26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet"

Transkriptio

1 VUOSIKIRJA 2014

2

3 SISÄLLYS 2 Vähemmän hallintoa, enemmän avoimuutta Silja Huhtiniemi 4 Koulutus keskiössä Christina Holmström 6 Tärkeintä itsensä kehittäminen Kasvuyritysvaliokunta, Anssi Lehikoinen 8 Monikanavaisuudella tavoittaa parhaiten Pasi Ahtiainen 18 Yhteismarkkinoinnista vastinetta euroille Pohjois-Savon maakunnallinen markkinointiohjelma, Kirsi Soininen 20 Tulevaisuutta turvaamassa Nuoret Duuniin hanke, Panu Hiekkala 22 Maakunta kehityksen kärjessä Pohjois-Savon liitto, Jussi Huttunen 24 Kouluttaja, kehittäjä ja kumppani Savon koulutuskuntayhtymä, Esa Karvinen TÄRKEINTÄ ITSENSÄ KEHITTÄMINEN S. 6 JÄSENSIVUT 10 Paperittoman toimiston aika on nyt Canon, Joni Kapanen 12 Teitä varten Hämeen Autovaruste, Timo Somppi 14 Yhteiskuntavastuullista vaikuttamista Kesko Itä-Suomi, Kari Niskanen 16 Puhelinyhtiöstä sijoituskumppaniksi Osuuskunta KPY, Lauri Kerman YHTEISKUNTA- VASTUULLISTA VAIKUTTAMISTA S Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet YHTEIS- MARKKINOINNISTA VASTINETTA EUROILLE S. 18 MAAKUNTA KEHITYKSEN KÄRJESSÄ S KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2014 TOIMITUS Kuopion alueen kauppakamari ja Jukka Moilanen TAITTO Mainostoimisto Ad Kiivi Oy KUVAT Jukka Moilanen (jollei toisin mainita) PAINO Offsetpaino L. Tuovinen Ky KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI Microkatu 1, Kuopio Silja Huhtiniemi toimitusjohtaja Pasi Ahtiainen viestintäassistentti Christina Holmström koulutuspäällikkö Taina Jutila palvelupäällikkö

4 TEKSTI JA KUVA Pasi Ahtiainen VÄHEMMÄN HALLINTOA, ENEMMÄN AVOIMUUTTA 2 Kuopion alueen kauppakamarin uusi strategia tarkoittaa keveämpää hallintoa ja muutoksia valiokuntatyöhön. Samalla kauppakamarin nimi muuttui ja toimisto siirtyi Technopolikseen. K atsellessa ulos kauppakamarin uuden toimiston 14. kerroksen ikkunoista, voi helposti ajatella olevansa Kuopion huipulla. Mieleen tulee norsunluutorni, jonne eivät jäsenyritysten arkiset huolet yllä. Juuri tällaista mielikuvaa toimiston helmikuisella muutolla haluttiin välttää. Technopoliksen tornissa kauppakamari on lähempänä yrityksiä kuin Kasarmikadun vanhoissa tiloissa. Etäisyyttä yrityksiin pyritään kaventamaan myös uudella strategialla, kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi painottaa. Strategiassa arvioitiin kauppakamarin toiminta uudelleen. Johtamisjärjestelmä vaati uudistuksia, koska hallintoelimiä ja hallinnontasoja oli muodostunut liikaa. Päällekkäisyydet karsittiin pois ja hallintoa suoraviivaistettiin. Esimerkiksi valtuuskunta poistui hallintojärjestelmästä kokonaan, Huhtiniemi paljastaa. Kokouksissa käsitellään enemmän yritystoimintaan liittyviä asioita ja vähemmän kauppakamarin hallintoon liittyviä asioita. Strategian muutos vastaa myös yrityskulttuurin muutokseen. Kauppakamariin kuuluminen ei ole yrityksille itsestäänselvyys, vaan jäsenistölle täytyy tarjota jatkuvasti konkreettisia etuja. On syntynyt uusi sukupolvi yritysjohtajia, joiden odo- KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

5 tukset kauppakamarin toimintaa kohtaan ovat muuttuneet. Tavoitteemme on tarjota mielekästä toimintaa sekä uusille että vanhoille jäsenille, Huhtiniemi pohtii. Strategiatyö aloitettiin vuoden 2013 huhtikuussa, kun Huhtiniemi oli ollut kauppakamarin toimitusjohtajana muutaman kuukauden. Kauppakamaria ennen hän oli kerännyt kokemusta elinkeinoelämästä mm. Kuopio Innovationissa ja ELY-keskuksessa. Yhteydet sidosryhmiin hän muodosti jo edellisissä työpaikoissaan. Jäsenistöltä ja henkilökunnalta kerätyn palautteen mukaan kauppakamarin toiminta vaati lisää avoimuutta. Joillakin oli mielikuva sisäänpäin kääntyneestä, vain isojen yritysten etuja ajavasta järjestöstä, jolla ei ole juuri tarjottavaa pk-sektorin yrityksille. Tätä mielikuvaa lähdettiin järjestelmällisesti murtamaan marraskuun 2013 syyskokouksessa hyväksytyllä strategialla. Avoimuuden lisäksi päätettiin panostaa enemmän jäsenistön verkostoitumistyöhön sekä kansainvälistymisen edistämiseen. Uusi strategia ei syntynyt ainoastaan Huh tiniemen päästä, vaan stra - tegian eteen tehtiin tiiviisti hal lituksen, osastojen, henkilöstön ja JO Development Oy:n Jari Osmalan kanssa työtä. Samalla syntyi ajatus uudesta nimestä: Kuopion alueen kauppakamari. Sillä haluttiin ilmentää, että toimialue ei rajoitu vain Kuopioon, vaan alueeseen kuuluvat kunnan ympärysalueet laajemminkin. Vaikka Huhtiniemi on ollut pian puolitoista vuotta kauppakamarin toimitusjohtaja, tulee uusia asioita vastaan päivittäin. Saattaa yllättäen päästä tutustumaan Saimaan alueen luotsaukseen aiheeseen, josta ei ole minkäänlaista aiempaa kokemusta, hän naurahtaa. On syntynyt uusi sukupolvi yritysjohtajia, joiden odotukset kauppakamarin toimintaa kohtaan ovat muuttuneet. VISIO 2017 Toiminnan operationaalinen puoli on jo hallussa, mutta työ on silti jatkuvasti uusiin asioihin perehtymistä. Odotukset työnkuvan suhteen ovat pitäneet paikkansa, vaikka toimitusjohtajan pesti osoittautuikin monipuolisemmaksi kuin hän alkuun oletti. Uutta strategiaa toteutetaan nyt käytännössä. Avoimuuden, verkostoitumisen ja kansainvälisyyden ideoita on tuotu tapahtumiin ja koulutuksiin. Valiokuntatyön kokouspainotteisuutta pyritään keventämään siirtämällä keskustelut tapaamisten välillä sosiaaliseen mediaan. Yammer-ohjelma otettiin pilottihankkeena kokeiluun kauppakamarin osaamis-, palvelu- sekä kasvuyritysvaliokunnissa. Kuopion alueen kauppakamarin tulevaisuuteen Huhtiniemi suhtautuu luottavaisesti. Suurimmat muutokset on nyt tehty, mutta strategian jalkauttaminen toimintaan jatkuu. Jäsenmäärän lisääminen, aktiivisuuden kas vattaminen sekä tyytyväinen jäsenistö ovat toimintamme ikuisia haasteita. Ylivoimaiset yritykset hyvän johtamisen, erinomaisten ihmisten ja mutkattomien verkostojen avulla. 3 KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

6 TEKSTI JA KUVA Pasi Ahtiainen KOULUTUS KESKIÖSSÄ Koulutusten suunnittelussa täytyy havaita uudet aiheet ajoissa ja muistaa päivittää vanhoja. 4 V aikka kauppakamarissa tehdään kaikenlaista, ovat koulutukset eräitä sen tärkeimmistä jäseneduista. Koulutuspäällikkö Christina Holmström on huolehtinut Kuopion alueen kauppakamarin koulutuksen laadukkuudesta jo vuodesta 1996 lähtien. Koulutukset ovat kauppakamarin toiminnan näkyvimpiä muotoja, eivätkä paikallisesti järjestetyt koulutukset ole loppumassa nettiaikanakaan. Tietoa on järkevä jakaa lähellä kuulijoita, eikä netistä etsitty tieto korvaa asiantuntijan pitämää kurssia. Kauppakamarin koulutukset ovat perinteisesti käsitelleet asiantuntija-aiheita; tietoa, jota ei muualta yhtä kompaktissa muodossa saa. Talous- ja palkkahallinnon lisäksi hallitustyös- kentelyn koulutukset ovat tällaisia työelämän aiheita. Viime vuosina yritysten kiinnostus hallitus- ja johtoryhmätyötä kohtaan on lisääntynyt. On herätty huomaamaan hallitusten vastuut. Hallitusten ja johtoryhmien töissä täytyy olla asiantunteva. Hallitusten vastuut voivat realisoitua osakeyhtiölain lisäksi esimerkiksi kirjanpitolaissa. Toimitusjohtaja tarvitsee tuekseen toimivan hallituksen. Etenkin yritysten murrosvaiheissa, kuten sukupolvenvaihdokset tai kriisitilanteet, hallituksen asiantuntemus korostuu, Holmström muistuttaa. Koulutustarjontaa suunnitellessa täytyy olla valpas havaitsemaan uudet aiheet ja päivittämään entisiä. Nykyisen KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

7 Kuopion alueen kauppakamarin koulutuskävijöiden tyytyväisyyden keskiarvoksi saimme 4,4 asteikolla 1 5. KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ CHRISTINA HOLMSTRÖM: NÄIN MOKAAT ESITYKSEN 1. Powerpoint-esityksessä liikaa tekstiä. Teksti on tarkoitettu luennoijan muistitueksi. Ei tule lukea kaikkea mitä dioihin on kirjoitettu. 2. Toisen tekemä esitys ääneen luettuna. Ikävää jos luennoija ei ole valmistautunut kunnolla ja käy vain lukemassa diat. Silloin olisi sama lähettää aineistot sähköpostilla ja jättää tilaisuus pitämättä. 3. Sisältö ei vastaa otsikkoa. Otsikoinnin tulisi olla tarkkaa, jotta kuulijat tietävät jo ilmoittautuessaan millaiselle luennolle ovat tulossa. 4. Liian tuttuja tai liian hankalia asioita. Luennoijan täytyy ottaa huomioon kuulijoiden tietotaso ja mukauttaa esitys sen mukaiseksi. 5 tarjonnan lisäksi kauppakamarilla on suunnitteilla yritysjuridiikkaan, myyntiin ja markkinointiin sekä viestintään liittyviä koulutuskokonaisuuksia. EU-lainsäädäntö pitää koulutussuunnittelijat kiireisinä. Yritykset tarvitsevat tietoa, miten uudet direktiivit vaikuttavat heidän toimintaansa. Kauppakamarin lisäksi monet muutkin järjestävät koulutuksia. Miten erottua muiden tarjonnasta? Koulutuksissamme on hyvä hinta-laatu-suhde. Kauppakamarien koulutus oli Taloustutkimuksen Yrityskuvat -tutkimuksessa vuoden 2013 tunnetuin. Kuopion alueen kauppakamarin koulutuskävijöiden tyytyväisyyden keskiarvoksi saimme 4,4 asteikolla 1 5. Yritämme pitää koulutuksemme ajankohtaisina tietoisku-tyyppisinä ja aikataulut napakoina. Pitkä kestoisia koulutuksia on vähän ja aiheet tarkasti otsikkoa vastaavia, Holmström määrittelee. Kilpailu koulutusmarkkinoilla on viime vuosina kiristynyt. Uusia toimijoita on paljon, varsinkin pääkaupunkiseudulla. Holmström on huomannut myös luentopalkkioiden kohonneen. Suosituimmat luennoijat täytyy varata ajoissa. Osalla meidän puhujista on kalenteri täynnä jopa vuosi eteenpäin.

8 TEKSTI JA KUVA Pasi Ahtiainen TÄRKEINTÄ ITSENSÄ KEHITTÄMINEN Kasvuyritysvaliokunnan puheenjohtaja Anssi Lehikoisen mielestä alueen vetovoiman kannalta olisi pienempien yritysten rinnalle saatava suurempia veturiyrityksiä. 6 Puheenjohtaja Anssi Lehikoinen (vas.), jäsen Mikko Jalkanen sekä varapuheenjohtaja Hanna Kumpulainen ovat rakentamassa valiokunnassa positiivista Kuopio-henkeä.

9 P uheenjohtajan puhe vilisee positiivisia käsitteitä. Niin täytyy ollakin, koska Anssi Lehikoinen on puheenjohtajana kasvuyritysvaliokunnassa. Yrittäjäpainotteisella ryhmällä on kovat tulevaisuuden tavoitteet. Vaikka takana on vasta kaksi tapaamista, tunnelma ryhmässä on rennon kiinnostunut, Lehikoinen kehuu maaliskuussa ensimmäisen kerran kokoontunutta valiokuntaa. Kasvuyritysvaliokunnan tapaamisiin haetaan tarkoituksella rentoutta. Jäykästä kokoustamiskulttuurista tahdotaan päästä eroon. Eräs tapa tähän on järjestää tapaamisia epävirallisemmiksi koetuissa paikoissa, kuten ravintoloissa. Tapaamisajankohtakin on yritysmaailmalle erikoinen: kasvuyritysten edustajat tapaavat lähtökohtaisesti perjantaisin kello 15. Kokoustiloissa ei ole mitään vikaa, mutta kun tarkoituksena on tavata melko usein, ja ryhmäläiset saavat istua kokouksissa työnsä puolesta erittäin paljon, niin valiokuntatapaamiset on välillä parempi järjestää muissa paikoissa. Valiokuntaa kasattaessa lähes kaikki valitut lähtivät mukaan. Vain muutama ei työkiireiltään ehtinyt ryhmään mukaan. Kasvuhakuisissa yrityksissä työskentelee erittäin kiireisiä ihmisiä. Tarkoitus ei olekaan, että kaikki pääsivät kaikkiin tapaamisiin, Lehikoinen pohtii. Tärkeintä kasvuyritysvaliokunnassa on itsensä kehittäminen. Siksi tapaamiset alkavat kasvuyrittäjiä kiinnostavilla alustuksilla. Tähän mennessä on kuultu yritysten palkitsemisjärjestelmistä sekä osakassopimuksista. Lehikoinen on tyytyväinen monialaiseen tiimiin. Jo suunnitteluvaiheessa varapuheenjohtaja Hanna Kumpulaisen kanssa päätettiin, että oman oppimisen kannalta on parasta, että mukana on yrityksiä mahdollisimman monelta alalta. Vajaan kahdenkymmenen ryhmässä on yrittäjiä uusilta toimialoilta, mutta myös perinteisemmiltä yrityksiltä, jotka hakevat toimintaansa kasvujohteista käännettä. Toimialat vaihtelevat asianajotoimistosta 3D-tulostukseen ja osteoporoosin mittaukseen. Se on hienoa, että valiokunnassa on hyvin edustettuna sekä miehiä että naisia. Eniten on toimitusjohtajia. Heidän pestinsä on monesti aika yksinäinen, joten toisten samassa asemassa olevien kokemusten kuulemisesta on paljon apua oman työn kehittämiseen. Toisten liiketoimintamalleista on kiinnostava kuulla. Pöhinää syntyy jo siitä, että yritykset leimaantuvat kasvuyrityksiksi. Positiiviset asiat hakeutuvat toistensa luokse, Lehikoinen uskoo. Kuopiossa yrittämisen edellytykset ovat Lehikoisen mielestä kohdallaan. Oman oppimisen kannalta on parasta, että mukana on yrityksiä mahdollisimman monelta alalta. Infrastruktuuri on kunnossa, lento kenttä käytettävissä ja Savilahdella yliopiston läheisyys luo uutta yrittäjyyttä. Kokonaisuus on aivan kansainväliset mitat täyttävä, ja vieläpä lähellä luontoa. Kasvuyrittäjälle osaavan työvoiman riittävyys on haaste. Siksi kaupungin vetovoimalla on merkitystä. Rocsolen toimitusjohtaja Lehikoisen mukaan Kuopioon ei ole hankala saada ihmisiä muuttamaan, mutta alueen vetovoiman kannalta olisi pienempien yritysten rinnalle saatava suurempia veturiyrityksiä. Rahoittajien löytyminen on monelle yrittäjälle kasvun edellytys. Tarvittaisiin tapahtumia, joissa tavata pääomasijoittajia. Lisäksi tarvitaan riittävästi kriittistä massaa, jotta alueen elinkeinoelämä saadaan todelliseen lentoon. Lehikoinen toivoo, että nyt mukana olevat yritykset ovat viiden vuoden päästä merkittäviä työllistäjiä. Jäsenet kasvuyritysvaliokunnassa varmasti vaihtuvat, mutta tavoitteellisen yrittäjyyden henki porukassa säilyy. 7 KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

10 KUVA Jonne Silvennoinen 8 MONIKANAVAISUUDELLA TAVOITTAA PARHAITEN Vuoden alusta kauppakamarin viestintäassistenttina aloittaneen Pasi Ahtiaisen mielestä viestit menevät parhaiten perille, kun niitä levittää monien kanavien kautta.

11 K auppakamarin toiminnassa korostuu yhä enemmän tarve laadukkaaseen viestintään. Pelkät kotisivut ja muutama lehtijuttu vuodessa eivät nykypäivän nopean tiedonvälitysen aikana riitä pitämään asioita esillä. Läsnäolo sosiaalisessa mediassa on itsestäänselvyys ja lisäksi on hyvä kertoa ajankohtaisista asioista uutiskirjeessä. Uutiskirjeessä kerrotaan meidän tulevista tapahtumista ja koulutuksista. Pyrimme keräämään uutiskirjeeseen myös uutisia. Ei uutiskirje ihan päivittäistä sanomalehteä korvaa, mutta periaatteessa samansuuntaisesta tuotannosta on kyse. Sähköpostien lähettely ja erityisesti niihin vastaaminen ovat merkkejä aktiivisesta viestinnästä. Mutta silläkin on rajansa. Sähköposteista on tullut työpaikoilla kirosana. Liian innokas sähköpostien lähettely ärsyttää, ja usein asian saisi sujuvammin hoitumaan puhelinsoitolla. Kun sähköpostin viestiketjussa on liikaa vastaanottajia, niin asia ei etene ja liitetiedostot hukkuvat matkalla. Siksi kauppakamarissa on vuoden alusta kokeiltu valiokuntatyöskentelyssä Yammer-ohjelmaa. Facebookin tapainen Kauppakamarilla teen hommia samoilla välineillä kuin toimittajana, mutta näkökulma ja tarkoitusperät ovat erilaiset. työkalu on suunniteltu monen hengen ajasta ja paikasta riippumattomaan viestimiseen, mutta erotuksena Facebookista, Yammerissa ei jaeta kissakuvia vaan hoidetaan työasioita. Etuna suhteessa sähköposteiluun on keskustelun pysyminen järjestyksessä. Dokumenttien jakaminen ryhmän jäsenille on helppoa ja ne löytyvät tarvittaessa jälkikäteen. Keskustelut eivät ruuhkauta sähköposteja ja niihin saa osallistua silloin kun haluaa ja niin aktiivisesti kuin tahtoo. Kyselyjen tekeminen Yammerissa on yllättävän kätevää. Isomman ryhmän kanssa sopivien tapaamisaikojen löytäminen on teknisesti hankalaa esimerkiksi sähköpostitse. Ahtiainen siirtyi kauppakamarin viestintään lehti miestöistä. Toimittajana hän työskenteli yli kymmenen vuotta erilaisissa tehtävissä ja lehdissä. Pisimpään Ahtiainen on kirjoittanut Savon Sanomiin ja monet muistavat hänet ylioppilaslehden päätoimittajana. Kauppakamarilla teen hommia samoilla välineillä kuin toimittajana, mutta näkökulma ja tarkoitusperät ovat erilaiset. Täällä pääsee tekemään ihan kaikkea, vielä laajemmin kuin lehtien toimituksissa. Olen viettänyt yllättävän paljon aikaa kuvankäsittelyohjelman ja paperileikkurin seurassa. Tapahtumat ja koulu tukset tarvitsevat tun nistettavan graafisen ilmeen. Siksi taittoohjelma on heti tekstinkäsittelyn jälkeen Ahtiaisen eniten avaama ohjelma. Pienessäkin työyhteisöissä graafista suunnittelua tarvitaan lähes päivittäin. Vaikka jälki ei olisi aina yhtä hyvää kuin ammat tigraafikolla, on se sentään parempaa kuin Word-tekstin sekaan lätkityt kuvat, Ahtiainen kuvailee graafikon kykyjään. Syksyllä Ahtiaiselta ilmestyy esikoisromaani nimeltä Jokakelin mies. Ilkikurinen tarina elämänsä suunnan menettäneestä miehestä syntyi muiden töiden ohella noin kolmen vuoden aikana. Kaunokirjallisuudessa on se kiva puoli, että saa kirjoittaa ihan mitä vaan. Tosin ei sekään onnistuisi, ellei olisi opetellut kirjoittamaan mitä käsketään, Ahtiainen kuittaa. 9 KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

12 PAPERITTOMAN TOIMISTON AIKA ON NYT 10 Canon on kulkenut pitkän tien. Laitteiden maahantuojana Suomessa 35 vuotta sitten aloittanut yritys on nykyään yritysten tiedonhallinnan tarpeisiin vastaava kumppani. C anon Business Centerin vierailija saattaa yllättyä näkemästään. Tai ehkä siitä, mitä toimistolla ei näe. Monille Canon on tuttu esimerkiksi monitoimilaitteistaan, jollaisia Kuopiossa kauppakeskus Hermanissa sijaitsevalla toimistolla toki voi nähdä. Paperitulosteita tiloista sen sijaan saa hakemalla hakea. Rakennamme asiakkaillemme yhä enemmän ratkaisuja, joilla he pääsevät paperista eroon, Canon Business Center Kuopion aluejohtaja Joni Kapanen sanoo. Paperittomasta toimistosta on toki puhuttu jo vuosikausia, mutta monessa yrityksessä pöydillä lojuvat A4-pinot ovat edelleen tätä päivää. Siirtyminen paperiarkistoinnista digitaaliseen muotoon koetaan toisinaan työlääksi prosessiksi. Kapasen mukaan kynnys ei varsinaisesti ole teknisten ratkaisujen hankkimisessa, vaan todellinen paperista luopuminen vaatii uudenlaisen toimintamallin opettelua. Asioiden kuntoon laittaminen voi olla investointina murto-osa tyypillisestä järjestelmähankkeesta. Toimintatavan muutos on selvästi isompi haaste. Digitalisoitumisessa yrityksille haasteita asettaa uusien toimintamallien opettelun lisäksi tiedon määrän lisääntyminen. Canonin pyrkimyksenä onkin auttaa yrityksiä tiedonhal- KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

13 CANON Perustamisvuosi: 1980 Toimialat: Informaatiohallinta, tulostaminen, digitaalinen painaminen, lääketiede ja kuvantaminen Markkinat: Suomi ja Baltian maat Markkinamyynti: 165 miljoonaa euroa Henkilöstö: Suomessa 370, Kuopiossa 17 Visio: Suomen paras myynti- ja palveluorganisaatio Missio: Tehtävämme on hankkia asiakkuuksia ja pitää ne www-sivut: linnan tarpeissa, jotka vaihtelevat yrityksestä toiseen. Tutkimusten mukaan tiedon määrä kaksinkertaistuu vuosittain, ja yritykset kohtaavat valtavia haasteita tiedon hallitsemisessa. Jos esimerkiksi tiedon saatavuutta ei yrityksessä ole laitettu kuntoon, ei mobiilityöskentelykään voi toteutua kunnolla, Kapanen muistuttaa. Tietoturvakysymykset ja tiedonjakamisen hallittavuus askarruttavat myös paperittomiin ratkaisuihin siirtymistä harkitsevia yrityksiä. Nykyaikainen dokumentinhallintajärjestelmä mahdollistaa Kapasen mukaan tiedon jakamisen turvallisesti ja helposti asiaankuuluville henkilöille. Järjestelmän avulla Monessa paikassa tieto liikkuu edelleen hallitsemattomasti, esimerkiksi paperilla tai sähköpostiketjuissa. voidaan myös yhdistellä vaikkapa asiakastietoja ja skannattuja dokumentteja, jolloin yhden asiakkaan dokumenttien selaaminen onnistuu yksinkertaisella haulla. Monessa paikassa tieto liikkuu edelleen hallitsemattomasti, esimerkiksi paperilla tai sähköpostiketjuissa. Tiedonhallinnan avulla voidaan kasvattaa työntekijöiden tehokkuutta ja säästää kallisarvoista aikaa. Canonilla tehdään niin kuin sanotaan, sillä Canon Business Centereissä digitaalinen tiedonhallinta, mobiiliratkaisut ja etätyö ovat arkipäivää. Toimintojen halutaan sijaitsevan lähellä asiakkaita, minkä vuoksi suurten alueorganisaatioiden sijaan Canon Business Centereitä toimii yhteensä 36 paikkakunnalla. Organisaatiossa tehdyt uudistukset ovat säästäneet paitsi arkistointitilaa myös melkoisen tukun euroja. Toimintamallin uudistuksilla on tehty miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Samalla toiminnasta on tehty asiakaslähtöisempää. Jokainen asiantuntijamme on henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että meidän palvelumme toimivat asiakkaan haluamalla tavalla. Tavarantoimittajan ja asiakkaan todellisen kumppanin välillä on valtava ero, minkä pitää näkyä myös liiketoiminnassamme. Digitalisoitumisen vaikutukset näkyvät siis merkittävällä tavalla myös Canon Business Centerin toiminnassa. Paperin tulostajasta on tullut muutoksen johtaja. 11

14 TEITÄ VARTEN Hämeen Autovaruste tekee lähitulevaisuudessa merkittäviä panostuksia toimintoihinsa. Uudistusten tavoitteena on tarjota entistä asiakas lähtöisempää palvelua. 12 KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

15 HÄMEEN AUTOVARUSTE Perustamisvuosi: 1930 Avain Vaunulla on pitkä historia Pohjois-Savon alueella. Viidenkymmenen vuoden ikään tullut yhtiö fuusioitui muutama vuosi sitten Hämeen Autovarusteen kanssa, mutta tutut Avain Vaunun liikkeet palvelevatkin edelleen asiakkaitaan Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Joensuussa. Asiakkaiden näkökulmasta vuonna 2011 toteutunut fuusio mahdollistaa tehokkaamman ja monipuolisemman palveluverkoston. Asiakkaamme saavat hyötyä esimerkiksi kampanjoiden ja volyymin kautta. Mitä isompi yksikkö, sitä paremmat palvelut ja matalammat hinnat pystymme tarjoamaan, Hämeen Autovarusteen toimitusjohtajana vuodesta 2013 saakka toiminut Timo Somppi kertoo. Esimerkiksi Volvon, Renaultin tai Dacian ostavat asiakkaat saavat kauttamme Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen palveluverkoston. Lähes jokainen toimipisteemme on ns. täyden palvelun liike, josta saa myös maalaus- Omamekaanikkotoimintamallissa asiakas saa parempaa palvelua, kun huoltoihin liittyvät asiat voidaan käydä läpi työn suorittaneen henkilön kanssa. ja kolarikorjaamopalveluita. Palvelun perässä ei tarvitse lähteä ajamaan pitkiä matkoja, vaan usealla paikkakunnalla voi kääntyä saman liikkeen puoleen. Hämeen Autovarusteen ja Avain Vaunu -liikkeiden asiakkaat pääsevät lähitulevaisuudessa nauttimaan uudenlaisen korjaamokonseptin tarjoamista eduista. Yhtiö ottaa vaiheittain käyttöön Volvon Omamekaanikko-toimintamallin, joka tekee huoltotilanteesta aiempaa asiakaslähtöisemmän. Asiakas asioi suoraan mekaanikon kanssa. Mekaanikko ottaa työt vastaan, laskuttaa ja hoitaa kaiken asiakaspalvelun. Sompin mukaan Omamekaanikkotoimintamallissa asiakas saa parempaa palvelua, kun huoltoihin liittyvät asiat voidaan käydä läpi työn suorittaneen henkilön kanssa. Huoltotöistä ei enää keskustella tiskillä kolmannen osapuolen kanssa, vaan mekaanikko voi kertoa suoraan asiakkaalle yksityiskohtia esimerkiksi auton kokonaiskunnosta. Kyllähän mekaanikko on paras henkilö kertomaan huoltotöistä. Uskon, että konsepti mullistaa huoltotoimintaa aika lailla, Somppi toteaa. Huoltokonseptin uudistuk- Toimiala: Autokauppa Liikevaihto: 67 milj. euroa Henkilöstö: 160 Visio: Tavoitteemme on olla halutuin ja menestyvin autoalan asiakas palveluorganisaatio alueellamme. www-sivut: sen yhteydessä Hämeen Autovaruste investoi voimakkaasti myös huoltamotilojen uudistamiseen. Nykyisin käytössä olevaa modernia huoltokalustoa ei jouduta uusimaan, mutta huoltohenkilökunnan työtä halutaan helpottaa ja järkevöittää työtiloja kehittämällä. Asiakkaiden suuntaan remonttityöt näkyvät sekä siistimpänä ulkoasuna että tehostuvana työnä. Lattioiden ja kalusteiden uusimisen lisäksi kaikkien tarvikkeiden sijoittelu mietitään tarkasti. Mekaanikot voivat käyttää ajan tehokkaasti, eikä aikaa mene hukkaan ylimääräisiin toimintoihin. Mekaanikot ovat olleet prosessissa alusta lähtien mukana ja pääsevät järjestelemään oman korjaamonsa parhaalla mahdollisella tavalla. Ensi vuonna myös Kuopion Avain Vaunussa asioivat Volvo-asiakkaat saavat jo oston yhteydessä tietää kuka ajoneuvon huolloista vastaa tulevaisuudessa. Positiivisen vastaanoton saanut konsepti voidaan tulevaisuudessa laajentaa myös muihin automerkkeihin. Uudistuksen tuoma toiminnan tehostuminen hyödyttää Sompin mukaan jatkossa kaikkia Hämeen Autovarusteen asiakkaita. 13 KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

16 14 YHTEISKUNTAVASTUULLISTA VAIKUTTAMISTA KESKO ITÄ-SUOMI (POHJOIS-SAVO JA POHJOIS-KARJALA) Tavaraostot paikallisilta toimittajilta: 189 milj. euroa Verot, palkat ja investoinnit: 40 milj. euroa Työllistävä vaikutus: 1200 henkeä Kesko näkyy koko Suomessa kattavan palveluverkostonsa kautta. Yhtiön toiminnan alueellinen merkitys ulottuu kuitenkin kauas kauppojen ulkopuolelle. K-plussa talouspeitto Pohjois-Savossa: 87,1 % ( ) Pohjois-Savossa KUOPION ALUEEN 84 K-kauppaa KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

17 V ahvasta valtakunnallisesta asemastaan huolimatta paikalliset K-kaupat ovat näkyvin osa Keskoa. Pohjois-Savossa K-kauppoja on 84 kappaletta. Monipuolinen palveluvalikoima tuo maakuntaan paitsi laajaa tarjontaa myös mahdollisuuksia yrittäjille. Yrittäjävetoinen toiminta tarkoittaa paitsi mittavaa määrää työpaikkoja, myös merkittäviä verotuloja kunnille. Kaikki ruokakaupat ovat yrittäjälähtöisiä, kuten myös rauta- ja kenkäkaupat sekä osa urheiluvälinekaupoista, Keskon Itä-Suomen aluejohtaja Kari Niskanen kertoo. Yrittäjät maksavat luonnollisesti veronsa siihen kuntaan, missä yritys on kirjoilla. Paikallisen yrittäjätoiminnan tukemisen lisäksi Keskon toiminnalla on suora vaikutus maakunnan yrityksiin. Kesko ja kauppiasyrittäjät ostavat vuosittain merkittävän määrän tuotteita ja palveluita pohjoissavolaisilta yrityksiltä. Kaupat tarjoavat myös paikallisille tuottajille helpon väylän tuotteidensa saamiseksi kuluttajien ulottuville. Esimerkiksi perunanviljelijä voi marssia suoraan kauppiaan luokse ja tarjota aitoa lähiruokaa myytäväksi kaupan hyllyyn. Kesko kannustaa kaikkia lähikauppiaitaan hyödyntämään mahdollisimman paljon lähipalveluita. Ison ketjun kanssa neuvotellessa toimitusvarmuus voisi olla kynnyskysymys, mutta pientuottajakin pystyy sopimaan toimituksista yhden kaupan kanssa. Yhteiskuntavastuullisuus on keskeinen tekijä Keskon toiminnassa. Yhtiön yhteiskuntavastuuta on toteutettu erinomaisesti, sillä Kesko on ainoana suo- malaisyrityksenä valittu maailman 100 vastuullisimman yrityksen joukkoon jokaisena vuonna Corporate Knightsin koostaman listan perustamisvuodesta 2005 saakka. Vuonna 2012 Keskon yhteiskuntavastuuraportti valittiin Suomen parhaaksi. Teemme työtä sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun eteen joka päivä. Maakunnan yhteistä etua ajetaan esimerkiksi viime vuonna käynnistyneessä ohjelmassa, jossa haetaan työpaikkoja nuorisotakuun kohderyhmään kuuluville nuorille. Valtakunnallisesti nuoria on työllistetty maaliskuuhun mennessä jo yli 700 ja kortensa kekoon ovat kantaneet myös pohjoissavolaiset yrittäjät. Keskon hallitus asetti yhtiön tavoitteeksi hankkia vuoden aikana töitä tuhannelle syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle. Itä-Suomessa on oltu vahvasti mukana tavoitteen toteuttamisessa, sillä nuoria on pystytty työllistämään jo 37 kauppaan. Työllisyyttä pyritään edistämään myös Suomalaisen työn liiton kanssa toteutetulla kampanjalla. Vuoden 2014 käynnissä olevan Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjan avulla halutaan herätellä ihmisiä ajattelemaan omia mahdollisuuksiaan tukea kotimaista työtä. Niskanen muistuttaa, että pienillä teoilla voidaan saada aikaan suuria tuloksia. Jos jokainen suomalainen ostaisi kuukaudessa 10 eurolla enemmän suomalaisia tuotteita, tulisi Suomeen uutta työpaikkaa. Niskasen mukaan Pohjois-Savon alueen kasvua aliarvioidaan valtakunnallisissa tilastoissa. Esimerkiksi Kuopion kasvu oli viime vuonna suurten kaupunkien kuudenneksi suurinta, minkä tulisi näkyä myös valtakunnallisessa päätöksenteossa. Kesko kannustaa kaikkia lähikauppiaitaan hyödyntämään mahdollisimman paljon lähipalveluita. Kasvukeskusasemalla on laajakantoisia vaikutuksia muun muassa elinkeinoelämään, koulutukseen ja liikenneinfrastruktuuriin. Meille olisi alueellisesti erittäin tärkeää saavuttaa pääkasvukeskuksen asema, Niskanen huomauttaa. 15 KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

18 PUHELINYHTIÖSTÄ SIJOITUSKUMPPANIKSI 16 Osuuskunta KPY etsii aktiivisesti uusia sijoituskohteita pitkäaikaisiin kumppanuuksiin, jotka tuottavat hyvinvointia koko maakuntaan. KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

19 N imi KPY tuo epäilemättä monille mieleen paikallisen puhelinosuuskunnan. Vuonna 1883 perustetun puhelinyhtiön jälki ei häviä helposti, vaikka KPY:n puhelin liiketoiminnot siirtyivätkin DNA Oy:lle jo seitsemän vuotta sitten. Nykyinen KPY on sijoituskumppani, joka toimii tytäryhtiöidensä kautta muun muassa it-liiketoiminnassa, hyvinvointipalvelualalla sekä sähkö- ja tietoverkkojen rakentamisessa ja ylläpidossa. Toimistolle tulee lähes päivittäin soittoja, kun puhelin ei toimikaan, naurahtaa Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Lauri Kerman. Suora linkki puhelinliiketoimintaan loppui viime syksynä, kun myimme kaikki omistamamme DNA Oy:n osakkeet. Nykyisin KPY luonnehtii itsensä pitkäjänteiseksi teolliseksi omistajaksi, jonka toiminnan ydinmissioita ovat omistaja-arvon kasvattaminen ja lähes osuudenomistajan hyväksi työskenteleminen. KPY:n pitkä historia Pohjois-Savon alueella näkyy myös yhtiön nykyisessä toiminnassa. Kermanin mukaan KPY haluaa toimia pitkäjänteisesti koko maakunnan hyväksi ja varmistaa omalta osaltaan, että alue voi hyvin myös tulevaisuudessa. Meille on tärkeää, että maakuntamme kehittyy ja kasvaa positiivisella tavalla, Kerman kertoo. Kermanin mukaan KPY:n osuustodistukset tarjoavat tuottavan sijoituskohteen ohella omistajilleen myös mahdollisuuden edistää maakunnan etua. Osuuskunnan omistajista valtaosa on pohjoissavolaisia kotitalouksia. Osuudenomistajien joukossa on mukana merkittäviä paikallisia vaikuttajia, joiden intressit ovat vahvasti kotiseudulla. Hallituksen tekemän voitonjakoesityksen mukaisesti jaamme tänä vuonna osuuskorkona 1,60 euroa osuut ta kohden. Kaikkiaan jaamme lähes 9 miljoonaa euroa, josta merkit- Meille on tärkeää, että maakuntamme kehittyy ja kasvaa positiivisella tavalla. tävä osa jää Pohjois-Savoon. KPY hakee kasvua sekä nykyisiä liiketoimintoja kehittämällä että uusien sijoituskohteiden kautta luvun alkupuolella enemmistön Enfo Oyj:stä hankkinut KPY laajensi viime vuoden aikana omistuksiaan myös hyvinvointipalveluihin. Kiikarissa siintää myös joukko uusia pitkäjänteisiä sijoituksia. Tavoitteenamme on kasvattaa liike toimintaamme nykyisten tytär yhtiöidemme kasvua tukemalla. Toinen kasvun lähde on kiinteistösijoitukset, joilla on vahva alueellinen merkitys. Meidän strategiaamme sopivat hyvin esimerkiksi pääkonttorikiinteistöt, joissa voimme luoda hyvän kumppanuussuhteen vuokralaisen kanssa, Kerman kuvailee. Pääomasijoittamisesta KPY:n toiminnassa ei ole kyse, sillä yhtiön tavoitteena ei ole vain voiton tekeminen muutaman vuoden mittaisilla sijoituksilla. KPY tavoittelee sijoituskumppanuuksia, jotka tähtäävät molemminpuoliseen hyötyyn pitkällä aikavälillä. Meidän vahvuutemme sijoituskumppanina liittyvät juuri pitkäaikaiseen läsnäoloon. Haluamme kehittää liiketoimintaa pitkällä aikajänteellä ja toimia vastuullisesti. Voimme tarjota yri- tyksille leveät hartiat kasvun tueksi. Pystymme toimimaan pitkälti omien resurssiemme varassa, emmekä ole riippuvaisia esimerkiksi pankkien luotonantotilanteesta. Etsimme nykyisten omistustemme rinnalle aktiivisesti uutta liiketoimintaa. Käymme mielellämme keskusteluja potentiaalisista sijoituskohteista, Kerman vinkkaa. OSUUSKUNTA KPY -KONSERNI Perustamisvuosi: 1883 Toimiala: ICT, sähkö- ja tietoverkkojen rakentaminen ja ylläpito, hyvinvointipalvelut, kiinteistöjen omistaminen Liikevaihto: 247 milj. euroa vuonna 2013 Henkilöstö: vuoden 2013 lopussa Visio: Itä-Suomen merkittävin, arvostetuin ja kannattavasti toimiva pitkäjänteinen teollinen omistaja ja sijoittaja. www-sivu: 17 KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2017 Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Esityslista 5. 6. 7. 8. 9. Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä- Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset Strategiatyön keskeiset johtopäätökset KPY:n nykyistä visiota, toiminta-ajatusta ja arvoja ei ole tarpeen olennaisesti muuttaa Strategisesti KPY profiloituu jatkossa yhä vahvemmin pitkän aikavälin teolliseksi

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus

Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus Puutarhakoulutuksen markkinointi ja vetovoimaaisuus Jyrki Jalkanen PUUTARHA&Kauppa Millaisena meidät ehkä nähdään? Vihreän ympäristön tekijöitä Terveellisen ruoan tuottajina Kaupunkien inhimillistäjinä&puhdistajana

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Aalto University Magazine joulukuu Yrittäjä saa olla monessa mukana. Teksti: Antti J. Lagus

Aalto University Magazine joulukuu Yrittäjä saa olla monessa mukana. Teksti: Antti J. Lagus Aalto University Magazine joulukuu 2015 Yrittäjä saa olla monessa mukana Teksti: Antti J. Lagus Täysi-ikäinen työelämässä: Tiina Zilliacus summaa 18 vuoden työkokemuksensa niin, että pienyrittäjän työnteko

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Petri Lempinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat KESÄTYÖ 22.02.2016 Kesko on todettu kansainvälisessä Global 100 -listauksessa maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi. Pistä hakemus vetämään niin käsissäsi voi olla kesätyöpaikka, josta jää

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Mainiemen kuntoutumiskeskusta

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Kuntaneuvottelut, Palaute

Kuntaneuvottelut, Palaute Kuntaneuvottelut, Palaute 1. Oletko? VSSHP:n viranhaltija 0 1 2 3 Kuntien edustaja Muu, 2. Kutsu 0 1 2 3 3. Kokoustilat, Haartmanin, Learning cafe-tilat 0 1 2 3. Aikataulussa pysyminen 0 1 2 3 . Ajan riittävyys

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 7/2012 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta pohjoissavo Lisätietoja antavat Ylä-Savon Kehitys Oy Projektipäällikkö Jari Parkkonen jari.parkkonen@yla-savo.fi +358 40 841

Lisätiedot

Järjestöjen elinvoimaisen tulevaisuuden on ratkaissut se, ovatko he vahvistaneet henkilökohtaista merkityksellisyyttä toimintansa ytimessä

Järjestöjen elinvoimaisen tulevaisuuden on ratkaissut se, ovatko he vahvistaneet henkilökohtaista merkityksellisyyttä toimintansa ytimessä Kumppanuuspäivä 2016 Kumppanuuspöytä 4, vetäjinä Mari Brunou ja Tauno Linkoranta Tulevaisuuden kansalaistoiminta Alustuksena Tulevaisuuden kansalaistoiminta PP (liitteenä). Alustuksen jälkeen jakauduttiin

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 26.2.2013 Kaupunkistrategia 2020 Visio: - Korkeatasoinen palveluvarustus - Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva yrittäjyys - Erinomaiset yhteydet -

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot