Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa"

Transkriptio

1 Uutiskirje 4/2014 Joulukuu Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa TÄSSÄ UUTISKIRJEESSÄ 2 Terveisiä Tampereen syysseminaarista 3 Muutoksia IFRS-standardeihin 4 Asiakashaastattelu: Hydman Oy Vuoden 2014 lähestyessä loppuaan voi todeta, että tämä(kin) vuosi on ollut monesta näkökulmasta katsoen epävarmuuden ja haasteiden sävyttämä. Makrotalouden ennusteiden mukaan saamme vielä odottaa parempia aikoja. Vienti ei ole lähtenyt vetämään toivotulla tavalla, ja usealla taholla tarvitaan rakenteellisia uudistuksia. Monet yritykset kamppailevat rahoituksen saantiin liittyvien ongelmien kanssa, ja maailmanpolitiikassa on paljon uhkakuvia. Listaa pystyisi jatkamaan. Viime aikoina onkin uutisvirtaa seuratessa tullut useamman kerran mieleen, onko talousuutisointi välillä turhankin negatiivista, ruokkien näin omalta osaltaan epävarmuutta ja negatiivista kierrettä. Asioitahan pystyy usein tarkastelemaan ja esittämään monelta kantilta. Realismia keskusteluissa pitää toki olla, mutta mielestäni olisi paikallaan nykyistä useammin tuoda esiin myös asioihin useasti liittyvät mahdollisuudet ja positiiviset näkökulmat. Vaikka joutuisimmekin kohtaamaan monia haasteita ja kokemaan epävarmoja aikoja ennen positiivisten vaikutusten realisoitumista ja yleisen taloustilanteen kohentumista. Suhdanteista riippumatta, ja näihin myös vaikuttaen, yritysten ja yrittäjien verotus on aihe, joka herättää intohimoja niin asiakkaissamme, meissä kuin julkisessa keskustelussakin. Tämä oli nähtävissä myös Grant Thorntonin perinteisessä Tampereella hiljattain järjestetyssä asiakasseminaarissa, joka keräsi jälleen kerran kiitettävän määrän osallistujia. Seminaariin voit palata tiivistelmän muodossa tässä uutiskirjeessä. Aktiviteetti yritysjärjestelyissä erityisesti yrityskaupoissa heijastelee ainakin jossain määrin vallitsevaa taloustilannetta. Yksi usein kuultu huolenaihe järjestelyihin liittyen on viime vuosina ollut suomalaisten yritysten omistuksen siirtyminen ulkomaille. Kotimaista yritystoimintaa ja yrittäjyyttä onkin kaikin keinoin kannustettava ja kasvun mahdollisuuksiin panostettava. Tekisi terää, jos vielä nykyistä suurempi määrä yritystoiminnasta ja meille tärkeästä ulkomaankaupasta tulisi kotimaisista kasvavista keskisuurista perhe- ja omistajayrittäjien yrityksistä. Nämä kun tunnetusti katsovat seuraavaa vuosineljännestä kauemmas. Tästä on esimerkkinä vaikkapa kuuluisa saksalainen mittelstand, joka muodostaa keskeisen osan maan talousmoottorista. Toisaalta näemme myös tapauksia, joissa uuden ulkomaisen omistajan tekemä sijoitus on mahdollistanut työpaikkojen säilymisen Suomessa ja luonut uuden kasvun edellytykset. Onneksi näemme työmme kautta myös hienoja esimerkkejä, joissa kotimaiset asiakkaamme ovat laajentaneet toimintaansa ulkomaille järjestelyjen kautta. Grant Thorntonin viimeaikaista kehitystä tarkasteltaessa on havaittavissa myös hyviä asioita. Olemme yleisestä markkinatilanteesta riippumatta onnistuneet kasvamaan kaikilla keskeisillä liiketoiminta-alueilla: tilintarkastus-, yritysjärjestely-, vero- ja muissa taloudellisissa asiantuntijapalveluissa. Meille tämä on osoitus siitä, että pyrkimyksemme toimia asiakkaitamme kuunnellen ja korkealaatuista palvelua tarjoten ketterästi toimitettuna turhaa byrokratiaa välttäen on otettu vastaan toivotulla tavalla. Tavoitteemme on luonnollisesti jatkossakin kehittyä ja kasvaa, jotta voimme kattavan palveluvalikoiman avulla toimia asiakkaittemme asiantuntevana kumppanina niin lasku- kuin noususuhdanteissakin. Jonni Leporanta Partner

2 Satu Peltonen KHT André Engström IFRS-asiantuntija Muutoksia IFRS-standardeihin Yhä useampi kotimainen ja kansainvälinen toimija soveltaa laskentaperiaatteenaan kansainvälisiä taloudellisen raportoinnin standardeja (IFRS). Toisin kuin joskus väitetään, kyseiset standardit eivät ole rakettitiedettä. Grant Thornton on vahvasti päivittäin auttamassa asiakkaitaan näiden laskentaperiaatteiden soveltamiseen liittyen. Tässä seuraavassa lyhyt ajankohtaiskatsaus tuoreimpiin standardeihin. IASB on julkaissut kaksi merkittävää uutta standardia, jotka tulevat sovellettavaksi muutaman vuoden sisällä. Uusi tulouttamisstandardi IFRS 15 tulee sovellettavaksi alkaen ja uutta rahoitusinstrumenttistandardia, IFRS 9, tulee soveltaa lähtien. Molemmat standardit vaikuttavat lähes kaikkien IFRS:ää soveltavien yhtiöiden tilinpäätöksiin. Uusiin IFRS-standardeihin siirtyminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Yhtiön on jo nyt hyvä aloittaa sopimusten läpikäynti, jotta pystytään varautumaan mahdollisiin muutoksiin tuloutuksessa. Myös rahoitusinstrumentteihin ja suojauslaskentaan liittyviä seikkoja on hyvä pohtia hyvissä ajoin, vaikka standardin soveltaminen ei olekaan vielä pakollista. Grant Thorntonin IFRS-tiimi auttaa mielellään uusien standardien käyttöönottoon liittyvissä haasteissa. IFRS 15 -standardi IFRS 15:n keskeisin muutos on sopimusten entistä tarkempi jakaminen eri komponentteihin. Standardi perustuu viisivaiheiseen tuloutusmalliin, jonka lopputuloksena transaktiohinta saadaan kohdistettua eri komponenteille ja tuloutus tapahtuu suoritteen luovutuksen mukaan. Myyntihinta kohdistetaan komponenteille perustuen niiden suhteelliseen erillismyyntihintaan. Standardissa on erityisesti kielletty käyttämästä jäännösarvolaskentaa myyntihinnan kohdistamisessa. Uusi standardi aiheuttaa muutoksia myös hyödykkeiden tuloutusajankohtaan. Standardissa korostetaan johdon arvion merkitystä, esimerkiksi huoltosopimuksia ei lähtökohtaisesti saa tulouttaa tasaisesti koko sopimuskaudelle, vaan johdon tulisi arvioida, milloin huoltotoimenpiteet tullaan tosiasiallisesti toteuttamaan. Lähtökohtana uudessa standardissa on se, että kaikki myyntisopimukset tuloutetaan ajan kuluessa, ellei pystytä osoittamaan, että myynti tapahtuu tiettynä hetkenä. Käytännössä monet hyödykkeet ovat kuitenkin tiettynä hetkenä tuloutettavia. IFRS 15 yhdistää molemmat aikaisemmat tuloutusstandardit, IAS 11:n ja IAS 18:n. Standardissa ei ole enää käsitettä pitkäaikaishankkeet vaan ne kuuluvat ryhmään ajan kuluessa tuloutettavat. Käytännössä tämä ei muuta osatuloutusmenettelyä vaan ne tuloutetaan edelleen valmistusasteen mukaan. Lisenssien tuloutuksessa huomionarvoista on se, että mikäli lisenssiin liittyvät päivitykset ovat kriittisiä, lisenssi tuloutetaan ajan kuluessa eikä lisenssin myyntihetkellä. Tämä tulee vaikuttamaan erityisesti IT-talojen myynnin tuloutukseen. Liitetietovaatimukset laajenevat uuden standardin myötä. Yhtiöiden pitää esimerkiksi jatkossa kuvata, minkä tyyppisiä myyntisopimuksia heillä on. ifrs 15 ifrs 9 IFRS 9 -standardi Uusi IFRS 9 -standardi lähtee liikkeelle siitä, että rahoitusvarojen luokittelu riippuu yrityksen liike toiminta mallista. Velka kirjasijoituksille tulee kolme eri arvostusryhmää, jotka perustuvat liiketoimintamalliin ja sopimukseen perustuviin rahavirtoihin. Sijoitukset kirjataan joko käypään arvoon tulos vaikutteisesti tai käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta. Mikäli käyvän arvon muutokset kirjataan laajaan tulokseen, niitä ei enää siirretä tulosvaikutteiseksi myöhemmin. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät sijoitukset tulee arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Muiden sijoitusten osalta yhtiö voi valita myös kirjaamisen muihin laajan tuloksen eriin. Uusi standardi poistaa mahdollisuuden arvostaa noteeraamattomat osakkeet hankinta menoon. Suojauslaskenta heijastaa jatkossa paremmin yhtiön riskienhallintastrategiaa. Arvonalentumistappiot tullaan kirjaamaan entistä aikaisemmin ja suurempina. 2 Uutiskirje 4/2014

3 Mirja Juusela KHT Terveisiä Tampereelta Perinteinen syysseminaari on pidettiin Tampere-talossa Paikalle kokoontui runsaasti osallistujia kuuntelemaan asiantuntijoiden mielenkiintoisia puheenvuoroja. Tilaisuuden puheenjohtaja Matti Pettersson valotti avauspuheenvuorossaan tilintarkastusalan uudistuksia ja totesi mm. tilintarkastajien rotaatiosta, että se edelleen koskee vain PIE-yhtiöitä (Public Interest Entity). Tämä on asia, joka jää usein kertomatta. Hän toi esille myös tilintarkastajille esitettyyn lakiluonnokseen kirjatun ilmoitusvelvollisuuden rikosepäilyistä. Lakiesityksen puolestapuhujia ei löydy. EU-direktiivistä poiketen lakia ehdotetaan voimaantulevaksi jo alkaen ja samoin EU-direktiivistä poiketen se koskisi Suomessa kaikkia tilintarkastuksia eikä vain PIE-yhtiöitä. Suomen energiatalouden näkymät Kansanedustaja Harri Jaskari piti kokonaisvaltaisen esityksen Suomen energiataloudesta, sen kehityksestä ja kehityksen esteistä. Puheessa käsiteltiin muun muassa Suomen energiavisiota, hallinnollisen ympäristön kuntoonlaittamista, uutta biotaloutta ja pientuotantoa sekä virtuaalienergiaa. Muutoksia yritys- ja yrittäjäverotukseen OTT Pauli K. Mattila puhui värikkäästi yritys- ja yrittäjäverotuksesta. Seuraavassa poimintoja hallituksen esityksestä 122/2014 liittyen vuoden 2015 muutoksiin: työmatkakulujen omavastuuosuuden korottaminen 600 eurosta 750 euroon pääomatulon korotettu tuloveroprosentti euron ylittävien pääomatulojen osalta nousee 32 %:sta 33 %:iin edustusmenot takaisin vähennyskelpoiseksi 50 %:n osalta väliaikainen pankkivero muuttuu vakausmaksuksi ja tulee vähennyskelpoiseksi menoksi verotukseen. velvoite- ja vakuuslainsäädännön yhteensovittamista. Omistajanvaihdoksen tulee tukea yrityksen jatkuvuutta: verotuksella on keskeinen, mutta ei ainoa sija toteuttamisessa. Omistajanvaihdos rakentuu usein peräkkäisistä toimenpiteistä, joilla ensin rakennetaan vaihdoksen alustaa ja sen jälkeen tehdään varsinaiset omistusoperaatiot. Lämmin kiitos kaikille esitelmöitsijöille ja osallistujille ja tervetuloa ensi vuoden seminaariin, joka järjestetään samassa paikassa Tällä välin asiantuntijamme täällä Grant Thorntonissa auttavat teitä vero- ja muissa kysymyksissä. OTT Raimo Immonen alusti sukupolvenvaihdoksista OTT Pauli K. Mattila puhui värikkäästi yritys- ja yrittäjäverotuksesta Sujuva sukupolvenvaihdos OTT Raimo Immonen alusti sukupolvenvaihdoksista. Erilaiset omistajanvaihdoksen mallit edellyttävät yhtiö-, vero- ja kirjanpitolainsäädännön sekä sopimus-, Uutiskirje 4/2014 3

4 Toimitusjohtaja Timo Kinnunen Hydman Oy Ei kaikkea kaikille vaan räätälöityä palvelua Hydman Oy osoittaa, että huonoinakin aikoina voi menestyä, kun keskittyy kapean erikoisalan osaamiseen. Kesällä kuusi vuotta täyttänyt yritys on kasvanut reippaasti ja kasvuun on edelleen varauduttu muun muassa rakentamalla uudet toimitilat. Hydman Oy suunnittelee ja valmistaa hydraulisia ohjausjärjestelmiä ja erikoisventtiileitä Tampereen Ruskossa. Yritys aloitti toimintansa kesällä Meitä oli joukko kollegoita, jotka halusimme perustaa oman näköisen yrityksen, toimitusjohtaja Timo Kinnunen kertoo. Useimmat meistä oli työskennellyt jossakin vaiheessa yhdessä, ja osaamista hydrauliikkasovelluksista oli kertynyt eri näkökulmista. Muutamalla oli aikaisempaa yrittäjätaustaa, mutta esimerkiksi minulle tämä on ensimmäinen oma yritys. Hydman sai heti lentävän lähdön; jo parin viikon päästä yrityksen perustamisesta Timo Kinnunen oli pakannut matkalaukkunsa ja lähtenyt tapaamaan mahdollisia asiakkaita Norjaan. Tutulle miehelle vastaanotto oli hyvä ja ovet aukenivat. Hydman Oy Toimitusjohtaja Timo Kinnunen Palvelua räätälöidään valituille asiakkaille Hydman ei valmista kaikkea kaikille vaan valitsee itse markkinat, joilla se toimii. Ilman mitään ylimielisyyttä voimme sanoa, että valitsemme itse asiakkaamme. Tämä tarkoittaa sitä, että lähestymme niitä yrityksiä, joille voimme tarjota parasta mahdollista palvelua. Näistä asiakkaista

5 2008 Liikevaihto: 2014 lähes 10 milj. Henkilöstö: noin 40 Perustettu: 2008 Asiakkaat Toimiala: räätälöityjen hydrauliventtiililohkojen ja erikoisventtiileiden suunnittelu ja valmistus Offshore Marine Industry Mining pidämme kiinni ja kehitämme palvelun astetta jatkuvasti. Hydman on saavuttanut nopeasti merkittävän aseman erittäin vaativalla toimialueella. Noin 70 prosenttia tuotannosta menee vientiin, ennen muuta Norjaan, mutta myös muihin Euroopan maihin. Yritys on huomattu kotimaassakin: vuonna 2012 se sai Tampereen Teknillisen Seuran teknologiayrittäjyyspalkinnon euron palkinnon tavoitteena on tuoda esiin yrittäjyyden ja teknologian kehittämisen merkitystä. Palkinnon myöntämisperusteissa painotettiin yrityksen nopeaa kasvua ja vientitoiminnan merkittävää osuutta liikevaihdosta. Liikeideamme perustuu siihen, missä olemme hyviä. Kaiken pohjana on asiakkaiden tuntemus ja yhteistyö heidän kanssaan sekä oma tuotekehityksen ja tuotannon ammattitaito, Timo Kinnunen kertoo onnistumisen edellytyksistä. Olemme pysyneet alkuperäisessä strategiassamme harvinaisen hyvin. Kasvumme on ollut suunniteltua. Tietysti lamat ja suhdanteet vaikuttavat toimintaan, mutta mitään suurempia yllätyksiä ei ole tullut. Tampereen seutu sopii teknisen alan yrityksille Hydmanin suurimpia asiakkaita ovat öljynporauslaitevalmistajat. Toinen keskeinen ala on kaivoslaiteteollisuus. Näissä kohteissa käytetään hydrauliikkajärjestelmiä, joiden teknisen laadun ja toimintavarmuuden on oltava huippuluokkaa. Hydman toimittaa asiakkailleen valmiita koottuja ja testattuja kokonaisuuksia, jotka helpottavat ja yksinkertaistavat asiakkaan hankintatoimintaa. Kuvaavaa on, että tärkeät asiakkaat saavat halutessaan 24/7-palvelun eri puolille maailmaa. Tällaiseen palveluun tarvitaan koulutettu, osaava ja sitoutunut henkilökunta. Perustajista löytyivät heti osaajat sekä tuotantoon, suunnitteluun että myyntiin. Tuotantopuolelle on myös saatu lisää erinomaisia tekijöitä. Tampereen seutu on tämän alan osaamisen keskus Suomessa. Alueella on teknisen alan koulutusta kaikilla tasoilla. Koulutettua ja kokenutta työvoimaa hydrauliikkainsinöörejä, koneistajia ja asentajia ei ole vaikea löytää. Perehdytys ja työssä oppiminen auttavat erikoistumaan juuri meidän tehtäviimme. Periaatteenamme on tarjota hyvät työolot ja välineet. Tehokas ja turvallinen ympäristö tekee työstä mielekästä, mikä nostaa yleistä suoritustasoa. Kun asiat ovat kunnossa terveydenhuoltoa ja vakuutuksia myöten, vaihtuvuus on pientä ja hommat hoituvat. Kasvava yritys tarvitsee hyviä neuvonantajia Olemme kasvaneet viime vuosina 5 20 prosentin vauhtia, ja kasvu jatkuu. Aika näyttää, miten nopeasti, mutta emme aio tyytyä nykyiseen kokoomme. Kasvuun olemme varautuneet muun muassa rakentamalla uudet toimitilat, jotka mahdollistavat kaksinkertaisen liikevaihdon tulevaisuudessa. Kasvua haemme olemalla aktiivisia asiakkaiden suuntaan. Meillä on alusta saakka ollut tilintarkastajana Grant Thornton: ensin yksi tilintarkastaja, nyt kahden hengen tiimi. Yhteistyö on ollut hyvää ja hyödyllistä. On tärkeää saada ohjeita ja neuvoja esimerkiksi siitä, miten mitäkin kirjata ja esittää. Tilintarkastaja analysoi myös liiketoimintaa ja kiinnittää huomiomme, jos jokin luku tuntuu oudolta. Vastikään saimme vinkkejä varastotasoista. Kun löytyi jotakin, mikä tilintarkastajasta näytti omituiselta, niin siitä kohtaa löytyikin parannettavaa. Uutiskirje 4/2014 5

6 M - Itella Oyj Hyvää Joulua ja Menestystä Vuodelle 2015! God Jul och Gott Nytt År 2015! Kiitämme asiakkaitamme ja yhteis työkumppaneitamme kuluneesta vuodesta! Vi tackar våra kunder och samarbetspartners för det gångna året! Hyvää joulumieltä lapsiperheille Grant Thornton jatkaa jouluperinnettään tekemällä lahjoituksen hyväntekeväisyyteen. Joululahjoitus suunnataan tänä vuonna Mannerheimin Lasten suojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin Hyvä Joulumieli -keräyksen kautta lapsiperheiden hyväksi. Onnea KHT- ja CIA-tutkinnon suorittaneille Tilintarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2014 KHT-tutkinnossa 38 uutta KHT-tilintarkastajaa. Vaativaan tutkintoon osallistui 124 henkilöä. Elokuussa järjestetyn tutkinnon läpäisi myös Jussi Savio Tampereen toimistosta. Jussi on ollut palveluksessamme vuodesta Paljon onnea! Sisäinen tarkastus on riippumaton hallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto ja sen tehtävänä on objektiivisella arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoiminnallaan tukea organisaation kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista. Sisäisen tarkastuksen ammattitutkinnon, CIA-tutkinnon, suoritti syksyllä Heidi Jääskeläinen Helsingin toimistosta. Heidi on ollut palveluksessamme vuodesta Onnea Heidi! Kansainväliseen Grant Thornton -ketjuun kuuluvan suomalaisomisteisen Grant Thornton Finlandin taustalla ovat Tampereella ja Porissa toimiva 85-vuotias Idman Vilén Grant Thornton Oy, helsinkiläinen Revico Grant Thornton Oy sekä Turussa, Salossa ja Helsingissä toimiva Advico Grant Thornton Oy. Suomen Grant Thorntonin palveluksessa on lähes 70 asiantuntijaa, jotka tarjoavat tilintarkastus-, vero-, yritysjärjestely- ja muita asiantuntijapalveluja Grant Thornton. All rights reserved. Toimitus ja taitto: Oy Preesens Ab Paino: Jyväskylän Siirto-Paino Oy Helsinki Revico Grant Thornton Oy Paciuksenkatu 27, PL Helsinki Puhelin (09) Grant Thornton Finnish member of Grant Thornton International Tampere Idman Vilén Grant Thornton Oy Hatanpään valtatie Tampere Puhelin Pori Idman Vilén Grant Thornton Oy Isolinnankatu 21 E Pori Puhelin Turku Advico Grant Thornton Oy Veistämönaukio Turku Puhelin Salo Advico Grant Thornton Oy Salorankatu Salo

Hyvillä mielin kohti kesää

Hyvillä mielin kohti kesää Uutiskirje 2/2013 Kesäkuu Hyvillä mielin kohti kesää Keväällä 2013 olemme edelleen joutuneet elämään epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Valtiovarainministeriön maaliskuussa laatiman taloudellisen

Lisätiedot

Vuosikertomus. *connectedthinking

Vuosikertomus. *connectedthinking Vuosikertomus 07* *connectedthinking PwC:n historia 1954 1979 19 Olle V. Salmi ja Henrik Virkkunen perustavat toimiston, johon Antti Helenius tulee ensimmäiseksi apulaiseksi. Syntyy Salmi, Virkkunen &

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK FINLAND. Liitto ehdottaa hallitukselle suomalaista omistaja-yhteistyötä 2

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK FINLAND. Liitto ehdottaa hallitukselle suomalaista omistaja-yhteistyötä 2 Liitto ehdottaa hallitukselle suomalaista omistaja-yhteistyötä 2 Pääkirjoitus Perheyrittäjät koolla Oulussa 3 Ajankohtaista Yritysverouudistus puhuttaa 5 Edunvalvonta 50 vuotiaassa Sähkö Arossa perinteenä

Lisätiedot

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 3/2010 Herttoniemen LVI-huolto Oy Sukupolvenvaihdos isältä pojalle Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Yrityskauppoja

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

asvu Rightware Grafiikkaosaaja Kumppanina autoteollisuus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan

asvu Rightware Grafiikkaosaaja Kumppanina autoteollisuus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan asvu teollisuussijoitus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan Grafiikkaosaaja Rightware Kumppanina autoteollisuus Pääkirjoitus Pääomasijoittajien rooli

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN tämä julkaisu on EDITOR HELSINKI OY:N tuottama TOIMIALAlehti OPAS YRITYSJÄRJESTELYIHIN ONKO NYT oikea AIKA? Asiantuntijat vastaavat yrityskauppa JA UUSI liiketoiminta pk-puolen yrityskauppa sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle kauppalehti kamari Tampereen Numero 2 maaliskuu 2013 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Digitaalista arvotavaraa tarjolle sivu 8 Millog yhtenäisti, varikoista

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

nen Johdannaiset, vaikeasti hallittava asiakokonaisuus Yhteistyössä yli rajojen Praxity

nen Johdannaiset, vaikeasti hallittava asiakokonaisuus Yhteistyössä yli rajojen Praxity nen 2014 Johdannaiset, vaikeasti hallittava asiakokonaisuus Terveiset työpöydän ääreltä Yhteistyössä yli rajojen Praxity Uskalias ja innovatiivinen Atoy Oy PÄÄKIRJOITUS Vuosi 2014 on pyörähtänyt mukavasti

Lisätiedot

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014 Meka Pro ja Vähälä kehittävät toimintaa yhdessä Vähälä vie Polar Metallin grillit ja savupellit maailmalle Sähköinen asiointi lisää laatua, tehokkuutta ja läpinäky- vyyttä

Lisätiedot

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN NRO 1/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMApartner Partner-kenttä uudistuu...4 Auringon

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2007 Sinikka Mustakallio: Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa s. 6-9 Parempi alkaa paikallisesti s. 1 0 Proha reagoi nopeasti globalisaation vaatimuksiin s. 1 5

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

Hyödynnä kaikki ketjusi mahdollisuudet

Hyödynnä kaikki ketjusi mahdollisuudet Sampo Pankki Oyj, www.sampopankki.fi Hyödynnä kaikki ketjusi mahdollisuudet Ketjuissa monet asiat voidaan hoitaa keskitetysti saavuttaen suuren toimijan etuja yksittäisten yrittäjien saataville. Sampo

Lisätiedot