Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi"

Transkriptio

1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 11/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys lopettaa tilinsä Danske Bankissa (entinen Sampo Pankki) lähiaikoina. Jatkossa VVY:lle osoitetut maksut tulee ohjata yksinomaan Nordea Järjestöpankin tilille (FI ). Pyydämme VVY:n jäsenlaitoksia, yhteistoimintajäseniä ja muita asiakkaita ottamaan muutoksen huomioon VVY:n jäsenyystietojen päivittäminen uudessa rekisterissä VVY on ottanut käyttöön uuden verkkopohjaisen järjestörekisterin. Uuden järjestelmän myötä yhdistyksen jäsenyyshallinta ja jäsenpalvelut paranevat entisestään. Jatkossa VVY:n jäsenet tarkistavat ja päivittävät yhteystietonsa jäsenrekisteriin itse. Samoin jäsenet toimittavat vuosittain tiedot jäsenmaksun määräytymistä varten suoraan järjestelmään. Varsinaisten jäsenten osalta tämä tarkoittaa mm. vesimäärätietoja ja yhteistoimintajäsenten osalta liikevaihtotietoja. Tiedotamme uuden menettelyn yksityiskohdista tarkemmin lähiaikoina. VVY.n jäsenyyden perusteista ja ehdoista tarkemmin mm. yhdistyksen säännöissä: Jäsenyyden eduista ja hyödyistä on tietoa mm. kotisivuillammehttp://www.vvy.fi/jasenet ja seuraavissa liitteissä: VVY esittelykirje Yhteistoimintajäseninfo VVY:n hallituksen jäsenten valinnan valmistelu Jälleen on syytä aloittaa keskustelu Vesilaitosyhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle valittavista henkilöistä. Vaalitoimikunta tulee helmikuussa tekemään vuosikokoukselle ehdotuksensa valinnoista. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa huhtikuussa Asiantuntijaryhmistä hallitus päättää toukokuun lopun kokouksessaan. Vuosikokouksen (1998) hyväksymien periaatteiden mukaan jäsenlaitokset jaetaan maksettavien jäsenmaksujen mukaan neljään kokoluokkaan ja kustakin pyritään valitsemaan kolme jäsentä hallitukseen. VVY:n sääntöjen mukaan vaalitoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallitukseen pyritään valitsemaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet siten, että heidät valitaan yhdistyksen varsinaisten jäsenten piiristä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti eri kokoluokista ja eri organisaatiomuodoista eri puolilta maata. Periaatteiden mukaisesti hallituksen jäsenten yhtäjaksoisten toimikausien määrän tulisi olla enintään kolme toimikautta eli yhteensä enintään kuusi vuotta. Puheenjohtajan yhtäjaksoinen toimikausi hallituksen jäsenenä voi olla pidempi eli kahdeksan vuotta.toiveena on, että jäsenlaitosten edustajat ottavat yhteyttä vaalitoimikunnan jäseniin hyvissä ajoin ennen helmikuussa pidettävää vaalitoimikunnan kokousta ehdottaakseen sopivia henkilöitä hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi erovuoroisten tilalle. Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 VVY:n vaalitoimikunnan jäsenet vuonna 2014: Paavo Salmela (pj.) Pudasjärven Vesiosuuskunta Riitta Hänninen Lahti Aqua Oy Tapani Eskola Kymen Vesi Oy Vaalitoimikunnan yhteystiedot VVY:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroineen VVY:n hallitus ja asiantuntijaryhmät Vesilaitosyhdistyksen säännöt. Kartoitus rasvan aiheuttamien ongelmien laajuudesta Vesilaitosyhdistys lähetti kaikille viemärilaitostoimintaa harjoittaville jäsenlaitoksilleen kartoittavan kyselyn, jossa selvitettiin rasvan aiheuttamien ongelmien laajuutta viemäriverkostoissa. Kyselyyn vastasi 50 vesihuoltolaitosta. Vastaajista 68 % ilmoitti, että rasvat aiheuttavat viemäriverkostossa jollakin alueella ongelmia, kuten tukkeutumista tai säännöllistä tarvetta rasvan poistoon, kun taas 32 % vastasi, ettei tällaisia ongelmia ole. Tyypillisesti vesihuoltolaitoksilla rasvaa kertyy pumppaamoihin siten, että ne vaativat puhdistamista. Ei ole mitenkään epätavallista, että rasva aiheuttaa tukkeutumista myös verkostoissa. Rasva kertyy putkeen, pienentää putken kapasiteettia ja sitoo itseensä myös muita lika-aineita. Rasva jää kiinni putken alapintaa, sitä joudutaan painehuuhtelukalustolla irrottamaan viemäristä, kertoo verkostopäällikkö Kari Kuosmanen Kuopion Vesiliikelaitokselta. Vesihuoltolaitoksista 82 % ilmoitti, että pumppaamoihin kertyy rasvaa siten, että ne vaativat puhdistamista, rasvan aiheuttamista tukkeutumista verkostoissa ilmoitti 51 % vesihuoltolaitoksista, rasvan aiheuttamista hajuhaitoista 24 % ja rasvan aiheuttamasta haitasta jätevedenpuhdistukselle 24 % Vastaajilla kysyttiin millaisilla alueilla ongelmia ilmenee. Vastaajista 45 % nimesi keskustat, 35 % asuinalueet ja 29 % teollisuusalueet ongelma-alueiksi. Lisäksi 24 % vastaajista ilmoitti ongelma-alueeksi muun alueen, jolloin vastauksiin oli useimmiten täsmennetty, että erityisesti ongelmia oli havaittu ravintolayritysten keskittymien läheisyydessä. Vesihuoltolaitoksia pyydettiin ilmoittamaan millaisia syitä on voitu todentaa rasvan alkuperää selvitettäessä. Vastanneissa vesihuoltolaitoksista 39 %:ssa viemäriin joutuneen rasvan syyksi oli selvinnyt puutteellinen rasvanerotuskaivojen tyhjennys, 27 %:ssa puuttuvat rasvanerotuskaivot, 22 %:ssa elintarvikeyrityksen päästö ja 14 %:ssa kotitaloudet. Joulun aikaan kinkkujen paistorasva menee kotitalouksissa liian herkästi viemäriin ja lisää rasvaongelmaa, kertoo verkostopäällikkö Kari Kuosmanen Kuopion Vesiliikelaitokselta. Jäähdytetty kinkunpaistorasva kuuluu biotai sekajätteisiin. Vastanneiden vesihuoltolaitosten verkostoalueella rasvatukoksia poistetaan vuosittain 0-50 kertaa, keskimäärin 8 kertaa vuodessa. Rasvojen tyhjennyksistä aiheutuvien kustannusten arviot vaihtelivat vesihuoltolaitoksittain 100 eurosta euroon. Vesihuoltolaitoksia pyydettiin arvioimaan millä tavalla rasvan aiheuttamat ongelmat ovat kehittyneet. Vastaajista 31 % arvioi ongelmien lisääntyneen jonkin verran ja 12 % lisääntyneen merkittävästi. 29 % vastaajista ei ollut

3 3 havainnut muutosta. Vastaajista 8 % oli sitä mieltä, että ongelma on vähentynyt jonkin verran ja 10 % sitä mieltä, että ongelma on vähentynyt huomattavasti. Vastaajista 8 % ilmoitti, ettei ongelmia ole. Lisätietoja: Vesilaitosyhdistys, Saijariina Toivikko, vesihuoltoinsinööri puh , saijariina.toivikko(a)vvy.fi Kuopion Vesiliikelaitos, Kari Kuosmanen, verkostopäällikkökari.kuosmanen(a)kuopio.fi Kinkkurasvan paikka ei ole viemärissä Aihe on ajankohtainen joka joulu ja asiasta tiedottaminen kannattaa. Samalla herätellään ajattelemaan laajemminkin mitä viemäriin voi kokkaillessa päästää Vesihuoltolaitosten on hyvä muistaa kinkkurasvan viemäreille aiheuttamista haitoista tiedottaminen asiakkaille. Laskunliitteenä ja kotisivuilla voi viestiä asiakkaille esimerkiksi näin: Kinkkurasvan paikka ei ole viemärissä Kinkunpaistorasva hyytyy ja aiheuttaa helposti tukoksia kiinteistöjen omissa putkissa. Jätevedenpuhdistamolla rasva tukehduttaa jätevedenpuhdistukseen osallistuvat mikrobit ja huonontaa vesistöön laskettavan, puhdistetun jäteveden laatua. Joulua odotellessa voi perehtyä vesilaitoksen kinkkurasvaohjeisiin: 1. Jäähdytä paistorasva 2. Kuori kiinteä rasva ja laita se bio- tai sekajätteisiin. 3. Tee liemestä kastike. Lisää malleja ja toteutuksia: Tutustu Turun vesilaitoksen ohjeeseen Kinkkurasvat à la Vesilaitos. tiedote Tutustu HSY:n kotisivuilla olevaan "Rasva ei kuulu viemäriin" ohjeeseen. Vesihuoltolaitoksille hyviä ideoita rasvatiedottamiseen myös norjalaisten sivulta Yhdyskuntatekniikka 2015 näyttely Turussa YT15-näyttely tullaan järjestämään Turun Messu- ja kongressikeskuksessa. Näyttelyssä on mukana paljon tuttua, mutta uudistuksiakin on luvassa. Jyväskylässä YT13 näyttelyn yhteydessä tehdyissä kävijä- ja näytteilleasettajakyselyissä tuli esille selviä linjoja, jotka ohjaavat seuraavan näyttelyn suunnittelua. Jyväskylässä näyttely järjestettiin ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin kaksipäiväisenä. Samalla linjalla jatketaan Turussakin, sillä haastatelluista runsaasta 200 näyttelyvieraasta 66 % piti kaksipäiväistä näyttelyä parempana. Nettikyselyyn vastanneista näytteilleasettajien edustajista jopa 86 % kannatti kaksipäiväistä näyttelyä. Näyttelyvieraista 73 % ja näytteilleasettajista70 % piti paikkakunnalta toiselle siirtyvää näyttelyä parempana kuin joka kerta samalla paikkakunnalla järjestettävää.

4 4 Saatujen palautteiden ja kehittämisideoiden perusteella Turussa mietitään uusiksi ulkoalueen sijoittelu ja pyritään ratkaisuihin, jotka takaisivat kaikkien kolmen näyttelyhallin mielenkiintoisuuden. Myös keskiviikkoillan avajais- ja kutsuvierastilaisuus suunnitellaan uudelta pohjalta. Näyttely tulee olemaan auki keskiviikkona myöhempään ja vastaavasti toisen päivän iltapäivää lyhennetään. Oletko muistanut ilmoittautua haitta-aineet jätevesissä hankkeeseen? Kaikki yli AVL:n puhdistamot on kutsuttu mukaan. Vesilaitosyhdistys koordinoi Envieno ky:n kanssa yhteistyössä hankkeen, jonka puitteissa kaikilla yli AVL:n puhdistamoilla pyritään selvittämään haitallisten aineiden esiintymistä. Hankkeeseen osallistumalla jätevedenpuhdistamot toimeenpanevat vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevia säädöksiä ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Puhdistamot ovat ilmoittautuneet hankkeeseen mukaan syyskuussa ja ilmoittaneet lokakuun loppuun mennessä mitä ainepaketteja näytteistä analysoidaan. Marraskuun aikana toteutetaan näytteenotto. Jos olet unohtanut ilmoittautua mukaan, ota pikaisesti yhteyttä Envieno ky:hyn. Lisätietoa hankkeesta löytyy kotisivuilta Kehittämisrahasto Kehittämisrahasto jakoi syksyn 2013 avustukset Rahoitusta myönnettiin kaikille hakijoille avoimen yleisen haun hankkeille ja laitoslähtöisille hankkeille. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui tiistaina Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraaville yleisen haun hankkeille: Vedenottamoiden pintavesivaikutuksen selvittäminen hapen ja vedyn isotooppien avulla eteläisessä Suomessa, Pöyry Finland Oy, Vesiverkostojen saneerausinvestointien kokonaisvaltainen vaikutusarviointi ja riskien huomiointi saneerauspäätöksissä, Gaia Consulting Oy, Vesiosuuskuntien luokittelu ja niiden toiminnan teknisten edellytysten tarkastelu yhdistyttäessä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen, Ramboll Finland Oy, Vesihuollon kehittämissuunnitelma ohjauksen välineenä, Suomen Kuntaliitto ry, Seuraavan kerran yleisen haun hakemuksia käsitellään maaliskuussa 2014, mihin hakuun hakemukset tulee jättää helmikuun 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2014 yleisen haun painopistealueet, joilta tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan, ovat samat kuin vuonna 2013 ja löytyvät täältä. Lisäksi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraaville laitoslähtöisille hankkeille: GDP-työryhmään osallistuminen ja oppaan suomennos, Vesihuollon palvelutasojen määrittely, Ajankohtaista vesihuoltoalalla Uusia toimielimiä rakennustuotteiden tuotehyväksyntään

5 5 Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan, että ministeriö on valtuuttanut VTT Expert Services Oy:n jatkamaan toimintaansa tyyppihyväksyntälaitoksena. Uusi valtuutus oli tarpeen, sillä rakennustuotteiden tuotehyväksyntää koskeva lainsäädäntö muuttui viime heinäkuussa. Ympäristöministeriö hyväksyi myös ensimmäiset toimielimet myöntämään varmennustodistuksia ja toimimaan laadunvalvonnan varmentajina. Hyväksynnän saivat VTT Expert Services Oy, Inspecta Sertifiointi Oy ja Finotrol Oy. Tyyppihyväksyntä myönnetään ympäristöministeriön antaman asetuksen perusteella. Varmennustodistus myönnetään alan tekemien arviointiperusteiden pohjalta. Ympäristöministeriön tehtävänä on valvoa, että samaa rakennustuotetta tai tuoteryhmää koskevat arviointiperusteet ovat ajanmukaiset ja samat kaikilla hyväksytyillä toimielimillä. Valmistuksen laadunvalvonta perustuu valmistajan ja laadunvalvonnan varmentajan väliseen yksityisoikeudelliseen sopimukseen. Tyyppihyväksyntä, varmennustodistus ja valmistuksen laadunvalvonta ovat valmistajalle vapaaehtoisia keinoja osoittaa rakennustuotteen kelpoisuus rakennuskohteessa käytettäväksi silloin, kun tuotetta ei voida CE-merkitä EU:n rakennustuoteasetuksen perusteella. Rakennustuotteista noin 80 % kuuluu pakollisen CE-merkinnän piiriin. Kansallinen kelpoisuudenosoittamismenettely helpottaa rakennusvalvontaviranomaisten työtä, kun rakennustuotteen ominaisuuksia ei tarvitse selvittää jokaisessa kohteessa erikseen. Rakennustuotetta voi kuitenkin myydä ja käyttää myös ilman tyyppihyväksyntää tai varmennustodistusta. Ympäristöministeriön alkuperäinen tiedote aiheesta Tapahtuu jäsenlaitoksilla Riihimäen Veden tiedotuslehti Riihimäen Veden Vesiposti ilmestyy osana kaupungin tiedotuslehteä. Vesipostista jäsenlaitokset saavat kätevästi ideoita omaan asiakasviestintään. Vesipostissa 2/2013 aiheina muun muassa Happi (Hausjärven pohjavesialueiden riskienhallintahanke) on päättynyt Johtokunnassa jo yhdeksättä vuotta Kaasunpoltto jätevedenpuhdistamolla Maksa vesilaskut kätevästi e-laskulla, e-laskun etuja Näin luet tasauslaskua Riihimäen Veden yhteystiedot Riihimäen Veden Vesiposti 2/2013 Vesipostissa 1/2013 aiheina muun muassa Riihimäen Veden uusi johtokunta vastasi muutamaan Veden toimintaan ja veteen liittyvään kysymykseen Kiinteistöille tietoa hule- ja jätevesien erottamisesta Vesihuoltoliittymien sekä kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden lakisääteinen tarkastustoiminta Tärkeä padotuskorkeus (Padotuskorkeuden määrittäminen, Padotuskorkeuden alapuolisten tilojen viemäröinti.) Näin se etenee: Riihimäen Vedellä on yksityiskohtainen ohje rakentamisen eri vaiheista ja rakentajan toimenpiteistä. Jäteveden puhdistamon saneeraus on alkanut Verkostosaneeraukset jatkuvat Riihimäellä

6 6 Riihimäen Vedelle on avattu oma Twitter-tili osoitteessa twitter.com/riihimaenvesi Riihimäen Veden yhteystiedot Riihimäen Veden Vesiposti 1/2013 Kaikki Vesipostit löydät Riihimäen Veden sivuilta HS-Veden asiakaslehden uusi numero on ilmestynyt Monipuolisessa lehdessä on rohkeasti tartuttu myös haastaviin aiheisiin. Asiakkaita kiinnostaa vesi ja sen merkitys sekä luonnonsuojelu. HS-Veden Vesimittari - asiakaslehti jaetaan Hämeenlinnan, Hattulan ja Akaan alueen kiinteistöihin. Vesimittariasiakaslehdessä muun muassa Pääkirjoitus; Vesihuolto vaatii erikoisosaamista, toimitusjohtaja Timo Heinonen, HS-Vesi Puhdistamo vastaa tiukentuviin vaatimuksiin, HS-Veden käyttöpäällikkö Tapani Sulin Ammattilaisen nurkassa: Leena selvittää laskujen taustat, E-laskun saa verkkopankkiin, HS-Veden palvelusihteeri Leena Kari Aulanko Golf kastelee kenttiään säästeliäästi Kutalanjoen asukkaita etsittiin sähkökalastuksella Asiantuntijavieras; Vanajanveden kuormitusta on onnistuttu keventämään, limnologi Reijo Oravainen Vanajaveden tila on välttävä ja tyydyttävä Vesistöön valuu lääkkeitä Mikrobit haukkaamaan Vanajaveden typpikuormaa, Lammin biologisen aseman professori Lauri Arvola Vanajavesikeskuksen kanssa yhteistyössä tehdyssä lehdessä myös aiheena: Säätiö takaa jatkuvuuden Vanajaveden parantamiseen, Vanajavesikeskus ja sen tavoitteet, Vanajavesikeskuksen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Alajärvessä haihtuminen on suurempaa kuin vedenotto Vaikuttaako vedenotto järven tilaan? Ajankohtaisissa HS-Veden hinnat nousevat vuoden vaihteessa Ahveniston pohjavesilaitos uudistuu Vesihuoltolinja Hämeenlinnasta Toijalaan Talvi tulee, muista pitää huolta vesijohdoista ja mittareista, putkimestari Kim Westerholm, HS-Vesi Käyttöveden tyypillisiä ominaisuuksia ja HS-Veden tärkeät yhteystiedot Halutessasi voit lukea lehden myös www-sivuilta Suora linkki. Julkaisuja ja selvityksiä Väitöskirjatyö Pulssitettu koronapurkausmenetelmä hajottaa tehokkaasti jätevesien haitta-aineita. Diplomi-insinööri Iris Panorel tutki väitöskirjatyössään nykyaikaisia hapetusmenetelmiä (Advanced Oxidation Methods, AOP) myrkyllisten ja muiden haitta-aineiden poistamiseksi jätevesistä. Diplomi-insinööri Iris Panorel tutki väitöskirjatyössään nykyaikaisia hapetusmenetelmiä (Advanced Oxidation Methods, AOP) myrkyllisten ja muiden haitta-aineiden poistamiseksi jätevesistä.

7 7 Tutkimuksessa keskitytään uudentyyppiseen, nykyaikaiseen vedenpuhdistusteknologiaan, joka perustuu aktiivisten hapettavien molekyylien synnyttämiseen erittäin lyhyissä korkean jännitteen pulssitetuissa koronapurkauksissa (Pulsed Corona Discharge, PCD) kosteassa ilmassa. PCD-vedenkäsittelymenetelmä on suhteellisen uusi menetelmä verrattuna muihin nykyaikaisiin, laajalti käytössä oleviin sähköiseen purkaukseen perustuviin menetelmiin, kuten otsonointiin ja katalyyttiseen märkähapetukseen. Tavanomaiset (mekaaniset, biologiset, kemialliset) vedenkäsittelymenetelmät ovat usein riittämättömiä poistamaan tehokkaasti kemiallisesti kestäviä ja myrkyllisiä yhdisteitä, jotka voivat olla uhka esimerkiksi vesieliöille. Vedenkäsittelyn laatu ja kustannustaso vaativat parantamista. Sähköpurkausteknologialla on potentiaalia parantaa vedenkäsittelyn energiatehokkuutta suhteessa vakiintuneempiin nykyaikaisiin hapetusmenetelmiin. PCD-tekniikassa käsiteltävä liuos johdetaan ilma- tai happikehäiseen reaktoriin, jossa lyhytkestoinen korkeajännitepulssi aikaansaa koronapurkauksen. PCD-menetelmä tuottaa nanosekunnin kestoisia korkeajännitepurkauksia maksimijännitetasojen ollessa tyypillisesti kv:n luokkaa. Sähkökoronapurkaus muodostaa hydroksyyliradikaaleja sekä kaasukehään otsonia, jotka yhdessä hapettavat liukoisia yhdisteitä tehokkaasti. Lääkeaineet eivät merkittävästi hajoa esimerkiksi biologisen vedenkäsittelyn aikana. Panorel tutki väitöstyössään muun muassa yleisesti käytettyjen särkylääkkeiden ibuprofeenin (esimerkiksi Burana) ja parasetamolin (muun muassa Panadol-lääkkeet) hajoamista PCD-menetelmällä. Erityisesti parasetamoli on lääkeaine, joka on suhteellisen hitaasti biohajoava. Muita tutkittuja lääkeaineita ovat olleet indometasiini (tulehduskipulääke), ihonhoidossa käytettävä salisyylihappo sekä β-estradioli (estrogeenihormoni). Panorel määritti tutkimuksessaan kullekin sovellutukselle energiatehokkuudet, haki optimaaliset hapetusolosuhteet sekä vertasi erityyppisten molekyylien hajoamisnopeuksia. Lisäksi hän tutki PCD-hapetusta humushappoja ligniinipitoisilla jätevesillä sekä typpiyhdisteiden syntymistä vesiliuokseen hapetuksen aikana käytettäessä syöttökaasuna typpeä sisältäviä kaasuseoksia. Teollisuuden ja kunnallisten jätevesien käsittelyssä PCD-menetelmällä on suuri potentiaali veden laadun parantamiseksi energiatehokkuutensa, korkean hapetuspotentiaalinsa ja yksinkertaisen prosessiratkaisunsa takia. Tutkimusaihe on erittäin ajankohtainen myös Etelä-Karjalan alueella, jossa on tarve nykyaikaistaa tai rakentaa uusia jätevedenkäsittelylaitoksia. PCD-menetelmä mahdollistaa perinteisillä vedenkäsittelymenetelmillä käsitellyn veden laadun edelleen parantamisen kustannustehokkaasti. Tutkimuksessa käytetyt PCD-hapetuslaitteistot on kehitetty yhteistyössä Tomskin polyteknillisen yliopiston kanssa. Väitöskirjatutkimuksensa aikana Panorel vieraili myös USA:ssa Philadelphiassa Drexel Plasma Institutessa. Diplomi-insinööri Iris Panorelin väitöskirja "Pulsed corona discharge as an advanced oxidation process for degration of organic compounds in water" tarkastetaan perjantaina klo 12:00 Lappeenrannan teknillisen yliopiston salissa Vastaväittäjänä toimii professori Santiago Esplugas, Barcelonan yliopisto, Espanja, ja kustoksena professori Marjatta Louhi-Kultanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis - tutkimussarjassa numero 535, ISBN , ISBN (PDF), ISSN Väitöskirja on luettavissa osoitteessa Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh tai Iris Panorel, puh , Marjatta Louhi-Kultanen, puh , Tiedote Lappeenrannan teknillisen yliopiston sivulla: Vesilaitosyhdistys kouluttaa Suorita vesityökortti pikkujouluaikaan! Vesityökortin voit suorittaa keskiviikkona VVY:n toimistolla järjestettävän koulutuksen yhteydessä. Halutessasi voit osallistua pelkkään talousvesihygieeniseen osaamistestiin.

8 8 Vesityökortti tulee olla jokaisella talousveden laatuun vaikuttavia töitä tekevällä. Kortti on voimassa viisi vuotta suorituspäivästä eteenpäin. Koulutukseen ja testiin voit ilmoittautua tämän linkin kautta. Tervetuloa! Vesihuollon lainsäädäntöpäivä Helsingissä Marraskuun lopulla lainsäädäntöpäivän yhteydessä käsitellään mm. kuntalain, vesilain ja jätelain muutoksien vaikutusta vesihuoltoon ja kuullaan viimeisimmät tiedot vesihuoltolain muutoksen tiimoilta. Päivän kuluessa perehdytään vesilupaan, sen tarpeeseen ja luvan saannin edellytyksiin vesihuoltoon liittyvissä vesitaloushankkeissa. Kuntalain muutos ja sen vaikutukset vesihuoltotoimintaan, mukaan lukien yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset ovat ohjelmassa ennen lounasta. Jätelain muutos vaikuttaa myös vesihuoltoon: mm. orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto, siirtoasiakirjat ja raportointivelvoite liittyvät jätevedenpuhdistamojen toimintaan. Tänäkin vuonna osallistujilla on mahdollisuus toimittaa etukäteen lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä. Niihin saadaan vastauksia päiväkahvin jälkeen, jolloin kuullaan myös toiminta-alueisiin liittyvästä oikeuskäytännöstä ja maksuihin liittyviä tulkintoja. Helsingissä, Sokos Hotel Presidentissä torstaina järjestettävään koulutukseen voi ilmoittautua VVY:n nettisivujen kautta tai sähköpostitse osoitteella Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai Tervetuloa! Putsariklinikka ja koeajoa Vielä ehdit mukaan Vaasassa ja Joensuussa järjestettäville Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäiville. Niiden yhteydessä käsitellään tänä vuonna mm. työhygieniaa jätevedenpuhdistamoilla. Putsariklinikalla perehdytään jätevedenpuhdistamon tarkkailutulosten tulkintaan. Valvonnan ajankohtaisten asioiden lisäksi osallistujat pääsevät koeajamaan valmisteilla olevaa jätevesihuollon riskityökalua. Vaasan koulutuspäivillä pohditaan lieteikää ajoparametrinä ja vieraillaan Påttin puhdistamolla. Joensuussa vieraillaan Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla ja lämpöpumppulaitoksella. Jälkimmäisenä päivänä seurataan alueellisen vesihuoltopäivän esityksiä ja tutustutaan sen näyttelyyn. Koulutuspäiville voi ilmoittautua olemalla yhteydessä suoraan VVY:n toimistolle, puh. (09) tai sähköpostitse Tervetuloa! Kirjanpidon ja taloushallinnon ajankohtaispäivä Oulussa ja Tampereella ohjelmassa on kirjanpidon, verotuksen ja vesihuoltolain ajankohtaisia asioita. Huomio vesihuoltolaitosten kirjanpitäjät ja kirjanpidosta huolehtivat henkilöt! vesihuoltolaitosten kirjanpitäjät ja kirjanpidosta huolehtivat henkilöt! Tänä vuonna Helsingin koulutus on siirretty Tampereelle. Sekä Oulun että Tampereen koulutuspäivän ohjelma on toteutettu Oulussa hyvin toimineella ohjelmarungolla. Ohjelmassa on kirjanpidon, verotuksen ja vesihuoltolain ajankohtaisia asioita. Erojakin ohjelmissa löytyy: Oulussa koulutuspäivän luennot ovat yhtiöpainotteisia ja Tampereella kuullaan kuntakonsernin hyvästä hallinnosta. Ilmoittautuminen onnistuu Koulutuskalenterin kautta tästä tai sähköpostitse osoitteella koulutus(a)vvy.fi. Tervetuloa koulutuksiin! Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja Otsikon linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaan

9 9 VVY on meitä kaikkia varten Vesilaitosyhdistys kokoaa siipiensä suojaan kolmisensataa jäsenlaitosta ja niiden monituhatpäisen osaavan henkilöstön. Yhdistyksen jäsenmäärässä ei ole vuosien mittaan tapahtunut suuria muutoksia, vaikka kunta- ja laitoskentässä ajoittain yhdistymisiä ja organisaatiomuutoksia tuleekin. VVY edustaa varsin kattavasti vesihuoltolaitoksia lähes 90 % osuudella toiminnan laajuudesta vaikka lukumääräisesti jäsenmäärämme on vain noin viidesosa kaikista maamme vesihuoltolaitoksista. Olemme tyytyväisiä siitä, että VVY:n jäsenlaitokset ovat vuosien mittaan pysyneet uskollisesti yhdistyksen jäseninä. Myös ne jäsenlaitokset, jotka eivät käytännössä yhdistyksen toimintaan kovin aktiivisesti osallistuneet. Tämä lienee osoitus siitä, että kollektiivisen edunvalvonnan merkitystä arvostetaan. VVY:n edunvalvonnan uskottavuudelle ja painoarvolle on tärkeätä, että edustamme mahdollisimman laajasti laitoskenttää. Yksittäisen jäsenlaitoksenkin näkökulmasta mukanaolo tässä edunvalvonnan kollektiivissa on tärkeätä, vaikka jatkuvasti ei voitaisikaan täysipainoisesti hyödyntää yhdistyksen tarjoamia muita palveluja kuten koulutusta, kehittämistoimintaa tai suoria jäsenpalveluja. VVY:n toiminta ei tarkoita samaa kuin VVY:n toimiston toiminta. Toimisto on toki tärkeä toimeenpaneva voima ja linkki jäsenistön välillä. Jäsenlaitosten ja niiden henkilöstön aktiivinen rooli on kuitenkin erityisen tärkeätä VVY:n toiminnan tuloksellisuuden kannalta. Jäsenlaitokset osallistuvat nykyisin kiitettävän aktiivisesti VVY:n toimintaan. Luottamushenkilöiden roolin merkitys on viime vuosina entisestään korostunut. Esimerkkinä mainitsen vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toiminnan. VVY:n asiantuntijaryhmien panos kehittämishankkeiden ideoinnissa ja valmistelussa on kasvanut, mikä toivottavasti on johtanut myös hankkeiden kehittymiseen aiempaa paremmin laitoskentän tarpeita vastaavaksi. VVY:n hallinnossa (hallitus, työvaliokunta, asiantuntijaryhmät ja muut vastaavat nimetyt ryhmät) toimii aktiivisesti nykyisin noin 50 jäsenlaitosten edustajaa. Tämä joukko on yhdessä toimiston kanssa toimintamme ydin, joka tekee mielestäni erinomaisen hyvää yhteistyötä. Laitosedustajille työ on luottamushenkilötyötä, josta toki korvataan kulut, mutta sitä tehdään silti varsinaisen leipätyön ohessa. On kohtuullista ja toivottavaa, että tämä luottamushenkilötyö ei jatkuvasti jäisi pelkästään samojen henkilöiden vastuulle. Työ on pitkäjänteis-

10 10 tä, joten on hyväksi etteivät ryhmien kokoonpanot alituiseen ole vaihtumassa. Kohtuullinen verenvaihto sen sijaan on hyväksi. Kannustan jäsenlaitosten henkilöstöä, erityisesti johdossa ja keskijohdossa olevia, rohkeasti kiinnostumaan VVY:n luottamustehtävistä. Vuosittain kevään kokouksessaan hallitus käsittelee mm. asiantuntijaryhmien kokoonpanoja. Vaalitoimikunta tekee helmikuussa ehdotuksen huhtikuun vuosikokoukselle hallituksen kokoonpanosta. Paikkoja uusille luottamushenkilöille on siis tarjolla. Tietoa VVY:n hallinnon eri ryhmistä ja niiden nykyisistä kokoonpanoista löytyy kotisivuiltamme tästä. Kiinnostuksensa voi esittää joko toimistolle tai hallinnossamme jo mukana oleville henkilöille, esimerkiksi hallituksen jäsenille. Annamme mielellämme myös lisätietoja ryhmien toiminnasta. Osmo Seppälä toimitusjohtaja Vesilaitosyhdistys kouluttaa Vaasa Jätevedenpuhdistamohoitajien koulutuspäivät ilm. heti VVY:n toimistolle Oulu Kirjanpidon ja taloushallinnon ajankohtaispäivä ilm. heti VVY:n toimistolle Joensuu Jätevedenpuhdistamohoitajien koulutuspäivät ilm. heti VVY:n toimistolle Tampere Kirjanpidon ja taloushallinnon ajankohtaispäivä ilm. viim Helsinki Vesihuollon lainsäädäntöpäivä ilm. viim Helsinki Vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. viim Kaikki koulutukset tästä.

VVY:n uutisia. VVY:n uutiskirje 1/2013

VVY:n uutisia. VVY:n uutiskirje 1/2013 VVY:n uutiskirje 1/2013 VVY:n uutisia VVY:n hallituksen jäsenten valinnan valmistelu Jälleen on syytä aloittaa keskustelu Vesilaitosyhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 7/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 13/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys siirtyy verkkolaskuihin 1.1.2014 Y.tunnus 0202570-3 OVT/verkkolaskuosoite: 003702025703 Operaattori: Nordea Välittäjän

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013

Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Elvytysrahaa ja

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 7/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 7/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 7/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Yhdyskuntatekniikka 2013 -näyttely järjestetään Jyväskylässä Jo 16. kerran järjestettävä Yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 5/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Päivitä jäsentietosi jäsenrekisteriin! Varsinaisille jäsenille ja yhteistoimintajäsenille on lähetetty sähköpostilla pyyntö päivittää

Lisätiedot

Toiminta 2013 Vesilaitosyhdistys

Toiminta 2013 Vesilaitosyhdistys Toiminta 2013 Vesilaitosyhdistys Vesilaitosyhdistys on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. Vesilaitosyhdistys valvoo jäsentensä etuja, palvelee

Lisätiedot

Call for Papers kutsu luennoimaan

Call for Papers kutsu luennoimaan Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 11/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Talousvesiasetuksen muutos voimaan syyskuussa Aihetta käsittelevä Vesilaitosyhdistyksen jäsenkirje 5/2014 lähetettiin varsinaisille

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia VVY:n uusia varsinaisia jäseniä Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla kunnat (käytännössä

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n koulutukset Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä 29.11.2012 Helsingissä Lainsäädäntöpäivässä paneudutaan

Lisätiedot

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys VVY on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. VVY valvoo jäsentensä etuja, palvelee asiantuntemuksellaan jäsenlaitoksiaan

Lisätiedot

Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! Keskustelussa puhdistamolietteen käyttö lannoitevalmisteena metsissä

Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! Keskustelussa puhdistamolietteen käyttö lannoitevalmisteena metsissä VVY:n uutiskirje 4/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia VVY:n vuosikokous VVY:n vuosikokous pidettiin 19.4.2012 Hotelli Scandic Continentalissa Helsingissä.

Lisätiedot

Kyselyn hinnat pyydetään esimerkkikiinteistöiltä perittävien maksujen mukaisina mahdollisine arvonlisäveroineen.

Kyselyn hinnat pyydetään esimerkkikiinteistöiltä perittävien maksujen mukaisina mahdollisine arvonlisäveroineen. Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 3/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Maksutiedustelu vesihuoltomaksuista Vuoden 2014 VVY:n jäsenlaitokset kattava maksutiedustelu lähetettiin varsinaisille jäsenille sähköpostilla

Lisätiedot

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. VVY:n uutiskirje 2/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous ja valtakirjat VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Hanaa! tietoteos erittäin edullisesti kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen toimisto muuttaa Pasilassa uusiin tiloihin. Myymme muuttoa

Lisätiedot

Mukana myös Vanajavesikeskus 1/2013. HS-Veden asiakaslehti. Suodatinkangas vähentää Vanajaveden. s. 7

Mukana myös Vanajavesikeskus 1/2013. HS-Veden asiakaslehti. Suodatinkangas vähentää Vanajaveden. s. 7 HS-Veden asiakaslehti 1/2013 Suodatinkangas vähentää Vanajaveden typpikuormaa s. 7 Aulanko Golf kastelee kenttiään säästeliäästi s. 3 Kutalanjoen asukkaita etsittiin sähkökalastuksella s. 14 Puhdistamo

Lisätiedot

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus. VVY:n uutiskirje 3/2013 VVY:n uutisia VVY:n vuosikokous on torstaina 18.4.2013 Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesihuolto 2013 Call for Papers - kutsu luennoimaan Vesihuolto 2013-päivät järjestetään Jyväskylän

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 2/2013

VVY:n uutiskirje 2/2013 VVY:n uutiskirje 2/2013 VVY:n uutisia Valtakirjat VVY:n vuosikokoukseen Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat valtakirjan.

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

2021, PIRELY/2237/2014

2021, PIRELY/2237/2014 31.3.2015 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.pirkanmaa @ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014 31.3.2015 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden sekä Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

VESITALOUS VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA. www.vesitalous.com

VESITALOUS VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA. www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2002 VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2002 VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA SISÄLTÖ Vesihuollon

Lisätiedot

Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus Kokemuksia asiakirjavalvonnasta

Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus Kokemuksia asiakirjavalvonnasta TUKES-julkaisu 5/2006 Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus Kokemuksia asiakirjavalvonnasta Sari Hemminki Seppo Simonen Tuomo Valkeapää TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2006 Turvatekniikan

Lisätiedot