Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi"

Transkriptio

1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 11/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys lopettaa tilinsä Danske Bankissa (entinen Sampo Pankki) lähiaikoina. Jatkossa VVY:lle osoitetut maksut tulee ohjata yksinomaan Nordea Järjestöpankin tilille (FI ). Pyydämme VVY:n jäsenlaitoksia, yhteistoimintajäseniä ja muita asiakkaita ottamaan muutoksen huomioon VVY:n jäsenyystietojen päivittäminen uudessa rekisterissä VVY on ottanut käyttöön uuden verkkopohjaisen järjestörekisterin. Uuden järjestelmän myötä yhdistyksen jäsenyyshallinta ja jäsenpalvelut paranevat entisestään. Jatkossa VVY:n jäsenet tarkistavat ja päivittävät yhteystietonsa jäsenrekisteriin itse. Samoin jäsenet toimittavat vuosittain tiedot jäsenmaksun määräytymistä varten suoraan järjestelmään. Varsinaisten jäsenten osalta tämä tarkoittaa mm. vesimäärätietoja ja yhteistoimintajäsenten osalta liikevaihtotietoja. Tiedotamme uuden menettelyn yksityiskohdista tarkemmin lähiaikoina. VVY.n jäsenyyden perusteista ja ehdoista tarkemmin mm. yhdistyksen säännöissä: Jäsenyyden eduista ja hyödyistä on tietoa mm. kotisivuillammehttp://www.vvy.fi/jasenet ja seuraavissa liitteissä: VVY esittelykirje Yhteistoimintajäseninfo VVY:n hallituksen jäsenten valinnan valmistelu Jälleen on syytä aloittaa keskustelu Vesilaitosyhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle valittavista henkilöistä. Vaalitoimikunta tulee helmikuussa tekemään vuosikokoukselle ehdotuksensa valinnoista. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa huhtikuussa Asiantuntijaryhmistä hallitus päättää toukokuun lopun kokouksessaan. Vuosikokouksen (1998) hyväksymien periaatteiden mukaan jäsenlaitokset jaetaan maksettavien jäsenmaksujen mukaan neljään kokoluokkaan ja kustakin pyritään valitsemaan kolme jäsentä hallitukseen. VVY:n sääntöjen mukaan vaalitoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallitukseen pyritään valitsemaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet siten, että heidät valitaan yhdistyksen varsinaisten jäsenten piiristä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti eri kokoluokista ja eri organisaatiomuodoista eri puolilta maata. Periaatteiden mukaisesti hallituksen jäsenten yhtäjaksoisten toimikausien määrän tulisi olla enintään kolme toimikautta eli yhteensä enintään kuusi vuotta. Puheenjohtajan yhtäjaksoinen toimikausi hallituksen jäsenenä voi olla pidempi eli kahdeksan vuotta.toiveena on, että jäsenlaitosten edustajat ottavat yhteyttä vaalitoimikunnan jäseniin hyvissä ajoin ennen helmikuussa pidettävää vaalitoimikunnan kokousta ehdottaakseen sopivia henkilöitä hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi erovuoroisten tilalle. Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 VVY:n vaalitoimikunnan jäsenet vuonna 2014: Paavo Salmela (pj.) Pudasjärven Vesiosuuskunta Riitta Hänninen Lahti Aqua Oy Tapani Eskola Kymen Vesi Oy Vaalitoimikunnan yhteystiedot VVY:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroineen VVY:n hallitus ja asiantuntijaryhmät Vesilaitosyhdistyksen säännöt. Kartoitus rasvan aiheuttamien ongelmien laajuudesta Vesilaitosyhdistys lähetti kaikille viemärilaitostoimintaa harjoittaville jäsenlaitoksilleen kartoittavan kyselyn, jossa selvitettiin rasvan aiheuttamien ongelmien laajuutta viemäriverkostoissa. Kyselyyn vastasi 50 vesihuoltolaitosta. Vastaajista 68 % ilmoitti, että rasvat aiheuttavat viemäriverkostossa jollakin alueella ongelmia, kuten tukkeutumista tai säännöllistä tarvetta rasvan poistoon, kun taas 32 % vastasi, ettei tällaisia ongelmia ole. Tyypillisesti vesihuoltolaitoksilla rasvaa kertyy pumppaamoihin siten, että ne vaativat puhdistamista. Ei ole mitenkään epätavallista, että rasva aiheuttaa tukkeutumista myös verkostoissa. Rasva kertyy putkeen, pienentää putken kapasiteettia ja sitoo itseensä myös muita lika-aineita. Rasva jää kiinni putken alapintaa, sitä joudutaan painehuuhtelukalustolla irrottamaan viemäristä, kertoo verkostopäällikkö Kari Kuosmanen Kuopion Vesiliikelaitokselta. Vesihuoltolaitoksista 82 % ilmoitti, että pumppaamoihin kertyy rasvaa siten, että ne vaativat puhdistamista, rasvan aiheuttamista tukkeutumista verkostoissa ilmoitti 51 % vesihuoltolaitoksista, rasvan aiheuttamista hajuhaitoista 24 % ja rasvan aiheuttamasta haitasta jätevedenpuhdistukselle 24 % Vastaajilla kysyttiin millaisilla alueilla ongelmia ilmenee. Vastaajista 45 % nimesi keskustat, 35 % asuinalueet ja 29 % teollisuusalueet ongelma-alueiksi. Lisäksi 24 % vastaajista ilmoitti ongelma-alueeksi muun alueen, jolloin vastauksiin oli useimmiten täsmennetty, että erityisesti ongelmia oli havaittu ravintolayritysten keskittymien läheisyydessä. Vesihuoltolaitoksia pyydettiin ilmoittamaan millaisia syitä on voitu todentaa rasvan alkuperää selvitettäessä. Vastanneissa vesihuoltolaitoksista 39 %:ssa viemäriin joutuneen rasvan syyksi oli selvinnyt puutteellinen rasvanerotuskaivojen tyhjennys, 27 %:ssa puuttuvat rasvanerotuskaivot, 22 %:ssa elintarvikeyrityksen päästö ja 14 %:ssa kotitaloudet. Joulun aikaan kinkkujen paistorasva menee kotitalouksissa liian herkästi viemäriin ja lisää rasvaongelmaa, kertoo verkostopäällikkö Kari Kuosmanen Kuopion Vesiliikelaitokselta. Jäähdytetty kinkunpaistorasva kuuluu biotai sekajätteisiin. Vastanneiden vesihuoltolaitosten verkostoalueella rasvatukoksia poistetaan vuosittain 0-50 kertaa, keskimäärin 8 kertaa vuodessa. Rasvojen tyhjennyksistä aiheutuvien kustannusten arviot vaihtelivat vesihuoltolaitoksittain 100 eurosta euroon. Vesihuoltolaitoksia pyydettiin arvioimaan millä tavalla rasvan aiheuttamat ongelmat ovat kehittyneet. Vastaajista 31 % arvioi ongelmien lisääntyneen jonkin verran ja 12 % lisääntyneen merkittävästi. 29 % vastaajista ei ollut

3 3 havainnut muutosta. Vastaajista 8 % oli sitä mieltä, että ongelma on vähentynyt jonkin verran ja 10 % sitä mieltä, että ongelma on vähentynyt huomattavasti. Vastaajista 8 % ilmoitti, ettei ongelmia ole. Lisätietoja: Vesilaitosyhdistys, Saijariina Toivikko, vesihuoltoinsinööri puh , saijariina.toivikko(a)vvy.fi Kuopion Vesiliikelaitos, Kari Kuosmanen, verkostopäällikkökari.kuosmanen(a)kuopio.fi Kinkkurasvan paikka ei ole viemärissä Aihe on ajankohtainen joka joulu ja asiasta tiedottaminen kannattaa. Samalla herätellään ajattelemaan laajemminkin mitä viemäriin voi kokkaillessa päästää Vesihuoltolaitosten on hyvä muistaa kinkkurasvan viemäreille aiheuttamista haitoista tiedottaminen asiakkaille. Laskunliitteenä ja kotisivuilla voi viestiä asiakkaille esimerkiksi näin: Kinkkurasvan paikka ei ole viemärissä Kinkunpaistorasva hyytyy ja aiheuttaa helposti tukoksia kiinteistöjen omissa putkissa. Jätevedenpuhdistamolla rasva tukehduttaa jätevedenpuhdistukseen osallistuvat mikrobit ja huonontaa vesistöön laskettavan, puhdistetun jäteveden laatua. Joulua odotellessa voi perehtyä vesilaitoksen kinkkurasvaohjeisiin: 1. Jäähdytä paistorasva 2. Kuori kiinteä rasva ja laita se bio- tai sekajätteisiin. 3. Tee liemestä kastike. Lisää malleja ja toteutuksia: Tutustu Turun vesilaitoksen ohjeeseen Kinkkurasvat à la Vesilaitos. tiedote Tutustu HSY:n kotisivuilla olevaan "Rasva ei kuulu viemäriin" ohjeeseen. Vesihuoltolaitoksille hyviä ideoita rasvatiedottamiseen myös norjalaisten sivulta Yhdyskuntatekniikka 2015 näyttely Turussa YT15-näyttely tullaan järjestämään Turun Messu- ja kongressikeskuksessa. Näyttelyssä on mukana paljon tuttua, mutta uudistuksiakin on luvassa. Jyväskylässä YT13 näyttelyn yhteydessä tehdyissä kävijä- ja näytteilleasettajakyselyissä tuli esille selviä linjoja, jotka ohjaavat seuraavan näyttelyn suunnittelua. Jyväskylässä näyttely järjestettiin ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin kaksipäiväisenä. Samalla linjalla jatketaan Turussakin, sillä haastatelluista runsaasta 200 näyttelyvieraasta 66 % piti kaksipäiväistä näyttelyä parempana. Nettikyselyyn vastanneista näytteilleasettajien edustajista jopa 86 % kannatti kaksipäiväistä näyttelyä. Näyttelyvieraista 73 % ja näytteilleasettajista70 % piti paikkakunnalta toiselle siirtyvää näyttelyä parempana kuin joka kerta samalla paikkakunnalla järjestettävää.

4 4 Saatujen palautteiden ja kehittämisideoiden perusteella Turussa mietitään uusiksi ulkoalueen sijoittelu ja pyritään ratkaisuihin, jotka takaisivat kaikkien kolmen näyttelyhallin mielenkiintoisuuden. Myös keskiviikkoillan avajais- ja kutsuvierastilaisuus suunnitellaan uudelta pohjalta. Näyttely tulee olemaan auki keskiviikkona myöhempään ja vastaavasti toisen päivän iltapäivää lyhennetään. Oletko muistanut ilmoittautua haitta-aineet jätevesissä hankkeeseen? Kaikki yli AVL:n puhdistamot on kutsuttu mukaan. Vesilaitosyhdistys koordinoi Envieno ky:n kanssa yhteistyössä hankkeen, jonka puitteissa kaikilla yli AVL:n puhdistamoilla pyritään selvittämään haitallisten aineiden esiintymistä. Hankkeeseen osallistumalla jätevedenpuhdistamot toimeenpanevat vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevia säädöksiä ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Puhdistamot ovat ilmoittautuneet hankkeeseen mukaan syyskuussa ja ilmoittaneet lokakuun loppuun mennessä mitä ainepaketteja näytteistä analysoidaan. Marraskuun aikana toteutetaan näytteenotto. Jos olet unohtanut ilmoittautua mukaan, ota pikaisesti yhteyttä Envieno ky:hyn. Lisätietoa hankkeesta löytyy kotisivuilta Kehittämisrahasto Kehittämisrahasto jakoi syksyn 2013 avustukset Rahoitusta myönnettiin kaikille hakijoille avoimen yleisen haun hankkeille ja laitoslähtöisille hankkeille. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui tiistaina Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraaville yleisen haun hankkeille: Vedenottamoiden pintavesivaikutuksen selvittäminen hapen ja vedyn isotooppien avulla eteläisessä Suomessa, Pöyry Finland Oy, Vesiverkostojen saneerausinvestointien kokonaisvaltainen vaikutusarviointi ja riskien huomiointi saneerauspäätöksissä, Gaia Consulting Oy, Vesiosuuskuntien luokittelu ja niiden toiminnan teknisten edellytysten tarkastelu yhdistyttäessä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen, Ramboll Finland Oy, Vesihuollon kehittämissuunnitelma ohjauksen välineenä, Suomen Kuntaliitto ry, Seuraavan kerran yleisen haun hakemuksia käsitellään maaliskuussa 2014, mihin hakuun hakemukset tulee jättää helmikuun 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2014 yleisen haun painopistealueet, joilta tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan, ovat samat kuin vuonna 2013 ja löytyvät täältä. Lisäksi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraaville laitoslähtöisille hankkeille: GDP-työryhmään osallistuminen ja oppaan suomennos, Vesihuollon palvelutasojen määrittely, Ajankohtaista vesihuoltoalalla Uusia toimielimiä rakennustuotteiden tuotehyväksyntään

5 5 Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan, että ministeriö on valtuuttanut VTT Expert Services Oy:n jatkamaan toimintaansa tyyppihyväksyntälaitoksena. Uusi valtuutus oli tarpeen, sillä rakennustuotteiden tuotehyväksyntää koskeva lainsäädäntö muuttui viime heinäkuussa. Ympäristöministeriö hyväksyi myös ensimmäiset toimielimet myöntämään varmennustodistuksia ja toimimaan laadunvalvonnan varmentajina. Hyväksynnän saivat VTT Expert Services Oy, Inspecta Sertifiointi Oy ja Finotrol Oy. Tyyppihyväksyntä myönnetään ympäristöministeriön antaman asetuksen perusteella. Varmennustodistus myönnetään alan tekemien arviointiperusteiden pohjalta. Ympäristöministeriön tehtävänä on valvoa, että samaa rakennustuotetta tai tuoteryhmää koskevat arviointiperusteet ovat ajanmukaiset ja samat kaikilla hyväksytyillä toimielimillä. Valmistuksen laadunvalvonta perustuu valmistajan ja laadunvalvonnan varmentajan väliseen yksityisoikeudelliseen sopimukseen. Tyyppihyväksyntä, varmennustodistus ja valmistuksen laadunvalvonta ovat valmistajalle vapaaehtoisia keinoja osoittaa rakennustuotteen kelpoisuus rakennuskohteessa käytettäväksi silloin, kun tuotetta ei voida CE-merkitä EU:n rakennustuoteasetuksen perusteella. Rakennustuotteista noin 80 % kuuluu pakollisen CE-merkinnän piiriin. Kansallinen kelpoisuudenosoittamismenettely helpottaa rakennusvalvontaviranomaisten työtä, kun rakennustuotteen ominaisuuksia ei tarvitse selvittää jokaisessa kohteessa erikseen. Rakennustuotetta voi kuitenkin myydä ja käyttää myös ilman tyyppihyväksyntää tai varmennustodistusta. Ympäristöministeriön alkuperäinen tiedote aiheesta Tapahtuu jäsenlaitoksilla Riihimäen Veden tiedotuslehti Riihimäen Veden Vesiposti ilmestyy osana kaupungin tiedotuslehteä. Vesipostista jäsenlaitokset saavat kätevästi ideoita omaan asiakasviestintään. Vesipostissa 2/2013 aiheina muun muassa Happi (Hausjärven pohjavesialueiden riskienhallintahanke) on päättynyt Johtokunnassa jo yhdeksättä vuotta Kaasunpoltto jätevedenpuhdistamolla Maksa vesilaskut kätevästi e-laskulla, e-laskun etuja Näin luet tasauslaskua Riihimäen Veden yhteystiedot Riihimäen Veden Vesiposti 2/2013 Vesipostissa 1/2013 aiheina muun muassa Riihimäen Veden uusi johtokunta vastasi muutamaan Veden toimintaan ja veteen liittyvään kysymykseen Kiinteistöille tietoa hule- ja jätevesien erottamisesta Vesihuoltoliittymien sekä kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden lakisääteinen tarkastustoiminta Tärkeä padotuskorkeus (Padotuskorkeuden määrittäminen, Padotuskorkeuden alapuolisten tilojen viemäröinti.) Näin se etenee: Riihimäen Vedellä on yksityiskohtainen ohje rakentamisen eri vaiheista ja rakentajan toimenpiteistä. Jäteveden puhdistamon saneeraus on alkanut Verkostosaneeraukset jatkuvat Riihimäellä

6 6 Riihimäen Vedelle on avattu oma Twitter-tili osoitteessa twitter.com/riihimaenvesi Riihimäen Veden yhteystiedot Riihimäen Veden Vesiposti 1/2013 Kaikki Vesipostit löydät Riihimäen Veden sivuilta HS-Veden asiakaslehden uusi numero on ilmestynyt Monipuolisessa lehdessä on rohkeasti tartuttu myös haastaviin aiheisiin. Asiakkaita kiinnostaa vesi ja sen merkitys sekä luonnonsuojelu. HS-Veden Vesimittari - asiakaslehti jaetaan Hämeenlinnan, Hattulan ja Akaan alueen kiinteistöihin. Vesimittariasiakaslehdessä muun muassa Pääkirjoitus; Vesihuolto vaatii erikoisosaamista, toimitusjohtaja Timo Heinonen, HS-Vesi Puhdistamo vastaa tiukentuviin vaatimuksiin, HS-Veden käyttöpäällikkö Tapani Sulin Ammattilaisen nurkassa: Leena selvittää laskujen taustat, E-laskun saa verkkopankkiin, HS-Veden palvelusihteeri Leena Kari Aulanko Golf kastelee kenttiään säästeliäästi Kutalanjoen asukkaita etsittiin sähkökalastuksella Asiantuntijavieras; Vanajanveden kuormitusta on onnistuttu keventämään, limnologi Reijo Oravainen Vanajaveden tila on välttävä ja tyydyttävä Vesistöön valuu lääkkeitä Mikrobit haukkaamaan Vanajaveden typpikuormaa, Lammin biologisen aseman professori Lauri Arvola Vanajavesikeskuksen kanssa yhteistyössä tehdyssä lehdessä myös aiheena: Säätiö takaa jatkuvuuden Vanajaveden parantamiseen, Vanajavesikeskus ja sen tavoitteet, Vanajavesikeskuksen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Alajärvessä haihtuminen on suurempaa kuin vedenotto Vaikuttaako vedenotto järven tilaan? Ajankohtaisissa HS-Veden hinnat nousevat vuoden vaihteessa Ahveniston pohjavesilaitos uudistuu Vesihuoltolinja Hämeenlinnasta Toijalaan Talvi tulee, muista pitää huolta vesijohdoista ja mittareista, putkimestari Kim Westerholm, HS-Vesi Käyttöveden tyypillisiä ominaisuuksia ja HS-Veden tärkeät yhteystiedot Halutessasi voit lukea lehden myös www-sivuilta Suora linkki. Julkaisuja ja selvityksiä Väitöskirjatyö Pulssitettu koronapurkausmenetelmä hajottaa tehokkaasti jätevesien haitta-aineita. Diplomi-insinööri Iris Panorel tutki väitöskirjatyössään nykyaikaisia hapetusmenetelmiä (Advanced Oxidation Methods, AOP) myrkyllisten ja muiden haitta-aineiden poistamiseksi jätevesistä. Diplomi-insinööri Iris Panorel tutki väitöskirjatyössään nykyaikaisia hapetusmenetelmiä (Advanced Oxidation Methods, AOP) myrkyllisten ja muiden haitta-aineiden poistamiseksi jätevesistä.

7 7 Tutkimuksessa keskitytään uudentyyppiseen, nykyaikaiseen vedenpuhdistusteknologiaan, joka perustuu aktiivisten hapettavien molekyylien synnyttämiseen erittäin lyhyissä korkean jännitteen pulssitetuissa koronapurkauksissa (Pulsed Corona Discharge, PCD) kosteassa ilmassa. PCD-vedenkäsittelymenetelmä on suhteellisen uusi menetelmä verrattuna muihin nykyaikaisiin, laajalti käytössä oleviin sähköiseen purkaukseen perustuviin menetelmiin, kuten otsonointiin ja katalyyttiseen märkähapetukseen. Tavanomaiset (mekaaniset, biologiset, kemialliset) vedenkäsittelymenetelmät ovat usein riittämättömiä poistamaan tehokkaasti kemiallisesti kestäviä ja myrkyllisiä yhdisteitä, jotka voivat olla uhka esimerkiksi vesieliöille. Vedenkäsittelyn laatu ja kustannustaso vaativat parantamista. Sähköpurkausteknologialla on potentiaalia parantaa vedenkäsittelyn energiatehokkuutta suhteessa vakiintuneempiin nykyaikaisiin hapetusmenetelmiin. PCD-tekniikassa käsiteltävä liuos johdetaan ilma- tai happikehäiseen reaktoriin, jossa lyhytkestoinen korkeajännitepulssi aikaansaa koronapurkauksen. PCD-menetelmä tuottaa nanosekunnin kestoisia korkeajännitepurkauksia maksimijännitetasojen ollessa tyypillisesti kv:n luokkaa. Sähkökoronapurkaus muodostaa hydroksyyliradikaaleja sekä kaasukehään otsonia, jotka yhdessä hapettavat liukoisia yhdisteitä tehokkaasti. Lääkeaineet eivät merkittävästi hajoa esimerkiksi biologisen vedenkäsittelyn aikana. Panorel tutki väitöstyössään muun muassa yleisesti käytettyjen särkylääkkeiden ibuprofeenin (esimerkiksi Burana) ja parasetamolin (muun muassa Panadol-lääkkeet) hajoamista PCD-menetelmällä. Erityisesti parasetamoli on lääkeaine, joka on suhteellisen hitaasti biohajoava. Muita tutkittuja lääkeaineita ovat olleet indometasiini (tulehduskipulääke), ihonhoidossa käytettävä salisyylihappo sekä β-estradioli (estrogeenihormoni). Panorel määritti tutkimuksessaan kullekin sovellutukselle energiatehokkuudet, haki optimaaliset hapetusolosuhteet sekä vertasi erityyppisten molekyylien hajoamisnopeuksia. Lisäksi hän tutki PCD-hapetusta humushappoja ligniinipitoisilla jätevesillä sekä typpiyhdisteiden syntymistä vesiliuokseen hapetuksen aikana käytettäessä syöttökaasuna typpeä sisältäviä kaasuseoksia. Teollisuuden ja kunnallisten jätevesien käsittelyssä PCD-menetelmällä on suuri potentiaali veden laadun parantamiseksi energiatehokkuutensa, korkean hapetuspotentiaalinsa ja yksinkertaisen prosessiratkaisunsa takia. Tutkimusaihe on erittäin ajankohtainen myös Etelä-Karjalan alueella, jossa on tarve nykyaikaistaa tai rakentaa uusia jätevedenkäsittelylaitoksia. PCD-menetelmä mahdollistaa perinteisillä vedenkäsittelymenetelmillä käsitellyn veden laadun edelleen parantamisen kustannustehokkaasti. Tutkimuksessa käytetyt PCD-hapetuslaitteistot on kehitetty yhteistyössä Tomskin polyteknillisen yliopiston kanssa. Väitöskirjatutkimuksensa aikana Panorel vieraili myös USA:ssa Philadelphiassa Drexel Plasma Institutessa. Diplomi-insinööri Iris Panorelin väitöskirja "Pulsed corona discharge as an advanced oxidation process for degration of organic compounds in water" tarkastetaan perjantaina klo 12:00 Lappeenrannan teknillisen yliopiston salissa Vastaväittäjänä toimii professori Santiago Esplugas, Barcelonan yliopisto, Espanja, ja kustoksena professori Marjatta Louhi-Kultanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis - tutkimussarjassa numero 535, ISBN , ISBN (PDF), ISSN Väitöskirja on luettavissa osoitteessa Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh tai Iris Panorel, puh , Marjatta Louhi-Kultanen, puh , Tiedote Lappeenrannan teknillisen yliopiston sivulla: Vesilaitosyhdistys kouluttaa Suorita vesityökortti pikkujouluaikaan! Vesityökortin voit suorittaa keskiviikkona VVY:n toimistolla järjestettävän koulutuksen yhteydessä. Halutessasi voit osallistua pelkkään talousvesihygieeniseen osaamistestiin.

8 8 Vesityökortti tulee olla jokaisella talousveden laatuun vaikuttavia töitä tekevällä. Kortti on voimassa viisi vuotta suorituspäivästä eteenpäin. Koulutukseen ja testiin voit ilmoittautua tämän linkin kautta. Tervetuloa! Vesihuollon lainsäädäntöpäivä Helsingissä Marraskuun lopulla lainsäädäntöpäivän yhteydessä käsitellään mm. kuntalain, vesilain ja jätelain muutoksien vaikutusta vesihuoltoon ja kuullaan viimeisimmät tiedot vesihuoltolain muutoksen tiimoilta. Päivän kuluessa perehdytään vesilupaan, sen tarpeeseen ja luvan saannin edellytyksiin vesihuoltoon liittyvissä vesitaloushankkeissa. Kuntalain muutos ja sen vaikutukset vesihuoltotoimintaan, mukaan lukien yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset ovat ohjelmassa ennen lounasta. Jätelain muutos vaikuttaa myös vesihuoltoon: mm. orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto, siirtoasiakirjat ja raportointivelvoite liittyvät jätevedenpuhdistamojen toimintaan. Tänäkin vuonna osallistujilla on mahdollisuus toimittaa etukäteen lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä. Niihin saadaan vastauksia päiväkahvin jälkeen, jolloin kuullaan myös toiminta-alueisiin liittyvästä oikeuskäytännöstä ja maksuihin liittyviä tulkintoja. Helsingissä, Sokos Hotel Presidentissä torstaina järjestettävään koulutukseen voi ilmoittautua VVY:n nettisivujen kautta tai sähköpostitse osoitteella Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai Tervetuloa! Putsariklinikka ja koeajoa Vielä ehdit mukaan Vaasassa ja Joensuussa järjestettäville Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäiville. Niiden yhteydessä käsitellään tänä vuonna mm. työhygieniaa jätevedenpuhdistamoilla. Putsariklinikalla perehdytään jätevedenpuhdistamon tarkkailutulosten tulkintaan. Valvonnan ajankohtaisten asioiden lisäksi osallistujat pääsevät koeajamaan valmisteilla olevaa jätevesihuollon riskityökalua. Vaasan koulutuspäivillä pohditaan lieteikää ajoparametrinä ja vieraillaan Påttin puhdistamolla. Joensuussa vieraillaan Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla ja lämpöpumppulaitoksella. Jälkimmäisenä päivänä seurataan alueellisen vesihuoltopäivän esityksiä ja tutustutaan sen näyttelyyn. Koulutuspäiville voi ilmoittautua olemalla yhteydessä suoraan VVY:n toimistolle, puh. (09) tai sähköpostitse Tervetuloa! Kirjanpidon ja taloushallinnon ajankohtaispäivä Oulussa ja Tampereella ohjelmassa on kirjanpidon, verotuksen ja vesihuoltolain ajankohtaisia asioita. Huomio vesihuoltolaitosten kirjanpitäjät ja kirjanpidosta huolehtivat henkilöt! vesihuoltolaitosten kirjanpitäjät ja kirjanpidosta huolehtivat henkilöt! Tänä vuonna Helsingin koulutus on siirretty Tampereelle. Sekä Oulun että Tampereen koulutuspäivän ohjelma on toteutettu Oulussa hyvin toimineella ohjelmarungolla. Ohjelmassa on kirjanpidon, verotuksen ja vesihuoltolain ajankohtaisia asioita. Erojakin ohjelmissa löytyy: Oulussa koulutuspäivän luennot ovat yhtiöpainotteisia ja Tampereella kuullaan kuntakonsernin hyvästä hallinnosta. Ilmoittautuminen onnistuu Koulutuskalenterin kautta tästä tai sähköpostitse osoitteella koulutus(a)vvy.fi. Tervetuloa koulutuksiin! Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja Otsikon linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaan

9 9 VVY on meitä kaikkia varten Vesilaitosyhdistys kokoaa siipiensä suojaan kolmisensataa jäsenlaitosta ja niiden monituhatpäisen osaavan henkilöstön. Yhdistyksen jäsenmäärässä ei ole vuosien mittaan tapahtunut suuria muutoksia, vaikka kunta- ja laitoskentässä ajoittain yhdistymisiä ja organisaatiomuutoksia tuleekin. VVY edustaa varsin kattavasti vesihuoltolaitoksia lähes 90 % osuudella toiminnan laajuudesta vaikka lukumääräisesti jäsenmäärämme on vain noin viidesosa kaikista maamme vesihuoltolaitoksista. Olemme tyytyväisiä siitä, että VVY:n jäsenlaitokset ovat vuosien mittaan pysyneet uskollisesti yhdistyksen jäseninä. Myös ne jäsenlaitokset, jotka eivät käytännössä yhdistyksen toimintaan kovin aktiivisesti osallistuneet. Tämä lienee osoitus siitä, että kollektiivisen edunvalvonnan merkitystä arvostetaan. VVY:n edunvalvonnan uskottavuudelle ja painoarvolle on tärkeätä, että edustamme mahdollisimman laajasti laitoskenttää. Yksittäisen jäsenlaitoksenkin näkökulmasta mukanaolo tässä edunvalvonnan kollektiivissa on tärkeätä, vaikka jatkuvasti ei voitaisikaan täysipainoisesti hyödyntää yhdistyksen tarjoamia muita palveluja kuten koulutusta, kehittämistoimintaa tai suoria jäsenpalveluja. VVY:n toiminta ei tarkoita samaa kuin VVY:n toimiston toiminta. Toimisto on toki tärkeä toimeenpaneva voima ja linkki jäsenistön välillä. Jäsenlaitosten ja niiden henkilöstön aktiivinen rooli on kuitenkin erityisen tärkeätä VVY:n toiminnan tuloksellisuuden kannalta. Jäsenlaitokset osallistuvat nykyisin kiitettävän aktiivisesti VVY:n toimintaan. Luottamushenkilöiden roolin merkitys on viime vuosina entisestään korostunut. Esimerkkinä mainitsen vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toiminnan. VVY:n asiantuntijaryhmien panos kehittämishankkeiden ideoinnissa ja valmistelussa on kasvanut, mikä toivottavasti on johtanut myös hankkeiden kehittymiseen aiempaa paremmin laitoskentän tarpeita vastaavaksi. VVY:n hallinnossa (hallitus, työvaliokunta, asiantuntijaryhmät ja muut vastaavat nimetyt ryhmät) toimii aktiivisesti nykyisin noin 50 jäsenlaitosten edustajaa. Tämä joukko on yhdessä toimiston kanssa toimintamme ydin, joka tekee mielestäni erinomaisen hyvää yhteistyötä. Laitosedustajille työ on luottamushenkilötyötä, josta toki korvataan kulut, mutta sitä tehdään silti varsinaisen leipätyön ohessa. On kohtuullista ja toivottavaa, että tämä luottamushenkilötyö ei jatkuvasti jäisi pelkästään samojen henkilöiden vastuulle. Työ on pitkäjänteis-

10 10 tä, joten on hyväksi etteivät ryhmien kokoonpanot alituiseen ole vaihtumassa. Kohtuullinen verenvaihto sen sijaan on hyväksi. Kannustan jäsenlaitosten henkilöstöä, erityisesti johdossa ja keskijohdossa olevia, rohkeasti kiinnostumaan VVY:n luottamustehtävistä. Vuosittain kevään kokouksessaan hallitus käsittelee mm. asiantuntijaryhmien kokoonpanoja. Vaalitoimikunta tekee helmikuussa ehdotuksen huhtikuun vuosikokoukselle hallituksen kokoonpanosta. Paikkoja uusille luottamushenkilöille on siis tarjolla. Tietoa VVY:n hallinnon eri ryhmistä ja niiden nykyisistä kokoonpanoista löytyy kotisivuiltamme tästä. Kiinnostuksensa voi esittää joko toimistolle tai hallinnossamme jo mukana oleville henkilöille, esimerkiksi hallituksen jäsenille. Annamme mielellämme myös lisätietoja ryhmien toiminnasta. Osmo Seppälä toimitusjohtaja Vesilaitosyhdistys kouluttaa Vaasa Jätevedenpuhdistamohoitajien koulutuspäivät ilm. heti VVY:n toimistolle Oulu Kirjanpidon ja taloushallinnon ajankohtaispäivä ilm. heti VVY:n toimistolle Joensuu Jätevedenpuhdistamohoitajien koulutuspäivät ilm. heti VVY:n toimistolle Tampere Kirjanpidon ja taloushallinnon ajankohtaispäivä ilm. viim Helsinki Vesihuollon lainsäädäntöpäivä ilm. viim Helsinki Vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. viim Kaikki koulutukset tästä.

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014 KEVÄT Vesilaitosyhdistys kouluttaa 2014 1 Vesihuoltopäivät 2014 Alueellinen Vesihuoltopäivä ja -näyttely... 7...20.3. Vesihuolto 2014... 7...3. 4.6. Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja -näyttely... 7...19.

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät syksyllä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa 1 Yhteystiedot... 4 Yleistä koulutuksesta... 5 Alennukset osallistumismaksuista...6 Vesihuoltopäivät syksyllä 2014 Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja näyttely...

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi?

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Tiistai 27.11.2012 Vesi-loppuseminaari, Water - Innovation and Business Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Riina Liikanen Vesihuoltoinsinööri, TkT 26.11.2012 1

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät keväällä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

Joka päivä on vesipäivä facebooksivu

Joka päivä on vesipäivä facebooksivu Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2016 Joka päivä on vesipäivä facebooksivu Seuraa Joka päivä on vesipäivä -facebooksivua ja osallistu keskusteluun vesihuollosta. Sivua päivittävät Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku Pytty-kampanja Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Haaste Itämeren pelastamiseksi Turku ja Helsinki ovat sitoutuneet toimiin Itämeren tilan

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Hanaa! tietoteos erittäin edullisesti kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen toimisto muuttaa Pasilassa uusiin tiloihin. Myymme muuttoa

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 12/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia VVY:n hallituksen

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesihuolto 2013 Call for Papers - kutsu luennoimaan Vesihuolto 2013-päivät järjestetään Jyväskylän

Lisätiedot

Vesityökortti Oulu Kuopio Jyväskylä Kouvola Tampere Joensuu 17.5.

Vesityökortti Oulu Kuopio Jyväskylä Kouvola Tampere Joensuu 17.5. Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2017 Vesityökortti Vesityökortti tulee olla kaikilla vesihuoltolaitoksella työskentelevillä, joiden työtehtävät voivat vaikuttaa talousveden laatuun. Vesityökortin saa

Lisätiedot

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke 25.9.2013 Haitalliset aineet jätevesissä - hanke Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 25.9.2013 1 Saijariina Toivikko Selvitys haitallisista aineista jätevesissä Tutkimus haitallisten aineiden kartoittamiseksi

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho 1 Hulevesikysely 2016 teki jäsenlaitoksilleen elokuussa 2015 kyselyn, jolla kartoitettiin hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Koska syksyn 2015 aikana julkaistiin

Lisätiedot

Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä

Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä CE-merkintä ja EU-säännökset LVI-suunnittelussa 27.1.2016 Euroopan Unionin tiedostuskeskus

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 5/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Päivitä jäsentietosi jäsenrekisteriin! Varsinaisille jäsenille ja yhteistoimintajäsenille on lähetetty sähköpostilla pyyntö päivittää

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Radisson Blu Royal Hotelli, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Radisson Blu Royal Hotelli, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki VVY VUOSIKOKOUS 1/2015, pöytäkirja 1 V U O S I K O K O U S Aika: torstai 16.4.2015 klo 13.00 PÖYTÄKIRJA 1/2015 17.4.2015 1 (4) Paikka: Radisson Blu Royal Hotelli, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki 1 Kokouksen

Lisätiedot

Hyödyn saaminen uudesta järjestelmästä edellyttää, että rekisterissä on ajantasaiset tiedot jäsenistä.

Hyödyn saaminen uudesta järjestelmästä edellyttää, että rekisterissä on ajantasaiset tiedot jäsenistä. Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 4/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia VVY:n uusi toimistosihteeri Saija Repo VVY:n toimistosihteerin Tarja Aarnion siirryttyä maaliskuussa toisen työnantajan palvelukseen,

Lisätiedot

Rakennustuotteiden kansallinen tuotehyväksyntä tilannekatsaus. Eurokoodi 2014 seminaari 9.12.2014 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

Rakennustuotteiden kansallinen tuotehyväksyntä tilannekatsaus. Eurokoodi 2014 seminaari 9.12.2014 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuotteiden kansallinen tuotehyväksyntä tilannekatsaus Eurokoodi 2014 seminaari 9.12.2014 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuotteista n. 80 % kuuluu CEmerkinnän soveltamisalaan Muutoksia

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN ANNI VOUTILAINEN RAMBOLL FINLAND OY, VESIHUOLTO VESIHUOLTOPÄIVÄT 2015, TURKU VESIOSUUSKUNTIEN HAASTEET Suomalaisessa yhteiskunnassa on havaittu selkeitä

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki Vesihuoltolain tarkistaminen Alueellinen vesihuoltopäivä Kouvola 19.3.2015 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen toimisto on suljettu viikot 28 30. Hyvää kesää! Vesilaitosyhdistys muuttaa Pasilassa Uusi osoite, joka on voimassa

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä. FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä. FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy Esityksen sisältö Rakennustuotteita koskeva vaatimukset Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Sisältö Lainsäädäntöä ja taustaa Tukimuodot Investointituet Lainatakaukset Neuvonta ja asiantuntija-apu

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n koulutukset Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä 29.11.2012 Helsingissä Lainsäädäntöpäivässä paneudutaan

Lisätiedot

Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry

Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry ETELÄ-POHJANMAA 2014 LOKAKUUN NUMEROSSA 3 Yhdistyksen toimintakalenteri & STTK tiedottaa 4 Puheenjohtajan palsta 7 Rakennusvalvojan pätevöitymiskoulutus 12 Ilmoittautumislomake rakennusvalvojan pätevöitymiskoulutukseen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLINJOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Vesihuolto 2015 päivät, 21.5.2015 Karin Lepola VESIHUOLTOLAITOSTEN KEHITTÄMISRAHASTON HANKE

VESIHUOLTOLINJOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Vesihuolto 2015 päivät, 21.5.2015 Karin Lepola VESIHUOLTOLAITOSTEN KEHITTÄMISRAHASTON HANKE VESIHUOLTOLINJOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Vesihuolto 2015 päivät, 21.5.2015 Karin Lepola VESIHUOLTOLAITOSTEN KEHITTÄMISRAHASTON HANKE Kuopion Veden hanke alkoi 5/2014 Raportti julkaistiin VVY:n sivuilla

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. VVY:n uutiskirje 2/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous ja valtakirjat VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Mikkeli Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681) Vesihuoltolaitoksen palvelujen

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

JÄTEVEDEN UUSIEN KÄSITTELYVAATIMUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET

JÄTEVEDEN UUSIEN KÄSITTELYVAATIMUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET JÄTEVEDEN UUSIEN KÄSITTELYVAATIMUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET VVY:n toimeksianto keväällä 2015 Tavoitteena arvioida jätevesien käsittelyn tehostamisen varteenotettavia

Lisätiedot

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19.-20.11.2014 HELI HÄRKKI Hallitusohjelma STM:n johdolla laaditaan kansallinen talousveden turvallisuussuunnitelma,

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 12/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Aiempaa paremmat paljousalennukset koulutusmaksuista Paljousalennuksen saa jo toinen samasta organisaatiosta koulutukseen osallistuva

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Puheenjohtaja: apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys. 09.45 Turun kaupungin tervehdys apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, Turun kaupunki

Puheenjohtaja: apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys. 09.45 Turun kaupungin tervehdys apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, Turun kaupunki 30.1.2015 VESIHUOLTO 2015 -päivät Turussa 20. - 21.5.2015 Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, 20210 TURKU (Yhdyskuntatekniikka 2015 näyttelyn yhteydessä) Keskiviikko 20.5.2014 Auditorio

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Esityksen sisältö Hankkeen taustaa Vastamäen tilanne vesihuollon näkökulmasta Alkuperäinen tavoite Tilanne

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

Veden hinnan määräytymisperusteet

Veden hinnan määräytymisperusteet Veden hinnan määräytymisperusteet Seminaari 5.11.2015 Säätytalo, Helsinki Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain muutoksista 1.9.2014 Muutoksia maksuja ja taloutta koskeviin

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä?

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? 3.10.2013 Timo Pulkki Muurauslaastin CE-merkintä 13 NB CPR/2345 Yritys ABC, Katu 1, FI-00110, Helsinki CE symboli Merkinnän kiinnittämisvuoden

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston tilanne Suomessa

Vesi- ja viemäriverkoston tilanne Suomessa FiSTT vuosikonferenssi 21.11.2013, Lahti Vesi- ja viemäriverkoston tilanne Suomessa Osmo Seppälä toimitusjohtaja 15.11.2013 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten verkostojen kehitys Suomessa Lähteet: Vesihuoltoverkostojen

Lisätiedot

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Kuntamarkkinat 9.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset Lakimuutokset tulivat

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen JHL 212 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen JHL 212 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 877 henkilöä (12.11.14 tilanne) Jäsenten ammattialat Jäsenten työpaikat: toimisto, puhtauspalvelu, tekniikka, ravintohuolto, hoitotyö, Tikkamäki,

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola, 19.3.2015 Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikas 18.3.2015 1 Esiintyjän nimi Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

VVY:n strategia SISÄLTÖ

VVY:n strategia SISÄLTÖ Hyväksytty VVY:n hallituksessa 7.6.2016 VVY:n strategia 2016-2020 2.9.2016 1 Visio 2020 Toiminta-ajatus VVY:n arvot VVY:n ydintehtävät SISÄLTÖ Edunvalvonta (Yleistä Strategiset tavoitteet ja ) Kehittäminen

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Suomalaisen vesilaitostoiminnan vahvuudet ja heikkoudet

Suomalaisen vesilaitostoiminnan vahvuudet ja heikkoudet Suomalaisen vesilaitostoiminnan vahvuudet ja heikkoudet Timo Heinonen Hallituksen puheenjohtaja, Vesilaitosyhdistys Toimitusjohtaja, HS-Vesi 16.12.2011 1 Timo Heinonen, HS-Vesi, VVY Esityksen sisältö Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Sisältö Lainsäädäntöä ja taustaa Tukimuodot Investointituet Lainatakaukset Neuvonta ja asiantuntija-apu

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet

Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet D2 uusimistarveseminaari 12.6.2014 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Rakentamismääräysten uudistaminen Vuoden 2013 alussa voimaan tulleen MRL muutoksen

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Päihdelääketieteen Päivät 2015

Päihdelääketieteen Päivät 2015 Päihdelääketieteen Päivät 2015 Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui? 5.-6.3.2015 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Päihdelääketieteen päivät 2015 käsittelee jatkuvasti kehittyvää

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten verkostojen kehitys Suomessa

Vesihuoltolaitosten verkostojen kehitys Suomessa Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2014, WSP Finland Oy Saneeraustarve ja saneerauksien rahoitus Osmo Seppälä toimitusjohtaja 21.10.2014 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten verkostojen kehitys Suomessa

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin POHJOIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. -20.11. 2014 Oulu Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain ja

Lisätiedot

SUOMEN SUURI PUTKIREMONTTI

SUOMEN SUURI PUTKIREMONTTI VVY Maailman vesipäivän seminaari Säätytalo, Helsinki 22.3.2011 SUOMEN SUURI PUTKIREMONTTI Osmo Seppälä, toimitusjohtaja Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Kansallisvarallisuus ja rakennettu ympäristö

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevedet haltuun Lounais-Suomessa - seminaari Turku 17.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Hulevesien hallinta lainsäädännössä Hulevesien hallinnasta

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot