Apu on kosketuksen päässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Apu on kosketuksen päässä"

Transkriptio

1 Apu on kosketuksen päässä Kokemuksia kuvallisen yhteyden hyödyntämisestä asiakastyössä Tampereella Mia Vaelma

2 Esityksen sisältö T-Seniority EU-hanke, Tampereen osaprojektin kokemuksia Käytössä oleva tekniikka Miten kehittämistyö jatkui EU-hankkeen jälkeen? Lempäälän Ehtookoto Sopimusvuori ry:n kotikuntoutus-projekti Tampereen kaupungin laitoshoidon etähoitotyön kehittämishanke Tulevaisuuden haasteita

3 T-Seniorit Tampere

4 T-Seniority EU-hanke vuosina (Expanding the benefits of Information Society to Older People through digital TV channels) Kilpailukyvyn ja innovaatioiden CIPpuiteohjelma 7 osallistujamaata: Espanja, Ranska, UK, Italia, Kreikka, Kypros Suomesta mukana Tampereen kaupunki ja MediNeuvo Oy

5 HyvinvointiTV-konsepti Laurean ammattikorkeakoulu, Espoon kaupunki, palvelun ja teknologian tuottajat, opiskelijat, opettajat omaishoitajien jaksamista tukeva palvelumalli EEVA-hanke, InnoELLI Senior ohjelma, KOTIIN-hanke, Vanhusten omatoimista selviytymistä edistävä Innovaatioympäristö hanke, Elämää Lisää Osallistumalla (ELO) hanke, Turvallinen koti hanke

6 T-Seniority hankkeen tavoitteet Parantaa ikääntyvän väestön elämänlaatua, tukea kotona asumista ja toimintakyvyn ylläpitämistä tekniikkaa hyödyntäen Eri maissa erilaiset ratkaisut Tampereella luotiin vuorovaikutteista videoneuvottelutekniikkaa hyödyntävä IkäLinjapalvelumalli

7 T-Seniorit Tampere 40 asiakasta + 10 yhteispistettä ryhmämuotoisia ohjelmia henkilökohtaisia tapaamisia (terveysneuvonta, ulossoitot) 24/7 hoitajapäivystys omaisyhteydenpito helppokäyttöinen internetyhteys

8 Asiakashaastattelujen tuloksia käyttäjäkokemusten mukaan IkäLinja oli pääsääntöisesti helppokäyttöinen, hyödyllinen ja turvallisuutta lisäävä laitteen käytön oppiminen oli helppoa 65% mielestä luottavaisuus uutta teknologiaa kohtaan kasvoi 80%:lla vastaajista

9 Asiakashaastattelujen tuloksia IkäLinja oli odotusten mukainen 80% mielestä 60% olisi ollut valmis itse maksamaan tällaisesta palvelusta ei soveltunut kaikille muistisairaus vaikeutti/esti käyttöä

10 Omaisten kokemuksia läheisen muistisairaus esti palvelun käyttöä: Olisipa ollut aikaisemmin! omaisen voinnin seuranta kuvallisessa yhteydessä helpompaa IkäLinjan käyttäjällä oli tunne siitä, että on mukana teknisen maailman kehityksessä Vidyo-ohjelman asennus ja käyttö ei ollut kaikille helppoa

11 Käytössä oleva tekniikka

12 1. IkäLinja helppokäyttöinen kosketusnäytöllinen käyttöliittymä sisältää PC:n, videoneuvotteluohjelman (Vidyo), webkameran, mikrofonin, laajakaistayhteyden, asennuksen ja teknisen tuen

13 2. Virtual Care Mobile (VCM) omalta tietokoneelta käytettävä videoneuvottelupalvelu asiakkaille, asiantuntijoille ja omaisille tietokoneen peruskäyttötaidot oltava + web-kamera ja äänilaite

14 3. Videoneuvottelulaitteisto Kiinteä videoneuvottelulaitteisto Koulutuksiin osallistuminen, koulutusten järjestäminen Kokoukset Kaupissa, Hatanpäällä ja Koukkuniemen Juhlasalissa

15 Miten kehittämistyö jatkui?

16 KOTA-hanke (kotona asumista tukeva palvelurakenne ja henkilöstö) kaupungin päivä- ja palvelukeskukset Pirkanmaan hoitokoti kotisaattohoidossa olevien potilaiden ja heidän läheistensä tukeminen teknologiaa hyödyntäen

17 Lempäälän Ehtookoto Ry Välitin Videoavusteisen kotikuntoutuksen kehittämishanke Viidakko- ja Kotiruutu hankkeet päihde- ja mielenterveyskuntoutujat Mainiemen kuntoutumiskeskus ja Sopimusvuori Ry Tampereen kaupunki, laitoshoito

18 Tietokoneavusteinen kotikuntoutus-projekti, Sopimusvuori Ry (Johanna Koivisto & Katariina Ruuth )

19 Sopimuvuori ry Sopimusvuori tarjoaa mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitopalveluita Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien asukkaille. Mielenterveyskuntoutujille on tarjolla 19 kuntoutusyksikköä ja noin 40 tukiasuntoa. Lisäksi toimintaa kehitetään Kotikuntoutusprojektissa, jossa tarkoituksena on tukea kuntoutujan itsenäistä elämää ja kotona asumista.

20 Tietokoneavusteinen kotikuntoutus-projekti / Mielenterveyskuntoutujien itsenäisen asumisen monikanavainen tuki RAY:n rahoittama hanke, jota hallinnoi Sopimusvuori ry kehittämiskumppanina Tampereen kaupunki Osarahoitus Välittäjä 2009-hankkeesta Kotikuntoutuksen tarkoituksena on tukea mielenterveyskuntoutujaa yksilöllisesti suunnitellun tuen ja kotona olevan kotiruudun avulla Nopea yhteydenotto ongelmatilanteissa, arkisin ja lauantaisin sekä kotiruutuasiakkailla muina aikoina tehostetun palveluasumisen yksikköön Vaahteraan.

21 Projekti-/kotiruutuasiakkailla kotikäyntejä 1-3 viikossa ja lisäksi sovitusti kahdenkeskiset kotiruutukeskustelut ja kotiruuturyhmät, muutostilanteissa tuen intensiivisyyden lisääminen tarpeen mukaan Kotikuntoutuksen sisältö räätälöidään jokaisen asiakkaan omien tarpeiden mukaisesti. Käynnit voivat sisältää mm. arjen askareita, virastoasioita, viikon kuulumisia, mielekkään päivätoiminnan etsimistä.

22 Kotiruudun käytännön toteutus Sovitut keskustelut kahdenvälisinä Ryhmätoiminta Vertaistuki Tiedonsaanti, erilaiset asiantuntijainfot Arjenhallinta, nopea yhteydenotto ongelmatilanteissa Sosiaalisen kanssakäymisen lisääntyminen Erilaiset tukitoimet

23 Etäkuntoutuksen kokemuksia Ehtookodossa ja Kunnarissa Jaana Holm & Johanna Kormano

24 Lempäälän Ehtookoto Asuntoja 79 Alueella 9 rivitaloa ja asunnot pääasiassa rivitaloasuntoja 10 asuntoa muistityön yksikössä sekä 1 kpl kolmen solun asunto. Vammaismitoitettuja asuntoja on 46. Asukkaita 84 Asukkaiden ikärakenne 18 v-98 v Kuntopalvelun kotona asuvia asiakkaita 250 Henkilökuntaa 43 työntekijää

25

26 Ehtookoto tuli mukaan T-Seniorit-projektiin T-seniorit hankkeessa tuotettiin palveluja vuorovaikutteisten videoneuvottelujen kautta ja tavoitteena oli kotona asumisen tukeminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen. T-Seniorit-projektin loputtua Ehtookoto jäi mukaan yhteistyöverkostoon. Ehtookodossa suurimpia haasteita on ollut rohkaista asukkaita ja henkilökuntaa käyttämään tietotekniikkaa ja uutta teknologiaa!

27 Tekniikka ja ikäihminen: Mihin on kiinnitettävä huomiota? Asukkaat on otettava mukaan suunnitteluun! Tärkeää saada tehdä omaa elämää koskevia päätöksiä. Edettävä asukkaiden tahdilla! Oppimisessa tarvitaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys palkitaan! Asukkaiden vertaistuki ja voimavarat käyttöön! Asukkaiden sairauksista johtuvat haasteet huomioitava!

28 Tekniikan on oltava helppokäyttöistä ja helposti saavutettavissa (laitteet, tilat). Onnistumisen kokemukset, myös pienet tärkeitä, samoin palautteen saaminen. Toiminta luo elämälle merkitystä, jolla on aina yhteys ihmisen terveyteen. Tekniikka mahdollistaa aktiivisuuden lisääntymistä erityisesti liikuntarajoitteisilla asukkailla ja mielenterveyskuntoutujilla.

29 X.X.2012 Matti Meikäläinen

30 Etäkuntoutuksen kokemuksia Kunnarissa Lempäälän Ehtookoto ry/ Kunnari tarjoaa työikäisille mielenterveyskuntoutujille päivätoimintaa ja tukiasumista Kuntouttava päivätoiminta muodostuu erilaisista ryhmistä, kotikäynneistä, verkkotapaamisista Jokaiselle asiakkaalle tehdään yksilöllinen, tavoitteellinen kuntoutussuunnitelma

31 Nuorille on suunnattu OmaStartti ryhmä, joka aloitti toiminnan 09/2011 Ryhmän toimintaan on sisällytetty verkkoryhmä ja yksilölliset verkkotapaamiset Verkkoryhmän tapaamiset ovat suljettuja OmaStartti ryhmään kuuluville nuorille on luotu yhteiset säännöt ryhmän kanssa Verkkokäyttäytymisestä Osallistujilla on omat tietokoneet ja mobileliittymät. Kamerat ja kuulokkeet on hankittu Kunnarista Verkkoryhmän työskentely täydentää ryhmäpäivien sisältöä Ryhmäläiset saavat ennakkotehtävän jota käsitellään verkkotapaamisen aikana

32 Ohjaajien kokemuksia verkkotyöskentelystä Lisää joidenkin asiakkaiden vuorovaikutusta, ei tarvitse olla fyysisesti samassa tilassa Toimii hyvin asiakkailla, jotka kokevat sosiaaliset tilanteet haastavina = madaltaa kynnystä vuorovaikutukseen Sairaus saattaa vaikuttaa verkkotyöskentelyn onnistumiseen Säästää työntekijän aikaa, ei aikaa matkoihin Tekniset ongelmat häiritsevät ajoittain yhteydenpitoa Yhteydenpitomahdollisuus lisää turvallisuuden tunnetta

33 Kehittämisajatuksia Asiakkaiden tukeminen ryhmäkäyntien päätyttyä esim. opintojen alkaessa tai muuttaessa pois tukiasunnosta Asiakkaiden keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen Yhteistyö eri toimijoiden kanssa Koulutus

34 Asiakkaiden kokemuksia Aluksi paljon ennakkoluuloja, mm seuraavia kommentteja: Mitä hyötyä tästä on?, Ihan tyhmää Onko pakko? Kaikki asiakkaat tottuneita netin käyttäjiä ja yhteydenpito ystäviin tapahtunut jo aiemmin verkossa.

35 Vuoden käytön jälkeen seuraavia kokemuksia: Ihan ok Tekniset ongelmat haittaa Vaihtoehto kotikäynnille Työskentely verkossa mukavaa ja erilaista Välillä vaikea keskittyä Yksilötapaamiset helppo tapa vaihtaa ajatuksia Järkevä juttu Mukavaa kun saa olla kotona

36 Etähoitotyön kehittämishanke

37 Etähoitotyön kehittämishanke Tampereen kaupungin laitoshoidon Etähoitotyön kehittämishanke alkoi osana geriatrian poliklinikan kehittämishanketta vuonna 2011 Hyödynnetään hyvinvointi-, hoiva-, turvateknologiaa geriatrisen poliklinikkatyön tavoitteiden tukena Kehitetään ja käyttöönotetaan teknologiaa hyödyntäviä kotona asumista tukevia toimintamalleja ja palvelumuotoja Kehitetään ja tehostetaan hoitotyön asiakas- ja toimintaprosesseja teknologiaa hyödyntämällä

38 Hoito etänä Hyöty lähellä esittelyvideo: et/sairaalatjalaitoshoito/geripoli.html#videot

39 Ketkä videoneuvottelevat? VCM käyttäjiä: 30 asiantuntijaa joka poliklinikalla muutamilla ulkopuolisilla asiantuntijoilla, yhteistyötahoilla, yhteistyöverkostolaisilla omaisia jatkuva mobileyhteys tai kertaluonteinen kutsulinkki 2 asiakasta

40 Rauhaniemen sairaalan geriatrian poliklinikka ja Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian poliklinikka IkäLinja + VCM-yhteyksiä käytössä kesästä 2011 asti Yksityisiä asumispalvelun tuottajia (Kotipirtin palvelutalo ja Lahdensivun koti) mukana kehittämässä ja pilotoimassa etäpalveluja kanssamme (konsultointi, mentorointi, koulutus) haavahoitajan, jalkaterapeutin, diabetesasiantuntijan etäajanvarausmahdollisuus mentorointi (psykogeriatrinen erityisosaaminen)

41 Kaupin sairaala ja geriatrian poliklinikka 5 IkäLinjan kotikäyttäjää ryhmätapaamisia säännöllisesti henkilökohtaisia etäajanvarauksia etäomainen kotikäynnillä mukana Sairaalan potilaiden ja omaisten väliset etäyhteydet Omaiset etähoitoneuvottelussa mukana Sairaalan potilailla internetin käyttömahdollisuus Kiinteä videoneuvottelulaitteisto viikoittaisessa käytössä

42 Mitä palveluja tarjotaan? Etäajanvaraukset Asiakkaille, omaisille, yhteistyötahoille Moniammatillinen yhteistyö Kokouskäytäntöjen kehittäminen videoneuvottelua hyödyntäen Verkoston asiantuntijuus jaettavissa ja hyödynnettävissä laajasti Konsultointi Haavahoitaja/hygieniahoitaja/diabetesasiantuntija/muu asiantuntija Kuvapuhelintuki (esim. asumispalveluyksikön henkilökunnalle) Koulutusten järjestäminen ja niihin osallistuminen Esim. henkilönosturin käyttökoulutus, haavahoito Kaukana asuvat omaiset mukana hoitoneuvottelussa/ omaisyhteydenpidossa videoneuvottelun avulla

43 Mitä palveluja asiakkaat saavat? Ryhmät: Jumppa 1 X vko Kuulumiset 1 X vko Diabetesaiheinen keskustelupiiri Sosiaalinen virikekuntoutus: muistijumppa, visailu, valokuvat jne. Vierailijat: diabetesasiantuntija, sairaalapastori, tutustumiskäynnillä olevat, opiskelijaryhmät jne. Henkilökohtaiset etäajanvaraukset: Lääkäri/hoitaja/muu asiantuntija 24/7 päivystyspalvelu voidaan teknisesti käynistää Asiakkaiden vertaistuki toisilleen TietoLinjalta helppo pääsy internettiin

44 Omaisyhteydenpidon mahdollisuus Asiakas omainen lääkäri - hoitaja

45 Mitä tulisi huomioida kehittämistyössä? Mitkä taustatekijät ohjaavat teknologian laajempaan hyödyntämiseen? Mihin ja mitä teknologiaratkaisua tarvitaan? Mihin sitä halutaan käyttää? Mitä halutaan saada aikaan? Mitä lisäarvoa ratkaisu tuo? Kenen kanssa tehdään yhteistyötä? Kuka on vastuuhenkilö? Kuka koordinoi? Onko riittävästi resursseja? Motivointi, kannustus ja innostus!

46 Haasteita Koordinoinnin & tiedottamisen tehostamisen tarve koko kaupungin tasolla kehittämishankkeiden koordinointi teknologiaosaamiseen liittyvän tiedon levittäminen Resurssien & nimettyjen vastuuhenkilöiden tarve Kilpailutukset, sopimukset, tulkinta Tekniset haasteet, toimintavarmuus Skype ym. tutut ratkaisut omaisyhteydenpidossa Palvelun käyttökulut asiakkaalle? Palvelumallin levittäminen, normaalikäytännöksi saaminen

47 Haasteita Kustannussäästöjen todentaminen työajan tehokas käyttäminen asiakas pärjää pidempään kotona, yksinäisyys ja syrjäytyneisyys vähenevät, virkeällä mielellä selviää kotona entistä paremmin päivystyskäyntien väheneminen

48 https://vgutampere.videra.com

49 Lounastauolla klo on mahdollisuus keskustella Sinikan kanssa!

50 Lähteitä: Holm, J. & Kormano, J. Seminaariesitysmateriaali Hyvinvointiteknologian visiotyöryhmä Palvelutuotannossa hyödynnettävän hyvinvointi- ja hoivateknologian mahdollisuuksia ja käyttöönottoa koskeva visio. Tampere. Konsernihallinto. Apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:3. Sosiaali- ja terveysministeriö. Suomen kuntaliitto. Yliopistopaino. Helsinki Ruuth, K. & Koivisto, J. Seminaariesitysmateriaali Tampere virtaa Sujuvan elämän suurkaupunki vastuullisesti kehityksen kärjessä. Tampereen kaupunkistrategia. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen strategia Tampereen kaupunki. Tetola

51 Kiitos! Projektisuunnittelija Mia Vaelma

APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ

APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ Mia Vaelma APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ T-Seniorit -projekti 2008 2010 Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 2/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Pekkonen, Leena & Saarikivi, Carita TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (2008) mukaan vanhusten tulee voida asua kotona mahdollisimman

Lisätiedot

ITÄMEREN ALUEEN YHTEISTYÖ JA VIRTU-HANKE

ITÄMEREN ALUEEN YHTEISTYÖ JA VIRTU-HANKE ITÄMEREN ALUEEN YHTEISTYÖ JA VIRTU-HANKE Heidi Tuominen TIIVISTELMÄ Itämeren alueella, kuten muuallakin Euroopassa, demografiset muutokset sekä palveluiden laadun ja saatavuuden turvaaminen luovat haasteita

Lisätiedot

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI 6.0.0 Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 1 SISÄLLYS VUOSI 2011 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 3 YHDISTYKSEN HALLINTO

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS SAMPO -HANKE Samalla polulla -voimavaroja lyhytaikaishoidosta 2007 2010 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KUNTOUTTAVAN LYHYAIKAISHOIDON MALLI... 2 2.1

Lisätiedot

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta ? Katso Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta MONIMUOTOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 Aikuissosiaalityö 3. sektori, vapaaehtoistyö, järjestöt Yksityiset palveluntuottajat Seurakunnat Korjausneuvonta

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE SENIOREILL Päivi Aro Panu Harmo Asta Kainulainen Matti Linnavuo Taija Pakarinen Sara Viitala Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Sisältö: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010. Suuplari 2/2010 SUUPLARI. Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2

Sisältö: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010. Suuplari 2/2010 SUUPLARI. Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2 SUUPLARI Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010 Sisältö: Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2 Yhteistuumin ESBL-bakteerin ehkäisyyn, sivu 2 Perheneuvolatyötä Suupohjassa

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski.

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski. EN NC CIIE CEE SC S S TT S N N O O 155 AR EA RC SSE CH HH RREE HII YY HNOLOG C C EE TS S VVI HT IGH ISSI HL I G Ikäihmisten tarvelähtöisten tarvelähtöisten Ikäihmisten palveluiden kehittäminen kehittäminen

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot