HUS TUKIPALVELUYKSIKÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS TUKIPALVELUYKSIKÖT"

Transkriptio

1 HUS TUKIPALVELUYKSIKÖT Palvelut ja kuntayhteistyö HUS Tukipalveluyksiköt

2 TA2013 Länsi-Uusimaa 44,5 milj. 444 henk. Lohja 73,9 milj. 645 henk. HYKS 1 304,8 milj henk. Hyvinkää 156,0 milj henk. Porvoo 65,7 milj. 567 henk. Ravioli 37,8 milj. 426 henk. HUS-Desiko 68,6 milj henk. HUS-Logistiikka 145,7 milj. 283 henk. HUSLAB 156,2 milj henk. HUS-Kuvantaminen 122,2 milj henk. HUS-Apteekki 122,9 milj. 185 henk. HUS-Servis 51,9 milj. 874 henk. Työterveyshuolto 6,6 milj. 55 henk. Apuvälinekeskus 6,4 milj. 33 henk. HUS- Tilakeskus 162,4 milj. 25 henk. Tietohallinnon taseyksikkö 78,8 milj. 214 henk. Toimitusjohtaja Yhtymähallinto 109 henk. Hallitus Tytäryhteisöt HUS- Kiinteistöt Oy 136,2 milj. 317 henk. Uudenmaan Sairaalapesula Oy 15,8 milj. 226 henk. Ulkoinen tarkastus 4 henk. HYKSin kliiniset palvelut Oy 10 asunto- ja kiinteistöyhtiötä Valtuusto Tarkastuslautakunta

3

4 APUVÄLINEKESKUS Palvelut ja kuntayhteistyö Apuvälinekeskus

5 Apuvälinekeskus palvelut ja kuntayhteistyö VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Apuvälinekeskus tuottaa asiakaslähtöistä sekä laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyistä apuvälinepalvelua. Toimintojen päällekkäisyyksiä poistamalla ja keskittämällä erityisosaamista vaativat palvelut niille erikoistuneille työntekijöille, vapautuu niukkenevia asiantuntijaresursseja merkittävästi HUS-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon muihin toimintoihin. Apuvälinekeskus

6 Apuvälinekeskus palvelut ja kuntayhteistyö PALVELUT HUS-alueen yhteisten apuvälineiden luovutusperusteiden hallinta ja ylläpito. Vaativan erityistason apuvälinepalvelut lasten kierrätettävät apuvälineet, sähköpyörätuolit ja mopot, kommunikoinnin apuvälineet Keskitetty apuvälinelogistiikka Apuvälinehankinnat, huolto- ja korjauspalvelut, apuvälineisiin liittyvät logistiset ratkaisut Yhtenäinen tietojärjestelmä Effector. Apuvälinepalveluihin liittyvän osaamisen kehittäminen Apuvälinepalveluihin liittyvät neuvontapalvelut Sopimuksen mukaan muut keskittämisestä hyötyvät apuvälineisiin liittyvät tukipalvelu-muodot. Apuvälinekeskus

7 Apuvälinekeskus palvelut ja kuntayhteistyö JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ Toiminta pohjautuu HUS-hallituksen hyväksymään Apuvälineorganisaation liiketoimintasuunnitelmaan. Toiminta käynnistyi vaiheittain v alkaen erikoissairaanhoidon apuvälienpalveluista Jäsenkunnat voivat liittyä mukaan Apuvälinekeskuksen tarjoamaan palvelutoimintaan erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Vuonna 2013 jäsenkuntien mahdollisuus hyödyntää HUS:n kilpailuttamaa valmisortoosi -sopimusta Apuvälinekeskus

8 Apuvälinekeskus palvelut ja kuntayhteistyö MUU KUNTAYHTEISTYÖ HYKS-Erva sopimuksen puitteissa yhteistyökohteina Erva-alueella ovat mm.: Erva-laajuiset yhtenäiset apuvälineiden luovutusperusteet Kalliiden ja erityisosaamista vaativien apuvälineiden tarpeen arviointi ja hankinta; kommunikoinnin apuvälineet, ympäristönhallintalaitteet, erityisohjattavat sähköiset liikkumisen apuvälineet, hengityksen apuvälineet Kalliiden myoelektronisten proteesien tarpeen arviointi, hankinta, huolto ja käytön opetus KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET Espoon ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinekeskuksen yhteistyön kartoittaminen Apuvälinekeskus

9 HUS-Apteekki Palvelut ja kuntayhteistyö HUS-APTEEKKI

10 VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Suomen vaikuttavin sairaala-apteekki parasta palvelua potilaan parhaaksi niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossakin. Tuotamme asiakkaidemme sekä potilaiden parhaaksi laadukkaita ja turvallisia lääkehuolto- ja kliinisen farmasian palveluja ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti tuloksellisessa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kliinisten hoitoyksiköiden, perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. HUS-APTEEKKI

11 HUS-APTEEKIN TOIMINTAPOLIITTISET PÄÄMÄÄRÄT VUOSILLE Lääkitysturvallisuus Turvalliset ja korkealaatuiset lääkehuoltopalvelut yhteistyössä niin erikoissairaanhoidon kuin perusterveydenhuollonkin kanssa. Vaikuttava, kilpailukykyinen ja tuottava toiminta laatu varmistaen Vuorovaikutteinen työyhteisö Farmasia-alan vaikuttava yhteistyökumppani ja arvostettu työnantaja Korkeatasoinen tutkimusyhteistyö ja opetustoiminta sairaalafarmasiassa HUS-APTEEKKI

12 HUS-APTEEKIN PALVELUKOKONAISUUDET Lääkkeiden hankinta, varastointi ja toimittaminen Velvoitevarasto Erityisvarautuminen Lääkevalmistus ja laadunvalvonta Solunsalpaajien annosvalmistuspalvelu Lääkekäytön seuranta ja raportointi Lääkeinformaatio, -seuranta ja raportointi Kliinisen farmasian palvelut Osastofarmasiapalvelut Koneellinen annosjakelupalvelu Lääkehoidon arviointipalvelu Kliinisten lääketutkimusten avustus Avoapteekkitoiminta (tartuntatautilain mukaisesti) HUS-APTEEKKI

13 JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ

14 PALVELUT HUS-Apteekin erityisrooli kuntayhteistyössä Valvomme lääkelainsäädännön noudattamista ja vastaamme kustannustehokkaasti kuntien eri yksiköiden lääkehuollon toteuttamisesta sekä laadun varmistamisesta Lisäämme ja ylläpidämme lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan lääketietoisuutta ja osaamista esim. osastofarmasian avulla Vastaamme kuntien lääkevarautumisesta Kilpailutamme HUS-hankintarenkaaseen liittyneiden kuntien lääkehankinnat Turvaamme potilaiden vaativat tarpeet oman lääkevalmistuksen ja maahantuonnin avulla Tarjoamme lääkkeiden koneellista annosjakelupalvelua HUS-APTEEKKI

15 MUU KUNTAYHTEISTYÖ Lääkehankintayhteistyö Lääkehuollon asiantuntijapalvelut Mukana kehittämässä turvallista lääkehoitoa moniammatillisessa yhteistyössä toimintaohjeet lääkehoitosuunnitelma Muut asiantuntijapalvelut Erva yhteistyö lääkehuollon suunnittelu rakennushankkeissa Yhteiset kilpailutukset Erityisvastuualueen asiantuntijapalveluiden, toimintamallien ja annosjakelupalvelun harmonisointi HUS-APTEEKKI

16 KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET Apotti hanke Lääkehuollon määritykset yhteistyössä Helsingin kaupungin sairaala-apteekin kanssa Sairaalarakennushankkeet Espoon kaupungin uusi sairaala Jorvin sairaalan yhteyteen Hyvinkään kaupungin sairaala Hyvinkään sairaalan yhteyteen HUS-APTEEKKI

17 HUSLAB Palvelut ja kuntayhteistyö HUSLAB

18 VISIO JA TOIMINTA-AJATUS HUSLAB Diagnostiikan edelläkävijä potilaan parhaaksi HUSLABin strategiset päämäärät: Asiakaslähtöinen ja oikea-aikainen laboratoriopalvelu Tiivistyvä kumppanuus asiakkaidemme kanssa Korkeatasoinen tutkimus, tuotekehitys ja opetus Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta Suomen suurin kliinisten laboratoriopalveluiden tuottaja HUSLABin ydintehtävä on tuottaa korkealaatuisia laboratoriopalveluita HUS:n sairaanhoitoalueiden ja jäsenkuntien potilaiden diagnostiikkaa ja hoitoa varten pääasiallinen toiminta-alue on HUS-kuntayhtymän erikoissairaanhoito ja HUS:iin kuuluvien kuntien perusterveydenhuolto (toistaiseksi Porvoota lukuunottamatta) HUSLAB

19 PALVELUT HUSLAB tuottaa laboratoriopalveluita viidellä laboratoriolääketieteen erikoisalalla: Kliininen kemia Patologia Kliininen mikrobiologia Genetiikka Kliininen farmakologia HUSLABin laaja näytteenottoverkosto (yli 70 toimipistettä) palvelee sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon potilaita Potilaat voivat valita näytteenottopisteen vapaasti asuinpaikastaan riippumatta Laboratorioiden lisäksi HUSLABiin kuuluvat myös Kliinisen genetiikan yksikkö sekä valtakunnallista neuvontapalvelua tarjoavat Myrkytystietokeskus ja Teratologinen tietopalvelu. HUSLAB

20 JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ HUSLABin kokonaisvaltainen laboratoriopalvelu kattaa paikallisen näytteenottotoiminnan vieritestauksen näytteiden kuljettamisen analysoiviin laboratorioihin analytiikan asiantuntijakonsultaatiot laboratoriopyyntöjen ja vastausten sähköisen välittämisen kunnan käyttämiin potilastietojärjestelmiin. Lisäksi tarjoamme kunnille mm. terveysasemien itse tekemien vieritestien tukipalvelua EKG- ja spirometriatutkimuksia papa-seulontatutkimuksia Marevan-potilaiden tekstiviesti-vastauspalvelua laboratoriotutkimusten käytön seurantaa monipuolisten tilastojen avulla asiantuntijaluentoja Yhteistyötä seurataan säännöllisesti (vähintään 2x /vuosi) järjestettävissä HUSLABin ja kunnan välisissä yhteistyökokouksissa. HUSLAB

21 KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET Liikkuva näytteenottotoiminta (kotinäytteenotto, liikkuva lähipalvelu; Espoo, Helsinki, Vantaa, Länsi-Uusimaa) Sähköisten pyyntö-vastauskäytäntöjen edelleen kehittäminen potilaiden laboratoriotulosten kattavan hyödynnettävyyden parantamiseksi hoitoketjun eri vaiheissa (Weblab-työpöytäintegraatio; useissa kunnissa) Marevan-potilaiden tekstiviestivastauspalvelun (TextINR) laajentaminen (Helsinki, Vantaa, Lohja) Laboratoriotutkimusten käytön seurannan kehittäminen (erit. Loviisa, Vantaa) Iso Omena palvelutorin suunnittelu Espoossa, tavoitteena täysin uudella tasolla tapahtuva yhteistyö HUSLAB

22 MUU KUNTAYHTEISTYÖ HUSLAB tarjoaa erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille: Laboratorioanalytiikkaa siltä osin kuin sitä ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien omissa laboratorioissa Asiantuntijakonsultaatioita ja koulutusta Laboratorioanalytiikan varakapasiteettia ervan laboratorioiden mahdollisten toimintahäiriöiden varalta Tukea ja yhteistyötä laatujärjestelmien kehittämisessä HUSLAB tuottaa laboratorioanalytiikkaa myös muille Suomen sairaanhoitopiireille sopimusten mukaisesti HUSLAB

23 HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS Palvelut ja kuntayhteistyö HUS-KUVANTAMINEN

24 HUS-KUVANTAMINEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Vastuullinen ja osaava kumppani, uudistuva ja innostava työyhteisö HUS-Kuvantaminen huolehtii radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian erikoisalojen palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä sekä alansa yliopistolliselle sairaalalle kuuluvasta tieteellisestä tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi liikelaitos huolehtii lääkintäteknisten palvelujen tuottamisesta ja niiden kehittämisestä ja tarjoaa lääkintätekniikan asiantuntijapalveluita. HUS-KUVANTAMINEN

25 HUS-KUVANTAMINEN PALVELUT 1/2 Radiologiset palvelut Radiologisiin tai muihin menetelmiin perustuva kuvantaminen, valmistelu- ja oheistoiminnot, tutkimusmateriaalin analysointi, tulkinta ja lääkärin antama erillinen lausunto sekä tutkimuksen riittävä dokumentaatio Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen palvelut Elimistön toimintaa kuvaavat tutkimukset sekä pitkäaikaisrekisteröinnit, luuston, keuhkojen, aivojen, munuaisten, imuteiden ja sydämen toiminnalliset kuvantamistutkimukset sekä isotooppihoidot HUS-KUVANTAMINEN

26 HUS-KUVANTAMINEN PALVELUT 2/2 Kliinisen neurofysiologian palvelut Keskus- ja ääreishermoston toimintatutkimukset ja monitoroinnit, tutkimustallenteiden analysointi ja lausunnot, hoito- ja muut toimenpiteet Lääkintätekniikan palvelut Lääkintälaitteiden kunnossapitopalvelut, korjaus, huolto, ylläpito, kalibrointi ja laadunvalvonta. Asiantuntijapalvelut laitteiden valintaan, koekäyttöön, testaukseen ja turvallisuuskysymyksiin sekä selvitys-, tutkimus- ja konsultointityöt ja vastaanottotarkastukset. Kliininen valokuvaus, videokuvaus ja kuvankäsittely. HUS-KUVANTAMINEN

27 HUS-KUVANTAMINEN JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ (2012) Radiologia Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede HUS-KUVANTAMINEN Kliininen neurofysiologia Helsinki (12 M ) X X X X Vantaa (2,8 M ) X X X X Espoo (2,4 M ) X X X X Lohja (885 t ) X X X X Hyvinkää (771 t ) X X X X Järvenpää (600 t ) X X X - Karviainen Karkkila, Vihti (490 t ) X Raasepori (426 t ) X - X X Kerava (413 t ) X X X X Kirkkonummi (321 t ) X X - - Loviisa (245 t ) X Sipoo (223 t ) X Porvoo (174 t ) X Nurmijärvi (172 t ) X X X - Hanko (143 t ) X - X - Kauniainen (93 t ) X X X - Mäntsälä (58 t ) X X X - Pornainen (27 t ) X Askola (1,5 t ) X Tuusula (88 t ) X X X - X X Lääkintätekniikka X

28 HUS-KUVANTAMINEN MUU KUNTAYHTEISTYÖ/JÄSENKUNNAT Liittymisneuvottelut käynnissä jäsenkuntien kanssa, jotka eivät ole vielä keskittäneet radiologiaa HUS-Kuvantamiseen: Tuusula (tavoiteaikataulu ) sekä Nurmijärvi ja Porvoo (tavoiteaikataulua ei määritelty). Asiakastapaamiset, joiden tavoitteena on mm. Tutkimus- ja palvelumäärien optimointi/kustannusseuranta Asiakastarpeiden tunnistaminen ja asiakastyytyväisyyden varmistaminen Asiakaslähtöisten toimintamallien rakentaminen, esim. Lähete-lausunto-järjestelmän yhtenäistäminen, mikä mahdollistaa potilaiden vapaan liikkuvuuden myös Länsi-Uudenmaan alueella Jorvin ajanvarausten yksinkertaistaminen (Espoon, Kirkkonummi, Vantaa) Ohutneula/paksuneulanäytteiden lähetekäytäntöjen yksinkertaistaminen Toimipisteverkon kehittäminen Espoossa ja Helsingissä Luun tiheysmittausten ja spirometrioiden tutkimusvalikoiman kehittäminen ja käytäntöjen yhdenmukaistaminen Palvelujen tarjoaminen myös kuntien työterveyshuollolle Lähettävien yksiköiden tiedonsaannin parantaminen (www-sivujen ammattilaissivustot) HUS-KUVANTAMINEN

29 HUS-KUVANTAMINEN MUUT KUNTAYHTEISTYÖ/ERVA Asiantuntija-apu lausuntojen laadintaan (Carea) TT-lausuntoja päivystysaikaan PET- ja isotooppitutkimuksiin virka-aikaista asiantuntija-apua loma- ja ruuhka-aikana Potilassiirtoja pelkän tutkimuksen vuoksi harvoin Carea ja EKSOTE Koulutusyhteistyö Yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä Viikoittaiset radiologian klinikkameetingit videoituna ervalle Opetus- ja koulutustapahtumat ovat avoimia ervalle Sopijapuolten toimintayksikköjen ristiinauditoinnit HUS-KUVANTAMINEN

30 HUS-DESIKO LIIKELAITOS Palvelut ja kuntayhteistyö HUS-Desiko liikelaitos, Tuula Karhumäki toimitusjohtaja

31 VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Visio Terveyden edistäminen turvallisessa hoitoympäristössä kestävästi osana potilaan hoitoprosessia Toiminta-ajatus HUS-Desiko liikelaitos on erikoistunut tuottamaan tuloksellisesti ja asiakaslähtöisesti korkean hygieniatason takaavia tilojen puhtaanapito- ja muita laitoshuoltopalveluja, välineiden puhdistamis-, desinfektio- ja sterilointipalveluja sekä toimittamaan valmiita desinfioituja tai steriloituja väline- pakkauksia oikea-aikaisesti ja turvallisesti HUS-Desiko osallistuu infektioiden torjuntaan yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa ja siten edistää hoidon sujuvuutta ja potilasturvallisuutta. HUS-Desiko vastaa sterilointipalvelujen tuottamisen ja sterilointiprosessin turvallisuudesta HUS-Desiko liikelaitoksen asiakkaita ovat HUS:n sairaanhoidolliset ja tukipalveluyksiköt, HUS:n jäsenkuntien sairaanhoidolliset yksiköt ja muut ulkoiset asiakkaat Yhteistyö erva-alueen kuntien välinehuollon kanssa on suunnitelmallista HUS-Desiko liikelaitos TA 2013 Toimintatuotot 68,6 milj. euroa Henkilöstöä 1706

32 LAITOS-JA VÄLINEHUOLTOPALVELUT Laitoshuolto on tärkeä osa potilaan hoitoketjua ja turvallista hoitoympäristöä. Välinehuolto on tärkeä osa turvallista potilaan tutkimusta ja hoitoa. 1. Puhtaanapitopalveluvalikoima yleistilojen puhtaanapidosta korkean hygieniatason puhtaanapitoon -tilojen ylläpitosiivous ja määräaikaistehtävät, eristyssiivoukset, välisiivoukset esim. leikkaussaleissa, vaihtomattopalvelut ja erikoissiivoukset mm. remonttien yhteydessä 2. Ruokahuoltoa avustavat palvelut toimivat keskitetyn tai hajautetun mallin mukaisesti mm. ruokatilaukset, nestelistojen merkitseminen, astioiden pesu ja ruoan tarjoilun valmistelu 3. Huoltopalvelut sisältävät osastoilla tehtäviä hoitotyötä tukevia palveluja potilashuoneiden huolto, osastoilla käytettävien tavaroiden puhdistus, huoltolaitteiden puhdistus, välinehuolto osastolla, pyykkihuolto, potilaiden vaatteiden säilytyspalvelu, näytteiden yms. kuljetus ja jätehuolto 4. Potilasvuoteiden puhdistus ja vuokrauspalvelu keskitetty potilassänkyjen vuokraus- ja puhdistuspalvelu, varavuoteiden säilytys 1. Keskitetty välineistön huoltopalvelu asiakkaan lähettämien instrumenttien, tutkimus-ja hoitovälineiden puhdistaminen, desinfektio, pakkaaminen ja sterilointi välinehuoltokeskuksessa ja toimitus takaisin asiakkaalle sovittuna ajankohtana * välinehuoltokeskuksia tällä hetkellä seitsemän 2. Välineiden huolto asiakkaan erityistason yksikössä välineiden puhdistaminen, desinfektio ja sterilointi leikkausosastoilla sopimuksen mukaan endoskooppien puhdistaminen ja desinfektio endoskopiayksiköissä tehostetuilla osastoilla eristysvälineistön huolto välineiden huolto laboratorio 3. Toimenpideosastojen ja vuodeosastojen sisäinen hoitologistiikkapalvelu sopimuksen mukaan osastojen käsivarastojen hallinta, mm. anestesiapöytien varustuksesta huolehtiminen HUS-Desiko liikelaitos

33 JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ Tot 1000 euro JÄSENKUNNAT ESPOO HELSINKI VANTAA HYVINKÄÄ JÄRVENPÄÄ KERAVA KIRKKONUMMI LOHJA NURMIJÄRVI PORVOO RAASEPORI SIPOO TUUSULA Ulkoista jäsenkunta ja muuta myyntiä vuonna ,7 % liikevaihdosta, mistä välinehuoltopalvelua jäsenkunnille 47 % muille 19% laitoshuoltopalvelua jäsenkunnille 31 % ja muille 3% MUUT ASIAKKAAT ULKOINEN MYYNTI YHT HUS-Desiko tuottaa monipuolisia laitos- ja välinehuoltopalvelu jäsenkunnille sovittujen palvelusuunnitelmien mukaisesti palvelujen uudelleen järjestelyt on toteutettu joko liikkeenluovutuksen periaattein tai palvelun tuottamisena henkilöstön siirtyessä vanhoina työntekijöinä tuottajalle tai uutena palvelukonseptina YKSIKÖN NIMI

34 MUU KUNTAYHTEISTYÖ Erityisvastuualueen välinehuollon järjestämissuunnitelma vuosille suun terveydenhuollon alueellinen yhteistyö vuonna 2013 ja alueellisen välinehuollon järjestämismallin laatiminen käynnissä HUS-Desikosta etyleenioksidisterilointipalvelut erityisvastuualueelle koulutuspalvelut asiantuntijapalvelut, hankintayhteistyö alan laitteista ja koneista Välinehuollon järjestäminen yhteistyö aloitettu Inkoon kunta, Porvoon kaupunki, Hyvinkään kaupunki, Nurmijärven kunta, Keravan kaupunki Helsingin kaupunki Vantaan kaupunki Laitoshuollon järjestäminen yhteistyö aloitettu Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Muu jäsenkuntayhteistyö tullaan käynnistämään suunnitellusti HUS-Desiko liikelaitos

35 KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET Suun terveydenhuollon hammasvälineet tuotteistus ja standardointi hanke, mukana Espoon ja Porvoon suun terveydenhuolto, VSSHP:n välinehuolto Tutkimus hammasvälineiden huoltomenetelmistä yhteistyössä Espoon suun terveydenhuollon ja Suomen sairaalahygieniayhdistyksen (SSHY) välinehuoltoryhmän, Valviran sekä Hjell-instituutin kanssa Hyvinkään kaupungin Sairaalamäki, laitoshuollon järjestäminen uudisrakennukseen Gemini- välinehuollon tuotannonohjausjärjestelmä erva välinehuollot Suunnitteilla Yhteistyö apuvälineiden huollossa Instrumenttien huolto ja vuokrauspalvelu HUS-Desiko liikelaitos

36 HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS Palvelut ja kuntayhteistyö HUS-Logistiikka liikelaitos

37 HUS-Logistiikka VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Oikeat palvelut parhaat ratkaisut HUS-Logistiikka on terveydenhuollon tuloksellisin hankinta-, logistiikka- ja sairaankuljetuspalvelujen tuottaja ja toimialan suunnannäyttäjä. HUS-Logistiikan tehokkaat ja asiakassopimuksin määritellyt hankinta-, logistiikka- ja sairaankuljetuspalvelut mahdollistavat asiakkaiden päätoiminnon asiakas- keskeisen suorittamisen. HUS-Logistiikka liikelaitos

38 HUS-Logistiikka PALVELUT Hankintapalvelut Kilpailuttaa hoito- ja yleistarvikkeet sekä lääkintälaitteet ja kaluston Avustaa palvelujen, yksittäisten lääkintälaitteiden ja kaluston hankinnassa asiakkaan tarpeen mukaan Laatii ja ylläpitää hankinta- ja puitesopimukset Neuvoo hankinta-asioissa sekä tuottaa hankintaan liittyviä lakimies- ja koulutuspalveluja Ylläpitää tuotevalikoimaa ja sopimuksia tietojärjestelmissä asiakkaan käyttöön Logistiikkapalvelut Varastoi ja toimittaa asiakkaan tarvitsemat hoito- ja yleistarvikkeet Järjestää asiakkaan tarvitsemat kuljetuspalvelut Vastaa tuote- ja palveluneuvonnasta sekä tilaajien tarvitsemista tilausjärjestelmäkoulutuksista Sairaankuljetuspalvelut Vastaanottaa ja järjestää sairaan- ja invataksikuljetukset keskitetysti ja tehokkaasti Osallistuu hoitoon kuljetuksen aikana Opastaa tilaajia potilaan kuljetusvaatimuksista HUS-Logistiikka liikelaitos

39 HUS-Logistiikka JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ Valtaosa HUS:n jäsenkunnista on ulkoistanut hoitotarvikkeiden hankintatoimen ja varastoinnin HUS-Logistiikalle. HUS:n jäsenkunnista HUS-Logistiikan tarvikelogistiikan asiakkaina ovat: Hyvinkään sairaanhoitoalue Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula. Lohjan sairaanhoitoalue Lohja, Siuntio, Karkkila, Vihti. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Hanko, Raasepori, Inkoo. Porvoon sairaanhoitoalue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo. HYKS-sairaanhoitoalue Kerava, Vantaa (TK-päivystyksen osalta), Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi. HUS-Logistiikka liikelaitos

40 HUS-Logistiikka JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ HUS:n jäsenkunnista HUS-Logistiikan sairaankuljetusyksikön asiakkaina ovat: HYKS-sairaanhoitoalue Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Espoo ( lukien), Vantaa Hyvinkään sairaanhoitoalue ( lukien) Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula. Porvoon sairaanhoitoalue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo. Lohjan sairaanhoitoalue Karkkila, Lohja, Siuntio, Vihti. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Hanko, Raasepori, Inkoo. HUS-Logistiikka liikelaitos

41 HUS-Logistiikka MUU KUNTAYHTEISTYÖ Osana HYKS erityisvastuualueen suunnitelmaa on laadittu hankinta- ja logistiikkapalvelujen yhteistyösuunnitelma. Yhteistyö on käynnistetty HUS:n, Eksten ja Carean kanssa yhteishankintoina, joissa HUS- Logistiikka toimii yhteishankintayksikkönä. Tulokset ja kokemukset yhteishankintojen tuomista kustannussäästöistä ovat rohkaisevia. Sairaankuljetusyhteistyötä erityisvastuualueella on Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan keskussairaaloiden kanssa. HUS-Logistiikka liikelaitos

42 HUS-Logistiikka KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET Keskitettyjen palveluiden järjestämisessä HUS- Logistiikalla tulee yhteishankintayksikkönä olemaan keskeinen rooli. Erva- ja PKS-kuntien osalta selvitetään aikana yhteistyömahdollisuuksia hankinta- ja varastointiyhteistyön osalta. Vuosien logistiikkakeskus investointihanke palvelee lainsäädännön edellyttämää alueellisen yhteistyön velvoitetta. Alustavia keskusteluja hankinta- ja logistiikkayhteistyöstä Päijät-Hämeen keskussairaalan osalta on käyty HUS-Logistiikka liikelaitos

43 HUS-SERVIS Palvelut ja kuntayhteistyö HUS-SERVIS

44 HUS-Servis VISIO JA TOIMINTA-AJATUS HUS-Servis tukee HUS:ia sen tavoitteiden saavuttamisessa HUS-SERVIS

45 HUS-Servis PALVELUT Tuotamme asiakkaillemme monipuolisia tukipalveluita keskitetysti HUS-SERVIS

46 HUS-Servis JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ HUS-Servis tuottaa jäsenkunnille erityisesti Sairaaloiden aula- ja potilaskuljetuspalveluita Potilasasiakirjapalveluita Koulutuspalveluita Vuonna 2012 tuotettujen palveluiden arvo oli n. 0,6M Helsingin osuus ostoista oli yli 80% (0,5M ) Pienempiä asiakkaita ovat Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava ja Lohja Sairaaloiden aula- ja potilaskuljetuspalveluiden osuus on yli 80% palveluiden arvosta HUS-SERVIS

47 HUS-Servis MUU KUNTAYHTEISTYÖ Muille kuin HUS jäsenkunnille (ml. ERVA-alue) HUS- Servis tuottaa pieniä määriä koulutuspalveluita KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET HUS-Servis tarjoaa asiointipalveluita monialapalveluna (aula-, potilaskuljetus-, lähetti- ja potilasasiakirjapalvelut) tuleviin uusiin sairaaloihin esim. Jorvi ja Hyvinkää HUS-SERVIS

48 RAVIOLI Palvelut ja kuntayhteistyö Ravioli

49 Ravioli VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Asiakastamme kuunnellen innovatiivisesti ja tehokkaasti toimien, maukasta ruokaa sekä korkeatasoista ravitsemushoitoa ammattitaidolla hyvinvointisi tueksi Liiketoiminta-ajatus Ravioli on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota. Ravioli on laadukas tutkittuun tietoon perustuvien ravitsemis- ja ravitsemusohjauspalveluiden tuottaja, joka merkittävästi vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja asiakkaiden hyvinvointiin tarjoamalla korkeatasoisia, asiakkaiden tarpeista lähteviä perusruokavalioiden ja erityisruokavalioiden mukaisia aterioita. Erikoissairaanhoidossa Raviolin osaaminen on osa potilaiden korkeatasoista hoitoa. Liikelaitos toimii elintarvikkeiden hankintayksikkönä. Liikelaitos tarjoaa palveluja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveydenhuollon toimintayksiköille sekä muille palveluja tarvitseville. Ravioli

50 Ravioli PALVELUT 38 MILJOONAA EUROA Ravioli

51 Ravioli JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ 2,7 MILJ. Raaseporin, Lohjan, Espoon, Vantaan ja Hyvinkään kaupungeille sairaalakiinteistössä oleville potilaille ja henkilökunnalle ateriapalveluita Keravan kaupungille ravitsemusterapiapalveluita Hyvinkään kaupungin kanssa perustettu osakeyhtiö, joka aloittaa tuotannollisen toimintansa vuonna 2014 KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET Yhteistyön laajentaminen Raaseporissa Raviolin vapaan kapasiteetin hyödyntämiseksi Ravioli

52 HUS-TIETOHALLINTO Palvelut ja kuntayhteistyö

53 HUS-Tietohallinto VISIO Toimitamme asiakaskeskeisiä, innovatiivisia, luotettavia ja kustannustehokkaita kokonaisratkaisuja ylivertaisella osaamisella asiakkaidemme ydintoiminnan tueksi. Olemme innovatiivinen, asiakaslähtöinen ja asiakkaidemme kannalta ylivertainen terveydenhuollon toimintaympäristön ratkaisutoimittaja. Olemme terveydenhuollon kokonaisratkaisujen luotettavin, kilpailukykyisin ja halutuin kumppani sekä houkutteleva työnantaja. Toimittamamme palvelut ja järjestelmät ovat ajanmukaisia, teknisesti varmatoimisia ja helppokäyttöisiä. Palvelumme tukevat parhaalla tavalla asiakkaidemme ydintoimintaa ja sen kehittämistä. HUS-TIETOHALLINTO

54 HUS-Tietohallinto TOIMINTA-AJATUS Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen toimittaminen HUS:n ja sen yhteistyökumppaneiden prosessien ja niiden kehittämisen tueksi Toimivan ja luotettavan järjestelmäympäristön kokonaisvastuullinen toimittaminen, kehittäminen ja ylläpitäminen yhteistyössä asiakkaiden ja muiden palvelutuottajien kanssa Tietojärjestelmien laadun varmistaminen ajantasaisen ja virheettömän tiedon sekä sen laadun ja eheyden mahdollistamiseksi HUS-TIETOHALLINTO

55 HUS-Tietohallinto PALVELUT JA ASIAKKAAMME Tietohallinto tuottaa tietojärjestelmä-, työasema- ja perustietotekniikan, viestintätekniikan palveluita ja tietoteknisten laitteiden vuokrausta pääsääntöisesti HUSkuntayhtymälle, kuntayhtymän yhteistyökumppaneille, liikelaitoksille sekä tytär- ja osakkuusyhtiöille. Muita asiakkaita ja sidosryhmiä ovat kunnat, sairaanhoitopiirit, yksityiset terveydenhuollon toimijat ja viranomaiset. HUS-TIETOHALLINTO

56 HUS-Tietohallinto HANKE- JA PROJEKTITOIMINTA Hanke- ja projektitoiminta muodostaa Tietohallinnon yhden keskeisistä strategisista palveluista, joten hanke- ja projektityöskentely ovat yhä keskeisempi työskentelymalli. Koska merkittävä osa tietojärjestelmäinvestoinneista kohdistuu potilastietojärjestelmiin, on Tietohallinnossa oltava vahva menetelmä- ja työvälineosaaminen hallita ja kyky johtaa laajoja hankkeita ja projekteja ja tukea muutoksen toteuttamista oman toimintansa jatkuvassa kehittämisessä ja konsernin ja muiden asiakkaiden kehittämis- ja käyttöönottohankkeissa ja projekteissa. HUS-TIETOHALLINTO

57 HUS-Tietohallinto POTILASTIETOJÄRJESTELMÄT Potilastiedot tulee olla potilaan suostumuksen mukaisesti saatavilla kaikissa niissä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, joissa potilas kulloinkin asioi. Tietojärjestelmät mahdollistavat sujuvan potilaspalvelun ja palveluprosessien tehostamisen. Palvelut tuotetaan asiakkaille valmisohjelmistoilla, joiden kehittämiseen asiakkaiden edustajat ja liikelaitoksen asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti ja innovatiivisesti. HUS-TIETOHALLINTO

58 HUS-Tietohallinto JOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄT Asiakkaiden käyttöön tuotetaan sovittua, luotettavaa ja mahdollisimman ajantasaista tietoa kustannustehokkaasti sovituilla työvälineillä. Tietojen laadunvarmistusta kehitetään yhteistyössä eri tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen osallistuvien tahojen kanssa ja toimintaa kehittää ja ohjaa koko prosessin kattaen laatupäällikön. HUS-TIETOHALLINTO

59 HUS-Tietohallinto TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄT Hallinnollisten asioiden sujuva käsittely eri prosessivaiheissa sekä organisaation sisällä että ulkoisille tahoille tuotetaan sovituilla työvälineillä yhdistettynä monipuoliseen sähköiseen viestintään. Palvelut tuotetaan asiakkaille valmisohjelmistoilla ja integroiduilla toimisto- ja työryhmäohjelmilla. HUS-TIETOHALLINTO

60 HUS-Tietohallinto KOKONAISARKKITEHTUURI Tavoitteena on, että HUS:lla ja sen yhteistyökumppaneilla on selkeät ja tarpeisiin sopivalla tasolla esitetyt arkkitehtuurikuvaukset kokonaisarkkitehtuurinäkökulma kansallisen tietohallintolain hengen mukaisesti. Kuvaukset on laadittu tukemaan HUS:n omaa toimintaa ja ne huomioivat yhteistyömallit niin alueellisella kuin kansallisella tasolla eri prosessien osalta. Kuvaukset kattavat nykytilan ja seuraavien vuosien suunnitelmat. Kokonaisarkkitehtuurityön lähtökohtana ovat toiminnalliset yhteistyötarpeet, joiden perusteet ovat kuntien järjestämissuunnitelmissa ja Erva-alueen järjestämissopimuksessa. Kokonaisarkkitehtuuria käsitellään myös Kanta-palvelujen käyttöönotoissa. Myös Apotti-hankkeessa tehdään osapuolten kesken perusteellista kokonaisarkkitehtuurityötä osittain valtakunnallisessa yhteistyössä. HUS-TIETOHALLINTO

61 HUS-Tietohallinto TIETOLIIKENNEPALVELUT Tietoliikennepalvelut tuottaa vikasietoisen, skaalautuvan ja keskitetysti valvotun ja hallinnoidun langallisen ja langattoman tietoliikenneverkon HUSkuntayhtymän toimintayksiköille. Tietoliikennepalvelut tukee rakennusprojektien suunnittelua ja hankintoja sekä ajanmukaistaa ja päivittää vanhenevaa verkkoa ja käytettäviä verkkoteknologioita. HUS-TIETOHALLINTO

62 HUS-Tietohallinto TYÖASEMAPALVELUT Työasemapalvelut tarjoaa eri käyttötarpeisiin soveltuvien työasemien ja päätelaitteiden käyttömahdollisuuden nyt ja tulevaisuudessa sekä turvaa niiden kustannustehokkaan hyödyntämisen HUS:ssa. Palvelut sisältävät työasemien ja päätelaitteiden vakiointiin, hankintaan, asennukseen, tekniseen tukeen ja uusimiseen liittyviä toimintoja sekä työasemaohjelmistojen keskitetyn paketoinnin ja jakelun verkon kautta. Palveluiden kehittämistä tehdään arkkitehtuurilinjausten mukaisesti. ICT-alan kehittymisen aktiivisella seuraamisella ja uuden teknologian oikea-aikaisella käyttöönotolla turvataan työasemaympäristön ajan tasalla pysyminen sekä hyödynnetään ympäristöön liittyviä uusia ominaisuuksia ja palveluita. HUS-TIETOHALLINTO

URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT

URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT 5.4.2016 HUS-APTEEKKI SARI ISOKIRMO HUS- APTEEKIN TOIMINTAA Lääkkeiden hankinta, varastointi ja toimittaminen Avoapteekki Lääkevalikoiman kilpailutus Oma maahantuonti ja

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus HUS Saattohoitostrategia Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus Hanko Lohjan sha Lohja Hospital Paloniemi Hospital Raasepori Karjalohja Nummi- Pusula Tammiharju Hospital

Lisätiedot

HUS hankinta- ja logistiikka Katsaus Hus-Logistiikka, toimitusjohtaja Markku Laakso

HUS hankinta- ja logistiikka Katsaus Hus-Logistiikka, toimitusjohtaja Markku Laakso HUS hankinta- ja logistiikka Katsaus 1981-2016 Hus-Logistiikka, toimitusjohtaja Markku Laakso HYKS hankinta- ja logistiikka; keskitettiin Vuonna 1981 Hyks yhtymähallintoon hankintatoimiston toimistopäälliköksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) 25.03.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Hannikainen, puh. 046 877 1308 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle 29.11.2012 Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos Kaupungin sisäinen liikelaitos joka toimii uuden Oulun

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Naistentautien alueellinen koulutus 7.11.2016 Erikoisuunnittelija Anna Heino anna.heino@thl.fi 13.11.2016 1 Raskaudenkeskeytysrekisteri Tilastoja kerätty 1950-luvulta,

Lisätiedot

Toiminta alueellisena palvelujen tuottajana ja Länsirannikon sairaanhoidollisten palveluiden esiselvitys. Liikelaitoksen johtaja Joni Palmgrén

Toiminta alueellisena palvelujen tuottajana ja Länsirannikon sairaanhoidollisten palveluiden esiselvitys. Liikelaitoksen johtaja Joni Palmgrén Toiminta alueellisena palvelujen tuottajana ja Länsirannikon sairaanhoidollisten palveluiden esiselvitys Liikelaitoksen johtaja Joni Palmgrén Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINTAVOLYYMIT Materiaalihankinnat 340 M / vuodessa Hoito- ja muut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Selvityshenkilötyöryhmän esitys - HYKS-erva

Selvityshenkilötyöryhmän esitys - HYKS-erva Selvityshenkilötyöryhmän esitys - HYKS-erva Selvityshenkilöt: Aki Lindén Kati Myllymäki Riitta Särkelä Sihteeristö: Kristiina Poikajärvi, STM 19.03.2013 Teija Mikkola, KL Samuli Saarni, THL HYKS -erva-alue

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Alueellinen apuvälinepalvelumalli

Alueellinen apuvälinepalvelumalli Alueellinen apuvälinepalvelumalli Tilaajarenkaan pääneuvottelijoiden ja PSHP:n yhteistyökokous 14.6.16 Anne Ojala apuvälinepalvelupäällikkö Alueellinen apuvälinepalvelumalli K380 Projektipäällikkö Jaana

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS 1 (5) LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNKI LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS HUS-Apteekin toimittaa lääkkeitä ja lääkkeisiin rinnastettavia

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA LUONNOS YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA 1. SOPIJAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, HUS-Logistiikka liikelaitos (HUS-Logistiikka) Stenbäckinkatu 9,

Lisätiedot

Välinehuollon toiminnan mittaaminen - näkökulmaa Päijät-Hämeestä

Välinehuollon toiminnan mittaaminen - näkökulmaa Päijät-Hämeestä Välinehuollon toiminnan mittaaminen - näkökulmaa Päijät-Hämeestä Huoltopalvelupäällikkö, tulosaluejohtaja Tukipalvelukeskus PHSOTEY Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Organisaatio VALTUUSTO HALLITUS

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA VALTUUSTO 25 17.06.2015 ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA 366/00/01/03/01/2013 VALT 25 Terveydenhuoltolain (1326/2010)

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat:

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: HALLITUS 81 17.06.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21/00/02/00/01/2013 HALL 81 Valtuuston kokouksessa 17.6.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Jane Marttila Vt. Ylilääkäri, perusterveydenhuolto Tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun SoTe 19.4.2012 1 Suomalainen STM potilasturvallisuusstrategia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella 18.08.2016 Sivu 1 / 1 3362/2016 00.04.01.00 29 Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Karhu, puh. 09 816

Lisätiedot

SERVICA. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen

SERVICA. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen SERVICA Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen FAKTAT Palvelutuotanto alkoi 1.1.2012 Omistajat Kuopion kaupunki (pääomistaja) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2013 Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS. - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa

OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS. - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa Esa Ahonen hallintoylilääkäri Kainuu Esa Ahonen 120510 1 Laboratorioselvityksen taustaa laboratoriopalveluissa keskittymistä suuriin kilpailukykyisiin

Lisätiedot

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi Ravinto- ja siivouspalvelut Valtuustoseminaari 17.3.2016 Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus, väliaikainen valmistelutiimi 31.3.2016 1 Palvelutuotannon kokonaisuus tällä hetkellä Ravinto-

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät. Avauspuheenvuoro. Tampere Timo Valli

Terveydenhuollon ATK-päivät. Avauspuheenvuoro. Tampere Timo Valli Terveydenhuollon ATK-päivät Avauspuheenvuoro Tampere 25.5.2010 Timo Valli Terveyspalvelujen toimialalla on väliä Kuulumisia ja asiakokonaisuuksia Kirjaamisesta tietovarastoon Tietotekniikkakeskuksen kilpailuttaminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS PÄIHDEOHJELMAAN LIITTYVÄ TEHTÄVÄLUETTELO Tehtäviin otettavat henkilöt Tehtäviä jo hoitavat henkilöt Tehtäväluetteloon on koottu työtehtävät, joissa työskentelevien

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen kasvussa

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI

VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI P Ä Ä M Ä Ä R Ä T Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Korkeatasoinen tutkimus ja opetus Vaikuttava ja kilpailukykyinen

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa yli 74 000 Uudenmaan

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

PIA YLI-KANKAHILA, FT YAMK HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS APUVÄLINEKESKUS. Reumatologian alueellinen koulutus 1.10.2015 Pia Yli-Kankahila

PIA YLI-KANKAHILA, FT YAMK HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS APUVÄLINEKESKUS. Reumatologian alueellinen koulutus 1.10.2015 Pia Yli-Kankahila PIA YLI-KANKAHILA, FT YAMK HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS APUVÄLINEKESKUS 1 HUS-ERVA ALUEEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEIDEN LUOVUTUSPERUSTEET Helsingin ja Uudenmaansairaanhoitopiiri, Kymenlaakson

Lisätiedot

Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö

Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö ATK-päivät 29.5.2013 IT-Kehitysjohtaja Mikko Rotonen HUS & Apotti-hanketoimisto Mikä on APOTTI-hanke? Apotti-nimi on yhdistelmä sanoista Asiakas-

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS HYKS-ERVAN DIAGNOSTISTEN PALVELUIDEN UUDELLEEN ORGANISOINNISTA

TYÖRYHMÄN ESITYS HYKS-ERVAN DIAGNOSTISTEN PALVELUIDEN UUDELLEEN ORGANISOINNISTA HALLITUS 54 25.04.2016 TYÖRYHMÄN ESITYS HYKS-ERVAN DIAGNOSTISTEN PALVELUIDEN UUDELLEEN ORGANISOINNISTA HALL 54 Asia pöydälle hallitus 11.4.2016 47. Esityslistan liitteenä 2 on toimitettu 1.3.2016 valmistunut

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Pornainen. Kuntaraportti

Pornainen. Kuntaraportti Pornainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa perjantaina 20.12. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita vajaa neljännes enemmän

Lisätiedot

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy YRITYKSEN KOMMENTTI 5.9.2016 Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy 2 5.9.2016 Mehiläinen MEHILÄISEN TEHTÄVÄ Hoitaa. Hoivaa. Huolehtii. Rakennamme SINÄ JA PERHEESI yhdessä

Lisätiedot

Porvoo. Kuntaraportti

Porvoo. Kuntaraportti Porvoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN SOTE- ALUEYKSIKKÖ SOTE IHMISEN KOKOISEKSI

KESKI-UUDENMAAN SOTE- ALUEYKSIKKÖ SOTE IHMISEN KOKOISEKSI KESKI-UUDENMAAN SOTE- ALUEYKSIKKÖ SOTE IHMISEN KOKOISEKSI Pirjo Laitinen-Parkkonen Hankejohtaja, Keski-Uudenmaan kuntien sotehanke 26.4.2016 KESKI-UUDENMAAN KUNTIEN SOTE- ALUEYKSIKÖN VALMISTELU Hyvinkään,

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Hyväksytty 16.3.2015 1 TUTKINNON OSA 1 (10 ov) (VHPT1)/ Infektioiden torjunta ja hygieniakäytänteiden

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN FYSIOTERAPIAN JA APUVÄLINETOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN -HANKE 1.9.2005-31.10.2007 Hankkeen vastaava Leena Penttinen Projektityöntekijä Irja Suhonen HANKKEEN TAUSTAA Porvoon hallinnoima

Lisätiedot

TUKI-palvelut tulevaisuudessa

TUKI-palvelut tulevaisuudessa TUKI-palvelut tulevaisuudessa en piirretty viiva Päätösseminaari 6.9.2011 Tampere-talo projektipäällikkö Tarja Tervo-Heikkinen Esityksen sisältö Mitä tukipalvelut ovat? Kuka tuottaa tukipalveluita? TUKI

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 0295 020 914 Jouni Nupponen 0295 021 117 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.12. klo 9.00 Marraskuun lopussa 9 537 avointa työpaikkaa kasvua

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.6. klo 9.00 Työttömien määrä pysynyt koko alkuvuoden korkealla tasolla

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014 NÄKYMIÄ TAMMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Tammikuun työllisyyskatsaus 1/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.2. klo 9.00 Avoimia työpaikkoja tammikuun

Lisätiedot

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri KHSHP Fimlab laboratorioiden yhteistyöhanke Markku Järvinen, johtajaylilääkäri, KHSHP

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta.

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. parantaa. PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. KYS antaa korkeatasoista kliinistä hoitoa, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N

Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N 2 9. 3. 2 0 1 1 Miksi uusi sairaala tarvitaan? ongelmat sairaalakiinteistöissä

Lisätiedot

Järvenpää. Kuntaraportti

Järvenpää. Kuntaraportti Järvenpää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot