Sosiaalisen median haasteet työsuhteessa. AA, VT Kirsi-Marja Salokangas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalisen median haasteet työsuhteessa. AA, VT Kirsi-Marja Salokangas"

Transkriptio

1 Sosiaalisen median haasteet työsuhteessa AA, VT Kirsi-Marja Salokangas Krogerus Kirsi-Marja Salokangas 23 November 2010

2 ASIANAJOTOIMISTO KROGERUS OY yksi viidestä suurimmasta asianajotoimistosta Suomessa 147 työntekijää, joista 82 lakimiestä toimistot Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Kuopiossa ja Turussa korkealaatuista asianajopalvelua liikejuridiikan keskeisillä alueilla palvelut kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettuja

3 SOSIAALISEN MEDIAN HAASTEET TYÖSUHTEISSA Sosiaalinen media Työntekijän velvollisuudet Työnantajan mahdollisuus vaikuttaa sosiaalisen median käyttöön Työsopimusvelvoitteiden vastainen toiminta Työnhakijan sosiaaliseen mediaan lataamat tiedot? Kuinka varautua ongelmiin sosiaalisessa mediassa? Mitä asioita ohjeistukseen tulee sisällyttää? Annetun ohjeistuksen seuraaminen

4 SOSIAALINEN MEDIA Sosiaalinen media tarkoittaa erilaisia verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokainen käyttäjä ja käyttäjäryhmä voi viestiä aktiivisesti ja tuottaa sisältöä. Käyttäjät jakavat keskenään mielipiteitä, näkemyksiä, kokemuksia ja näkökulmia. Esimerkiksi Facebook, Twitter, blogit, YouTube, IRC-Galleria, jne. Työnantajan kannalta sosiaalinen media voi olla väline verkostoitumiseen sekä yrityksen asiantuntemuksen esille tuomiseen Toimiminen sosiaalisessa mediassa ei kuitenkaan ole irrallaan muusta yhteiskunnasta, vaan se on osa henkilökohtaista ja julkista toimintaa, johon vaikuttaa myös työnantajan ja työntekijän väliset keskinäiset velvollisuudet.

5 TYÖNTEKIJÄN VELVOLLISUUDET Työntekijän on huomioitava työsuhteesta johtuvat velvollisuutensa: Lojaliteettivelvollisuus: Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. (TSL 3:1) Velvollisuus ei rajoitu pelkästään työaikaan, vaan se on voimassa myös vapaa-aikana. Työnantajaa vahingoittava toiminta voi johtaa työsuhteen päättämiseen.

6 TYÖNTEKIJÄN VELVOLLISUUDET Työntekijän on huomioitava työsuhteesta johtuvat velvollisuutensa: Kielto ilmaista ammatti- ja liikesalaisuuksia: Työntekijä ei saa työsuhteensa kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia; Kielto rajoittaa työntekijän oikeutta ilmaista työnantajalle kuuluvia salaisuuksia, jotka työntekijä on saanut tietoonsa työsuhteensa aikana.; Työnantajalle kuuluvien salaisuuksien ilmaiseminen esim. Internetin keskustelupalstalla on kielletty.

7 TYÖNANTAJAN MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN Työaikana: Työnantaja voi rajoittaa sosiaalisen median käyttöä työaikana. Työntekijä on velvollinen olemaan työajallaan työpaikallaan työnantajansa käytettävissä. Työnantajalla y j on oikeus määrätä työvälineistä ja niiden käytöstä. Valvonta?

8 TYÖNANTAJAN MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN Työajan ulkopuolella: Työnantaja ei voi estää työntekijöidensä sosiaalisen median käyttöä työajan ulkopuolella. Työntekijän on kuitenkin huomioitava työsopimuksesta johtuvat velvollisuutensa myös vapaa-aikana. Valvonta?

9 TYÖSOPIMUSVELVOITTEIDEN VASTAINEN TOIMINTA Se mikä on kiellettyä työsuhteessa muutoinkin, on kiellettyä myös verkkoon laitettuna. Tiedon poistaminen Internetistä on lähes mahdotonta. Sosiaaliseen mediaan kirjoitetut it t t mielipiteet it t eivät ole kahdenvälisiä iä keskusteluita tai sähköposteja, jolloin työntekijä voi joutua vastuuseen työnantajaa vahingoittavasta toiminnasta. Työntekijän moitittava käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa voi joissakin tilanteissa oikeuttaa työnantajan päättämään työsuhteen tai ainakin antamaan varoituksen.

10 YLE UUTISET/KOTIMAA Työnantajaa Facebookissa haukkunut sai potkut: Ne olivat sellaisia haukkuja, mitä voi kaverin kanssa sanoakin, kun työnantaja ottaa päähän. Mutta jos sä kirjoitat ne jonnekin, niin kyllä ne aika lailla sellaisia haukkuja olivat, mistä voisi kunnianloukkauksesta saada sakot. Niina Koivuniemi/PAM ry. Työntekijän Facebookiin kirjoittamat kommentit päätyivät työnantajan todistusaineistoksi. Irtisanominen sovittiin työnantajan ja työntekijän kesken.

11 YLE UUTISET/KOTIMAA Metallimies menetteli epäasiallisesti Facebookissa: Turun seudulla asuva metallimies teki työkaverinsa nimissä Facebook profiilin ja käytti tätä profiilia työtoverin kiusaamiseen. Metallialalla työskennellyt nelikymppinen loi profiilin omalla ajallaan, mutta päivitti sitä myös työajallaan. Asian kantautui työnantajan korviin ja työnantaja purki työsuhteen. Metalliliiton näkökulmasta teko oli niin räikeä, että liitto ei puuttunut työsuhteen purkamiseen Metalliliiton Turja Lehtonen on varma, että vastaavia tapauksia tulee myös lisää.

12 TYÖNHAKIJAN SOSIAALISEEN MEDIAAN LATAAMAT TIEDOT? Laki yksityisyydensuojasta työelämässä suojaa työntekijöitä sekä soveltuvin osin myös työnhakijoita. Työnantajan on kerättävä työntekijää sekä työnhakijaa koskevat henkilötiedot ensi sijassa työntekijältä itseltään. Jos tietoja kerätään muualta, on työnantajan hankittava työntekijän tai työnhakijan suostumus tietojen keräämiseen

13 TYÖNHAKIJAN SOSIAALISEEN MEDIAAN LATAAMAT TIEDOT? Mikäli työnantaja on hankkinut tietoja muualta kuin työntekijältä tai työnhakijalta, on hänen ilmoitettava saamistaan tiedoista ennen kuin niitä käytetään päätöksenteossa Mikäli tietoja käytetään päätöksenteossa, on työntekijälle ilmoitettava saaduista tiedoista Internetistä kerätyt tiedot työntekijän terveydentilasta eivät Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan täytä työelämän tietosuojalain eikä henkilötietolain edellytyksiä. Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain rangaistussäädökset muistettava.

14 KUINKA VARAUTUA ONGELMIIN SOSIAALISESSA MEDIASSA Työnantaja voi varautua tilanteeseen laatimalla selkeät ohjeet siitä, mikä on sallittua ja mikä ei. Työnantajan ennakoivalla toiminnalla on merkitystä irtisanomisperusteen syntymisen kannalta. Yrityksessä on myös käytännössä noudatettava ja valvottava annettua ohjeistusta. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä yhdenvertaisesti. Ohjeiden vastainen menettely edellyttää lähtökohtaisesti työntekijän varoittamista.

15 MITÄ ASIOITA OHJEISTUKSEEN KANNATTAA SISÄLLYTTÄÄ? Tieto siitä, mikä on sallittua ja mikä kiellettyä: Mikäli tiettyjen sosiaalisten medioiden käyttäminen työaikana on kielletty, tieto siitä, miten työnantaja tulee reagoimaan kiellettyyn toimintaan. Konkreettiset k t esimerkit Tieto työntekijöiden velvollisuudesta huolehtia tietoturvasta, tietosuojasta ja yksityisyydestä: Työsopimuslainsäädäntö, työsopimus ja sähköisen viestinnän tietosuojalaki koskevat kaikkia työntekijöitä. Työsopimus, ohjeistus, koulutukset.

16 MITÄ ASIOITA OHJEISTUKSEEN KANNATTAA SISÄLLYTTÄÄ? Työntekijöiden velvollisuus huolehtia niistä välineistä, jotka ovat vain työkäyttöön: Oman työpöydän, tiedostojen ja muiden työvälineiden (esim. Intranet) jakamisen ehdoton kielto; Kielto ladata asennus- tai muita ohjelmia työkoneelle; Tietoturvallisuuden vuoksi kielto kirjautua sosiaalisen median palveluihin samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla kuin työnantajan tietoverkkoihin; Velvollisuus tarkistaa palveluiden yksityisyys- ja tietoturva-asetukset. asetukset. Työntekijöitä tulee tiedottaa myös siitä, että työnantaja ei tarjoa käyttäjätukea sosiaalisen median palveluihin ja työkaluihin.

17 MITÄ ASIOITA OHJEISTUKSEEN KANNATTAA SISÄLLYTTÄÄ? Sosiaalinen media on myös mahdollisuus, jolloin työnantaja voi kannustaa työntekijöitään osallistumaan sosiaalisiin mediaan. Työnantajan kannattaa luoda myös pelisäännöt tällaisiin tilanteisiin: Työntekijän roolissa esiintymisen tulee tapahtua työntekijän omalla nimellä; Jokainen kantaa kuitenkin vastuun sanomisistaan itse; Työntekijäroolissa lausutut mielipiteet ovat työsopimuslain velvoitteiden alaisia. Verkossa tulee käyttäytyä samoin kuin työaikana muutoinkin; Työntekijän tulee huomioida asemansa ja käyttäytyä sen mukaisesti, olla avoin, aktiivinen ja kohtelias;

18 MITÄ ASIOITA OHJEISTUKSEEN KANNATTAA SISÄLLYTTÄÄ? Mikäli työntekijä huomaa tehneensä virheen, tulee se pyrkiä korjaamaan itse; Työnantajan edustajalle ilmoitettava virheistä; Mikäli työntekijä t osallistuu keskusteluun k sosiaalisessa mediassa sekä työ- että yksityisroolissa, on hyvä tuoda esille, milloin näkemykset edustavat henkilön kantaa ja milloin kyse on työroolissa lausutuista mielipiteistä; Työsähköpostiosoitteen käyttäminen rekisteröitymiseen on suositeltavaa vain silloin, jos työntekijä osallistuu sosiaaliseen mediaan työroolissa.

19 ANNETUN OHJEISTUKSEN SEURAAMINEN Pelkkä ohjeistuksen laatiminen ei kuitenkaan riitä, vaan työnantajan kannalta on myös tärkeää seurata annetun ohjeistuksen noudattamista sekä puuttua ohjeistuksen vastaiseen toimitaan. Työsopimuslain mukaan työnantajan on kohdeltava kaikkia työntekijöitään tasapuolisesti. (TSL 2:1 ) Työnantajan tietoon tulleiden, ohjeiden vastaisen menettelyn tulee aina johtaa ennalta ilmoitettuihin toimenpiteisiin.

20 OHJEISTUKSEN SEURAAMINEN Vakavissa rikkomuksissa irtisanomiskynnyksen y ylittymisen y arviointiin vaikuttaa ainakin: annettu ohjeistus; ennakolta ilmoitetut it t t reagointikeinot; i t ja näiden keinojen tasapuolinen soveltaminen kaikkiin työntekijöihin. Työnantajalla näyttövelvollisuus siitä, että työsuhteen päättämisessä on noudatettu työsopimuslain määräyksiä; Työsopimuslain rikkominen voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen työntekijälle.

21 SOSIAALINEN MEDIA UHKA VAI MAHDOLLISUUS? sosiaalinen media on haaste, mutta myös mahdollisuus sosiaalisen median rooli vaihtelee toimialoittain yrityksen maine työnantajan ja HR:n on pysyttävä kehityksessä mukana: sudenkuopat ja hyöty Social Media Policy Ohjeistus: selkeys, johdonmukaisuus ja tasapuolisuus

22 KIITOS Kirsi-Marja Salokangas Asianajotoimisto Krogerus Oy ,

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 ITSEARVIOINTIIN LIITTYVÄN KYSELYN TOTEUTTAMINEN Kyselyn

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista

SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista Elokuu 12/01 SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista Sosiaaliasiamies on sovittelija Keskustelu asiakkaan ja palvelujärjestelmän suhteesta jatkuu Ruotsin sosiaalilainsäädäntö uudistuu

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

LAADI TIETOSUOJASELOSTE

LAADI TIETOSUOJASELOSTE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO LAADI TIETOSUOJASELOSTE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Henkilötietolain mukaan kaikkiin verkkopalveluihin, joissa kerätään henkilötietoja on liitettävä tietojen

Lisätiedot

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen AA Marja Norrena, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy Taustaa lähes 30 % vuoden 2011 työolobarometriin vastanneista kertoi havainneensa

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin.

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin. TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1461-14 Ratakatu 3, PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-645 593 15.12.2014 10/2014 Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTYÖHÖN LIITTYVÄT LAIT SUOMESSA

VAPAAEHTOISTYÖHÖN LIITTYVÄT LAIT SUOMESSA VAPAAEHTOISTYÖHÖN LIITTYVÄT LAIT SUOMESSA Sisällys: 1. Johdanto 2. Mitä vapaaehtoinen saa tehdä? 3. Vapaaehtoistyö ja työttömyysturva 4. Edut ja korvaukset 5. Turvallisuus vapaaehtoistyössä 6. Alaikäinen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Tietoturvaohje Sosiaali- ja terveyspalvelut Laatijat Hyväksyjä Tanja Witick, Marjo Meriläinen Tietoturvatyöryhmä 20.10..2009 Kokkolan Sosiaali- ja terveyspalvelut Tietoturvaohje

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot