Kunnanvirastossa klo Marja Vaitomaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa"

Transkriptio

1 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kuntalaisaloitteet 2013 Valtuutettujen aloitteet 2013 Investointiohjelman tarkistaminen Koulukeskuksen peruskorjaus, kuntotutkimuksen laadinta Luvian keskustan asemakaavan muutos (koulukeskus) Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle jätetystä valituksesta (keskustan osayleiskaava) Jorma Saikkosen ja Tiina Neulaluoman suunnittelutarveratkaisu Lautakuntien ja kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjat Tiedoksisaattoasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Puheenjohtaja Julkipanotodistus Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kunnanvirastossa klo Marja Vaitomaa Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

2 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 66 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Khall 41 Kuntalain 58 :n mukaan kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle lähettämällä kokouskutsu/esityslista kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kunnanhallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 42 Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Esa Talasma ja Kimmo Toroska. Kunnanhallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Talasma Ja Kimmo Toroska.

3 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 67 KUNTALAISALOITTEET 2013 Khall 43 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Samalla valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Aloite on syytä saattaa valtuuston käsittelyyn omana asianaan, jos sen poliittinen tai muu merkitys tätä edellyttää. Luvian kunnan hallintosäännön 52 :n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo kunnan asukkaiden tekemistä, valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Vuonna 2013 kuntaan ei ole saapunut yhtään kuntalaisaloitetta. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle tiedoksi, että vuoden 2013 aikana ei ole tehty yhtään kuntalaisaloitetta. Hyväksyttiin.

4 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 68 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET 2013 Khall 44 Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Kunnanhallituksen on kunnanhallituksen johtosäännön 4 :n mukaisesti vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Valtuutettu Elina Mustonen on tehnyt valtuuston kokouksessa aloitteen Prizztechin palvelujen selvittämisestä. Kunnanhallitus on antanut aloitteen kunnanjohtajan selvitettäväksi. Tehdyn selvityksen pohjalta kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt irtisanoa Prizztech Oy:n kokonaisasiakkaitten yhteistyösopimuksen lukien. Valtuutettu Elina Mustonen on tehnyt valtuuston kokouksessa aloitteen Käenpesän tilanteen selvittämiseksi. Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan , ja käsittelee asiaa edelleen kokouksessaan Aloite käsitellään loppuun keväällä Valtuutettu Elina Mustonen on tehnyt valtuuston kokouksessa aloitteen säännöllisen päivätoiminnan järjestämiseksi. Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan , ja käsittelee asiaa edelleen kokouksessaan Aloite käsitellään loppuun keväällä Valtuutettu Elina Mustonen on tehnyt valtuuston kokouksessa aloitteen koskien lapsiperheiden kotipalvelua. Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan , ja käsittelee asiaa edelleen kokouksessaan Aloite käsitellään loppuun keväällä Kunnanhallitus päättää ilmoittaa valtuustolle tiedoksi, että vuoden 2013 aikana on tehty neljä valtuustoaloitetta. Valtuutettu Elina Mustosen aloitteen Prizztechin palvelujen selvittämisestä jälkeen kunta on irtisanonut Prizztech Oy:n kokonaisasiakkaitten yhteistyösopimuksen.

5 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 69 Valtuutettu Elinan Mustosen tekemät muut kolme aloitetta käsitellään loppuun kevään 2014 aikana. Hyväksyttiin.

6 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 70 INVESTOINTIOHJELMAN TARKISTAMINEN Khall 45 Valtuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden talousarviona noudatettavaksi ja taloussuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi. Investointiosan määrärahat ovat sitovia vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti 1) talonrakennuksen alueella kohteittain, 2) irtain omaisuus talousarvion erittelytasoisena ja 3) yksilöityjen kohteiden osalta. Opetusministeriö on päätöksellään vahvistanut opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain perusteella yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille Luvian koulukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen uudisrakentamisen osa on hyväksytty suunnitelmaan vuodelle 2014 kustannusarvio yht euroa, johon valtionosuus euroa sekä peruskorjausosa vuodelle 2015, kustannusarvio yht euroa, johon valtionavustus euroa. Hanke on liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa alustavasti merkitty vuodelle 2016, liikunnan osuus kustannusarviosta euroa, johon avustus euroa. Rahoitussuunnitelmien aikataulut ja avustusmäärärahat tulevat täsmentymään myöhemmin. Myönnettävä valtionavustus on jälkirahoitteista. Kunnan investointisuunnitelmassa hanke on merkitty toteutettavaksi vuosina (hankkeen suunnittelu vuosina ). Näin ollen investointisuunnitelma tulee tarkistaa vastaamaan hankkeen aikataulua. Hankkeen arkkitehtisuunnittelun ja hankesuunnitelman laadinta kilpailutus on käynnissä, tarjousaika päättyy Hankkeen alustavan aikataulun mukaan vuonna 2014 toteutetaan arkkitehtisuunnittelu, hankesuunnitelma, tekniikkasuunnittelut ja kuntotutkimukset. Vuonna 2015 toteutettavaksi tulisi uudisrakennus, vuonna 2016 uudisrakentamisen loppuunsaattaminen ja Repolan peruskorjaus, vuonna 2017 viirikoulun, yläkoulun ja keittolan korjaukset. Hankekokonaisuudesta (pl. suunnitteluvaihe) on laadittu alustava kustannusarvio, esityslistan liitteenä. Kustannusarvion laadinnan jälkeen liikuntasalin koko on tarkentunut, esitetty investointisuunnitelma sisältää 740 neliön salin. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan investointiohjelman muutoksineen sitovana noudatettavaksi vuonna 2014 ja ohjeellisena noudatettavaksi vuosina Hyväksyttiin.

7 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUS, KUNTOTUTKIMUKSEN LAADINTA Khall 46 Opetus- ja kulttuuriministeriö on antamallaan päätöksellä vahvistanut opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain perusteella koulun perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille Luvian koulukeskuksen laajennus on merkitty tässä suunnitelmassa vuodelle 2014 ja peruskorjaus vuodelle Valtionavustus on yhteensä euroa. Rahoitusviranomaiset edellyttävät, että peruskorjauksen osalta (Repola, keittola, Viirikoulu ja Yläkoulu) on laadittava kattava kuntotutkimus, jotta rakenteissa olevat ongelmat pystytään luotettavasti korjaamaan ja sisäilmaongelmat poistamaan. Kuntotutkimuksen laatimisesta on pyydetty tarjousta Vahanen-yhtiöltä ja heiltä saatu hinta-arvio/tarjous liitteenä. Hinta-arvio on euroa, alv 0%. Tuo suoritettaisiin toteutuneet kustannukset-periaatteella, jossa tutkimuksessa esiin tulleet vauriokohdat pystytään luotettavasti tutkimaan. Kunnanhallitus päättää valita koulukeskuksen kuntotutkimuksen laatijaksi Vahanen-yhtiöt. Hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä nro 6 Vahanen yhtiön hinta-arvio/tarjous.

8 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 72 LUVIAN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KOULUKESKUS) Khall 47 Luvian koulukeskuksen ja urheilukentän sekä kirkkomäen ja hautausmaan muodostaman alueen toimintoja ohjaava kaavatyö on aloitettu arkkitehti Otto Arposen toimesta (Porin kaupunkisuunnittelu) ja Luvian kunnan aloitteesta ja se on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2014 aikana. Asemakaavan muutoksella tutkitaan koulukeskuksen laajentaminen, liikennejärjestelyiden muutokset sekä kulttuuriperinnön suojelu. Asemakaavan muutos liittyy Luvian koulukeskuksen laajennushankkeeseen, joka sisältyy opetus- ja kulttuuriministeriön koulun perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosille Kaava-alue sijoittuu näkyvälle paikalle Luvian keskustaan kirkon ja koulukeskuksen ympäristöön ja on kooltaan n. 4.9 ha. Alueella sijaitsee Luvian yhtenäiskoulu, jossa järjestetään opetusta luokille 1-9 sekä aamu- ja iltapäiväkerhon toimintaa. Pappilantien varrella koulukeskusta vastapäätä toimii päiväkotiryhmän pieni yksikkö Käpylä. Alueella on seurakunnan rakennuksia, joista merkittävimpänä ristikirkko. Alueen halki kulkee ajoneuvoliikenteen salliva Pappilantie sekä kevyen liikenteen reitti. Alueella on voimassa hyväksytty Luvian keskustan rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos. Asemakaavassa alue on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO), yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) sekä katualuetta. Alueella on myös voimassa hyväksytty Luvian keskustan oikeusvaikutukseton osayleiskaava Osayleiskaavassa alue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta, jolla ympäristö säilytetään. Kunnanvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa Luvian keskustan osayleiskaavassa alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi, jolla rakentaminen sopeutetaan ympäristöön (C/sy). Kaava ei ole vielä saanut lainvoimaa. Asemakaavamuutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma , joka on tämän pykälän liitteenä. Kunnanhallitus päättää Luvian keskustan asemakaavan muutoksen johdosta (koulukeskus) seuraavaa: 1) käynnistetään Luvian keskustan asemakaavan muutos (koulukeskus) osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan rajatulla suunnittelualueella 2) kuulutetaan kaavamuutoksen vireilletulosta (MRL 63 )

9 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 73 3) julkistetaan vireilletulon yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pidetään nähtävillä kaavan laadinnan ajan Luvian kunnanvirastossa ja kunnan verkkosivuilla (MRL 63 ) Hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä nro 7 on asemakaavamuutoksesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma

10 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 74 LAUSUNNON ANTAMINEN TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE JÄTETYSTÄ VALITUKSESTA (KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA) Khall 48 Luvian kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan kvalt 112 Luvian keskustan osayleiskaavan. Tästä päätöksestä on jätetty Turun hallinto-oikeudelle päivätty valituskirjelmä, kirjelmän allekirjoittajina Ritva Hannukainen, Aino Hannukainen, Regina Suominen ja Timo Suominen. Muutoksenhakijat esittävät hallintooikeudelle, että se kumoaisi Luvian kunnanvaltuuston tekemän Luvian keskustan osayleiskaavan laadintaa ja tarkistusta koskevan päätöksen. Turun hallinto-oikeus on pyytänyt saapuneella kirjeellä Luvian kuntaa hankkimaan valituksen johdosta valtuuston lausunnon ja liittämään asiakirjoihin lausuntopyynnössä erikseen eritellyt asiakirjat. Lausunnon antamiselle on annettu lisäaikaa saakka. Kunnanhallituksen johtosäännön 5 :n kohdan 21. mukaan kunnanhallitus antaa selityksen valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos kunnanhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen. Luvian kunta on pyytänyt kaavanlaatijalta lausuntoa Luvian keskustan osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätettyyn valitukseen. Liiteaineistossa kaavanlaatijan kunnalle toimittama päivätty lausunto ja Turun hallinto-oikeudelle jätetty muutoksenhakukirjelmä Kunnanhallitus päättää seuraavaa: 1) yhdytään kaavanlaatijan laatimaan lausuntoon ja toimitetaan se Luvian kunnan lausuntona Turun hallinto-oikeudelle 2) lisäksi todetaan valituskirjelmässä esitetyn kunnanvaltuuston puheenjohtajaa koskevan väittämän johdosta, että Kuntalain 52.1 :n mukaan valtuutettu on esteellinen käsittelemään valtuustossa asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Oikeuskäytännössä kaava-alueella maata omistava valtuutettu on yleensä katsottu esteelliseksi osallistumaan yksityiskohtaista maankäytön suunnittelua koskevan kaavan (asemakaavan) käsittelyyn. Sen sijaan yleispiirteisemmän yleiskaavan käsittelyssä esteellisyys on tulkinnanvaraisempi, sillä kaikilla yleiskaavoilla ei ole välittömiä maanomistajaan kohdistuvia oikeusvaikutuksia (esim. KHO 1988 A 58). Kunnanvaltuuston pj Mark-

11 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 75 ku Weckman ei ole enää ollut valtuutettu kunnanvaltuuston hyväksyessä keskustan osayleiskaavaa kokouksessa Hänen toimikautensa on valtuutettuna päättynyt (toimikausi ). Kunnanhallitus on asettanut keskustan osayleiskaavan suunnitteluorganisaation osaksi laajapohjaisen ohjausryhmän kokouksessaan , johon Markku Weckman on kunnanvaltuuston puheenjohtajan asemassa nimetty. Ohjausryhmän tehtävänä on ollut kaavan laadinnan ja tarkistuksen ohjaaminen ilman päätösvallan käyttöä. Keskustan osayleiskaavan tarkoituksena on kunnan keskustan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen yleiskaavan luonteen mukaisesti. Kaavalla ohjataan keskustan alueen yksityiskohtaisempaa kaavoitusta, rakentamista ja muuta maankäyttöä. Osayleiskaavassa ei uusia rakennuspaikkoja osoiteta kenellekään eikä myöskään suoraan osoiteta rakennusoikeuksia. Tätä taustaa vasten yksityisen edun saannista ei kunnanvaltuuston puheenjohtajan kohdalla voida puhua kaavan laadintaa koskevan ohjausryhmän jäsenenä ja kaava-alueen yhtenä kiinteistönomistajana. Hallintolain 28 :ssä tarkoitetut esteellisyysperusteet eivät hänen kohdallaan ohjausryhmän jäsenenä täyty. Haluamme lopuksi korostaa erityisesti sitä, että osayleiskaavalla ei muuteta voimassaolevan asemakaavan sisältöä. Esitämme, että Turun hallinto-oikeus hylkää sille jätetyn valituksen Luvian kunnanvaltuuston päätösratkaisusta Hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä nro 8 kaavanlaatijan kunnalle toimittama päivätty lausunto ja Turun hallinto-oikeudelle jätetty muutoksenhakukirjelmä Ritva Hannukainen poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi).

12 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 76 JORMA SAIKKOSEN JA TIINA NEULALUOMAN SUUNNITTELUTARVERATKAISU Ymp.ltk.15 Hakemusnumero Hakija Nimi Saikkonen Jorma ja Neulaluoma Tiina Rakennuspaikka Rakennustoimenpide Kunta Luvia Kaupunginosa/kylä Hanninkylä 401 RN:o ma 7:142 Tilan nimi Lanki Rakennuspaikan osoite Vanha Porintie Postiosoite Tilan nimi LUVIA Pinta-ala 5000 m² Asuin- ja talousrakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m² Kerrosluku As. lkm Asuinrakennus Autotalli 100 Selostus poikkeamisesta Suunnittelutarveratkaisuhakemus Rakentamiselle haetaan erillistä suunnittelutarveratkaisua, koska määräala sijaitsee Keskustan osayleiskaavassa osoitetulla suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. MRL 16 Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen MRL 16 :ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueelle, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen: 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja

13 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 77 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnontai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. MRL 137 Ratkaisuvalta MRL 137 :ssä säädettyjen edellytysten olemassaolon ratkaisee kunnanhallitus. MRL 137 Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista Määräala rajoittuu yksityistieltä Vanha Porintiehen. Kiinteistöllä on mahdollisuus liittyä kunnalliseen vesijohtoverkostoon. Maakuntakaava Maakuntakaavassa määräalalle ei ole osoitettu aluevarausta. Osayleiskaava Keskustan osayleiskaavassa määräala on osoitettu pientalovaltaiseksi alueeksi / uudeksi ja olennaisesti muuttuvaksi alueeksi, AP sekä asemakaavoitettavaksi tarkoitetuksi alueeksi, ak. Koko osayleiskaava-alue on suunnittelutarvealuetta (MRL 16 ) asemakaavoitettavaksi tarkoitettuja alueita lukuun ottamatta. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan Hyväksymispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Liitteet: - ote maakuntakaavasta 1 kpl - Keskustan osayleiskaava 1 kpl - ympäristökartta, rajanaapurit 1 kpl - asemapiirros 1 kpl - selvitys hallintaoikeudesta, 1 kpl - selvitys naapurien kuulemisista 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Rajanaapureilla ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta ei puolla suunnittelutarveratkaisuhakemusta asuinrakennuksen ja siihen liittyvän talousrakennuksen rakentamiseen. Perustelut Rakentaminen aiheuttaa haittaa alueiden käytön järjestämiselle eikä se ole valtuuston hyväksymän oikeusvaikutteisen Keskustan osayleiskaavan määräysten ja tavoitteiden mukainen.

14 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 78 Päätöksen täytäntöönpano Kunnan tulee toimittaa päätös tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lisätiedot Rakennustarkastaja Merja Välimäki, p Sovellettavat oikeusohjeet MRL 16 Suunnittelutarvealue, 137 Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella ja 174 / MRA 90 Poikkeamispäätös ja siitä ilmoittaminen Khall 49 Hyväksyttiin. Liitteenä kartta-aineistoa, josta ilmenee rakennushankkeen maantieteellinen sijainti. Kunnanhallitus päättää Jorma Saikkosen ja Tiina Neulaluoman suunnittelutarveratkaisun osalta seuraavaa: 1) suunnittelutarveratkaisua ei hyväksytä Tausta ja perustelut: Luvian keskustan osayleiskaavassa rakennuspaikkaa koskeva määräala Lanki nimisestä tilasta 7:142 on osoitettu pientalovaltaiseksi/uudeksi ja olennaisesti muuttuvaksi alueeksi (AP) sekä asemakaavoitettavaksi tarkoitetuksi alueeksi (ak). Koko osayleiskaava-alue on suunnittelutarvealuetta (MRL 16 ) asemakaavoitettavaksi tarkoitettuja alueita lukuun ottamatta. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan Hyväksymispäätöksestä on valitettu Turun hallintooikeuteen. Valitus ei koske tässä tarkoitettua rakennuspaikkaa. Suunnittelutarveratkaisun hyväksyminen saattaa aiheuttaa haittaa tulevalle kaavoitukselle. Keskustelun kuluessa Reijo Koivunen esitti Mikko Marttilan kannattamana, että suunnittelutarveratkaisu hyväksytään. Koivusen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Perustelut: - hanke ei aiheuta haittaa tulevalle alueiden käytön järjestämiselle - ei ole todennäköistä, että alueella alkaa lähivuosina kaavamuutosta (hanke tukee maaseutumaista rakentamista) - vesijohtoverkosto on alueella valmiina

15 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 79 Edelleen kirjattiin pöytäkirjaan, että kunnanhallitus käsittelee vastaavat hankkeet jatkossakin tapauskohtaisesti.

16 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 LAUTAKUNTIEN JA KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÖYTÄKIRJAT Khall 50 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Lisäksi kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 33 :n mukaan kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta seuraavia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan: lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset kunnanhallituksen johtosäännön 6 :n kohdat kunnanhallituksen johtosäännön 7 :n kohdat hallintosäännön 12 :n kohdat 1-8 Kunnanhallitukselle on toimitettu ympäristölautakunnan pöytäkirja sekä hallintojohtajan päätös 4. Kunnanhallitus päättää olla ottamatta lautakuntien ja hallintojohtajan

17 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 81 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen. Hyväksyttiin.

18 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 82 TIEDOKSISAATTOASIAT Khall 51 1) Ympäristötarkastaja Jari Lagerroosin lausunto Fortum Sähkönsiirto Oy:n hakemuksesta koskien sähkökaapelin asentamista mereen mantereen ja Halssikari välille. Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi. Hyväksyttiin.

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika 24.3.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot