Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen"

Transkriptio

1 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen - Yleistä rakenteellisesta turvallisuudesta - Toimenpiteitä vuosien varrella - Erityismenettely - Katsastusmenettely -> tarkastusmenettely - Tuleva lainsäädäntö koskien laajarunkoisia rakennuksia Gunnar Åström RIL 1

2 2000-luvulla kattosortumien määrä hälyttävä 2

3 Rakentamisen ongelmia Laadussa löytyy puutteita: sisäilma, rakenteiden kantavuus Hankeprosessi ei aina toimi Hankkeet monimutkaistuneet: pilkottu osiin, lukuisa määrä osapuolia, tuoteoaskauppa, jne. Kova kilpailu, kireät aikataulut Projektin osapuolten yhteistyö ja tiedonsiirto ei ole toiminut riittävän hyvin - > tietokatkoja, epäselvät vastuut, jne. Suunnittelu ja toteutus samanaikaisesti Suunnittelun rooli heikentynyt, ei riittävästi resursseja Ei identifioitu riskillisiä kohtia, tehtäviä laiminlyöty Rakentamiskulttuuri kaipaa kehittämistä (asenne, vastuunkanto, yhteistyökyky ) Osaamistaso? Viranomaisvalvonnan vastuu on vähentynyt Lain mukaan suurin vastuu on rakennushankkeeseen ryhtyvälle, joka tietää vähiten rakentamisesta! 3

4 Toimenpiteitä rakenteellisen turvallisuuden kehittämiseksi 1. Uudisrakentaminen 2004 Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam: nollatoleranssi Rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmä (YM+alan organisaatiot) Tapani Mäkikyrö, Oulun rakennusvalvonta, selvitysmies erityismenettely (sisältää mm. kolmannen osapuolen tarkastuksen, koskee uudisrakentamista) RakMk A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus 2006 Erityismenettely noudatettava erityisen vaativissa hankkeissa RIL Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen. Erityismenettelyn soveltaminen (uudisrakentaminen) 4

5 2. Olemassa olevat rakennukset Onnettomuustutkintalautakunta ehdottanut jo v olemassa olevien rakennusten katsastusmenettelyä-> moni sortuma olisi ollut tarkastuksella estettävissä Lukuisa määrä rakennuksia tarkastettiin vuonna : RIL-esiselvitysraportti katsastusmenettelyn tarpeesta ja sisällöstä 2011: RIL-ehdotus menettelyn kehittämisestä, hanke käynnistyi vapaaehtoisena 12/2012 menettelynä > RIL Tarkastusmenettelyohje 2014 (rahoittajina alan YM ja alan organisaatiot) Laukaan maneesin katon sortuma 2/2013 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista tulossa 2014/

6 Erityismenettely (uudisrakentaminen/rakmk A1) Lähtökohta: rakenteiden riittävä kantokyky/toimivuus edellyttää: riittävä ja laadukas suunnittelu ammattitaitoinen toteutus valveutunut ja toimiva ylläpito Sisältää laadunvarmistuskeinoja, jolla hallitaan hankkeen mahdolliset riskit Laatu: lopputuloksen tekninen laatu <-> prosessin laatu Erityismenettely koskee erityisen vaativia hankkeita Kriteerit: suuronnettomuuden vaara, vaativuus Koskee rakennuttamista, suunnittelua, toteutusta, valvontaa, viranomaistarkastusta, käyttöä ja ylläpitoa Viranomainen voi vaatia, vastuu rakennushankkeeseen ryhtyvällä 6

7 Erityismenettelyn piiriin kuuluvat hankkeet Suuronnettomuus- tai muu erityisen vakava vahinkovaara: henkilövahinko ympäristövahinko taloudellinen vahinko Erityinen vaativuus tai poikkeavuus koskien teknisiä ratkaisuja (pitkät jännevälit, korkeat rakennukset, erikoisrakenne) hankkeen toteutusta huoltoa ja ylläpitoa Erityismenettely 7

8 Erityismenettely (RIL 241) Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio 1. Normaali hanke Vaativa tai erityisen vaativa hanke Riskianalyysi 2. Normaalit toimenpiteet 3. Erityismenettelyn toteutustoimenpiteet Rakennesuunnitteluresurssien varmistaminen Tehostettu tiedonkulku Tehostettu käytönaikainen seuranta ja huolto Rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastus Rakenteiden työmaatoteutuksen ulkopuolinen tarkastus Valmisosien valmistuksen laadunvarmistus Kantavan rakenteen kelpoisuuden selvittäminen Pätevyydet Rakennusvalvontaviranomaisten määräämät muut toimenpiteet = toimenpide, joka kuuluu myös RakMK A1:n erityismenettelyn piiriin 8

9 Olemassa olevien rakennusten kantavien rakenteiden tarkastusmenettely RIL Tarkastusmenettely = olemassa olevien korkean riskitason omaavien rakennusten kantavien rakenteiden systemaattinen ja säännöllinen kuntotarkastus -> riittävän perusteellinen, kustannustehokas -> perinteisiä kuntotarkastustapoja ja tarkastusohjeita noudattaen -> painotus selkeään prosessiin ja tarkastuksen dokumentointiin Käyttö sekä vapaaehtoisessa että lakisääteisessä rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden hallinnassa Kaksivaiheinen: Vaihe 1: Rakennuksen riskitason ja perusteellisen tarkastuksen tarpeen arviointi ( = lakisääteinen arviointi ) Vaihe 2: Perusteellinen tarkastus 9

10 Tarkastusmenettelyn tehtäviä Tunnistaa rakenteiden turvallisuutta vaarantavia tekijöitä teknisiä virheitä tai puutteita (suunn./toteutus/valmistus) rappeutuminen/kuluminen olosuhteiden muutoksia alkuperäisestä tilanteesta Tunnistettava myös turvallisuutta vaarantavia taustatekijöitä hankeprosessin puutteita ylläpidon ja huollon puutteita rakennusfysikaalisia ongelmia -> voivat indikoida puutteita myös rakenteissa Tarkastus tulee kohdistaa erityisesti rakenne- ja materiaalikohtaisiin yleisesti tunnettuihin kriittisiin kohtiin (teräs, puu, betoni) Määritellä tarvittavia korjaus- tai ylläpitotoimenpiteitä 10

11 TARKASTUSTEN KOHDISTAMINEN Rakenteiden virheet ja puutteet Rakenteiden rappeutuminen ja kuluminen Olosuhdemuutokset Suurin riski 11

12 Onnettomuustutkintalautakunta: Vuosien talvien onnettomuuksien selvitys 12

13 VAIHE 1 - Riskiarvio: Rakennuksen rakenteellisen riskitason ja perusteellisen tarkastuksen tarpeen (rakenteellisen turvallisuuden) arviointi Omistaja 1. Rakennus kuuluu riskiryhmiin? Ei Vapaaehtoinen Viranomaisvelvoite Kyllä 2. Rakennuksen riskitason arvio (asiantuntija-selvitys) Tavanomaiset ylläpito-ja huoltotoimenpiteet 3. Perusteellisen tarkastuksen tarve? Ei Kyllä VAIHE 2 - Perusteellinen tarkastus Tarkastustulos Rakennusvalvontaviranomainen (yhteistyö, opastus) Perustarkastus 5-20 v. Seurantatarkastus v. Seurantatarkastus Tarkastustulos Tarkastustulos Huoltokirja Rak. valvonta 13

14 TARKASTUSMENETTELYN PIIRIIN KUULUVAT RAKENNUKSET Ryhmä A (suuret/vaativat): Suuronnettomuus- tai muu erityisen vakava vahinkovaara Erityinen vaativuus: tekniset rakenneratkaisut olosuhteet, ylläpito Ryhmä B (tavanomaiset): Rakennuksiin tai rakenteisiin liittyy muita normaalista poikkeavia suuria ja akuutteja riskitekijöitä Korkea riskitaso 14

15 RIL-ohjeen sisältö 1. Yleistä 2. Olemassa olevien rakennusten rakenteiden turvallisuuden varmistamiskeinot 3. Rakennuksen riskiarvio ja perusteellisen tarkastuksen tarpeen arviointi 4. Perusteellisen tarkastuksen pääkohdat 5. Perustarkastuksen toteuttaminen 6. Seurantatarkastuksen toteuttaminen 7. Osapuolet ja tarkastuksen organisointi 8. Uudisrakentaminen ja tarkastusmenettelyn ennakointi Liite 1. Rakennuksen riskitasoluokitus Liite 2. Rakennuksen rakenteiden riskiarviolomake Liite 2. Kantavien rakenteiden tarkastuskirja - malli Liite 3. Tarkastustodistus Liite 5. Määritelmiä ja sanastoa Liite 6. Rakennusten ylläpitoon liittyviä säädöksiä ja ohjeita 15

16 Riskiarvio Riskiarviossa selvittää asiantuntija esitarkastuksella kohteeseen mahdollisesti liittyvät selkeät puutteet ja riskit. Riskiarvion tekijän (asiantuntijan) tulee hallita kantavien rakenteiden toimintaa sekä vaurioitumismekanismeja. Asiantuntija hankkii tarvittavat suunnittelu- ja toteutusasiakirjat sekä ylläpitoon liittyvät asiakirjat (esim. huoltokirja) Tehtävät tarkistetaan rakennelaskelmien ja kantavien rakenteiden piirustusten sisältö ja niiden taso selvitetään toteutusvaiheen laadunvarmistustoimenpiteitä selvitetään hankeprosessin kulun vaikutus rakenteiden turvallisuuteen tarkistetaan silmämääräisesti rakenteiden kriittisimmissä kohdissa suunnitelmien toteuttamista sekä arvioidaan rakenteiden yleispiirteinen kunto ( kuntoarvion tasoinen tarkastus). Dokumentointi: Riskiarviolomake 16

17 Riskiarviolomake Olemassa olevan rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden riskitason arviointi Pvm: Yleistiedot Kohteen nimi Omistaja/käyttäjä Pääsuunnittelija Vastaava rakennesuunnittelija (yritys) Pääurakoitsija/runkotoimittaja Rakennuksen käyttötarkoitus Valmistumisvuosi/peruskorjauksia Kohteen tilavuus ja pinta ala br-m 3 br-m 2 Rakennuksen runkojärjestelmä (materiaalit, rakenteet) A1. Vahinkojen seuraamukset Mahdolliset vahingot ja niiden kuvaus: - henkilövahingot Seuraamusluokka S1 (1-3): - ympäristövahingot Seuraamusluokka S2 (1-3): - taloudelliset vahingot Seuraamusluokka S3 (1-3): B1. Kohteen rakenteiden vaativuuden arviointi (0 = ei, 1= jonkin verran vaativa, 2 = vaativa, 3 = erittäin vaativa) Kommentti - rakenteet, joissa on suuri jänneväli, esim. - kupoli- tai kaarikatto, jänneväli yli 20 m - esivalmistettu rakenne, jänneväli yli 25 m (betoni, puu) tai 36 m(teräs) - muu paikalla valmistettu rakenne, jänneväli yli 15 m - korkea rakennus: yli 8 krs. (betoni- tai teräsrak.) tai 3-4 krs. (puurakennus) - tavanomaisesta poikkeava liittorakenne - vakavuussuunnittelun osalta erityisen vaativa - muu vaativa erikoisrakenne, esim. - uusi rakenne tai liitos, joista ei ole käyttökokemusta - vaativa liitos, esim. sisältää piiloon jääviä liitososia - muu riskialtis rakenne (myös ei-kantava) - vaativat pohjarakennusolosuhteet - rakennushanke on erittäin vaativa Rak Mk A1 kohdan ohjeen mukaan - vaativat kuormitustapaukset Seuraamusluokka S (1-3): B4. Arvio hankeprosessin toimivuudesta rakenteellisen turvallisuuden kannalta (0 = ei tietoa, 1= välttävä, 2 = hyvä, 3 = erittäin hyvä) Kommentti - rakennuttajan laadunhallinnan sisältö ja toimivuus - suunnittelun organisoinnin taso ja toimivuus - toteutuksen organisoinnin taso ja toimivuus - suunnittelun ja toteutuksenyhteistyön taso ja toimivuus - viranomaiskatselmukset hoidettu B5. Kantavien rakenteiden yleisarvio (0 = ei tietoa, 1= vakavia puutteita, 2 = jonkin verran puutteita, 3 = ok) Kommentti - kantavat pystyrakenteet - noudattavat suunnitelmia - rakenteellisesti kelpoisia - kunto yleisesti - kantavat vaakarakenteet - noudattavat suunnitelmia - rakenteellisesti kelpoisia - kunto yleisesti - stabiloivat (jäykistävät rakenteet) - noudattavat suunnitelmia - rakenteellisesti kelpoisia - kunto yleisesti C. Muut havainnot Esim. rakenteiden ylläpidon taso, ympäristöolosuhteiden vaativuus, rakennusfysikaalinen toimivuus, jne. Kokonaisarvio rakennuksen rakenteellisesta turvallisuudesta ja jatkotoimenpiteet B2. Kantavien rakenteiden suunnitelmien saatavuus ja arvio niiden laadusta (0 = ei ole, 1= välttävä, 2 = hyvä, 3 = erittäin hyvä) Kommentti - laskelmien laajuus - laskemien taso - laskelmien oikeellisuus - rakennesuunnitelmien laajuus - rakennesuunnitelmien sisällön taso - rakennesuunnitelmien oikeellisuus kriittisten rakenteiden osalta B3. Toteutus- ja ylläpitoasiakirjojen saatavuus ja arvio tasosta (0 = ei ole, 1= välttävä, 2 = hyvä, 3 = erittäin hyvä) Kommentti - käyttö- ja huolto- ohjeen sisältö ja taso - rakennusvaiheen laadunvarmistusasiakirjojen laajuus - rakennusvaiheen laadunvarmistusasiakirjojen taso - kuntotarkastusraporttien sisältö ja taso - - Perusteellisen tarkastuksen tarve (x ao. kohtaan): Tarvitaan: Ei tarvita: Tarvittavat toimenpiteet ja erityisesti tarkistettavat kohdat - - Lomakkeen täyttäjä ja tehtävä: 17

18 Vaiheet: 1. Rakennuksen tietojen hankinta Perustarkastus Dokumentointi/tarkastuskirja: 1. Tarkastuskirjan rungon laadinta 2. Asiakirja-tarkastus (mm. rakennesuunnitelmat, laadunhallinta-asiakirjat) 3. Rakenteiden kuntotarkastus (kuntoarvio/-tutkimus ) 2. Tarkastuskohteiden määrittely (tarkastuslomakkeet) 3. Tarkastushavaintojen dokumentointi Rakennusvalvonta Korjaus 5. Raportointi 6. Seuraavan tarkastuksen määrittely 4. Tarkastuskirjan viimeistely 5. Tarkastustodistus Huoltokirja 18

19 Tarkastuskirja A. Yleistiedot B. Tarkastettavat kohdat ja tarkastustavat Tarkastuslomake C. Tarkastuksen tulokset Havainnot ja tulokset Suositukset, jatkotoimenpiteet Tarkastustodistus 19

20 Tarkastuslomake (esimerkki)) Lomake 4. PUURUNKOISEN RAKENNUKSEN KUNTOTARKASTUS - havainnot. Tarkastusmenettely suositellut tarkastuskohteet Kohde: Osoite: Työn nro Kuntotarkastus Tekijä Päiväys Sivu Sisältö: Tarkastuskohde Tarkastustapa Havainnot Seuranta Rakenteen vastaavuus rakennesuunnitelmien (piirustukset) kanssa, erityisesti tuennat Liitos- ja tukipintojen riittävyys, alun perin tai materiaalin elämisen johdosta Rakenteissa tapahtuvien pakkosiirtymien (mm. kuivumiskutistuminen) vaikutukset runkoon Mahdollinen maaperästä rakenteisiin nouseva kosteus materiaalissa tapahtuneet muutokset Höyrysulkujen mahdolliset viat tai vauriot Yläpuolelta puurakenteisiin tuleva kosteus (pellityksien kiinnitykset, loivat katot), Kosteuden kerääntyminen rakenteisiin virheellisten detaljien takia värimuutokset / home Puun kosteusliikkeet tai sen huomioon ottamisen puutteet Jiirien mahdolliset vesivuodot Katon toiminta voimia siirtävänä jäykistävänä rakenteena - voimien ankkuroiminen Katon vedenpoiston sijainti (joskus sijoitettu väärin pilarin lähelle, lumen ja jään kertyminen) Puurungon jäykistyspukkien vaikutuksesta syntyvät pakkovoimat ja pakkosiirtymät Suorien ja kaarevien liimapuupalkkien poikittaiskuormat ja ripustukset, joista aiheutuu halkeamia Liimapuupalkkien liimaukset ja halkeamat Puristettujen puurakenteiden nurjahdusmitoitus huomioon ottaen epäkeskeisyydet Kehänä toimivien puurakenteiden sivutuenta kuten 20

21 Mahdollinen erityismenettely VALMISTUVA RAKENNUS Huoltotoimenpiteiden määrittely (huoltokirja) Valmistuva rakennus Omistajan tarve Tarkastusmenettelyn tarpeen arviointi (rakennuksen riskitaso) Huoltokirja Viranomaisvelvoite Tarkastuskirjan rungon laadinta v. Rakennusvalvonta Perustarkastus v. Tarkastuskirja Tarkastustodistus Seurantatarkastus Tarkastustodistus v. Seurantatarkastus Tarkastustodistus 21

22 Tarkastusmenettelyn osapuolet ja organisointi Omistaja tilaa, organisoi, jne. Ylläpitohenkilökunta avustaa Tarkastaja (voi olla useampi henkilö, yksi vastuullinen) AA/A-rak.suunn. / A-rak.fys. pätevyys Tarkastajapätevyys Kuntotutkimuskokemus Kuntotutkijat Hankkeen alkuperäiset osapuolet Rakennusvalvontaviranomainen Työmäärä 1 vko -> 22

23 Testataan (pilotoidaan) käytännön kohteissa laadittujen menettelytapojen oikeellisuutta, tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta Lopputuloksena syntyy loppuraportti, jonka tulokset ja parannusehdotukset otetaan huomioon ohjeen viimeistelyssä Toteutetaankonsulttityönä (A-Insinöörit): Päävastuullinen konsultti ja kolme tarkastajaa Aikataulu kesäkuu syyskuu 2014 Tarkastusmenettelyn pilotointi Testataan 6 kohdetta: 2 maatalousrakennusta, urheilu/liikuntarakennuksia, liikerakennuksia. Alustavia tuloksia: puutteita on suunnitelmia ei tahdo löytyä korjaushistoria huonosti dokumentoitu puuttuvia rakenneosia vedeneristysongelmia 23

24 Lakisääteinen rakenteellisen turvallisuuden arviointivelvollisuus (LUONNOS) 1/4 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan laajarunkoiseen rakennukseen, joka käytetään eläinsuojana, ja joka lisäksi täyttää seuraavat tunnusmerkit: 1) rakennuksen kerrosala jossain kerroksessa on vähintään neliömetriä; ja 2) rakennuksen kattokannattajat ovat a) tehdasvalmisteiset ja niiden jänneväli on vähintään 18 metriä; tai b) paikalla valmistetut ja niiden jänneväli on vähintään 15 metriä. 3 Arviointivelvollisuus - koskee ennen tämän lain voimaantuloa rakennusluvan saanutta kohdetta - omistajan on huolehdittava, että ulkopuolinen asiantuntija on arvioinut laajarunkoisen rakennuksen keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden - poikkeus: kohteessa on käytetty erityismenettelyä tmv. (suunnittelu, toteutus) 24

25 Lakisääteinen rakenteellisen turvallisuuden arviointivelvollisuus (LUONNOS) 2/4 4 Arvioinnin määräajat - eläinsuojana käytettävän rakennuksen omistajan on huolehdittava, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitu viimeistään neljän vuoden kuluttua tämän lain voimaan tulosta. - rakennus on arvioitava viiden vuoden kuluttua rakennuksen käyttöönotosta, jos rakennuksen käyttöönotosta on kulunut alle viisi vuotta tämän lain voimaan tullessa. 5 Asiantuntijan kelpoisuus - Kohdetta vastaavan rakennuksen kantavien rakenteiden suunnittelijan kelpoisuus 25

26 Lakisääteinen rakenteellisen turvallisuuden arviointivelvollisuus (LUONNOS) 3/4 6 Asiantuntijan tehtävät ja arvioinnin sisältö - onko rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisissä rakenteissa rakenteelliseen turvallisuuteen liittyviä riskejä tai riskitekijöitä. - vastaavatko arvioitavat rakenteet rakentamisaikaisten säännösten lujuutta ja vakautta koskevia vaatimuksia. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota rakennuksen nykyiseen - käyttötarkoitukseen - rakentamisajankohdan jälkeiseen kunnossapitoon sekä - rakenteiden kulumisesta ja ikääntymisestä mahdollisesti johtuvaan toiminnan heikkenemiseen. Arvioinnin on perustuttava - rakennesuunnitelmiin taikka muuhun riittävään selvitykseen sekä - rakennuksen ja rakenteiden havainnointiin paikalla. 7 Arviointitodistus Asiantuntijan on laadittava rakennuksen omistajalle todistus tekemästään arvioinnista (mihin perustuu, suosituksia toimenpiteiksi, jne.) 26

27 Lakisääteinen rakenteellisen turvallisuuden arviointivelvollisuus (LUONNOS) 4/ arviointitodistus toimitettava rakennusvalvontaviranomaisille viipymättä, jos toteaa vian tai puutteen - viipymättä ilmoitettava omistajalle/haltijalle, valvontaviranomaisille sekä pelastusviiranomaisille, jos vika tai puute aiheuttaa vaaran henkilöturvallisuudelle - vaatimuksia käyttö-ja huolto-ohjeelle (kantavat rakenteet, määräaikoja) 13 Arviointitodistuksen ja käyttö-ja huolto-ohjeen esittämisvelvollisuus - omistajan esitettävä pyydettäessä valvonta- ym. viranomaisille 14 Arviointitodistuksen luovutusvelvollisuus rakennuksen omistuksen luovutuksen yhteydessä - annettava uudelle omistajalle 27

28 Maatalousrakentamisen kehittäminen - Rakennushankkeeseen ryhtyvän osaamistason nostaminen - Selkeitä prosessikuvauksia, tehtävät ja vastuut, check-listoja - Rakentamisen opas (myös nettiversiona) - Maatalouskalenteriin hankekuvaus - Suunnittelijoiden ja toteuttajien osaamistason nostaminen - Koulutus: maatalousrakentamisen erityispiirteet - Ammattilaisten ohjekirja (nettiversiona) - Kuntien yhteistyö teknisesti vaativien kohteiden viranomaiskäsittelyssä - Yhteinen tekninen tarkastus - Maataloustuen ehtona vaativissa kohteissa erityismenettely 28

29 Kiitos!

Rakennusten kantavien rakenteiden tarkastusmenettelyohje

Rakennusten kantavien rakenteiden tarkastusmenettelyohje Rakennusten kantavien rakenteiden tarkastusmenettelyohje Gunnar Åström RIL 1 Taustaa 2000 luvulla kattosortumien määrä hälyttävä Ympäristöministeri Jan Erik Enestam: nollatoleranssi Rakenteellisen turvallisuuden

Lisätiedot

RILin uuden tarkastusmenettelyohjeen esittely RIL 269-2015 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje

RILin uuden tarkastusmenettelyohjeen esittely RIL 269-2015 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje RILin uuden tarkastusmenettelyohjeen esittely RIL 269-2015 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje Gunnar Åström RIL 1 Taustaa ja tilanne Rakennusten säännöllinen ja systemaattinen tarkastus

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Erityismenettely vaativan kohteen rakenteellisen turvallisuuden varmistaja

Erityismenettely vaativan kohteen rakenteellisen turvallisuuden varmistaja Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry 1 (10) Tämä on tiivistelmä ohjeesta RIL 241 Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen. Erityismenettelyn soveltamisohje (kohdat 3 4) erityismenettelyn tarpeen

Lisätiedot

Lakiehdotus laajarunkoisten hallien rakenteellisesta turvallisuudesta

Lakiehdotus laajarunkoisten hallien rakenteellisesta turvallisuudesta Lakiehdotus laajarunkoisten hallien rakenteellisesta turvallisuudesta Toimintaryhmä 17.12.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Vastuu rakennusten rakenteellisesta turvallisuudesta on omistajalla MRL

Lisätiedot

Erityismenettely keinoja rakenteellisen turvallisuuden varmistamiseksi

Erityismenettely keinoja rakenteellisen turvallisuuden varmistamiseksi Erityismenettely keinoja rakenteellisen turvallisuuden varmistamiseksi Gunnar Åström DI, julkaisu- ja kehityspäällikkö Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 14.3.2007 A. Rakennushankkeen osapuolten

Lisätiedot

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi rakenteellisen turvallisuuden arviointi MTK Loimaa, syyskokous 1.12.2015 johtava rakennustarkastaja Harri Salminen Loimaan kaupunki Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnan kuuleminen 20.1.2015. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö

Ympäristövaliokunnan kuuleminen 20.1.2015. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö HE 336/2014 vp - HE laeiksi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista sekä maankäyttöja rakennuslain 117 i ja 166 :n muuttamisesta Ympäristövaliokunnan kuuleminen 20.1.2015

Lisätiedot

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 Gunnar Åström RIL Julkaisun lähtökohta (v. 2008) Jatkuvia kosteuteen liittyviä

Lisätiedot

RIL 269-2015. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje

RIL 269-2015. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje RIL 269-2015 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje 2 RIL 269-2015 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa

Lisätiedot

RIL OHJEIDEN ESITTELY

RIL OHJEIDEN ESITTELY Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen miten hoidetaan? RIL OHJEIDEN ESITTELY Gunnar Åström RIL Kosteudenhallinta: = prosessit + tekniset ratkaisut + resurssit Hankeprosessi (tavoitemäärittely, suunnittelu,

Lisätiedot

Rakennusten kantavien rakenteiden tarkastusmenettely

Rakennusten kantavien rakenteiden tarkastusmenettely RIL Tarkastusmenettely 4.10.2013 1 RIL xxx-2013 Rakennusten kantavien rakenteiden tarkastusmenettely 4.10.2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Gunnar Åström RIL Tarkastusmenettely 4.10.2013 2

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista EUROKOODI 2014 SEMINAARI Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista tarkastusinsinööri Ulla Poutanen, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Säädöksissä muutoksia MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan

Lisätiedot

Olemassa olevien rakennusten rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen

Olemassa olevien rakennusten rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen RIL Tarkastusmenettely 2.4.2014 1 RIL xxx-2014 Olemassa olevien rakennusten rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen 2.4.2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RIL Tarkastusmenettely 2.4.2014

Lisätiedot

RIL Erityismenettelyn soveltaminen. rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja kulttuurihistorialliset arvot

RIL Erityismenettelyn soveltaminen. rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja kulttuurihistorialliset arvot RIL 241-2016 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Erityismenettelyn soveltaminen rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja kulttuurihistorialliset arvot 2 RIL 241-2016 RILin julkaisuilla on oma kotisivu,

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvonnan tietopäivä 3.3.2015 ERITYISMENETTELY

Lisätiedot

RIL Rakennesuunnittelun julkaisut - tilannekatsaus

RIL Rakennesuunnittelun julkaisut - tilannekatsaus RIL Rakennesuunnittelun julkaisut - tilannekatsaus Eurokoodiseminaari 2016 Gunnar Åström RIL gunnar.astrom@ril.fi 10.12.2015/GÅ 1 Eurokoodien suunnitteluohjeet RIL 201 207 (EC1 EC7) Tehtävä: Esittää eurokoodien

Lisätiedot

RIL 13.4.2015 1 LAMMISEN LAARI!! Erityismenettelyn ja ulkopuolisen tarkastuksen laajennettu käyttöala

RIL 13.4.2015 1 LAMMISEN LAARI!! Erityismenettelyn ja ulkopuolisen tarkastuksen laajennettu käyttöala RIL 13.4.2015 1 LAMMISEN LAARI!! Erityismenettelyn ja ulkopuolisen tarkastuksen laajennettu käyttöala Rakennustarkastajan vastuu rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistamisessa Erityissuunnittelijoiden

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Juha Järvenpää 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Juha Järvenpää 27.2.2013 Juha Järvenpää 27.2.2013 Lähtötilanteen selvitys ja arvon määritys palkataan hankkeelle korjausrakentamiseen pätevöitynyt ammattilainen/pääsuunnittelija toimii rakennuttajan luottohenkilönä huolehtii tarvittavista

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

Rakennusten rakenteellinen turvallisuus ja kehittyvä lainsäädäntö

Rakennusten rakenteellinen turvallisuus ja kehittyvä lainsäädäntö Rakennusten rakenteellinen turvallisuus ja kehittyvä lainsäädäntö RIL Rakennusten sortumat miten estetään 30.10.2013 Yli insinööri Jukka Bergman Maankäyttö ja rakennuslaki, muutos 1.1.2013 Rakennus on

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Esityksen aiheet: Suomen rakentamismääräykset

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

Vastaanottaja: Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi

Vastaanottaja: Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi LAUSUNTO 16.5.2014 Sivu 1 (6) Vastaanottaja: Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi koskien suunnitteluja työnjohtotehtäviä sekä ympäristöministeriön

Lisätiedot

Maaseuturakentamisen ajankohtapäivät 15.9.2014. Rakennesuunnitelmien kolmannen osapuolen tarkastus. Suunnittelijan näkökulma. Sisältö Tarkastusten taustaa Maatalousrakentamisen taustaa Kokemuksia tyypillisistä

Lisätiedot

Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa

Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa Anssi Knuutila Opinnäytetyö, Rakennusterveysasiantuntija RTA 2015-2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) 150 d Erityismenettely

Lisätiedot

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 2 YLEISTÄ EU:n tasolla eräs perusvaatimuksia on kilpailun esteiden poistaminen sekä tavaroiden

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TIETOPÄIVÄ 3.3.2015

RAKENNUSVALVONNAN TIETOPÄIVÄ 3.3.2015 RAKENNUSVALVONNAN TIETOPÄIVÄ 3.3.2015 KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Tarkastusinsinööri Aimo Nousiainen Kun erityismenettely tuli säädöksiin: RakMK A1 (2006) Erityismenettely 3.2.1 Määräys Rakennushankkeessa

Lisätiedot

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan - Helsingin malli - Mervi Abell Lupa-arkkitehti Vaikutus terveellisyyteen ja turvallisuuteen? haitallisten aineiden

Lisätiedot

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen RAKENTAMISTA KOSKEVAN SÄÄNTELYN UUDISTAMINEN Normien perkaaminen Yleisesti sääntely vähenee Tavoitteena sääntelyn

Lisätiedot

Toteutusstandardien käyttöönotto - Puurakenteet. EUROKOODI 2011 SEMINAARI Ari Kevarinmäki VTT Expert Services Oy

Toteutusstandardien käyttöönotto - Puurakenteet. EUROKOODI 2011 SEMINAARI Ari Kevarinmäki VTT Expert Services Oy Toteutusstandardien käyttöönotto - Puurakenteet EUROKOODI 2011 SEMINAARI Ari Kevarinmäki VTT Expert Services Oy 9.12.2011 2 prsfs 5978:2010 Puurakenteiden toteuttaminen Rakennuksien kantavia rakenneosia

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

RIL 248-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen

RIL 248-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen RIL 248-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen 2 RIL 248-2013 JULKAISIJA JA KUSTANTAJA: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry MYYNTI:

Lisätiedot

Kestäväksi rakennettu Suomi

Kestäväksi rakennettu Suomi KANSILEHTI Rakennusvalvonnan valvontaprosessi RAKENNUSHANKKEEN KOSTEUDENHALLINTA Rakennusvalvontaviranomaisentehtävänä on omalta osaltaan varmistua siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävät

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan rooli rakennusturvallisuuden varmistamisessa

Rakennusvalvonnan rooli rakennusturvallisuuden varmistamisessa Rakennusvalvonnan rooli rakennusturvallisuuden varmistamisessa Johtava rakennustarkastaja Päivi Niemi 15.9.2014 MRL 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset a) Rakenteiden lujuus ja vakaus b) Paloturvallisuus

Lisätiedot

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen,

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto RAKENNUSVALVONTA Rakennuspaikan osoite MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto Kiinteistötunnus Rakennuslupatunnus loppukatselmus

Lisätiedot

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet

Lisätiedot

Rakenteellinen turvallisuus miten teoria ja käytäntö kohtaavat?

Rakenteellinen turvallisuus miten teoria ja käytäntö kohtaavat? RIL, Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä 30.10.2013 Rakennusten sortumat miten estetään? Rakenteellinen turvallisuus miten teoria ja käytäntö kohtaavat? Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1.

Lisätiedot

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki Rakennusvalvonta, Järvenpää p. 0403152581 Järvenpään kaupunki Tekijä, muokkaa Perustyylissä

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015

Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015 Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetukset

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö

Uudistuva lainsäädäntö Uudistuva lainsäädäntö Suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuutta ja tehtävien vaativuutta koskevat uudistuneet säännökset ja soveltamisohjeet Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2014 Aila Korpivaara

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Rakennusvalvontaviranomaisen. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen Maankäyttö-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä Pasi Timo Tarkastuspäällikkö Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta Ajankohtaista ja Yhteisiä pelisääntöjä Eurokoodiseminaari 8.12.2016 Kalastajatorppa pksrava.fi Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen TOPTEN

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 RAKENNESUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT JA SUUNNITTELIJOIDEN KELPOISUUS

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 RAKENNESUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT JA SUUNNITTELIJOIDEN KELPOISUUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 RAKENNESUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT JA SUUNNITTELIJOIDEN KELPOISUUS Teräsrakennepäivä 2015 Helsinki 25.11.2015 Jouko Lamminen Tarkastusinsinööri, DI Vantaan

Lisätiedot

PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö

PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 19.11.2014 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetukset

Lisätiedot

Erään teräsrunkoisen teoll.hallin tarina, jännev. > 40-50 m

Erään teräsrunkoisen teoll.hallin tarina, jännev. > 40-50 m Erään teräsrunkoisen teoll.hallin tarina, jännev. > 40-50 m 1 HALLIN ROMAHDUS OLI IHAN TIPALLA - lunta katolla yli puoli metriä, mutta paino olennaisesti alle 180 kg neliölle KEHÄT HIEMAN TOISESTA NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670

EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 EUROKOODI 2012 SEMINAARI Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 Koulutus ja käyttöönotto Eurokoodikoulutukset järjestettiin pääosin 2007 Oppilaitoksissa opetus pääosin eurokoodipohjaista

Lisätiedot

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Kuivaketju10 -seminaari, työmaatoteutus Oulu 14.10.2015 Perttu Pitkälä Kehityspäällikkö, Skanska Oy Rakentamisen valmistelu Tavoitteista toimenpiteiksi Suunnitellaan

Lisätiedot

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Yksityiskohtainen esittely Sisältö Pientalonlaadun kokonaisuuden yleisesittely Seudullisen rakentamisen ja asumisen palvelun yleisesittely Seudullisen

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) Lupatunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Osa 1. Ilmoitus Ilmoitus loppukatselmusta varten: Olemme yhdessä todenneet, että: Rakennustyö on valmis ja MRL153 2 momentin

Lisätiedot

Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista

Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista Pornainen 21.9.2011 Päivi Kauppinen-Ketoja Toimialajohtaja, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Pornainen, Pukkila, Askola, Myrskylä Rakennusvalvonta muutosten

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

MERENRANTARAKENTAMISEN KOSTEUSTEKNISET HAASTEET JA ONGELMAT

MERENRANTARAKENTAMISEN KOSTEUSTEKNISET HAASTEET JA ONGELMAT Julkisivuyhdistyksen seminaari MERENRANTARAKENTAMISEN KOSTEUSTEKNISET HAASTEET JA ONGELMAT Aimo Nousiainen 14.5.2009 Dipoli Helsingin rantarakentamisalueet nyt ja lähitulevaisuudessa Rakennettavissa oleva

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu, suunnittelijat ja suunnitelmat. Esko Knuutila rakenneinsinööri

Rakennesuunnittelu, suunnittelijat ja suunnitelmat. Esko Knuutila rakenneinsinööri Rakennesuunnittelu, suunnittelijat ja suunnitelmat Esko Knuutila rakenneinsinööri 09.02.2016 Musta teksti = säännökset (mrl tai asetus), sininen teksti = ympäristöministeriön ohje, vihreä teksti = rakennusvalvonnan

Lisätiedot

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja Betonirakenteiden määräykset Betonityönjohtajien päivityskurssi 29.10.2015 Rakentamismääräysten uusi rakenne Kantavien rakenteiden suunnittelua ohjaavan lainsäädännön rakenne: Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

Kansalliset tuotehyväksyntämenettelyt

Kansalliset tuotehyväksyntämenettelyt Kansalliset tuotehyväksyntämenettelyt Puutuotteiden ja puurakenteiden standardisointi - seminaari 31.10.2017 Antti Koponen/Rakennustuoteteollisuus RTT ry Suomessa noudatetaan Suomen lakia ja siihen perustuvia

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

KUNTOARVIO-RAPORTTI MANEESI 13.09.2013 1 / 6

KUNTOARVIO-RAPORTTI MANEESI 13.09.2013 1 / 6 1 / 6 RAKENNUSRUNGON KUNTOARVIORAPORTTI Pvm: 13.9.2013 Laatija: Kimmo Keskitalo 2 / 6 Sisällysluettelo 1 Kiinteistön perustiedot... 3 2 Johdanto... 3 3 Yhteenveto... 4 3.1.1 Perustukset, (F1)... 4 3.1.2

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

KANTAVIA RAKENTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET. Tilannekatsaus Eurokoodi 2013 seminaari, Yli-insinööri Jukka Bergman

KANTAVIA RAKENTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET. Tilannekatsaus Eurokoodi 2013 seminaari, Yli-insinööri Jukka Bergman KANTAVIA RAKENTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET Tilannekatsaus Eurokoodi 2013 seminaari, 11.12.-13 Yli-insinööri Jukka Bergman Tausta määräyskokoelman uudistamiselle MRL 13, MRL 117 (=> 1.1.2013) MRL:ia täydentävät

Lisätiedot

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

Teräsosien CE merkintä

Teräsosien CE merkintä 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteiden liitoksissa käytettävien liitososien CE-merkintätarvetta. Erityisesti käsitellään ns. tilausteräsosia, jotka terästoimittaja valmistaa

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus Tapani Hoppu

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus Tapani Hoppu Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus 14.04.2016 Tapani Hoppu MRL:n muutos 41/2014 Säädöskatsaus Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetusmuutos 1.6.2015 Pääsuunnittelijan

Lisätiedot

Tilannekatsaus ja avaus. Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2014 Ylijohtaja Helena Säteri

Tilannekatsaus ja avaus. Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2014 Ylijohtaja Helena Säteri Tilannekatsaus ja avaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2014 Ylijohtaja Helena Säteri Säännösten muutostarpeita EU:n direktiivien toimeenpano Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi RES-direktiivi

Lisätiedot

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS KANTAVISTA RAKENTEISTA 477/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS POHJARAKENTEISTA 465/2014 SÄHKÖINEN ASIOINTI - LUPAPISTE RAKENNUSTYÖMAAN

Lisätiedot

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan 21.11.2016 SH 1 Rakennuslupa MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta /2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta /2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2015 214/2015 Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien luokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Risto Levanto

Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Risto Levanto Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta Risto Levanto 7.10.2015 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetusmuutos 1.6.2015

Lisätiedot

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013 Markku Rantama Rantama Consulting Työn vaiheet 1. Vaihe Tietokartoitus; vastaavat menettelyt,

Lisätiedot

FISE:N TOTEAMAT PÄTEVYYDET

FISE:N TOTEAMAT PÄTEVYYDET Rakennusalan pätevyysnimikkeet Suomessa. Tilanne keväällä 2009. Yleistä. Rakennusalalla on pääasiassa kolme pätevyyksiä rekisteröivää tahoa: FISE, joka on keskittynyt toimihenkilötasolle rakennus ja LVI-alalla,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Info YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 12.4.2016 ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen 6.4.2016 Suunnitelmalliset oppilaitostarkastukset ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot