26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet"

Transkriptio

1 VUOSIKIRJA 2014

2

3 SISÄLLYS 2 Vähemmän hallintoa, enemmän avoimuutta Silja Huhtiniemi 4 Koulutus keskiössä Christina Holmström 6 Tärkeintä itsensä kehittäminen Kasvuyritysvaliokunta, Anssi Lehikoinen 8 Monikanavaisuudella tavoittaa parhaiten Pasi Ahtiainen 18 Yhteismarkkinoinnista vastinetta euroille Pohjois-Savon maakunnallinen markkinointiohjelma, Kirsi Soininen 20 Tulevaisuutta turvaamassa Nuoret Duuniin hanke, Panu Hiekkala 22 Maakunta kehityksen kärjessä Pohjois-Savon liitto, Jussi Huttunen 24 Kouluttaja, kehittäjä ja kumppani Savon koulutuskuntayhtymä, Esa Karvinen TÄRKEINTÄ ITSENSÄ KEHITTÄMINEN S. 6 JÄSENSIVUT 10 Paperittoman toimiston aika on nyt Canon, Joni Kapanen 12 Teitä varten Hämeen Autovaruste, Timo Somppi 14 Yhteiskuntavastuullista vaikuttamista Kesko Itä-Suomi, Kari Niskanen 16 Puhelinyhtiöstä sijoituskumppaniksi Osuuskunta KPY, Lauri Kerman YHTEISKUNTA- VASTUULLISTA VAIKUTTAMISTA S Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet YHTEIS- MARKKINOINNISTA VASTINETTA EUROILLE S. 18 MAAKUNTA KEHITYKSEN KÄRJESSÄ S KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2014 TOIMITUS Kuopion alueen kauppakamari ja Jukka Moilanen TAITTO Mainostoimisto Ad Kiivi Oy KUVAT Jukka Moilanen (jollei toisin mainita) PAINO Offsetpaino L. Tuovinen Ky KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI Microkatu 1, Kuopio Silja Huhtiniemi toimitusjohtaja Pasi Ahtiainen viestintäassistentti Christina Holmström koulutuspäällikkö Taina Jutila palvelupäällikkö

4 TEKSTI JA KUVA Pasi Ahtiainen VÄHEMMÄN HALLINTOA, ENEMMÄN AVOIMUUTTA 2 Kuopion alueen kauppakamarin uusi strategia tarkoittaa keveämpää hallintoa ja muutoksia valiokuntatyöhön. Samalla kauppakamarin nimi muuttui ja toimisto siirtyi Technopolikseen. K atsellessa ulos kauppakamarin uuden toimiston 14. kerroksen ikkunoista, voi helposti ajatella olevansa Kuopion huipulla. Mieleen tulee norsunluutorni, jonne eivät jäsenyritysten arkiset huolet yllä. Juuri tällaista mielikuvaa toimiston helmikuisella muutolla haluttiin välttää. Technopoliksen tornissa kauppakamari on lähempänä yrityksiä kuin Kasarmikadun vanhoissa tiloissa. Etäisyyttä yrityksiin pyritään kaventamaan myös uudella strategialla, kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi painottaa. Strategiassa arvioitiin kauppakamarin toiminta uudelleen. Johtamisjärjestelmä vaati uudistuksia, koska hallintoelimiä ja hallinnontasoja oli muodostunut liikaa. Päällekkäisyydet karsittiin pois ja hallintoa suoraviivaistettiin. Esimerkiksi valtuuskunta poistui hallintojärjestelmästä kokonaan, Huhtiniemi paljastaa. Kokouksissa käsitellään enemmän yritystoimintaan liittyviä asioita ja vähemmän kauppakamarin hallintoon liittyviä asioita. Strategian muutos vastaa myös yrityskulttuurin muutokseen. Kauppakamariin kuuluminen ei ole yrityksille itsestäänselvyys, vaan jäsenistölle täytyy tarjota jatkuvasti konkreettisia etuja. On syntynyt uusi sukupolvi yritysjohtajia, joiden odo- KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

5 tukset kauppakamarin toimintaa kohtaan ovat muuttuneet. Tavoitteemme on tarjota mielekästä toimintaa sekä uusille että vanhoille jäsenille, Huhtiniemi pohtii. Strategiatyö aloitettiin vuoden 2013 huhtikuussa, kun Huhtiniemi oli ollut kauppakamarin toimitusjohtajana muutaman kuukauden. Kauppakamaria ennen hän oli kerännyt kokemusta elinkeinoelämästä mm. Kuopio Innovationissa ja ELY-keskuksessa. Yhteydet sidosryhmiin hän muodosti jo edellisissä työpaikoissaan. Jäsenistöltä ja henkilökunnalta kerätyn palautteen mukaan kauppakamarin toiminta vaati lisää avoimuutta. Joillakin oli mielikuva sisäänpäin kääntyneestä, vain isojen yritysten etuja ajavasta järjestöstä, jolla ei ole juuri tarjottavaa pk-sektorin yrityksille. Tätä mielikuvaa lähdettiin järjestelmällisesti murtamaan marraskuun 2013 syyskokouksessa hyväksytyllä strategialla. Avoimuuden lisäksi päätettiin panostaa enemmän jäsenistön verkostoitumistyöhön sekä kansainvälistymisen edistämiseen. Uusi strategia ei syntynyt ainoastaan Huh tiniemen päästä, vaan stra - tegian eteen tehtiin tiiviisti hal lituksen, osastojen, henkilöstön ja JO Development Oy:n Jari Osmalan kanssa työtä. Samalla syntyi ajatus uudesta nimestä: Kuopion alueen kauppakamari. Sillä haluttiin ilmentää, että toimialue ei rajoitu vain Kuopioon, vaan alueeseen kuuluvat kunnan ympärysalueet laajemminkin. Vaikka Huhtiniemi on ollut pian puolitoista vuotta kauppakamarin toimitusjohtaja, tulee uusia asioita vastaan päivittäin. Saattaa yllättäen päästä tutustumaan Saimaan alueen luotsaukseen aiheeseen, josta ei ole minkäänlaista aiempaa kokemusta, hän naurahtaa. On syntynyt uusi sukupolvi yritysjohtajia, joiden odotukset kauppakamarin toimintaa kohtaan ovat muuttuneet. VISIO 2017 Toiminnan operationaalinen puoli on jo hallussa, mutta työ on silti jatkuvasti uusiin asioihin perehtymistä. Odotukset työnkuvan suhteen ovat pitäneet paikkansa, vaikka toimitusjohtajan pesti osoittautuikin monipuolisemmaksi kuin hän alkuun oletti. Uutta strategiaa toteutetaan nyt käytännössä. Avoimuuden, verkostoitumisen ja kansainvälisyyden ideoita on tuotu tapahtumiin ja koulutuksiin. Valiokuntatyön kokouspainotteisuutta pyritään keventämään siirtämällä keskustelut tapaamisten välillä sosiaaliseen mediaan. Yammer-ohjelma otettiin pilottihankkeena kokeiluun kauppakamarin osaamis-, palvelu- sekä kasvuyritysvaliokunnissa. Kuopion alueen kauppakamarin tulevaisuuteen Huhtiniemi suhtautuu luottavaisesti. Suurimmat muutokset on nyt tehty, mutta strategian jalkauttaminen toimintaan jatkuu. Jäsenmäärän lisääminen, aktiivisuuden kas vattaminen sekä tyytyväinen jäsenistö ovat toimintamme ikuisia haasteita. Ylivoimaiset yritykset hyvän johtamisen, erinomaisten ihmisten ja mutkattomien verkostojen avulla. 3 KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

6 TEKSTI JA KUVA Pasi Ahtiainen KOULUTUS KESKIÖSSÄ Koulutusten suunnittelussa täytyy havaita uudet aiheet ajoissa ja muistaa päivittää vanhoja. 4 V aikka kauppakamarissa tehdään kaikenlaista, ovat koulutukset eräitä sen tärkeimmistä jäseneduista. Koulutuspäällikkö Christina Holmström on huolehtinut Kuopion alueen kauppakamarin koulutuksen laadukkuudesta jo vuodesta 1996 lähtien. Koulutukset ovat kauppakamarin toiminnan näkyvimpiä muotoja, eivätkä paikallisesti järjestetyt koulutukset ole loppumassa nettiaikanakaan. Tietoa on järkevä jakaa lähellä kuulijoita, eikä netistä etsitty tieto korvaa asiantuntijan pitämää kurssia. Kauppakamarin koulutukset ovat perinteisesti käsitelleet asiantuntija-aiheita; tietoa, jota ei muualta yhtä kompaktissa muodossa saa. Talous- ja palkkahallinnon lisäksi hallitustyös- kentelyn koulutukset ovat tällaisia työelämän aiheita. Viime vuosina yritysten kiinnostus hallitus- ja johtoryhmätyötä kohtaan on lisääntynyt. On herätty huomaamaan hallitusten vastuut. Hallitusten ja johtoryhmien töissä täytyy olla asiantunteva. Hallitusten vastuut voivat realisoitua osakeyhtiölain lisäksi esimerkiksi kirjanpitolaissa. Toimitusjohtaja tarvitsee tuekseen toimivan hallituksen. Etenkin yritysten murrosvaiheissa, kuten sukupolvenvaihdokset tai kriisitilanteet, hallituksen asiantuntemus korostuu, Holmström muistuttaa. Koulutustarjontaa suunnitellessa täytyy olla valpas havaitsemaan uudet aiheet ja päivittämään entisiä. Nykyisen KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

7 Kuopion alueen kauppakamarin koulutuskävijöiden tyytyväisyyden keskiarvoksi saimme 4,4 asteikolla 1 5. KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ CHRISTINA HOLMSTRÖM: NÄIN MOKAAT ESITYKSEN 1. Powerpoint-esityksessä liikaa tekstiä. Teksti on tarkoitettu luennoijan muistitueksi. Ei tule lukea kaikkea mitä dioihin on kirjoitettu. 2. Toisen tekemä esitys ääneen luettuna. Ikävää jos luennoija ei ole valmistautunut kunnolla ja käy vain lukemassa diat. Silloin olisi sama lähettää aineistot sähköpostilla ja jättää tilaisuus pitämättä. 3. Sisältö ei vastaa otsikkoa. Otsikoinnin tulisi olla tarkkaa, jotta kuulijat tietävät jo ilmoittautuessaan millaiselle luennolle ovat tulossa. 4. Liian tuttuja tai liian hankalia asioita. Luennoijan täytyy ottaa huomioon kuulijoiden tietotaso ja mukauttaa esitys sen mukaiseksi. 5 tarjonnan lisäksi kauppakamarilla on suunnitteilla yritysjuridiikkaan, myyntiin ja markkinointiin sekä viestintään liittyviä koulutuskokonaisuuksia. EU-lainsäädäntö pitää koulutussuunnittelijat kiireisinä. Yritykset tarvitsevat tietoa, miten uudet direktiivit vaikuttavat heidän toimintaansa. Kauppakamarin lisäksi monet muutkin järjestävät koulutuksia. Miten erottua muiden tarjonnasta? Koulutuksissamme on hyvä hinta-laatu-suhde. Kauppakamarien koulutus oli Taloustutkimuksen Yrityskuvat -tutkimuksessa vuoden 2013 tunnetuin. Kuopion alueen kauppakamarin koulutuskävijöiden tyytyväisyyden keskiarvoksi saimme 4,4 asteikolla 1 5. Yritämme pitää koulutuksemme ajankohtaisina tietoisku-tyyppisinä ja aikataulut napakoina. Pitkä kestoisia koulutuksia on vähän ja aiheet tarkasti otsikkoa vastaavia, Holmström määrittelee. Kilpailu koulutusmarkkinoilla on viime vuosina kiristynyt. Uusia toimijoita on paljon, varsinkin pääkaupunkiseudulla. Holmström on huomannut myös luentopalkkioiden kohonneen. Suosituimmat luennoijat täytyy varata ajoissa. Osalla meidän puhujista on kalenteri täynnä jopa vuosi eteenpäin.

8 TEKSTI JA KUVA Pasi Ahtiainen TÄRKEINTÄ ITSENSÄ KEHITTÄMINEN Kasvuyritysvaliokunnan puheenjohtaja Anssi Lehikoisen mielestä alueen vetovoiman kannalta olisi pienempien yritysten rinnalle saatava suurempia veturiyrityksiä. 6 Puheenjohtaja Anssi Lehikoinen (vas.), jäsen Mikko Jalkanen sekä varapuheenjohtaja Hanna Kumpulainen ovat rakentamassa valiokunnassa positiivista Kuopio-henkeä.

9 P uheenjohtajan puhe vilisee positiivisia käsitteitä. Niin täytyy ollakin, koska Anssi Lehikoinen on puheenjohtajana kasvuyritysvaliokunnassa. Yrittäjäpainotteisella ryhmällä on kovat tulevaisuuden tavoitteet. Vaikka takana on vasta kaksi tapaamista, tunnelma ryhmässä on rennon kiinnostunut, Lehikoinen kehuu maaliskuussa ensimmäisen kerran kokoontunutta valiokuntaa. Kasvuyritysvaliokunnan tapaamisiin haetaan tarkoituksella rentoutta. Jäykästä kokoustamiskulttuurista tahdotaan päästä eroon. Eräs tapa tähän on järjestää tapaamisia epävirallisemmiksi koetuissa paikoissa, kuten ravintoloissa. Tapaamisajankohtakin on yritysmaailmalle erikoinen: kasvuyritysten edustajat tapaavat lähtökohtaisesti perjantaisin kello 15. Kokoustiloissa ei ole mitään vikaa, mutta kun tarkoituksena on tavata melko usein, ja ryhmäläiset saavat istua kokouksissa työnsä puolesta erittäin paljon, niin valiokuntatapaamiset on välillä parempi järjestää muissa paikoissa. Valiokuntaa kasattaessa lähes kaikki valitut lähtivät mukaan. Vain muutama ei työkiireiltään ehtinyt ryhmään mukaan. Kasvuhakuisissa yrityksissä työskentelee erittäin kiireisiä ihmisiä. Tarkoitus ei olekaan, että kaikki pääsivät kaikkiin tapaamisiin, Lehikoinen pohtii. Tärkeintä kasvuyritysvaliokunnassa on itsensä kehittäminen. Siksi tapaamiset alkavat kasvuyrittäjiä kiinnostavilla alustuksilla. Tähän mennessä on kuultu yritysten palkitsemisjärjestelmistä sekä osakassopimuksista. Lehikoinen on tyytyväinen monialaiseen tiimiin. Jo suunnitteluvaiheessa varapuheenjohtaja Hanna Kumpulaisen kanssa päätettiin, että oman oppimisen kannalta on parasta, että mukana on yrityksiä mahdollisimman monelta alalta. Vajaan kahdenkymmenen ryhmässä on yrittäjiä uusilta toimialoilta, mutta myös perinteisemmiltä yrityksiltä, jotka hakevat toimintaansa kasvujohteista käännettä. Toimialat vaihtelevat asianajotoimistosta 3D-tulostukseen ja osteoporoosin mittaukseen. Se on hienoa, että valiokunnassa on hyvin edustettuna sekä miehiä että naisia. Eniten on toimitusjohtajia. Heidän pestinsä on monesti aika yksinäinen, joten toisten samassa asemassa olevien kokemusten kuulemisesta on paljon apua oman työn kehittämiseen. Toisten liiketoimintamalleista on kiinnostava kuulla. Pöhinää syntyy jo siitä, että yritykset leimaantuvat kasvuyrityksiksi. Positiiviset asiat hakeutuvat toistensa luokse, Lehikoinen uskoo. Kuopiossa yrittämisen edellytykset ovat Lehikoisen mielestä kohdallaan. Oman oppimisen kannalta on parasta, että mukana on yrityksiä mahdollisimman monelta alalta. Infrastruktuuri on kunnossa, lento kenttä käytettävissä ja Savilahdella yliopiston läheisyys luo uutta yrittäjyyttä. Kokonaisuus on aivan kansainväliset mitat täyttävä, ja vieläpä lähellä luontoa. Kasvuyrittäjälle osaavan työvoiman riittävyys on haaste. Siksi kaupungin vetovoimalla on merkitystä. Rocsolen toimitusjohtaja Lehikoisen mukaan Kuopioon ei ole hankala saada ihmisiä muuttamaan, mutta alueen vetovoiman kannalta olisi pienempien yritysten rinnalle saatava suurempia veturiyrityksiä. Rahoittajien löytyminen on monelle yrittäjälle kasvun edellytys. Tarvittaisiin tapahtumia, joissa tavata pääomasijoittajia. Lisäksi tarvitaan riittävästi kriittistä massaa, jotta alueen elinkeinoelämä saadaan todelliseen lentoon. Lehikoinen toivoo, että nyt mukana olevat yritykset ovat viiden vuoden päästä merkittäviä työllistäjiä. Jäsenet kasvuyritysvaliokunnassa varmasti vaihtuvat, mutta tavoitteellisen yrittäjyyden henki porukassa säilyy. 7 KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

10 KUVA Jonne Silvennoinen 8 MONIKANAVAISUUDELLA TAVOITTAA PARHAITEN Vuoden alusta kauppakamarin viestintäassistenttina aloittaneen Pasi Ahtiaisen mielestä viestit menevät parhaiten perille, kun niitä levittää monien kanavien kautta.

11 K auppakamarin toiminnassa korostuu yhä enemmän tarve laadukkaaseen viestintään. Pelkät kotisivut ja muutama lehtijuttu vuodessa eivät nykypäivän nopean tiedonvälitysen aikana riitä pitämään asioita esillä. Läsnäolo sosiaalisessa mediassa on itsestäänselvyys ja lisäksi on hyvä kertoa ajankohtaisista asioista uutiskirjeessä. Uutiskirjeessä kerrotaan meidän tulevista tapahtumista ja koulutuksista. Pyrimme keräämään uutiskirjeeseen myös uutisia. Ei uutiskirje ihan päivittäistä sanomalehteä korvaa, mutta periaatteessa samansuuntaisesta tuotannosta on kyse. Sähköpostien lähettely ja erityisesti niihin vastaaminen ovat merkkejä aktiivisesta viestinnästä. Mutta silläkin on rajansa. Sähköposteista on tullut työpaikoilla kirosana. Liian innokas sähköpostien lähettely ärsyttää, ja usein asian saisi sujuvammin hoitumaan puhelinsoitolla. Kun sähköpostin viestiketjussa on liikaa vastaanottajia, niin asia ei etene ja liitetiedostot hukkuvat matkalla. Siksi kauppakamarissa on vuoden alusta kokeiltu valiokuntatyöskentelyssä Yammer-ohjelmaa. Facebookin tapainen Kauppakamarilla teen hommia samoilla välineillä kuin toimittajana, mutta näkökulma ja tarkoitusperät ovat erilaiset. työkalu on suunniteltu monen hengen ajasta ja paikasta riippumattomaan viestimiseen, mutta erotuksena Facebookista, Yammerissa ei jaeta kissakuvia vaan hoidetaan työasioita. Etuna suhteessa sähköposteiluun on keskustelun pysyminen järjestyksessä. Dokumenttien jakaminen ryhmän jäsenille on helppoa ja ne löytyvät tarvittaessa jälkikäteen. Keskustelut eivät ruuhkauta sähköposteja ja niihin saa osallistua silloin kun haluaa ja niin aktiivisesti kuin tahtoo. Kyselyjen tekeminen Yammerissa on yllättävän kätevää. Isomman ryhmän kanssa sopivien tapaamisaikojen löytäminen on teknisesti hankalaa esimerkiksi sähköpostitse. Ahtiainen siirtyi kauppakamarin viestintään lehti miestöistä. Toimittajana hän työskenteli yli kymmenen vuotta erilaisissa tehtävissä ja lehdissä. Pisimpään Ahtiainen on kirjoittanut Savon Sanomiin ja monet muistavat hänet ylioppilaslehden päätoimittajana. Kauppakamarilla teen hommia samoilla välineillä kuin toimittajana, mutta näkökulma ja tarkoitusperät ovat erilaiset. Täällä pääsee tekemään ihan kaikkea, vielä laajemmin kuin lehtien toimituksissa. Olen viettänyt yllättävän paljon aikaa kuvankäsittelyohjelman ja paperileikkurin seurassa. Tapahtumat ja koulu tukset tarvitsevat tun nistettavan graafisen ilmeen. Siksi taittoohjelma on heti tekstinkäsittelyn jälkeen Ahtiaisen eniten avaama ohjelma. Pienessäkin työyhteisöissä graafista suunnittelua tarvitaan lähes päivittäin. Vaikka jälki ei olisi aina yhtä hyvää kuin ammat tigraafikolla, on se sentään parempaa kuin Word-tekstin sekaan lätkityt kuvat, Ahtiainen kuvailee graafikon kykyjään. Syksyllä Ahtiaiselta ilmestyy esikoisromaani nimeltä Jokakelin mies. Ilkikurinen tarina elämänsä suunnan menettäneestä miehestä syntyi muiden töiden ohella noin kolmen vuoden aikana. Kaunokirjallisuudessa on se kiva puoli, että saa kirjoittaa ihan mitä vaan. Tosin ei sekään onnistuisi, ellei olisi opetellut kirjoittamaan mitä käsketään, Ahtiainen kuittaa. 9 KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

12 PAPERITTOMAN TOIMISTON AIKA ON NYT 10 Canon on kulkenut pitkän tien. Laitteiden maahantuojana Suomessa 35 vuotta sitten aloittanut yritys on nykyään yritysten tiedonhallinnan tarpeisiin vastaava kumppani. C anon Business Centerin vierailija saattaa yllättyä näkemästään. Tai ehkä siitä, mitä toimistolla ei näe. Monille Canon on tuttu esimerkiksi monitoimilaitteistaan, jollaisia Kuopiossa kauppakeskus Hermanissa sijaitsevalla toimistolla toki voi nähdä. Paperitulosteita tiloista sen sijaan saa hakemalla hakea. Rakennamme asiakkaillemme yhä enemmän ratkaisuja, joilla he pääsevät paperista eroon, Canon Business Center Kuopion aluejohtaja Joni Kapanen sanoo. Paperittomasta toimistosta on toki puhuttu jo vuosikausia, mutta monessa yrityksessä pöydillä lojuvat A4-pinot ovat edelleen tätä päivää. Siirtyminen paperiarkistoinnista digitaaliseen muotoon koetaan toisinaan työlääksi prosessiksi. Kapasen mukaan kynnys ei varsinaisesti ole teknisten ratkaisujen hankkimisessa, vaan todellinen paperista luopuminen vaatii uudenlaisen toimintamallin opettelua. Asioiden kuntoon laittaminen voi olla investointina murto-osa tyypillisestä järjestelmähankkeesta. Toimintatavan muutos on selvästi isompi haaste. Digitalisoitumisessa yrityksille haasteita asettaa uusien toimintamallien opettelun lisäksi tiedon määrän lisääntyminen. Canonin pyrkimyksenä onkin auttaa yrityksiä tiedonhal- KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

13 CANON Perustamisvuosi: 1980 Toimialat: Informaatiohallinta, tulostaminen, digitaalinen painaminen, lääketiede ja kuvantaminen Markkinat: Suomi ja Baltian maat Markkinamyynti: 165 miljoonaa euroa Henkilöstö: Suomessa 370, Kuopiossa 17 Visio: Suomen paras myynti- ja palveluorganisaatio Missio: Tehtävämme on hankkia asiakkuuksia ja pitää ne www-sivut: linnan tarpeissa, jotka vaihtelevat yrityksestä toiseen. Tutkimusten mukaan tiedon määrä kaksinkertaistuu vuosittain, ja yritykset kohtaavat valtavia haasteita tiedon hallitsemisessa. Jos esimerkiksi tiedon saatavuutta ei yrityksessä ole laitettu kuntoon, ei mobiilityöskentelykään voi toteutua kunnolla, Kapanen muistuttaa. Tietoturvakysymykset ja tiedonjakamisen hallittavuus askarruttavat myös paperittomiin ratkaisuihin siirtymistä harkitsevia yrityksiä. Nykyaikainen dokumentinhallintajärjestelmä mahdollistaa Kapasen mukaan tiedon jakamisen turvallisesti ja helposti asiaankuuluville henkilöille. Järjestelmän avulla Monessa paikassa tieto liikkuu edelleen hallitsemattomasti, esimerkiksi paperilla tai sähköpostiketjuissa. voidaan myös yhdistellä vaikkapa asiakastietoja ja skannattuja dokumentteja, jolloin yhden asiakkaan dokumenttien selaaminen onnistuu yksinkertaisella haulla. Monessa paikassa tieto liikkuu edelleen hallitsemattomasti, esimerkiksi paperilla tai sähköpostiketjuissa. Tiedonhallinnan avulla voidaan kasvattaa työntekijöiden tehokkuutta ja säästää kallisarvoista aikaa. Canonilla tehdään niin kuin sanotaan, sillä Canon Business Centereissä digitaalinen tiedonhallinta, mobiiliratkaisut ja etätyö ovat arkipäivää. Toimintojen halutaan sijaitsevan lähellä asiakkaita, minkä vuoksi suurten alueorganisaatioiden sijaan Canon Business Centereitä toimii yhteensä 36 paikkakunnalla. Organisaatiossa tehdyt uudistukset ovat säästäneet paitsi arkistointitilaa myös melkoisen tukun euroja. Toimintamallin uudistuksilla on tehty miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Samalla toiminnasta on tehty asiakaslähtöisempää. Jokainen asiantuntijamme on henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että meidän palvelumme toimivat asiakkaan haluamalla tavalla. Tavarantoimittajan ja asiakkaan todellisen kumppanin välillä on valtava ero, minkä pitää näkyä myös liiketoiminnassamme. Digitalisoitumisen vaikutukset näkyvät siis merkittävällä tavalla myös Canon Business Centerin toiminnassa. Paperin tulostajasta on tullut muutoksen johtaja. 11

14 TEITÄ VARTEN Hämeen Autovaruste tekee lähitulevaisuudessa merkittäviä panostuksia toimintoihinsa. Uudistusten tavoitteena on tarjota entistä asiakas lähtöisempää palvelua. 12 KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

15 HÄMEEN AUTOVARUSTE Perustamisvuosi: 1930 Avain Vaunulla on pitkä historia Pohjois-Savon alueella. Viidenkymmenen vuoden ikään tullut yhtiö fuusioitui muutama vuosi sitten Hämeen Autovarusteen kanssa, mutta tutut Avain Vaunun liikkeet palvelevatkin edelleen asiakkaitaan Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Joensuussa. Asiakkaiden näkökulmasta vuonna 2011 toteutunut fuusio mahdollistaa tehokkaamman ja monipuolisemman palveluverkoston. Asiakkaamme saavat hyötyä esimerkiksi kampanjoiden ja volyymin kautta. Mitä isompi yksikkö, sitä paremmat palvelut ja matalammat hinnat pystymme tarjoamaan, Hämeen Autovarusteen toimitusjohtajana vuodesta 2013 saakka toiminut Timo Somppi kertoo. Esimerkiksi Volvon, Renaultin tai Dacian ostavat asiakkaat saavat kauttamme Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen palveluverkoston. Lähes jokainen toimipisteemme on ns. täyden palvelun liike, josta saa myös maalaus- Omamekaanikkotoimintamallissa asiakas saa parempaa palvelua, kun huoltoihin liittyvät asiat voidaan käydä läpi työn suorittaneen henkilön kanssa. ja kolarikorjaamopalveluita. Palvelun perässä ei tarvitse lähteä ajamaan pitkiä matkoja, vaan usealla paikkakunnalla voi kääntyä saman liikkeen puoleen. Hämeen Autovarusteen ja Avain Vaunu -liikkeiden asiakkaat pääsevät lähitulevaisuudessa nauttimaan uudenlaisen korjaamokonseptin tarjoamista eduista. Yhtiö ottaa vaiheittain käyttöön Volvon Omamekaanikko-toimintamallin, joka tekee huoltotilanteesta aiempaa asiakaslähtöisemmän. Asiakas asioi suoraan mekaanikon kanssa. Mekaanikko ottaa työt vastaan, laskuttaa ja hoitaa kaiken asiakaspalvelun. Sompin mukaan Omamekaanikkotoimintamallissa asiakas saa parempaa palvelua, kun huoltoihin liittyvät asiat voidaan käydä läpi työn suorittaneen henkilön kanssa. Huoltotöistä ei enää keskustella tiskillä kolmannen osapuolen kanssa, vaan mekaanikko voi kertoa suoraan asiakkaalle yksityiskohtia esimerkiksi auton kokonaiskunnosta. Kyllähän mekaanikko on paras henkilö kertomaan huoltotöistä. Uskon, että konsepti mullistaa huoltotoimintaa aika lailla, Somppi toteaa. Huoltokonseptin uudistuk- Toimiala: Autokauppa Liikevaihto: 67 milj. euroa Henkilöstö: 160 Visio: Tavoitteemme on olla halutuin ja menestyvin autoalan asiakas palveluorganisaatio alueellamme. www-sivut: sen yhteydessä Hämeen Autovaruste investoi voimakkaasti myös huoltamotilojen uudistamiseen. Nykyisin käytössä olevaa modernia huoltokalustoa ei jouduta uusimaan, mutta huoltohenkilökunnan työtä halutaan helpottaa ja järkevöittää työtiloja kehittämällä. Asiakkaiden suuntaan remonttityöt näkyvät sekä siistimpänä ulkoasuna että tehostuvana työnä. Lattioiden ja kalusteiden uusimisen lisäksi kaikkien tarvikkeiden sijoittelu mietitään tarkasti. Mekaanikot voivat käyttää ajan tehokkaasti, eikä aikaa mene hukkaan ylimääräisiin toimintoihin. Mekaanikot ovat olleet prosessissa alusta lähtien mukana ja pääsevät järjestelemään oman korjaamonsa parhaalla mahdollisella tavalla. Ensi vuonna myös Kuopion Avain Vaunussa asioivat Volvo-asiakkaat saavat jo oston yhteydessä tietää kuka ajoneuvon huolloista vastaa tulevaisuudessa. Positiivisen vastaanoton saanut konsepti voidaan tulevaisuudessa laajentaa myös muihin automerkkeihin. Uudistuksen tuoma toiminnan tehostuminen hyödyttää Sompin mukaan jatkossa kaikkia Hämeen Autovarusteen asiakkaita. 13 KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

16 14 YHTEISKUNTAVASTUULLISTA VAIKUTTAMISTA KESKO ITÄ-SUOMI (POHJOIS-SAVO JA POHJOIS-KARJALA) Tavaraostot paikallisilta toimittajilta: 189 milj. euroa Verot, palkat ja investoinnit: 40 milj. euroa Työllistävä vaikutus: 1200 henkeä Kesko näkyy koko Suomessa kattavan palveluverkostonsa kautta. Yhtiön toiminnan alueellinen merkitys ulottuu kuitenkin kauas kauppojen ulkopuolelle. K-plussa talouspeitto Pohjois-Savossa: 87,1 % ( ) Pohjois-Savossa KUOPION ALUEEN 84 K-kauppaa KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

17 V ahvasta valtakunnallisesta asemastaan huolimatta paikalliset K-kaupat ovat näkyvin osa Keskoa. Pohjois-Savossa K-kauppoja on 84 kappaletta. Monipuolinen palveluvalikoima tuo maakuntaan paitsi laajaa tarjontaa myös mahdollisuuksia yrittäjille. Yrittäjävetoinen toiminta tarkoittaa paitsi mittavaa määrää työpaikkoja, myös merkittäviä verotuloja kunnille. Kaikki ruokakaupat ovat yrittäjälähtöisiä, kuten myös rauta- ja kenkäkaupat sekä osa urheiluvälinekaupoista, Keskon Itä-Suomen aluejohtaja Kari Niskanen kertoo. Yrittäjät maksavat luonnollisesti veronsa siihen kuntaan, missä yritys on kirjoilla. Paikallisen yrittäjätoiminnan tukemisen lisäksi Keskon toiminnalla on suora vaikutus maakunnan yrityksiin. Kesko ja kauppiasyrittäjät ostavat vuosittain merkittävän määrän tuotteita ja palveluita pohjoissavolaisilta yrityksiltä. Kaupat tarjoavat myös paikallisille tuottajille helpon väylän tuotteidensa saamiseksi kuluttajien ulottuville. Esimerkiksi perunanviljelijä voi marssia suoraan kauppiaan luokse ja tarjota aitoa lähiruokaa myytäväksi kaupan hyllyyn. Kesko kannustaa kaikkia lähikauppiaitaan hyödyntämään mahdollisimman paljon lähipalveluita. Ison ketjun kanssa neuvotellessa toimitusvarmuus voisi olla kynnyskysymys, mutta pientuottajakin pystyy sopimaan toimituksista yhden kaupan kanssa. Yhteiskuntavastuullisuus on keskeinen tekijä Keskon toiminnassa. Yhtiön yhteiskuntavastuuta on toteutettu erinomaisesti, sillä Kesko on ainoana suo- malaisyrityksenä valittu maailman 100 vastuullisimman yrityksen joukkoon jokaisena vuonna Corporate Knightsin koostaman listan perustamisvuodesta 2005 saakka. Vuonna 2012 Keskon yhteiskuntavastuuraportti valittiin Suomen parhaaksi. Teemme työtä sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun eteen joka päivä. Maakunnan yhteistä etua ajetaan esimerkiksi viime vuonna käynnistyneessä ohjelmassa, jossa haetaan työpaikkoja nuorisotakuun kohderyhmään kuuluville nuorille. Valtakunnallisesti nuoria on työllistetty maaliskuuhun mennessä jo yli 700 ja kortensa kekoon ovat kantaneet myös pohjoissavolaiset yrittäjät. Keskon hallitus asetti yhtiön tavoitteeksi hankkia vuoden aikana töitä tuhannelle syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle. Itä-Suomessa on oltu vahvasti mukana tavoitteen toteuttamisessa, sillä nuoria on pystytty työllistämään jo 37 kauppaan. Työllisyyttä pyritään edistämään myös Suomalaisen työn liiton kanssa toteutetulla kampanjalla. Vuoden 2014 käynnissä olevan Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjan avulla halutaan herätellä ihmisiä ajattelemaan omia mahdollisuuksiaan tukea kotimaista työtä. Niskanen muistuttaa, että pienillä teoilla voidaan saada aikaan suuria tuloksia. Jos jokainen suomalainen ostaisi kuukaudessa 10 eurolla enemmän suomalaisia tuotteita, tulisi Suomeen uutta työpaikkaa. Niskasen mukaan Pohjois-Savon alueen kasvua aliarvioidaan valtakunnallisissa tilastoissa. Esimerkiksi Kuopion kasvu oli viime vuonna suurten kaupunkien kuudenneksi suurinta, minkä tulisi näkyä myös valtakunnallisessa päätöksenteossa. Kesko kannustaa kaikkia lähikauppiaitaan hyödyntämään mahdollisimman paljon lähipalveluita. Kasvukeskusasemalla on laajakantoisia vaikutuksia muun muassa elinkeinoelämään, koulutukseen ja liikenneinfrastruktuuriin. Meille olisi alueellisesti erittäin tärkeää saavuttaa pääkasvukeskuksen asema, Niskanen huomauttaa. 15 KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

18 PUHELINYHTIÖSTÄ SIJOITUSKUMPPANIKSI 16 Osuuskunta KPY etsii aktiivisesti uusia sijoituskohteita pitkäaikaisiin kumppanuuksiin, jotka tuottavat hyvinvointia koko maakuntaan. KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

19 N imi KPY tuo epäilemättä monille mieleen paikallisen puhelinosuuskunnan. Vuonna 1883 perustetun puhelinyhtiön jälki ei häviä helposti, vaikka KPY:n puhelin liiketoiminnot siirtyivätkin DNA Oy:lle jo seitsemän vuotta sitten. Nykyinen KPY on sijoituskumppani, joka toimii tytäryhtiöidensä kautta muun muassa it-liiketoiminnassa, hyvinvointipalvelualalla sekä sähkö- ja tietoverkkojen rakentamisessa ja ylläpidossa. Toimistolle tulee lähes päivittäin soittoja, kun puhelin ei toimikaan, naurahtaa Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Lauri Kerman. Suora linkki puhelinliiketoimintaan loppui viime syksynä, kun myimme kaikki omistamamme DNA Oy:n osakkeet. Nykyisin KPY luonnehtii itsensä pitkäjänteiseksi teolliseksi omistajaksi, jonka toiminnan ydinmissioita ovat omistaja-arvon kasvattaminen ja lähes osuudenomistajan hyväksi työskenteleminen. KPY:n pitkä historia Pohjois-Savon alueella näkyy myös yhtiön nykyisessä toiminnassa. Kermanin mukaan KPY haluaa toimia pitkäjänteisesti koko maakunnan hyväksi ja varmistaa omalta osaltaan, että alue voi hyvin myös tulevaisuudessa. Meille on tärkeää, että maakuntamme kehittyy ja kasvaa positiivisella tavalla, Kerman kertoo. Kermanin mukaan KPY:n osuustodistukset tarjoavat tuottavan sijoituskohteen ohella omistajilleen myös mahdollisuuden edistää maakunnan etua. Osuuskunnan omistajista valtaosa on pohjoissavolaisia kotitalouksia. Osuudenomistajien joukossa on mukana merkittäviä paikallisia vaikuttajia, joiden intressit ovat vahvasti kotiseudulla. Hallituksen tekemän voitonjakoesityksen mukaisesti jaamme tänä vuonna osuuskorkona 1,60 euroa osuut ta kohden. Kaikkiaan jaamme lähes 9 miljoonaa euroa, josta merkit- Meille on tärkeää, että maakuntamme kehittyy ja kasvaa positiivisella tavalla. tävä osa jää Pohjois-Savoon. KPY hakee kasvua sekä nykyisiä liiketoimintoja kehittämällä että uusien sijoituskohteiden kautta luvun alkupuolella enemmistön Enfo Oyj:stä hankkinut KPY laajensi viime vuoden aikana omistuksiaan myös hyvinvointipalveluihin. Kiikarissa siintää myös joukko uusia pitkäjänteisiä sijoituksia. Tavoitteenamme on kasvattaa liike toimintaamme nykyisten tytär yhtiöidemme kasvua tukemalla. Toinen kasvun lähde on kiinteistösijoitukset, joilla on vahva alueellinen merkitys. Meidän strategiaamme sopivat hyvin esimerkiksi pääkonttorikiinteistöt, joissa voimme luoda hyvän kumppanuussuhteen vuokralaisen kanssa, Kerman kuvailee. Pääomasijoittamisesta KPY:n toiminnassa ei ole kyse, sillä yhtiön tavoitteena ei ole vain voiton tekeminen muutaman vuoden mittaisilla sijoituksilla. KPY tavoittelee sijoituskumppanuuksia, jotka tähtäävät molemminpuoliseen hyötyyn pitkällä aikavälillä. Meidän vahvuutemme sijoituskumppanina liittyvät juuri pitkäaikaiseen läsnäoloon. Haluamme kehittää liiketoimintaa pitkällä aikajänteellä ja toimia vastuullisesti. Voimme tarjota yri- tyksille leveät hartiat kasvun tueksi. Pystymme toimimaan pitkälti omien resurssiemme varassa, emmekä ole riippuvaisia esimerkiksi pankkien luotonantotilanteesta. Etsimme nykyisten omistustemme rinnalle aktiivisesti uutta liiketoimintaa. Käymme mielellämme keskusteluja potentiaalisista sijoituskohteista, Kerman vinkkaa. OSUUSKUNTA KPY -KONSERNI Perustamisvuosi: 1883 Toimiala: ICT, sähkö- ja tietoverkkojen rakentaminen ja ylläpito, hyvinvointipalvelut, kiinteistöjen omistaminen Liikevaihto: 247 milj. euroa vuonna 2013 Henkilöstö: vuoden 2013 lopussa Visio: Itä-Suomen merkittävin, arvostetuin ja kannattavasti toimiva pitkäjänteinen teollinen omistaja ja sijoittaja. www-sivu: 17 KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI vuosikirja 2014

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2017 Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Esityslista 5. 6. 7. 8. 9. Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä- Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin vuosikertomus 2014

Kuopion alueen kauppakamarin vuosikertomus 2014 Kuopion alueen kauppakamarin vuosikertomus 2014 Kauppakamarivuosi 2014 Vuosi 2014 oli ensimmäinen toimintavuosi uudella strategialla, johtamisjärjestelmällä ja säännöillä, jotka hyväksyttiin syyskokouksessa

Lisätiedot

Lähtökohdat. Kauppakamarin tekeminen kiinnostavaksi myös uusille yrityksille ja nuorille yritysjohtajille

Lähtökohdat. Kauppakamarin tekeminen kiinnostavaksi myös uusille yrityksille ja nuorille yritysjohtajille Lähtökohdat Toiminta vastaamaan paremmin jäsenten odotuksia Kauppakamarin tekeminen kiinnostavaksi myös uusille yrityksille ja nuorille yritysjohtajille Hallinnon virtaviivaistaminen ja keventäminen, resurssien

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN Velaton kauppahinta noin 60 milj. euroa Suomen Lähikaupalla on 643 Siwaa ja Valintataloa Liikevaihto 2014

Lisätiedot

MONIKANAVAINEN MAAKUNNALLINEN VIESTINTÄ-, TIEDOTUS- JA HAASTEKAMPANJA, JOSSA YKSINKERTAINEN YRITYSHAASTE:

MONIKANAVAINEN MAAKUNNALLINEN VIESTINTÄ-, TIEDOTUS- JA HAASTEKAMPANJA, JOSSA YKSINKERTAINEN YRITYSHAASTE: KAMPANJAN TAUSTAA: - Avoimet työmarkkinat nuorille aina ensisijainen vaihtoehto - Markkinamekanismien hyödyntäminen työllistämisessä - Laadullisia ja määrällisiä tavoitteita - Toteutus Savon Sanomien,

Lisätiedot

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Ulos toimistosta Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015 Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Esityksen sisältö TE-palvelut Suomessa Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistoksi 2013 Virkamiehestä

Lisätiedot

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA 1 YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA KAUPPAKAMARI Työskentelemme elinvoimaisen Suomen puolesta. Suomi ilman hyvinvoivia yrityksiä on Suomi ilman hyvinvointia. Keskuskauppakamari ja 19 alueellista kauppakamaria,

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville!

Tervetuloa Partneripäiville! Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Yhteistyössä: Partneripäivät 12.9.2014, ohjelma 10.30 Ilmoittautuminen alkaa Radisson Blu hotelli, Hallituskatu 1, Oulu

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 4 27.01.2014. 4 Asianro 425/00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 4 27.01.2014. 4 Asianro 425/00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 425/00.01/2014 Kuopion kaupungin markkinointi - rakenne ja toimenpiteet Markkinointijohtaja Kirsi Soininen Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KANSAINVÄLISTYMISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLIN JULKISTAMINEN. Savosta maailmalle tapahtuma 26.5.2011

POHJOIS-SAVON KANSAINVÄLISTYMISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLIN JULKISTAMINEN. Savosta maailmalle tapahtuma 26.5.2011 POHJOIS-SAVON KANSAINVÄLISTYMISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLIN JULKISTAMINEN Savosta maailmalle tapahtuma 26.5.2011 Pohjois-Savon ELY-keskus, Silja Huhtiniemi, Innovaatiot ja yritysrahoitus yksikkö 7.6.2011

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 11/2012 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta keskisuomi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Susanne Forsberg susanne.forsberg@jao.fi +358 40 341 5146 www.yritystentaitava.fi

Lisätiedot

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Ohjelma Kassalla kasvaminen on kova laji 27.3.2015 Kuopio Moderaattorina Jukka Turunen, Technopolis 8.30 Verkottumisaamiainen ja ilmoittautuminen 9.00

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

KAUPPAKAMARI YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA!

KAUPPAKAMARI YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA! KAUPPAKAMARI YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA! 1 KAUPPAKAMARI esittely 2013 KAUPPAKAMARI Työskentelemme elinvoimaisen Suomen puolesta. Suomi ilman hyvinvoivia yrityksiä on Suomi ilman hyvinvointia. Keskuskauppakamari

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ 1 2 3 Mitä on yrityksen vastuullisuusviestintä? Miten Veikkaus viestii vastuullisuutta? Lessons learned Miten viestitään? Kenelle viestitään? Mitä viestitään? Kuvaja

Lisätiedot

Logistiikka-alan Ennakointikamari

Logistiikka-alan Ennakointikamari Logistiikka-alan Ennakointikamari 31.1.2014, Taitotalo, Helsinki Oikea tie osaamiseen Timo Karkola rehtori Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Lähes 40 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna

Lisätiedot

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH KEHITYSTAVOITE ELINVOIMAINEN ÄÄNESEUTU, JOSSA TOIMIVAT TYÖMARKKINAT TUKEVAT KUNTIEN, KUNTALAISTEN JA YRITYSTEN MENESTYSTÄ JA HYVINVOINTIA Mittarit:

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Kauppa vetovoimaisena työnantajana

Kauppa vetovoimaisena työnantajana Kauppa vetovoimaisena työnantajana Puheenjohtaja Ann Selin Vähittäiskaupan ennakointiseminaari 10.3.2015 PAM lukuina Jäseniä 232 381 (31.12.2014) Naisia n. 80 % jäsenistä Nuoria, alle 31-vuotiaita 30 %

Lisätiedot

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014 Pankki yritysten kumppanina Kari Kolomainen 31.3.2014 Nordea haluaa olla mukana tukemassa yritysten kasvua Nordean tavoitteena on olla vahva eurooppalainen pankki. Vahvuus syntyy hyvästä kannattavuudesta,

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014

Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014 Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014 Asmo Honkanen Sidosryhmäfoorumi, 10.6.2014 Asiakkuus ja palvelut -projekti Kyselyn toteutus Asiakkuus- ja palvelut projektiryhmä

Lisätiedot

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 SKOL, strategia 2015-2018 Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

BIOTALOUDEN TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSNÄKYMÄT

BIOTALOUDEN TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSNÄKYMÄT 12.2.2015 Hannu Korhonen BIOTALOUDEN TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSNÄKYMÄT Keski-Suomi on osaava ja hyvinvoiva bio- ja digitalouden kansainvälinen maakunta 1 Keski-Suomen strategia: Biotalous toimii Keski-Suomen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Mari Huupponen, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari BUUSTIa kansainvälistymisestä, Lahti 9.4.2015 Aiheitamme tänään 1. Ruotsin markkinat

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Tämä on Suomalainen, vakavarainen finanssiryhmittymä, joka palvelee henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet 2 YHTEISTYÖSOPIMUS: allekirjoitettu 9.3.2015 PIRKKALAN KUNNAN JA PIRKKALAN YRITTÄJIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tällä sopimuksella Pirkkalan kunta ja Pirkkalan Yrittäjät

Lisätiedot