LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja"

Transkriptio

1 LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja INSINÖÖRITYÖ Mika Huurre Tietotekniikan koulutusohjelma Tiedonhallintatekniikka Hyväksytty..

2 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Tietotekniikan koulutusohjelma Tekijä Mika Huurre Työn nimi Liikkuvan työn toimintoanalyysin ohjekirja Työn laji Päiväys Sivumäärä Insinöörityö Työn valvoja Lehtori Keijo Kuosmanen Yritys Suomen Kenttädata Oy Tiivistelmä Yrityksen yhdyshenkilö Myyntipäällikkö Veikko Komulainen Nykyaikaisten yritysten on toimittava kustannustehokkaasti samalla tarjoten asiakkailleen hyvää palvelua. Liikkuvan työn yrityksille tämä merkitsee käytännössä tehtävän työn tarkkaa ja ajantasaista ohjausta sekä seurantaa. Samalla yrityksen pääomien ja työntekijöiden pitäminen tuottavassa työssä helpottuu. Nykytekniikka antaa monia mahdollisuuksia liikkuvan työn ohjaukseen ja seurantaan. Ongelmana on usein kuitenkin se, että liikkuvaa työtä tekevät yritykset eivät välttämättä omaa tarvittavaa tietotaitoa uusien toimintaa tehostavien ratkaisujen valintaan ja käyttöönottoon. Tämä insinöörityön aiheena oli dokumentoida yritysten toiminnan tehostamiseen käytetty toimintojen analysointitapa ja tuottaa tältä pohjalta liikkuvan työn toimintoanalyysin ohjekirja. Ohjekirja on tarkoitettu liikkuvaa työtä tekevien yritysten tukijärjestöille, talous- ja investointineuvojille sekä järjestelmätoimittajille. Tämä raportti on samalla myös toimintoanalyysin ohjekirja, joten sen ulkoasu ja toteutustapa poikkeavat hieman tavanomaisista insinööritöiden raporteista. Kirjassa esitellään erilaisia liikkuvaan työhön soveltuvia tekniikoita ja tarkastellaan liikkuvaa työtä eri koneurakoinnin aloilla. Lukija tutustutetaan toimintoanalyysin taustaan, analyysiin yleisesti sekä sen tekemisessä käytettyihin menetelmiin, tekniikoihin ja työkaluihin. Kirjassa kerrotaan, miten toimintoanalyysi sovelletaan liikkuvaan työhön ja kuinka tulokset sovelletaan käytäntöön. Lopuksi esitellään käytännön esimerkki todellisessa yrityksessä tehdystä toimintoanalyysistä. Toimintoanalyysi on enemmän järjestelmähankinnan kuin varsinaisen järjestelmäkehityksen työkalu. Vaikka analyysin tulokset ovat periaatteessa toimittajariippumattomia ja pyrkivät parhaiten toimintaa tehostavaan tavoitteeseen, järjestelmätoimittajien kannalta kyse on myynnin työkalusta. Avainsanat liikkuva työ, toiminto, tietovirta, toimintoanalyysi, tietovirta-analyysi Luottamuksellisuus julkinen

3 SAVONIA-POLYTECHNIC ENGINEERING KUOPIO Degree Programme Information Technology Author Mr. Mika Huurre Title of Project Guide to Operation-Based Assessment for Mobile Work Type of Project Date Pages Final Project Academic Supervisor Mr. Keijo Kuosmanen, Lecturer Company Suomen Kenttädata Oy (Ltd.) Abstract Company Supervisor Mr. Veikko Komulainen, Sales Manager Modern companies have to operate as efficiently as possible while retaining a good quality in customer services. For the machine entrepreneurs doing mobile work like forestry or earth moving, this means that the work is accurately guided and tracked. At the same time these requirements allow companies to keep invested capital and employees productive. Current technology has created number of possibilities for controlling and tracing mobile work. Often the problem is that companies do not have a necessary knowledge to select and implement new solutions, which would boost their efficiency. The aim of this thesis was to document an existing way to assess processes and data flows, and to create a guide to operation-based assessment for mobile work. The target audience of the guide are organisations and individuals related to mobile work, like economy and investment consultants and system providers. The results of assessments are more often used for system investments than for system development. This book is both the thesis report and the guide for the assessment. Because of this dual nature, the layout and implementation is more like that of a manual than a report. The manual begins with a general discussion of the techniques suitable for mobile work, and then considers mobile work in different fields of machine entrepreneuring. The reader is familiarised with backgrounds of operation-based assessment, and then introduced to assessment methods, techniques and tools, and to a general way to do assessment. The manual describes how to apply operation-based assessment to mobile work and how its results are transferred to practice. In the end the guide presents an assessment which was done to a real company, and how it was put into practice. Operation-based assessment is more like an investment tool than a development tool. While the results are provider independent in principle, and geared towards obtaining the best boost for productivity, from the system provider's point of view the analysis is one kind of sales tool. Keywords mobile work, assessment, analysis, process, data flow, operation-based Confidentiality public

4 ALKUSANAT Tämä insinöörityön aihe tuli harkittavakseni hieman yllättäen aivan ystäväpiiristäni. Ohjekirjamuodossa olevan insinöörityön raportin sijasta odotin päätyväni tekemään tavanomaisempaa tietotekniikan insinöörityötä jonkin ohjelmistoprojektin puitteissa. Koneurakointiin, sen tiedonhallintaan ja teknologioihin tutustuminen on ollut antoisa aihepiiri, joka myös poikkesi aikaisemmista työkokemuksistani tietotekniikan järjestelmäasiantuntijana ja -suunnittelijana. Työn aikana tutustuin koneurakoinnin alojen asiakkaisiin eri puolella maata. Eteläisin piste oli Helsinki, pohjoisin Sodankylä. Tämä työn alkuperäinen toimeksiantaja oli ristijärveläinen konsulttiyritys t:mi HP-Kone. Työn aikana HP-Koneen liikkuvaan työhön liittyvät liiketoiminnot siirrettiin Suomen Kenttädata Oy:lle, joka on liikkuvan työn ohjaukseen ja seurantaan erikoistunut järjestelmäintegraattori. Samalla myös työn toimeksiantaja vaihtui vastaavasti. Työn läpivientiin osallistuivat myös kajaanilaiset Tietohippu Oy ja Trippi Ky sekä sotkamolainen metsäurakointiyritys Martti Sirviö Oy. Työni tukemisesta ja ohjaamisesta kiitosta ansaitsevat useat eri henkilöt. Kiitokset insinöörityöni ohjaajalle lehtori Keijo Kuosmaselle, joka myös ymmärsi toteutustavaltaan poikkeavan työn luonteen. Kiitokset kuuluvat myös työtäni avustaneille Trippi Ky:n toimitusjohtaja Seppo Räsäselle sekä Tietohippu Oy:n toimitusjohtaja Timo Komulaiselle. Erityiset kiitokset ansaitsevat Martti Sirviö Oy:n toimitusjohtaja Martti Sirviö sekä HP-Koneen ja Suomen Kenttädata Oy:n myyntipäällikkö Veikko Komulainen. Martti Sirviö antoi ystävällisesti yrityksensä analyysipilotiksi sekä panosti omaa aikaansa analyysin läpivientiin. Veikko Komulainen taas ehdotti tätä insinöörityöaihetta sekä toimi työn yhdyshenkilönä ja käytännön opastajana. Näin lopuksi lienee vielä syytä painottaa, että luonteensa vuoksi tämä raportti poikkeaa ulkoasultaan ja kuvitukseltaan tavanomaisesta insinöörityön raportista. Kuopiossa Mika Huurre

5 SISÄLTÖ LYHENTEET JA SELITYKSET JOHDANTO LIIKKUVA TYÖ Seuranta- ja ohjaustekniikat Langattomat tiedonsiirtotekniikat Paikannus Anturit Tiedonkeruulaitteet Matkapuhelimet ja kämmenmikrot Ajoneuvotietokoneet ja kannettavat tietokoneet Tietokoneohjelmistot Ohjelmistoyhdistelmät Tietoturva Liikkuva työ eri toimialoilla Maatalous Kiinteistöhuolto Maanrakennus Metsäkoneurakointi Muut alat TOIMINTOANALYYSIN TAUSTAT Liiketoimintaprosessit ja niiden uudistaminen Tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen Tietojärjestelmien hankinta Toimintolaskenta TOIMINTOANALYYSI Yrityksen toiminnot Toimintojen hierarkia Toiminnon osat Pullonkaulat eli toiminnalliset kapeikot Analyysin valmistelu Aloituspalaveri Analyysitavoite Rajaus Arviointiperusteet Nykytilan kuvaus Tietojen kerääminen Kuvaus Kustannusten laskenta Hyväksyttäminen Nykytilan analysointi Kehityskohteiden haku Toteutustapojen haku Toteutusvaihtoehtojen toiminnalliset säästöt Toteutustavan valintakriteerit Toteutustavan valinta Tulevan toiminnan kuvaus ja hyväksyttäminen

6 5 TYÖMENETELMÄT JA KUVAUSTEKNIIKAT Haastattelu Valmistelu Perustyövälineet Nauhoitus Haastattelutilanne Tulokset Sanallinen kuvaus Kuvauksen sisältö Työvälineet Kaaviot Yhteyskaavio Lävistäjämatriisi Toiminto- ja tietovirtakaavio Työnkulkukaavio Työvälineet Investointilaskenta Takaisinmaksuajan menetelmä Nettonykyarvomenetelmä Muita työvälineitä Tulostus ja sähköiset asiakirjat Sähköposti ja muut sähköiset viestintävälineet Oman työympäristön suojaaminen Ryhmätyö Analyysimallit Tuotteistetut ratkaisut TOIMINTOANALYYSI KÄYTÄNNÖSSÄ Tarve ja taustat Miten toiminnan muuttumiseen suhtaudutaan? Yrittäjän muutosvastarinta Ketkä toimintoanalyysiä voivat tehdä? Analyysin käyttötarkoitus ja sopimus analyysistä Toimintojen nykytilan selvitys ja kuvaus Nykytilan analysointi ja tehostamisvaihtoehdot Tulevan tilan valinta ja kuvaus Analyysin tuloksen soveltaminen käytäntöön Käyttöönoton valmistelu Käyttäjien koulutus Ratkaisun käyttöönotto Ratkaisun dokumentointi Hankinnan ja käyttöönoton ongelmia Ylläpito ja jatkokehitys YHTEENVETO Lisätietoa Liikkuvan työn toimintoanalyysin ohjekirja insinöörityönä

7 8 KIRJALLISUUS JA VIITTEET Viitteet Muu kirjallisuus Lähteet ja oikeudet LIITTEET LIITE A TIETOJA OHJELMISTOISTA LIITE B TOIMINTOANALYYSIN ASIARUNKO LIITE C ANALYYSIPILOTTI: MARTTI SIRVIÖ OY 7

8 Lyhenteet ja selitykset 8 LYHENTEET JA SELITYKSET anturi Bluetooth CAN, CANbus CDMA digitaalinen allekirjoitus digitaalinen varmenne diskonttaus GPS, Galileo GSM, GPRS GSM-modeemi Java järjestelmähankinta Laite, joka muuttaa mitattavan suureen verrannolliseksi sähköiseksi tai pneumaattiseksi viestiksi. Tällaisia suureita ovat esimerkiksi lämpötila, paino, liike- tai pyörimisnopeus sekä kappaleen sijainti. Magneettianturi lähettää viestin (sähköisen signaalin) joka kerta, kun se joutuu sopivaan magneettikenttään. Nokian, Ericssonin ja muutaman muun valmistajan standardi lähietäisyydellä tapahtuvaan langattomaan laitteiden väliseen kommunikaatioon radiotaajuuksilla. Toteuttaa IEEE standardin. Uusissa ajoneuvoissa, työkoneissa ja -laitteissa yleistynyt tiedonsiirtoväylä (paikallisväylä), jonka kautta välitetään laitteen tai ajoneuvon toimintaan liittyvää tietoa laitteelta toiselle. Esimerkiksi matkanopeus voidaan siirtää anturilta väylän kautta ajoneuvotietokoneelle. CAN Controller Area Network Koodinjakokanavointitekniikka, jota käytetään langattomissa verkoissa puheen ja datan välitykseen. Kts. GSM, GPRS. CDMA Code Division Multiple Access Vastaa kynällä paperille kirjoitettua henkilön allekirjoitusta. Lähettäjä laskee lähetettävästä tiedosta nk. tiivisteluvun, joka salataan ja lähetetään tiedon mukana. Vastaanottaja voi varmistua tiedon eheydestä laskemalla vastaanotetusta tiedosta oman tiivistelukunsa, jota sitten verrataan alkuperäiseen tiivistelukuun. Jos luvut ovat samat, tieto on tullut perille muuttamattomana. [11] Sähköinen, kolmannen osapuolen digitaalisesti allekirjoittama todistus, jonka avulla voidaan tunnistaa ja varmentaa käyttäjän tai sähköisen palvelun todenmukaisuus. [11] Tulevaisuudessa käsiteltävän hinnan, maksun tai arvon muuttaminen laskennallisesti nykyhetkeen. Esimerkiksi investoinnin tulevia tuottoja voidaan diskontata nykyhetkeen, eli laskea kuinka paljon rahaa tulevat tuotot vastaisivat nykyhetkessä. Diskonttaustaulukko sisältää etukäteen laskettuja diskonttausarvoja eri vuosille ja koroille. Satelliitteihin perustuvia paikannusjärjestelmiä. GPS on vanhempi ja hyvin yleinen amerikkalaisten ylläpitämä järjestelmä. Galileo on eurooppalainen GPS:n vastine, jonka toteutus on vielä tätä kirjoitettaessa kesken. GPS Global Position System Langattomia radiotaajuutta käyttäviä tiedonvälitystekniikoita, joita käytetään puheen ja datan välittämiseen. GSM-tekniikkaa voidaan käyttää myös paikannukseen. GSM Global System for Mobile Communications GPRS General Packet Radio Service Laite, joka tarjoaa data-yhteyden GSM-verkkoa käyttäen toiseen modeemiin. Modeemina käytetään yleensä GSM-puhelinta, mutta se voi olla myös erillinen laite esimerkiksi kannettavia tietokoneita tai tiedonkeruulaitteita varten. Laitteisto- ja käyttöjärjestelmäriippumaton sovellusohjelmien ohjelmointikieli. Riippumattomuus perustuu kullekin laitteelle ja käyttöjärjestelmälle tehtyyn ajoympäristöön, joka puolestaan kykenee suorittamaan Javalla kirjoitettuja ohjelmia. Yrityksen liiketoimintaan liittyvän teknisen kokonaisuuden ostoprosessi. Kokonaisuus voi olla joko valmis järjestelmä tai sellaisen kehitystyöprojekti.

9 Lyhenteet ja selitykset 9 kustannusrakenne Yrityksen kustannukset voidaan jakaa niitä yhdistäviin kategorioihin, kuten yleiskulut, markkinointi, myynti, jne. Kustannusrakenne kertoo, kuinka kokonaiskustannus jakautuu eri kustannuskategorioihin. kuvaustekniikka Standardoitu tai yhteisesti sovittu tapa esittää tai kuvata tietty tulos [12, s ]. käsiteanalyysi käyttöjärjestelmä langaton USB liiketoimintasääntö modeemi liikkuva työ logistiikka OFDM ohjelma ohjelmisto pääte RDS relaatio relaatiomalli RS232 Käsiteanalyysi selvittää ja mallintaa loogisesti organisaation ja sen toiminnan käsitteistön (terminologian). Analyysin tuloksena syntyy käsitemalli. Käsiteanalyysi ja käsitemalli on systeemityön työmenetelmä. Ohjelmisto, joka mahdollistaa muiden ohjelmien (sovellusohjelmien) suorittamisen samassa laitteessa. Käyttöjärjestelmiä ovat mm. Microsoft Windows, Apple OS X, eri Linux-pohjaiset jakelut ja Symbian. USB-standardin radiotaajuuksilla toimiva versio. Kts. USB. Yrityksessä määritelty sääntö, joka rajoittaa jonkin toiminnon tai tiedon sisältöä. Esimerkiksi liikesääntö voi määrittää, että minkään tilauksen lähetyspäivä ei voi olla aikaisempi kuin sen tilauspäivä [4, s. 318]. Liiketoimintasääntöjä ei välttämättä ole kirjattu mihinkään ylös, vaan ne voivat olla organisaatiossa hiljaisena tietona. Myös nimellä business-sääntö. Laite, jolla saadaan rakennettua digitaalinen yhteys analogista kanavaa, kuten puhelinlinjaa, käyttäen. Muuntaa lähetyksessä digitaalisen signaalin analogiseksi ja vastaanotossa päinvastoin. Liittyy tietoliikennetekniikkaan. Työ, jonka merkittävä piirre on paikasta toiseen liikkuminen joko työjaksojen välillä, aikana tai näinä molempina. Tavara-, energia- ja tietovirtojen ohjausta sekä hallintaa. Käytetään terminä mm. ostotoiminnassa, kuljetuksessa, varastoinnissa sekä näiden suunnittelussa. Taajuudenjakotekniikka, jota käytetään langattomissa verkoissa puheen ja datan välitykseen. Kts. GSM, GPRS. OFDM Orthogonal Frequency-Division Multiplexing Mikroprosessorin suorittama ryhmä prosessorikohtaisia komentoja, jotka saavat prosessorin sisältävän laitteen toimimaan halutulla tavalla. Yhden tai useamman ohjelman muodostama yhtenäinen kokonaisuus, joka toteuttaa yhden tai useamman toiminnon. Esimerkiksi taloushallinnon ohjelmisto voi koostua useammasta yksittäisestä ohjelmasta. Laite joka on tietoliikenteen päätepiste. Eli laite jolla syötetään ja/tai luetaan tietoja, jotka yleensä sijaitsevat muualla kuin itse päätteessä. Tavallinen pöytätietokone voi toimia päätteenä, mutta tavallisesti tämä termi liitetään yksikertaisempiin ja kevyempiin laitteisiin, kuten matkapuhelimiin tai tiedonkeruulaitteisiin. Relational Systems Development, relaatiojärjestelmien (tietokantojen) kehittäminen. Joukon relaatio on yhteys joukon alkioiden välillä [9, s. 339]. Liittyy joukkooppiin. Tietojoukko muodostuu jonkin niitä yhdistävän tiedon tai tietojen perusteella. Tietomalli, joka perustuu tiedon järjestämiseen taulukoiksi ja joka pohjautuu pitkälti matemaattiseen relaation käsitteeseen. Relaatiotietokannat sisältävät toisiinsa liittyviä tietoja taulukoissa. Kts. relaatio. Vanha sarjaliikennestandardi (EIA232) sarjamuotoisen tiedon siirtoon. On korvautumassa USB-standardilla.

10 Lyhenteet ja selitykset 10 SA-menetelmä Tietojärjestelmän määrittelymenetelmä. Sisältää useita eri kaaviotyyppejä. Käytetään etenkin sulautettujen järjestelmien suunnitteluun. SA Structured Analysis sarjaliitäntä, sarjamuotoinen tiedonsiirto Tiedonsiirtotapa, jossa ennen lähetystä tieto paloitellaan osiksi ja lähetettäessä osat siirtyvät peräkkäin laitteelta toiselle. Perille päästyään tieto kootaan osista taas yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Standardeja sarjamuotoiseen tiedonsiirtoon ovat esim. RS232 ja USB. SMS sovellus Symbian systeemi GSM-järjestelmän tekstiviestipalvelu. SMS Short Message Service Kts. Ohjelma. Matkapuhelinten käyttöjärjestelmä, joka on puhelinvalmistajien lisensioitavissa ja kolmansille osapuolille avoin ohjelmistoympäristö. Myös käyttöjärjestelmää kehittävän ja ylläpitävän yrityksen nimi. Osista muodostuva kokonaisuus [12, s. C-170]. Systeemiä vastaa samaa merkitsevä termi järjestelmä. Tietosysteemi on siis tietojärjestelmä. systeemityö Tietosysteemin rakentamista, kehittämistä ja kunnossa pitämistä [12, s. C- 171]. Myös nimellä järjestelmätyö. TCP/IP Internet-yhteyksissä käytetty protokolla eli yhteyskäytäntö. Liittyy tietoliikennetekniikkaan ja ohjelmistojen väliseen kommunikointiin. TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol tietovirta Kuljettaa tietoa prosessien, tietovarastojen ja ulkoisten kohteiden välillä [8, s. 102]. Joukko tietoja, jotka ovat 'tulossa' tai 'menossa' johonkin toimintoon tai tietovarastoon [12, s ]. tietovirta-analyysi Systeemityössä ja järjestelmäkehityksessä tietovirtojen analysointia, eli organisaation tai sen toiminnallisen osan tietovirtojen kartoitusta. Käytetään myös kauppanimenä tästä poikkeavassa merkityksessä kuvaamaan yrityksen toimintojen ja tietovirtojen kartoitus- ja tehostamisprosessia kokonaisuutena (esim. 4Field Oy). toiminnanohjausjärjestelmä Ohjelmisto- ja laitekokonaisuus, jolla yritys aktiivisesti ohjaa ja seuraa omaa toimintaansa. toimintamenetelmä Standardoitu tai yhteisesti sovittu tapa toimia ja tuottaa tietty tulos [12, s ], menettelytapa. toimintamalli toimintoanalyysi tunnusluku Ohjeisto, joka kiinnittää työvaiheet ja -tehtävät sekä usein myös käytettävät menetelmät, tekniikat, työvälineet ja kuvaamisen [12, s ]. Malli on järjestelmän tai työkokonaisuuden esitys. Systeemityössä ja järjestelmäkehityksessä toiminnan analysointia, eli organisaation tai sen toiminnallisen osan toimintojen kartoitusta. Tätä termiä käytetään tässä kirjassa kuvaamaan organisaation toiminnan analysointia, kehittämistä ja tehostamista kokonaisuutena (vrt. Tietovirta-analyysi kauppanimenä). Tunnusluku kuvaa jotain yrityksen taloudellista ominaisuutta. Yksittäinen tunnusluku ei kuitenkaan ole aina yksiselitteinen, mistä syystä tunnuslukuja tulisi olla useampia. Tunnuslukuja käytetään esimerkiksi yrityksen kannattavuuden arviointiin. Toiminnallisia (yrityksen sisäisiä) tunnuslukuja johdetaan yrityksen toimintaan liittyvistä tiedoista ja käytetään yrityksen toiminnan kehittämiseen. Tunnusluvut voivat olla myös työkonekohtaisia.

11 Lyhenteet ja selitykset 11 UMTS USB VoIP välitysohjelmisto WAP Langaton tiedonvälitystekniikka joka käyttää radiotaajuuksia. Kts. GSM, GPRS. UMTS Universal Mobile Telecommunications System Sarjaliikennestandardi, joka mahdollistaa vanhaa RS232-standardia monipuolisemman ja nopeamman tietojen siirron laitteiden välillä. Tavallinen USB-yhteys vaatii aina välittäjäksi tietokoneen, mutta USB-On-the-Go -standardi mahdollistaa myös liikennöinnin kahden itsenäisen laitteen välillä. USB-standardista on kehitteillä langaton radiotaajuuksia käyttävä versio (Wireless USB). USB Universal Serial Bus Tekniikka, jolla tavallinen puhelinsoitto välitetään Internet-yhteyden läpi. Analogisen väylän sijasta puhe siirretään tietoliikennepaketteina tietoverkon läpi, esimerkiksi kahden tietokoneen välillä. Päätelaitteina voivat olla myös VoIP-yhteensopivat puhelimet. VoIP Voice over Internet Protocol Tietokoneohjelma, jota käytetään kahden ohjelmiston välisessä tiedonsiirrossa kun lähettävä ja vastaanottava ohjelma eivät suoraan ymmärrä toistensa tietosisältöä. Välitysohjelma muuttaa lähettävän ohjelman tiedon vastaanottavan ohjelman ymmärtämään muotoon. Matkapuhelimia varten kehitetty protokolla eli yhteyskäytäntö, jonka avulla on mahdollista käyttää langattoman yhteyden yli erilaisia palveluita. WAP Wireless Application Protocol Windows Mobile Edition Microsoftin matkapuhelimille tehty Windows-käyttöjärjestelmän versio, johon myös kolmannet osapuolet voivat kehittää ohjelmia. Wireless USB WLAN Zigbee Englannin kielinen termi langattomalle USB-standardille. Kts. USB. Langaton tiedonvälitystekniikka, joka käyttää radiotaajuuksia. Käytetään langattoman lähiverkon muodostamiseen. Voidaan myös käyttää paikannukseen lähietäisyyksillä, jolloin käytetään hyväksi WLAN-tukiasemia GSM-paikannuksen tapaan. WLAN Wireless Local Area Network Motorolan, Philipsin ja muiden yritysten standardi, joka määrittelee Bluetoothia kevyemmän, ja nimenomaisesti antureita varten tarkoitetun langattoman radiotaajuuksisen tiedonsiirtotekniikan. Zigbee on myös oma standardinimensä. Toteuttaa IEEE standardin täydentäen sitä mm. tietoturvamäärittelyllä.

12 1 Johdanto 12 1 JOHDANTO Liikkuva työ muodostaa vuodenajasta riippumatta tärkeän osan yhteiskunnan toimivuudesta. Se liittyy infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitoon maatalouden, tehtaiden ja kaupan toimintaan ihmisten ja tavaroiden kuljettamiseen. Liikkuvaa työtä tekevät esimerkiksi kiinteistöhuollon huoltomies ja metsäkoneyrityksen hakkuukoneen hytissä istuva kuljettaja. Molemmilla työn tekopaikka siirtyy pisteestä toiseen. Työn tuottavuus muodostuu nimenomaan toimiston ulkopuolella tehdystä työstä, ja yrityksen toimisto onkin lähinnä vain pistäytymispaikka tai tukikohta varsinaisten töiden ohella. Metsäkoneyrityksessä yrityksen merkittävät rahalliset investoinnit on tehty yrityksen toimipisteen ulkopuolella liikkuviin koneisiin, laitteisiin ja huollon infrastruktuuriin. Molemmissa tapauksissa palkkakustannukset ovat myös oleellinen osa kokonaiskustannuksia. Kuten millä toimialalla tahansa, myös liikkuvassa työssä menestyksellisen liiketoiminnan edellytyksiin kuuluvat kustannustehokkuus ja toiminnan sujuvuus. Olipa liikkuva työ päätoiminto tai sitä tukeva toiminto, sen tulisi olla mahdollisimman hyvin hoidettua. Työstä aiheutuneet kustannukset ja tuotot pitäisi pystyä laskemaan järjestelmällisesti. Kukaan ei ole seppä syntyessään. Tämä pätee myös yrityksiin, erityisesti pieniin ja keskisuuriin, jotka harvoin toimivat jo perustamisvaiheessaan tehokkaasti ja loppuun asti mietityin keinovalikoimin. Useimmin toiminta kehittyy tehtäessä käytännön töitä, jolloin työntekotavat muotoutuvat kokemuksien myötä johonkin tiettyyn muottiin. Olemassa on toki yrittäjiä, jotka ovat jo yrityksen aloitusvaiheessa miettineet tarkemmin, kuinka tehtyä työtä ohjataan ja seurataan. Tätä varten on voitu jopa hankkia tarvittavat automatisoivat järjestelmät. Yritystoiminta käynnistyy. Saadaan asiakkaita ja homma näyttää sujuvan. Työt ja investoinnit lisääntyvät... mutta toiminnan hallinta alkaakin olla ongelmallista. Asiakkaatkin huomauttelevat jo. Nykymenolla homma hajoaa käsiin. Pitäisi siis tehdä jotain? Kuva 1. Kun yritys kehittyy, sen toimintatavat eivät välttämättä tee niin.

13 1 Johdanto 13 Usein täsmällisen ohjauksen ja seurannan tarve sekä niihin liittyvät investoinnit tulevat esille vasta myöhemmin, kun yrityksen koko kasvaa, tehdään uusia investointeja tai asiakkaiden raportointivaatimukset kehittyvät. Ohjausta ja seurantaa voidaan kehittää ja automatisoida myöhemminkin, kun toiminta on muuttumassa tai tekniikka antaa uusia mahdollisuuksia. Kun yrittäjä havaitsee tämän muutostarpeen, yrityksen toimintatapoja mietitään joko omatoimisesti yrityksen sisällä tai käytetään apuna konsulttia. Konsultti voi olla esimerkiksi järjestelmätoimittaja tai investointineuvoja. Tätä prosessia varten tässä ohjekirjassa käydään läpi erityyppisten liikkuvien töiden taustoja sekä niiden tehostamisessa käytettäviä tekniikoita. Tutkitaan ja tehostetaan toimintatapoja! Selvitetään ja dokumentoidaan nykytilanne. Analysoidaan tilanne ja haetaan ratkaisu. Otetaan uusi ratkaisu käyttöön. Kuva 2. Yrityksen toimintatavat eivät saa olla kiveen hakattuja käskyjä, vaan tarpeen mukaan muuttuvia ohjeita. Lisäksi tässä kirjassa määritellään toimintamenetelmät ja kuvaustekniikat liikkuvaa työtä hyödyntävien yritysten toimintojen ja tietovirtojen kartoitukselle näiden analysoinnille tämän perusteella tehtävälle toiminnan tehostamiselle. Tästä kokonaisuudesta eli toimintomallista käytetään tässä kirjassa nimeä toimintoanalyysi. Toimintoanalyysin tarkoitus on toimia ensisijaisesti yrityksen toimintojen tehostamisen ja järjestelmähankinnan työkaluna. Saadun lopputuloksen tarkoituksena on parantaa yrityksen liiketoimintaedellytyksiä: Yrityksen olemassa olevat työntekijät voivat oheistoimintojen sijasta keskittyä tekemään tuloksellista työtä. Yrityksen johto saa tarkempaa tietoa yrityksen toiminnasta suunnittelua ja seurantaa varten. Tämän kirja on tarkoitettu liikkuvan työn yrityksiä konsultoivien tahojen käyttöön. Tällaisia ovat maatalouskeskuksien talousneuvojat ja muut alalla toimivat järjestelmäkonsultit ja -toimittajat. Toimintoanalyysin tulosraporttia käyttävät konsultoitavat yritykset, järjestelmätoimittajat sekä -kehittäjät. Tämä kirja soveltuu paitsi toimintoanalyysin ohjekirjaksi, myös toimintoanalyysiin tutustumiseen esimerkiksi toimintoanalyysin tekijän valintaa tai analyysiin osallistumista varten.

14 2 Liikkuva työ 14 2 LIIKKUVA TYÖ Liikkuva työ on työtä, jossa työ liikkuu paikasta toiseen työjaksojen välillä työjaksojen aikana työn mittaukset ja kirjaukset tapahtuvat muualla kuin toimistotiloissa yrityksen toiminnan kannalta tärkeät työt ja pääomainvestoinnit sijoittuvat muualle kuin toimistoon. Liikkuvan työn kevyempää sarjaa edustaa esimerkiksi kiinteistöhoitaja, kun taas raskaampaa liikkuvaa työtä tehdään suurilla ja paljon pääomaa sitovilla ympärivuorokautisesti työskentelevillä maanrakennuskoneilla. Tässä luvussa käydään läpi liikkuvaan työhön käytettävissä olevia tekniikoita ja niiden soveltumista liikkuvan työn eri aloille. Aiheita käsitellään yleisesti, joten ennen varsinaisen analyysin tekemistä on aina syytä tutustua nykyhetken tekniikoihin ja niiden antamiin mahdollisuuksiin sekä analysoitavana olevan yrityksen toimialan tilanteeseen.

15 2 Liikkuva työ Seuranta- ja ohjaustekniikat Nykytekniikka antaa mahdollisuuden tehostaa yrityksen liikkuvan työn seurantaa ja ohjausta kohtuullisin työkone- ja työntekijäkohtaisin kustannuksin. Taloushallinnon, palkanlaskennan ja toiminnanohjauksen ohjelmistot ovat nykyisin liitettävissä kohtuullisen helposti muihin järjestelmiin. Lisäksi markkinoilla on jo useita toimijoita, jotka pystyvät tarjoamaan erilaisia ratkaisuja työseurannan ja ohjauksen toteutukseen sekä ohjelmistojen väliseen kommunikaatioon. Ohjaus- ja seurantatieto siirtyy työyksikön ja yrityksen välillä sähköisesti. Seuranta ja ohjaus on yrityksen omassa tai palveluntarjoajan tietojärjestelmässä. Tietoa voidaan välittää myös muiden yritysten ja organisaatioiden tietojärjestelmiin esimerkiksi materiaalivirtojen seurantaa varten. Yrityksen työntekijät ja asiakkaat voivat hyödyntää järjestelmää ajasta ja paikasta riippumatta. Tieto on ajan tasalla. Kuva 3. Ohjauksen ja seurannan siirto sähköiseen muotoon antaa yritykselle uusia toimintamahdollisuuksia ja tehostaa toimintaa. Seurantaan ja ohjaukseen käytettävät laitteet vaihtelevat matkapuhelimista kämmenmikroihin, tiedonkeruulaitteisiin ja täysimittaisiin ajoneuvotietokoneisiin. Tiedonvälitystapoina voivat toimia muistikortit, modeemiyhteydet, teksti- ja multimediaviestit tai langattomat Internet-yhteydet. Näissä laitteissa käytetyt ohjelmistot ovat yleensä toimittajakohtaisia, mutta järjestelmien välinen tiedonsiirto yleensä onnistuu joko standardoiduilla yhteystavoilla kuten TCP/IP-yhteyksillä tai erillisillä välitysohjelmistoilla. Liikkuvan työn ympäristöt ovat tavallista toimistoa vaativampia niin lämpötilojen, pölyisyyden kuin sähkön saanninkin puolesta. Tämä pitää aina huomioida käyttöön otettavissa ratkaisuissa. Valintoja tehtäessä oleellista on laitteiden ja tekniikoiden keskinäinen yhteensopivuus, myös siirrettävien ja tallennettavien tietojen osalta laitteiden kyky suorittaa käyttöön otettavia ohjelmistoja ja välittää niiden tietoja laitteiden tekniset ominaisuudet, ulkoinen kestävyys ja virran kulutus kohteena olevissa työympäristöissä soveltuvuus ja käytettävyys töitä ja työntekijöitä varten. Kannattaa kuitenkin muistaa, että järjestelmän valinta ja käyttöönotto on perustuttava aina yritykselle sopivaan ratkaisutapaan, ei tekniikkaan itseensä.

16 2 Liikkuva työ Langattomat tiedonsiirtotekniikat Langattomuus on tuonut työn seurantaan ja ohjaukseen uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi jo yksinkertainen matkapuhelin on tehnyt pysyvän vaikutuksen liikkuvan työn yritysten toimintaan. Langattomiin ratkaisuihin liittyviä tekniikoita ovat mm. GSM, GPRS ja UMTS. Tiedonsiirtoa tehdään paljon GSMmodeemeilla ja tekstiviesteillä niiden yksinkertaisuuden vuoksi. GPRS on yleistynyt kentällä olevissa yksiköissä kohtuullisen nopean TCP/IP-yhteyden tarjoavana tiedonsiirtotapana. Sitä käytetään mm. isoissa työkoneissa, joiden tekemä työ ja tulokset pitää sitoa laajemman teollisen materiaalilogistiikan osaksi. UMTS on tätä kirjoitettaessa vasta käynnistymässä, ja sen kokonaispeitto on avoin etenkin maaseudun ja asumattomien alueiden osalta. UMTSin voi haastaa NMTverkon tilalle kaavailtu langaton dataverkko. mittaustietojen siirto langalla tai langattomasti päätelaitteelle työntekijän päätelaite GSM-verkko työkoneen anturit SIRUKORTTI OY YRITYS AB Nimi: Teuvo tiedot voidaan siirtää yritykseen joko päätelaitteen tai muistikortin avulla. Kuva 4. Seurantatieto voidaan siirtää työpisteestä toimistoon joko langattomasti tai tallennemedioilla, kuten muistikorteilla. Ohjaustiedon välitykseen voidaan käyttää esimerkiksi tekstiviestejä. (tuotekuvat: a, c) Pienillä etäisyyksillä, kuten työkoneen hytissä, tietoa voidaan siirtää Bluetoothia tai langatonta USBia tukevien laitteiden avulla. Näitä tekniikoita voidaan käyttää työtietojen sekä työkoneen anturien tietojen siirtoon tiedonkeruulaitteesta työntekijän päätelaitteeseen, ja siitä taas eteenpäin. Lyhyillä työpiste-etäisyyksillä ei kannata unohtaa perinteistä lankayhteyttäkään, joka joissain tapauksissa saattaa olla langatonta helpompi ja luotettavampi tiedonsiirtotapa. Oma langaton tekniikkansa ovat siirrettävät muistikortit (tallennemediat). Työntekijä kuljettaa töitä tehdessään henkilökohtaista muistikorttia mukanaan, ja sille kirjataan esimerkiksi työkonekohtaisella laitteella työtietoja töiden edistyessä. Muistikortti palautetaan toimistolle määrävälein luettavaksi. Muistikortit voivat toimia myös työntekijöiden tunnisteina, ja mahdollistavat esimerkiksi työntekijäkohtaisen ajoneston ja ajoluokituksen. Tulevaisuudessa anturit voivat olla liitettynä langattomalla yhteydellä toisiinsa ja tiedonkeruuyksikköön, vaikkakin työkoneiden sisällä metalliseinämät rajoittavat tätä käyttötapaa. Esimerkiksi puunkorjuukoneen koura voi välittää painotiedon suoraa kuljettajalle ja tiedonkeruuyksikölle metsäkoneen hyttiin. Langaton Zigbee-standardi on kehitetty juuri tällaista tilannetta varten. Testaaja tiedonkeruulaite mittaustiedot yrityksen tietojärjestelmä vastaanottaa työtiedot ja lähettää työmääräyksiä

Teollisuustie 1 B, 88400 RISTIJÄRVI http://www.kendat.com/

Teollisuustie 1 B, 88400 RISTIJÄRVI http://www.kendat.com/ Teollisuustie 1 B, 88400 RISTIJÄRVI http://www.kendat.com/ 11.8.2008 Yritys- ja tuote-esittely 2 SUOMEN KENTTÄDATA OY on liikkuvan työn ohjaukseen ja seurantaan erikoistunut järjestelmäintegraattori. Kenttädata

Lisätiedot

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle TEEMA 1 Tietokoneen peruskäyttö Digikamera Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle Tämä tietopaketti hahmottaa lukijalle, millä tavalla kuvat voidaan siirtää kamerakännykästä tai

Lisätiedot

Tulevaisuuden päätelaitteet

Tulevaisuuden päätelaitteet Tulevaisuuden päätelaitteet Kuka ne omistaa? Miten niitä hallitaan? Aki Antman Sulava Oy 2.11.2011 Agenda Alkusanat ja puhujan lyhyt esittely Erilaiset päätteet ja sähköinen työpöytä Kuka omistaa päätelaitteet?

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja

TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja Hyväksyntä CE 0682 Sisältö Tekniset vaatimukset GPRS-toiminnolle...2 Tuetut käyttöjärjestelmät Windows 98SE, Me, 2000, Xp...2 Myyntipakkauksen sisältö...2 Vaatimukset tietokoneelle,

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset

Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset Sivu 1/6 Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset Tässä ohjeessa kerrotaan, miten teet kannettavan tietokoneesi ja WLANkännykkäsi määrittelyt. Ohjeet on tarkoitettu sellaiselle yritykselle, jolla on

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

TIETOPAKETTI EI -KYBERIHMISILLE

TIETOPAKETTI EI -KYBERIHMISILLE TIETOPAKETTI EI -KYBERIHMISILLE Miksi TIEDOLLA on tässä yhtälössä niin suuri merkitys? Mitä tarkoittaa KYBERTURVALLISUUS? Piileekö KYBERUHKIA kaikkialla? Kaunis KYBERYMPÄRISTÖ? Miten TIETOJÄRJESTELMÄ liittyy

Lisätiedot

Carlink langaton autojen välinen tietoverkko

Carlink langaton autojen välinen tietoverkko Carlink langaton autojen välinen tietoverkko Älykkään liikenteen päivä 30.10.2007 Timo Sukuvaara Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus Ilmatieteen laitos Taustaa Hankkeessa kehitetään autojen välinen tietoverkkopalvelualusta,

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Arto Luukkainen 24.3.2014

Arto Luukkainen 24.3.2014 Arto Luukkainen 24.3.2014 2 Agenda Kaukomarkkinat ja Panasonic Toughbook Trendit mobiilipäätteissä ammattikäytössä Tablet trouble tutkimus Panasonic Toughpad tietokoneet Lisävarusteet 3 Kaukomarkkinat

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa:

Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ismo Grönvall/Timo/TUTA 0353064 Tehtävä 5: Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ihmiset viettävät huomattavan osan (>90 %) ajasta sisätiloissa. Sisäilmaston laatu on tästä syystä

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN irprint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP]

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] HOWTO: Tulospalveluohjelman asetusten määrittely verkkokäytössä 1/5 HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] Kaksi tietokonetta saa kytkettyä keskenään

Lisätiedot

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT T-121.200 KÄYTTÖLIITTYMÄPSYKOLOGIA SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT Kirsi Männistö kmannist@cc.hut.fi T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 1 (7) Kirsi Männistö Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

OHJELMISTOKEHITYS -suuntautumisvaihtoehto

OHJELMISTOKEHITYS -suuntautumisvaihtoehto OHJELMISTOKEHITYS -suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehdon esittely 1. vuoden opiskelijoille Kari Laitinen www.oamk.fi/~karil/opetus.html Ohjelmistokehitys -opintosuunnan valitsevista henkilöistä

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300 Erinomainen ja vankkatekoinen all-in-one-ultrakannettava. Toshiba EasyGuard sisältää monia ominaisuuksia, joiden avulla yritysasiakkaat voivat parantaa tietoturvaansa, tehostaa järjestelmän suojausta ja

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti Langaton Vuores Kotikatupalvelin Tutkimuksen tausta Langaton tietoliikenne on arkipäivää Personoidut päätelaitteet (taskutietokone, matkapuhelin, kannettava

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje Access Point asennusohje Langattoman signaalin kantoaluetta on kätevä laajentaa Access Pointia ja ns. siltausta käyttämällä. Access Pointin pohjassa on WAN MAC Address (MAC osoite). Kirjoita tämä ylös

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO 1 (11) NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO Sisältö 1 Web Services yhteyskanavan käyttöönotto... 1 2 Web Services varmenteiden tallennus... 2 2.1 Käyttäjätunnuksen tallennus Maksuliikenne-ohjelmistoon...

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Rekursiolause. Laskennan teorian opintopiiri. Sebastian Björkqvist. 23. helmikuuta Tiivistelmä

Rekursiolause. Laskennan teorian opintopiiri. Sebastian Björkqvist. 23. helmikuuta Tiivistelmä Rekursiolause Laskennan teorian opintopiiri Sebastian Björkqvist 23. helmikuuta 2014 Tiivistelmä Työssä käydään läpi itsereplikoituvien ohjelmien toimintaa sekä esitetään ja todistetaan rekursiolause,

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 P-870HN-51b pikaopas Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 Esittely P-870HN on monipuolinen ja nykyaikainen VDSL2-reititin, jossa yhdistyvät nopea Internet-yhteys,

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003. Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö

TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003. Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003 Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö Mitä on etähallinta? Jotain muuta kuin laitteen välittömässä läheisyydessä tapahtuvaa

Lisätiedot

Lähettimet. Vastaanotin Hälytykset. OV-yksikkö DPR990

Lähettimet. Vastaanotin Hälytykset. OV-yksikkö DPR990 Vastaanottimet Omavalvontyksikkö DPR990 PromoLog-omavalvontaohjelma asennettuna Webserver-ohjelmisto asennettuna Yksinkertainen käyttöönotto, ei ohjelmien asennusta PromoLog-ohjelma käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa 2.10.2017 Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Petri Puhakainen, valtioneuvoston tietoturvapäällikkö Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen Johdanto Memeo Instant Backup on yksinkertainen varmuuskopiointiratkaisu monimutkaiseen digitaaliseen maailmaan. Memeo Instant Backup suojaa arvokkaat tietosi varmuuskopioimalla C-aseman tiedot automaattisesti

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku 21.5.2015 Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Connection Manager -käyttöohje

Connection Manager -käyttöohje Connection Manager -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Tee yhteysongelmien vianmääritys 10 Tietoja yhteydenhallintasovelluksesta 3 Näin pääset alkuun 3 Avaa yhteydenhallintasovellus 3 Tarkista nykyisen yhteyden

Lisätiedot

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta WDS- VERKON RAKENTAMINEN OSA 1: JOHDANTO WDS- tekniikalla voidaan jatkaa langatonta verkkoa käyttämällä tukiasemia siltana, jolloin verkkoa

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

FlyMarker PRO merkintälaite. Mark like a Professional

FlyMarker PRO merkintälaite. Mark like a Professional FlyMarker PRO merkintälaite Mark like a Professional Mark like a Professional FlyMarker PRO Mobile Kannettavan FlyMarker PRO merkintälaitteen avulla suurten, raskaiden ja vaikeasti liikuteltavien kappaleiden

Lisätiedot

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)

Lisätiedot

OP-POHJOLAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO

OP-POHJOLAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO 1 (9) OP-POHJOLAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO Sisältö 1 Web Services yhteyskanavan käyttöönotto... 1 2 Web Services varmenteiden tallennus... 2 2.1 Käyttäjätunnuksen tallennus Maksuliikenne-ohjelmistoon...

Lisätiedot

Älypuhelimet. Sisällysluettelo

Älypuhelimet. Sisällysluettelo Älypuhelimet Jussi Huhtala Sisällysluettelo Älypuhelimen määritelmä Historia Laitteistoarkkitehtuuri Käyttöjörjestelmät Android Symbian ios Yhteenveto 1 Älypuhelin Puhelin joka sisältää normaalit puhelimen

Lisätiedot

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy 4. 10.2010 ACCELBIT OY KARTTASELAIN TRACKER Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy Sisältö Laitteistovaatimukset...3 Yleisesittely...3 Versiohistoria...3 Karttaselain Tracker

Lisätiedot

in condition monitoring

in condition monitoring Etäteknologioiden automaatiosovellukset Using e-speak e in condition monitoring tutkija professori Hannu Koivisto Sisältö Tausta Globaali kunnonvalvontajärjestelmä E-speak globaalissa kunnonvalvontajärjestelmässä

Lisätiedot

Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late!

Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late! Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN I can help! Ordered 3 items Can t serve last client Running late! Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN Haluatko hallita organisaatiosi suurempaa liikkuvuutta

Lisätiedot

Sähköpostilaatikoiden perustaminen

Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen ja hallinnointi tapahtuu oma.kaisanet.fi-sivuston kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu menemällä osoitteeseen https://oma.kaisanet.fi.

Lisätiedot

Ohjelma (09.00 11.30)

Ohjelma (09.00 11.30) 28.5.2008 1 Ohjelma (09.00 11.30) Tilaisuuden avaus Jukka Lehtinen, Toimitussihteeri, it-viikko TDC Zoo uuden ajan mobiiliratkaisu business-viidakkoon Pasi Mäki, Johtaja, TDC yritysmyynti Business Benefits

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Älykästä kulunvalvontaa e Acces toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Perinteisen kulunvalvonnan seitsemän pullonkaulaa eli miksi useat yritykset eivät ole hankkineet kulunvalvontajärjestelmää? 1. Koska

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Omavalvonta helpoksi Napsa-omavalvonnan seurantajärjestelmällä

Omavalvonta helpoksi Napsa-omavalvonnan seurantajärjestelmällä Omavalvonta helpoksi Napsa-omavalvonnan seurantajärjestelmällä Loimaalainen Trulli Oy on tuonut markkinoille tuotteen, joka helpottaa elintarvike-alan omavalvontaa, mutta sopii joustavuutensa ansiosta

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

FITS Ajoneuvopääteseminaari

FITS Ajoneuvopääteseminaari FITS Ajoneuvopääteseminaari Ajoneuvopäätteet valmistajan näkökulmasta Lasse Paakkola Aplicom 19.3.2002 2002 Page 1 (X) FITS Ajoneuvopääteseminaari Katsaus ajoneuvotietokoneisiin laitevalmistajan näkökulmasta

Lisätiedot

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Tampereen Teknillinen Yliopisto / Porin laitos Teemu Kumpumäki teemu.kumpumaki@tut.fi 25.6.2015 1 Paikkatieto ja projektinhallinta Paikkatiedon käyttäminen projektinhallinnassa

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot

Tietotekniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot Tietotekniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot 1. vuosi Perusopinnot 2. vuosi 3. vuosi ELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU JA TESTAUS MOBIILI TIETOLIIKENNE OHJELMISTOJEN KEHITYS 4. vuosi Ohjelmistojen kehitys

Lisätiedot

Nokia Nseries PC Suite painos

Nokia Nseries PC Suite painos Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaite ja kauko-ohjain

metis GSM-ilmoituksensiirtolaite ja kauko-ohjain metis GSM-ilmoituksensiirtolaite ja kauko-ohjain Tuotekuvasto 27.7.2006 metis A106 metis on ilmoituksensiirtolaite GSM-verkkoon. Laitteessa on liitännät neljälle ilmaisimelle, ohituskytkimelle, lämpötila-anturille,

Lisätiedot

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Terveydenhuollon 29. ATK-päivät Jyväskylä 25-27.5.2003 Verkostoitumisen

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

Ohjeet e kirjan ostajalle

Ohjeet e kirjan ostajalle 1 Ohjeet e kirjan ostajalle 1. Ostaminen ja käyttöönotto 1.1. Näin saat e kirjan käyttöösi Lataa tietokoneellesi Adobe Digital Editions (ADE) ohjelma täältä: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi. Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi

Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi. Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi Aiheet Rossum Oy lyhyesti Langattomien verkkojen lyhyt yleiskatsaus Langattomien verkkojen turvallisuus Turvallisuuden arviointi

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta IPLU-II-projektin päätösseminaari Network Message Formatting Huoltovarmuus ja sen turvaaminen Huoltovarmuus: Väestön toimeentulo, välttämättömän talouden

Lisätiedot

Enemmän irti kännykästä - Vodafone Push Email. Anssi Okkonen 8.5.2005

Enemmän irti kännykästä - Vodafone Push Email. Anssi Okkonen 8.5.2005 Enemmän irti kännykästä - Vodafone Push Email Anssi Okkonen 8.5.2005 Vodafone Push Email Puhelimessa aina sähköpostit, kalenteri ja osoitekirja ajantasalla Älykkäillä matkapuhelimilla Internet-selaimella

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot