Some terveydenhuollossa muutamia näkökohtia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Some terveydenhuollossa muutamia näkökohtia"

Transkriptio

1 Some terveydenhuollossa muutamia näkökohtia ehealth seminaari Vuokko Ylinen hallintopäällikkö, varatuomari

2 Some Sosiaalinen media, yhteisöllinen media, virtuaalinen tori Esim. Facebook, Twitter, YouTube Sosiaaliset verkostot Sisältöjen jakaminen Bloggaus Chattaus Keskustelufoorumit (Pesonen 2013, Sosiaalisen median lait)

3 Potilaan Potilaan Ammattihenkilön Lähestymiskulmia oikeus tietoon Yleinen informaatio, hoitosuhteeseen liittyvä informaatio >< monipuolisuus, tiedon luotettavuus, valinnanvapaus ja ammattihenkilön vuorovaikutus (hoitosuhde) Luottamuksellisuus (salassapito) >< avoimuus, nopeus, helppous, tietojen suojaaminen velvollisuudet työnantajaa kohtaan Lojaalisuus >< sananvapaus

4 Potilaan/asiakkaan oikeus tietoon Julkinen Toimintaa Hoidon terveydenhuolto - Hyvä hallinto Asiakaskeskeisyys, palveluperiaate, neuvonta ja palveluita koskevaa tietoa, potilaiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevaa tietoa käytännön järjestelyjä ja toteuttamista koskeva informaatio, poikkeukset normaaleista palvelukäytännöistä, itsehoito-ohjeet jne. Hoitosuhteen ulkopuolella

5 Informoiminen hoitosuhteessa Potilaslaki Potilaslaki 3 oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja kohteluun 5 Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan Vuorovaikutus, merkinnät potilasasiakirjoihin, potilaan tarkastusoikeus, ammattihenkilön oikeusturva

6 Hoitosuhteen tunnusmerkkejä Potilaalla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoitopalveluja käyttävää tai niiden kohteena olevaa henkilöä (Potilaslaki k) Myös sairaalaan kirjautuminen, ajan varaaminen puhelimitse Hoitosuhteen syntymistä ei aina selkeä määritellä terveydenhuollon ammattihenkilöllä auttamisvelvollisuus myös äkillisissä tilanteissa syntyykö luottamuksellinen hoitosuhde?

7 Hoitosuhteen luottamuksellisuus Potilasasiakirjoihin sisältyvän tiedon salassapito terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä taikka sen tehtäviä suorittava henkilö ei saa ilman potilaan kirjallista suostumusta antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja (Potilaslaki 13 ) Hoitosuhteeseen liittyvien tietojen salassapito Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa sivulliselle luvatta ilmaista yksityisen tai perheen salaisuutta, josta hän asemansa tai tehtävänsä perusteella on saanut tiedon (Terveydenhuollon ammattihenkilölaki 13 )

8 Rekisterinpitoon liittyviä velvoitteita Henkilötietolain perusteella terveydenhuollon toimintayksikkö / itsenäinen ammatinharjoittaja ovat juridisia henkilörekisterinpitäjiä Rekisterinpitäjän turvattava rekisteröityjen yksityisyyden suoja Vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja saa käsitellä, tietojen salassapidon turvaaminen, tietojen hävittämisvelvollisuus Voiko potilas antaa suostumuksen tietojen käsittelylle, joka ei täytä tietosuojavaatimuksia?

9 Luottamuksellisuus Somessa? Voidaanko hoitosuhteen luottamuksellisuus turvata / rekisterinpidon vaatimukset turvata verkossa? Sosiaalisen verkon hyödyt ja edut punnittava haittoja vastaan

10 Tays somessa

11 Tays somessa (2) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sosiaalisen median ohje löytyy internetistä A-4E1C FE3-385C2B36193F%7d

12 Lojaliteetti ja.. Viranhaltija: Laki kunnallisesta viranhaltijasta 17.3 Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Suhteessa asiakkaisiin/potilaisiin, oman työyhteisön jäseniin sekä itse työnantajaan luottamushenkilöineen. Virkamiestä koskee tietty hallinnon sisäinen lojaalisuusvaatimus ja tietyt virkamiesmoraalin asettamat vaatimukset (Bruun Mäenpää Tuori, Virkamiesten oikeusasema 1995.)

13 uskollisuusvaatimus Työntekijä: Työsopimuslaki 3 luvun 1 Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. Työsuhde = sopimussuhde Sopimussuhteessa luottamuksella on suuri merkitys. Lojaliteettivelvollisuus on riippumaton työn tekemisestä ulottuu paitsi työ-aikaan, jonkinlaisena myös vapaa-aikaan. Lojaliteetti sisältää myös hyvän tavan mukaisen käyttäytymisen

14 Oikeus viestintään työelämässä Virkamiehellä (työntekijällä) on lähtökohtaisesti yhtä laaja perustuslain suojaama sananvapaus kuin kenellä tahansa Työ- ja virkasuhteessa voidaan erotella ainakin kolme erilaista suhdetta; työ (virka)suhde, viestintäsuhde ja omistussuhde Sananvapauden rajoja tulkittaessa käytetty yhtenä kriteerinä asiallisuusvaatimusta. Sananvapauteen kuuluu oikeus epäkohtien yleiseen kuvaamiseen ja arvosteluun. Väitteillä tosiasiaperusta / yleinen intressi selvittää asiaa. Tietoisesti väärien tietojen antaminen, vääristelevät ja yksipuoliset kannanotot ovat epäasiallisia ja saattavat rikkoa sananvapauden rajoja

15 Johtamisen arvostelu? Johtajuuteen liittyviä yleisiä ongelmien käsittelyä voidaan sinänsä pitää sananvapauden piiriin kuuluvana mutta Ristiriitojen käsittely sisäisesti jos asiat on käsitelty ja soviteltu, arvostelu saattaa olla asiatonta Henkilökohtaisia, arvostuksenvaraisia tulkintoja muista henkilöistä tulee välttää Loukkaava kielenkäyttö saattaa vaikuttaa ilmapiiriin ja työyhteisöön helposti asiatonta? Virkamiehen/työntekijän sananvapaus ei ole rajoittamatonta vaan julkisessa kirjoittelussa on otettava huomioon virkavelvollisuudet ja aseman ja tehtävän edellyttämät käyttäytymisvaatimukset

16 Mistä saa puhua? Asiallinen keskustelu on jokaisen oikeus. Vahinkojen ennaltaehkäisy ja vahinkoilmoitukset sille on omat kanavansa Sisäisten foorumeiden käyttö avoimen ja rehellisen keskustelukulttuurin tukeminen organisaation sisällä. Ammatti- ja liikesalaisuuksista ja salassapidon piiriin kuuluvista asioista ei voi puhua julkisesti. Kun tulee julkisuuteen, on muistettava organisaation viestintäohjeet ja oman työroolin merkitys. Kuka meillä viestii ja mistä? Työnantajan edustajana ei voi esiintyä, jollei ole sellaisessa asemassa organisaatiossa. Asiantuntija / työntekijä kertoo asioista, joista vastaa ja parhaiten tietää. Tarvittaessa mahdollisuus viestiä julkisuuteen tulee tarkistaa esimieheltä. Yksityishenkilönä julkisuudessa ilmaistava roolinsa selvästi

17 Facebook / blogi kirjoittelusta Verrattavissa lehtikirjoitteluun ja muuhun julkiseen puheeseen leviää vain paljon nopeammin laajalle yleisölle kirjoittaja ei voi kontrolloida. Työntekijän lojaliteettivelvoite ulottuu myös jossain määrin vapaa-ajalle. Oma rooli kannattaa pitää selvänä kirjoittaako työroolissa / yksityishenkilönä. Työhön liittyvien aiheiden kanssa kannattaa olla tarkkana asiallisuusvaatimus sekä sisällön että kielenkäytön suhteen. Organisaation facebook pelisäännöt tärkeässä roolissa. Ylilyönnit saattavat johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin

yhteistyössä Asianajotoimisto Aldea Oy Antti Hannula, Laila Morad, Sini Järvinen, Amanda Nikkilä, Lasse Lievonen Yhteistyössä Oikotie Oy Mona Koskinen

yhteistyössä Asianajotoimisto Aldea Oy Antti Hannula, Laila Morad, Sini Järvinen, Amanda Nikkilä, Lasse Lievonen Yhteistyössä Oikotie Oy Mona Koskinen Asianajotoimisto Aldea Oy Antti Hannula, Laila Morad, Sini Järvinen, Amanda Nikkilä, Lasse Lievonen Yhteistyössä Oikotie Oy Mona Koskinen Oikotie Oy Töölönlahdenkatu 00100 Helsinki puh. 09-1221 www.oikotie.fi/tyopaikat

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma Sosiaalisen median työkäyttö Työsuojelunäkökulma Sisällysluettelo Some ja työ....................................... 3 Suunnitellen someen................................... 4 Ohjeet ja säännöt....................................

Lisätiedot

SANANVAPAUS JA SALASSAPITO

SANANVAPAUS JA SALASSAPITO VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT 30.9.2014 SANANVAPAUS JA SALASSAPITO W W W. P I R K K O P E S O N E N. F I 1 ESITYKSEN JÄSENNYS I Sananvapaus - Sananvapaus yleensä; ilmaisuvapaus - Sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohje

Sosiaalisen median ohje Sosiaalisen median ohje Tämän ohjeen tarkoituksena on opastaa sosiaalisen median käyttöä Lempäälän kunnan eri toiminnoissa sekä ohjata henkilöstöä toimimaan sosiaalisessa mediassa vastuullisesti ja kunnan

Lisätiedot

3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus. Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8. Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006

3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus. Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8. Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006 3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8 Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO I Julkisuus ja yksityisyys ovat perusoikeuksia...

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin sosiaalisen median ohje

Kauhavan kaupungin sosiaalisen median ohje Kauhavan kaupungin sosiaalisen median ohje Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä...1 2. Sosiaalinen media kaupungin viestintäkanavana...1 3. Sosiaalisen median sivun perustaminen ja ylläpito...2

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - -

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - - OPPILASHUOLTOTYÖ YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN YLEISTÄ SALASSSAPIDOSTA JA YHTEISTYÖSTÄ Kaiken hallinnollisen viranomaistoiminnan peruslait ovat hallintolaki (434/2003) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median ohje

Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median ohje 3.3.2015 Sivu 1 / 5 Johtoryhmä 24.3.2015 Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median ohje Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median strategia Hämeenkyrön kunnan some-strategiaan kuuluu, että kunta ja kunnan henkilöstö

Lisätiedot

SUOSITUS SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ

SUOSITUS SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ 1 SUOSITUS SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ Kemin kaupungilla on omat Facebook-sivut (Kemin kaupunki), joiden tarkoituksena on tehostaa kaupungin ulkoista viestintää, tiedottaa tapahtumista, hankkeista, palveluista

Lisätiedot

Tiistai 19.5, Sessio Bo 10.30-11.30. Potilaan oikeudet ja tietojenkäsittely

Tiistai 19.5, Sessio Bo 10.30-11.30. Potilaan oikeudet ja tietojenkäsittely Terveydenhuollon XVIII Atk-päivät 18-19.5.1992 Luentoesitelmät Tiistai 19.5, Sessio Bo 10.30-11.30 Potilaan oikeudet ja tietojenkäsittely Synnöve Amberla, lakimies, Sairaalaliitto Synnöve Amberla Varatuomari,

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 5.9.2007 1 Sisällys Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjarekisteri 1 Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet

Lisätiedot

LUPA PUHUA VELVOLLISUUS VAIETA

LUPA PUHUA VELVOLLISUUS VAIETA LAKIPALVELU JARKKO HELMINEN OY Varatuomari Jarkko Helminen Näsijärvenkatu 1 D 33 33210 Tampere puh. 050-33 66 122 rapidusinfo@gmail.com LUENTOMONISTE LUPA PUHUA VELVOLLISUUS VAIETA Vaitiolovelvollisuus

Lisätiedot

D/290/07.00.00/2013 Hyväksytty johtokunta 24.6.2013 113. Viestintästrategia ja viestintäohjeet

D/290/07.00.00/2013 Hyväksytty johtokunta 24.6.2013 113. Viestintästrategia ja viestintäohjeet D/290/07.00.00/2013 Hyväksytty johtokunta 24.6.2013 113 Viestintästrategia ja viestintäohjeet Sisällysluettelo 1. VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN... 3 2. VIESTINTÄ TUKEE LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIAA...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 28.12.2009 Dnro OKV/1168/1/2007 Päätöksen suluissa olevat ja katkoviivoilla merkityt kohdat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momentin 25 kohdan perusteella

Lisätiedot

Sosiaalisen median haasteet työsuhteessa. AA, VT Kirsi-Marja Salokangas

Sosiaalisen median haasteet työsuhteessa. AA, VT Kirsi-Marja Salokangas Sosiaalisen median haasteet työsuhteessa AA, VT Kirsi-Marja Salokangas Krogerus Kirsi-Marja Salokangas 23 November 2010 ASIANAJOTOIMISTO KROGERUS OY yksi viidestä suurimmasta asianajotoimistosta Suomessa

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE 1.4.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE 1.4.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE 1.4.2015 ALKAEN Khall 9.3.2015 72 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITEET JA KOHDERYHMÄT... 2 3. TIEDOTUSORGANISAATIO... 2 3.1. Henkilöstö tiedottajana...

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄOHJE Sairaanhoitopiirin johtaja tarkistanut 9.5.2011, 40/2011 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET 2 KOHDERYHMÄT Tieto sairaanhoitopiirin asioista

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Asuntolatoimintaan liittyvät lait ja säännöt

Asuntolatoimintaan liittyvät lait ja säännöt Asuntolatoimintaan liittyvät lait ja säännöt Kuortaneen urheiluopisto 29.5.2012 Esko Lukkarinen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Asuntolatoiminnan oikeudellisia ongelmia Asuntolan säännöt suhteessa lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu Luottamushenkilökoulutus. Verkkoluento 7.11.2013 Anneli Pahta, SOSTE

Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu Luottamushenkilökoulutus. Verkkoluento 7.11.2013 Anneli Pahta, SOSTE Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu Luottamushenkilökoulutus Verkkoluento 7.11.2013 Anneli Pahta, SOSTE Sisältö Hyvä hallintotapa Yhdistyksen jäsenet Yhdistyksen hallitus Hyvän hallinnon periaatteet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Tietosuoja ja tietoturva

Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja turvaa tiedon kohteen yksityisyyden sekä edut ja oikeusturvan. Tietoturva on käytännön toimenpiteet joilla tietosuoja pyritään toteuttamaan.

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN TIETOSUOJA TERVEYDENHUOLLOSSA

ALAIKÄISTEN TIETOSUOJA TERVEYDENHUOLLOSSA ALAIKÄISTEN TIETOSUOJA TERVEYDENHUOLLOSSA 8.5.2014 PPSHP Työryhmä: Eronen Helena, tietosuojavastaava, (1.10.12 saakka) Herva Anne, apulaisylilääkäri, nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria Juppi Leila, toimistosihteeri,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje HELSINGIN KAUPUNKI 1 1 JULKINEN VAI SULJETTU KOKOUS Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen kirjaaminen ja potilastietojen luovuttaminen

Potilasasiakirjojen kirjaaminen ja potilastietojen luovuttaminen Potilasasiakirjojen kirjaaminen ja potilastietojen luovuttaminen Ole hyvä esimies koulutus hoitotyön johtajille 22.11.2013 Arja Myllynpää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira 25.11.13

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille

Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille Outi Halttunen ja Päivi Katainen Tämä asiakirja sisältää Laukaan kunnan yleiset sosiaalisen median käytön ohjeet henkilökunnalleen sekä

Lisätiedot