TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY"

Transkriptio

1 TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY PL 30, IIRIS (Marjaniementie 74, Helsinki) (09) sähköposti: kotisivut: TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Liittovaltuuston hyväksymä

2 1(11) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Toimintaympäristöstä Liiton toiminta on edellisten vuosien tapaan painottunut pienituloisten ja ikääntyvien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden edunvalvontaan, oikeuksista ja yhteiskunnan tuista ja palveluista tiedottamiseen, neuvontaan, opastukseen ja koulutukseen. Edunvalvontatoimintaa leimasivat vuonna 2014 myös lukuisat lainsäädäntöhankkeet, jotka toteutuessaan vaikuttavat vammaisten ja pitkäaikaissairaiden oikeuksiin ja arjessa selviytymiseen. Liiton toiminnassa tämä merkitsi lakien valmistelun aktiivista seuraamista, yhteistä keskustelua ja arviointia sekä pyrkimyksiä eri tavoin vaikuttaa tulevaan lainsäädäntöön vammaisten, etenkin ikääntyvien monivammaisten näkökulmasta. Lakiesitysten käsittely eduskunnassa oli vuoden vaihtuessa pääosin vielä kesken, ja osa hankkeista siirtyi seuraavalle hallituskaudelle. Hallituksen esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislaiksi (ns. sote-laiksi) tuli joulukuussa eduskunnan käsittelyyn. Eduskuntapuolueiden keväällä hyväksymään perusmalliin pohjautuva sotemalli ei tue demokratian toteutumista eikä lähipalvelujen säilymistä, vaan siirtäisi päätösvaltaa yhä kauemmas kuntalaisista ja vahvistaisi suurten ylikansallisten palveluntuottajien markkinoita. Sotepalvelujen rahoitusmalli jäi niin ikään vielä ratkaisematta, samoin järjestämismallin toteutuksen yksityiskohdat. Sote-valmistelun takkuillessa monet kunnat ovat jo valmistautuneet soteen ja tavoitelleet budjettisäästöjä harventamalla, keskittämällä ja ulkoistamalla sosiaali- ja terveyspalvelujaan. Itsemääräämisoikeuslakiesitys ja kehitysvammalain pahimpien pykälien poistaminen ovat tärkeitä askelia mm. monien kehitysvammaisten, mielenterveyspotilaiden ja dementikkojen ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Kyseisten lainsäädäntöjen myötä etenee ilmeisesti myös YK:n vammaissopimuksen ratifioiminen Suomessa. Kuntalakiesitykseen saatiin sen kommentointikierroksen jälkeen kunnallisille vammaisneuvostoille lakisääteinen asema vanhusneuvostojen tapaan. Neuvostojen todelliset tiedonsaantimahdollisuudet ja vaikutusvalta ovat kuitenkin riippuvaisia paikallisesta päätöksenteosta ja neuvostojen kokoonpanosta sekä neuvostojen jäsenten ja järjestöjen aktiivisuudesta ja määrätietoisuudesta. Vuonna 2013 voimaantulleen vanhuspalvelulain toimimattomuus, hallituksen edellyttämä laitoshoitopaikkojen alasajo ja vammais- ym. sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden vaikeudet ovat merkinneet monien vanhusten ja vammaisten heitteillejättöä ja inhimillisen elämän edellytysten puuttumista, kun kunnissa ei kotipalveluja ole kauniista puheista huolimatta lisätty eikä asumis- ja hoivapalvelujen laatua ja tasoa riittävästi valvota. Vuoden lopulla vanhuspalvelulakia vielä muutettiin niin, että arvokkaan elämän turvaaminen ei ole enää riittävä peruste vanhuksen pääsemiseksi laitoshoitoon. Liittomme jo vuosia vaatima terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen ei vieläkään edennyt, päinvastoin: Terveydenhuollon asiakasmaksuja, matkakuluja ja lääkekuluja käsitellään yhä erillisin ratkaisuin, pääsääntöisesti omavastuuosuuksia kasvattaen. Vammaispalvelulakien yhdistäminen ja uudistaminen oli valmisteilla ja lakiluonnoskin jo kommentoitavana. Lain lopullinen valmistelu ja poliittinen käsittely siirtyivät kuitenkin taas kerran seuraavalle hallituskaudelle. Huolta liiton piirissä on aiheuttanut erityisesti lakiluonnokseen sisältynyt ikäsyrjintäperiaate vammaispalvelujen myöntämisessä. Uudelle hallitukselle ja eduskunnalle jäi myös mm. hankintalain uudistaminen, jossa tärkeä kysymys on julkisia hankintoja koskevien säännösten soveltaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Oman leimansa liiton toimintavuoteen antoi maaliskuussa pidetty sääntömääräinen liittokokous, jossa paikallisyhdistysten edustajat linjoittivat liiton toimintaa liittokokouskaudelle

3 2(11) 2. Liiton toimielimet ja kokoukset 2.1. Liittokokous ja liittovaltuusto Sääntömääräinen liittokokous pidettiin Vähäjärven lomakodissa. Kokoukseen osallistui 13 edustajaa 12 jäsenyhdistyksestä. Lisäksi kokousta oli seuraamassa joukko liittohallituksen jäseniä ja muita yhdistysten edustajia. Kokouksen puheenjohtajana toimi liittovaltuuston puheenjohtaja Pauli Toikka ja sihteerinä toiminnanjohtaja Marja-Leena Kalkkinen. Liittokokous hyväksyi liittohallituksen esityksestä vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, talousarvion vuodelle 2014 sekä toimintasuunnitelman, jäsen- ja lehtimaksut ja liittovaltuuston ja liittohallituksen puheenjohtajat ja jäsenet kolmivuotiskaudelle Toimintakertomuksen esitteli toiminnanjohtaja Marja-Leena Kalkkinen, toimintasuunnitelman puheenjohtaja Antti Holopainen ja talousasiat taloudenhoitaja Tarja Västilä. Liittovaltuuston puheenjohtajaksi liittokokous valitsi uudelleen Pauli Toikan Helsingistä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Anja Kivipensas Tampereelta. Liittovaltuuston varsinaisiksi ja varajäseniksi valittiin yhdistysten esitysten mukaisesti seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Yhdistys Taru Välimaa Timo Piippo Helsingin ssti Jorma Talikka Pasi Ranki Hämeenlinnan tsi Raija Nylund Tuula Kankaanperä Jyväskylän ssti Raili Kumpulainen Helmi Tiilikainen Keravan sti Aino Kaipainen Tenho Kaipainen Kuopion ssti Pirkko Vaittinen Irja Laitinen Lahden ssti Hilkka Smolander Seija Tams Lappeenrannan tsi Raija Salmi Eeva Ronkainen Nokian tsi Liisa Mäkelä Leena Saviluoto Oulun sti Pentti Ruohoniemi Aili Pärnä Porin sti Rauno Glad Raija Vikstedt Rauman stsi Anja Kivipensas Kaarina Vuori Tampereen tsi Eira Kejonen Ritva Reunanen Turun tsi Reino Rantala Pirkko Rantala Valkeakosken asi Taisto Tuovinen Raili Kaksonen Varkauden Vammaiset Anja Ylä-Ajos Anja Sorvoja Vilppulan sti Liittohallitus päätöksellä ( ) liittovaltuusto kokoontuu ensimmäiseen sääntömääräiseen kokoukseensa Liittohallituksen ja samalla liiton puheenjohtajaksi valittiin lääkäri Antti Holopainen Lahdesta toiselle kolmivuotiskaudelleen. Muilta osin liittohallituksen kokoonpano on esitetty kohdassa 2.2. Liiton tilin- ja toiminnantarkastajiksi valittiin uudelleen Sixten Rabb ja Erkki Hirvonen sekä varatilintarkastajiksi Sirpa Mittilä ja Riitta Suokas. Sääntömääräisten asioiden lisäksi liittokokous hyväksyi liittohallituksen esityksestä kannanotot koskien vammaispalvelulain uudistusta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä (ks. kohta 4.1). Keskeiseksi vaatimukseksi kokous nosti perusturvan tason määrittämisen vähintään 1000 euroon kuukaudessa. Kaikki liittokokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti.

4 3(11) 2.2. Liittohallitus Liittohallitus kokoontui vuoden aikana kaikkiaan seitsemän kertaa: liittokokouskauden kokoonpanolla kolme kertaa (18.1., 1.3. ja 15.3.) ja liittokokouksen valitsema uusi liittohallitus neljä kertaa (5.4., 3.8., ja ). Kokoukset pidettiin Vähäjärven lomakodissa. Vakiintuneen käytännön mukaan liittohallituksen varajäsenet kutsuttiin ja osallistuivat kokouksiin varsinaisten jäsenten tapaan. Liittohallituksen osallistumisaktiivisuus oli varsin hyvä, keskimäärin noin 11 jäsentä/kokous. Seuraavassa liittohallituksen jäsenet ja kokouksiin osallistuminen vuonna 2014: Yhdistys Ennen liittokokousta: kokoukset 1 3/2014 Liittokokouksen jälkeen: kokoukset 4 7/2014 Pj. Antti Holopainen Lahti 3 / 3 (pj.) 4 / 4 (pj.) Paavo Antikainen Kuopio 2 / 3 1 / 4 Terttu Elomaa Pori 2 / 3 (varajäsen) 3 / 4 Anneli Kelloniemi Oulu 4 / 4 Kaija Kiessling Turku 4 / 4 (varajäsen) Ritva Korhonen Lahti 2 / 3 2 / 4 (varapj.) Juha Kovanen Helsinki 4 / 4 Aino Laine Tampere 2 / 3 2 / 4 Kurt Laine Turku 3 / 3 (varajäsen) 3 / 4 Erkki Matikainen Jyväskylä 2 / 3 2 / 4 Timo Piippo Helsinki 3 / 3 (varapj.) Vesa Ruskeeniemi Valkeakoski 3 / 3 (varajäsen) 2 / 4 (varajäsen) Eero Salonen Nokia 2 / 3 3 / 4 Tapio Tenhunen Kerava 3 / 3 3 / 4 (varajäsen) Anni Tiainen Vilppula 3 / 3 (varajäsen) 3 / 4 (varajäsen) Kalevi Tuominen Rauma 2 / 3 2 / 4 Liittovaltuuston puheenjohtaja Pauli Toikka osallistui vuoden 2014 aikana neljään kokoukseen. Kokousten valmistelijoina, esittelijöinä ja sihteereinä toimivat liiton toimihenkilöt, toiminnanjohtaja Marja-Leena Kalkkinen ja taloudenhoitaja Tarja Västilä. Järjestäytymiskokouksessaan liittohallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Ritva Korhosen, sihteeriksi Marja-Leena Kalkkisen, taloudenhoitajaksi Tarja Västilän sekä tositetarkastajiksi Aino Laineen ja Eero Salosen, varalle Vesa Ruskeeniemen. Kokouksessa nimettiin myös liiton edustajat eri järjestöjen kokouksiin, sosiaalilomien ryhmävastaavat sekä liittohallituksen valmistelevat työryhmät. Tiedotustyöryhmään (Uusi Invalidi-lehden toimituskuntaan) valittiin Antti Holopainen (pj), Kaija Kiessling, Ritva Korhonen ja Juha Kovanen sekä toimittaja Hannu Oittinen, taittaja Asmo Koste ja liiton toimihenkilöt Marja-Leena Kalkkinen (siht.) ja Tarja Västilä. Vähäjärven lomakodin remonttiym. asioita valmisteleva kiinteistötyöryhmään tulivat Vesa Ruskeeniemi (pj), Erkki Matikainen ja Kalevi Tuominen sekä lomakodin johtaja Tarja Västilä (siht.) ja talonmies-vahtimestari Pekka Alin. Vuoden mittaan liittohallitus kokouksissaan suunnitteli ja arvioi liiton toimintaa ja tavoitteiden toteutumista sekä kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia eri toimintalohkoilla. Keskustelua herättivät erityisesti edunvalvonta-asiat, sekä ajankohtaiset valtakunnalliset kysymykset mm. sote-uudistus ja muut lainsäädäntöhankkeet että paikallisten edunvalvontakamppailujen kuulumiset. Säännöllisiä kokousaiheita olivat liiton koulutus- ja tiedotustoiminta, taloudellinen tilanne ja näkymät, henkilöstöasiat ja lomakodin toiminta. Liittohallituksen käsittelyssä olivat myös mm. Ray:n avustukset, sosiaalilomat, liiton edustukset eri tilaisuuksissa ja muut yhteistyöasiat, kulttuuripäivien valmistelu ja yhdistysten ansiomerkkiesitykset sekä alkuvuodesta liittokokousvalmistelut. Viikonloppuseminaarissaan liittohallitus paneutui lähivuosien haasteisiin ja liiton toiminnan kehittämistarpeisiin ja -mahdollisuuksiin.

5 4(11) 3. Jäsenistö Liiton paikallisyhdistykset toimivat tärkeinä yhteisöllisyyden ja vertaistuen foorumeina, osallistumisja toimintamahdollisuuksien tarjoajina, tiedon ja kokemusten välittäjinä ja paikallisina vaikuttajina sekä yhdyssiteenä liiton ja henkilöjäsenten välillä. Liittoon kuuluu 20 paikallisyhdistystä: Forssan, Helsingin, Hämeenlinnan, Jyväskylän, Keravan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Lopen, Nokian, Oulun, Oriveden, Pieksämäen, Porin, Rauman, Tampereen, Turun, Valkeakosken, Varkauden ja Vilppulan yhdistykset. Kaikkien paikallisyhdistysten toiminta-alueet ovat huomattavastikin kotikuntaa laajempia. Oriveden, Lopen, Pieksämäen ja Forssan yhdistyksissä on toiminta jäsenistön ikääntymisen ja voimavarojen heikkenemisen vuoksi ollut hiljaiselossa. Jonkin verran näiden yhdistysten jäseniä on liittynyt naapuriyhdistyksiin. Kotkan seudulla paikallistoiminta oli vielä käynnistymisvaiheessa. Paikallisyhdistysten tärkeimpiä toimintamuotoja ovat olleet säännöllisesti kokoontuneet kerhot, joissa on käsitelty paikallisia edunvalvonta-asioita ja muita ajankohtaisia teemoja, sosiaalineuvonta, opintotoiminta sekä monimuotoinen käsityö-, harrastus-, liikunta-, retki- ja muu virkistystoiminta. Paikallisen toiminnan määrä ja painotukset vaihtelivat yhdistysten voimavarojen, jäsenten määrän, ikärakenteen, jaksamisen ja kiinnostuksen kohteiden sekä paikallisten olosuhteiden, mm. kokoontumistila- ja yhteistyömahdollisuuksien mukaan. Monin paikoin kuntien avustukset yhdistyksille ovat olleet vähäisiä, paikoin jopa loppuneet kokonaan. Toiminta-avustuksina päätti liittohallitus jakaa Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustuksesta paikallisyhdistyksille yhteensä euroa käytettäväksi yhdistysten perustoiminnan kuluihin. Jakoperiaatteina olivat yhdistysten avustushakemukset, jäsenmäärä ja aktiivisuus paikallisessa edunvalvontatyössä sekä pienimpien ja vähävaraisimpien yhdistysten toimintaedellytysten varmistaminen. Liiton ja yhdistysten kesken tehtiin Ray:n edellyttämät avustuksen siirtosopimukset, joihin oli kirjattu ohjeet avustuksen käytöstä ja sen selvityksestä. Vuodelle 2015 liitto haki Ray:ltä erillistä kohdennettua jäsenjärjestöavustusta paikallisyhdistysten toiminnan tukemiseen. Yhdistyksille ja liittohallituksen jäsenille lähti liiton toimistosta seitsemän yhdistyskirjettä, joissa tiedotettiin liiton tulevista tapahtumista, Uusi Invalidi-lehden aikataulusta ja teemoista, järjestöllisistä asioista, sosiaalilomista, liiton kannanotoista, sosiaali- ja terveyslainsäädännön muutoksista ja muista edunvalvontaan ja toiminnan kehittämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Vuoden alussa liiton toimisto kokosi tietoa yhdistysten toiminnasta ja tilanteesta vuotta 2013 koskevalla toimintakyselyllä yhdistysten ja liiton toimintakertomusten valmistelun tueksi. Yhdistysten vuosikokouksissa, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa vierailivat puheenjohtaja Antti Holopainen, liittohallituksen jäsen Eero Salonen sekä liiton toimihenkilöt Marja-Leena Kalkkinen ja Tarja Västilä. Liiton toimesta tehtiin yhdistyksille kirjanpitoja. Liiton omistamaa Vähäjärven lomakotia ovat yhdistykset ja jäsenet voineet käyttää jäsenhinnoin. Liiton nykyisten ja entisten aktiivien merkkipäiviä muistettiin onnitteluin ja poismenneiden omaisia suruadressein. Kannatusjäseninä liittoon kuuluu kolme yhteisöjäsentä, Helsingin kirvesmiehet ry (RL os.1), Kulkukauppiasyhdistys ry ja Hollolan Vesikansan työväenyhdistys ry, sekä muutamia henkilöjäseniä. 4. Edunvalvontatoiminta Liiton edunvalvontatyö on vaikuttamista valtakunnantason päättäjiin sekä yhdistysten ja paikallisten aktiivien tukemista paikallisessa edunvalvonta-, neuvonta- ja vaikuttamistoiminnassa. Oleellista edunvalvontatoiminnalle on myös sitä tukeva koulutus ja tiedotus sekä kokemustenvaihto paikallisyhdistysten kesken.

6 4.1. Vaikuttamistoiminta 5(11) Kannanotoissaan liitto vaati julkisten terveys-, vammais-, vanhus- ym. palvelujen kohentamista sekä vammaisten ja vanhusten oikeuksien turvaamista julkisiin tukiin ja palveluihin: Yhdenvertaisuutta, tukea ja turvallisuutta vammaisille vammaislainsäädännön uudistuksella (liittokokous ( ), mm.: vammaispalvelulain säädösten tulee olla yksiselitteisiä; ikäsyrjintää ei saa mahdollistaa; vammaisten itsemääräämisoikeus, asumis- ja elinolojen turvallisuus ja riittävä ammattitaitoinen henkilökunta vammaisten palveluissa on turvattava; kunnallisten vammaisneuvostojen asema ja vaikutusmahdollisuudet on vahvistettava lailla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamispolitiikan tilalle julkisten palvelujen vastuullinen kehittäminen (liittokokous ): mm. sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksessa on turvattava toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut helposti saavutettavina ja käyttäjilleen maksuttomina julkisina palveluina; veroparatiisifirmojen tulo hoivapalvelumarkkinoille on estettävä hankintalain uudistamisen yhteydessä; uudistettavaan hankintalakiin on kirjattava hyvinvointivaltion säilyttämisen ja edistämisen periaate. Kannanotot lähetettiin mm. sosiaali- ja terveysministerille, peruspalveluministerille, eduskuntaryhmille sekä asianomaista lainsäädäntöä valmisteleville työryhmille. Lisäksi ne toimitettiin tiedoksi tiedotusvälineille, liiton paikallisyhdistyksille, SOSTElle ja muille yhteistyötahoille ja julkaistiin Uusi Invalidi-lehdessä. Liitto antoi lausunnon STM:n sote-järjestämislakiehdotuksesta liiton syysseminaarin keskustelun ja johtopäätösten pohjalta. Lausunnossaan liitto totesi mm., että ehdotus ei vastannut Suomen perustuslain mukaisia sosiaalisia perusoikeuksia ja kunnallista itsehallintoa. Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon peruspalvelujen järjestämisvastuu olisi liiton mielestä ollut parempi säilyttää peruskunnilla, muilta palvelun tuottajilta tapahtuvan hankinnan ehdot on määriteltävä tarkemmin ja asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tulee vahvistaa. Valmisteilla olleen vammaispalvelulain luonnokseen kehotettiin jäsenistöä ottamaan kantaa STM:n Otakantaa.fi-nettikeskustelussa ja -kyselyssä. Vuoden mittaan osallistuttiin myös SOSTEn lausuntojen laatimiseen mm. vammaisneuvostojen määrittämiseksi lakisääteisiksi uudistettavassa kuntalaissa. Liittohallituksen kokouksissa käsiteltiin säännöllisesti ajankohtaisia sosiaali- ja terveyslainsäädännön asioita, tiedotettiin lainsäädäntöhankkeista ja vaihdettiin kokemuksia yhdistysten edunvalvonta- ja neuvontatoiminnasta ja paikallisista kysymyksistä. Myös Uusi Invalidi-lehti ja yhdistyskirjeet olivat tärkeitä edunvalvonta-asioiden tiedottamis- ja kokemustenvaihtokanavia. Monet liiton paikallisyhdistykset osallistuivat paikallisiin kamppailuihin mm. terveydenhoito- ja muiden kuntapalvelujen säilyttämisen puolesta. Yhdistykset ovat myös pitäneet yhteyttä kuntien virkamiehiin ja luottamushenkilöihin ja kutsuneet heitä tilaisuuksiinsa kuulemaan ja keskustelemaan vammaisten tilanteesta ja tarpeista sekä kunnan palveluista ja tuista. Kannanotoissaan yhdistykset ovat ilmaisseet kuntapäättäjille huolensa mm. paikallisista terveydenhuollon, vammaispalvelujen ja vanhustenhoidon ongelmista Sosiaalineuvonta Liittotasolla sosiaalineuvontatyötä tehtiin pääasiassa kurssien, muiden tilaisuuksien ja yhdistyskäyntien yhteydessä sekä auttamalla hakemuslomakkeiden täytössä ja vastaamalla lukuisiin yhteydenottoihin ja kysymyksiin liiton toimistossa ja lomakodissa. Paikallista neuvontatoimintaa tuettiin mm. sosiaalineuvontatyön koulutuksella (ks. kohta 5) ja vapaaehtoisneuvojien opastuksella, tiedottamalla ajankohtaisista lainsäädäntöasioista ja välittämällä yhdistysten toimintakokemuksia mm. Uusi Invalidi-lehdessä, liiton kursseilla ja toimielinten kokouksissa. Liitto on mukana myös DSL:n Selviytymispankki.fi-projektissa ( ), jossa valmistellaan nettiaineistoa sosiaalineuvojien apuvälineeksi. Tampereella ja Oulussa järjestettiin avointa sosiaalineuvontatoimintaa. Muutoin yhdistyksissä on henkilökohtaista neuvontaa, auttamista hakemusten ja valitusten laatimisessa ym. tehty kerhojen ja toimistopäivystysten yhteydessä sekä useiden yksittäisten aktiivijäsenten toimesta.

7 6(11) 5. Koulutustoiminta Liiton koulutustoiminnassa panostettiin syrjäytymisen ehkäisemistä ja paikallista edunvalvontatoimintaa tukevaan koulutukseen sekä ajankohtaisiin sosiaali- ja terveyspolitiikan aiheisiin. Kaikki liiton koulutustilaisuudet järjestettiin Vähäjärven lomakodissa, vuoden aikana yhteensä 35 koulutuspäivää. Osallistumismaksut on Ray:n ja DSL:n avustusten tuella pyritty pitämään mahdollisimman pieninä, jotta maksu ei rajoittaisi pienituloisimpien osallistumista. Kursseilta kerättiin osallistujien palaute sekä suullisesti että nimettömästi lomakkeilla Ikääntyvät monivammaiset-kurssit Ikääntyvät monivammaiset syrjäytymistä estämässä (Ikmo)-kurssien tavoitteena on opastaa ja rohkaista ikääntyviä vammaisia hakemaan tarpeellisia yhteiskunnan palveluja ja tukia sekä vahvistaa heidän omatoimisuuttaan ja itsetuntoaan. Toimintavuonna järjestettiin viisi viisipäiväistä ikmo-kurssia, kolme keväällä ja kaksi syyskaudella. Entiseen tapaan kurssit suunnattiin yhdistyksittäin, jotta sisällössä voitiin ottaa huomioon kuntakohtaisia palvelujen erityispiirteitä ja yhteiskuljetuksilla mahdollisimman moni huonokuntoisempikin pääsi tulemaan kurssille. Kursseilla käsiteltiin vammais-, vanhus- ym. sosiaali- ja terveyspalveluja, Kelan tukia vammaisille ja pienituloisille eläkeläisille, terveyden edistämistä ja arjen apuvälineitä. Luentojen lomassa tehtiin ryhmätöitä mm. harjoitellen yhdessä hakulomakkeiden täyttöä. Kurssilaiset saivat mukaansa luentomateriaalit ja Kelan sosiaaliturvaesitteitä muistin tueksi ja yhdistyksissä hyödynnettäväksi. Kurssien vakio-ohjelmaan kuuluivat myös mm. ohjattu aamujumppa, mahdollisuus verenpaineen ja -sokerin mittaukseen, ulkoilutauot sekä yhteiset illanvietot. Tarpeen mukaan käytiin henkilökohtaisia keskusteluja kurssilaisten elämäntilanteesta ja avustettiin hakulomakkeiden täytössä. Kurssien sisältöä, rytmitystä ja toteutusmuotoja on kertyneiden kokemusten ja palautteiden pohjalta jatkuvasti kehitetty resurssien mukaan. Kurssien vetäjinä toimivat liiton toimihenkilöt Marja-Leena Kalkkinen ja Tarja Västilä ja kurssisihteerinä Minna Nieminen. Puheenjohtaja Antti Holopainen vieraili kursseilla virittämässä keskustelua ajankohtaisista aiheista. Ikmo-kursseille osallistui yhteensä 90 kurssilaista Porin (28), Helsingin (17), Jyväskylän (17), Lappeenrannan ja Keravan (yht. 14) sekä Lahden ja Rauman (yht. 14) yhdistyksistä. Osallistujien kokonaismäärä jäi jonkin verran tavoitetta pienemmäksi. Toisaalta mukana oli ilahduttavan paljon ensikertalaisia, myös muita kuin yhdistysten jäseniä. Osallistujien palautteet olivat hyvin positiivisia: Kurssien kokonaisarviossa asteikolla 1 10 oli vastausten keskiarvo 9,2 ja yleisin arvosana oli täysi kymppi. Sanallisissa palautteissa kiiteltiin mm. runsasta tietopakettia, asioiden selkeää esittämistä, vastauksien saamista kurssilaisten kysymyksiin ja mukaan saatuja kirjallisia materiaaleja sekä kursseilla vallinnutta hyvää henkeä. Yli puolet (53 %) katsoi kurssin annin auttavan omaa selviytymistä arjessa; muut arvelivat, että tieto on heille tarpeen tulevaisuudessa. Palautteista kävi myös ilmi, että ikmo-kurssien vaikutuspiiri on paljon osallistujamäärää laajempi: lähes 2/3 kurssilaisista arveli osaavansa kurssin jälkeen entistä paremmin neuvoa ja auttaa toisia. Vuoden 2014 ikmo-kurssilaisista lähes kolme neljäsosaa (73 %) oli täyttänyt 70 vuotta, keski-ikä oli noin 75 vuotta. Alle 65-vuotiaita oli joka kymmenes. Joka toisella kurssilaisista kuukausitulot olivat alle euron. Tiedonsaanti yhteiskunnan tuista ja opastus tukien hakemiseen oli siis monelle varmaan hyvinkin tarpeellista, mikä tuli esille myös kurssipalautteissa. Kurssien jälkeen yhdistyksissä on aktivoiduttu hakemaan tarpeellisia tukia ja auttamaan oikeuksien hakemisessa. Kurssiteemoja on myös kerrattu ja päivitetty yhdistysten kerhoissa Sosiaalineuvontatoiminnan koulutus Paikallisen neuvonta- ja vertaistukitoiminnan vahvistamiseksi järjestettiin sosiaalineuvonnan kurssi neuvontatyötä yhdistyksessään tai toiminta-alueillaan tekeville tai aloitteleville. Kurssin vetäjinä toimivat liiton toimihenkilöt Marja-Leena Kalkkinen ja Tarja Västilä, kurssisihteerinä Minna Nieminen.

8 7(11) Aiempien neuvontakurssien tapaan kurssilla kerrattiin mm. vammaisille suunnattujen palvelujen ja tukien pääkohtia ja muutoksenhaun ennakkotapauksia erityisesti neuvontatyön ja -tilanteiden vaatimusten näkökulmasta sekä sosiaalineuvonnan järjestämisen ja neuvontatilanteiden ohjeita ja vinkkejä. Erityisteemoina olivat tällä kertaa Antti Holopaisen luento tuki- ja eläkehakemuksiin liittyvästä työ- ja toimintakyvyn arvioinnista sekä vammaisjuristi Jukka Kumpuvuoren Vammaisoikeuden ajokortti 1 oikeudenkäyntiharjoituksineen. Kurssin tärkeää antia oli myös vilkas keskustelu ja neuvontatyön kokemusten vaihto kurssilaisten kesken. Neuvontakurssille osallistui 14 henkilöä neljästä liiton yhdistyksestä. Kurssin anti erityisteemoineen olisi varmasti ollut hyödyksi ja iloksi useammallekin yhdistykselle ja vapaaehtoisneuvojalle. Osallistujien palautteet olivat hyvin positiivisia, mistä kertoo mm. kokonaisarvion keskiarvo 9,4 asteikolla Palautteissa kiitettiin erityisesti kurssin erityisteemoja ja keskustelun aktiivisuutta Muu koulutustoiminta Askartelukurssi järjestettiin vetäjänä Riitta Halonen. Osallistujia oli 22 henkilöä neljästä yhdistyksestä. Lokakuulle suunniteltu jouluaskartelukurssi jouduttiin sen sijaan peruuttamaan vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi. Liittokokousseminaarissa keskusteltiin vilkkaasti sote- ja kuntauudistuksesta sosiaalityön professorin Jari Heinosen alustuksen virityksellä. Seminaariin osallistui liittokokouksen osallistujia ja muita yhdistysten edustajia, yhteensä 28 henkilöä 13 paikallisyhdistyksestä. Syysseminaarissa alustivat LKT Tapani Melkas väestöryhmien kasvavista terveyseroista sekä kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen sote-uudistuksesta mm. suhteessa lähipalveluihin ja sosiaalisiin perusoikeuksiin. Seminaariin osallistui 23 henkilöä kahdeksasta yhdistyksestä. Osallistujien vähyydestä huolimatta keskustelu oli molemmissa seminaareissa hyvin vilkasta, ja läsnäolleet olivat hyvin tyytyväisiä seminaarien antiin, sekä asiantunteviin ja innostaviin alustajiin että yhteiseen näkemysten ja kokemusten vaihtoon. Paikallisyhdistysten oma opintotoiminta tapahtui säännöllisesti kokoontuneissa kerhoissa sekä yksittäisissä seminaaritilaisuuksissa. Yhdistysten jäseniä osallistui myös alueellisiin sosiaalifoorumeihin sekä SOSTEn ym. tahojen järjestämiin paikallisiin ja alueellisiin koulutustilaisuuksiin. 6. Tiedotustoiminta 6.1. Uusi Invalidi -lehti Uusi Invalidi -lehteä julkaistiin neljä 12-sivuista numeroa: nro ilmestyi pääteemoina 1/14 maaliskuussa EU-vaalien ( ) merkeissä: EU:n vaikutukset Suomen sosiaalipolitiikkaan, lainsäädäntöön, päätöksentekoon ym. 2/14 toukokuussa Vapaa-aika, lomailu, harrastukset mielen virkistäjinä 3/14 syyskuussa Vammaispalvelulain uudistaminen, itsemääräämisoikeus- ym. uusi ja vireillä oleva vammaisia koskeva lainsäädäntö 4/14 joulukuussa Hankintalainsäädäntö ja sen vaikutukset hoiva-, asumis- ym. sosiaalipalveluihin Maaliskuun lehdessä 1/14 raportoitiin lisäksi liittokokouksesta ja -seminaarista ja syyskuun numerossa 3/14 liiton kulttuuripäiviltä. Lehteen 2/14 sisältyi Turun yhdistyksen tuottama Turku-aukeama. Joulukuun lehdessä 4/14 oli syysseminaarin antia sekä perinteiseen tapaan yhdistysten vuosikokousilmoituksia ja liiton yhdistysten, jäsenten, ystävien ja yhteistyökumppanien joulutervehdykset. Lehden päätoimittajana toimi liiton puheenjohtaja Antti Holopainen, toimitussihteerinä Marja-Leena Kalkkinen ja palkkiopohjaisena taittajana Asmo Koste. Toimittaja Hannu Oittinen kirjoitti lehtityöryhmän tilauksesta lehteen mm. henkilöhaastatteluja juttukohtaisin palkkioin. Uusi Invalidi-lehden toimituskuntana toimiva tiedotustyöryhmä kokoontui liiton toimistolla neljä kertaa arvioimaan lehteä sekä suunnittelemaan seuraavia numeroita ja lehden sisällön ja ulkoasun kehittämistä.

9 8(11) Lehden pääkirjoitukset kirjoitti päätoimittaja. Näkökulma-palstalla liittohallituksen jäsenet Anni Tiainen, Juha Kovanen, Anneli Kelloniemi ja Kaija Kiessling kommentoivat ajankohtaisia asioita. Lehdessä julkaistiin säännöllisesti mm. jäsen- ja asiantuntijahaastatteluja, tietoa sosiaali- ja terveyslainsäädännön muutoksista ja hankkeista sekä liiton kannanotot ja ilmoitukset. Maksuttomalla toimintapalstalla liiton yhdistykset tiedottivat tulevasta toiminnastaan. Valtaosa Uusi Invalidi-lehden aineistosta tuli edelleen aktiivisilta vapaaehtoisavustajilta, liiton yhdistyksiltä ja yksittäisiltä jäseniltä. Palstatilan niukkuuden vuoksi tekstejä jouduttiin toisinaan lyhentämään eikä kaikki suunniteltu aineisto lehteen aina mahtunutkaan. Lehti painettiin vuoden alussa Satakunnan Painotuote Oy:ssä (SPOY), jonka konkurssin jälkeen tabloid-lehtipainot kilpailutettiin ja numerosta 2/14 alkaen lehti painettiin kajaanilaisessa Suomalainen Lehtipaino Oy:ssä. Lehden painos oli runsaat kpl. Lehden postitusrekisterin ylläpidosta huolehti Minna Nieminen liiton toimistossa. Liiton paikallisyhdistysten jäsenet saivat Uusi Invalidi-lehden jäsenetuna. Liiton tilauksina lehteä meni eri järjestöille, päättäjille, virastoihin ym. ja yhdistysten esitysten mukaan paikallisiin terveyskeskuksiin, kirjastoihin ja muihin julkisiin tiloihin. Lisäksi lehteä toimitettiin yhdistyksille nippuina jaettavaksi jäsenhankinnan tukena ja paikallisissa tilaisuuksissa, ja se on luettavissa netissä liiton kotisivuilla. Lehden ilmoitustulot jäivät varsin vähäisiksi joulukuun lehteä lukuun ottamatta Muu tiedotustoiminta Liiton kannanotot toimitettiin kulloistenkin kohdetahojen lisäksi tiedoksi eduskuntaryhmille sekä tiedotusvälineille, liiton paikallisyhdistyksille ja aiheen mukaan eri järjestöille. Kannanotot pääsivät julki mm. muutamissa alue- ja paikallislehdissä, joihin yhdistysten aktiivit niitä olivat välittäneet. Liiton, Uusi Invalidi-lehden ja Vähäjärven lomakodin kotisivuilla tiedotettiin mm. liiton tapahtumista ja kannanotoista. Kotisivuja päivitettiin ja täydennettiin liiton toimistossa ja lomakodissa tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Vuoden lopulla aloitti puheenjohtaja säännöllisen blogin kirjoittamisen liiton kotisivuille. Kotisivujen kautta liittoon tuli jonkin verran yhteydenottoja, lähinnä jäsenhakemuksia yhdistyksiin. Facebookissa ovat siellä toimivat liiton aktiivit tiedottaneet mm. Uusi Invalidi-lehden ilmestymisestä ja liiton tapahtumista ja virittäneet linkkivinkkejä liiton kotisivuille. Liiton esitettä ja Uusi Invalidi-lehteä käytettiin yhdistysten jäsenhankinnan tukena eri tilaisuuksissa. Paikallisyhdistyksille tiedotettiin liiton toimiston lähettämissä yhdistyskirjeissä, Uusi Invalidilehdessä sekä yhdistyskäyntien ja liiton tilaisuuksien yhteydessä ajankohtaisista edunvalvontaasioista, järjestöllisistä tehtävistä ja liiton toiminnasta. Mm. liiton kurssien kautta yhdistyksille toimitettiin myös Kelan perusturvaesitteitä ja muita ajankohtaisia aineistoja. Sähköpostia käytettiin liiton hallinnossa, ulkoisessa viestinnässä ja lisääntyvässä määrin yhdistysten ja liiton toimiston välisessä yhteydenpidossa. Osa yhdistystiedotuksesta hoidetaan kuitenkin edelleen perinteisellä kirjepostilla. 7. Sosiaalilomat Ray:n tukemat sosiaalilomat toteutettiin edellisten vuosien tapaan monivammaisten virkistyslomina yhteistyössä Solaris-lomien kanssa Vähäjärven lomakodissa. Lomajaksot olivat , ja Viisipäiväisen täysihoitoloman omavastuuosuus oli 50 euroa. Lomien hausta, hakukäytännöstä ja kriteereistä tiedotettiin yhdistyskirjeissä, Uusi Invalidi-lehdessä ja liiton kotisivuilla. Lomahakemukset toimitettiin osin liiton toimiston kautta ja osin suoraan Solarislomiin, joka teki päätökset lomien myöntämisestä. Sosiaalilomaviikkojen ohjelmaan kuului tietoiskuja ja keskustelua sosiaali- ja terveyspalveluista sekä monenlaista yhteistä liikunta-, harrastus- ja virkistysohjelmaa. Lomalaisilla oli mahdollisuus myös mm. verenpaine- ja verensokerin mittaukseen ja henkilökohtaiseen sosiaalineuvontaan sekä hierontaan ja jalkahoitoihin. Liittohallituksen nimeäminä lomajaksojen ryhmävastaavina toimivat Ritva Korhonen, Kaija Kiessling ja Anneli Kelloniemi.

10 9(11) Sosiaaliloman Vähäjärvellä vietti kaikkiaan 74 henkilöä. Lomalaisista lähes 70 % oli vähintään 70- vuotiaita ja joka neljäs oli täyttänyt 80 vuotta, keski-ikä oli noin 75 vuotta. Naisia oli 2/3 lomalaisista. Palautteet lomaviikoilta olivat hyvin positiivisia: yhdenvertaisuuden ja yhteenkuuluvaisuuden henkeä kehuttiin, ja lomat oli koettu mukaviksi tilaisuuksiksi tutustua uusiin ihmisiin kun väkeä oli eri tahoilta. Vuoden 2015 sosiaalilomien tiedotus ja haku käynnistyivät syksyllä. 8. Kulttuuri- ja harrastustoiminta Liiton 30. Vammaiskulttuuripäivät järjestettiin kesäkuuta Vähäjärvellä. Perinteiseen viikonlopputapahtumaan osallistui toistasataa paikallisyhdistysten jäsentä ja ystävää. Kulttuuripäivät avasi liiton varapuheenjohtaja Ritva Korhonen, ja juhlapuheen piti liiton puheenjohtaja Antti Holopainen. Tilaisuuden juonsivat Paavo Antikainen Kuopiosta ja Senja Räsänen Helsingistä, ohjelmiston koordinoi Ritva Korhonen Lahdesta, arpamyynti ja monet muut askareet hoidettiin myös vapaaehtoisvoimin. Viikonlopun aikana nähtiin upea ja monipuolinen kirjo yhdistysten edustajien laulu-, sketsi-, lausunta- ja musiikkiesityksiä. Lauantai-iltaa vietettiin yhteislaulun, makkaranpaiston, spontaanien ohjelmaesitysten ja rupattelun merkeissä. Yhdistysten askartelu- ja käsityökerhojen ja yksittäisten jäsenten kädentaitojen, kuvateosten ja valokuvien näyttely oli esillä mm. lomakodin Linnea-salissa. Uudenlaista näyttelyantia edusti Helsingin yhdistyksen varjo-guggenheim, oman elämän WOW-kokemusten näyttely. Ohjelman lomassa käydyn tiukan boccie-kisan päätteeksi kiertopalkinto siirtyi Lappeenrannasta Tampereelle. Kulttuuripäivien päätteeksi jaettiin kunniakirjat esiintyjille ja muille, joiden vapaaehtoistyöllä tämä mahtava, virkistävä ja voimaannuttava tapahtuma oli taas kerran saatu aikaan. Liiton kurssien ja seminaarien illanvietoissa on osallistujien omaehtoinen ohjelmatoiminta yhteislaulut, musiikki-, laulu- ja runoesitykset, tarinankerronta, seuraleikit ym. ollut tärkeänä virkistyksenä ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistajana. Jäsenistön omia runoja, pakinoita, valokuvia ym. julkaistiin Uusi Invalidi-lehdessä. Liiton paikallisyhdistyksissä toimi aktiivisia, säännöllisesti kokoontuvia askartelu- ja käsityökerhoja sekä ohjelmaryhmiä, liikunta- ja muita harrastuskerhoja. Laulu, musisointi ja käden taidot ovat muutoinkin mukana lähes kaikessa yhdistysten toiminnassa. Yhdistysten retkeily- ja matkailutoiminta oli myös runsasta: retkiä tehtiin toisiin yhdistyksiin, Vähäjärven lomakotiin, teatteriesityksiin, lähiseudun nähtävyyksiin ja luontokohteisiin ja ulkomaillekin. 9. Yhteistyö ja edustukset eri järjestöissä Liiton toimihenkilöt ja muut edustajat osallistuivat yhteistyöjärjestöjen ja asiantuntijaorganisaatioiden, mm. Suomen sosiaali ja terveys (SOSTE) ry:n, Raha-automaattiyhdistyksen (Ray), Valtakunnallisen vammaisneuvoston (Vane), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Demokraattisen Sivistysliiton (DSL) seminaareihin ja koulutus-, tiedotus- ym. tilaisuuksiin. Puheenjohtaja Antti Holopainen oli SOSTEn valtuuston varajäsen. DSL:n johtoelimissä liittoa edustivat liiton toimihenkilöt, Tarja Västilä liittohallituksen jäsenenä ja Marja-Leena Kalkkinen liittovaltuuston varapuheenjohtajana. Päivi Koivunen oli liiton edustajana Suomen DPI ry:n hallituksessa. Toiminnanjohtaja Marja-Leena Kalkkinen osallistui SOSTEn eri teemaverkostoihin. Liiton edustajiksi eri järjestöjen kokouksiin liittohallitus nimesi seuraavat henkilöt: - Raha-automaattiyhdistys Ray: Marja-Leena Kalkkinen (vara: Ritva Korhonen) - Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry: Marja-Leena Kalkkinen (vara: Tapio Tenhunen) - Suomen DPI ry: Päivi Koivunen / Marja-Leena Kalkkinen (vara: Tapio Tenhunen) - Terveysrintama ry: Juha Kovanen (vara: Tapio Tenhunen) - Hauhon Reitti ry: Tarja Västilä. Syksyllä liittohallitus päätti, että liitto hakee Vammaisfoorumi ry:n jäsenyyttä. Useilla liiton paikallisyhdistyksillä on edustajansa alueensa vammaisneuvostossa ja muissa paikallisissa vammaisten ja eri järjestöjen yhteistyöelimissä. Yhdistyksillä on ollut vaihtelevin muodoin toiminnallista yhteistyötä muiden paikallisten järjestöjen, mm. vammais-, potilas-, eläkeläis-, asukas-, työväen- ja työttömien järjestöjen kanssa.

11 10. Vähäjärven lomakoti 10(11) Liiton omistama, Hämeenlinnan Hauholla sijaitseva Vähäjärven lomakoti on jo yli 50 vuoden ajan ollut liiton ja sen paikallisyhdistysten sekä muiden järjestöjen ja yksityisten henkilöiden käytössä. Lomakodissa järjestettiin liiton kokoukset ja koulutustilaisuudet ja yhteistyössä Solaris-lomat ry:n kanssa monivammaisten sosiaalilomat. Liiton paikallisyhdistykset järjestivät omia kurssejaan, virkistys- ja liikuntapäiviä lomakodissa. Lomakoti tarjosi palvelujaan erilaisille yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Monet syntymäpäivät ja sukutapaamiset kuuluivat lomakodin vuosittaiseen toimintaan. Vuoden 2014 aikana lomakodissa oli yöpymisiä ja päivätilaisuuksia 25, joissa kävijöitä oli yhteensä noin 300. Yleinen taloudellinen tilanne ja henkilökohtaisten rahojen niukkuus ovat heijastuneet lomakodin käyttöön pienenevinä ryhminä ja lyhenevinä lomina. Toimintavuoden aikana lomakodissa tehtiin pieniä korjauksia ja uusittiin kalustoa. 11. Talous ja henkilöstö Raha-automaattiyhdistyksen (Ray) toiminta-avustukset muodostavat perustan liiton taloudelle ja toimintakyvylle. Vuodelle 2014 Ray myönsi liiton ja sen jäsenjärjestöjen toimintaan yleisavustusta (haettiin ) eli saman verran kuin edelliselle vuodelle. Hakemuksen projektiavustuksesta paikallisen sosiaalineuvontatyön kehittämiseen Ray hylkäsi. Ray:n avustusvalmistelijalle esiteltiin kahdessa tapaamisessa liiton toiminnan erityispiirteitä ja resurssitilannetta. DSL:n opintokeskukselta saatiin tukea koulutus- ja kulttuuritilaisuuksien kuluihin. Liiton suurimpia kustannuseriä olivat henkilöstömenot, koulutustoiminta, Uusi Invalidi-lehti sekä toiminta-avustukset yhdistyksille. Vuoden 2014 tilinpäätös osoittaa poistojen jälkeen noin euron alijäämää. Liiton toimistolle löydettiin syksyllä uudet, asianmukaiset ja varsin edulliset vuokratoimitilat Näkövammaisten Keskusliiton (NKL) omistamasta Iiris-keskuksesta Helsingin Itäkeskuksesta, jonne toimisto muutti marraskuun alussa, ja Kulmavuorenkadun vuokrasopimus päättyi vuoden lopussa. Liiton toimihenkilöitä olivat toiminnanjohtaja Marja-Leena Kalkkinen, taloudenhoitaja Tarja Västilä (50 %) sekä osa-aikainen (50 %) toimistotyöntekijä Minna Nieminen. Kaikkien toimenkuvat ovat käytännössä huomattavasti tehtävänimikkeitä laajemmat. Vähäjärven lomakodissa työskentelivät johtajana Tarja Västilä (50 %), talonmies-vahtimestarina Pekka Alin, kokkina Pekka Naukkarinen ja siivoojana Pirjo Tuominen. Tarpeen mukaan sijaisena ja kiireapuna lomakodin keittiössä ja siivouksessa toimi Marja Kokko. Mittaamattoman arvokkaan panoksen liiton toiminnan ja talouden tueksi antoivat liiton yhdistykset ja yksittäiset jäsenet lahjoituksin ja talkootöin. 12. Toiminnan ja talouden seuranta- ja arviointikäytännöt Tammikuussa kartoitettiin vuosittaisella toimintakyselyllä liiton paikallisyhdistysten toimintamuotoja ja -aktiivisuutta sekä palautetta liiton toiminnan kehittämiseksi. Tilin- ja toiminnantarkastaja suorittivat liiton tilin- ja toiminnantarkastuksen vuodelta 2013 liiton toimistolla ja antoivat lausuntonsa, jotka käsiteltiin liittohallituksessa ja liittokokouksessa. Liittokokous käsitteli ja hyväksyi liittohallituksen valmisteleman kertomuksen vuoden 2013 toiminnasta ja taloudesta sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle Liittohallituksen kokouksissa ja valmistelevissa työryhmissä tarkasteltiin säännöllisesti liiton keskeisten toiminta-alueiden (edunvalvontatyö, koulutus, lehti ja muu tiedotus ym.) toteutusta ja jäsenistön palautteita sekä liiton ja lomakodin taloudellista tilannetta ja näkymiä. Tositetarkastajien lausunnot käsiteltiin liittohallituksen kokouksissa. Koulutustilaisuuksien osallistujilta kerättiin kurssien päätöskeskusteluissa ja nimettömillä palautelomakkeilla systemaattisesti palautetta ja kehittämistoiveita, joita hyödynnettiin koulutustoiminnan ja -muotojen jatkuvassa kehittämisessä. Liiton toimi- ja luottamushenkilöiden yhdistyskäynnit, yhdistysten ja jäsenten yhteydenotot liittoon sekä kurssien ym. tapahtumien yhteydessä käydyt keskustelut ovat täydentäneet kuvaa toiminnasta ja jäsenistön tarpeista. Ray:lle on liiton toimisto toimittanut pyydetyt seuranta- ja arviointitiedot liiton toiminnasta ja tilasta, ja toimihenkilöt ovat osallistuneet Ray:n ja SOSTEn järjestämiin arviointikoulutuksiin.

12 11(11) 13. Yhteenvetoa ja arviota vuodelta 2014 Toimintavuonna liitto panosti edelleen syrjäytymistä ehkäisevään ja paikallista sosiaalineuvontatyötä tukevaan koulutukseen, tiedotukseen, vaikuttamistoimintaan ja kokemustenvaihtoon, jota sävyttivät myös lukuisat sosiaali- ja terveysalan lakien uudistushankkeet. Muutamien koulutustilaisuuksien osallistujamäärät jäivät odotettua pienemmiksi mm. jäsenistön ikääntymisen, liikkumisvaikeuksien ja sairastelun vuoksi. Osallistujien palautteet olivat kuitenkin erittäin positiivisia: alustukset olivat asiantuntevia ja innostavia ja keskustelu aktiivista ja antoisaa. Myös liiton lehteä, kannanottoja ja yhdistyskirjeitä on jäsenistö pitänyt tärkeinä ja hyödyllisinä. Liiton taloudellisten ja henkilöresurssien niukkuus rajoitti edelleen toiminnan laajentamista. Uusien toiminnallisten avausten sijaan pyrittiinkin pitämään huolta jatkuvasta sisällöllisestä kehittämisestä ja resurssien tehokkaasta käytöstä. Liiton toiminnan ylläpitäminen ja saavutetut tulokset eivät olisi olleet mahdollisia ilman henkilöstön monitoimisuutta ja hyvää yhteistyötä sekä ennen muuta yhdistysten ja jäsenistön aktiivista osallistumista, vastuunottoa ja talkoohenkeä. Liittomme vahva perinne, yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden henki näkyi tänäkin toimintavuonna mm. paikallisyhdistysten moninaisena opinto-, neuvonta-, harrastus- ym. toimintana, aktiivisena osallistumisena ja kokemusten jakamisena liiton kursseilla, seminaareissa ja kokouksissa, runsaana juttu- ja kuvatarjontana Uusi Invalidi-lehteen, vammaiskulttuuripäivien toteutuksessa sekä huolenpitona myös liiton lomakodista. Kiitokset yhdistyksille ja jäsenistölle! LIITON TOIMINTAA VUONNA 2014 KALENTERIYHTEENVETONA: TAMMIKUU: Yhdistyskirje 1/14 & toimintakysely yhdistyksille Liittohallituksen kokous Ikmo-kurssi 1 (Porin yhdistys) Askartelukurssi HELMIKUU: Yhdistyskirje 2/14 Paikallisyhdistysten vuosikokoukset MAALISKUU: Liittohallituksen kokoukset 1.3. ja Liittokokousviikonloppu: Seminaari ja liittokokous Yhdistyskirje 3/14 Uusi Invalidi-lehti 1/14 ilmestyi Ikmo-kurssi 2 (Helsingin yhdistys) HUHTIKUU: Liittohallituksen järjestäytymiskokous 5.4. Yhdistyskirje 4/14 TOUKOKUU: Ikmo-kurssi 3 (Jyväskylän yhdistys) Sosiaalilomaviikko Uusi Invalidi-lehti 2/14 ilmestyi Vuoden 2015 jäsenjärjestöavustushakemus Ray:lle KESÄKUU: XXX Vammaiskulttuuripäivät HEINÄKUU: Sosiaalilomaviikko ELOKUU: Liittohallituksen seminaari ja kokous Yhdistyskirje 5/14 SYYSKUU: Sosiaalilomaviikko Liittohallituksen kokous Yhdistyskirje 6/14 Uusi Invalidi-lehti 3/14 ilmestyi Vuoden 2015 yleisavustushakemus Ray:lle LOKAKUU: Syysseminaari Ikmo-kurssi 4 (Lappeenrannan ja Keravan yhdistykset) Yhdistyskirje 7/14 MARRASKUU: Liiton toimisto muutti uusiin tiloihin Ikmo-kurssi 5 (Lahden ja Rauman yhdistykset) Sosiaalineuvontatoiminnan kurssi JOULUKUU: Uusi Invalidi-lehti 4/14 ilmestyi. Liittohallituksen kokous

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY PL 30, 00030 IIRIS (Marjaniementie 74, Helsinki) (09) 3960 5680 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY PL 30, 00030 IIRIS (Marjaniementie 74, Helsinki) (09) 3960 5680 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi, kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi, kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 2014-2016 Siilinjärven kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Käyntiosoite: Kasurilantie 1 Postitusosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi Puhelin: 017 401 111, faksi:

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016 Ikäihmisten Neuvosto Toimintakertomus 2016 1 Sisällys YLEISTÄ... 2 JÄSENET... 3 TYÖVALIOKUNTA... 4 KOKOUKSET... 4 TAPAHTUMAT, KOULUTUKSET... 5 2 YLEISTÄ Ikäihmisten Neuvostolla oli historiansa kuudestoista

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti MLL:n paikallisyhdistyksen hallinnon vuosikello (Lähde: MLL /Yhdistysnetti) TAMMIKUU Yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous Varan, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenvastaavan ja muiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

KHALL 81 Hallintojohtaja

KHALL 81 Hallintojohtaja Kaupunginhallitus 81 26.02.2013 Kaupunginhallitus 209 07.05.2013 Kaupunginhallitus 269 25.06.2013 Kaupunginhallitus 328 09.09.2013 Kaupunginhallitus 384 28.10.2013 KUHMON VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANON TÄSMENTÄMINEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh

Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh Ohje 1 / 5 Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh 23.10.2017 Alaotsikko Nuorisovaltuusto Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Lapsiperheraati Elinkeinoasioiden raati Kylä- ja kaupunginosaraati Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Perusturvakeskus, Turuntie 639, Riihikoski

Perusturvakeskus, Turuntie 639, Riihikoski PÖYTYÄN KUNTA VANHUSNEUVOSTO 24.10.2017 1. Aika: 24.10.2017 klo 9.00 10.00 Paikka: Paikalla: Perusturvakeskus, Turuntie 639, 21870 Riihikoski Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola,

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 1/2017 27.2.2017 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2016 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Kotkan Pelastakaa Lapset ry

Kotkan Pelastakaa Lapset ry Kotkan Pelastakaa Lapset ry Perustettu 1948 vuonna 2018 70-vuotisjuhlavuosi Pelastakaa Lapset järjestön paikallisyhdistys 68 paikallisyhdistystä Jäseniä on tällä hetkellä 147 Poliittisesti ja eri uskontokuntiin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vanhusneuvoston ensimmäinen toiminta vuosi, uuden lain astuessa voimaan

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vanhusneuvoston ensimmäinen toiminta vuosi, uuden lain astuessa voimaan Naantalin vanhusneuvosto TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vanhusneuvoston ensimmäinen toiminta vuosi, uuden lain astuessa voimaan Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 - lain 11 säätää vanhusneuvostosta 1. VANHUSNEUVOSTO

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Paikallisdemokratian ja osallistumisen toimikunta 24.2.2010 José Valanta toimikunnan sihteeri Paikallisdemokratia

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kotien Puolesta Keskusliitto ry. 2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

1. Yhdistyksen nimi on Kotien Puolesta Keskusliitto ry. 2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. KOTIEN PUOLESTA KESKUSLIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Kotien Puolesta Keskusliitto ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

PALTAMON VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus

PALTAMON VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus PALTAMON VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus vuosilta 2014-2015 Vanhusneuvosto 22.3.2016 3 1. Yleistä Heinäkuun alussa 2014 voimaan tulleen vanhuspalvelulain mukaisesti Paltamon kuntaan asetettiin vanhusneuvosto

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Invalidiliitto ry Järjestöpäivät Kuntavaalit Sote-uudistus

Invalidiliitto ry Järjestöpäivät Kuntavaalit Sote-uudistus Invalidiliitto ry Järjestöpäivät 4.2.2017 Kuntavaalit Sote-uudistus Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja Elina Akaan-Penttilä, lakimies Keijo Kaskiaho, liittohallituksen 2. vpj, sote-johtoryhmän pj

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2). 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät yhdistys Yhdistyksen ensimmäinen kokous Aika: 28.8.2013 klo 19-20 Paikka: Luontotalo Arkki, Pori Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot