Lapset kokeilevat yrittäjyyttä Pikkuyrittäjät. Klubivetäjien koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapset kokeilevat yrittäjyyttä Pikkuyrittäjät. Klubivetäjien koulutus"

Transkriptio

1 Lapset kokeilevat yrittäjyyttä Pikkuyrittäjät Klubivetäjien koulutus

2 Mikä on Pikkuyrittäjät? Pikkuyrittäjät-klubi on iltapäiväkerhotoimintaa luokkalaisille ala-astelaisille, jossa he pääsevät toteuttamaan ideoitaan oikeankaltaisen yritystoiminnan tavoin. Klubissa ryhmät keksivät omat yritysideat, joita he lähtevät toteuttamaan ohjaajien avustuksella. Yritysideaa hiotaan jokaisella kerhokerralla eri teeman näkökulmasta. Valmiit yritykset esitellään 7 iltapäiväkerhoviikon jälkeen loppuhuipentumassa.

3 Mikä motivoi osallistumaan Pikkuyrittäjiin klubivetäjänä? Työtodistus Rahallinen korvaus: matkakustannusten korvaus / kumppani, joka maksaa ohjaajan palkkion Arvokas kokemus ja oma kasvaminen: esiintymistaidot, lasten kanssa toimiminen, ryhmänvetäjä- ja johtamistaidot Opit myös ryhmäyttämistä, itsenäistä työskentelyä, vastuunottoa, rakentavan palautteen antamista, kannustamista ja innostamista Oppia yrittämisestä ja yrittäjyydestä.

4

5 Klubin eteneminen q Eteneminen: Koulutus klubivetäjille 2 h Pikkuyrittäjät klubi kokoontuu 1 krt/vk á 1,5 h seitsemän viikon ajan ja kahdeksas kerta on loppuhuipennus Yhteinen palautetapaaminen näiden lisäksi, jossa on mukana sekä Pikkuyrittäjät että klubivetäjät

6 Klubinvetäjän vastuut q Klubivetäjän vastuut: Esimerkillinen esiintyminen ja toimiminen olet roolimallina Kannustaminen ja innostaminen energisoi klubilaiset Vastoinkäymisten ja mahdollisten konfliktitilanteiden selvittäminen Rakentavan palautteen antaminen

7 Klubin runko 1. Ideat lentoon! 2. Nimet ja plänit 3. Nettisivut ja villit logot 4. Vierailu tai video 5. Myyntitykit liikkeelle! 6. Mainoksilla mainetta ja esityksillä estradeille 7. Kohti loppuhuipennusta 8. Loppuhuipennus Extra: Palautetta ja popcornia Pikkuyrittäjät tilinpäätös

8 Viikko 1: Ideat lentoon! Esittäydytään ja tutustutaan toisiin. Pyydä klubilaisia kertomaan esimerkiksi mistä he erityisesti pitävät ja/tai mitä he harrastavat. Herätellään keskustelua yrittäjyydestä Houkutellaan kaikki mukaan keskusteluun ja kivaan tekemiseen -> innostava startti Jaetaan osallistujat ryhmiin ja ryhmäyttäminen. Mietitään liikeideaa, jota lähdetään toteuttamaan. Tavoitteena 1. kerralla on idea. Katso video.

9 Viikko 1: Ideat lentoon! kerran kulku 5-15min Mitä tulee mieleen sanasta yrittäjä? Miksi ollaan Pikkuyrittäjät? Yleisesti käsitteitä Mitä yritykset tekee? Mitä yrityksiä tiedätte? (Yritys on firma, korporaatio) Millaisia yrityksiä on olemassa? Millaista liiketoimintaa ne tekee? Millaisia asiakkaita erilaisilla yrityksillä on?

10 Viikko 1: Ideat lentoon! kerran kulku 15-30min Unelmaideat/hullut ideat. Mitä tahansa ideoita tulee mieleen niin kirjoitetaan ne esimerkiksi post it lapuille. Ryhmiä voi muodostaa niinkin, että katsotaan kenellä on samankaltaisia ideoita niin heistä muodostuu yksi Pikkuyrittäjä-ryhmä, joka lähtee toteuttamaan ideaa. Jaetaan Pikkuyrittäjät 2-4 hengen ryhmiin. Mieti valmiiksi ohjaavia kysymyksiä, jos ideoita ei synnykään. Voit myös keksiä valmiita klubin puitteissa toteutuskelpoisia ideoita ehdotettavaksi.

11 Viikko 1: Ideat lentoon! kerran kulku Keskustelun ohjauksena, idean pitäisi olla toteuttamiskelpoinen Tavoitteena on että jokaisella ryhmällä olisi idea kotiin lähdettäessä Pikkuyrittäjät klubivihkoon kirjataan Pikkuyrittäjän nimi ja mahdollinen ehdotus ideasta hullujen ideointien jälkeen. Kotiläksyksi Jokainen toimittaa valokuvausluvan seuraavaan kertaan mennessä mikäli sitä ei vielä ole. Keskustella vanhempien kanssa siitä onko omalle idealle kilpailevia firmoja ja tehdä pientä kilpailijatutkimusta. Mitkä ovat kilpailijan tuotteet/palvelu, hinnat, sijainti, pakkaus, värit jne.? EXTRA: ryhmät tutkivat kilpailijoista mm. nimen, tarkemmin mitä yritys tekee, hinnoittelua, firman väritystä, logoa, mahdollisia työasuja jne.

12 Viikko 2: Nimet ja plänit Tavoite: työstetään 1. kerralla mietittyä ideaa ideacanvaksen avulla. Idea saadaan hiottua niin hyvään kuntoon, että kolmannella kerralla päästään työstämään nettisivuja. Mietitään myös tuotteen/palvelun hintaa Raha kiertää tehtävän avulla (klubivetäjän oppaassa).

13 Viikko 2: Nimet ja plänit Toinen tunti käytetään viime tunnilla keksityn ja viikon aikana mielessä hioutuneen idean kehittämiseen. Pikkuyrittäjän klubivihkossa Ideacanvas. Ideoikaa ensin yhdessä ringissä ja käykää läpi mitä ideacanvakseen täytetään ja miksi. Yritykselle ja/tai tuotteelle/palvelulle keksitään nimi (Nimi on keksittävä, jotta saadaan tehtyä kolmannella kerralla kotisivut.) Nimi syntyy esim. keksimällä mahdollisimman monta sanaa tietyssä ajassa. Niistä voi sitten yhdistellä ja valita jonkun mieleisen. Voitte tehdä myös kuvailuharjoituksen Alias-pelityyliin tai tehdä pantomiimi näytelmäharjoituksen.

14 Viikko 2: Nimet ja plänit Esiintymisharjoitus viimeisen 30 min aikana: Esittele idea muille Pikkuyrittäjille Ohjaava esitys: Kertovat ideasta ideacanvaksen avulla, ohjaajilla haastattelukysymyksiä Tuotetuumasta (löydät tämän liitteistä NY Sharessa) Alustetaan seuraavaa kertaa keskustelemalla. Mitä kotisivuilla tulee näkyä? Kotitehtäväksi voi antaa, että jokaisen täytyy tutustua kotisivuihin (esim. tuttu yritys tai tuotemerkki) sekä miettiä mitä kaikkea nettisivuilla voisi olla. Jos Pikkuyrityksen nimi ei jostain syystä ole tullut tällä kerhokerralla niin se on kotiläksynä miettiä.

15 Viikko 3: Nettisivut ja villit logot Tavoitteena on saada kotisivut valmiiksi rakenteellisilta ratkaisuiltaan. Niiden tekemistä voidaan jatkaa joko kotona tai myöhemmillä kerhokerroilla. Tämän kerhokerran päätteeksi esitellään kuitenkin lyhyesti mitä ollaan saatu aikaan. Mietitään millainen on hyvä logo. Tehdään logojen tunnistustehtävä Pikkuyrittäjien klubivihkosta. Kotitehtäväksi voi antaa miettiä oman Pikkuyrityksen logoa ensi kertaa varten. Jos aikaa riittää niin keskustellaan rahasta ja veroista. Mietitään yhdessä paljonko Pikkuyrittäjien tuote/palvelu voi maksaa ja millä perusteella.

16 Viikko 3: Puhutaan rahasta Puhutaan rahasta ja veroista: Voit hyödyntää NY Mitä ihmiset tekevät mitä kaupungissa tapahtuu? ohjelman viranhaltijoita ja verokarhuja materiaalia, jonka löydät NY Sharesta. Mikä palvelun/tuotteen hinta voisi olla? Millaisia kuluja toimintaan voi liittyä? Kulut+palkka=hinta. Keksi konkreettinen esimerkki, jolla asiaa voi avata. Lopuksi jokainen ryhmä voi pitää 2-3 minuutin pitchin siitä, mitä ajattelee hinnoittelusta heidän liiketoiminnassaan. (Pitchaus on osa toiminnan teemaa, jossa kehitetään esiintymistaitoja) Ryhmät miettivät minkä verran oma tuote/palvelu maksaa, kertovat siitä muille ja perustelevat.

17 Viikko 4: Vierailu tai video Neljännellä klubikerralla on kolme eri toteutusvaihtoehtoa: Vierailu mainostoimistoon / Mainostoimiston vierailu klubille / Pikkuyrittäjät mainostoimistovideon katsominen Tavoitteena on tutustua mainostoimistotyöhön ja suunnitella oman Pikkuyrityksen logo.

18 Viikko 4: Vierailu mainostoimistoon kerran kulku (mahdollista toteuttaa myös niin että mainostoimistosta tulee henkilö klubivierailulle) Käy läpi ennakkoon mainostoimiston AD:n kanssa mitä hän kertoo: Millainen on hyvä logo? Miksi yrityksillä on logo? Mitä täytyy ottaa huomioon oman liikeidean/palvelun/tuotteen brändäyksessä. Ryhmät piirtävät logon ja esittelevät sen AD:lle. Tämä antaa niistä kannustavaa palautetta. Jos mahdollista niin AD myös työstää logot digimuotoon. Lasten vieminen vierailulle: koulukuljetukset (kysy koulun hyväksymän koulukuljetuksen yhteystiedot ja tilaa kuljetukset) ja eväät (voi ohjeistaa tuomaan kotoa tai budjetin salliessa ostaa kerhorahoilla)

19

20 Viikko 4: Mainostoimistovideo Neljännen klubikerran voi toteuttaa myös katsomalla Pikkuyrittäjätmainostoimistovideon. Videon katsomisen jälkeen käydään läpi mitä yrityksien visuaalisessa ilmeessä kannattaa ottaa huomioon. Tehdään Pikkuyrittäjien klubivihkosta logotehtävä. Piirretään logoja ja esitellään niitä muille. Klubiohjaaja antaa kannustavaa palautetta logoista.

21 Viikko 5: Myyntitykit liikkeelle! Pyydä Pikkuyrittäjiä kannustamaan ja sparraamaan toisiaan esiintymisharjoituksissa -> luodaan positiivisia kokemuksia esiintymisestä yleisölle. Kuvataan esityksiä puhelimella/tabletilla/kameralla ja katsotaan miltä näyttää = opitaan äänenkäytöstä ja maneereista. Mieti omakohtainen kokemus myynnistä ja kerro siitä Pikkuyrittäjille. Entä millaisia kokemuksia on Pikkuyrittäjillä? Millainen on hyvä myyjä? Miten saadaan kaupat aikaiseksi?

22 Viikko 5: Myyntitykit liikkeelle! Tavoitteena on saada myyntikärjet kuntoon oman tuotteen/palvelun osalta. Käytä apunasi hissipuhekalvoja Sharesta keskustelun ja pohdinnan herättämiseksi. + Työstetään nettisivuille myyntikohtaa. Miettikää myös yhdessä millaisia myyntikanavia on olemassa. Miten olen muiden edessä, katsekontakti, vakuuttavuus, vuoropuhelu, ja muut myyntiä edistävät keinot. Jokainen Pikkuyrittäjä kirjoittaa klubivihkoon 5 vinkkiä itselleen. Kirjoittakaa myös kokonainen pitchi paperille ja esittäkää se muille klubikerran lopuksi.

23 Viikko 5: Mitä Pikkuyrittäjille halutaan kertoa myynnistä? Mitä vinkkejä voit antaa Pikkuyrittäjille: Katso silmiin, annat luotettavan kuvan itsestäsi myyjänä. Puhu selkeällä äänellä, älä peitä kasvojasi käsillä tai hiuksilla. Opettele kertomaan tuotteestasi tai palvelustasi faktat. Tarinat ovat hyvä myyntivaltti. Yritä keksiä miksi asiakas tarvitsee tuotettasi tai palveluasi.

24 Viikko 6: Mainoksilla mainetta ja esityksillä estradeille Tavoite: Pikkuyrittäjät keksivät Pikkuyritykselleen sloganin ja valmistelevat mainoksia sekä kotisivuja loppuhuipentumaan myyntipisteelleen. Kerhokerran lopuksi esitetään muiden edessä slogan ja näytetään millaisia mainoksia ollaan saatu aikaan. (Esiintymisen harjoittelu.)

25 Viikko 6: Mainoksilla mainetta ja esityksillä estradeille Sloganin keksimisen avuksi mietitään esimerkiksi mitä TV-mainoksien mainoslauluja kukin muistaa. Youtubesta löytää soittolistan hakusanalla Mainoslauluja. Mainoksien piirtämisen pohjalle kannattaa varata sanoma- ja aikakausilehtiä, joista saada ideoita mainoksiin. Keskustellaan aluksi mikä mainoksissa kiinnittää huomion jne.

26 Hyvä tsemppi päälle! Viikko 7: Kohti loppuhuipennusta! Valmistautuminen loppuhuipennukseen: myyntipiste, mainokset, tuotteet/palvelu, hinnat, kuitit, nettisivut, esiintyminen ja myyminen (Seitsemännellä kerhokerralla ei ole tarkoitus valmistaa konkreettisesti tuotteita/palvelua myyntikuntoon loppuhuipennusta varten. > esim. Leivonnaiset. HUOM! Leivonnaisia tekevät tuovat etukäteen maistiaisia ryhmälle, joka koemaistaa tuotteet. Keskustelua hygieniasta ja miten tuotteet kannattaa pakata) Jännityksen poistaminen! Mikä loppuhuipennuksessa mietityttää? Onko vielä joitain asioita mitkä ovat epäselviä tai tekemättä? Katso että kaikki on kunnossa.

27 Viikko 7: Kohti loppuhuipennusta! kerran kulku Pohdiskellaan ja hyödynnetään klubilla ja mainostoimistolla opittua. Keskustellaan yrittäjyyskokemuksista. Laaditaan juliste ja/tai flyer (Word/PowerPoint tms.)? Videomainos? Tai jatketaan viimekertaisia mainoksia. Täydennetään ja viimeistellään kotisivuja Mistä saadaan pohjakassa? Koti tai kerhorahat. Raha liikkuu oikeasti loppuhuipentumassa. KOTITEHTÄVÄNÄ: Valmistaa myytäviä tuotteita. / Valmistautua palvelun myyntiin.

28 Viikko 8: Loppuhuipentuma Pikkuyrittäjät pääsevät nyt laittamaan kaiken läpikäydyn käytäntöön. Kaikilla ryhmillä on oma ständi, jossa tuote/ palvelu on myynnissä aidoille asiakkaille. (Eurot siis liikkuvat, joten varatkaa pohjakassa kullekin PY:lle) Seuraa ryhmien työskentelyä koko loppuhuipentuman ajan ja ohjaa tarvittaessa. Tuomaristo arvioi Pikkuyrittäjiä. Jokainen ryhmä palkitaan jostain ansiosta, kuten esimerkiksi paras myyntipuhe tai nettisivut.

29 Extra: Palautetta ja popcornia Pikkuyrittäjät tilinpäätös Kerrataan Pikkuyrittäjät-klubin sisältö 8 viikon ajalta. Mitä ollaan tehty? opittu? Mikä on ollut hauskaa? Suositelisitko klubia kaverillekin? Miltä yrittäjyys tuntui? Juhlistetaan onnistumisia klubilaisten kesken!

30 Ole yhteydessä Pikkuyrittäjät-projektipäällikkö Päivi Laakso p & Yhteydenpitoa ja sparrausta muiden klubivetäjien kanssa sähköpostitse ja Facebookryhmässä: https://www.facebook.com/groups/pikkuyrittajienohjaajat/.

31 Haluamme Sinulta palautetta Millainen kokemus klubin läpivienti oli? Opitko jotain uutta? Millaista lasten kanssa toimiminen oli? Antoiko klubivetäjän koulutus ja diasarja riittävästi tukea kerhon pitämiseen? Jäikö jotain uupumaan? Oliko opas kattava ja hyödyllinen? Onko siinä jotain mitä lisäisit/ poistaisit/muuttaisit? Oliko yhteydenpito riittävää? Olivatko kanavat toimivat?

32 Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää!

Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas

Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas Pikkuyrittäjät on alakoululaisille lapsille suunnattu klubi, jossa ryhmät keksivät omat yritysideansa ja lähtevät toteuttamaan niitä ohjaajien

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

VIHREÄ DRAAMA -HARJOITUKSET

VIHREÄ DRAAMA -HARJOITUKSET VIHREÄ DRAAMA -HARJOITUKSET YMPÄRISTÖKASVATUSTA DRAAMA- HARJOITUSTEN AVULLA VIHREÄ DRAAMA on ympäristökasvatusmenetelmä, jota toteutetaan draaman keinoin. Se on yhdessä tekemistä ja osallistumista. Kyse

Lisätiedot

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko TAIDEPAKKA 60 taidekorttia ja ideavihko Sisällys Käyttäjälle 2 Yleisiä kysymyksiä 4 Taidepakan teosten teemoja 5 Vihjeitä, ideoita ja tehtäviä 6 Kuva ja sana 12 Kuva, sana ja kosketus 15 Kuva ja musiikki

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja F 27 (verkkojulkaisu 26) Kirjoittajat: Anna Pikala, Helinä Ahola, Petri Katajarinne ja Timo Parkkola Kirjan ulkoasu ja taitto: Kirsti Pusa Painovuosi: 2014 Tätä kirjaa

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

Lähidemokratian sankareille. ideoita kunta. vaali ehdokkaalle

Lähidemokratian sankareille. ideoita kunta. vaali ehdokkaalle Lähidemokratian sankareille ideoita kunta vaali ehdokkaalle Kuntavaalit 28.10.2012 Kohti kuntavaaleja OPAS EHDOKKAILLE Julkaisija Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp. Saariniemenkatu 6 00530 Helsinki

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 http://www.vauhtipyörä.fi/blog 1/7 Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 Moni myyjä on häpeissään ja ujona siitä, että on myyjä. He ajattelevat, että myyjänä

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia HEIKKI MATIAS LUOMA 2 Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Heikki

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Sami Vesamo - Voimatiimi Voimatiimi.fi Sivu 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Miksi yrityksen kannattaa markkinoida Facebookissa?... 4 Mikä on Facebook?... 4 Menestyvän

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

OPETUSMATERIAALI 2015

OPETUSMATERIAALI 2015 OPETUSMATERIAALI 2015 SOKEA RAKKAUS Onko rakkaus todella sokea? Kuinka löytää elämänsä rakkaus vaikka ei voi nähdä? Dokumentissa seurataan kolmen sokean nuoren elämää ja pohditaan, kuinka sokeus vaikuttaa

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan 1 Oppaasta Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan on kokoelma taide-

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

MAST. Ryhmäyttämisopas

MAST. Ryhmäyttämisopas MAST Ryhmäyttämisopas Sisällys 1 Mikä on ryhmäyttämisopas? 3 2 Miksi ryhmäyttäminen on tärkeää? 4 3 Ryhmän rakentuminen 5 4 Tutustumisharjoitukset 7 4.1 Tutuiksi 7 4.2 Parin ja ryhmän muodostaminen 13

Lisätiedot