Lastensuojelun edunvalvojahanke kuntakartoitus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastensuojelun edunvalvojahanke kuntakartoitus 2012"

Transkriptio

1 Lastensuojelun edunvalvojahanke kuntakartoitus Valitse sairaanhoitopiiri (maakunta)

2 2. (Lappi) Kunta tai sosiaalipalveluita järjestävä muu organisaatio (esim. kuntayhtymä, sote-alue, isäntäkuntamalli tai vastaava) Vastaajien määrä: (Länsi-Pohja) Kunta tai sosiaalipalveluita järjestävä muu organisaatio (esim. kuntayhtymä, sote-alue, isäntäkuntamalli tai vastaava) Vastaajien määrä: 4

3 5. Onko kunnassanne tehty hakemusta käräjäoikeudelle tai maistraatille edunvalvojan määrämiseksi lapselle vuoden 2011 aikana? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) Avoimet vastaukset: kyllä, edustamaan lasta lastensuojeluprosessissa. Kuinka monta? Avoimet vastaukset: kyllä, edustamaan samaa lasta sekä lastensuojelu- että rikosprosessissa. Kuinka monta? - 2 Avoimet vastaukset: kyllä, edustamaan lasta rikosprosessissa. Kuinka monta? 6. Onko tiedossanne tapauksia vuodelta 2011, joissa hallinto-oikeus olisi määrännyt Hallintolainkäyttölain 19 a :n perusteella hallinto-oikeudessa vireillä olevaan asiaan edunvalvojan lapselle? Avoimet vastaukset: kyllä, kuinka monessa tapauksessa

4 7. Onko tiedossanne tapauksia vuodelta 2011, joissa sosiaalitoimi tai muu taho (maistraatti tai huoltaja) on hakenut lapselle edunvalvojaa lastensuojelulain 22 nojalla, mutta maistraatti tai käräjäoikeus ei ole määrännyt edunvalvojaa? Avoimet vastaukset: kyllä, kuinka monessa tapauksessa? 8. Mikäli kunnassanne on haettu edunvalvojaa edustamaan lasta lastensuojeluprosessissa, mihin lastensuojeluprosessin vaiheeseen tai vaiheisiin edunvalvojaa on haettu? Voit valita useampia eri vaihtoehtoja. Vastaajien määrä: 3 9. Millä perusteella on arvioitu, että perusteet edunvalvojan hakemiselle täyttyvät? Voit valita useamman vaihtoehdon. Vastaajien määrä: 3

5 10. Mikä on ollut käyttämienne edunvalvojien ammatti, koulutustausta tai mihin heidän pätevyytensä edellä mainittuun tehtävään on perustunut? Voit valita useamman vaihtoehdon. Vastaajien määrä: 3

6 11. Jos kunnassanne ei ole haettu edunvalvojaa lapsen asiassa, mistä ajattelette sen johtuvan? Voit valita useamman vaihtoehdon. Vastaajien määrä: 14 Avoimet vastaukset: muu, mikä? - vanhempien hyväksyntä puuttui 12. Onko teillä riittävästi tehtävään soveltuvia edunvalvojia käytössänne? 13. Minkälaista koulutusta ja tiedotusta lastensuojelun edunvalvontaan liittyen näkemyksenne mukaan alueellanne erityisesti tarvittaisiin? Voit valita useamman vaihtoehdon. Vastaajien määrä: 14

7 14. Mihin asiaan toivoisitte erityisesti lastensuojelun edunvalvoja-asiassa paneuduttavan 1) omalla alueellanne 2) valtakunnallisesti? Vastaajien määrä: 6 - Edunvalvojan ja sosiaalityöntekijän työnjako. Edunvalvojakoulutusta ja edunvalvojan koulutukseen valittavien riittävä lastensuojeluprosessin tuntemus - Tunnettavuus edunvalvojan käyttämisestä oikeusprosessissa, varsinkin käräjäoikeuden tuomareille tietoa, ettei hylätä edunvalvontahakemusta suoralta kädeltä, vaikka olisi ollut hyvät perusteet. ) koulutukseen - edunvalvojien koulutus Ylä-Lappiin ) asian esillä pitäminen ja koulutus 2) asiasta informointi laajemminkin - Kts. edellinen vastaus eli koko kokonaisuuteen. meillä ei ole ollut tarvetta hakea edunvalvojaa nyt viime vuosina Täällä ei kyllä toisaalta ole tehtävään lastensuojelun edunvalvojankoulutuksen käynyttä Teemme pienenä kuntana yhteistyötä Rovaniemen kaupungin lastensuojelun kanssa. En tiedä, mikä tilanne on siellä. Meillä on ollut poikkeuksellisesti lastensuojelun työntekijöissä vaihtuvuutta (äitiys- j vanhempainvapaan + hoitovapaan johdosta) ja yhden työntekijän siirtyminen muualle eri tehtäviin. Joten voi olla, että tietoa ei ole, ja olemme asiassa jälkijunassa. 15. Tähän kohtaan voitte vapaasti lähettää terveisiä Pelastakaa Lasten lastensuojelun edunvalvojatoiminnalle tai muille kartoituksen toteuttajatahoille. Vastaajien määrä: 1 - Tässä ollaan hyvällä asialla. Toivottavasti asia etenee alueellisiin ja yhteisiin koulutuksiin, jossa asia alkaa avautua. Lapsen henkilöön liittyvää edunvalvojaa voidaan hakea edustamaan lasta lastensuojeluprosessissa Lsl 22 :n perusteella ja rikosprosessissa HolhL 32 2 mom perusteella. Lisäksi hallinto-oikeus voi määrätä Hallintolainkäyttölain 19 a :n perusteella lapselle edunvalvojan hallinto-oikeudessa vireillä olevaan asiaan.