Varman osavuosiraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varman osavuosiraportti"

Transkriptio

1 1 (10) Varman osavuosiraportti Vertailuluvut suluissa ovat mukaiset, ellei toisin ole ilmoitettu. Kokonaistulos oli (430) miljoonaa euroa. Sijoitusten kuuden kuukauden tuotto oli 5,0 (3,2) prosenttia, sijoitusten markkina-arvo oli 39,6 (36,0) miljardia euroa. Vakavaraisuuspääoma oli vahva (8 110) miljoonaa euroa; 34,9 (28,8) prosenttia vastuuvelasta ja 2,5 (2,1) -kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna. Taloudellinen toimintaympäristö Maailmantalouden suhdannekuva vahvistui vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Usko maailmantalouden kasvun nopeutumiseen siivitti osakemarkkinoita merkittävään nousuun. Keskuspankit olivat edelleen tärkeässä roolissa kasvun ylläpitäjinä. Mittavan rahapoliittisen elvytyksen vaikutukset näkyvät pääomamarkkinoilla enemmän kuin reaalitaloudessa. Myös talouden riskitekijät vahvistuivat, mikä aiheutti ajoittain levottomuutta markkinoilla. Keskuspankkien toimien ja pääomamarkkinoiden kehityksen keskinäisen herkkyyden lisäksi epävarmuutta lisäsivät geopoliittiset konfliktit etenkin Ukrainassa ja Lähi-idässä. Yhdysvalloissa reaalitalouden kehitys oli pettymys odotuksiin verrattuna. Siitä huolimatta positiiviset merkit Yhdysvaltain taloudessa ovat edelleen vahvoja. Työmarkkinatilanne on kohentunut, mikä tukee kotimarkkinoiden kasvua. Osakemarkkinoiden vahva kehitys ja varallisuusarvot vahvistavat kulutuskysyntää. Euroalueella kokonaisuutta tarkastellen reaalitalouden tilanne koheni jonkin verran. Kasvu ja elpyminen jatkuvat verkkaista ja epätasaista tahtia. Työttömyys vaivaa Eurooppaa ja talouskurin vaatimat rakenteelliset uudistukset ja säästötoimet olivat edelleen käynnissä monissa maissa. Vahva euro ja huoli euroalueen hidastuvasta inflaatiosta saivat Euroopan keskuspankin kääntymään poikkeustoimien kannalle kesäkuun kokouksessaan. Suomen talouden näkymät olivat varsin heikot. Tuotanto on supistunut jo kahden vuoden ajan yhtäjaksoisesti. Rakenteellinen murros painaa taloutta pitkään. Suomen taloudelle on tyypillistä elpyminen vientikysynnän kasvun kautta maailmantalouden kasvun vanavedessä. Vientivolyymien kasvu on jäänyt jälkeen vientimarkkinoiden kasvusta maailmankaupan elpymisen myötä. Rakenteelliset haasteet koettelevat lähes kaikkia elinkeinoelämän sektoreita. Venäjän talouden heikkeneminen ja Ukrainan kriisi heikensivät osaltaan elpymistä. Työmarkkinatilanne on heikentynyt ja ostovoiman heikon kasvun myötä myös kotimarkkinat ovat alavireessä. Kesäkuussa käytyjen minihallitusneuvottelujen yhteydessä päätettiin maltillisista elvytystoimista. Työeläkejärjestelmä Yksityisen sektorin lakisääteisten työeläkkeiden rahoitus on vahvalla pohjalla myös epävarmoissa taloudellisissa olosuhteissa. Vakaan työeläkejärjestelmän ja turvattujen eläke-etujen merkitys korostuu vallitsevassa talousympäristössä. Työeläkejärjestelmällä ja sen uudistamisella on suuri merkitys, kun pyritään pidentämään työuria talouskasvun edellytysten parantamiseksi ja kestävyysvajeen paikkaamiseksi. Työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet neuvottelemaan työeläkejärjestelmän uudistamisesta niin, että uudistettu työeläkejärjestelmää koskeva lainsäädäntö on voimassa vuonna Työmarkkinajärjestöjen neuvotteluista odotetaan tuloksia syksyllä.

2 2 (10) Varman taloudellinen kehitys Kokonaistulos käyvin arvoin oli kuudelta kuukaudelta (430) miljoonaa euroa. Kokonaistuloksen selvästi tärkein osatekijä on sijoitustoiminnan tulos (421) miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotot, (1 112) miljoonaa euroa, ylittivät alkuvuonna vastuuvelalle hyvitettävän koron, joka oli 792 (691) miljoonaa euroa. Vakuutusliikkeen arvioitu tulos oli 27 (-7) miljoonaa euroa ja hoitokustannustulos 14 (16) miljoonaa euroa. Varman vakavaraisuus vahvistui vuoden alun tilanteesta. Sijoitustoiminnan riskipuskurina toimiva vakavaraisuuspääoma oli kesäkuun lopussa (8 110) miljoonaa euroa ja suhteessa vastuuvelkaan 34,9 (28,8) prosenttia. Vakavaraisuuspääoma oli vakavaraisuusrajaan verrattuna turvaavalla tasolla eli 2,5 (2,1) -kertainen. Varsinainen vastuuvelka oli (27 778) miljoonaa euroa. Vastuuvelkaan sisältyy taseen mukaisesti vakavaraisuuspääomaan kuuluvaa osittamatonta lisävakuutusvastuuta (1 152) miljoonaa euroa ja sijoitustuottojen puskurina toimivaa osaketuottosidonnaista lisävakuutusvastuuta 915 (343) miljoonaa euroa. Tasoitusmäärä oli kesäkuun lopussa (1 101) miljoonaa euroa. Vastuuvelan kate oli 122,7 (119,5) prosenttia vastuuvelasta. Liitteessä esitetään Varman tase ja tuloslaskelma käyvin arvoin, vakavaraisuus ja sen kehitys, sijoitusten määrät ja kannat käyvin arvoin riskin mukaisesti ryhmiteltyinä, kokonaistulos vuosineljänneksittäin sekä Finanssivalvonnan määräysten edellyttämät puolen vuoden tunnusluvut. Vakuutustoiminta Varman eläkkeensaajien lukumäärä oli kesäkuun lopussa ( vuoden alussa). Maksetut korvaukset olivat tammi kesäkuussa (2 235) miljoonaa euroa. Uusia eläkepäätöksiä tehtiin alkuvuonna , joka on hieman edellisvuotta vähemmän. Varmassa oli kesäkuun lopussa vakuutettuna ( ) työntekijää ja yrittäjää. Vakuutettujen määrään on vaikuttanut työvoiman määrän lasku yleisen taloudellisen kehityksen seurauksena. Työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä on kuluvan vuoden aikana vähentynyt merkittävästi, ja keskimääräinen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisikä on hieman noussut. Myös hakemusten hylkäysosuus on pienentynyt. Varman pitkäjänteinen yhteistyö asiakasyritystensä ja niiden työterveyshuollon kanssa eläkekustannusten hallinnan ja työssä jatkamisen tukemiseksi on entisestään lisääntynyt. Tämä näkyy mm. ammatillisen kuntoutuksen edelleen jatkuvana kasvuna. Varma noudattaa hyvän vakuutustavan mukaisia periaatteita. Varma tekee työeläkevakuutukseen tai sijoitustoimintaan liittyvät liiketoimet markkinaehdoin. Varma kiinnittää huomiota siihen, etteivät asiakassiirtojen yhteydessä hankittavan uuden omaisuuden arvostusperiaatteet tai tuottotaso loukkaa vanhan vakuutuskannan etuja. Sijoitustoiminta Varman sijoitustulos kehittyi tammi kesäkuussa hyvin ja vakavaraisuuspääoma vahvistui ennätyskorkeaksi yli 10 miljardiin euroon. Sijoitusten tuotto oli 5,0 (3,2) prosenttia. Sijoitusten arvo oli kesäkuun lopussa (35 996) miljoonaa euroa. Vakavaraisuus nousi 34,9 (28,8) prosenttiin. Tammi kesäkuun aikana talousympäristössä oli ajoittain epävarmuutta ja runsaasti heiluntaa, mutta sijoitusten kehitys oli erittäin hyvä. Osakekurssit vahvistuivat merkittävästi ja korkotason lasku paransi korkosijoitusten tuottoa. Myös kiinteistöjen ja muiden sijoitusten tuottokehitys oli vahvaa. Varman sijoituksista parhaiten tuottivat osakesijoitukset. Euroopan keskuspankin toimenpiteet pudottivat korkotasoa jo valmiiksi ennätysmatalalta tasoltaan. Korkosijoitusten vaatimattomat tuotto-odotukset ovat tukeneet osakekursseja pitkään, mikä antaa syytä varovaisuuteen. Pörssiyhtiöiden tuloskunto ja osingonjakokyky ovat säilyneet hyvinä, mutta arvostustasot ovat historiallisesti tarkasteltuna melko korkeita.

3 3 (10) Sijoitusten allokaatiossa eri omaisuusluokkien kesken osakesijoitusten osuus pieneni vuoden ensimmäisellä puoliskolla 37 (39) prosenttiin ja muiden sijoitusten osuus kasvoi 20 (16 prosenttiin). Korkosijoitusten osuus kasvoi 32 prosenttiin (28 vuoden alussa) ja kiinteistöjen osuus säilyi vuoden vaihteen tasolla. Sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli kesäkuun lopussa 7,9 prosenttia ja kymmenen vuoden 5,8 prosenttia. Vastaavat reaalituotot olivat 5,8 ja 3,8 prosenttia. Korkosijoitusten tuotto 3,2 (0,2) prosenttia kehittyi vallitsevaan matalaan korkotasoon nähden erittäin hyvin. Korkosijoitukset olivat (12 051) miljoonaa euroa: niistä lainasaamiset olivat (2 264), julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat (3 388), muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat (5 092) ja muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (-4 654) miljoonaa euroa. Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainojen tuottoa paransi juoksevan koron lisäksi korkotason lasku alkuvuoden aikana, mikä kohotti lainojen markkina-arvoa. Lainasaamiset ovat pääosin TyEL-lainoja ja niiden tuotto oli odotusten mukainen, mutta junior-lainojen arvonmuutokset pienensivät lainasaamisten kokonaistuottoa. Rahamarkkinasijoitusten tuotto oli vallitsevan lyhyiden korkojen tason mukaisesti nollassa. Alkuvuonna lainasaamisten tuotto oli 1,0 (2,2), julkisyhteisöiden joukkovelkakirjojen 3,6 (-1,5), muiden yhteisöjen joukkovelkakirjojen 4,8 (0,7) ja muiden rahoitusmarkkinavälineiden ja talletusten 0,0 (0,1) prosenttia. Tammi kesäkuun aikana osakekursseja heiluttivat Ukrainan kriisi ja sen laajeneminen, huoli Kiinan talouskasvun kestävyydestä sekä odotukset Yhdysvaltain keskuspankin velkaelvytyksen pienenemisestä. Osakekurssit kuitenkin vahvistuivat trendinomaisesti ja osakesijoitusten tuotto oli erittäin hyvä, 7,2 (7,1) prosenttia. Osakesijoitukset olivat (13 062) miljoonaa euroa: niistä noteeratut osakkeet (9 757) miljoonaa euroa, pääomasijoitukset (2 369) ja noteeraamattomat osakesijoitukset 871 (937) miljoonaa euroa. Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 7,0 (6,8) prosenttia, pääomasijoitusten 8,0 (5,0) prosenttia ja noteeraamattomien osakesijoitusten 7,5 (17,2) prosenttia. Kotimaan taloutta varjostivat heikon kasvun lisäksi heikentyneet Venäjän vientinäkymät. Kansantalouden heikkoudesta huolimatta suomalaisten osakkeiden kurssikehitys oli alkuvuodesta vahvaa. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 3,2 (2,8) prosenttia. Kiinteistösijoitukset olivat (4 464) miljoonaa euroa: suorat kiinteistösijoitukset olivat (3 926) ja kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 545 (538) miljoonaa euroa. Suorien kiinteistösijoitusten tuotto oli 2,5 (2,8) ja kiinteistösijoitusrahastojen 7,9 (3,1) prosenttia. Alkuvuonna hankinnat ja peruskorjaukset olivat 33 miljoonaa euroa sekä kiinteistöjen myynnit 36 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana Varma julkisti järjestelyn, jossa se tulee myymään 22 logistiikka- ja teollisuuskiinteistöään uudelle perustettavalle kiinteistösijoitusyhtiö Certeum Oy:lle. Lisäksi Varma myi puolet omistamistaan SATO Oyj:n osakkeista hollantilaiselle eläkesijoittaja APG:lle. Muiden sijoitusten tuotto oli 5,4 (1,6) prosenttia. Muut sijoitukset (6 419) miljoonaa euroa koostuivat hedge-rahastosijoituksista (4 657), hyödykesijoituksista 250 (-9) ja muista sijoituksista 880 (1 771) miljoonaa euroa. Hedge-rahastosijoituksia kasvatettiin katsauskauden aikana ja niiden osuus sijoituksista nousi 17:ään prosenttiin. Hedge-rahastot kehittyivät tasaisesti ja niiden tuotto oli 5,5 (4,4) prosenttia. Myös muiden sijoitusten tuotto oli hyvä, 4,6 (-4,5) prosenttia. Varmalla on dollarimääräisiä sijoituksia erityisesti osake- ja hedge-rahastosijoituksissa. Varman politiikkana on lähtökohtaisesti suojata pääosa valuuttakurssiriskistä. Valuuttatulos sisältyy eri omaisuusluokkien sijoitustuottoon. Sijoitusten markkinariski on suurin yhtiön tulokseen ja vakavaraisuuteen kohdistuva riski. Osakkeiden osuus sijoitusten markkinariskistä on selkeästi suurin. Varman sijoitusten kokonaisriskiä mittaava VaR-luku oli (1 248) miljoonaa euroa. Liikekulut ja henkilöstö Varman kokonaisliikekulut olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 73 (73) miljoonaa euroa. Liikekuluista henkilöstökuluja oli 34 (33) prosenttia, tietohallinnon kuluja 30 (32) prosenttia, lakisääteisiä maksuja 9 (9) prosenttia ja muita kuluja 27 (26) prosenttia. Varma käytti liikekuluihin 78 (77) prosenttia saaduista vakuutusmaksuihin sisältyvistä hoitokustannusosista. Kauden hoitokustannusylijäämä oli 14 (16) miljoonaa euroa.

4 4 (10) Varman emoyhtiön henkilöstömäärä kesäkuun lopussa oli 546 (567). Kesäkuun lopussa henkilöstöstä työskenteli eläke-, vakuutus- ja asiakasyhteystoiminnoissa 57 (58) prosenttia, sijoitustoiminnossa 13 (13) prosenttia ja muissa toiminnoissa 30 (29) prosenttia. Yhtiön hallinto Varman hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan puheenjohtajiston. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Tapio Kuula ja varapuheenjohtajana Martti Alakoski. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Satu Wrede. Varman verkkosivuilla on esitetty selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys. Selvitykset perustuvat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin, jota Varma noudattaa työeläkevakuutusyhtiöiden toimintaan soveltuvin osin. Varma on myös julkistanut johtoryhmään kuuluvien johtajiensa omistukset julkisesti noteeratuissa yhtiöissä verkkosivuillaan. Johdon pörssiomistustiedot päivitetään vuosineljänneksittäin. Yhteenveto Varmassa noudatettavista sisäpiirimääräyksistä on luettavissa Varman verkkosivuilla. Varman maaliskuun alussa julkaisemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja omaisuusluokkakohtaiset käytännöt, jotka kattavat Varman koko sijoitusomaisuuden, ovat luettavissa Varman verkkosivuilla. Riskienhallinta Varman riskiasema ei muuttunut katsauskauden aikana. Varman olennaiset riskit liittyvät sijoitustoimintaan ja tietojenkäsittelyyn. Taloudellisesti merkittävimpiä ovat sijoitusriskit. Eläkevakuutustoiminnan riskejä ovat eläke- ja vakuutuskäsittelyyn sekä toimialan yhteisten järjestelmien toimivuuteen liittyvät riskit. Hallitus on vahvistanut yhtiön kaikkia riskejä koskevan riskienhallintasuunnitelman. Vuositilinpäätöksen liitetiedoissa kuvataan tarkemmin vakuutus-, sijoitus-, operatiivisia ja muita riskejä hallintakeinoineen sekä esitetään eräitä määrällisiä tietoja. Varman hallituksen sijoitussuunnitelmassa määritellään mm. sijoituksille asetettavat yleiset turvaavuustavoitteet, hajautus- ja likviditeettitavoitteet sekä valuuttaliikkeen järjestämisen periaatteet. Vakavaraisuutta ja vastuuvelan katetta laskettaessa otetaan huomioon sijoitusriskit niiden todellisen luonteen mukaisesti. Sijoitussalkun hajauttaminen perustuu omaisuusluokkien tuottokorrelaatiot huomioivaan allokointiin. Tulevaisuuden näkymät Maailmantaloudessa suhdannekuva on kaksijakoinen. Yhdysvaltojen talous on jatkanut vahvistumistaan, mutta euroalueella ja Suomessa näkymät ovat edelleen vaisut. Venäjän talouden heikkeneminen varjostaa koko Euroopan ja erityisesti Suomen talouskasvun vahvistumista. Suomi on menettänyt asemiaan vientimarkkinoilla ja viennin jalostusarvo on laskenut. Vientikysynnän elpymisen dynaamiset vaikutukset saattavat siksi jäädä totuttua vaisummiksi elpymisen vahvistuessa. Erityistä huolta Suomen taloudelle aiheuttaa EU:n ja Venäjän välisten taloudellisten suhteiden kiristyminen. Epävarmuus rahoitusmarkkinoilla jatkuu. Pääomamarkkinoiden kehitys on paikoitellen ollut sangen vahvaa suhteessa reaalitalouden tilanteeseen, mikä lisää epävarmuutta vallitsevan trendin kestävyydestä. Onnistuminen rahapolitiikan sopeuttamisessa muuttuviin olosuhteisiin on kriittistä talouden kasvun ja pääomamarkkinoiden vakaan kehityksen varmistamiseksi. Suomalainen työeläkejärjestelmä säilyy luotettavana, ja se on taloudellisesti kestävällä pohjalla. Työurien pidentäminen on tärkeää talouden kasvuedellytysten kannalta ja ikääntymisen aiheuttamien julkisten menojen kasvun rahoittamiseksi. Lakisääteisten työeläkkeiden rahoittaminen vaatii hyvää työllisyyttä ja vakaata palkkasumman kehitystä pidemmällä aikavälillä.

5 5 (10) Varman vakavaraisuus on toimialalla vahva niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin. Varma korostaa edelleen työeläkeyhtiön vastuuta ammattimaisesta sijoitustoiminnan riskienhallinnasta sekä toimialan tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja kilpailun edellytysten lisäämistä. Työeläkevakuutusyhtiön tulee hoitaa sille määritetty tehtävä nykyisten ja tulevien eläkkeensaajien kannalta mahdollisimman tehokkaasti. Helsinki, Risto Murto toimitusjohtaja Tässä osavuosiraportissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia emoyhtiön lukuja. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurin työeläkeyhtiö ja yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla yli henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2013 Varman maksutulo oli 4,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 4,8 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2014 lopussa 39,6 miljardia euroa. LISÄTIETOJA: Talousjohtaja Pekka Pajamo, puh Viestintäjohtaja Satu Perälampi, puh tai LIITE: Taulukot

6 6 (10) Tase käyvin arvoin, emoyhtiö milj. 6/2014 6/ /2013 Vastaavaa Sijoitukset Saamiset Kalusto Vastattavaa Oma pääoma Arvostuserot Tasoitusmäärä Osittamaton lisävakuutusvastuu Vakavaraisuuspääoma yhteensä Ositettu lisävakuutusvastuu (hyvityksiin) Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu Varsinainen vastuuvelka Yhteensä Muut velat Tuloslaskelma käyvin arvoin, emoyhtiö milj. 1-6/ / /2013 Vakuutusmaksutulo Maksetut korvaukset Vastuuvelan muutos Sijoitustoiminnan nettotulos Kokonaisliikekulut Verot Kokonaistulos *) *) Tulos käyvin arvoin ennen lisävakuutusvastuiden ja tasoitusmäärän muutosta Vakuutusliikkeen tulos Sijoitustoiminnan tulos Hoitokustannustulos Kokonaistulos

7 7 (10) VAKAVARAISUUS Vakavaraisuuspääoma (Prosenttina vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta) Vakavaraisuusraja 14,1 13,8 14,5 Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä 56,6 55,2 57,8 Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää 31,0 24,9 27,7 Vakavaraisuuspääoma 34,9 28,8 31,6 Vakavaraisuuden kehitys Luvut ovat kulloinkin voimassa olleen lainsäädännön mukaisia.

8 8 (10) Sijoitukset käyvin arvoin /2014 6/ / / / / kk Markkina-arvo Markkina-arvo Markkina-arvo Tuotto Tuotto Tuotto Volati- Perusjakauma Riskijakauma Perusjakauma Riskijakauma Perusjakauma Riskijakauma MWR MWR MWR liteetti milj. % milj. % milj. % milj. % milj. % milj. % % % % Korkosijoitukset 1) ,2 0,2 1,2 Lainasaamiset ,0 2,2 3,3 Joukkovelkakirjalainat ,3-0,3 0,8 2,2 Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat ,6-1,5-1,8 Muiden yhteisöiden joukkovelkakirjalainat ,8 0,7 3,0 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ,0 0,1-0,4 Osakesijoitukset ,2 7,1 21,8 Noteeratut osakkeet ,0 6,8 23,7 8,8 Pääomasijoitukset ,0 5,0 12,1 Noteeraamattomat osakkeet ,5 17,2 26,7 Kiinteistösijoitukset ,2 2,8 3,1 Suorat kiinteistösijoitukset ,5 2,8 2,0 Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset ,9 3,1 11,6 Muut sijoitukset ,4 1,6 4,5 Hedge-rahastosijoitukset ,5 4,4 8,8 1,7 Hyödykesijoitukset Muut sijoitukset ,6-4,5-6,3 Sijoitukset yhteensä ,0 3,2 9,0 2,9 Johdannaisten vaikutus Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 4,5. 1) Sisältäen kertyneet korot Kokonaistulos vuosineljänneksittäin

9 9 (10) Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/ / /2013 Vakuutusmaksutulo, milj Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % 5,0 3,2 9,0 6/2014 6/ /2013 Vastuuvelka, milj Vakavaraisuuspääoma, milj % vastuuvelasta 1) 34,9 28,8 31,6 suhteessa vakavaraisuusrajaan 2,5 2,1 2,2 Tasoitusmäärä, milj Eläkevarat, milj. 2) TYEL-palkkasumma, milj. 3) YEL-työtulosumma, milj. 3) ) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta 2) Vastuuvelka + arvostuserot 3) Arvio vakuutettujen koko vuoden palkka- ja työtulosummasta Sijoitukset käyvin arvoin Finanssivalvonnan määräysten mukaan jaoteltuina Perusjakauma Riskijakauma 6/2014 6/ /2013 6/2014 6/ /2013 milj % milj % milj % milj % milj % milj % Korkosijoitukset yhteensä , , , , , ,2 Lainasaamiset 1) , , , , , ,4 Joukkovelkakirjalainat 1) , , , , , ,5 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 1) 2) , , , , , ,7 Osakesijoitukset yhteensä , , , , , ,1 Noteeratut osakkeet 3) , , , , , ,7 Pääomasijoitukset 4) , , , , , ,8 Noteeraamattomat osakkeet 5) 871 2, , , , , ,7 Kiinteistösijoitukset yhteensä , , , , , ,4 Suorat kiinteistösijoitukset , , , , , ,9 Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 545 1, , , , , ,5 Muut sijoitukset , , , , , ,3 Hedge-rahastot 6) , , , , , ,9 Hyödykerahastot 1 0,0-7 0,0 0 0, ,6-9 0, ,5 Muut sijoitukset 7) 880 2, , , , , ,9 Sijoitukset yhteensä , , , , , ,0 Johdannaisten vaikutus 191 0, , ,0 Sijoitukset yhteensä , , , , , ,0 Jvk-salkun modifioitu duraatio 4,5 1) Sisältää kertyneet korot 2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat 3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle 4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infrastruktuurisijoitukset 5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt 6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta 7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin

10 10 (10) Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle Sijoitustoim. nettotuotot markkina-arvo 8) Sitoutunut pääoma 9) Tuotto-% sitoutuneelle pääomalle Tuotto-% sitoutuneelle pääomalle Tuotto-% sitoutuneelle pääomalle Tuotto /% sit. pääomalle milj. euroa milj. euroa % % % Korkosijoitukset yhteensä ,2 0,2 1,2 Lainasaamiset 1) ,0 2,2 3,3 Joukkovelkakirjalainat 1) ,3-0,3 0,8 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 1) 2) ,0 0,1-0,4 Osakesijoitukset yhteensä ,2 7,1 21,8 Noteeratut osakkeet 3) ,0 6,8 23,7 Pääomasijoitukset 4) ,0 5,0 12,1 Noteeraamattomat osakkeet 5) ,5 17,2 26,7 Kiinteistösijoitukset ,2 2,8 3,1 Suorat kiinteistösijoitukset ,5 2,8 2,0 Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset ,9 3,1 11,6 Muut sijoitukset ,4 1,6 4,5 Hedge-rahastosijoitukset 6) ,5 4,4 8,8 Hyödykesijoitukset 1 6 Muut sijoitukset 7) ,6-4,5-6,3 Sijoitukset yhteensä ,0 3,2 9,1 Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot,kulut ja liikekulut Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin ,0 3,2 9,0 1) Sisältää kertyneet korot 2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat 3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle 4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infrastruktuurisijoitukset 5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt 6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta 7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin 8) Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikan tapahtuneet kassavirrat 'Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen/kulujen erotusta 9) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin/kuukausittain aikapainotetut kassavirrat

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 1-6/2014 1-6/2013 2013 Vakuutusmaksutulo, milj. 232,1 227,4 452,8 TyEL-palkkasumma, milj. 1 592,2 1 626,4 1601,1

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus TULOSKATSAUS 1 6/2017 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO Tuotto 4,2% Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 8,3% Vakavaraisuus 130,9 % TyEL-palkkasumma 1 692 milj. YELtyötulo 241 milj. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

KATSAUS ELON TOIMINTAAN Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

KATSAUS ELON TOIMINTAAN Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo KATSAUS ELON TOIMINTAAN 1.1. 30.6.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ERINOMAINEN ALKUVUOSI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,6 miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat 967 miljoonaa euroa ja tuotto

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.013 1 Osavuosikatsaus 30.6.01 Elokuu 01 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.013 1.1.-30.6.01 1.1.-31.1.01 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset,

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.202 Eläke Fennian avainlukuja.. 30.6.202.. 30.6.20.. 3.2.20 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Hyvä tulos epävakailla sijoitusmarkkinoilla 4,3 Sijoitusten tuotto, % 41,9 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 11,0 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000 Suomalaisen työeläketurva

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013 Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2013 Alkuvuosi sujui hyvin: sijoitustuotto 3,0 prosenttia Myös toinen vuosineljännes

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2014

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2014 1 (8) Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2014 Vertailuluvut suluissa ovat 30.9.2013 mukaiset, ellei toisin ole ilmoitettu. Kokonaistulos oli 1 259 (876) miljoonaa euroa. Sijoitusten yhdeksän kuukauden tuotto

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2017 28.7.2017 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Alkuvuoden sijoitustuotto oli 3,8 % Asiakashankinta hyvässä vedossa Wauhdittamosta uusia ideoita asiakkaiden palveluihin Osittainen varhennettu

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2016 Toimitusjohtaja Timo Ritakallio @ritakti 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2016 Suomen talous- ja työllisyyskehitys oli vaatimatonta, mikä heijastui

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti

Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2017 Vahva tulos talouden elpyessä Vakavaraisuuspääoma, 11,2 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 45,0 mrd. Sijoitusten tuotto 4,7 % Sijoitusten tuotto 2008 2017 Sijoitukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2016 26.4.2016 Vahva vakavaraisuus suojasi markkinoiden heilunnalta 9,1 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 41,1 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, -1,4 % Sijoitusten tuotto 860 000 Suomalaisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 1 (10) Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Vertailuluvut suluissa ovat 30.6.2014 mukaiset, ellei toisin ole ilmoitettu. Kokonaistulos oli 700 (1 149) miljoonaa euroa. Sijoitusten kuuden kuukauden tuotto

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 28.2.2013 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 Sijoitustuotto: 7,5 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 29,5 miljardia euroa Toimintapääoma: 5,8 miljardia euroa Vakavaraisuusaste: 23,9

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015. 27.10.2015 Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015. 27.10.2015 Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015 1 Vaikea kvartaali vaimensi tulosta riskipuskuri edelleen vahva 1,1 Sijoitusten tuotto, % 40,4 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 9,5 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2017 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta alkuvuonna vahvassa kasvussa Eläkekäsittelyn ruuhkat purettu, päätöksiä selvästi enemmän kuin vuosi sitten Eläkeuudistus sujuvasti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2016

Varman tilinpäätös 2016 Varman tilinpäätös 2016 15.2.2017 Tasapainoinen ja vahva vuosi 2016 Vakavaraisuuspääoma, 10,2 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 42,9 mrd. Sijoitusten tuotto 4,7 % Suomalaisen työeläketurva 870 000 Maksutulo,

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti

Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2016 Vertailuluvut suluissa ovat 30.6.2015 mukaiset, ellei toisin ole ilmoitettu. Kokonaistulos oli -733 (700) miljoonaa euroa. Sijoitusten kuuden kuukauden tuotto oli

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 18.8.2009 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 - Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,7 % - Vakavaraisuus turvaavalla tasolla: vakavaraisuusaste 14,1 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,5-kertainen

Lisätiedot

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2011 Sijoitustoiminnan tuotto 0,4 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 19,9 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,5-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 31.3.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 31.3.2015 1 (9) Varman osavuosiraportti 1.1. 31.3.2015 Vertailuluvut suluissa ovat 31.3.2014 mukaiset, ellei toisin ole ilmoitettu. Kokonaistulos oli 1 455 (454) miljoonaa euroa. Sijoitusten kolmen kuukauden tuotto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / 2012 Lehdistötilaisuus 26.4.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA Tammi-maaliskuun sijoitustuotto nousi 5,1 prosenttiin erityisesti osakesijoitusten

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2016 Varman sijoitustulos nousi vahvasti positiiviseksi 1 Varman sijoitustulos nousi vahvasti positiiviseksi Hyvä tulos keskeisillä mittareilla Vakavaraisuuspääoma, Sijoitusten

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-SYYSKUU 2017

ILMARINEN TAMMI-SYYSKUU 2017 ILMARINEN TAMMI-SYYSKUU 2017 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Tammi-syyskuun sijoitustuotto oli 5,5 %. Asiakashankinta sujui kolmannella neljänneksellä erinomaisesti. Maksutulolla mitattuna nettoasiakashankinta

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti

Varman osavuosiraportti 1 (11) Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2017 Vertailuluvut suluissa ovat 30.6.2016 mukaiset, ellei toisin ole ilmoitettu. Kokonaistulos oli 1 051 (-733 miljoonaa euroa). Sijoitusten kuuden kuukauden tuotto

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015 1 (8) Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015 Vertailuluvut suluissa ovat 30.9.2014 mukaiset, ellei toisin ole ilmoitettu. Kokonaistulos oli -745 (1 259) miljoonaa euroa. Sijoitusten yhdeksän kuukauden

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2016 15.8.2016 1 Sijoitussalkun hajautus vaimensi riskejä Vakavaraisuuspääoma, Sijoitusten markkina-arvo, Sijoitusten tuotto 9,1 mrd. 41,2 mrd. -0,3 % 2 Hyvä tuotto noteeraamattomista

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 18,6 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSIRAPORTTI

ILMARISEN OSAVUOSIRAPORTTI ILMARISEN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. 31.3.2017 OSAKEKURSSIEN NOUSU VAUHDITTI HYVÄÄN SIJOITUSTULOKSEEN TAMMI-MAALISKUUN TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI: Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi-maaliskuussa 2,2

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI 2017

ILMARISEN VUOSI 2017 ILMARISEN VUOSI 2017 ILMARISEN VUOSI 2017 Valmistauduimme yhdistymiseen Eteran kanssa 1.1.2018 Eläkeuudistus sujuvasti käyntiin Asiakashankinta sujui erinomaisesti, työkykyjohtamisen palvelut kiinnostavat

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 31.3.2014

Varman osavuosiraportti 1.1. 31.3.2014 1 (8) Varman osavuosiraportti 1.1. 31.3.2014 Vertailuluvut suluissa ovat 31.3.2013 mukaiset, ellei toisin ole ilmoitettu. Kokonaistulos oli 454 (745) miljoonaa euroa Sijoitusten kolmen kuukauden tuotto

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti

Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2017 Varman tavoitteet tilanne 9/2017 Vakavaraisuuspääoma, 11,4 mrd. Maksutulo, 3,7 mrd. Eläkepalveluiden laatu 38,5 päivää Käsittelemme eläkkeet n. 5 päivää alan keskiarvoa

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tilintarkastamaton 15.2.2012 Eläke-Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Kokonaistulos oli - 521,2

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti

Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2016 Vertailuluvut suluissa ovat 30.9.2015 mukaiset, ellei toisin ole ilmoitettu. kuitenkin edelleen korkeita ja painavat monia eurotalouksia pitkään. Epävarmuutta euroalueelle

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 780,2 758,5 1 490,5 Maksutulon muutos

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti

Varman osavuosiraportti 1 (9) Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2017 Vertailuluvut suluissa ovat 30.9.2016 mukaiset, ellei toisin ole ilmoitettu. Kokonaistulos oli 1 262 (234) miljoonaa euroa. Sijoitusten yhdeksän kuukauden tuotto

Lisätiedot

Elon osavuosiraportti

Elon osavuosiraportti 1 Elon osavuosiraportti 1.1. 30.9.2017 Suluissa olevat vertailuluvut ovat 30.9.2016 lukuja. Elon sijoitustoiminnan tuotto oli 6,1 prosenttia. Sijoitusten markkina-arvo oli 22,9 miljardia euroa. Vakavaraisuus

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSIRAPORTTI

ILMARISEN OSAVUOSIRAPORTTI ILMARISEN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.9.2017 HYVÄ SIJOITUSTULOS VAHVISTI VAKAVARAISUUTTA TAMMI SYYSKUUN KEHITYS LYHYESTI: Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi syyskuussa 5,5 prosenttia (2,3 prosenttia 1.1.

Lisätiedot

Elon osavuosiraportti

Elon osavuosiraportti 1 Elon osavuosiraportti 1.1. 30.6.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo aloitti toimintansa 1.1.2014, jolloin Eläke-Fennia sulautui LähiTapiola Eläkeyhtiöön. Tästä johtuen Elon osavuosiraportissa

Lisätiedot

Osavuosiraportti Varman osavuosiraportti

Osavuosiraportti Varman osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2017 Alkuvuosi oli Varmalle hyvä Vakavaraisuuspääoma, 10,8 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 44,4 mrd. Sijoitusten tuotto 2,7 % Sijoitusten arvo nousi 44,4 miljardiin euroon Sijoitusten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Satu Huber

TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Satu Huber TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT 1.1. 31.12.2016 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Satu Huber VUOSI OLI ONNISTUNUT Hyvät sijoitustuotot vaihtelevassa ympäristössä ja vakavaraisuus hyvällä tasolla. Elo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.2013 1(7) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2013 Sijoitustoiminnan tuotto oli 1,9 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 20,9 % vastuuvelasta ja vakavaraisuuspääoma 2,2-kertainen

Lisätiedot

Varma ja riskienhallinta

Varma ja riskienhallinta Varma ja riskienhallinta Sisäiset tarkastajat r.y.:n kuukausikokous Varmassa 19.5.2014 Pekka Pajamo, talousjohtaja Perustehtävänä eläkkeiden turvaaminen 2 Olemme keskinäinen ja itsenäinen yhtiö Varman

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI 2016

ILMARISEN VUOSI 2016 ILMARISEN VUOSI 2016 ILMARINEN VUONNA 2016 Hyvä sijoitustuotto epävarmoissa markkinaolosuhteissa Vakavaraisuus säilyi vahvana, kustannustehokkuus parani. Asiakashyvitykset ennätystasolla. Asiakasmäärä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 30.6.2011

Osavuosikatsaus 30.6.2011 Eläke-Fennian avainlukuja..-30.6.20..-30.6.200..-3.2.200 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj. e ) Sijoitustuotot,

Lisätiedot