Tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2015 2019"

Transkriptio

1 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Puhelin PL Tampere

2 2/11 Esipuhe Tienpidon ja liikenteen suunnitelma on edellisvuoden julkaisun tavoin vuoden 2013 suunnitelman vuosipäivitys. Odotamme uuden eduskunnan tekevän huomattavia muutoksia liikennepolitiikkaan, joten linjausmuutoksia ei tässä päivityksessä ole tarvetta esittää. Vuoden 2015 rahoitus on niukka, joten se riittää vain tärkeimpiin toimenpiteisiin, eikä rahoituksen taso näytä valoisammalta tulevinakaan vuosina. Pitkälle menevien suunnitelmien esittäminen nykyisen rahoitustilanteen valossa on mahdotonta. Keskitymme sen sijaan tässä päivityksessä esittämään väylänpitoon liittyviä tarpeita, joita tulevassa liikennepolitiikassa tulisi huomioida. Vähenevien resurssien vastapainona liikenteen haasteet Pirkanmaalla lisääntyvät. Tampereen seutu kasvaa voimakkaasti ja toimii kasvuveturina myös muulle Pirkanmaalle. Kasvavan kaupunkiseudun voimakkaasti lisääntyvän liikenteen ongelmiin pitäisi löytää ratkaisuja, ja samalla tulisi turvata muun maakunnan tieverkon liikennekelpoisuus. Kolmannen ulottuvuuden tähän ongelmakenttään tuo se, että Pirkanmaan liikenneverkolla on keskeinen asema maakuntaa laajemmankin elinkeinoelämän ja siten koko maan menestyksen kannalta. Resurssien vähenemiseen on vastattu toiminnan tuntuvalla tehostamisella. Jatkuvan tehostamisen kipupiste on kuitenkin nyt viimeistään saavutettu. Jatkossa tehostaminen tulee näkymään yhä selvemmin palvelutason heikkenemisenä myös tavalliselle tielläliikkujalle.

3 3/11 Tienpidon ja liikenteen tarpeet lisääntyvät Ylläpidon rahoitusvaje yhteensä jo lähes 10 miljoonaa euroa Tieverkon ja sen eri osien nykykunnon ylläpitäminen edellyttäisi vuonna 2015 noin 9,5 miljoonaan euroa lisää rahoitusta nykyiseen verrattuna. Ostovoiman heiketessä ja kuntotason laskiessa vuonna 2019 vuotuinen rahoitusvaje on jo yli 13 miljoonaa euroa. Päällysteiden kunto heikkenee myös pääteillä Päällystettyjen teiden kunto heikkenee edelleen. Pääteiden ulkopuolella voidaan tehdä vain paikkaustoimenpiteitä. Välttämättömiin paikkauksiin käytettiin vuonna 2014 noin 3,5 miljoonaa euroa, eli 30 % päällystysrahoituksesta. Varsinaisiin korjauksiin jäävällä rahoituksella ei kyetä pitämään edes pääteitä nykyisellä tasolla. Toimenpiteet ovat pitkällä tähtäimellä myös pääteillä liian keveitä, eikä rakenteellista kuntoa pystytä parantamaan. Suunnitelmakauden aikana huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä kaksinkertaistuu ja vuonna 2019 noin neljäsosa Pirkanmaan päällystetystä tieverkosta on jo huonokuntoista. Päällystettyjen teiden palvelutason pitäminen tienkäyttäjien kannalta nykytasolla edellyttää 6 miljoonan euron lisärahoitusta. Tällä summalla ei kuitenkaan vielä pystytä tekemään elinkaaren kannalta tärkeitä rakenteiden peruskorjauksia saati vähentämään korjausvelkaa. Kuva 1. Huonokuntoisten päällysteiden pituuden (km) kehitys eri liikennemääräluokissa (KVL = keskimääräinen vuorokausiliikenne). Siltojen korjaustarve lisääntyy Huonokuntoisten siltojen määrä on vuoteen 2014 saakka pidetty hallinnassa. Valtaosa Pirkanmaan silloista on rakennettu luvulla, joten siltoja tulee yhä enemmän peruskorjausikään. Siltojen kunto heikkenee kauden aikana siten, että huonokuntoisten siltojen määrä lisääntyy noin kahdella sillalla vuodessa. Vuoden 2014 lopulla huonokuntoisia siltoja on 62 ja vuoden 2019 lopulla niitä on ennustettu olevan noin 73 kappaletta. Siltojen korjaustarvetta lisäävät Pirkanmaallakin jonkin verran ajoneuvomassoihin ja -mittoihin voimaan tulleet lainmuutokset.

4 4/11 Sorateiden kelirikko-ongelmat palaavat Sorateiden kelirikkoa saatiin 2010-luvulla osittain hallintaan ja viime vuosina runkokelirikosta aiheutuvia painorajoituksia on asetettu hyvin vähän aiempaan verrattuna. Puuhuollon turvaamiseen tarkoitettu kelirikkokorjausten erillisrahoitus päättyi vuonna 2012, eikä korjauksia sen vuoksi juurikaan enää voida tehdä, mikä jossain vaiheessa tulee näkymään tilanteen palautumisena ennalleen. Pintakelirikko on viime vuosina ollut suurin syy painorajoitusten asettamiselle. Varusteiden ja laitteiden määrä lisääntyy ja elinkaari lyhenee Liikenteen ohjaamiseen liittyvien laitteistojen määrä lisääntyy jatkuvasti ja samassa suhteessa myös ylläpito- ja uusimistarve. Ohjauslaitteiden toiminnallinen elinikä on myös viime vuosina lyhentynyt, mikä lisää uusimistarvetta. Turvallisuuden varmistaminen edellyttää nopeusrajoitusten alentamista Pitkällä aikajänteellä varsinkin vakavien onnettomuuksien määrät ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan. Tavoitteena on kuitenkin jatkuvasti turvallisempi liikkumisympäristö. Liikkumisympäristön kannalta tehokkaimmat toimenpiteet on jo toteutettu. Ongelmia liikenneturvallisuustyöhön tuo tieverkon heikkenevä kunto, minkä johdosta joudutaan nopeusrajoituksia alentamaan. Useasti muulloinkin ainoa keino turvallisuuden parantamiseksi on nopeusrajoitusten alentaminen Pääteiden liikenneturvallisuutta pystyttäisiin tehokkaimmin parantamaan rakentamalla keskikaiteita ja reunakaiteita esimerkiksi kallioleikkausten kohdalle ja lisäämällä automaattista liikennevalvontaa. Myös leveät keskialuemerkinnät ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Yksittäisistä ongelmakohteista merkittävimpiä ovat Vt 3 Lahdesjärven erkanemiskaista Valaistuskohteet valtatiellä 3 ja valtatiellä 9 Valtateiden liittymien parantamiset - Vt 9 liittymät Urjala ja Akaa, kustannusarvio noin 0,3 milj. euroa Keskikaidehankkeet - Vt 3 Sikuri Ikaalinen, kustannusarvio on 3,3 milj. euroa - Vt 9 Orivedellä, kustannusarvio on 2 milj. euroa - Vt 12 Alasjärvi Huutijärvi, leveä keskialuemerkintä, kustannusarvio 1,5 milj. euroa Automaattinen nopeusvalvonta - Vt 3 Ylöjärven Elovainio - Kt 58 / kt 56 / mt 347. Mänttä-Vilppulan Mustalahti, nelihaaraliittymä - Kt 66 / mt 337 (Kuruntie) nelihaaraliittymä, Ruovesi - Kt 65 Ylöjärvi Virrat - Vt 9 Tampere Orivesi Kt 65 Elovainion kohdalla

5 5/11 Kuva 2. Tampereen kaupunkiseudun sisääntulo- ja ohikulkuteiden nykytilanteen ongelmat. Tampereen kaupunkiseudun sisääntulo- ja kehätiet ruuhkautuvat Tampere on yksi maan harvoista nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista. Kaupunkiseudun sisääntulo- ja kehäväylillä on jo nyt havaittavissa ongelmia ja ennusteet liikenteen kasvusta ovat muuta maata suuremmat. Rakenteilla oleva Rantaväylän tunneli sekä suunnitteilla olevat joukkoliikenteen lähiajan kehittämistoimenpiteet helpottavat oheisessa kartassa esitetyistä ongelmakohteista ainoastaan Paasikiventien ja Kekkosentien liikennettä valtatiellä 12. Seuraavassa on esitetty liikenteen toimivuuteen liittyviä ongelmia ja niiden toimenpidetarpeita: 3495 Viinikan liittymä (katuverkkoa) Vt 3 Sarankulma Tien laajentaminen 3+3 -kaistaiseksi, kustannusarvio noin 20 milj. euroa. Vt 9 Alasjärvi Ruutana Tien rakentaminen nelikaistaiseksi, kustannusarvio 65 milj. euroa. Vt 12 Alasjärvi Atala Lisäkaistan rakentaminen, kustannusarvio on 2 milj. euroa. Vt 12 Teiskontie Vuonna 2015 rakennettava joukkoliikennekaista vähentää ruuhkia. Suunniteltua maankäyttöä tämäkään liikennejärjestely ei kauaa tyydytä. Vt 12 Paasikiven-Kekkosentie Käynnissä oleva tunnelihanke poistaa nykyiset kapasiteettiongelmat. Vt 12 Pispalan valtatie Paasikiventie Vaitinaron eritasoliittymä sekä väliaikaisia kaistajärjestelyjä. Vt 12 Nokia välillä Maatiala Kahtalammi Tien rakentaminen nelikaistaiseksi sekä Kahtalammen eritasoliittymä, kustannusarvio on 31,3 milj. euroa.

6 6/11 Joukkoliikenteen palvelutaso laskee maaseudulla Joukkoliikenteen rahoitus on viime vuosina tasaisesti vähentynyt ja etenkin sen ostovoima on selkeästi heikentynyt. Käyttäjäpotentiaaliltaan vähäisiä linjoja on jouduttu lakkauttamaan. Karsiminen on edennyt syrjäisempien seutujen hiljaisemmista vuoroista kokonaisiin linjoihin. Ympäristöhaittoja ei voida poistaa Liikenteen ympäristöhaitat lisääntyvät alueen kehittyessä ja liikenteen lisääntyessä. Perusväylänpidon rahoitusta ei haittojen vähentämiseen voida osoittaa. Konkreettisia ympäristötoimenpidetarpeita: 1. Pohjavedet Pirkanmaalla tienpidon ja liikenteen vedenottamoille aiheuttaman riskin mukaan kiireellisiä kohteita on 15 kpl, tärkeimmät: - Vt 3 Ikaalinen, Teikangas ja Heinistö - Vt 12 Tampere ja Nokia, Epilä-Villilänharju ja Maatialanharju - Vt 3 Hämeenkyrö, Mannanmäki - Vt 9 Urjala, Laukeela - Kt 66 Ruovesi, Ruhala - Vt 9 Akaa, Akaa Kylmäkoski Kaliumformiaatin käyttöä on esitetty eräille edellä mainituista kiireellisistä kohteista. Päällystettyjen teiden purkaminen sorateiksi lisää suolaustarvetta. 2. Meluntorjunta Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa on Pirkanmaalta 4 kohdetta, joissa ratkaisuna vain melueste: - Vt 9 Atala Olkahinen - Vt 3 Sääksjärvi Uusi-Eurooppa - Vt 12 Nokia, Ruskeepää - Vt 12 Kangasala, Lentola 3. Kulttuuriympäristön, luonnon ja maiseman erityishoitoa arvokohteilla ei voida tehdä. 4. Viherhoidon tasosta joudutaan luultavasti tinkimään. Muut parantamistarpeet Tarvetta uusien jalankulku- ja pyöräilyteiden rakentamiseen on runsaasti taajamien laitamilla ja uusien asuinalueiden liepeillä. Tampereen kaupunkiseudun ydinalueilla kevyen liikenteen verkko on kattava, mutta siellä on tarvetta verkon laatutason parantamisesta. Kaavoittaminen on vilkasta, ja sen vuoksi kaupunkiseudun kasvu- ja kehittämistarpeissa korostuvat erilaiset liittymäjärjestelyt, jotka ovat pääteillä eritasoliittymiä. Liikkumisen ohjaukseen ja liityntäpysäköintiin liittyviä hankkeita tulisi aktiivisesti edistää.

7 Pirkanmaalta löytyy useita liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta, elinkeinoelämän kuljetusten täsmällisyyttä ja saavutettavuutta parantavia hankkeita, joiden toteuttamisvalmius on hyvä. Tärkeimpiä pääväylien parantamistarpeita: Vt 12 Alasjärvi Atala lisäkaistan rakentaminen, kustannusarvio 2 milj. euroa Vt 9 Suinulan ohituskaista kustannusarvio 10 milj. euroa Vt 3 parantaminen välillä Patrakka Sikuri sekä mt 2595 liikenneympyrä Ikaalisissa, kustannusarvio 5,7 milj. euroa Vt 3 parantaminen Hämeenkyrössä sisältäen eritasoliittymän ja 1+1 -osuuden kaiteistamisen, kustannusarvio 10,3 milj. euroa Vt 3 parantaminen Alaskylä valtatie 23, kustannusarvio 14 milj. euroa Näiden lisäksi Pirkanmaalla on paljon paikallisia parantamistarpeita. Aiemmin esitettyjen jalankulun ja pyöräilyn väyläverkon parantamis- ja laajentamistarpeiden ohella kehitettävää löytyy taajamien ja liittymien järjestelyistä. Lisäksi maanteiden muuttaminen kaduksi edellyttää usein toimenpiteitä, jotta tie vastaisi sen toiminnallisia vaatimuksia. 7/11 Rahoitus Taulukko 2. Rahoitus vuosina Tuote hoito 14,5 15,2 15,5 16,0 16,5 käyttö 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 alueurakoihin liittyvät korjaukset 1,4 1,0 1,1 1,1 1,1 ylläpito 13,0 13,3 13,0 13,6 13,7 parantaminen 2,8 0,5 0,5 0,5 0,5 suunnittelu 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 YHTEENSÄ 33,7 32,1 32,2 33,3 33,9 Taulukossa 2 on vuoden 2015 luvuissa esitetty ajoneuvojen massojen ja mittojen korotuksen kompensoimiseksi kohdennettu rahoitus, mutta seuraaville vuosille sitä ei ole vielä jaettu. Luvuista puuttuu myös keskitetysti rahoitettu suunnittelu. MAL-hankkeiden rahoitus on esitetty vain vuodelle Muuta erillisrahoitusta ei ole taulukossa mukana. Erillisrahoitusta on myönnetty mm. valtatien 3 parantamiseksi 6,3 miljoonaa euroa.

8 8/11 Keskeiset linjaukset Linjauksissa ei tapahdu muutoksia, mutta rahoituksen vähetessä korostuu hallittu palvelutason lasku. Päivittäisen kunnossapidon taso säilytetään entisellään. Ylläpidon pääpaino on vilkasliikenteisimmissä teissä. Siltojen ja tunneleiden kunto pidetään hallinnassa. Muulla verkolla varmistetaan liikkumisen turvalliset ja tyydyttävät liikkumismahdollisuudet. Joukkoliikennettä, jalankulkua ja pyöräilyä edistetään kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa esitetyin toimenpitein. Lisäksi pyrimme jatkuvasti parantamaan liikenneturvallisuutta. Kunnossapidon suunnitelmat Vuodelle 2015 ei ole tehty merkittäviä hoidon palvelutasomuutoksia tai luokitusmuutoksia. Virtain ja Parkanon alueurakat päättyvät lokakuussa 2015, ja uusien urakoiden yhteydessä sopimuksien sisältöä muokataan. Päällysteitä korjataan vuonna 2015 noin 250 kilometriä. Määrästä noin 200 kilometriä kohdistuu päätieverkolle. Korjauksista noin 80 % tehdään remixer-menetelmällä vanhaa päällystettä hyödyntäen tai paikkauksena. Päällystyskohteet ja niiden toimenpiteet tarkentuvat kevään mittausten perusteella. Suunnittelukauden aikana päällysteiden kunto edelleen heikkenee. Huonokuntoisia päällysteitä joudutaan purkamaan. Vuosittain puretaan pari kohdetta, eli noin 5 10 kilometriä päällystettä niiden kuntotilasta ja korjausmahdollisuuksista riippuen. Siltoja korjataan vuonna 2015 kuusi kappaletta. Lisäksi korjataan muutamia putkisiltoja ja tehdään yksittäisten rakenneosien korjauksia. Varusteiden ja laitteiden uusiminen kohdistuu lähinnä rumpujen korjauksiin, kuivatusjärjestelmien korjauksiin ja kaiteiden uusimiseen. Lisäksi liikenneturvallisuustoimenpiteinä tehdään tienvarsien raivausta, riistaaitojen korjausta ja valaistuksen uusimista. Merkittävä varusteiden ja laitteiden uusimiskohde on Tampereen Rantaväylä valtatiellä 12 Vaitinaron ja Santalahden välillä, jossa korjauksia tehdään vuosina ennen Rantatunnelin avaamista liikenteelle. Parantaminen Liikenneturvallisuuden parantaminen Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa vain pienillä liikenneympäristön parantamistoimilla. Myös ylläpitoa suunnataan liikenneturvallisuuden kannalta tärkeiden varusteiden ja laitteiden uusimiseen. Muita toimenpiteitä ovat tienpientareiden raivaukset hirvivaara-alueilla ja kaiteiden modernisointi ja osittainen uusiminen. Muita toteutettavissa olevia toimenpiteitä ovat liikennemerkkimuutokset, mukaan lukien nopeusrajoitusmuutokset, sekä vuonna 2016 valmistuvan Luoteis-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteet. Liikenneturvallisuustyössä painottuu yhä enemmän muiden toimijoiden kanssa tehtävä ja tienkäyttäjään kohdistuva yhteistyö: kasvatus, tiedottaminen, valistus ja valvonta. MAL-hankkeet vuonna 2015 Tampereen kaupunkiseudun maankäytön, liikenteen ja asumisen (MAL) aiesopimuksessa on sovittu joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä edistävistä parantamishankkeista. Niihin on vuosille saatu yhteensä 10 miljoonan euron erillisrahoitus, josta vastaavat puoliksi valtio ja puoliksi alueen kunnat.

9 9/11 Alueen muut investoinnit Pirkanmaan ELY-keskukselle osoitettiin vuodelle 2015 lisärahoitusta valtatien 3 parantamiseen seuraavien hankkeiden avulla: Vt 3 Osara Kyröskoski ohituskaista, myönnetty rahoitus 3 milj. euroa Vt 3 tiejärjestelyt Parkanon kohdalla, kustannusarvio 3,3 milj. euroa Vuodelta 2014 käyttämättä jäänyttä rahoitusta kohdennetaan kävely- ja pyörätien rakentamiseen maantien 230 varteen Punkalaitumella. Hankkeen kustannusarvio on 0,45 miljoonaa euroa. Lisäksi valtatielle 9 rakennetaan yhtenäinen valaistus Tampereelta Orivedelle. Vuonna 2015 toteutetaan seuraavat Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa esitetyt hankkeet yhteistyössä alueen kuntien ja kaupunkien kanssa: Vt 12 Tampere, Teiskontien järjestelyt 2,9 milj. Mt 2982 Vesilahti, Rautialantien parantaminen 0,2 milj. Mt 3022 Pirkkala, Naistenmatkantien kiertoliittymä 1,0 milj. Tampere Pirkkala pyöräilyn laatukäytävä 0,8 milj. Tampere Kangasala pyöräilyn laatukäytävä 0,8 milj. Tampere Pirkkala ja Tampere Kangasala pysäkkikatokset 0,3 milj. (yht ja 2015) Pyöräilyn seudullisen viitoituksen kehittäminen 0,2 milj. Pyöräilyn liityntäpysäköinnin kehittäminen 0,3 milj. (yht ja 2015)

10 10/11

11 11/11 Liikenneverkon kehittäminen Pirkanmaalla on käynnissä yksi kehittämishanke: Tampereen Rantatunnelin rakentaminen valtatiellä 12 yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Edellisessä liikennepoliittisessa selonteossa suunnittelua seuraavalla hallituskaudella ohjaavana hankkeena on esitetty Pirkanmaalta kaksi kohdetta: Vt 3 Tampere Vaasa, kokonaiskustannusarvio on 185 milj. euroa Vt 9 Tampere Orivesi, kokonaiskustannusarvio 140 milj. euroa Lisäksi suunnittelua on maakuntakaavan vuoksi edistetty valtatiellä 12 välillä Tampere Kangasala. Tämän kustannusarvio alustavilla ratkaisuilla olisi noin 70 miljoonaa euroa. Jos rahoitusta ei kehittämishankkeisiin ole osoitettavissa, tulisi ainakin kriittisimpiä kohteita kyseisiltä väleiltä parantaa. Kriittisimpiä parantamiskohteita ovat: Vt 3 Hämeenkyrön ohitus, kustannusarvio 62 milj. euroa Vt 9 Suinulan ohituskaistat, kustannusarvio 10 milj. euroa Vt 12 Alasjärvi Lamminrahka kaistajärjestelyt, kustannusarvio 10 milj. euroa Lisäksi alueella on paljon pienempiä parantamistarpeita, joita ei voida alueellisella rahoituksella toteuttaa. Tällainen on esimerkiksi valtatiellä 12 TAYS:n kohdan kehittäminen. Sen kustannusarvio on 25 miljoonaa euroa. Pirkanmaan liiton lausunto suunnitelmasta Suunnitelma noudattaa linjauksiltaan maakunnassa yhteisesti osoitettuja tarpeita ja asetettuja tavoitteita. Niiden esittäminen tulee ottaa huomioon muun muassa hallitusohjelmatavoitteissa ja hallitusohjelman liikenteen toteuttamissuunnitelmassa, Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman ja/tai sen aiesopimuksen uudistamisessa ja maakuntakaava työssä. Nykyinen rahoitustaso ei kuitenkaan ole maakunnan liikenneverkon kehittämisperiaatteiden ja -tarpeiden mukainen. Maakunnassa on odottamassa toteutusta useita tiehankkeita jo tulevalla hallituskaudella. Pirkanmaan liitto esittää vakavan huolestumisensa siitä, että tienpidon ja liikenteen alhainen rahoitustaso on johtamassa väestöltään ja liikennemääriltään kasvavassa maakunnassa alueen kehityksen ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta kestämättömään tilanteeseen. Valtion liikennehallinnon määrärahojen jaossa tulee korostaa enemmän liikennesuoritteen roolia. Pirkanmaan liitto esittää, että tulevassa hallitusohjelmassa ja sen liikenteen toteuttamissuunnitelmassa liikennerahoituksen pääpainotus tulee olla ihmisten jokapäiväisen liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetusten kannalta merkittävässä väyläverkostossa. Isoista kehittämishankkeista maakunnan lähiajan ykköshankkeena on valtatien 3 yhteysväli Tampere Vaasa ja siinä Hämeenkyrön ohitustien rakentaminen ja valtatien 9 yhteysvälin Tampere Orivesi investointien aloittaminen. Lisätietoja suunnitelmasta: Johtaja Juha Sammallahti, puh Toiminnanohjauspäällikkö Janne Lintilä, puh

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2017 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2017 Uutta liikennepolitiikkaa toteuttamaan Liikennepolitiikka

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet. Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus

Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet. Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus 31.10.2014 2 3 Liikennejärjestelmän rahoitus vuonna 2015 noin 1,5 mrd., ostovoima heikkenee joka vuosi 3%, vuonna

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat Anders Östergård 17.02.2015 Vt 8 Sepänkylän ohitustie - Avattu liikenteelle, viimeistelytyöt menossa, Skanska Infra pääurakoitsija - Urakkasumma

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Ajankohtaista POS-ELYstä

Ajankohtaista POS-ELYstä Ajankohtaista POS-ELYstä Tiemerkintäpäivät Kuopiossa 16.2.2017 Pohjois-Savon ELY-keskus / Airi Muhonen Sisältö Toimintaympäristö Itä-Suomen liikennestrategia Tienpidon rahoitus Tiehankkeet Pohjois-Savon

Lisätiedot

28.11.2012 Matti Vehviläinen

28.11.2012 Matti Vehviläinen Satakunnan ajankohtaiset liikennehankkeet Perustienpidon tilannekatsaus (Satakunta) Yhteysvälihankkeen Turku Pori eteneminen Muita Satakunnan tieverkon kehittämiskohteita 28.11.2012 Matti Vehviläinen Perustienpito

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Tiestön korjausvelka ja elinkeinoelämän tukeminen

Tiestön korjausvelka ja elinkeinoelämän tukeminen Tiestön korjausvelka ja elinkeinoelämän tukeminen Elinkeinoelämälle edellytyksiä ja asukkaille sujuvaa arkea ELY-keskuksen aluetapaaminen, Porvoo 3.3.2016 Janne Kojo Uudenmaan ELY-keskus Liikenteen kehittämislinjaukset

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 1 (13) Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2017 2021 1 Johtajan katsaus kauteen 2017 2021 Tieverkon kunnon heikkenemisen pysäyttämiseksi hallitus on päättänyt mittavasta korjausvelkapaketista vuosille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 30/2016 1 (5) 2 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tienpidon ja liikenteen

Lisätiedot

Suunnitelma-aineisto kokonaisuudessaan (tekstit, taulukot, ku vat) on liiteasiakirjana.

Suunnitelma-aineisto kokonaisuudessaan (tekstit, taulukot, ku vat) on liiteasiakirjana. Tekninen lautakunta 64 16.06.2016 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2016-2020, lausunto 239/74.741/2011 TEKLTK 16.06.2016 64 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mirko Harjula Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus Petri Keränen Pohjois-Savon ELY-keskus 30.10.2014 KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAVA JA KEHITTYVÄ YRITYSTOIMINTA TOIMIVA ALUERAKENNE ELYjen palvelut Yrityksille ja yhteisöille Osaava työvoima Maatalouden tuki

Lisätiedot

Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto

Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto 13.11.2013 Asetus ja sen tavoitteita Asetus tuli voimaan 1.10.2013 Varsinainen muutos Ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino

Lisätiedot

VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021, Liikennevirasto 23.5.2017 Talousjohtaja Kristiina Tikkala Liikenneverkon rahoitus 2017-2021 1 400 000 000 1

Lisätiedot

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki Ajankohtaista VARELY:n liikennevastuualueelta 5.9.2013 / Antti Kärki Toimialueenamme ovat Satakunta ja Varsinais-Suomi yhtenä toimialueena. Vastuullamme on noin 8 000 km yleisiä teitä ja 1800 siltaa. Tehtävänämme

Lisätiedot

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava - liikennemallitarkastelujen tuloksia yöraportti 15.3.2007 Hanna Kalenoja 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 3 2.1 Osa-aluejako... 3 2.2

Lisätiedot

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019 Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 1 Vastataan elinkeinoelämän ja asiakkaiden tarpeisiin Elinkeinoelämän toimintaedellytysten

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

XL Siltatekniikan päivät

XL Siltatekniikan päivät XL Siltatekniikan päivät Minna Torkkeli 25.1.2017 Liikenneverkko huomenna 20.1.2017 2 Mitä on korjausvelka? Valtion omistamat maantiet, radat ja vesiväylät Korjausvelka muodostuu huonokuntoisen, korjaustarpeessa

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012 Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan Vesa Männistö 13.11.2012 Esityksen sisältö Taustaa väyläverkosta ja liikenteestä Liikenneviraston strategia Liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta Talousjohtaja Kristiina Tikkala

Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta Talousjohtaja Kristiina Tikkala Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta 06.10.2016 Talousjohtaja Kristiina Tikkala Talousarvioesitys 2017 JTS määrärahakehykset 2016-2021 Hallitus esittää Liikenneverkolle

Lisätiedot

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Tähänastisia seurantakohteita: Tampereella seurattiin indikaattoreita ja pari hanketta Kaupunkiseudun aiesopimus 2011-2012 Kulkutapajakauman kehitys

Lisätiedot

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus 22.1.2016 Vesa Männistö, FM Oma esittely Väyläomaisuuden hallinnan johtava asiantuntija Rahoituksen ja palvelutason suunnittelu (tiet, radat, vesiväylät) Väyläomaisuuden

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma Liikenneväylien korjausvelka Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma 5.2.2016 Liikenneväylillä on n. 2,5 miljardin arvosta korjausvelkaa 4000 3500 korjausvelka M 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 nykyrahoitus

Lisätiedot

Liityntäpysäköintialueiden tyypit Pirkanmaalla A B C. Seudullisesti merkittävä alue. Paikallisesti merkittävä alue

Liityntäpysäköintialueiden tyypit Pirkanmaalla A B C. Seudullisesti merkittävä alue. Paikallisesti merkittävä alue Liityntäpysäköintialueiden tyypit Pirkanmaalla Kuvaus Seudullisesti merkittävä alue Paikallisesti merkittävä alue Pienimuotoinen liityntäpysäköintialue Rooli liikennejärjestelmässä Liittyy erittäin hyviin

Lisätiedot

MITÄ ON PERUSVÄYLÄNPITO?

MITÄ ON PERUSVÄYLÄNPITO? PERUSVÄYLÄNPITO 2013 2017 MITÄ ON PERUSVÄYLÄNPITO? Perusväylänpidon tarkoituksena on turvata kansalaisten ja elinkeinoelämän sujuva ja turvallinen liikkuminen ympäri vuoden. Maanteiden, rautateiden ja

Lisätiedot

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa Liikenteen kasvu ja liikenneturvallisuus Kasvun hillinnän mahdollisuudet Oulun seudulla (OULULIIKA) Kati Kiiskilä Tiehallinto kati.kiiskila@tiehallinto.fi Tuomo Vesajoki Insinööritoimisto Liidea Oy tuomo.vesajoki@liidea.fi

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2015 Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti 2016 2 22.8.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS 16.6.2015 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA 1. TILAISUUDEN OHJELMA 18.00 Tervetulosanat, YVA-menettely,

Lisätiedot

Liikenteen ja asumisen rahoitus 2017

Liikenteen ja asumisen rahoitus 2017 Liikenteen ja asumisen rahoitus 2017 Keskiviikko 14.9.2016 Kuntamarkkinat Asuntoasioiden asiantuntija Laura Hassi Liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna Yhdyskuntatekniikan asiantuntija Marika Kämppi Asumiseen

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Taustat ja tavoitteet Tavoitteena kehittää menetelmä ja määrittää maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2018 Kaksijakoisissa tunnelmissa Vt 6 Taavetti Lappeenranta on saamassa valtion lisätalousarviossa alkurahoituksen vuodelle 2014 sekä

Lisätiedot

Viitostien tilannekatsausta

Viitostien tilannekatsausta Viitostien tilannekatsausta Petri Keränen 21.5.2014 27.5.2014 Kajaani Kuopio Mikkeli Kajaani Kajaanin risteykset 5milj. 2023-2027 Mainuanjärven kohta 1 milj. 2023-2027 Iisalmi-Kajaani 2 milj. 2023-2027

Lisätiedot

Massat ja mitat -muutoksen vaikutukset Varsinais-Suomen ja Satakunnan siltoihin

Massat ja mitat -muutoksen vaikutukset Varsinais-Suomen ja Satakunnan siltoihin Massat ja mitat -muutoksen vaikutukset Varsinais-Suomen ja Satakunnan siltoihin Sillat Varsinais-Suomen ELY:n alueella on noin 1 800 siltaa Huonokuntoisia siltoja 130 kpl - > hieman yli 7 % silloista Painorajoitettuja

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Alan rahoitus, trendit ja volyymit

Alan rahoitus, trendit ja volyymit Alan rahoitus, trendit ja volyymit Heikki Jämsä 17.3.2015 Heikki Jämsä, PANK menetelmäpäivä 7000000 ASFALTTITUOTANTO (TONNIA) YHTEENSÄ 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2014 ARVIO 2013

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla 5.4.2016 VARELY / Hanna Lindholm Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittäminen Linea Konsultit Oy 5.4.2016

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma RAPORTTEJA XX 201X Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 1 Liikennejärjestelmää kehitetään uuden liikennepolitiikan hengessä Liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2012 2016 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2012 Liikennepoliittista selontekoa odotellessa Odotellessamme liikennepoliittista

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän palvelevuus nyt ja tulevaisuudessa missä mennään ja mitä haasteita?

Liikennejärjestelmän palvelevuus nyt ja tulevaisuudessa missä mennään ja mitä haasteita? Liikennejärjestelmän palvelevuus nyt ja tulevaisuudessa missä mennään ja mitä haasteita? Mervi Karhula 28.10.2014 Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Visio Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Risto Leppänen 30.10.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtakunnalliset kärkihankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2014

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2014 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2014 Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti 2014 2 7.8.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Kuntien 6. ilmastokonferenssi, Tampere 3.5.2012 Yksikön päällikkö Silja Ruokola Hallitusohjelma 22.6.2011 Liikennepolitiikalla

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö. ohjausryhmä

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö. ohjausryhmä Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö ohjausryhmä 12.10.2012 Liikennejärjestelmätyön tilannekatsaus ja muut ajankohtaiset asiat Liikennejärjestelmätyön tilannekatsaus Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan maankäytön ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Maankäytön suunnittelu ja liikenneturvallisuus 2. Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen )

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen 26.8.2016 Kaupungininsinööri Lassi Nurmi Riskienhallintapäällikkö Aki Pihlaja

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo. Tienpito. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo. Tienpito. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Tienpito Nykytilan kartoitus Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue vastaa

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Sorilan kaavoitustavoitteet

Sorilan kaavoitustavoitteet Sorilan kaavoitustavoitteet liikenne-ennusteet Tampereen seudullisella liikennemallilla (TALLI2000) Työraporttiluonnos 28.1.2005 Hanna Kalenoja 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttövaihtoehdot... 3 3 Liikennejärjestelmä...

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Jussi Kailasto Liikenneryhmän päällikkö Kaakkois-Suomen Elinkeino, Liikenne ja Ympäristökeskus 6.11.2013 Liikenneturvallisuus nähdään tärkeänä EU:n

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015 Urakoitsijailtapäivä 2015 30.1.2015 Esityksen sisältö: Investointihankkeet 2015 Käynnissä olevat ELY-keskuksen omat uudet hankkeet Muiden

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelma Rakennesuunnitelman tavoitekokonaisuus: Väestön kasvuun varaudutaan Yhdyskuntarakennetta tiivistetään Keskustoja

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA Liikennemääräraportti 2013 Liikennemääräraportti 2013 2 16.6.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Tampereen ajoneuvokannan kehitys... 3 Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat Suomessa työpaja Sonja Heikkinen 8.10.2014 Valtakunnallisia liikennepoliittisia

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaava

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaava Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaava - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 5.12.2006 Hanna Kalenoja 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttövaihtoehdot... 3 3 Liikennejärjestelmä...4 3.1 Tie-

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUS 15.12.2016 YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Tervetulosanat, YVA-menettelyn esittely / Petri Hiltunen (10 min) Hankkeen esittely

Lisätiedot

MAL-SEMINAARI 9.10.2007

MAL-SEMINAARI 9.10.2007 MAL-SEMINAARI 9.10.2007 TIEHANKKEET JA RAHOITUSTARVE Suunnittelupäällikkö Viljo Miranto Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 2 Uudenmaan tiepiiri Koko maa Uusimaa U-piirin osuus Maapinta-ala (km2) 304 530 9

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI 31.1.2012

Lisätiedot

VOH 2.13 : Tieomaisuuden ylläpidon jälkeenjäämä. Projektin yhteenveto. Harri Spoof & Vesa Männistö

VOH 2.13 : Tieomaisuuden ylläpidon jälkeenjäämä. Projektin yhteenveto. Harri Spoof & Vesa Männistö VOH 2.13 : Tieomaisuuden ylläpidon jälkeenjäämä Projektin yhteenveto Harri Spoof & Vesa Männistö Projektin sisältö Selvitettiin kirjallisuuden perusteella erilaiset pohjoismaiset tavat laskea ylläpidon

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi marraskuussa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) 2 Länsisataman liikenneyhteyksien vaihtoehtoiset ratkaisut (a-asia) HEL 2014-002250 T 08 00 00 Hankenro 0923_18 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot