TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY"

Transkriptio

1 TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY PL 30, IIRIS (Marjaniementie 74, Helsinki) (09) sähköposti: kotisivut: TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Liittovaltuuston hyväksymä

2 1(11) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Toimintaympäristöstä Liiton toiminta on edellisten vuosien tapaan painottunut pienituloisten ja ikääntyvien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden edunvalvontaan, oikeuksista ja yhteiskunnan tuista ja palveluista tiedottamiseen, neuvontaan, opastukseen ja koulutukseen. Edunvalvontatoimintaa leimasivat vuonna 2014 myös lukuisat lainsäädäntöhankkeet, jotka toteutuessaan vaikuttavat vammaisten ja pitkäaikaissairaiden oikeuksiin ja arjessa selviytymiseen. Liiton toiminnassa tämä merkitsi lakien valmistelun aktiivista seuraamista, yhteistä keskustelua ja arviointia sekä pyrkimyksiä eri tavoin vaikuttaa tulevaan lainsäädäntöön vammaisten, etenkin ikääntyvien monivammaisten näkökulmasta. Lakiesitysten käsittely eduskunnassa oli vuoden vaihtuessa pääosin vielä kesken, ja osa hankkeista siirtyi seuraavalle hallituskaudelle. Hallituksen esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislaiksi (ns. sote-laiksi) tuli joulukuussa eduskunnan käsittelyyn. Eduskuntapuolueiden keväällä hyväksymään perusmalliin pohjautuva sotemalli ei tue demokratian toteutumista eikä lähipalvelujen säilymistä, vaan siirtäisi päätösvaltaa yhä kauemmas kuntalaisista ja vahvistaisi suurten ylikansallisten palveluntuottajien markkinoita. Sotepalvelujen rahoitusmalli jäi niin ikään vielä ratkaisematta, samoin järjestämismallin toteutuksen yksityiskohdat. Sote-valmistelun takkuillessa monet kunnat ovat jo valmistautuneet soteen ja tavoitelleet budjettisäästöjä harventamalla, keskittämällä ja ulkoistamalla sosiaali- ja terveyspalvelujaan. Itsemääräämisoikeuslakiesitys ja kehitysvammalain pahimpien pykälien poistaminen ovat tärkeitä askelia mm. monien kehitysvammaisten, mielenterveyspotilaiden ja dementikkojen ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Kyseisten lainsäädäntöjen myötä etenee ilmeisesti myös YK:n vammaissopimuksen ratifioiminen Suomessa. Kuntalakiesitykseen saatiin sen kommentointikierroksen jälkeen kunnallisille vammaisneuvostoille lakisääteinen asema vanhusneuvostojen tapaan. Neuvostojen todelliset tiedonsaantimahdollisuudet ja vaikutusvalta ovat kuitenkin riippuvaisia paikallisesta päätöksenteosta ja neuvostojen kokoonpanosta sekä neuvostojen jäsenten ja järjestöjen aktiivisuudesta ja määrätietoisuudesta. Vuonna 2013 voimaantulleen vanhuspalvelulain toimimattomuus, hallituksen edellyttämä laitoshoitopaikkojen alasajo ja vammais- ym. sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden vaikeudet ovat merkinneet monien vanhusten ja vammaisten heitteillejättöä ja inhimillisen elämän edellytysten puuttumista, kun kunnissa ei kotipalveluja ole kauniista puheista huolimatta lisätty eikä asumis- ja hoivapalvelujen laatua ja tasoa riittävästi valvota. Vuoden lopulla vanhuspalvelulakia vielä muutettiin niin, että arvokkaan elämän turvaaminen ei ole enää riittävä peruste vanhuksen pääsemiseksi laitoshoitoon. Liittomme jo vuosia vaatima terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen ei vieläkään edennyt, päinvastoin: Terveydenhuollon asiakasmaksuja, matkakuluja ja lääkekuluja käsitellään yhä erillisin ratkaisuin, pääsääntöisesti omavastuuosuuksia kasvattaen. Vammaispalvelulakien yhdistäminen ja uudistaminen oli valmisteilla ja lakiluonnoskin jo kommentoitavana. Lain lopullinen valmistelu ja poliittinen käsittely siirtyivät kuitenkin taas kerran seuraavalle hallituskaudelle. Huolta liiton piirissä on aiheuttanut erityisesti lakiluonnokseen sisältynyt ikäsyrjintäperiaate vammaispalvelujen myöntämisessä. Uudelle hallitukselle ja eduskunnalle jäi myös mm. hankintalain uudistaminen, jossa tärkeä kysymys on julkisia hankintoja koskevien säännösten soveltaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Oman leimansa liiton toimintavuoteen antoi maaliskuussa pidetty sääntömääräinen liittokokous, jossa paikallisyhdistysten edustajat linjoittivat liiton toimintaa liittokokouskaudelle

3 2(11) 2. Liiton toimielimet ja kokoukset 2.1. Liittokokous ja liittovaltuusto Sääntömääräinen liittokokous pidettiin Vähäjärven lomakodissa. Kokoukseen osallistui 13 edustajaa 12 jäsenyhdistyksestä. Lisäksi kokousta oli seuraamassa joukko liittohallituksen jäseniä ja muita yhdistysten edustajia. Kokouksen puheenjohtajana toimi liittovaltuuston puheenjohtaja Pauli Toikka ja sihteerinä toiminnanjohtaja Marja-Leena Kalkkinen. Liittokokous hyväksyi liittohallituksen esityksestä vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, talousarvion vuodelle 2014 sekä toimintasuunnitelman, jäsen- ja lehtimaksut ja liittovaltuuston ja liittohallituksen puheenjohtajat ja jäsenet kolmivuotiskaudelle Toimintakertomuksen esitteli toiminnanjohtaja Marja-Leena Kalkkinen, toimintasuunnitelman puheenjohtaja Antti Holopainen ja talousasiat taloudenhoitaja Tarja Västilä. Liittovaltuuston puheenjohtajaksi liittokokous valitsi uudelleen Pauli Toikan Helsingistä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Anja Kivipensas Tampereelta. Liittovaltuuston varsinaisiksi ja varajäseniksi valittiin yhdistysten esitysten mukaisesti seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Yhdistys Taru Välimaa Timo Piippo Helsingin ssti Jorma Talikka Pasi Ranki Hämeenlinnan tsi Raija Nylund Tuula Kankaanperä Jyväskylän ssti Raili Kumpulainen Helmi Tiilikainen Keravan sti Aino Kaipainen Tenho Kaipainen Kuopion ssti Pirkko Vaittinen Irja Laitinen Lahden ssti Hilkka Smolander Seija Tams Lappeenrannan tsi Raija Salmi Eeva Ronkainen Nokian tsi Liisa Mäkelä Leena Saviluoto Oulun sti Pentti Ruohoniemi Aili Pärnä Porin sti Rauno Glad Raija Vikstedt Rauman stsi Anja Kivipensas Kaarina Vuori Tampereen tsi Eira Kejonen Ritva Reunanen Turun tsi Reino Rantala Pirkko Rantala Valkeakosken asi Taisto Tuovinen Raili Kaksonen Varkauden Vammaiset Anja Ylä-Ajos Anja Sorvoja Vilppulan sti Liittohallitus päätöksellä ( ) liittovaltuusto kokoontuu ensimmäiseen sääntömääräiseen kokoukseensa Liittohallituksen ja samalla liiton puheenjohtajaksi valittiin lääkäri Antti Holopainen Lahdesta toiselle kolmivuotiskaudelleen. Muilta osin liittohallituksen kokoonpano on esitetty kohdassa 2.2. Liiton tilin- ja toiminnantarkastajiksi valittiin uudelleen Sixten Rabb ja Erkki Hirvonen sekä varatilintarkastajiksi Sirpa Mittilä ja Riitta Suokas. Sääntömääräisten asioiden lisäksi liittokokous hyväksyi liittohallituksen esityksestä kannanotot koskien vammaispalvelulain uudistusta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä (ks. kohta 4.1). Keskeiseksi vaatimukseksi kokous nosti perusturvan tason määrittämisen vähintään 1000 euroon kuukaudessa. Kaikki liittokokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti.

4 3(11) 2.2. Liittohallitus Liittohallitus kokoontui vuoden aikana kaikkiaan seitsemän kertaa: liittokokouskauden kokoonpanolla kolme kertaa (18.1., 1.3. ja 15.3.) ja liittokokouksen valitsema uusi liittohallitus neljä kertaa (5.4., 3.8., ja ). Kokoukset pidettiin Vähäjärven lomakodissa. Vakiintuneen käytännön mukaan liittohallituksen varajäsenet kutsuttiin ja osallistuivat kokouksiin varsinaisten jäsenten tapaan. Liittohallituksen osallistumisaktiivisuus oli varsin hyvä, keskimäärin noin 11 jäsentä/kokous. Seuraavassa liittohallituksen jäsenet ja kokouksiin osallistuminen vuonna 2014: Yhdistys Ennen liittokokousta: kokoukset 1 3/2014 Liittokokouksen jälkeen: kokoukset 4 7/2014 Pj. Antti Holopainen Lahti 3 / 3 (pj.) 4 / 4 (pj.) Paavo Antikainen Kuopio 2 / 3 1 / 4 Terttu Elomaa Pori 2 / 3 (varajäsen) 3 / 4 Anneli Kelloniemi Oulu 4 / 4 Kaija Kiessling Turku 4 / 4 (varajäsen) Ritva Korhonen Lahti 2 / 3 2 / 4 (varapj.) Juha Kovanen Helsinki 4 / 4 Aino Laine Tampere 2 / 3 2 / 4 Kurt Laine Turku 3 / 3 (varajäsen) 3 / 4 Erkki Matikainen Jyväskylä 2 / 3 2 / 4 Timo Piippo Helsinki 3 / 3 (varapj.) Vesa Ruskeeniemi Valkeakoski 3 / 3 (varajäsen) 2 / 4 (varajäsen) Eero Salonen Nokia 2 / 3 3 / 4 Tapio Tenhunen Kerava 3 / 3 3 / 4 (varajäsen) Anni Tiainen Vilppula 3 / 3 (varajäsen) 3 / 4 (varajäsen) Kalevi Tuominen Rauma 2 / 3 2 / 4 Liittovaltuuston puheenjohtaja Pauli Toikka osallistui vuoden 2014 aikana neljään kokoukseen. Kokousten valmistelijoina, esittelijöinä ja sihteereinä toimivat liiton toimihenkilöt, toiminnanjohtaja Marja-Leena Kalkkinen ja taloudenhoitaja Tarja Västilä. Järjestäytymiskokouksessaan liittohallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Ritva Korhosen, sihteeriksi Marja-Leena Kalkkisen, taloudenhoitajaksi Tarja Västilän sekä tositetarkastajiksi Aino Laineen ja Eero Salosen, varalle Vesa Ruskeeniemen. Kokouksessa nimettiin myös liiton edustajat eri järjestöjen kokouksiin, sosiaalilomien ryhmävastaavat sekä liittohallituksen valmistelevat työryhmät. Tiedotustyöryhmään (Uusi Invalidi-lehden toimituskuntaan) valittiin Antti Holopainen (pj), Kaija Kiessling, Ritva Korhonen ja Juha Kovanen sekä toimittaja Hannu Oittinen, taittaja Asmo Koste ja liiton toimihenkilöt Marja-Leena Kalkkinen (siht.) ja Tarja Västilä. Vähäjärven lomakodin remonttiym. asioita valmisteleva kiinteistötyöryhmään tulivat Vesa Ruskeeniemi (pj), Erkki Matikainen ja Kalevi Tuominen sekä lomakodin johtaja Tarja Västilä (siht.) ja talonmies-vahtimestari Pekka Alin. Vuoden mittaan liittohallitus kokouksissaan suunnitteli ja arvioi liiton toimintaa ja tavoitteiden toteutumista sekä kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia eri toimintalohkoilla. Keskustelua herättivät erityisesti edunvalvonta-asiat, sekä ajankohtaiset valtakunnalliset kysymykset mm. sote-uudistus ja muut lainsäädäntöhankkeet että paikallisten edunvalvontakamppailujen kuulumiset. Säännöllisiä kokousaiheita olivat liiton koulutus- ja tiedotustoiminta, taloudellinen tilanne ja näkymät, henkilöstöasiat ja lomakodin toiminta. Liittohallituksen käsittelyssä olivat myös mm. Ray:n avustukset, sosiaalilomat, liiton edustukset eri tilaisuuksissa ja muut yhteistyöasiat, kulttuuripäivien valmistelu ja yhdistysten ansiomerkkiesitykset sekä alkuvuodesta liittokokousvalmistelut. Viikonloppuseminaarissaan liittohallitus paneutui lähivuosien haasteisiin ja liiton toiminnan kehittämistarpeisiin ja -mahdollisuuksiin.

5 4(11) 3. Jäsenistö Liiton paikallisyhdistykset toimivat tärkeinä yhteisöllisyyden ja vertaistuen foorumeina, osallistumisja toimintamahdollisuuksien tarjoajina, tiedon ja kokemusten välittäjinä ja paikallisina vaikuttajina sekä yhdyssiteenä liiton ja henkilöjäsenten välillä. Liittoon kuuluu 20 paikallisyhdistystä: Forssan, Helsingin, Hämeenlinnan, Jyväskylän, Keravan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Lopen, Nokian, Oulun, Oriveden, Pieksämäen, Porin, Rauman, Tampereen, Turun, Valkeakosken, Varkauden ja Vilppulan yhdistykset. Kaikkien paikallisyhdistysten toiminta-alueet ovat huomattavastikin kotikuntaa laajempia. Oriveden, Lopen, Pieksämäen ja Forssan yhdistyksissä on toiminta jäsenistön ikääntymisen ja voimavarojen heikkenemisen vuoksi ollut hiljaiselossa. Jonkin verran näiden yhdistysten jäseniä on liittynyt naapuriyhdistyksiin. Kotkan seudulla paikallistoiminta oli vielä käynnistymisvaiheessa. Paikallisyhdistysten tärkeimpiä toimintamuotoja ovat olleet säännöllisesti kokoontuneet kerhot, joissa on käsitelty paikallisia edunvalvonta-asioita ja muita ajankohtaisia teemoja, sosiaalineuvonta, opintotoiminta sekä monimuotoinen käsityö-, harrastus-, liikunta-, retki- ja muu virkistystoiminta. Paikallisen toiminnan määrä ja painotukset vaihtelivat yhdistysten voimavarojen, jäsenten määrän, ikärakenteen, jaksamisen ja kiinnostuksen kohteiden sekä paikallisten olosuhteiden, mm. kokoontumistila- ja yhteistyömahdollisuuksien mukaan. Monin paikoin kuntien avustukset yhdistyksille ovat olleet vähäisiä, paikoin jopa loppuneet kokonaan. Toiminta-avustuksina päätti liittohallitus jakaa Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustuksesta paikallisyhdistyksille yhteensä euroa käytettäväksi yhdistysten perustoiminnan kuluihin. Jakoperiaatteina olivat yhdistysten avustushakemukset, jäsenmäärä ja aktiivisuus paikallisessa edunvalvontatyössä sekä pienimpien ja vähävaraisimpien yhdistysten toimintaedellytysten varmistaminen. Liiton ja yhdistysten kesken tehtiin Ray:n edellyttämät avustuksen siirtosopimukset, joihin oli kirjattu ohjeet avustuksen käytöstä ja sen selvityksestä. Vuodelle 2015 liitto haki Ray:ltä erillistä kohdennettua jäsenjärjestöavustusta paikallisyhdistysten toiminnan tukemiseen. Yhdistyksille ja liittohallituksen jäsenille lähti liiton toimistosta seitsemän yhdistyskirjettä, joissa tiedotettiin liiton tulevista tapahtumista, Uusi Invalidi-lehden aikataulusta ja teemoista, järjestöllisistä asioista, sosiaalilomista, liiton kannanotoista, sosiaali- ja terveyslainsäädännön muutoksista ja muista edunvalvontaan ja toiminnan kehittämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Vuoden alussa liiton toimisto kokosi tietoa yhdistysten toiminnasta ja tilanteesta vuotta 2013 koskevalla toimintakyselyllä yhdistysten ja liiton toimintakertomusten valmistelun tueksi. Yhdistysten vuosikokouksissa, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa vierailivat puheenjohtaja Antti Holopainen, liittohallituksen jäsen Eero Salonen sekä liiton toimihenkilöt Marja-Leena Kalkkinen ja Tarja Västilä. Liiton toimesta tehtiin yhdistyksille kirjanpitoja. Liiton omistamaa Vähäjärven lomakotia ovat yhdistykset ja jäsenet voineet käyttää jäsenhinnoin. Liiton nykyisten ja entisten aktiivien merkkipäiviä muistettiin onnitteluin ja poismenneiden omaisia suruadressein. Kannatusjäseninä liittoon kuuluu kolme yhteisöjäsentä, Helsingin kirvesmiehet ry (RL os.1), Kulkukauppiasyhdistys ry ja Hollolan Vesikansan työväenyhdistys ry, sekä muutamia henkilöjäseniä. 4. Edunvalvontatoiminta Liiton edunvalvontatyö on vaikuttamista valtakunnantason päättäjiin sekä yhdistysten ja paikallisten aktiivien tukemista paikallisessa edunvalvonta-, neuvonta- ja vaikuttamistoiminnassa. Oleellista edunvalvontatoiminnalle on myös sitä tukeva koulutus ja tiedotus sekä kokemustenvaihto paikallisyhdistysten kesken.

6 4.1. Vaikuttamistoiminta 5(11) Kannanotoissaan liitto vaati julkisten terveys-, vammais-, vanhus- ym. palvelujen kohentamista sekä vammaisten ja vanhusten oikeuksien turvaamista julkisiin tukiin ja palveluihin: Yhdenvertaisuutta, tukea ja turvallisuutta vammaisille vammaislainsäädännön uudistuksella (liittokokous ( ), mm.: vammaispalvelulain säädösten tulee olla yksiselitteisiä; ikäsyrjintää ei saa mahdollistaa; vammaisten itsemääräämisoikeus, asumis- ja elinolojen turvallisuus ja riittävä ammattitaitoinen henkilökunta vammaisten palveluissa on turvattava; kunnallisten vammaisneuvostojen asema ja vaikutusmahdollisuudet on vahvistettava lailla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamispolitiikan tilalle julkisten palvelujen vastuullinen kehittäminen (liittokokous ): mm. sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksessa on turvattava toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut helposti saavutettavina ja käyttäjilleen maksuttomina julkisina palveluina; veroparatiisifirmojen tulo hoivapalvelumarkkinoille on estettävä hankintalain uudistamisen yhteydessä; uudistettavaan hankintalakiin on kirjattava hyvinvointivaltion säilyttämisen ja edistämisen periaate. Kannanotot lähetettiin mm. sosiaali- ja terveysministerille, peruspalveluministerille, eduskuntaryhmille sekä asianomaista lainsäädäntöä valmisteleville työryhmille. Lisäksi ne toimitettiin tiedoksi tiedotusvälineille, liiton paikallisyhdistyksille, SOSTElle ja muille yhteistyötahoille ja julkaistiin Uusi Invalidi-lehdessä. Liitto antoi lausunnon STM:n sote-järjestämislakiehdotuksesta liiton syysseminaarin keskustelun ja johtopäätösten pohjalta. Lausunnossaan liitto totesi mm., että ehdotus ei vastannut Suomen perustuslain mukaisia sosiaalisia perusoikeuksia ja kunnallista itsehallintoa. Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon peruspalvelujen järjestämisvastuu olisi liiton mielestä ollut parempi säilyttää peruskunnilla, muilta palvelun tuottajilta tapahtuvan hankinnan ehdot on määriteltävä tarkemmin ja asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tulee vahvistaa. Valmisteilla olleen vammaispalvelulain luonnokseen kehotettiin jäsenistöä ottamaan kantaa STM:n Otakantaa.fi-nettikeskustelussa ja -kyselyssä. Vuoden mittaan osallistuttiin myös SOSTEn lausuntojen laatimiseen mm. vammaisneuvostojen määrittämiseksi lakisääteisiksi uudistettavassa kuntalaissa. Liittohallituksen kokouksissa käsiteltiin säännöllisesti ajankohtaisia sosiaali- ja terveyslainsäädännön asioita, tiedotettiin lainsäädäntöhankkeista ja vaihdettiin kokemuksia yhdistysten edunvalvonta- ja neuvontatoiminnasta ja paikallisista kysymyksistä. Myös Uusi Invalidi-lehti ja yhdistyskirjeet olivat tärkeitä edunvalvonta-asioiden tiedottamis- ja kokemustenvaihtokanavia. Monet liiton paikallisyhdistykset osallistuivat paikallisiin kamppailuihin mm. terveydenhoito- ja muiden kuntapalvelujen säilyttämisen puolesta. Yhdistykset ovat myös pitäneet yhteyttä kuntien virkamiehiin ja luottamushenkilöihin ja kutsuneet heitä tilaisuuksiinsa kuulemaan ja keskustelemaan vammaisten tilanteesta ja tarpeista sekä kunnan palveluista ja tuista. Kannanotoissaan yhdistykset ovat ilmaisseet kuntapäättäjille huolensa mm. paikallisista terveydenhuollon, vammaispalvelujen ja vanhustenhoidon ongelmista Sosiaalineuvonta Liittotasolla sosiaalineuvontatyötä tehtiin pääasiassa kurssien, muiden tilaisuuksien ja yhdistyskäyntien yhteydessä sekä auttamalla hakemuslomakkeiden täytössä ja vastaamalla lukuisiin yhteydenottoihin ja kysymyksiin liiton toimistossa ja lomakodissa. Paikallista neuvontatoimintaa tuettiin mm. sosiaalineuvontatyön koulutuksella (ks. kohta 5) ja vapaaehtoisneuvojien opastuksella, tiedottamalla ajankohtaisista lainsäädäntöasioista ja välittämällä yhdistysten toimintakokemuksia mm. Uusi Invalidi-lehdessä, liiton kursseilla ja toimielinten kokouksissa. Liitto on mukana myös DSL:n Selviytymispankki.fi-projektissa ( ), jossa valmistellaan nettiaineistoa sosiaalineuvojien apuvälineeksi. Tampereella ja Oulussa järjestettiin avointa sosiaalineuvontatoimintaa. Muutoin yhdistyksissä on henkilökohtaista neuvontaa, auttamista hakemusten ja valitusten laatimisessa ym. tehty kerhojen ja toimistopäivystysten yhteydessä sekä useiden yksittäisten aktiivijäsenten toimesta.

7 6(11) 5. Koulutustoiminta Liiton koulutustoiminnassa panostettiin syrjäytymisen ehkäisemistä ja paikallista edunvalvontatoimintaa tukevaan koulutukseen sekä ajankohtaisiin sosiaali- ja terveyspolitiikan aiheisiin. Kaikki liiton koulutustilaisuudet järjestettiin Vähäjärven lomakodissa, vuoden aikana yhteensä 35 koulutuspäivää. Osallistumismaksut on Ray:n ja DSL:n avustusten tuella pyritty pitämään mahdollisimman pieninä, jotta maksu ei rajoittaisi pienituloisimpien osallistumista. Kursseilta kerättiin osallistujien palaute sekä suullisesti että nimettömästi lomakkeilla Ikääntyvät monivammaiset-kurssit Ikääntyvät monivammaiset syrjäytymistä estämässä (Ikmo)-kurssien tavoitteena on opastaa ja rohkaista ikääntyviä vammaisia hakemaan tarpeellisia yhteiskunnan palveluja ja tukia sekä vahvistaa heidän omatoimisuuttaan ja itsetuntoaan. Toimintavuonna järjestettiin viisi viisipäiväistä ikmo-kurssia, kolme keväällä ja kaksi syyskaudella. Entiseen tapaan kurssit suunnattiin yhdistyksittäin, jotta sisällössä voitiin ottaa huomioon kuntakohtaisia palvelujen erityispiirteitä ja yhteiskuljetuksilla mahdollisimman moni huonokuntoisempikin pääsi tulemaan kurssille. Kursseilla käsiteltiin vammais-, vanhus- ym. sosiaali- ja terveyspalveluja, Kelan tukia vammaisille ja pienituloisille eläkeläisille, terveyden edistämistä ja arjen apuvälineitä. Luentojen lomassa tehtiin ryhmätöitä mm. harjoitellen yhdessä hakulomakkeiden täyttöä. Kurssilaiset saivat mukaansa luentomateriaalit ja Kelan sosiaaliturvaesitteitä muistin tueksi ja yhdistyksissä hyödynnettäväksi. Kurssien vakio-ohjelmaan kuuluivat myös mm. ohjattu aamujumppa, mahdollisuus verenpaineen ja -sokerin mittaukseen, ulkoilutauot sekä yhteiset illanvietot. Tarpeen mukaan käytiin henkilökohtaisia keskusteluja kurssilaisten elämäntilanteesta ja avustettiin hakulomakkeiden täytössä. Kurssien sisältöä, rytmitystä ja toteutusmuotoja on kertyneiden kokemusten ja palautteiden pohjalta jatkuvasti kehitetty resurssien mukaan. Kurssien vetäjinä toimivat liiton toimihenkilöt Marja-Leena Kalkkinen ja Tarja Västilä ja kurssisihteerinä Minna Nieminen. Puheenjohtaja Antti Holopainen vieraili kursseilla virittämässä keskustelua ajankohtaisista aiheista. Ikmo-kursseille osallistui yhteensä 90 kurssilaista Porin (28), Helsingin (17), Jyväskylän (17), Lappeenrannan ja Keravan (yht. 14) sekä Lahden ja Rauman (yht. 14) yhdistyksistä. Osallistujien kokonaismäärä jäi jonkin verran tavoitetta pienemmäksi. Toisaalta mukana oli ilahduttavan paljon ensikertalaisia, myös muita kuin yhdistysten jäseniä. Osallistujien palautteet olivat hyvin positiivisia: Kurssien kokonaisarviossa asteikolla 1 10 oli vastausten keskiarvo 9,2 ja yleisin arvosana oli täysi kymppi. Sanallisissa palautteissa kiiteltiin mm. runsasta tietopakettia, asioiden selkeää esittämistä, vastauksien saamista kurssilaisten kysymyksiin ja mukaan saatuja kirjallisia materiaaleja sekä kursseilla vallinnutta hyvää henkeä. Yli puolet (53 %) katsoi kurssin annin auttavan omaa selviytymistä arjessa; muut arvelivat, että tieto on heille tarpeen tulevaisuudessa. Palautteista kävi myös ilmi, että ikmo-kurssien vaikutuspiiri on paljon osallistujamäärää laajempi: lähes 2/3 kurssilaisista arveli osaavansa kurssin jälkeen entistä paremmin neuvoa ja auttaa toisia. Vuoden 2014 ikmo-kurssilaisista lähes kolme neljäsosaa (73 %) oli täyttänyt 70 vuotta, keski-ikä oli noin 75 vuotta. Alle 65-vuotiaita oli joka kymmenes. Joka toisella kurssilaisista kuukausitulot olivat alle euron. Tiedonsaanti yhteiskunnan tuista ja opastus tukien hakemiseen oli siis monelle varmaan hyvinkin tarpeellista, mikä tuli esille myös kurssipalautteissa. Kurssien jälkeen yhdistyksissä on aktivoiduttu hakemaan tarpeellisia tukia ja auttamaan oikeuksien hakemisessa. Kurssiteemoja on myös kerrattu ja päivitetty yhdistysten kerhoissa Sosiaalineuvontatoiminnan koulutus Paikallisen neuvonta- ja vertaistukitoiminnan vahvistamiseksi järjestettiin sosiaalineuvonnan kurssi neuvontatyötä yhdistyksessään tai toiminta-alueillaan tekeville tai aloitteleville. Kurssin vetäjinä toimivat liiton toimihenkilöt Marja-Leena Kalkkinen ja Tarja Västilä, kurssisihteerinä Minna Nieminen.

8 7(11) Aiempien neuvontakurssien tapaan kurssilla kerrattiin mm. vammaisille suunnattujen palvelujen ja tukien pääkohtia ja muutoksenhaun ennakkotapauksia erityisesti neuvontatyön ja -tilanteiden vaatimusten näkökulmasta sekä sosiaalineuvonnan järjestämisen ja neuvontatilanteiden ohjeita ja vinkkejä. Erityisteemoina olivat tällä kertaa Antti Holopaisen luento tuki- ja eläkehakemuksiin liittyvästä työ- ja toimintakyvyn arvioinnista sekä vammaisjuristi Jukka Kumpuvuoren Vammaisoikeuden ajokortti 1 oikeudenkäyntiharjoituksineen. Kurssin tärkeää antia oli myös vilkas keskustelu ja neuvontatyön kokemusten vaihto kurssilaisten kesken. Neuvontakurssille osallistui 14 henkilöä neljästä liiton yhdistyksestä. Kurssin anti erityisteemoineen olisi varmasti ollut hyödyksi ja iloksi useammallekin yhdistykselle ja vapaaehtoisneuvojalle. Osallistujien palautteet olivat hyvin positiivisia, mistä kertoo mm. kokonaisarvion keskiarvo 9,4 asteikolla Palautteissa kiitettiin erityisesti kurssin erityisteemoja ja keskustelun aktiivisuutta Muu koulutustoiminta Askartelukurssi järjestettiin vetäjänä Riitta Halonen. Osallistujia oli 22 henkilöä neljästä yhdistyksestä. Lokakuulle suunniteltu jouluaskartelukurssi jouduttiin sen sijaan peruuttamaan vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi. Liittokokousseminaarissa keskusteltiin vilkkaasti sote- ja kuntauudistuksesta sosiaalityön professorin Jari Heinosen alustuksen virityksellä. Seminaariin osallistui liittokokouksen osallistujia ja muita yhdistysten edustajia, yhteensä 28 henkilöä 13 paikallisyhdistyksestä. Syysseminaarissa alustivat LKT Tapani Melkas väestöryhmien kasvavista terveyseroista sekä kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen sote-uudistuksesta mm. suhteessa lähipalveluihin ja sosiaalisiin perusoikeuksiin. Seminaariin osallistui 23 henkilöä kahdeksasta yhdistyksestä. Osallistujien vähyydestä huolimatta keskustelu oli molemmissa seminaareissa hyvin vilkasta, ja läsnäolleet olivat hyvin tyytyväisiä seminaarien antiin, sekä asiantunteviin ja innostaviin alustajiin että yhteiseen näkemysten ja kokemusten vaihtoon. Paikallisyhdistysten oma opintotoiminta tapahtui säännöllisesti kokoontuneissa kerhoissa sekä yksittäisissä seminaaritilaisuuksissa. Yhdistysten jäseniä osallistui myös alueellisiin sosiaalifoorumeihin sekä SOSTEn ym. tahojen järjestämiin paikallisiin ja alueellisiin koulutustilaisuuksiin. 6. Tiedotustoiminta 6.1. Uusi Invalidi -lehti Uusi Invalidi -lehteä julkaistiin neljä 12-sivuista numeroa: nro ilmestyi pääteemoina 1/14 maaliskuussa EU-vaalien ( ) merkeissä: EU:n vaikutukset Suomen sosiaalipolitiikkaan, lainsäädäntöön, päätöksentekoon ym. 2/14 toukokuussa Vapaa-aika, lomailu, harrastukset mielen virkistäjinä 3/14 syyskuussa Vammaispalvelulain uudistaminen, itsemääräämisoikeus- ym. uusi ja vireillä oleva vammaisia koskeva lainsäädäntö 4/14 joulukuussa Hankintalainsäädäntö ja sen vaikutukset hoiva-, asumis- ym. sosiaalipalveluihin Maaliskuun lehdessä 1/14 raportoitiin lisäksi liittokokouksesta ja -seminaarista ja syyskuun numerossa 3/14 liiton kulttuuripäiviltä. Lehteen 2/14 sisältyi Turun yhdistyksen tuottama Turku-aukeama. Joulukuun lehdessä 4/14 oli syysseminaarin antia sekä perinteiseen tapaan yhdistysten vuosikokousilmoituksia ja liiton yhdistysten, jäsenten, ystävien ja yhteistyökumppanien joulutervehdykset. Lehden päätoimittajana toimi liiton puheenjohtaja Antti Holopainen, toimitussihteerinä Marja-Leena Kalkkinen ja palkkiopohjaisena taittajana Asmo Koste. Toimittaja Hannu Oittinen kirjoitti lehtityöryhmän tilauksesta lehteen mm. henkilöhaastatteluja juttukohtaisin palkkioin. Uusi Invalidi-lehden toimituskuntana toimiva tiedotustyöryhmä kokoontui liiton toimistolla neljä kertaa arvioimaan lehteä sekä suunnittelemaan seuraavia numeroita ja lehden sisällön ja ulkoasun kehittämistä.

9 8(11) Lehden pääkirjoitukset kirjoitti päätoimittaja. Näkökulma-palstalla liittohallituksen jäsenet Anni Tiainen, Juha Kovanen, Anneli Kelloniemi ja Kaija Kiessling kommentoivat ajankohtaisia asioita. Lehdessä julkaistiin säännöllisesti mm. jäsen- ja asiantuntijahaastatteluja, tietoa sosiaali- ja terveyslainsäädännön muutoksista ja hankkeista sekä liiton kannanotot ja ilmoitukset. Maksuttomalla toimintapalstalla liiton yhdistykset tiedottivat tulevasta toiminnastaan. Valtaosa Uusi Invalidi-lehden aineistosta tuli edelleen aktiivisilta vapaaehtoisavustajilta, liiton yhdistyksiltä ja yksittäisiltä jäseniltä. Palstatilan niukkuuden vuoksi tekstejä jouduttiin toisinaan lyhentämään eikä kaikki suunniteltu aineisto lehteen aina mahtunutkaan. Lehti painettiin vuoden alussa Satakunnan Painotuote Oy:ssä (SPOY), jonka konkurssin jälkeen tabloid-lehtipainot kilpailutettiin ja numerosta 2/14 alkaen lehti painettiin kajaanilaisessa Suomalainen Lehtipaino Oy:ssä. Lehden painos oli runsaat kpl. Lehden postitusrekisterin ylläpidosta huolehti Minna Nieminen liiton toimistossa. Liiton paikallisyhdistysten jäsenet saivat Uusi Invalidi-lehden jäsenetuna. Liiton tilauksina lehteä meni eri järjestöille, päättäjille, virastoihin ym. ja yhdistysten esitysten mukaan paikallisiin terveyskeskuksiin, kirjastoihin ja muihin julkisiin tiloihin. Lisäksi lehteä toimitettiin yhdistyksille nippuina jaettavaksi jäsenhankinnan tukena ja paikallisissa tilaisuuksissa, ja se on luettavissa netissä liiton kotisivuilla. Lehden ilmoitustulot jäivät varsin vähäisiksi joulukuun lehteä lukuun ottamatta Muu tiedotustoiminta Liiton kannanotot toimitettiin kulloistenkin kohdetahojen lisäksi tiedoksi eduskuntaryhmille sekä tiedotusvälineille, liiton paikallisyhdistyksille ja aiheen mukaan eri järjestöille. Kannanotot pääsivät julki mm. muutamissa alue- ja paikallislehdissä, joihin yhdistysten aktiivit niitä olivat välittäneet. Liiton, Uusi Invalidi-lehden ja Vähäjärven lomakodin kotisivuilla tiedotettiin mm. liiton tapahtumista ja kannanotoista. Kotisivuja päivitettiin ja täydennettiin liiton toimistossa ja lomakodissa tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Vuoden lopulla aloitti puheenjohtaja säännöllisen blogin kirjoittamisen liiton kotisivuille. Kotisivujen kautta liittoon tuli jonkin verran yhteydenottoja, lähinnä jäsenhakemuksia yhdistyksiin. Facebookissa ovat siellä toimivat liiton aktiivit tiedottaneet mm. Uusi Invalidi-lehden ilmestymisestä ja liiton tapahtumista ja virittäneet linkkivinkkejä liiton kotisivuille. Liiton esitettä ja Uusi Invalidi-lehteä käytettiin yhdistysten jäsenhankinnan tukena eri tilaisuuksissa. Paikallisyhdistyksille tiedotettiin liiton toimiston lähettämissä yhdistyskirjeissä, Uusi Invalidilehdessä sekä yhdistyskäyntien ja liiton tilaisuuksien yhteydessä ajankohtaisista edunvalvontaasioista, järjestöllisistä tehtävistä ja liiton toiminnasta. Mm. liiton kurssien kautta yhdistyksille toimitettiin myös Kelan perusturvaesitteitä ja muita ajankohtaisia aineistoja. Sähköpostia käytettiin liiton hallinnossa, ulkoisessa viestinnässä ja lisääntyvässä määrin yhdistysten ja liiton toimiston välisessä yhteydenpidossa. Osa yhdistystiedotuksesta hoidetaan kuitenkin edelleen perinteisellä kirjepostilla. 7. Sosiaalilomat Ray:n tukemat sosiaalilomat toteutettiin edellisten vuosien tapaan monivammaisten virkistyslomina yhteistyössä Solaris-lomien kanssa Vähäjärven lomakodissa. Lomajaksot olivat , ja Viisipäiväisen täysihoitoloman omavastuuosuus oli 50 euroa. Lomien hausta, hakukäytännöstä ja kriteereistä tiedotettiin yhdistyskirjeissä, Uusi Invalidi-lehdessä ja liiton kotisivuilla. Lomahakemukset toimitettiin osin liiton toimiston kautta ja osin suoraan Solarislomiin, joka teki päätökset lomien myöntämisestä. Sosiaalilomaviikkojen ohjelmaan kuului tietoiskuja ja keskustelua sosiaali- ja terveyspalveluista sekä monenlaista yhteistä liikunta-, harrastus- ja virkistysohjelmaa. Lomalaisilla oli mahdollisuus myös mm. verenpaine- ja verensokerin mittaukseen ja henkilökohtaiseen sosiaalineuvontaan sekä hierontaan ja jalkahoitoihin. Liittohallituksen nimeäminä lomajaksojen ryhmävastaavina toimivat Ritva Korhonen, Kaija Kiessling ja Anneli Kelloniemi.

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi, kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Liiton lausunto sote-järjestämislakiehdotuksesta

Liiton lausunto sote-järjestämislakiehdotuksesta Uusi Invalidi 4/2014 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 4/ 2 0 1 4 Antoisaa ja toiminnallista uutta vuotta 2015!

Lisätiedot

Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa

Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa Uusi Invalidi 3/2014 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 4 Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa Tässä

Lisätiedot

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2 Uusi Invalidi 1/2012 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2 Rohkeasti julkisten palvelujen puolesta

Lisätiedot

Muutosvoimia kokoamaan!

Muutosvoimia kokoamaan! Uusi Invalidi 1/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1/ 2 0 15 Muutosvoimia kokoamaan! Tässä numerossa: Evästyksiä

Lisätiedot

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE!

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! Tässä numerossa teemana terveys liiton valtuusto kokoontui 15. maaliskuuta Vähäjärven lomakodissa Hämeenlinnan Hauholla. Kokousväki keskusteli

Lisätiedot

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2011 Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tässä numerossa: Teemana vammaisten oikeusturva Liiton uusi puheenjohtaja vammaisten oikeuksista

Lisätiedot

Hallitus vaarantaa terveytemme!

Hallitus vaarantaa terveytemme! Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2010 Hallitus vaarantaa terveytemme! Tässä numerossa: Teemana harrastukset yhdistyksissä Sivut 4-5 u8 Terveyspalveluista hyötyneet

Lisätiedot

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 3

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 3 Uusi Invalidi 3/2013 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 3 Kulttuuripäivät 2013 oiva näyte liiton väen

Lisätiedot

Luomujoulua ja ekologista uutta vuotta!

Luomujoulua ja ekologista uutta vuotta! Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 4/2011 Luomujoulua ja ekologista uutta vuotta! Tässä numerossa: Tiedonkulku takkuaa terveydenhuollossa Sivu 2 Kansalaisliikkeet yhdessä

Lisätiedot

Kohti kesää ja kulttuuripäiviä!

Kohti kesää ja kulttuuripäiviä! Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 2/07 Kohti kesää ja kulttuuripäiviä! UI:n tässä numerossa: Kuntoa liikkumalla, suosittaa Paavo Antikainen sivu 2 Julkiset vai yksityiset

Lisätiedot

Kätten työt arvossaan Jyväskylässä

Kätten työt arvossaan Jyväskylässä Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2006 M Kätten työt arvossaan Jyväskylässä Tässä numerossa: Arvokeskustelua vanhuudesta Sivu 2 Digi-tv:n tulolle halutaan jarrua Sivu 3

Lisätiedot

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit!

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit! Uusi Invalidi 2/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 2/ 2 0 15 Kesä on ulkoilun, luonnosta nauttimisen, lomailun,

Lisätiedot

Oikeutta vanhuksille, päättäjät!

Oikeutta vanhuksille, päättäjät! Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 4/2010 Oikeutta vanhuksille, päättäjät! Tässä numerossa: Timo Piippo purkaisi ay-pamppujen eläkepommit Sivu 2 Seminaari kannusti kamppailuun

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1. AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY 3 2. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 4 3. ORGANISAATIO 5 Jäsenyhdistykset...

Lisätiedot

Kulttuuripäivillä täysissä täpinöissä

Kulttuuripäivillä täysissä täpinöissä liiton sosiaalinen uudistuslehti 3/09 Kulttuuripäivillä täysissä täpinöissä Tässä numerossa: Mitä ministeri Risikko muistaa ja mitä ei Sivu 2 Raastekeittoa ja talkkunamarjapiirakkaa Sivu 2 Asunnon muutostyöt

Lisätiedot

MIELENOSOITTAJIEN KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE

MIELENOSOITTAJIEN KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITON SOSIAALINEN UUDISTUSLEHTI 4/2009 VÄHÄVÄKISET KOROTTIVAT ÄÄNTÄÄN EDUSKUNTATALOLLA: PERUSTURVA KUNTOON JA HETI! Tässä numerossa: Teemana liikunta Sivut 6-7 selviytymiselle

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Sisällys Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtajan alkusanat... 3 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliitto vuonna 2014... 4 1. Mikä

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

TAAS TAVATTIIN KULTTUURIN MERKEISSÄ

TAAS TAVATTIIN KULTTUURIN MERKEISSÄ Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 3/06 TAAS TAVATTIIN KULTTUURIN MERKEISSÄ Perinteisesti Vähäjärvellä pidetyt 22. vammaisten kulttuuripäivät kokosivat reilut sata Tapaturma-

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivovammaliitto.fi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdistystoiminta 4 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta 6 3.1 Vertaistukitoiminta

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010 3/2011 CP-LEHTI Toimintakertomus 2010 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot