Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän Tilapalvelun vuosi"

Transkriptio

1 k k k 20P k lava kt P k ar k k NYKYINEN TONTIN RAJA Kangasvuore HuRin saattoliikenne MUUNTAMO Päiväharjun saattoliikenne 26 ap/ erit.koulu Päiväkodin saattoliikenne 14 ap/pvk HuRin PÄÄSIS. VII k 5 H U HTASU O N YHTENÄISK O U L U huoltoajo PÄIVÄHARJUN PÄÄSIS. Keittiön huoltoajo H U HTARINTEEN E R ITYISK O U L U Pvk/integoitu saattoliikenne HuRin PÄÄSIS. PÄIVÄHAR J U N E R ITYISK O U L U PÄIVÄ- KODIN PÄÄSIS. ETY sisäpiha H U HTASU O N PÄIVÄK O T I sisäpiha sisäpiha PK -PIHA 1-2v Päiväharjun välituntipiha HuRin välituntipiha PK -PIHA 1-6v integroitu alakoulun välituntipiha yläkoulun välituntipiha PK -PIHA 3-6v PK -PIHA 3-6v PK -PIHA 3-6v 360 oppilasta ulkotilaa 5-10m2/oppilas = m ,8 m oppilasta ulkotilaa 5-10m2/oppilas = m ,4 m ,2 m ,3 m 2 Suluntie uhta hoitopaikkaa 35+3 henkilökuntaa tonttialaa 50-70m2/hoitopaikka = 8100m m2 varustettua ulkotilaa 10-20m2/hoitopaikka 8 117,8 m KOHDE HUHTASUON KOULUKAMPUS Jyväskylä JKL TILAPALVELU Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 9 PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Asemapiirustus ARKKITEHTITOIMISTO LPV JYVÄSKYLÄ OY GUMMERUKSENKATU 7A1, JYVÄSKYLÄ PUH FAX PIIRTÄJÄ PVM SUUNNITTELIJA SR JP TYÖNRO 391 PIIRNRO VERSIO

2 Sisällys Tilapalvelun toimintaorganisaatio 2 Kaupunginvaltuusto Kiinteistöjohtajan katsaus 3 Kiinteistöjen myynnissä hiljainen vuosi 4-5 Kaupunginhallitus Palveluverkot hankesuunnittelun lähtökohtana 6 Tytäryhtiöt Lautakunnat Toimialat Sisäilmastoryhmän ohje valmistui 7 Ennätysvuosi rakennuttamisessa 8 9 Tilapalvelun asiakkaiden tyytyväisyys ennätyslukemissa TILAPALVELUN JOHTOKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Veijo Koskinen Ari Hiltunen Riitta-Maija Hautamäki Tuulikki Väliniemi Pirkko Selin Marja Komppa Juhani Starczewski Harri Nieminen Haastavasta vuodesta selviydyttiin kunnialla 12 JOHTO Esko Eriksson Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma KIINTEISTÖKEHITYS Mikko Lepo HALLINTO JA TALOUS Soile Kinos Kunnallisen liikelaitoksen tase 13 Kunnallisen liikelaitoksen rahoituslaskelma 9 14 TARVE- JA HANKESUUNNITTELU Ulla Rannanheimo-Gylling RAKENNUTTAMINEN Kari Sensio KIINTEISTÖ- JA TILAPALVELUT Olli Salmela ASIAKKAAT Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 15 KIINTEISTÖMANAGERITOIMINTA Vanhus- ja terveystoimi / Maritta Lahti Keskeiset toiminnan tunnusluvut 15 KIINTEISTÖMANAGERITOIMINTA Koulut / Sirpä Väyliö KIINTEISTÖMANAGERITOIMINTA Kaupunkirakennepalvelut ja muu sivistys / Satu Altén KIINTEISTÖMANAGERITOIMINTA Sosiaali- ja päivähoito / Anu Hakala Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle turvalliset, tarkoituksenmukaiset ja kilpailukykyiset toimitilat sekä tilapalvelut. 2

3 Kiinteistöjohtajan katsaus Uuden Jyväskylän ja uuden Tilapalvelun ensimmäinen toimintavuosi on takana. Uusi organisaatio ja osittain uudet vastuutehtävät ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Tätä tukevat myös Tilapalvelun tuoreet asiakastyytyväisyyden ja henkilöstön ilmapiirin mittaustulokset, jotka ylittivät asetetut tavoitteet. Lähes kaikki talousarvioon kirjatut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Varsinaisen päätehtävämme ja organisoitumisen ohella olemme työstäneet kiinteistö- ja tilaomaisuuden hallintaan sekä toiminnan tehostamiseen liittyviä laatujärjestelmiä, toimintaprosesseja, talonrakentamisen suunnitteluohjeita sekä sisäilmaongelmien menettelytapaohjeita. Lisäksi otimme käyttöömme uuden kiinteistötiedon hallintajärjestelmän, jonka sisäänajo on parhaillaan käynnissä. Yhtenä tärkeänä painopistealueenamme on ollut valmistautua Jyväskylän kaupungin historian haasteellisimman investointiohjelman toteuttamiseen mahdollisimman hyvin. Tähän liittyvien isompien koulu- ja päiväkotihankkeiden rakennussuunnittelu on ollut jo koko vuoden täydessä vauhdissa. Hyvän pohjan siihen ovat antaneet tehdyt palveluverkkoselvitykset. Hanke- ja rakennussuunnittelun lisäksi henkilöstöä on työllistänyt toimivien väistötilojen löytyminen sekä niihin liittyneiden sisäilmasto-ongelmien ratkaiseminen. Kuva: Valokuvaamo Lehtinen Esko Eriksson kiinteistöjohtaja 3

4 Kiinteistöjen myynnissä hiljainen vuosi Kiinteistö- ja tilaomaisuus Jyväskylän Tilapalvelu hallinnoi Jy väs kylän kaupungin htm 2 :n tilaomaisuutta, mistä omia rakennuksia oli htm 2 ja osakehuoneistoja htm 2. Lisäksi markkinoilta oli kaupungin toimintayksiköiden käyttöön vuokrattuja tiloja htm 2 hallinnassa olevan tilakannan määrän ollessa näin yhteensä noin m 2. Tilaomaisuus kasvoi edellisvuodesta Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kuntaliitosten seurauksena noin m 2. Ns. markkinoilta sisään vuokrattujen tilojen määrä kasvoi edellisvuodesta noin m 2, mitä selittävät kuntaliitosten lisäksi koulujen väistötilojen sekä uusien vanhusten palvelutalojen vuokraukset. Tilojen käyttö Tilojen käyttöä seurataan jaottelulla sisäinen ja ulkoinen käyttö, väistötilat sekä tyhjät tilat. Sisäisellä vuokrauksella tarkoitetaan vuokraustoimintaa, jonka asiakkaina ovat Jyväskylän kaupungin omat palvelualueet ja -yksiköt. Sisäisen vuokraustoiminnan piirissä oli tiloja noin htm 2, jossa kuntaliitosten aiheuttamaa kasvua edellisvuoteen on noin m 2. Ulkoista vuokraustoimintaa harjoitetaan markkinaehtoisesti niiden tilojen osalta, joita kaupungin omat yksiköt eivät tarvitse, tai niiden käyttö omassa toiminnassa ei ole taloudellisesti perusteltua. Ulkoisen vuokraustoiminnan piirissä tiloja oli noin m 2 ja vuokrauksen liikevaihto oli noin 5 miljoonaa euroa. Ulkoisen vuokraustoiminnan piirissä oleva tilakanta on pääosin vanhentunutta ja näistä tiloista pyritäänkin suurelta osin hankkiutumaan eroon. Väistötiloja vuoden 9 lopussa oli m 2, joka muodostuu pääosin Palokan, Vaajakosken ja Keski- Palokan koulujen väistötiloista. Toimintavuotta leimasikin merkittävästi suurien koulujen sisäilmaongelmat, väistötilojen järjestäminen sekä koulujen uudis- tai perusparannushankkeiden käynnistäminen. Tyhjiä tiloja vuoden 9 lopussa oli m 2, eli 8,5 %:ia tilakannasta. Ennätysmäinen tyhjien tilojen määrä selittyy pääosin tyhjillään olleilla purettavilla Palokan, Vaajakosken, Tyyppälän ja Jokivarren kouluilla sekä myynnissä olleilla Maalaiskunnan entisellä kunnantalolla ja Valtiontalolla. Maalaiskunnan ja Korpilahden tilojen salkutus painopistealueena Kuntaliitoksen myötä yli.000 m 2 kasvaneen hallinnassa olevan tilakannan haltuunotto oli toimintavuoden keskeinen painopistealue. Sopimusten haltuunotto ja tilojen salkutus mahdollistavat jatkossa hallitun kiinteistöjohtamisen. Toimintavuoden aikana myytiin ainoastaan kaksi kohdetta, eli Puuppolan asuntopäiväkoti ja Kaunisharjun pienryhmäkoti. Esisopimus tehtiin entisen Maalaiskunnan kunnantalon kiinteistöstä Education Facilities Oy:n kanssa sekä aiesopimus lukiokoulutuksen siirtoon liittyen Voionmaan ja Lyseon lukiorakennuksista Jyväskylän Koulutuskuntayhtymän kanssa. Vuokratilahankkeina toteutui useita merkittäviä tilaratkaisuja. Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön Kypärämäen päiväkoti-kirjasto, Harjuhovin ja Sammonkodin palvelutalot, Mankolan koulukiinteistö Keski-Palokan koulun väistötilana sekä talouskeskuksen uusi toimitila. Vuokratilahankkeina käsiteltiin lisäksi useita muita tilahankkeita kuten kolmea uutta paloasemaa ja keskuskeittiötä Education Facilities Oy:n toteuttamana sekä Huhtasuon koulu-, erityiskoulu- ja päiväkodin elinkaarihanketta. 4

5 Jyväskylän Maalaiskunnan entisen kunnantalon kiinteistön myynnistä tehtiin esisopimus Education Facilities Oy:n kanssa. Kiinteistö peruskorjataan Jyväskylän Ammattikorkeakoulun käyttöön. Keskeiset volyymitiedot Muutos % Omat rakennukset (hum2) Osakehuoneistot (hum2) Ulkoa vuokratut tilat (hum2) Yhteensä ,37 0,00 23,71 4,02 Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2) Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2) Vapaat tilat (hum2) Väistötilat (hum2) Huoneala (hum2)/asukas , , ,1 0,18 2,12 16,00 54,51-3,43 Tilapalvelun hallitsemat toimitilat Tilapalvelun hallitsemien toimitilojen käyttö htm Omat rakennukset (hum2) Osakehuoneistot (hum2) Ulkoa vuokratut tilat (hum2) htm Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2) Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2) Vapaat tilat (hum2) Väistötilat (hum2) 5

6 Palveluverkot hankesuunnittelun lähtökohtana Sosiaali- ja terveystoimen palveluverkko valmistui Tilapalvelun laatimista palveluverkoista laajin sosiaali- ja terveystoimen palveluverkko valmistui syksyllä 9. Loppuvuodesta käynnistettiin nuoriso- ja kirjastoverkkoselvitykset, jotka valmistuvat keväällä Kouluverkkoa on tarkennettu kouluhankkeiden käynnistyessä aluekohtaisilla päivityksillä suuralueittain Tikkakosken ja Kuokkala-Vaajakosken osalta aiemmin päivitettyjen Vaajakosken, Säynätsalon ja Palokan lisäksi. Palveluverkkoselvitykset on todettu välttämättömiksi lähtökohdiksi pitkäjänteiselle tilankäytön suunnittelulle, jossa tavoitteena on peruspalvelujen toimintamallin ja tilankäytön pitkäjänteinen kokonaistarkastelu vuosina Selvityksillä varmistetaan väestöennusteiden ja kaavoitusohjelman vaikutukset, selvitetään laajempien kokonaisuuksien muodostamista, toimintojen keskittämistä ja toimitilojen monikäyttöisyyttä sekä eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden kustannusvaikutuksia. Hankesuunnitelmat käynnistetään kiireellisyysjärjestyksessä palveluverkkoselvityksien pohjalta. Tulevaisuuden näkymä kaupunkilaispihalle Laajat hankesuunnitelmat saatiin valmiiksi Merkittävimpiä hankesuunnitelmia olivat Huhtasuon koulun ja päiväkodin kampusalueen, Vaajakosken ja Mankolan yhtenäiskoulujen, Keski-Palokan koulun, Palokan koulukeskuksen ja Liinalammen päiväkotikoulun hankesuunnitelmat, kaupungintalon peruskorjauksen ja entisöinnin hankesuunnitelma sekä keskuskeittiön ja keskuspaloaseman hankesuunnitelmat. Huhtasuon koulu- ja päiväkotikampus koostuu Huhtasuon yhtenäiskoulusta, Huhtasuon erityiskoulusta sekä Huhtasuon päiväkodista, joiden laajuus on n brm 2. Hanke sisältää Huhtasuon alueen päivähoito- ja koulupalvelujen lisäksi koko kaupungin erityispäiväkoti- ja erityiskoulupalveluja. Hanke toteutetaan uudisrakennuksina ja elinkaarihankkeena. Uudisrakennuksena suunniteltiin Vaajakosken yhtenäiskoulu (laajuus n brm 2 ) ja Palokan koulukeskus, joka käsittää myös aluekirjaston ja kansalaisopiston tilat (laajuus n brm 2 ) sekä Liinalammen päiväkoti-koulu (laajuus n bm 2 ). Peruskorjaus- ja laajennushankkeena suunniteltiin Mankolan yhtenäiskoulu (laajuus n brm 2 ) ja Keski- Palokan koulu (laajuus n brm 2 ). Kaupungintalon (laajuus n brm 2 ) peruskorjaus- ja entisöintisuunnitelman mukaan palautetaan kaupungin historiallisesti merkittävin rakennus arvoiseensa kuntoon. Peruskorjauksen syynä oli kaupungintalon erittäin huono tekninen kunto ja rakennus ei täyttänyt enää nykyisiä talotekniikka-, palo- ja poistumistiemääräyksiä. Tulevaisuudessa rakennuksen sijoittuvat kaupungin johto, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuuston kokoustilat, kaupunginkanslia, vastaanotto- ja infopiste, juhla- ja kokoustilat sekä työtiloja. Merkittävin kiinteistökehittämiskohde oli Kaupunkilaispiha Kaupunkilaispihan visiointi käynnistyi 7, mutta vasta 9 hanke saatiin toivottuun malliin. Kohteeseen haettiin ankkuriyrittäjä keväällä 9 ja valitun yrittäjän kanssa ideoitiin tontille tulevaa toimintamallia. Selvityksen mukaan tontille tulee viihtyisä, 1800-luvun henkinen kohtaamispaikka kaupunkilaisille ja matkailijoille, jossa on käsityöläisten työtiloja, näyttelytiloja ja kahvila. Keski-Suomen museon käsityöläiskotien siirto tontille käynnistettiin syksyllä 9. Syksyllä pidettiin hallintokuntakohtaiset tilafoorumit, joissa linjattiin hankkeet investointiohjelmaan vuosille

7 Sisäilmastoryhmän ohje valmistui Tilapalvelun johdolla laadittiin kaupungin henkilöstölle tarkoitettu menettelytapaohje kuvaamaan sisäilmasto-ongelmien hoitotapaa Jyväskylän kaupungissa. Sisäilmastoongelmien hoidon sujuvuuden kannalta kuvattiin tilojen käyttäjien, esimiehen, viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden tehtävät ja vastuut. Menettelytapaohjeet löytyvät kaupungin intrasta ja Tilapalvelun verkkosivuilta. Menettelytavat ovat yhtenäiset koko uuden kunnan alueella. Tilapalvelun johdolla toimiva kaupungin sisäilmatyöryhmä kokoontui yleiskokoukseen 10 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin kuluneen vuoden aikana n. 50 kohteen sisäilmaongelmia ryhmän jäsenille tulleiden yhteydenottojen perusteella. Samalla päätettiin tarvittavista kohdekäynneistä, joita tehtiin lähes viikoittain. Tehtyjen oirekyselyjen ja tutkimusten perusteella suoritettiin välittömiä korjaustoimenpiteitä, joilla varmistettiin turvalliset toimitilat käyttäjille. Siivous- ja kiinteistönhoitopalvelujen kilpailuttaminen jatkui Siivous- ja kiinteistönhoitopalvelujen kilpailuttaminen jatkui tavoitteiden mukaisesti. Siivouspalveluja kilpailutettiin kahdessa osassa, ensimmäisessä osassa kilpailutettiin 25 kohdetta ( m²) ja toisessa osassa kilpailutettiin yhdessä sosiaalipalveluiden kanssa 10 palvelutalon kokonaisuus ( m²) Palvelutalojen kilpailutukseen otettiin mukaan uutena palveluna palveluasuntojen siivoukset. Tilaajina toimivat Tilapalvelu sekä Sosiaali- ja terveystoimen vanhuspalvelut, Tilapalvelu vastaa kiinteistöjen yleisten tilojen siivouksista ja vanhuspalvelut vastaavat palveluasunnoista. Yhteistyö kilpailutuksessa oli hyvä ja osapuolet tyytyväisiä toimintatapaan. Palveluntuottajaksi valittiin palvelutalojen kilpailutuksessa Total Kiinteistöpalvelut Oy ja toisessa kilpailutuksessa ISS Palvelut Oy. Kiinteistönhoitopalvelut kilpailutettiin 28 kohteessa ( m 2 ) ja palveluntuottajaksi valittiin Total Kiinteistöpalvelut Oy. Kilpailutuksissa painotettiin hankintojen laatua hinta-laatusuhteen ollessa 30/70. Halutun laatutason saavuttamiseen pyritään entistä tehokkaammalla yhteistyöllä asiakkaan ja palvelutuottajien välillä sekä sopimusten kannustinjärjestelmillä. Kuntaliitoksen vaatimat järjestelyt onnistuivat Kolmen kunnan liittymispäätösten jälkeen aloitettiin valmistautuminen toiminnan vaatimiin muutoksiin henkilöstön sijoittumisen suhteen. Myös kaikki sisäiset ja ulkoiset sopimukset kartoitettiin ja käytiin neuvottelut niiden yhdenmukaistamisesta ja laskutus - ja tilaajatietojen muutoksista. Myös uuden Jyväskylän siivous- ja kiinteistönhoitopalvelujen kilpailuttamisaikataulut sovittiin. Entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden palvelut kilpailutetaan vuosina Uusi energiatehokkuussopimus Uusi energiatehokkuussopimus allekirjoitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön ja Jyväskylän kaupungin kesken huhtikuussa 9. Sopimuksella pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä vuosille Tilapalvelun henkilöstöä tutustumassa Vespuolen kouluun Korpilahdella. Saakosken koulun oppilaat piparien teossa. Kiinteistöpalvelujen laatua yhdenmukaistetaan Tilapalvelu oli mukana Kiinteistö- RYL 9-projektissa (Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset). Projekti käynnistyi vuonna 7 ja sen julkaisutilaisuus oli elokuussa 9. Julkaisussa kuvataan valtakunnalliset laatumääritteet kiinteistöpalveluiden tilaajien ja tuottajien käyttöön. Tilapalvelu osallistui sekä projektin johtoryhmän että toimikunnan työskentelyyn. 7

8 Ennätysvuosi rakennuttamisessa Rakennuttamisella on ollut vilkas vuosi. Rakentamiseen käytettiin 41,7 miljoonaa euroa ja uudisrakennus- ja peruskorjauskohteita valmistui ennätysmäärä. Töitä tehtiin koko uuden Jyväskylän alueella. Uusia kouluja ja päivä- Keljonkankaan päiväkodissa vietettiin lasten kanssa harjannostajaisia koteja otettiin käyttöön Korpilahdella Tikkalan päiväkoti-koulu, Palokassa Pappilanvuoren päiväkoti, Vaajakoskella Janakan päiväkoti ja koulu sekä Keljonkankaalla uusi päiväkoti. Peruskorjaushankkeista valmistuivat Kyllön terveysaseman 3. ja 4. vaiheet, Museoiden kokoelma- ja konser- vointikeskus, Korpilahden kunnantalo, Hipposhallin kosteusvauriokorjaukset ja Keltinmäen koulun 1. vaihe. Lohikosken koulun peruskorjaus jatkui läpi vuoden ja kesällä käynnistyi peräti kuusi uutta isoa rakennushanketta.

9 Suurimmat valmistuneet peruskorjaushankkeet olivat Kyllön terveysaseman 3. vaihe, Keltinmäen koulun 1. vaihe, Museoiden kokoelma- ja konservointikeskus, Korpilahden kunnantalon muutostyöt ja Janakan koulu ja päiväkoti. Uudisrakennushankkeina valmistuivat Tikkalan päiväkoti-koulu sekä Keljonkankaan ja Pappilanvuoren päiväkodit. Talonrakennusinvestoinnit/Tilapalvelu euroa Kyllön terveysaseman peruskorjaus Museoiden kokoelma- ja konservointikeskus Säynätsalon koulu ja päiväkoti Keltinmäen koulun peruskorjaus Lohikosken koulun IVS-pk ja julkisivujen kunn. Päivärinteen pk ja Puistokoulun laajennus Keljonkankaan uusi päiväkoti Hipposhallin/harjoitusjäähallin kosteusvauriok. Kaupungintalon peruskorjaus Keljon vanhainkodin B-osan peruskorjaus Käsityöläistalojen siirto Kansalaisopiston/Pääkirjaston muutostyöt Keljonkankaan koulun keittiön muutostyöt Pappilanvuoren päiväkoti uudisrakennus Janakan koulu ja päiväkoti Palokan urheilukentän huoltorak.laajennus Vesangan liikuntahallin korjaustyöt Palokan koulukeskuksen väistötilat Vaajakosken koulun väistötilat Tikkalan päivä-kotikoulu uudisrakennus Kultaniityn päiväkodin laajennus Korpilahden kunnantalon muutostyöt Kotimäen päiväkodin peruskorj ja laajennus Haukkamäen päiväkodin peruskorj ja laajennus Lahjaharjun päiväkodin peruskorjaus Pohjanlammen koulun viipale uudisrakennus Kanavuoren päiväkoti-koulu uudisrakennus Vaajakosken koulu (yläaste) uudisrakennus Keski-Palokan koulun peruskorj ja laajennus Liinalammin päiväkoti-koulu uudisrakennus Palokan koulukeskus uudisrakennus Tyyppälän päiväkoti-koulu uudisrakennus Keski-Palokan koulun väistötilat (Mankola) Liikuntarakennusten korjaukset (7 kpl) Kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaukset (22 kpl) Tekniset ja toiminnalliset korj.-ja muutostyöt (14 kpl) Yhteensä TA 9 uud.budj.+ta- muut. + siirrot TAM 9 TP

10 Tilapalvelun asiakkaiden tyytyväisyys ennätyslukemissa Jyväskylän Tilapalvelun asiakkaiden tyytyväisyyttä mitattiin jälleen syksyllä 9 vuosittain toteutettavalla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla saamme arvokasta tietoa asiakkaidemme tyytyväisyydestä tilhin ja tilojen hallinnointiin, Tilapalvelun järjestämiin palveluihin sekä investointi- ja vuosikorjaushankkeisiin. Kyselyn kohderyhmä koostuu pääosin sisäisistä vuokralaisista ja nimenomaan toimitilojen loppukäyttäjistä. Vuoden 9 asiakastyytyväisyyskysely laajentui koskemaan myös entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden alueiden asiakkaita. Siitä huolimatta tai ehkäpä kenties juuri sen vuoksi vuoden 9 asiakastyytyväisyyskyselyssä saavutettiin tyytyväisyyden mittauksen historian uusi ennätystulos 3,56 (max 5,0). Kaupunkien välisessä vertailussa jälleen kärkisijoilla Vuonna 9 suoritettiin myös kaupunkien välinen julkiselle puolelle suunnattu asiakastyytyväisyysvertailututkimus, missä Jyväskylän Tilapalvelu sijoittui taas kerran kärkijoukkoon (2. sija). Vuonna 9 vertailussa oli Jyväskylän lisäksi mukana 6 kaupunkia; Helsinki, Vantaa, Tampere, Oulu, Vaasa ja Mikkeli. Kaupunkien välisessä vertailussa asiakastyytyväisyyskyselyn Jyväskylän Tilapalvelun kaikkien osa-alueiden tulokset yltävät selkeästi yli vertailuaineiston keskitason. Jyväskylän tilapalvelun menestys perustuu selkeimmin asiakkaiden tyytyväisyyteen tiloja kohtaan sekä tilojen hallinnointiin. Kiitosta mm. tilojen yleiskunnosta Osa-alueittain tarkasteltuna Jyväskylän Tilapalvelun asiakkaiden kokonaistyytyväisyys tiloihin, palveluihin sekä investointi- ja vuosikorjaushankkeisiin on noussut suhteessa vuoden 8 tulokseen. Sen sijaan kokonaistyytyväisyys tilojen hallinnointiin on hivenen laskenut. Asiakkaamme ovat keskimääräistä tyytyväisempiä mm. toimitilojen yleiskuntoon sekä valaistukseen, toimitilahallinnon ammattitaitoon ja asiantuntemukseen, aikataulujen pitävyyteen, asiakkaan tarpeiden tuntemiseen sekä vastuuhenkilöiden tavoitettavuuteen. Myös tilojen siivous sekä ulkoalueiden hoito saivat kiitosta. Tärkeää palautetta myös epäkohdista Kokonaistyytyväisyyden noususta huolimatta asiakkaamme antoivat erittäin tärkeää palautetta myös tyytymättömyyttä aiheuttavista seikoista, kuten sisäilman laatu, tilojen siivouksen taso, ulkoalueiden hoito, kiinteistöpalvelu vika- ja reklamointiasioissa sekä investointi- ja vuosikorjaushankkeiden läpivienti. Annettuun palautteeseen suhtaudutaan vakavasti ja epäkohtiin on pyritty puuttumaan välittömästi. Liiketoiminnan toimialan väki tyytyväisintä Liiketoiminnan toimialaan kuuluvien asiakkaiden tyytyväisyys on kasvanut edellisvuodesta huomattavasti. He nousivatkin kyselyn tuloksissa- Tilapalvelun tyytyväisimmäksi asiakasryhmäksi. Myös päiväkotitilojen käyttäjien kokonaistyytyväisyys on noussut, kun taas koulutilojen käyttäjien kokonaistyytyväisyys on hivenen laskenut edellisestä vuodesta. Koulutilojen käyttäjien tyytyväisyys tiloihin on kasvanut edellisiin vuosiin verrattuna. Tyytyväisyys tilojen hallinnointiin, palveluihin sekä investointi- ja vuosikorjaushankkeisiin on sen sijaan hivenen laskenut edellisistä vuosista. Päiväkotitilojen käyttäjien kokonaistyytyväisyys on puolestaan noussut ja he ovat erittäin tyytyväisiä varsinkin tilojen hallinnointiin sekä itse tiloihin ja palveluihin. Myös investointi- ja vuosikorjaushankkeiden osalta tyytyväisyys on kasvanut edellisistä vuosista. Asiakastyytyväisyys Tilapalvelun toiminnan mittarina Jyväskylän Tilapalvelu on tutkinut ja mitannut asiakkaidensa tyytyväisyyttä aina vuodesta 1993 lähtien. Asiakastyytyväisyyskyselyn tekijänä on toiminut KTI Kiinteistötalouden instituutti ry alusta alkaen. Vuosittain tehtävän kyselyn sisältö on pidetty pääosin samana, jotta uudet tulokset olisivat aina mahdollisimman hyvin vertailukelpoisia edellisvuosien tulosten kanssa. Asiakastyytyväisyyskyselyn kautta saatu palaute on Jyväskylän Tilapalvelulle tärkeä työväline toiminnan ja palvelutarjonnan kehittämiseksi ja se on myös suora mittari toiminnan onnistumisen arvioimiseksi. 10

11 Tilojen käyttäjät ovat avainasemassa turvallisten ja terveellisten työskentelytilojen saavuttamisessa, mm. hyvä siivottavuus vähentää pölykuormaa. Vähemmän tavaraa, enemmän raikasta ilmaa. Kuvassa Puistokoulun paremman siivottavuuden malliluokka. Asiakastyytyväisyys v Tilan ominaisuudet Asiakassuuntautuneisuus Tilapalvelun hankkimat kiinteistöpalvelut Kiinteistöjen investointija kunnossapitohankkeet 11

12 Haastavasta vuodesta selviydyttiin kunnialla Tilapalvelun vuosi 9 oli taloudellisesti erittäin haastava johtuen kuntien yhdistymisen aiheuttamas ta talousarvion epävarmuustekijöistä. Tätä taustaa vasten vuosi onnistui taloudellisesti hyvin. Tilapalvelun liikevaihto vuonna 9 oli 69,6 M, minkä lisäksi kirjattiin myyntivoittoja 0,53 M. Toimintakatteen tavoite ylitettiin 0,467 M, mutta tulos jäi alijäämäiseksi 0,719 M. Negatiivinen tulos johtui liian pieniksi arvioidusta suunnitelman mukaisista poistoista entisen maalaiskunnan rakennusten osalta. Katetavoite saavutettiin supistamalla ohjelmoituja kunnossapitotoimenpiteitä loppuvuoden aikana. Toimintamenot olivat 38,1 M, josta suurin erä oli asiakaspalveluiden ostot 18,8 M. Tästä valtaosa eli 14,8 M käytettiin siivouspalveluihin, kiinteistöjen hoitopalveluihin, kunnossapitoon sekä piha-alueiden hoitoon. Energiakustannukset olivat 7,3 M ja ulkoiset vuokrakustannukset ja osaketilojen vastikevuokrat 9,8 M. Toimintakate oli 31,5 M, jolla ka tet tiin poistot 12,7 M sekä omistajalle maksettava tuotto 19,5 M, joka oli 5,9 % peruspääomasta. Kiinteistöomaisuutta myytiin toimintavuoden aikana eurolla. Myydyt kohteet olivat entinen Kaunisharjun pienryhmäkoti sekä Puuppolan asunto-päiväkoti. Kiinteistökustannukset edelleen nousussa Tilastokeskuksen julkaiseman kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin mukaan kiinteistöjen ylläpitokustannukset nousivat vuoden 9 aikana 4,4 prosenttia. Ylläpitokustannuksista vuodessa eniten kallistuivat kaukolämmön kustannukset 11,6 prosenttia. Työkustannukset nousivat 3,8 prosenttia, hoitokustannukset 3,5 prosenttia, kunnossapitokustannukset 1,9 prosenttia ja muut kustannukset 5,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Ohje sisäisen valvonnan järjestämisestä valmistui Tilapalvelun sisäisestä valvonnasta on tehty ns. sisäisen valvonnan ohje, missä kuvataan Tilapalvelun suurimmat riskit. Riskien etsiminen, tunnistaminen, ennalta ehkäisy ja eliminoiminen on jatkuva prosessi ja se on osa päivittäistä johtamista. Toimintavuoden aikana valmistuneessa suunnitelmassa Tilapalvelun riskit ovat arvioitu prosesseittain ja vastuualueittain. Jokaisella prosessille on nimetty vastuuhenkilö, joka valvoo prosessin toteutumista. Valvonta perustuu aina johonkin dokumenttiin, joka on todennettavissa myöhemmin, esimerkiksi päätökseen tai suunnittelukokouspöytäkirjaan. Tuloslaskelma Liikevaihto ,96 Liiketoiminnan muut tuotot ,33 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,74 Palvelujen ostot , ,02 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,41 Henkilösivukulut Eläkekulut ,84 Muut henkilösivukulut , ,97 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot ,43 Arvonalentumiset 0, ,43 Vuokrakulut ,80 Liiketoiminnan muut kulut ,99 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,08 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot ,99 Korvaus peruspääomasta ,00 Muut rahoituskulut , ,10 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ,02 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,02 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,02

13 Tase Avaava tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot , ,58 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,96 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,11 Muut aineelliset hyödykkeet ,00 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,82 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,28 Muut saamiset , , , ,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,59 Muut saamiset , , , ,17 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,85 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,56 Edellisten tilikausien alijäämä , ,11 Tilikauden ylijäämä , ,38 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,60 Lyhytaikainen Ostovelat , ,69 Muut velat , ,44 Siirtovelat , , , ,20 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,85 Liikelaitoksen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 98,2 % 99,3 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 8,9 % 5,5 % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa 1061,1 1780,01 13

14 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) ,08 Poistot ja arvonalentumiset ,43 Rahoitustuotot ja -kulut ,10 Tulorahoituksen korjauserät , ,08 Investointien rahavirta Investointimenot ,95 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,91 Toiminnan ja investointien rahavirta ,96 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta ,90 Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset ,31 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta ,55 Saamisten muutos muilta ,84 Korottomien velkojen muutoks kunnalta ,94 Rahoituksen rahavirta ,96 Rahavarojen muutos 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 Rahavarat ,00 0,00 Liikelaitoksen tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 28,87 Pääomamenojen tulorahoitus, % 28,87 Lämpöenergian vuosikulutus kwh/m 3 14

15 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Hallinnassa oleva kiinteistö- ja tilaomaisuus ei lisäänny palvelutarpeen kasvaessa. Laadittujen palveluverkkoselvitysten mukaan tilantarve lisääntyy voimakkaasti erityisesti koulutilojen osalta ja muiden palvelualueiden mahdollisilla säästöillä tätä ei pystyttäne kompensoimaan. Hallinnassa oleva tilaomaisuus lisääntyi toimintakauden aikana m 2. Tämä johtui pääasiassa uusista väistötiloista, n m 2, uusista vanhusten palvelutaloista, n m 2 sekä uusista valmistuneista rakennuksista, joita on Janakan ja Tikkalan koulu-päiväkodit sekä Keljonkankaan ja Pappilanvuoren päiväkodit yht. n m 2. Tyhjien määrä oli m 2. Näistä suurin osa n m 2 muodostuu purettavista rakennuksista kuten Palokan, Vaajakosken ja Tyyppälän koulut sekä KOY Palokan Palvelukeskus. Myynnissä olevia tiloja oli lähes m 2, kuten ent. Mlk:n kunnantalo. 2. Talonrakennuksen investointihankkeista toteutetaan vaihtoehtoisilla rahoitusmalleilla 40 miljoonaa euroa valtuustokauden aikana. Toimintajakson aikana päätettiin, että Education Facilities Oy rakennuttaa ja vuokraa Keski-Suomen Pelastuslaitokselle kolme paloasemaa ja keskuskeittiön Kylän Kattaukselle. Näiden kokonaisarvo on noin 24 miljoonaa euroa. Vaajakoskelle valmistui JVA:n rakennuttamana vanhusten palvelutalo ja Keljonkankaalle valmistui uusi palvelutalo KOY Sammonkadun rakennuttamana. Kaupunki vuokrasi nämä kohteet vanhuspalveluiden käyttöön. Lisäksi talouskeskukselle vuokrattiin 1 m 2 :n nykyaikainen toimistohuoneisto. Huhtasuon koulukampuksen uudisja peruskorjaushankkeita valmistellaan toteutettavaksi yksityisrahoitteisella elinkaarimallilla. 3. Käyttäjien tyytyväisyys tiloihin ja palveluihin nousee 3,5 pisteeseen. Kokonaistyytyväisyys oli vuonna 9 3,56 pistettä ja vuonna 8 3,50. Keskeiset toiminnan tunnusluvut Tasapainotettu tulosmittaristo (BSC) Taloudellinen näkökulma: TA TOT Muutos TA/9 9 9 % Tulos-% ,0-3,57 Toimintakate-% ,0 0,00 Pääoman tuotto-% (tekninen arvo) 6,0 6,6 0,6 10,00 Tekninen arvo/jälleenhankinta-arvo, % ,0-1,45 Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus,% 7,6 8,2 0,6 7,89 Tila- ja kiinteistöpalvelut, /hum2/v. 43,75 43,64-0,1-0,25 Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma: Asiakastyytyväisyyskysely, 1-5 p. 3,50 3,56 0,1 1,71 Prosessinäkökulma: Palvelutuotannon käytössä olevat tilat, hum2/as 3,62 3,50-0,1-3,31 Korjausvelka, % (tavoite 75 % jälleenhankintahinnasta) 6,0 6,9 0,9 15,00 Ohjelmoidun kunnossapidon toteutuminen,% ,0-17,00 Huoltokirja käytössä, % ,0 42,86 Vajaakäyttöaste, % 2,28 7,47 5,2 227,63 Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma: Koulutus- ja kehittämispäivät/hlö 5 5 0,0 0,00 Sairauspoissaolot/hlö 6,76 Työtyytyväisyys, piste 3,10 3,08-0,02-0,65 Kuntaliitoksesta johtuen tunnuslukujen vertailutietoja vuodelta 8 ei ole esitetty. 15

16 ERIKSSON ESKO Kiinteistöjohtaja (014) (68233) VIINIKKA TAIJA Johdon sihteeri (014) (68257) Kiinteistökehitys LEPO MIKKO Kiinteistökehityspäällikkö (ulkoinen vuokraus, kiinteistöjen ostot ja myynnit) (014) (68243) Talous ja hallinto KINOS SOILE Talous- ja hallintopäällikkö (talous, rahoitus, hallinto) (014) (68237) PARNI MERJA Toimistosihteeri (014) (68241) SUURONEN AIRA Taloussuunnittelija (014) (68253) TERVO TIMO Kustannussuunnittelija (014) (68254) Rakennuttaminen SENSIO KARI Rakennuttajapäällikkö (projektien ohjaus ja valvonta, investointien budj., valtionavut) (014) (68251) EKONEN KAUKO Projektipäällikkö (014) (68232) REIN MAUNO Projektipäällikkö (014) (68248) REUNAMA JUHA Projektipäällikkö (014) (68249) Tuononen Väinö projektipäällikkö (014) (68255) VIITANEN ILMO Projektipäällikkö (014) (68258) Tarve- ja hankesuunnittelu RANNANHEIMO-GYLLING ULLA Suunnittelupäällikkö (tarve- ja hankeselvitykset, palveluverkot) (014) (68247) KOIVISTO MARJUT Projektipäällikkö (014) (68238) KORKALAINEN-HALMU EIJA Projektipäällikkö (014) (68239) LIUKKONEN KIRSI Suunnittelusihteeri (014) (68244) Kiinteistö- ja tilapalvelut SALMELA OLLI Kiinteistöpäällikkö (014) (68250) ALTÉN SATU Kiinteistömanageri (014) (68230) ARVE ANNELI Kunnossapitopäällikkö (014) (68231) ESKOLA PERTTI Tekninen Isännöitsijä (014) (68234) HAKALA ANU Kiinteistömanageri (014) (68235) HÄMÄLÄINEN ARI Tekninen isännöitsijä (kiinteistönhoidon ja huollon ohjelmointi) (014) (68236) LAHTI MARITTA Kiinteistömanageri (014) (68240) LEHTORANTA-MAKKONEN JAANA Asiakkuuspäällikkö (014) (68242) MASTOLA PASI Tekninen isännöitsijä (Korpilahti) (014) (68245) VARAKAS MARKKU Tekninen isännöitsijä (014) (68256) VILJAKAINEN ANNIKA Siivouspäällikkö (014) (68259) VÄYLIÖ SIRPA Kiinteistömanageri (014) (68260) Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Tilapalvelu Katuosoite: Kilpisenkatu 1, 4.krs Postiosoite: PL 193, Jyväskylä Laskutusosoite: PL 524, Jyväskylä Puh. (014) , Faksi (014) Zeniitti Kopijyvä Oy

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 28 Sisällys Tilapalvelun toimintaorganisaatio 2 Kiinteistöjohtajan katsaus 3 Kaupunginvaltuusto Kiinteistöjen myynnissä hiljainen vuosi 4-5 Kaupunginhallitus Päiväkoti- ja

Lisätiedot

Tilapalvelu Liikelaitos

Tilapalvelu Liikelaitos Tilapalvelu Liikelaitos TILINPÄÄTÖS TILIKAUSI 1.1.2009-31.12.2009 Jyväskylän kaupungin sisäinen liikelaitos 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutumisvertailu 5 Tuloslaskelma 8 Tase

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Jyväskylän Tilapalvelu

Jyväskylän Tilapalvelu Jyväskylän Tilapalvelu Kuvien kertomana Toteuttanut: Keski-Suomen museo Kuvassa: oikealla Jarno Hacklin YIT Kiinteistötekniikka Oy:n toimitusjohtaja, Jyväskylän Tilapalvelusta kiinteistöjohtaja Esko Eriksson

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi -

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - 2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja, Kjs Jyväskylän Tilapalvelu Jyväskylällä on vahvan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyysvertailu 2014

Asiakastyytyväisyysvertailu 2014 Asiakastyytyväisyysvertailu 2014 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU KTI Kiinteistötieto Oy Vertailun toteutus 7 kaupunkia: Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Riihimäki, Tampere, Vaasa, Vantaa Mittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Jyväskylän tilinpäätös 2011

Jyväskylän tilinpäätös 2011 Jyväskylän tilinpäätös 2011 TP 2010 TP 2011 Muutos Veroprosentti 19,00 % 19,00 % 0,00 % Asukasluku 130 816 132 062 1 246 Verotulot, milj. euroa 421,6 427,5 5,9 Verotulot, euroa/as 3 223 3 237 14 Vuosikate,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilapalvelu Liikelaitos Päättäjien perehdytystilaisuus 21.2.2013

Tilapalvelu Liikelaitos Päättäjien perehdytystilaisuus 21.2.2013 Tilapalvelu Liikelaitos Päättäjien perehdytystilaisuus 21.2.2013 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Tilapalvelu Liikelaitoksen johtokunta 2013-2014 Jäsen Riitta Mäkinen, pj Jaakko Selin, vpj Matti Pöppönen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus 160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun Tilakeskus toimii 1.1.2014 alkaen taseyksikkönä. Taseyksikölle asetetaan tulostavoite ja sille laaditaan

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyysvertailu. Vaasan Talotoimi

Asiakastyytyväisyysvertailu. Vaasan Talotoimi Asiakastyytyväisyysvertailu Vaasan Talotoimi Vertailun toteutus 5 kaupunkia: Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Vaasa asiakkaiden yhteystiedot keväällä/syksyllä puhelinhaastattelut syys-lokakuussa (IROResearch

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

investointiprosessi ja sisäisen vuokran Kiinteistöomaisuuden hallinta, määräytyminen KV-seminaari, Peurunka Kiinteistöjohtaja

investointiprosessi ja sisäisen vuokran Kiinteistöomaisuuden hallinta, määräytyminen KV-seminaari, Peurunka Kiinteistöjohtaja Kiinteistöomaisuuden hallinta, investointiprosessi ja sisäisen vuokran määräytyminen KV-seminaari, Peurunka 5.-6.2.2013 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Mitä tämä vastuu tarkoittaa euroina? Tase Kaupungin

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot