Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän Tilapalvelun vuosi"

Transkriptio

1 k k k 20P k lava kt P k ar k k NYKYINEN TONTIN RAJA Kangasvuore HuRin saattoliikenne MUUNTAMO Päiväharjun saattoliikenne 26 ap/ erit.koulu Päiväkodin saattoliikenne 14 ap/pvk HuRin PÄÄSIS. VII k 5 H U HTASU O N YHTENÄISK O U L U huoltoajo PÄIVÄHARJUN PÄÄSIS. Keittiön huoltoajo H U HTARINTEEN E R ITYISK O U L U Pvk/integoitu saattoliikenne HuRin PÄÄSIS. PÄIVÄHAR J U N E R ITYISK O U L U PÄIVÄ- KODIN PÄÄSIS. ETY sisäpiha H U HTASU O N PÄIVÄK O T I sisäpiha sisäpiha PK -PIHA 1-2v Päiväharjun välituntipiha HuRin välituntipiha PK -PIHA 1-6v integroitu alakoulun välituntipiha yläkoulun välituntipiha PK -PIHA 3-6v PK -PIHA 3-6v PK -PIHA 3-6v 360 oppilasta ulkotilaa 5-10m2/oppilas = m ,8 m oppilasta ulkotilaa 5-10m2/oppilas = m ,4 m ,2 m ,3 m 2 Suluntie uhta hoitopaikkaa 35+3 henkilökuntaa tonttialaa 50-70m2/hoitopaikka = 8100m m2 varustettua ulkotilaa 10-20m2/hoitopaikka 8 117,8 m KOHDE HUHTASUON KOULUKAMPUS Jyväskylä JKL TILAPALVELU Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 9 PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Asemapiirustus ARKKITEHTITOIMISTO LPV JYVÄSKYLÄ OY GUMMERUKSENKATU 7A1, JYVÄSKYLÄ PUH FAX PIIRTÄJÄ PVM SUUNNITTELIJA SR JP TYÖNRO 391 PIIRNRO VERSIO

2 Sisällys Tilapalvelun toimintaorganisaatio 2 Kaupunginvaltuusto Kiinteistöjohtajan katsaus 3 Kiinteistöjen myynnissä hiljainen vuosi 4-5 Kaupunginhallitus Palveluverkot hankesuunnittelun lähtökohtana 6 Tytäryhtiöt Lautakunnat Toimialat Sisäilmastoryhmän ohje valmistui 7 Ennätysvuosi rakennuttamisessa 8 9 Tilapalvelun asiakkaiden tyytyväisyys ennätyslukemissa TILAPALVELUN JOHTOKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Veijo Koskinen Ari Hiltunen Riitta-Maija Hautamäki Tuulikki Väliniemi Pirkko Selin Marja Komppa Juhani Starczewski Harri Nieminen Haastavasta vuodesta selviydyttiin kunnialla 12 JOHTO Esko Eriksson Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma KIINTEISTÖKEHITYS Mikko Lepo HALLINTO JA TALOUS Soile Kinos Kunnallisen liikelaitoksen tase 13 Kunnallisen liikelaitoksen rahoituslaskelma 9 14 TARVE- JA HANKESUUNNITTELU Ulla Rannanheimo-Gylling RAKENNUTTAMINEN Kari Sensio KIINTEISTÖ- JA TILAPALVELUT Olli Salmela ASIAKKAAT Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 15 KIINTEISTÖMANAGERITOIMINTA Vanhus- ja terveystoimi / Maritta Lahti Keskeiset toiminnan tunnusluvut 15 KIINTEISTÖMANAGERITOIMINTA Koulut / Sirpä Väyliö KIINTEISTÖMANAGERITOIMINTA Kaupunkirakennepalvelut ja muu sivistys / Satu Altén KIINTEISTÖMANAGERITOIMINTA Sosiaali- ja päivähoito / Anu Hakala Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle turvalliset, tarkoituksenmukaiset ja kilpailukykyiset toimitilat sekä tilapalvelut. 2

3 Kiinteistöjohtajan katsaus Uuden Jyväskylän ja uuden Tilapalvelun ensimmäinen toimintavuosi on takana. Uusi organisaatio ja osittain uudet vastuutehtävät ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Tätä tukevat myös Tilapalvelun tuoreet asiakastyytyväisyyden ja henkilöstön ilmapiirin mittaustulokset, jotka ylittivät asetetut tavoitteet. Lähes kaikki talousarvioon kirjatut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Varsinaisen päätehtävämme ja organisoitumisen ohella olemme työstäneet kiinteistö- ja tilaomaisuuden hallintaan sekä toiminnan tehostamiseen liittyviä laatujärjestelmiä, toimintaprosesseja, talonrakentamisen suunnitteluohjeita sekä sisäilmaongelmien menettelytapaohjeita. Lisäksi otimme käyttöömme uuden kiinteistötiedon hallintajärjestelmän, jonka sisäänajo on parhaillaan käynnissä. Yhtenä tärkeänä painopistealueenamme on ollut valmistautua Jyväskylän kaupungin historian haasteellisimman investointiohjelman toteuttamiseen mahdollisimman hyvin. Tähän liittyvien isompien koulu- ja päiväkotihankkeiden rakennussuunnittelu on ollut jo koko vuoden täydessä vauhdissa. Hyvän pohjan siihen ovat antaneet tehdyt palveluverkkoselvitykset. Hanke- ja rakennussuunnittelun lisäksi henkilöstöä on työllistänyt toimivien väistötilojen löytyminen sekä niihin liittyneiden sisäilmasto-ongelmien ratkaiseminen. Kuva: Valokuvaamo Lehtinen Esko Eriksson kiinteistöjohtaja 3

4 Kiinteistöjen myynnissä hiljainen vuosi Kiinteistö- ja tilaomaisuus Jyväskylän Tilapalvelu hallinnoi Jy väs kylän kaupungin htm 2 :n tilaomaisuutta, mistä omia rakennuksia oli htm 2 ja osakehuoneistoja htm 2. Lisäksi markkinoilta oli kaupungin toimintayksiköiden käyttöön vuokrattuja tiloja htm 2 hallinnassa olevan tilakannan määrän ollessa näin yhteensä noin m 2. Tilaomaisuus kasvoi edellisvuodesta Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kuntaliitosten seurauksena noin m 2. Ns. markkinoilta sisään vuokrattujen tilojen määrä kasvoi edellisvuodesta noin m 2, mitä selittävät kuntaliitosten lisäksi koulujen väistötilojen sekä uusien vanhusten palvelutalojen vuokraukset. Tilojen käyttö Tilojen käyttöä seurataan jaottelulla sisäinen ja ulkoinen käyttö, väistötilat sekä tyhjät tilat. Sisäisellä vuokrauksella tarkoitetaan vuokraustoimintaa, jonka asiakkaina ovat Jyväskylän kaupungin omat palvelualueet ja -yksiköt. Sisäisen vuokraustoiminnan piirissä oli tiloja noin htm 2, jossa kuntaliitosten aiheuttamaa kasvua edellisvuoteen on noin m 2. Ulkoista vuokraustoimintaa harjoitetaan markkinaehtoisesti niiden tilojen osalta, joita kaupungin omat yksiköt eivät tarvitse, tai niiden käyttö omassa toiminnassa ei ole taloudellisesti perusteltua. Ulkoisen vuokraustoiminnan piirissä tiloja oli noin m 2 ja vuokrauksen liikevaihto oli noin 5 miljoonaa euroa. Ulkoisen vuokraustoiminnan piirissä oleva tilakanta on pääosin vanhentunutta ja näistä tiloista pyritäänkin suurelta osin hankkiutumaan eroon. Väistötiloja vuoden 9 lopussa oli m 2, joka muodostuu pääosin Palokan, Vaajakosken ja Keski- Palokan koulujen väistötiloista. Toimintavuotta leimasikin merkittävästi suurien koulujen sisäilmaongelmat, väistötilojen järjestäminen sekä koulujen uudis- tai perusparannushankkeiden käynnistäminen. Tyhjiä tiloja vuoden 9 lopussa oli m 2, eli 8,5 %:ia tilakannasta. Ennätysmäinen tyhjien tilojen määrä selittyy pääosin tyhjillään olleilla purettavilla Palokan, Vaajakosken, Tyyppälän ja Jokivarren kouluilla sekä myynnissä olleilla Maalaiskunnan entisellä kunnantalolla ja Valtiontalolla. Maalaiskunnan ja Korpilahden tilojen salkutus painopistealueena Kuntaliitoksen myötä yli.000 m 2 kasvaneen hallinnassa olevan tilakannan haltuunotto oli toimintavuoden keskeinen painopistealue. Sopimusten haltuunotto ja tilojen salkutus mahdollistavat jatkossa hallitun kiinteistöjohtamisen. Toimintavuoden aikana myytiin ainoastaan kaksi kohdetta, eli Puuppolan asuntopäiväkoti ja Kaunisharjun pienryhmäkoti. Esisopimus tehtiin entisen Maalaiskunnan kunnantalon kiinteistöstä Education Facilities Oy:n kanssa sekä aiesopimus lukiokoulutuksen siirtoon liittyen Voionmaan ja Lyseon lukiorakennuksista Jyväskylän Koulutuskuntayhtymän kanssa. Vuokratilahankkeina toteutui useita merkittäviä tilaratkaisuja. Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön Kypärämäen päiväkoti-kirjasto, Harjuhovin ja Sammonkodin palvelutalot, Mankolan koulukiinteistö Keski-Palokan koulun väistötilana sekä talouskeskuksen uusi toimitila. Vuokratilahankkeina käsiteltiin lisäksi useita muita tilahankkeita kuten kolmea uutta paloasemaa ja keskuskeittiötä Education Facilities Oy:n toteuttamana sekä Huhtasuon koulu-, erityiskoulu- ja päiväkodin elinkaarihanketta. 4

5 Jyväskylän Maalaiskunnan entisen kunnantalon kiinteistön myynnistä tehtiin esisopimus Education Facilities Oy:n kanssa. Kiinteistö peruskorjataan Jyväskylän Ammattikorkeakoulun käyttöön. Keskeiset volyymitiedot Muutos % Omat rakennukset (hum2) Osakehuoneistot (hum2) Ulkoa vuokratut tilat (hum2) Yhteensä ,37 0,00 23,71 4,02 Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2) Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2) Vapaat tilat (hum2) Väistötilat (hum2) Huoneala (hum2)/asukas , , ,1 0,18 2,12 16,00 54,51-3,43 Tilapalvelun hallitsemat toimitilat Tilapalvelun hallitsemien toimitilojen käyttö htm Omat rakennukset (hum2) Osakehuoneistot (hum2) Ulkoa vuokratut tilat (hum2) htm Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2) Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2) Vapaat tilat (hum2) Väistötilat (hum2) 5

6 Palveluverkot hankesuunnittelun lähtökohtana Sosiaali- ja terveystoimen palveluverkko valmistui Tilapalvelun laatimista palveluverkoista laajin sosiaali- ja terveystoimen palveluverkko valmistui syksyllä 9. Loppuvuodesta käynnistettiin nuoriso- ja kirjastoverkkoselvitykset, jotka valmistuvat keväällä Kouluverkkoa on tarkennettu kouluhankkeiden käynnistyessä aluekohtaisilla päivityksillä suuralueittain Tikkakosken ja Kuokkala-Vaajakosken osalta aiemmin päivitettyjen Vaajakosken, Säynätsalon ja Palokan lisäksi. Palveluverkkoselvitykset on todettu välttämättömiksi lähtökohdiksi pitkäjänteiselle tilankäytön suunnittelulle, jossa tavoitteena on peruspalvelujen toimintamallin ja tilankäytön pitkäjänteinen kokonaistarkastelu vuosina Selvityksillä varmistetaan väestöennusteiden ja kaavoitusohjelman vaikutukset, selvitetään laajempien kokonaisuuksien muodostamista, toimintojen keskittämistä ja toimitilojen monikäyttöisyyttä sekä eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden kustannusvaikutuksia. Hankesuunnitelmat käynnistetään kiireellisyysjärjestyksessä palveluverkkoselvityksien pohjalta. Tulevaisuuden näkymä kaupunkilaispihalle Laajat hankesuunnitelmat saatiin valmiiksi Merkittävimpiä hankesuunnitelmia olivat Huhtasuon koulun ja päiväkodin kampusalueen, Vaajakosken ja Mankolan yhtenäiskoulujen, Keski-Palokan koulun, Palokan koulukeskuksen ja Liinalammen päiväkotikoulun hankesuunnitelmat, kaupungintalon peruskorjauksen ja entisöinnin hankesuunnitelma sekä keskuskeittiön ja keskuspaloaseman hankesuunnitelmat. Huhtasuon koulu- ja päiväkotikampus koostuu Huhtasuon yhtenäiskoulusta, Huhtasuon erityiskoulusta sekä Huhtasuon päiväkodista, joiden laajuus on n brm 2. Hanke sisältää Huhtasuon alueen päivähoito- ja koulupalvelujen lisäksi koko kaupungin erityispäiväkoti- ja erityiskoulupalveluja. Hanke toteutetaan uudisrakennuksina ja elinkaarihankkeena. Uudisrakennuksena suunniteltiin Vaajakosken yhtenäiskoulu (laajuus n brm 2 ) ja Palokan koulukeskus, joka käsittää myös aluekirjaston ja kansalaisopiston tilat (laajuus n brm 2 ) sekä Liinalammen päiväkoti-koulu (laajuus n bm 2 ). Peruskorjaus- ja laajennushankkeena suunniteltiin Mankolan yhtenäiskoulu (laajuus n brm 2 ) ja Keski- Palokan koulu (laajuus n brm 2 ). Kaupungintalon (laajuus n brm 2 ) peruskorjaus- ja entisöintisuunnitelman mukaan palautetaan kaupungin historiallisesti merkittävin rakennus arvoiseensa kuntoon. Peruskorjauksen syynä oli kaupungintalon erittäin huono tekninen kunto ja rakennus ei täyttänyt enää nykyisiä talotekniikka-, palo- ja poistumistiemääräyksiä. Tulevaisuudessa rakennuksen sijoittuvat kaupungin johto, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuuston kokoustilat, kaupunginkanslia, vastaanotto- ja infopiste, juhla- ja kokoustilat sekä työtiloja. Merkittävin kiinteistökehittämiskohde oli Kaupunkilaispiha Kaupunkilaispihan visiointi käynnistyi 7, mutta vasta 9 hanke saatiin toivottuun malliin. Kohteeseen haettiin ankkuriyrittäjä keväällä 9 ja valitun yrittäjän kanssa ideoitiin tontille tulevaa toimintamallia. Selvityksen mukaan tontille tulee viihtyisä, 1800-luvun henkinen kohtaamispaikka kaupunkilaisille ja matkailijoille, jossa on käsityöläisten työtiloja, näyttelytiloja ja kahvila. Keski-Suomen museon käsityöläiskotien siirto tontille käynnistettiin syksyllä 9. Syksyllä pidettiin hallintokuntakohtaiset tilafoorumit, joissa linjattiin hankkeet investointiohjelmaan vuosille

7 Sisäilmastoryhmän ohje valmistui Tilapalvelun johdolla laadittiin kaupungin henkilöstölle tarkoitettu menettelytapaohje kuvaamaan sisäilmasto-ongelmien hoitotapaa Jyväskylän kaupungissa. Sisäilmastoongelmien hoidon sujuvuuden kannalta kuvattiin tilojen käyttäjien, esimiehen, viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden tehtävät ja vastuut. Menettelytapaohjeet löytyvät kaupungin intrasta ja Tilapalvelun verkkosivuilta. Menettelytavat ovat yhtenäiset koko uuden kunnan alueella. Tilapalvelun johdolla toimiva kaupungin sisäilmatyöryhmä kokoontui yleiskokoukseen 10 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin kuluneen vuoden aikana n. 50 kohteen sisäilmaongelmia ryhmän jäsenille tulleiden yhteydenottojen perusteella. Samalla päätettiin tarvittavista kohdekäynneistä, joita tehtiin lähes viikoittain. Tehtyjen oirekyselyjen ja tutkimusten perusteella suoritettiin välittömiä korjaustoimenpiteitä, joilla varmistettiin turvalliset toimitilat käyttäjille. Siivous- ja kiinteistönhoitopalvelujen kilpailuttaminen jatkui Siivous- ja kiinteistönhoitopalvelujen kilpailuttaminen jatkui tavoitteiden mukaisesti. Siivouspalveluja kilpailutettiin kahdessa osassa, ensimmäisessä osassa kilpailutettiin 25 kohdetta ( m²) ja toisessa osassa kilpailutettiin yhdessä sosiaalipalveluiden kanssa 10 palvelutalon kokonaisuus ( m²) Palvelutalojen kilpailutukseen otettiin mukaan uutena palveluna palveluasuntojen siivoukset. Tilaajina toimivat Tilapalvelu sekä Sosiaali- ja terveystoimen vanhuspalvelut, Tilapalvelu vastaa kiinteistöjen yleisten tilojen siivouksista ja vanhuspalvelut vastaavat palveluasunnoista. Yhteistyö kilpailutuksessa oli hyvä ja osapuolet tyytyväisiä toimintatapaan. Palveluntuottajaksi valittiin palvelutalojen kilpailutuksessa Total Kiinteistöpalvelut Oy ja toisessa kilpailutuksessa ISS Palvelut Oy. Kiinteistönhoitopalvelut kilpailutettiin 28 kohteessa ( m 2 ) ja palveluntuottajaksi valittiin Total Kiinteistöpalvelut Oy. Kilpailutuksissa painotettiin hankintojen laatua hinta-laatusuhteen ollessa 30/70. Halutun laatutason saavuttamiseen pyritään entistä tehokkaammalla yhteistyöllä asiakkaan ja palvelutuottajien välillä sekä sopimusten kannustinjärjestelmillä. Kuntaliitoksen vaatimat järjestelyt onnistuivat Kolmen kunnan liittymispäätösten jälkeen aloitettiin valmistautuminen toiminnan vaatimiin muutoksiin henkilöstön sijoittumisen suhteen. Myös kaikki sisäiset ja ulkoiset sopimukset kartoitettiin ja käytiin neuvottelut niiden yhdenmukaistamisesta ja laskutus - ja tilaajatietojen muutoksista. Myös uuden Jyväskylän siivous- ja kiinteistönhoitopalvelujen kilpailuttamisaikataulut sovittiin. Entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden palvelut kilpailutetaan vuosina Uusi energiatehokkuussopimus Uusi energiatehokkuussopimus allekirjoitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön ja Jyväskylän kaupungin kesken huhtikuussa 9. Sopimuksella pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä vuosille Tilapalvelun henkilöstöä tutustumassa Vespuolen kouluun Korpilahdella. Saakosken koulun oppilaat piparien teossa. Kiinteistöpalvelujen laatua yhdenmukaistetaan Tilapalvelu oli mukana Kiinteistö- RYL 9-projektissa (Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset). Projekti käynnistyi vuonna 7 ja sen julkaisutilaisuus oli elokuussa 9. Julkaisussa kuvataan valtakunnalliset laatumääritteet kiinteistöpalveluiden tilaajien ja tuottajien käyttöön. Tilapalvelu osallistui sekä projektin johtoryhmän että toimikunnan työskentelyyn. 7

8 Ennätysvuosi rakennuttamisessa Rakennuttamisella on ollut vilkas vuosi. Rakentamiseen käytettiin 41,7 miljoonaa euroa ja uudisrakennus- ja peruskorjauskohteita valmistui ennätysmäärä. Töitä tehtiin koko uuden Jyväskylän alueella. Uusia kouluja ja päivä- Keljonkankaan päiväkodissa vietettiin lasten kanssa harjannostajaisia koteja otettiin käyttöön Korpilahdella Tikkalan päiväkoti-koulu, Palokassa Pappilanvuoren päiväkoti, Vaajakoskella Janakan päiväkoti ja koulu sekä Keljonkankaalla uusi päiväkoti. Peruskorjaushankkeista valmistuivat Kyllön terveysaseman 3. ja 4. vaiheet, Museoiden kokoelma- ja konser- vointikeskus, Korpilahden kunnantalo, Hipposhallin kosteusvauriokorjaukset ja Keltinmäen koulun 1. vaihe. Lohikosken koulun peruskorjaus jatkui läpi vuoden ja kesällä käynnistyi peräti kuusi uutta isoa rakennushanketta.

9 Suurimmat valmistuneet peruskorjaushankkeet olivat Kyllön terveysaseman 3. vaihe, Keltinmäen koulun 1. vaihe, Museoiden kokoelma- ja konservointikeskus, Korpilahden kunnantalon muutostyöt ja Janakan koulu ja päiväkoti. Uudisrakennushankkeina valmistuivat Tikkalan päiväkoti-koulu sekä Keljonkankaan ja Pappilanvuoren päiväkodit. Talonrakennusinvestoinnit/Tilapalvelu euroa Kyllön terveysaseman peruskorjaus Museoiden kokoelma- ja konservointikeskus Säynätsalon koulu ja päiväkoti Keltinmäen koulun peruskorjaus Lohikosken koulun IVS-pk ja julkisivujen kunn. Päivärinteen pk ja Puistokoulun laajennus Keljonkankaan uusi päiväkoti Hipposhallin/harjoitusjäähallin kosteusvauriok. Kaupungintalon peruskorjaus Keljon vanhainkodin B-osan peruskorjaus Käsityöläistalojen siirto Kansalaisopiston/Pääkirjaston muutostyöt Keljonkankaan koulun keittiön muutostyöt Pappilanvuoren päiväkoti uudisrakennus Janakan koulu ja päiväkoti Palokan urheilukentän huoltorak.laajennus Vesangan liikuntahallin korjaustyöt Palokan koulukeskuksen väistötilat Vaajakosken koulun väistötilat Tikkalan päivä-kotikoulu uudisrakennus Kultaniityn päiväkodin laajennus Korpilahden kunnantalon muutostyöt Kotimäen päiväkodin peruskorj ja laajennus Haukkamäen päiväkodin peruskorj ja laajennus Lahjaharjun päiväkodin peruskorjaus Pohjanlammen koulun viipale uudisrakennus Kanavuoren päiväkoti-koulu uudisrakennus Vaajakosken koulu (yläaste) uudisrakennus Keski-Palokan koulun peruskorj ja laajennus Liinalammin päiväkoti-koulu uudisrakennus Palokan koulukeskus uudisrakennus Tyyppälän päiväkoti-koulu uudisrakennus Keski-Palokan koulun väistötilat (Mankola) Liikuntarakennusten korjaukset (7 kpl) Kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaukset (22 kpl) Tekniset ja toiminnalliset korj.-ja muutostyöt (14 kpl) Yhteensä TA 9 uud.budj.+ta- muut. + siirrot TAM 9 TP

10 Tilapalvelun asiakkaiden tyytyväisyys ennätyslukemissa Jyväskylän Tilapalvelun asiakkaiden tyytyväisyyttä mitattiin jälleen syksyllä 9 vuosittain toteutettavalla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla saamme arvokasta tietoa asiakkaidemme tyytyväisyydestä tilhin ja tilojen hallinnointiin, Tilapalvelun järjestämiin palveluihin sekä investointi- ja vuosikorjaushankkeisiin. Kyselyn kohderyhmä koostuu pääosin sisäisistä vuokralaisista ja nimenomaan toimitilojen loppukäyttäjistä. Vuoden 9 asiakastyytyväisyyskysely laajentui koskemaan myös entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden alueiden asiakkaita. Siitä huolimatta tai ehkäpä kenties juuri sen vuoksi vuoden 9 asiakastyytyväisyyskyselyssä saavutettiin tyytyväisyyden mittauksen historian uusi ennätystulos 3,56 (max 5,0). Kaupunkien välisessä vertailussa jälleen kärkisijoilla Vuonna 9 suoritettiin myös kaupunkien välinen julkiselle puolelle suunnattu asiakastyytyväisyysvertailututkimus, missä Jyväskylän Tilapalvelu sijoittui taas kerran kärkijoukkoon (2. sija). Vuonna 9 vertailussa oli Jyväskylän lisäksi mukana 6 kaupunkia; Helsinki, Vantaa, Tampere, Oulu, Vaasa ja Mikkeli. Kaupunkien välisessä vertailussa asiakastyytyväisyyskyselyn Jyväskylän Tilapalvelun kaikkien osa-alueiden tulokset yltävät selkeästi yli vertailuaineiston keskitason. Jyväskylän tilapalvelun menestys perustuu selkeimmin asiakkaiden tyytyväisyyteen tiloja kohtaan sekä tilojen hallinnointiin. Kiitosta mm. tilojen yleiskunnosta Osa-alueittain tarkasteltuna Jyväskylän Tilapalvelun asiakkaiden kokonaistyytyväisyys tiloihin, palveluihin sekä investointi- ja vuosikorjaushankkeisiin on noussut suhteessa vuoden 8 tulokseen. Sen sijaan kokonaistyytyväisyys tilojen hallinnointiin on hivenen laskenut. Asiakkaamme ovat keskimääräistä tyytyväisempiä mm. toimitilojen yleiskuntoon sekä valaistukseen, toimitilahallinnon ammattitaitoon ja asiantuntemukseen, aikataulujen pitävyyteen, asiakkaan tarpeiden tuntemiseen sekä vastuuhenkilöiden tavoitettavuuteen. Myös tilojen siivous sekä ulkoalueiden hoito saivat kiitosta. Tärkeää palautetta myös epäkohdista Kokonaistyytyväisyyden noususta huolimatta asiakkaamme antoivat erittäin tärkeää palautetta myös tyytymättömyyttä aiheuttavista seikoista, kuten sisäilman laatu, tilojen siivouksen taso, ulkoalueiden hoito, kiinteistöpalvelu vika- ja reklamointiasioissa sekä investointi- ja vuosikorjaushankkeiden läpivienti. Annettuun palautteeseen suhtaudutaan vakavasti ja epäkohtiin on pyritty puuttumaan välittömästi. Liiketoiminnan toimialan väki tyytyväisintä Liiketoiminnan toimialaan kuuluvien asiakkaiden tyytyväisyys on kasvanut edellisvuodesta huomattavasti. He nousivatkin kyselyn tuloksissa- Tilapalvelun tyytyväisimmäksi asiakasryhmäksi. Myös päiväkotitilojen käyttäjien kokonaistyytyväisyys on noussut, kun taas koulutilojen käyttäjien kokonaistyytyväisyys on hivenen laskenut edellisestä vuodesta. Koulutilojen käyttäjien tyytyväisyys tiloihin on kasvanut edellisiin vuosiin verrattuna. Tyytyväisyys tilojen hallinnointiin, palveluihin sekä investointi- ja vuosikorjaushankkeisiin on sen sijaan hivenen laskenut edellisistä vuosista. Päiväkotitilojen käyttäjien kokonaistyytyväisyys on puolestaan noussut ja he ovat erittäin tyytyväisiä varsinkin tilojen hallinnointiin sekä itse tiloihin ja palveluihin. Myös investointi- ja vuosikorjaushankkeiden osalta tyytyväisyys on kasvanut edellisistä vuosista. Asiakastyytyväisyys Tilapalvelun toiminnan mittarina Jyväskylän Tilapalvelu on tutkinut ja mitannut asiakkaidensa tyytyväisyyttä aina vuodesta 1993 lähtien. Asiakastyytyväisyyskyselyn tekijänä on toiminut KTI Kiinteistötalouden instituutti ry alusta alkaen. Vuosittain tehtävän kyselyn sisältö on pidetty pääosin samana, jotta uudet tulokset olisivat aina mahdollisimman hyvin vertailukelpoisia edellisvuosien tulosten kanssa. Asiakastyytyväisyyskyselyn kautta saatu palaute on Jyväskylän Tilapalvelulle tärkeä työväline toiminnan ja palvelutarjonnan kehittämiseksi ja se on myös suora mittari toiminnan onnistumisen arvioimiseksi. 10

11 Tilojen käyttäjät ovat avainasemassa turvallisten ja terveellisten työskentelytilojen saavuttamisessa, mm. hyvä siivottavuus vähentää pölykuormaa. Vähemmän tavaraa, enemmän raikasta ilmaa. Kuvassa Puistokoulun paremman siivottavuuden malliluokka. Asiakastyytyväisyys v Tilan ominaisuudet Asiakassuuntautuneisuus Tilapalvelun hankkimat kiinteistöpalvelut Kiinteistöjen investointija kunnossapitohankkeet 11

12 Haastavasta vuodesta selviydyttiin kunnialla Tilapalvelun vuosi 9 oli taloudellisesti erittäin haastava johtuen kuntien yhdistymisen aiheuttamas ta talousarvion epävarmuustekijöistä. Tätä taustaa vasten vuosi onnistui taloudellisesti hyvin. Tilapalvelun liikevaihto vuonna 9 oli 69,6 M, minkä lisäksi kirjattiin myyntivoittoja 0,53 M. Toimintakatteen tavoite ylitettiin 0,467 M, mutta tulos jäi alijäämäiseksi 0,719 M. Negatiivinen tulos johtui liian pieniksi arvioidusta suunnitelman mukaisista poistoista entisen maalaiskunnan rakennusten osalta. Katetavoite saavutettiin supistamalla ohjelmoituja kunnossapitotoimenpiteitä loppuvuoden aikana. Toimintamenot olivat 38,1 M, josta suurin erä oli asiakaspalveluiden ostot 18,8 M. Tästä valtaosa eli 14,8 M käytettiin siivouspalveluihin, kiinteistöjen hoitopalveluihin, kunnossapitoon sekä piha-alueiden hoitoon. Energiakustannukset olivat 7,3 M ja ulkoiset vuokrakustannukset ja osaketilojen vastikevuokrat 9,8 M. Toimintakate oli 31,5 M, jolla ka tet tiin poistot 12,7 M sekä omistajalle maksettava tuotto 19,5 M, joka oli 5,9 % peruspääomasta. Kiinteistöomaisuutta myytiin toimintavuoden aikana eurolla. Myydyt kohteet olivat entinen Kaunisharjun pienryhmäkoti sekä Puuppolan asunto-päiväkoti. Kiinteistökustannukset edelleen nousussa Tilastokeskuksen julkaiseman kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin mukaan kiinteistöjen ylläpitokustannukset nousivat vuoden 9 aikana 4,4 prosenttia. Ylläpitokustannuksista vuodessa eniten kallistuivat kaukolämmön kustannukset 11,6 prosenttia. Työkustannukset nousivat 3,8 prosenttia, hoitokustannukset 3,5 prosenttia, kunnossapitokustannukset 1,9 prosenttia ja muut kustannukset 5,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Ohje sisäisen valvonnan järjestämisestä valmistui Tilapalvelun sisäisestä valvonnasta on tehty ns. sisäisen valvonnan ohje, missä kuvataan Tilapalvelun suurimmat riskit. Riskien etsiminen, tunnistaminen, ennalta ehkäisy ja eliminoiminen on jatkuva prosessi ja se on osa päivittäistä johtamista. Toimintavuoden aikana valmistuneessa suunnitelmassa Tilapalvelun riskit ovat arvioitu prosesseittain ja vastuualueittain. Jokaisella prosessille on nimetty vastuuhenkilö, joka valvoo prosessin toteutumista. Valvonta perustuu aina johonkin dokumenttiin, joka on todennettavissa myöhemmin, esimerkiksi päätökseen tai suunnittelukokouspöytäkirjaan. Tuloslaskelma Liikevaihto ,96 Liiketoiminnan muut tuotot ,33 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,74 Palvelujen ostot , ,02 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,41 Henkilösivukulut Eläkekulut ,84 Muut henkilösivukulut , ,97 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot ,43 Arvonalentumiset 0, ,43 Vuokrakulut ,80 Liiketoiminnan muut kulut ,99 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,08 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot ,99 Korvaus peruspääomasta ,00 Muut rahoituskulut , ,10 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ,02 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,02 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,02

13 Tase Avaava tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot , ,58 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,96 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,11 Muut aineelliset hyödykkeet ,00 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,82 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,28 Muut saamiset , , , ,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,59 Muut saamiset , , , ,17 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,85 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,56 Edellisten tilikausien alijäämä , ,11 Tilikauden ylijäämä , ,38 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,60 Lyhytaikainen Ostovelat , ,69 Muut velat , ,44 Siirtovelat , , , ,20 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,85 Liikelaitoksen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 98,2 % 99,3 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 8,9 % 5,5 % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa 1061,1 1780,01 13

14 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) ,08 Poistot ja arvonalentumiset ,43 Rahoitustuotot ja -kulut ,10 Tulorahoituksen korjauserät , ,08 Investointien rahavirta Investointimenot ,95 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,91 Toiminnan ja investointien rahavirta ,96 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta ,90 Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset ,31 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta ,55 Saamisten muutos muilta ,84 Korottomien velkojen muutoks kunnalta ,94 Rahoituksen rahavirta ,96 Rahavarojen muutos 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 Rahavarat ,00 0,00 Liikelaitoksen tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 28,87 Pääomamenojen tulorahoitus, % 28,87 Lämpöenergian vuosikulutus kwh/m 3 14

15 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Hallinnassa oleva kiinteistö- ja tilaomaisuus ei lisäänny palvelutarpeen kasvaessa. Laadittujen palveluverkkoselvitysten mukaan tilantarve lisääntyy voimakkaasti erityisesti koulutilojen osalta ja muiden palvelualueiden mahdollisilla säästöillä tätä ei pystyttäne kompensoimaan. Hallinnassa oleva tilaomaisuus lisääntyi toimintakauden aikana m 2. Tämä johtui pääasiassa uusista väistötiloista, n m 2, uusista vanhusten palvelutaloista, n m 2 sekä uusista valmistuneista rakennuksista, joita on Janakan ja Tikkalan koulu-päiväkodit sekä Keljonkankaan ja Pappilanvuoren päiväkodit yht. n m 2. Tyhjien määrä oli m 2. Näistä suurin osa n m 2 muodostuu purettavista rakennuksista kuten Palokan, Vaajakosken ja Tyyppälän koulut sekä KOY Palokan Palvelukeskus. Myynnissä olevia tiloja oli lähes m 2, kuten ent. Mlk:n kunnantalo. 2. Talonrakennuksen investointihankkeista toteutetaan vaihtoehtoisilla rahoitusmalleilla 40 miljoonaa euroa valtuustokauden aikana. Toimintajakson aikana päätettiin, että Education Facilities Oy rakennuttaa ja vuokraa Keski-Suomen Pelastuslaitokselle kolme paloasemaa ja keskuskeittiön Kylän Kattaukselle. Näiden kokonaisarvo on noin 24 miljoonaa euroa. Vaajakoskelle valmistui JVA:n rakennuttamana vanhusten palvelutalo ja Keljonkankaalle valmistui uusi palvelutalo KOY Sammonkadun rakennuttamana. Kaupunki vuokrasi nämä kohteet vanhuspalveluiden käyttöön. Lisäksi talouskeskukselle vuokrattiin 1 m 2 :n nykyaikainen toimistohuoneisto. Huhtasuon koulukampuksen uudisja peruskorjaushankkeita valmistellaan toteutettavaksi yksityisrahoitteisella elinkaarimallilla. 3. Käyttäjien tyytyväisyys tiloihin ja palveluihin nousee 3,5 pisteeseen. Kokonaistyytyväisyys oli vuonna 9 3,56 pistettä ja vuonna 8 3,50. Keskeiset toiminnan tunnusluvut Tasapainotettu tulosmittaristo (BSC) Taloudellinen näkökulma: TA TOT Muutos TA/9 9 9 % Tulos-% ,0-3,57 Toimintakate-% ,0 0,00 Pääoman tuotto-% (tekninen arvo) 6,0 6,6 0,6 10,00 Tekninen arvo/jälleenhankinta-arvo, % ,0-1,45 Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus,% 7,6 8,2 0,6 7,89 Tila- ja kiinteistöpalvelut, /hum2/v. 43,75 43,64-0,1-0,25 Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma: Asiakastyytyväisyyskysely, 1-5 p. 3,50 3,56 0,1 1,71 Prosessinäkökulma: Palvelutuotannon käytössä olevat tilat, hum2/as 3,62 3,50-0,1-3,31 Korjausvelka, % (tavoite 75 % jälleenhankintahinnasta) 6,0 6,9 0,9 15,00 Ohjelmoidun kunnossapidon toteutuminen,% ,0-17,00 Huoltokirja käytössä, % ,0 42,86 Vajaakäyttöaste, % 2,28 7,47 5,2 227,63 Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma: Koulutus- ja kehittämispäivät/hlö 5 5 0,0 0,00 Sairauspoissaolot/hlö 6,76 Työtyytyväisyys, piste 3,10 3,08-0,02-0,65 Kuntaliitoksesta johtuen tunnuslukujen vertailutietoja vuodelta 8 ei ole esitetty. 15

16 ERIKSSON ESKO Kiinteistöjohtaja (014) (68233) VIINIKKA TAIJA Johdon sihteeri (014) (68257) Kiinteistökehitys LEPO MIKKO Kiinteistökehityspäällikkö (ulkoinen vuokraus, kiinteistöjen ostot ja myynnit) (014) (68243) Talous ja hallinto KINOS SOILE Talous- ja hallintopäällikkö (talous, rahoitus, hallinto) (014) (68237) PARNI MERJA Toimistosihteeri (014) (68241) SUURONEN AIRA Taloussuunnittelija (014) (68253) TERVO TIMO Kustannussuunnittelija (014) (68254) Rakennuttaminen SENSIO KARI Rakennuttajapäällikkö (projektien ohjaus ja valvonta, investointien budj., valtionavut) (014) (68251) EKONEN KAUKO Projektipäällikkö (014) (68232) REIN MAUNO Projektipäällikkö (014) (68248) REUNAMA JUHA Projektipäällikkö (014) (68249) Tuononen Väinö projektipäällikkö (014) (68255) VIITANEN ILMO Projektipäällikkö (014) (68258) Tarve- ja hankesuunnittelu RANNANHEIMO-GYLLING ULLA Suunnittelupäällikkö (tarve- ja hankeselvitykset, palveluverkot) (014) (68247) KOIVISTO MARJUT Projektipäällikkö (014) (68238) KORKALAINEN-HALMU EIJA Projektipäällikkö (014) (68239) LIUKKONEN KIRSI Suunnittelusihteeri (014) (68244) Kiinteistö- ja tilapalvelut SALMELA OLLI Kiinteistöpäällikkö (014) (68250) ALTÉN SATU Kiinteistömanageri (014) (68230) ARVE ANNELI Kunnossapitopäällikkö (014) (68231) ESKOLA PERTTI Tekninen Isännöitsijä (014) (68234) HAKALA ANU Kiinteistömanageri (014) (68235) HÄMÄLÄINEN ARI Tekninen isännöitsijä (kiinteistönhoidon ja huollon ohjelmointi) (014) (68236) LAHTI MARITTA Kiinteistömanageri (014) (68240) LEHTORANTA-MAKKONEN JAANA Asiakkuuspäällikkö (014) (68242) MASTOLA PASI Tekninen isännöitsijä (Korpilahti) (014) (68245) VARAKAS MARKKU Tekninen isännöitsijä (014) (68256) VILJAKAINEN ANNIKA Siivouspäällikkö (014) (68259) VÄYLIÖ SIRPA Kiinteistömanageri (014) (68260) Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Tilapalvelu Katuosoite: Kilpisenkatu 1, 4.krs Postiosoite: PL 193, Jyväskylä Laskutusosoite: PL 524, Jyväskylä Puh. (014) , Faksi (014) Zeniitti Kopijyvä Oy

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilapalvelu Liikelaitos

Tilapalvelu Liikelaitos Tilapalvelu Liikelaitos TILINPÄÄTÖS TILIKAUSI 1.1.2009-31.12.2009 Jyväskylän kaupungin sisäinen liikelaitos 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutumisvertailu 5 Tuloslaskelma 8 Tase

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilapalvelu Liikelaitos

Tilapalvelu Liikelaitos Tilapalvelu Liikelaitos TILINPÄÄTÖS TILIKAUSI 1.1.2010-31.12.2010 Jyväskylän kaupungin sisäinen liikelaitos 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutumisvertailu 5 Tunnusluvut 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jyväskylän tilinpäätös 2011

Jyväskylän tilinpäätös 2011 Jyväskylän tilinpäätös 2011 TP 2010 TP 2011 Muutos Veroprosentti 19,00 % 19,00 % 0,00 % Asukasluku 130 816 132 062 1 246 Verotulot, milj. euroa 421,6 427,5 5,9 Verotulot, euroa/as 3 223 3 237 14 Vuosikate,

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN 2020 Kymppi - Moni / Tilannekatsaus 31.5.2012 Ulla Rannanheimo aluekeskuksen palvelut aluekeskuksen palvelut Ydinkeskustan palvelut aluekeskuksen palvelut Maaseutukylä lähikeskus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot KÄYTTÖSUUNNITELMAT V 2011 KS 2011 Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate -97 241 200 Toimintatulot 2 950 400 Myyntitulot 1 039 900 Maksutulot 250 000 Tuet ja avustukset 1 540 500 Muut toimintatulot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot