VALINTAPERUSTEET 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALINTAPERUSTEET 2016"

Transkriptio

1 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät.... Valintakoepaikkakunnat.... Erityisjärjestelyt valintakokeessa Haku kansainvälisellä ylioppilastutkinnolla (IB, EB, RP) Hakemuksen liitteet... 5 Valintaperusteet - Hallintotieteet Valinnan pisteytys Valintakoe Valintamenettely... 8 Valintaperusteet - Kielikylpykoulutus Valinnan pisteytys Valintakoe Valintamenettely... 5 Valintaperusteet - Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Valinnan pisteytys Valintakoe Valintamenettely... 6 Valintaperusteet - Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Valinnan pisteytys Valintakoe Valintamenettely Valintaperusteet - Kauppatieteiden kandidaattiohjelma Valinnan pisteytys Valintakoe Valintamenettely Valintaperusteet - Tietotekniikan ja tuotantotalouden kandidaattiohjelma Valinnan pisteytys Valintakoe Valintamenettely Valintaperusteet - Energia- ja informaatiotekniikka Valinnan pisteytys Valintakoe Valintamenettely... VAASAN YLIOPISTO PL 700 (Wolffintie ), 650 VAASA HAKIJAPALVLEUT PUH , uva.fi/hakijat,

2 / ALOITUSPAIKAT HAKUKOHTEITTAIN Hakukohde Aloituspaikat Ensikertalaiset Filosofinen tiedekunta, Hallintotiede Hallintotieteiden kandidaattiohjelma 75 5 Filosofinen tiedekunta, Kielet ja viestintä Kielikylpykoulutuksen kandidaattiohjelma Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaattiohjelma 0 05 Teknillinen tiedekunta, kauppatiede Tietotekniikan ja tuotantotalouden kandidaattiohjelma 60 6 Teknillinen tiedekunta, tekniikka Energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelma Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat Lain mukaan (Laki yliopistolain muuttamisesta 56/05) korkeakoulujen on vuodesta 06 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiön tavoitteena on mm. alentaa korkeakouluopintojen aloittamisikää sekä saada korkeakoulutukseen entistä enemmän aidosti uusia opiskelijoita. Hakija on ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos hän Ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa Ei ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 0 tai sen jälkeen. Ensikertalaisuus määräytyy kevään yhteishaun. hakuajan päättymisajankohdan mukaan riippumatta siitä, kummassa hakuajassa hakija hakee. Ensikertalaisten kiintiöt ovat kaikissa hakukohteissa vähimmäismääriä. Aloituspaikoista täytetään ensin ensikertalaisten osuus ja tämän jälkeen jäljelle jääneet aloituspaikat jaetaan paremmuusjärjestyksessä sekä ensikertalaisille että ei-ensikertalaisille.

3 / HAKUOHJEET Haku korkeakoulujen yhteishaussa tapahtuu Opintopolku-palvelussa osoitteessa Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea korkeintaan kuuteen hakukohteeseen, jotka tulee asettaa mieluisuusjärjestykseen. Järjestystä ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Hakuaikana hakulomaketta voi muuttaa kirjautumalla Opintopolkuun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Korkeakoulujen kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa I hakuaika klo 5.00 II Hakuaika klo 5.00 Ensimmäiseen hakuaikaan kuuluvat vieraskieliset koulutukset sekä Taideyliopiston koulutukset. Toisessa hakuajassa haetaan muihin kuin em. Koulutuksiin. Vaasan yliopiston hakukohteet ovat mukana yhteishaun II hakuajassa. Kuusi hakukohdetta lasketaan molemmista hakuajoista. Jos hakija on hakenut I hakuajassa kahteen koulutukseen voi II hakuajassa hakea neljään koulutukseen.. Hakukelpoisuus Yliopistoon hakevien tulee täyttää tietyt yliopistolaissa määritellyt edellytykset hakukelpoisuudesta. Hakukelpoisia ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet. ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (67/005) tarkoitetun tutkinnon (suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon (IB), European Baccalaureate -tutkinnon (EB) tai Reifeprüfung-tutkinnon);. vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot;. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (6/998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon; taikka. ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Em. koulutusten lisäksi yliopistolaissa viitattuihin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Hakijan, joka ei kuulu yleisen hakukelpoisuuden piiriin, tulee hakuajan päättymiseen mennessä toimittaa yliopistolle perusteltu anomus hakukelpoisuuden selvittämiseksi ja liittää hakemukseen jäljennökset aikaisemmin suoritettujen opintojen ja tutkintojen todistuksista. Hakukeväänä valmistuvat ovat hakukelpoisia, mikäli saavat tutkintotodistuksen kevään yleisenä lukioiden tai ammatillisten oppilaitosten päättäjäispäivänä. Myös yleisen valmistumispäivän jälkeen valmistuvat voivat hakea, mikäli toimittavat kopion valmistuneen tutkinnon todistuksesta Vaasan yliopiston hakijapalveluihin mennessä. Sähköinen hakemus täytetään kuitenkin normaalisti hakuaikana. Jos tutkinto valmistuu myöhemmin kuin 9.6., hakukelpoisuus arvioidaan erikseen.

4 /. Tärkeät päivämäärät Hakuaika klo 5.00 Liitteet oltava perillä klo 5.00 Erityisjärjestelypyynnöt viimeistään klo 5.00 Valintakokeet Filosofinen tiedekunta Hallintotieteiden kandidaattiohjelma klo -6 Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma Kirjallinen koe klo -6 Haastattelut klo 0-8 Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma klo -6 Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma klo -6 Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe klo 0- Teknillinen tiedekunta Tietotekniikan ja tuotantotalouden kandidaattiohjelma klo -6 Energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelma DIA-yhteisvalinnan valintakokeet Matematiikka.5.06 klo -7 Kemia.6.06 klo 9- Fysiikka.6.06 klo -8 Valinnan tulokset viimeistään.7.06 Todistusvalintojen tulokset viimeistään Opiskelupaikka otettava vastaan viimeistään Varasijoilta hyväksyminen päättyy Valintakoepaikkakunnat Filosofisen tiedekunnan hakukohteiden sekä teknillisen tiedekunnan tietotekniikan ja tuotantotalouden kandidaattiohjelman valintakokeen voi tehdä Vaasassa, Tampereella, Espoossa ja Oulussa. Hakija voi itse valita koepaikkakunnan. Koepaikkakunta valitaan hakulomakkeella. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeen hakija tekee siinä yliopistossa, johon hän on hakenut kauppatieteellisen yhteisvalinnan sisällä ensisijaisesti. Yhteisvalinnassa ovat mukana Vaasan yliopisto, Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.

5 5/ Diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnassa valintakokeen voi tehdä yhteisvalintaan kuuluvissa yliopistoissa, joita ovat Vaasan yliopisto, Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.. Erityisjärjestelyt valintakokeessa Mikäli hakija tarvitsee valintakokeessa erityisjärjestelyjä (esim. lisäaikaa, irtopöydän, valintakoekysymykset suuremmalla fontilla) hänen tulee esittää erityisjärjestelypyyntö viimeistään 0.. Pyyntö toimitetaan muissa hakukohteissa Vaasan yliopiston hakijapalveluihin, DIAyhteisvalinnassa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin. Filosofisen tiedekunnan hakukohteisiin tai tietotekniikan ja tuotantotalouden hakukohteeseen hakevan on suoritettava valintakoe Vaasassa, mikäli kokeeseen osallistuminen edellyttää erityisjärjestelyjä..5 Haku kansainvälisellä ylioppilastutkinnolla (IB, EB, RP) International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB) ja Reifeprüfung-tutkinnon todistus rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon opetus- ja kulttuuriministeriön suositusten mukaisesti seuraavasti: Suomalainen yo-tutkinto IB-tutkinto EB-tutkinto * Reifeprüfungtutkinto Vast. suomalaisessa yo-tutkinnossa Pisteet Pisteet Pisteet Laudatur Eximia Magna Cum laude Lubenter Approbatur *) EB-tutkinto: Poiketen edellä olevasta taulukosta rinnastetaan pitkän tai lyhyen matematiikan osalta pistemäärät laudaturiin, pistemäärät eximia cum laude approbaturiin sekä pistemäärät cum laude approbaturiin..6 Hakemuksen liitteet Hakemuksen liitteet tulee toimittaa klo 5.00 mennessä. Seuraavien hakijoiden tulee liitteiden eräpäivään mennessä toimittaa kopio tutkintotodistuksestaan: Ennen vuotta 990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet Muun kuin ylioppilastutkinnon suorittaneet, esim. kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon perusteella hakevat.

6 Hallintotieteiden, kielten ja viestinnän sekä tietotekniikan ja tuotantotalouden kandidaattiohjelmiin hakevat toimittavat liitteet Vaasan yliopiston hakijapalveluihin: Vaasan yliopisto/hakijapalvelut PL Vaasa Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakevat toimittavat liitteet yhteishakua koordinoivaan Itä-Suomen yliopistoon. Merkitse kuoreen Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta. Itä-Suomen yliopisto/hakijapalvelut PL Kuopio Diplomi-insinööri-koulutukseen hakevat toimittavat liitteet DIA-yhteisvalintaa koordinoivaan Aalto-yliopistoon. Merkitse kuoreen DIA-valinta. Aalto-yliopisto/Hakijapalvelut PL Aalto 6/ Vuonna 990 tai sen jälkeen suoritetusta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse toimittaa kopiota, vaan tiedot saadaan suoraan Ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. IB (International Baccalaureate) -tutkinnon keväällä 06 suorittavat toimittavat liitteenä 0.. mennessä todistuksen tutkinnon alustavista arvosanoista. Heidän osalta opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes lopulliset arvosanat vahvistuvat. Tiedot lopullisista arvosanoista tulee toimittaa mennessä.

7 7/ VALINTAPERUSTEET - HALLINTOTIETEET Aloituspaikat 75, ensikertalaisia vähintään 5 (n. 70 %) Opiskelijat valitaan suorittamaan hallintotieteiden kandidaatin ja hallintotieteiden maisterin tutkintoa. Pääaine valitaan ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen jälkeen. Tutustu koulutukseen: Hakukohde Opintopolussa: Hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri (v + v). Valinnan pisteytys Valinnassa voi saada enintään 0 pistettä, joista enintään 60 pistettä todistuksesta ja enintään 60 pistettä valintakokeesta. Hakijan on osallistuttava valintakokeeseen ja saatava siitä vähintään 5 pistettä voidakseen tulla valituksi. Todistuspisteet Ylioppilastodistuksesta annetaan pisteitä seuraavasti:. Äidinkieli. Reaali tai jokin reaaliaineen koe. Kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta (voivat olla myös muita reaaliaineen kokeita) Äidinkieli, reaali, ainereaalin kokeet, laajan/pitkän oppimäärän kokeet, A-kielet Lyhyen/keskipitkän oppimäärän kokeet, B-kielet Laudatur 5 Eximia cum laude 9 approbatur Magna cum laude approbatur 9 6 Cum laude approbatur 6 Lubenter approbatur Approbatur - IB-, EB- ja Reifeprüfung-tutkinnot rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon erillisen pisteytyksen mukaisesti.. Valintakoe Valintakoe järjestetään klo -6.

8 8/ Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan kaikki hakemuksen määräaikaan mennessä jättäneet osallistuvat valintakokeeseen. Valintakokeessa voidaan esittää monivalintakysymyksiä, oikein tai väärin -väittämiä sekä essee- ja määrittelytehtäviä. Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä. Hakijan on saatava vähintään 5 pistettä voidakseen tulla valituksi. Valintakoe perustuu kirjaan: Lehto, Kirsi (toim.) (0): Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon. Vaasan yliopiston julkaisuja. Hallintotieteet. Valintakoekirja on ladattavissa maksutta pdf-versiona osoitteesta: Valintakokeen voi suorittaa Vaasan lisäksi Tampereella, Espoossa tai Oulussa. Koepaikka valitaan hakulomakkeella.. Valintamenettely Opiskelijat valitaan joko ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella tai pelkän valintakokeen pistemäärän perusteella. Hakija otetaan huomioon molemmissa valintaryhmissä, mikäli se on taustakoulutuksen perusteella mahdollista. Yhteishaun valintajono Valittavat yht. 75 Ensikertalaisia yht. väh. 5 Valintajono : yhteispisteet 7 7 Valintajono : valintakoepisteet 8 6. Valintajono : Yhteispistemäärään perustuva valinta (ylioppilastodistus ja valintakoe) Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saadun yhteispistemäärän perusteella. Yhteispistemäärän perusteella valitaan 7 hakijaa. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 7 ja sen jälkeen yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä 0 hakijaa.. Valintajono : Valintakoepistemäärään perustuva valinta Hakijat, jotka eivät tule valituiksi ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella, asetetaan uuteen paremmuusjärjestykseen pelkän valintakokeen pistemäärän perusteella. Valintakoepistemäärän perusteella valitaan 8 hakijaa. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 6 ja sen jälkeen valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä hakijaa. Valintajonojen sisällä valintajärjestys määräytyy valintakoepisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa etusijalle asetetaan ensin valintakokeessa enemmän pisteitä saanut. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapisteissä, tulevat he kaikki valituiksi. Varasijoilta hyväksytään ainoastaan valintakoepistemäärän perusteella.

9 9/ VALINTAPERUSTEET - KIELIKYLPYKOULUTUS Aloituspaikat 0, ensikertalaisia vähintään (n. 70 %) Opiskelijat valitaan suorittamaan humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa ja filosofian maisterin tutkintoa. Koko tutkinto suoritetaan kielikylpykoulutuksen koulutusohjelmassa. Tutustu koulutukseen: Hakukohde Opintopolussa: Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (v + v). Valinnan pisteytys Valinnassa voi saada enintään 5 pistettä, joista enintään 5 pistettä kirjallisesta kokeesta 0 pistettä suullista kielitaitoa mittaavasta haastattelusta 5 pistettä soveltuvuutta mittaavasta haastattelusta 5 pistettä ylioppilastutkintotodistuksesta Todistuspisteet Ylioppilastodistuksesta annetaan pisteitä enintään viidestä kokeesta (max. 5 pistettä) L E M C ) äidinkieli ) toinen kotimainen kieli pitkä oppimäärä keskipitkä oppimäärä ). Vieras kieli pitkä oppimäärä muu oppimäärä 5,5,5,5 ) Matematiikka pitkä oppimäärä muu oppimäärä 5,5,5,5 5) Reaali tai ainereaali (paras huomioidaan) 5,5,5 IB-, EB- ja Reifeprüfung-tutkinnot rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon erillisen pisteytyksen mukaisesti.

10 0/. Valintakoe Ensimmäinen vaihe, kirjallinen koe Valintakokeen kirjallinen osuus järjestetään klo -6 Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan kaikki hakemuksen määräajassa jättäneet osallistuvat kokeeseen. Valintakokeen voi suorittaa Vaasan lisäksi Tampereella, Espoossa tai Oulussa. Kirjallisessa kokeessa arvioidaan hakijan suomen ja ruotsin kielten kielitaitoa sekä kielikylpytuntemusta. Kokeeseen valmistaudutaan lukemalla aineisto, joka julkaistaan viimeistään..06 osoitteessa Kirjallisesta kokeesta voi saada enintään 5 pistettä (suomen kielestä 5 pistettä, ruotsin kielestä 5 pistettä, sisällöstä 5 pistettä). Voidakseen tulla hyväksytyksi, tulee jokaisesta osiosta saada vähintään pistettä (yhteensä vähintään 9 pistettä). Valintakokeen ensimmäisen vaiheen perusteella kutsutaan haastatteluun vähintään 80 hakijaa. Toinen vaihe, haastattelut Valintakokeen toinen vaihe järjestetään klo 0-8 (noin). Hakijalle haastattelu on yksipäiväinen. Kutsu haastatteluun päässeille lähetetään hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen viikolla. Kutsussa kerrotaan kumpana päivänä haastatteluun osallistutaan sekä haastattelun tarkempi aika. Toisen vaiheen koe koostuu suullista kielitaitoa ja soveltuvuutta opetusalalle mittaavista osioista, joista voi saada yhteensä 65 pistettä: 0 pistettä suullista kielitaitoa mittaavasta haastattelusta 5 pistettä soveltuvuutta mittaavasta haastattelusta Suullista kielitaitoa mittaava haastattelu Haastattelu, jossa arvioidaan hakijan ruotsin ja suomen kielten suullista taitoa, käydään hakijan ja kahden haastattelijan kesken. Kummastakin kielestä saa 0-0 pistettä (maks. 0 pistettä). Voidakseen tulla hyväksytyksi, on kummastakin kielestä saatava vähintään 6 pistettä (yhteensä vähintään pistettä), mikä vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B. Soveltuvuutta opetusalalle mittaava haastattelu Haastattelu, jossa arvioidaan hakijan soveltuvuutta opetusalalle käydään hakijan ja kolmen Åbo Akademin haastattelijan kesken. Tavoitteena on selvittää hakijan motivaatio, vuorovaikutustaidot haastattelutilanteessa, valmius itsereflektioon sekä hakijan kyky pohtia koulun roolia oppimis- ja työskentely-ympäristönä nykyyhteiskunnassa. Hakijan suullinen kielitaito huomioidaan arvioitaessa soveltuvuutta

11 . Valintamenettely / opetusalalle lähinnä hakijan kykynä ilmaista ajatuksiaan ja valmiutena toimia kielellisenä mallina. Kukin haastattelija antaa haastattelusta 0-5 pistettä. Haastateltavan saama pistemäärä kerrotaan kolmella (maks. 5 pistettä). Voidakseen tulla hyväksytyksi, on soveltuvuushaastattelusta saatava vähintään 8 pistettä. Soveltuvuushaastattelua varten hakijan tulee täyttää lomake, joka lähetetään valintakoekutsun yhteydessä. Lomakkeesta tulee ottaa kolme kopiota, jotka annetaan haastattelijoille haastattelutilanteessa. Valituksi voi tulla joko ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella tai pelkän valintakokeen perusteella. Yhteishaun valintajono Valittavat yht. 0, ensikertalaisia yht. vähintään Yhteispisteet 0 Valintakoepisteet 0 Ensin hyväksytään 0 opiskelijaa ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispisteiden perusteella. Mikäli saman pistemäärän saavuttaneita hakijoita on useita, järjestyksen ratkaisee valintakokeen pistemäärä. Sen jälkeen hyväksytään valintakoepistemäärän perusteella vähintään 0 opiskelijaa. Varasijoilta hyväksytään pelkän valintakoepistemäärän perusteella.

12 / 5 VALINTAPERUSTEET - KOTIMAISTEN KIELTEN KANDIDAATTIOHJELMA Aloituspaikat 5, ensikertalaisia vähintään (n. 70 %) Opiskelijat valitaan suorittamaan humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa ja filosofian maisterin tutkintoa. Ohjelmaan sisältyy kolme pääainetta: suomenkieliset opiskelevat pääaineenaan ruotsia, ruotsinkieliset joko ruotsia äidinkielenä tai suomea toisena kotimaisena kielenä. Pääaine valitaan ensimmäisen vuoden keväällä. Tutustu koulutukseen: Hakukohde Opintopolussa: Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (v + v) 5. Valinnan pisteytys Valinnassa voi saada enintään 0pistettä, joista enintään 0 pistettä valintakokeesta 0 pistettä ylioppilastutkintotodistuksesta Todistuspisteet Ylioppilastodistuksesta annetaan pisteitä enintään neljästä kokeesta (max. 0 pistettä) L E M C B A ) äidinkieli 5 0,5 ) toinen kotimainen kieli pitkä oppimäärä muu oppimäärä 5 0,5 0,5 - ) reaalikoe, aineraali tai matematiikka (paras otetaan huomioon) 5 0,5 ) vieras kieli (paras otetaan huomioon) pitkä oppimäärä muu oppimäärä 5 0,5 0,5 - IB-, EB- ja Reifeprüfung-tutkinnot rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon erillisen pisteytyksen mukaisesti. 5. Valintakoe Valintakoe järjestetään klo -6.

13 / Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan kaikki hakemuksen määräaikaan mennessä jättäneet osallistuvat valintakokeeseen. Ylioppilastodistuksen perusteella valittaville ilmoitetaan valinnasta ennen valintakoetta, eivätkä he osallistu valintakokeeseen. Valintakoe koostuu sekä sisältöä että kielitaitoa mittaavista osioista. Valintakokeesta voi saada enintään 0 pistettä. Kokeeseen valmistaudutaan lukemalla verkkoaineisto, joka julkaistaan viimeistään..06 osoitteessa Valintakokeen kielitaitoa mittaavaan osioon ei ole erillistä ennakkomateriaalia, vaan koe perustuu lukion oppimäärään tai vastaavaan. 5. Valintamenettely Hakijat valitaan kolmessa ryhmässä: ylioppilastodistuksen pisteiden perusteella, ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispisteiden perusteella tai valintakokeen pisteiden perusteella. Yhteishaun valintajono Valittavat yht. 5, ensikertalaisia yht. vähintään Ylioppilastodistuspisteet 0 Yhteispisteet 5 Valintakoepisteet 0 Ensin valitaan ylioppilastodistuksen perusteella 0 parasta hakijaa (ks. todistuspistetaulukko). Ylioppilastodistuksen perusteella valituille ilmoitetaan hyväksymisestä postitse viimeistään Todistuksen perusteella valittavat eivät osallistu valintakokeeseen. Ylioppilastodistuksen perusteella valittujen lisäksi ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella valitaan 5 opiskelijaa pisteiden mukaisessa järjestyksessä. Mikäli saman yhteispistemäärän saavuttaneita hakijoita on useita, järjestyksen ratkaisee valintakokeen pistemäärä. Sen jälkeen valintakoepistemäärän perusteella valitaan vähintään 0 hakijaa. Varasijoilta mahdollisesti hyväksyttävät valitaan valintakoepisteiden perusteella.

14 / 6 VALINTAPERUSTEET - VIESTINNÄN, NYKYSUOMEN JA ENGLANNIN KANDI- DAATTIOHJELMA Aloituspaikat 75, ensikertalaisia vähintään 5 (n. 70 %) Opiskelijat valitaan suorittamaan humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa ja filosofian maisterin tutkintoa. Ohjelmaan sisältyy kolme pääainetta: viestintätieteet, nykysuomi ja englanti. Pääaine valitaan ensimmäisen vuoden keväällä. Tutustu koulutukseen: Hakukohde Opintopolussa: Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (v + v) 6. Valinnan pisteytys Valinnassa voi saada enintään 0pistettä, joista enintään 0 pistettä valintakokeesta 0 pistettä ylioppilastutkintotodistuksesta Todistuspisteet Ylioppilastodistuksesta annetaan pisteitä enintään neljästä kokeesta (max. 0 pistettä) L E M C B A ) äidinkieli 5 0,5 ) englannin kieli pitkä oppimäärä muu oppimäärä 5 0,5 0,5 - ) reaalikoe, aineraali tai matematiikka (paras otetaan huomioon) 5 0,5 ) toinen kotimainen kieli tai muu vieras kieli kuin englanti (paras otetaan huomioon) pitkä oppimäärä muu oppimäärä 5 0,5 0,5 - IB-, EB- ja Reifeprüfung-tutkinnot rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon erillisen pisteytyksen mukaisesti. 6. Valintakoe Valintakoe järjestetään klo -6.

15 5/ Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan kaikki hakemuksen määräaikaan mennessä jättäneet osallistuvat valintakokeeseen. Valintakoe koostuu tehtävistä, joiden avulla arvioidaan viestintävalmiuksia, englannin ja suomen kielen hallintaa, analyyttista kykyä, tekstin tuottamisen taitoa ja kohderyhmän huomioonottamista. Kaikki ohjelmaan hakevat tekevät saman valintakokeen ja jokaiseen kokeeseen on vastattava. Kokeesta voi saada enintään 0 pistettä. Kokeeseen valmistaudutaan lukemalla verkkoaineisto, joka julkaistaan viimeistään..06 osoitteessa 6. Valintamenettely Hakijat valitaan joko ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella tai pelkän valintakoepistemäärän perusteella. Yhteishaun valintajono Valittavat yht. 75, ensikertalaisia yht. vähintään 5 Yhteispisteet 8 Valintakoepisteet 7 Ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella valitaan ensin 8 opiskelijaa pisteiden mukaisessa järjestyksessä. Mikäli saman yhteispistemäärän saavuttaneita hakijoita on useita, järjestyksen ratkaisee valintakokeen pistemäärä. Sen jälkeen valitaan pelkän valintakoepistemäärän perusteella vähintään 7 opiskelijaa. Varasijoilta hyväksytään pelkän valintakoepistemäärän mukaan.

16 6/ 7 VALINTAPERUSTEET - KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA Aloituspaikat 0, ensikertalaisia vähintään 05 (n. 50 %) Opiskelijat valitaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Ohjelmaan sisältyy kuusi pääainevaihtoehtoa: johtaminen ja organisaatiot, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, talousoikeus, taloustiede. Pääaine valitaan ensimmäisen vuoden keväällä. Hakukohde on mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. Katso lisätietoja osoitteesta Tutustu koulutukseen: Hakukohde Opintopolussa: Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (v + v) 7. Valinnan pisteytys Valinnassa voi saada enintään 8 pistettä, joista enintään 0 pistettä ylioppilastodistuksesta enintään 0 pistettä valintakokeesta ensisijaisuuspistettä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa korkeimmalle sijalle asetettuun hakukohteeseen ensisijaisuuspistettä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. sijalle asetettuun hakukohteeseen ensisijaisuuspiste kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. sijalle asetettuun hakukohteeseen Todistuspisteet Ylioppilastodistuksesta annetaan pisteitä enintään viidestä kokeesta (max. 0 pistettä) Pisteitä annetaan seuraavista aineista:. Äidinkieli. Matematiikka. Kolme muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta, joista voi olla reaaliaineen kokeita. L E M C B ) Äidinkieli ) Matematiikka Pitkä oppimäärä Muu oppimäärä ) Mikä hyvänsä muu koe Pitkä oppimäärä Muu oppimäärä 7 5 6

17 Ohjeet IB-, EB- ja RP-tutkintojen pisteytykseen ovat kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivulla 7. Valintakoe Valintakoe järjestetään klo 0-. Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan kaikki hakemuksen määräaikaan mennessä jättäneet osallistuvat valintakokeeseen. Mikäli haet kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa useampaan kuin yhteen hakukohteeseen, teet valintakokeen ko. hakukohteista ylimmälle sijalle asetetussa yliopistossa. Jos Vaasan yliopiston hakukohde on kauppatieteellisen yhteisvalinnan ylin hakutoive, valintakoe tulee tehdä Vaasassa. 7/ Kauppatieteellisen alan yhteisvalintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä. Koe perustuu ennalta ilmoitettuun kirjallisuuteen ja materiaaliin. Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin-kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vähennetään pisteitä. Vastaamatta jättämistä ei ole rajoitettu eikä vastaamatta jättämisestä vähennetä pisteitä. Maksimipistemäärä on 0 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 0 pistettä. Valintakoekirjallisuus Johtaminen ja markkinointi Anu Puusa, Helen Reijonen, Pauli Juuti ja Tommi Laukkanen Akatemiasta markkinapaikalle johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina, Talentum, 0,., uudistettu painos, ISBN: / (ekirja) Laskentatoimi ja rahoitus Ikäheimo-Laitinen-Laitinen-Puttonen Yrityksen taloushallinto tänään Vaasan Yritysinformaatio Oy, Vaasa 0, ISBN Kansantaloustiede Hyytinen-Maliranta Yritysjohdon taloustiede: Yritykset taloudessa ja taloustieteessä Spillover Economics Oy, Helsinki 05, ISBN / ISBN (ekirja) Talousmatematiikka Talousmatematiikan osuus perustuu lukion opetussuunnitelman mukaiseen talousmatematiikan oppimäärään.

18 Hakijan oletetaan hallitsevan myös talousmatematiikan oppimäärän pohjana oleva matematiikan käsitteistö ja menetelmät sekä valintakoekirjallisuudessa käytetty terminologia. 8/ Lukion opetussuunnitelma on luettavissa Opetushallituksen sivuilla ( Talousmatematiikan kurssi on kuvattu seuraavasti (s.7) Talousmatematiikka (MAB7) Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija. oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä. saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun. saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun. soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn. Keskeiset sisällöt indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla 7. Valintamenettely Hakijat valitaan joko ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella tai pelkän valintakokeen pistemäärän perusteella. Yhteishaun valintajono Valittavat yht. 0 Ensikertalaisia yht. väh. 05 Yhteispisteet 6 6 Valintakoepisteet 8 Ensin tutkitaan sijoittuuko hakija kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista ylimmäksi asettamassaan hakukohteessa yhteispisteiden perusteella valittavien joukkoon. Jos ei sijoitu, tutkitaan sijoittuuko hän samaan hakukohteeseen koepistevalintapisteiden perusteella valittavien joukkoon. Jos ei sijoitu, siirrytään tarkastelemaan samalla tavalla sijoittuuko hakija toiselle sijalle asettamaansa hakukohteeseen yhteispistevalintapisteiden perusteella valittaviin jne. Varasijalta valitaan ainoastaan valintakoepisteiden perusteella muodostuvasta jonosta.

19 9/ 8 VALINTAPERUSTEET - TIETOTEKNIIKAN JA TUOTANTOTALOUDEN KANDI- DAATTIOHJELMA Aloituspaikat 60, ensikertalaisia vähintään 6 (n. 60 %) Opiskelijat valitaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Ohjelmaan sisältyy kaksi pääainevaihtoehtoa: tietotekniikka ja tuotantotalous. Pääaine valitaan ensimmäisen vuoden keväällä. Tutustu koulutukseen: Hakukohde Opintopolussa: Tietototekniikka ja tuotantotalous, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (v + v) 8. Valinnan pisteytys Valinnassa voi saada enintään 5 pistettä, joista enintään 5 pistettä ylioppilastutkintotodistuksesta 0 pistettä valintakokeesta Todistuspisteet Ylioppilastodistuksesta annetaan pisteitä enintään viidestä kokeesta (max. 5 pistettä) ) Matematiikka pitkä oppimäärä lyhyt oppimäärä L E M C,5,5 ) Äidinkieli,5 ) Vanha reaalikoe tai ainereaalikokeesta paras seuraavista: Fysiikka Kemia Biologia Filosofia Psykologia Yhteiskuntaoppi ) vieras kieli tai toinen kotimainen kieli (paras otetaan huomioon),5,5 IB-, EB- ja Reifeprüfung-tutkinnot rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon erillisen pisteytyksen mukaisesti.

20 0/ 8. Valintakoe Valintakoe järjestetään klo -6. Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan kaikki hakemuksen määräaikaan mennessä jättäneet osallistuvat valintakokeeseen. Valintakokeesta voi saada enintään 0 pistettä. Valintakoe muodostuu kahdesta osiosta: Ensimmäinen osio perustuu valintakokeessa jaettavaan aineistoon Toinen osio koostuu päättelytehtävistä, joihin ei ole etukäteismateriaalia Kumpaankaan osioon ei ole etukäteismateriaalia. Valintakokeessa mitataan sekä loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisukykyä että kykyä omaksua ja käsitellä uutta tietoa. Voidakseen tulla hyväksytyksi, on valintakokeesta saatava vähintään 0 pistettä. 8. Valintamenettely Hakijat valitaan joko ylioppilastutkinnon ja valintakokeen yhteispisteiden perusteella tai pelkän valintakokeen pisteiden perusteella. Yhteishaun valintajono Valittavat yht. 60, Ensikertalaisia yht. väh. 6 Yhteispisteet 0 Valintakoepisteet 0 Ensin valitaan enintään 0 hakijaa ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella. Mikäli kaikki yhteispistemäärän valinnan opiskelupaikat eivät täyty, siirretään vapaaksi jääneet paikat täytettäväksi valintakokeen pisteiden perusteella. Tämän jälkeen valitaan vähintään 0 hakijaa valintakokeen pistemäärän perusteella. Valituksi tuleminen edellyttää molemmissa ryhmissä, että hakija saa valintakokeesta vähintään 0 pistettä.

21 / 9 VALINTAPERUSTEET - ENERGIA- JA INFORMAATIOTEKNIIKKA Aloituspaikat 60, ensikertalaisia vähintään 6 (n. 60 %) Opiskelijat valitaan suorittamaan tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoa. Hakukohde on mukana diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnassa. Katso lisätietoja osoitteesta Tutustu koulutukseen: Hakukohde Opintopolussa: Energia- ja informaatiotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (v + v) 9. Valinnan pisteytys Valinnassa voi saada enintään 66 pistettä, joista enintään 6 pistettä ylioppilastutkintotodistuksesta 0 pistettä valintakokeesta ( koetta x 0 p) Todistuspisteet Valinnassa saa todistuspisteitä ylioppilastutkintotodistuksesta 5 eri arvosanasta seuraavan taulukon mukaisesti (max. 6 pistettä). Valinnassa otetaan huomioon hakijan kannalta parhaan tuloksen antavat arvosanat. L E M C B A Matematiikka, pitkä oppimäärä Fysiikka 5 - Kemia 5 - Biologia - - Äidinkieli 5 - Matematiikka, lyhyt oppimäärä (ei huomioida todistusvalinnassa) Toinen kotimainen kieli, pitkä - - Vieras kieli, pitkä - - Muut reaaliaineet Toinen kotimainen kieli, keskipitkä Vieras kieli, lyhyt Vanha reaali (ennen v. 006) 6 5 Reaalikokeen pisteet lasketaan joko uudesta tai vanhasta reaalista, ei molemmista.

22 / Ohjeet IB-, EB- ja RP-tutkintojen pisteytykseen ovat DIA- yhteisvalinnan verkkosivulla dia.fi/hakeminen-ja-hakukohteet/alkupisteiden-laskeminen-eb-ib-ja-rp-todistuksesta/ 9. Valintakoe DIA-yhteisvalinnan valintakokeet järjestetään seuraavasti: Yhteiskuntatiede Ti.5.06 klo 9- Matematiikka Ti.5.06 klo -7 Kemia Ke.6.06 klo 9- Fysiikka Ke.6.06 klo -8 Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakijat, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa todistusvalinnassa. Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 7.5. Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Hakijan tulee ilmoittautua vähintään aineen valintakokeeseen. Energia- ja informaatiotekniikan hakukohteeseen hakevan tulee osallistua pakollisena matematiikan kokeeseen sekä joko kemian tai fysiikan kokeeseen. Yhdestä valintakokeesta voi saada valintapisteitä 0-0. Hakija voi osallistua valintakokeeseen haluamallaan DIA-valinnan koepaikkakunnalla. Koepaikkakunta ilmoitetaan hakulomakkeella. 9. Valintamenettely Hakijat valitaan koulutusohjelmaan joko. Todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen pisteiden perusteella (50 % sisäänotosta). Ylioppilastodistuksen ja valintakoepistemäärän yhteispisteiden perusteella (noin 70 % todistusvalinnan jälkeisestä kiintiöstä). Valintakoepistemäärän perusteella (noin 0 % todistusvalinnan jälkeisestä kiintiöstä). Aloituspaikat 60, joista ensikertalaisia 6 Todistusvalinta 0 Valinta yhteispisteiden perusteella Valinta koepisteiden perusteella 9 Todistusvalintaan voivat osallistua ne viimeistään lukuvuonna tutkintonsa valmiiksi saavat ylioppilaat, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti pitkän matematiikan kokeen sekä RP-, IBja EB-tutkinnon suorittaneet. Kesällä 06 IB- tai EB-tutkinnon suorittavien pisteet lasketaan ennakkoarvosanojen perusteella, ja valinta on ehdollinen kunnes lopulliset arvosanat vahvistuvat. Ylioppilastodistuksen pisteiden perusteella valinta edellyttää, että hakijalla on suoritettuna ylioppilastutkinnossa pitkä matematiikka vähintään arvosanalla magna cum laude (M) tai fysiikka vähintään arvosanalla cum laude (C). Hakijan on täytettä näistä ehdoista toinen. Pitkän matematiikan kokeen on joka tapauksessa oltava suoritettu hyväksytysti pelkän ylioppilastodistuksen perusteella valituilla.

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Valintaperusteet Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu

Lisätiedot

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 SUOMEN KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ VAIHTOEHTOJA LUKION JÄLKEEN Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimus Armeija/siviilipalvelus

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN 1 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

MINIOPAS 2016 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

MINIOPAS 2016 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA MINIOPAS DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA YHTEISHAUN HAKUAIKA ALKAA KESKIVIIKKONA 16.3. KLO 8.00 JA PÄÄTTYY KESKIVIIKKONA 6.4. klo 15.00 https://opintopolku.fi» DIPLOMI-INSINÖÖRI-

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

Korkeakoulujen valintojen uudistukset

Korkeakoulujen valintojen uudistukset Korkeakoulujen valintojen uudistukset Riku Hanhinen 10.11. Opintopolku ja muut oppijan palvelut -tilaisuus Johdanto Mikä muuttuu 2018? Mikä muuttuu 2019? Mikä muuttuu 2020? Mistä löydän lisätietoa? 2 Alatunnisteteksti

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET KOULUTUSOHJELMAT (Koulutusalat) Biologian koulutusohjelma - aineenopettajan sv, (johon koulutusohjelman

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

TUKKK:n hakukohteet ja valintaperusteet 2016 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO

TUKKK:n hakukohteet ja valintaperusteet 2016 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO TUKKK:n hakukohteet ja valintaperusteet 2016 Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) ja valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK) ovat alempia korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 180 opintopistettä

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sekä tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen että rakennusarkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA OPINTO-OHJAUS ABIVUONNA JATKO-OPINNOT

VANHEMPAINILTA OPINTO-OHJAUS ABIVUONNA JATKO-OPINNOT VANHEMPAINILTA 3.10.2017 OPINTO-OHJAUS ABIVUONNA JATKO-OPINNOT Opinto-ohjaus abivuonna HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS Lukion oppimäärän tarkistaminen: kokonaiskurssikertymä ja pakolliset kurssit - väh. 75 kurssia,

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja... 102 TUTKINNOT JA OPINTO-OIKEUDET... 102 Yhteishaku...103 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Ajankohtaista Aalto-yliopistosta

Ajankohtaista Aalto-yliopistosta Ajankohtaista Aalto-yliopistosta Oposeminaari 6.11.2015 Paula Nuorteva hakukoordinaattori Hakijapalvelut, Aalto-yliopisto paula.nuorteva@aalto.fi 050 410 7811 1 Ensikertalaiskiintiöt: - Tekniikan ala:

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

Kevään 2018 haut. Oulun yliopisto

Kevään 2018 haut. Oulun yliopisto Kevään 2018 haut Kandi + Maisterikoulutukset Opintopolussa 2 2.11.2017 Maisterikoulutukset Opintopolussa 3 2.11.2017 Kandidaatti- ja maisterikoulutus 3 + 2 v - Hae kandidaatti- ja maisterikoulutukseen

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Hakukohteet 2018 Humanistiset ja yhteiskunnalliset alat Historia (sis. aate- ja oppihistorian pääaineen) Informaatiotutkimus Kulttuuriantropologia ja arkeologia Saamelainen kulttuuri

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi Korkeakoulujen yhteishaku Miksi korkeakouluhaku uudistuu? Pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää Pyritään saamaan korkeakoulutukseen entistä enemmän aidosti uusia opiskelijoita Pyritään

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista keväällä 2016. Opintopolku.fi

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista keväällä 2016. Opintopolku.fi Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista keväällä 2016 Kevään 2016 yhteishaun aikataulu 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Taideyliopisto, Tampereen yliopiston Teatterityö Vieraskielisiä

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Korkeakoulujen yhteishakua koskeva uudistus 2014 Yhteishaku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin saman hakulomakkeen kautta Yhteinen hakuaika 6 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen, hakijalle tarjotaan

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7.1 Insinöörikoulutus (*) ja laboratorioanalyytikkokoulutus (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta (**) opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista

Lisätiedot

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista kevään yhteishaussa. Yhteishaussa hakeneet: hakijoita 16378 (v. 2015: 16312) valintakokeisiin osallistui 11875 hakijaa hyväksyttyjen

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 OPISKELIJAVALINTA Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

MINIOPAS DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

MINIOPAS DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA MINIOPAS DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA YHTEISHAUN HAKUAIKA ALKAA KESKIVIIKKONA 15.3. klo 8.00 JA PÄÄTTYY KESKIVIIKKONA 5.4. klo 15.00 https://opintopolku.fi» DIPLOMI-INSINÖÖRI-

Lisätiedot

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 1.11.2013 Sirkku Mäntyniemi Valintaperusteet Valintaperusteet kevään 2014 yhteishakuun, ei muutoksia vuoden 2013 valintaperusteisiin Syksyn 2014 hakuun uudet valintaperusteet Kuka voi hakea yleinen

Lisätiedot

F AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 2.5.2016

F AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 2.5.2016 F AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 2.5.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 1 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin...

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIA LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN. Vanhempainilta abien huoltajille Opinto-ohjaaja Nanna Oinonen

MAHDOLLISUUKSIA LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN. Vanhempainilta abien huoltajille Opinto-ohjaaja Nanna Oinonen MAHDOLLISUUKSIA LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN Vanhempainilta abien huoltajille 7.11.2017 Opinto-ohjaaja Nanna Oinonen ABIEN OPINTO-OHJAUS Jatko-opintovaihtoehtoihin tutustuminen Koe kampus (yliopistovaihtoehdot)

Lisätiedot

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010 Päävalinnat... 2 Valintaperusteet koulutusohjelmittain... 7 Biokemian koulutusohjelma... 7 Biologian koulutusohjelma... 8 Fysikaalisten

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2. Liiketoiminnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto)

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) KOULUTUSOHJELMAT(Koulutusalat) Geotieteiden koulutusohjelma - geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen hakutoive

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1 LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (BMTK) Kaivannaisalan tiedekunta (OMS) Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK) Tieto ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) Abipäivät

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

vuositason vanhempainilta. Tiistai klo Rehtori Sinikka Luoma-Mattila Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen

vuositason vanhempainilta. Tiistai klo Rehtori Sinikka Luoma-Mattila Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen 2. -3. vuositason vanhempainilta Tiistai 07.11.2017 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma-Mattila Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen Syyslukukauden tunnelmia Opetustilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus Tilojen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa

Lisätiedot

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Historia Humanististen tieteiden kandidaatti (alempi) Filosofian maisteri (ylempi) Julkisoikeus Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 16. 25.8.2010 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 214 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot