Tutustu myös Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ASML:n kokoamaan Hyvät tavat ja pelisäännöt B2B-sähköpostimarkkinoinnissa -ohjeistukseen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutustu myös Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ASML:n kokoamaan Hyvät tavat ja pelisäännöt B2B-sähköpostimarkkinoinnissa -ohjeistukseen."

Transkriptio

1 1

2 2 Rekisteriseloste Fonecta noudattaa tietojen myynnissä Tietosuojavaltuutetun ohjeita ja tietosuojalainsäädäntöä ja edellyttää, että Fonectan asiakkaat noudattavat samoja sääntöjä erityisesti henkilömarkkinoinnissa. Tietosuojavaltuutetun sähköisen markkinoinnin ohjeet (pdf) Fonectan domain-osoitteista voidaan muodostaa etunimi.sukunimi-muotoisia henkilökohtaisia sähköpostiosoitteita, joiden käytöstä markkinoinnissa edellä mainittu dokumentti mainitsee seuraavaa (s.4): Vaikka yrityksen domain-nimeen perustuvaa henkilökohtaista sähköpostiosoitetta käytetään markkinoinnissa, on vastaanottajaa pidettävä luonnollisena henkilönä, jollei markkinointia ole kohdennettu henkilölle hänen työtehtäviensä perusteella. Tässä arvioinnissa kiinnitetään huomiota tarjottaviin tuotteisiin, viestinnän sisältöön sekä käytettyihin osoitelähteisiin, jotka tulee henkilötietolain mukaan viestissä mainita. Tutustu myös Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ASML:n kokoamaan Hyvät tavat ja pelisäännöt B2B-sähköpostimarkkinoinnissa -ohjeistukseen. B2B-sähköpostimarkkinoinnin hyvät tavat (pdf) Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 :n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Fonecta Oy / Lakiasiat PL Helsinki 1. Kohderyhmän luonti Palvelun tärkein käsite on kohderyhmä. Kohderyhmä toimii kuten esimerkiksi MS Officen tuotteet (esim. Word, Excel), voit avata tallennetun kohderyhmän tai luoda uuden, voit tehdä kohderyhmän sisällä erilaisia muutoksia ja päivityksiä ja lopuksi voit valita haluatko tallentaa kohderyhmän vai jättää tallentamatta. Aina kun olet poistumassa kohderyhmän sisältä, palvelu varmistaa haluatko tallentaa kohderyhmän, jolloin et vahingossa menetä tekemiäsi muutoksia. Kohderyhmä voi olla avoin tai rajattu. Avoin kohderyhmä on tehty aina palvelun hakukriteerien avulla ja kohderyhmän rajaukset kohdistuvat kaikkiin tietokannassa oleviin yrityksiin. Rajattu kohderyhmä sen sijaan koostuu yksittäisistä toimipaikkatiedoista, joilla ei välttämättä ole yhteisiä tekijöitä. Rajattu kohderyhmä syntyy, kun tuot palveluun omia kohderyhmiä, yhdistät kohderyhmiä palvelun sisällä tai luot kohderyhmän valituista toimipaikoista. Jos rajattuun kohderyhmään lisää rajauskriteerejä, niin rajaukset kohdistuvat rajatun kohderyhmän toimipaikkoihin ja päättäjiin, ei koko tietokantaan. 1.1 Tyhjän kohderyhmän luonti Uuden avoimen kohderyhmän voit luoda painikkeesta Luo uusi kohderyhmä. Palvelu avaa kaikki hakukriteerit -näkymän, josta voit lisätä valitut muuttujat hakukriteereiksi. Tämän jälkeen pääset

3 3 muokkaa-painikkeen kautta tarkentamaan valitsemiesi hakukriteerien arvoja. Kun kaikki hakukriteerien arvot on valittu, paina Päivitä haku -painiketta ja näet kohderyhmän koon sekä Toimipaikat otsikon alta kohderyhmään valitut yritykset. Voit valita, kuinka monta toimipaikkaa sivulla näytetään kerrallaan ja pääset halutessasi selaamaan kaikkia yrityksiä toimipaikkalistan alapuolella olevista sivulinkeistä. Uusi kohderyhmä luodaan käyttämällä palvelun koko tietokantaa. Kun kohderyhmä on haluamasi kaltainen, voit tallentaa sen antamalla sille nimen ja halutessasi kuvauksen sekä painamalla Tallenna Hakukriteerit ja yritysten tietosisältö Palvelusta löytyy monipuolisesti erilaisia yritystietoja, joiden mukaan kohderyhmää voidaan rajata. Toimipaikkojen tiedot on kerätty sekä ulkoisista lähteistä että suoraan yrityksiltä. Ulkoisten lähteiden aineistot päivittävät ainoastaan yritysten päätoimipaikan tietoja. Sivutoimipaikkojen sekä julkisen sektorin toimipaikkojen tiedot kerää Fonectan sisältötoimitus. Ulkoisia tiedonlähteitä ovat: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) Suomen Asiakastieto (SAT) Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Tilastokeskus (TK) Palvelusta löytyvät kaikki Suomen aktiiviset yritykset ja niiden toimipisteet, joista löytyvät yhteystiedot. Kriteerien arvoja voi valita kaikkien hakukriteerien yhteisnäkymästä. Kriteerien arvoja voi kirjoittaa myös suoraan hakukenttään tai niitä voi valita eri kriteereihin liittyvistä valintaikkunoista Muokkaa linkin kautta. Valintaikkunassa hakukriteerin arvoja voi hakea vapaalla tekstihaulla, aakkosjärjestyksessä tai hierarkiajärjestyksessä hakukriteerin luonteesta riippuen. Valintaikkunassa vasemmalla näkyvät kaikki kriteerit ja oikealla kohderyhmään valitut kriteerit. Kriteerit valitaan kohderyhmään valintaikkunan vasemmasta reunasta, ja painamalla nuolipainiketta halutut arvot siirtyvät valintaikkunan oikeaan reunaan. Kun olet valinnut kaikki haluamasi arvot, paina Lisää -painiketta, jolloin siirryt takaisin kohderyhmänäkymään. Hakukriteerit on jaoteltu seuraaviin pääkategorioihin valinnan helpottamiseksi: Toimipaikkakriteerit Toimialaluokitus TOL 2008 Toimialaluokitus TOL 2008 on Tilastokeskuksen määrittelemä vuoden 2009 alussa käyttöönotettu luokitus, joka korvaa edellisen vuonna 2002 päivitetyn luokituksen. Yhteiskunnan ja talouselämän rakenteen muuttuessa on tilastojenkin muututtava, jotta ne edelleen kuvaisivat yhteiskuntaa riittävän hyvin. Toimialaluokitus on tärkein yksittäinen luokitus, jonka avulla yhteiskunnan taloudellista toimintaa kuvataan. TOL 2008 perustuu EU:n toimialaluokitukseen NACE Rev.2 (Euroopan yhteisön asetus (EY) N:o1893/2006). TOL luokituksen 1 4-numerotasot ovat yhteneväiset NACE Rev.2:n kanssa, mutta 5-numerotaso on kansallinen.

4 4 Uudistettu toimialaluokitus otettiin samanaikaisesti käyttöön kaikissa EU-maissa. Myös YK:n toimialaluokitus muuttui yhdenmukaisella tavalla samaan aikaan. Päätoimialan ja muiden toimialojen määrityksessä käytetään Tilastokeskuksen kriteereitä. Toiminnan laatu pyritään kuitenkin aina varmistamaan yrityksiltä itseltään, joten Kohdistamiskone B2B:n ja YTJ:n toimialatiedot eivät aina vastaa toisiaan. TOL hakukriteerejä voi hakea vapaalla tekstihaulla, aakkosjärjestyksessä tai hierarkiapuusta. Voit myös syöttää toimialakoodit suoraan hakukenttään, jos tiedät hakemasi toimialojen koodit. Tietolähde: YTJ Fonectan toimialaluokitus Fonectan toimialaluokitus on Fonectan määrittelemä yksitasoinen luokitus, jonka tarkoitus on luokitella yrityksiä yksinkertaisemmalla ja yleisemmällä tasolla kuin TOL Fonectan toimialaluokitus tehdään uusille yrityksille TOL 2008:n mukaan, mutta päivitetään yrityksen toiveiden mukaisesti Fonectan sisältötoimituksen kontaktoidessa yritystä. Fonectan toimialaluokituksen hakukriteerejä voi hakea vapaalla tekstihaulla, aakkosjärjestyksessä tai hierarkiapuusta. Fonectan toimialaluokitusta voi myös käyttää täydentämään TOL luokituksessa annettuja hakukriteerejä ja päinvastoin. Tietolähde: Fonecta Henkilöstön kokoluokka Henkilöstön kokoluokka löytyy sekä pää- että sivutoimipaikoilta, mutta päätoimipaikan tieto koskee koko yritystä/yhteisöä, (ei konsernia) kun taas sivutoimipaikan luokka koskee vain kyseistä toimipaikkaa. Henkilöstön kokoluokan voit valita valintaikkunasta tai kirjoittamalla kokoluokan suoraan hakukenttään. Tietolähde: Uudet yritykset, YTJ Päivitys johdetaan tilinpäätöstiedoista, SAT Liikevaihtoluokka Liikevaihtoluokka löytyy vain yritysten päätoimipaikoilla. Tieto päivittyy ensisijaisesti Kohdistamiskone B2B:ssä näkyvien tuloslaskelmien perusteella ja vain toissijaisesti yrityksiltä saaduilla tiedoilla. Liikevaihtotiedot ja tuloslaskelmat ovat yksittäisten yritysten tietoja, eivät konsernitietoja. Tästä syystä konsernin holding-tyyppisellä emoyrityksellä voi olla pieni liikevaihto ja liiketulosprosentti suhteettoman suuri. Tuloslaskelmat löytyvät yrityksiltä, joiden liikevaihto on yli euroa. Liikevaihtoluokan voit valita valintaikkunasta.

5 5 Tietolähde: Uudet yritykset, YTJ Päivitys johdetaan tilinpäätöstiedoista, SAT Yhtiömuoto Yhtiömuodon voit valita valintaikkunasta tai kirjoittamalla lyhenteen OY, KY ym. suoraan hakukenttään. Tietolähde: Uudet yritykset, YTJ Manuaalinen päivitys, YTJ Perustamisvuosi Perustamisvuosi on ensisijaisesti yrityksen tai yhteisön "syntymävuosi" sen oman ilmoituksen mukaisesti. Mikäli tätä tietoa ei ole saatu, tilalla käytetään kaupparekisterin rekisteröintivuotta. Kaupparekisteriin kuulumattoman yhteisön osalta käytetään Y-tunnusrekisterin rekisteröintivuotta. Perustamisvuoden voit syöttää suoraan hakukenttään. Voit myös laittaa kriteeriksi useamman eri vuoden pilkulla eroteltuina tai käyttää operaattoreita uudempi kuin (> 2003), vanhempi kuin (< 2000) tai välillä ( ). Tietolähde: YTJ Pää-/sivutoimipaikka Toimipaikat jaetaan pää- ja sivutoimipaikkoihin. Päätoimipaikka vastaa juridista henkilöä - rekisteröityä yritystä tai yhteisöä ja päätoimipaikalla on kaikki yritystason tiedot. Sivutoimipaikan tiedot koskevat vain sitä itseään. Joissakin hauissa yritystason tiedot haetaan linkin kautta myös sivutoimipaikoille. Päätoimipaikan tunnuksena on konttori-ikoni. Voit valita hakukriteeriksi joko pelkät päätoimipaikkojen tai sivutoimipaikkojen tiedot tai molemmat. Tietolähde: Fonecta Tuonti/vienti Voit valita rajauskriteerit valikosta. Voit valita yrityksiä, jotka harjoittavat vain tuontitai vientitoimintaa tai molempia. Tietolähde: TK, perustuu Tullihallituksen tietoihin, päivitys kerran vuodessa Toimipaikkojen lukumäärä

6 6 Yrityksen toimipaikkojen lukumäärän voit valita valintaikkunasta tai syöttää suoraan hakukenttään. Voit valita myös suurempi kuin (> 5), pienempi kuin (< 4) tai välillä (5 10). Tietolähde: Fonecta Sijaintikriteerit Sijaintikriteerejä voit valita kunkin omasta valintaikkunasta tai kirjoittaa arvot suoraan hakukenttään. Postinumero- ja postitoimipaikkahaku tapahtuu samassa valintaikkunassa. Kunnat, seutukunnat ja maakunnat voi hakea hakukentän lisäksi aakkosjärjestyksessä tai hierarkiapuusta. Käyntiosoite Postinumero Postitoimipaikka Kunta Seutukunta Maakunta Tietolähde: Uudet yritykset, YTJ Manuaalinen päivitys, Fonecta Päättäjäkriteerit Tehtäväkoodi Tehtäväkoodi kertoo missä asemassa henkilö on yrityksessä töissä. Koodisto on Fonectan luoma ja sen tarkoitus on helpottaa päättäjien löytämistä erilaisista titteleistä riippumatta. Yhdellä tehtäväkoodilla voi löytyä useita titteleitä. Tehtäväkoodeja voit hakea valintaikkunasta joko tittelin mukaan tai suoraan tehtäväkoodin mukaan. Jos haet koodilla, saatat saada useampia titteleitä. Voit myös hakea aakkosjärjestyksessä tai hierarkiapuusta. Päättäjät voidaan asettaa järjestykseen valitsemalla tärkeimmät ensin. Voit myös määritellä enimmäismäärän päättäjiä, jotka haluat poimittavan yhdestä toimipaikasta. Sukupuoli Voit valita kohderyhmään vain mies- tai naispäättäjiä. Henkilö Voit valita kohderyhmään päättäjiä myös henkilön nimen mukaan. Henkilötieto pakollinen

7 7 Päättäjäkriteerit eivät rajaa kohderyhmästä pois sellaisia toimipaikkoja, joista päättäjätietoja ei löydy. Valitsemalla Henkilötieto pakollinen, kohderyhmään otetaan mukaan vain ne toimipaikat, joista hakukriteerien mukaiset päättäjätiedot löytyvät. Tietolähde: Fonecta Tunnuslukukriteerit Tietolähteenä kaupparekisteriin toimitetut taseet siltä osin, kun liikevaihto ylittää euroa. Tiedot yhdistetään Y-tunnuksella. Tiedot ovat yrityskohtaisia eikä konsernitaseita ole. Yritysten liikevaihtoluokka määräytyy pääsääntöisesti taselaskelmien liikevaihtotiedon mukaan. Huom.: Liikevaihtotieto voi puuttua pienemmiltä yrityksiltä, koska niiden ei ole pakko julkaista tätä tietoa. Tilikauden tulos Liiketulos Omavaraisuusaste Liikevaihdon muutos Liikevaihto Liikevaihto/henkilö Taseen loppusumma Tietolähde: Päivitys kerran kuussa, SAT Lisäkriteerit Sähköpostisoite tiedossa Faksinumero tiedossa Kotisivun osoite tiedossa Estolistat Vapaa tekstihaku BLC- ja luottokriteerit Business LifeCycles -talousluokka BLC luokittelee kaikki Suomen yritykset liiketoiminnan taloudellisilla mittareilla. Kriteereinä käytetään yrityksen kokoa, toimialaa, liiketoiminnallista tilaa sekä kehityssuuntaa kuvaavia tietoja. Business LifeCycles luokitus perustuu Suomen Asiakastieto Oy:n tuottamiin viimeisen kolmen vuoden tilinpäätös- ja tasetietoihin sekä Fonectan yritysrekisteriin. BLC ottaa kantaa lähinnä yrityksen taloudelliseen hyvinvointiin ja sen kehittymiseen, mistä voidaan tehdä johtopäätöksiä myös yritysten kehittymis- ja kulutuskyvystä. Business LifeCycles -pääluokat ovat Kiihdyttäjä, Tähti, Leipäkone ja Rahasampo. Lisäksi on luotu luokat Julkishallinto (ei tilinpäätösvelvollinen), Uusi yritys (ei vielä tilinpäätöstä) ja Jokeri (tilinpäätöstietoja ei ole käytettävissä). BLC-luokat

8 8 Tähti: Yritykset, joiden tuloksentekokyky on erittäin hyvä, kasvuvauhti keskimääräistä parempaa ja vakavaraisuus vahva. Liikevaihdon muutos on keskimääräistä suurempi (aina positiivinen). Omavaraisuusaste on melkein yhtä hyvä kuin Rahasammoilla. Kiihdyttäjä: Voimakkaasti kasvavia yrityksiä (liikevaihdon kasvu yli 5 % vuodessa). Osittain kasvua haetaan riskillä, sillä kannattavuus ja vakavaraisuus on keskimääräistä heikompaa. Liikevaihdon muutos on keskimääräistä suurempi (aina positiivinen). Keskimääräinen käyttökate hieman nollan yläpuolella. Keskimääräinen omavaraisuusaste on luokista huonoin. Rahasampo: Yritykset, joiden tuloksentekokyky ja vakavaraisuus on hyvä, mutta kasvu vaatimaton. Liikevaihdon muutos on keskimääräistä pienempi (usein negatiivinen). Käyttökate on hyvä, omavaraisuusaste on luokkien paras. Leipäkone: Staattisten leipäkoneiden kasvu on vähäistä ja kannattavuus heikohko. Omavaraisuus on keskimääräinen. Liikevaihdon muutos on keskimääräistä pienempi (usein negatiivinen). Keskimääräinen käyttökate jo hieman nollan alapuolella. Jokeri: Yrityksiä, joiden tilinpäätös- ja tasetietoja ei voida luotettavasti ja vertailukelpoisesti käyttää BLC-luokituksessa. Syynä on esimerkiksi joko yrityksen nuori ikä, jolloin tilinpäätöstietoja ei ole vielä julkaistu, tai tilinpäätöstietojen toimittamatta jättäminen Kaupparekisteriin. Uudet yritykset: Viimeisen vuoden aikana perustetut yritykset. Julkiset: Kuntien ja valtion liikelaitokset Luottokelpoisuus Luottokelpoisuus perustuu Suomen Asiakastieto Oy:n kolmiportaiseen luottokelpoisuusluokitukseen. Luottokelpoisuusluokat ovat normaali, hieman kohonnut ja suuri. Yritystähdet Yritystähdet perustuu Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -luokituksen luokkiin AAA ja AA+. Rating Alfa kertoo yrityksen maksuhäiriöistä ennakoiden yrityksen todennäköisyyttä joutua maksuvaikeuksiin tai konkurssiin seuraavan vuoden aikana. Esimerkiksi parhaisiin luokkiin AAA tai AA+ kuuluvista yrityksistä vain yksi tuhannesta joutuu maksuvaikeuksiin tai konkurssiin seuraavan vuoden kuluessa Hakukriteerien valinta kohderyhmä-näkymässä Kohderyhmä-näkymässä haluttua arvoa voidaan hakea kirjoittamalla arvo suoraan hakukenttään. Esimerkiksi halutun arvon ollessa toimitusjohtaja voit kirjoittaa sen suoraan kohderyhmänäkymässä olevaan hakukenttään.

9 Hakukriteerien valinta valintaikkunasta Valintaikkunasta kriteerejä voidaan hakea joko hierarkkiselta tai aakkoselliselta listalta riippuen haettavan kriteerin luonteesta. Myös valintaikkunassa arvoa voidaan hakea kirjoittamalla se suoraan hakukenttään. 1.2 Kohderyhmän kopiointi Uuden kohderyhmän voi luoda kopioimalla olemassa oleva kohderyhmä omaksi kohderyhmäksi, oli se sitten oma tai jaettu kohderyhmä. Kopioinnin jälkeen kohderyhmää voi muokata normaalisti. 1.3 Kohderyhmien yhdistäminen Voit myös yhdistää kohderyhmiä, jolloin palveluun syntyy uusi rajattu kohderyhmä. Kohderyhmän luonti yhdistämällä tuottaa aina rajatun kohderyhmän. 1.4 Toimipaikkojen tuonti kohderyhmäksi Voit tuoda omia aineistoja palveluun csv-muotoisena aineistona. Sisään tuotavassa aineistossa on aina oltava joko Y-tunnus tai FonectaID. Y-tunnus kohdistetaan aina päätoimipaikkaan. 1.5 Päättäjien tuonti kohderyhmäksi Voit tuoda myös päättäjätietoja omasta aineistosta edellyttäen, että päättäjätietoaineisto sisältää palvelun henkilötunnuksen eli KontaktiID:n, joka koostuu henkilön asemakoodista, HenkilöID:stä ja FonectaID:stä. Tai voit tuoda päättäjätietoja palveluun myös henkilön sähköpostiosoitteella. 1.6 Kohderyhmän luonti valituista toimipaikoista Kohderyhmän luonti onnistuu myös valitsemalla yksittäisiä toimipisteitä hakulistalta ja valitsemalla yrityslistan toimintovalikosta Luo kohderyhmä valituista. Tästäkin syntyy uusi rajattu kohderyhmä. 1.7 Vapaa tekstihaku Vapaan tekstihaun avulla voit tehdä yksittäishakuja. Saamastasi vastausjoukosta voit halutessasi tallentaa uuden avoimen kohderyhmän tai viedä vastausjoukon jo olemassa olevaan kohderyhmään. Valinnat-otsikon alle voit myös kerätä toimipaikkoja ja tallentaa keräämäsi joukon kerralla joko uudeksi kohderyhmäksi tai osaksi aiemmin luotua kohderyhmää. 2. Kohderyhmien hallinta

10 Kohderyhmälistan selaus Palvelun avausnäkymänä näet omat kohderyhmäsi. Erityyppiset kohderyhmät voit lajitella kohderyhmälista-näkymän yläpuolella olevista valikoista lähteen, tietokannan, jaon ja kohderyhmän tyypin mukaan. 2.2 Kohderyhmän avaus Kohderyhmän saat auki klikkaamalla kohderyhmän nimeä. Palvelu avaa kohderyhmän muokkaustilassa, jos omistat kohderyhmän. Jos kohderyhmä on sinulle jaettu, voit selata kohderyhmän yrityksiä tai kopioida kohderyhmän omaksi, mutta et voi muokata toisen omistamaa kohderyhmää. Mikäli muokkaat avattua kohderyhmää, palvelu kysyy kohderyhmästä poistuttaessa haluatko tallentaa tekemäsi muutokset. 2.3 Kohderyhmän poisto Kohderyhmälistasta voi poistaa omia kohderyhmiä, mutta ei toisten luomia kohderyhmiä. Kohderyhmä siirtyy Fonectan asiakaspalvelun hallinnoimaan roskakoriin, josta kohderyhmä voidaan pyynnöstä palauttaa kuukauden sisällä aktiiviseksi, ennen kuin kohderyhmä lopullisesti poistetaan palvelusta. 2.4 Kohderyhmän lukitus Kun olet luonut uuden kohderyhmän palvelun rajauskriteereillä ja avatessasi kohderyhmän myöhemmin, palvelu hakee kaikki yritykset, jotka sillä hetkellä täyttävät rajauskriteerisi. Jos haluat säilyttää juuri tietyt toimipaikat kohderyhmässä, voit lukita sen. Tällöin vaikka otat kohderyhmän myöhemmin auki, kohderyhmän toimipaikat eivät muutu. Poikkeustapauksena ovat toimintansa lopettaneet yritykset, jotka poistetaan myös lukitusta kohderyhmästä, jos niitä ei löydy tietokannasta. Kaikkien yritysten ajantasaiset tiedot kuitenkin päivitetään tietokannasta eli toimipaikkojen tietosisältöä ei lukita, ainoastaan kohderyhmään kuuluvat toimipaikat. 2.5 Kohderyhmän jakaminen Voit jakaa tekemäsi kohderyhmän muille organisaatiosi jäsenille, joilla on käyttäjätunnus palveluun. Muut käyttäjät näkevät jaetun kohderyhmän, mutta eivät voi muokata sitä, muuten kuin ottamalla siitä kopion itselleen. 2.6 Kohderyhmän tyyppi Kohderyhmän tyyppi voi olla tavallisen kohderyhmän lisäksi myös estolista. Estolista on aina lukittu kohderyhmä, koska estolistaa voidaan käyttää rajauskriteerinä uutta kohderyhmää luotaessa. Voit esimerkiksi tuoda oman asiakasrekisterin palveluun estolistaksi, jolloin tehdessäsi kohderyhmää uusasiakashankintaa varten, voit poistaa olemassa olevat asiakkaasi kohderyhmästä, vaikka ne hakukriteereiltään sinne kuuluisivatkin. 2.7 Estolistojen luku- ja muokkausoikeus

11 11 Estolistan voi jakaa muille organisaation käyttäjille kuten tavallisetkin kohderyhmät, mutta estolistoille voi antaa myös muokkausoikeuden. Tällöin muutkin organisaation käyttäjät voivat lisätä estolistalle ja poistaa estolistalta yksittäisiä toimipaikkoja, jolloin organisaatiossa voidaan pitää yhtä keskitettyä estolistaa. 3. Kohderyhmän sisällön hallinta 3.1 Kohderyhmän koko Kohderyhmään valittujen toimipaikkojen ja päättäjien lukumäärän näet kohderyhmä-näkymästä. Hakuehtojen yhteydessä oleva symboli kertoo onko kohderyhmä avoin vai rajattu. Symbolit tarkoittavat seuraavaa: Kohderyhmä on avoin ja sen muodostamisessa on käytetty koko tietokantaa. Toimipisteiden lkm / Koko tietokannan päättäjien lkm Kohderyhmä on rajattu ja se muodostuu rajatusta joukosta toimipaikkoja ja päättäjiä. Kohderyhmään valittujen toimipaikkojen lkm / Muutos edellisiin hakukriteereihin Kohderyhmään valittujen päättäjien lkm / Muutos edellisiin hakukriteereihin Kohderyhmään valitut toimipaikat ilman päättäjiä / Muutos edellisiin hakukriteereihin Esimerkki / Kohderyhmä on avoin ja se on muodostettu koko tietokantaa käyttäen. Koko tietokannassa on toimipaikkaa ja päättäjää / / / +668 Kohderyhmään annetuilla hakukriteereillä löytyy 1227 toimipaikkaa. Kohderyhmän hakukriteerien arvoja muutettiin, jonka jälkeen toimipaikkojen lukumäärä kasvoi 186 toimipaikalla. Näistä 1227 yrityksestä löytyy 294 päättäjää, jotka täyttävät päättäjille annetut kriteerit. Päättäjärajauksen

12 12 arvoja on tarkennettu, koska päättäjien lukumäärä on tippunut 510 kappaletta. Kohderyhmässä on 933 toimipaikkaa, joista päättäjätietoa ei löydy. Näiden toimipaikkojen lukumäärä kasvoi hakukriteerien arvoja muutettaessa 668 kappaleella. Päättäjäkriteeri voi olla myös pakollinen, jolloin kohderyhmään tuodaan vain toimipaikat, joista päättäjätieto löytyy. Tällöin viimeisen sarakkeen koko on nolla. Jos kohderyhmä on avoin, rajaus kohdistuu aina koko tietokantaan. Jos kohderyhmä on rajattu, hakukriteerit kohdistuvat vain kohderyhmän sisällä oleviin yrityksiin. Jos edellä mainittu kohderyhmä olisi tuotu palveluun Kontakti, tällöin kohderyhmän koko näyttäisi tältä: 1227 / 294 Kohderyhmä on rajattu ja se muodostuu rajatusta joukosta toimipaikkoja ja päättäjiä / / / Toimipaikkojen selaus Kohderyhmään kuuluvia toimipaikkoja voit selata Kohderyhmä (toimipaikat) otsikon alla. Voit lajitella yrityksiä klikkaamalla listan otsikoita ja valita listan alapuolen valikosta kuinka monta toimipaikkaa kerralla näytetään. 3.3 Toimipaikan avaus Toimipaikan tiedot saa näkyviin painamalla toimipaikan nimen linkistä. Avatun toimipaikan sivulta voit siirtyä muihin kohderyhmän toimipaikkatietoihin yläosan nuoli-painikkeita käyttäen. 3.4 Toimipaikan tietojen tulostus Yksittäisen toimipaikan kaikki tiedot voit tulostaa itsellesi avatun toimipisteen toimintovalikosta. 3.5 Toimipaikan lisääminen toiseen kohderyhmään Yksittäisen toimipaikan voi lisätä olemassa olevaan lukittuun tai rajattuun kohderyhmään tai estolistaan. 3.6 Hylkää toimipaikka avoimesta kohderyhmästä Voit hylätä yksittäisiä toimipaikkoja kohderyhmästä, vaikka ne täyttäisivätkin hakukriteerit. Valitse toimipaikkalistalta yritykset, joita et halua kohderyhmään mukaan ja toimintovalikosta Hylkää toimipaikat. Toimipaikkojen tiedot yliviivataan ja ne ovat myöhemmin palautettavissa takaisin kohderyhmään. 3.7 Palauta toimipaikka avoimeen kohderyhmään

13 13 Jos haluat palauttaa hylkäämiäsi toimipaikkoja mukaan kohderyhmään, valitse haluamasi hylätyt toimipaikat ja toimintovalikosta Palauta toimipaikat. Näin toimipaikat palautuvat aktiivisiksi kohderyhmään voimassa olevan lajittelun mukaiselle paikalle. 3.8 Päättäjän lisääminen kohderyhmään Yksittäisen päättäjän voi lisätä avoimena olevaan kohderyhmään tai toiseen olemassa olevaan lukittuun tai rajattuun kohderyhmään tai estolistaan. Sen voi tehdä toimipaikan tiedoissa olevasta päättäjälistasta valitsemalla halutut päättäjät ja toimintovalikosta Lisää päättäjät kohderyhmään. Valintaikkunassa voit valita mihin kohderyhmään haluat sen liittää. 3.9 Hylkää päättäjä avoimesta kohderyhmästä Voit hylätä yksittäisiä päättäjiä kohderyhmästä, vaikka ne täyttäisivätkin hakukriteerit. Valitse yrityksen päättäjälistalta päättäjät, joita et halua kohderyhmään mukaan ja toimintovalikosta Hylkää päättäjät. Päättäjän tiedot yliviivataan ja ne ovat myöhemmin palautettavissa takaisin kohderyhmään Palauta päättäjä avoimeen kohderyhmään Jos haluat palauttaa hylkäämiäsi päättäjiä mukaan kohderyhmään, valitse haluamasi hylätyt päättäjät ja valitse toimintovalikosta Palauta päättäjät. Näin päättäjät palautuvat aktiivisiksi kohderyhmään voimassa olevan lajittelun mukaiselle paikalle Toimipaikan kaikkien toimipaikkojen lisääminen avoimeen kohderyhmään Voit hakea yksittäiselle toimipaikalle sen kaikki toimipaikat samaan kohderyhmään. Valitse toimipaikkalistalta yritys ja sen jälkeen toimintovalikosta Lisää valittujen yritysten kaikki toimipaikat tähän kohderyhmään. 4. Kohderyhmän tallennus tiedostoon 4.1 Kohderyhmän tallennus tiedostoon Valmiin kohderyhmän voi tallentaa tiedostoon joko kohderyhmälistalta tai kohderyhmän sisältä Tallenna tiedostoksi -toiminnon avulla. Palvelu avaa sivun, jossa voit määritellä mitä tietoja haluat tulostaa, mihin järjestykseen haluat tiedot, tiedoston muodon ja erotinmerkin. Lisäksi voit tallentaa asetukset, jolloin voit valita suoraan omista tallennusasetuksista minkälaisen kohderyhmätiedoston palvelusta haluat. Painamalla Jatka näet määrittelemäsi kohderyhmän vaikutuksen tulostuskiintiöösi. Mikäli olet tulostamassa kertakohderyhmää, palvelu kertoo tulostettavan kohderyhmän hinnan, jonka voit halutessasi hyväksyä Hyväksy ja jatka -painikkeella. Hyväksynnän jälkeen palvelu tuo tiedoston ladattavaksesi. 4.2 Tulostusasetukset ja historia

14 14 Tulostusasetukset ja historia -osiosta pääset poistamaan aiemmin tekemiäsi tulostusasetuksia ja näet listauksen aiemmin tekemistäsi tulostuksista. Arkistoidut tulostukset säilyvät palvelussa kuukauden, jonka jälkeen ne poistetaan. 5. Analytiikkapalvelut 5.1 BLC-analyysi Mikä on Business LifeCycles (BLC)? Business LifeCycles (BLC) on yrityskannan profilointiväline, joka on tehty B2B-markkinoinnin ja -myynnin apuvälineeksi. Business LifeCyclesin avulla yritys voi profiloida asiakasyrityksensä ja saada tarkan kuvan nykyisistä yritysasiakkaistaan, niiden liiketoiminnan tilasta ja potentiaalista. Uusasiakashankinta voidaan profiloinnin tulosten avulla kohdentaa parhaaseen asiakaspotentiaaliin. Profiloinnissa hyödynnetään Fonectan Kohdistamiskone B2B:n koko Suomen kattavan yrityskannan tietoja. Business LifeCyclesin on luonut Xtract Oy yhteistyössä Fonectan kanssa. Business LifeCycles luo kartan nykyisistä asiakasyrityksistä ja antaa tietoa, jonka avulla voidaan tarkentaa toimenpiteitä ja suunnitelmia sekä nykyisiin asiakkaisiin että potentiaaliin. BLC:n avulla voidaan toteuttaa systemaattista ja mitattavaa markkinointi- ja myyntityötä, tehdä strategisen tason asiakasmäärittelyjä, syventää segmentointia ja tarkentaa kohderyhmävalintoja BLC-luokat Yritysten taloudellisen tilan perusteella muodostetut Business LifeCycles -pääluokat ovat Tähti, Kiihdyttäjä, Leipäkone ja Rahasampo. Lisäksi on luotu luokat Julkishallinto (ei tilinpäätösvelvollinen), Uusi yritys (ei vielä tilinpäätöstä) ja Jokeri (tilinpäätöstietoja ei ole käytettävissä). Neljä pääluokkaa on muodostettu yrityksen kasvun, kannattavuuden ja vakavaraisuuden perusteella seuraavan kuvan mukaisesti.

15 15 Tähti: Yritykset, joiden tuloksentekokyky on erittäin hyvä, kasvuvauhti keskimääräistä parempaa ja vakavaraisuus vahva. Liikevaihdon muutos on keskimääräistä suurempi (aina positiivinen). Omavaraisuusaste on melkein yhtä hyvä kuin Rahasammoilla. Kiihdyttäjä: Voimakkaasti kasvavia yrityksiä (liikevaihdon kasvu yli 5 % vuodessa). Osittain kasvua haetaan riskillä, sillä kannattavuus ja vakavaraisuus on keskimääräistä heikompaa. Liikevaihdon muutos on keskimääräistä suurempi (aina positiivinen). Keskimääräinen käyttökate hieman nollan yläpuolella. Keskimääräinen omavaraisuusaste on luokista huonoin. Rahasampo: Yritykset, joiden tuloksentekokyky ja vakavaraisuus on hyvä, mutta kasvu vaatimaton. Liikevaihdon muutos on keskimääräistä pienempi (usein negatiivinen). Käyttökate on hyvä, omavaraisuusaste on luokkien paras. Leipäkone: Staattisten leipäkoneiden kasvu on vähäistä ja kannattavuus heikohko. Omavaraisuus on keskimääräinen. Liikevaihdon muutos on keskimääräistä pienempi (usein negatiivinen). Keskimääräinen käyttökate jo hieman nollan alapuolella. Jokeri: Yrityksiä, joiden tilinpäätös- ja tasetietoja ei voida luotettavasti ja vertailukelpoisesti käyttää BLC-luokituksessa. Syynä on esimerkiksi joko yrityksen nuori ikä,

16 16 jolloin tilinpäätöstietoja ei ole vielä julkaistu tai tilinpäätöstietojen toimittamatta jättäminen Kaupparekisteriin. Uudet yritykset: Viimeisen vuoden aikana perustetut yritykset. Julkiset: Kuntien, valtion liikelaitokset Kokoluokka, toimiala sekä taloustila muodostavat BLC-profiililuokat Taloutta kuvaavien BLC-tietojen lisäksi yritykset on luokiteltu toimialan, henkilöstömäärän ja maantieteellisen sijainnin mukaan. Toimialan pääluokkia ovat kauppa, tuotanto ja palvelut. BLC-luokitusprofiili jakaa yrityskannan 36 luokkaan oheisen kuvan mukaisesti. Toimialaa voidaan tarkentaa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisesti (TOL 2008). Kokoluokat: Mikroyritykset: Henkilöstö 1-5 Pienet yritykset: Henkilöstö 6-50 Keskisuuret yritykset: Henkilöstö Suuret yritykset: Henkilöstö yli 250 Toimiala: Toimialat on jaettu seuraaviin luokkiin: Tuotanto: TOL luokat Kauppa: TOL luokat Palvelu: TOL luokat ( Huom.! Julkinen sektori kuuluu palveluihin.)

17 Asiakaskannan profiloinnin hyödyt Auttaa kohdentamaan myynti- ja markkinointitoimenpiteet tarkemmin ja tehokkaammin. Hukkakontaktit jäävät minimiin, mikä tuo säästöjä. Profilointi auttaa myyntitavoitteiden ja -mittareiden asetantaa. Markkinointiviestintä on kohdennetumpaa. Profilointi auttaa ymmärtämään omaa asiakaskantaa ja tarkentamaan segmentointia. Tehokkuutta lisä- ja ristiinmyyntiin. Uusasiakashankinnan kohdistaminen parhaaseen potentiaaliin. Personoitua ja kohderyhmäkohtaista markkinointiviestintää. 5.3 Pisteytys Mikä on Pisteytys-työkalu? Pisteytys-työkalu auttaa sinua löytämään Suomen yrityskannasta ne yritykset, jotka ovat mahdollisimman samankaltaisia kuin parhaat asiakkaasi. Pisteytysmalli tutkii kaikkien Fonectan käytettävissä olevien muuttujien (koko, henkilökuntamäärä, toimiala, BLC-luokka jne.) mukaan, mitkä yritykset ovat tavoittelemiesi asiakkuuksien kaltaisia. Koska pisteytysmallinnus käyttää kaikkia mahdollisia muuttujia, se löytää potentiaaliset asiakkaasi yritysmassasta huomattavasti perinteisiä profiilitietoja selittävämmin. Projektin tuloksena Fonectan Kohdistamiskone B2B yrityskanta tai sieltä poimittu potentiaaliaineisto pisteytetään samankaltaisuuden mukaan, ja voit käyttää tuloksia välittömästi kaiken myyntityösi suuntaamisessa. Pisteytyksessä ovat taustatekijöinä yhtäaikaisesti yrityksen: kokoluokka (liikevaihto, henkilökuntamäärä) BLC-luokka tuonti-/vientitoiminta yrityksen ikä toimialaluokitus. Pisteytys järjestää yritykset siten, että oman aineistosi kanssa samankaltaiset yritykset tulevat pisteytetyn listan kärkeen. Myös antamasi oma aineisto voidaan suhteuttaa pisteytykseen ja sijoittaa mukaan listaan. On huomattava, että malli on tilastollinen: jotkin malliyritykset voivat sijoittua kauaskin kärjestä, jos ne eivät ole tyypillisiä oman aineiston joukossa. Pisteytys ei ota kantaa yrityksen sijaintiin, joten alueelliset kohdistukset on tehtävä kohderyhmän poimintasäännöillä. Pisteytyksen toimialaluokittelu on Tilastokeskuksen pääluokituksen mukainen, joten tätä tarkemmat rajausvaatimukset on toteutettava poimintasäännöillä.

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Käyttöohjeet yhdistyskäyttäjille. Munuais- ja maksaliitto ry:n Sebacon jäsenhallinta- ja viestintäohjelmisto 2007

Käyttöohjeet yhdistyskäyttäjille. Munuais- ja maksaliitto ry:n Sebacon jäsenhallinta- ja viestintäohjelmisto 2007 Käyttöohjeet yhdistyskäyttäjille Munuais- ja maksaliitto ry:n Sebacon jäsenhallinta- ja viestintäohjelmisto 2007 Sisällys 1. Sebacon 1.9... 2 2. Help desk... 3 3. Kirjautuminen... 4 4. Yleisesittely...

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu 2/93

Sisällysluettelo Sivu 2/93 KÄYTTÖOHJE Ver. 2.0 Sisällysluettelo Sivu 2/93 Sisällysluettelo 1 Alkusanat...6 2 Asennus...7 3 Jaetut asetukset...8 3.1 Yritys...8 3.2 Asiakkaat...9 3.3 Yleiset asetukset...10 3.4 Tarjouslaskenta 1 &

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET...6 1 LISENSSIEHDOT...7 2 ASENNUS...8

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Rekisterit YRITYSREKISTERI

Rekisterit YRITYSREKISTERI Rekisterit YRITYSREKISTERI 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Ylävalikko... 4 Toiminnot... 4 Tietue... 4 _Perustiedot... 4 Yritysryhmät välilehti... 5 Postitusryhmät välilehti... 7 Perustiedot

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 9 1 LISENSSIEHDOT... 10 2 ASENTAMINEN... 11 2.1 ASENTAMINEN

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Klarna Online Käyttöopas

Klarna Online Käyttöopas Klarna Online Käyttöopas Tervetuloa Klarnan asiakkaaksi! Me pidämme erittäin paljon siitä, mitä me teemme. Kuluttajien ostokokemuksen helpottamisesta kaupassasi. Ostajan ja myyjän välisen luottamuksen

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Ostotilaus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostotilaus...3 1.1 Ostotilausoletukset...3 1.1 Ostotilauksen perusoletukset...4 1.2 Toimitusosoitteet oletuksina...4

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot