sivistystoimiala Sosiaalisen median käyttö Lahden nuorisopalveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sivistystoimiala Sosiaalisen median käyttö Lahden nuorisopalveluissa"

Transkriptio

1 sivistystoimiala Sosiaalisen median käyttö Lahden nuorisopalveluissa

2 Tiedoxi-tiimi 2010 Taitto Media-akseli,Tuija Torikka

3 Mikä sosiaalinen media on? Sosiaalinen media on tietoverkkoja hyödyntävä vuorovaikutteinen ja käyttäjälähtöinen viestinnän muoto, jossa luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Sosiaalisen median palveluissa vietetään aikaa, jaetaan tietoa, kuvia, videoita, musiikkia ja mielipiteitä, tehdään yhteistyötä, jutellaan, pelataan ja verkostoidutaan. Sosiaalisen median palvelut jaotellaankin niiden käyttötarkoituksen perusteella esimerkiksi verkkoyhteisöpalveluihin, sisällönjakopalveluihin, keskustelupalstoihin ja wikimäisiin yhteistyön tekemisen alustoihin. Suomessa käytetyimpiä palveluita ovat Facebook, Irc-Galleria, Suomi24, YouTube, Twitter, Wikipediat ja blogit. irc-galleria.net suomi24.fi twitter.com facebook.com youtube.com 3

4 Perustelut sosiaalisen median käytölle nuorisotyössä Sosiaalinen media on itsestään selvä osa nuorten maailmaa ja määrittää niitä tapoja, millä nuoret ovat tekemisissä keskenään. Siksi se tulee ottaa myös työntekijöiden näkökulmasta haltuun. Työntekijöiden sosiaalisen median tuntemus lisää tietämystä nuorten maailmasta. Sen kautta voidaan saada tietoja, joita työntekijöillä ei muutoin olisi. Sosiaalisen median avulla reaaliaikainen yhteydenpito nuoriin on mahdollista silloin, kun he eivät ole paikkakunnalla. Näin sosiaalinen media toimii kasvokkain kohtaamisen lisävälineenä ja laajentaa tilan yhteisöä tilan seinien ulkopuolelle. Osallistumalla sosiaaliseen mediaan selkeästi ammattiroolissa työntekijä voi omalla esimerkillään tuoda näihin verkostoihin nuorisotyöllisen näkökulman. Sosiaalisen median käyttö nuorisotyössä on vasta alkuvaiheessa ja siihen liittyy paljon kokeilemista ennen kuin löydetään toimivat käytänteet. Paljolti kyse on kuitenkin siitä, kuinka aktiivisesti työntekijät sitä käyttävät. Sosiaalinen media on työkalu, joka oikein käytettynä voi antaa välineet syventää ja parantaa jo tarjolla olevien palveluiden laatua. 4

5 Miksi nuorille suunnattuja palveluita kannattaa siirtää verkkoon 1. Nuorten ajankäyttö netissä on kasvussa. Neljä viidestä nuoresta ilmoittaa käyttävänsä nettiä päivittäin. Keskimäärin nuoret käyttävät nettiä päivässä noin kaksi tuntia. Sukupuolten väliset erot eivät ole merkittäviä. 2. Sosiaalinen media on halpa ja helppo tapa tavoittaa erilaisia kohderyhmiä. 3. Sosiaalinen media on vuorovaikutteinen viestinnän väline. 4. Työntekijät voivat hyödyntää sosiaalista mediaa muun muassa ammattiverkostojen yhteydenpidossa, viestinnässä, tiedonjakamisessa, palveluiden tunnetuksi tekemisessä, palautteen saamisessa, osallisuuden edistämisessä ja kansalaismielipiteiden luotaamisessa. 5. Sosiaalista mediaa kannattaa käyttää sisäänheittäjänä omille verkkosivuille. Esimerkiksi Facebookissa linkkien avulla voi ohjata kävijöitä hakemaan lisätietoa nuorisopalveluiden sivuilta tai Nuori-X:stä. 6. Jokainen voi olla verkkonuorisotyöntekijä. Erityistaitoja ei tarvita. 5

6 Työntekijänä palveluissa Tuttujen nuorten kanssa keskustelua kannattaa käydä mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja kysyä esimerkiksi nuorten kuulumisia. Tällöin myös nuorille tulee kuva siitä, että työntekijöihin voi ottaa helposti yhteyttä. Kirjoittamalla käytävässä keskustelussa aiemmin tutuiksi tulleet hiljaiset nuoret voivat olla aktiivisia ja kertoa itsestään asioita, joita ei ole aiemmin tiedetty tai jotka saattavat yllättää esimerkiksi vakavuudellaan. Verkkokeskustelussa on toimittava yhtä ammattimaisesti kuin kasvokkain käytävässä keskustelussa. Työntekijälle haasteita voivat tuoda keskusteluiden nopea tempo ja nuorten halu saada nopeasti vastauksia vaikeisiinkin asioihin. Nuorelle voi kuitenkin sanoa suoraan, että työntekijä selvittää asiaa ja että vastausta ei välttämättä saa välittömästi. Vaikka raskaita keskusteluita voi tulla vastaan, on luultavaa, että suurin osa keskusteluista käydään kevyemmistä aiheista. Nuorelle tämä ohjaajalta saatu aika ja huomio voi olla tärkeää, eikä sitä tule missään tilanteessa vähätellä. Suullisessa kommunikoinnissa toimivat vivahteet eivät lähtökohtaisesti toimi kirjallisessa viestinnässä. Humoristiseksi tarkoitettu viesti näkyy ilmeissä, eleissä ja äänenpainossa. Verkossa niiden välittäminen vastaanottajalle on vaikeampaa. Työntekijöillä on siten suuri vastuu, ettei nuori tulkitse sanomaa väärin. 6

7 Ohjeita verkossa toimivalle ohjaajalle Yleistä 1. Ainoastaan kokopäiväiset työntekijät voivat luoda itselleen tunnuksen tai profiilin. Sivutoimiset työntekijät eivät saa luoda työprofiilia. He eivät saa myöskään hyväksyä nuoria kavereiksi, elleivät he pidä nuoren kanssa yhteyttä työajan ulkopuolella. 2. Varmista, että työskentelysi verkossa on nuorisopalveluiden toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaista. 3. Sosiaalisen median palvelut eivät saa korvata toimipisteiden omia verkkosivuja. Muista tiedottamisen marssijärjestys: a. b. c. nuorisopalveluiden viestintävastaava d. V_Media1 e. toimipisteen Facebook-sivut f. nuorisopalveluiden Facebook-sivut 4. Huomioi, että sosiaalisessa mediassa mukana oleminen vaatii aktiivisuutta. Neuvottele esimiehen kanssa ajallisista resursseista ja noudata niitä. 5. Nuoriin ei pidetä yhteyttä työajan ulkopuolella. 6. Sitoudu palvelun järjestäjän toimintaperiaatteisiin ja arvoihin. 7. Muista asettaa sivuille kirjoituskielto lomiesi ajaksi. 7

8 Nuoren kohtaaminen 8. Puutu sääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen esim. rasismiin, kiusaamiseen tai johonkin moraalisesti epäilyttävään, joka virheellisesti voidaan yhdistää nuorisopalveluihin. Jos poistat kirjoituksia ja kommentteja, perustele se kirjoittajalle esim. toteamalla Asiaton viesti poistettu. 9. Keskustelussa työntekijä on nuorta varten. Nuorella on oikeus luotettavaan, turvalliseen ja oikeudenmukaiseen keskusteluun. Keskustelussa ei käsitellä omia asioita eikä tehdä päätöksiä nuoren puolesta. Kunnioita nuorta omana itsenään. 10. Tuo tarvittaessa esiin mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun. 11. Ohjaa nuoret tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. 12. Älä suostu epäasialliseen kohteluun. Nuorellakin on velvollisuus noudattaa sosiaalisen palvelun sääntöjä. 13. Luovu vaitiolovelvollisuudesta, mikäli keskustelussa tulee ilmi suunnitteilla oleva rikos tai vakava lastensuojelullinen huoli. Kerro nuorelle asiasta. 8

9 Sisältö 14. Kerro riittävästi tietoa markkinoimastasi palvelusta, esim. ikärajat, maksullisuus ja järjestäjän yhteystiedot. Jos keräät nuorten yhteystietoja, kerro nuorelle tietojen käyttötarkoitus. Huomioi tietosuoja (www.tietosuoja.fi). 15. Pyri olemaan mahdollisimman selkeä. Ironia ja sarkasmi eivät toimi, joten varo niiden käyttöä. 16. Jos olet epävarma asiasta, älä julkaise. Kysy työkaverin mielipidettä. 17. Virheen tapahtuessa myönnä ja korjaa se. 18. Varmista, että kirjoittamasi tieto on ajantasaista. 19. Huomioi säännöt kuvien ja muun digitaalisen median käyttöoikeuksista. 9

10 Facebookin käyttö Miksi juuri Facebook Facebookissa on tarjolla monipuolinen ja maksuton sosiaalisen median palvelu, jota nuoret käyttävät aktiivisesti. Maaliskuussa 2010 (HS ) palvelussa oli jo suomalaista. Käyttäjistä valtaosa on nuoria ja nuoria aikuisia. Facebook tarjoaa työvälineitä viestintään, tiedottamiseen, markkinointiin ja keskusteluihin nuorten kanssa. 10

11 Palvelun käyttöönotto Kokopäiväiset työntekijät voivat luoda itselleen Facebookiin työntekijäprofiilin, jonka kautta nuoriin voidaan olla yhteydessä. Vaatimuksena työprofiilin tekoon on, että työntekijä on valmis säännöllisesti kirjautumaan palveluun ja hyödyntämään sitä työvälineenä. Nuorella on oikeus tietää työntekijän olevan yhteydessä heihin työroolissa, minkä vuoksi tämän tulee näkyä profiilin nimessä. Työprofiilin nimeksi tulee Lahden nuorisopalvelut Etunimi Sukunimi, esimerkiksi Lahden nuorisopalvelut Mika Ahokas. Rekisteröitymisen sähköpostiosoitteena käytetään kaupungin työsähköpostiosoitetta Kaveripyynnöt ja profiilisivut Työntekijä ei laita nuorten nähtäville mitään sellaista, mitä ei muutenkaan töissä tuoda esille. Poliittinen kanta, seksuaalinen suuntaus, siviilisääty, uskonnolliset tai muut vakaumukset eivät ole sellaisia asioita, mitä pitäisi erikseen nuorille mainita omassa työprofiilissa. Yhteystiedoiksi laitetaan työpuhelinnumero, työsähköposti ja kotisivuiksi nuorisopalveluiden Internetsivut (http://www.nuorilahti.net). 11

12 Työntekijät voivat työprofiilien kautta sekä itse pyytää nuoria kavereiksi että hyväksyä nuorten kaveripyyntöjä. Etenkin alkuvaiheessa kannattaa olla aktiivinen ja yrittää löytää itselle tuttuja nuoria. Nuorilla on oikeus kieltäytyä kaveripyynnöistä tai poistua myöhemmin kaverilistalta. Tätä ei kyseenalaisteta missään tilanteessa. Mikäli nuori lähettää kaveripyynnön työntekijän henkilökohtaiseen profiiliin, pyyntöä ei hyväksytä. Näissä tilanteissa nuorta pyydetään kaveriksi työprofiilin kautta. Samaten, jos nuoria on jo hyväksynyt kaverilistalleen henkilökohtaiseen profiiliin, nuoret poistetaan listalta. Nuorille ilmoitetaan työprofiilin kaveripyynnössä, että olemme siirtyneet käyttämään työprofiileita. Jos nuoret kyseenalaistavat tämän, muutosta perustellaan työntekijöiden vapaa- ja työajan eroilla ja sillä, että työprofiilissa työntekijät on helpompi tavoittaa. Pelkästään työhön liittyvät kontaktit suositellaan pitämään työprofiilissa. 12

13 Omat sivut ja niiden personointi Facebookissa on mahdollista luoda organisaatiolle omat sivut. Omat sivut on tarkoitettu organisaatiolle ja brändeille viestintään ja markkinointiin. Omalle organisaatiolle voidaan perustaa omat sivut, mutta sivuja ei voida perustaa yleisesti nimikkeen nuoret tai auttajat alle, sillä näihin sanoihin ei organisaatiolla ole oikeuksia. Kaikki asiat mitä ylläpitäjä kirjoittaa organisaation omille sivuille välittyvät sivuista tykkäävien omaan uutisvirtaan. Tämän ansiosta organisaation sivuille tuotettu materiaali näkyy tykkääjän uutisvirrassa ilman, että hänen täytyy erikseen muistaa käydä organisaation sivuilla uutisia lukemassa. Sivuille on mahdollista liittää sovelluksia ja käyttäjien toimista voi kerätä statistiikkaa. Omat sivut voi vapaasti muokata organisaation ilmeen mukaiseksi. Omille sivuille saa myös yksinkertaisen osoitteen (http://www.facebook.com/netari), mikäli tykkääjiä on riittävästi (yli 25) ja omat sivut ovat olleet olemassa riittävän pitkään. Omat sivut on helppo tapa pitää yhteyttä nuoriin. Ne tuovat mahdollisuuden interaktiiviseen kanssakäyntiin ja luovat kuvaa nuoria kuuntelevasta yhteisöstä. Omille sivulle pitää tuottaa aktiivisesti sisältöä. Parhaiten toimivat sivut tarjoavat käyttäjille uutisten lisäksi muuta sisältöä, kuten videoita, kuvia ja linkkejä muihin mielenkiintoisiin asioihin tai tapahtumiin. 13

14 Muistiinpanoja 14

15 Lähteet Sanastokeskus TSK, Sosiaalisen median sanasto Nuorisotyö ja sosiaalinen media (osa1) Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle, kirjoittaja Tuija Aalto, tuottaja Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö. Tutkimus ja kehitys Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle. Nuorille suunnatun verkkotyön eettiset periaatteet Suomenkielinen Wikipedia-artikkeli sosiaalisesta mediasta Huomioita sosiaalisesta mediasta ja nuorisotyöstä h t t p : / / w w w. n u o r i s o k a n u u n a. fi / t i e d o s t o t / t o m i _ kiilakoski_ pdf 15

16 Lahden kaupungin nuorisopalvelut Sammonkatu 8 B Lahti

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan

Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan Viisaasti verkossa Opas tukioppilastoimintaan Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta OPINNÄYTETYÖ Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta Netta Posti-Ahokas Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko. (210 op) 11/ 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Sami Vesamo - Voimatiimi Voimatiimi.fi Sivu 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Miksi yrityksen kannattaa markkinoida Facebookissa?... 4 Mikä on Facebook?... 4 Menestyvän

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Ohje Internetin käyttäjälle - Johdanto 3 Näin turvaat yksityisyytesi Internetissä.

Lisätiedot

LAPSET & MEDIA. Kasvattajan opas

LAPSET & MEDIA. Kasvattajan opas ?! LAPSET & MEDIA Kasvattajan opas Tässä oppaassa 3 / Lapset ja media 4 / Saaks tän kattoo? Asiaa ikärajoista. 6 / Miks toi nuoli muuttui kädeks?...ja muuta selitettävää netin käytöstä. 8 / Kenen kanssa

Lisätiedot

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa!

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! VIESTINTÄOPAS Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! Sisältö: Yhdistysten pieni viestintäopas 1 Saate: Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! 3 2 Termit tutuksi 4 3 Yhdistysten viestintä - mitä ja miksi viestimme?

Lisätiedot

Fascia Training & nettisivut

Fascia Training & nettisivut 2014 Fascia Training & nettisivut Kiia Rönkkö & Susanna Säntti Metropolia Ammattikorkeakoulu 14.10.2014 Sisällys Johdanto... 2 Mitä tarkoitusta varten FasciaTraining-sivusto luodaan... 3 Tuntikonseptin

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Ohjeistus Facebook-sivuihin Oulun InnoMajakka -hankkeen yhteistyökumppaneille

Ohjeistus Facebook-sivuihin Oulun InnoMajakka -hankkeen yhteistyökumppaneille Ohjeistus Facebook-sivuihin Oulun InnoMajakka -hankkeen yhteistyökumppaneille Sisältö Pakollinen taustatyö ennen toteutusta... 4 Miten FB-sivu yritykselle perustetaan?... 5 Sivun muokkaaminen... 8 Tietojen

Lisätiedot

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat internetille GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat noudattavat AA- jäsenten jaettuja kokemuksia AA:n eri palvelualueilta. Ne heijastavat myös AA:n

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

DIGITAALINEN VAINO PARISUHTEESSA

DIGITAALINEN VAINO PARISUHTEESSA DIGITAALINEN VAINO PARISUHTEESSA -hanke (2012-17) Eron jälkeisen väkivaltaisen vainon kohteena elävien perheiden turvallisuuden lisääminen ja vainoamisen ennaltaehkäisy. www.varjohanke.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa

Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa LUOTI-artikkeli 2/2006 Marja-Liisa Viherä Liikenne- ja viestintäministeriön LUOTI-ohjelma* on pyytänyt kolmelta eri alan ammattilaiselta asiantuntijaartikkelia

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot