Matti Vehviläinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28.11.2012 Matti Vehviläinen"

Transkriptio

1 Satakunnan ajankohtaiset liikennehankkeet Perustienpidon tilannekatsaus (Satakunta) Yhteysvälihankkeen Turku Pori eteneminen Muita Satakunnan tieverkon kehittämiskohteita Matti Vehviläinen

2 Perustienpito Satakunnassa Satakunnan maantieverkon pituus 35 % ja liikennesuorite 34,5 % Varsinais- Suomen ELY keskuksen kokonaisuudesta Perustienpidon rahoituksen priorisointi järjestyksessä: - hoito - ylläpito - alueelliset investoinnit Kunnossapidon rahoitus suunnataan tarpeen mukaan Satakunnan alueelle päivittäinen liikennöitävyys turvataan hoitotoimenpitein talousarviossa myönnetyn perusväylänpidon rahoituksen ostovoima on heikentynyt pitkänä ajanjaksona seurauksena se, että päällystetyn tiestön osalta muiden kuin vilkasliikenteisten teiden kunnon heikkeneminen jatkuu lähivuosina myös siltojen kunnon hidas heikkeneminen jatkuu

3 Perustienpidon investoinnit investointien määrä on viime vuosina pudonnut selkeästi painopisteen ollessa kunnossapidossa alueellisten investointien valinnassa käytetään teknisen tarpeen (mm. liikenneturvallisuus ja liikennemäärä) ohella myös harkintaa, johon vaikuttavat mm. ulkopuolisen rahoituksen suuruus ja asiakaslähtöinen tarve Varsinais Suomen ELY -keskuksessa alueellisiin investointeihin budjettirahoitusta n. 1,5 M vuosittain (tiestöä 8000 km) kuntasopimushankkeet tärkein tapamme toteuttaa investointeja (esim. Karvian kunnassa pääosin talkootyönä 6 km kevyen liikenteen väylää), myös työllisyysperusteisen investointituen hyödyntäminen tärkeää (mm. Pohjanmaantien kunnostus) Vuonna 2013 uusia perusväylänpidon rahoituksella toteutettavia alueellisia investointeja on suunniteltu aloitettavan yksi: kevyen liikenteen väylähanke Luvialle Tulevien vuosien alueellisten investointien tarpeita ovat mm. Söörmarkun ja Ulasoorin liittymien parantaminen sekä Noormarkku - Söörmarkku ja Ulvila-Nakkila välien kevyen liikenteen väylät

4 Liikennepoliittisen selonteon (2012) linjauksia alueellisista investoinneista perusväylänpidon ja joukkoliikenteen rahoituksen ostovoima turvataan hallituskausien taitteessa tehtävillä kustannustason nousua vastaavilla tasokorotuksilla. väyläinvestoinneista (kehittämishankkeet) siirretään 100 M /v liikenneverkon pieniin investointeihin ja ylläpitoon vuodesta 2016 alkaen vuosina pyritään osoittamaan lisärahoitusta pieniin investointiohjelmiin. liikenneolosuhteiden kehittämisessä huomioidaan esteettömyys sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen tarkoituksenmukaisella tavalla

5 Rahoituksen reaalinen kehitys (v taso) Oletettu vuosittaiseksi Kustannusnousuksi 4 % Inflaatiotarkistus? (lpos 5) Tasokotus (keh/pvp 100 M /v yp+par? (lpos 6)

6 Porin seudun tieverkon kehittäminen kiireisin hanke valtatie 8 Turku Pori, josta maakunnissa yhteisymmärrys myös Söörmarkun liittymän parantamisesta valtatiellä 8 ja valtatien 2 vilkkaan Porin keskustaosuuden toimivuudesta huolehdittava tie- ja katuverkon sekä koko liikennejärjestelmän tarpeet käydään läpi Satakunnan ja Porin liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkistuksella -> lähtöaineisto Lounais Suomen liikennestrategian tarkistukseen ja seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon

7 Yhteysvälihankkeen valtatie 8 Turku Pori toteutus vaiheittain Vuoden 2007 päätieverkkotarkastelun (Tiehallinto) mukainen pitkän aikavälin tavoiteratkaisu Turku Pori -hankkeelle: - Turku - Mynämäki välillä nelikaistainen tie - Mynämäki - Unaja (Rauma) eritasoliittymin varustettu 2+1- kaistainen keskikaidetie (Laitilan keskustan kohta 2-kaistaista päätietä eritasoliittymin) - Unaja - Eurajoki 2 4 -kaistainen väylä (Rauman keskustan kohta 2-kaistaista päätietä) - Eurajoki - Luvia eritasoliittymin varustettu 2+1 kaistainen keskikaidetie - Luvia Pori nelikaistainen tie - toteutuskustannukset n. 550 M Ensimmäiseksi vaiheeksi esitetty pitkän suunnitteluprosessin tuloksena 19 erillistä toimenpidettä sisältävää 210 M :n kokonaisuutta. Tällä hallituskaudella alkavaan hankkeeseen saatu 100 M :n rahoitus

8

9 Selonteon 2012 hankekuvaus Valtatien 8 palvelutasoa välillä Turku Pori parannetaan. Suunnitelmat uudelleenarvioidaan kustannustehokkaan, optimaalisen ja käyttäjälähtöisen ratkaisun löytämiseksi. Ratkaisu ideoidaan avoimesti ja vuorovaikutuksessa käyttäjien ja elinkeinoelämän kanssa. Tavoitteena on parantaa koko yhteysvälin palvelutasoa, liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Osana hanketta pienennetään vedenhankinnalle tärkeiden pohjavesialueiden ja -ottamoiden pilaantumisriskiä (Masku). Rahoitusta osoitetaan 100 M. Uudelleenarviointiarviointi käynnissä Liikennevirastossa: tulos selvillä vuoden 2012 loppuun mennessä. Ensimmäisestä vaiheesta pois jäävät hankeosat arvioidaan uudelleen yhdessä muiden yhteysvälien kanssa v

10 Visio yhteysvälihankkeen vt 8 Turku- Pori toteutuksesta urakkakysely 100 M :n kokonaisuuden aloitusurakasta v lopulla, edellytyksenä lisäbudjetin sopimusvaltuus ja aloitusraha ensimmäiselle vuodelle kriittinen reunaehto aloitukselle: pohjavedenottamon kohdan vesiluvan raukeaminen vuoden 2014 helmikuussa Maskussa perinteinen budjettirahoitus ja urakkamuoto kehyspäätöksellä rahoitettu hanke ratkeaa sisällöltään vuodenä 2012 lopussa (LIVIn työryhmä ja LVM) tavoitteena loppuosan käynnistyminen seuraavalla hallituskaudella n. v Liikenteelle kokonaisuudessaan 2020-luvun alussa??

11 Vt8 Pori - Söörmarkku Vt2 Ulasoorin etl. Vt2 Tiilimäki Korpi 4 kaist. Vt8 Turku Pori yhteysvälihanke: Isomäen risteyssilta Pori Luvia kevyen liikenteen ja yksityisteiden järjestelyt Niittumaan liittymäjärjestelyt Hangassuon ohituskaistat Myöhemmin osuuden 4 -kaistaistus Vt2 Kokemäki - Harjavalta - Ulvila liikennerevoluutio

12 Valtatie 8 välillä Hyvelä - Söörmarkku Tavoitetilassa valtatie 8 välillä Hyvelä-Söörmarkku parannetaan nelikaistaisena nykyisen valtatien länsipuolelle (nykyliikenne autoa/d). Tavoitetilan kustannusarvio noin 40 M. Koko hankkeen toteutuminen lähitulevaisuudessa ei ole todennäköistä. Hanketta on päätetty kehittää vaiheittain. Suurin ongelma on vaarallinen ja toimivuuden rajoilla toimiva valtateiden 8 ja 23 Söörmarkun tasoliittymä

13 Söörmarkun liittymä - vaihtoehto 2: kiertoliittymä Kiertoliittymä, jonka halkaisija on 50 metriä. Vapaa oikea säilyy. Nopeusrajoitus liittymässä 60 km/h Liikenneturvallisuus on hyvä ja onnettomuuksien vakavuusaste on pieni. Toimenpiteiden kustannusarvio on noin 1,0 M Toimenpiteitä ei voi hyödyntää tavoitetilassa. Aamuhuipputunnin toimivuus hyvä vielä ennustetilanteessa 2030 Hyötykustannussuhde on vaihtoehdoista paras 2,

14 Söörmarkun liittymä - vaihtoehto 3: eritasoliittymä Eritasoliittymä järjestelmäliittymänä. Nopeusrajoitus liittymässä 80 km/h. Liikenneturvallisuus hyvä. Toimenpiteiden kustannusarvio on noin 5 M Toimenpiteet ovat tavoitetilan mukaiset. Hyötykustannussuhde on hyvä 2,

15 Luostarinkylän eritasot, toteutus osayleiskaava- ja asemakaavatyö käynnissä liikennejärjestelyiden aluevaraussuunnitelma valmistumassa alustava kustannusarvio 8 M tiesuunnitelma pyritään käynnistämään > aiesopimus toteutuksesta

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Ramboll Finland Oy Pori 2004 Kansikuva: Iso kuva: Pääliikenneverkko Porin seudulla (www.pori.fi) Pikkukuvat ylhäältä alas: Porin lentoasema (www.pori.fi), Tuulipuisto

Lisätiedot

Lounais-Suomen liikennestrategia. elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua

Lounais-Suomen liikennestrategia. elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua Lounais-Suomen liikennestrategia elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua 2010 1. Liikennestrategia konkretisoi yhteisen näkemyksen Liikennestrategia perustuu Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2012 2016

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2012 2016 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2012 2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Liikenne ja infrastruktuuri Toimivat liikenneyhteydet Kaakkois-Suomen avaintekijä Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi tarvitsee

Lisätiedot

Lapin ELY-keskus Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2017

Lapin ELY-keskus Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2017 Lapin ELY-keskus Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2017 Sisällysluettelo Liikenteen tulevaisuuden näkymiä ja haasteita... 3 Maanteiden päivittäinen hoito... 4 Maanteiden talvihoitoluokat ja hoitourakkaalueet

Lisätiedot

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4. AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolten

Lisätiedot

Pääteiden E8 ja E18 tiesuunnitelman laatiminen Raision keskustan kohdalla Suunnitteluperusteet LUONNOS VERSIO 1

Pääteiden E8 ja E18 tiesuunnitelman laatiminen Raision keskustan kohdalla Suunnitteluperusteet LUONNOS VERSIO 1 1 Pääteiden E8 ja E18 tiesuunnitelman laatiminen Raision keskustan kohdalla Suunnitteluperusteet LUONNOS VERSIO 1 Varsinais-Suomen ELY-keskus 2014 Liite 14g 2 SUUNNITTELUPERUSTEET SISÄLTÖ 1. Hankkeen kuvaus

Lisätiedot

Raportteja 45 2015. Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala

Raportteja 45 2015. Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala Raportteja 45 2015 Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala Aluevaraussuunnitelma sito oy Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala Aluevaraussuunnitelma

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA

VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA LIITE 5 1 (13) HUMPPILAN KUNTA VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA Liikenteellinen tarkastelu AIRIX Ympäristö Oy, Y-tunnus 0564810-5, Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot internet-sivuiltamme osoitteesta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä, 23.3.2006. Ysiväylä osana valtakunnan tieverkkoa

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä, 23.3.2006. Ysiväylä osana valtakunnan tieverkkoa Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä, 23.3.2006 Ysiväylä osana valtakunnan tieverkkoa Hyvät kuulijat, Kiitokset kutsusta saapua puhumaan tänne ysiväyläseminaariin. Jokainen meistä on jostain kotoisin, ja

Lisätiedot

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Ministerityöryhmän mietintö

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Ministerityöryhmän mietintö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2004 Liikenne Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Ministerityöryhmän mietintö Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

MITÄ ON PERUSVÄYLÄNPITO?

MITÄ ON PERUSVÄYLÄNPITO? PERUSVÄYLÄNPITO 2013 2017 MITÄ ON PERUSVÄYLÄNPITO? Perusväylänpidon tarkoituksena on turvata kansalaisten ja elinkeinoelämän sujuva ja turvallinen liikkuminen ympäri vuoden. Maanteiden, rautateiden ja

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 elinvoimaa alueelle 2 2012 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 Uudenmaan elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus MERVI VARIS MIRJA NOUKKA OLLI HAVERI 1 Esipuhe Uudenmaan Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kevyen liikenteen edistämisen arviointi. tausta-aineisto

Kevyen liikenteen edistämisen arviointi. tausta-aineisto Kevyen liikenteen edistämisen arviointi tausta-aineisto 15.3.2004 8 9 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo...9 1 Johdanto... 12 2 Kevyt liikenne väylänpidon ohjauksessa ja toimenpiteiden suunnittelussa...

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

19. Muut veronluonteiset tulot

19. Muut veronluonteiset tulot 19. Muut veronluonteiset tulot 02Lästimaksut Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa. Selvitysosa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot on

Lisätiedot

Joensuun kaupungin esitykset Pohjois-Karjalan vuoden 2015 hankeluetteloon

Joensuun kaupungin esitykset Pohjois-Karjalan vuoden 2015 hankeluetteloon Joensuun kaupungin esitykset Pohjois-Karjalan vuoden 2015 hankeluetteloon Talonrakennushankkeet 1. Siilaisen terveysasema, peruskorjaus ja laajennus (valtion talousarvion pääluokka ja momentti: 33.60.31)

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Raporttiluonnos 18.8.2014 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 4 1.1 Valtakunnalliset ja alueelliset strategiset suunnitelmat... 4 1.2

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen liikennestrategia

Kaakkois-Suomen liikennestrategia Kaakkois-Suomen liikennestrategia ELY-keskuksen ja kahden maakunnan yhteinen tahtotila Liikennestrategia on valmisteltu Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liittojen ja Liikenneviraston

Lisätiedot

19. Muut veronluonteiset tulot

19. Muut veronluonteiset tulot 19. Muut veronluonteiset tulot 02Lästimaksut Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa. S e l vitys osa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot

Lisätiedot

1 Luonnos 08.12.2004 2 0 0 5

1 Luonnos 08.12.2004 2 0 0 5 1 Luonnos 08.12.2004 2 0 0 5 2 SISÄLLYS 1. ESIPUHE...3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ...4 2.1. Yhdyskuntarakenne ja liikenneverkko...4 2.2. Väestö...5 2.3. Työssäkäynti, elinkeinoelämä...6 3. LIIKENNEJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Ajankohtaista liikennejärjestelmässä

Ajankohtaista liikennejärjestelmässä Ajankohtaista liikennejärjestelmässä Pääjohtaja Juhani Tervala 11.6.2012 Liikennevirasto Eli entiset TIEH+RHK+osa MKL, on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä

Lisätiedot

Oulun pääteiden ja keskeisimpien pääkatujen toteuttamis- ja suunnitteluhistoria

Oulun pääteiden ja keskeisimpien pääkatujen toteuttamis- ja suunnitteluhistoria Oulun pääteiden ja keskeisimpien pääkatujen toteuttamis- ja suunnitteluhistoria Esipuhe Käsillä olevassa muistiossa on kuvattu Oulun seudun päätie- ja katuverkon kehitystä sekä toteutuneita ja toteuttamatta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Lapin tiestön kehittäminen

Lapin tiestön kehittäminen Timo Perälä, Esko Perälä, Mauri Myllylä, Teemu Perälä, Martti Perälä, Minna Koukkula Lapin tiestön kehittäminen Selvitys tulevaisuuden haasteiden merkityksestä Lapin tieverkolle gg Tiehallinnon sisäisiä

Lisätiedot