HUS TUKIPALVELUYKSIKÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS TUKIPALVELUYKSIKÖT"

Transkriptio

1 HUS TUKIPALVELUYKSIKÖT Palvelut ja kuntayhteistyö HUS Tukipalveluyksiköt

2 TA2013 Länsi-Uusimaa 44,5 milj. 444 henk. Lohja 73,9 milj. 645 henk. HYKS 1 304,8 milj henk. Hyvinkää 156,0 milj henk. Porvoo 65,7 milj. 567 henk. Ravioli 37,8 milj. 426 henk. HUS-Desiko 68,6 milj henk. HUS-Logistiikka 145,7 milj. 283 henk. HUSLAB 156,2 milj henk. HUS-Kuvantaminen 122,2 milj henk. HUS-Apteekki 122,9 milj. 185 henk. HUS-Servis 51,9 milj. 874 henk. Työterveyshuolto 6,6 milj. 55 henk. Apuvälinekeskus 6,4 milj. 33 henk. HUS- Tilakeskus 162,4 milj. 25 henk. Tietohallinnon taseyksikkö 78,8 milj. 214 henk. Toimitusjohtaja Yhtymähallinto 109 henk. Hallitus Tytäryhteisöt HUS- Kiinteistöt Oy 136,2 milj. 317 henk. Uudenmaan Sairaalapesula Oy 15,8 milj. 226 henk. Ulkoinen tarkastus 4 henk. HYKSin kliiniset palvelut Oy 10 asunto- ja kiinteistöyhtiötä Valtuusto Tarkastuslautakunta

3

4 APUVÄLINEKESKUS Palvelut ja kuntayhteistyö Apuvälinekeskus

5 Apuvälinekeskus palvelut ja kuntayhteistyö VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Apuvälinekeskus tuottaa asiakaslähtöistä sekä laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyistä apuvälinepalvelua. Toimintojen päällekkäisyyksiä poistamalla ja keskittämällä erityisosaamista vaativat palvelut niille erikoistuneille työntekijöille, vapautuu niukkenevia asiantuntijaresursseja merkittävästi HUS-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon muihin toimintoihin. Apuvälinekeskus

6 Apuvälinekeskus palvelut ja kuntayhteistyö PALVELUT HUS-alueen yhteisten apuvälineiden luovutusperusteiden hallinta ja ylläpito. Vaativan erityistason apuvälinepalvelut lasten kierrätettävät apuvälineet, sähköpyörätuolit ja mopot, kommunikoinnin apuvälineet Keskitetty apuvälinelogistiikka Apuvälinehankinnat, huolto- ja korjauspalvelut, apuvälineisiin liittyvät logistiset ratkaisut Yhtenäinen tietojärjestelmä Effector. Apuvälinepalveluihin liittyvän osaamisen kehittäminen Apuvälinepalveluihin liittyvät neuvontapalvelut Sopimuksen mukaan muut keskittämisestä hyötyvät apuvälineisiin liittyvät tukipalvelu-muodot. Apuvälinekeskus

7 Apuvälinekeskus palvelut ja kuntayhteistyö JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ Toiminta pohjautuu HUS-hallituksen hyväksymään Apuvälineorganisaation liiketoimintasuunnitelmaan. Toiminta käynnistyi vaiheittain v alkaen erikoissairaanhoidon apuvälienpalveluista Jäsenkunnat voivat liittyä mukaan Apuvälinekeskuksen tarjoamaan palvelutoimintaan erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Vuonna 2013 jäsenkuntien mahdollisuus hyödyntää HUS:n kilpailuttamaa valmisortoosi -sopimusta Apuvälinekeskus

8 Apuvälinekeskus palvelut ja kuntayhteistyö MUU KUNTAYHTEISTYÖ HYKS-Erva sopimuksen puitteissa yhteistyökohteina Erva-alueella ovat mm.: Erva-laajuiset yhtenäiset apuvälineiden luovutusperusteet Kalliiden ja erityisosaamista vaativien apuvälineiden tarpeen arviointi ja hankinta; kommunikoinnin apuvälineet, ympäristönhallintalaitteet, erityisohjattavat sähköiset liikkumisen apuvälineet, hengityksen apuvälineet Kalliiden myoelektronisten proteesien tarpeen arviointi, hankinta, huolto ja käytön opetus KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET Espoon ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinekeskuksen yhteistyön kartoittaminen Apuvälinekeskus

9 HUS-Apteekki Palvelut ja kuntayhteistyö HUS-APTEEKKI

10 VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Suomen vaikuttavin sairaala-apteekki parasta palvelua potilaan parhaaksi niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossakin. Tuotamme asiakkaidemme sekä potilaiden parhaaksi laadukkaita ja turvallisia lääkehuolto- ja kliinisen farmasian palveluja ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti tuloksellisessa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kliinisten hoitoyksiköiden, perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. HUS-APTEEKKI

11 HUS-APTEEKIN TOIMINTAPOLIITTISET PÄÄMÄÄRÄT VUOSILLE Lääkitysturvallisuus Turvalliset ja korkealaatuiset lääkehuoltopalvelut yhteistyössä niin erikoissairaanhoidon kuin perusterveydenhuollonkin kanssa. Vaikuttava, kilpailukykyinen ja tuottava toiminta laatu varmistaen Vuorovaikutteinen työyhteisö Farmasia-alan vaikuttava yhteistyökumppani ja arvostettu työnantaja Korkeatasoinen tutkimusyhteistyö ja opetustoiminta sairaalafarmasiassa HUS-APTEEKKI

12 HUS-APTEEKIN PALVELUKOKONAISUUDET Lääkkeiden hankinta, varastointi ja toimittaminen Velvoitevarasto Erityisvarautuminen Lääkevalmistus ja laadunvalvonta Solunsalpaajien annosvalmistuspalvelu Lääkekäytön seuranta ja raportointi Lääkeinformaatio, -seuranta ja raportointi Kliinisen farmasian palvelut Osastofarmasiapalvelut Koneellinen annosjakelupalvelu Lääkehoidon arviointipalvelu Kliinisten lääketutkimusten avustus Avoapteekkitoiminta (tartuntatautilain mukaisesti) HUS-APTEEKKI

13 JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ

14 PALVELUT HUS-Apteekin erityisrooli kuntayhteistyössä Valvomme lääkelainsäädännön noudattamista ja vastaamme kustannustehokkaasti kuntien eri yksiköiden lääkehuollon toteuttamisesta sekä laadun varmistamisesta Lisäämme ja ylläpidämme lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan lääketietoisuutta ja osaamista esim. osastofarmasian avulla Vastaamme kuntien lääkevarautumisesta Kilpailutamme HUS-hankintarenkaaseen liittyneiden kuntien lääkehankinnat Turvaamme potilaiden vaativat tarpeet oman lääkevalmistuksen ja maahantuonnin avulla Tarjoamme lääkkeiden koneellista annosjakelupalvelua HUS-APTEEKKI

15 MUU KUNTAYHTEISTYÖ Lääkehankintayhteistyö Lääkehuollon asiantuntijapalvelut Mukana kehittämässä turvallista lääkehoitoa moniammatillisessa yhteistyössä toimintaohjeet lääkehoitosuunnitelma Muut asiantuntijapalvelut Erva yhteistyö lääkehuollon suunnittelu rakennushankkeissa Yhteiset kilpailutukset Erityisvastuualueen asiantuntijapalveluiden, toimintamallien ja annosjakelupalvelun harmonisointi HUS-APTEEKKI

16 KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET Apotti hanke Lääkehuollon määritykset yhteistyössä Helsingin kaupungin sairaala-apteekin kanssa Sairaalarakennushankkeet Espoon kaupungin uusi sairaala Jorvin sairaalan yhteyteen Hyvinkään kaupungin sairaala Hyvinkään sairaalan yhteyteen HUS-APTEEKKI

17 HUSLAB Palvelut ja kuntayhteistyö HUSLAB

18 VISIO JA TOIMINTA-AJATUS HUSLAB Diagnostiikan edelläkävijä potilaan parhaaksi HUSLABin strategiset päämäärät: Asiakaslähtöinen ja oikea-aikainen laboratoriopalvelu Tiivistyvä kumppanuus asiakkaidemme kanssa Korkeatasoinen tutkimus, tuotekehitys ja opetus Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta Suomen suurin kliinisten laboratoriopalveluiden tuottaja HUSLABin ydintehtävä on tuottaa korkealaatuisia laboratoriopalveluita HUS:n sairaanhoitoalueiden ja jäsenkuntien potilaiden diagnostiikkaa ja hoitoa varten pääasiallinen toiminta-alue on HUS-kuntayhtymän erikoissairaanhoito ja HUS:iin kuuluvien kuntien perusterveydenhuolto (toistaiseksi Porvoota lukuunottamatta) HUSLAB

19 PALVELUT HUSLAB tuottaa laboratoriopalveluita viidellä laboratoriolääketieteen erikoisalalla: Kliininen kemia Patologia Kliininen mikrobiologia Genetiikka Kliininen farmakologia HUSLABin laaja näytteenottoverkosto (yli 70 toimipistettä) palvelee sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon potilaita Potilaat voivat valita näytteenottopisteen vapaasti asuinpaikastaan riippumatta Laboratorioiden lisäksi HUSLABiin kuuluvat myös Kliinisen genetiikan yksikkö sekä valtakunnallista neuvontapalvelua tarjoavat Myrkytystietokeskus ja Teratologinen tietopalvelu. HUSLAB

20 JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ HUSLABin kokonaisvaltainen laboratoriopalvelu kattaa paikallisen näytteenottotoiminnan vieritestauksen näytteiden kuljettamisen analysoiviin laboratorioihin analytiikan asiantuntijakonsultaatiot laboratoriopyyntöjen ja vastausten sähköisen välittämisen kunnan käyttämiin potilastietojärjestelmiin. Lisäksi tarjoamme kunnille mm. terveysasemien itse tekemien vieritestien tukipalvelua EKG- ja spirometriatutkimuksia papa-seulontatutkimuksia Marevan-potilaiden tekstiviesti-vastauspalvelua laboratoriotutkimusten käytön seurantaa monipuolisten tilastojen avulla asiantuntijaluentoja Yhteistyötä seurataan säännöllisesti (vähintään 2x /vuosi) järjestettävissä HUSLABin ja kunnan välisissä yhteistyökokouksissa. HUSLAB

21 KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET Liikkuva näytteenottotoiminta (kotinäytteenotto, liikkuva lähipalvelu; Espoo, Helsinki, Vantaa, Länsi-Uusimaa) Sähköisten pyyntö-vastauskäytäntöjen edelleen kehittäminen potilaiden laboratoriotulosten kattavan hyödynnettävyyden parantamiseksi hoitoketjun eri vaiheissa (Weblab-työpöytäintegraatio; useissa kunnissa) Marevan-potilaiden tekstiviestivastauspalvelun (TextINR) laajentaminen (Helsinki, Vantaa, Lohja) Laboratoriotutkimusten käytön seurannan kehittäminen (erit. Loviisa, Vantaa) Iso Omena palvelutorin suunnittelu Espoossa, tavoitteena täysin uudella tasolla tapahtuva yhteistyö HUSLAB

22 MUU KUNTAYHTEISTYÖ HUSLAB tarjoaa erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille: Laboratorioanalytiikkaa siltä osin kuin sitä ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien omissa laboratorioissa Asiantuntijakonsultaatioita ja koulutusta Laboratorioanalytiikan varakapasiteettia ervan laboratorioiden mahdollisten toimintahäiriöiden varalta Tukea ja yhteistyötä laatujärjestelmien kehittämisessä HUSLAB tuottaa laboratorioanalytiikkaa myös muille Suomen sairaanhoitopiireille sopimusten mukaisesti HUSLAB

23 HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS Palvelut ja kuntayhteistyö HUS-KUVANTAMINEN

24 HUS-KUVANTAMINEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Vastuullinen ja osaava kumppani, uudistuva ja innostava työyhteisö HUS-Kuvantaminen huolehtii radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian erikoisalojen palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä sekä alansa yliopistolliselle sairaalalle kuuluvasta tieteellisestä tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi liikelaitos huolehtii lääkintäteknisten palvelujen tuottamisesta ja niiden kehittämisestä ja tarjoaa lääkintätekniikan asiantuntijapalveluita. HUS-KUVANTAMINEN

25 HUS-KUVANTAMINEN PALVELUT 1/2 Radiologiset palvelut Radiologisiin tai muihin menetelmiin perustuva kuvantaminen, valmistelu- ja oheistoiminnot, tutkimusmateriaalin analysointi, tulkinta ja lääkärin antama erillinen lausunto sekä tutkimuksen riittävä dokumentaatio Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen palvelut Elimistön toimintaa kuvaavat tutkimukset sekä pitkäaikaisrekisteröinnit, luuston, keuhkojen, aivojen, munuaisten, imuteiden ja sydämen toiminnalliset kuvantamistutkimukset sekä isotooppihoidot HUS-KUVANTAMINEN

26 HUS-KUVANTAMINEN PALVELUT 2/2 Kliinisen neurofysiologian palvelut Keskus- ja ääreishermoston toimintatutkimukset ja monitoroinnit, tutkimustallenteiden analysointi ja lausunnot, hoito- ja muut toimenpiteet Lääkintätekniikan palvelut Lääkintälaitteiden kunnossapitopalvelut, korjaus, huolto, ylläpito, kalibrointi ja laadunvalvonta. Asiantuntijapalvelut laitteiden valintaan, koekäyttöön, testaukseen ja turvallisuuskysymyksiin sekä selvitys-, tutkimus- ja konsultointityöt ja vastaanottotarkastukset. Kliininen valokuvaus, videokuvaus ja kuvankäsittely. HUS-KUVANTAMINEN

27 HUS-KUVANTAMINEN JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ (2012) Radiologia Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede HUS-KUVANTAMINEN Kliininen neurofysiologia Helsinki (12 M ) X X X X Vantaa (2,8 M ) X X X X Espoo (2,4 M ) X X X X Lohja (885 t ) X X X X Hyvinkää (771 t ) X X X X Järvenpää (600 t ) X X X - Karviainen Karkkila, Vihti (490 t ) X Raasepori (426 t ) X - X X Kerava (413 t ) X X X X Kirkkonummi (321 t ) X X - - Loviisa (245 t ) X Sipoo (223 t ) X Porvoo (174 t ) X Nurmijärvi (172 t ) X X X - Hanko (143 t ) X - X - Kauniainen (93 t ) X X X - Mäntsälä (58 t ) X X X - Pornainen (27 t ) X Askola (1,5 t ) X Tuusula (88 t ) X X X - X X Lääkintätekniikka X

28 HUS-KUVANTAMINEN MUU KUNTAYHTEISTYÖ/JÄSENKUNNAT Liittymisneuvottelut käynnissä jäsenkuntien kanssa, jotka eivät ole vielä keskittäneet radiologiaa HUS-Kuvantamiseen: Tuusula (tavoiteaikataulu ) sekä Nurmijärvi ja Porvoo (tavoiteaikataulua ei määritelty). Asiakastapaamiset, joiden tavoitteena on mm. Tutkimus- ja palvelumäärien optimointi/kustannusseuranta Asiakastarpeiden tunnistaminen ja asiakastyytyväisyyden varmistaminen Asiakaslähtöisten toimintamallien rakentaminen, esim. Lähete-lausunto-järjestelmän yhtenäistäminen, mikä mahdollistaa potilaiden vapaan liikkuvuuden myös Länsi-Uudenmaan alueella Jorvin ajanvarausten yksinkertaistaminen (Espoon, Kirkkonummi, Vantaa) Ohutneula/paksuneulanäytteiden lähetekäytäntöjen yksinkertaistaminen Toimipisteverkon kehittäminen Espoossa ja Helsingissä Luun tiheysmittausten ja spirometrioiden tutkimusvalikoiman kehittäminen ja käytäntöjen yhdenmukaistaminen Palvelujen tarjoaminen myös kuntien työterveyshuollolle Lähettävien yksiköiden tiedonsaannin parantaminen (www-sivujen ammattilaissivustot) HUS-KUVANTAMINEN

29 HUS-KUVANTAMINEN MUUT KUNTAYHTEISTYÖ/ERVA Asiantuntija-apu lausuntojen laadintaan (Carea) TT-lausuntoja päivystysaikaan PET- ja isotooppitutkimuksiin virka-aikaista asiantuntija-apua loma- ja ruuhka-aikana Potilassiirtoja pelkän tutkimuksen vuoksi harvoin Carea ja EKSOTE Koulutusyhteistyö Yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä Viikoittaiset radiologian klinikkameetingit videoituna ervalle Opetus- ja koulutustapahtumat ovat avoimia ervalle Sopijapuolten toimintayksikköjen ristiinauditoinnit HUS-KUVANTAMINEN

30 HUS-DESIKO LIIKELAITOS Palvelut ja kuntayhteistyö HUS-Desiko liikelaitos, Tuula Karhumäki toimitusjohtaja

31 VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Visio Terveyden edistäminen turvallisessa hoitoympäristössä kestävästi osana potilaan hoitoprosessia Toiminta-ajatus HUS-Desiko liikelaitos on erikoistunut tuottamaan tuloksellisesti ja asiakaslähtöisesti korkean hygieniatason takaavia tilojen puhtaanapito- ja muita laitoshuoltopalveluja, välineiden puhdistamis-, desinfektio- ja sterilointipalveluja sekä toimittamaan valmiita desinfioituja tai steriloituja väline- pakkauksia oikea-aikaisesti ja turvallisesti HUS-Desiko osallistuu infektioiden torjuntaan yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa ja siten edistää hoidon sujuvuutta ja potilasturvallisuutta. HUS-Desiko vastaa sterilointipalvelujen tuottamisen ja sterilointiprosessin turvallisuudesta HUS-Desiko liikelaitoksen asiakkaita ovat HUS:n sairaanhoidolliset ja tukipalveluyksiköt, HUS:n jäsenkuntien sairaanhoidolliset yksiköt ja muut ulkoiset asiakkaat Yhteistyö erva-alueen kuntien välinehuollon kanssa on suunnitelmallista HUS-Desiko liikelaitos TA 2013 Toimintatuotot 68,6 milj. euroa Henkilöstöä 1706

32 LAITOS-JA VÄLINEHUOLTOPALVELUT Laitoshuolto on tärkeä osa potilaan hoitoketjua ja turvallista hoitoympäristöä. Välinehuolto on tärkeä osa turvallista potilaan tutkimusta ja hoitoa. 1. Puhtaanapitopalveluvalikoima yleistilojen puhtaanapidosta korkean hygieniatason puhtaanapitoon -tilojen ylläpitosiivous ja määräaikaistehtävät, eristyssiivoukset, välisiivoukset esim. leikkaussaleissa, vaihtomattopalvelut ja erikoissiivoukset mm. remonttien yhteydessä 2. Ruokahuoltoa avustavat palvelut toimivat keskitetyn tai hajautetun mallin mukaisesti mm. ruokatilaukset, nestelistojen merkitseminen, astioiden pesu ja ruoan tarjoilun valmistelu 3. Huoltopalvelut sisältävät osastoilla tehtäviä hoitotyötä tukevia palveluja potilashuoneiden huolto, osastoilla käytettävien tavaroiden puhdistus, huoltolaitteiden puhdistus, välinehuolto osastolla, pyykkihuolto, potilaiden vaatteiden säilytyspalvelu, näytteiden yms. kuljetus ja jätehuolto 4. Potilasvuoteiden puhdistus ja vuokrauspalvelu keskitetty potilassänkyjen vuokraus- ja puhdistuspalvelu, varavuoteiden säilytys 1. Keskitetty välineistön huoltopalvelu asiakkaan lähettämien instrumenttien, tutkimus-ja hoitovälineiden puhdistaminen, desinfektio, pakkaaminen ja sterilointi välinehuoltokeskuksessa ja toimitus takaisin asiakkaalle sovittuna ajankohtana * välinehuoltokeskuksia tällä hetkellä seitsemän 2. Välineiden huolto asiakkaan erityistason yksikössä välineiden puhdistaminen, desinfektio ja sterilointi leikkausosastoilla sopimuksen mukaan endoskooppien puhdistaminen ja desinfektio endoskopiayksiköissä tehostetuilla osastoilla eristysvälineistön huolto välineiden huolto laboratorio 3. Toimenpideosastojen ja vuodeosastojen sisäinen hoitologistiikkapalvelu sopimuksen mukaan osastojen käsivarastojen hallinta, mm. anestesiapöytien varustuksesta huolehtiminen HUS-Desiko liikelaitos

33 JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ Tot 1000 euro JÄSENKUNNAT ESPOO HELSINKI VANTAA HYVINKÄÄ JÄRVENPÄÄ KERAVA KIRKKONUMMI LOHJA NURMIJÄRVI PORVOO RAASEPORI SIPOO TUUSULA Ulkoista jäsenkunta ja muuta myyntiä vuonna ,7 % liikevaihdosta, mistä välinehuoltopalvelua jäsenkunnille 47 % muille 19% laitoshuoltopalvelua jäsenkunnille 31 % ja muille 3% MUUT ASIAKKAAT ULKOINEN MYYNTI YHT HUS-Desiko tuottaa monipuolisia laitos- ja välinehuoltopalvelu jäsenkunnille sovittujen palvelusuunnitelmien mukaisesti palvelujen uudelleen järjestelyt on toteutettu joko liikkeenluovutuksen periaattein tai palvelun tuottamisena henkilöstön siirtyessä vanhoina työntekijöinä tuottajalle tai uutena palvelukonseptina YKSIKÖN NIMI

34 MUU KUNTAYHTEISTYÖ Erityisvastuualueen välinehuollon järjestämissuunnitelma vuosille suun terveydenhuollon alueellinen yhteistyö vuonna 2013 ja alueellisen välinehuollon järjestämismallin laatiminen käynnissä HUS-Desikosta etyleenioksidisterilointipalvelut erityisvastuualueelle koulutuspalvelut asiantuntijapalvelut, hankintayhteistyö alan laitteista ja koneista Välinehuollon järjestäminen yhteistyö aloitettu Inkoon kunta, Porvoon kaupunki, Hyvinkään kaupunki, Nurmijärven kunta, Keravan kaupunki Helsingin kaupunki Vantaan kaupunki Laitoshuollon järjestäminen yhteistyö aloitettu Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Muu jäsenkuntayhteistyö tullaan käynnistämään suunnitellusti HUS-Desiko liikelaitos

35 KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET Suun terveydenhuollon hammasvälineet tuotteistus ja standardointi hanke, mukana Espoon ja Porvoon suun terveydenhuolto, VSSHP:n välinehuolto Tutkimus hammasvälineiden huoltomenetelmistä yhteistyössä Espoon suun terveydenhuollon ja Suomen sairaalahygieniayhdistyksen (SSHY) välinehuoltoryhmän, Valviran sekä Hjell-instituutin kanssa Hyvinkään kaupungin Sairaalamäki, laitoshuollon järjestäminen uudisrakennukseen Gemini- välinehuollon tuotannonohjausjärjestelmä erva välinehuollot Suunnitteilla Yhteistyö apuvälineiden huollossa Instrumenttien huolto ja vuokrauspalvelu HUS-Desiko liikelaitos

36 HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS Palvelut ja kuntayhteistyö HUS-Logistiikka liikelaitos

37 HUS-Logistiikka VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Oikeat palvelut parhaat ratkaisut HUS-Logistiikka on terveydenhuollon tuloksellisin hankinta-, logistiikka- ja sairaankuljetuspalvelujen tuottaja ja toimialan suunnannäyttäjä. HUS-Logistiikan tehokkaat ja asiakassopimuksin määritellyt hankinta-, logistiikka- ja sairaankuljetuspalvelut mahdollistavat asiakkaiden päätoiminnon asiakas- keskeisen suorittamisen. HUS-Logistiikka liikelaitos

38 HUS-Logistiikka PALVELUT Hankintapalvelut Kilpailuttaa hoito- ja yleistarvikkeet sekä lääkintälaitteet ja kaluston Avustaa palvelujen, yksittäisten lääkintälaitteiden ja kaluston hankinnassa asiakkaan tarpeen mukaan Laatii ja ylläpitää hankinta- ja puitesopimukset Neuvoo hankinta-asioissa sekä tuottaa hankintaan liittyviä lakimies- ja koulutuspalveluja Ylläpitää tuotevalikoimaa ja sopimuksia tietojärjestelmissä asiakkaan käyttöön Logistiikkapalvelut Varastoi ja toimittaa asiakkaan tarvitsemat hoito- ja yleistarvikkeet Järjestää asiakkaan tarvitsemat kuljetuspalvelut Vastaa tuote- ja palveluneuvonnasta sekä tilaajien tarvitsemista tilausjärjestelmäkoulutuksista Sairaankuljetuspalvelut Vastaanottaa ja järjestää sairaan- ja invataksikuljetukset keskitetysti ja tehokkaasti Osallistuu hoitoon kuljetuksen aikana Opastaa tilaajia potilaan kuljetusvaatimuksista HUS-Logistiikka liikelaitos

39 HUS-Logistiikka JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ Valtaosa HUS:n jäsenkunnista on ulkoistanut hoitotarvikkeiden hankintatoimen ja varastoinnin HUS-Logistiikalle. HUS:n jäsenkunnista HUS-Logistiikan tarvikelogistiikan asiakkaina ovat: Hyvinkään sairaanhoitoalue Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula. Lohjan sairaanhoitoalue Lohja, Siuntio, Karkkila, Vihti. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Hanko, Raasepori, Inkoo. Porvoon sairaanhoitoalue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo. HYKS-sairaanhoitoalue Kerava, Vantaa (TK-päivystyksen osalta), Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi. HUS-Logistiikka liikelaitos

40 HUS-Logistiikka JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ HUS:n jäsenkunnista HUS-Logistiikan sairaankuljetusyksikön asiakkaina ovat: HYKS-sairaanhoitoalue Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Espoo ( lukien), Vantaa Hyvinkään sairaanhoitoalue ( lukien) Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula. Porvoon sairaanhoitoalue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo. Lohjan sairaanhoitoalue Karkkila, Lohja, Siuntio, Vihti. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Hanko, Raasepori, Inkoo. HUS-Logistiikka liikelaitos

41 HUS-Logistiikka MUU KUNTAYHTEISTYÖ Osana HYKS erityisvastuualueen suunnitelmaa on laadittu hankinta- ja logistiikkapalvelujen yhteistyösuunnitelma. Yhteistyö on käynnistetty HUS:n, Eksten ja Carean kanssa yhteishankintoina, joissa HUS- Logistiikka toimii yhteishankintayksikkönä. Tulokset ja kokemukset yhteishankintojen tuomista kustannussäästöistä ovat rohkaisevia. Sairaankuljetusyhteistyötä erityisvastuualueella on Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan keskussairaaloiden kanssa. HUS-Logistiikka liikelaitos

42 HUS-Logistiikka KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET Keskitettyjen palveluiden järjestämisessä HUS- Logistiikalla tulee yhteishankintayksikkönä olemaan keskeinen rooli. Erva- ja PKS-kuntien osalta selvitetään aikana yhteistyömahdollisuuksia hankinta- ja varastointiyhteistyön osalta. Vuosien logistiikkakeskus investointihanke palvelee lainsäädännön edellyttämää alueellisen yhteistyön velvoitetta. Alustavia keskusteluja hankinta- ja logistiikkayhteistyöstä Päijät-Hämeen keskussairaalan osalta on käyty HUS-Logistiikka liikelaitos

43 HUS-SERVIS Palvelut ja kuntayhteistyö HUS-SERVIS

44 HUS-Servis VISIO JA TOIMINTA-AJATUS HUS-Servis tukee HUS:ia sen tavoitteiden saavuttamisessa HUS-SERVIS

45 HUS-Servis PALVELUT Tuotamme asiakkaillemme monipuolisia tukipalveluita keskitetysti HUS-SERVIS

46 HUS-Servis JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ HUS-Servis tuottaa jäsenkunnille erityisesti Sairaaloiden aula- ja potilaskuljetuspalveluita Potilasasiakirjapalveluita Koulutuspalveluita Vuonna 2012 tuotettujen palveluiden arvo oli n. 0,6M Helsingin osuus ostoista oli yli 80% (0,5M ) Pienempiä asiakkaita ovat Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava ja Lohja Sairaaloiden aula- ja potilaskuljetuspalveluiden osuus on yli 80% palveluiden arvosta HUS-SERVIS

47 HUS-Servis MUU KUNTAYHTEISTYÖ Muille kuin HUS jäsenkunnille (ml. ERVA-alue) HUS- Servis tuottaa pieniä määriä koulutuspalveluita KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET HUS-Servis tarjoaa asiointipalveluita monialapalveluna (aula-, potilaskuljetus-, lähetti- ja potilasasiakirjapalvelut) tuleviin uusiin sairaaloihin esim. Jorvi ja Hyvinkää HUS-SERVIS

48 RAVIOLI Palvelut ja kuntayhteistyö Ravioli

49 Ravioli VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Asiakastamme kuunnellen innovatiivisesti ja tehokkaasti toimien, maukasta ruokaa sekä korkeatasoista ravitsemushoitoa ammattitaidolla hyvinvointisi tueksi Liiketoiminta-ajatus Ravioli on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota. Ravioli on laadukas tutkittuun tietoon perustuvien ravitsemis- ja ravitsemusohjauspalveluiden tuottaja, joka merkittävästi vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja asiakkaiden hyvinvointiin tarjoamalla korkeatasoisia, asiakkaiden tarpeista lähteviä perusruokavalioiden ja erityisruokavalioiden mukaisia aterioita. Erikoissairaanhoidossa Raviolin osaaminen on osa potilaiden korkeatasoista hoitoa. Liikelaitos toimii elintarvikkeiden hankintayksikkönä. Liikelaitos tarjoaa palveluja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveydenhuollon toimintayksiköille sekä muille palveluja tarvitseville. Ravioli

50 Ravioli PALVELUT 38 MILJOONAA EUROA Ravioli

51 Ravioli JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ 2,7 MILJ. Raaseporin, Lohjan, Espoon, Vantaan ja Hyvinkään kaupungeille sairaalakiinteistössä oleville potilaille ja henkilökunnalle ateriapalveluita Keravan kaupungille ravitsemusterapiapalveluita Hyvinkään kaupungin kanssa perustettu osakeyhtiö, joka aloittaa tuotannollisen toimintansa vuonna 2014 KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET Yhteistyön laajentaminen Raaseporissa Raviolin vapaan kapasiteetin hyödyntämiseksi Ravioli

52 HUS-TIETOHALLINTO Palvelut ja kuntayhteistyö

53 HUS-Tietohallinto VISIO Toimitamme asiakaskeskeisiä, innovatiivisia, luotettavia ja kustannustehokkaita kokonaisratkaisuja ylivertaisella osaamisella asiakkaidemme ydintoiminnan tueksi. Olemme innovatiivinen, asiakaslähtöinen ja asiakkaidemme kannalta ylivertainen terveydenhuollon toimintaympäristön ratkaisutoimittaja. Olemme terveydenhuollon kokonaisratkaisujen luotettavin, kilpailukykyisin ja halutuin kumppani sekä houkutteleva työnantaja. Toimittamamme palvelut ja järjestelmät ovat ajanmukaisia, teknisesti varmatoimisia ja helppokäyttöisiä. Palvelumme tukevat parhaalla tavalla asiakkaidemme ydintoimintaa ja sen kehittämistä. HUS-TIETOHALLINTO

54 HUS-Tietohallinto TOIMINTA-AJATUS Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen toimittaminen HUS:n ja sen yhteistyökumppaneiden prosessien ja niiden kehittämisen tueksi Toimivan ja luotettavan järjestelmäympäristön kokonaisvastuullinen toimittaminen, kehittäminen ja ylläpitäminen yhteistyössä asiakkaiden ja muiden palvelutuottajien kanssa Tietojärjestelmien laadun varmistaminen ajantasaisen ja virheettömän tiedon sekä sen laadun ja eheyden mahdollistamiseksi HUS-TIETOHALLINTO

55 HUS-Tietohallinto PALVELUT JA ASIAKKAAMME Tietohallinto tuottaa tietojärjestelmä-, työasema- ja perustietotekniikan, viestintätekniikan palveluita ja tietoteknisten laitteiden vuokrausta pääsääntöisesti HUSkuntayhtymälle, kuntayhtymän yhteistyökumppaneille, liikelaitoksille sekä tytär- ja osakkuusyhtiöille. Muita asiakkaita ja sidosryhmiä ovat kunnat, sairaanhoitopiirit, yksityiset terveydenhuollon toimijat ja viranomaiset. HUS-TIETOHALLINTO

56 HUS-Tietohallinto HANKE- JA PROJEKTITOIMINTA Hanke- ja projektitoiminta muodostaa Tietohallinnon yhden keskeisistä strategisista palveluista, joten hanke- ja projektityöskentely ovat yhä keskeisempi työskentelymalli. Koska merkittävä osa tietojärjestelmäinvestoinneista kohdistuu potilastietojärjestelmiin, on Tietohallinnossa oltava vahva menetelmä- ja työvälineosaaminen hallita ja kyky johtaa laajoja hankkeita ja projekteja ja tukea muutoksen toteuttamista oman toimintansa jatkuvassa kehittämisessä ja konsernin ja muiden asiakkaiden kehittämis- ja käyttöönottohankkeissa ja projekteissa. HUS-TIETOHALLINTO

57 HUS-Tietohallinto POTILASTIETOJÄRJESTELMÄT Potilastiedot tulee olla potilaan suostumuksen mukaisesti saatavilla kaikissa niissä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, joissa potilas kulloinkin asioi. Tietojärjestelmät mahdollistavat sujuvan potilaspalvelun ja palveluprosessien tehostamisen. Palvelut tuotetaan asiakkaille valmisohjelmistoilla, joiden kehittämiseen asiakkaiden edustajat ja liikelaitoksen asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti ja innovatiivisesti. HUS-TIETOHALLINTO

58 HUS-Tietohallinto JOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄT Asiakkaiden käyttöön tuotetaan sovittua, luotettavaa ja mahdollisimman ajantasaista tietoa kustannustehokkaasti sovituilla työvälineillä. Tietojen laadunvarmistusta kehitetään yhteistyössä eri tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen osallistuvien tahojen kanssa ja toimintaa kehittää ja ohjaa koko prosessin kattaen laatupäällikön. HUS-TIETOHALLINTO

59 HUS-Tietohallinto TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄT Hallinnollisten asioiden sujuva käsittely eri prosessivaiheissa sekä organisaation sisällä että ulkoisille tahoille tuotetaan sovituilla työvälineillä yhdistettynä monipuoliseen sähköiseen viestintään. Palvelut tuotetaan asiakkaille valmisohjelmistoilla ja integroiduilla toimisto- ja työryhmäohjelmilla. HUS-TIETOHALLINTO

60 HUS-Tietohallinto KOKONAISARKKITEHTUURI Tavoitteena on, että HUS:lla ja sen yhteistyökumppaneilla on selkeät ja tarpeisiin sopivalla tasolla esitetyt arkkitehtuurikuvaukset kokonaisarkkitehtuurinäkökulma kansallisen tietohallintolain hengen mukaisesti. Kuvaukset on laadittu tukemaan HUS:n omaa toimintaa ja ne huomioivat yhteistyömallit niin alueellisella kuin kansallisella tasolla eri prosessien osalta. Kuvaukset kattavat nykytilan ja seuraavien vuosien suunnitelmat. Kokonaisarkkitehtuurityön lähtökohtana ovat toiminnalliset yhteistyötarpeet, joiden perusteet ovat kuntien järjestämissuunnitelmissa ja Erva-alueen järjestämissopimuksessa. Kokonaisarkkitehtuuria käsitellään myös Kanta-palvelujen käyttöönotoissa. Myös Apotti-hankkeessa tehdään osapuolten kesken perusteellista kokonaisarkkitehtuurityötä osittain valtakunnallisessa yhteistyössä. HUS-TIETOHALLINTO

61 HUS-Tietohallinto TIETOLIIKENNEPALVELUT Tietoliikennepalvelut tuottaa vikasietoisen, skaalautuvan ja keskitetysti valvotun ja hallinnoidun langallisen ja langattoman tietoliikenneverkon HUSkuntayhtymän toimintayksiköille. Tietoliikennepalvelut tukee rakennusprojektien suunnittelua ja hankintoja sekä ajanmukaistaa ja päivittää vanhenevaa verkkoa ja käytettäviä verkkoteknologioita. HUS-TIETOHALLINTO

62 HUS-Tietohallinto TYÖASEMAPALVELUT Työasemapalvelut tarjoaa eri käyttötarpeisiin soveltuvien työasemien ja päätelaitteiden käyttömahdollisuuden nyt ja tulevaisuudessa sekä turvaa niiden kustannustehokkaan hyödyntämisen HUS:ssa. Palvelut sisältävät työasemien ja päätelaitteiden vakiointiin, hankintaan, asennukseen, tekniseen tukeen ja uusimiseen liittyviä toimintoja sekä työasemaohjelmistojen keskitetyn paketoinnin ja jakelun verkon kautta. Palveluiden kehittämistä tehdään arkkitehtuurilinjausten mukaisesti. ICT-alan kehittymisen aktiivisella seuraamisella ja uuden teknologian oikea-aikaisella käyttöönotolla turvataan työasemaympäristön ajan tasalla pysyminen sekä hyödynnetään ympäristöön liittyviä uusia ominaisuuksia ja palveluita. HUS-TIETOHALLINTO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT

URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT 5.4.2016 HUS-APTEEKKI SARI ISOKIRMO HUS- APTEEKIN TOIMINTAA Lääkkeiden hankinta, varastointi ja toimittaminen Avoapteekki Lääkevalikoiman kilpailutus Oma maahantuonti ja

Lisätiedot

HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015

HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015 HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016 Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015 SISÄLTÖ HUS-Kuvantaminen lyhyesti Laitehankinnat Palveluhankinnat Hankinnat toiminnan kehittämisen tukena Esitys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana. Joni Palmgrén (FaT, emba)

Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana. Joni Palmgrén (FaT, emba) Toiminta alueellisena palvelujen Tuottajana Joni Palmgrén (FaT, emba) Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos, SataDiag SataDiag on liikelaitos, joka tuottaa diagnostisia-

Lisätiedot

48 23.10.2013 HUS-DESIKON VÄLINEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN - TOIMINNANKEHITTÄMISHANKE

48 23.10.2013 HUS-DESIKON VÄLINEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN - TOIMINNANKEHITTÄMISHANKE Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta 48 23.10.2013 HUS-DESIKON VÄLINEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN - TOIMINNANKEHITTÄMISHANKE EUSAIR 48 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN VÄLINEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

PÄIHDEPOTILAS PÄIVYSTYKSESSÄ JA OSASTOLLA

PÄIHDEPOTILAS PÄIVYSTYKSESSÄ JA OSASTOLLA PÄIHDEPOTILAS PÄIVYSTYKSESSÄ JA OSASTOLLA Psykososiaalisten interventiomallien ja hoitoonohjauskäytäntöjen kehittäminen. Pilottina Hyvinkään sairaala SOCCA, Helsinki 10.02.2015 Sisko Vierimaa Linjaesimies/vastaava

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA Palveluiden järjestäminen Nykyisen mallin mukainen toiminta (0 vaihtoehto). Muutosesitys

Lisätiedot

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus HUS Saattohoitostrategia Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus Hanko Lohjan sha Lohja Hospital Paloniemi Hospital Raasepori Karjalohja Nummi- Pusula Tammiharju Hospital

Lisätiedot

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä 1 (6) Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Versio 3.0 2 (6) 1 Sopijapuolet 1. Yritys (jäljempänä Järjestelmätoimittaja) Y-tunnus 2. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) 1347 V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö päätti esittää kaupunginvaltuustolle,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 25.02.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 16 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuuspalvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n Turvapalvelujen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Naistentautien alueellinen koulutus 7.11.2016 Erikoisuunnittelija Anna Heino anna.heino@thl.fi 13.11.2016 1 Raskaudenkeskeytysrekisteri Tilastoja kerätty 1950-luvulta,

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: 11.3. milj. euroa 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Ehdot mm.: Yhteistyö muiden valtakunnallisten

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

MITEN LÄÄKEHOITOA OHJATAAN JA KEHITETÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ JA KILPAILUTUS

MITEN LÄÄKEHOITOA OHJATAAN JA KEHITETÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ JA KILPAILUTUS MITEN LÄÄKEHOITOA OHJATAAN JA KEHITETÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ JA KILPAILUTUS Kerstin Carlsson Toimitusjohtaja, sairaanhoitopiirin apteekkari HUS-Apteekki liikelaitos KOHTI EDELLÄKÄVIJYYTTÄ HUS 2016 8.12.2015

Lisätiedot

HUS uudistuu. Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä. toimitusjohtaja Kari Nenonen

HUS uudistuu. Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä. toimitusjohtaja Kari Nenonen HUS uudistuu Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä toimitusjohtaja Kari Nenonen HUS strategiaprosessin 2007 tavoitteet: 1. Luoda selkeä ja koko organisaation johtamista tukeva strategia 2. Sitouttaa henkilöstö

Lisätiedot

Toiminta alueellisena palvelujen tuottajana ja Länsirannikon sairaanhoidollisten palveluiden esiselvitys. Liikelaitoksen johtaja Joni Palmgrén

Toiminta alueellisena palvelujen tuottajana ja Länsirannikon sairaanhoidollisten palveluiden esiselvitys. Liikelaitoksen johtaja Joni Palmgrén Toiminta alueellisena palvelujen tuottajana ja Länsirannikon sairaanhoidollisten palveluiden esiselvitys Liikelaitoksen johtaja Joni Palmgrén Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA

HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA erikoissairaanhoito on dynaamisesti kehittyvä yhteiskunnallisen palvelun alue, kaikki uusiutuu viiden vuoden välein Tänään Harvardissa, huomenna HYKSissä

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Leena Forss-Latvala Johtava työterveyslääkäri HUS-Työterveys Henkilöstötoimikunta 13.6.2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) 25.03.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Hannikainen, puh. 046 877 1308 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva Palvelujen järjestämissopimus OYS erva järjestämissopimus Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä Luottamushenkilöitä

Lisätiedot

Tietopyyntö / Markkinakartoitus

Tietopyyntö / Markkinakartoitus Apotti-hanke Tietopyyntö / Markkinakartoitus 5.3.2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mahdollisen hankinnan kohde... 4 3 Mahdolliseen hankintaan liittyvät muut tarpeet... 8 1 Johdanto Apotti-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Selvityshenkilötyöryhmän esitys - HYKS-erva

Selvityshenkilötyöryhmän esitys - HYKS-erva Selvityshenkilötyöryhmän esitys - HYKS-erva Selvityshenkilöt: Aki Lindén Kati Myllymäki Riitta Särkelä Sihteeristö: Kristiina Poikajärvi, STM 19.03.2013 Teija Mikkola, KL Samuli Saarni, THL HYKS -erva-alue

Lisätiedot

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINTAVOLYYMIT Materiaalihankinnat 340 M / vuodessa Hoito- ja muut

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA LUONNOS YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA 1. SOPIJAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, HUS-Logistiikka liikelaitos (HUS-Logistiikka) Stenbäckinkatu 9,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

HUS hallitus 3.5.2004

HUS hallitus 3.5.2004 HUS Tietohallinto -o r g a n i s a a t i o j a s u u n n i t e l m a t HUS / C i s c o Sy s t e m s y h t e i s t y öt a p a a m i n e n 6. 1 0. 2 0 0 4 Risto Laakkonen V er kkoinsinö ö r i H U S 1 HUS

Lisätiedot

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle ESR -hanke 2015-2017

Lisätiedot

PORVOON VANHUSTENHUOLTO - ESIMERKKI JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KEHITTÄMISKUMPPANUUDESTA

PORVOON VANHUSTENHUOLTO - ESIMERKKI JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KEHITTÄMISKUMPPANUUDESTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON VANHUSTENHUOLTO - ESIMERKKI JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KEHITTÄMISKUMPPANUUDESTA PORVOO 50.000 ASUKASTA Yli

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA VALTUUSTO 25 17.06.2015 ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA 366/00/01/03/01/2013 VALT 25 Terveydenhuoltolain (1326/2010)

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

WELFARE ICT FORUM 9.-10.10.2014. Case HUS - Jorvi: Uuden välinehuoltokeskuksen suunnittelu- ja ohjausperiaatteet

WELFARE ICT FORUM 9.-10.10.2014. Case HUS - Jorvi: Uuden välinehuoltokeskuksen suunnittelu- ja ohjausperiaatteet WELFARE ICT FORUM 9.-10.10.2014 Case HUS - Jorvi: Uuden välinehuoltokeskuksen suunnittelu- ja ohjausperiaatteet HUS-Desiko liikelaitos, Tuula Karhumäki toimitusjohtaja 2014, HUS-DESIKO PALVELUN TUOTTAJANA

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

Alueellinen apuvälinepalvelumalli

Alueellinen apuvälinepalvelumalli Alueellinen apuvälinepalvelumalli Tilaajarenkaan pääneuvottelijoiden ja PSHP:n yhteistyökokous 14.6.16 Anne Ojala apuvälinepalvelupäällikkö Alueellinen apuvälinepalvelumalli K380 Projektipäällikkö Jaana

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö.

Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö. Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö. Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Apotti hankekokonaisuuden tavoitteena on

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Selvityksen tarkoitus 1. Helmikuussa näytti mahdolliselta, että pääministeri Stubbin hallituksen esityksenä kaikkien puolueiden hyväksymä

Lisätiedot

ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA

ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA HALLITUS 114 12.10.2015 ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA 312/02/02/00/01/2015 HALL 114 Aiemmat hallituskäsittelyt

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS 1 (5) LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNKI LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS HUS-Apteekin toimittaa lääkkeitä ja lääkkeisiin rinnastettavia

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) 66 Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS HYKS-ERVAN DIAGNOSTISTEN PALVELUIDEN UUDELLEEN ORGANISOINNISTA

TYÖRYHMÄN ESITYS HYKS-ERVAN DIAGNOSTISTEN PALVELUIDEN UUDELLEEN ORGANISOINNISTA HALLITUS 54 25.04.2016 TYÖRYHMÄN ESITYS HYKS-ERVAN DIAGNOSTISTEN PALVELUIDEN UUDELLEEN ORGANISOINNISTA HALL 54 Asia pöydälle hallitus 11.4.2016 47. Esityslistan liitteenä 2 on toimitettu 1.3.2016 valmistunut

Lisätiedot

Välinehuollon toiminnan mittaaminen - näkökulmaa Päijät-Hämeestä

Välinehuollon toiminnan mittaaminen - näkökulmaa Päijät-Hämeestä Välinehuollon toiminnan mittaaminen - näkökulmaa Päijät-Hämeestä Huoltopalvelupäällikkö, tulosaluejohtaja Tukipalvelukeskus PHSOTEY Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Organisaatio VALTUUSTO HALLITUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella 18.08.2016 Sivu 1 / 1 3362/2016 00.04.01.00 29 Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Karhu, puh. 09 816

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot

OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS. - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa

OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS. - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa Esa Ahonen hallintoylilääkäri Kainuu Esa Ahonen 120510 1 Laboratorioselvityksen taustaa laboratoriopalveluissa keskittymistä suuriin kilpailukykyisiin

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2013 Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA 28.4.2014 ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA Etelä-Karjalan hankintapalvelut on tutustunut

Lisätiedot

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014 Matti Vatilo Selvityksen tarkoitus Tehtävänä arvioida edellytyksiä yhdistää kunnat tai osa kunnista yhdeksi tai useammaksi kunnaksi. Myös

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. 53 Selvitys välinehuoltopalvelun laadusta, henkilöstön sijoittumisesta ja kustannuksista

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. 53 Selvitys välinehuoltopalvelun laadusta, henkilöstön sijoittumisesta ja kustannuksista 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2305/06.07.00/2013 53 Selvitys välinehuoltopalvelun laadusta, henkilöstön sijoittumisesta ja kustannuksista Valmistelijat / lisätiedot: Heli Yli-Knuuttila, puh. (09) 816 22142 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

LOREM IPSUMIUM TOIMINTAKERTOMUS. Mahdollinen alaotsikko

LOREM IPSUMIUM TOIMINTAKERTOMUS. Mahdollinen alaotsikko LOREM IPSUMIUM TOIMINTAKERTOMUS DOLOR 2014 EST Mahdollinen alaotsikko HUS-Desiko Puhtaasti potilaan parhaaksi HUS-Desiko liikelaitos tuottaa asiakaslähtöisiä korkean hygieniatason tilojen puhtaanapito-

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 Henkilöstötoimikunnan kokous 19.11.2013 Outi Sonkeri ja Terhi Karppinen *Henkilötyövuodet on otettu tulosyksiköiden syksyllä 2013 käydyistä toiminnan ja talouden seurantakokouksien

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Laboratorioverkoston laadunhallinnasta. Jaakko-Juhani Himberg, dos HUS/HUSLAB laatupäällikkö 24.3.2011

Laboratorioverkoston laadunhallinnasta. Jaakko-Juhani Himberg, dos HUS/HUSLAB laatupäällikkö 24.3.2011 Laboratorioverkoston laadunhallinnasta Jaakko-Juhani Himberg, dos HUS/HUSLAB laatupäällikkö 24.3.2011 HUS:n sairaanhoitoalueet ja sairaalat 1.1.2011 HUS on kuntayhtymä, jonka omistajina on 26 Uudenmaan

Lisätiedot

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN LAKU-PROJEKTI 2003-2005 2005 Hallinnollinen apulaisylilääkäri Timo Kouri OYS, Laboratorio Terveydenhuollon

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 avoite: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisten käytäntöjen jakaminen, toisilta oppiminen ja verkostoituminen Johdatus

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

PIA YLI-KANKAHILA, FT YAMK HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS APUVÄLINEKESKUS. Reumatologian alueellinen koulutus 1.10.2015 Pia Yli-Kankahila

PIA YLI-KANKAHILA, FT YAMK HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS APUVÄLINEKESKUS. Reumatologian alueellinen koulutus 1.10.2015 Pia Yli-Kankahila PIA YLI-KANKAHILA, FT YAMK HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS APUVÄLINEKESKUS 1 HUS-ERVA ALUEEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEIDEN LUOVUTUSPERUSTEET Helsingin ja Uudenmaansairaanhoitopiiri, Kymenlaakson

Lisätiedot

Etelä-Suomen mielenterveysja päihdepalvelujen kehittämishanke

Etelä-Suomen mielenterveysja päihdepalvelujen kehittämishanke Etelä-Suomen mielenterveysja päihdepalvelujen kehittämishanke Hanke-esittely Kuosmanen Lauri, hankejohtaja Kurki Marjo, hankekoordinaattori Lepistö Päivi, hankesuunnittelija Positiivisuus Luottamus Yhtenäisyys

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Diagnostiset alat

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Diagnostiset alat Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030 Diagnostiset alat Erikoislääkärien määrän ennuste vuoteen 2030 Diagnostiset erikoisalat Vuoden lopussa 2014 Vuoden lopussa 2030 Perusura: Muutos, lkm Perusura: Muutos,

Lisätiedot

Apuvälineyhteistyöselvitys Espoo HUS AVK Tietotekniikka. Ohjausryhmä 14.3.2013

Apuvälineyhteistyöselvitys Espoo HUS AVK Tietotekniikka. Ohjausryhmä 14.3.2013 Apuvälineyhteistyöselvitys Espoo HUS AVK Tietotekniikka Ohjausryhmä 14.3.2013 Työryhmät Tietoteknikka - Effector Apuvälinelogistiikka (huolto, pesu, logistiikka, varastointi) Talousryhmä (hankinnat, sopimusten

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3920/02.07.00/2013 88 Laboratorio- ja kuvantamistoimintojen sijoittaminen Omenatorille Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

LIIKKEENLUOVUTUSSOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SAIRAALA-APTEEKIN LÄÄKEHUOLLON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN KAUPUNGIN HUS-APTEEKIN. välillä

LIIKKEENLUOVUTUSSOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SAIRAALA-APTEEKIN LÄÄKEHUOLLON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN KAUPUNGIN HUS-APTEEKIN. välillä LIIKKEENLUOVUTUSSOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SAIRAALA-APTEEKIN LÄÄKEHUOLLON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA HUS-APTEEKIN välillä xx. päivänä xx.kuuta 2015 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON XVII VALTAKUNNALLISET ATK-PAIVAT 1 991

TERVEYDENHUOLLON XVII VALTAKUNNALLISET ATK-PAIVAT 1 991 TERVEYDENHUOLLON XVII VALTAKUNNALLISET ATK-PAIVAT 1 991 UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI ALUSTUS PEIJAKSEN OSAVASTUUALUE Tietohallintoyksikkö Raimo Kuikka 20.5.1991 1 (2) (tiesiirt. kuv) Terveydenhuollon atk-päivät

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot