TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY"

Transkriptio

1 TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, Helsinki (09) Faksi (09) sähköposti: kotisivut: TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Liittovaltuuston hyväksymä

2 1(11) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Toimintaympäristöstä Vuotta 2011 leimasivat edellisvuosien tapaan kuntapalvelujen supistukset ja palvelujen yksityistäminen. Terveydenhoidon saatavuuden vaikeudet, kotipalvelujen niukkuus ja vammaispalvelujen, omaishoidontuen ja vanhustenhoidon puutteet ovat monin paikoin etenkin ikääntyvien vammaisten arkipäivää. Tuloerot jatkoivat kasvuaan ja köyhyys ja sosiaalisen syrjäytymisen riski lisääntyivät. Sosiaaliturvaa heikentämällä ja julkisia palveluja supistamalla on taloudellinen lama kaadettu kaikkein pienituloisimpien, yhteiskunnan tukia ja palveluja eniten tarvitsevien kannettavaksi. Takuueläkkeen voimaantultua maaliskuusta 2011 alkaen tuli minimieläkkeeksi noin 687 euroa kuukaudessa. Tämä sinänsä tarpeellinen korotus kaikkein pienimpiin eläkkeisiin ei kuitenkaan tasoltaan korvannut kansaneläkkeiden ostovoiman pitkäaikaista jälkeenjääneisyyttä. Samalla eläkejärjestelmämme vain monimutkaistui entisestään, vaikka viime vuosina on paljon puhuttu monimutkaisen sosiaalilainsäädännön selkeyttämisen tarpeesta. Toukokuussa voimaan tullut uusi terveydenhuoltolaki kokosi yhteen ja hieman täsmensi mm. hoitotakuusäädöksiä. Jo vuosia voimassaolleiden hoitoonpääsyn aikarajojen toteutuksessa on kuitenkin edelleen ongelmia niin terveyskeskuksissa kuin erikoissairaanhoidossakin. Vammaispalvelulain ja siihen viime vuosina tehtyjen muutosten toteutuksessa on kunnissa niin ikään kangertelua. Etenkin ikääntyneiden monivammaisten on usein ollut vaikeuksia saada oikeutta vammaispalveluihin. Vammaisten oikeuksien ja mm. alueellisen tasa-arvon toteutumista on heikentänyt kunnille annettu laaja harkintavalta sosiaalilainsäädännön soveltamisessa. Huhtikuun eduskuntavaalien pohjalta muodostettiin kesällä uusi hallitus pääministeri Kataisen johdolla. Hallitusohjelman yhdeksi painopistealueeksi kirjattiin köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen, mm. tulo-, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja peruspalvelujen vahvistaminen. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ei hallituksen ensimmäisenä toimintavuonna näkynyt erityisempää aktiivisuutta. Hallitusohjelmaan on kirjattu myös mm. terveydenhoidon maksukattojen yhdistäminen; tämä tavoitehan oli ollut edellistenkin hallitusten ohjelmissa ilman että asia olisi edennyt SATAkomitean taustaselvityksiä pidemmälle. Kauan kaivattua vanhuspalvelulakia valmisteltiin STM:ssä jo edellisen hallituksen aikana, ja keväällä valmistui lausuntokierrokselle monilta osin suosituksenomainen lakiluonnos, josta puuttuivat säädökset mm. vanhuspalvelujen henkilökunnan mitoituksesta. Lain jatkovalmistelu siirtyi uudelle peruspalveluministerille Maria Guzenina-Richardsonille. Vuosi 2011 oli nimetty Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodeksi, mikä ei tosin näkynyt erityisenä tukena esimerkiksi kansalaisjärjestöjen piirissä harjoitetulle vapaaehtoistyölle juuri muutoin kuin juhlapuheissa ylistettynä, heikennettyjen julkisten palvelujen ilmaisena täydentäjänä ja korvaajana. Meidän liitossammehan vapaaehtoistyö on koko toiminnan perusta jokainen toimintavuosi on meillä vapaaehtoistyön vuosi!

3 2(11) 2. Liiton toimielimet ja kokoukset 2.1 Liittokokous ja liittovaltuusto Sääntömääräinen liittokokous pidettiin Vähäjärven lomakodissa. Kokoukseen osallistui 15 edustajaa 14 jäsenyhdistyksestä. Lisäksi kokousta oli seuraamassa joukko varaedustajia, liittohallituksen jäseniä ja muita yhdistysten edustajia. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pauli Toikka ja sihteerinä Marja-Leena Kalkkinen. Liittokokous hyväksyi vuoden 2010 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, vuoden 2011 talousarvion sekä kolmivuotiskaudelle toimintasuunnitelman, jäsen- ja lehtimaksut sekä liittovaltuuston ja liittohallituksen puheenjohtajat ja jäsenet. Liittovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Pauli Toikka Helsingistä ja varapuheenjohtajaksi Tuure Hietanen Valkeakoskelta. Liittovaltuuston jäseniksi valittiin seuraavat yhdistysten esittämät henkilöt: Yhdistys: Jäsen: Varajäsen: Helsinki Senja Räsänen Riitta Mikkonen Hämeenlinna Eino Jaakkola Jorma Talikka Jyväskylä Raija Nylund Tuula Kankaanperä Kerava Pirkko Laaksonen Raili Kumpulainen Kuopio Helka Karhunen Kyösti Könönen Lahti Raili Nurminen Irja Laitinen Lappeenranta Aulis Salin Matti Vesalainen Nokia Raija Salmi Veijo Salmi Oulu Paavo Kilvelä Hannes Jäälinoja Pori Pentti Ruohoniemi Aili Pärnä Rauma Taisto Lamminen Rauno Glad Tampere Anja Kivipensas Riitta Halonen Turku Reijo Leino Helli Koivu Valkeakoski Tuure Hietanen Pauli Västilä Varkaus Taisto Tuovinen Eila Pöllänen Vilppula Anja Ylä-Ajos Aune Saarinen Uusi liittovaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran maaliskuussa Liittohallituksen ja samalla liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin lääkäri Antti Holopainen Lahdesta. Muilta osin liittohallituksen kokoonpano ks. kohta 2.2. Liiton tilintarkastajiksi valittiin Sixten Rabb ja Erkki Hirvonen sekä varatilintarkastajiksi Sirpa Mittilä ja Riitta Suokas. Sääntömääräisten asioiden lisäksi liittokokous hyväksyi kolme kannanottoa, joissa vaadittiin toimia köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi, vammaisten ja vanhusten oikeuksien turvaamista sekä vammaismääräysten soveltamista asuntorakentamiseen. Kaikki liittokokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti. 2.2 Liittohallitus Liittohallituksen muodostavat liittokokouksen valitsemat puheenjohtaja sekä 10 varsinaista ja 4 varajäsentä. Liiton vakiintuneen käytännön mukaan varajäsenet kutsuttiin ja osallistuivat kokouksiin varsinaisten jäsenten tapaan. Liittohallitus kokoontui vuoden aikana kaikkiaan kuusi kertaa Vähäjärven lomakodissa. Liittohallituksen osallistumisaktiivisuus oli hyvä: osallistujamäärä vaihteli kokouksittain keskiarvon ollessa 12,5 jäsentä/kokous. Liittokokouskauden liittohallitus kokoontui ennen maaliskuun liittokokousta kaksi kertaa valmistelemaan alkuvuoden toimintaa ja liittokokousasiakirjoja. Puheenjohtajana toimi Jorma Eloranta Turun yhdistyksestä.

4 Seuraavassa liittohallituksen alkuvuoden kokoonpano ja kokouksiin osallistuminen henkilöittäin: Jorma Eloranta puheenjohtaja 2 / 2 kokousta Timo Piippo varapuheenjohtaja 2 Paavo Antikainen jäsen 2 Ritva Korhonen jäsen 2 Aino Laine jäsen 2 Erkki Matikainen jäsen 2 Elma Mikkonen jäsen 2 Anna-Liisa Mäkinen jäsen 0 Tauno Paakkonen jäsen 2 Eero Salonen jäsen 2 Kalevi Tuominen jäsen 1 Matti Koivu 1. varajäsen 2 Ritva Leppänen 2. varajäsen 1 Anja Ylä-Ajos 3. varajäsen 2 Tapio Tenhunen 4. varajäsen 2 3(11) Liittokokouksessa valittiin liittohallituksen ja samalla liiton uudeksi puheenjohtajaksi toimintakaudelle lääkäri Antti Holopainen Lahdesta. Järjestäytymiskokouksessaan liittohallitus valitsi varapuheenjohtajaksi uudelleen Timo Piipon, sihteeriksi Marja-Leena Kalkkisen, taloudenhoitajaksi Tarja Västilän ja tositetarkastajiksi Aino Laineen ja Eero Salosen. Samalla nimettiin liittohallituksen valmistelevat työryhmät, UIlehtityöryhmä (toimituskunta), taloustyöryhmä ja kiinteistötyöryhmä, sekä liiton edustajat eri järjestöjen kokouksiin. Osin uudistuneessa kokoonpanossaan liittohallitus kokoontui vuoden loppuun mennessä neljä kertaa. Seuraavassa uuden liittohallituksen jäsenet ja heidän osallistumisensa kokouksiin liittokokouksen jälkeen: Antti Holopainen puheenjohtaja 4 / 4 kokousta Timo Piippo varapuheenjohtaja 4 Paavo Antikainen jäsen 2 Ritva Korhonen jäsen 4 Aino Laine jäsen 3 Erkki Matikainen jäsen 3 Elma Mikkonen jäsen 3 Tauno Paakkonen jäsen 3 Eero Salonen jäsen 3 Tapio Tenhunen jäsen 3 Kalevi Tuominen jäsen 2 Kurt Laine 1. varajäsen 4 Terttu Elomaa 2. varajäsen 3 Vesa Ruskeeniemi 3. varajäsen 4 Anni Tiainen 4. varajäsen 4 Liittovaltuuston puheenjohtaja Pauli Toikka osallistui vuoden 2011 aikana neljään kokoukseen. Kokousten valmistelijoina ja esittelijöinä toimivat liiton toimihenkilöt, toiminnanjohtaja Marja- Leena Kalkkinen ja taloudenhoitaja Tarja Västilä. Liittohallitus käsitteli kokouksissaan mm. edunvalvonta-asioita, koulutus- ja tiedotustoimintaa, talousasioita, sosiaalilomien järjestämistä, ansiomerkkiesityksiä, järjestöllisiä asioita ja osallistumista eri tapahtumiin. Kokouksissa arvioitiin liiton toiminnan ja tavoitteiden toteutumista sekä kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia eri toimintalohkoilla. Tärkeäksi koettiin myös paikallisen edunvalvonta- ja muun toiminnan kokemusten vaihto yhdistysten kesken. Elokuussa ( ) liittohallitus kokoontui viikonloppuseminaariin kertaamaan perustietoja liiton toimintaorganisaatiosta ja -edellytyksistä sekä pohtimaan liiton toiminnan keskeisiä kysymyksiä, kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia.

5 4(11) 2.3 Liittohallituksen työryhmät Uusi Invalidi-lehden toimituskunta eli lehtityöryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa arvioimaan lehteä ja kokoamaan lukijoiden palautetta sekä suunnittelemaan lehden tulevia numeroita ja lehden sisällön, ulkoasun ja ilmoitushankinnan kehittämistä. Työryhmän työhön osallistuivat ennen liittokokousta Jorma Eloranta (pj), Timo Piippo ja Pauli Toikka, Marja-Leena Kalkkinen (siht.), Tarja Västilä ja lehden toimittaja-taittaja Hannu Oittinen. Liittokokouksen jälkeen työryhmän kokoonpanoksi tuli Antti Holopainen (pj), Ritva Korhonen, Timo Piippo, Vesa Ruskeeniemi ja Pauli Toikka sekä Marja-Leena (siht.), Tarja ja Hannu. Taloustyöryhmään nimettiin liittohallituksen järjestäytymiskokouksessa Eero Salonen, Tapio Tenhunen, Kalevi Tuominen sekä Tarja Västilä (koollekutsuja) ja Marja-Leena Kalkkinen ja tarvittaessa puheenjohtaja Antti Holopainen. Kiinteistötyöryhmä kokoontui marraskuussa tarkastelemaan ja arvioimaan lomakodin korjaustarpeita. Ryhmän muodostavat Erkki Matikainen (koollekutsuja), Elma Mikkonen, Tauno Paakkonen, Timo Piippo, Vesa Ruskeeniemi sekä lomakodin johtaja Tarja Västilä ja talonmiesvahtimestari Pekka Alin. 3. Jäsenistö Liittoon kuuluu 20 paikallisyhdistystä: Forssan, Helsingin, Hämeenlinnan, Jyväskylän, Keravan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Lopen, Nokian, Oulun, Oriveden, Pieksämäen, Porin, Rauman, Tampereen, Turun, Valkeakosken, Varkauden ja Vilppulan yhdistykset. Useimpien paikallisyhdistysten toiminta-alue on huomattavasti kotikuntaa laajempi. Oriveden, Lopen, Pieksämäen ja Forssan yhdistyksissä on toiminta jäsenistön ikääntymisen ja harvenemisen vuoksi ollut hiljaiselossa. Lisäksi liittoon kuuluu yhteisöjäsenenä Helsingin kirvesmiehet Ry (RL os.1) sekä muutamia kannatusjäseniä. Liiton toimistosta lähti yhdistyksille ja liittohallituksen jäsenille kuusi yhdistyskirjettä, joissa tiedotettiin liiton kursseista ja muista tapahtumista, Uusi Invalidi-lehden aikataulusta, järjestöllisistä asioista, liittohallituksen kannanotoista sekä muista edunvalvontaan ja toiminnan kehittämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Vuoden alussa kerättiin tietoa yhdistysten toiminnasta vuotta 2010 koskevalla toimintakyselyllä, joka samalla tuki niin yhdistysten kuin liitonkin toimintakertomusten laatimista. Toiminta-avustuksina jäsenyhdistyksille jaettiin liiton saamasta Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustuksesta yhteensä euroa, josta euroa varattiin liiton kursseille osallistumisen subventointiin ja euroa jaettiin tukena yhdistyksille. Jakoperiaatteina käytettiin yhdistysten jäsenmäärää ja aktiivisuutta paikallisessa edunvalvontatyössä sekä pienimpien yhdistysten toimintaedellytysten varmistamista. Yhdistysten vuosikokouksissa, vuosijuhlissa, kerhoissa ja muissa tilaisuuksissa ovat liiton edustajina vierailleet puheenjohtajat Jorma Eloranta ja Antti Holopainen, liittohallituksen jäsenet Paavo Antikainen, Ritva Korhonen ja Eero Salonen sekä liiton toimihenkilöt Marja-Leena Kalkkinen ja Tarja Västilä. Yhdistysten esityksistä myönnettiin pitkään ansiokkaasti toimineille jäsenille kolme kultaista ja 13 hopeista liiton ansiomerkkiä. Liiton nykyisten ja entisten aktiivien merkkipäiviä muistettiin onnitteluin ja poismenneiden omaisia suruadressein. Liiton toimesta on tehty yhdistyksille kirjanpitoja. Liiton omistamaa Vähäjärven lomakotia ovat yhdistykset ja jäsenet voineet käyttää jäsenhinnoin. Paikallisyhdistysten tärkeimpiä toimintamuotoja ovat olleet säännöllisesti kokoontuneet kerhot, joissa on käsitelty paikallisia edunvalvonta-asioita ja muita ajankohtaisia teemoja, opintotoiminta sekä monimuotoinen harrastus-, liikunta-, retki- ja muu virkistystoiminta. Yhdistykset ovat järjestäneet keskinäisiä tapaamisia vierailuilla toisten yhdistysten kesäpaikoissa ja kerhoissa, yhteisillä teatteri- ym. retkillä ja liiton lomakodissa.

6 Paikallisen toiminnan painotukset vaihtelivat yhdistysten voimavarojen, jäsenten määrän, ikärakenteen ja kiinnostuksen kohteiden sekä paikallisten olosuhteiden, mm. kokoontumistila- ja yhteistyömahdollisuuksien mukaan. Monet yhdistykset saivat kunnan avustuksia aikaisempaa vähemmän tai ei lainkaan. 5(11) 4. Edunvalvontatyö Liiton edunvalvontatyö on vaikuttamista valtakunnantason päättäjiin, jäsenyhdistysten tukemista paikallisessa edunvalvontatoiminnassa sekä tiedotus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa monivammaisten tueksi. Liittohallituksen kokouksissa käsiteltiin säännöllisesti ajankohtaisia sosiaali- ja terveyslainsäädännön asioita ja vaihdettiin kokemuksia yhdistysten edunvalvonta- ja neuvontatoiminnasta ja paikallisista kysymyksistä. 4.1 Kannanotot ja julkilausumat Kannanotoissaan liitto vaati julkisten terveys-, vammais-, vanhus- ym. palvelujen kohentamista, kansalaisten yhdenvertaisuuden toteuttamista ja vammaisten ja vanhusten oikeuksien varmistamista julkisiin palveluihin: Teemavuoden puheista toimintaan köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi! (liittokokous sosiaali- ja terveys-, peruspalvelu-, valtiovarain- ja pääministereille, eduskuntaryhmille ja eduskuntavaaleihin valmistautuville puoluetoimistoille): vaatimuksina mm. vähimmäiseläke ja muu perusturva vähintään 800 euroon, ruoan ym. välttämättömän peruskulutuksen alv:n alentaminen, asumistuen laskentaan tehtävät korjaukset, terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen enintään 350 euron maksukatoksi, terveydenhuollon maksuttomuus ja julkisten palvelujen parempi saatavuus. Vammaismääräykset myös yksityiseen asuntorakentamiseen (liittokokous asuntoministerille, eduskuntaryhmille ja puoluetoimistoille): vammaisrakentamisen määräykset koskemaan lakisääteisesti myös asuntorakentamista ja saneerausta sekä rakennustarkastuksen ja valvonnan parantaminen. Lain turva vammaisille ja vanhuksille (liittokokous sosiaali- ja terveys- ja peruspalveluministereille, eduskuntaryhmille ja puoluetoimistoille): mm. vammais- ym. sosiaalilainsäädäntö yksikäsitteiseksi ja kuntia sitovaksi, vanhuspalvelulakiin selkeät velvoitteet ja määräykset mm. ammattihenkilökunnan mitoituksesta ja vanhusten oikeuksista inhimilliseen kohteluun sekä ikääntyneiden vammaisten oikeudet vammaispalveluihin vanhuspalvelulain voimaantulonkin jälkeen. Vammaisella ja pitkäaikaissairaalla oikeus hyvään hoitoon julkisissa palveluissa (liiton vammaiskulttuuripäivät hallitusneuvotteluissa mukana olleiden kuuden puolueen puheenjohtajille): uuden hallituksen ratkaistava perusterveydenhuollon ongelmat jotta pääsy julkisiin terveyspalveluihin helpottuu, palvelujen laatua parannettava, terveysbisneksen keinottelu estettävä ja julkisia peruspalveluja vahvistettava, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden terveyspalvelut maksuttomiksi. Vanhuspalvelulain jatkovalmisteluun (liittohallitus uudelle peruspalveluministerille, lain valmistelusta vastaavalle sosiaalineuvokselle, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille ja eduskuntaryhmille): laki oltava kuntia velvoittava ja yksiselitteinen, säädettävä henkilöstön määrä- ja laatumitoituksista, valtion varmistettava kunnille riittävät resurssit toteutukseen, vammaisilla ikäihmisillä oltava edelleen oikeudet vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin ja tukiin vammautumisiästä riippumatta. Kannanotot toimitettiin tiedoksi tiedotusvälineille, liiton paikallisyhdistyksille ja kulloisenkin aiheen mukaan yhteistyöjärjestöille ja julkaistiin Uusi Invalidi-lehdessä. 4.2 Sosiaalineuvonta ja paikallinen edunvalvontatoiminta Liittotasolla sosiaalineuvontatyötä on tehty kurssien (ks. kohta 5), muiden tilaisuuksien ja yhdistyskäyntien yhteydessä sekä vastaamalla lukuisiin yhteydenottoihin ja kysymyksiin liiton toimistossa ja lomakodissa. Koska sosiaali- ja terveyslainsäädäntö antaa kunnille yhä laajemmin harkinta- ja päätösvaltaa lakien soveltamisessa ja palveluja ollaan monissa kunnissa supistamassa ja yksityistämässä, on erityisesti kiinnitetty huomiota jäsenyhdistysten tukemiseen ja kannustamiseen paikallisessa edunvalvonta- ja neuvontatyössä.

7 6(11) Paikallista toimintaa tuettiin mm. neuvontatyön koulutuksella ja opastuksella, tiedottamalla ajankohtaisista lainsäädäntöasioista ja välittämällä yhdistysten toimintakokemuksia mm. Uusi Invalidilehdessä ja liiton toimielinten kokouksissa. Tampereella, Valkeakoskella, Raumalla ja Oulussa toimii säännöllinen avoin sosiaalineuvontatoiminta. Helsingin yhdistyksellä on toimistossaan kokopäiväinen sosiaalisihteeri. Muutoin yhdistyksissä on henkilökohtaista neuvontatyötä, auttamista hakemusten täytössä ja valitusten laatimisessa ym. tehty yhdistysten kerhotoiminnan tai toimistopäivystysten yhteydessä ja yksittäisten aktiivien toimesta. Paikallisyhdistykset ovat myös pitäneet aktiivisesti yhteyttä kunnan sosiaalilautakunnan jäseniin, sosiaalivirkailijoihin ja päättäjiin ja kutsuneet heitä tilaisuuksiinsa keskustelemaan vammaisten tilanteesta ja tarpeista sekä kunnan palveluista ja tuista. Kannanotoissaan yhdistykset ovat ilmaisseet kuntapäättäjille huolensa mm. paikallisista terveydenhuollon ja vanhustenhoidon ongelmista. 5. Koulutus- ja kurssitoiminta Koulutustoiminnassa panostettiin syrjäytymisen ehkäisemistä, sosiaalineuvontatoimintaa ja yhdistystoimintaa tukevaan koulutukseen sekä ajankohtaisiin sosiaali- ja terveyspolitiikan aiheisiin. Liiton koulutustilaisuudet järjestettiin Vähäjärven lomakodissa. 5.1 Ikääntyvät monivammaiset-kurssit ja sosiaalineuvontakoulutus Ikääntyvät monivammaiset syrjäytymistä estämässä (Ikmo)-kurssien tavoitteena on tukea ja edistää ikääntyvien vammaisten omatoimisuutta, opastaa ja kannustaa hakemaan lakisääteisiä palveluja ja tukia sekä vahvistaa osanottajien itsetuntoa. Kurssilaisten välityksellä tuettiin osaltaan myös paikallista neuvonta- ja edunvalvontatyötä. Ray:n kohdennetulla tuella järjestettiin neljä viisipäiväistä ikmo-kurssia, yksi keväällä ja kolme syyskaudella. Entiseen tapaan kurssit suunnattiin yhdistyksittäin. Vaikka sairaustapaukset ym. aiheuttivat jonkin verran peruutuksia, täyttyivät kurssit jopa hieman yli suunnitelman: ikmo-kursseille osallistui yhteensä 109 kurssilaista Turun (32), Valkeakosken (7) ja Nokian (21), Helsingin (25) ja Porin (24) yhdistyksistä. Kursseilla käsiteltiin mm. Kelan tukia vammaisille ja pienituloisille eläkeläisille, kunnallisia vammais-, sosiaali- ja terveyspalveluja, terveyden edistämistä sekä esteettömyys- ja turvallisuusasioita ja arjen apuvälineitä. Yhdessä pohdittiin myös perusturvan sisältöä, vanhustenhoidon kysymyksiä sekä liikunnan ja terveellisen ravinnon merkitystä. Luentojen lomassa tehtiin runsaasti ryhmätöitä harjoitellen yhdessä mm. hakulomakkeiden täyttöä. Ohjattu aamujumppa ja päivittäinen ulkoilutunti, mahdollisuus verenpaineen ja -sokerin mittaukseen ja yhteiset illanvietot ovat myös kuuluneet kurssien vakio-ohjelmaan. Tarpeen mukaan käytiin henkilökohtaisia keskusteluja kurssilaisten elämäntilanteesta ja avustettiin hakulomakkeiden täytössä. Ikmo-kurssilaisten keski-ikä oli noin 74 vuotta. Lähes kolme neljäsosaa (73 %) kurssilaisista oli 70 vuotta täyttäneitä; alle 65-vuotiaita oli noin 10 %. Neljäsosalla kurssilaisista kuukausitulot olivat alle euron, ja kaikkiaan 2/3:lla tulot jäivät alle euron kuukaudessa. Suhteellisesti eniten pienituloisia oli vanhimmissa ikäryhmissä. Tiedonsaanti yhteiskunnan tuista ja opastus tukien hakemiseen oli siis monelle hyvinkin tarpeen. Koska Ray:ltä saatu avustus ei riittänyt alun perin suunniteltuun viidenteen varsinaiseen ikmokurssiin, järjestettiin kolmen päivän intensiivikurssi tukemaan paikallista edunvalvontaja sosiaalineuvontatyötä. Kurssille osallistui 23 henkilöä yhdeksästä paikallisyhdistyksestä. Kurssilla käytiin tiivistetysti läpi ikmo-kurssien pääteemoja ja käsiteltiin verotusasioita, edunvalvontavaltuutusta ja muutoksenhakua sekä neuvontatyön taitoja. Keskeisellä sijalla olivat kokemustenvaihto ja käytännön harjoittelu. Ikmo- ja neuvontakurssien vetäjinä toimivat Marja-Leena Kalkkinen ja Tarja Västilä. Ikmo-kursseilla opettajana toimi lisäksi Timo Piippo, ja liiton uusi puheenjohtaja Antti Holopainen kävi tervehtimässä syyskauden ikmo-kurssilaisia. Sekä ikmo- että neuvontakurssilaiset saivat mukaansa runsaasti luentomateriaaleja ja Kelan sosiaaliturvaesitteitä muistin tueksi ja yhdistyksissä hyödynnettäväksi.

8 7(11) Kurssilaisten palautteet olivat hyvin myönteisiä: Ajantasaisen tiedon saanti vammaisten oikeuksista tukiin ja palveluihin koettiin tärkeänä. Kiitosta annettiin selkeästä ja ymmärrettävästä asioiden esittämisestä, vastauksista kysymyksiin, kurssimateriaaleista, lomakkeiden täyttöharjoituksista ja ylipäänsä ryhmätyöskentelystä. Tärkeänä antina kokivat kurssilaiset myös mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä yhteisiin illanviettoihin, päivittäiseen liikuntaan ja ulkoiluun kurssien aikana. Yhdistyksissä on kurssin jälkeen aktivoiduttu hakemaan tarpeellisia tukia ja palveluja ja auttamaan oikeuksien hakemisessa ja otettu kurssien teemoja kerhon opintoaiheiksi. Kurssien sisältöä ja koulutusmuotoja on kertyneiden kokemusten ja palautteiden pohjalta jatkuvasti kehitetty resurssien sallimissa rajoissa. 5.2 Muu opintotoiminta Liittokokouksen yhteydessä järjestetyssä seminaarissa 12.3 keskusteltiin taloudellisesta ja sosiaalisesta eriarvoistumisesta THL:n köyhyystutkijan Jouko Karjalaisen alustuksen pohjalta otsikolla Eriarvoistuva Suomi ja sen huono-osaiset. Seminaariin osallistui 39 jäsentä 14 paikallisyhdistyksestä. Järjestötoiminnan kurssilla käsiteltiin yhdistyksen toiminnan lähtökohtia, jäsenhuoltoa ja -hankintaa, taloudenhoitoa, kokouskäytäntöjä, opintotoimintaa, tiedottamista ym. yhdistyksen tehtäviä. Vetäjinä toimivat liiton toimihenkilöt, Marja-Leena Kalkkinen ja Tarja Västilä. Kurssille osallistui 13 aktiivitoimijaa viidestä eri yhdistyksestä. Liittohallituksen jäsenet kokoontuivat viikonloppuseminaariin kertaamaan perustiedot liiton toimintaorganisaatiosta ja -edellytyksistä sekä pohtimaan liiton toiminnan keskeisiä kysymyksiä, kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia. Sosiaalipoliittisessa seminaarissa Kansanliikkeiden vaatimukset muutosvoimiksi pohdittiin syrjäytymisvaarassa olevien väestöryhmien, vanhusten, työelämän ulkopuolelle jäävien nuorten ja psykososiaalisesti syrjäytyneiden moniongelmaisten tilannetta ja mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa omaan elämäänsä. Seminaarissa alustivat liiton puheenjohtaja, lääkäri Antti Holopainen sekä Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson. Seminaariin osallistui 17 henkilöä kuudesta yhdistyksestä. Alustusten ja yleiskeskustelun lisäksi kurssien teemoja työstettiin ja kokemuksia vaihdettiin aktiivisesti koulutustilaisuuksien ryhmätöissä ja -keskusteluissa. Osallistujat pitivätkin tiedon ja virikkeiden saannin ohella koulutusten arvokkaana antina mahdollisuutta vuorovaikutukseen muiden yhdistysten aktiivien kanssa. DSL:n opintotuet ja liiton koulutustuki yhdistyksille mahdollistivat kurssimaksujen pitämisen kohtuullisina pienituloisillekin jäsenille. Paikallisyhdistykset järjestivät omaa opintotoimintaa säännöllisesti kokoontuneissa kerhoissaan sekä avoimina seminaaritilaisuuksina. 6. Tiedotustoiminta 6.1 Uusi Invalidi -lehti Uusi Invalidi -lehteä julkaistiin vuoden aikana neljä numeroa, kolme lehteä 12-sivuisina ja yksi 8-sivuisena. Teemoina olivat: 1/11: Esteetön liikkuminen 2/11: Vammaisten oikeusturva 3/11: Vammaiset, vanhukset ja tietotekniikka 4/11: Terveelliset elämäntavat Lehteen 1/11 tuotti Valkeakosken yhdistys koko aukeamallisen aineistoa toiminta-alueensa ilmiöistä ja yhdistyksensä toiminnasta. Numerossa 1/11 raportoitiin lisäksi liittokokouksesta ja numerossa 3/11 liiton kesäkuisilta kulttuuripäiviltä. Joulukuun lehdessä 4/11 julkaistiin perinteiseen tapaan yhdistysten, jäsenten ja yhteistyökumppanien joulutervehdykset sekä yhdistysten vuosikokousilmoituksia. Uusi Invalidi-lehdessä julkaistiin myös mm. liiton kannanotot ja ilmoitukset, jäsen- ja asiantuntijahaastatteluja sekä tietoa sosiaali- ja terveyslainsäädännön muutoksista ja hankkeista.

9 Pääkirjoitukset kirjoitti liiton puheenjohtaja. Näkökulma-palstalla liittohallituksen jäseniä kommentoi ajankohtaisia tai muutoin tärkeinä pitämiään asioita. Toimintapalstalla ovat liiton yhdistykset voineet maksutta tiedottaa tulevasta toiminnastaan. 8(11) Yhdistykset ja yksittäiset jäsenet olivat edelleen hyvin aktiivisia lehden avustajina. Yhdistyksistä tuli lehteen juttuja ja kuvia mm. paikallisista kysymyksistä, edunvalvontakokemuksista ja yhdistysten muista toiminnoista ja tapahtumista, kaskuja ja tarinoita. Ongelmana on ollut lähinnä palstatilan niukkuus, jonka vuoksi tarjottuja tekstejä on jouduttu usein lyhentämään eikä kaikki aineisto ole aina mahtunutkaan seuraavaan lehteen. Lehden päätoimittajana toimi liiton puheenjohtaja, alkuvuodesta Jorma Eloranta ja liittokokouksen jälkeen Antti Holopainen, toimitussihteerinä Marja-Leena Kalkkinen ja palkkiopohjaisena toimittaja-taittajana Hannu Oittinen. Toimituskuntana oli liittohallituksen nimeämä lehtityöryhmä (ks. edellä kohta 2.3). Lehti painettiin Satakunnan Painotuote Oy:ssä (SPOY). Kokonaispainos oli noin kpl. Liiton paikallisyhdistysten jäsenet saivat Uusi Invalidi-lehden jäsenetuna. Lehdellä on myös jonkin verran vuosikertatilaajia. Lisäksi lehti on liiton tilauksina mennyt eri järjestöille, päättäjille, virastoihin ym. ja yhdistysten esitysten mukaan paikallisiin terveyskeskuksiin, kirjastoihin ja muihin julkisiin tiloihin sekä toimitettu nippuina yhdistyksille jaettavaksi jäsenhankinnan tukena ja paikallisissa tilaisuuksissa. Lehti oli luettavissa myös netissä liiton kotisivuilla. Ilmoitustulot jäivät edelleen melko vähäisiksi joulutervehdysilmoituksia lukuun ottamatta. 6.2 Muu tiedotustoiminta Liiton kannanotot toimitettiin tiedoksi tiedotusvälineille ja aiheen mukaan eri järjestöille. Liiton esitettä ja Uusi Invalidi-lehteä on käytetty yhdistysten jäsenhankinnan ja esittelyn tukena mm. paikallisissa tilaisuuksissa. Liiton kotisivujen uudistamisesta tehtiin vuoden lopulla sopimus T:mi Juhan Koneella.com:in kanssa ja uusien sivujen laadinta käynnistyi. Liiton paikallisyhdistyksille tiedotettiin yhdistyskirjeissä, yhdistyskäynneillä ja liiton tilaisuuksien yhteydessä ajankohtaisista edunvalvonta-asioista, järjestöllisistä tehtävistä ja liiton toiminnasta. Yhdistyksille on toimitettu mm. liiton kurssien kautta myös Kelan perusturvaesitteitä ja muita ajankohtaisia aineistoja. Sähköpostia käytetään mm. liiton hallinnossa, ulkoisessa tiedotuksessa ja kirjeenvaihdossa sekä kasvavassa määrin liittohallituksen tiedotuksessa ja yhdistysten ja liiton toimiston välisessä yhteydenpidossa. 7. Sosiaalilomat Toimintavuoden aikana voitiin Raha-automaattiyhdistyksen tuella myöntää Vähäjärven lomakotiin 50 viiden vuorokauden täysihoitolomaa. Koska Ray:n avustus oli riittämätön liiton pienituloisten ja ikääntyneiden monivammaisten jäsenten tarpeisiin nähden, lomien hakua koordinoitiin toukokuun puoliväliin asti paikallisyhdistysten kanssa eikä lomia myönnetty heille, jotka kahden edellisen vuoden aikana olivat saaneet liiton myöntämän loman. Lomien hausta ja kriteereistä tiedotettiin kevään yhdistyskirjeissä ja Uusi Invalidi-lehdessä. Loman omavastuuosuus oli 50 euroa. Sosiaalilomaviikkojen, ja , ohjelmaan lomakodissa kuului tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä toiminnan tavoitteita tukevaa yhteistä liikunta-, harrastus-, virkistys- ym. ohjelmaa. Lomalaisilla oli myös mahdollisuus henkilökohtaiseen sosiaalineuvontaan sekä hierontaan ja jalkahoitoihin. Osa lomalaisista vietti lomansa oman yhdistyksensä kurssi- tai retkiviikolla. 80 % sosiaaliloman saaneista oli vähintään 70-vuotiaita, ja joka kolmas oli täyttänyt 80 vuotta. Keski-ikä oli 76 vuotta. Naisia oli lähes 4/5 lomalaisista. Lähes joka toisella lomalaisista tulot olivat alle euroa kuukaudessa ja yhteensä 3/4:lla alle euroa/kk. Koska Ray keskittää vastedes sosiaalilomien avustukset ns. varsinaisille lomajärjestöille, teki liitto syksyllä yhteistyösopimuksen Solaris-lomien kanssa tuettujen lomien järjestämisestä vuonna Yhteistyön tavoitteena on, että mahdollisimman monilla pienituloisilla ikääntyvillä monivammaisilla on tulevaisuudessakin mahdollisuus turvalliseen lomailuun. Liiton lomapaikaksi valikoitui Solaris-lomien järjestämässä kilpailutuksessa Vähäjärven lomakoti.

10 9(11) 8. Kulttuuri- ja harrastustoiminta Liiton XXVII Vammaiskulttuuripäivät järjestettiin kesäkuuta Vähäjärven lomakodissa. Tapahtumaan osallistui yhteensä noin 130 liiton jäsentä ja ystävää ympäri maan. Kulttuuripäivät avasi liiton varapuheenjohtaja Timo Piippo ja juhlapuheen piti puheenjohtaja Antti Holopainen. Tilaisuuden juonsivat jo tuttuun tapaan Paavo Antikainen Kuopiosta ja Senja Räsänen Helsingistä, ohjelmiston koordinoi yhdistysten ja esiintyjien kanssa Ritva Korhonen Lahdesta ja mm. arpamyyntiä hoidettiin niin ikään talkoohengessä. Viikonlopun aikana nähtiin laaja kirjo yhdistysten edustajien korkeatasoisia laulu-, sketsi-, lausunta- ja musiikkiesityksiä. Yhdistysten askartelu- ja käsityökerhojen ja yksittäisten jäsenten monipuolisten kädentaitojen näyttely oli esillä lomakodin Linnea-salissa. Ohjelman lomassa kilpaili kahdeksan joukkuetta boccia-kisan kiertopalkinnosta, jonka tällä kertaa vei Lappeenrannan yhdistyksen joukkue. Lauantai-iltaa vietettiin rattoisasti yhteislaulun, spontaanien ohjelmaesitysten ja makkaranpaiston merkeissä lomakodin grillikatoksella. Kulttuuripäiviltä lähti myös evästyksiä niiden kuuden puolueen puheenjohtajille, jotka tuolloin olivat mukana hallitusneuvotteluissa (ks. kohta 4.1). Lopuksi annettiin kunniakirjat ja aplodit kaikille, jotka panoksellaan olivat tehneet kulttuuripäivistä taas kerran yhteisen antoisan ja virkistävän kokemuksen. Liiton kurssien ja muiden tilaisuuksien illanvietoissa on osallistujien omaehtoinen ohjelmatoiminta yhteislaulu, runoesitykset, sketsit, tarinankerronta, seuraleikit ym. ollut tärkeänä virkistyksenä ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistajana. Jäsenistön omia runoja, pakinoita, valokuvia ym. julkaistiin Uusi Invalidi-lehdessä. Liiton paikallisyhdistyksissä on toiminut säännöllisesti kokoontuvia askartelu- ja käsityökerhoja sekä ohjelmaryhmiä, liikunta- ja muita harrastuskerhoja. Laulu, musisointi ja käden taidot ovat muutoinkin mukana lähes kaikessa yhdistysten toiminnassa. Yhdistysten retkeily- ja matkailutoiminta oli myös runsasta: retkiä tehtiin toisiin yhdistyksiin, Vähäjärven lomakotiin, teatteri- ym. kulttuuritapahtumiin, luontokohteisiin ja ulkomaillekin. 9. Yhteistyö ja edustukset eri järjestöissä Liiton toimihenkilöt ja muut edustajat ovat osallistuneet yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatioiden, mm. STKL:n, YTY:n, THL:n, Ray:n, Valtakunnallisen vammaisneuvoston (Vane) ja DSL:n seminaareihin ja tiedotus- ym. tilaisuuksiin. Etenkin Raha-automaattiyhdistys (Ray) vaati toimintavuonna runsaasti liiton toimihenkilöiden panostusta mm. avustuskäytäntöjen ja sosiaalisen lomatoiminnan muutosten takia ja lukuisina erillisselvityksinä, tapaamisina ja tilaisuuksina. Liiton edustajiksi eri järjestöjen kokouksissa liittohallitus nimesi seuraavat henkilöt: - Raha-automaattiyhdistys RAY: Pauli Toikka (varalla Tapio Tenhunen) - Sosiaali- ja terveysjärjestöjen YTY ry: Marja-Leena Kalkkinen (Pauli Toikka) - Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto STKL ry: Marja-Leena Kalkkinen (Pauli Toikka) - Suomen DPI ry: Päivi Koivunen (Tapio Tenhunen) - Demokraattinen Sivistysliitto ry DSL: Timo Piippo (Kurt Laine) - Terveysrintama ry: Ritva Korhonen (Anni Tiainen) - Hauhon Reitti ry: Tarja Västilä. Toiminnanjohtaja Marja-Leena Kalkkinen on ollut mukana YTY:n vammaisasioiden neuvotteluryhmässä. Syksyllä liitto liittyi uuteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskusjärjestöön SOSTEen, joka vuoden 2012 alusta alkaen korvaa STKL:n ja YTY:n. Useilla liiton paikallisyhdistyksillä on edustajansa alueensa vammaisneuvostossa ja muissa paikallisissa vammaisten ja eri järjestöjen yhteistyöelimissä. Yhdistykset ovat myös harjoittaneet eri muodoin yhteistyötä muiden paikallisten järjestöjen, mm. vammais-, potilas-, eläkeläis-, asukasja työttömien yhdistysten kanssa. 10. Vähäjärven lomakoti Vähäjärven lomakoti on ollut liiton, liiton yhdistysten ja muiden yhteistyöjärjestöjen käytössä. Yhtenä lomakodin käyttäjäryhmänä ovat olleet eri vammaisjärjestöt, joita olemme pystyneet tilojen ja palvelujen osalta palvelemaan hyvin.

11 10(11) Lomakotia markkinoitiin Uusi Invalidi-lehdessä ja Hämeen matkailun esitteissä. Vuoden aikana painatettiin lomakodista uusi esite, jota on jaettu mahdollisimman laajalle mm. yhdistysten kautta niiden omille toimialueille. Lomakodissa järjestettiin liiton koulutus- ym. tilaisuudet ja sosiaalilomat, liiton yhdistysten kurssit ja lomaviikot sekä Valkeakosken yhdistyksen 50-vuotisjuhla. Jo vakiintuneiden ryhmien lisäksi on lomakotiin saatu uusia asiakkaita niin yhdistyksistä kuin yksityisistä henkilöistä. Mm. perhejuhlien vietto lomakodissa on lisääntynyt. Vuoden aikana lomakodissa oli yhteensä yöpymisvuorokautta. Päiväkäyntejä oli 24 ja kävijöitä yhteensä 450. Yleinen taloudellinen tilanne ja ihmisten varovaisuus rahankäytössä näkyy myös lomakodissa pienentyneinä ryhminä. Toimintavuoden aikana lomakodissa tehtiin pieniä remontteja ja hankittiin keittiöön uusi astianpesukone. Rakennusten ikääntymisen myötä korjaustarve kasvaa, ja aina kun aika ja talous antaa myöden on näitä korjauksia tehty. 11. Talous ja henkilöstö Raha-automaattiyhdistyksen (Ray) toiminta-avustukset muodostivat perustan liiton taloudelle ja toimintakyvylle. Toimintavuodelle 2011 Ray myönsi liitolle yleisavustusta euroa, vammaisten lomatoimintaan euroa ja ikmo- ja neuvontakurssitoimintaan euroa. Avustuksia saatiin siis jälleen huomattavasti tarvetta ja haettua vähemmän, mikä rajoitti merkittävästi sekä toiminnan laajuutta että kehittämistä. Ray:n avustusvalmistelijoiden kanssa käytiin toimintavuonna keskusteluja ja toimitettiin heille avustushakemusten lisäksi täydentäviä selvityksiä liiton toiminnasta ja lisärahoitustarpeesta. Ray:n hallituksen joulukuisessa esityksessä valtioneuvostolle olikin liiton avustuksen tasoa vuosille jonkin verran korotettu, tosin ei läheskään haetulle tasolle. DSL:n opintokeskukselta on saatu tukea liiton muuhun koulutustoimintaan. Birger Nylanderin säätiöltä saatiin avustusta lehden julkaisemiseen 12-sivuisena. Loppuvuodesta toteutettuihin tukiarpajaisiin yhdistykset ja jäsenet osallistuivat aktiivisesti. Mittaamattoman arvokkaan panoksen ovat liiton toiminnan ja talouden tueksi antaneet liiton yhdistykset ja yksittäiset jäsenet lahjoituksin ja talkootöin. Liiton suurimpia kustannuseriä olivat henkilöstömenot, Uusi Invalidi -lehti sekä toiminta-avustukset yhdistyksille. Vuoden 2011 tilinpäätös osoittaa poistojen jälkeen euron alijäämää. Liiton toimihenkilöinä olivat toiminnanjohtaja Marja-Leena Kalkkinen ja taloudenhoitaja Tarja Västilä, molempien toimenkuvat ovat käytännössä huomattavasti tehtävänimikkeitä laajemmat. Vähäjärven lomakodissa työskentelivät lomakodin johtajana Tarja Västilä, talonmies-vahtimestarina 31.3 asti Antti Auvinen ja 18.4 alkaen Pekka Alin, kokkina Pekka Naukkarinen ja siivoojana Lea Ikonen. Lisäksi sijaisina ja apuna ovat tarpeen mukaan toimineet keittiössä ja siivouksessa Marja Kokko ja siivouksessa Sinikka Heinänen. 12. Toiminnan seuranta- ja arviointikäytännöt Tammikuussa kartoitettiin vuosittaisella toimintakyselyllä liiton paikallisyhdistysten toimintamuotoja ja -aktiivisuutta sekä palautetta liiton toiminnan kehittämiseksi. Liittokokous käsitteli maaliskuussa kertomuksen ja arvion edellisen vuoden toiminnasta ja taloudesta ja kauden toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle Liittohallituksen kokouksissa ja valmistelevissa työryhmissä on säännöllisesti tarkasteltu liiton keskeisten toiminta-alueiden (edunvalvontatyö, koulutus, tiedotus, lomatoiminta ym.) toteutusta ja tuloksia sekä taloudellista tilannetta ja näkymiä. Koulutustilaisuuksien osallistujilta on palautelomakkeilla ja kurssien päätöskeskusteluissa kerätty systemaattisesti palautetta ja kehittämistoiveita, joita on hyödynnetty koulutustoiminnan ja -muotojen jatkuvassa kehittämisessä. Liiton toimi- ja luottamushenkilöiden yhdistyskäynnit, yhdistysten ja jäsenten yhteydenotot liittoon sekä kurssien ym. tapahtumien yhteydessä käydyt keskustelut ovat täydentäneet kuvaa toiminnasta ja jäsenistön tarpeista.

12 11(11) 13. Yhteenvetoa ja arviota Sosiaaliturvan ja -palvelujen heikentäminen ja talouskriisin vaikutusten kaataminen vähäväkisimpien kannettaviksi ovat edelleen korostaneet monivammaisten ja pitkäaikaissairaiden edunvalvonnan tarvetta ja merkitystä, sekä vaikuttamista päättäjiin että neuvontaa, opastusta ja rohkaisua tarpeellisten tukien ja palvelujen hakemiseen. Kuntapalvelujen järjestämismallien muutokset ja erilaistuminen ovat osaltaan lisänneet tarvetta paikalliseen edunvalvontatyöhön, neuvontaan ja tiedotukseen yhdistystasolla. Hyvin tarpeellisena on nähty myös valtakunnan tason vaikuttamistoiminta, tiedon jakaminen oikeuksista ja toimintatavoista ja sosiaali- ja terveyslainsäädännöstä sekä kokemustenvaihto yhdistysten kesken. Näihin haasteisiin on liitto pyrkinyt vastaamaan mm. kannanotoin, koulutuksella ja tiedottamalla. Taloudellisten ja henkilöstöresurssien niukkuus on rajoittanut mahdollisuuksia liiton toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen, mm. tiedotuksen ja koulutuksen lisäämiseen ja monipuolistamiseen ja aktiivisempaan osallistumiseen ja yhteistyöhön muiden järjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Taloudellisen epävarmuuden vuoksi ei ole voitu myöskään panostaa uusien paikallisyhdistysten perustamiseen ja yhdistysverkon vahvistamiseen. Ensi sijassa onkin pyritty jatkuvaan sisällölliseen kehittämiseen, resurssien tehokkaaseen käyttöön ja yhteistyöhön. Toteutettu toiminta ja saavutetut tulokset eivät olisikaan olleet mahdollisia ilman henkilöstön monitoimisuutta ja hyvää yhteistyötä sekä yhdistysten ja jäsenistön aktiivista osallistumista, tukea ja talkoohenkeä. Yhteisen tekemisen, talkootyön ja osallistumisen henki on näkynyt kaikilla liiton toimintasektoreilla. Esimerkkeinä jäsenistön monipuolisesta vapaaehtoistyöstä yhteiseksi hyväksi voidaan toimintavuodelta mainita mm. vammaiskulttuuripäivien läpivienti, runsas juttutarjonta liiton lehteen, neuvonta-, opinto-, harrastus- ym. toiminnan järjestäminen paikallisyhdistyksissä, aktiivinen osallistuminen ja kokemusten jakaminen liiton kursseilla ja kokouksissa sekä huolenpito liiton lomakodista. Kiitokset yhdistyksille ja liiton väelle! LIITON TOIMINTAA VUONNA 2011 KALENTERIYHTEENVETONA: TAMMIKUU: Yhdistyskirje 1/11 & toimintakysely yhdistyksille HELMIKUU: Liittohallituksen kokous 10.2 Yhdistyskirje 2/11 Yhdistysten vuosikokoukset MAALISKUU: Liittohallituksen kokous 11.3 Liittokokousviikonloppu: seminaari ja liittokokous Uusi Invalidi-lehti 1/11 ilmestyi HUHTIKUU: Liittohallituksen kokous 4.4 Yhdistyskirje 3/11 TOUKOKUU: Sosiaalilomaviikko Järjestötoiminnan kurssi Ikmo-kurssi 1 (Turun yhdistys) Uusi Invalidi-lehti 2/11 ilmestyi Liittohallituksen kokous 29.5 Yhdistyskirje 4/11 KESÄKUU: XXVII Vammaiskulttuuripäivät HEINÄ ELOKUU: Sosiaalilomaviikko Liittohallituksen seminaari ja kokous SYYSKUU: Yhdistyskirje 5/11 Ikmo-kurssi 2 (Nokian ja Valkeakosken yhdistykset) Uusi Invalidi 3/11 ilmestyi LOKAKUU: Sosiaalipoliittinen seminaari Ikmo-kurssi 3 (Helsingin yhdistys) Yhdistyskirje 6/11 MARRASKUU: Sosiaalineuvontatyön kurssi Liittohallituksen kokous Ikmo-kurssi 4 (Porin yhdistys) JOULUKUU: Uusi Invalidi 4/11 ilmestyi.

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY PL 30, 00030 IIRIS (Marjaniementie 74, Helsinki) (09) 3960 5680 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi, kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY PL 30, 00030 IIRIS (Marjaniementie 74, Helsinki) (09) 3960 5680 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY PL 30, 00030 IIRIS (Marjaniementie 74, Helsinki) (09) 3960 5680 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi, kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 2014-2016 Siilinjärven kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Käyntiosoite: Kasurilantie 1 Postitusosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi Puhelin: 017 401 111, faksi:

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016 Ikäihmisten Neuvosto Toimintakertomus 2016 1 Sisällys YLEISTÄ... 2 JÄSENET... 3 TYÖVALIOKUNTA... 4 KOKOUKSET... 4 TAPAHTUMAT, KOULUTUKSET... 5 2 YLEISTÄ Ikäihmisten Neuvostolla oli historiansa kuudestoista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti MLL:n paikallisyhdistyksen hallinnon vuosikello (Lähde: MLL /Yhdistysnetti) TAMMIKUU Yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous Varan, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenvastaavan ja muiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa.

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LUONNOS JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 KUOPION SELKÄYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2016 2 Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 Jäsenistö Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 386 henkilöä. Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä 30 henkilöä ja

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

PALTAMON VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus

PALTAMON VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus PALTAMON VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus vuosilta 2014-2015 Vanhusneuvosto 22.3.2016 3 1. Yleistä Heinäkuun alussa 2014 voimaan tulleen vanhuspalvelulain mukaisesti Paltamon kuntaan asetettiin vanhusneuvosto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kotien Puolesta Keskusliitto ry. 2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

1. Yhdistyksen nimi on Kotien Puolesta Keskusliitto ry. 2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. KOTIEN PUOLESTA KESKUSLIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Kotien Puolesta Keskusliitto ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta 3.6.2016 Taustatietoja Piiri, johon yhdistys kuuluu Etelä-Häme Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Helsinki Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2013 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2013 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 147 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 1/2017 27.2.2017 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2016 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015

Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015 Työvaliokunta 26.4.2016 Hallitus 13.5.2016 Kevätkokous 2.6.2016 Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015 1 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Järjestö toimii valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymänä

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Naivistien Ystävät ry Puh. 050 3132207 (pj.) c/o Naivistit Iittalassa Hollajantie 2 14500 Iittala www.naivistienystavat.fi naivistienystavat@gmail.com rek 14.5.2012. No: 207.968.

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (13 ) Vanhusneuvosto 20.05.2016 AIKA 20.05.2016 klo 10:00-11:30 PAIKKA Seurakuntakeskus, Kirkkopuistokatu 11, Kemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Kokouksen avaus 3

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

KHALL 81 Hallintojohtaja

KHALL 81 Hallintojohtaja Kaupunginhallitus 81 26.02.2013 Kaupunginhallitus 209 07.05.2013 Kaupunginhallitus 269 25.06.2013 Kaupunginhallitus 328 09.09.2013 Kaupunginhallitus 384 28.10.2013 KUHMON VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANON TÄSMENTÄMINEN

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Kukin jäsenmaa johtaa itsenäisesti omaa kansallista toimintaansa.

Kukin jäsenmaa johtaa itsenäisesti omaa kansallista toimintaansa. NKF SÄÄNNÖT Pohjoismaisen Keittiömestariliiton SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Reykjavikissa 1979, muutettu Stavangerissa 1991 ja viimeisimmät muutokset hyväksytty liiton kokouksessa Reykjavikissa 8. toukokuuta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot