BIG PICTURE. eli. Kaksi megatrendiä, jotka johtavat siihen, että..

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIG PICTURE. eli. Kaksi megatrendiä, jotka johtavat siihen, että.."

Transkriptio

1 BIG PICTURE eli Kaksi megatrendiä, jotka johtavat siihen, että..

2 toimintaympäristö eriytyy emmekä enää löydä toisiamme kuten ennen Hyvät tietoyhteiskuntavalmiudet Vahva vuorovaikutusympäristö Heikko paikkaperusteinen saavutettavuus Hyvä paikkaperusteinen saavutettavuus Heikko vuorovaikutusympäristö Heikot tietoyhteiskuntavalmiudet

3 ja digitaalinen viestintä ja verkkomaailma laajentaa saavutettavuutta tai tuottaa kuiluja Sähköinen liiketoiminta fyysiset yhteydet Me He Fyysinen saavutettavuus Tieto ja vuorovaikutus Ihmisiä lkm.

4 ASIAKAS KILPAILIJA On mietittävä missä kuilut kulkevat YRITYS

5 ASIAKAS KILPAILIJA YRITYS Ja miten niitä voidaan muuttaa

6 Kuilun toisella puolella asuu aineeton pääoma mutta se edellyttää uutta osaamista Verkostomainen toimintatapa edellyttää kykyä verkostoitua sekä ymmärrystä verkostojen dynamiikasta Millaisia kykyjä tarvitaan?

7 Verkostojen viisaus jalostuu toiminnaksi kuitenkin usein yhdessä toimien Aineeton pääoma = data + informaatio + tieto + osaaminen

8 Taulukko X. Dinosauruksesta joustavaksi virtuaaliorganisaatioksi (Lähde) Organisaatio Ruumis Aivot Dinosaurusorganisaatio Iso Pienet Virtuaaliorganisaatio Pieni Isot Yrityksellä on vahvat juuret ja tuuhea latva

9 Viisas verkottuja yhdistää fyysisen ja virtuaalisen Virtuaalinen Fyysinen Liittymä laajakaista Fyysinen läsnäolo HYBRIDI Sosiaalinen media Sosiaalinen

10 Kauas on pitkä matka ja

11 L M O L L O O M L L O M M Sähköinen asiointi edellyttää osaamista, liittymää ja motivaatiota M O

12 Viisas tarkastelee molempia samanaikaisesti ETÄISYYS OSAAMINEN MOTIIVI AIKA JA MUUT RESURSSIT LIITTYMÄ

13 ASIAKASSSEGMENTIT, TOIMINNAN TAVAT, TAVOITTEET JA PÄÄMÄÄRÄT PAIKKAPERUSTEINEN FYYSINEN TOIMIJAPERUSTEINEN VIRTUAALINEN ETÄISYYS AIKA JA MUUT RESURSSIT MOTIIVI OSAAMINEN LIITTYMÄ VUORO- VAIKU- TUKSEN TIHEYS VUORO- VAIKU- TUKSEN LUONNE TOIMIJAPERUSTEINEN SOSIAALINEN

14 Virtuaalinen Sosiaalinen Internetpainotteinen toiminnallinen tila Sosiaalinen Fyysinen Toimijapainotteinen toiminnallinen tila Virtuaalinen Sosiaalinen YRITTÄJÄ- TALO Fyysinen YRITTÄJÄ- TALO Virtuaalinen YRITTÄJÄ- TALO Fyysinen Hybridi toiminnallinen tila Virtuaalinen Sosiaalinen YRITTÄJÄ- TALO Fyysinen Susanna Kivelä

15 DIGITAALINEN JALANJÄLKI 9/14/2012

16 Internetin käyttö

17 Digitaalinen jalanjälki Internetin mahdollisuuksien hyödyntäminen Työntekijät sisällöntuottajina ja brändeinä Oma media sinisen meren strategia viestinnässä Dialogi & sisällöt Sisällön ja brändin rakentuminen joukkoistamalla Erilaisten verkonkäyttötapojen huomioiminen Emootiofobian katoaminen Narratiivisuus Vuorovaikutus ympäristön kanssa Kanavalähtöisyydestä toimintalähtöisyyteen Kustannustehokkuus

18 Digitaalinen jalanjälki & digitaalinen varjo - haasteita ja mahdollisuuksia Organisaation muuttuminen asiakaslähtöiseksi Liiketoiminnan muuttuminen palveluliiketoiminnaksi Tuotteiden myyjästä ratkaisun tarjoajaksi Kansainvälistyminen Laurea/ski

19 Erilaiset tavat suhtautua sosiaaliseen mediaan Kieltäminen suljetaan silmät kahlitaan kädet Rajoittaminen markkinoinnin yksinoikeus SoMe:n erikoisjoukot Selkeän strategian laatiminen koko yrityksen hallittu osallistaminen Laurea/ski

20 Erilaisia rooleja Viestinviejät Evankelista Virallinen äänitorvi Asiantuntija Tiedottaja Työmyyrä Vahingossa viestijä Vakooja Osallistujat friikit reagoijat peukuttajat jakorasiat hengailijat kuhnurit Laurea/ski

21 Erilaisia kosketuspisteitä Hallitsematon reaktio Hallittu sisältö Julkaisu Jakaminen Suosittelu Vertaistuki Deittalu. Hallittu reaktio Hallitse maton sisältö

22 Miten saat ihmiset jakamaan sisältöäsi Luo mahdollisimman kiinnostava sisältö Mahdollista helppo jakaminen Räätälöi sisältö eri kosketuspisteisiin sopivaksi Automatisoi jakaminen Tiivistä sisältö Laurea/ski

23 Tulevaisuuden yritys hyödyntää verkon mahdollisuudet. Tulevaisuuden yritys antaa myös työntekijöidensä kasvaa vahvoiksi brändeiksi. Tulevaisuuden yritys luo itse oman mediansa. Tulevaisuuden yritys ei tee yksisuuntaista markkinointiviestintää, vaan luo kiinnostavaa sisältöä. Tulevaisuuden yritys antaa kuluttajien luoda yrityksen brändin lopullisen muodon. Tulevaisuuden yritys ottaa toiminnassaan huomioon ihmisten erilaiset tavat käyttäytyä verkossa. Tulevaisuuden yritys herättää vahvoja tunteita puolesta ja vastaan. Tulevaisuuden yritys reagoi aktiivisesti ja ottaa kantaa ympäröivän maailman tapahtumiin.? Tulevaisuuden yritys ei ajattele kanava- vaan toimintalähtöisesti.? Tulevaisuuden yritys toimii kustannustehokkaasti hakurobotteja käyttäen, mutta luo myös mieleen jääviä tarinoita yhdessä asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä kanssa.? Tulevaisuuden yritys osaa tuottaa tehokkaasti laadukasta tekstiä verkkoon. Laurea/ski

24 Pienryhmäpohdintaa: kokemukset ja käyttämättömät mahdollisuudet Mitä Kokemus Mahdollisuus Jakaminen Julkaiseminen Suosittelu Vertaistuki ja auttaminen Kaupankäynti Pelaaminen Deittailu Laurea/ski

25 TIETOTURVA 9/14/2012

26 Virtuaaliulottuvuudessa on omat haasteensa tekniikka tietoturva aineettomat oikeudet Tekniikan kehitys

27 Internet ja kotisivut yrityksissä vuosina , osuus kaikista vähintään viisi henkeä työllistävistä yrityksistä Laurea/ski

28 Kotisivujen käyttötarkoitukset yrityksissä keväällä 2009, osuus vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä, joilla on kotisivut Laurea/ski

29 Tiedon jakamiseen toimitusketjussa käytetyt keinot keväällä 2008, osuus vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä, jotka jakavat tietoa toimitusketjussa sähköisesti Laurea/ski

30 Yritysten yleisimmät tietoturvariskit Tietoverkkoon murtautumisen tai hakkeroinnin yritys 36 % Tietojen luvaton kopiointi omaan käyttöön 19 % Kriittisistä yritysasioista kertominen luvatta 14 % 95 % pk-yrityksissä on käytössä palomuuri 94 %:ssa on automaattisesti päivittyvä haittaohjelmatorjunta 21 %:ssa on tehty kirjallinen tietoturvaohjelma 14 %:ssa on tehty tietoturvasuunnitelma Lähde: Yritysten rikosturvallisuus 2005.

31 Tietosuoja tarkoittaa henkilöön ja hänen toimintaansa liittyvien tietojen suojaamista luvatonta keräämistä ja käyttöä vastaan. Tietosuojan kohteena on ihminen Tietoturva pyrkii säilyttämään kerätyt tiedot eheinä, luottamuksellisina ja saatavilla. Turvaamisen kohteena olevat tiedot voivat olla esimerkiksi taloudellista dataa, mittaustuloksia tai tietokoneella tuotettuja dokumentteja Tietoturvan kohde on tieto. Järvinen Petteri 2010 Laurea/ski

32 Toimivan tietoturvan rakentaminen Riskianalyysi ja tiedon luokittelu Suojattavien tietojen kartoittaminen Tietoturvan käyttöönotto Tietoturvallisuus suunnitelma Seuranta ja jatkuvuuden turvaaminen Laurea/ski

33 Mitä pitäisi turvata ja suojata? Aivan aluksi kohteet on hyvä kartoittaa, laatia riskianalyysi ja luokitella tiedot. Tärkeitä ja kriittisiä tietoja voivat esimerkiksi olla: - asiakastiedot. - tuotekehitystiedot - liiketoimintatiedot. - tuotantotiedot - myyntitiedot - henkilöstötiedot. - markkinointitiedot - yrityksen järjestelmiä koskevat tiedot Lähde: Laurea/ski

34 Miksi tietoturvaan ja tietosuojaan kannattaa panostaa? Luottamukselliset tiedot eivät joudu vääriin käsiin. Lisää yrityksen uskottavuutta. Tiedot eivät vahingoitu. Tiedot ja laitteet ovat käytettävissä kun niitä tarvitaan. Yritys pystyy hallitsemaan tietojensa liikkumista yrityksen sisällä ja ulkopuolella. Ei turhia huolto- ja korjauskustannuksia. Yritys voi keskittyä olennaiseen - ydinliiketoimintaansa. Lähde: Laurea/ski

35 Tilanteen kartoitus Tietoturvariskien kartoittaminen ja ehkäiseminen mahdollistavat liiketoiminnan jatkuvuuden. Luokittelemalla tiedot ja selvittämällä yrityksen kautta kulkevat tietovirrat voidaan tehdä selkeät ohjeet tietojen käsittelystä. Velvollisuudesta suojata henkilötiedot säädetään henkilötietolaissa sekä erityislaeissa. Yrityksen liiketoiminnan kannalta kriittinen tieto on turvattava koko sen elinkaaren ajan. Lähde: Laurea/ski

36 Suunnittelu Vastuuta tietoturvasta ei voi ulkoistaa. Tietoturvasuunnitelma perustuu kartoitukseen ja riskianalyysiin. On selvitettävä, mitä tietoa on suojattava. Henkilökunnan perehdyttämiseen on panostettava. Ohjeiden ja vastuiden on oltava selkeitä. Suunnittelun tavoitteena on estää uhkien toteutuminen. Lähde: Laurea/ski

37 Tietoturva tavaksi Kaikissa työtehtävissä on tilanteita, joissa tietoturva pitää varmistaa. Mieti mitä puhut työasioista julkisilla paikoilla. Pidä palomuuri ja virustorjuntaohjelmat ajatasalla. Muista varmuuskopiointi. Lähde: Laurea/ski

38 Liikkuva työ Tunnista ja suojaa tärkeä tieto. Rajoita tiedon määrää kannettavissa laitteissa. Huolehdi varmuuskopioinnista. Suojaa avoimessa verkossa liikkuva tieto Ohjeista henkilöstö liikkuvan työn riskeistä. Lähde: Laurea/ski

39 Yrityksen tuottamat ja käsittelemät tiedot Tiedon luokittelu Ohjeet - Mitä on ainakin huolehdittava Kriittinen elinkaaren vaihe Laurea/ski

40 Yrittäjätalo-hanke 1. Tausta-aineistoon ja kirjallisuuteen tutustuminen Jaettavaan aineistoon tutustuminen 2. Benchmarking Fyysisesti samassa rakennuksessa olevien toimijoiden yhteisnäkyminen verkossa (3 esimerkkiä) 3. Haastattelut 4. Strategian suunnittelu

41 VIRTUAALISET VERKOSTOT Yrittäjätalo ei siis ole vain rakennus vaan fyysisen ja virtuaalisen muodostama toiminnallinen tila - Toisaalta virtuaalisiin verkostoihin avautuminen parantaa saavutettavuutta, luo uusia verkostoja; tuottaa toisenlaista lisäarvoa FYYSISET PUITTEET SOSIAALINEN YHTEISÖ - Kasvokkaiskohtaaminen ja kanssakäyminen tuottaa lisäarvoa ja juurruttaa toimijayhteisön Länsi-Uudellemaalle 9/14/2012 Laurea-ammattikorkeakoulu 41

42 YRITTÄJÄTALON TOIMINTAAN LIITTYVÄT TÄRKEÄT KYSYMYKSET: Paikka, etäisyys Saavutettavuus toiminnallisuus Osaaminen Aika Liittymä 1. Onko yrittäjätalon toiminnot fyysisesti saavutettavissa? 2. Onko yrittäjätalon toiminnot verkossa saavutettavissa?

43 Tietäminen Tietäminen ja tietämisen ja paikat Kohtaamiset ja kohtaamispaikat Tapahtumat ja tapahtumapaikat Toiminnan ja tekemisen paikka

44 Benchmarking Vertailun tekeminen eri systeemien ja organisaatioiden osalta Esikuva-analyysi Yleismenetelmä pyrittäessä tunnistamaan kehityksen edelläkävijöitä Julkinen benchmarking (PDB) vrt. asuntomessut Vertaisvierailut (OTOB) Arviobenchmarking (RB) Database benchmarking (DB) Testibenchmarking (TB) Liiketoiminnan erinomaisuuden analyysibenchmarking (BEM) Kyselybenchmarking

45 Miksi benchmarking? - Löydetään toimenpiteitä jotka auttavat kehittämään toimintaa - Omaksutaan uusia parempia käytänteitä tai näkökulmia - Tunnistetaan piileviä sudenkuoppia - Haetaan ideoita ja ratkaisuja

46 3 erinomaista kohdetta Kohde Visuaalinen ilme Tietokentät Tiedot Toiminnallis uudet Muuta A B C Oma visio Ottakaa kohdesivuista kuvat

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

TIETY - Tietotyötutkinto. Tutkinnon perusteet

TIETY - Tietotyötutkinto. Tutkinnon perusteet TIETY - Tietotyötutkinto Tutkinnon perusteet 1.9.2013 TIETY - Tietotyötutkinto, tutkinnon perusteet 2 Sisällysluettelo 1 Tutkinnon tavoitteet ja lähtökohdat... 3 1.1 Tietotyö... 3 1.2 Tavoitteet... 3 1.3

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS. Pro gradu -tutkielma

Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS. Pro gradu -tutkielma Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 2 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot