LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015"

Transkriptio

1 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnan taloudellinen tilanne Luvian kirkonseudun asemakaavamuutosesitys kortteli 2015 Ari Levokarin perikunta (Helmi Levokari) Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Eurajoen ja Luvian kunnan yhdistymishallitukseen Luvian kunnan pienhankintaohje Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirja Lautakuntien ja kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjat Tiedoksisaattoasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Puheenjohtaja Julkipanotodistus Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kunnanvirastossa Marja Vaitomaa Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

2 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 194 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Khall 122 Kuntalain 58 :n mukaan kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle lähettämällä kokouskutsu/esityslista kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kunnanhallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 123 Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Kimmo Perkola ja Emilia Syväsalmi. Kunnanhallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Männistö ja Emilia Syväsalmi.

3 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 195 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE Khall 124 Kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportointi toteutetaan vuonna 2015 seuraavasti: Valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille tuodaan määrärahojen toteutumaraportit joka kuukaudelta. Valtuustolle ja hallitukselle tuodaan myös kuukausittaiset tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat. Talousraportit tuodaan kunnanhallitukselle tietoon kuukausittain. Kunnanhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan talousarvion määrärahojen sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportointi toteutetaan valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille seuraavasti: Ajalta touko- kesäkuussa Ajalta syys- lokakuussa Tilinpäätös hallitukselle maaliskuussa, valtuustolle touko-kesäkuussa Toimintakertomustiedot lautakunnilta helmikuussa. Esittelijöiden tulee lisäksi informoida toimielimiä käyttösuunnitelmien toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista niin, että toimielimellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Kunnanhallitukselle on toimitettu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportti Esityslistan liitteenä. Talousarvion toimintamenoista on toteutunut kolmen kuukauden aikana 23,6 % (ajan mukaan laskettu 25,0 %). Toimintatuloja on kertynyt 23,0 %. Kolmen kuukauden verokertymä on 0,1 % suurempi kuin vuoden 2014 vastaava. Kunnallisveron osalta nousua on edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 0,3 %, ja yhteisöverojen tuotossa on laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 7,8 %. Verotuloja on arvioitu vuodelle 2015 yhteensä euroa, josta toteutunut tammimaaliskuussa euroa eli 25,8 % vuoden verotuloarviosta. Valtionosuuksia on arvioitu vuonna 2015 kertyvän euroa, josta tammi-helmikuussa on toteutunut euroa eli 25,9 %. Talousarvion 2015 investoinneista, 4,7 miljoonasta eurosta, on toteutunut helmikuun loppuun mennessä menoja euroa ja käyttöomaisuuden myyntituloja ei ole kirjattu.

4 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 196 Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi ja lähettää taloudellisen tilanteen edelleen valtuustolle tiedoksi.

5 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 197 LUVIAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOSESITYS KORTTELISSA 215 ARI LEVOKARIN PERIKUNTA (HELVI LEVOKARI) Khall 216 Helvi Levokari Ari Levokarin perikunnan puolesta on jättänyt kunnalle päivätyn kaavamuutosesityksen, jota on sittemmin toimitetulla kirjeellä vielä täydennetty. Asemakaavan muutoksella on tarpeen selvittää tonttiliittymäratkaisut Ari Levokarin perikunnan omistamille kiinteistöille 1:2 ja 7:33 ja sittemmin tehdyn lähtöselvityksen mukaisesti Ola ja Sinikka Levokarin omistamille kiinteistöille 7:32 ja 7:20. Suunnittelualue sijaitsee Luvian kunnan Hanninkylässä noin 1 km keskustasta luoteeseen Niemen tien varrella. Alueella on voimassa oleva rakennuskaavamuutos vuodelta Kaava ei noudata kiinteistörajoja kiinteistöjen 1:2, 7:33, 7:32, 7:101 ja 7:46 osalta. Kaavamuutoksen esittäjä on valinnut kaavoittajaksi Rejlers Oy:n Porista. Arkkitehti Anne Karlsson on laatinut ennen kaavamuutoksen käynnistymistä lähtöselvityksen , jolla on koottu yhteen ne tiedot, joilla on vaikutusta asemakaavamuutoksen mahdollisuuksiin. Tonttiliittymäratkaisujen ohella on tarpeen tutkia tarvittavat näkymäalueet ja samalla pyritään löytämään myös voimassa olevien tilarajojen mukainen kaavaratkaisu. Kaavamuutoksen lähtökohtana on kiinteistön omistajien arvokkaina kokemien rakenteiden säilyttäminen mahdollisuuksien mukaan. Esityslistan liitteenä Helvi Levokarin kunnalle toimittama kaavamuutosesitys ja siihen liittyvä täydennys ja arkkitehti Anne Karlssonin(Rejlers Oy) laatima lähtöselvitys Kunnanhallitus päättää Ari Levokarin perikunnan (allekirjoittajana Helvi Levokari) toimittaman kaavamuutosesityksen johdosta seuraavaa: 1) käynnistetään kaavamuutos Kirkonseudun asemakaavan korttelissa 215 tonttiliittymäratkaisujen löytämiseksi kiinteistöille 1:2, 7:33, 7:32 ja 7:20 2) hyväksytään kaavamuutoksen laatijaksi Rejlers Oy, kaavoittajana arkkitehti Anne Karlsson 3) kuulutetaan kaavahankkeen vireille tulosta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti

6 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 198 4) todetaan, että kaavamuutoksesta aiheutuneet hallinnolliset kulut ja kuulutuskustannukset peritään kunnanvaltuuston vahvistaman taksan mukaisesti Khall 164 Kirkonseudun asemakaavan korttelissa 2015 on käynnistynyt yksityisten maanomistajien aloitteesta (Helvi Levokari ja sittemmin mukaan hakijana tullut LuviMarika Oy) asemakaavallinen muutos, jonka täsmentyneenä tavoitteena on säilyttää suunnittelualue edelleen viihtyisänä asumispainotteisena ympäristönä, mutta myös luoda uusia tarvelähtöisiä toimintaedellytyksiä liiketoiminnan harjoittamiselle sekä teollisuus- ja työtilojen rakentamiselle/säilyttämiselle. Keväällä 2014 kaavamuutokseen mukaan ilmoittautuneiden kiinteistöjen 1:92 ja 1:93 johdosta syntyi tarve arvioida alueen kaavaratkaisua laajemmin eikä vain kahden kiinteistön lähtökohdista. Kaavamuutoksella halutaan tavoitella myös laajempaa innostusta ja kaikkia kiinteistönomistajia hyödyttävää kokonaisnäkemystä. Tämä tarkoittaisi sitä, että vuoden 1979 rakennuskaavassa esitettyä ajatusta käsiteollisuuden harjoittamisen alueena voisi korostaa ja kasvattaa. Näiden lisäksi tarpeellista on arvioida tonttiliittymäratkaisuja, jotka tulivat esille jo Helvi Levokarin aloitteessa sekä tarvittavia näkemäalueita ja näiden pohjalta löytää voimassa olevien tilarajojen mukainen kaavallinen ratkaisu. Kaavamuutoksen lähtökohtana on kiinteistönomistajien arvokkaina kokemien rakenteiden ja pihapiirien säilyttäminen mahdollisuuksien mukaan. Luvian kunnan lähtökohtana on tarve turvata ja luoda uusia edellytyksiä asumiselle ja tähän luontevasti liittyville muille toiminnoille. Tämä tarkoittaa sitä, että muutoksella ajan- ja yhdenmukaistetaan kaavamuutosalueen korttelit ja rakennusoikeudet. Kunta haluaa painottaa ratkaisussa alueen maankäytön yhtenäisyyttä ja tasapuolisuutta, joka myöhemmin tulevaisuudessa palvelee entistä paremmin asukkaita ja edistää samalla alueen säilymistä elinkelpoisena. Muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut ja samalla myös luonnos kaavamuutokseksi. Muutosluonnosratkaisussa kaikille kiinteistöille esitetään kaavamerkintää AL (asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue). Alueelle saa kaavamääräyksen mukaan rakentaa myös ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuus- ja työtilaa 20 % tontin rakennusoikeudesta. Nykyisessä asemakaavassa suunnittelualue on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO) sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY).

7 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 199 Liiteaineistossa osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka täydentyy kaavan laadintaprosessin aikana sekä luonnoskartta kaavamuutokseksi. Kunnanhallitus päättää Kirkonseudun asemakaavan muutoksen johdosta korttelissa 215 seuraavaa: 1) asetetaan kaavaluonnos julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi (MRL 6, MRA 30 ), jonka aikana osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus mielipiteen esittämiseen kaavaluonnoksesta 2) kuulutetaan samassa yhteydessä kaavan vireilletulosta ja pidetään osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan ja jona aikana osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä tästä suunnitelmasta (MRL 6, 62 ) 3) pyydetään kaavaluonnoksesta tarvittavat viranomaislausunnot (MRL 63, MRA 30 ) Khall 125 Korttelia 215 koskeva asemakaavamuutos on ollut luonnoksena nähtävillä ajanjakson Tänä aikana viranomaislausunnon antoivat Satakunnan Museo, ELY-keskus ja Satakuntaliitto. Osallisista mielipiteensä jättivät Helvi Levokari, Ola ja Sinikka Levokari (täydensivät mielipidettänsä myöhemmin päivätyllä esityksellä toimenpiteisiin ryhtymisestä) sekä Pekka ja Riitta Homeri. Kaavoittaja on laatinut viranomaislausunnoista sekä osallisten mielipiteistä vastineensa. Nämä tämän pykälän liitteinä kaavakarttaehdotuksen, kaavaselostuksen ym. dokumenttien ohella. Liiteaineistoon sisältyy myös kunnan vastine, Porin kaupunkisuunnittelun laatimana, Ola Levokarin joulukuulla 2014 päiväämästä mielipidetäydennyksestä. Rakennustarkastaja Merja Välimäki tulee esittelemään kokoukselle ehdotusvaiheen asemakaavamuutosta ja siihen liittyviä eräitä yksityiskohtia. Ehdotus Kunnanhallitus päättää Luvian Kirkonseudun asemakaavamuutoksen johdosta korttelissa 215 seuraavaa:

8 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 200 1) hyväksytään kaavoittajan valmistelemat vastineet viranomaislausunnoista ja osallisten mielipiteistä 2) asetetaan kaavamuutos ehdotuksena siihen liittyvine asiakirjoineen julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi (MRA 27 ) 3) pyydetään kaavaehdotuksesta tarvittavat viranomaislausunnot (MRA 28 ) Asiantuntijana paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan klo rakennustarkastaja Merja Välimäki.

9 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 201 JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN EURAJOEN JA LUVIAN KUNNAN YHDISTYMISHALLITUKSEEN Khall 126 Eurajoen kunnanvaltuusto on ja Luvian kunnanvaltuusto on hyväksynyt Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistymissopimuksen. Yhdistymissopimuksessa on määritelty, että kuntien valtuustojen tulee kokoontua valitsemaan yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet neljän viikon kuluessa siitä, kun valtuustot ovat tehneet päätökset yhdistymisesityksestä valtioneuvostolle. Yhdistymishallitus päättää uutta kuntaa koskevista asioista. Asiat, joilla voidaan nähdä olevan vaikutuksia uuden kunnan toimintaan ja talouteen, tulee saattaa yhdistymishallituksen käsiteltäväksi. Uuden kunnan yhdistymishallitukseen valitaan 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdistymishallituksen poliittinen paikkajako noudattelee vuoden 2012 kuntavaalien kuntien yhteenlaskettua äänestystulosta ja paikoista 6 on Eurajoen ja 3 Luvian. Paikat jakautuvat puolueittain seuraavasti: Keskusta 3, SDP 3, KOK 2 ja PS 1. Yhdistymishallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan Eurajoelta ja varapuheenjohtajan Luvialta. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Eurajoen ja Luvian yhdistymishallitukseen kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi

10 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 202 LUVIAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJE Khall 127 Kunnan tulee kilpailuttaa hankintansa. Hankintalain (348/07 ja 321/2010) soveltamisalan ulkopuolelle jää sellaisia arvoltaan vähäisempiä tai pieniä hankintoja, joiden menettelytavoista ei hankintalaissa säädetä. Pienhankintojen tarkoituksenmukainen, hankinnan laatuun ja laajuuteen soveltuvien hankintatapojen soveltaminen jää tämän johdosta kunkin hankintayksikön omaan harkintaan. Luvian kunnassa on valmisteltu yrityskehittäjän toimesta ja johdolla pienhankintaohje, jossa käsitellään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja, joista käytetään nimitystä pienhankinta. Ohjeessa otetaan kantaa siihen milloin hankinnassa on kysymys pienhankinnasta ja samalla ohjeistetaan tavat, miten pienhankintoja tulee tehdä. Samalla ohjeisto täydentää Luvian kunnassa noudatettavia hankintapalvelujen yhteistoiminta-alueen hankintaohjeita. Hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tulee noudattaa näitä ohjeita, muun lainsäädännön sisältämiä velvoitteita hyvän hallinnon periaatteita sekä voimassa olevia sopimuksia ja määräyksiä. Hankintalain ja kuntalain mukainen avoimuus, tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu koskee kaikkia hankintoja kynnysarvoista riippumatta. Laadittua pienhankintaohjetta käsitelty elinkeinotiimin kokouksessa , jonka jälkeen siihen on tehty vielä joitakin tarkistuksia ja pieniä muutoksia. Tärkeää tässä valmistelussa on ollut, että ohjeisto ei muodosta ristiriitaa hankintalain, tehtyjen sopimusten eikä kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeitten kanssa. Yritysten tai markkinanäkökulmasta katsottuna pienhankintoihin kykeneviltä yritykseltä edellytetään omaa aktiivisuutta tietoisuuden lisäämiseksi ja kauppojen syntymiseksi. Suomen Kuntaliitto on laatinut vuonna 2007 oman julkaisunsa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa. Julkaisu on luettavissa verkosta. Liitteenä laadittu Luvian kunnan pienhankintaohje. Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Luvian kunnan pienhankintaohjeen. Pöytäkirjan liitteenä pienhankintaohje nro 13.

11 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 203 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Khall 128 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksensa. Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjan tiedokseen.

12 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 204 LAUTAKUNTIEN JA KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÖYTÄKIRJAT Khall 129 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Lisäksi kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 33 :n mukaan kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta seuraavia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan: lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset kunnanhallituksen johtosäännön 6 :n kohdat kunnanhallituksen johtosäännön 7 :n kohdat hallintosäännön 12 :n kohdat 1-8 Kunnanhallitukselle on toimitettu teknisen lautakunnan pöytäkirja sekä kunnanjohtaja päätökset 9 12.

13 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 205 Kunnanhallitus päättää olla ottamatta lautakuntien ja kunnanjohtajan tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

14 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 206 TIEDOKSISAATTOASIAT Khall Verohallinnon kirje Kiinteistöveron palautus Luvian Loukke ry 2. Satama Investin kirje:esittely As Oy hankkeesta 3. Luvian Jäähalli Oy:n pöytäkirja Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015, ELY-keskus: Työttömien määrä alentunut maaliskuussa Satakunnassa. Luvian kunnan työttömyysaste oli 10,1 %. Työttömiä työnhakijoita Luvialla yhteensä 186 (edellisenä vuonna yhteensä 169, muutos 10,1 %), joista alle 25-vuotiaita 19, yli 50-vuotiaita 95 ja yli vuoden työttömänä olleita 63. Avoimia työpaikkoja Luvialla 3. Esitys: Kunnanhallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (14) Aika 17.03.2015, klo 18:00-20:21 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot