Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille."

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana projektia, jonka tavoitteena on kouluttaa kymenlaaksolaisia pk yrityksiä sosiaalisen median hyödyntämiseen omassa liiketoiminnassaan. Sosiaalinen media yrityksen voimavarana projekti on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama projekti. Projekti toteutetaan yhteistyössä Cursor Oy:n kanssa. Kouvola Innovation Oy KINNO on Kouvolan elinkeinoelämän vahva veturi ja yritysten ketterä kumppani. Se vastaa koko asukkaan Kouvolan yritys, kehitys ja matkailupalveluista. Kehittämistyössään KINNO painottaa metsään, energiaan ja ympäristöön, digitaalisiin sisältöpalveluihin sekä matkailuun ja vapaa aikaan keskittyvää liiketoimintaa. 1. Hankinnan kohde Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille Taustaa Sosiaalinen media yrityksen voimavarana projektin (myöhemmin SOME projekti) tavoitteena on kouluttaa kymenlaaksolaisten pk yritysten yrittäjiä ja henkilöstöä käyttämään sosiaalista mediaa omassa liiketoiminnassaan joko yrityksen sisäisessä tai ulkoisessa toiminnassa. Koulutusten aikana osallistujille tarjotaan mahdollisuutta tutustua erilaisiin sosiaalisen median työkaluihin yrittäjän näkökulmasta. Koulutukset on tarkoitus aloittaa aivan alkeista, tärkeimpinä kysymyksinä mitä, missä, miten ja miksi Koulutusten sisältö Iltamat Ensimmäisenä järjestetään sosiaalisen median iltamat, jolloin kootaan yhteen sosiaalisen median ammattilaisia pieneen messuosastoon esittelemään omaa osaamistaan sekä pidetään tietoiskumaisia koulutuksia 4 5 kappaletta. Tietoiskujen suunnitellut aiheet ovat: Sosiaalisen median perusteet Sosiaalinen media yrittäjän näkökulmasta Sosiaalinen media yrityksen sisäisessä käytössä Sosiaalinen media ja tietoturva Sosiaalisen median etikettiopas Tietoiskujen kestot ovat minuuttia. Iltamat järjestetään Kouvolassa sekä Kotkassa peräkkäisinä päivinä viikolla Peruskoulutus Sosiaalisen median perusteisiin liittyvät koulutustilaisuudet järjestetään samansisältöisenä Kouvolassa sekä Kotkassa. Sama koulutus pidetään joko samana päivänä molemmissa kaupungeissa tai peräkkäisinä päivinä. Yksittäisen koulutuksen kesto on 2 3 tuntia. Koulutusten ajankohta on vielä avoin, tavoitteena aloittaa koulutukset toukokuussa ja jatkossa järjestää koulutuksia 2/kuukausi.Koulutusten sisältö on suunniteltu seuraavanlaiseksi: Sosiaalinen media hyötykäyttöön Miten selvitä sosiaalisen median työkaluviidakosta Mitä pitää ottaa huomioon työkaluja valitessa Miksi sosiaaliseen mediaan kannattaa osallistua, monitorointi

2 Facebook ja mikroblogipalvelut Mitä lisäarvoa Facebookin tai Twitterin käyttö tuo yritystoimintaan Minkälaisia mahdollisuuksia yhteisöpalvelut tarjoavat Mistä tiedän hyödyinkö tästä? Sosiaalinen media yrityksen sisäisessä toiminnassa Mitä työkaluja on tarjolla Mitä etuja nykyään käytössä oleviin toimintatapoihin Sosiaalinen media ja markkinointi Mitä Missä Miksi Miten Hyödyt Tietoturva sosiaalisessa mediassa Mitä riskejä sosiaalisen median käytössä on yrityksen tietoturvalle Kuinka minimoida riskit Kohderyhmämarkkinointi ja hakukoneoptimointi Millä työkaluilla Mistä tietoa Sosiaalisen median tarjoamat dokumentinhallintajärjestelmät Intrasta wikiin ja blogeihin Ai että mitä? Wikien käyttö intranetin korvaajana Blogien käyttö hiljaisen tiedon siirtämisen välineenä Näiden suunniteltujen koulutusten lisäksi on jätetty optiot 2 koulutussisältöön, jotka tarkentuvat koulutusohjelman edetessä kohderyhmän kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan sekä tietysti myös tulevaisuuden kehitystä silmällä pitäen. Osa koulutuksista on mahdollisuus toteuttaa niin, että osallistujilla on käytössään tietokoneet, jolloin voidaan luoda esim. Facebook tili ohjattuna. Tarjouspyynnön jättäjä huolehtii koulutusjärjestelyistä tilojen osalta. 2. Valintaperusteet Valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Valintakriteereinä ovat hinta (40%), laatu (20%), toimitusvarmuus (10%), asiantuntijuus (20%), referenssit (10%). Kouluttajalta odotamme asiakaslähtöisyyttä, asiantuntijuutta ja monipuolisuutta. Arvostamme käytännönläheisyyttä, selkeyttä sekä "suomenkielistä" otetta. Tarjoajat kutsutaan pitämään pienimuotoinen koulutus, jossa arvioidaan tarjoajan asiantuntijuus sekä koulutussisällön laatu. 3. Hankintakausi SOME projektin kesto on , jonka aikana koulutuksia järjestetään keskimäärin kaksi koulutusaihiota/kuukausi. Koulutusten aloitusajankohta on toukokuussa 2011.

3 4. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa noudatetaan neuvottelumenettelyä. Kyseessä on EU:n kynnysarvon alittava hankinta. Hankintailmoitus on tehty HILMA järjestelmään Lisäksi tarjouspyyntö on nähtävissä osoitteissa ja 5. Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset Tarjouksen jättävä yritys voi tarjota palveluitaan joko yhteen tai useampaan koulutussisältöön. Näin ollen osatarjoukset hyväksytään. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 6. Sopimusehdot Hankintaan sovelletaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2009 Palvelut) sekä IThankintojen erityisehtoja liittyen konsultointipalveluihin (JIT 2007 Palvelut). Sopimusehdot ovat luettavissa seuraavissa osoitteissa: ut.pdf suositukset.fi/jhs suositukset/jhs166_liite5/jhs166_liite5.pdf 7. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä Hankintasopimus Tarjouspyyntö Yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 ) IT hankintojen erityisehdot liittyen konsultointipalveluihin (JIT 2009 Palvelut) Tarjous 8. Kouluttajalle asetetut vähimmäisvaatimukset Kouluttajalla tulee olla riittävät edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset sekä liitettävä tarjoukseensa mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin ja sillä ei saa olla maksamattomia veroja. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: kaupparekisterinote veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta Tarjoajalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä ja kannattavuudesta sekä luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä.

4 9. Alihankinta Tarjoajalla on mahdollisuus tuottaa koulutukset alihankintana. Alihankkijan tiedot tulee toimittaa tilaajalle tarjouksen yhteydessä. Tarjoaja on vastuussa siitä, että alihankkija täyttää tässä tarjouspyynnössä annetut kriteerit. 10. Hinta Koulutuksen hinta tulee ilmoittaa tuntihintana, joka sisältää mahdolliset matkakustannukset ja päivärahat. Lisäksi tulee arvoida koulutuksen tuntitarve suunnitteluineen. Mahdolliset majoituskustannukset voidaan laskuttaa erikseen, mikäli ko. kustannuksia ei korvata tarjoajan organisaatiosta. 11. Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset 11.1 Yleiset vähimmäisvaatimukset Tarjouksen tulee olla laadittuna kirjallisena suomen kielellä. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä olevat ehdot. Lisäksi tarjoaja sitoutuu noudattamaan Yleisiä sopimusehtoja julkisista hankinnoista (JYSE 2009 Palvelut) ja Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2007 Konsultointi). Tarjous ei saa olla ehdollinen. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään neljä (4) kuukautta tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien. Tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjassa esitetyt vaatimukset eivät täyty, jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä Sisällölliset vähimmäisvaatimukset Tarjous on laadittava tämän kohdan mukaisessa järjestyksessä ja kaikkiin kohtiin on annettava vastaus. 1) Perustiedot yrityksen nimi y tunnus postiosoite tarjouksen yhteyshenkilö, sähköpostiosoite ja puhelinnumero yrityksen internet sivujen osoite lyhyt organisaatiokuvaus 2) Tarjottavat palvelut ja niiden kuvaus Tarjoajan tulee kertoa selkeästi mihin koulutusaiheeseen koulutusta tarjoaa. Tämän lisäksi tulee kirjottaa lyhyt kuvaus suunnitellusta sisällöstä ja toimintatavasta. 3) Todistukset Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa: kaupparekisterinote veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta

5 12. Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuuden käsittely 12.1 Tarjousten käsittely Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjoajien asiantuntemuksen ja laadun läpikäynti erikseen järjestettävässä tilaisuudessa 1) Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Arviointi ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua koulutuksn/koulutusten tuottamisesta. Tätä arvioidaan edellä esitetyillä tarjoajalle asetetuilla kelpoisuusvaatimuksilla. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. 2) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Arviointi ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouksia tarkistetaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavilta palveluilta edellytetään. Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä sekä siinä mainittuja vaatimuksia. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään. 3) Tarjoajien koulutustavan läpikäynti erikseen järjestettävässä tilaisuudessa Arviointi ja valintaprosessin kolmannessa vaiheessa kutsutaan kahden ensimmäisen vaiheen läpäisseet tarjoajat Kouvolaan pitämään pienimuotoinen koulutustilaisuus. Tässä tilaisuudessa arvioidaan tarjoajien asiantuntemus ja asetetut laatuvaatimukset. 13. Päätöksestä ilmoittaminen Hankintapäätös lähetetään kirjallisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. 14. Asiakirjojen julkisuus Tarjoukset on laadittava siten, että ne eivät sisällä liikesalaisuuksia. 15. Aikataulu Tarjouspyyntö HILMAan Tarjousten jättö klo mennessä Koulutusesittelyt viikolla 14 Päätös valinnasta Koulutusten aloitus viikolla Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo Sitovan tarjouksen tulee olla täydellisenä liitteineen perillä kello mennessä. Myöhästyneitä tai puutteellisia tarjouksia ei käsitellä.

6 Tarjous pyydetään toimittamaan postitse (tai paikan päälle tuotuna) osoitteeseen: Kouvola Innovation Oy Outi Pekkanen Paraatikenttä KOUVOLA Kirjekuori tulee olla suljettu ja siinä tulee olla maininta "SOME tarjous" Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO 1 ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kuuden (6) öljyntorjuntaveneen kausihuolloista. Sopimuskausi on 2015-2018. Veneiden sijoituspaikat ovat: 1) Porvoo IU108

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot