oikeustieteellinen tiedekunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "oikeustieteellinen tiedekunta"

Transkriptio

1 OIKEUSTIETEELLINEN tiedekunta Sisältö OIKEUSTIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja I YHTEISHAKU / ON / OTM II ERILLISVALINTA /OTM OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO III ERILLISVALINTA / ON / OTM OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO / OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO IV MASTER S DEGREE PROGRAMME IN LAW AND INFORMATION SOCIETY V MUUT OPINTO-OIKEUDET

2 OIKEUSTIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja oikeusnotaari oikeustieteen maisteri oikeustieteen lisensiaatti oikeustieteen tohtori kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisteri OPISKELIJAVALINTA 2015 I YHTEISHAKU / ON / OTM OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO / OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Aloituspaikkamäärät Tiedekuntaan otetaan yhteishaussa vuonna uutta perustutkinto-opiskelijaa. Perustutkinto-opiskelijat otetaan suorittamaan sekä oikeusnotaarin että oikeustieteen maisterin tutkintoa. Hakeminen Oikeustieteelliseen tiedekuntaan hakevien on jätettävä hakemuksensa korkeakoulujen sähköiseen hakujärjestelmään (KSHJ) osoitteessa Hakuaika alkaa ja päättyy klo Hakijaryhmät ja oikeus osallistua valintakokeeseen Ilman jäljempänä tarkoitettua erivapautta saa valintakokeeseen osallistua se, joka on suorittanut 1) suomalaisen ylioppilastutkinnon, 2) kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB), eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) tai Reifeprüfung-tutkinnon ja on suomen kielen taitoinen, 3) ammattikorkeakoulututkinnon, ammatillisen korkea-asteen tai ammatillisen opistoasteen tutkinnon tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon, 4) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon, 5) varanotaarin tutkinnon tai oikeusnotaarin tutkinnon, jos tämä tutkinto on suoritettu oikeustieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 20 :n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hakemusten liitteet Hakijaryhmä 1: Ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneiden tulee toimittaa hakemuksensa liitteet alla olevaan osoitteeseen viimeistään klo Muiden suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden hakijoiden koetiedot saadaan suoraan Ylioppilastutkintolautakunnalta. Hakijaryhmät 2, 3, 4 ja 5: Niiden, jotka ovat suorittaneet jonkin näistä tutkinnoista, on toimitettava hakemuksensa liitteet viimeistään klo alla olevaan osoitteeseen. Keväällä 2015 em. tutkinnon suorittavien on toimitettava todistus tutkinnon suorittamisesta viimeistään klo IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon keväällä 2015 suorittavien on toimitettava klo mennessä jäljennös tutkintotodistuksesta. Liitteiden postitusosoite on: 126

3 Opiskelija- ja hakijapalvelut Turun yliopisto (puh , s-posti: Erivapaus osallistua valintakokeeseen 2015 Ylioppilastutkintoa suorittamattomille, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ryhmiin 3, 4 tai 5 tiedekunta voi hakemuksesta myöntää erivapauden osallistua vuoden 2015 valintakokeeseen. Erivapauden myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on lukio-opintoja ja ylioppilastutkintoa vastaava koulutuksen taso. Tasoa harkittaessa tiedekunta ottaa huomioon hakijan koulutuksen, suoritetut tutkinnot ja kurssit, työkokemuksen sekä toisen kotimaisen ja yhden vieraan kielen taidon. Hakijan tulee täyttää korkeakoulujen sähköinen hakulomake osoitteessa Tässä tarkoitettua erivapautta koskevat hakemukset tulee toimittaa oikeustieteelliselle tiedekunnalle klo mennessä. Lomake tätä varten tulee tiedekunnan valintasivuille law/opiskelu/valinta hakuajaksi. Hakijan hakukelpoisuus todetaan ennen valintakoetta. Tähän hakijaryhmään eivät kuulu ne, joilla lukion, ylioppilastutkinnon tai muun tutkinnon, jolla korkeakoulukelpoisuus saavutetaan, suorittaminen on vielä kesken. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat Jos hakijalla on sellainen pohjakoulutus, joka oikeuttaa hänet pyrkimään omassa maassaan Turun yliopistoa vastaavaan yliopistoon tai korkeakouluun, hän voi hakea sähköisen hakujärjestelmän kautta täyttämällä hakulomakkeen osoitteessa hakuaikana klo mennessä. Hakijan tulee toimittaa klo mennessä oppilaitoksen tai notaarin oikeaksi todistama jäljennös hakuperusteena olevasta tutkintotodistuksesta yliopiston hakijapalveluihin. Hakijalta edellytetään suomen kielen taitoa. Kielitaito todetaan valintakokeessa. Ei oikeutta osallistua valintakokeeseen Kevään 2015 ylioppilaskirjoituksissa reputtaneet tai syksyllä 2015 ylioppilaskirjoitukset kokonaan tai loppuun suorittavat eivät voi osallistua kesän 2015 valintaan. VALINTAKOE Valintakoe järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisen alan kanssa. Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan hakevat osallistuvat valintakokeeseen, joka pidetään maanantaina klo Turussa, Joensuussa ja Kuopiossa. Turun yliopisto, valintakoesaliohjeistus ilmoitetaan keväällä 2015 tiedekunnan www-sivuilla Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus: sali CA101, Canthia, Yliopistonranta 1 E Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus: sali C1, Carelia, Yliopistokatu 2 Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu valintakokeeseen: Turku, Joensuu, Kuopio. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Vaikka valintakoe on yhteinen Itä-Suomen yliopiston kanssa, pisteytys skaalataan kunkin yliopiston valintaperusteiden mukaisesti. Valintakoe perustuu valintakoeaineistoon ja mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon. Valintakoe käsittää valintatoimikunnan laatimat tehtävät, joihin annettujen vastausten perusteella on mahdollista saada enintään 80 pistettä. Valintakokeessa hakija saa käyttää myös ruotsin kieltä. Valintakokeeseen osallistuvilla tulee olla mukanaan virallinen henkilöllisyystodistus. Henkilöllisyys tarkistetaan vastauspaperia jätettäessä. Valintakoevaatimukset Valintakoeaineisto julkaistaan maanantaina Valintakoeaineiston voi tilata Turun yliopiston verkkokaupan UTUshopin kautta alkaen: > Oikeustiede. Lisätietoa valintakoeaineiston tilaamisesta: Valintamenettely Jokaisen tiedekuntaan perustutkintoa suorittamaan hakevan on osallistuttava valintakokeeseen. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan hakulomakkeen täyttäminen on samalla ilmoittautuminen valintakokeeseen. 127

4 Valintakiintiöt ovat seuraavat: ON-tutkinto / OTM-tutkinto 140 yhteispistekiintiö 95 valintakoekiintiö 45 Valintajärjestys laaditaan siten, että ensin valintajärjestykseen sijoitetaan 95 korkeimmat yhteispisteet saanutta hakijaa (yhteispistekiintiö) ja tämän jälkeen sijoitetaan 45 valintakokeessa parhaiten menestynyttä hakijaa (valintakoekiintiö). Tämän jälkeen hakijat asetetaan valintajärjestykseen paremmuusjärjestyksessä yhteispisteiden ja valintakoepisteiden perusteella. Yhteispistekiintiössä opiskelijat hyväksytään valintakoepisteiden ja lisäpisteiden yhteismäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä (katso kohta Hakijalle annettavat lisäpisteet ). Tasapisteiden sattuessa hyväksytään tiedekuntaan kaikki saman yhteispistemäärän saavuttaneet pyrkijät. Valintakoekiintiö käsittää ne ylioppilaat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyiksi yhteispistekiintiössä, sekä ei-ylioppilaat. Valintakoekiintiössä hakijat hyväksytään valintakoepisteiden mukaisessa parem muusjärjestyksessä. Tasapisteiden sattuessa hyväksytään tiedekuntaan kaikki saman valintakoepistemäärän saavuttaneet pyrkijät. Ks. lisätiedot valintaoppaan alkuosasta opiskelijavalinnan tulokset ja oikaisumenettely. Hakijalle annettavat lisäpisteet Lisäpisteitä voi saada enintään 29. Ylioppilastutkinnon pisteytys Hakijalle, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1996 tai sen jälkeen annetaan lisäpisteitä alla olevan taulukon mukaisesti neljästä eniten pisteitä tuottavasta kokeesta, joista yhden kuitenkin on oltava äidinkielen koe tai suomi/ruotsi toisena kielenä koe. Äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä koe Reaali ja pitkään/keskipitkään oppimäärään perustuva koe l e mcl cl b a Lyhyeen oppimäärään perustuva koe Hakijalle, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1996 annetaan lisäpisteitä alla olevan taulukon mukaisesti neljästä eniten pisteitä tuottavasta kokeesta, joista yhden kuitenkin on oltava äidinkielen koe. l mcl cl b a Äidinkieli Reaali ja pitkään/keskipitkään oppimäärään perustuva koe Lyhyeen oppimäärään perustuva koe Tiedekunta päättää vuonna 1969 tai aikaisemmin ylioppilastutkinnon suorittaneille annettavista lisäpisteistä suhteuttaen lisäpisteet muille ylioppilaille annettaviin lisäpisteisiin. Valintatoimikunta ratkaisee hakijalle annettavia lisäpisteitä koskevat mahdolliset epäselvyydet. 128

5 Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys International Baccalaureate (IB) tutkinnon, Suomessa suoritetun Reifeprüfung-tutkinnon ja Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) arvosanat rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon seuraavasti: suomalainen yo-tutkinto IB-tutkinto EB-tutkinto vastaavuus suomalaisessa yo-tutkinnossa Reifeprüfungtutkinto pisteet pisteet pisteet laudatur , eximia 6 9,4 8, magna cum laude 5 8,4 7,5 9 8 cum laude 4 7,4 6,5 7 lubenter 3 6,4 5,5 6 5 approbatur 2 5,4 4,5 4 Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-tutkinto) suorittaneille annetaan lisäpisteitä IB-tutkinnon kolmesta laajasta oppimäärästä (higher level) ja parhaalla arvosanalla suoritetusta suppeasta oppimäärästä (subsidiary/standard level) tai neljännestä laajasta oppimäärästä. IB-tutkinnossa suomen kielen HL-tasoinen koe pisteytetään kuten suomi äidinkielenä ja SL-tasoinen koe kuten suomi toisena kielenä. Muutoin HL-tason kokeet pisteytetään reaalin tai pitkän oppimäärän tasoisena ja SL-tason kokeet lyhyen oppimäärän tasoisena. IB-tutkinnon vuonna 2015 suorittavien tulee lisä pisteiden saamiseksi toimittaa suoraan oikeustieteelliselle tiedekunnalle todistus IB-tutkinnon suorittamisesta ja tutkintoon sisältyvistä arvosanoista klo mennessä ja klo mennessä jäljennös tutkintotodistuksesta. Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB-tutkinto) suorittaneille annetaan lisäpisteitä äidinkielen, ensimmäisen vieraan kielen, matematiikan ja parhaalla arvosanalla suoritetun valinnaisen aineen kirjallisen kokeen perusteella. EB-tutkinnon vuonna 2015 suorittavien tulee lisäpisteiden saamiseksi toimittaa suoraan oikeustieteelliselle tiedekunnalle todistus EB-tutkinnon suorittamisesta ja tutkintoon sisältyvistä arvosanoista klo mennessä ja klo mennessä jäljennös tutkintotodistuksesta. Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet saavat tutkinnosta lisäpisteitä tiedekunnan päättämällä tavalla. Valintakokeen erityisjärjestelyt Erityisjärjestelyä koskeva hakemus on toimitettava yliopiston esteettömyyssuunnittelijalle ohjauksen ja koulutuksen tukipalveluihin klo mennessä. Ks. valintaoppaan alkuosasta Kohta Hakeminen, Valintakokeet. Turun yliopiston esteettömyyssuunnittelija antaa lausunnon valintakokeen erityisjärjestelyjä koskevasta hakemuksesta ja toimittaa hakemuksen lausuntoineen oikeustieteellisen tiedekunnan valintatoimikunnalle, joka ratkaisee asian. Opiskelijaksi hyväksyminen Oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani päättää uusien opiskelijoiden hyväksymisestä tiedekuntaan valintatoimikunnan esityksestä. Valinnan tulokset julkaistaan oikeustieteellisen tiedekunnan ilmoitustaululla ja Calonia-rakennuksen ala-aulassa ja hakijan suostumuksella tiedekunnan verkkosivuilla. Katso lisätietoa valinta oppaan kohdasta Opiskelijavalinnan tulokset ja oikaisumenettely. Tarkat yhteystiedot ja puhelinnumerot, joista tuloksia voi tiedustella, ilmoitetaan koetilaisuudessa. Tulosten julkistamisen yhteydessä julkaistaan arvosteluperusteet sekä tieto siitä, miten hakija saa tiedon arvosteluperusteiden soveltamisesta omiin vastauksiinsa ja miten oikaisua pyydetään. Valintakokeeseen osallistuneille lähetetään valintatulostiedote. 129

6 Opinto-oikeuden käyttäminen Opiskelijaksi hyväksytty hakija 1) vahvistaa vastaanottavansa sitovasti hänelle tarjotun opiskelupaikan. Mikäli valinnantulos on julkistettu , vahvistus on tehtävä viimeistään klo Mikäli valinnan tulos on julkistettu tai myöhemmin, vahvistus on tehtävä sähköisessä järjestelmässä ohjeistetun aikataulun mukaisesti. Hakija ei voi muuttaa myöhemmin vahvistustaan. Mikäli hakija ottaa paikan vastaan sitovasti, tämä vastaanottaminen peruuttaa kaikki muut hakutoiveet automaattisesti. TAI 2) ilmoittaa vastaanottavansa ehdollisesti hänelle tarjotun opiskelupaikan. Tällöin hakija jää odottamaan ylempien hakutoiveidensa tilanteen etenemistä. Mikäli opiskelijavalinnan tulos on julkistettu , ilmoitus on tehtävä viimeistään klo Mikäli valinnan tulos on julkistettu tai myöhemmin, ilmoitus on tehtävä sähköisessä järjestelmässä ohjeistetun aikataulun mukaisesti. Mikäli hakijan tilanne ei muutu ylemmissä hakutoiveissa, vahvistuu ehdollinen paikan vastaanottaminen automaattisesti sitovaksi sijoittelun päättyessä. Jos taas hakija tulee varasijalta hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveelleen, peruuntuu aiempi ehdollinen vastaanottaminen automaattisesti. TAI 3) ilmoittaa, ettei ota vastaan hänelle tarjottua opiskelupaikkaa. Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman nopeasti, jotta paikka vapautuisi toiselle hakijalle. Mikäli opiskelijavalinnan tulos on julkistettu , ilmoitus on tehtävä viimeistään klo Mikäli valinnan tulos on julkistettu tai myöhemmin, ilmoitus on tehtävä sähköisessä järjestelmässä ohjeistetun aikataulun mukaisesti. Ks. lisätietoja valintaoppaan kohdasta Opiskelupaikan vastaanottaminen tai siitä luopuminen. Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen uuden opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon. Muutoksenhaku Valintakoetta koskevat oikaisupyynnöt, joiden tulee olla kirjallisia ja perusteltuja, on esitettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun valinnan tulokset on julkaistu. Oikaisupyyntö on osoitettava Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanille, joka myös ratkaisee asian saatuaan valintatoimikunnan lausunnon. II ERILLISVALINTA /OTM OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Aloituspaikkamäärät ja kiintiöt Tiedekuntaan otetaan vuonna 2015 enintään 35 alemman korkeakoulututkinnon suorittanutta opiskelijaa suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa. Valintakiintiöt ovat seuraavat: 1) Åbo Akademissa rättsnotarie-tutkinnon (A 86/1996, A 794/2004) suorittaneita, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuoden 1996 tai myöhemmän valinnan perusteella, jatkamaan oikeustieteellisiä opintojaan enintään 20. 2) Turun yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon (A 86/1996) suorittaneita (VN-tutkinnosta ON-tutkintoon siirtyneitä tai VN-tutkintonsa ON-tutkinnoksi täydentäneitä) tai Helsingin yliopistossa, Lapin yliopistossa tai Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen yksikössä oikeusnotaarin tutkinnon (A 86/1996, A 794/2004) suorittaneita enintään 10. 3) ETA-kelpoisuuskokeen Suomessa vähintään oikeusnotaaritasolle suorittaneita, jotka ovat suorittaneet Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa maissa oikeusnotaarin tai oikeustieteen maisterin tutkintoa vastaavan tutkinnon enintään 5. 1) ÅBO AKADEMISSA RÄTTSNOTARIE- TUTKINNON (A 86/1996, A 794/2004) SUORITTANEET Hakijaryhmä Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan enintään 20 sellaista opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet rättsnotarietutkinnon Åbo Akademin taloudellis-valtiotieteellisessä tiedekunnassa (A 86/1996, A794/2004). Rättsnotarie-tutkinnon Åbo Akademin taloudellis-valtiotieteellisessä tiedekunnassa suorittaneet voivat jatkaa oikeustieteellisiä opintojaan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittamiseksi Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa edellä mainitun kiintiön puitteissa ilman valintakoetta edellyttäen, että he ovat aloittaneet rättsnotarie-tutkintoon johtaneet opintonsa vuoden 1996 tai myöhemmän valinnan perusteella. 130

7 Hakeminen Oikeustieteen maisterin tutkintoon erillisvalinnassa hakevan tulee täyttää Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan erillisvalintojen haku lomake. Hakulomakkeita saa tiedekunnan verkkosivuilta osoitteesta yksikot/law/opiskelu/valinta ja tiedekunnan kansliasta, jonne hakemukset myös palautetaan. Hakemukseen on liitettävä kopio rättsnotarie-tutkinnon tutkintotodistuksesta sekä Åbo Akademin opintorekisteriote, josta ilmenee tutkinnon sisältämät opinnot. Hakuaika päättyy torstaina klo Hakemusten, myös postitse toimitettujen, on oltava perillä oikeustieteellisessä tiedekunnassa haku ajan päättymiseen mennessä. Vuonna 2015 tutkinnon suorittavien on toimitettava hakemuksensa liitteet oikeustieteelliseen tiedekuntaan viimeistään maanantaina klo Tällöin myös haun edellytysten on täytyttävä. Valintamenettely Mikäli kelpoisia hakijoita on kiintiön ylittävä määrä, valitaan rättsnotarie-tutkinnon (A 86/1996) suorittaneet tai uuden rättsnotarie-tutkinnon (A 794/2004) suorittaneet hakijat tiedekuntaan paremmuusjärjestyksessä seuraavasti: Rättsnotarie-tutkinnon (A 86/1996) suorittaneet: Rättsnotarie-tutkintoon sisältyvien aineopintojen (ämnesstudier) neljään pooliin jakaantuvien yhteensä 17 opintojakson (studieperioder) arvosanat pisteytetään asteikolle erinomaiset tiedot, hyvät tiedot ja tyydyttävät tiedot, jolloin erinomaiset tiedot antavat 5 pistettä, hyvät tiedot 3 pistettä ja tyydyttävät tiedot 2 pistettä. Näin saatuun pistemäärään lisätään rättsnotarie-tutkinnon syventävien opintojen (fördjupade studier) kirjallisen kuulustelun (litteraturtentamen) ja kirjallisen työn (skriftligt arbete) arvosanat samoin pisteytettynä. Tasapisteiden sattuessa ratkaisee kirjallisen työn arvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan pistemäärään yltäneet. Uuden rättsnotarie-tutkinnon (A 794/2004) suorittaneet: Rättsnotarie-tutkinnon suorittaneiden arvosanat 1 5 vastaavat pistemäärää laskettaessa suoraan pisteitä 1 5. Huomioon otetaan aineopintojen (ämnesstudier) yhteensä 14 opintojakson arvosanat ja perusopintojen opintojaksojen Allmän rättslära ja Rättssociologi och kriminologi arvosanojen keskiarvo. Näin saatuun pistemäärään lisätään rättsnotarie-tutkinnon tieteellisen erikoistumisen (vetenskaplig specialisering) kirjallisen kuulustelun ja harjoitusaineen (littteraturtentamen och övningsuppsats) sekä RN-lopputyön (RN-avhandling) arvosanat. Vuoden 2014 tai myöhemmässä valinnassa suoritusoikeuden saaneet Rättsnotarie-tutkinnon suorittaneet: Rättsnotarie-tutkinnon suorittaneiden arvosanat 1 5 vastaavat pistemäärää laskettaessa suoraan pisteitä 1 5. Huomioon otetaan aineopintojen (ämnesstudier) yhteensä 15 opintojakson arvosanojen keskiarvo. Näin saatuun pistemäärään lisätään rättsnotarie-tutkinnon tieteellisen erikoistumisen (vetenskaplig specialisering) harjoitusaineen (övningsuppsats) sekä RN-lopputyön (RN-avhandling) arvosanat. Hakijat valitaan heidän edellä mainitulla tavalla saamansa yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa. Tasapisteiden sattuessa ratkaisee RN-lopputyön arvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan pistemäärään yltäneet. Opiskelijaksi hyväksyminen Valinnan tulokset julkaistaan keskiviikkona klo Tulokset julkaistaan Caloniarakennuksen ala-aulassa ja hakijan suostumuksella tiedekunnan www-sivuilla. Opinto-oikeuden käyttäminen ja muutoksenhaku Opiskelijavalinnassa hyväksytyn opiskelijan on opiskeluoikeuden menettämisen uhalla ilmoitettava tiedekunnalle opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään klo hyväksymisilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen uuden opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon. Valintaa koskevat oikaisupyynnöt, joiden tulee olla kirjallisia ja perusteltuja, on esitettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun valinnan tulokset on julkaistu. Oikaisupyyntö on osoitettava Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanille, joka myös ratkaisee asian. Lisäopinnot OTM-tutkinnossa Vanhamuotoisen rättsnotarie-tutkinnon (A 86/ 1996) suorittaneen lisäopinnot oikeustieteen maisterin tutkinnossa määrätään oikeustieteellisen tiedekunnan pysyväismääräyksissä. 131

8 2) TURUN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON (A86/1996) SUORITTANEET, HELSINGIN YLIOPISTOSSA OIKEUSNOTAA- RIN TUTKINNON, LAPIN YLIOPISTOSSA OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON SEKÄ ITÄ- SUOMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN YKSIKÖSSÄ OIKEUSNOTAARIN TUTKINNON (A 86/1996, A 794/2004) SUORITTANEET Hakijaryhmä Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan enintään 10 sellaista oikeusnotaarin tutkinnon suorittanutta hakijaa, jotka ovat siirtyneet Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa varanotaarin tutkinnon opinnoista oikeusnotaarin tutkinnon opintoihin tai täydentäneet varanotaarin tutkintonsa oikeusnotaarin tutkinnoksi (A 86/1996) tai suorittaneet oikeusnotaarin tutkinnon Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa tai Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen yksikössä (A 86/1996, A 794/2004). Hakeminen Oikeustieteen maisterin tutkintoon erillisvalinnassa hakevan tulee täyttää Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan erillisvalintojen hakulomake. Hakulomakkeita saa tiedekunnan verkkosivuilta osoitteesta law/opiskelu/valinta ja tiedekunnan kansliasta, jonne hakemukset myös palautetaan. Hakemukseen on liitettävä kopio oikeusnotaarin tutkinnon tutkintotodistuksesta sekä opintorekisteriote josta ilmenee tutkinnon sisältämät opinnot. Varanotaarin tutkinnon suorittaneiden tulee liittää hakemukseen myös kopio varanotaarin tutkinnon tutkintotodistuksesta. Hakuaika päättyy torstaina klo Hakemusten, myös postitse toimitettujen, on oltava perillä oikeustieteellisessä tiedekunnassa haku ajan päättymiseen mennessä. Vuonna 2015 tutkinnon suorittavien on toimitettava hakemuksensa liitteet oikeustieteelliseen tiedekuntaan viimeistään maanantaina klo Tällöin myös haun edellytysten on täytyttävä. Valintamenettely a) Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa varanotaarin tutkinnon opinnoista oikeusnotaarin tutkinnon opintoihin siirtyneet tai varanotaarin tutkintonsa oikeusnotaarin tutkinnoksi täydentäneet. Varanotaarin tutkinnosta oikeusnotaarin tutkintoon siirtyneelle hakijalle annetaan pisteitä seuraavasti: ON-tutkinnon pakollisten aineopintojen arvosanat ja syventävien opintojen kirjallisen työn arvosana muunnetaan asteikolle 1 5 (Turun yliopiston rehtorin päätös ). Arvosanoista muodostuvat pisteet, joiden keskiarvo on hakijan saama yhteispistemäärä. Varanotaarin tutkintonsa oikeusnotaarin tutkinnoksi täydentäneelle hakijalle annetaan pisteitä seuraavasti: ON-tutkinnon aineopintojen suppeiden kurssien arvosanat, VN-tutkinnon aineopintojen perusopintojen arvosanat ja VN-tutkinnon laajentavien opintojen kirjallisen työn arvosana muunnetaan asteikolle 1 5 (Turun yliopiston rehtorin päätös ). Arvosanoista muodostuvat pisteet, joiden keskiarvo on hakijan saama yhteispistemäärä. b) Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan pisteitä seuraavasti: Oikeusnotaarin tutkinto (A 86/1996): Oikeusnotaarin tutkinnon pakollisten aineopintojen arvosanat ja ON-lopputyön arvosana muunnetaan asteikolle 1 5 (Turun yliopiston rehtorin päätös ). Arvosanoista muodostuvat pisteet, joiden keskiarvo on hakijalle annettava yhteispistemäärä. Pisteitä annetaan seuraavista aineopintojen pakollisista opintojaksoista (19 opintojaksoa, 78 ov): velvoiteoikeus, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, maa-, vesija ympäristöoikeus, eurooppaoikeus, oikeusteoria, oikeushistoria, oikeustaloustiede, kirjanpito, oikeus sosiologia, kansainvälinen yksityisoikeus, rikosoikeus, prosessioikeus, valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus, hallinto-oikeus, finanssioikeus. Pisteet annetaan lisäksi ON-lopputyön arvosanasta. Oikeusnotaarin tutkinto (A 794/2004): Oikeusnotaarin tutkinnon pakollisten aineopintojen arvosanat ja ON-lopputyön arvosana muunnetaan asteikolle 1 5 (Turun yliopiston rehtorin päätös ). Arvosanoista muodostuvat pisteet, 132

9 joiden keskiarvo on hakijalle annettava yhteispistemäärä. Pisteitä annetaan seuraavista aineopintojen pakollisista opintojaksoista (15 opintojaksoa, 114 op): velvoiteoikeus/yleinen velvoiteoikeus, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, maa-, vesi- ja ympäristöoikeus, kansainvälinen yksityisoikeus, rikosoikeus, eurooppaoikeus, prosessioikeus, valtiosääntöoikeus, hallinto-oikeus, oikeusteoria, kansainvälinen oikeus, finanssioikeus. Pisteet annetaan lisäksi ON-lopputyön arvosanasta. c) Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan pisteitä seuraavasti: Oikeusnotaarin tutkinto (A 86/1996): Oikeusnotaarin tutkinnon pakollisten aineopintojen arvosanat ja ON-lopputyön arvosana muunnetaan asteikolle 1 5 (Turun yliopiston rehtorin päätös ). Arvosanoista muodostuvat pisteet, joiden keskiarvo on hakijalle annettava yhteispistemäärä. Pisteitä annetaan seuraavista aineopintojen pakollisista opintojaksoista: persoonallisuusoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus ja prosessioikeus sekä seuraavista ne 9, joiden arvosana on korkein: hallinto-oikeus, velvoiteoikeus, kirjanpidon perusteet, kauppaoikeus, esineoikeus, työ- ja sosiaali oikeus, finanssioikeus, rikosoikeus, ympäristöoikeus, valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus, eurooppaoikeus, kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu. Pisteet annetaan lisäksi ON-lopputyön arvosanasta. Oikeusnotaarin tutkinto (A 794/2004): Oikeusnotaarin tutkinnon pakollisten aineopintojen arvosanat ja ON-lopputyön arvosana muunnetaan asteikolle 1 5 (Turun yliopiston rehtorin päätös ). Arvosanoista muodostuvat pisteet, joiden keskiarvo on hakijalle annettava yhteispistemäärä. Pisteitä annetaan seuraavista aineopintojen pakollisista opintojaksoista: persoonallisuusoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, velvoiteoikeus, kauppaoikeus, esineoikeus, immateriaali- ja kilpailuoikeus, ympäristöoikeus, työ- ja sosiaalioikeus, hallintooikeus I: hallintotoiminnan oikeudelliset puitteet, finanssioikeus, rikosoikeus, prosessioikeus I, insolvenssioikeus, kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeus vertailu (15 opintojaksoa, 88 op). Pisteet annetaan lisäksi ON-lopputyön arvosanasta. d) Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan pisteitä seuraavasti. Oikeusnotaarin tutkinto (A 794/2004): Oikeusnotaarin tutkinnon pakollisten aineopintojen arvosanoista ja ON-lopputyön arvosanasta (arvosteluasteikko 1 5) muodostuvat pisteet, joiden keskiarvo on hakijalle annettava yhteispistemäärä. Pisteitä annetaan seuraavista perus- ja aineopintojen pakollisista opintojaksoista (23 opintojaksoa, 114 op): valtiosääntöoikeus, eurooppaoikeuden perusteet, Public International Law, perus- ja ihmisoikeudet, yleishallinto-oikeus, vero-oikeuden perusteet, finanssihallinto-oikeus, ympäristöoikeuden perusteet, yksityisoikeuden perusteet, sopimusoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, vahingonkorvausja vakuutusoikeus, kiinteistöoikeus, immateriaalioikeus, yhtiöoikeus, työoikeus, vakuusoikeudet ja insolvenssimenettelyt, rikos- ja prosessioikeuden perusteet, siviiliprosessioikeus ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu, rikosoikeus ja rikosprosessioikeus, hallintoprosessioikeus, informaatio-oikeus, kansainvälinen yksityisoikeus. Pisteet annetaan lisäksi ON-lopputyön arvosanasta. b) ja c) ja d) Mikäli keskiarvon laskemisessa huomioon otettaviin opintojaksoihin kuuluu muualla suoritettuja, ON-tutkintoon hyväksiluettuja opintojaksoja, nämä otetaan huomioon vain siltä osin kuin opintojakson arvosana on muunnettu ON-tutkinnossa käytettävälle arvosana-asteikolle. Mikäli opiskelija on siirtynyt opiskelemaan asetuksen 794/2004 mukaista tutkintoa ja siirtymäsäännösten soveltamisen takia hänen tutkintonsa poikkeaa sekä vanhan että uuden asetuksen mukaisesta, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valintatoimikunta ratkaisee tarvittaessa, miten valintaperusteita sovelletaan tällaisen hakijan keskiarvoa laskettaessa. Opiskelijan opintomenestyksen keskiarvon on kuitenkin aina vastattava vähintään arvosanaa 3 ja lisäksi kirjallisen työn arvosanan on oltava vähintään 3. Hakijat valitaan heidän edellä mainitulla tavalla saamansa yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa. Tasapisteiden sattuessa ratkaisee ONtutkinnon kirjallisen työn arvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan pistemäärään yltäneet. 133

10 Opiskelijaksi hyväksyminen Valinnan tulokset julkaistaan keskiviikkona klo Tulokset julkaistaan Caloniarakennuksen ala-aulassa ja hakijan suostumuksella tiedekunnan www-sivuilla. Opinto-oikeuden käyttäminen ja muutoksenhaku Opiskelijavalinnassa hyväksytyn opiskelijan on opiskeluoikeuden menettämisen uhalla ilmoitettava tiedekunnalle opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään klo hyväksymisilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen uuden opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon. Valintaa koskevat oikaisupyynnöt, joiden tulee olla kirjallisia ja perusteltuja, on esitettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun valinnan tulokset on julkaistu. Oikaisupyyntö on osoitettava Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanille, joka myös ratkaisee asian. Lisäopinnot OTM-tutkinnossa Vanhamuotoisen oikeusnotaarin tutkinnon (A 86/1996) suorittaneen lisäopinnot oikeustieteen maisterin tutkinnossa määrätään tiedekunnan yleisissä määräyksissä. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan vahvistamassa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määrätään, mitä kieliopintojaan opiskelijan on mahdollisesti täydennettävä oikeustieteen maisterin tutkintoa varten. 3) ETA-KELPOISUUSKOKEEN SUORITTANEET Hakijaryhmä Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan enintään 5 sellaista opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa maissa oikeusnotaarin tai oikeustieteen maisterin tutkintoa vastaavan tutkinnon sekä Suomessa suorittaneet ETA-kelpoisuuskokeen vähintään oikeusnotaaritasolle. ETA-kelpoisuuskokeesta Opetushallitus päättää hakemuksesta toisessa ETAvaltiossa myönnetyn tutkintotodistuksen tuottamasta kelpoisuudesta virkaan tai tehtävään. Toisessa ETA-valtiossa suoritetun tutkinnon perusteella on mahdollista saada kelpoisuus virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan oikeustieteen maisterin tai oikeusnotaarin tutkinto, vain suorittamalla Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän toimeenpanosta annetun lain (1597/1992) 6 :n 2 momentissa tarkoitettu pakollinen kelpoisuuskoe. Pakollisen ETA-kelpoisuuskokeen järjestävät Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Lapin yliopisto (ks. tarkemmin yliopistojen www-sivut). Hakeminen Oikeustieteen maisterin tutkintoon erillisvalinnassa hakevan tulee täyttää Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan erillisvalintojen haku lomake. Hakulomakkeita saa tiedekunnan verkkosivuilta osoitteesta: ja tiedekunnan kansliasta, jonne hake mukset myös palautetaan. Hakuaika päättyy torstaina klo Hakemusten, myös postitse toimitettujen, on oltava perillä oikeustieteellisessä tiedekunnassa hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemukseen on liitettävä todistus ETA-kelpoisuuskokeen suorittamisesta vähintään oikeusnotaaritasolle tutkintotodistus, jonka perusteella hakijalle on myönnetty oikeus ETA-kelpoisuuskokeen suorittamiseen edellä mainitun tutkintotodistuksen liitteet: ote opintosuoritusrekisteristä tai vastaava todistus hakijan suomen kielen taidosta Asiakirjojen on oltava joko alkuperäisiä tai todistuksen antaneen yliopiston tai korkeakoulun tai julkisen notaarin oikeaksi todistamia kopioita. Vuonna 2015 ETA-kelpoisuuskokeen suorittavien on toimitettava hakemuksensa liitteet oikeustieteelliseen tiedekuntaan viimeistään maanantaina klo Tällöin myös haun edellytysten on täytyttävä. Valintamenettely Hakijat valitaan suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa heidän ETA-kelpoisuuskokeen suorittamiseen oikeuttaneessa tutkinnossaan osoittamansa opintomenestyksen perusteella paremmuusjärjestyksessä. Opintomenestys arvioidaan tutkintoon kuuluvien arvosanojen keskiarvona. Hakijan arvosanojen keskiarvon tulee kuitenkin olla ECTS-asteikolla vähintään C (= suomalaisen arvosteluasteikon 3). Britanniassa tutkinnon suorittaneiden osalta tutkin- 134

11 non kokonaisarvosanan (class) tulee olla vähintään Lower second. Mikäli hakijan suorittaman tutkinnon arvosanojen muuntamisesta ECTS-asteikolle ei ole saatavissa luotettavaa selvitystä, oikeustieteellisen tiedekunnan valintatoimikunta ratkaisee tarvittaessa, miten valintaperusteita sovelletaan tällaisen hakijan keskiarvoa laskettaessa. Tasapisteiden sattuessa ratkaisee lopputyön/ loppukokeen kokonaisarvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan pistemäärään yltäneet. Opiskelijaksi hyväksyminen Valinnan tulokset julkaistaan keskiviikkona klo Tulokset julkaistaan Caloniarakennuksen ala-aulassa ja hakijan suostumuksella tiedekunnan www-sivuilla. Opinto-oikeuden käyttäminen ja muutoksenhaku Opiskelijavalinnassa hyväksytyn opiskelijan on opiskeluoikeuden menettämisen uhalla ilmoitettava tiedekunnalle opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään klo hyväksymisilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen uuden opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon. Valintaa koskevat oikaisupyynnöt, joiden tulee olla kirjallisia ja perusteltuja, on esitettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun valinnan tulokset on julkaistu. Oikaisupyyntö on osoitettava Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanille, joka myös ratkaisee asian. Lisäopinnot OTM-tutkinnossa Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan vahvistamassa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määrätään, mitä opintojaan opiskelijan on täydennettävä oikeustieteen maisterin tutkintoa varten. III ERILLISVALINTA / ON / OTM OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO / OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 1) TURUN YLIOPISTON AVOIMESSA YLIOPISTOSSA TURUN YLIOPISTON OIKEUS- TIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISIA OPINTOJA SUORITTANEET (A 86/1996, A 794/2004) Hakijaryhmä Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan vuoden 2015 erillisvalinnassa enintään 2 sellaista opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymiä oikeustieteellisiä opintojaksoja ja kursseja Turun yliopiston avoimessa yliopistossa tai sen yhteistyöoppilaitoksissa. Hakijalla on oltava edellä mainittuja opintoja vähintään 60 opintopistettä, joista oikeudenalojen perusteiden opintojaksoja tai suppeita kursseja vähintään 34 opintopistettä. Jokaisen huomioon otettavan opintosuorituksen arvosanan tulee olla vähintään 3 (hyvä). Hakijalla on oltava vähintään lukiotasoinen (pakollinen pitkä tai keskipitkä oppimäärä) tai lukiotasoiseen opetukseen rinnastettava toisen kotimaisen kielen taito ja vähintään samantasoinen yhden vieraan kielen taito. Hakijalla ei saa olla voimassaolevaa korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta. Hyväksytyt opiskelijat otetaan suorittamaan sekä oikeusnotaarin tutkintoa että oikeustieteen maisterin tutkintoa. Hakeminen Oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoihin erillisvalinnassa hakevan tulee täyttää Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan erillisvalintojen hakulomake. Hakulomakkeita saa tiedekunnan verkkosivuilta osoitteesta: ja tiedekunnan kansliasta, jonne hakemukset myös palautetaan. Hakemukseen on liitettävä Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean (ent. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus) tai Turun kesäyliopiston antamat todistuksen 135

12 suoritetuista opinnoista (opintosuoritusote) sekä todistukset hakijan kielitaidon osoittamiseksi.hakuaika päättyy torstaina klo Hakemusten, myös postitse toimitettujen, on oltava perillä oikeustieteellisessä tiedekunnassa hakuajan päättymiseen mennessä. Vuonna 2015 hakuajan päättymisen jälkeen suoritetuista avoimen yliopiston opintojaksoista tai tutkinnosta, joka osoittaa vaadittavan kielitaidon, on toimitettava hakemuksen liitteeksi kopio oikeustieteelliseen tiedekuntaan viimeistään maanantaina klo mennessä. Tällöin myös haun edellytysten on viimeistään täytyttävä. Valintamenettely Mikäli kaikkia kelpoisia hakijoita ei voida kiintiön täyttymisen takia valita, tehdään valinta opintosuorituksista saatavien pisteiden perusteella (ks. alla). Pisteytyksessä otetaan huomioon hakijan Turun yliopiston avoimessa yliopistossa tai sen yhteistyöoppilaitoksissa suorittamat Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymät oikeustieteelliset opintojaksot ja kurssit. Huomioon otettavien opintojaksojen ja kurssien arvosanojen on oltava vähintään tasoa 3 (hyvä). Oikeudenalojen perusteiden ja suppeiden kurssien (A 86/1996, A794/2004) suorituksista annetaan pisteitä suoritusten arvosanojen mukaisesti 3 5 pistettä. Valinnaisten opintojen ja perusopintojen suorituksista annetaan pisteitä suoritusten arvosanojen mukaisesti 3 5 pistettä. Mikäli näiden opintojen suorituksesta on annettu arvosana hyväksytty, siitä annetaan 3 pistettä. Hakijan esittämien opintosuoritusten arvosanat muunnetaan tarvittaessa Turun yliopiston rehtorin opintosuoritusten arvostelusta lukien antaman määräyksen mukaisesti uudelle arvosteluasteikolle (1 5). Opintoviikot muunnetaan opintopisteiksi Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymän kertoimen 1,7 mukaan. Opiskelijat hyväksytään vähintään arvosanoista 3 (hyvä) koostuvan yhteispistemäärän perusteella. Mikäli kiintiön täyttyessä usealla hakijalla on sama vähintään arvosanoista 3 (hyvä) koostuva yhteispistemäärä, ratkaisee tasoa 5 (erinomainen) olevien arvosanojen lukumäärä. Huomioon otetaan tällöin oikeudenalojen perusteiden, suppeiden kurssien, perusopintojaksojen ja valinnaisten opintojaksojen arvosanat. Mikäli lukumääräkin on sama, ratkaisee vähintään arvosanalla 3 (hyvä) suoritettujen oikeudellisten opintopisteiden määrä. Opiskelijaksi hyväksyminen Valinnan tulokset julkaistaan keskiviikkona klo Tulokset julkaistaan Caloniarakennuksen ala-aulassa ja hakijan suostumuksella tiedekunnan www-sivuilla. Opinto-oikeuden käyttäminen ja muutoksenhaku Opiskelijavalinnassa hyväksytyn opiskelijan on opiskeluoikeuden menettämisen uhalla ilmoitettava tiedekunnalle opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään klo hyväksymisilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen uuden opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon. Valintaa koskevat oikaisupyynnöt, joiden tulee olla kirjallisia ja perusteltuja, on esitettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun valinnan tulokset on julkaistu. Oikaisupyyntö on osoitettava Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanille, joka myös ratkaisee asian. 136

13 IV MASTER S DEGREE PROGRAMME IN LAW AND INFORMATION SOCIETY Master s Degree Programme in Law and Information Society (LIS) is a two-year English-language master s degree programme in accordance with the Bologna process; the programme consists of 120 ECTS. The LIS programme represents the core research areas of the faculty of law. One of the aims of the MDP in Law and Information Society is to create a solid basis for doctoral studies in law. The LIS programme has three main objectives: to respond to the need, brought about by the increased interaction of different legal systems and the importance of multinational legislation, to internationalise legal education; to strengthen the students understanding of the significance of informatisation in the field of law; to develop the student s skills in legal analysis, argumentation and research. The programme is directed towards students with a Finnish Bachelor of Laws (oikeusnotaari, ON or rättsnotarie, RN) degree, or equivalent Bachelor s degree in law. Both Finnish and international students are eligible for the programme. Applicants who have been accepted into the Master of Laws programme in the University of Turku and other applicants who have completed their higher education degree outside Finland have separate selection processes. Students who have been accepted into the Master of Laws programme in the University of Turku (max 5 students) are admitted to the LIS study track to complete these studies as part of their Master of Laws studies. Other (max 15) students will be awarded the Master of International and Comparative Law degree. Students with a Bachelor of Laws (ON, RN) from another Finnish University than the University of Turku, as well as those who have passed an EEA aptitude test for the Bachelor of Laws level may be awarded the Master of Laws (oikeustieteen maisteri, OTM) degree upon application. Students who have completed the lower university degree in a University other than the University of Turku, Faculty of Law Who can apply? The applicant must have completed a lower university degree equivalent to a Finnish Bachelor s degree in a University. Most of the credits in the degree should be from legal studies. The degree required must be completed by 31 July Applicants who won t get their degree certificate before the application period ends should enclose a statement from their home University stating the expected date of graduation. The applicant must be fluent in English (please see Language requirements below). Application procedure The application period for studies starting in September 2015 begins 1 December 2014 and ends 20 February 2015 at (Finnish time). The electronic application form template is available at The applicant must first create a user account and fill in the template. The information one has given will be compiled into a pdf-document, which will become the Application Form as it is printed out. The application enclosures should be returned to the following address: University Admissions Finland Yliopistonkatu 2 FI Helsinki FINLAND Enclosures required are: A printed version of the electronic application form, bearing the original signature of the applicant. An officially certified copy of the Bachelor s degree certificate in the original language (OR applicants graduating after the deadline must enclose a statement from the home institution stating the expected date of graduation). An official English, Swedish or Finnish translation of the degree certificate OR an officially certified copy of the Diploma Supplement in 137

14 English (concerns graduates from universities within the EU). An officially certified copy of the transcript of records of the Bachelor s degree in the original language. An official English, Swedish or Finnish translation of the transcript of records of the Bachelor s degree. Language certificate (see language requirements below) Motivation letter stating why the applicant is applying for this programme (max one A4 page) Written essay based on the application exam question, which is available at: Language requirements Language proficiency is to be verified by one of the following certificates: 1.TOEFL test with a score of at least 575 on the paper-based test (PBT) or a score of at least 92 and no individual score below 20 on the internet-based test (IBT) 2. IELTS Academic test with an overall band score of 6.5 and no individual score below Cambridge ESOL s Certificate of Proficiency in English (CPE), pass grades A, B or C 4. Cambridge ESOL s Certificate In Advanced English (CAE), pass grades A, B, or C 5. The Pearson test of English Academic, PTE Academic, minimum overall score 62 and no individual score below Bachelor s degree or an equivalent degree in an English-language programme in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, United Kingdom or United States 7. Finnish Bachelor of Law (ON or RN) degree (free-form report on proficiency in English, one page and possible appendices) 9. Bachelor s degree in an English-language programme in EU/EEA countries (free-form report on proficiency in English, one page and possible appendices) 10. Studies of law conducted in English (min. 20 ECTS, average grade at least 2,5) at the University of Turku No other language tests or statements of the applicant s language skills will be accepted. IELTS and TOEFL tests taken more than two years prior to application deadline will not be accepted. All language test scores must be sent to University Admissions Finland (address above). The testing centre must send the test results directly to the University Admissions by the application deadline. Admission The maximum of 15 students are accepted to the programme. The admission is done based on the level of previous studies, grades, language skills, personal interest and written application examination. Publication of Results The results of the admission will be published latest 8 May 2015 at the notice board of the Faculty of Law (Calonia Building) and with applicant s permission at Applicants will also receive notice in writing. The admitted students must notify the Faculty of Law as soon as possible and by 31 July by Finnish time at the latest if s/he will accept the study place or not. If the Faculty of Law hasn t received the student s notification by 31 July by 15.00, s/he will forfeit the right to enrol in the degree programme. V MUUT OPINTO-OIKEUDET Oikeustieteellisessä tiedekunnassa suoritettavien sivuaineopintojen, JOO-sopimuksen perusteella suoritettavien opintojen ja erillisten opintojen opinto-oikeuden hakemisesta löytyy lisätietoa oikeustieteellisen tiedekunnan yleisistä määräyksistä ja verkkosivulta: opiskelu/muut-opiskeluoikeudet/sivut/home.aspx. 138

OPISKELIJAVALINTA 2014

OPISKELIJAVALINTA 2014 TURUN YLIOPISTO Oikeustieteellinen tiedekunta OPISKELIJAVALINTA 2014 I PÄÄVALINTA / ON / OTM VALINTAKOKEEN PERUSTEELLA VALITTAVAT OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO / OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Aloituspaikkamäärät

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016

OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016 OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016 Julkaisija: Toimitus: Kansi: Painatus: Lapin yliopisto Opiskelupalvelut Opiskelupalvelut Reetta Linna Lapin yliopistopaino Rovaniemi 2015 SISÄLLYS UUSIEN OPISKELIJOIDEN

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

PAKOLLISET AINEOPINNOT ERI OIKEUSTIETEELLISTEN KOULUTUSYKSIKÖIDEN TUTKINTOTODISTUKSISSA. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

PAKOLLISET AINEOPINNOT ERI OIKEUSTIETEELLISTEN KOULUTUSYKSIKÖIDEN TUTKINTOTODISTUKSISSA. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta PAKOLLISET AINEOPINNOT ERI OIKEUSTIETEELLISTEN KOULUTUSYKSIKÖIDEN TUTKINTOTODISTUKSISSA Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta Oikeusnotaarin tutkinnon pakollisten aineopintojen opintokokonaisuudet:

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO UNIVERSITY OF LAPLAND. Oikeustieteiden tiedekunnan

LAPIN YLIOPISTO UNIVERSITY OF LAPLAND. Oikeustieteiden tiedekunnan LAPIN YLIOPISTO UNIVERSITY OF LAPLAND Oikeustieteiden tiedekunnan VALINTAPERUSTEET 2017 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2017 YHTEISHAKU A. Oikeusnotaarin

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 215 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6 B/2014

Johtokunnan kokous 6 B/2014 Pöytäkirja 6 B/2014 1 (5) Johtokunnan kokous 6 B/2014 Aika tiistai klo 10.20 11.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Enges, Tiia, opintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!... 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2013...

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!... 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2013... LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!... 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2013... 2 PÄÄVALINTA... 2 Valintamenettely... 2 Kansainväliset hakijat...

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 4 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat,

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 214 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014

VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014 VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. YLEISOSIO 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 16. 25.8.2010 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet ovat jatkossa samassa yhteishaussa ja samalla lomakkeella. Ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Tutkintotavoitteiset opinnot

Tutkintotavoitteiset opinnot Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue etäopiskelumahdollisuuksien

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (LISÄHAKU ELOKUU 2015) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa

Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa Sessio B4: Englannin kielen testit ja moni muu asia apuna opiskelijavalinnoissa Kv-kevätpäivät 2014 Katri Ventus, Aalto-yliopiston

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. Hakija voi esittää enintään neljä hakutoivetta.

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 1 KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 2013 2014 1. Opintojaksojen nimiä koskevat muutokset Eurooppaoikeus 5311109 Sisämarkkinaoikeus I () 5311109 Internal Market Law () 5311112

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

Vapaa kiintiö... 6 Valintakoe... 8 Erityisjärjestelyt valintakokeessa... 9

Vapaa kiintiö... 6 Valintakoe... 8 Erityisjärjestelyt valintakokeessa... 9 LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!... 2 UUSIEN OPISKELIJOIDEN VALINTA LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN VUONNA 2012... 3 PÄÄVALINTA... 3 Aloituspaikat... 3 Valintamenettely... 3

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 Lisähaku 2011, Savonia AMK Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!...2

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!...2 LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!...2 PÄÄVALINTA...3 Aloituspaikat...3 Valintamenettely...3 Kansainväliset hakijat...3 Kansainvälisten hakijoiden hakumenettely...3 Kiintiöiden määräytyminen...4

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN!

LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN! LAPIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN! Lapin yliopisto on vajaan 5 000 opiskelijan yliopisto. Sen oikeustieteiden tiedekunta on nuorin oikeustieteen opinahjo Suomessa. Tiedekunta on 30 vuodessa

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Yksityiskohtaisten valintaperusteiden esitystapa

Yksityiskohtaisten valintaperusteiden esitystapa Suositus opiskelijavalintojen pistelaskennan yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi Ylioppilastutkinnosta huomioitavat kokeet Ylioppilastutkintotodistuksesta suositellaan annettavaksi pisteitä neljästä

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEIDEN YLEISOSIO 2015

VALINTAPERUSTEIDEN YLEISOSIO 2015 VALINTAPERUSTEIDEN YLEISOSIO 2015 1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut 1) lukion oppimäärän

Lisätiedot

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences OPO-INFO 04.11.2011 Sirkku Mäntyniemi 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Hakukelpoisuus Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate-, Reifeprüfung-

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA SISÄLTÖ LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA... 76 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO... 76 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO... 8 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINNAT Sisällys. Uusien opiskelijoiden valinta vuonna

OPISKELIJAVALINNAT Sisällys. Uusien opiskelijoiden valinta vuonna Sisällys Uusien opiskelijoiden valinta vuonna 2004...2 1. Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2004... 2 2. Oikeus osallistua valintakokeeseen... 3 3. Valintakokeeseen osallistuminen... 4 4. Hakeminen

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Oikeustieteelliseen! tietopaketti oikeustieteen. opiskelusta kiinnostuneille

Oikeustieteelliseen! tietopaketti oikeustieteen. opiskelusta kiinnostuneille Oikeustieteelliseen! tietopaketti oikeustieteen opiskelusta kiinnostuneille Esityksen rakenne 1. Pyrkiminen oikeustieteelliseen tiedekuntaan 2. Opiskelu oikeustieteellisessä tiedekunnassa 3. Juristi työelämässä

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto)

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) KOULUTUSOHJELMAT(Koulutusalat) Geotieteiden koulutusohjelma - geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA

AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA Opopatio 7.10.2011 Opintoasiainpäällikkö Marita Aikio Hakutoimisto marita.aikio@oamk.fi, puh. 010 27 22155, www.oamk.fi OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU kuusi koulutusalaa

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) PÄÄHAUN VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN määräytyvät alkupisteiden ja pääsykoepisteiden perusteella. Valintapisteiden enimmäismäärä on 165. 1 ALKUPISTEET Alkupisteet muodostuvat

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA. 2015 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA. 2015 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 OPISKELIJAVALINTA Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja... 102 TUTKINNOT JA OPINTO-OIKEUDET... 102 Yhteishaku...103 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET KOULUTUSOHJELMAT (Koulutusalat) Biologian koulutusohjelma - aineenopettajan sv, (johon koulutusohjelman

Lisätiedot

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 Anastasia McAvennie Admissions Office / Hakutoimisto Puh. 044 7101 229 admissions@kajak.fi hakutoimisto@kajak.fi anastasia.mcavennie@kajak.fi 1 Tilastotiedot:

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET 2016

VALINTAPERUSTEET 2016 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät....

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6 B/2015

Johtokunnan kokous 6 B/2015 Pöytäkirja 6 B/2015 1 (8) Johtokunnan kokous 6 B/2015 Aika tiistai klo 12-13.05 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Enges, Tiia, opintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet Kumpula,

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2012 1. Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2012... 3 2. Valintakoe ja muut valintamenettelyt... 6 2.1. Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Historia Humanististen tieteiden kandidaatti (alempi) Filosofian maisteri (ylempi) Julkisoikeus Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)

Lisätiedot

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Valintaperusteet Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot