Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän Tilapalvelun vuosi"

Transkriptio

1 k k k 20P k lava kt P k ar k k NYKYINEN TONTIN RAJA Kangasvuore HuRin saattoliikenne MUUNTAMO Päiväharjun saattoliikenne 26 ap/ erit.koulu Päiväkodin saattoliikenne 14 ap/pvk HuRin PÄÄSIS. VII k 5 H U HTASU O N YHTENÄISK O U L U huoltoajo PÄIVÄHARJUN PÄÄSIS. Keittiön huoltoajo H U HTARINTEEN E R ITYISK O U L U Pvk/integoitu saattoliikenne HuRin PÄÄSIS. PÄIVÄHAR J U N E R ITYISK O U L U PÄIVÄ- KODIN PÄÄSIS. ETY sisäpiha H U HTASU O N PÄIVÄK O T I sisäpiha sisäpiha PK -PIHA 1-2v Päiväharjun välituntipiha HuRin välituntipiha PK -PIHA 1-6v integroitu alakoulun välituntipiha yläkoulun välituntipiha PK -PIHA 3-6v PK -PIHA 3-6v PK -PIHA 3-6v 360 oppilasta ulkotilaa 5-10m2/oppilas = m ,8 m oppilasta ulkotilaa 5-10m2/oppilas = m ,4 m ,2 m ,3 m 2 Suluntie uhta hoitopaikkaa 35+3 henkilökuntaa tonttialaa 50-70m2/hoitopaikka = 8100m m2 varustettua ulkotilaa 10-20m2/hoitopaikka 8 117,8 m KOHDE HUHTASUON KOULUKAMPUS Jyväskylä JKL TILAPALVELU Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 9 PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Asemapiirustus ARKKITEHTITOIMISTO LPV JYVÄSKYLÄ OY GUMMERUKSENKATU 7A1, JYVÄSKYLÄ PUH FAX PIIRTÄJÄ PVM SUUNNITTELIJA SR JP TYÖNRO 391 PIIRNRO VERSIO

2 Sisällys Tilapalvelun toimintaorganisaatio 2 Kaupunginvaltuusto Kiinteistöjohtajan katsaus 3 Kiinteistöjen myynnissä hiljainen vuosi 4-5 Kaupunginhallitus Palveluverkot hankesuunnittelun lähtökohtana 6 Tytäryhtiöt Lautakunnat Toimialat Sisäilmastoryhmän ohje valmistui 7 Ennätysvuosi rakennuttamisessa 8 9 Tilapalvelun asiakkaiden tyytyväisyys ennätyslukemissa TILAPALVELUN JOHTOKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Veijo Koskinen Ari Hiltunen Riitta-Maija Hautamäki Tuulikki Väliniemi Pirkko Selin Marja Komppa Juhani Starczewski Harri Nieminen Haastavasta vuodesta selviydyttiin kunnialla 12 JOHTO Esko Eriksson Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma KIINTEISTÖKEHITYS Mikko Lepo HALLINTO JA TALOUS Soile Kinos Kunnallisen liikelaitoksen tase 13 Kunnallisen liikelaitoksen rahoituslaskelma 9 14 TARVE- JA HANKESUUNNITTELU Ulla Rannanheimo-Gylling RAKENNUTTAMINEN Kari Sensio KIINTEISTÖ- JA TILAPALVELUT Olli Salmela ASIAKKAAT Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 15 KIINTEISTÖMANAGERITOIMINTA Vanhus- ja terveystoimi / Maritta Lahti Keskeiset toiminnan tunnusluvut 15 KIINTEISTÖMANAGERITOIMINTA Koulut / Sirpä Väyliö KIINTEISTÖMANAGERITOIMINTA Kaupunkirakennepalvelut ja muu sivistys / Satu Altén KIINTEISTÖMANAGERITOIMINTA Sosiaali- ja päivähoito / Anu Hakala Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle turvalliset, tarkoituksenmukaiset ja kilpailukykyiset toimitilat sekä tilapalvelut. 2

3 Kiinteistöjohtajan katsaus Uuden Jyväskylän ja uuden Tilapalvelun ensimmäinen toimintavuosi on takana. Uusi organisaatio ja osittain uudet vastuutehtävät ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Tätä tukevat myös Tilapalvelun tuoreet asiakastyytyväisyyden ja henkilöstön ilmapiirin mittaustulokset, jotka ylittivät asetetut tavoitteet. Lähes kaikki talousarvioon kirjatut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Varsinaisen päätehtävämme ja organisoitumisen ohella olemme työstäneet kiinteistö- ja tilaomaisuuden hallintaan sekä toiminnan tehostamiseen liittyviä laatujärjestelmiä, toimintaprosesseja, talonrakentamisen suunnitteluohjeita sekä sisäilmaongelmien menettelytapaohjeita. Lisäksi otimme käyttöömme uuden kiinteistötiedon hallintajärjestelmän, jonka sisäänajo on parhaillaan käynnissä. Yhtenä tärkeänä painopistealueenamme on ollut valmistautua Jyväskylän kaupungin historian haasteellisimman investointiohjelman toteuttamiseen mahdollisimman hyvin. Tähän liittyvien isompien koulu- ja päiväkotihankkeiden rakennussuunnittelu on ollut jo koko vuoden täydessä vauhdissa. Hyvän pohjan siihen ovat antaneet tehdyt palveluverkkoselvitykset. Hanke- ja rakennussuunnittelun lisäksi henkilöstöä on työllistänyt toimivien väistötilojen löytyminen sekä niihin liittyneiden sisäilmasto-ongelmien ratkaiseminen. Kuva: Valokuvaamo Lehtinen Esko Eriksson kiinteistöjohtaja 3

4 Kiinteistöjen myynnissä hiljainen vuosi Kiinteistö- ja tilaomaisuus Jyväskylän Tilapalvelu hallinnoi Jy väs kylän kaupungin htm 2 :n tilaomaisuutta, mistä omia rakennuksia oli htm 2 ja osakehuoneistoja htm 2. Lisäksi markkinoilta oli kaupungin toimintayksiköiden käyttöön vuokrattuja tiloja htm 2 hallinnassa olevan tilakannan määrän ollessa näin yhteensä noin m 2. Tilaomaisuus kasvoi edellisvuodesta Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kuntaliitosten seurauksena noin m 2. Ns. markkinoilta sisään vuokrattujen tilojen määrä kasvoi edellisvuodesta noin m 2, mitä selittävät kuntaliitosten lisäksi koulujen väistötilojen sekä uusien vanhusten palvelutalojen vuokraukset. Tilojen käyttö Tilojen käyttöä seurataan jaottelulla sisäinen ja ulkoinen käyttö, väistötilat sekä tyhjät tilat. Sisäisellä vuokrauksella tarkoitetaan vuokraustoimintaa, jonka asiakkaina ovat Jyväskylän kaupungin omat palvelualueet ja -yksiköt. Sisäisen vuokraustoiminnan piirissä oli tiloja noin htm 2, jossa kuntaliitosten aiheuttamaa kasvua edellisvuoteen on noin m 2. Ulkoista vuokraustoimintaa harjoitetaan markkinaehtoisesti niiden tilojen osalta, joita kaupungin omat yksiköt eivät tarvitse, tai niiden käyttö omassa toiminnassa ei ole taloudellisesti perusteltua. Ulkoisen vuokraustoiminnan piirissä tiloja oli noin m 2 ja vuokrauksen liikevaihto oli noin 5 miljoonaa euroa. Ulkoisen vuokraustoiminnan piirissä oleva tilakanta on pääosin vanhentunutta ja näistä tiloista pyritäänkin suurelta osin hankkiutumaan eroon. Väistötiloja vuoden 9 lopussa oli m 2, joka muodostuu pääosin Palokan, Vaajakosken ja Keski- Palokan koulujen väistötiloista. Toimintavuotta leimasikin merkittävästi suurien koulujen sisäilmaongelmat, väistötilojen järjestäminen sekä koulujen uudis- tai perusparannushankkeiden käynnistäminen. Tyhjiä tiloja vuoden 9 lopussa oli m 2, eli 8,5 %:ia tilakannasta. Ennätysmäinen tyhjien tilojen määrä selittyy pääosin tyhjillään olleilla purettavilla Palokan, Vaajakosken, Tyyppälän ja Jokivarren kouluilla sekä myynnissä olleilla Maalaiskunnan entisellä kunnantalolla ja Valtiontalolla. Maalaiskunnan ja Korpilahden tilojen salkutus painopistealueena Kuntaliitoksen myötä yli.000 m 2 kasvaneen hallinnassa olevan tilakannan haltuunotto oli toimintavuoden keskeinen painopistealue. Sopimusten haltuunotto ja tilojen salkutus mahdollistavat jatkossa hallitun kiinteistöjohtamisen. Toimintavuoden aikana myytiin ainoastaan kaksi kohdetta, eli Puuppolan asuntopäiväkoti ja Kaunisharjun pienryhmäkoti. Esisopimus tehtiin entisen Maalaiskunnan kunnantalon kiinteistöstä Education Facilities Oy:n kanssa sekä aiesopimus lukiokoulutuksen siirtoon liittyen Voionmaan ja Lyseon lukiorakennuksista Jyväskylän Koulutuskuntayhtymän kanssa. Vuokratilahankkeina toteutui useita merkittäviä tilaratkaisuja. Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön Kypärämäen päiväkoti-kirjasto, Harjuhovin ja Sammonkodin palvelutalot, Mankolan koulukiinteistö Keski-Palokan koulun väistötilana sekä talouskeskuksen uusi toimitila. Vuokratilahankkeina käsiteltiin lisäksi useita muita tilahankkeita kuten kolmea uutta paloasemaa ja keskuskeittiötä Education Facilities Oy:n toteuttamana sekä Huhtasuon koulu-, erityiskoulu- ja päiväkodin elinkaarihanketta. 4

5 Jyväskylän Maalaiskunnan entisen kunnantalon kiinteistön myynnistä tehtiin esisopimus Education Facilities Oy:n kanssa. Kiinteistö peruskorjataan Jyväskylän Ammattikorkeakoulun käyttöön. Keskeiset volyymitiedot Muutos % Omat rakennukset (hum2) Osakehuoneistot (hum2) Ulkoa vuokratut tilat (hum2) Yhteensä ,37 0,00 23,71 4,02 Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2) Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2) Vapaat tilat (hum2) Väistötilat (hum2) Huoneala (hum2)/asukas , , ,1 0,18 2,12 16,00 54,51-3,43 Tilapalvelun hallitsemat toimitilat Tilapalvelun hallitsemien toimitilojen käyttö htm Omat rakennukset (hum2) Osakehuoneistot (hum2) Ulkoa vuokratut tilat (hum2) htm Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2) Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2) Vapaat tilat (hum2) Väistötilat (hum2) 5

6 Palveluverkot hankesuunnittelun lähtökohtana Sosiaali- ja terveystoimen palveluverkko valmistui Tilapalvelun laatimista palveluverkoista laajin sosiaali- ja terveystoimen palveluverkko valmistui syksyllä 9. Loppuvuodesta käynnistettiin nuoriso- ja kirjastoverkkoselvitykset, jotka valmistuvat keväällä Kouluverkkoa on tarkennettu kouluhankkeiden käynnistyessä aluekohtaisilla päivityksillä suuralueittain Tikkakosken ja Kuokkala-Vaajakosken osalta aiemmin päivitettyjen Vaajakosken, Säynätsalon ja Palokan lisäksi. Palveluverkkoselvitykset on todettu välttämättömiksi lähtökohdiksi pitkäjänteiselle tilankäytön suunnittelulle, jossa tavoitteena on peruspalvelujen toimintamallin ja tilankäytön pitkäjänteinen kokonaistarkastelu vuosina Selvityksillä varmistetaan väestöennusteiden ja kaavoitusohjelman vaikutukset, selvitetään laajempien kokonaisuuksien muodostamista, toimintojen keskittämistä ja toimitilojen monikäyttöisyyttä sekä eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden kustannusvaikutuksia. Hankesuunnitelmat käynnistetään kiireellisyysjärjestyksessä palveluverkkoselvityksien pohjalta. Tulevaisuuden näkymä kaupunkilaispihalle Laajat hankesuunnitelmat saatiin valmiiksi Merkittävimpiä hankesuunnitelmia olivat Huhtasuon koulun ja päiväkodin kampusalueen, Vaajakosken ja Mankolan yhtenäiskoulujen, Keski-Palokan koulun, Palokan koulukeskuksen ja Liinalammen päiväkotikoulun hankesuunnitelmat, kaupungintalon peruskorjauksen ja entisöinnin hankesuunnitelma sekä keskuskeittiön ja keskuspaloaseman hankesuunnitelmat. Huhtasuon koulu- ja päiväkotikampus koostuu Huhtasuon yhtenäiskoulusta, Huhtasuon erityiskoulusta sekä Huhtasuon päiväkodista, joiden laajuus on n brm 2. Hanke sisältää Huhtasuon alueen päivähoito- ja koulupalvelujen lisäksi koko kaupungin erityispäiväkoti- ja erityiskoulupalveluja. Hanke toteutetaan uudisrakennuksina ja elinkaarihankkeena. Uudisrakennuksena suunniteltiin Vaajakosken yhtenäiskoulu (laajuus n brm 2 ) ja Palokan koulukeskus, joka käsittää myös aluekirjaston ja kansalaisopiston tilat (laajuus n brm 2 ) sekä Liinalammen päiväkoti-koulu (laajuus n bm 2 ). Peruskorjaus- ja laajennushankkeena suunniteltiin Mankolan yhtenäiskoulu (laajuus n brm 2 ) ja Keski- Palokan koulu (laajuus n brm 2 ). Kaupungintalon (laajuus n brm 2 ) peruskorjaus- ja entisöintisuunnitelman mukaan palautetaan kaupungin historiallisesti merkittävin rakennus arvoiseensa kuntoon. Peruskorjauksen syynä oli kaupungintalon erittäin huono tekninen kunto ja rakennus ei täyttänyt enää nykyisiä talotekniikka-, palo- ja poistumistiemääräyksiä. Tulevaisuudessa rakennuksen sijoittuvat kaupungin johto, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuuston kokoustilat, kaupunginkanslia, vastaanotto- ja infopiste, juhla- ja kokoustilat sekä työtiloja. Merkittävin kiinteistökehittämiskohde oli Kaupunkilaispiha Kaupunkilaispihan visiointi käynnistyi 7, mutta vasta 9 hanke saatiin toivottuun malliin. Kohteeseen haettiin ankkuriyrittäjä keväällä 9 ja valitun yrittäjän kanssa ideoitiin tontille tulevaa toimintamallia. Selvityksen mukaan tontille tulee viihtyisä, 1800-luvun henkinen kohtaamispaikka kaupunkilaisille ja matkailijoille, jossa on käsityöläisten työtiloja, näyttelytiloja ja kahvila. Keski-Suomen museon käsityöläiskotien siirto tontille käynnistettiin syksyllä 9. Syksyllä pidettiin hallintokuntakohtaiset tilafoorumit, joissa linjattiin hankkeet investointiohjelmaan vuosille

7 Sisäilmastoryhmän ohje valmistui Tilapalvelun johdolla laadittiin kaupungin henkilöstölle tarkoitettu menettelytapaohje kuvaamaan sisäilmasto-ongelmien hoitotapaa Jyväskylän kaupungissa. Sisäilmastoongelmien hoidon sujuvuuden kannalta kuvattiin tilojen käyttäjien, esimiehen, viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden tehtävät ja vastuut. Menettelytapaohjeet löytyvät kaupungin intrasta ja Tilapalvelun verkkosivuilta. Menettelytavat ovat yhtenäiset koko uuden kunnan alueella. Tilapalvelun johdolla toimiva kaupungin sisäilmatyöryhmä kokoontui yleiskokoukseen 10 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin kuluneen vuoden aikana n. 50 kohteen sisäilmaongelmia ryhmän jäsenille tulleiden yhteydenottojen perusteella. Samalla päätettiin tarvittavista kohdekäynneistä, joita tehtiin lähes viikoittain. Tehtyjen oirekyselyjen ja tutkimusten perusteella suoritettiin välittömiä korjaustoimenpiteitä, joilla varmistettiin turvalliset toimitilat käyttäjille. Siivous- ja kiinteistönhoitopalvelujen kilpailuttaminen jatkui Siivous- ja kiinteistönhoitopalvelujen kilpailuttaminen jatkui tavoitteiden mukaisesti. Siivouspalveluja kilpailutettiin kahdessa osassa, ensimmäisessä osassa kilpailutettiin 25 kohdetta ( m²) ja toisessa osassa kilpailutettiin yhdessä sosiaalipalveluiden kanssa 10 palvelutalon kokonaisuus ( m²) Palvelutalojen kilpailutukseen otettiin mukaan uutena palveluna palveluasuntojen siivoukset. Tilaajina toimivat Tilapalvelu sekä Sosiaali- ja terveystoimen vanhuspalvelut, Tilapalvelu vastaa kiinteistöjen yleisten tilojen siivouksista ja vanhuspalvelut vastaavat palveluasunnoista. Yhteistyö kilpailutuksessa oli hyvä ja osapuolet tyytyväisiä toimintatapaan. Palveluntuottajaksi valittiin palvelutalojen kilpailutuksessa Total Kiinteistöpalvelut Oy ja toisessa kilpailutuksessa ISS Palvelut Oy. Kiinteistönhoitopalvelut kilpailutettiin 28 kohteessa ( m 2 ) ja palveluntuottajaksi valittiin Total Kiinteistöpalvelut Oy. Kilpailutuksissa painotettiin hankintojen laatua hinta-laatusuhteen ollessa 30/70. Halutun laatutason saavuttamiseen pyritään entistä tehokkaammalla yhteistyöllä asiakkaan ja palvelutuottajien välillä sekä sopimusten kannustinjärjestelmillä. Kuntaliitoksen vaatimat järjestelyt onnistuivat Kolmen kunnan liittymispäätösten jälkeen aloitettiin valmistautuminen toiminnan vaatimiin muutoksiin henkilöstön sijoittumisen suhteen. Myös kaikki sisäiset ja ulkoiset sopimukset kartoitettiin ja käytiin neuvottelut niiden yhdenmukaistamisesta ja laskutus - ja tilaajatietojen muutoksista. Myös uuden Jyväskylän siivous- ja kiinteistönhoitopalvelujen kilpailuttamisaikataulut sovittiin. Entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden palvelut kilpailutetaan vuosina Uusi energiatehokkuussopimus Uusi energiatehokkuussopimus allekirjoitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön ja Jyväskylän kaupungin kesken huhtikuussa 9. Sopimuksella pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä vuosille Tilapalvelun henkilöstöä tutustumassa Vespuolen kouluun Korpilahdella. Saakosken koulun oppilaat piparien teossa. Kiinteistöpalvelujen laatua yhdenmukaistetaan Tilapalvelu oli mukana Kiinteistö- RYL 9-projektissa (Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset). Projekti käynnistyi vuonna 7 ja sen julkaisutilaisuus oli elokuussa 9. Julkaisussa kuvataan valtakunnalliset laatumääritteet kiinteistöpalveluiden tilaajien ja tuottajien käyttöön. Tilapalvelu osallistui sekä projektin johtoryhmän että toimikunnan työskentelyyn. 7

8 Ennätysvuosi rakennuttamisessa Rakennuttamisella on ollut vilkas vuosi. Rakentamiseen käytettiin 41,7 miljoonaa euroa ja uudisrakennus- ja peruskorjauskohteita valmistui ennätysmäärä. Töitä tehtiin koko uuden Jyväskylän alueella. Uusia kouluja ja päivä- Keljonkankaan päiväkodissa vietettiin lasten kanssa harjannostajaisia koteja otettiin käyttöön Korpilahdella Tikkalan päiväkoti-koulu, Palokassa Pappilanvuoren päiväkoti, Vaajakoskella Janakan päiväkoti ja koulu sekä Keljonkankaalla uusi päiväkoti. Peruskorjaushankkeista valmistuivat Kyllön terveysaseman 3. ja 4. vaiheet, Museoiden kokoelma- ja konser- vointikeskus, Korpilahden kunnantalo, Hipposhallin kosteusvauriokorjaukset ja Keltinmäen koulun 1. vaihe. Lohikosken koulun peruskorjaus jatkui läpi vuoden ja kesällä käynnistyi peräti kuusi uutta isoa rakennushanketta.

9 Suurimmat valmistuneet peruskorjaushankkeet olivat Kyllön terveysaseman 3. vaihe, Keltinmäen koulun 1. vaihe, Museoiden kokoelma- ja konservointikeskus, Korpilahden kunnantalon muutostyöt ja Janakan koulu ja päiväkoti. Uudisrakennushankkeina valmistuivat Tikkalan päiväkoti-koulu sekä Keljonkankaan ja Pappilanvuoren päiväkodit. Talonrakennusinvestoinnit/Tilapalvelu euroa Kyllön terveysaseman peruskorjaus Museoiden kokoelma- ja konservointikeskus Säynätsalon koulu ja päiväkoti Keltinmäen koulun peruskorjaus Lohikosken koulun IVS-pk ja julkisivujen kunn. Päivärinteen pk ja Puistokoulun laajennus Keljonkankaan uusi päiväkoti Hipposhallin/harjoitusjäähallin kosteusvauriok. Kaupungintalon peruskorjaus Keljon vanhainkodin B-osan peruskorjaus Käsityöläistalojen siirto Kansalaisopiston/Pääkirjaston muutostyöt Keljonkankaan koulun keittiön muutostyöt Pappilanvuoren päiväkoti uudisrakennus Janakan koulu ja päiväkoti Palokan urheilukentän huoltorak.laajennus Vesangan liikuntahallin korjaustyöt Palokan koulukeskuksen väistötilat Vaajakosken koulun väistötilat Tikkalan päivä-kotikoulu uudisrakennus Kultaniityn päiväkodin laajennus Korpilahden kunnantalon muutostyöt Kotimäen päiväkodin peruskorj ja laajennus Haukkamäen päiväkodin peruskorj ja laajennus Lahjaharjun päiväkodin peruskorjaus Pohjanlammen koulun viipale uudisrakennus Kanavuoren päiväkoti-koulu uudisrakennus Vaajakosken koulu (yläaste) uudisrakennus Keski-Palokan koulun peruskorj ja laajennus Liinalammin päiväkoti-koulu uudisrakennus Palokan koulukeskus uudisrakennus Tyyppälän päiväkoti-koulu uudisrakennus Keski-Palokan koulun väistötilat (Mankola) Liikuntarakennusten korjaukset (7 kpl) Kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaukset (22 kpl) Tekniset ja toiminnalliset korj.-ja muutostyöt (14 kpl) Yhteensä TA 9 uud.budj.+ta- muut. + siirrot TAM 9 TP

10 Tilapalvelun asiakkaiden tyytyväisyys ennätyslukemissa Jyväskylän Tilapalvelun asiakkaiden tyytyväisyyttä mitattiin jälleen syksyllä 9 vuosittain toteutettavalla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla saamme arvokasta tietoa asiakkaidemme tyytyväisyydestä tilhin ja tilojen hallinnointiin, Tilapalvelun järjestämiin palveluihin sekä investointi- ja vuosikorjaushankkeisiin. Kyselyn kohderyhmä koostuu pääosin sisäisistä vuokralaisista ja nimenomaan toimitilojen loppukäyttäjistä. Vuoden 9 asiakastyytyväisyyskysely laajentui koskemaan myös entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden alueiden asiakkaita. Siitä huolimatta tai ehkäpä kenties juuri sen vuoksi vuoden 9 asiakastyytyväisyyskyselyssä saavutettiin tyytyväisyyden mittauksen historian uusi ennätystulos 3,56 (max 5,0). Kaupunkien välisessä vertailussa jälleen kärkisijoilla Vuonna 9 suoritettiin myös kaupunkien välinen julkiselle puolelle suunnattu asiakastyytyväisyysvertailututkimus, missä Jyväskylän Tilapalvelu sijoittui taas kerran kärkijoukkoon (2. sija). Vuonna 9 vertailussa oli Jyväskylän lisäksi mukana 6 kaupunkia; Helsinki, Vantaa, Tampere, Oulu, Vaasa ja Mikkeli. Kaupunkien välisessä vertailussa asiakastyytyväisyyskyselyn Jyväskylän Tilapalvelun kaikkien osa-alueiden tulokset yltävät selkeästi yli vertailuaineiston keskitason. Jyväskylän tilapalvelun menestys perustuu selkeimmin asiakkaiden tyytyväisyyteen tiloja kohtaan sekä tilojen hallinnointiin. Kiitosta mm. tilojen yleiskunnosta Osa-alueittain tarkasteltuna Jyväskylän Tilapalvelun asiakkaiden kokonaistyytyväisyys tiloihin, palveluihin sekä investointi- ja vuosikorjaushankkeisiin on noussut suhteessa vuoden 8 tulokseen. Sen sijaan kokonaistyytyväisyys tilojen hallinnointiin on hivenen laskenut. Asiakkaamme ovat keskimääräistä tyytyväisempiä mm. toimitilojen yleiskuntoon sekä valaistukseen, toimitilahallinnon ammattitaitoon ja asiantuntemukseen, aikataulujen pitävyyteen, asiakkaan tarpeiden tuntemiseen sekä vastuuhenkilöiden tavoitettavuuteen. Myös tilojen siivous sekä ulkoalueiden hoito saivat kiitosta. Tärkeää palautetta myös epäkohdista Kokonaistyytyväisyyden noususta huolimatta asiakkaamme antoivat erittäin tärkeää palautetta myös tyytymättömyyttä aiheuttavista seikoista, kuten sisäilman laatu, tilojen siivouksen taso, ulkoalueiden hoito, kiinteistöpalvelu vika- ja reklamointiasioissa sekä investointi- ja vuosikorjaushankkeiden läpivienti. Annettuun palautteeseen suhtaudutaan vakavasti ja epäkohtiin on pyritty puuttumaan välittömästi. Liiketoiminnan toimialan väki tyytyväisintä Liiketoiminnan toimialaan kuuluvien asiakkaiden tyytyväisyys on kasvanut edellisvuodesta huomattavasti. He nousivatkin kyselyn tuloksissa- Tilapalvelun tyytyväisimmäksi asiakasryhmäksi. Myös päiväkotitilojen käyttäjien kokonaistyytyväisyys on noussut, kun taas koulutilojen käyttäjien kokonaistyytyväisyys on hivenen laskenut edellisestä vuodesta. Koulutilojen käyttäjien tyytyväisyys tiloihin on kasvanut edellisiin vuosiin verrattuna. Tyytyväisyys tilojen hallinnointiin, palveluihin sekä investointi- ja vuosikorjaushankkeisiin on sen sijaan hivenen laskenut edellisistä vuosista. Päiväkotitilojen käyttäjien kokonaistyytyväisyys on puolestaan noussut ja he ovat erittäin tyytyväisiä varsinkin tilojen hallinnointiin sekä itse tiloihin ja palveluihin. Myös investointi- ja vuosikorjaushankkeiden osalta tyytyväisyys on kasvanut edellisistä vuosista. Asiakastyytyväisyys Tilapalvelun toiminnan mittarina Jyväskylän Tilapalvelu on tutkinut ja mitannut asiakkaidensa tyytyväisyyttä aina vuodesta 1993 lähtien. Asiakastyytyväisyyskyselyn tekijänä on toiminut KTI Kiinteistötalouden instituutti ry alusta alkaen. Vuosittain tehtävän kyselyn sisältö on pidetty pääosin samana, jotta uudet tulokset olisivat aina mahdollisimman hyvin vertailukelpoisia edellisvuosien tulosten kanssa. Asiakastyytyväisyyskyselyn kautta saatu palaute on Jyväskylän Tilapalvelulle tärkeä työväline toiminnan ja palvelutarjonnan kehittämiseksi ja se on myös suora mittari toiminnan onnistumisen arvioimiseksi. 10

11 Tilojen käyttäjät ovat avainasemassa turvallisten ja terveellisten työskentelytilojen saavuttamisessa, mm. hyvä siivottavuus vähentää pölykuormaa. Vähemmän tavaraa, enemmän raikasta ilmaa. Kuvassa Puistokoulun paremman siivottavuuden malliluokka. Asiakastyytyväisyys v Tilan ominaisuudet Asiakassuuntautuneisuus Tilapalvelun hankkimat kiinteistöpalvelut Kiinteistöjen investointija kunnossapitohankkeet 11

12 Haastavasta vuodesta selviydyttiin kunnialla Tilapalvelun vuosi 9 oli taloudellisesti erittäin haastava johtuen kuntien yhdistymisen aiheuttamas ta talousarvion epävarmuustekijöistä. Tätä taustaa vasten vuosi onnistui taloudellisesti hyvin. Tilapalvelun liikevaihto vuonna 9 oli 69,6 M, minkä lisäksi kirjattiin myyntivoittoja 0,53 M. Toimintakatteen tavoite ylitettiin 0,467 M, mutta tulos jäi alijäämäiseksi 0,719 M. Negatiivinen tulos johtui liian pieniksi arvioidusta suunnitelman mukaisista poistoista entisen maalaiskunnan rakennusten osalta. Katetavoite saavutettiin supistamalla ohjelmoituja kunnossapitotoimenpiteitä loppuvuoden aikana. Toimintamenot olivat 38,1 M, josta suurin erä oli asiakaspalveluiden ostot 18,8 M. Tästä valtaosa eli 14,8 M käytettiin siivouspalveluihin, kiinteistöjen hoitopalveluihin, kunnossapitoon sekä piha-alueiden hoitoon. Energiakustannukset olivat 7,3 M ja ulkoiset vuokrakustannukset ja osaketilojen vastikevuokrat 9,8 M. Toimintakate oli 31,5 M, jolla ka tet tiin poistot 12,7 M sekä omistajalle maksettava tuotto 19,5 M, joka oli 5,9 % peruspääomasta. Kiinteistöomaisuutta myytiin toimintavuoden aikana eurolla. Myydyt kohteet olivat entinen Kaunisharjun pienryhmäkoti sekä Puuppolan asunto-päiväkoti. Kiinteistökustannukset edelleen nousussa Tilastokeskuksen julkaiseman kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin mukaan kiinteistöjen ylläpitokustannukset nousivat vuoden 9 aikana 4,4 prosenttia. Ylläpitokustannuksista vuodessa eniten kallistuivat kaukolämmön kustannukset 11,6 prosenttia. Työkustannukset nousivat 3,8 prosenttia, hoitokustannukset 3,5 prosenttia, kunnossapitokustannukset 1,9 prosenttia ja muut kustannukset 5,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Ohje sisäisen valvonnan järjestämisestä valmistui Tilapalvelun sisäisestä valvonnasta on tehty ns. sisäisen valvonnan ohje, missä kuvataan Tilapalvelun suurimmat riskit. Riskien etsiminen, tunnistaminen, ennalta ehkäisy ja eliminoiminen on jatkuva prosessi ja se on osa päivittäistä johtamista. Toimintavuoden aikana valmistuneessa suunnitelmassa Tilapalvelun riskit ovat arvioitu prosesseittain ja vastuualueittain. Jokaisella prosessille on nimetty vastuuhenkilö, joka valvoo prosessin toteutumista. Valvonta perustuu aina johonkin dokumenttiin, joka on todennettavissa myöhemmin, esimerkiksi päätökseen tai suunnittelukokouspöytäkirjaan. Tuloslaskelma Liikevaihto ,96 Liiketoiminnan muut tuotot ,33 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,74 Palvelujen ostot , ,02 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,41 Henkilösivukulut Eläkekulut ,84 Muut henkilösivukulut , ,97 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot ,43 Arvonalentumiset 0, ,43 Vuokrakulut ,80 Liiketoiminnan muut kulut ,99 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,08 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot ,99 Korvaus peruspääomasta ,00 Muut rahoituskulut , ,10 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ,02 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,02 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,02

13 Tase Avaava tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot , ,58 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,96 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,11 Muut aineelliset hyödykkeet ,00 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,82 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,28 Muut saamiset , , , ,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,59 Muut saamiset , , , ,17 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,85 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,56 Edellisten tilikausien alijäämä , ,11 Tilikauden ylijäämä , ,38 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,60 Lyhytaikainen Ostovelat , ,69 Muut velat , ,44 Siirtovelat , , , ,20 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,85 Liikelaitoksen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 98,2 % 99,3 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 8,9 % 5,5 % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa 1061,1 1780,01 13

14 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) ,08 Poistot ja arvonalentumiset ,43 Rahoitustuotot ja -kulut ,10 Tulorahoituksen korjauserät , ,08 Investointien rahavirta Investointimenot ,95 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,91 Toiminnan ja investointien rahavirta ,96 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta ,90 Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset ,31 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta ,55 Saamisten muutos muilta ,84 Korottomien velkojen muutoks kunnalta ,94 Rahoituksen rahavirta ,96 Rahavarojen muutos 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 Rahavarat ,00 0,00 Liikelaitoksen tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 28,87 Pääomamenojen tulorahoitus, % 28,87 Lämpöenergian vuosikulutus kwh/m 3 14

15 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Hallinnassa oleva kiinteistö- ja tilaomaisuus ei lisäänny palvelutarpeen kasvaessa. Laadittujen palveluverkkoselvitysten mukaan tilantarve lisääntyy voimakkaasti erityisesti koulutilojen osalta ja muiden palvelualueiden mahdollisilla säästöillä tätä ei pystyttäne kompensoimaan. Hallinnassa oleva tilaomaisuus lisääntyi toimintakauden aikana m 2. Tämä johtui pääasiassa uusista väistötiloista, n m 2, uusista vanhusten palvelutaloista, n m 2 sekä uusista valmistuneista rakennuksista, joita on Janakan ja Tikkalan koulu-päiväkodit sekä Keljonkankaan ja Pappilanvuoren päiväkodit yht. n m 2. Tyhjien määrä oli m 2. Näistä suurin osa n m 2 muodostuu purettavista rakennuksista kuten Palokan, Vaajakosken ja Tyyppälän koulut sekä KOY Palokan Palvelukeskus. Myynnissä olevia tiloja oli lähes m 2, kuten ent. Mlk:n kunnantalo. 2. Talonrakennuksen investointihankkeista toteutetaan vaihtoehtoisilla rahoitusmalleilla 40 miljoonaa euroa valtuustokauden aikana. Toimintajakson aikana päätettiin, että Education Facilities Oy rakennuttaa ja vuokraa Keski-Suomen Pelastuslaitokselle kolme paloasemaa ja keskuskeittiön Kylän Kattaukselle. Näiden kokonaisarvo on noin 24 miljoonaa euroa. Vaajakoskelle valmistui JVA:n rakennuttamana vanhusten palvelutalo ja Keljonkankaalle valmistui uusi palvelutalo KOY Sammonkadun rakennuttamana. Kaupunki vuokrasi nämä kohteet vanhuspalveluiden käyttöön. Lisäksi talouskeskukselle vuokrattiin 1 m 2 :n nykyaikainen toimistohuoneisto. Huhtasuon koulukampuksen uudisja peruskorjaushankkeita valmistellaan toteutettavaksi yksityisrahoitteisella elinkaarimallilla. 3. Käyttäjien tyytyväisyys tiloihin ja palveluihin nousee 3,5 pisteeseen. Kokonaistyytyväisyys oli vuonna 9 3,56 pistettä ja vuonna 8 3,50. Keskeiset toiminnan tunnusluvut Tasapainotettu tulosmittaristo (BSC) Taloudellinen näkökulma: TA TOT Muutos TA/9 9 9 % Tulos-% ,0-3,57 Toimintakate-% ,0 0,00 Pääoman tuotto-% (tekninen arvo) 6,0 6,6 0,6 10,00 Tekninen arvo/jälleenhankinta-arvo, % ,0-1,45 Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus,% 7,6 8,2 0,6 7,89 Tila- ja kiinteistöpalvelut, /hum2/v. 43,75 43,64-0,1-0,25 Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma: Asiakastyytyväisyyskysely, 1-5 p. 3,50 3,56 0,1 1,71 Prosessinäkökulma: Palvelutuotannon käytössä olevat tilat, hum2/as 3,62 3,50-0,1-3,31 Korjausvelka, % (tavoite 75 % jälleenhankintahinnasta) 6,0 6,9 0,9 15,00 Ohjelmoidun kunnossapidon toteutuminen,% ,0-17,00 Huoltokirja käytössä, % ,0 42,86 Vajaakäyttöaste, % 2,28 7,47 5,2 227,63 Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma: Koulutus- ja kehittämispäivät/hlö 5 5 0,0 0,00 Sairauspoissaolot/hlö 6,76 Työtyytyväisyys, piste 3,10 3,08-0,02-0,65 Kuntaliitoksesta johtuen tunnuslukujen vertailutietoja vuodelta 8 ei ole esitetty. 15

16 ERIKSSON ESKO Kiinteistöjohtaja (014) (68233) VIINIKKA TAIJA Johdon sihteeri (014) (68257) Kiinteistökehitys LEPO MIKKO Kiinteistökehityspäällikkö (ulkoinen vuokraus, kiinteistöjen ostot ja myynnit) (014) (68243) Talous ja hallinto KINOS SOILE Talous- ja hallintopäällikkö (talous, rahoitus, hallinto) (014) (68237) PARNI MERJA Toimistosihteeri (014) (68241) SUURONEN AIRA Taloussuunnittelija (014) (68253) TERVO TIMO Kustannussuunnittelija (014) (68254) Rakennuttaminen SENSIO KARI Rakennuttajapäällikkö (projektien ohjaus ja valvonta, investointien budj., valtionavut) (014) (68251) EKONEN KAUKO Projektipäällikkö (014) (68232) REIN MAUNO Projektipäällikkö (014) (68248) REUNAMA JUHA Projektipäällikkö (014) (68249) Tuononen Väinö projektipäällikkö (014) (68255) VIITANEN ILMO Projektipäällikkö (014) (68258) Tarve- ja hankesuunnittelu RANNANHEIMO-GYLLING ULLA Suunnittelupäällikkö (tarve- ja hankeselvitykset, palveluverkot) (014) (68247) KOIVISTO MARJUT Projektipäällikkö (014) (68238) KORKALAINEN-HALMU EIJA Projektipäällikkö (014) (68239) LIUKKONEN KIRSI Suunnittelusihteeri (014) (68244) Kiinteistö- ja tilapalvelut SALMELA OLLI Kiinteistöpäällikkö (014) (68250) ALTÉN SATU Kiinteistömanageri (014) (68230) ARVE ANNELI Kunnossapitopäällikkö (014) (68231) ESKOLA PERTTI Tekninen Isännöitsijä (014) (68234) HAKALA ANU Kiinteistömanageri (014) (68235) HÄMÄLÄINEN ARI Tekninen isännöitsijä (kiinteistönhoidon ja huollon ohjelmointi) (014) (68236) LAHTI MARITTA Kiinteistömanageri (014) (68240) LEHTORANTA-MAKKONEN JAANA Asiakkuuspäällikkö (014) (68242) MASTOLA PASI Tekninen isännöitsijä (Korpilahti) (014) (68245) VARAKAS MARKKU Tekninen isännöitsijä (014) (68256) VILJAKAINEN ANNIKA Siivouspäällikkö (014) (68259) VÄYLIÖ SIRPA Kiinteistömanageri (014) (68260) Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Tilapalvelu Katuosoite: Kilpisenkatu 1, 4.krs Postiosoite: PL 193, Jyväskylä Laskutusosoite: PL 524, Jyväskylä Puh. (014) , Faksi (014) Zeniitti Kopijyvä Oy

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi -

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - 2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] KAUSTISEN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kaustisen kunnan tilinpäätös [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] Kunnanhallitus 24.03.2014 92 Tarkastuslautakunta 16.05.2014

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista.

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista. Lainat edullisemmiksi Konvertoinnilla saatiin miljoonahyöty. s. 5 Työmaalle laatusertifikaatti Rakennusalalla torjutaan harmaata taloutta. s. 7 Palvelua keskeisillä sijainneilla Hekan taloushallinto keskitetään

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2006

LOHJAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2006 LOHJAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS 02.04.2007 KAUPUNGINVALTUUSTO 09.05.2007 SISÄLLYSLUETTELO Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...1 TOIMINTAKERTOMUS...2 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN JA SISÄLTÖ...2

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot