TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY"

Transkriptio

1 TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, Helsinki (09) Faksi (09) sähköposti: kotisivut: TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Liittovaltuuston hyväksymä

2 1(10) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Toimintaympäristöstä Vuotta 2012 leimasivat edellisvuosien tapaan kuntapalvelujen yksityistäminen ja palveluverkkojen harveneminen kuntaliitosten ja lyhytnäköisten säästötoimien myötä. Hintojen ja palvelumaksujen nousu, terveydenhoidon, vammaispalvelujen ja kotipalvelujen saatavuuden vaikeudet ja omaishoidontuen ja vanhustenhoidon puutteet ovat koetelleet etenkin pienituloisten ikääntyvien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden arkea. Syksyn kunnallisvaalit nostivat keskustelun kuntapalveluista ja kuntien tehtävistä hetkeksi julkisuuteen ja antoivat tilaisuuden paikallisten kysymysten aktiiviseen esillenostamiseen kunnissa. Tyypillistähän sosiaalilainsäädännöllemme on kuntien laaja harkintavalta lakien soveltamisessa, mikä on osaltaan heikentänyt vammaisten, pitkäaikaissairaiden, vanhusten ja muiden palveluja ja tukia tarvitsevien kansalaisten oikeuksia ja mm. alueellisten tasa-arvon toteutumista. Toimintavuonna oli Suomessa valmisteilla varsin laajamittaisia ja kauaskantoisia muutoshankkeita, mm. kuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuumallien valmistelu, joiden osalta ratkaisut kuitenkin jäivät tuleville vuosille. Vuoden mittaan aiheutti paljon keskustelua vanhuspalvelulaki, joka vahvistettiin vuoden lopulla ja astuu voimaan heinäkuussa Laki säätää ikääntyneiden oikeuksista aiempia lakiehdotuksia vahvemmin, joskin mm. henkilöstömitoituksen säätely jäi seurannan varaan. Lain käytännön toteutus ja sen vaikutukset mm. ikääntyneiden vammaisten oikeuksiin riippuvat sekä kuntien resursseista että etenkin kuntakohtaisesta päätöksenteosta, voimavarojen kohdentamisesta ja toimintakäytännöistä. Sen sijaan terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen ei vieläkään edennyt, vaikka se on ollut jo useassa hallitusohjelmassa. Päinvastoin: vuoden lopulla päätettiin hallitusohjelman säästötavoitteisiin vedoten heikentää lääkkeiden Kela-korvauksia. Niin ikään korotettiin terveydenhoitomatkojen omavastuuta, juuri kun matkat pitenevät ja kallistuvat palvelujen keskittyessä ja harvetessa. Tällaiset kehityssuunnat ovat vain korostaneet liiton toiminnan painottumista yhä vahvemmin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ja muiden apua tarvitsevien opastukseen ja neuvontaan tarpeellisten palvelujen ja tukien saamiseksi ja paikallisen edunvalvonta- ja neuvontatyön tukemiseen. 2. Liiton toimielimet ja kokoukset 2.1. Liittovaltuusto Vuoden 2011 liittokokouksen valitsema liittovaltuusto kokoontui 18.3 Vähäjärven lomakodissa. Kokoukseen osallistui liittovaltuuston puheenjohtajan Pauli Toikan lisäksi 14 liittovaltuuston jäsentä. Kokouksen seuraajina oli liittohallituksen jäseniä sekä yhdistysten nimeämiä muita jäseniä. Liittovaltuusto hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2011 sekä vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle Kokouksen kannanotoissa vaadittiin Kelan hoitotukien suuntaamista eniten tukea tarvitseville sekä terveydenhuollon maksukattojen yhdistämistä ja pidättäytymistä omavastuiden korotuksista. Liittovaltuusto käsitteli myös kolme yhdistysten tekemää aloitetta, jotka koskivat vanhuspalvelulain valmistelua ja lain toteutuksen valvontaa, kuntapalvelujen säilymistä kuntauudistuksen yhteydessä sekä yhdistysten arkistoaineistojen toimittamista Kansan arkistoon.

3 2.2. Liittohallitus Liittohallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa: 28.1., 16.3., 31.5., ja Kokoukset pidettiin Vähäjärven lomakodissa. Liiton vakiintuneen käytännön mukaan varajäsenet kutsuttiin ja osallistuivat kokouksiin varsinaisten jäsenten tapaan. Liittohallituksen osallistumisaktiivisuus oli hyvä: osallistujamäärä vaihteli kokouksittain keskiarvon ollessa noin 12 jäsentä/kokous. Seuraavassa liittohallituksen kokoonpano ja kokouksiin osallistuminen henkilöittäin: Antti Holopainen puheenjohtaja 5 / 5 kokousta Timo Piippo varapuheenjohtaja 5 Paavo Antikainen jäsen 5 Ritva Korhonen jäsen 5 Aino Laine jäsen 4 Erkki Matikainen jäsen 4 Elma Mikkonen jäsen 4 Tauno Paakkonen jäsen 3 Eero Salonen jäsen 4 Tapio Tenhunen jäsen 3 Kalevi Tuominen jäsen 3 Kurt Laine 1. varajäsen 5 Terttu Elomaa 2. varajäsen 2 Vesa Ruskeeniemi 3. varajäsen 4 Anni Tiainen 4. varajäsen 3 Liittovaltuuston puheenjohtaja Pauli Toikka osallistui vuoden 2012 aikana kahteen kokoukseen. Kokousten valmistelijoina, esittelijöinä ja sihteereinä toimivat liiton toimihenkilöt, toiminnanjohtaja Marja-Leena Kalkkinen ja taloudenhoitaja Tarja Västilä. 2(10) Keskustelu kokouksissa oli hyvin aktiivista. Erityisesti puhuttivat edunvalvonta-asiat, sekä valmisteilla ollut vanhuspalvelulaki ja muut ajankohtaiset valtakunnalliset hankkeet että kokemusten vaihto ja kuulumiset paikallisista ongelmista ja kamppailukysymyksistä. Liittohallitus käsitteli kokouksissaan myös liiton koulutus- ja tiedotustoimintaa, talousasioita, sosiaalilomien järjestämistä, ansiomerkkiesityksiä, järjestöllisiä asioita ja osallistumista eri tapahtumiin. Kokouksissa myös arvioitiin säännöllisesti liiton toimintaa ja tavoitteiden toteutumista, liiton ja lomakodin taloudellista tilannetta ja näkymiä sekä kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia eri toimintalohkoilla Tilin- ja toiminnantarkastus Liiton tilin- ja toiminnantarkastajina toimivat Sixten Rabb ja Erkki Hirvonen. Varatilintarkastajina olivat Sirpa Mittilä ja Riitta Suokas. Tilin- ja toiminnantarkastus vuodelta 2011 suoritettiin liiton toimistolla. Toukokuussa Rabb ja Hirvonen suorittivat Vähäjärven lomakodin kiinteistökatselmuksen ja laativat havainnoistaan kirjallisen raportin. Liittohallituksen nimeäminä tositetarkastajina toimivat Aino Laine (varalla Vesa Ruskeeniemi) ja Eero Salonen Liittohallituksen työryhmät Uusi Invalidi-lehden toimituskunta eli lehtityöryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa arvioimaan lehteä ja kokoamaan lukijoiden palautetta sekä suunnittelemaan lehden seuraavia numeroita ja lehden sisällön, ulkoasun ja ilmoitushankinnan kehittämistä. Työryhmän työhön osallistuivat Antti Holopainen (pj), Ritva Korhonen, Hannu Oittinen, Timo Piippo, Vesa Ruskeeniemi ja Pauli Toikka, taittaja Asmo Koste sekä Marja-Leena Kalkkinen (siht.) ja Tarja Västilä. Kiinteistötyöryhmää työllistivät toimintavuonna ennen muuta Vähäjärven lomakodin remonttisuunnitelman laatiminen kiinteistökatselmusraportin pohjalta ja sen toteutuksen käynnistäminen sekä lomakodin lämmitysjärjestelmäremontin valmistelu. Työryhmän muodostivat Erkki Matikainen (koollekutsuja), Elma Mikkonen, Tauno Paakkonen, Timo Piippo, Vesa Ruskeeniemi sekä lomakodin johtaja Tarja Västilä (sihteeri) ja talonmies-vahtimestari Pekka Alin. Taloustyöryhmään kuuluivat Eero Salonen, Tapio Tenhunen, Kalevi Tuominen sekä Tarja Västilä (koollekutsuja) ja Marja-Leena Kalkkinen ja tarvittaessa puheenjohtaja Antti Holopainen.

4 3. Jäsenistö Liittoon kuuluu 20 paikallisyhdistystä: Forssan, Helsingin, Hämeenlinnan, Jyväskylän, Keravan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Lopen, Nokian, Oulun, Oriveden, Pieksämäen, Porin, Rauman, Tampereen, Turun, Valkeakosken, Varkauden ja Vilppulan yhdistykset. Lisäksi liittoon kuuluu yhteisöjäsenenä Helsingin kirvesmiehet Ry (RL os.1) sekä muutamia kannatusjäseniä. Paikallisyhdistysten toiminta-alueet ovat paljon kotikuntaa laajempia. Oriveden, Lopen, Pieksämäen ja Forssan yhdistyksissä on toiminta jäsenistön ikääntymisen ja harvenemisen vuoksi ollut hiljaiselossa. Syksyllä perustettiin Kotkassa uusi paikallisyhdistys, Kotkan seudun tapaturma- ja sairausinvalidit, joka suuntautuu vahvasti paikalliseen edunvalvonta- ja sosiaalineuvontatyöhön. Yhdistyksen hakeutuminen virallisesti liiton jäsenyhdistykseksi siirtyi vuoden 2013 puolelle, koska sen rekisteröinti oli vuodenvaihteessa PRH:ssa vielä kesken. 3(10) Toimintavuonna täyttivät Tampereen ja Turun yhdistykset 65 vuotta ja Jyväskylän yhdistys 50 vuotta. Tampereen yhdistys juhli merkkivuottaan perinteisissä Kaamoksen kaatajaisissa ja Turun yhdistys toimistonsa avoiminten ovien päivänä. Jyväskylän yhdistyksen juhlan yhteydessä luovutettiin kaksi liiton kultaista ja kuusi hopeista ansiomerkkiä pitkään ansiokkaasti toimineille jäsenille. Paikallisyhdistysten tärkeimpiä toimintamuotoja ovat olleet säännöllisesti kokoontuneet kerhot, joissa on käsitelty paikallisia edunvalvonta-asioita ja muita ajankohtaisia teemoja, sosiaalineuvonta, opintotoiminta sekä monimuotoinen harrastus-, liikunta-, retki- ja muu virkistystoiminta. Yhdistykset ovat järjestäneet keskinäisiä tapaamisia vierailuilla toisten yhdistysten kesäpaikoissa ja kerhoissa sekä yhteisillä teatteri- ym. retkillä, kursseilla, seminaareilla ja pikkujouluilla. Paikallisen toiminnan määrä ja painotukset vaihtelivat yhdistysten voimavarojen, jäsenten määrän, ikärakenteen ja kiinnostuksen kohteiden sekä paikallisten olosuhteiden, mm. kokoontumistila- ja yhteistyömahdollisuuksien mukaan. Kuntien avustukset paikallisyhdistyksille ovat viime vuosina huomattavasti vähentyneet, paikoin jopa loppuneet kokonaan. Toiminta-avustuksina päätti liittohallitus jakaa Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustuksesta paikallisyhdistyksille yhteensä euroa, josta euroa varattiin liiton kursseille osallistumisen subventointiin. Jakoperiaatteina käytettiin yhdistysten jäsenmäärää ja aktiivisuutta paikallisessa edunvalvontatyössä sekä pienimpien yhdistysten toimintaedellytysten varmistamista. Avustusta varattiin myös lepotilassa olleiden tai uusien yhdistysten toiminnan käynnistämisen tukemiseen, ja sillä tuettiinkin loppuvuonna Kotkan yhdistyksen perustamistoimia. Liiton toimistosta lähti yhdistyksille ja liittohallituksen jäsenille viisi yhdistyskirjettä, joissa tiedotettiin liiton kursseista ja muista tapahtumista, Uusi Invalidi-lehden aikataulusta ja teemoista, järjestöllisistä asioista, liiton kannanotoista sekä muista edunvalvontaan ja toiminnan kehittämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Vuoden alussa kerättiin tietoa yhdistysten toiminnasta vuotta 2011 koskevalla toimintakyselyllä, joka tuki yhdistysten ja liiton toimintakertomusten laatimista. Yhdistysten vuosikokouksissa, vuosijuhlissa ja muissa tilaisuuksissa vierailivat liiton edustajina toimintavuonna puheenjohtaja Antti Holopainen, liittohallituksen jäsenet Paavo Antikainen, Eero Salonen ja Kalevi Tuominen sekä liiton toimihenkilöt Marja-Leena Kalkkinen ja Tarja Västilä. Liiton toimesta on tehty yhdistyksille kirjanpitoja. Liiton omistamaa Vähäjärven lomakotia ovat yhdistykset ja jäsenet voineet käyttää jäsenhinnoin. Liiton nykyisten ja entisten aktiivien merkkipäiviä muistettiin onnitteluin ja poismenneiden omaisia suruadressein. 4. Edunvalvontatyö Liiton edunvalvontatyö on vaikuttamista valtakunnantason päättäjiin, jäsenyhdistysten tukemista paikallisessa edunvalvontatoiminnassa sekä tiedotus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa monivammaisten tueksi. Liittohallituksen kokouksissa käsiteltiin säännöllisesti ajankohtaisia sosiaali- ja terveyslainsäädännön asioita ja vaihdettiin kokemuksia yhdistysten edunvalvonta- ja neuvontatoiminnasta ja muista paikallisista kysymyksistä.

5 4.1. Vaikuttamistoiminta Kannanotoissaan liitto vaati julkisten terveys-, vammais-, vanhus- ym. palvelujen kohentamista sekä vammaisten ja vanhusten oikeuksien varmistamista julkisiin tukiin ja palveluihin: Maksukatto kuntoon ei omavastuiden korotuksille! (liittovaltuusto ): vaatimuksina mm. terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen yhdeksi enintään 350 euron maksukatoksi ja pidättäytyminen lääkkeiden ja terveydenhuollon maksujen omavastuuosuuksien korotuksista. Kelan hoitotuki eniten tukea tarvitseville (liittovaltuusto ): hoitotuen perusteena olisi pidettävä avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta eikä vain palveluista aiheutuneita kustannuksia, etenkin silloin, kun hakijalla ei ilman tukea ole taloudellista mahdollisuutta hankkia tarpeellisia palveluja, Kelan asiakaspalvelun tulisi myös aktiivisesti opastaa hoitotuen hakemisessa. Vahva laki ikäihmisten oikeuksia turvaamaan! liiton lausunto ns. vanhuspalvelulakiesityksestä (liittohallitus ): vaatimuksina mm. ikäihmisille subjektiivinen oikeus tarpeellisiin palveluihin ja tukiin, pienituloisille palvelut maksuttomina, säädökset ikäihmisten palveluja ja hoivaa toteuttavan henkilöstön vähimmäismääristä ja -laadusta, ikääntyneiden vaikeavammaisten oikeuden turvaaminen vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin sekä lain toteutuksen valvonta. Kannanotot lähetettiin mm. peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle, kaikille eduskuntaryhmille ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille. Lisäksi ne toimitettiin tiedoksi tiedotusvälineille, liiton paikallisyhdistyksille ja kulloisenkin aiheen mukaan eri yhteistyöjärjestöille ja julkaistiin Uusi Invalidi-lehdessä. Yhdistykset ovat olleet aktiivisia paikallisissa kamppailuissa mm. kuntapalvelujen säilyttämisen ja kohentamisen puolesta. Yhdistykset ovat myös pitäneet aktiivisesti yhteyttä kuntien virkamiehiin ja luottamushenkilöihin ja kutsuneet heitä tilaisuuksiinsa kuulemaan ja keskustelemaan vammaisten tilanteesta ja tarpeista sekä kunnan palveluista ja tuista. Kannanotoissaan yhdistykset ovat ilmaisseet kuntapäättäjille huolensa mm. paikallisista terveydenhuollon, vammaispalvelujen ja vanhustenhoidon ongelmista. Liiton ja yhdistysten edustajia oli mukana myös mm. hallituksen budjettiriihimielenosoituksessa Säätytalolla Sosiaalineuvonta Liittotasolla sosiaalineuvontatyötä tehtiin kurssien, muiden tilaisuuksien ja yhdistyskäyntien yhteydessä sekä vastaamalla lukuisiin yhteydenottoihin ja kysymyksiin liiton toimistossa ja lomakodissa. Paikallista toimintaa tuettiin mm. sosiaalineuvontatyön koulutuksella (ks. kohta 5) ja opastuksella, tiedottamalla ajankohtaisista lainsäädäntöasioista ja välittämällä yhdistysten toimintakokemuksia mm. Uusi Invalidi-lehdessä ja liiton toimielinten kokouksissa. Tampereella, Valkeakoskella, Raumalla ja Oulussa toimi avoin sosiaalineuvontatoiminta. Helsingin yhdistyksellä on toimistossaan kokopäiväinen sosiaalisihteeri. Muutoin yhdistyksissä on henkilökohtaista neuvontatyötä, auttamista hakemusten ja valitusten laatimisessa ym. tehty eri muodoin, mm. kerhojen ja toimistopäivystysten yhteydessä ja yksittäisten aktiivien toimesta. 5. Koulutus- ja kurssitoiminta Koulutustoiminnassa panostettiin syrjäytymisen ehkäisemistä ja paikallista sosiaalineuvontatoimintaa tukevaan koulutukseen sekä ajankohtaisiin sosiaali- ja terveyspolitiikan aiheisiin. Liiton koulutustilaisuudet järjestettiin Vähäjärven lomakodissa. Osallistumismaksut on Ray:n ja DSL:n avustusten ja liiton koulutustuen avulla pyritty pitämään mahdollisimman pieninä, jotta maksu ei rajoittaisi pienituloisimpien osallistumista. Kursseilta kerättiin osallistujien palaute sekä suullisesti että nimettömästi lomakkeilla Ikääntyvät monivammaiset-kurssit Ikääntyvät monivammaiset syrjäytymistä estämässä (Ikmo)-kurssien tavoitteena on opastaa ja kannustaa hakemaan lakisääteisiä palveluja ja tukia, vahvistaa ikääntyvien vammaisten omatoimisuutta ja itsetuntoa. Ray:n kohdennetulla tuella järjestettiin nyt viisi viisipäiväistä ikmo-kurssia, kolme keväällä ja kaksi syyskaudella. Entiseen tapaan kurssit suunnattiin yhdistyksittäin. Vaikka sairaustapaukset ym. aiheuttivat jonkin verran peruutuksia, täyttyivät kurssit pääosin hyvin: kursseille osallistui yhteensä 118 kurssilaista Jyväskylän (22), Lappeenrannan (25), Lahden ja Keravan (yht. 14), Oulun (30) sekä Tampereen ja Vilppulan (yht. 27) yhdistyksistä. 4(10)

6 Ikmo-kursseilla käsiteltiin mm. Kelan tukia vammaisille ja pienituloisille eläkeläisille, kunnallisia vammais-, sosiaali- ja terveyspalveluja, terveyden edistämistä sekä esteettömyys- ja turvallisuusasioita ja arjen apuvälineitä. Yhdessä pohdittiin myös mm. vanhustenhoidon kysymyksiä. Luentojen lomassa tehtiin runsaasti ryhmätöitä harjoitellen yhdessä mm. hakulomakkeiden täyttöä. Kurssien vakio-ohjelmaan kuuluivat myös ohjattu aamujumppa, mahdollisuus verenpaineen ja -sokerin mittaukseen sekä yhteiset illanvietot. Tarpeen mukaan käytiin henkilökohtaisia keskusteluja kurssilaisten elämäntilanteesta ja avustettiin mm. hakulomakkeiden täytössä. Ikmo-kurssilaisten keski-ikä oli noin 75 vuotta. Lähes neljä viidesosaa oli 70 vuotta täyttäneitä; alle 65-vuotiaita oli noin joka kymmenes. Joka kolmannella kurssilaisista kuukausitulot olivat alle euron, ja kaikkiaan yli 2/3:lla tulot jäivät alle euron kuukaudessa. Kursseilla oli mukana ilahduttavan paljon ensikertalaisia. Tiedonsaanti yhteiskunnan tuista ja opastus tukien hakemiseen oli siis monelle hyvinkin tarpeen, mikä tuli esille myös kurssipalautteissa. 5(10) Kurssien vetäjinä toimivat liiton toimihenkilöt Marja-Leena Kalkkinen ja Tarja Västilä, luennoitsijoina lisäksi liiton puheenjohtaja Antti Holopainen ja varapuheenjohtaja Timo Piippo. Kurssien sisältöä ja toimintamuotoja on kertyneiden kokemusten ja palautteiden pohjalta jatkuvasti kehitetty resurssien sallimissa rajoissa. Kurssilaisten välityksellä tuettiin osaltaan myös paikallista neuvonta- ja edunvalvontatyötä. Kurssilaiset saivat mukaansa luentomateriaalit ja Kelan sosiaaliturvaesitteitä muistin tueksi ja yhdistyksissäkin hyödynnettäväksi. Yhdistyksissä on kurssien jälkeen aktivoiduttu hakemaan tarpeellisia tukia ja palveluja ja auttamaan oikeuksien hakemisessa ja kurssien teemoja on otettu kerhon opintoaiheiksi Sosiaalineuvontatyön kurssit Paikallisen neuvonta- ja vertaistukitoiminnan vahvistamiseksi järjestettiin kaksi sosiaalineuvonnan kurssia neuvontatyötä yhdistyksessään tai toiminta-alueillaan tekeville tai aloitteleville. Neuvontatyön täydennys- ja jatkokurssilla teemoina olivat työtapaturma-, ammattitauti- ja työkyvyttömyyseläkekysymykset, alustajana asiantuntijalääkäri Kari Haring SAK:sta, sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten kohtaaminen neuvontatilanteissa, alustajina liiton puheenjohtaja lääkäri Antti Holopainen ja psykologi Ritva Oinonen Hämeenlinnasta. Asiantuntija-alustukset ja niiden virittämä vilkas keskustelu muodostivat hyvän, toinen toistaan täydentävän tietopaketin, joka sai osallistujilta hyvin positiivisen palautteen. Lisäksi käsiteltiin toimintavinkkejä ja kokemuksia haastavista neuvontatilanteista. Kurssille osallistui 21 henkilöä seitsemästä yhdistyksestä. Perus- ja kertauskurssilla päivitettiin ja täydennettiin ikmo-kurssien teemoja ja lainsäädäntötietoutta, harjoiteltiin tukien ja palvelujen hakemista ja käytännön neuvontatilanteita ja vahvistettiin tiedonhankintataitoja. Tärkeä osa koulutusta olivat ryhmätyöharjoitukset sekä neuvontatyön kokemusten vaihto eri puolilta maata tulleiden kurssilaisten kesken. Osallistujia oli 12 yhdistyksestä yhteensä 35. Vetäjinä toimivat Marja-Leena Kalkkinen ja Tarja Västilä Muu opintotoiminta Liittovaltuustoseminaarissa 17.3 keskusteltiin teemasta Mihin sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmämme on menossa?. Keskustelua alustivat puheenjohtaja Antti Holopainen ja sosiaalityön professori Jari Heinonen. Seminaariin osallistui yhteensä 40 henkilöä, liittovaltuuston jäseniä ja varajäseniä, liittohallituksen jäseniä ja muita yhdistysten edustajia 14 paikallisyhdistyksestä. Syysseminaarissa valmistauduttiin syksyn kunnallisvaaleihin pohtimalla ensin vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja vanhusten palvelujen ongelmia kunnissa eri yhdistysten kunta-aktiiveista muodostetun paneelikeskustelun virityksellä. Toisen seminaaripäivän keskustelua ja yhteenvetoa aiheesta Miten palvelujärjestelmää pitäisi kehittää, jota ongelmat poistuisivat alusti puheenjohtaja Antti Holopainen. Seminaariin osallistui 26 henkilöä yhdeksästä yhdistyksestä. Alustusten, tiedon ja virikkeiden saannin ohella koulutusten arvokkaana antina osallistujat pitivät mahdollisuutta vuorovaikutukseen muiden yhdistysten aktiivien kanssa. Paikallisyhdistykset järjestivät omaa opintotoimintaa säännöllisesti kokoontuneissa kerhoissaan sekä erityisinä seminaaritilaisuuksina. Jäsenet osallistuivat aktiivisesti myös alueellisiin sosiaalifoorumeihin ja muihin paikallisiin koulutustilaisuuksiin.

7 6. Tiedotustoiminta 6(10) 6.1. Uusi Invalidi -lehti Uusi Invalidi -lehteä julkaistiin vuoden aikana neljä 12-sivuista numeroa. Teemoina olivat: 1/12: Kansainvälisyys, mm. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus 2/12: Matkustaminen, liikkuminen ja esteellisyys/esteettömyys 3/12: Kuntapalvelut vammaisten kannalta 4/12: Vammaisten ja vanhusten turvallisuus ja turvattomuus. Maaliskuun numerossa 1/12 raportoitiin lisäksi liittovaltuuston kokouksesta ja seminaarista ja syyskuun numerossa 3/12 liiton kulttuuripäiviltä ja syysseminaarista. Joulukuun lehdessä 4/12 julkaistiin perinteiseen tapaan yhdistysten vuosikokousilmoituksia sekä yhdistysten, jäsenten ja yhteistyökumppanien joulutervehdykset, joita nyt kertyi hieman edellisvuotta enemmän. Lehdessä julkaistiin säännöllisesti myös mm. jäsen- ja asiantuntijahaastatteluja, liiton kannanotot ja ilmoitukset sekä tietoa sosiaali- ja terveyslainsäädännön muutoksista ja hankkeista. Pääkirjoitukset kirjoitti liiton puheenjohtaja. Näkökulma-palstalla liittohallituksen jäsenet kommentoivat ajankohtaisia tai muutoin tärkeinä pitämiään asioita. Toimintapalstalla ovat liiton yhdistykset voineet maksutta tiedottaa tulevasta toiminnastaan. Lehden päätoimittajana toimi liiton puheenjohtaja Antti Holopainen, toimitussihteerinä Marja-Leena Kalkkinen ja palkkiopohjaisena taittajana Asmo Koste. Toimituskuntana oli liittohallituksen nimeämä lehtityöryhmä (ks. edellä kohta 2.4). Lehtityöryhmän tilauksesta toimittaja Hannu Oittinen kirjoitti lehteen mm. henkilöhaastatteluja juttukohtaisin palkkioin. Liiton yhdistykset ja yksittäiset jäsenet olivat hyvin aktiivisia lehden avustajina. Yhdistyksistä tuli lehteen juttuja ja kuvia mm. paikallisista kamppailukysymyksistä, edunvalvontakokemuksista ja yhdistysten muista toiminnoista ja tapahtumista sekä runoja, kaskuja ja tarinoita. Ongelmana on ollut lähinnä palstatilan niukkuus, jonka vuoksi tekstejä on jouduttu lyhentämään eikä kaikki suunniteltu aineisto ole lehteen mahtunutkaan. Lehti painettiin Satakunnan Painotuote Oy:ssä (SPOY). Kokonaispainos oli runsaat kpl. Liiton paikallisyhdistysten jäsenet saavat Uusi Invalidi-lehden jäsenetuna. Liiton tilauksina lehteä meni eri järjestöille, päättäjille, virastoihin ym. ja yhdistysten esitysten mukaan paikallisiin terveyskeskuksiin, kirjastoihin ja muihin julkisiin tiloihin. Lehteä on toimitettu yhdistyksille nippuina jaettavaksi jäsenhankinnan tukena ja paikallisissa tilaisuuksissa, ja se on luettavissa myös netissä liiton kotisivuilla. Lehden ilmoitustulot jäivät vähäisiksi joulutervehdysilmoituksia lukuun ottamatta Muu tiedotustoiminta Liiton kannanotot toimitettiin kulloistenkin kohdetahojen lisäksi kaikille eduskuntaryhmille sekä tiedoksi tiedotusvälineille ja liiton yhdistyksille ja aiheen mukaan eri järjestöille. Uudet kotisivut tutussa osoitteessa valmistuivat T:mi Juhan Koneella.com:in laatimina maaliskuussa. Kotisivuja on voitu nyt omatoimisesti päivittää ja kehittää liiton toimistossa ja lomakodissa tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Liiton esitettä ja Uusi Invalidi-lehteä on käytetty yhdistysten jäsenhankinnan ja esittelyn tukena mm. paikallisissa kunnallisvaali- ym. tilaisuuksissa. Liiton paikallisyhdistyksille tiedotettiin yhdistyskirjeissä, yhdistyskäynneillä, lehdessä ja liiton tilaisuuksien yhteydessä ajankohtaisista edunvalvonta-asioista, järjestöllisistä tehtävistä ja liiton toiminnasta. Mm. liiton kurssien kautta on yhdistyksille toimitettu myös Kelan perusturvaesitteitä ja muita ajankohtaisia aineistoja. Sähköpostia käytetään mm. liiton hallinnossa, ulkoisessa tiedotuksessa ja kirjeenvaihdossa sekä kasvavassa määrin liittohallituksen tiedotuksessa ja yhdistysten ja liiton toimiston välisessä yhteydenpidossa. 7. Sosiaalilomat Sosiaalilomat toteutettiin ensi kertaa yhteistyössä Solaris-lomien kanssa. Solaris-lomien järjestämässä kilpailutuksessa liiton lomapaikaksi valikoitui Vähäjärven lomakoti. Lomaviikot olivat , ja Viisipäiväisen täysihoitoloman omavastuuosuus oli 50 euroa. Lomien hausta, uudesta hakukäytännöstä ja kriteereistä tiedotettiin kevään yhdistyskirjeissä, Uusi Invalidi-lehdessä ja liiton kotisivuilla.

8 Tarvittaessa yhdistyksissä autettiin ikääntyneitä jäseniä uudenlaisten hakulomakkeiden täytössä. Hakemukset toimitettiin pääosin liiton toimiston kautta Solaris-lomiin, joka teki päätökset lomien myöntämisestä. 7(10) Loma myönnettiin kaikkiaan 82 hakijalle, joista 13 joutui perumaan lomansa sairastumisen tmv. syyn vuoksi, ja sosiaaliloman Vähäjärvellä vietti 69 henkilöä, lisäksi kullakin lomaviikolla oli mukana liittohallituksen nimeämä ryhmävastaava. Lomalaisten määrä oli näin ollen lähes puolta suurempi kuin aikaisempina vuosina, jolloin liitto itse haki Ray:lta lomatoiminta-avustukset. Lomalaiset olivat melko iäkkäitä ja pienituloisia vammaisia: keski-ikä oli noin 77 vuotta, yli 80 % oli vähintään 70-vuotiaita ja runsas kolmasosa oli täyttänyt 80 vuotta. Noin joka viidennen kuukausitulot olivat alle euroa. Naisia oli lähes 3/4 lomalaisista. Sosiaalilomaviikkojen ohjelmaan lomakodissa kuului tietoa ja keskustelua sosiaali- ja terveyspalveluista sekä monenlaista yhteistä liikunta-, harrastus-, virkistys- ym. ohjelmaa. Lomalaisilla oli myös mahdollisuus verenpaine- ja verensokerin mittaukseen ja henkilökohtaiseen sosiaalineuvontaan sekä hierontaan ja jalkahoitoihin. Palautteet lomaviikoilta olivat hyvin positiivisia. Lomat oli koettu myös mukaviksi tilaisuuksiksi tutustua uusiin ihmisiin, kun väkeä oli eri puolilta maata. Syksyllä sovittiin Solaris-lomien kanssa lomien järjestämisestä yhteistyössä vuosina Kulttuuri- ja harrastustoiminta Liiton XXVIII Vammaiskulttuuripäivät järjestettiin kesäkuuta Vähäjärven lomakodissa. Tapahtumaan osallistui pitkälti toistasataa liiton jäsentä ja ystävää 14 yhdistyksestä ympäri maan. Kulttuuripäivät avasi liiton varapuheenjohtaja Timo Piippo ja juhlapuheen piti puheenjohtaja Antti Holopainen. Tilaisuuden juonsivat Paavo Antikainen Kuopiosta ja Senja Räsänen Helsingistä, ohjelmiston koordinoi Ritva Korhonen Lahdesta ja mm. arpamyynti hoidettiin myös talkoohengessä. Viikonlopun aikana nähtiin laaja kirjo yhdistysten edustajien laulu-, sketsi-, lausunta- ja musiikkiesityksiä. Yhdistysten askartelu- ja käsityökerhojen ja yksittäisten jäsenten kädentaitojen näyttely oli esillä lomakodin Linnea-salissa. Ohjelman lomassa käydyn boccie-kisan päätteeksi kiertopalkinto siirtyi Lappeenrannasta Vilppulan yhdistykselle. Lauantai-iltaa vietettiin 1950-luvun tunnelmissa yhteislaulun, ohjelmaesitysten ja makkaranpaiston merkeissä. Kulttuuripäivien päätteeksi jaettiin kunniakirjat ja annettiin aplodit heille, jotka panoksellaan olivat tehneet kulttuuripäivistä taas kerran niin antoisan ja virkistävän yhdessäolon ja -toimimisen elämyksen. Liiton kurssien ja muiden tilaisuuksien illanvietoissa on osallistujien omaehtoinen ohjelmatoiminta yhteislaulu, musiikki-, laulu- ja runoesitykset, sketsit, tarinankerronta, seuraleikit ym. ollut tärkeänä virkistyksenä ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistajana. Jäsenistön omia runoja, pakinoita, valokuvia ym. julkaistiin Uusi Invalidi-lehdessä. Liiton paikallisyhdistyksissä toimi aktiivisia, säännöllisesti kokoontuvia askartelu- ja käsityökerhoja sekä ohjelmaryhmiä, liikunta- ja muita harrastuskerhoja. Laulu, musisointi ja käden taidot ovat muutoinkin mukana lähes kaikessa yhdistysten toiminnassa. Yhdistysten retkeily- ja matkailutoiminta oli myös runsasta: retkiä tehtiin toisiin yhdistyksiin, Vähäjärven lomakotiin, teatteri- ym. kulttuuritapahtumiin, lähiseudun luontokohteisiin ja ulkomaillekin. 9. Yhteistyö ja edustukset eri järjestöissä Liiton toimihenkilöt ja muut edustajat osallistuivat yhteistyöjärjestöjen ja asiantuntijaorganisaatioiden, mm. Suomen sosiaali ja terveys (SOSTE) ry:n, Raha-automaattiyhdistyksen (Ray), Valtakunnallisen vammaisneuvoston (Vane), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Demokraattisen Sivistysliiton (DSL) seminaareihin ja tiedotus- ym. tilaisuuksiin. Liiton edustajiksi eri järjestöjen kokouksiin oli nimetty seuraavat henkilöt: - Raha-automaattiyhdistys RAY: Pauli Toikka (varalla Tapio Tenhunen) - Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE: Marja-Leena Kalkkinen (Pauli Toikka) - Suomen DPI ry: Päivi Koivunen (Tapio Tenhunen) - Demokraattinen Sivistysliitto ry DSL: Timo Piippo (Kurt Laine) - Terveysrintama ry: Ritva Korhonen (Anni Tiainen) - Hauhon Reitti ry: Tarja Västilä.

9 Liiton ehdotuksesta puheenjohtaja Antti Holopainen valittiin SOSTEn valtuuston varajäseneksi. Toiminnanjohtaja Marja-Leena Kalkkinen oli mukana SOSTEn eri teemaverkostoissa. Useilla liiton paikallisyhdistyksillä on edustajansa alueensa vammaisneuvostossa ja muissa paikallisissa vammaisten ja eri järjestöjen yhteistyöelimissä. Yhdistykset ovat myös harjoittaneet eri muodoin yhteistyötä muiden paikallisten järjestöjen, mm. vammais-, potilas-, eläkeläis-, asukas- ja työttömien yhdistysten kanssa. 10. Vähäjärven lomakoti Liiton omistama Vähäjärven lomakoti oli toimintavuonna liiton ja sen paikallisyhdistysten sekä muiden järjestöjen ja yksityisten henkilöiden käytössä. Lomakodissa järjestettiin liiton koulutus- ym. tilaisuudet, yhdistysten virkistys- ja liikuntapäiviä sekä yhteistyössä Solaris-lomien kanssa liiton sosiaalilomat. Toimintavuonna lomakodin käyttö on vilkastunut, ja myös erilaiset perhejuhlat ovat tulleet osaksi lomakodin toimintaa. Vuoden mittaan lomakodissa oli yöpymisiä kaikkiaan 3 810, päivätilaisuuksia 30 ja kävijöitä yhteensä noin 400. Yleinen taloudellinen tilanne ja ihmisten käytössä olevien rahojen niukkeneminen näkyy lomakodissa ryhmien pienentymisinä. Vuoden lopulla lomakodin lämmitysremontissa korvattiin öljylämmitys maalämmöllä. Maalämpöurakan toteuttajaksi valittiin Hämeen Maalämpö kolmen tarjouksen joukosta. Remontin kustannusarvio oli euroa, lisää kustannuksia ( euroa) syntyi lämpökaivojen porauksesta, kun kallio olikin oletettua syvemmällä. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) myönsi lämmitysremonttiin euron avustuksen, joka saadaan urakan valmistumisen jälkeen. 8(10) Kesällä järjestetyissä maalaustalkoissa lomakodin sisäänkäynti sai uuden värin - kiitos talkoolaisille. 11. Talous ja henkilöstö Raha-automaattiyhdistyksen (Ray) toiminta-avustukset muodostivat perustan liiton taloudelle ja toimintakyvylle. Toimintavuodelle 2012 Ray myönsi liitolle yleisavustusta euroa ja kohdennettua avustusta ikmo- ja neuvontakurssitoimintaan euroa. Avustuksiin saadut tasokorotukset auttoivat selviytymään juoksevista kuluista ja mahdollistivat mm. viidennen ikmo-kurssin järjestämisen sekä Uusi Invalidi-lehden kaikkien numeroiden julkaisemisen 12-sivuisina, mutta ei riittänyt esimerkiksi liiton henkilöstön lisäämiseen. Tasokorotuksen saaminen oli edellyttänyt liiton toimistolta mittavaa panostusta yhteydenpitoon Ray:n avustusvalmistelijoiden kanssa ja lisärahoitustarpeiden perusteluun. Tätä jatkettiin haettaessa vuoden 2013 avustuksia syksyllä, jolloin Ray:lle esitettiin myös ikmo- ja neuvontakursseihin kohdennetun avustuksen yhdistämistä yleisavustukseen. Ray:n avustuspäätöksessä vuodelle 2013 ja avustussuunnitelmassa vuosille olikin avustukset yhdistetty ja liiton kokonaisavustuksen tasoa jonkin verran korotettu. Muuhun koulutustoimintaan saatiin tukea DSL:n opintokeskukselta mm. ikääntyneempien osallistujien kurssimaksuja alentavina opintoseteleinä. Liiton suurimpia kustannuseriä olivat henkilöstömenot, Uusi Invalidi-lehti sekä toiminta-avustukset yhdistyksille. Vuoden 2012 tilinpäätös osoittaa poistojen jälkeen euron alijäämää. Liiton toimihenkilöinä olivat toiminnanjohtaja Marja-Leena Kalkkinen ja taloudenhoitaja Tarja Västilä, molempien toimenkuvat ovat käytännössä huomattavasti tehtävänimikkeitä laajemmat. Vähäjärven lomakodissa työskentelivät johtajana Tarja Västilä, talonmies-vahtimestarina Pekka Alin, kokkina Pekka Naukkarinen ja siivoojana Lea Ikonen 8.2. asti ja Pirjo Tuominen 1.3. alkaen. Sijaisena ja kiireapuna lomakodin keittiössä ja siivouksessa toimi tarpeen mukaan Marja Kokko. Mittaamattoman arvokkaan panoksen liiton toiminnan ja talouden tueksi antoivat liiton yhdistykset ja yksittäiset jäsenet lahjoituksin ja talkootöin.

10 9(10) 12. Toiminnan seuranta- ja arviointikäytännöt Tammikuussa kartoitettiin vuosittaisella toimintakyselyllä liiton paikallisyhdistysten toimintamuotoja ja -aktiivisuutta sekä palautetta liiton toiminnan kehittämiseksi. Liittovaltuusto käsitteli maaliskuussa liittohallituksen valmisteleman kertomuksen ja arvion edellisen vuoden toiminnasta ja taloudesta sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle Liittohallituksen kokouksissa ja valmistelevissa työryhmissä on säännöllisesti tarkasteltu liiton keskeisten toiminta-alueiden (edunvalvontatyö, neuvonta, koulutus, lehti ja muu tiedotus ym.) toteutusta ja jäsenten palautteita sekä liiton ja lomakodin taloudellista tilannetta ja näkymiä. Koulutustilaisuuksien osallistujilta on kurssien päätöskeskusteluissa ja palautelomakkeilla kerätty systemaattisesti palautetta ja kehittämistoiveita, joita on hyödynnetty koulutustoiminnan ja -muotojen jatkuvassa kehittämisessä. Liiton toimi- ja luottamushenkilöiden yhdistyskäynnit, yhdistysten ja jäsenten yhteydenotot liittoon sekä kurssien ym. tapahtumien yhteydessä käydyt keskustelut ovat täydentäneet kuvaa toiminnasta ja jäsenistön tarpeista. Ray:lle on toimitettu vaaditut seuranta- ja raportointitiedot liiton toiminnasta ja osallistuttu Ray:n ja SOSTEn järjestämiin arviointikoulutustilaisuuksiin. 13. Yhteenvetoa ja arviota Sosiaaliturvan ja -palvelujen heikentäminen ja talouskriisin vaikutusten kaataminen vähäväkisimpien kannettaviksi ovat edelleen korostaneet monivammaisten ja pitkäaikaissairaiden edunvalvonnan tarvetta ja merkitystä. Kuntapalvelujen järjestämistapojen muutokset ja erilaistuminen ovat osaltaan lisänneet tarvetta paikalliseen edunvalvontatyöhön, neuvontaan ja tiedotukseen. Toimintavuonna panostettiinkin etenkin syrjäytymistä ehkäisevään ja paikallista neuvontatyötä tukevaan koulutukseen ja kokemustenvaihtoon sekä tiedotukseen. Palaute yhdistyksiltä ja jäseniltä on ollut positiivista näitä on pidetty tärkeinä ja antoisina. Resurssien niukkuuden vuoksi painotukset ovat toisaalta rajoittaneet toiminnan laajentamista muilla sektoreilla, mm. yhdistyskäyntejä ja osallistumista verkostoyhteistyöhön muiden alan järjestöjen kanssa. Toiminnan kehittämistyössä on keskeistä ollut pyrkimys jatkuvaan sisällölliseen kehittämiseen ja resurssien tehokkaaseen käyttöön. Saavutetut tulokset eivät olisi olleet mahdollisia ilman henkilöstön monitoimisuutta ja hyvää yhteistyötä sekä ennen muuta yhdistysten ja jäsenistön aktiivista osallistumista, tukea ja talkoohenkeä. Vahva yhteisen tekemisen, talkootyön ja osallistumisen henki on toimintavuonna näkynyt mm. neuvonta-, opinto-, harrastus- ym. toiminnan järjestämisenä paikallisyhdistyksissä, runsaana juttutarjontana liiton lehteen, vammaiskulttuuripäivien läpivientinä, aktiivisena osallistumisena ja kokemusten jakamisena liiton kursseilla ja kokouksissa sekä huolenpitona liiton lomakodista. Kiitokset yhdistyksille ja liiton väelle!

11 10(10) LIITON TOIMINTAA VUONNA 2012 KALENTERIYHTEENVETONA: TAMMIKUU: Yhdistyskirje 1/12 & toimintakysely yhdistyksille Liittohallituksen kokous 28.1 HELMIKUU: Yhdistyskirje 2/12 Yhdistysten vuosikokoukset MAALISKUU: Liittohallituksen kokous 16.3 Liittovaltuustoviikonloppu: seminaari ja kokous Uusi Invalidi-lehti 1/12 ilmestyi Ikmo-kurssi 1 (Jyväskylän yhdistys) HUHTIKUU: Yhdistyskirje 3/12 Ikmo-kurssi 2 (Lappeenrannan yhdistys) TOUKOKUU: Ikmo-kurssi 3 (Lahden ja Keravan yhdistykset) Sosiaalilomaviikko Uusi Invalidi-lehti 2/12 ilmestyi Liittohallituksen kokous 31.5 KESÄKUU: XXIX Vammaiskulttuuripäivät HEINÄKUU: Sosiaalilomaviikko ELOKUU: Liittohallituksen kokous 28.8 Yhdistyskirje 4/12 SYYSKUU: Syysseminaari Sosiaalineuvontatoiminnan jatko- ja täydennyskurssi Uusi Invalidi 3/12 ilmestyi Sosiaalilomaviikko LOKAKUU: Ikmo-kurssi 4 (Oulun yhdistys) Yhdistyskirje 5/12 MARRASKUU: Ikmo-kurssi 5 (Tampereen ja Vilppulan yhdistykset) Liittohallituksen kokous Sosiaalineuvontatoiminnan perus- ja kertauskurssi JOULUKUU: Uusi Invalidi 4/12 ilmestyi.

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY PL 30, 00030 IIRIS (Marjaniementie 74, Helsinki) (09) 3960 5680 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY

TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki (09) 713 990 Faksi (09) 713 787 sähköposti: tsil@tsil.fi kotisivut: www.tsil.fi TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus 2015 1(4) OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Yleistä on vanhuspalvelulakiin (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Maakunnallinen vanhusneuvosto

Maakunnallinen vanhusneuvosto Maakunnallinen vanhusneuvosto Pirkanmaan vanhusneuvostojen tapaaminen 13.10.2016 Lempäälä Raija Moilanen Tampereen vanhusneuvosto Maakunnan vaikuttamistoimielimet ( lausunnolla oleva Maakuntalaki 26 )

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu 2 04400 Järvenpää 09.03.2016 VUODEN 2016 NUORISOAVUSTUSTEN HAKEMINEN JA VUODEN 2015 AVUSTUSTEN TILITTÄMINEN Nuorisoyhdistysten ja muun nuorten toimintaryhmien

Lisätiedot