Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailu-, ravitsemis- ja talousala"

Transkriptio

1 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailupalvelujen osaamisala, Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUVIRKAILIJA Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Rehtorin hyväksyntä Voimassa toistaiseksi alkaen

2 1 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Alan kuvaus ja arvoperusta Perustutkinnon tavoitteet Perustutkinnon muodostuminen Matkailualan perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Elinikäisen oppimisen avaintaidot MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Pakolliset tutkinnon osat Matkailualan asiakaspalvelu Matkailupalvelujen osaamisalan, tuottaja, pakollinen tutkinnon osa Matkailupalvelujen toteuttaminen Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisalan, matkailuvirkailija, pakolliset tutkinnon osat Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta Valinnaiset tutkinnon osat Majoituspalvelut Matkailukiinteistöjen ja ympäristön hoito... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Matkailupalvelujen markkinointiviestintä Matkailupalvelujen tuotteistaminen Matkailu- ja matkatoimistopalvelut Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö Opastuspalvelut Puhdistuspalvelut matkailukohteessa Rakennelmien valmistus ja kunnossapito matkailupalveluissa Retki-, erä ja luontoruokailupalvelut Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Yrityksessä toimiminen Huippuosaajana toimiminen Tapahtumajärjestäjä, 15 osp (Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 OSP) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Pakolliset tutkinnon osat (19 osp) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 8 osp Äidinkieli 5 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi... 29

3 Vieraat kielet (Englanti) 2 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp Matematiikka 3 osp Fysiikka ja kemia 2 osp Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 5 osp Yhteiskuntataidot 1 osp Työelämätaidot 1 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp Valinnaiset yhteiset tutkinnot osat (16 osp) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 3-10 osp Äidinkieli X osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi x osp Vieraat kielet X osp x-kieli y-kieli z-kieli Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 3-10 osp Matematiikka x osp Fysiikka ja kemia x osp Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen x osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 3-10 osp Yhteiskuntataidot x osp Työelämätaidot x osp Yrittäjyys ja yritystoiminta x osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto x osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 0-7 osp Kulttuurien tuntemus 3 osp Taide ja kulttuuri 3 osp Etiikka 3 osp (kurssi 1) Psykologia Psykologia 3 osp (kurssi 1) Psykologia 3 osp (kurssi 2) Psykologia 4 osp (kurssi 3) Ympäristöosaaminen Ympäristöosaaminen 1, 1osp Ympäristöosaaminen 2, 3osp Ympäristöosaaminen 3 (TOP), 3osp... 45

4 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 osp AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Asiakaspalveluturvallisuus, 5 osp Matkailualan kulttuuri- ja tapatuntemus, 5 osp Kestävän matkailun osaaja, 5 osp Anniskeluravintolan vastaavan hoitajan pätevyys, 10 osp TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET LIITTEET... 81

5 1 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT 1.1 Alan kuvaus ja arvoperusta Linkki alan kuvaukseen ja linkki arvoperustaan. Päijät-Hämeen matkailustrategiassa maakunta nähdään erityisesti yhteiskuntavastuullisena hyvinvointi- ja tapahtumamatkailun maakuntana. Tapahtumamatkailulla tarkoitetaan strategiassa tapahtumia, jotka synnyttävät huomattavaa kansallista ja kansainvälistä mielenkiintoa, houkuttelevat paljon kävijöitä ja vaikuttavat positiivisesti alueen talouteen. Lisäksi tapahtumamatkailulla tarkoitetaan tapahtumia, jotka ovat houkuttelevuudeltaan, perinteeltään, imagoltaan ja julkisuudeltaan niin merkittäviä, että ne luovat tapahtumapaikkakunnille Päijät-Hämeessä huomattavaa kilpailuetua. Strategiassa mainitaan yhtenä painopisteenä myös erilaiset työsidonnaiset tapahtumat, kuten messut, kokoukset, kongressit ja seminaarit. Paikallisesti tarjottava Tapahtumajärjestäjä tutkinnonosa, 15 osp, on alueemme Tapahtumaalan toimijoiden kauan kaipaama ammatillinen tutkinnonosa. Tutkinnonosan kautta Päijät- Hämeen tapahtumat ja tapahtumien järjestäjät saavat osaavia tekijöitä. Samalla saamme kasvatettua tapahtuma-alan kiinnostusta ja tapahtumien ammattitaitoa ja laatua Päijät- Hämeen alueella. Tutkinnonosa palvelee erilaisia yleisö-, yksityistapahtumien järjestäjiä, mutta myös yritystapahtumien tuottajia ja julkista sektoria tapahtumamarkkinoinnin oppimisen kautta. Yhteiskuntavastuulla Päijät-Hämeen matkailustrategiassa tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu taloudellisesta vastuullisuudesta, ympäristövastuullisuudesta ja sosiaalisesta vastuullisuudesta. Strategian mukaan yhteiskuntavastuullisen toimintatavan tulisi kehittyä osaksi matkailualan yritysten arkea. Tähän haasteeseen vastataan matkailualan opetussuunnitelmassa 5 osaamispisteen laajuisella Kestävän matkailun osaaja opinnoilla. Matkailu on lähtökohtaisesti kansanvälinen toimiala. Matkailualan tutkinnon suorittanut työskentelee ulkomailla vieraassa kulttuurissa tai kotimaassa kansanvälisten asiakkaiden kanssa. Matkailualan kulttuuri- ja tapatuntemus, 5 osp, palvelee koko matkailun laajaa toimialaa omassa maakunnassamme ja opiskelijaa henkilökohtaisella ammatillisella polullaan, minne ikinä se johdattaa. Useat matkailualan työnantajat edellyttää anniskeluravintolan vastaavan hoitajan pätevyyttä palkatessaan työntekijöitä. Tämän vuoksi tarjoamme matkailualan perustutkinnon suorittaville vapaasti valittavissa opinnoissa paikallista, 10 osaamispisteen laajuista Anniskeluravintolan vastaavan hoitajan pätevyys tutkinnon osaa. 1.2 Perustutkinnon tavoitteet Linkki matkailualan perustutkinnon tavoitteisiin. Salpauksessa toteutetaan Matkailupalveluiden osaamisalaa matkailupalveluiden myynnin ja tietopalveluiden osaamisalaa, matkailuvirkailija 1.3 Perustutkinnon muodostuminen 1

6 Linkki matkailualan perustutkinnonmuodostumiseen. Koulutuskeskus Salpauksessa opiskelijoille esitellään erilaisia työammatteja / jatkoopiskelumahdollisuuksia ja niihin suositellaan tiettyjen valinnaisten tutkinnon osien suorittamista. Näistä on laadittu polkukuvauksia, Liite1. Näiden valtapolkujen sijaan opiskelija voi halutessaan valita mitkä tahansa valinnaiset tutkinnon osat, mitkä tutkinnon muodostuminen sallii. Vähiten valittavat tutkinnon osat toteutetaan kokonaan työssäoppimalla. Tällaiset valinnat edellyttävät, että opiskelija löytää /opiskelijalle löydetään työssäoppimispaikka / oppisopimuspaikka, jossa valitun tutkinnon osan voi oppia kokonaan. 1.4 Matkailualan perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Koulutuskeskus Salpauksessa ei järjestetä matkailualan perustutkintoa näyttötutkintona. 1.5 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Linkki Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvakseen. Matkailualan perustutkinnossa elinikäisen oppimisen avaintaidot tarkoittavat: Oppiminen ja ongelmanratkaisu merkitsevät mm. sitä, että opiskelija osaa arvioida toimintaansa, asettaa itselleen kehittämistavoitteita ja toimia niiden saavuttamiseksi. Se merkitsee myös kykyä toimia itsenäisesti ja tiimissä löytäen erilaisia ratkaisuja, joita voidaan soveltaa eri tilanteissa. Vuorovaikutus ja yhteistyö tarkoittavat yhteistyön tekemistä matkailuyrityksen sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden, palvelutuottajien, yritysten sekä erilaisten verkostojen ja sidosryhmien kanssa. Vuorovaikutus ja yhteistyö merkitsevät myös erilaisten näkökantojen esiin tuomista rakentavasti, muiden tukemista ja auttamista ottaen huomioon eri työvaiheet ja työntekijät. Ammattietiikka matkailualalla tarkoittaa vaitiolovelvollisuuden noudattamista, hyvien käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden vaatimusten mukaista toimintaa, sovittujen työaikojen noudattamista sekä tarvittaessa muutosten sopimista yrityksen toimintatavan mukaisesti. Lisäksi ammattietiikkaan sisältyy kestävän toimintatavan mukainen toiminta. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky tarkoittavat matkailualalla mm. ensiapuvalmiutta ja oman työkykyisyytensä ja toimintakykynsä ylläpitoa ja edistämistä. Turvallisuudella tarkoitetaan matkailualan yleisten turvallisuussääntöjen noudattamista sekä yrityksen pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien noudattamista. Aloitekyky ja yrittäjyys tarkoittavat mm. seuraavia asioita: taitoa ennakoida asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin tai reagoida niihin nopeasti, työn tekemistä tunnollisesti ja aktiivista tekemistä ja työn etsimistä. Aloitekyky ja yrittäjyys merkitsevät myös sitä, että ylläpitää ja kehittää aktiivisesti omaa tietämystään yrityksen tuotteista ja palveluista sekä suunnitelmallista ja aktiivista toimintaa saavuttaakseen asiakasvalmiustilan Kestävä kehitys merkitsee taitoa arvioida matkailutuotteiden ja palvelujen kestävyyttä ja taitoa neuvoa ja ohjata asiakasta kestävän toimintatavan mukaisessa matkustamisessa ja palvelujen käytössä sekä lakien ja normien mukaisessa toiminnassa. Lisäksi se merkitsee oman työn suunnittelua ja toimimista kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. 2

7 Estetiikka tarkoittaa mm. asiakaspalvelutilan ja oman työpisteen siisteydestä ja viihtyvyydestä huolehtimista, yrityksen liikeidean ja toimintaympäristön mukaista pukeutumista, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista. Se tarkoittaa myös esim. asiakasdokumenttien ja muun materiaalin siistiä ja esteellistä yleisilmettä. Viestintä ja mediaosaaminen tarkoittaa taitoa etsiä, tulkita ja esittää asiakaspalvelussa tarvittavaa tietoa, myös vieraalla kielellä. Lisäksi se tarkoittaa taitoa arvioida tiedon oikeellisuutta ja käyttökelpoisuutta sekä taitoa jatkojalostaa tietoa osaksi asiakaslähtöistä palvelua. Viestintä tarkoittaa selkeää viestintätaitoa, kielitaitoa hyödyntäen ja Matematiikka ja luonnontieteet merkitsee työn edellyttämien tavallisten laskutoimitusten, kuten rahastamisen ja hinnoittelun osaamista. Hinnoittelussa tulee osata tuottaa vaihtoehtoisia hintalaskelmia. Myös arvonlisäveron ja provision käsitteiden ymmärtäminen ja laskeminen kuuluvat elinikäisen oppimisen avaintaitoihin. Luonnontieteiden osalta tulee osata soveltaa tietämystä kohdemaiden ilmasto- ja sääoloista sekä vaihtuviin oloihin varautumisessa asiakaspalvelussa. On osattava varustautua itse vuodenaikoihin ja vaihtuviin vuorokaudenaika- ja sääolosuhteisiin. Teknologia ja tietotekniikka; tulee osata etsiä, tuottaa, muokata, tallentaa, siirtää, vastaanottaa ja lähettää matkailupalvelujen tuottamiseen, markkinointiin ja myyntiin liittyvää tietoa sähköisessä muodossa sekä osaa hyödyntää työpaikan keskeisiä tietoteknisiä välineitä kuten puhelinta, kopiokonetta, tietokoneen toimisto-ohjelmia, sähköpostia, intra- tai internetiä, varausjärjestelmää, kassa, maksupäätettä sekä sosiaalista mediaa. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit tarkoittaa asiallista ja tasa-arvoista toimintaa erilaisten asiakkaiden tai eri taustoista tulevien työkaverien kanssa. Se tarkoittaa myös oman mielipiteensä ilmaisemista työryhmässä. 2 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Orientoivat opinnot - perehtyminen matkailualan tutkintoon ja eri tutkinnonosiin - perehtyminen matkailualaan yleensä, alan rakenteeseen ja alan arvoihin - perehtyminen oman alan tiedottamiseen (sähköposti, WinhaWille kuten opintosuoritukset, HOPS, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, tiedonhankinta) - perehtyminen PAKKI:in Perehtyminen opintoihin ja tutustuminen oppimisympäristöihin Ryhmäytyminen ja ryhmäyttäminen Alustavan HOPS:n laadinta, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti yhteisten opintojen tutkinnon osissa: Äidinkieli, ruotsin kieli 3

8 - perehtyminen Salpauksen arvoihin ja toimintatapoihin (Kampuskierros, Ympäristönäyttely) - Ryhmäytyminen Asiakaspalvelutehtäviin valmistautuminen - valmistautuminen matkailuympäristössä ja tehtävissä tapahtuviin asiakaspalvelutilanteisiin - pukeutuminen organisaation ja tilanteen mukaisesti - esivalmistelujen tekeminen siten, että on valmis vastaanottamaan asiakkaat toimipisteeseen - perehtyminen vastuulliseen asiakaspalveluun Asiakaspalvelutilanne - asiakkaiden vastaanottaminen - asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden selvittäminen - perehtyminen yrityksen tuotteisiin ja palveluihin niin, että osaa tarjota asiakkaalle eri vaihtoehtoja - kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden palveleminen vastuullisesti matkailuyrityksen liikeideaa noudattaen (suomeksi, ruotsiksi ja yhdellä vieraalla kielellä tai vieraskielisellä omalla äidinkielellä, suomeksi ja yhdellä vieraalla kielellä) - internet-sivujen hyödyntäminen ja tiedonetsiminen - tiedon arvioiminen kriittisesti - tiedon muokkaaminen - asiakaspalautteen vastaanottaminen - asiakaspalvelutilanteen päättäminen Asiakaspalvelutilanteen jälkityöt - jälkitoimien tekeminen - asiakaspalautteen välittäminen eteenpäin - toimipisteen huoltaminen ja varusteleminen huoltaa, niin että voidaan ottaa uusi asiakas vastaan Matkailualan vetovoiman, matkakohteiden ja tapahtumien tunteminen - tutustuminen koko Suomen ja perehtyminen oman maakunnan ja oman paikkakunnan matkailuvetovoimaan (kulttuuri, luonto) sekä keskeisiin kohteisiin ja tapahtumiin Yhteistyön tekeminen - yhteistyön tekeminen matkailualan yritysten tai organisaatioiden kanssa - perehtyminen toimipaikan eri osastoihin, keskeisiin sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin - asiallisesti ja arvostavasti toimiminen niin, asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden kanssa kuin työyhteisön kanssa Hygieniaopassi - omavalvonnan tehtävät Työturvallisuus asiat asiakaspalvelussa Vierailut alan yrityksiin Lähiopiskelu koulussa ja/ oppimistehtävät ja / projektioppiminen > koulun tapahtumat, yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävät työelämälähtöiset tapahtumat ja projektit Verkko-oppiminen blogit, ja muut oppimista tukevat ympäristöt ja verkostoitumista edistävät erilaiset ryhmät, esim. Facebook, Twitter, Instagram sekä verkkokurssit Työssäoppimimalla yritysten tai toimipaikan ohjeet huomioiden Työssäoppimisen ohjaus voi olla verkossa sähköisellä oppimisalustalla / sosiaalisessa mediassa Turvakävelyt tieto- ja viestintätekniikka, työelämätaidot, kulttuurien tuntemus / ympäristöosaa minen työkyvyn ylläpitäminen. liikunta ja terveystieto Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. 4

9 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytön suoritus mm. matkailuyrityksessä tai -organisaatiossa, kuten matkailutai matkatoimistossa, ohjelmapalveluyrityksessä (esimerkiksi luonto-, seikkailu-, kulttuuriohjelmissa), majoitusalan yrityksessä, ravintolassa, leirintäalueella, maaseutumatkailuyrityksessä, matkailuneuvonnassa tai muussa vastaavassa organisaatiossa. Näyttösuunnitelma laaditaan yhdessä opiskelijan, työpaikan sekä opettajan kanssa. Näytön pituus voi vaihdella 1-2vkoa, riippuen työssäoppimispaikasta. Näyttösuunnitelmassa tarkennetaan yllämainitut ammattitaitovaatimukset työpaikka- sekä opiskelijakohtaisiksi 2.2 Matkailupalvelujen osaamisalan, tuottaja, pakollinen tutkinnon osa Matkailupalvelujen toteuttaminen Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Matkailupalvelujen toteuttamiseen valmistautuminen - pukeutuminen tilanteen yrityksen toimintatapojen mukaan - aktiviteettipaikan toimintavalmiuteen saattaminen, paikan viihtyisyydestä ja siisteydestä huolehtiminen - käytettävien resurssien huoltaminen - oman toiminnan vastuullinen suunnittelu - asiakastyytyväisyyden varmistamisen suunnittelu Matkailupalvelupalvelujen toteuttaminen - asiakkaan vastaanottaminen - asiakkaiden ohjaaminen ja opastaminen asiakaslähtöisesti ja kielitaitoisesti (suomeksi, ruotsiksi ja yhdellä vieraalla kielellä tai vieraskielisellä omalla äidinkielellä, suomeksi ja yhdellä vieraalla kielellä) - matkailijoiden kysymyksiin vastaaminen - työskentely muuttuvat tilanteet huomioiden - tilanteen mukaisten tarvittavien varusteiden ja välineiden käyttäminen turvallisesti ja vastuullisesti - liikeidean mukaisesti ja taloudellisesti toimiminen - tapahtumapaikan siisteydestä ja viihtyisyydestä huolehtiminen toteutuksen aikana - turvallisuussuunnitelman mukaisesti toimiminen ja ohjaaminen - palvelun laatuvaatimusten selvittäminen ja niiden mukainen toiminen - kestävien ympäristöratkaisujen arvioiminen yrityksen kilpailutekijänä Matkailupalvelujen toteuttamisen jälkityöt - käytettyjen resurssien, varusteiden, välineiden, koneiden ja tapahtumapaikan huoltaminen - käytettyjen resurssien varastoiminen - oman toiminnan arviointi - asiakaspalautteen käsittely - toiminnan kehittäminen Perehtyminen ja ohjaaminen opintoihin Osaamiskartoitus, HOPS:n laadinta, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Lähiopiskelu koulussa ja/ oppimistehtävät ja / projektioppiminen oppilaitoksen tapahtumat ja yhteistyökumppaneiden tapahtumat Verkko-oppiminen blogit, ja muut oppimista tukevat ympäristöt ja verkostoitumista edistävät erilaiset ryhmät, esim. Facebook, Twitter, Instagram sekä verkkokurssit Oppilaitoksen tai yhteistyöyritysten kanssa tehtävät työelämälähtöiset projektit tai NY-yritystoiminta tai Osuuskunnassa toiminen Työssäoppimimalla yritysten tai toimipaikan ohjeet huomioiden Työssäoppimisen ohjaus verkossa sähköisella oppimisalustalla / sosiaalisessa mediassa Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti yhteisten opintojen tutkinnon osissa: äidinkieli, ruotsin kieli, englanninkieli, saksan kieli espanja/venäjä matematiikka, tieto- ja viestintätekniikka työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto yrittäjyys ja yritystoiminta yhteiskuntataidot fysiikka /kemia 5

10 Matkailupalvelujen toteuttamisen perustana oleva tieto - tiedon hankkiminen ja tiedon välittäminen asiakkaalle alueen ja paikkakunnan tuotteista ja palveluista - tiedon hankkiminen ja tiedon välittäminen asiakkaalle yrityksen liikeideasta, laatukäsityksestä, tuotteista ja palveluista - kielitaitoinen asiakaspalvelutaito (suomeksi, ruotsiksi ja yhdellä vieraalla kielellä tai vieraskielisellä omalla äidinkielellä, suomeksi ja yhdellä vieraalla kielellä) mm. Matupa EA2-ensiapu Ammattitaidon osoittamistavat linkki tutkinnon perusteeseen Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytöt voidaan suorittaa esim. erilaisissa ohjelmapalveluyrityksissä (Luonto-, kulttuuri-, liikunta-, terveys-, seikkailu-, wellness-), hän voi osallistua suurten teematapahtumien järjestämiseen, työskennellä isoissa matkailukeskuksissa (esim. Lapissa), huvipuistoissa, teemaravintoloissa (vrt. tavoitteisiin), isojen kokousten järjestelytehtävissä, jossa myös oheisohjelmaan aikana. Näyttösuunnitelma laaditaan yhdessä opiskelijan, työpaikan sekä opettajan kanssa. Näytön pituus voi vaihdella 1-2vko, riippuen työssäoppimispaikasta. Näyttösuunnitelmassa tarkennetaan yllämainitut ammattitaito-vaatimukset työpaikka- sekä opiskelijakohtaisiksi. 2.3 Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisalan, matkailuvirkailija, pakolliset tutkinnon osat Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Matkailumaantieto - eri maanosien, maiden ja vesistöjen karttatuntemus - keskeisten matkailumaiden vetovoimatekijöiden tunteminen ja esitteleminen Matkailupalvelujen suunnittelu, esitteleminen ja markkinointi - kartoittaa asiakkaan tarpeet kyselemällä ja tiedustelemalla Perehtyminen ja ohjaaminen opintoihin Osaamiskartoitus, HOPS:n laadinta, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Lähiopiskelu koulussa ja/ oppimistehtävät ja / projektioppiminen, työssä oppiminen Matematiikka: prosenttilaskut, kustannuslaskenta Englanti: myynti- ja neuvontatilanteet saksan kieli espanja/venäjä matematiikka, tieto- ja viestintätekniikka 6

11 - esittelee eri vaihtoehtoja, osaa suositella sopivinta asiakkaan tarpeisiin nähden - tuntee matkailupalvelun hinnoittelun periaatteet - osaa laatia markkinointiviestinnän materiaalia; esitteitä, tiedotteita ym. Matkailupalvelujen myynti- ja varaustoiminnot - tuntee keskeisiä tuotteita/palveluja ja osaa myydä ja markkinoida niitä - tekee varauksia jotain varausjärjestelmää käyttäen (sähköinen/manuaalinen) - informoi asiakasta muutos- ja peruutusehdoista - kustannuslaskennan perusteet - etsii asiakkaalle tietoa erilaisista tietolähteistä; kirjalliset ja elektroniset lähteet - ymmärtää ja tiedostaa matkailualan yhteistyökumppaneiden merkityksen (business to business- ajattelu) - osaa palvella yhteistyökumppaneita - tuntee erilaiset maksutavat ja -laitteet - osaa muodostaa laskun - vastaanottaa eri maksutapoja (käteinen, korttimaksut, laskutus) - osaa tulkita maksusäännöt- ja ohjeet eri maksutavoilla - tiedustelee asiakkaalta palautetta kiittää ja toivottaa tervetulleeksi uudestaan - tekee itsearvioinnin työssäoppimisjaksosta Alakohtaisen kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa - Palvelee asiakkaita suomen kielellä - Hoitaa palvelutilanteen ruotsin ja englannin kielellä (tai hopsin mukaan muulla vieraalla kielellä) - Käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti Työtä ja toimintaa koskevien sääntöjen ja säädösten, työsuhteen, -sopimuksen ja TES:n perusteiden hallinta - kuluttajasuojalaki, valmismatkalaki, tuoteturvallisuuslaki, työehtosopimukset, työaikalaki, AY-toiminta Lähiopetuksena matkailumaantieto, vetovoimatekijät, palvelujentarjoajat, tiedonhankinta Verkko-oppiminen blogit, ja muut oppimista tukevat ympäristöt ja verkostoitumista edistävät erilaiset ryhmät, esim. Facebook, Twitter, Instagram sekä verkkokurssit Työssäoppiminen; asiakaspalvelu matkailualan yrityksessä Työssäoppimisen ohjaus verkossa sähköisellä oppimisalustalla / sosiaalisessa mediassa Verkko-oppiminen blogit, ja muut oppimista tukevat ympäristöt ja verkostoitumista edistävät erilaiset ryhmät, esim. Facebook, Twitter, Instagram sekä verkkokurssit Lähiopiskelu koulussa ja/ oppimistehtävät ja / projektioppiminen, työssä oppiminen Lähiopetuksena varausjärjestelmien yleisesittely, myynti- ja markkinointiosaaminen, valmismatkalainsäädäntö, kuluttajansuojalaki, kustannuslaskenta Projektina matka- / palvelupaketin kokoaminen, hinnoittelu sekä myynti ja markkinointi Työssäoppimisena työpaikan varausjärjestelmän käyttäminen sekä asiakaspalvelu ja myyntityö Lähiopetuksena tiedonhankinta erilaisista lähteistä hakusanoja käyttäen Lähiopetuksena työlainsäädäntö, työaikalaki sekä työehtosopimus Projektityö, jossa ohjataan koko tutkinnon osan suorittamista Matupan suorittaminen työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto yrittäjyys ja yritystoiminta yhteiskuntataidot fysiikka /kemia Ruotsin ja englannin kieli lähiopetuksena 7

12 Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näyttöjen suorittaminen mm. matkatoimistossa, matkailutoimistossa, matkailukeskuksessa, liikenneyhtiössä, matkahuollossa, laivayhtiössä, autovuokraamossa, bussiyhtiössä, VR, urheiluopistossa (erilaisissa organisaatioissa (esim. Lahden messut, Salpausselän kisat, Lomarengas, MEK ), tapahtumien järjestämisessä. Näyttösuunnitelma laaditaan yhdessä opiskelijan, työpaikan sekä opettajan kanssa. Näytön pituus voi vaihdella 1-2vko, riippuen työssäoppimispaikasta. Näyttösuunnitelmassa tarkennetaan yllämainitut ammattitaito-vaatimukset työpaikka- sekä opiskelijakohtaisiksi. 2.4 Valinnaiset tutkinnon osat Majoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Majoitus ja muiden asiakastilojen kunnostaminen ja huoltaminen - kunnostaa ja huoltaa majoitustilat: jatkavien ja lähtevien asiakkaiden huoneiden siivoaminen ja tarkistaa asiakaspalvelutarvikkeet - tarvittaessa lämmittää ja laittaa kuntoon saunan - huolehtii työympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä - toimii kestävän kehityksen mukaisesti Varausjärjestelyjen hoitaminen ja asiakkaiden vastaanottaminen sekä lähtöselvitys - vastaanottaa asiakkaita - tervehtii ja huomioi asiakkaat - palvelee asiakkaita eri tilanteissa - tiedustelee asiakkaiden tarpeita ja toiveita - esittelee asiakkaille toimipaikan vaihtoehtoisia palveluja ja mahdollisuuksia - tekee varauksia toimipaikan varauskäytänteen mukaisesti - käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti - toimii turvallisuussuunnitelman mukaisesti - noudattaa vaitiolovelvollisuutta - noudattaa työaikoja ja sopii poikkeamista - perii maksun eri maksuvaihtoehdoilla - tiedustelee asiakaspalautetta - kiittää asiakasta ja toivottaa tervetulleeksi uudestaan Aamiaisen valmistaminen ja esille laitto - perehtyy aamiaisen valmistuksessa käytettäviin raaka-aineisiin - käyttää aamiaisen valmistuksessa tarkoituksenmukaisia välineitä - hoitaa aamiaistarjoilun aamiaishuoneessa Perehtyminen ja ohjaaminen opintoihin Osaamiskartoitus, HOPS:n laadinta, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Lähiopiskelu koulussa ja/ oppimistehtävät ja / projektioppiminen, työssä oppiminen Työssäoppimisen ohjaus / oppisopimus Ryhmälle lähiopetuksena: majoitustilojen puhtaanapidon perusteet sähköisen varausjärjestelmän perusteiden hallinta turvallisuussuunnitelman sisältö (vaarojen ja riskien kartoitus ja pelastussuunnitelma) vaitiolovelvollisuus Erilaisten aamiaisten valmistus ja astiahuolto hygieniasäädöksiä noudattaen Maksujen perimisen ja laskutuksen periaatteet, apuna varausjärjestelmä (Fidelio) Verkko-oppiminen blogit, ja muut oppimista tukevat ympäristöt ja verkostoitumista edistävät erilaiset Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti yhteisten opintojen tutkinnon osissa Äidinkieli: hotellin liikekirjeenvaihto Englanti: huoneiden varustus asiakaspalvelutilanteet, liikekirjeenvaihto raaka-aineet, erityisruokavaliot maksuvälineet ja asiakaspalautteen tiedusteleminen Ruotsi: huoneiden varustus asiakaspalvelutilanteet, liikekirjeenvaihto raaka-aineet, erityisruokavaliot maksuvälineet ja asiakaspalautteen tiedusteleminen 8

13 - pakkaa aamiaisen ja huolehtii kuljettamisen asiakkaille - toimii hygieniavaatimusten mukaisesti - hoitaa astiahuollon ja keittiön puhtaanapito ryhmät, esim. Facebook, Twitter, Instagram sekä verkkokurssit Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan esim.majoitusalan yrityksessä esim. hotellissa, motellissa, leirintäalueella, maaseutumatkailuyrityksessä. Näytön pituus voi vaihdella 1-2vkoa, riippuen työssäoppimispaikasta. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa osaamisensa majoitusliikkeen vastaanoton, puhtaanapidon ja aamiaisen hoitamisessa Matkailukiinteistöjen ja ympäristön hoito Matkailupalvelujen markkinointiviestintä Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Markkinoinnin perusteisiin perehtyminen - Markkinoinnin perusteet; 4-7P - Asiakassegmentit ja ostokäyttäytyminen - Markkinoinnin eri jakelukanavat - Markkinoinnin budjetointi - Liikeidean rakentuminen - Asiakaspalaute ja sen hyödyntäminen Alakohtaista kielitaidon hallinta asiakaspalvelussa - Palvelee asiakkaita suomen kielellä - Hoitaa palvelutilanteen ruotsin ja englannin kielellä (tai hopsin mukaan muulla vieraalla kielellä) - Käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti Yrityksen tai organisaation markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen - suunnittelee ja ideoi markkinointiviestintää yrityksen asiakasryhmille näiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti (esim. asiakastyytyväisyyskysely, facebook- tai instagram sovelluksen luominen) - laatii työryhmässä matkailutuotteelle tai -palvelulle markkinointiviestinnän suunnitelman - esittelee, myy ja markkinoi matkailutuotteita tai - palveluja - tekee markkinointiviestinnän materiaalia Perehtyminen ja ohjaaminen opintoihin Osaamiskartoitus, HOPS:n laadinta, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Lähiopiskelu koulussa ja/ oppimistehtävät ja / projektioppiminen ja työssä oppiminen Lähiopetuksena markkinoinnin perusteet Projektina ( Osuuskunta / Ny / työelämä) yrityksen liikeidean suunnittelu ja markkinointiviestintämateriaalin tuottaminen, myös ruotsiksi ja englanniksi, markkinointiviestinnän budjetti Englannin ja ruotsin kielen yhdistämien ammatillisiin tehtäviin ja projekteihin Opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, sovitaan Hopsissa vieraat kielet Äidinkieli: markkinointikirjeet, asiakirjat Yrittäjyys ja yritystoiminta: liikeidea, budjetointi Englanti: matkailupalvelun markkinointi, laatusanat Ruotsi: matkailupalvelun markkinointi, laatusanat 9

14 - käyttää sähköistä viestintää - käyttää tarvittavia tietoverkkoja - käyttää tarvittavia ohjelmia - valitsee ja käyttää yrityksen omia ja/tai yhteismarkkinointiin sopivia jakelukanavia - vaitiolovelvollisuus - työaikojen noudattaminen - kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen Projektin /ien kautta esittelee ja markkinoi oman projektityön Lähiopetuksena: some- ja mobiilimarkkinoinnin perusteet, kotisivujen suunnittelu ja toteutus, benchmarking, MS Office ohjelmat, jakelutiet Matkailupalvelujen markkinointiviestintä opiskellaan integroidusti Tapahtumajärjestäjä tutkinnonosan kanssa Verkko-oppiminen blogit, ja muut oppimista tukevat ympäristöt ja verkostoitumista edistävät erilaiset ryhmät, esim. Facebook, Twitter, Instagram sekä verkkokurssit Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja seuraa matkailupalvelujen markkinointiviestinnän toimenpiteitä matkailuyrityksessä tai organisaatiossa kuten matkailu- tai matkatoimistossa, ohjelmapalveluyrityksessä, majoitusyrityksessä, maatilamatkailuyrityksessä, matkailuneuvonnassa tai muussa vastaavassa yrityksessä Matkailupalvelujen tuotteistaminen Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Tuotteistamisen suunnittelu - tuntee ja käyttää ideointimenetelmiä - tuntee tuotteistamisprosessin - hyödyntää omaa ja ryhmän osaamista - hankkii tarvittavat resurssit - käyttää tietoverkkoja käsittelee tietoja - tuotteistaa eri vuodenaikoihin soveltuvia vastuullisia ja asiakaslähtöisiä matkailupalveluja - tuotteistaa eri vuodenaikoihin soveltuvia vastuullisia ja asiakaslähtöisiä matkailutuotteita - osaa dokumentoida tuotteistamisprosessin eri vaiheita - tekee yhteistyötä matkailutuotteiden ja - palvelujen tuotteistamisessa ja suunnittelussa Perehtyminen ja ohjaaminen opintoihin Osaamiskartoitus, HOPS:n laadinta, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Lähiopiskelu koulussa ja/ oppimistehtävät ja / projektioppiminen ja työssä oppiminen Projektina ja / ien kautta esittelee oman projektityön voidaan toteuttaa Osuuskunta / Ny / työelämässä tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja tuottaminen Äidinkieli: markkinointikirjee t, asiakirjat Yrittäjyys ja yritystoiminta: liikeidea, budjetointi Englanti: matkailupalvelun markkinointi, laatusanat Ruotsi: 10

15 - eri vuodenaikoihin ja eri asiakkaille soveltuvien matkapakettien tai matkailupalvelujen kokoaminen - asiakaspalautteen suunnittelu - esittelymateriaalin tuottaminen ja päivittäminen Tuotetestaus - Tuotteen tai palvelun testaus oman ryhmän ulkopuolisen asiakasryhmän kanssa - vastuullinen toimiminen - asiakaspalautteen kerääminen - tuotteeseen ja sen testaamiseen liittyvän lainsäädännön ja muiden ohjeistusten mukaisesti toimiminen - ammattietiikan huomioiminen tuotteen testauksessa Tuotteen kehittäminen - asiakaspalautteen käsittely - tuotteen arviointi - tuotteen kehittäminen Englannin ja ruotsin kielen yhdistämien ammatillisiin tehtäviin ja projekteihin Lähiopetuksena: some- ja mobiilimarkkinoinnin perusteet, kotisivujen suunnittelu ja toteutus, benchmarking, MS Office ohjelmat, jakelutiet Voidaan opiskella integroidusti eri matkailualan tutkinnon osien kanssa esim.tapahtumajärjestäjän tutkinnonosan kanssa Verkko-oppiminen blogit, ja muut oppimista tukevat ympäristöt ja verkostoitumista edistävät erilaiset ryhmät, esim. Facebook, Twitter, Instagram sekä verkkokurssit matkailupalvelun markkinointi, laatusanat Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija joko yksin tai työryhmässä tuotteistaa, testaa, arvioi ja kehittää tuotteistamansa asiakaslähtöisen matkailupalvelun, matkailutuotteen tai palvelupaketin sekä tuottaa siitä esittelymateriaalia. Ammattiosaamisen näytön voi antaa erityyppisissä matkailupalveluja ja omia matkailutuotteita tuottavissa yrityksissä, kuten majoitusliikkeissä, ohjelmapalveluyrityksissä, matkailutoimistoissa, museoissa, näyttelyissä, tapahtumia tuottavissa yrityksissä tai muissa organisaatioissa tai oppilaitoksen projektissa tai NY-yrityksessä. Ammattiosaamisen näyttö kestää tuotteen suunnitteluun, testaamiseen ja arviointiin käytetyn ajan, kuitenkin vähintään 5 päivää Matkailu- ja matkatoimistopalvelut Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden kartoittaminen - palvelee asiakkaita ystävällisesti ja vastuullisesti - tiedustelee vuorovaikutteisesti asiakkaan toiveita ja tarpeita - hakee tietoa, esittelee ja myy yrityksen matkailupalvelutuotteita - käyttää kotimaisia ja ulkomaisia tietojärjestelmiä ja tietolähteitä hyödyntäen: lentoyhtiöt, laivavarustamot, hotelliketjut, matkanjärjestäjät, Perehtyminen ja ohjaaminen opintoihin Osaamiskartoitus, HOPS:n laadinta, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Lähiopiskelu koulussa ja/ oppimistehtävät ja / projektioppiminen ja työssä oppiminen Äidinkieli: erilaiset tietolähteet asiakaspalaute Englanti: matkatoimistoalan sanasto, asiakaspalvelu asiakaspalaute Ruotsi: 11

16 autovuokraamot, yhden tai useamman paikanvarausjärjestelmän perusteet, sähköinen liiketoiminta Valmismatkapaketin myyntiprosessi - osaa matkatoimistoalan sanaston ja termit, työtehtävät, matkustusasiakirjat ja dokumentit - suunnittelee ja kokoaa valmismatkapaketin, matkatoimistoalan varaus- ja peruutusehdot, yhteistyökumppanit, valmismatkalaki - esittelee asiakkaille erilaisia palveluja hintoineen - tiedottaa asiakasta varaus-, peruutus- ja maksuehdoista - selvittää matkailutuotteiden ja palveluiden saatavuuden - tuntee valmismatkalainsäädännön perusteet - tuottaa ja toimittaa asiakkaalle varausvahvistuksen - laskuttaa asiakasta - asiakaspalautteen vastaanottaminen ja vastaaminen Työssäoppimisen ohjaus / oppisopimus Työssäoppimisen ohjaus verkossa sähköisellä oppimisalustalla / sosiaalisessa mediassa Verkko-oppiminen blogit, ja muut oppimista tukevat ympäristöt ja verkostoitumista edistävät erilaiset ryhmät, esim. Facebook, Twitter, Instagram sekä verkkokurssit matkatoimistoalan sanasto, asiakaspalvelu asiakaspalaute Alakohtaisen kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa - osaa palvella asiakkaita yhdellä vieraalla kielellä sekä toisella kotimaisella kielellä Englannin ja ruotsin kielen yhdistämien ammatillisiin tehtäviin ja projekteihin Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija kokoaa ja myy matkailupaketteja ja tuotteita käyttäen sähköisiä tiedonhankintavälineitä sekä palvelee asiakasta henkilökohtaisesti. Yritys voi olla matkanjärjestäjän toimisto, incoming-toimisto, matka- tai matkailutoimisto, myyntipalvelu, keskusvaraamo tai liikenneyhtiön toimisto Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Tekee matkavarauksia ja vahvistuksia - Palvelee asiakasta yrityksen liikeidean mukaisesti - Selvittää asiakkaan tarpeet ja toiveet - Selvittää paikkatilanteen ja saatavuuden - Osaa suositella eri vaihtoehtoja asiakkaalle Perehtyminen ja ohjaaminen opintoihin Osaamiskartoitus, HOPS:n laadinta, osaamisen 12

17 - Tekee tarvittavat matkavaraukset sähköistä varausjärjestelmää käyttäen - Käyttää erilaisia tietolähteitä työssään Päättää asiakaspalvelutilanteen - Käyttää erilaisia maksutapoja- ja järjestelyjä - Hyvästelee asiakkaan ja toivottaa tervetulleeksi uudelleen Tekee asiakkuudenhallinnan toimenpiteet - Asiakasrekisterin hyödyntäminen ja ylläpito - Toimittaa asiakkaalle matkaan liittyvät dokumentit tunnistaminen ja tunnustaminen Lähiopiskelu koulussa ja/ oppimistehtävät ja / projektioppiminen ja työssä oppiminen Opintokokonaisuus suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppien. Opintoihin orientointi ennen työssä oppimisen jaksoa. Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija myy ja varaa matkailupalveluja ja tuotteita käyttäen vähintään yhtä varausjärjestelmää ja palvelee asiakasta henkilökohtaisesti. Yritys voi olla matkanjärjestäjän toimisto, incoming-toimisto, matka- tai matkailutoimisto tai liikenneyhtiön toimisto Opastuspalvelut Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Opastustilanteisiin valmistautuminen - pukeutuminen opastukseen, kohteeseen ja asiakasryhmään sopivalla tavalla - opastuksessa tarvittavien resurssien varaaminen - opastusten sisällön ja aikataulujen suunnitteleminen - asiakkaisiin ja opastettavaan kohteeseen tutustuminen - turvallisuussuunnitelman laatiminen Asiakkaiden opastaminen - asiakkaiden vastaanottaminen - asiakkaiden opastaminen kävelykierroksella - asiakkaiden opastaminen bussikierroksella - asiakasturvallisuudesta huolehtiminen - ryhmänhallinta - muuttuvien tilanteiden - vuorovaikutus asiakkaan kanssa Kielitaidon hyödyntäminen - kielitaidon hyödyntäminen opastustilanteissa (suomeksi, ruotsiksi ja yhdellä vieraalla kielellä Perehtyminen ja ohjaaminen opintoihin Osaamiskartoitus, HOPS:n laadinta, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Lähiopiskelu koulussa ja/ oppimistehtävät ja / projektioppiminen ja työssä oppiminen Verkko-oppiminen blogit, ja muut oppimista tukevat ympäristöt ja verkostoitumista edistävät erilaiset ryhmät, esim. Facebook, Twitter, Instagram sekä verkkokurssit Oppilaitoksen tai yhteistyöyritysten kanssa tehtävät työelämälähtöiset projektit ja tapahtumat tai NYyritystoiminta tai Osuuskunta Ruotsin kieli: opastuksen sisällön suunnittelu ja opastuksen toteuttaminen 13

18 tai vieraskielisellä omalla äidinkielellä, suomeksi ja yhdellä vieraalla kielellä) Opastustilanteen päättäminen - opetustilanteen saattaminen loppuun - asiakkaiden hyvästely - asiakaspalautteen kerääminen - opastuksen ja oman toiminnan kehittäminen Työssäoppimisen ohjaus verkossa sähköisellä oppimisalustalla / sosiaalisessa mediassa Opintojakso voidaan opiskella integroidusti yhdessä Tapahtumajärjestämisen, Matkailupalvelujen tuotteistamisen ja/tai Markkinointiviestinnän kanssa Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija suunnittelee asiakaslähtöisen opastuksen vähintään 10 hengen ryhmälle. Hän suunnittelee opastuksen sisältöjä ja aikatauluja, varaa opastuksessa tarvittavia resursseja sekä arvioi ja kehittää opastuksia. Ammattiosaamisen näytön voi antaa eri tyyppisissä teema-, kohde- transfer- tai yleisopastuksissa kotimaassa tai ulkomailla. Ammattiosaamisen näytössä opastustilanteen kesto on vähintään 30 minuuttia. Tämän lisäksi ammattiosaamisen näyttöön kuuluu opastustilanteeseen valmistautuminen Puhdistuspalvelut matkailukohteessa Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Ylläpitosiivous - Valitsee ja käyttää oikeita siivousmenetelmiä, välineitä ja koneita kohteen pintamateriaalin, puhtaustason hygieenisyyden mukaan - Puhdistaa erilaisia tiloja, kuten esim. majoitustiloja, asiakastiloja WC, toimisto, keittiö, pesu- ja pukuhuoneita ja saunoja kohteen mukaan - Osaa suunnitella ja toteuttaa ylläpitosiivouksen käyttötarkoituksen mukaisesti ja tietyssä ajassa - Suojautuu tarkoituksenmukaisesti käyttäen suojakäsineitä, -vaatteita ja työjalkineita - Huolehtii, ettei työskentelystä aiheudu törmäämis-, kompastumis- tai kemiallista vaaraa asiakkaille - Toimii kestävän kehityksen näkökulmasta esim. jätteen lajittelu yrityksen ohjeiden mukaan Perussiivous - Valitsee ja käyttää siivousmenetelmiä, -aineita, - välineitä ja koneita tilan lian, pintamateriaalin, käyttötarkoituksen mukaan - Tekee matkailuyrityksen tilojen perussiivousta, esim. kalusteiden puhdistus, ikkunoiden pesu, saunan peruspesu, lattioiden suojaus ja hoito Perehtyminen ja ohjaaminen opintoihin Osaamiskartoitus, HOPS:n laadinta, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Lähiopiskelu koulussa ja/ oppimistehtävät ja / projektioppiminen ja työssä oppiminen Verkko-oppiminen blogit, ja muut oppimista tukevat ympäristöt ja verkostoitumista edistävät erilaiset ryhmät, esim. Facebook, Twitter, Instagram sekä verkkokurssit Työssäoppiminen alan yrityksissä/ oppisopimus / NY-yritystoiminta tai Osuuskunta Työssäoppimisen ohjaus verkossa sähköisellä oppimisalustalla / sosiaalisessa mediassa Opintojakso voidaan opiskella integroidusti matkailualan eri tutkinnon osien kanssa. Ympäristöosaaminen Työturvallisuus 14

19 - Osaa suunnitella ja toteuttaa perussiivouksen käyttötarkoituksen mukaisesti ja tietyssä ajassa - Suojautuu tarkoituksenmukaisesti käyttäen suojakäsineitä, -vaatteita ja työjalkineit - Noudattaa käyttöturvallisuustiedotteet - Tekee työn taloudellisesti ja tehokkaasti Varustaa asiakastilat ohjeen mukaan ja huolehtii niiden viihtyisyydestä Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija tekee ylläpito ja perussiivousta matkailuyrityksen keittiötiloja sekä erilaisia asiakastiloja kuten majoitus-, seurustelu- sauna- sekä WC- ja peseytymistiloja. Imuroi ja pyyhkii lattioita, pyyhkii tasoja ja koskeuspintoja, puhdistaa kalusteita sekä tuulettaa ja vaihtaa vuodevaatteita sekä petaa vuoteita Rakennelmien valmistus ja kunnossapito matkailupalveluissa Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Rakennelmien ja ulkoilureittien suunnittelu Suunnittelee tarvittavia rakenteita ja ulkoreittejä Tekee kustannuslaskelmia ja tarjouksia Säästää ympäristöä ja huomioida luontokohteet työssään Selvittää rakentamiseen koskevia lakeja, viranomaismääräyksiä ja muita sääntöjä Rakennelmien rakentaminen, huoltaminen ja kunnossapito Valmistaa, huoltaa ja pitää kunnossa ulkoilureittejä ja niissä tarvittavia rakenteita ja välineitä Huoltaa ja käyttää työssä tarvittavia pienkoneita ja työvälineitä Käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä Noudattaa tulityöohjeita ja EA2-ohjeita Ohjaussuunnitelma Perehtyminen ja ohjaaminen opintoihin Osaamiskartoitus, HOPS:n laadinta, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Lähiopiskelu koulussa ja/ oppimistehtävät ja / projektioppiminen ja työssä oppiminen Verkko-oppiminen blogit, ja muut oppimista tukevat ympäristöt ja verkostoitumista edistävät erilaiset ryhmät, esim. Facebook, Twitter, Instagram sekä verkkokurssit Työssäoppimisen ohjaus verkossa sähköisellä oppimisalustalla / sosiaalisessa mediassa Opintojakso voidaan opiskella integroidusti matkailualan eri tutkinnon osien kanssa. Rakennelmnien valmistus ja kunnossapidon hoitamisen tutkinnon osassa tarvittavaa osaamista hankitaan pääasiassa tekemällä käytännön harjoitustyöt maastossa matkailupalveluihin liittyviä rakennelmia tai muita puitteita esimerkiksi vaellusreittejä, latuja, lumi- ja jäärakentamista tai luontopolkuja sekä kunnostamalla ja huoltamalla niitä. 15

20 Työssäoppiminen (mm. ohjelmapalveluyritys, laskettelukeskuksen hissiyhtiö, kuntien liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, tapahtuma tai muu matkailualan yritys tai organisaatio.) Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija tekee matkailupalveluihin liittyviä rakennelmia tai muita puitteita esimerkiksi vaellusreittejä, latuja, lumi- ja jäärakentamista tai luontopolkuja sekä kunnostamalla ja huoltamalla niitä. Yritys voi olla ohjelmapalveluyritys, laskettelukeskuksen hissiyhtiö, kuntien liikunta-, kulttuurija vapaa-ajan toimiala, tapahtuma tai muu matkailualan yritys tai organisaatio Retki-, erä ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Retki-, erä- ja luontoruokailutilanteisiin valmistautuminen - esivalmistelujen tekeminen - pukeutuminen toimintaympäristön ja vuodenajan mukaan - toimintaympäristöön soveltuvien ruokailutilanteiden asiakaslähtöinen, vastuullinen ideointi - paikallisuuteen perustuvien ruoka-aineiden valinta - ruoanvalmistusmenetelmien valinta - toimintasuunnitelman ja aikataulun laatiminen Ateriakokonaisuuksien valmistaminen ja tarjoilu - Valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita ja juomia - Huomio erityisruokavaliot - Huomioi eri kulttuureista tulevat asiakkaat - Pakkaa, kuljettaa, laittaa esille ja tarjoilee aterioita aterioita sekä niihin liittyviä juomia Retki-, erä- ja luontoruokailutilanteiden jälkitoimien tekeminen - Siistii ruoanvalmistus ja tarjoilupaikat. - Lajittelee jätteet ohjeen mukaan toimittaa tarvikkeet ja välineet sijoituspaikkoihinsa - toimii kestävän toimintatavan mukaisesti - ottaa vastaan asiakaspalautetta - kehittää työtään ja palvelua Perehtyminen ja ohjaaminen opintoihin Osaamiskartoitus, HOPS:n laadinta, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Projektiohjaus oppimistehtävät ja / projektioppiminen oppilaitoksen tapahtumat ja yhteistyökumppaneiden tapahtumat Verkko-oppiminen blogit, ja muut oppimista tukevat ympäristöt ja verkostoitumista edistävät erilaiset ryhmät, esim. Facebook, Twitter, Instagram sekä verkkokurssit Opintokokonaisuus suoritetaan työelämävaltaisesti oppien 16

21 Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija toteuttaa ruokailutilanteen retki-, erä- tai luonto-olosuhteissa asiakasryhmälle. Ryhmän minimikoko on 5 asiakasta. Opiskelija pakkaa, valmistaa, laittaa esille ja laittaa esille asiakkaille ja tarjoilee erilaisille asiakkaille tai asiakasryhmille luonto- erä- tai retkiruokia tai muita tarjottavia. Etenemisehto Hygieniaosaaminen ja anniskeluosaaminen on suoritettava ennen tätä tutkinnon osaa vain ennen tämän tutkinnon osan työssäoppimista Yritystoiminnan suunnittelu Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Oman työn suunnittelu ja laadukas toiminta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen kartoittaa yritystoiminnan suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet ja toimii oma-aloitteisesti ja vastuullisesti Työn kokonaisuuden hallinta etenee työssään järjestelmällisesti Laadukas toiminta toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja arvioi omaa toimintaansa niiden saavuttamisessa. Liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintaympäristön selvittäminen arvioi miten omaa osaamista voidaan tuotteistaa tai millaisia liiketoimintamahdollisuuksia markkinoilta on löydettävissä kartoittaa alalla toimivia yrityksiä ja asiakkaita arvioi kartoituksen pohjalta oman suunnitelmansa toteutusmahdollisuuksia ottaen huomioon toimialan lainsäädännön ja kilpailulain pääsisällön esittää tuotteen tai palvelun suunnittelemalleen asiakasryhmälle kuvaamalla sen tuottamia asiakashyötyjä Yrityksen perustaminen valitsee yritykselle yritysmuodon laatii yrityksen perustamisasiakirjat Perehtyminen ja ohjaaminen opintoihin Osaamiskartoitus, HOPS:n laadinta, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Nuori Yrittäjyys, NY-yritystoiminta tai Osuuskunta Ohjaus Yrittäjyyspajatoiminnan / Yrtti kautta Projektiohjaus oppimistehtävät ja / projektioppiminen oppilaitoksen tapahtumat ja yhteistyökumppaneiden tapahtumat Verkko-oppiminen blogit, ja muut oppimista tukevat ympäristöt ja verkostoitumista edistävät erilaiset ryhmät, esim. Facebook, Twitter, Instagram sekä verkkokurssit Bencmarkking > yritysvierailut Matematiikk a Tieto- ja viestintätekn iikka Äidinkieli Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija suunnittelee yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät tehtävät. 17

22 Mahdollinen etenemisehto Yrittäjyys ja yritystoiminta Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Linkki tutkinnon perusteet Oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma omaan työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöön sopivien työpaikan työtehtävien tunnistaminen sekä niiden arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien selvittäminen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta neuvotteleminen työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmien valmistelu ja ammattiosaamisen näytön arviointi yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa muiden opiskelijoiden perehdyttäminen työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin oman alan työ- ja koulutusmahdollisuuksien esitteleminen esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille ohjauskeskustelujen käyminen oman toiminnan kehittäminen palautteen perusteella näkemyserojen sovitteleminen erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa toimiminen kehittävän palautteen vastaanottaminen ja antaminen oman työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön itsearviointi ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja arviointikriteereiden mukaan työhönsä liittyvien työturvallisuusriskien arviointi työturvallisuusohjeiden mukainen oma toiminta muiden ohjaaminen toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti Ohjauksessa käytetään hyväksi tiimioppimisen, projektioppimisen ja NY-toiminnan sekä opiskelijoiden osuuskunnan hyviä käytäntöjä. Työn perustana olevan tiedon omaksumista tuetaan tiimien treeneillä, verkkooppimisympäristöillä, portfolioilla ja itseoppimalla. Tiimissä vastuullisena tekijänä toimiminen Ammattitaidon osoittamistavat Linkki Tutkinnon perusteet Ammattiosaamisen näytön kuvaus 18

23 Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä suunnitelman ammattiosaamisen näytöstä tai työssäoppimisesta. Hän perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvioi työyhteisön työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työn osalta. Opiskelija kartoittaa mahdollisuudet toteuttaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla. Opiskelija analysoi oman työssäoppimisensa ja ammattiosaamisen näyttönsä arvioinnit. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan pääsääntöisesti jonkin muun ammattiosaamisen näytön yhteydessä. Mahdollinen etenemisehto Ei etenemisehtoa Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija tekee suunnitelman ammattiosaamisen näytöstä tai työssäoppimisesta. Hän perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvioi työyhteisön työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työnsä osalta. Etenemisehto tähän tutkinnon perusteiden mukaiset etenemisehdot esim. työturvallisuus Yrityksessä toimiminen Ammattitaitovaatimukset ja arviointi työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Oman työn suunnittelu, ajankäyttö ja kustannustietoinen toiminta Oman työn suunnittelu suunnittelee yrityksen toimintaa ja toimii ryhmän jäsenenä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti vastaten omista töistään Työn kokonaisuuden hallinta etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti Ajankäytön hallinta suunnittelee eri tehtäviin kuluvaa aikaa ja seuraa omaa ajankäyttöään Laadukas ja kustannustietoinen toiminta toimii yhdessä asetettujen laatu- ja kustannustavoitteiden mukaisesti ja arvioi omaa toimintaansa niiden saavuttamisessa Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma Perehtyminen ja ohjaaminen opintoihin Osaamiskartoitus, HOPS:n laadinta, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Nuori Yrittäjyys, NY-yritystoiminta tai Osuuskunta Ohjaus Yrittäjyyspajatoiminnan / Yrtin kautta Projektiohjaus oppimistehtävät ja / projektioppiminen oppilaitoksen tapahtumat ja yhteistyökumppaneiden tapahtumat Verkko-oppiminen: blogit, ja muut oppimista tukevat ympäristöt ja verkostoitumista edistävät erilaiset ryhmät, esim. Matematiikka Tieto- ja viestintätekniikka Äidinkieli Ympäristöosaaminen 19

24 Liiketoimintaympäristön selvittäminen arvioi ryhmän jäsenenä hankkimansa tiedon pohjalta uudet asiakasryhmät ja näille toteutettavat tuotteet ja palvelut Liikeidean täsmentäminen määrittelee ryhmän jäsenenä taloudellisesti kannattavan liikeidean ja toiminta-ajatuksen Yrityksen toiminnan suunnittelu laatii yrityksen perustoiminnoille tavoitteet ja niille asiakaslähtöisen suunnitelman, jossa kertoo, millaisilla toimenpiteillä tavoitteisiin päästään Yhteistyökumppaneiden hankkiminen määrittelee ryhmän jäsenenä yhteistyökumppanit ja sopii yhteistyön muodosta sekä solmii tarvittaessa sopimuksia Facebook, Twitter, Instagram sekä verkkokurssit Bencmarkking > yritysvierailut Yrityksessä toimiminen Yrityksen työtehtävien tekeminen hoitaa itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä, kuten materiaalihankinnat, tuotteiden valmistaminen ja markkinointi, myynti ja jakelu Yrityksen toiminnan esittely esittelee yritystä ja sen tuotteita tai palveluja (myynti- ja markkinointi, yhteistyökumppaneiden hankkiminen, kirjanpitopalveluiden hankkiminen, rahoittajatapaamiset, logistiikka) Liiketoiminnan kehittäminen seuraa liiketoimintaympäristön ja asiakastarpeiden muuttumista, jonka pohjalta arvioi liiketoiminnan kehittämistarpeita Yrityksen lopettaminen laatii yrityksen lopettamisasiakirjat Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija toimii työyhteisössä, ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. omassa yrityksessä, harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. Mahdollinen etenemisehto Yritystoiminnan suunnittelu Huippuosaajana toimiminen Ammattitaitovaatimukset ja arviointi 20

25 työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Opiskelijan valitseman oppimispolun mukaisesti: Työn suunnittelu ja valmistautuminen - oman työn itsenäinen suunnittelu ja realistinen aikataulutus muuttuvissa olosuhteissa - valmistautuminen vaihtuviin ja monipuolisiin asiakaspalvelutilanteisiin tiedollisesti ja taidollisesti - henkinen valmentautuminen huippuosaajana kasvamiseen ja kehittymiseen Työskentely - työskentelee yrittäjämäisellä asenteella, järjestelmällisesti, tarkasti, luovasti ja innovatiivisesti - valitsee rohkeasti uusia työmenetelmiä, välineitä ja materiaaleja sekä käyttää niitä sujuvasti muuttuvissa tilanteissa huomioiden ergonomian - hankkii ja soveltaa itsenäisesti työssä tarvittavaa tietoa ja kehittää aktiivisesti osaamistaan ja työtapojaan haastavien työtehtävien tasolle - selviytyy itsenäisesti ja joustavasti ongelmatilanteista Oman toiminnan kehittäminen - osallistuu työyhteisön kehittämiseen työryhmän jäsenenä - hankkii ja soveltaa työssä tarvittavaa tietoa hyödyntäen alan verkostoja - on ylpeä ammatistaan ja osaamisestaan ja kehittää työtään ja osaamistaan omat voimavaransa ja vahvuutensa huomioiden Perehtyminen ja ohjaaminen opintoihin Osaamiskartoitus, HOPS:n laadinta, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Projektiohjaus oppimistehtävät ja / projektioppiminen oppilaitoksen tapahtumat ja yhteistyökumppaneiden tapahtumat Verkko-oppiminen blogit, Portfoliot sähköisenä ja muut oppimista tukevat ympäristöt ja verkostoitumista edistävät erilaiset ryhmät, esim. Facebook, Twitter, Instagram sekä verkkokurssit Opintokokonaisuus suoritetaan työelämävaltaisesti oppien lähiopetusta, itsenäistä oppimista tapahtumissa, asiakastilaisuuksissa, erilaisissa projekteissa Työssäoppimalla valikoiduissa yrityksissä kotimaassa ja ulkomailla Vierailevat luennoitsijat, huippuosaajien henkilökohtainen valmentaminen valtakunnallisiin ja kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin (Taitajat, Smjoukkuekilpailut, AEHT) Matematiikka Tieto- ja viestintätekniikka Äidinkieli Ruotsinkieli Englanninkieli Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. 21

26 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija toimii huippuosaamista vaativissa oman alan työtehtävissä. Osaaminen on mahdollista osoittaa myös kansallisissa tai kansainvälisissä kilpailutilanteissa Tapahtumajärjestäjä, 15 osp (Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija Osaa tunnistaa ja käyttää hyväkseen tapahtumatuotannossa tarvittavia luovia ideoita Ymmärtää tapahtumien eri tarkoituksia ja tavoitteita ja kuinka sen ohjaava suunnittelua ja toteuttamista Tuntee tapahtumasuunnittelun periaatteet ja osaa hyödyntää niitä Osaa muodostaa tapahtumaorganisaation ja ymmärtää verkostojen merkityksen tapahtumatuotannossa Osaa laatia tapahtumalle tuotanto- ja markkinointisuunnitelman sekä laatia budjetin Osaa tuotteistaa tapahtuman ja dokumentoida tapahtuman suunnittelun Tuntee tapahtuman vastuukysymykset ja osaa tehdä tapahtuman vaatimia teknisiä, logistisia, turvallisuuteen liittyviä ja ympäristövastuullisia suunnitelmia ja järjestelyjä Osaa hyödyntää sähköistä viestintää tapahtuman suunnittelussa ja markkinointiviestinnässä Vastaa tapahtuman tai sen osa-alueen toteuttamisesta ja varmistaa omalta osaltaan tapahtuman toimintasuunnitelman toteutumisen Osaa arvioida omaa ja työryhmän toimintaa Arviointi Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Tavoitteellisen ja teemallisen tapahtuman suunnittelu sekä palvelun suunnittelu idean pohjalta Osallistuu tapahtuman ideointiin ja suunnitteluun työryhmän jäsenenä Ideoi ja suunnittelee tapahtumaa, siihen liittyviä palveluja ja visuaalista ilmettä aktiivisesti Ideoi luovalla tavalla ja suunnittelee aktiivisesti tapahtuman teemaa, palveluja, palvelukokonaisuuksia ja visuaalista ilmettä Vastuullinen ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta tapahtumaorganisaatio ssa Toimii toimintasuunnitelman mukaisesti Osallistuu tapahtuman toteuttamiseen tehtäväjaon mukaisesti Toimii suunnitelmallisesti ja joustavasti toimintasuunni-telman ja aikataulujen mukaan Toimii vastuullisessa asemassa tai hoitaa Hahmottelee asiakkaan elämyspolkua ja suunnittelee toimintaa tavoitteiden ja teeman mukaisesti Toimii suunnitelmallisesti ja joustavasti muuttuvissa tilanteissa tapahtumatuotannon eri vaiheissa Kehittää aktiivisesti toimintaa ja tuntee 22

27 Tapahtuman sisältöjen ja oheispalvelujen tuottaminen ja tarvittaessa toteuttaminen tapahtuman tuotantoprosessin eri vaiheissa Osallistuu tapahtuman tuotteistamiseen ja toteuttamiseen työryhmän jäsenenä tehtävänsä vastuullisesti tuotantoprosessin eri vaiheissa. Vaikuttaa tapahtuman tuotteistamiseen ja tavoitteisiin sekä toimii niiden mukaisesti tapahtuman kokonaiskuvan. Koordinoi tapahtuman tai sen osa-alueen Vaikuttaa tapahtuman tuotteistamiseen ja tavoitteisiin sekä esittää ennakoivasti vaihtoehtoja tai ratkaisuja Tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen arviointi Arvioi tapahtuman onnistuneisuutta osallistumalla arviointiin työryhmässä. Tuottaa tai toteuttaa aktivoivaa tai seurattavaa asiakaslähtöistä ohjelmaa työryhmän aktiivisena jäsenenä Suunnittelee asiakaspalautteen keräämistä. Tuottaa tai toteuttaa aktivoivaa ja seurattavaa asiakaslähtöistä ohjelmaa ja toimii joustavasti muuttuvissa tilanteissa Hankkii tapahtuman osaksi teemaan soveltuvaa ohjelmaa ja oheispalveluja Suunnittelee, hankkii ja hyödyntää asiakaspalvelua tapahtuman kehittämisessä. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit Arvioi tapahtuman toteutumista asetettujen tavoitteiden valossa. Arvioi omaa toimintaansa ja ottaa kantaa arviointiin. Esittää arvioinnin kohteita, arvioi tapahtuman tavoitteiden toteutumista sekä omaa rooliaan siinä. Arvioi ja ideoi tapahtuman jatkoa. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Sähköisen viestinnän työkalujen ja kanavien käyttäminen tapahtuman suunnittelussa ja markkinointiviestinnäs sä Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Käyttää jotain sähköistä viestintäkanavaa ja sähköistä työvälinettä ohjeen mukaan ohjattuna tai toisen tukena. Toteuttaa suunniteltua markkinointiviestint ää ohjeen mukaan. Suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti ja monipuolisesti markkinointiviestintää käyttäen hyväksi suunnitelman mukaisia sähköisiä työvälineitä. Suunnittelee ja toteuttaa asiakaslähtöisesti, aktiivisesti ja monipuolisesti markkinointiviestintää ja käyttää sähköisiä työvälineitä tarkoituksenmukaisesti, joustavasti ja luovasti. 23

28 Tapahtumassa tarvittavien dokumenttien, tuottaminen, kuten: tuotantosuunnitelma markkinointisuunnitelma budjetti sekä tarvittaessa: toimintasuunnitelma, kaupallinen suunnitelma, turvallisuussuunnitelma, logistiikkasuunnitelma, ympäristösuunnitelma Hyödyntää toimintaympäristöä ja verkostoja tapahtuman suunnittelussa Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tapahtuman järjestämisessä toimiminen Tuotteistaminen Tapahtumassa tarvittavan viestinnän ja kielitaidon hallinta Erilaisten tapahtuminen lainalaisuudet, Laatii ohjattuna työryhmän jäsenenä tapahtumalla pienimuotoisia dokumentteja ja toimia niiden ohjeiden mukaisesti Tuntee tapahtuman toteutusympäristöä ja keskeisiä yhteistyökumppane ita Laatii työryhmässä keskeisiä tapahtumassa tarvittavia dokumentteja ottaen huomioon tapahtuman eri vaiheet Tuntee tapahtuman toimintaympäristön, keskeiset yhteistyökumppanit ja sidosryhmät sekä toimii ottaen ne huomioon Laatii ja kehittää tapahtumalle erilaisia dokumentteja huomioiden tapahtuman eri vaiheet suunnittelusta rakentamiseen, toteuttamiseen, purkuun ja jälkimarkkinointiin Ottaa huomioon tapahtuman tavoitteet, teeman ja merkityksen Ohjaa ja ohjeistaa tarvittaessa muita dokumenttien laatimisessa Hyödyntää verkostoja, sidosryhmiä ja toimintaympäristöä sekä kehittää tapahtumaa niiden kautta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Toimii ottaen huomioon tapahtuman toteutukseen vaikuttavia lakeja ja säädöksiä Käyttää työryhmän jäsenenä tuotteistamisen työkaluja ja periaatteita Selviytyy suomen kielen lisäksi tarvittaessa auttavasti yhdellä vieraalla kielellä kirjallisesta tai suullisesta työstä Tietää jotain tapahtumatuotantoj en lainalaisuuksia, Tuntee ja toimii ottaen huomioon tapahtuman toteuttamiseen vaikuttavia lakeja ja säädöksiä sekä selvittää käytännön toimenpiteitä esimerkiksi lupakäytännöissä Soveltaa tuotteistamisen työkaluja ja periaatteita monipuolisesti tapahtuman suunnittelussa Toimii suomen kielen lisäksi tarvittaessa yhdellä vieraalla kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti tapahtuman tavanomaisissa viestintätilanteissa Tuntee keskeisiä erityyppisten tapahtumatuotantojen lainalaisuuksia Soveltaa lakien ja säädösten tuntemustaan tapahtuman ja palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa Toimii joustavasti ja omaaloitteisesti tietäen miten ideat tuotteistetaan, kuvataan ja dokumentoidaan Toimii joustavasti ja muuttuvissa tilanteissa suomen lisäksi tarvittaessa yhdellä vieraalla kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti tapahtuman monipuolisissa viestintätilanteissa Hyödyntää ja soveltaa erityyppisten tapahtumatuotantojen lainalaisuuksien 24

29 liiketoiminnalliset periaatteet ja resurssit Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tietää jotain budjetista ja tapahtuman liiketoiminnallisista periaatteista, kuten rahoituksesta Tuntee budjetin ja osaa hyödyntää toiminnassaan tapahtuman taloudellisia resursseja Tuntee liiketoiminnallisia periaatteita, kuten rahoituksen suunnittelua tuntemustaan tapatuman suunnittelussa Hyödyntää tietoaan liiketoiminnallisista periaatteista ja resursseista sekä tapahtuman suunnittelussa että toiminnassaan tapahtuman aikana ja sen jälkeen Toimii ennakoiden kustannustietoisesti Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija ratkaisee erilaisia ratkaisee erilaisia tilanteita tarviten tilanteita omaaloitteisesti toisinaan ja ohjeistuksia viipymättä noudattaa vaitiolovelvollisuutta ja eettisiä ohjeita toimii hyvien käyttäytymistapoje n mukaisesti noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista noudattaa yhdessä sovittuja sopimuksia toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. Ottaa huomioon tapahtuman turvallisuusmääräy kset omassa toiminnassaan huolehtii kannustettuna toiminta- ja työkyvystään tarvitsee tukea asiakas- ja noudattaa vaitiolovelvollisuutta ja eettisiä ohjeita toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista noudattaa yhdessä sovittuja sopimuksia toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. Tuntee tapahtuman turvallisuusmääräykse t ja ennakoi turvallisuusriskejä huolehtii omaaloitteisesti omasta toiminta- ja työkyvystään ratkaisee erilaisia tilanteita joustavasti, omaaloitteisesti, luovasti ja viipymättä niin, että tilanne etenee sujuvasti noudattaa vaitiolovelvollisuutta ja eettisiä ohjeita toimii hyvien käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden vaatimusten mukaisesti noudattaa sovittuja työaikoja sekä sopii tarvittaessa poikkeamista yrityksen toimintatavan mukaisesti noudattaa yhdessä sovittuja sopimuksia ja huolehtii tiedon kulusta sopimusten ja aikataulujen suhteen toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. Ottaa huomioon turvallisuusmääräykset ja riskit tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa huolehtii oma-aloitteisesti ja aktiivisesti toiminta- ja työkyvystään 25

30 Yhteistyö ja vuorovaikutus työturvallisuuden varmistamisessa toimii asiallisesti ja kohteliaasti yhteistyötahojen kanssa ja työyhteisössään noudattaa vuorovaikutustilant eisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa työyhteisössä arvioi omaa työtään ja opettelee uutta pyydettäessä toimii ohjeen mukaan erilaisissa asiakas- ja työturvallisuustilanteissa ja pyytää apua tarvittaessa toimii asiallisesti ja kohteliaasti yhteistyötahojen kanssa sekä työyhteisössään, ottaa huomioon ihmisten yksilöllisyyden toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa työyhteisössä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ymmärtää, vuorovaikutuksen merkityksen laadun osana arvioi omaa työtään ja on halukas oppimaan uutta toimii ennakoimattomissa asiakas- ja työturvallisuustilanteissa turvallisuussuunnitelman mukaisesti ja pyytää apua tarvittaessa toimii joustavasti ja tilannetajuisesti eri yhteistyötahojen kanssa, kunnioittaa asiakkaiden yksilöllisyyttä toimii ja viestii arvostaen työtänsä ja työyhteisöänsä ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen laadun osana ja toimii aktiivisesti sen mukaisesti ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon muiden työpanokset ja toiset työntekijät arvioi omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti ja on innokas ja rohkea oppimaan uutta työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma yhteisten tutkinnon osien integrointi Tapahtuman ideointi ja suunnittelu - Tavoitteellisen ja teemallisen tapahtuman ideointi - Tapahtumaan kytkeytyvien palvelujen ideointi ja suunnittelu - Tapahtuman tuotteistamisprosessin tunteminen - Sähköisen viestinnän työkalujen ja kanavien käyttö tapahtuman suunnittelussa - Sähköisen viestinnän työkalujen ja kanavien käyttö tapahtuman markkinointiviestinnässä Perehtyminen ja ohjaaminen opintoihin Osaamiskartoitus, HOPS:n laadinta, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisympäristöihin tutustuminen, erityisesti sähköisten työkalujen käytön opiskelu Verkko-oppiminen blogit, Portfoliot sähköisenä ja muut oppimista tukevat ympäristöt ja verkostoitumista edistävät äidinkieli: tiedottaminen ja ammatillisen viestinnän hoitaminen englannin kieli: tiedottaminen ja ammatillisen viestinnän hoitaminen 26

31 - Tapahtuman luonteen ja tarpeen mukaisten dokumenttien laatiminen - Tapahtuman toimintaympäristön ja verkostojen hahmottaminen ja hyödyntäminen - Tapahtumaan liittyvien säädösten ja lainsäädännön tunteminen - Erityyppisten tapahtumatuotantojen liiketoiminnallisten periaatteiden, resurssien ja lainalaisuuksien ymmärtäminen - Yhteistyön tekeminen ja vuorovaikutustaidot tapahtuman suunnittelussa - Ammattietiikan noudattaminen tapahtuman suunnittelussa - Turvallisuudesta ja toimintakyvystä huolehtiminen Tapahtumassa toimiminen - Toimintasuunnitelman mukainen ja vastuullinen toiminta tapahtumaorganisaatiossa - Tapahtuman sisällön ja oheispalvelujen tuottaminen - Tapahtuman sisällön ja oheispalvelujen toteuttaminen tilanteen mukaan - Tapahtumassa tarvittavan viestinnän hoitaminen - Yhteistyön tekeminen ja vuorovaikutustaidot tapahtuman toteuttamisessa - Ammattietiikan noudattaminen tapahtuman toteuttamisessa - Tapahtuman turvallisuudesta huolehtiminen - Omasta turvallisuudesta ja toimintakyvystä huolehtiminen Tapahtuman jälkitoimet Tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen arviointi - Tapahtuman kehittäminen - Oppiminen ja ongelmanratkaisu tapahtumatuotannon koordinoinnin eri vaiheissa erilaiset ryhmät, esim. Facebook, Twitter, Instagram sekä verkkokurssit Intensiiviopinnot: ohjattu lähiopiskelu erilaisten teemapajojen muodossa, toimialavarjostukset erityyppisiin tapahtumatuotantoalan yrityksiin ja toimijoihin, vierailevat luennoitsijat, matchmaking-tapahtuman tuottaminen (tapahtuma-alan toimijoiden ja opiskelijoiden virtuaalia-fyysinen kohtaaminen) Yhteisöllinen ja yksilöllinen opiskelu avoimissa verkoissa: Tapahtumajärjestäjän sähköinen osaajaprofiili, sähköinen blogipohjainen portfolio oppimis- ja kehittymistarinana, matchmakingtapahtuman tuottaminen (tapahtuma-alan toimijoiden ja opiskelijoiden virtuaalisfyysinen kohtaaminen) Työssäoppiminen 2-3 eri tapahtumassa tapahtumatuotannon kaikissa vaiheissa sekä siihen läheisesti kytketty ammatillinen ohjaus oppilaitoksen toimesta. Työssäoppiminen tapahtuu ensisijaisesti työparina (2 opiskelijaa samassa tapahtumassa), pienryhmänä (3 opiskelijaa samassa tapahtumassa) tai laajempana tapahtumaorganisaationa (jolloin tuotetaan itse tapahtuma), mutta erityistilanteissa myös yksin Julkisen sektorin, yhteisöjen, kolmannen sektorin tai yhteistyöyritysten kanssa tehtävät työelämälähtöiset tapahtumat, oppilaitoksen itse järjestämät tapahtumat työssäoppimiseen integroidut ohjatut oppimistehtävät työssäoppimiseen integroidut vertaisryhmittäin järjestetyt coaching - tapahtumat esim. 2-3 viikon välein. Coachingia järjestetään a) työpaikoilla, jolloin niihin osallistuvat opiskelijat ja työpaikkaohjaaja b) koko opiskelijaryhmän kesken Opintojakso voidaan opiskella integroidusti yhdessä Matkailupalvelujen tuotteistamisen, Opastuspalvelujen ja/tai Markkinointiviestinnän kanssa Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 27

32 Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattiosaamisensa työskentelemällä työryhmän jäsenenä tapahtumatuotantoalan organisaatiossa tai yrityksessä, tapahtumamarkkinointiyrityksessä, tapahtuma- tai kulttuurituottajan avustajana, erilaisissa tapahtumia järjestävissä yksiköissä (erilaiset järjestöt, yhdistykset) tai omassa projektissa. Hän osoittaa ammattitaitonsa tapahtumatuotannon eri vaiheissa; tapahtuman suunnittelussa, toteuttamisessa ja tapahtuman jälkitöissä. 3 YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 OSP) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 3.1 Pakolliset tutkinnon osat (19 osp) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 8 osp Äidinkieli 5 osp Oppimistavoitteet linkki tutkinnon perusteisiin Opiskelija Osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa - Itsensä esittely (suullinen ja kirjallinen): osaa kertoa itsestään tilanteesta riippuen oleellisen (uusiin ihmisiin tutustuminen, ammatillinen esittäytyminen) - Haastattelu, asiakastyytyväisyys: haastattelukysymysten laatiminen - Esityksen laatiminen: esityksen sujuva eteneminen, kuulijoiden huomioon ottaminen ja oma TOP-paikan esittely suullisesti - Neuvottelu: työyhteisön sisäinen, asiakasneuvottelu - Toisten ohjaaminen/opastaminen - Ammatillisten ohjeiden sisäistäminen ja hyödyntäminen opintojen edetessä - Keskustelu - Small talk - Sanaton viestintä - Puhelinviestintä - Palautteen vastaanottaminen, reklamaatio Ymmärtää matkailuun liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen - Vakioasemointi - Oman alan lehtiartikkelit, raportointi - Oikeinkirjoituksen hallitseminen - Kommentoivat referaatit - Alalla tarvittavat asiakirjat ja lomakkeet Osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita - Matkailun nettisivustojen ja ammattilehtien käyttö, tiedonhaku, lähteiden merkitseminen 28

33 Osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi - Verkostoituminen, blogit, vlogit, Facebook, Twitter, Instagram, erilaiset ryhmät somessa - Blogin tai vlogin pitäminen, oppimispäiväkirjat, työssäoppimispäiväkirjat ja tekijänoikeudet Osaa laatia matkailuun liittyviä kirjallisia töitä - Oikeinkirjoituksen hallitseminen - Vakioasemointi - Raportti - Alalla tarvittavat asiakirjat ja lomakkeet - Tiedote - Reklamaatio - Mainos - Sähköpostiviestintä Osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita - Muistiinpanot - Referaatti, olennaisen löytäminen tekstistä - Ohjeen lukutaito Ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen matkailun kannalta - Matkakirjat ja oppaat, matkablogit - Matkailuaiheinen kaunokirjallisuus, elokuvat Osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan - Oikeinkirjoituksen hallitseminen - Kielenhuolto - Oman suullisen ja kirjallisen viestinnän parantaminen palautteen pohjalta Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen toteuttaminen 45 osp. Integroitu matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisalan, matkailuvirkailija, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 45 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida mm. työssäoppimisjaksoille ja erilaisiin tapahtumiin. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, työsali, tapahtuma, verkkokurssi, blogi ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Toinen kotimainen kieli ( Ruotsi ) 1 osp, 29

34 Oppimistavoitteet linkki tutkinnon perusteisiin Opiskelija osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen: - tervehdykset, small talk, matkailun asiakaspalvelutilanteet - (opastaminen ja neuvonta, puhelinviestintä, lipunmyynti) - työpaikan esittely / yritysesittely - työ- ja kellonajat, palkkaus, työedut - työtehtävät matkailualan työpaikoissa - työturvallisuus itsestä ja opinnoista kertominen, CV ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa. kielen ja kulttuurin merkitys Suomessa ja Pohjoismaissa Pohjoismainen yhteistyö Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen toteuttaminen 45 osp. Integroitu matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisalan, matkailuvirkailija, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 45 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia työelälaähtöisiä ja joustavia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Opetuksessa käytettävä oppimisympäristö tukee oppimissisältöjä ja muita valittuja oppimismenetelmää. Osa tunneista voidaan integroida mm. projekteihin. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkatila, monitoimitila, projektit, verkkokurssi, blogi ja työssäoppimispaikka, NY-yritys ja Osuuskunnassa toimiminen. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Vieraat kielet (Englanti) 2 osp Oppimistavoitteet ja arviointi Linkki tutkinnon perusteisiin 30

35 Opiskelija osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan - työelämätaidot: tervehdykset, small talk, matkailun asiakaspalvelutilanteet (opastaminen ja neuvonta, puhelinviestintä, lipunmyynti), työhön perehdyttäminen, työpaikan esittely/yritysesittely - työnhaku: CV, työhakemus, työhaastattelu, itsestä ja opinnoista kertominen osaa käyttää oman alan työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä - työelämätaidot: ohjeet matkailijalle: aktiviteetit, matkan sisältö - työturvallisuus: ergonomia, ensiapu, matkailualan turvallisuusvarusteet ja -säännöt - työvälineet ja työympäristö: työtehtävät matkailualan työpaikoissa, työ- ja harrastusvälineet - työolot: työ- ja kellonajat, palkkaus, työedut osaa hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä - tiedonhaku: ohjelmistot, tuotteet, palvelut, tietoturva osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä - työkulttuuri eri maissa: kansainväliseen toimintaan hakeutuminen, TOP ulkomailla Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen toteuttaminen 45 osp. Integroitu matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisalan, matkailuvirkailija, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 45 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja joustavia oppimismenetelmiä ja ympäristöjä hyödyntäen. Opetuksessa käytettävä oppimisympäristö tukee oppimissisältöjä ja ohjausmenetelmiä. Opetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. Osa tunneista voidaan integroida mm. projekteihin. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, projektit, työssäoppimispaikat ja erilaiset sähköiset oppimisympäristöt kuten verkkokurssit ja blogit. Oppimissisältöjä voidaan integroida työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin, NY-yrityksiin ja Osuuskunta työskentelyyn. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp Matematiikka 3 osp Oppimistavoitteet Linkki tutkinnon perusteisiin 31

36 Opiskelija osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa - arkielämän prosenttilaskenta (prosenttilaskennan perusteet, muutos- ja vertailuprosentti, alv, korko) - massan, vetomittojen, pituuden, pinta-alan ja tilavuuden yksikkömuunnokset - hintalaskut osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia osaa soveltaa geometriaa matkailualan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä. Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen toteuttaminen 45 osp. Integroitu matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisalan, matkailuvirkailija, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 45 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Fysiikka ja kemia 2 osp Oppimistavoitteet linkki tutkinnon perusteisiin Opiskelija osaa soveltaa matkailualan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia - tuntee lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin peruslainalaisuuksia - energian säästäminen - tuotteen elinkaari ja kestävä kehitys osaa ottaa työssään huomioon matkailualan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja aineiden erityisominaisuuksia 32

37 osaa säilyttää, käyttää ja hävittää matkailualalla tarvittavia aineita. - kemikaalien ja jätteiden turvallinen käsittely, säilytys ja hävittäminen - kemikaalien varoitusmerkit ja käyttöturvallisuustiedotteet - jätteiden käsittely ja kierrätys Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen toteuttaminen 45 osp. Integroitu matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisalan, matkailuvirkailija, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 45 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp Oppimistavoitteet Linkki tutkinnon perusteisiin Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita - Salpauksen sähköiset palvelut esimerkiksi koulutuskeskuksen sivujen käyttö, pakki, ressu - oppimisympäristöt Salpauksessa: moodle, sähköposti, selainohjelmat osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään - selaimen historiatietojen poistaminen - salasanojen käyttö - sosiaalisen median käyttö osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti - oman materiaalin oikeudet - muiden tuottaman materiaalin hyödyntäminen vs. plagiointi - pankkiasiointi - palomuurit ja virustorjunta osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot. - tiedostomuodon valinta ja vaihtaminen esimerkiksi.docx,.pdf - liitetiedoston lähettäminen - tiedostojen pakkaaminen 33

38 Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen toteuttaminen 45 osp. Integroitu matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisalan, matkailuvirkailija, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 45 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi ja oppimispäiväkirja. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 5 osp Yhteiskuntataidot 1 osp Oppimistavoitteet Linkki tutkinnon perusteisiin Opiskelija osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon - kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet Suomessa: ikärajat, vaalit, perusoikeudet, päätöksenteko, turvallisuus, osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen - yhdenvertaisuus, oikeusjärjestelmä osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida siihen liittyviä riskejä - työvoimatoimisto, opiskelijan tuet, verotus, oman talouden hallinta hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona - sosiaalisen median käyttö tiedonhaussa ja vertailussa osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana - yhteiskunnan palvelujen käyttäminen tarvittaessa Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen toteuttaminen 45 osp. Integroitu matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisalan, matkailuvirkailija, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 45 osp. Ohjaussuunnitelma 34

39 * Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Se voidaan suorittaa ATK-luokassa, teorialuokassa sekä vierailemalla eri kohteissa koulun sisällä tai koulun ulkopuolella * Opetus ja ohjausmenetelminä käytetään mm. projektioppimista, pelejä, simulaatiot, luennot, itseoppiminen, verkko-oppiminen, portfolio, oppimispäiväkirja sekä erilaista yhteistoiminnallista oppimista * Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Osaamisen arviointi * Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä * itsearviointi Työelämätaidot 1 osp Oppimistavoitteet Linkki tutkinnon perusteisiin Opiskelija osaa hakea itsellensä työpaikkaa - hakee itsellensä työssäoppimistyöpaikkaa tai työpaikkaa ja saa sen osaa kuvata työehtosopimusjärjestelmää sekä tuntee työlainsäädäntöä ja tietää työsopimuksen keskeiset asiat - työsopimusjärjestelmään perehtyminen ja laillisen työsopimuksen tunnistaminen osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta - tuntee yrityksen organisaation ja toimintamallit - huolehtii omasta ja työympäristönsä työturvallisuudesta ja siisteydestä osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan - tekee työt sovitusti ja laadukkaasti Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen toteuttaminen 45 osp. Integroitu matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisalan, matkailuvirkailija, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 45 osp. Ohjaussuunnitelma * Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Se voidaan suorittaa ATK-luokassa, teorialuokassa sekä vierailemalla eri kohteissa koulun sisällä tai koulun ulkopuolella * Opetus ja ohjausmenetelminä käytetään mm. projektioppimista, pelejä, simulaatiot, luennot, itseoppiminen, verkko-oppiminen, portfolio, oppimispäiväkirja sekä erilaista yhteistoiminnallista oppimista 35

40 * Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Osaamisen arviointi * Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä * itsearviointi Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp Oppimistavoitteet linkki tutkinnon perusteisiin Opiskelija osaa laatia itselle terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikuntaa edistävän suunnitelman ja toimia sen mukaisesti, osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään - osallistuu alkutesteihin ja haastatteluun sekä pitää elämäntapapäiväkirjaa ja tekee niiden tulosten perusteella henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman, jota päivitetään säännöllisesti - huomioi liikunnan toteutuksessa matkailualan työn vaatimukset (esim. seisoma/istumatyön ja liikkumista vaativat työtehtävät) osaa ottaa huomioon ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset - pitää TOP-jaksolla ravintopäiväkirjaa ja tekee sen pohjalta omien ravintotottumustensa arvion ja kehittämissuunnitelman - hakee tietoa tupakoinnin ja päihteiden terveysvaikutuksista ja pyrkii edistämään terveyttään hakemansa tiedon pohjalta osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille - perehtyy tärkeimpiin ihmissuhteiden, mielenterveyden ja seksuaaliterveyden välisiin yhteyksiin osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia - osallistuu oppilaitoksessa järjestettäviin teemapäiviin, SAKU-toimintaan sekä oppilaitoksen muuhun hyvinvointitoimintaan osallistujana ja/tai suunnittelijana ja järjestäjänä osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä - tekee TOP-jaksolla oman alansa toimintatapojen ja toimintaympäristön turvallisuuskartoituksen osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilanteissa sekä hakea apua. - noudattaa oppilaitoksen ja matkailualan työturvallisuusohjeita ja harjoittelee sekä käyttää työn fyysistä sekä psyykkistä kuormitusta vähentäviä työtapoja - hallitsee oman alansa ja yleiset ensiaputaidot Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen toteuttaminen 45 osp. 36

41 Integroitu matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisalan, matkailuvirkailija, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 45 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan suullisilla ja kirjallisilla tehtävillä mm. hyvinvointisuunnitelma, ravintopäiväkirja, ja käytännön toiminnalla liikunnassa, harrastustoiminnassa ja työssäoppimisessa. Liikunnan ja terveystiedon osaamispisteitä voidaan sisällyttää TYKY-passin opintoihin. Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan kirjallisten ja suullisten tehtävien sekä käytännön liikunta-, harrastus- ja työssäoppimistoiminnan perusteella. Tämän tutkinnonosan osa-alueen osaamisen näytöt voidaan antaa kontaktiopetuksessa, verkkoympäristöissä tai mahdollisuuksien mukaan mobiilisovelluksilla. Osaamisen arvioi ainetta opettava/-t opettaja/-t tarvittaessa yhteistyössä työssäoppimisjakson työnohjaajan ja työssäoppimisjaksoa ohjaavan opettajan kanssa. 3.2 Valinnaiset yhteiset tutkinnot osat (16 osp) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 3-10 osp Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Äidinkieli X osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi x osp Vieraat kielet X osp x-kieli y-kieli z-kieli Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 3-10 osp Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin 37

42 Matematiikka x osp Fysiikka ja kemia x osp Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen x osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 3-10 osp Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Yhteiskuntataidot x osp Työelämätaidot x osp Yrittäjyys ja yritystoiminta x osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto x osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 0-7 osp Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Kulttuurien tuntemus 3 osp Oppimistavoitteet Opiskelija osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen ja edistää omalta osaltaan tasa-arvoa ja kaikkien yhdenvertaista kohtelua - toimii eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa osaa tervehtiä, vastaanottaa vieraita ja keskustella heidän kanssaan osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla - osaa ottaa huomioon toiminnassaan sopivuuden rajat sekä miesten ja naisten erilaiset roolit, pukeutumiseen ja käyttäytymiseen liittyvät ohjeet ja myös kirjoittamattomat säännöt ja menettelytavat osaa tunnistaa eri kulttuurien peruspiirteitä ja kulttuurista monimuotoisuutta rakennusalalla - esittelee toisten kulttuurien edustajille maansa yleisiä kulttuuripiirteitä, kuten keskeistä historiaa, nähtävyyksiä, taiteita, urheilusaavutuksia ja viihdettä ja rakennuskulttuuria osaa ottaa huomioon eri kulttuuriryhmien keskeiset traditiot ja niiden vaikutukset toimintaan rakennusalalla 38

43 - tunnistaa eri kulttuurien välisiä eroja työpaikkakäyttäytymisessä, -hierarkiassa ja työhön liittyvässä suhdetoiminnassa ja käyttäytyy asiallisesti tavallisissa työpaikalla esiin tulevissa tilanteissa, erityisesti asiakaspalvelussa osaa välittää alansa historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailla niitä muiden kulttuurien piirteisiin - pohtii eri maiden tulkintoja historiallisista tapahtumista ja suhteuttaa kotiseutunsa ja maansa merkittäviä tapahtumia ja aikakausia naapurimaiden ja maailman historiaan Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu pakollisiin ammatillisiiin tutkinnon osiin. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida mm. työssäoppimisjaksoille, mahdollisesti ulkomailla tapahtuvan työssäoppimisen aikana. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkkoalaustalla tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, työsali, verkkokurssi, blogi ja työssäoppimispaikka, erilaiset tapahtumat kuten näyttelyt, elokuvat, yhteiset monikulttuuriset tilaisuudet. Osaamisen arviointi * opiskelijan osallistuminen ryhmäkeskusteluihin * osallistuminen erilaisiin monikulttuurisiin tilaisuuksiin ja raportointi niistä * omat kirjalliset ja kuvalliset tuotokset annetuista aiheista * osallistuminen palautekeskusteluun ja itsearviointiin Taide ja kulttuuri 3 osp Oppimistavoitteet Opiskelija osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja osaa hyödyntää niitä - ymmärtää taiteen- ja kulttuurin merkityksen - tuntee oman alansa historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailee niitä muiden kulttuurien piirteisiin - tunnistaa eri kulttuurien välisiä eroja työpaikkakäyttäytymisessä - hyväksyy erilaisuutta ja toimii suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon lisäämiseksi omassa työskentely-ympäristössään osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esimerkiksi musiikin, teatterin, kirjallisuuden, median, tanssin, kuvataiteen tai käsityön keinoin) 39

44 - on tietoinen taidehistorian suuntaviivoista - osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin, osaa antaa niistä asiallista ja kriittistä palautetta - tulkitsee muiden tekemiä eri taiteenalojen teoksia esim. taidenäyttelyissä - valmistaa omia tuotoksia eri tekniikoilla osoittaen omaa ideointikykyä osaa arvioida ja soveltaa monimuotoista suomalaista kulttuuriperintöä ja oman alansa vakiintuneita käytäntöjä. - hakee tietoa omasta alastaan ja ajankohtaisista suuntauksista ymmärtäen sen vaikutukset elin- ja työympäristön viihtyisyyteen osaa noudattaa kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteita ja ymmärtää valintojensa kulttuuriset vaikutukset. - arvostaa ja vaalii kulttuuriperintöä, huolehtii ympäristön siisteydestä osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien, palvelu- ja tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan omalla alallaan ja soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan omassa työssään. - suunnittelee oman alansa jonkin työvaiheen yksityiskohdan kuvallisesti ja kirjallisesti - osallistuu eri yhteistyökumppaneiden kanssa oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävien tapahtumien järjestämiseen mahdollisuuksien mukaan, esim. Saku-kulttuurikilpailut Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan soveltuvin osin integroida ammatillisiin opintoihin. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida mm. työsaliopetukseen tai työssäoppimiseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, työsali, verkkokurssi, blogi ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi * opiskelijan osallistuminen ryhmäkeskusteluihin * osallistuminen kulttuuritapahtumiin ja raportointi niistä * omat kirjalliset ja kuvalliset tuotokset annetuista aiheista * osallistuminen palautekeskusteluun ja itsearviointiin Etiikka 3 osp (kurssi 1) Oppimistavoitteet 3 osp Opiskelija arvot, elämänkatsomukset 40

45 - omat valinnat ja niiden perustelu - valintojen seurausten arviointi - arvovalintojen pohjalta oman elämän pohdinta normit - normiristiriitojen käsittely tiedonhankina ammattieettisistä peruskysymyksistä - ammattialan ongelmatilanteiden tunnistaminen, käsitteleminen - näkemysten esittäminen Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan eri ammattialojen sisältöihin alasta riippuen. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla Psykologia Psykologia 3 osp (kurssi 1) Oppimistavoitteet Opiskelija osaa hahmottaa sen, mitä psykologia on - psykologia moniulotteisena tieteenalana, eri tutkimussuunnista tietää psykologian erilaisista tutkimusmenetelmistä ja alueista - tutkimusmenetelmiä - tutkimusalueita tietää ikäkausipsykologiasta - painotus: murrosikä, varhainen aikuisuus saa tietoa persoonallisuuspiirteiden ja temperamenttipiirteiden määräytymisestä - persoonallisuuspiirteet ja temperamenttipiirteet - persoonallisuuspiirteiden vaikutus omaan elämään - temperamenttipiirteiden vaikutus omaan elämään oppii hahmottamaan oman käyttäytymisen perustana olevia tekijöitä - oma käyttäytyminen Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan eri ammattialojen sisältöihin alasta riippuen. Ohjaussuunnitelma 41

46 Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla Psykologia 3 osp (kurssi 2) Oppimistavoitteet Opiskelija osaa hahmottaa elinikäisen oppimisen merkityksen omassa elämässään - koulutus - työpaikka, ikärakenne ja hierarkia ymmärtää työn merkityksen itsetunnolle perehtyy vuorovaikutuksen perusmekanismeihin - työtilanteet ja asiakaspalvelu - ihmissuhteet Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan eri ammattialojen sisältöihin alasta riippuen. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla Psykologia 3 osp (kurssi 3) Osaamistavoitteet ja arviointi linkki tutkinnon perusteisiin Oppimistavoitteet Opiskelija perehtyy työhyvinvointiin ja sen merkityksen omassa elämässään tunneälyn merkitys psykososiaalisen työkuormituksen merkitys 42

47 työpaikkakiusaamisen tunnistaminen ongelmatilanteiden käsittely; asiakkaat, työtoverit ja esimiehet ymmärtää hyvän mielenterveyden merkityksen ja kuinka siihen voi itse vaikuttaa Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan eri ammattialojen sisältöihin alasta riippuen. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla Ympäristöosaaminen 1, 1 osp Ympäristöosaaminen Osaamistavoitteet - Linkki tutkinnon perusteisiin Arviointi - Linkki tutkinnon perusteisiin Oppimistavoitteet Opiskelija osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia matkailualan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti - matkailualala käytössä olevien laatu, ympäristö ja turvallisuusjärjestelmien perustuntemus. - Kestävän kehityksen periaatteiden perusymmärrys hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren - Elinkaariajattelun perusymmärrys osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen - Ymmärtää mitä tarkoittaa luonnon monimuotoisuus. osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla - Ilmastonmuutoksen perusteet. osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä - Työvälineiden ja materiaalien energia-, kierrätys- ja materiaaliystävällinen valitseminen. osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään - matkailualan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä. osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet matkailualalla. - Tuntee matkailualan tuotteiden ja materiaalien uusiokäytön perusteet. Integroitu seuraaviin ammatillisiin tutkinnon osiin 43

48 Integroitu matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen toteuttaminen 45 osp. Integroitu matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisalan, matkailuvirkailija, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 45 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen opetus toteutetaan pääsääntöisesti erillisinä ympäristöosaamisen kursseina. Tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan kontaktiopetuksella, sekä suullisilla, kirjallisilla ja verkkopohjaisilla tehtävillä. Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan kirjallisten ja suullisten tehtävien perusteella. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaamisen näytöt voidaan antaa kontaktiopetuksessa, verkkoympäristöissä tai mahdollisuuksien mukaan mobiilisovelluksilla. Osaamisen arvioi ainetta opettava/-t opettaja/-t Ympäristöosaaminen 2, 3osp Osaamistavoitteet ja arviointi Linkki tutkinnon perusteisiin Oppimistavoitteet Opiskelija osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia matkailualan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti - ympäristövastuullisuuden perusteet ympäristölainsäädännön kannalta, sekä viranomaisyhteistyö tarpeen mukaan. - matkailualalla käytössä olevien laatu, ympäristö ja turvallisuusjärjestelmien perustuntemus. - Kestävän kehityksen periaatteiden perusymmärrys hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren - elinkaariajattelun ymmärrys - matkailualalla yleisesti käytössä olevien tuotteiden elinkaari. osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen - matkailualan töiden yhteys luonnon monimuotoisuuteen. osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla - ilmastonmuutoksen perusteet, kasvihuoneilmiö. - matkailualan mahdolliset yhteydet kasvihuoneilmiön voimistumisessa. osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä - työvälineiden ja materiaalien energia- ja materiaaliystävällinen valitseminen. - Energiatehokkuusmerkinnät- ja muut ympäristömerkit. 44

49 osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään - matkailualan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä. - Osaa selvittää mistä saa lisää tietoa ympäristöasioista ja niihin vaikuttamisesta. osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet matkailualalla. - matkailualan jätteet ja kierrätys, - matkailualan tuotteiden ja materiaalien uusiokäyttö Integroitu seuraaviin ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen toteuttaminen 45 osp. Soveltuvin osin valinnaisten tutkinnon osiin. Integroitu matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisalan, matkailuvirkailija, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 45 osp. Soveltuvin osin valinnaisten tutkinnon soiin. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen opetus toteutetaan erillisinä ympäristöosaamisen kursseina. Tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan suullisilla, kirjallisilla ja verkkopohjaisilla tehtävillä, sekä kontaktiopetuksella. Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan kirjallisten ja suullisten tehtävien perusteella. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaamisen näytöt voidaan antaa kontaktiopetuksessa, verkkoympäristöissä tai mahdollisuuksien mukaan mobiilisovelluksilla. Osaamisen arvioi ainetta opettava/-t opettaja/-t Ympäristöosaaminen 3 (TOP), 3osp Osaamistavoitteet - Linkki tutkinnon perusteisiin Arviointi - Linkki tutkinnon perusteisiin Oppimistavoitteet Opiskelija osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia matkailualan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti - Selvittää työsään käytössä olevat laatu, ympäristö ja turvallisuusjärjestelmät ja osaa toimia näiden mukaisesti. - Noudattaa työssään kestävän kehityksen periaatteita. - Tuntee ympäristölainsäädännön perusteet omaa työtehtäväänsä koskien. hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren 45

50 - elinkaariajattelun ymmärrys - matkailualalla yleisesti käytössä olevien tuotteiden elinkaari. osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen - matkailualan töiden yhteys luonnon monimuotoisuuteen. osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla - Osaa ottaa työssään huomioon ilmastonmuutosta voimistavat tekijät. osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä - työvälineiden ja materiaalien energia- ja materiaaliystävällinen valitseminen. - Osaa arvioida miten oman alan työtehtävän energiatehokkuutta voisi lisätä ja jätteiden syntyä vähentää. osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään - matkailualan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä. - Osaa selvittää mistä saa lisää tietoa ympäristöasioista ja niihin vaikuttamisesta. - Osaa arvioida ja selvittää matkailualan työtehtävien ympäristövaikutuksia. osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet matkailualalla. - matkailualan tuotteiden ja materiaalien uusiokäyttö - Lajittelee jätteet työtehtävässään. Selvittää kierrätysmahdollisuuksia. Integroitu seuraaviin ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu matkailualan, työssäoppimisjaksolla toteutettuun tutkinnon osaan osp. Integroidaan matkailualan työssäoppimiseen, matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen toteuttaminen 45 osp. Soveltuvin osin valinnaisten tutkinnon osiin. Integroitu työssäoppimisen matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisalan, matkailuvirkailija, pakollisiin tutkinnon osiin, Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp ja Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 45 osp. Soveltuvin osin valinnaisten tutkinnon soiin. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen opetus toteutetaan työssäoppimisjaksolla. Tutkinnon osan osaalueen osaaminen hankitaan käytännön työtehtävillä. Opiskelija selvittää esimerkiksi työssäoppimispaikkansa ympäristövaikutuksia, miten ympäristövaikutuksia voi minimoida, ympäristöasioiden valvontaa tai muuta vastaavaa. Oppiminen toteutetaan työpaikalla tehtävillä suullisilla, kirjallisilla ja verkkopohjaisilla tehtävillä. Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan kirjallisten, suullisten tai verkkoympäristöissä annettujen tehtävien perusteella. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaamisen näytöt voidaan antaa kontaktiopetuksessa, verkkoympäristöissä tai mahdollisuuksien mukaan mobiilisovelluksilla. Osaamisen arvioi ainetta opettava/-t opettaja/-t tarvittaessa yhteistyössä työssäoppimisjakson työnohjaajan ja työssäoppimisjaksoa ohjaavan opettajan kanssa. 46

51 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 osp AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Vapaasti valittavat opinnot ovat Salpauksen tarjonnassa yhteisiä tutkinnon osia tai ammatillisia pakollisia tai valinnaisia tutkinnon osia. 4.1 Asiakaspalveluturvallisuus, 5 osp Opiskelija osaa 1. hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet 2. tunnistaa ja hahmottaa yritysturvallisuuteen liittyviä uhkia ja riskejä 3. turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet ja ottaa ne huomioon työssään 4. ottaa huomioon perus- ja ihmisoikeudet työssään o toimia hätävarjelun perusteiden mukaisesti 5. toimia väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla 6. tiedottaa ja viestiä työhönsä sopivalla tavalla 7. hätäensiavun perusteet ja toimia niiden mukaan sekä tehdä hätäilmoituksen 8. noudattaa työturvallisuussäädöksiä ja ohjeita 9. toimia järjestyksenvalvontatilanteissa toimintaa säätelevän lainsäädännön mukaisesti 10. tehdä järjestyksenvalvontaan liittyviä tehtäviä tarkoituksen ja tilanteen mukaisesti 11. järjestyksenvalvojan asun asiallisen käytön 12. asiakaspalvelun haastavissakin asiakastilanteissa 13. ongelmatilanteiden hallinnan ja käyttää tarvittaessa sanatonta viestintää ja turvallista voimankäyttöä Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta suunnittelee ohjattuna omaa työtään noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti suunnittelee oman työnsä annettujen ohjeiden mukaan noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman itsenäisesti noudattaa työaikoja ja työohjeita sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 2. Työmenetelmien, Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 -välineiden ja Opiskelija tai tutkinnon suorittaja materiaalin hallinta järjestyksenvalvonta toimii toimivaltansa toimii tilanteen mukaan toimii tilanteen mukaisesti 47

52 mukaisesti toimii tietoisena perus- ja ihmisoikeuksista asiallisesti tehtävän edellyttämällä tavalla perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla Voimankäyttövälinei den hallinta noudattaa työssään voimankäyttövälineisiin liittyvää lainsäädäntöä ja sisäministeriön määrittämissä koulutuksissa annettuja ohjeita toimii vähäisellä ohjauksella opetettujen toimintamallien mukaisesti osaa käyttää voimankäyttövälineitä lainsäädännön ja sisäministeriön määrittämien kulutusten oppien mukaisesti toimii opetettujen toimintamallien mukaisesti toiminta on sujuvaa, tehokasta, turvallista ja tilanteenmukaista Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Yritysturvallisuuden osa-alueiden hallinta Järjestyksenvalvont atilanteisiin liittyvän lainsäädännön hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hahmottaa yritysturvallisuuden osaalueet ja niiden keskeisen sisällön osaa järjestyksenvalvojan sisäasianministeriön säädösten mukaiset koulutusten sisällöt hyväksytyn rajana mukaisilla tiedoilla ymmärtää yritysturvallisuuden osaalueiden merkityksen yritysturvallisuustoiminna ssa osaa järjestyksenvalvojan sisäasianministeriön säädösten mukaiset koulutusten sisällöt hyväksyttyä rajaa paremmilla tiedoilla osaa soveltaa työssään yritysturvallisuuden osaalueita ja niiden tavoitteita osaa järjestyksenvalvojan sisäasianministeriön säädösten mukaiset koulutusten sisällöt hyväksyttyyn rajaan nähden kiitettävillä tiedoilla Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja huomioi turvallisuuteen liittyvät ohjeet mutta tarvitsee ohjausta noudattaa työyhteisön ohjeita ja huomioi työssään työyhteisön muut jäsenet tuntee omaan työhönsä liittyvät turvallisuusohjeet ja toimii niiden mukaisesti Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Vuorovaikutus ja yhteistyö arvioi ohjattuna omaa työtään noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti hallitsee viestinnän ja tiedottamisen peruskäsitteistöä arvioi omaa työtään ja raportoi siitä noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita ymmärtää viestinnän ja tiedottamisen merkityksen yrityksessä ja yhteisössä arvioi omaa työtään ja raportoi siitä tilanteen vaatimalla tavalla noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista soveltaa viestinnän ja tiedottamisen perusasioita, käyttää lähdeviitteitä ja ymmärtää lähdekriittisyyden merkityksen 48

53 Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Lainsäädännön tuntemus Perus- ja ihmisoikeudet Lainsäädännön perusteet, työturvallisuuslaki Yritysturvallisuuden osa-alueet henkilöturvallisuus työturvallisuus rikosturvallisuus kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus pelastustoiminta tietoturvallisuus Lähiopetus sisältää teoriaopetusta, oppimistehtäviä Lähiopetus sisältää teoriaopetusta, oppimistehtäviä, projektitöitä Laaditaan turvallisuuskartoitus paloturvallisuus ja toimitilaturvallisuuden riskeistä Järjestyksenvalvonta SM:n määrittämä järjestyksenvalvojan peruskurssi Hätävarjelu, pakkotila, itsepuolustus ja uhkatilanteiden hallinta Viestintä ja vuorovaikutus Ensiaputaidot Paloturvallisuus Lähiopetus sisältää teoriaopetusta, oppimistehtäviä Käytännön harjoitukset itsepuolustuksesta ja uhkatilanteiden hallinnasta liikuntasalissa Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä turvallisuuskartoituksen aidossa työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Muu osaamisen arviointi Opiskelija suorittaa järjestyksenvalvojan peruskurssiin kuuluvan SM:n määrittämän teoriakokeen sekä koulutukseen sisältyvän voimankäyttökoulutuksen. 4.2 Matkailualan kulttuuri- ja tapatuntemus, 5 osp Osaamistavoitteet Opiskelija 49

54 - tuntee kulttuurin käsitteenä ja ymmärtää miten kulttuuri yleisellä tavalla ohjaa ihmisten ajattelua ja tapaa toimia - tuntee maailman pääkulttuuripiirit, miten ne määrittyvät sekä kulttuuripiirien levinneisyyttä sekä yleis- ja erityispiirteitä eri kulttuuripiirien matkailullisesti keskeisissä valtioissa - tuntee maailmanuskontojen perusideologiat, niiden keskeistä oppia ja etiikkaa sekä ymmärtää uskontojen näkymistä ja vaikutuksia käytännön elämässä - tuntee kansanvälistä tapakulttuuria ja osaa toimia sen mukaisesti Arviointi ARVIOINNIN KOHTEET Kulttuuri käsitteen, kulttuurin rakentumisen ja kulttuurin vaikutusten tunteminen TYYDYTTÄVÄ 1 HYVÄ 2 KIITETTÄVÄ 3 tuntee jotain kulttuurin määritelmiä ja tietää miten eri tavoin vieraisiin kulttuureihin voi suhtautua tuntee kulttuurin määritelmiä, ymmärtää miten kulttuuri vaikuttaa ihmisten ajatteluun, arvoihin, asenteisiin ja tapaan toimia vuorovaikutuksessa vieraiden kulttuurien kanssa ymmärtää kulttuurin rakentumista, vaikutuksia ja ymmärtää miten erilaiset suhtautumistavat vieraisiin kulttuureihin vaikuttavat ajatuksiimme, arvoihimme, asenteisiimme ja toimintaamme kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa Kulttuurisen kielitaidon harjoittaminen on kiinnostunut oppimaan vieraista kulttuureista on kiinnostunut oppimaan vieraista kulttuureista ja ymmärtämään niitä harjoittelee kulttuurisen kielitaidon kehittämistä on kiinnostunut vieraista kulttuureista ja niiden taustoista sekä haluaa ymmärtää niitä harjoittaa ja kehittää innostuneesti kulttuurista kielitaitoa tietää mitä kulttuurisella kielitaidolla tarkoitetaan Maailman pääkulttuuripiirien ja maailmauskontojen tunteminen kansanvälisen yleisen tapakulttuurin ja liikeelämää ohjaavan tapakulttuurin tietää pääpiirteissään maailman pääkulttuuripiirit sekä niiden levinneisyyttä ja yleispiirteitä tietää maailman pääuskonnot ja niiden yhteydet kulttuuripiireihin tietää yleisimpiä kansainvälisen tapakulttuurin ohjeita, erityisesti liittyen tietää maailman pääkulttuuripiirit, niiden levinneisyyden, yleispiirteet sekä joitain erityispiirteitä sekä ymmärtää maailmanuskontojen opetuksen ja eettisten ohjeiden vaikutuksen matkailuelinkeinossa tuntee keskeisiä kansainvälisen tapakulttuurin ohjeita ja toimii niiden mukaisesti tuntee monipuolisesti maailman pääkulttuuripiirit, niiden levinneisyyden, yleispiirteet sekä useita erityispiirteitä sekä ymmärtää maailmanuskontojen opetuksen ja eettisten ohjeiden vaikutuksen matkailuelinkeinossa, sisä- ja ulkopolitiikassa, tapakulttuurissa ja kulttuurituotteina tuntee laajasti ja monipuolisesti kansainvälisen tapakulttuurin ohjeita ja toimii niiden mukaisesti 50

55 tunteminen ja taitaminen ruokailuun ja pukeutumiseen tuntee liike-elämää ohjaavaa tapakulttuuria tuntee hyvin liike-elämää ohjaavaa tapakulttuuria työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma Kulttuurin käsitteen, kulttuurin rakentumisen ja kulttuurin vaikutuksen tunteminen Ymmärtää miten kulttuuri vaikuttaa ihmisen ajatteluun, arvoihin, asenteisiin ja tapaan toimia vuorovaikutuksessa vieraiden kulttuurien kanssa matkailualalla Kulttuurisen kielitaidon harjoittaminen Haluaa oppia, ymmärtää vieraita kulttuureita ja soveltaa tietotaitoaan eri vuorovaikutustilanteissa matkailualalla Maailman pääkulttuuripiirien ja maailmanuskontojen maailmankatsomusten tunteminen Ymmärtää erilaisten maailmankatsomusten ja eettisten ohjeiden vaikutuksen matkailussa, matkailuelinkeinossa, sisä- ja ulkopolitiikassa, tapakulttuurissa ja kulttuurituotteina Orientaatio opintoihin Osaamiskartoitus, HOPS Lähiopiskelu Oppimistehtävät Verkko-oppiminen Mahdolliset vierailut Opintojakso voidaan opiskella integroidusti yhdessä Tapahtumajärjestämisen kanssa silloin, kun tapahtuma on monikulttuurinen Kansanvälisen yleisen tapakulttuurin ja liike-elämää ohjaavan tapakulttuurin taitaminen Tuntee tapakulttuuria ja toimii sen mukaisesti Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan S (suoritettu). Opiskelija osoittaa osaamisensa erilaisin monikulttuurisuuteen liittyvien oppimistehtävien muodossa sekä toimimalla kulttuurista kielitaitoa hyödyntäen erilaisissa monikulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa. 4.3 Kestävän matkailun osaaja, 5 osp Osaamistavoitteet Opiskelija - tuntee kestävän ja yhteiskuntavastuullisen matkailun käsitteen ja sen eri osat; ekologinen, kulttuurinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys - ymmärtää kantokyvyn merkityksen toimintaa ohjaavana tekijänä - ymmärtää monipuolisen ja puhtaan ympäristön ja kulttuuriperinteen merkityksen matkailun vetovoimatekijöinä sekä niiden suojelun kansallisen ja kansainvälisen merkityksen - tuntee Suomessa käytössä olevia matkailualaan kytkeytyviä kestävän kehityksen sertifikaatteja - osaa suunnitella ja toteuttaa kestävän ja reilun matkailun periaatteiden mukaisia matkailupalveluja sekä toimia niiden mukaisesti 51

56 Arviointi ARVIOINNIN KOHDE Tyydyttävä 1 Hyvä 2 Kiitettävä 3 Opiskelija Kestävän ja yhteiskuntavastuullisen matkailun ulottuvuudet ja keskeisten käsitteiden tunteminen tuntee joitain kestävään matkailuun liittyviä käsitteitä tuntee keskeiset kestävän matkailun käsitteet ja pyrkii toimimaan niiden mukaisesti tuntee laajasti ja monipuolisesti kestävän matkailun eri ulottuvuuksia ja käsitteitä ja toimii Ympäristön ja kulttuuriperinteen suojelun toteuttaminen Kestävän matkailun periaatteiden mukainen toiminta ymmärtää monipuolisen ja puhtaan ympäristön ja elinvoimaisen kulttuuriperinteen merkityksen matkailun vetovoimatekijöinä osaa ohjattuna toimia ympäristönsuojelun ja kulttuuriperinteen arvot huomioiden osaa ohjatusti ja ryhmässä suunnitella ja toimia kestävän matkailun periaatteiden mukaisia matkailupalveluja ymmärtää monipuolisen ja puhtaan ympäristön ja elinvoimaisen kulttuuriperinteen merkityksen matkailun vetovoimatekijöinä pyrkii toimimaan ympäristön ja kulttuuriperinteen arvoja kunnioittaen ja niiden suojelun huomioiden osaa itsenäisesti suunnitella j toimia kestävän matkailun periaatteiden mukaisia matkailupalveluja ja oheispalveluja niiden mukaisesti ymmärtää monipuolisen ja puhtaan ympäristön ja elinvoimaisen kulttuuriperinteen merkityksen matkailun vetovoimatekijöinä toimii esimerkillisesti ympäristöä suojellen ja kulttuuriperinnettä kunnioittaen ja sitä vaalien suunnittelee aktiivisesti ja omatoimisesti kestävän matkailun periaatteiden mukaisia matkailupalveluja ja oheispalveluja toimii itsenäisesti keskeisten kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti toimii kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti sekä ohjaa muita kestävän matkailun periaatteiden mukaiseen toimintaan työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet ohjaussuunnitelma Kestävän ja yhteiskuntavastuullisen matkailun käsitteiden tunteminen Ympäristön ja kulttuuriperinteen suojelun toteuttaminen Kestävän matkailun periaatteiden mukainen toiminta Osaamiskartoitus, HOPS Lähiopiskelu Oppimistehtävät Verkko-opinnot Oppilaitoksen tai yhteistyöyritysten kanssa tehtävät työelämälähtöiset projektit ja tapahtumat tai NYyritystoiminta tai Osuuskunta Työssäoppiminen Opintojakso voidaan opiskella integroidusti yhdessä Tapahtumajärjestämisen tai Matkailupalvelujen tuotteistamisen kanssa Osaamisen arviointi 52

57 Osaaminen arvioidaan S (suoritettu). Opiskelija suunnittelee kestävän ja yhteiskuntavastuullisen matkailun mukaista toimintaa oppimistehtävinä ja toteuttaa suunnitelmaa käytännössä. 4.4 Anniskeluravintolan vastaavan hoitajan pätevyys, 10 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija - varustaa ja kunnostaa myynti-, työ- ja asiakastiloja - myy ja tarjoilee juomatuotteita - toimii asiakaspalvelussa - valmistaa ja tarjoilee myydyimpiä juomasekoituksia - tarjoilee alkoholijuomia anniskelumääräyksiä noudattaen - rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita - siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja sekä huolehtii tilojen viihtyisyydestä - työskentelee yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Arviointi Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Työvuoron työtehtävien suunnittelu Juomien tarjoilu ja myynti Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tulee työvuoroon tulee työvuoroon pukeutuneena pukeutuneena tehtävän tehtävän vaatimalla vaatimalla tavalla ja huolehtii tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan ulkoisesta olemuksestaan suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa työtehtäviä kunnostaa ja varustaa asiakasja työ- ja myyntitilat yrityksessä sovitun tavan mukaisesti toisen apuna huomioi asiakkaiden saapumisen ja käyttäytyy yrityksen palvelumallin mukaisesti esittelee ja myy juomia ja muita tuotteita ohjattuna rekisteröi myyntiä ja laskuttaa suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa työtehtäviä omatoimisesti kunnostaa ja varustaa asiakas- ja työ- ja myyntitilat yrityksessä sovitun tavan mukaisesti huomioi asiakkaiden saapumisen ja käyttäytyy yrityksen palvelumallin mukaisesti ja toimii asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa esittelee ja myy juomia ja muita tuotteita ohjeiden mukaisesti rekisteröi myyntiä ja, laskuttaa asiakkaita eri tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla, ja ulkoinen olemus on huoliteltu suunnittelee ja aikatauluttaa itsenäisesti työvuoronsa työtehtäviä kunnostaa ja varustaa omatoimisesti asiakasja työ- ja myyntitilat yrityksessä sovitun tavan mukaisesti huomioi asiakkaiden saapumisen, palvelee heitä viipymättä yrityksen palvelumallin mukaisesti ja huolehtii heidän viihtyisyydestään koko palveluprosessin ajan esittelee ja myy juomia ja muita tuotteita itsenäisesti rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita eri 53

58 Juomasekoituste n valmistaminen Asiakas- ja henkilöstöturvallin en työtapa asiakkaita eri maksutavoilla ohjattuna valmistaa ohjattuna myydyimpiä juomasekoituksia työskentelee turvallisuusriskit huomioon ottaen vaarantamatta omaa ja asiakkaiden turvallisuutta yrityksen ohjeiden mukaisesti ennakoi turvallisuusriskit ja tiedottaa niistä yrityksen käytännön mukaisesti maksutavoilla ohjeiden mukaisesti valmistaa ohjeen mukaan myydyimpiä juomasekoituksia työskentelee turvallisuusriskit huomioon ottaen vaarantamatta omaa ja asiakkaiden turvallisuutta yrityksen ohjeiden mukaisesti ennakoi turvallisuusriskit ja tiedottaa niistä yrityksen käytännön mukaisesti maksutavoilla itsenäisesti ja huolellisesti valmistaa ohjeen mukaan ja joutuisasti myydyimpiä juomasekoituksia työskentelee turvallisuusriskit huomioon ottaen vaarantamatta omaa ja asiakkaiden turvallisuutta yrityksen ohjeiden mukaisesti ennakoi turvallisuusriskit ja tiedottaa niistä yrityksen käytännön mukaisesti Työvuoron vaihtoon liittyvien tehtävien tekeminen Arvioinnin kohde siistii ja järjestää asiakas-, työ- ja myyntitiloja tiedottaa ohjattuna asiakas- ja myyntitilanteet vuoroon tulevalle työntekijälle. Arviointikriteerit siistii ja järjestää asiakas-, työ- ja myyntitiloja omatoimisesti tiedottaa asiakas- ja myyntitilanteet vuoroon tulevalle työntekijälle yrityksen toimintatavan mukaisesti. siistii ja järjestää itsenäisesti ja tehokkaasti asiakas-, työ- ja myyntitiloja tiedottaa asiakas- ja myyntitilanteet vuoroon tulevalle työntekijälle yrityksen toimintatavan mukaisesti. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Juomien säilytys, valmistaminen ja tarjoilu Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija huolehtii ohjeen mukaisesti juomien säilytyksestä tarjoilee juomat ohjeen mukaan oikean lämpöisenä asianmukaisissa laseissa valmistaa ja tarjoilee myydyimpiä juomasekoituksia ohjattuna huolehtii omatoimisesti juomien säilytyksestä tarjoilee juomat oikean lämpöisenä asianmukaisissa laseissa valmistaa ja tarjoilee myydyimpiä juomasekoituksia ohjeen mukaan niille soveltuvin menetelmin huolehtii itsenäisesti juomien säilytyksestä tarjoilee juomat omatoimisesti oikean lämpöisenä asianmukaisissa laseissa valmistaa ja tarjoilee myydyimpiä juomasekoituksia itsenäisesti niille soveltuvin menetelmin 54

59 Välineiden ja laitteiden käyttö ja puhdistus Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Anniskelussa toimiminen Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky käyttää ohjeen mukaan juomien valmistuksessa ja tarjoilussa käytettäviä välineitä ja laitteita sekä puhdistaa niitä. käyttää omatoimisesti juomien valmistuksessa ja tarjoilussa käytettäviä välineitä ja laitteita sekä puhdistaa niitä. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija toimii asiakaspalvelussa ja myyntityössä anniskelusta säädettyjen määräysten ja ohjeiden mukaan hallitsee voimassa olevan alkoholilainsäädän nön toimii asiakaspalvelussa ja myyntityössä anniskelusta säädettyjen määräysten ja ohjeiden mukaan hallitsee voimassa olevan alkoholilainsäädännön käyttää itsenäisesti juomien valmistuksessa ja tarjoilussa käytettäviä välineitä ja laitteita sekä puhdistaa ne työn lomassa. toimii asiakaspalvelussa ja myyntityössä anniskelusta säädettyjen määräysten ja ohjeiden mukaan hallitsee voimassa olevan alkoholilainsäädännön Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta arvioi työnsä onnistumista ja ottaa vastaan palautetta toimii työryhmän jäsenenä anniskeluravintolan alkoholijuomien anniskelutehtäviss ä noudattaa omavalvontasuunni telmaa huolehtii työympäristön turvallisuudesta tunnistaa oman roolinsa turvallisuuden ylläpitämisessä suunnittelee oman työnsä ja pystyy uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa toimimaan ohjeen mukaan arvioi työnsä onnistumista työskentelyn aikana, ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaisesti toimii työryhmän jäsenenä anniskeluravintolan alkoholijuomien anniskelutehtävissä noudattaa omavalvontasuunnitelmaa huolehtii työympäristön turvallisuudesta ja ylläpitää sitä tunnistaa oman roolinsa turvallisuuden ylläpitämisessä suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia tehtäviä ja pystyy uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa toimimaan joustavasti arvioi työnsä onnistumista, perustelee arviotaan sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta toimii aktiivisesti työryhmän jäsenenä anniskeluravintolan alkoholijuomien anniskelutehtävissä noudattaa omavalvontasuunnitelma a huolehtii vastuullisesti työympäristön turvallisuudesta tunnistaa oman roolinsa turvallisuuden ylläpitämisessä 55

60 Ammattietiikka työskentelee ergonomisesti noudattaa työehtosopimuksen mukaisia ja muita yhteisesti sovittuja ohjeita ja sääntöjä käyttäytyy hyvien käyttäytymistapoje n mukaisesti noudattaa vaitiolovelvollisuus ohjeita lajittelee kestävän toimintatavan mukaisesti. työskentelee ergonomisesti noudattaa työehtosopimuksen mukaisia ja muita yhteisesti sovittuja ohjeita ja sääntöjä käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita lajittelee kestävän toimintatavan mukaisesti. työskentelee ergonomisesti noudattaa työehtosopimuksen mukaisia ja muita yhteisesti sovittuja ohjeita ja sääntöjä käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen ja tilanteen vaatimusten mukaisesti noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita lajittelee kestävän toimintatavan mukaisesti. työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Anniskelupassi - opiskelee Alkoholiasiat ravintolassa materiaalin, alkoholittomia ja alkoholillisia juomia, juomasekoituksia ja niiden tarjoilua sekä perehtyy alkoholin aiheuttamiin sosiaalisiin, terveydellisiin ja yhteiskunnallisiin haittoihin. - suorittaa anniskelupassin eli suorittaa Valviran ohjeiden mukaisesti kokeen, jolla osoitetaan anniskelua koskevien säännösten hallinta Työssäoppiminen anniskelutehtävissä vähintään kuukauden ajan - kunnostaa ja varustaa työ- ja asiakaspalvelutilat yrityksessä sovitun tavan mukaisesti myyntipisteen avaamista varten - huolehtii työympäristön järjestyksestä ja siisteydestä koko työvuoronsa ajan - täydentää tuotevalikoimaa sekä raaka-aineita ja huolehtii tarvittavien lasien riittävyydestä - tuntee työpisteessään myynnissä olevat tavallisimmat tuotteet ja niiden käyttötavat - käyttää mm. oluthana- ja virvoitusjuomalaitteita - myy ja laskuttaa juomia ja muita tuotteita yrityksen toimintamallin mukaisesti ohjaussuunnitelma - työssäoppimista 4 vkoa lähiopetus luokassa ja/tai mahdollisuus toteuttaa verkko-kurssina pelit itsenäistä opiskelua mahdolliset tutustumiskäynnit juomaja seurusteluravintoloihin työssäoppimalla vähintään 140 tuntia yrityksen tai toimipaikan ohjeet huomioiden Työssäoppimisen ohjaus voi olla verkossa sähköisellä oppimisalustalla/sosiaalis essa mediassa yhteisten tutkinno n osien integroin ti 56

61 - valmistaa ja tarjoilee myydyimpiä juomasekoituksia erilaisilla valmistusmenetelmillä anniskelumääräyksiä noudattaen - huomioi turvallisuusasiat työskentelyssään Ammattitaidon osoittamistavat Muuta osaamisen arviointia toteutetaan yksilöllisesti ja se kirjataan aina HOPS:iin. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Anniskelutehtävissä toimiminen. Ammattiosaamisen näyttö ajoittuu 2. tai 3. lukuvuodelle ja se kestää 1-2 viikon ajan henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla A-oikeuksin varustetun anniskeluravintolan asiakaspalvelun työtehtävissä liikeidean mukaisesti yhteistyössä yrityksen muiden työntekijöiden kanssa. Hän myy, valmistaa ja tarjoilee juoma- ja seurusteluravintolan asiakkaille juomia ja muita tuotteita anniskelumääräykset ja muut ohjeet huomioiden. Hän rekisteröi ja laskuttaa myyntiä sekä huolehtii asiakas- ja henkilöstöturvallisuudesta. Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan A-oikeuksin varustetussa juoma-seurusteluravintolassa. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Mahdollinen etenemisehto Ennen työssäoppimista opiskelijan on suoritettava anniskelupassikoe hyväksytysti. 5. TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET; Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa (määräys 27/011/2015). Linkki OPH Matkailualan perustutkinnossa ei ole koulutusalakohtaisia terveydentilavaatimuksia. 6. LIITTEET Liite 1 Polkujen kuvaus Matkailupalveluiden tuottaja Liite 1 Polkujen kuvaus Matkailupalveluiden myynnin ja tietopalveluiden osaamisala Liite 2 A Matkailupalveluiden tuottaja saamisalan moduulisuunnitelma 2 ja 3 vuotinen Liite 2 B Matkailupalveluiden myynnin ja tietopalveluiden osaamisala moduulisuunnitelma 2 ja 3 vuotinen Liite 3 Tutkinnon toteuttamissuunnitelma matkailupalveluiden tuottajan osaamisala Liite 3 Tutkinnon toteuttamissuunnitelma matkailupalveluiden myynnin ja tietopalveluiden osaamisala 57

62 Opetussuunnitelman liite 1

63 Opetussuunnitelman liite 1

64 Opetussuunnitelman liite 1

65 Opetussuunnitelman liite 1

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Matkailualan perustutkinto Sisällys Johdanto... 3 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 4 2.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp... 4 2.2 Matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollinen

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailupalvelujen osaamisala, Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija MATKAILUPALVELUJEN

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Valinnainen tutkinnon osa Majoituspalvelut (15 osp) Ammatillisen

Lisätiedot

4.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut

4.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tuotteistamalla valitsemalleen kohderyhmälle myyntikelpoisen

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1 Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta

4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1 Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU

OPINTOJEN SUUNNITTELU OPINTOJEN SUUNNITTELU Sisältö HOPS... 3 HENKILÖKOHTAISTAMINEN... 6 OPINTOJEN OPPIMISSUUNNITELMA... 10 OHJEITA VERKKO-OPPIJALLE... 11 TUTKINNON OSAT... 12 HOPS MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Matkailualan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Matkailualan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 23.5.2016 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto 2014

Matkailualan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Matkailualan perustutkinto 2014 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

Hyväksytty Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen amos-toimielimessä

Hyväksytty Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen amos-toimielimessä Pikaruokapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa myynti-, työ- ja asiakastilat toimipaikan pikaruokia pitää huolta myytävien tuotteiden riittävyydestä ja laadusta suosittelee, myy ja pakkaa pikaruoka-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa työskentemällä työryhmän jäsenenä ruoanvalmistuksessa ja asiakaspalvelussa erilaisissa tilaisuuksissa, joiden teemana on alueellisuus / suomalaisuus tai jokin

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnist Kaikki perustutkinnot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnist Kaikki perustutkinnot 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnist Kaikki perustutkinnot Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Valinnaiset tutkinnon osat Huippuosaajana toimiminen (15 osp) Ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Epävirallisen ja arkioppimisen tunnustaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Epävirallisen ja arkioppimisen tunnustaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Epävirallisen ja arkioppimisen tunnustaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa ECVET Round Table 10.12.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi, Opetushallitus Euroopan Unionin Neuvoston suositus (2012/C 398/01):

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Matkailupalvelujen osaamisala Matkailupalvelujen tuottaja

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Matkailupalvelujen osaamisala Matkailupalvelujen tuottaja MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Matkailupalvelujen osaamisala Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala Matkailuvirkailija

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Matkailualan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Kalajoen ammattiopisto, Haapaveden ammattiopisto

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset 4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee majoitusliikkeessä vastaanoton työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Opiskelu matkailualalla. Rauma 2015 WinNova

Opiskelu matkailualalla. Rauma 2015 WinNova Opiskelu matkailualalla Rauma 2015 WinNova Asiakaspalvelu Matkailualan asiakaspalvelutilanteissa oppii mm. Käyttämään kassaa ja erilaisia ohjelmistoja Käytöstapoja ja kohteliaisuutta Toimimaan erilaisten

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

HELMI HIGHWAY: MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelma (OPS) 8/2015 www.liiketalousopisto.fi

HELMI HIGHWAY: MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelma (OPS) 8/2015 www.liiketalousopisto.fi HELMI HIGHWAY: MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma (OPS) 8/2015 www.liiketalousopisto.fi Sisällysluettelo MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO,... 4 päiväopiskelu nuorisokoulutuksena... 4 Ylioppilaspohjainen

Lisätiedot