientikauppojen rahoitus Vientikauppojen rahoitus Danske Bank Annual Conference 6.10. 2015 2 Vientikauppojen rahoitus Mitä on viennin rahoitus? Vientikauppojen rahoituksen markkina Viennin rahoitus Danske Bankissa Vientikauppojen

Lisätiedot

Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi

Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi Kuulustelu 27.4.2016 1. B:n tytäryhtiö C oli ostanut A:lta lisenssin A:n valmistamaan ja markkinoimaan tietokoneohjelmistoon. Lisenssi oli myönnetty

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset. Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016

Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset. Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016 Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016 EVM-ohjelman 1. väliarvio Euroryhmä teki 25.5. periaatepäätöksen väliarvion hyväksymisestä Suurin osa väliarvion

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Lainat, vipit ja rahapelit

Lainat, vipit ja rahapelit Lainat, vipit ja rahapelit 21.9.2012 1 1. Mikä on rahapelaamisen ikäraja? 2. Minkä ikäisenä saa itse avata pankkitilin ja käyttää sitä? 3. Minkä ikäisenä saa ottaa pikavipin? 21.9.2012 2 15-vuotiaan oikeudet

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 OP Markets Johdannais- ja valuuttamyynti Jukka Rajavaara 040 526 6342 Jukka.rajavaara@op.fi Markets Agenda 1. Asiakkaiden

Lisätiedot

Yrityssijoittajan opas

Yrityssijoittajan opas Yrityssijoittajan opas Joutsen Rahoitus Tervetuloa sijoittamaan suomalaisiin yrityslainoihin Olemme tehneet yrityslainoihin sijoittamisesta niin helppoa kuin se turvallisuudesta tinkimättä on mahdollista.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

TEHOA KÄYTTÖPÄÄOMAN- JA KASSANHALLINTAAN - CASE PAROC. Joakim Flinck

TEHOA KÄYTTÖPÄÄOMAN- JA KASSANHALLINTAAN - CASE PAROC. Joakim Flinck TEHOA KÄYTTÖPÄÄOMAN- JA KASSANHALLINTAAN - CASE PAROC Joakim Flinck 6.10.2015 Paroc Group lyhyesti Pohjoismaissa markkinajohtaja rakennuseristeissä, teknisissä eristeissä ja rakennuselementeissä Euroopan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Laskutus- ja perintäohjeet 6.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus 11.4.2000 Viimeksi muutettu 1.12.2008 Voimaan 1.1.2009 1 Periaate Kaupungin saatavat on laskutettava ja

Lisätiedot

Hämeen Venäjän kaupankilta Tekninen maahantuonti Ruplatoimitukset Venäjälle etabloitumatta

Hämeen Venäjän kaupankilta Tekninen maahantuonti Ruplatoimitukset Venäjälle etabloitumatta Hämeen Venäjän kaupankilta 16.5.2016 Tekninen maahantuonti Ruplatoimitukset Venäjälle etabloitumatta Hämeen Venäjän kaupankilta 16.5.2016 Luennoitsijan esittely ILP-Group-konsernin esittely Viejän toimitusvaihtoehdot

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot