Fokus on pidettävä tulevaisuuden haasteissa. Ne ovat yhteisiä uusille ja vanhoille sekä suurille ja pienille jäsenyrityksillemme.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fokus on pidettävä tulevaisuuden haasteissa. Ne ovat yhteisiä uusille ja vanhoille sekä suurille ja pienille jäsenyrityksillemme."

Transkriptio

1 vuosikertomus 2012

2

3 vuosikertomus 2012

4 Fokus on pidettävä tulevaisuuden haasteissa. Ne ovat yhteisiä uusille ja vanhoille sekä suurille ja pienille jäsenyrityksillemme. puheenjohtaja Matti Uuttu

5

6 sisällysluettelo toimintaympäristön kehitys vuonna 2012 Yleinen taloudellinen kehitys... 9 Mediamainonta Graafinen teollisuus Suhdannenäkymistä...23 graafinen teollisuus ry:n toiminta Yleistä...25 edunvalvonta Ympäristöasiat Print Power -hanke Koulutuspolitiikka...32 GRAFiT-koulutushanke...33 jäsenpalvelut Kirjanpainajan päivä...35 Graafisen tuotannon laatusertifikaatti...35 Pk-toiminta Ympäristöryhmä...37 Hiilijalanjäljen laskenta...37 Alan tilastointi ja toimialaseuranta...37

7 CRnet-yhteistyö Aronia-yhteistyö Print&Media-lehti kansainvälinen yhteistyö Intergraf...41 Pohjoismainen yhteistyö...41 tavarantarkastajat liiton jäsenistö, hallinto ja talous Jäsenistö Vuosikokous Hallitus Vaalivaliokunta Tilintarkastaja Asiantuntijaryhmät...47 Liiton henkilöstö Edustukset Liiton talous jäsenluettelo

8

9 toimintaympäristön kehitys vuonna 2012 yleinen taloudellinen kehitys Vuonna 2012 maamme kokonaistuotanto ei kasvanut lainkaan. Vuoden 2013 bruttokansantuotteen kasvuksi ennustetaan 0,5 prosenttia, ja kasvu perustuu sekä kotimaiseen kysyntään että nettovientiin. Vuonna 2014 kasvua ennakoidaan kertyvän 1,7 prosenttia. Varsinaisesta elpymisestä on kuitenkaan turha puhua. Kyse on ennemminkin paluusta hitaaseen kasvuun. Kasvu alkaa elpyä selvemmin vuonna 2014, mutta vasta vuodella 2015 on edellytykset kunnon suhdanne nousulle. Euroalueen talouskehitys jatkuu heikkona. Suomen markkinaosuus maailman tuonnista jatkaa laskuaan, päinvastoin kuin esimerkiksi Saksan ja Ruotsin. Suomen kokonais vienti pysyi vuonna 2012 edellisvuoden tasolla ja tuonti laski 2,4 prosenttia. Kauppatase säilyi kuitenkin edelleen lievästi alijäämäisenä. Viennin osuus bruttokansantuotteesta oli vuonna 2012 noin 40 prosenttia. Vuonna 2013 viennin arvioidaan kasvavan noin prosentin. Talouskasvun vähit täinen nopeutuminen perustuu viennille. Kokonaistuotanto ei saavuta edes vuoden 2014 loppuun mennessä vuoden 2008 tasoa. Erityisesti teollisuus on käymässä läpi rakennemuutosta, mikä heijastuu kasvu lukuihin. Yksityinen kulutus kasvaa hitaasti ja investoinnit tuskin lainkaan. Kulutuksen kasvun edellytykset ovat heikentyneet. Valtiovarainministeriö arvioi yksityisen kulutuksen kasvun vuonna 2013 jäävän vaatimattomaksi, 0,6 prosenttiin. Käytettävissä olevien reaalitulojen kasvu jää vähäiseksi niin tänä kuin ensi vuonna- 9

10 Keskeiset ennusteluvut Vuosimuutos, % Bruttokansantuote, volyymi 2,7 0,5 1,0 2,2 Teollisuus, volyymi 3,5-1,4 0,4 3,7 Vienti, volyymi 2,6-1,1 2,7 4,1 Tuonti, volyymi 5,7-1,3 1,3 3,4 Yksityinen kulutus, volyymi 2,5 1,1 0,6 1,3 Yksityiset investoinnit, volyymi 7,7-2,0-1,6 4,6 Kuluttajahinnat 3,4 2,9 2,9 1,8 Ansiotasoindeksi 2,7 3,3 2,9 2,8 Tasot ja asteet Työttömyysaste, % 7,8 7,7 8,0 7,7 Työllisyysaste, % 68,6 69,1 69,2 69,8 Vaihtotase, Mrd e -2,2-2,4-0,8 0,2 EMU-ylijäämä, % BKT:sta -0,6-0,9-0,6-0,2 Keskeiset ennusteluvut vuosille Lähteet: Ennakkoluvut : Tilastokeskus. Ennusteet : ETLAn suhdannekatsaus 2/2012, syyskuu. kin. Vuonna 2014 ansiotason nousu hidastuu noin prosenttiin, mikä on hitain vauhti viiteen vuosikymmeneen vuotta 1993 lukuun ottamatta. Myös inflaatio hidastuu jyrkästi, joten reaalipalkkojen lasku jää pieneksi. Työllisyys heikentyi vuoden 2012 lopulla, ja työllisyyden odotetaan supistuvan myös kuluvana vuonna. Työttömyysaste kohoaa 8,1 prosenttiin, eikä sen odoteta alentuvan olennaisesti seuraavanakaan vuon na talouden virkoamisesta huolimatta. Taantuma heikentää julkisen talouden näky miä. Sopeutustoimista huoli matta valtion talous pysyy selvästi alijäämäisenä ennuste jaksolla ja velkaantuminen jatkuu. 10

11 11

12 mediamainonta Mediamainontaan käytettiin Suomessa vuon na 2012 yhteensä miljoonaa euroa, mikä on 2,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna Mainonnan euromäärä kasvoi verkossa 10 prosenttia ja laski muissa media ryhmissä. Sanomalehtimainontaan käytettiin 8,1 prosenttia vähemmän euroja kuin vuonna Kaupunki- ja noutolehdissä mainonta laski 1,3 prosenttia. Sanomalehtien osuus mediamainonnan määrästä oli 34,1 prosenttia ja kaupunkilehtien 5,6 prosenttia. Aikakauslehdissä mainostettiin 7 prosenttia vähemmän kuin vuonna Yleisö lehtien mainostulot laskivat lähes 10 prosenttia ja asiakaslehtien 16 prosenttia. Ammatti- ja järjestölehtien mainostulot säilyivät ennallaan. Aikakauslehtimainonnan osuus media mainonnasta oli 10,8 prosenttia. Painettujen hakemistojen mainonta laski 5,7 prosenttia, ja sen osuus mediamainonnasta oli 3,6 prosenttia. Painettujen medioiden osuus mediamainonnasta oli vuonna 2012 yhteensä 54,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 56,5 prosenttia. Verkkomainonnan osuus kasvoi jo lähes 18 prosenttiin, mikä on vain hieman televisiomainontaa pienempi. Viereiseen taulukkoon on koottu mediamainonnan arvon kehitys sekä mainosbarometrin saldoluvut. Mainosbarometri kertoo, kuinka mainostajat suunnittelevat lisäävänsä tai vähentävänsä mainontaa eri medioissa. Saldoluku saadaan, kun lisäyk set (+) ja vähennykset ( ) lasketaan yhteen. Barometri näyttää printtimedian edelleen supistuvan vuonna 2013; toisaalta barometrin tammikuussa 2011 julkaisemat printtimainonnan negatiiviset kehitysennusteet eivät toteutuneet. Toivottavasti sama ennustevirhe toteutuu myös alkaneena vuonna. 12

13 Mainosbarometrin saldoluku vuodelle Mediamainonnan määrä muutos osuus (milj. euroa, käyvin hinnoin) % % 4 7 krt/vk ilmestyvät sanomalehdet 427,0 441,9 403,9-8,6 29, krt/vk ilmestyvät sanomalehdet 58,6 60,7 57,7-4,8 4, Sanomalehdet yhteensä 485,6 502,6 461,6-8,1 4,1 Kaupunki- ja noutolehdet 73,1 77,0 76,0-1,3 5, Sanoma- ja kaupunkilehdet yhteensä 558,7 579,6 537,6-7,2 9, Yleisölehdet 80,9 80,9 73,0-9,8 5, Ammatti- ja järjestölehdet 53,9 55,8 56,0 0,4 4, Asiakaslehdet 18,8 19,9 16,7-16,1 1, Aikakauslehdet yhteensä 153,6 156,6 145,7-7,0 0, Painetut hakemistot 69,1 51,3 48,4-5,7 3, Painetut mediat yhteensä 781,4 787,5 731,7-7,1 4,1 Televisiomainonta 265,9 283,2 280,1-1,1 0, Display- ja luokiteltu verkkomainonta 104,1 124,0 133,5 9,5 9, Hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot 99,9 96,7 106,9 10,5 7, Verkkomainonta yhteensä 204,0 220,7 240,4 10,0 7, Radiomainonta 52,0 57,2 55,4-3,2 4, Elokuvamainonta 2,9 2,6 2,1-19,2 0, Sähköinen mainonta yhteensä 524,8 563,6 578,0 2,9 42,7 Ulko- ja liikennemainonta 38,5 43,6 43,3-2,3 3, Mediamainonta yhteensä 1344,7 1394,7 1353,0-2,9 100,0 Mediamainonnan määrä ja mainosbarometrin saldoluvut vuosille Lähteet: Mainonnan Neuvottelukunta ja Mainostajien Liitto 13

14 14

15 graafinen teollisuus Graafisen teollisuuden rakennemuutos jatkui edelleen kokonaisvolyymin supistuessa. Kuitenkin toimialan liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia euroon vuonna Kaikki alalla toimivat tietävät, että painotuotteen yksikköhinta on sitä korkeampi, mitä pienemmästä painoksesta on kyse. Tämä ilmeisesti selittää liikevaihdon kasvun siitä huolimatta, että päämateriaalien kulutus laski ja myös Tilastokeskuksen volyymiindeksi jatkoi vuonna 2008 alkanutta laskuaan. Vuoden 2012 liikevaihdon kehityksestä ei vielä alkuvuodesta ole saatavilla tarkkoja tietoja, mutta voidaan olettaa, ettei liikevaihto Liikevaihto Liikevaihto Henkilöstö /henkilö Henkilöstö, suuruusluokka Yrityksiä Henkilöstö 1000 e /yritys 1000 e ,2 114, ,4 Alle 10 henkilöä työllistäviä yhteensä , ,3 138, ,9 140, ,7 158, ,1 186, ,0 181, ,0 Vähint. 10 henk. työllistäviä yhteensä ,2 Yhteensä ,0 156,0 Yllä olevissa luvuissa on mukana Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto ,7 194,7 Toimialaluokka 18: Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen. Yritysten suuruusluokka, henkilöstömäärä ja liikevaihto vuonna Lähde: Tilastokeskus 15

16 Yritysten määrä Yritysten määrä Henkilöstön määrä Toimialaluokka 181: Painaminen ja siihen liittyvät palvelut. Henkilö- ja yritysmäärän kehitys Vuoden 2012 luvut ovat arvioita. Lähteet: Tilastokeskus ja Gt Henkilöstön määrä Miljoonaa euroa Toimialaluokka 181: Painaminen ja siihen liittyvät palvelut. Liikevaihdon kehitys Vuoden 2012 luku on arvio. Lähteet: Tilastokeskus ja Gt 16

17 laskenut ainakaan yhtä paljon kuin volyymi. Tilastokeskuksen volyymi-indeksin vuosimuutos vuonna 2012 oli 5 prosenttia. Arviomme on, että liikevaihto pysyi vuoden 2011 tasolla tai laski enintään 2 prosenttia. Alan työllistämä henkilömäärä jatkoi selvää laskuaan. Todennäköisesti alan työllistämä henkilömäärä vuoden 2012 lopussa oli noin henkilöä. Yritysmäärä alitti nyt ensimmäistä kertaa yritystä. Virallisen toimialaluokituksen mukaan vuonna 2011 alalla toimi yritystä. Näistä 132 on tallennetuotannon yrityksiä, jotka eivät harjoita alamme tuotantotoimintaa. Koko yritysmäärästä ainoastaan 155 työllistää vähintään kymmenen henkilöä. Tämä on viisi yritystä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöä kohden lasketun liikevaihdon keskiarvo oli euroa. Pakkauspainot -1,2 1,2 Digi- ja pikapainot -0,3 5,3 Heatset-painot -11,6-2,1 Sanomalehtipainot -0,1 1,2 Isot arkkipainot -4,2-1,6 Pienet arkkipainot -6,5-6,3 Liikevaihto Henkilöstön määrä Painoalan yritysryhmien suhdannekehitys, marraskuu 2012, vuosimuutos %. Lähde: Tilastokeskus / Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 17

18 Tilastokeskus tuottaa kahdesti vuodessa liitolle yksityiskohtaisemman raportin liikevaihdon ja henkilömäärän kehityksestä alatoimialakohtaisesti. Tuorein raportti kattaa kehityksen aina marraskuun 2012 loppuun saakka (kuva edellisellä sivulla). Raportti osoittaa heatset-painojen liikevaihdon laskeneen 2,1 prosenttia ja sanoma lehtipainojen kasvaneen 1,2 prosenttia. Vähintään 20 henkilöä työllistävissä arkkipainoissa liikevaihto laski 4,2 prosenttia, ja henkilöä työllistävissä arkki painoissa lasku oli 6,5 prosenttia. Digi- ja pikapainojen liikevaihto kasvoi 5,3 prosenttia ja pakkauspainojen 1,2 prosenttia. Seurannassa mukana olevien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin kaksi kolmasosaa koko toimialan liikevaihdosta. Konkurssiin menneiden alan yritysten määrä kasvoi hieman edellisvuodesta, mutta jäi edelleen kymmenen viimeisen vuoden keskiarvon alle. Vuonna 2012 meni konkurssiin 19 alan yritystä, jotka työllistivät yhteen sä 108 henkilöä. Hyvin alhainen konkurssiyritysten määrä ehkä myös heijastaa alan matalaa riskinottokykyä. Mieluummin tyydytään vaatimattomaan tulokseen ja Oikeudelliset muodot Henkilöitä yhteensä Henkilö- /yritys Yritysten lkm määrä keskimäärin , , , , , , , , ,7 Konkurssiin menneet yritykset ja yritysten työllistämä henkilöstö vuosina Lähde: Tilastokeskus 18

19 Viennin jakautuminen Viennin Muutos tuoteryhmittäin arvo edellisvuodesta Aikakauslehdet Kaupallinen mainosaineisto Kirjat Kaupalliset luettelot Muut Luetellut yhteensä (90 % koko viennistä) Viennin jakautuminen tuoteryhmittäin vuonna Lähde: Tullihallitus Miljoonaa euroa 120,0 100, ,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Ruotsi Venäjä Norja Iso-Britannia Tanska Painotuotteiden vienti viiteen suurimpaan vientimaahan (78 % koko viennistä). Lähde: Tullihallitus 19

20 toiminnan kehittämiseen kuin lähdetään avaamaan uusia latuja. Tullitilaston mukaan painotuotteiden vienti laski 2 prosenttia vuodesta Vuonna 2012 maastamme vietiin tilaston mukaan painotuotteita 178 miljoonan euron arvosta. Ruotsi ja Venäjä ovat edelleen selvästi suurimmat viennin kohdemaat. Tilastossa on ainakin yksi merkittävä virhe. Tilasto kertoo, että Suomesta vietiin vuonna 2012 Sveitsiin tuotekatego riaan setelit kuuluvia painotuotteita runsaan 10 miljoonan euron arvosta. Suomessa ei ole enää vuosiin painettu seteleitä, joten tieto on virheellinen. Jos tämän virheen ottaisi huo mioon, tarkoittaisi se viennin supistu- Tammi Tuonti lähetysmaittain Tuotteiden marraskuu Kum. tilastoarvo Kum. arvo 2012 euroa vuoden alusta muutos-% e/kg Kaikki maat yhteensä ,3 Saksa ,6 Tanska ,2 Viro ,7 Hongkong ,0 Puola ,7 Kiina ,0 Norja ,2 Italia ,4 Latvia ,8 Liettua ,8 Singapore ,4 Venäjä ,7 Malesia ,6 Slovenia ,9 Portugali ,8 Indonesia ,5 Luetellut maat yhteensä ,7 Pääosin painotuotteita Suomeen tuovat maat (ei kustannustuotteita). Lähde: Tullihallitus 20

21 mista noin 8,5 miljoonan euron arvosta eli noin 5 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Maakohtaiset erot kaupan kehityksessä ovat merkittävät. Suurin euromääräinen muutos on tapahtunut viennissä Ruotsiin. Maa on edelleen säilyttänyt asemansa suurimpana vientikohdemaana, vaikka laskua on 8 prosenttia. Myös vienti Iso-Britanniaan, Norjaan ja Tanskaan on supistunut. Vienti Venäjälle sen sijaan kasvoi 4 prosenttia. Viennin kokonaismäärä tonneina on pienentynyt 12 prosenttia. Vietyjen tuotteiden keskihinta oli 2,1 euroa/kilo. Kaupallisten mainosaineistojen ja luetteloiden yhteenlasketun viennin arvo oli 61 miljoonaa euroa. Aikakauslehtiä vietiin 55 miljoonan euron arvosta, ja vientiin menneen kirjatuotannon arvo oli 28 miljoonaa euroa. Tuonnin arvo oli 175 miljoonaa euroa, joten kauppatase on lievästi positiivinen. On kuitenkin huomioitava, että arvoltaan suurin osa tuoduista painotuotteista on kustannettuja kirjoja ja lehtiä, joita ei voi verrata viennin bulkkipainotuotteisiin. Tuotujen painotuotteiden keskihinta oli tullitilaston mukaan 8,3 euroa/kg. Eniten painettuja tuotteita Suomeen tuodaan Ruotsista. Maakohtaisen tuonnin keskihinnan perusteella on laadittu viereinen taulukko suurimmista bulkkipainotuotteiden lähettäjämaista. 21

22

23 suhdannenäkymistä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n helmikuussa julkaisema suhdannebarometri kertoo painotoiminnan poikkeuksellisen heikosta suhdannetilanteesta. Kaikista suhdannebarometrin toimialoista painamisen suhdannetilanne oli kaikkein huonoin. Saldoluku on raportissa 71. Myös suhdannenäkymät raportoitiin heikkoina. Saldoluku oli 41, joten 30 prosenttia vastaajista näki tilanteen hieman paranevan lähikuukausina. Lähes puolet vastaajista, 48 prosenttia, arvioi suhdanteiden heikkenevän lopputalven ja kevään aikana. Ennallaan tilanteen arvioi pysyvän 45 prosenttia vastaajista, ja vain seitsemän prosenttia odotti tilanteen paranemista. Tuotanto supistui hieman loka-joulukuussa, ja tuotannon ennakoidaan pienenevän myös seuraavan puolen vuoden aikana. Kapasiteetin käyttöasteet ovat laskussa, ja tilaustilanne on normaalia huonompi. Myyntihinnat ovat alentuneet, ja riittämätön kysyntä on yleisin kapeikkotekijä. Henkilökuntaa suunnitellaan vähennettävän lähikuukausina. Saldo Tilauskanta Suhdannenäkymät Suhdannetilanne Painoalan suhdanteet vuosina Lähde: EK:n suhdannebarometri, helmikuu

24

25 graafinen teollisyys ry:n toiminta yleistä Päättynyt vuosi oli ensimmäinen toimintavuosi uudessa tilanteessa, jossa Kirjapainoteollisuuden Työnantajaliitto ry:n toiminta on päättynyt ja valtaosa sen jäsenistä on siirty nyt Gt:n jäseniksi. Vuotta sävyttikin uuteen tilanteeseen tutustuminen. Vuoden aikana keskustelua herätti kysymys neuvonnasta työsuhdeasioissa. Sekä KTT että Gt pyrkivät kertomaan uusille jäsenille liittoyhteisön työnjaon, jossa Gt:n tehtä vänä on tukea jäsenten liiketoiminnan kehittämistä sekä huolehtia yleisestä edunvalvonnasta ja Viestinnän Keskusliiton vastuulla on antaa työsuhdeneuvontaa jäsenyrityksilleen. Kovinkaan moni pienyritys ei ole liittynyt VKL:ään vaan on työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä pyytänyt apua Gt:ltä. Pk-yritysten määrän voimakkaan kasvun vuoksi Gt:n hallitus päätti palkata pk-asiamiehen vastaamaan pk-yrityksille suunnatusta neuvonnasta ja edunvalvonnasta. Pk-asiamiehenä aloitti elokuun alussa di Annukka Ahopalo. Yksi liiton tulevaan toimintaan liittyvistä haasteista on talouden tasapaino. Alan henkilöstön supistuessa liiton jäsenmaksutulot pienenevät. Liiton VKL:lle maksama jäsenmaksu on kuitenkin pysynyt jo vuosia samalla tasolla. Sen osuus liiton jäsenmaksutuloista on viidessä vuodessa kasvanut 31 prosentista 42 prosenttiin. Tavoitteena on jo vuodesta 2011 ollut määritellä VKL:n jäsenmaksuperusteet uudella tavalla, mutta vasta VKL:n strategiaprosessin aikana keväällä 2013 on tämä työ sovittu saatettavaksi päätökseen. Vuoden 2012 lopussa Gt:llä oli yhteensä 229 jäsenyritystä, joista peräti 150 työllistää korkeintaan 100 henkilöä ja luetaan liiton määritelmän mukaan pk-yrityksiksi. 25

26 26

27 edunvalvonta Läntisen maailman graafisen teollisuuden toimintaa on viime vuodet uhannut voimakkaimmin tietotekniikan ja tietoliikenteen kehitys ja tätä seuraava muutos median käytössä. Nopea uutisvälitys on siirtynyt internetiin, ja sen seurauksena varsinkin nuoret ikäluokat ovat vieraantuneet perinteisistä sanomalehdistä. Luonnollisesti sanomalehdenkustantajat ovat investoineet voimakkaasti nettipohjaiseen uutistarjontaan. Tämä kehitys on valloittanut myös Suomen. Vuoden 2012 aikana tablettitietokoneet yleistyivät selvästi, ja niiden kokonaismyynti on jo ylittänyt kappaletta. Tämän median murroksen lisäksi myös tilattaville aikakaus- ja sanomalehdille tullut arvonlisävero on entisestään heikentänyt paperilehtien suosiota. Lehtikustantajien tulonmuodostusta rasittavat sekä media- että tilaustuottojen hiipuminen. Kuitenkin monet tutkimukset osoittavat painettujen tuotteiden edelleen olevan miellyttävin ja tehokkain mediavalinta sekä ilmoittajan että kuluttajan itsensä kannalta. Lehdessä oleva ilmoitus koetaan luonnolliseksi osaksi tuotetta, kun taas netti-ilmoitus ärsyttää valtaosaa kuluttajista. Printtituotteiden pluspuolia liitto tuo esiin Print Power -hankeen avulla. Hanke kertoo printin mediatehokkuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. Netin hyödyntäminen on myös selvästi helpottanut painotyön ostajan mahdollisuuksia verrata palvelujen hintoja paitsi kotimaisten toimittajien myös ulkomaisten painojen välillä. Hintatietoisuuden lisääntyminen ja edelleen voimakkaana jatkuva 27

28 kapasiteetin ylitarjonta ovat laskeneet hintoja ja tätä kautta heikentäneet yritysten taloutta. Kansainvälisen kilpailun lisääntyessä yhä keskeisemmäksi haasteeksi ovat muodostuneet ulkomaisten yritysten joustavammat työaikasäädökset ja monien maiden alhaisemmat palkkakustannukset. Gt oli aktiivisesti mukana tuottamassa taustainformaatiota ja kanavoimassa alan näkemyksiä viime kevään työehtosopimusneuvotteluihin. Liiton tavoitteena oli ohjata Viestinnän Keskusliiton tes-neuvottelijat solmimaan maltilliset palkankorotukset ja uudistetut työaikamääräykset sisältävä työehtosopimus. Valitettavasti tavoitteisiin ei tälläkään kerralla päästy. Laadittu sopimus heikensi edelleen alan yritysten kilpailukykyä ja johti työvoiman supistumiseen. Vaikka uusi työehtosopimus on kestoltaan melko pitkä se päättyy syksyllä 2014, päätti Gt olla aloitteellinen ja käynnisti keskustelut alan työntekijöitä edustavan TEAM-liiton ja VKL:n kanssa tavoitteenaan lähteä hyvässä yhteistyössä rakentamaan uutta työehtosopimusta, joka paremmin ajaisi alan etuja. ympäristöasiat Ympäristöasioiden edunvalvonta hoidetaan yhteistyössä Viestinnän Keskusliiton kanssa. EU-ympäristömerkki painotuotteelle Elokuussa hyväksyttiin eu-ympäristömerkin ensimmäiset vaatimukset painotuotteelle yhdeksän valmisteluvuoden jälkeen. Ympäristömerkki voidaan myöntää painotuotteelle, joka täyttää Euroo pan Unio nin komission päätöksessä painotuotteelle asetetut arvioin ti- ja todentamisvaatimukset. Suomessa merkin myöntämisestä päättää Motiva Oy. Ympäristömerkitty painotuote voidaan painaa ainoastaan eu-ympäristömerkitylle paperille. Ympäristövaatimuksia on asetettu myös painotuotteen kierrätettävyydelle, painamisessa käytetyille kemikaaleille, prosessista aiheutuville päästöille ja jätteille sekä energiankulutukselle. Yritys maksaa eu-ympäristömerkin hakemisesta käsittelymaksun sekä käytöstä vuosimaksun, joka vaihtelee euron välillä. Maksut on porrastettu yrityksen koon mukaan. Lisäksi kustannuksia aiheutuu 28

29 testauksista, vaatimusten täyttymisen arvioinnista ja mahdollisista ulkoisista tarkastuksista. Ympäristölainsäädäntöä uudistettiin Kertomusvuonna valmisteltiin ympäristönsuojelulain uudistusta. Uudistuksen taustalla oli Euroopan Unionin teollisuuspäästö direktiivin täytäntöön pano, mutta lisäksi siihen sisällytettiin myös puhtaasti kansallisista lähtökohdista tehtyjä muutoksia. Uusi jätelaki tuli voimaan toukokuun alusta, ja samalla ongelmajätteet muuttuivat vaarallisiksi jätteiksi. Laissa keräyspaperin tuottajavastuuta on laajennettu koskemaan myös painetun paperin maahantuontia. Paperituotteilla tarkoitetaan sanomalehtiä, aikakauslehtiä, suoramainontajulkaisuja, puhelinluetteloita, postimyyntiluetteloita, kirjekuoria, toimistopaperia ja muita niihin rinnastettavia paperituotteita, ei kuitenkaan kirjoja. Siirtymäsäädösten mukaan painetun paperin maahantuojan on hakeuduttava tuottajayhteisön jäseneksi vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Kertomusvuonna valmisteltiin keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä yksityiskohtaisemmin säätelevää valtioneuvoston asetusta.

30 KUN MINÄ OLEN MUKANA KAIKKI VOITTAVAT Minulla on voimaa. Kun tv- ja verkkomainontaan lisätään printti, brändin tunnettuus kasvaa ja kuluttajien ostopäätökset lisääntyvät jopa 50 prosentilla. Lataa UpCode-koodinlukija puhelimeesi osoitteesta kuvaa koodi ja lue lisää painetusta viestinnästä. PAINOTUOTTEELLA ON VOIMAA 30

31 print power -hanke Euroopan paperiteollisuuden ja muiden paperituotteen arvoketjussa mukana olevien yritysten ja järjestöjen yhteinen Print Power -hanke jatkui maassamme Gt:n koordinoimana. Hankkeella on kaksi eri brändiä: Print Power, joka korostaa painotuotteen mediatehokkuutta, sekä Two Sides, jonka tavoitteena on levittää tutkittua tietoa paperituotteiden ympäristövaikutuksista. Hanke rahoitetaan jäsenmaksutuloilla sekä Euroopan keskusprojektin tuella. Keskusprojektia rahoittavat pääasiassa paperi teollisuus sekä painoalan suuret laite- ja materiaalitoimittajat. Vuonna 2012 toteutimme hankkeen molempia brändejä rinnan. Hankkeen käyttämä kokonaisrahamäärä vuonna 2012 oli euroa. Print Power -hanke jatkuu myös vuonna 2013, ja uudet jäsenet ovat tervetulleita tukemaan koko toimialan etua ajavaa työtä. Mitä enemmän varoja on käytettävissä, sen suuremman näkyvyyden hanke saa. Jäsenyritykset voivat käyttää hankkeen tuottamia materiaaleja omassa markkinoinnissaan. Keväällä avattiin suomenkielinen Print Power -nettisivusto Jatkuvasti päivittyvät englanninkieliset uutiset näkyvät myös suomalaisilla sivuilla. Sivustolla esitellään muun muassa korkean huomioarvon saaneita printtimediaratkaisuja. Ympäristöasioihin keskittyvien kautta löytyy huomattava määrä metsään ja paperiin liittyvää faktaa. Print Power tekee yhteistyötä Suomen Markkinointiliiton kanssa, ja hanke on ollut esillä MARKin tilaisuuksissa. Print Power oli myös jälleen omalla osastolla mukana Markkinointiviestinnän viikko -tapahtumassa, jossa kangaslaminoidulla erikois kannella varustettu Painovoimaa-lehti sai suuren huomion. Tämä lehden toinen numero keskittyy printin mediatehokkuuteen. PAINOVOIMAA2012 painotuote TOIMII! PAINettu MedIA ON jotain käsinkosketeltavaa, jotain MIhIN VOI keskittyä, jotain MIstä VOI NAuttIA. PAINOTUOTTEELLA ON VOIMAA 31

32 koulutuspolitiikka Koulutuspoliittinen edunvalvonta tehdään yhteistyössä Viestinnän Keskusliiton kanssa. Ammattikorkeakouluja uudistetaan Ammattikorkeakoulujärjestelmää ollaan uudistamassa. Korkeakoulut joutuvat hakemaan toimilupansa uudelleen, ja samalla niiden rahoitusjärjestelmä ja tulosohjaus muuttuvat vuoden 2014 alusta. Ammattikorkeakoulujen koulutustehtävät tullaan määrittelemään nykyisiä koulutusohjelmia suurempina kokonaisuuksina. Jatkossa koulut voivat päättää itsenäisesti tutkintojen järjestämistavoista koulutusvastuunsa puitteissa. Myös hakukohteet ovat aiempaa laajempia; tekniikan ja liikenteen koulutusalalla hakukohteiden määrä on tarkoitus pudottaa yhdeksään. Hallitusohjelman mukaan korkeakouluista piti tehdä itsenäisiä oikeushenkilöitä ja niiden rahoitus siirtää kokonaan valtiolle. Nämä uudistukset toteutettaneen myöhemmin. Graafisen tekniikan insinöörikoulutus tienhaarassa Metropolia Ammattikorkeakoulussa on Suomen ainoa graafisen tekniikan koulutusohjelma. Graafisen alan insinöörikoulutus uhkaa korkeakoulu-uudistuksen ja niukkenevien resurssien myötä kutistua sivuaineeksi. Syksyllä käynnistettiin kehittämishanke, jossa korkeakoulun opetushenkilöstö yhdessä elinkeinoelämän edustajien kanssa pohtii koulutuksen sisältöjen ja yritysyhteistyön työelämälähtöistä kehittämistä sekä keinoja koulutuksen vetovoiman lisäämiseksi. 32

33 grafit-koulutushanke Liitto on ollut mukana kehittämässä vuonna 2010 alkanutta Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamaa ja Aaltoyliopiston toteuttamaa pk-yrityksille suunnattua GRAFiT-kehityshanketta. Kohtalaisen aktiivisesta markkinoinnista huolimatta alamme pk-yritykset Uudellamaalla eivät ole hyödyntäneet tätä räätälöityä ja erittäin edullista koulutusta toivotussa laajuudessa. Vuoden 2012 ohjelmien sisältöjä räätälöitiin enemmän yrityskohtaisiksi. Markkinointi ja myyntikoulutukselle rakennettiin oma ohjelma, joka saavutti kohtalaisen osallistujamäärän. Pk-yrityksissä haasteeksi on muodostunut päivittäisestä työstä irrottautu minen; sen vuoksi sitoutuminen useita koulutuspäiviä sisältävään koulutukseen on ollut vaikeaa. Toisaalta aktiivisille osallistujayrityksille on hankkeen puitteissa rakennettu myös omaa täsmäkoulutusta. Osallistujien palaute koulutuksesta on ollut erinomaista. Hanke päättyy vuoden 2013 keväällä päätösseminaariin, ja siitä tehdään kokoava selvitystyö, joka sisältää yritysten kehittämiscaseja ja katsauksen hankkeen aikana tapahtuneista muutostrendeistä. 33

34

35 jäsenpalvelut kirjanpainajan päivä Kirjanpainajan päivä järjestettiin Aleksis Kiven päivänä Wanhassa Satamassa, Helsingissä. Seminaariohjelma oli rakennettu teeman Uutta energiaa työelämään ympärille. Osallistujien määrä oli selvästi muutamaa aikaisempaa vuotta suurempi 135 ilmoittautunutta henkilöä. Palaute oli erittäin myönteistä: 71 prosenttia piti tilaisuutta hyvänä, 22 prosenttia erinomai sena. Monipuolinen ja kiinnostava ohjelma, ajankohtaisia aiheita kuvaa hyvin osallistujien kommentteja yleisemminkin. Kirjanpainajan päivän aamupäivänä järjestettiin Viestintäalan tutkimussäätiön Think INK -innovaatiokilpailun päätösseminaari ja palkintojenjako. Kilpailu oli todellinen menestys ja toi esiin uusia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa. graafisen tuotannon laatusertifikaatti Kirjapainoteollisuuden Työnantajaliitto ry:n laatusertifikaatti siirtyi syksyllä KTT:n purkautuessa Gt:n hallintaan. Sertifikaatin nimeksi tuli Graafisen tuotannon laatusertifikaatti, ja sen uusi logo vastaa Gt:n tarpeita. Voimassaolevat sertifikaatti todistukset uudistettiin syksyn aikana. Sertifikaatti sai alkunsa vuosituhannen vaihteessa, kun pk-yritykset kokivat olemassa olleet laatusertifikaatit liian laajoiksi, kalliik si ja raskaiksi toteuttaa ja ylläpitää. Sertifikaatti perustuu Suomen laatupalkinto -kriteereihin, ja se on laajennettavissa ISO sertifikaatiksi. Sertifikaatin yllä pito edellyttää vuosittaista itsearviointia ja kolmen vuoden välein tehtävää ulkopuolista auditointia. Tarjouskilpailuissa laatu- 35

36 sertifikaatti on ollut riittävä silloin, kun sellaista on edellytetty. Ensimmäiset laatusertifikaatit myönnettiin vuonna Vuoden 2012 loppuun mennessä sertifikaatin suorittaneita yrityksiä on ollut yhteensä 22 ja voimassa olevia sertifikaatteja on 13. Osa sertifikaatin suorittaneista yrityksistä on loppunut tai sulautunut isompiin yrityksiin. Sertifikaattityöstä ja auditoinnista vastaa Paavo Markkanen, Akilles Oy. Hänen johdollaan valittiin pk-johtokunnasta työryhmä pohtimaan sertifikaatin mahdollisia kehitystarpeita. Työryhmä käy kevään 2013 aikana läpi sertifikaatin kriteerit ja arvioi sertifikaatin suorittamis- ja ylläpitotapaa sekä tekee hallitukselle ehdotuksen muutoksista. pk-toiminta Kirjapainoteollisuuden Työnantajaliiton hallituksella vahvistettu pk-johtokunta kokoontui vuonna 2012 kolme kertaa. Kesän aikana toteutettu pk-jäsenkysely ohjasi loppuvuoden toiminnan suunnittelua. Kyselyn perusteella toivotuinta jäsenpalvelua on työsuhdeneuvonta, joka liittoyhteisön työnjaon mukaan kuuluu Viestinnän Keskusliitolle. Koska vain harva Gt:n pk-jäsen on liittynyt myös VKL:n jäseneksi, on neuvontaa antanut liittoon elokuussa palkattu pk-asiamies. Runsaasti uusia pk-jäseniä saaneen Gt:n pk-toiminta sai hyvän alun, kun KTT purettiin ja seuraavina päivinä vietettiin pk-päiviä Maarianhaminassa. Laivamatkan aikana pidettiin tiukka menestysja myyntiaiheinen koulutus, ja perillä tutustuttiin Mariehamns Tryckerin toimintaan sekä ahvenanmaalaiseen yritys- ja liiketoimintaan Ålands Näringslivin toimistossa. Matka oli erittäin onnistunut, ja 40:n osallis tujan palaute erinomainen. Tapahtuma oli hyvä esimerkki siitä, miten KTT:n vaalima yhteisöllisyys ja vertais tuki voivat rikastuttaa liiton toimintakulttuuria. Vuoden aikana liittojohtaja ja pk-asia - mies vierailivat 15 jäsenyrityksessä Lahdessa, Oulussa, Somerolla, Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Jäseniin ja yritysten toimintaan tutustuminen on ollut mielenkiintoista. Vierailujen ohessa toimitettiin perille Graafisen tuotannon laatusertifikaatin uudistettuja todistuksia. Joulukuussa järjestettiin Helsingissä pkjäsenille suunnattu koko päivän työsuhdekoulutus. Kouluttajana toimi VKL:n lakimies, ja päivän aikana käytiin läpi työ- 36

1 Vuosikertomus 2009

1 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys...5 Graafinen teollisuus...6 Suhdannenäkymistä...8 Graafinen Teollisuus ry:n toiminta YLEISTÄ...9

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 4 Alan yhteinen ääni 8 Muutos vaatii yhteistyötä

SISÄLTÖ. 4 Alan yhteinen ääni 8 Muutos vaatii yhteistyötä 1 Viestinnän Keskusliitto on yksityisen Jäsenet joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö. Rakennamme suomalaisen media- alan menestystä vahvistamalla alan kilpailukykyä Media-alan yritykset

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa 1/2011 Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa sisältö 16 18 Kolmentoista Turku Energiassa on työnantajan kanssa paikallisesti sovittu matkustamiseen kuluvan vapaa-ajan

Lisätiedot

Alma Media Oyj. Vuosikatsaus

Alma Media Oyj. Vuosikatsaus Kestävän median ääni Alma Media Oyj Vuosikatsaus Sisältö 2010 Alma Median raportointi YRITYSTIETOA YRITYSVASTUU 02... Alma Median vuosi 2010 Vastuullisuuden vuosi 2010...03 06... Toimintaympäristö 08...

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450 Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist Media ja mainonta vuoteen 2013 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2450 Media ja mainonta vuoteen 2013 Anna Viljakainen, Asta Bäck

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Vuosikertomus. Keskisuomalainen Oyj

Vuosikertomus. Keskisuomalainen Oyj Vuosikertomus 2014 Keskisuomalainen Oyj KESKISUOMALAINEN-KONSERNI Keskisuomalainen-konserni on valtakunnallisesti merkittävä viestintäkonserni. Konserni toimii Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa,

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vilppula Falun Västerås Helsinki Göteborg Tukholma Toimipaikat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on lisäksi yksiköt Ukrainassa ja Intiassa Helsingborg Sisältö 2009

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

KAUPPA KAMARI LEHTI. Aku Syrjä määrää tahdin. Eppujen bändissä ja bisneksessä TAMPEREEN FIMECC ETSII UUTTA 7JOULUKUU 08

KAUPPA KAMARI LEHTI. Aku Syrjä määrää tahdin. Eppujen bändissä ja bisneksessä TAMPEREEN FIMECC ETSII UUTTA 7JOULUKUU 08 7JOULUKUU 08 Suhdannekyselyjen käyrät kääntyivät jyrkästi alas FIMECC ETSII UUTTA TAMPEREEN KAUPPA KAMARI LEHTI Aku Syrjä määrää tahdin Eppujen bändissä ja bisneksessä Nordea Pankki Suomi Oyj 03.08 Haluatko

Lisätiedot

Lainan saanti tiukkenee

Lainan saanti tiukkenee suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Keksikää parempi idea nuorten työllistämiseksi 3 6/2012 1000 yrittäjää Kuntavaalit lähestyvät ja Suomen Yrittäjät on asettanut

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2013 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistöliitto Kotisi asialla 1 Vuosikertomus 2013 Kiinteistöliitto lyhyesti

Lisätiedot

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä 2 maaliskuu 08 MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä Tampereen Kauppa kamari lehti Nordea Pankki Suomi Oyj Haluatko pitää kiinni parhaista? Kynsien ja hampaiden sijaan

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus Toimintakertomus 2001 Toiminta-ajatus Mainostajien Liitto on mainonnan ostajien markkinointipoliittinen edunvalvoja. Liitto pyrkii sekä omalta osaltaan että yhteistoiminnassa alan yhteisöjen kanssa kehittämään

Lisätiedot

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle 7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle UUSI sisältö Kolumni... 5 Valoa putken päässä Uutisia... 6 Hyvä yhdessä tekemisen meininki kuvaa Kuopion Insinööriopiskelijoiden toimintaa.

Lisätiedot

Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009

Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009 Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009 sisältö 10 Perloksen Kannen kuva: Johanna Kokkola raunioille Pohjois-Karjalaan on syntymässä uutta osaamista metalli-, muovi- ja puuteollisuuden

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 Toimitusjohtajan katsaus

Tietoja osakkeenomistajille Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 Toimitusjohtajan katsaus Talentum Oyj Vuosikertomus 2002 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 2 Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Liiketoiminta-alueet 8 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2013!

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2013! 1 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA M-Itella Oy KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI 5/2012 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2013! Keskittämällä pankki- ja vakuutusasiointisi

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009 P. Markula: Ketään ei sanota irti! Kivikasvo ei sammaloidu 01 Tammikuu 2009 2 Pääkirjoitus 21.1.2009 Yrittäjän turvaverkko Vuoden 2009 synkentyneet talousnäkymät tuovat yritystoiminnalle ja monelle yrittäjälle

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

Markkinakatsaus 1 2008

Markkinakatsaus 1 2008 Markkinakatsaus 1 28 Markkinakatsaus 1 28 1 Asumisen ympärillä kuohuu - lääkkeeksi on tarjottava lisää tietoa Pelätty luottolama hermostuttaa asuntovelkaisia, uudistuotanto ei käy kaupaksi, pitenevät myyntiajat

Lisätiedot