LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014"

Transkriptio

1 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnan taloudellinen tilanne Palvelusopimus sukupolven- ja omistajavaihdoksen neuvonta- ja koordinointipalvelun tuottamisesta Porin käräjäoikeuden lautamiehet ry:n koulutusraha-anomus Kutsuntalautakunnan jäsenten valinta vuoden 2014 kutsuntaan Vesihuoltolaitoksen vesi-, jätevesi ja perusmaksujen tarkistaminen Koulukeskuksen laajennus ja peruskorjaus, arkkitehtisuunnittelijan ja hankesuunnitelman laatijan valinta Kuntalaisaloite koskien Nissintanhuan valaistusta Mikko ja Helinä Katilan poikkeamishakemus Lautakuntien ja kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjat Tiedoksisaattoasia Pöytäkirjan nähtävänäpito Puheenjohtaja Julkipanotodistus Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kunnanvirastossa klo Marja Vaitomaa Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

2 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Khall 62 Kuntalain 58 :n mukaan kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle lähettämällä kokouskutsu/esityslista kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kunnanhallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 63 Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Reijo Koivunen ja Kaisu Korpela. Kunnanhallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Koivunen ja Kaisu Korpela.

3 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 99 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE Khall 64 Kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportointi toteutetaan vuonna 2014 seuraavasti: Valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille tuodaan määrärahojen toteutumaraportit joka kuukaudelta. Valtuustolle ja hallitukselle tuodaan myös kuukausittaiset tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat. Talousraportit tuodaan kunnanhallitukselle tietoon kuukausittain. Kunnanhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan talousarvion määrärahojen sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportointi toteutetaan valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille seuraavasti: Ajalta touko- kesäkuussa Ajalta syys- lokakuussa Tilinpäätös hallitukselle maaliskuussa, valtuustolle touko-kesäkuussa Toimintakertomustiedot lautakunnilta helmikuussa. Esittelijöiden tulee lisäksi informoida toimielimiä käyttösuunnitelmien toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista niin, että toimielimellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Kunnanhallitukselle on toimitettu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportti Esityslistan liitteenä. Talousarvion toimintamenoista on toteutunut kahden kuukauden aikana 16,7 % (ajan mukaan laskettu 16,7 %). Toimintatuloja on kertynyt 10,8 %. Kahden kuukauden verokertymä on 13,2 % suurempi kuin vuoden 2013 vastaava. Kunnallisveron osalta nousua on edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 11,5 %, ja yhteisöverojen tuotossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 243,2 %. Verotuloja on arvioitu vuodelle 2014 yhteensä euroa, josta toteutunut tammihelmikuussa euroa eli 18,7 % vuoden verotuloarviosta. Valtionosuuksia on arvioitu vuonna 2014 kertyvän euroa, josta tammi-helmikuussa on toteutunut euroa eli 17,1 %. Talousarvion 2014 investoinneista, 1,84 miljoonasta eurosta, on toteutunut helmikuun loppuun mennessä menoja euroa ja käyttöomaisuuden myyntituloja ei ole kirjattu. Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi ja lähettää taloudellisen tilanteen edelleen valtuustolle tiedoksi.

4 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 100 PALVELUSOPIMUS SUKUPOLVEN- JA OMISTAJAVAIHDOKSEN NEUVONTA- JA KOORDINOINTIPALVELUN TUOTTAMISESTA Khall 65 Yrittäjien sukupolven- ja omistajavaihdosten keskeisimpiä syitä ovat yrittäjän ikääntyminen, terveydelliset seikat ja omistuksien muutokset. Omistajavaihdoksen onnistuminen on merkittävä seikka omistajien lisäksi myös ympäröivän yhteiskunnan kannalta. On arvioitu, että sukupolven, yritysjärjestelyjä, yrityskauppoja ja muita liiketoiminnan siirtoja tehdään yhä enemmän mm. suurten ikäluokkien eläköitymisen seurauksena. Luvian kunnan ja Satakunnan Yrittäjät ry:n kesken on neuvoteltu palvelusopimus sukupolven- ja omistajavaihdosten neuvonta- ja koordinointipalvelun tuottamisesta. Sukupolven- ja omistajavaihdosten neuvontaja koordinointipalvelu on kaikille satakuntalaisille yrityksille ja yksityishenkilöille tarjottava maksuton palvelu. Palvelun tavoitteena on edistää onnistuneita ja riidattomia omistajavaihdoksia Satakunnassa. Palvelun tarkoitus on helpottaa eri osapuolten tiedonsaantia aihepiiristä ja tarjota osapuolille neuvontaa ja ohjausta omistajavaihdosprosessin edistämiseksi. Palvelun toteuttaa Satakunnan Yrittäjät ry yhteistyössä palvelukumppaneittensa kanssa tilaaja-tuottaja mallin mukaisesti. Palvelun henkilöresurssi on yksi henkilötyövuosi ja palvelun vastuuhenkilönä toimii Satakunnan Yrittäjät ry:n sukupolven- ja omistajavaihdoskoordinaattori Olli Annala. Palvelun operatiivista toimintaa ohjaa säännöllisesti kokoontuva ohjausryhmä, johon jokaisella sopijaosapuolella on mahdollisuus nimetä edustajansa. Palvelusopimus on voimassa lukien kalenterivuoden kerrallaan, mikäli sopimusta ei ole erikseen irtisanottu. Satakunnan Yrittäjät ry laskuttaa sopimuksen osapuolta koko sopimuskauden osalta yhdessä erässä tammikuun loppuun mennessä. Palvelun kokonaisbudjetti on vuonna euroa. Vuonna 2013 palvelun ohjaustiimissä päätetyn tilaaja-tuottaja uudistuksen mukaisesti Satakunnan Yrittäjät ry:n vastuulla on 20 % palvelun vuosibudjetista ja loppu 80 % jaetaan palvelukumppaneittain. Jakoperusteena on 0.25 euroa/asukas vuoden 2012 kuntien asukasmäärän perusteella. Luvian osuus on 840 euroa. Elinkeinotoimen talousarvio 2014 mahdollistaa tässä tarkoitetun palvelutoiminnan kuntaosuuden maksamisen. Sukupolven- ja omistajavaihdoskoordinaattori toimittaa sopimuskumppaneille puolivuosittain kuntakohtaisesti palvelua hyödyntäneiden yritysten ja henkilöasiakkaitten lukumäärän. Palvelukumppanit voivat pyytää tarvittaessa asiakaskohtaisesti ja yksittäin tarkempia tietoja suoraan koordinaattorilta.

5 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 101 Esityslistan liitteenä on sukupolven- ja omistajavaihdosten neuvonta- ja koordinointipalvelujen tuottamista koskeva palvelusopimus, asiaa koskeva toimintasuunnitelma vuodelle 2014 ja palvelukumppanikohtaiset operatiiviset tavoitteet. Kunnanhallitus päättää: 1) hyväksytään sukupolven- ja omistajavaihdosten neuvonta- ja koordinointipalvelun tuottamista koskeva palvelusopimus 2) oikeutetaan kunnanjohtaja hyväksymään sopimustekstiin mahdollisesti tarvittavat vähäiset muutokset

6 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 102 PORIN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET RY:N KOULUTUSRAHA-ANOMUS Khall 66 Porin käräjäoikeuden lautamiehet ry on lähettänyt kunnanhallitukselle päivätyn kirjeen: Luvian kunnanvaltuusto on valinnut edustajikseen Porin käräjäoikeuteen 2 lautamiestä. Koska lautamiehet ovat ns. maallikkotuomareita, niin he tarvitsevat kouluttautumista tehtäväänsä. Tätä varten lautamiehet ovat järjestäytyneet Porin käräjäoikeuden lautamiehet ry:ksi. Yhdistys on perustettu vuonna Pkon:n lautamiehet järjestivät valtakunnallisen koulutustapahtuman ja kokouksen vuonna 2000 Porissa, tänä vuonna oli vastaava tapahtuma vuorossa Jyväskylässä. Toimintamme on vakiintunut ja saanut erittäin myönteistä kiinnostusta lautamiesten keskuudessa. Yhdistys järjestää vuosittain useita koulutusmatkoja ja tilaisuuksia. Käymme tutustumassa mm. vankiloihin ja muihin käräjäoikeuksiin. Myös em. keväinen valtakunnallinen koulutustapahtuma seminaareineen aiheuttaa kuluja. Joka syksyinen koulutusseminaari on tarkoitettu valtakunnalliseksi koulutustapahtumaksi kaikille lautamiehille. Osallistuminen näihin aiheuttavat myös yöpymis- ja matkakuluja. Mielestämme on tärkeää, että lautamiehet hankkivat koulutusta vaativan lautamiestoiminnan hoitamiseksi. Toivomme, että kaupungit ja kunnat avustavat toimintaa, kuten edellisinäkin vuosina, kiitokset siitä! Toivomme 60,00 :n määrärahaa per lautamies eli Luvian kunnalta summa tekee 120,00 :a. Toivomme myönteistä suhtautumista asiaamme! Samalla kun käräjäoikeuden lautamiesten toiminta on siirtynyt kuntien vastuulta valtion vastuulle, on myös vastuu lautamiesten kouluttautumisesta siirtynyt valtiolle. Koska määrärahat kunnan viranhaltijoiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kouluttamiseen ovat melko niukat; ei tässä tilanteessa ole syytä tukea myöskään ulkopuolisten muiden vastuulle kuuluvien tahojen koulutusta. Kunnanhallitus päättää, että se ei myönnä Porin käräjäoikeuden lautamiehet ry:lle koulutusmäärärahaa. Ritva Hannukainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi).

7 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 103 KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA VUODEN 2014 KUTSUNTAAN Khall 67 Puolustusvoimien Länsi-Suomen Sotilasläänin Satakunnan Aluetoimisto pyytää kuntaa valitsemaan kunnan edustaja jäseneksi ja hänelle vähintään yksi varamies kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin. Luvian kutsunnat järjestetään maanantaina Porin raviradalla. Lautakunnan jäseniä nimetessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys, niin ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Lisäksi pyydetään kunnan edustajaa valittaessa huomioimaan, että hänellä olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä (esim. sosiaalityöntekijä). Kunnanhallitus päättää valita kutsuntalautakuntaan edustajansa sekä hänelle yhden varaedustajan. Kutsuntalautakuntaan edustajaksi valittiin Susan Vaarne-Perämäki ja varaedustajaksi Marja Vaitomaa.

8 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 104 VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI, JÄTEVESI JA PERUSMAKSUJEN TARKISTAMINEN Tekn.ltk.20 Vesihuoltolain mukaan vesihuollon perittyjen maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Luvian vesihuoltolaitos tuottaa olemassa olevalla maksu- ja taksarakenteella tappiota. (TP , TP , TP , TP ) Tappiolliseen tulokseen vaikuttaa osaltaan kunnan taloushallinnon vesilaitokselta perimä 4 %:n jäännöspääoman korko (TP , TP , TP , TP ) sekä raskas kirjanpidon poistosuunnitelma. Poistojen suurta määrää selittää menneinä vuosina tehdyt isot uudis/korjausinvestoinnit. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen on hyvissä ajoin ennen sopimuksen muuttamista lähetettävä asiakkaalle ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta maksut tai muut sopimusehdot muuttuvat sekä mikä on muutoksen peruste. Jos muutoksen perusteena on muu kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen siihen perustuva päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Vesihuoltolaitoksen veden ja jäteveden käyttömaksuja on viimeksi tarkistettu alkaen ja voimassa olevat käyttömaksut ovat seuraavat: - vesilaitoksen käyttömaksu 1,35 /m 3, alv 0 % - viemärilaitoksen käyttömaksu 1,65 /m 3, alv 0 %. Vesihuoltolaitoksen perusmaksuja on tarkistettu viimeksi lukien ja voimassa olevat maksut ovat seuraavat: -vesimittarin koko 13-20mm 25,00 /vuosi, alv 0% (omakotitalo, mökki) -vesimittarin koko 20-30mm 50,00 /vuosi, alv 0% -vesimittarin koko 40mm tai yli 125,00 /vuosi, alv 0% Vuoden 2014 talousarvion laadinnan yhteydessä vesihuollon maksuja oletettiin korotettavan 5 %. Luvian voimassa olevaa taksaa on vertailtu muiden lähialueen kuntien vastaaviin maksuihin ja vertailun perusteella voidaan todeta, että esitettävät uudet maksut nousevat yhteiskustannusvaikutukseltaan hieman alueen keskiarvomaksuja korkeammaksi. Vertailu esityslistan liitteenä 7/2014.

9 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 105 Tekninen lautakunta päättää esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesikäyttömaksuja ja taksoja tarkistetaan alkaen seuraavasti: alv 0 % alv 24 % -vesilaitoksen käyttömaksu 1,42 /m3 1,76 /m3 -viemärilaitoksen käyttömaksu 1,73 /m3 2,15 /m3 -vesimittarin koko 13-20mm 27,00 /vuosi, alv 0% (omakotitalo, mökki) -vesimittarin koko 20-30mm 53,00 /vuosi, alv 0% -vesimittarin koko 40mm tai yli 132,00 /vuosi, alv 0% Khall 68 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesikäyttömaksuja ja taksoja tarkistetaan alkaen seuraavasti: alv 0 % alv 24 % -vesilaitoksen käyttömaksu 1,42 /m3 1,76 /m3 -viemärilaitoksen käyttömaksu 1,73 /m3 2,15 /m3 -vesimittarin koko 13-20mm 27,00 /vuosi, alv 0% (omakotitalo, mökki) -vesimittarin koko 20-30mm 53,00 /vuosi, alv 0% -vesimittarin koko 40mm tai yli 132,00 /vuosi, alv 0%

10 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 106 KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS, ARKKITEHTISUUNNITTELIJAN JA HANKESUUNNITELMAN LAATIJAN VALINTA Khall Luvian kunnan talousarvion investointiosassa on varattu Koulukeskuksen laajennukselle ja peruskorjaukselle määrärahat vuosille Hankkeen alustavan aikataulun mukaan vuonna 2014 toteutetaan arkkitehtisuunnittelu, hankesuunnitelma, tekniikkasuunnittelut ja kuntotutkimukset. Vuonna 2015 toteutettavaksi tulisi uudisrakennus, vuonna 2016 uudisrakentamisen loppuunsaattaminen ja Repolan peruskorjaus, vuonna 2017 viirikoulun, yläkoulun ja keittolan korjaukset. Koko hankkeen arkkitehtisuunnittelusta, pääsuunnittelijana toimimisesta ja hankesuunnitelman laatimisesta on pyydetty tarjouksia Porin hankintapalvelujen kautta avoimella menettelyllä. Laatutekijöiden painoarvo tarjouspyynnön valintakriteereistä oli 60 % ja hinnan 40 %. Laatutekijöissä painotettiin erityisesti kokemusta kouluhankkeiden arkkitehtisuunnittelusta ja hankesuunnitelmien laatimisesta. Tarjouspyynnössä määriteltiin, että suunnittelutyö on aloitettava heti, kun konsulttisopimus on allekirjoitettu ja suunnittelutyö on aikataulutettu seuraavasti: L2-luonnokset ja hankesuunnitelma valmis Uudisrakennuksen suunnitelmat valmiit Peruskorjattavien osien suunnitelmat valmiit Tarjoukset tuli jättää Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaaliin mennessä. Tarjouksia on käsitelty alustavasti ja niitä käsitellään edelleen kouluhankkeen rakennustoimikunnan kokouksessa 10.3 aamulla. Tämän vuoksi päätösehdotus annetaan vasta kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallituksen jäsenet voivat tutustua tarjouspyyntöasiakirjoihin sekä saatuihin tarjouksiin teknisessä toimessa ja ne esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle lisäselvitysten hankkimista varten ja käsittelee asian seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa, joka pidetään Khall 69 Tarjouskilpailuun osallistuneilta toimistoilta on pyydetty lisäselvitystä viimeisen viiden vuoden aikana toteutetuista hankkeista joissa on ollut

11 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 107 mukana liikuntasali/halli. Lisätiedot pyydettiin toimittamaan klo mennessä. Kaikilta kelpoisuusehdot täyttäneet toimistot jättivät pyydetyn selvityksen määräaikaan mennessä. Tarjouksia on tämän jälkeen vertailtu virkamiesvoimin sekä edelleen koulun rakennustoimikunnan kokouksessa Tarjousten vertailutaulukko liitteenä Kunnanhallituksen jäsenet voivat tutustua tarjouspyyntöasiakirjoihin, saatuihin tarjouksiin ja lisäselvityksiin kunnanvirastolla ja ne esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus päättää; 1. hylätä Ark Paukkunen Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena 2. valita koulukeskuksen arkkitehtisuunnittelijaksi ja hankesuunnitelman laatijaksi Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy:n kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneenä ehdolla, että sopimusneuvottelussa päästään sopimukseen. Avauspöytäkirja ja tarjousten vertailutaulukko liitteenä nro 10.

12 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 108 KUNTALAISALOITE KOSKIEN NISSINTANHUAN VALAISTUSTA Khall 70 Hannu Kulmala on jättänyt kuntaan aloitteen koskien Nissintanhuan valaistusta. Hän esittää, että kunta ryhtyy toimenpiteisiin Nissintanhuan katuvalaistuksen jatkamiseksi Vähäsuontien risteykseen asti. Nykyisin Nisiintanhua on valaistu Niementien risteyksestä noin 200 metrin matkalta. Katuvalaistusta tarvitseva osuus on noin 600 metriä. Aloite esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

13 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 109 MIKKO JA HELINÄ KATILAN POIKKEAMISHAKEMUS Ymp.ltk. 25 Hakemusnumero Hakija Katila Mikko ja Helinä Rakennuspaikka Kunta Luvia Kaupunginosa/kylä 408 Peränkylä Rn:o 4:35 Tilan nimi Jaakkola Rakennuspaikan osoite Pelikarintie 58 B, LUVIA Pinta-ala 3467 m 2 Rakennustoimenpide Lomarakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus kerrosala m 2 kerrosluku Lomarakennus 58 1 Selostus poikkeamisesta Lomarakennuksen rakentamista varten haetaan poikkeusta valtuuston hyväksymän oikeusvaikutteisen ranta-alueiden osayleiskaavan rakennusoikeudesta ja etäisyydestä rantaviivaan. Rakennettujen loma-, sauna- ja talousrakennusten kokonaiskerrosala on yhteensä 98 m2. Lomarakennus on rakennettu luvatta. Osayleiskaavassa osoitettu rakennusoikeus on (50 m2) 70 m2. Ranta-alueiden osayleiskaava Rakennuspaikka / saari on ranta-alueiden osayleiskaavassa osoitettu loma-asuntoalueeksi, RA. Kaavamääräysten mukaan kokonaiskerrosala (rakennusoikeus) kooltaan m2:n suuruisissa saarissa, leveimmältä kohdaltaan metriä on 70 m2. Alle 5000 m2:n suuruisten saarten rakennusoikeus on 50 m2. Lomarakennus tulee sijoittaa vähintään 30 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Rakennuspaikka Rakennuspaikka sijaitsee kapeassa leveimmältä kohdaltaan n. 70 metriä leveässä saaressa. Saaren pinta-ala on n m2, pituus n. 83 metriä ja leveys kohtisuoraan mitattuna metriä (hakijan ilmoitus). Lomarakennus kerrosalaltaan 58 m2 on esitetty rakennettavaksi puretun lomarakennuksen paikalle, keskelle saarta n metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Rakennuspaikalla on suoritettu katselmus ruoppaus- ja täyttötöiden vuoksi

14 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 110 Rakennukset ja myönnetyt rakennusluvat Vanhalle lomarakennukselle, kerrosalaltaan 35 m2 (inventointi v m2), on myönnetty rakennuslupa vuonna Lomarakennuksen laajentamiseen on myönnetty kaksi lupaa vuosina 2002 ja Lomarakennuksen kerrosala laajennuksen jälkeen olisi ollut 60 m2. Rakennusluvan voimassaolon jatkamiseen on myönnetty jatkoaika v Loppukatselmuksessa todettiin että vanha lomarakennus oli purettu ja lähes samalle paikalle oli rakennettu uusi lomarakennus kerrosalaltaan 58 m2. Saunarakennukselle kerrosalaltaan 20 m2 ja talousrakennukselle kerrosalaltaan 20 m2 on myönnetty rakennusluvat vuosina 2002 ja Vanhan rakennetun lomarakennuksen ja myönnettyjen rakennuslupien mukainen kokonaiskerrosala olisi ollut yhteensä 100 m2. Kaikki rakennusluvat on myönnetty ennen ranta-alueiden osayleiskaavan hyväksymistä. Uuden lomarakennuksen rakentamiseen vuonna 2009 olisi tullut hakea poikkeamis- ja rakennusluvat voimassaolevan osayleiskaavan perusteella. Poikkeamista koskevat säännökset Rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. MRL 72 Poikkeamisvalta Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen MRL:ssä säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. MRL 171 Hakemuksen perustelut Hakijat ovat esittäneet hakemuksen tueksi erityisiä syitä ja perusteluja: Laajennustöiden alettua havaittiin runkorakenteissa laho- ja eläintuhoja. Rakennus purettiin perustuksineen v ja purkujäte siirrettiin rakennuspaikalta. Valokuvat Liitteet - ympäristökartta / rajanaapurit - asemapiirros - selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta - selvitys rajanaapurien kuulemisesta - ote rantaosayleiskaavasta - ote maakuntakaavasta Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta.

15 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 111 Rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta puoltaa poikkeamishakemusta kerrosalaltaan 58 m2:n suuruisen lomarakennuksen rakentamiseen. Perustelut Lomarakennus on esitetty sijoitettavaksi rakennuspaikan (saaren) keskiosaan ja sen korkeimpaan kohtaan. Vanhan loma-asunnon purkamiseen on ollut erityinen syy. Laajennukselle on myönnetty rakennuslupa ennen ranta-alueiden osayleiskaavan hyväksymistä ja laajennuksen jälkeen lomarakennuksen kerrosala olisi ollut 60 m2. Yleiskaavamääräyksistä poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle, eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen rantavyöhykkeellä tai muutoinkaan aiheuta merkittäviä ympäristö- sekä muita vaikutuksia. MRL 172 Päätöksen voimassaolo Rakennustarkastaja esittää, että poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta kunnanhallituksen myönteisestä päätöspäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja esitettävä tässä yhteydessä todistus päätöksen lainvoimaisuudesta. MRL 174 Päätöksen täytäntöönpano Kunnan tulee toimittaa päätös tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lisätiedot Rakennustarkastaja Merja Välimäki, p Sovellettavat oikeusohjeet MRL 72 Suunnittelutarve ranta-alueella, 171 Poikkeamisvalta, 172 Poikkeamisen edellytykset ja 174 Poikkeamispäätös ja siitä ilmoittaminen Khall 71 Hyväksyttiin Esityslistan liitteenä on rakennushankkeen maantieteellistä sijaintia osoittava kartta. Kunnanhallitus päättää Mikko ja Helinä Katilan poikkeamishakemuksen osalta seuraavaa: 1) hyväksytään hakijoiden poikkeamishakemus 58 m 2 suuruisen lomarakennuksen rakentamiseksi hakemuksessa esitetylle rakennuspaikalle tilalla Jaakkola RN:o 4:35 Luvian kunnan Peränkylässä

16 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 112 2) todetaan, että yleiskaavamääräyksistä poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen rantavyöhykkeellä tai muutoinkaan aiheuta merkittäviä ympäristö- sekä muita vaikutuksia (MRL 172 ) 3) päätetään, että poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta kunnanhallituksen tästä päätöspäivästä lukien; ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja esitettävä tässä yhteydessä todistus päätöksen lainvoimaisuudesta (MRL 174 )

17 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 113 LAUTAKUNTIEN JA KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÖYTÄKIRJAT Khall 72 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Lisäksi kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 33 :n mukaan kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta seuraavia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan: lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset kunnanhallituksen johtosäännön 6 :n kohdat kunnanhallituksen johtosäännön 7 :n kohdat hallintosäännön 12 :n kohdat 1-8 Kunnanhallitukselle on toimitettu ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan pöytäkirjat.

18 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 114 Kunnanhallitus päättää olla ottamatta lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

19 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 115 TIEDOKSISAATTOASIAT Khall 73 1) Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmän muistio ) Luonnonsuojelulain 49 :n 3. momentin mukainen poikkeamislupahakemus koskien merimetson häirintää sekä hakemus yksityisten suojelualueiden rauhoituspäätöksistä poikkeaminen. Hakija Antti J. Lind. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös ) Nakkilan-Luvian yhteiseksi yrityskehittäjäksi insinööri Lauri Pörsti Vanha-Ulvilasta. Merkitään tiedoksi.

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 6/2015 197 Kunnanhallitus 13.04.2015 Aika Maanantai 13.04.2015 klo 17:30-19:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot