HUS TUKIPALVELUYKSIKÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS TUKIPALVELUYKSIKÖT"

Transkriptio

1 HUS TUKIPALVELUYKSIKÖT Palvelut ja kuntayhteistyö HUS Tukipalveluyksiköt

2 TA2013 Länsi-Uusimaa 44,5 milj. 444 henk. Lohja 73,9 milj. 645 henk. HYKS 1 304,8 milj henk. Hyvinkää 156,0 milj henk. Porvoo 65,7 milj. 567 henk. Ravioli 37,8 milj. 426 henk. HUS-Desiko 68,6 milj henk. HUS-Logistiikka 145,7 milj. 283 henk. HUSLAB 156,2 milj henk. HUS-Kuvantaminen 122,2 milj henk. HUS-Apteekki 122,9 milj. 185 henk. HUS-Servis 51,9 milj. 874 henk. Työterveyshuolto 6,6 milj. 55 henk. Apuvälinekeskus 6,4 milj. 33 henk. HUS- Tilakeskus 162,4 milj. 25 henk. Tietohallinnon taseyksikkö 78,8 milj. 214 henk. Toimitusjohtaja Yhtymähallinto 109 henk. Hallitus Tytäryhteisöt HUS- Kiinteistöt Oy 136,2 milj. 317 henk. Uudenmaan Sairaalapesula Oy 15,8 milj. 226 henk. Ulkoinen tarkastus 4 henk. HYKSin kliiniset palvelut Oy 10 asunto- ja kiinteistöyhtiötä Valtuusto Tarkastuslautakunta

3

4 APUVÄLINEKESKUS Palvelut ja kuntayhteistyö Apuvälinekeskus

5 Apuvälinekeskus palvelut ja kuntayhteistyö VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Apuvälinekeskus tuottaa asiakaslähtöistä sekä laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyistä apuvälinepalvelua. Toimintojen päällekkäisyyksiä poistamalla ja keskittämällä erityisosaamista vaativat palvelut niille erikoistuneille työntekijöille, vapautuu niukkenevia asiantuntijaresursseja merkittävästi HUS-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon muihin toimintoihin. Apuvälinekeskus

6 Apuvälinekeskus palvelut ja kuntayhteistyö PALVELUT HUS-alueen yhteisten apuvälineiden luovutusperusteiden hallinta ja ylläpito. Vaativan erityistason apuvälinepalvelut lasten kierrätettävät apuvälineet, sähköpyörätuolit ja mopot, kommunikoinnin apuvälineet Keskitetty apuvälinelogistiikka Apuvälinehankinnat, huolto- ja korjauspalvelut, apuvälineisiin liittyvät logistiset ratkaisut Yhtenäinen tietojärjestelmä Effector. Apuvälinepalveluihin liittyvän osaamisen kehittäminen Apuvälinepalveluihin liittyvät neuvontapalvelut Sopimuksen mukaan muut keskittämisestä hyötyvät apuvälineisiin liittyvät tukipalvelu-muodot. Apuvälinekeskus

7 Apuvälinekeskus palvelut ja kuntayhteistyö JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ Toiminta pohjautuu HUS-hallituksen hyväksymään Apuvälineorganisaation liiketoimintasuunnitelmaan. Toiminta käynnistyi vaiheittain v alkaen erikoissairaanhoidon apuvälienpalveluista Jäsenkunnat voivat liittyä mukaan Apuvälinekeskuksen tarjoamaan palvelutoimintaan erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Vuonna 2013 jäsenkuntien mahdollisuus hyödyntää HUS:n kilpailuttamaa valmisortoosi -sopimusta Apuvälinekeskus

8 Apuvälinekeskus palvelut ja kuntayhteistyö MUU KUNTAYHTEISTYÖ HYKS-Erva sopimuksen puitteissa yhteistyökohteina Erva-alueella ovat mm.: Erva-laajuiset yhtenäiset apuvälineiden luovutusperusteet Kalliiden ja erityisosaamista vaativien apuvälineiden tarpeen arviointi ja hankinta; kommunikoinnin apuvälineet, ympäristönhallintalaitteet, erityisohjattavat sähköiset liikkumisen apuvälineet, hengityksen apuvälineet Kalliiden myoelektronisten proteesien tarpeen arviointi, hankinta, huolto ja käytön opetus KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET Espoon ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinekeskuksen yhteistyön kartoittaminen Apuvälinekeskus

9 HUS-Apteekki Palvelut ja kuntayhteistyö HUS-APTEEKKI

10 VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Suomen vaikuttavin sairaala-apteekki parasta palvelua potilaan parhaaksi niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossakin. Tuotamme asiakkaidemme sekä potilaiden parhaaksi laadukkaita ja turvallisia lääkehuolto- ja kliinisen farmasian palveluja ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti tuloksellisessa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kliinisten hoitoyksiköiden, perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. HUS-APTEEKKI

11 HUS-APTEEKIN TOIMINTAPOLIITTISET PÄÄMÄÄRÄT VUOSILLE Lääkitysturvallisuus Turvalliset ja korkealaatuiset lääkehuoltopalvelut yhteistyössä niin erikoissairaanhoidon kuin perusterveydenhuollonkin kanssa. Vaikuttava, kilpailukykyinen ja tuottava toiminta laatu varmistaen Vuorovaikutteinen työyhteisö Farmasia-alan vaikuttava yhteistyökumppani ja arvostettu työnantaja Korkeatasoinen tutkimusyhteistyö ja opetustoiminta sairaalafarmasiassa HUS-APTEEKKI

12 HUS-APTEEKIN PALVELUKOKONAISUUDET Lääkkeiden hankinta, varastointi ja toimittaminen Velvoitevarasto Erityisvarautuminen Lääkevalmistus ja laadunvalvonta Solunsalpaajien annosvalmistuspalvelu Lääkekäytön seuranta ja raportointi Lääkeinformaatio, -seuranta ja raportointi Kliinisen farmasian palvelut Osastofarmasiapalvelut Koneellinen annosjakelupalvelu Lääkehoidon arviointipalvelu Kliinisten lääketutkimusten avustus Avoapteekkitoiminta (tartuntatautilain mukaisesti) HUS-APTEEKKI

13 JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ

14 PALVELUT HUS-Apteekin erityisrooli kuntayhteistyössä Valvomme lääkelainsäädännön noudattamista ja vastaamme kustannustehokkaasti kuntien eri yksiköiden lääkehuollon toteuttamisesta sekä laadun varmistamisesta Lisäämme ja ylläpidämme lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan lääketietoisuutta ja osaamista esim. osastofarmasian avulla Vastaamme kuntien lääkevarautumisesta Kilpailutamme HUS-hankintarenkaaseen liittyneiden kuntien lääkehankinnat Turvaamme potilaiden vaativat tarpeet oman lääkevalmistuksen ja maahantuonnin avulla Tarjoamme lääkkeiden koneellista annosjakelupalvelua HUS-APTEEKKI

15 MUU KUNTAYHTEISTYÖ Lääkehankintayhteistyö Lääkehuollon asiantuntijapalvelut Mukana kehittämässä turvallista lääkehoitoa moniammatillisessa yhteistyössä toimintaohjeet lääkehoitosuunnitelma Muut asiantuntijapalvelut Erva yhteistyö lääkehuollon suunnittelu rakennushankkeissa Yhteiset kilpailutukset Erityisvastuualueen asiantuntijapalveluiden, toimintamallien ja annosjakelupalvelun harmonisointi HUS-APTEEKKI

16 KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET Apotti hanke Lääkehuollon määritykset yhteistyössä Helsingin kaupungin sairaala-apteekin kanssa Sairaalarakennushankkeet Espoon kaupungin uusi sairaala Jorvin sairaalan yhteyteen Hyvinkään kaupungin sairaala Hyvinkään sairaalan yhteyteen HUS-APTEEKKI

17 HUSLAB Palvelut ja kuntayhteistyö HUSLAB

18 VISIO JA TOIMINTA-AJATUS HUSLAB Diagnostiikan edelläkävijä potilaan parhaaksi HUSLABin strategiset päämäärät: Asiakaslähtöinen ja oikea-aikainen laboratoriopalvelu Tiivistyvä kumppanuus asiakkaidemme kanssa Korkeatasoinen tutkimus, tuotekehitys ja opetus Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta Suomen suurin kliinisten laboratoriopalveluiden tuottaja HUSLABin ydintehtävä on tuottaa korkealaatuisia laboratoriopalveluita HUS:n sairaanhoitoalueiden ja jäsenkuntien potilaiden diagnostiikkaa ja hoitoa varten pääasiallinen toiminta-alue on HUS-kuntayhtymän erikoissairaanhoito ja HUS:iin kuuluvien kuntien perusterveydenhuolto (toistaiseksi Porvoota lukuunottamatta) HUSLAB

19 PALVELUT HUSLAB tuottaa laboratoriopalveluita viidellä laboratoriolääketieteen erikoisalalla: Kliininen kemia Patologia Kliininen mikrobiologia Genetiikka Kliininen farmakologia HUSLABin laaja näytteenottoverkosto (yli 70 toimipistettä) palvelee sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon potilaita Potilaat voivat valita näytteenottopisteen vapaasti asuinpaikastaan riippumatta Laboratorioiden lisäksi HUSLABiin kuuluvat myös Kliinisen genetiikan yksikkö sekä valtakunnallista neuvontapalvelua tarjoavat Myrkytystietokeskus ja Teratologinen tietopalvelu. HUSLAB

20 JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ HUSLABin kokonaisvaltainen laboratoriopalvelu kattaa paikallisen näytteenottotoiminnan vieritestauksen näytteiden kuljettamisen analysoiviin laboratorioihin analytiikan asiantuntijakonsultaatiot laboratoriopyyntöjen ja vastausten sähköisen välittämisen kunnan käyttämiin potilastietojärjestelmiin. Lisäksi tarjoamme kunnille mm. terveysasemien itse tekemien vieritestien tukipalvelua EKG- ja spirometriatutkimuksia papa-seulontatutkimuksia Marevan-potilaiden tekstiviesti-vastauspalvelua laboratoriotutkimusten käytön seurantaa monipuolisten tilastojen avulla asiantuntijaluentoja Yhteistyötä seurataan säännöllisesti (vähintään 2x /vuosi) järjestettävissä HUSLABin ja kunnan välisissä yhteistyökokouksissa. HUSLAB

21 KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET Liikkuva näytteenottotoiminta (kotinäytteenotto, liikkuva lähipalvelu; Espoo, Helsinki, Vantaa, Länsi-Uusimaa) Sähköisten pyyntö-vastauskäytäntöjen edelleen kehittäminen potilaiden laboratoriotulosten kattavan hyödynnettävyyden parantamiseksi hoitoketjun eri vaiheissa (Weblab-työpöytäintegraatio; useissa kunnissa) Marevan-potilaiden tekstiviestivastauspalvelun (TextINR) laajentaminen (Helsinki, Vantaa, Lohja) Laboratoriotutkimusten käytön seurannan kehittäminen (erit. Loviisa, Vantaa) Iso Omena palvelutorin suunnittelu Espoossa, tavoitteena täysin uudella tasolla tapahtuva yhteistyö HUSLAB

22 MUU KUNTAYHTEISTYÖ HUSLAB tarjoaa erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille: Laboratorioanalytiikkaa siltä osin kuin sitä ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien omissa laboratorioissa Asiantuntijakonsultaatioita ja koulutusta Laboratorioanalytiikan varakapasiteettia ervan laboratorioiden mahdollisten toimintahäiriöiden varalta Tukea ja yhteistyötä laatujärjestelmien kehittämisessä HUSLAB tuottaa laboratorioanalytiikkaa myös muille Suomen sairaanhoitopiireille sopimusten mukaisesti HUSLAB

23 HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS Palvelut ja kuntayhteistyö HUS-KUVANTAMINEN

24 HUS-KUVANTAMINEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Vastuullinen ja osaava kumppani, uudistuva ja innostava työyhteisö HUS-Kuvantaminen huolehtii radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian erikoisalojen palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä sekä alansa yliopistolliselle sairaalalle kuuluvasta tieteellisestä tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi liikelaitos huolehtii lääkintäteknisten palvelujen tuottamisesta ja niiden kehittämisestä ja tarjoaa lääkintätekniikan asiantuntijapalveluita. HUS-KUVANTAMINEN

25 HUS-KUVANTAMINEN PALVELUT 1/2 Radiologiset palvelut Radiologisiin tai muihin menetelmiin perustuva kuvantaminen, valmistelu- ja oheistoiminnot, tutkimusmateriaalin analysointi, tulkinta ja lääkärin antama erillinen lausunto sekä tutkimuksen riittävä dokumentaatio Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen palvelut Elimistön toimintaa kuvaavat tutkimukset sekä pitkäaikaisrekisteröinnit, luuston, keuhkojen, aivojen, munuaisten, imuteiden ja sydämen toiminnalliset kuvantamistutkimukset sekä isotooppihoidot HUS-KUVANTAMINEN

26 HUS-KUVANTAMINEN PALVELUT 2/2 Kliinisen neurofysiologian palvelut Keskus- ja ääreishermoston toimintatutkimukset ja monitoroinnit, tutkimustallenteiden analysointi ja lausunnot, hoito- ja muut toimenpiteet Lääkintätekniikan palvelut Lääkintälaitteiden kunnossapitopalvelut, korjaus, huolto, ylläpito, kalibrointi ja laadunvalvonta. Asiantuntijapalvelut laitteiden valintaan, koekäyttöön, testaukseen ja turvallisuuskysymyksiin sekä selvitys-, tutkimus- ja konsultointityöt ja vastaanottotarkastukset. Kliininen valokuvaus, videokuvaus ja kuvankäsittely. HUS-KUVANTAMINEN

27 HUS-KUVANTAMINEN JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ (2012) Radiologia Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede HUS-KUVANTAMINEN Kliininen neurofysiologia Helsinki (12 M ) X X X X Vantaa (2,8 M ) X X X X Espoo (2,4 M ) X X X X Lohja (885 t ) X X X X Hyvinkää (771 t ) X X X X Järvenpää (600 t ) X X X - Karviainen Karkkila, Vihti (490 t ) X Raasepori (426 t ) X - X X Kerava (413 t ) X X X X Kirkkonummi (321 t ) X X - - Loviisa (245 t ) X Sipoo (223 t ) X Porvoo (174 t ) X Nurmijärvi (172 t ) X X X - Hanko (143 t ) X - X - Kauniainen (93 t ) X X X - Mäntsälä (58 t ) X X X - Pornainen (27 t ) X Askola (1,5 t ) X Tuusula (88 t ) X X X - X X Lääkintätekniikka X

28 HUS-KUVANTAMINEN MUU KUNTAYHTEISTYÖ/JÄSENKUNNAT Liittymisneuvottelut käynnissä jäsenkuntien kanssa, jotka eivät ole vielä keskittäneet radiologiaa HUS-Kuvantamiseen: Tuusula (tavoiteaikataulu ) sekä Nurmijärvi ja Porvoo (tavoiteaikataulua ei määritelty). Asiakastapaamiset, joiden tavoitteena on mm. Tutkimus- ja palvelumäärien optimointi/kustannusseuranta Asiakastarpeiden tunnistaminen ja asiakastyytyväisyyden varmistaminen Asiakaslähtöisten toimintamallien rakentaminen, esim. Lähete-lausunto-järjestelmän yhtenäistäminen, mikä mahdollistaa potilaiden vapaan liikkuvuuden myös Länsi-Uudenmaan alueella Jorvin ajanvarausten yksinkertaistaminen (Espoon, Kirkkonummi, Vantaa) Ohutneula/paksuneulanäytteiden lähetekäytäntöjen yksinkertaistaminen Toimipisteverkon kehittäminen Espoossa ja Helsingissä Luun tiheysmittausten ja spirometrioiden tutkimusvalikoiman kehittäminen ja käytäntöjen yhdenmukaistaminen Palvelujen tarjoaminen myös kuntien työterveyshuollolle Lähettävien yksiköiden tiedonsaannin parantaminen (www-sivujen ammattilaissivustot) HUS-KUVANTAMINEN

29 HUS-KUVANTAMINEN MUUT KUNTAYHTEISTYÖ/ERVA Asiantuntija-apu lausuntojen laadintaan (Carea) TT-lausuntoja päivystysaikaan PET- ja isotooppitutkimuksiin virka-aikaista asiantuntija-apua loma- ja ruuhka-aikana Potilassiirtoja pelkän tutkimuksen vuoksi harvoin Carea ja EKSOTE Koulutusyhteistyö Yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä Viikoittaiset radiologian klinikkameetingit videoituna ervalle Opetus- ja koulutustapahtumat ovat avoimia ervalle Sopijapuolten toimintayksikköjen ristiinauditoinnit HUS-KUVANTAMINEN

30 HUS-DESIKO LIIKELAITOS Palvelut ja kuntayhteistyö HUS-Desiko liikelaitos, Tuula Karhumäki toimitusjohtaja

31 VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Visio Terveyden edistäminen turvallisessa hoitoympäristössä kestävästi osana potilaan hoitoprosessia Toiminta-ajatus HUS-Desiko liikelaitos on erikoistunut tuottamaan tuloksellisesti ja asiakaslähtöisesti korkean hygieniatason takaavia tilojen puhtaanapito- ja muita laitoshuoltopalveluja, välineiden puhdistamis-, desinfektio- ja sterilointipalveluja sekä toimittamaan valmiita desinfioituja tai steriloituja väline- pakkauksia oikea-aikaisesti ja turvallisesti HUS-Desiko osallistuu infektioiden torjuntaan yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa ja siten edistää hoidon sujuvuutta ja potilasturvallisuutta. HUS-Desiko vastaa sterilointipalvelujen tuottamisen ja sterilointiprosessin turvallisuudesta HUS-Desiko liikelaitoksen asiakkaita ovat HUS:n sairaanhoidolliset ja tukipalveluyksiköt, HUS:n jäsenkuntien sairaanhoidolliset yksiköt ja muut ulkoiset asiakkaat Yhteistyö erva-alueen kuntien välinehuollon kanssa on suunnitelmallista HUS-Desiko liikelaitos TA 2013 Toimintatuotot 68,6 milj. euroa Henkilöstöä 1706

32 LAITOS-JA VÄLINEHUOLTOPALVELUT Laitoshuolto on tärkeä osa potilaan hoitoketjua ja turvallista hoitoympäristöä. Välinehuolto on tärkeä osa turvallista potilaan tutkimusta ja hoitoa. 1. Puhtaanapitopalveluvalikoima yleistilojen puhtaanapidosta korkean hygieniatason puhtaanapitoon -tilojen ylläpitosiivous ja määräaikaistehtävät, eristyssiivoukset, välisiivoukset esim. leikkaussaleissa, vaihtomattopalvelut ja erikoissiivoukset mm. remonttien yhteydessä 2. Ruokahuoltoa avustavat palvelut toimivat keskitetyn tai hajautetun mallin mukaisesti mm. ruokatilaukset, nestelistojen merkitseminen, astioiden pesu ja ruoan tarjoilun valmistelu 3. Huoltopalvelut sisältävät osastoilla tehtäviä hoitotyötä tukevia palveluja potilashuoneiden huolto, osastoilla käytettävien tavaroiden puhdistus, huoltolaitteiden puhdistus, välinehuolto osastolla, pyykkihuolto, potilaiden vaatteiden säilytyspalvelu, näytteiden yms. kuljetus ja jätehuolto 4. Potilasvuoteiden puhdistus ja vuokrauspalvelu keskitetty potilassänkyjen vuokraus- ja puhdistuspalvelu, varavuoteiden säilytys 1. Keskitetty välineistön huoltopalvelu asiakkaan lähettämien instrumenttien, tutkimus-ja hoitovälineiden puhdistaminen, desinfektio, pakkaaminen ja sterilointi välinehuoltokeskuksessa ja toimitus takaisin asiakkaalle sovittuna ajankohtana * välinehuoltokeskuksia tällä hetkellä seitsemän 2. Välineiden huolto asiakkaan erityistason yksikössä välineiden puhdistaminen, desinfektio ja sterilointi leikkausosastoilla sopimuksen mukaan endoskooppien puhdistaminen ja desinfektio endoskopiayksiköissä tehostetuilla osastoilla eristysvälineistön huolto välineiden huolto laboratorio 3. Toimenpideosastojen ja vuodeosastojen sisäinen hoitologistiikkapalvelu sopimuksen mukaan osastojen käsivarastojen hallinta, mm. anestesiapöytien varustuksesta huolehtiminen HUS-Desiko liikelaitos

33 JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ Tot 1000 euro JÄSENKUNNAT ESPOO HELSINKI VANTAA HYVINKÄÄ JÄRVENPÄÄ KERAVA KIRKKONUMMI LOHJA NURMIJÄRVI PORVOO RAASEPORI SIPOO TUUSULA Ulkoista jäsenkunta ja muuta myyntiä vuonna ,7 % liikevaihdosta, mistä välinehuoltopalvelua jäsenkunnille 47 % muille 19% laitoshuoltopalvelua jäsenkunnille 31 % ja muille 3% MUUT ASIAKKAAT ULKOINEN MYYNTI YHT HUS-Desiko tuottaa monipuolisia laitos- ja välinehuoltopalvelu jäsenkunnille sovittujen palvelusuunnitelmien mukaisesti palvelujen uudelleen järjestelyt on toteutettu joko liikkeenluovutuksen periaattein tai palvelun tuottamisena henkilöstön siirtyessä vanhoina työntekijöinä tuottajalle tai uutena palvelukonseptina YKSIKÖN NIMI

34 MUU KUNTAYHTEISTYÖ Erityisvastuualueen välinehuollon järjestämissuunnitelma vuosille suun terveydenhuollon alueellinen yhteistyö vuonna 2013 ja alueellisen välinehuollon järjestämismallin laatiminen käynnissä HUS-Desikosta etyleenioksidisterilointipalvelut erityisvastuualueelle koulutuspalvelut asiantuntijapalvelut, hankintayhteistyö alan laitteista ja koneista Välinehuollon järjestäminen yhteistyö aloitettu Inkoon kunta, Porvoon kaupunki, Hyvinkään kaupunki, Nurmijärven kunta, Keravan kaupunki Helsingin kaupunki Vantaan kaupunki Laitoshuollon järjestäminen yhteistyö aloitettu Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Muu jäsenkuntayhteistyö tullaan käynnistämään suunnitellusti HUS-Desiko liikelaitos

35 KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET Suun terveydenhuollon hammasvälineet tuotteistus ja standardointi hanke, mukana Espoon ja Porvoon suun terveydenhuolto, VSSHP:n välinehuolto Tutkimus hammasvälineiden huoltomenetelmistä yhteistyössä Espoon suun terveydenhuollon ja Suomen sairaalahygieniayhdistyksen (SSHY) välinehuoltoryhmän, Valviran sekä Hjell-instituutin kanssa Hyvinkään kaupungin Sairaalamäki, laitoshuollon järjestäminen uudisrakennukseen Gemini- välinehuollon tuotannonohjausjärjestelmä erva välinehuollot Suunnitteilla Yhteistyö apuvälineiden huollossa Instrumenttien huolto ja vuokrauspalvelu HUS-Desiko liikelaitos

36 HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS Palvelut ja kuntayhteistyö HUS-Logistiikka liikelaitos

37 HUS-Logistiikka VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Oikeat palvelut parhaat ratkaisut HUS-Logistiikka on terveydenhuollon tuloksellisin hankinta-, logistiikka- ja sairaankuljetuspalvelujen tuottaja ja toimialan suunnannäyttäjä. HUS-Logistiikan tehokkaat ja asiakassopimuksin määritellyt hankinta-, logistiikka- ja sairaankuljetuspalvelut mahdollistavat asiakkaiden päätoiminnon asiakas- keskeisen suorittamisen. HUS-Logistiikka liikelaitos

38 HUS-Logistiikka PALVELUT Hankintapalvelut Kilpailuttaa hoito- ja yleistarvikkeet sekä lääkintälaitteet ja kaluston Avustaa palvelujen, yksittäisten lääkintälaitteiden ja kaluston hankinnassa asiakkaan tarpeen mukaan Laatii ja ylläpitää hankinta- ja puitesopimukset Neuvoo hankinta-asioissa sekä tuottaa hankintaan liittyviä lakimies- ja koulutuspalveluja Ylläpitää tuotevalikoimaa ja sopimuksia tietojärjestelmissä asiakkaan käyttöön Logistiikkapalvelut Varastoi ja toimittaa asiakkaan tarvitsemat hoito- ja yleistarvikkeet Järjestää asiakkaan tarvitsemat kuljetuspalvelut Vastaa tuote- ja palveluneuvonnasta sekä tilaajien tarvitsemista tilausjärjestelmäkoulutuksista Sairaankuljetuspalvelut Vastaanottaa ja järjestää sairaan- ja invataksikuljetukset keskitetysti ja tehokkaasti Osallistuu hoitoon kuljetuksen aikana Opastaa tilaajia potilaan kuljetusvaatimuksista HUS-Logistiikka liikelaitos

39 HUS-Logistiikka JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ Valtaosa HUS:n jäsenkunnista on ulkoistanut hoitotarvikkeiden hankintatoimen ja varastoinnin HUS-Logistiikalle. HUS:n jäsenkunnista HUS-Logistiikan tarvikelogistiikan asiakkaina ovat: Hyvinkään sairaanhoitoalue Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula. Lohjan sairaanhoitoalue Lohja, Siuntio, Karkkila, Vihti. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Hanko, Raasepori, Inkoo. Porvoon sairaanhoitoalue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo. HYKS-sairaanhoitoalue Kerava, Vantaa (TK-päivystyksen osalta), Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi. HUS-Logistiikka liikelaitos

40 HUS-Logistiikka JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ HUS:n jäsenkunnista HUS-Logistiikan sairaankuljetusyksikön asiakkaina ovat: HYKS-sairaanhoitoalue Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Espoo ( lukien), Vantaa Hyvinkään sairaanhoitoalue ( lukien) Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula. Porvoon sairaanhoitoalue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo. Lohjan sairaanhoitoalue Karkkila, Lohja, Siuntio, Vihti. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Hanko, Raasepori, Inkoo. HUS-Logistiikka liikelaitos

41 HUS-Logistiikka MUU KUNTAYHTEISTYÖ Osana HYKS erityisvastuualueen suunnitelmaa on laadittu hankinta- ja logistiikkapalvelujen yhteistyösuunnitelma. Yhteistyö on käynnistetty HUS:n, Eksten ja Carean kanssa yhteishankintoina, joissa HUS- Logistiikka toimii yhteishankintayksikkönä. Tulokset ja kokemukset yhteishankintojen tuomista kustannussäästöistä ovat rohkaisevia. Sairaankuljetusyhteistyötä erityisvastuualueella on Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan keskussairaaloiden kanssa. HUS-Logistiikka liikelaitos

42 HUS-Logistiikka KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET Keskitettyjen palveluiden järjestämisessä HUS- Logistiikalla tulee yhteishankintayksikkönä olemaan keskeinen rooli. Erva- ja PKS-kuntien osalta selvitetään aikana yhteistyömahdollisuuksia hankinta- ja varastointiyhteistyön osalta. Vuosien logistiikkakeskus investointihanke palvelee lainsäädännön edellyttämää alueellisen yhteistyön velvoitetta. Alustavia keskusteluja hankinta- ja logistiikkayhteistyöstä Päijät-Hämeen keskussairaalan osalta on käyty HUS-Logistiikka liikelaitos

43 HUS-SERVIS Palvelut ja kuntayhteistyö HUS-SERVIS

44 HUS-Servis VISIO JA TOIMINTA-AJATUS HUS-Servis tukee HUS:ia sen tavoitteiden saavuttamisessa HUS-SERVIS

45 HUS-Servis PALVELUT Tuotamme asiakkaillemme monipuolisia tukipalveluita keskitetysti HUS-SERVIS

46 HUS-Servis JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ HUS-Servis tuottaa jäsenkunnille erityisesti Sairaaloiden aula- ja potilaskuljetuspalveluita Potilasasiakirjapalveluita Koulutuspalveluita Vuonna 2012 tuotettujen palveluiden arvo oli n. 0,6M Helsingin osuus ostoista oli yli 80% (0,5M ) Pienempiä asiakkaita ovat Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava ja Lohja Sairaaloiden aula- ja potilaskuljetuspalveluiden osuus on yli 80% palveluiden arvosta HUS-SERVIS

47 HUS-Servis MUU KUNTAYHTEISTYÖ Muille kuin HUS jäsenkunnille (ml. ERVA-alue) HUS- Servis tuottaa pieniä määriä koulutuspalveluita KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET HUS-Servis tarjoaa asiointipalveluita monialapalveluna (aula-, potilaskuljetus-, lähetti- ja potilasasiakirjapalvelut) tuleviin uusiin sairaaloihin esim. Jorvi ja Hyvinkää HUS-SERVIS

48 RAVIOLI Palvelut ja kuntayhteistyö Ravioli

49 Ravioli VISIO JA TOIMINTA-AJATUS Asiakastamme kuunnellen innovatiivisesti ja tehokkaasti toimien, maukasta ruokaa sekä korkeatasoista ravitsemushoitoa ammattitaidolla hyvinvointisi tueksi Liiketoiminta-ajatus Ravioli on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota. Ravioli on laadukas tutkittuun tietoon perustuvien ravitsemis- ja ravitsemusohjauspalveluiden tuottaja, joka merkittävästi vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja asiakkaiden hyvinvointiin tarjoamalla korkeatasoisia, asiakkaiden tarpeista lähteviä perusruokavalioiden ja erityisruokavalioiden mukaisia aterioita. Erikoissairaanhoidossa Raviolin osaaminen on osa potilaiden korkeatasoista hoitoa. Liikelaitos toimii elintarvikkeiden hankintayksikkönä. Liikelaitos tarjoaa palveluja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveydenhuollon toimintayksiköille sekä muille palveluja tarvitseville. Ravioli

50 Ravioli PALVELUT 38 MILJOONAA EUROA Ravioli

51 Ravioli JÄSENKUNTAYHTEISTYÖ 2,7 MILJ. Raaseporin, Lohjan, Espoon, Vantaan ja Hyvinkään kaupungeille sairaalakiinteistössä oleville potilaille ja henkilökunnalle ateriapalveluita Keravan kaupungille ravitsemusterapiapalveluita Hyvinkään kaupungin kanssa perustettu osakeyhtiö, joka aloittaa tuotannollisen toimintansa vuonna 2014 KÄYNNISSÄ OLEVAT KUNTAYHTEISTYÖHANKKEET Yhteistyön laajentaminen Raaseporissa Raviolin vapaan kapasiteetin hyödyntämiseksi Ravioli

52 HUS-TIETOHALLINTO Palvelut ja kuntayhteistyö

53 HUS-Tietohallinto VISIO Toimitamme asiakaskeskeisiä, innovatiivisia, luotettavia ja kustannustehokkaita kokonaisratkaisuja ylivertaisella osaamisella asiakkaidemme ydintoiminnan tueksi. Olemme innovatiivinen, asiakaslähtöinen ja asiakkaidemme kannalta ylivertainen terveydenhuollon toimintaympäristön ratkaisutoimittaja. Olemme terveydenhuollon kokonaisratkaisujen luotettavin, kilpailukykyisin ja halutuin kumppani sekä houkutteleva työnantaja. Toimittamamme palvelut ja järjestelmät ovat ajanmukaisia, teknisesti varmatoimisia ja helppokäyttöisiä. Palvelumme tukevat parhaalla tavalla asiakkaidemme ydintoimintaa ja sen kehittämistä. HUS-TIETOHALLINTO

54 HUS-Tietohallinto TOIMINTA-AJATUS Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen toimittaminen HUS:n ja sen yhteistyökumppaneiden prosessien ja niiden kehittämisen tueksi Toimivan ja luotettavan järjestelmäympäristön kokonaisvastuullinen toimittaminen, kehittäminen ja ylläpitäminen yhteistyössä asiakkaiden ja muiden palvelutuottajien kanssa Tietojärjestelmien laadun varmistaminen ajantasaisen ja virheettömän tiedon sekä sen laadun ja eheyden mahdollistamiseksi HUS-TIETOHALLINTO

55 HUS-Tietohallinto PALVELUT JA ASIAKKAAMME Tietohallinto tuottaa tietojärjestelmä-, työasema- ja perustietotekniikan, viestintätekniikan palveluita ja tietoteknisten laitteiden vuokrausta pääsääntöisesti HUSkuntayhtymälle, kuntayhtymän yhteistyökumppaneille, liikelaitoksille sekä tytär- ja osakkuusyhtiöille. Muita asiakkaita ja sidosryhmiä ovat kunnat, sairaanhoitopiirit, yksityiset terveydenhuollon toimijat ja viranomaiset. HUS-TIETOHALLINTO

56 HUS-Tietohallinto HANKE- JA PROJEKTITOIMINTA Hanke- ja projektitoiminta muodostaa Tietohallinnon yhden keskeisistä strategisista palveluista, joten hanke- ja projektityöskentely ovat yhä keskeisempi työskentelymalli. Koska merkittävä osa tietojärjestelmäinvestoinneista kohdistuu potilastietojärjestelmiin, on Tietohallinnossa oltava vahva menetelmä- ja työvälineosaaminen hallita ja kyky johtaa laajoja hankkeita ja projekteja ja tukea muutoksen toteuttamista oman toimintansa jatkuvassa kehittämisessä ja konsernin ja muiden asiakkaiden kehittämis- ja käyttöönottohankkeissa ja projekteissa. HUS-TIETOHALLINTO

57 HUS-Tietohallinto POTILASTIETOJÄRJESTELMÄT Potilastiedot tulee olla potilaan suostumuksen mukaisesti saatavilla kaikissa niissä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, joissa potilas kulloinkin asioi. Tietojärjestelmät mahdollistavat sujuvan potilaspalvelun ja palveluprosessien tehostamisen. Palvelut tuotetaan asiakkaille valmisohjelmistoilla, joiden kehittämiseen asiakkaiden edustajat ja liikelaitoksen asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti ja innovatiivisesti. HUS-TIETOHALLINTO

58 HUS-Tietohallinto JOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄT Asiakkaiden käyttöön tuotetaan sovittua, luotettavaa ja mahdollisimman ajantasaista tietoa kustannustehokkaasti sovituilla työvälineillä. Tietojen laadunvarmistusta kehitetään yhteistyössä eri tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen osallistuvien tahojen kanssa ja toimintaa kehittää ja ohjaa koko prosessin kattaen laatupäällikön. HUS-TIETOHALLINTO

59 HUS-Tietohallinto TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄT Hallinnollisten asioiden sujuva käsittely eri prosessivaiheissa sekä organisaation sisällä että ulkoisille tahoille tuotetaan sovituilla työvälineillä yhdistettynä monipuoliseen sähköiseen viestintään. Palvelut tuotetaan asiakkaille valmisohjelmistoilla ja integroiduilla toimisto- ja työryhmäohjelmilla. HUS-TIETOHALLINTO

60 HUS-Tietohallinto KOKONAISARKKITEHTUURI Tavoitteena on, että HUS:lla ja sen yhteistyökumppaneilla on selkeät ja tarpeisiin sopivalla tasolla esitetyt arkkitehtuurikuvaukset kokonaisarkkitehtuurinäkökulma kansallisen tietohallintolain hengen mukaisesti. Kuvaukset on laadittu tukemaan HUS:n omaa toimintaa ja ne huomioivat yhteistyömallit niin alueellisella kuin kansallisella tasolla eri prosessien osalta. Kuvaukset kattavat nykytilan ja seuraavien vuosien suunnitelmat. Kokonaisarkkitehtuurityön lähtökohtana ovat toiminnalliset yhteistyötarpeet, joiden perusteet ovat kuntien järjestämissuunnitelmissa ja Erva-alueen järjestämissopimuksessa. Kokonaisarkkitehtuuria käsitellään myös Kanta-palvelujen käyttöönotoissa. Myös Apotti-hankkeessa tehdään osapuolten kesken perusteellista kokonaisarkkitehtuurityötä osittain valtakunnallisessa yhteistyössä. HUS-TIETOHALLINTO

61 HUS-Tietohallinto TIETOLIIKENNEPALVELUT Tietoliikennepalvelut tuottaa vikasietoisen, skaalautuvan ja keskitetysti valvotun ja hallinnoidun langallisen ja langattoman tietoliikenneverkon HUSkuntayhtymän toimintayksiköille. Tietoliikennepalvelut tukee rakennusprojektien suunnittelua ja hankintoja sekä ajanmukaistaa ja päivittää vanhenevaa verkkoa ja käytettäviä verkkoteknologioita. HUS-TIETOHALLINTO

62 HUS-Tietohallinto TYÖASEMAPALVELUT Työasemapalvelut tarjoaa eri käyttötarpeisiin soveltuvien työasemien ja päätelaitteiden käyttömahdollisuuden nyt ja tulevaisuudessa sekä turvaa niiden kustannustehokkaan hyödyntämisen HUS:ssa. Palvelut sisältävät työasemien ja päätelaitteiden vakiointiin, hankintaan, asennukseen, tekniseen tukeen ja uusimiseen liittyviä toimintoja sekä työasemaohjelmistojen keskitetyn paketoinnin ja jakelun verkon kautta. Palveluiden kehittämistä tehdään arkkitehtuurilinjausten mukaisesti. ICT-alan kehittymisen aktiivisella seuraamisella ja uuden teknologian oikea-aikaisella käyttöönotolla turvataan työasemaympäristön ajan tasalla pysyminen sekä hyödynnetään ympäristöön liittyviä uusia ominaisuuksia ja palveluita. HUS-TIETOHALLINTO

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Liiketoimintayksiköiden päivitetyt toimintasuunnitelmat 2010

Liiketoimintayksiköiden päivitetyt toimintasuunnitelmat 2010 Hallitus 25.1.2010, LIITE 5 Liiketoimintayksiköiden päivitetyt toimintasuunnitelmat 2010 Tammikuu 2010 Toimintasuunnitelmat 2010 Toimintasuunnitelmaa täydentäneet yksiköt; Huslab Lääkintätekniikka USP

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 KOY Uusi Lastensairaala Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 17.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 5 2. Hankkeen tavoitteet... 7 2.1. Maailman paras sairaala lapsille ja heidän auttajilleen

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

TYKS-SAPA-LIIKELAITOKSEN STRATEGIA 2012-2015

TYKS-SAPA-LIIKELAITOKSEN STRATEGIA 2012-2015 TYKS-SAPA JK 20.9.2011 61 1(6) TYKS-SAPA-LIIKELAITOKSEN STRATEGIA 2012-2015 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME TYKS-SAPA -liikelaitoksen aloittaessa toimintansa johtokunta hyväksyi strategian 22.6.2009. Strategia on

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Turvallisuudessa tärkeintä on kokonaisuuden hallinta

Turvallisuudessa tärkeintä on kokonaisuuden hallinta SOSIAALI- JA KUNTATALOUS Sisällä: 1 Etelä- ja Länsi-Suomen lääni Syyskuu 5/2010 Osoitteellinen jakelu s. 2-10 Palvelut s. 11-13 Koulut s. 14-19 Lastensuojelu s. 20-33 Vanhustyö, hoito- ja palvelukodit

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot